Jaksaminen mistä voimavaroja ja varavoimia? Matti Ylikoski, professori Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaksaminen mistä voimavaroja ja varavoimia? Matti Ylikoski, professori Työterveyslaitos"

Transkriptio

1 Jaksaminen mistä voimavaroja ja varavoimia? Matti Ylikoski, professori Työterveyslaitos

2 1. Nykypäivän työelämää, työtä vai elämää? Missä mennään? 2. Minkä varassa pärjäämme, jaksamme, menestymme? 3. Ihmisen voimavaratekijät 4.. ja varavoimat

3 Kiire: melko tai usein 45 % 42 % työvoimasta ei voi säädellä aikabudjettiaan Henkinen rasittavuus: 35 %, Stressiä: 13 % Vakava työuupumus7 %, oireita50 %,väsyneitä 20 % n. 15 % univajeessa; 30 %: jatkuva unettomuus 49 % avainhenkilöistä: kyvytön käsitellä infotulvaa, tiedon kulku riittämätöntä: 26 % Työilmapiiri Suomalainen vointi mukava/vapautunut 3/4 kireä/jännittynyt 1/4 Henkinen väkivalta 5,3 % naiset, 3,4 % miehet Erittäin tai melko työtyytyväisiä 85 %

4 Mitkä ovat selittäviä tekijöitä?

5 Työyhteisötekijät Stressiä työstä I (osha.eu.int) organisaatiokulttuuri ja toiminta vähän tukea ja vuorovaikutusta, epäselvät tavoitteet urakehitys jumissa, epävarmuus ja alhainen arvostus rooliristiriidat ja epäselvyys, vastuu ihmisistä vaikuttamisen ja hallinnan vähäisyys liittyen vähäiseen osallisuuteen henkilösuhteiden ristiriidat, eristäminen kodin ja työn vaatimusten ristiriita

6 Stressiä työstä II (osha.eu.int) Työympäristötekijät työtilat ja välineet saatavuus, luotettavuus, sopivuus, huolto tehtävien suunnittelu vähän vaihtelua, ositettu tai epämielekäs työ, ei vastaa kykyjä työtaakka/ tahti, kiire liikaa tai liian vähän, työtahdin hallinnan puutteet työn aikataulu vuorotyö, joustamattomat aikataulut, työajan ennalta arvaamattomuus, pitkät ja huonosti sosiaalisesti sopivat työajat

7 Stressiä työstä III (osha.eu.int) Muuttuva Työelämä ikärakenteen muutos etätyö sekä tieto ja viestintätekniikan yleistyminen organisaatioiden rakennemuutokset henkilöstövähennykset, fuusiot, ulkoistamiset, alihankinnat, kansainvälistyminen joustojen vaatimukset palvelualojen kasvu itseohjautuvien tiimien lisääntyminen

8 Mistä tässä kaikessa oikein on kyse?

9 Työelämän järjestys ja perhe! (Raija Julkunen, Zygmunt Bauman) "Lyhyellä tähtäimellä" vain "käsimatkatavarat" (kännykkä ja kannettava) ja muutkin sitoutumiset tuntuvat painolastilta "Pörssi rankaisee sitoutumisista" henkilöstölisäyksistä, kalliista hankkeista, työllisyyden kasvusta ja palkitsee "sitoutumattomuudesta" (karsimisesta, supistuksista, yhtiöittämisistä, ulkoistamisista) Kannettava työ ulottuu kaikkialle kotiin, mökille, lentokentille, kokouksiin, juniin, lounaille 25 %: työn teko kotona yhtä luonnollisena kuin työpaikalla 25 %: tekee kotona ne työt, joita ei ehdi tehdä työpaikalla entistä enemmän työn ja perheen välisiä konflikteja Työaika "työaikamosaiikiksi", "tilanteiseksi", "rajattomiksi"

10 "Projektiyhteiskunta" Elämme projektista toiseen jopa perhe! Yhteisöt ovat kadonneet, koska "projekteissa" yhteisö kootaan vain projektin ajaksi ja projektille keskeisistä toimijoista. Projektielämä on kamppailua nenän pitämiseksi hetken pinnalla; alusta ei rakennu Tilanne jatkuu, kunnes voimat loppuvat. Hämmennystä herättävä irtotieto hämärtää kokonaisuudet. Ihmiskuvan kognitiivisuus rajoittaa kykyä nähdä ihmisen todellisia tarpeita.

11 1. Työn muutos haastaa kanssakäymisen "Mykästä tehtaan linjalla" "Vuoropuhelijaksi verkoissa" Käskyttämisestä Keskustelevaan pohdintaan Valvonnasta Jatkuvaan itsen arviointiin "Pomotuksesta" "Itsepomotukseen" Yhdessä oppimisesta "Osaamiskilpailuun" Aikakäsitys irtoaa luonnonkierrosta: Uusi talous ei katso peruutuspeiliin: Roolien muutos: työntekijä reviiriltään vastuun ja riskienkantajaksi

12 2. Työn muutos koettelee eheyden tunnetta Yksinkertaisesta Määrämuotoisista Vakaista työurista Monimutkaisiin riippuvuuksiin Joustavaan, räätälöityyn mosaikismiin Pirstaleisiin, ennakoimattomiin pätkiin Tietokäsitys: kantoaalloista pikaintuitioon Työetiikan muutos : "tunnollisuudesta" merkityshakuisuuteen

13 2. Minkä varassa pärjäämme, jaksamme, menestymme? Ihmisen voimavaratekijät. ja varavoimat Jos tilanne on tällainen, mitä tarvitaan? Mitä tarvitaan, jotta työssä voitaisiin hyvin?

14 Mikä selittää menestyksen? tiimi on relaatioiden maailma! (Losada & Heaphy 2004, Damasio 2003, Lazarus 1991) Myönteinen, tukeva, rohkaiseva Tutkivuus, arvostava, ehdottava Ympäröivää analysoiva ja itseään siihen sovittava Vahvistaa laajenevaa monimuotoisuutta, luovuutta TUNNETILA JA LIIKKUVUUS merkityksen anto hallittavuus Kielteinen, kyyninen, vähättely Selittely, nolaaminen Minä keskeisyys, "tietävä" Vaimentaa, supistaa, rajoittaa kinasteluksi Innostus Uusia näkymiä Pelko ja salpautuminen "Putkinäkö" Kaavoihin kaventuminen

15 Miten hallinta vahvistuu? Koherenssin vahvistus Organisaatiokulttuurin aikuisuus Sosiaalinen tuki ja yhteisöllisyys

16 Koherenssi yksilöä koossa pitävät voimat YMMÄRTÄÄ YMPÄRÖIVÄN voi hahmottaa kokonaisuuden voi tunnistaa tapahtumien johdonmukaisuuden voi tunnistaa oma osuuden/kohtalon TILANNE ON HALLINNASSA voi itse hallita ja vaikuttaa (vapausaste) voi luottaa, että joku muu hallitsee tilanteet TAPAHTUMILLA ON MIELEKKYYS voi hahmottaa asioiden tarkoituksen,oikeudenmukaisuus olla mukana jossain itselle tärkeässä, että panostuksellani on merkitys 6/6/2007 M Ylikoski, professori Työterveyslaitos

17 Hallinnan kokemukseen! Kiire esimerkkinä

18 Yleinen kiirekäsitys (Tilastokeskus 2002) Korostaa yksilön vastuuta kiireestä: "ei ole suunnitellut ajankäyttöään tehokkaasti! tai stressin sietokyky on huono!" Kiire on kuitenkin toimintakulttuuria ja siis sidoksissa työpaikan toimintamalleihin.

19 Kiireiset työt Sidonnaisuus työhön suurinta Vaikuttaminen vähäistä Muistivaatimukset korkeat Päätöksentekovaatimukset ja vastuut korkeat Järjestelykykyvaatimuksia paljon Suunnittelukykyvaatimukset korkealla

20 Priorisoinnin kriteerit vaihtelevat Onkin priorisoitava yhdessä, mihin porukalla pystytään. TTL: 11:sta työyhteisöstä ei yksikään analysoinut yhdessä kiirettään. Kiireestä puhutaankin enemmän valituksena ja puolusteluna. Kiirettä ei aiheuta vain suuri työmäärä vaan, keskeneräiset työt... jäävät alitajuntaan muistuttamaan.. huoli ja huonouden tunne tekemättömästä kuluttaa itsetuntoa

21 Lääkkeitä kiireeseen Jääkö ei n sanominen yhden vastuulle? 3 minuuttia päivässä vetelehtien on parempi kuulemistapa kuin kehityskeskustelu "2 x vuosi". On mentävä vakioselitysten taakse vaikka ulkopuolisen avulla

22 Miten hallinta vahvistuu? Koherenssin vahvistus Organisaatiokulttuurin aikuisuus Sosiaalinen tuki ja yhteisöllisyys ihmisen varavoimalähde

23 Mistä on kyse, kun puhutaan yhteisöllisyydestä?

24 On voimakkaan individualismin aika yhteisöllisyyden kustannuksella. "Elämyskeräilyä", kuvitelmia täydestä elämästä arkisen harmauden keskellä. Äärimmäiset urheilulajit ja aatteet Toive sisäisestä sankarista, joka hallitsee elämäänsä ja jättää menestyksensä varjoon arkiset vaivat. Ihminen kokeilee kaikkivoipaisuuden tavoittelussa rajojaan: Samalla jäämme turvattomina yksin elämän merelle ja sitten vielä ihmettelemme pahoinvointiamme ja lastemme mielen järkkymisiä. (Paarma 2001)

25 Organisaatiokin voi "uupua" Työuupumus liittyy työhön ja yksilön oman elämän kuvioihin. Kun oma identiteetti on särkynyt tai kadoksissa ovat elämän voimavarat vähissä. Samoin organisaatio: Organisaatio alkaa "uupua", kun sen identiteetti, tietoisuus itsestään tavoitteellisena toimintayksikkönä on kadoksissa ja mielekkyys alkaa kadota.

26 Toimiva organisaatio ja työyhteisö voimavarojen lähteenä Toimiva organisaatio tavoitteet, johtaminen, roolit, pelit ja pelisäännöt selkeät ja pitävät vahva oikeudenmuakisuuspyrkimys Tomiva työyhteisö pitää todellisuutta näkyvillä, rakentaa luottamusta tämän tueksi tuottaa merkityksellisyyden kokemusta

27 SOSIAALINEN TUKI Tunnetuki (emotionaalinen tuki) Myötäelämistä ja läsnäolon tunnetta Onnistumisten yhteistä jakamista Vastoinkäymisten yhteistä kohtaamista Hyväksymistä puutteineen, haavoittamatta Vahvistava tuki. Kannustava, arvostava palaute, Realistista Tasapuolisesti, ei muiden kustannuksella Tietotuki (informaatiotuki) Informaation vastavuoroinen jatkuva jakaminen Tuottaa ymmärrystä ja oman osuuden näkemistä Tuottaa tilanteiden hallintaa ja ennustettavuutta Välinetuki (instrumentaalinen tuki) Konkreettista käytännön apua Tekniset välineet, laitteet, koulutus, ammattitaitoa Toimiva yhteisö Yhteiset sopimukset tavoitteista Ajatusten vaihto ja moraalinen tuki

28 Mitä tarvitaan, jotta työssä voitaisiin hyvin? Lisää kollektiivista todellisuutta rakentamalla psykologisesti riittävän turvallinen näkemyserojen käsittelyn ilmapiirin! kaikilla tasoilla! strategioista käytäntöön!

29 Osaammeko, haluammeko, ymmärrämmekö olla toistemme voimavara?

30 Kiitos

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

TARINOITA UUSIUTUMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ

TARINOITA UUSIUTUMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Voinhan minäkin... TARINOITA UUSIUTUMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ YTN YLEMMÄTTOIMIHENKILÖT YTN liitot Agronomiliitto ry * Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160 www.agronomiliitto.fi Akavan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Kaisa Hyvärinen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot