LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus Liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet"

Transkriptio

1 LVI-TYÖSELOSTUS Kohde Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY Urheilutie 49, HAAPAVESI puh

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuttajana ja tilaajan edustajat Suunnittelijat, asiantuntijat Urakoitsijat YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET MUUTOS- JA LISÄTYÖT KOTIMAISUUS SUUNNITTELIJAN PIIRUSTUKSET LAITTEIDEN TILANVARAUKSET SALLITUT SÄHKÖTEHOT URAKOITSIJAN PIIRUSTUKSET JA LASKELMAT LAITTEIDEN MERKINNÄT Putkien merkitseminen Kanavien merkitseminen Laitemerkinnät PAINEKOKEET LAITTEIDEN HUOLTO TAKUUAIKANA Yleistä Ilmastointilaitteiden takuuajan huolto Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Toisen takuuvuoden lopulla suoritettavat toimenpiteet Putkilaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Säätölaitteiden takuuajan huolto Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Toisen takuuvuoden lopulla TOIMITUKSEN PERUSVATIMUKSET KÄYTTÖÖNOTOT KOKEET JA TARKASTUKSET TAKUU TARJOUS LVI-URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA VELVOITTEET YLEISTÄ URAKAN TOTEUTUMINEN TÖIDEN SUORITUS MITTAUKSET TARVIKKEIDEN POISKULJETTAMINEN YHTEISET KANNATUSJÄRJESTELMÄT JA ASENNUSJÄRJESTYS... 13

3 4. PUTKI-, ILMANVAIHTO-, SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITE-( RAKENNUSAUTOMAATIO) SEKÄ SÄHKÖURAKOIDEN VÄLISET URAKKARAJAT LÄMMITYSLAITTEET LAITOKSEN TOIMINTA JA LÄMMITYSLAITETYÖT ILMANVAIHTOLAITTEET YLEISTÄ KANAVISTO VARUSTEINEEN Kanavat Venttiilit ja säleiköt sekä muut tuloilmalaitteet Tarkastus- ja puhdistusluukut Kannakkeet Kertasäätöpellit Palopellit VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT YLEISTÄ VESIJOHDOT Yleistä Käyttövesivesijohdot Osat ja varusteet Kannakkeet ja pitimet VIEMÄRIT Jätevesiviemärit SANITEETTILAITTEET JA KALUSTEET Yleistä PAINEILMAJOHDOT ERISTYS YLEISTÄ ERISTYSKOHTEET, -TYYPIT JA -PAKSUUDET METALLIPINTOJEN MAALAUS MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELY PUTKISTOJEN TUNNUSVÄRIT

4 4 1. YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA 1.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde käsittää Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjauksen LVI-tekniset työt Rakennuttajana ja tilaajan edustajat Tilaaja Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Vieskankatu Ylivieska Yhteyshenkilö kuntayhtymän johtaja Kerttu Illikainen Puh Sähköposti kerttu.illikainen(at)vieskantk.fi Rakennuttaja Vieskan kaupunki/tekninen palvelukeskus Kyöstintie Ylivieska Yhteyshenkilöt Rakennuspäällikkö Unto Koskinen Puh Sähköposti unto.koskinen(at)ylivieska.fi Talonrakennusmestari Juhani Tokola Puh Sähköposti juhani.tokola(at)ylivieska.fi Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy Kyöstintie Ylivieska Yhteyshenkilö Kimmo Heikkilä Puh Sähköposti kimmo.heikkinen(at)paloranta.fi

5 5 Rakennesuunnittelija Kohteessa ei ole rakennesuunnittelijaa LVI-suunnittelija Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie Haapavesi Yhteyshenkilöt Eero Jaatinen Puh Sähköposti eero.jaatinen(at)ejoy.fi Janne Ikäläinen, LVI-insinööri(amk) Puh Sähköposti janne.ikalainen(at)ejoy.fi Sähkösuunnittelija Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie Ylivieska Yhdyshenkilö Jarmo Hintsala Puh Sähköposti jarmo.hintsala(at)yritysnet.com Urakoitsijat Urakoitsijalla tarkoitetaan tässä LVI-työselostuksessa, ellei erikseen muuta mainita, LVI-urakoitsijaa. Toimialanimityksiä kuten rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, säätölaite-, sähkö-, maalaus- tms. käytetään tässä selityksessä silloin, kun on määriteltävä eri urakoitsijoiden keskinäisiä suoritusrajoja.

6 6 2. YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 2.1 VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET Urakoitsija sitoutuu työnsuorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten sekä palo-, sähkötarkastus- ja paineastiaviranomaisten määräyksiä ja sääntöjä. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin ja suorittamaan määräysten mukaiset tarkastukset. Ohjeistona rakentamisessa on käytettävä LVI- RYL 2002:n ohjeistoa sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita, jotka on annettu rakentamismmäräyskokoelmassa. Keskeisimmät tässä työssä käytettävät ohjeistukset ovat: - C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet - D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärijohdot, määräykset ja ohjeet - D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet - E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet - E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet 2.2 MUUTOS- JA LISÄTYÖT 1. Rakennuttaja on oikeutettu tekemään suunnitelmiin muutoksia. Kaikista muutoksista on sovittava urakkaohjelman mukaisesti tilaajan kanssa ennen muutostyöhön ryhtymistä. 2. Kun tilaajan hyväksymästä suunnitelman muutoksesta on ilmoitettu urakoitsijalle, tulee tämän välittömästi tehdä kirjallinen muutostyötarjous, jossa töiden, tarvikkeiden ja laitteiden tulee olla hintoineen yksityiskohtaisesti eriteltyinä ja jossa on myös mainittava muutoksen mahdollinen vaikutus urakkatyön valmistusaikaan. 3. Tilaajalla on oikeus joko hyväksyä tai hylätä muutostyötarjous. 4. Urakoitsija ei saa aloittaa muutostyötä ennen kuin tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt muutostyötarjouksen tai antanut kehoituksen työn suoritukseen. 2.3 KOTIMAISUUS 1. LVI-tarvikkeiden kotimaisuuden ohjeluettelona voidaan käyttää mm. Rakennusalan LVIS- hankintaluetteloa. 2. Urakoitsijan käyttäessä aliurakoitsijoita ja -hankkijoita on nämä esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista ja urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja -hankkijat noudattavat LVI-tarvikkeiden kotimaisuudesta annettuja ohjeita.

7 7 2.4 SUUNNITTELIJAN PIIRUSTUKSET 1. LVI-suunnittelija on jättänyt suunnitelmat viranomaisille hyväksyttäväksi. 2. Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mahdollisten ristiriitaisuuksien ilmetessä ratkaisee tilaaja, kumpaa noudatetaan. 3. Kojeiden ja laitteiden mitoitusarvot on esitetty työselostuksessa sekä paikat piirustuksissa. 4. Suunnittelijan työn pohjana olleet arkkitehdin työpiirustukset saattavat jossain määrin poiketa rakennuksen lopullisista työpiirustuksista. Urakoitsijalle toimitetaan lopulliset arkkitehdin työpiirustukset detaljeineen urakoitsijan pyytämänä ajankohtana ennen työn suoritusta. 5. Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jonkin suunnittelijan esittämä laitevaatimus tai kytkentätapa sovellu hänen laitteilleen, eikä urakoitsija voi vastata työn tuloksesta, jos ohjelman mukaista ratkaisua käytetään, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu urakkatarjouksessa vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa. 6. LVI-urakoitsijalle luovutetaan korvauksetta LVI-suunnittelijan piirustuskopioita urakkaohjelman mukainen määrä. 2.5 LAITTEIDEN TILANVARAUKSET 1. Piirustuksissa on esitetty tilojen jakaminen eri urakoitsijoiden laitesijoituksia varten. Mikäli urakoitsijan laitteiden tilantarve muuttuu suunnitelmassa esitetystä, tulee hänen saada muutokselle sekä toisten urakoitsijoiden että rakennuttajan ja käyttäjän hyväksyminen. Samoin on meneteltävä, jos laitesijoitusta aiotaan muuttaa. 2. Urakoitsija on velvollinen tarkistamaan kuljetusreitit yksityiskohtaisesti ja varaamaan tarvittavat työnaikaiset asennus- ja kuljetusaukot. 2.6 SALLITUT SÄHKÖTEHOT Hankintaan ei kuulu sähkölaitteita 2.7 URAKOITSIJAN PIIRUSTUKSET JA LASKELMAT 1. Kaikki urakoitsijan laatimat piirustukset on esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi.

8 8 2. Urakoitsijoiden tulee laatia laitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huoltotilantarpeiden selvittämiseksi ainakin seuraavat piirustukset: Laitteiden asennuspiirustukset. Piirustuksissa esitetään kanavat, putkistot, jos ne poikkeavat suunnittelijan piirustuksista.. Suunnittelijan piirustusten täydentäminen laitteiden osalta urakoitsijan laitemerkinnöillä on tarvittaessa yksityiskohtaisilla piirustuksilla, sekä esisäätöarvojen merkitseminen piirustuksiin. Piirustukset konealustoista, kannatusrakenteista yms. 3. Luovutuspiirustuksina urakoitsija luovuttaa kahteen kansioon kerättynä 2 sarjaa työaikaisilla muutoksilla päivitettyjä piirustuksia ja huolto-ohjeet sekä piirustukset dwg- ja pdf- formaatissa. 2.8 LAITTEIDEN MERKINNÄT Putkien merkitseminen 1. Putket: Suuntaa ja virtaavan aineen laatua osoittavat rengasteipit säätöryhmiin, haaroituksiin, seinämien lävistyksiin kummallekin puolelle ja putkiin niin tiheään, että putkia pystytään vaivatta seuraamaan. 2. Putkijohtoventtiilit: Venttiilikilpi: kuulaketjulla venttiilin karaan kiinnitetty, muovikotelolla suojattu monikerrosteippiin kohokirjoitettu teksti. Kilvessä tulee olla venttiilin nimi, virtaava aine ja venttiilin vaikutusalue). Linjansäätöventtiilin kilvessä tulee olla merkintä esisäätö- ja virtausarvosta. Esim. Oraksen venttiilin kahvassa oleva pahvinen merkintälappu ei riitä. 3. Tarkistusluukut ja merkinnät avattaviin alakattoihin: Putkijohtoventtiileiden paikat merkitään avattaviin alakattoihin. Tiloihin joissa putkijohtoventtiilit jäävät kiinteisiin alakattoihin rakennusurakoitsija toimittaa ja asentaa putkiurakoitsijan osoittamiin kohtiin rakenteisiin kiinnitettävät saranoidut metallikarmiset tarkastusluukut.

9 Kanavien merkitseminen Kanavat merkitään itseliimautuvilla, virtaussuuntanuolilla ja teksteillä varustetuilla teipeillä, joita liimataan kanaviin kojeiden, lämpömittareiden, puhdistusluukkujen ja palopeltien viereen yms. tarpeellisiin paikkoihin Laitemerkinnät Varsinaisia laitemerkintöjä ei kuulu urakkasuoritukseen. 2.9 PAINEKOKEET Asennetuille kanaville suoritetaan aistinvarainen tarkastus vuotojen toteamiseksi. Jos tarkastuksessa havaitaan vuotoja, suoritetaan kanavistolle painesavukokeet. Sallittu vuoto SFS 4699 standardin mukaan. (Luokka B). Paine ja savukokeet suoritetaan siten, että kanavat ovat jaettuina sopiviin osiin ja että kanavat ovat peittämättä ja ilman palosuojausta. 2. Putkijohtojen ja -laitteiden painekokeet suoritetaan seuraavasti: - uudet lämpöjohdot kylmävesipaine 4 bar, 30 min - uudet käyttövesijohdot kylmävesipaine 10 bar, 30 min - paineilmaputkisto ilmanpaine 10 bar, 2h Painekokeet on suoritettava ennen eristystöiden aloittamista ja putkien tai säiliöiden peittämistä, tarvittaessa verkostot osiin jaettuina. Suoritetuista painekokeista on tehtävä merkinnät työmaapäiväkirjaan LAITTEIDEN HUOLTO TAKUUAIKANA Yleistä Kuhunkin urakkaan sisällytetään varsinaisen laitteiden rakenne- ja asennustyön lisäksi laitteiden määräaikaishuolto takuuaikana. Kustakin huoltokäynnistä on sovittava käyttäjän kanssa. Huoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Huolto edellytetään tapahtuvaksi normaalina työaikana.

10 Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään 4 ja enintään 8 kuukautta. Huoltokäynnin yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät huoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet (esim. tiivisteet). Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä sekä suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee huollon tai asennuksen piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä huoltokäyntien välillä, kuuluvat välikäynnit takuuseen. Jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty ja lähetettävä kirjallinen selostus rakennuttajalle. Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava kaikkien laitteiden toiminnan yleistarkastus ja toiminnan kokeilu sekä tutkittava, että laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava korkeintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä Ilmastointilaitteiden takuuajan huolto Huoltotoimenpiteitä ei ole Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Huoltotoimenpiteitä ei ole Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet Säätöpeltien säleiden puhdistus Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Ensimmäisen takuuvuoden aikana suoritetaan: -Kanavien kiinnityksien tarkastus Toisen takuuvuoden lopulla suoritettavat toimenpiteet Laitteiden syöpymissuojaukset siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymää esiinny. Korjaukset tarvikkeineen kuuluvat urakkaan.

11 Putkilaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan Putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivistysten korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen pakkausta. Tarvittava valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus siten, ettei ruostumaa tai muuta syöpymää esiinny Säätölaitteiden takuuajan huolto Säätölaitteiden huolto ei kuulu urakkasuoritukseen Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Hanojen termostaattitoiminnan toiminnan tarkastus ja roskasihtien puhdistus tarvittaessa Toisen takuuvuoden lopulla Putkistokiinnitysten ja eristysten tarkastus ja tarvittaessa korjaus TOIMITUKSEN PERUSVATIMUKSET Talotekniikka RYL 2002 mukaisesti: LVI-tuotteiden toimitusvaatimukset G04.30 Pintakäsittelyvaatimukset G04.35 Asennusvaatimukset G KÄYTTÖÖNOTOT Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset RYL G08 mukaisesti KOKEET JA TARKASTUKSET 2.14 TAKUU Urakoitsija suorittaa määritellyt ja määräysten mukaiset kokeet kustannuksellaan. Takuu urakoinnista on kaksi (2) vuotta, jonka lasketaan alkavan hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta.

12 TARJOUS Annetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 3. LVI-URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 3.1 YLEISTÄ Urakkaan kuuluvat kaikki urakkarajan sisälle jäävät ja ulkopuolelle merkityt LVI-tekniset työt, materiaalitoimitukset ja hankinnat LVI-selityksen, piirustusten ym. urakkalaskenta-asiakirjojen esittämässä laajuudessa, lopulliseen käyttökuntoon saatettuina ja säädettyinä. Liitokset valmistellaan siten, että suorituksen ajantarve jää mahdollisimman lyhyeksi. 3.2 URAKAN TOTEUTUMINEN LVI-töiden urakan toteutumiseksi tarvittavien asennustyökalujen ja -tarvikkeiden sekä koneiden hankinta ja työsuorituksen aikainen huolto sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Urakka tulee toteuttaa urakkaohjelman mukaisesti. Liittymisestä käytössä oleviin verkostoihin tulee sopia tilaajan kanssa. 3.3 TÖIDEN SUORITUS Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa asentajina ja työnjohtajina. Työmaalla tulee olla vastuunalainen työnjohtaja, jolla on paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Töiden suorituksessa käytetään ensiluokkaisia tarveaineita sekä yleisesti hyväksi tunnettuja työtapoja, noudatetaan lakeja ja asetuksia, yleisiä ja kunnallisia määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijan tulee hyvissä ajoin antaa muiden urakoitsijoiden tarvitsemat tiedot, tartuntapiirustukset ja pitää huoli siitä, että reiät, tartunnat ja vastaavat tulevat oikeille paikoilleen Urakoitsija on velvollinen esittämään huonetiloihin tulevista laitteistaan mallikappaleen tai riittävän selvän piirustuksen siinä tilaisuudessa, jossa malli lopullisesti hyväksytään. Vastuu siitä, että urakkaan kuuluvat työt valmistuvat rinnan muiden urakoitsijoiden töiden kanssa. Urakkaan kuuluvien laitteiden ja niiden osien sopimuksenmukaisen laadun toteaminen ja tarpeellisten kokeiden suorittaminen ja teettäminen sekä näistä johtuvien kustannusten maksaminen. Työn katsotaan olevan valmiit vastaanotettavaksi vasta silloin, kun myös urakkaa sivuavat muut työt (kuten sähkötyöt ym.) ovat valmiit. Työn valmistumisesta on urakoitsijan kirjallisesti ilmoitettava rakennuttajalle. Urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään käyttämänsä aliurakoitsijat ja - hankkijat.

13 3.4 MITTAUKSET Urakoitsijat suorittavat seuraavat mittaukset ja säädöt:, joista laaditaan lisäksi mittauspöytäkirjat - vesivirtojen säätö ja mittaus ryhmäsuluista (linjasäätö- ja kuristusventtiileistä), varustaa venttiilin kilvellä, jossa on esitetty vesivirtaus ja esisäätöasento - ilmavirtojen säätö ja mittaus, säätimeen merkitään ko. ilmavirrat ja sitä vastaava säätimen asento vähintään spriiliukoisella huopakynällä. - peruskorjattavaa aluetta palvelevien puhaltimien ilmavirtojen mittaus - äänitasojen mittaus huonekohtaisesti ja mittaustulokset merkitään pöytäkirjaan TARVIKKEIDEN POISKULJETTAMINEN Ylimääräisten asennustarvikkeiden (mm. putkien, iv-kanavien yms.) poiskuljetukset rakennustyömaalta huolehtii ao. urakoitsija ja siirtää tarvikkeet ennalta sovittuun paikkaan rakennusalueella. Käytöstä poistetut ja puretut kupariputket viedään rakennusalueella tilaajan osoittamaan paikkaan ja ne jäävät tilaajan omaisuudeksi. Tilaajalla on oikeus ottaa tarvitsemansa sekoittajat, venttiilit yms. ja loput siirtyy urakoitsijan hävitettäväksi. 3.6 YHTEISET KANNATUSJÄRJESTELMÄT JA ASENNUSJÄRJESTYS 1. Urakoitsijat ovat velvollisia keskenään sopimaan ja tekemään yhteiset kannatusjärjestelmät kaikissa niissä kohdissa, joissa samassa kohteessa useampi urakoitsija tarvitsee kannatuksia (jos ne poikkeavat suunnitelmaasiakirjoissa esitetystä ratkaisusta). 2. Työ- ja kustannusjärjestelyistä tulee urakoitsijoiden sopia keskenään ennen asennustöiden alkua. 3. Eri urakoitsijoiden yhteistyössä tekemät yhtenäiset kannatussuunnitelmat tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen asennustöiden aloittamista (jos ne poikkeavat sopimusasiakirjoissa esitetystä ratkaisusta). 4. PUTKI-, ILMANVAIHTO-, SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITE-( RAKENNUS- AUTOMAATIO) SEKÄ SÄHKÖURAKOIDEN VÄLISET URAKKARAJAT Urakkarajaliitteen mukaisesti.

14 14 5. LÄMMITYSLAITTEET 5.1 LAITOKSEN TOIMINTA JA LÄMMITYSLAITETYÖT Kohde on liitetty kaukolämpöverkkoon ja varustettu omilla lämmönsiirtimillä ja varalämmityslaitteina toimivilla öljykattiloilla. Tämän urakan lisätöinä suoritetaan varsinaisen lämpökeskuksen peruskorjaus- ja muutostyöt. Varsinaisia lämpöjohtoverkostoon kuuluvia asennustöitä ei kuulu urakkasuoritukseen lukuun ottamatta seuraavia toimenpiteitä. 1. Nykyisten lämpöpattereiden perushuuhtelu irroitettuna. Patterit on varustettu tulo- ja paluuliitäntöjen erillisillä palkosulkuventtiileillä, joten patterit on suljettavissa. 2. Pattereiden nykyisten kapillaaritemostaatien kiinnitys patterin viereen. 3. Pattereiden ulkopuolinen puhdistus ja ympärimaalaus (RU) 4. Merkittyjen nykyisten käytävän katossa olevien lämpöjohtolinjojen venttiileiden uusiminen ( 4 kpl DN 40 erikoismessinkisiä palloventtiileitä kierreyhdistäjin ja 2 kpl laipallisia DN 80 teräksisiä palloventtiileitä). 5. Mahdollisesti vioittuneiden tai käsisäätöventtiileiden tilalle vaihdetaan uudet Danfoss RA-2000 termostaattiset venttiilit (lisätyö) 6. ILMANVAIHTOLAITTEET 6.1 YLEISTÄ Urakan työsuoritus koskee pääasiassa nykyisten kanavien uusimista ja kohdepostohuuvien rakentamisen. Nykyiset ilmanvaihtokanavat puretaan ja tilalle asennetaan uudet. Nykyiset ilmanvaihtokanavat on esitetty alkuperäisissä piirustuksissa: Ilmanvaihto piir.nro I 80/ ja Ilmanvaihto piir.nro 18/

15 KANAVISTO VARUSTEINEEN Kanavat 1. Suorakaiteen muotoiset peltikanavat tehdään sinkitystä teräslevystä SFSstandardin 3281 mukaisesti. 2. Pyöreät peltikanavat tehdään kierresaumattuina sinkitystä teräslevystä SFS-standardin 3282 mukaisesti. Pellin paksuus TES Pyöreät kanavat liitetään termoplastisin pantaliittimin tai Veloduct-liittimin, tarvittavin kohdin laippaliitoksin. 4. Suorakaidekanavissa muotolista tai UMS-liittimin tarvittavin kohdin laippaliitoksin. 5. Suorakaidekanavien jäykistys TES 1500 mukaan. 6. Pyöreissä kanavissa on käytettävä tehdasvalmisteisia liitos-, haara- yms. osia. 7. Kanavahaarat yms. ovat pyöristettyjä tai viistottuja. 8. Sisäänpuhallus- ja poistokanavissa tulee olla laitteet ilmamäärien kertasäätöä varten. Säätölaitteiden tulee olla varustettu kalibroiduin mittausyhteita. 9. Kanavien ja osien liitoksissa ei saa käyttää itse porautuvia ruuveja, joiden päät tulevat kanavan sisään. 10. Kaikki näkyvään asennukseen tulevat kanavat maalataan, maalauksen suorittaa(ru) Venttiilit ja säleiköt sekä muut tuloilmalaitteet 1. Kaikki tuloilmaelimet on määritetty iv-piirustuksissa. 2. Poistoilmaventtiilit ovat säädettäviä yhteiskanavaventtiileitä. 3. Mallit ja tyypit on pääasiassa Fläktwoodsin tai Swgonin tuotteita. Ennen pääte-elinten tilaamista on urakoitsija velvollinen antamaan selvityksen korvaavasta mallista ja samalla hyväksyttämään ne suunnittelijalla ja rakennuttajalla Tarkastus- ja puhdistusluukut 1. Puhdistusluukut sijoitetaan n. 5-8 m:n välein riippumatta siitä, onko niitä merkitty piirustuksiin vai ei. Puhdistusluukkujen tulee olla kehyksellisiä ja

16 lukollisia sekä vastata palo- ja ääniteknisesti sitä kanavaa, jossa ne ovat. Luukkujen saumauksen tulee olla ilmatiivis 2. Tarkastusluukut varustetaan pikasalvoin tai siipimutterikiinnityksellä. 3. Urakoitsijan tulee sovittaa puhdistusluukut siten, että niitä voidaan käyttää muita rakennelmia purkamatta (valaistus, alaslaskujen levytys jne) Kannakkeet 1. Kaikkien ko. rakennuskohteen eri urakoitsijoiden tarvitsemat seinä- ja kattokannatukset tehdään yhtenäisen järjestelmän mukaan. Kannaketarvikkeiden tulee olla sinkittyjä teräskannakkeita. 2. Vaakasuorat kanavat ripustetaan m välein, joiden tulee olla linjassa kohtisuorassa kattoa vastaan sekä siistejä. 3. Rakennelävistyksissä asennetaan pehmuste kanavan ja rakenteen väliin ottaen samalla huomioon palo- osastointivaatimukset. 4. Kannakkeiden kiinnitys kiinteästi kanaviin ei ole sallittua. 5. Pystykanavat kiinnitetään 2.5 m:n välein Kertasäätöpellit 1. Kertasäätöpellit suorakaidekanavissa ovat joko säle- tai sektoripeltejä. 2. Kertasäätöpellit pyöreissä kanavissa ovat painehäviömittausyhtein varustettuja, esim. Halton PRA Palopellit Palopeltien tiiveys ja eristävyys (EI) on merkitty piirustuksiin. Jos palopeltejä joudutaan asentamaan on niiden täytettävä E1 määräyskokoelman vaatimukset, jotka ovat astuneet voimaan

17 17 7. VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT 7.1 YLEISTÄ Vesi- ja viemäritöinä suoritetaan piirustuksissa esitetyt työt. Urakka käsittää nykyisten vesijohtojen purkamistyöt urakka-alueella ja uusien asentamisen. Nykyiset purettavat vesijohdot on esitetty piirustuksessa Vesi-ja Viemäri piir.nro P75/ Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, D1, paikallisten viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä tätä työselitystä 7.2 VESIJOHDOT Yleistä 1. Vesijohdot laitteineen tehdään siten, että niiden rakennepaine on vähintään 1 MPa. 2. Lämminvesijohtojen sekä näihin liittyvien laitteiden rakennelämpötilan tulee olla vähintään +100 o C. 3. Näkyviin jäävien putkiasennusten siisteyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota Käyttövesivesijohdot 1. Johdot tehdään saumattomista kupariputkista LVI-nro kovajuottamalla kapillaariliitoksin. Näkyviin jäävät huonetiloissa sijaitsevat kytkentäjohdot ja huonetilaa palvelevat jakojohdot tehdään kromatusta kupariputkesta, jolloin kannakkeidenkin tulee olla myös kromattuja ja liitososien kromattuja liitinosia. 2. Messinkijuotteita ei saa käyttää. Jos ei käytetä kapillaariliitososaa, on putkihaarat tehtävä asianmukaisia työkaluja käyttäen ulosvetämällä tai mankeloimalla. Juotteena on käytettävä fosfori- tai hopeakuparia. 3. Suorien putkien jatkokset tehdään joko kapillaarimuhveilla tai mankeloimalla kapillaarimuhvia vastaavaksi.

18 18 4. Kupariputkien käyristykset tehdään tehdasvalmisteisista putkenosista. Kulmia saa käyttää vain hanaliitoksissa. 5. Putkiliitokset voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös Mannesman- järjestelmän puristusliitososilla. 6. Kaikki vesijohtokalusteet varustetaan kromatuin pallosuluin Osat ja varusteet D1:n mukaisia Kannakkeet ja pitimet Johdot on kiinnitettävä D1:n määräämin välein avattavilla pidikkeillä ja säädettävillä riippukannakkeilla. Pidikkeet ovat kuparia tai teräksisiä sinkittyjä sisältä kumitettuja kannakkeita. Kalustejohtojen kannakkeina tulee käyttää erikoisesti pinta-asennukseen soveltuvia kannakkeita. 7.3 VIEMÄRIT Jätevesiviemärit Viemärit tehdään UPONOR-HTP muoviviemäriputkista osineen. Asennuksessa on sovellettava putken valmistajan asennusohjeita. Erikoisesti on tarkoituksen mukainen lämpöliikevaramahdollisuus jätettävä asennustyön yhteydessä.

19 SANITEETTILAITTEET JA KALUSTEET Yleistä Kaikkien astioiden tulee olla tulee olla ensiluokkaista A-laatua. Astioihin tulevat kytkentäjohdot heloitetaan mikäli ne tulevat seinästä, kotelosta tai lattiasta. Kaikki sekoituskalusteet ja hanat ovat kromattuja. Pullovesilukot lattiaputkineen ovat valkoista PVC-muovia.. Viemäröintiputkien lattialävistykset varustetaan peiteheloin. Jos allas on merkitty tyhjentyväksi lattiakaivoon, ei altaan poistoputkea varusteta hajulukolla. Laitteiden ja kalusteiden asennuskorkeudet on sovittava rakennuttajan kanssa ennen työn suorittamista. Kalusteiden kytkentäjohdot on varustettava kromatuilla ballofix- tyyppisillä sulkuventtiileillä. Laitteiden ja kalusteiden esimerkkityypit on esitetty erillisessä kalusteluettelossa ja piirustuksissa. Kaikkien käytettävien kalusteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Tarvikkeiden tunnuksina on käytetty LVI-tarvikeluettelon ja valmistajien tunnuksia. Lattiakaivojen kannet valitaan lattiamateriaalin mukaan. 7.5 PAINEILMAJOHDOT Nykyinen muovinen paineilman syöttöjohto uusitaan kupariputkeksi. Paineilmaputki liitetään pääverkostoon urakka-alueen rajalla ja samalla yhdistetään nykyiseen hammashoitolaan menevään paineilmajohtoon toisesta päästä. Uusi paineilmaputkisto tehdään sairaalalaadun rasvapestystä kupariputkesta kovajuotosliitoksin. Juotostyö on suoritettava Argon suojakaasua käyttäen. Putkiston asennus tehdään samojen periaatteiden mukaisesti kuin mitä vesijohtojen yhteydessä on sanottu. Välinehuoltotilaan asennetaan kaksi uutta paineilmanulosottopistettä, jotka varustetaan paineenalennusventtiileillä ja lasisilla vedenerottimilla säätöalue 10 bar 0 bar. Ulosottopisteet antavat ilman pienille kuivaukseen käytettäville painepistooleille, joita käytetään lähinnä pestyjen astioiden loppukuivaukseen. Malli esim. TECA /B Paineilmapistoolit kiinnitetään kierreletkuun, jonka ohjeellinen joustopituus on 2 m.

20 20 8. ERISTYS 8.1 YLEISTÄ Eristystöistä ei tehdä erillistä urakkaa. LVI-eristystyöt kuuluvat LVI-urakkaan. Mikäli urakoitsija haluaa tarkoituksenmukaisuussyistä suorittaa eristyksen toisin kuin tässä ohjelmassa on esitetty, on muutokset perusteluineen mainittava tarjouksessa. Työselityksestä poikkeavasta työstä on tehtävä erillinen tarjous. Eristystyö tarkastetaan ennen ja hyväksytään ennen päällysteen asentamista. Erityisesti painotetaan tuloilmakanavien ensiluokkaisen kosteus- ja lämmöneristyksen suorittamista. 8.2 ERISTYSKOHTEET, -TYYPIT JA -PAKSUUDET Eristystiedot on annettu erillisessä työselityksen liitteessä ja suoraan piirustuksissa. Eristystyöselostus on putkieristystyötä varten. 9. METALLIPINTOJEN MAALAUS 9.1 MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELY Urakoitsijat ruostesuojaavat asentamansa laitteet ja putket. Maalattavien teräspintojen puhdistus ruosteenpoistoasteeseen St 2 ja pohjamaalaus PSK 1711 standardin rasitusluokan M2 mukaan. Mikäli laiteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa, asennettaessa tai takuuvuoden aikana, korjaa urakoitsija sen alkuperäistä vastaavaksi. 9.2 PUTKISTOJEN TUNNUSVÄRIT Putkistojen maalausta ei kuulu LVI-urakkaan, lukuun ottamatta ruostesuojamaalauksia.. Huonetiloissa näkyvissä olevien patterikytkentäjohtojen korjausmaalaus kuuluu seinään sointuvalla värisävyllä rakennusurakkaan.

21 Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy 21

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA 1 (42) ESPOO 13.05.2015 JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA KATULÄMMITYKSEN UUSINTA LVI-TYÖSELITYS Ins.tsto EnTalCon Oy 2 (42) Sisällys 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 4 01.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA...

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot