LVI-TYÖSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009"

Transkriptio

1 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A OULU

2 SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI TILAAJA JA RAKENNUTTAJA RAKENNUTTAJAKONSULTTI SUUNNITTELIJAT TYÖN LAAJUUS JA SUORITUSTAPA URAKKA URAKKASOPIMUS HANKINTARAJAT Merkinnät LVIA- urakkaan kuuluu PU, IU ja RAU RAKENNUSURAKKA SÄHKÖURAKKA LVI-URAKKA (PU, IU JA RAU) YLEISET MÄÄRÄYKSET Nimistö LAIT; ASETUKSET; MÄÄRÄYKSET JA NORMIT TYÖSELITYS JA PIIRUSTUKSET MUUTOKSET REIÄT; URAT JA KANNAKKEET MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELY LAITEMERKINNÄT URAKOITSIJOIDEN YHTEISTYÖ JA AIKATAULUT VALVONTA, SÄÄTÖ JA TARKASTUKSET VASTAANOTTOTARKASTUS LUOVUTUSKANSIOT TAKUU TAKUUAJANHUOLTO Lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden takuuajan huolto Ilmanvaihtolaitteiden takuuajan huolto Valvonta- ja säätölaitteiden takuuajan huolto (rakennusautomaatiourakoitsija) PUTKILAITTEET (PU) LÄMMITYSLAITTEET Laitosselostus Hankintarajat Suunnitteluperusteet Putkistovarusteet Putket Käyrät Paisuntalaitteet Pumput Venttiilit Lämpöpatterit Lattialämmitys Ilmanpoisto- ja tyhjennysventtiilit Lämpömittarit Liitostavat Painekokeet Lämpöjohtoverkostojen huuhtelu Lämpöjohtoverkostojen säätö VESIJOHTOLAITTEET Laitosselostus Hankintarajat Suunnitteluperusteet Pumppu

3 2.3.5 Putket Venttiilit Painekokeet VIEMÄRILAITTEET Laitosselostus Hankintarajat Viemäriputket Vesi- ja viemärijohtokalusteet PUTKI- JA LAITE-ERISTYKSET Yleistä Käsitteet ja määritelmät Eristämättä jätettävät laitteet Eristyskohteet ja -paksuudet, eristetyypit Eristeet ja päällysteet Työn suoritus ASENNUS Kiinnitys ja kannatus Lävistykset Asennustyö ILMANVAIHTOLAITTEET (IU) LAITOSSELOSTUS HANKINTARAJAT SUUNNITTELUPERUSTEET KOJEET SUODATTIMET SÄLEPELLIT ÄÄNENVAIMENTIMET HUIPPUIMURIT PUHALTIMIEN HYÖTYSUHDE JA ILMANVAIHDON OMINAISSÄHKÖTEHO SFP KANAVAT VARUSTEINEEN Kanavat Peltikanavat Puhdistusluukut Kertasäätöpellit ja säätöläpät Palonrajoittimet Mittausliitännät Eristykset Paloeristykset Lämpöeristykset Äänieristykset Tulo- ja poistoilmaventtiilit Ulkosäleiköt Laitoksen säätö ja mittaus ÄÄNITASOT SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITTEET (RAKENNUSAUTO-MAATIOJÄRJESTELMÄ (RAU) LAITOSSELOSTUS VALVOMOLAITTEET Valvomotietokone Valvomon oheislaitteet Hälytyskirjoitin Raporttikirjoitin Käsipääte/käyttönäppäimistö Hälytysten jälleenantolaitteet Tiedonsiirto Modeemit Ohjelmisto Ohjelmointi ja käyttö Järjestelmän toiminta

4 Kapasiteetti ja laajennettavuus Automaattiset tulostukset Pyydetyt tulostukset Graafiset tulosteet Prosessi- ja järjestelmäkaaviot Diagrammiesitykset ALAKESKUKSET Alakeskuksen liitynnät KENTTÄLAITTEET MITTAUKSET KAAPELOINTI JA KYTKENNÄT LUOVUTUSASIAPAPERIT, KÄYTTÖOHJEET JA KOULUTUS RAKENNUSAUTOMAATIOURAKOITSIJA Liite 1. Vesi- ja viemärikalusteet Liite 2. Purunpoistolaitteet Liite 3. Tekstiilipölynpoistolaitteet Liite 4. Lämpökeskuksen tekniset tiedot 3

5 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 0.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Ylikiimingin Vesalan Monitoimitalo Ylikiiminki, Oulu 0.2 Tilaaja ja rakennuttaja Oulun Kaupunki/Liikelaitos Oulun Tilakeskus Kiilakiventie 1 (6.krs) Oulu Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö: Juha Kaisanlahti gsm: Rakennuttajakonsultti ISS Proko Oy PL79, Viestikatu Oulu Yhteyshenkilöt: Projektinjohtaja: Vesa Pitsinki gsm: Projektipäällikkö:Mikko Säkkinen gsm: LVI-asiantuntija: Harri Nieminen gsm: Suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto HML Oy Kasarmintie Oulu Yhteyshenkilö: arkkitehti: Jukka Lahtinen gsm:

6 Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Putkonen Oy Aleksanterinkatu 21 A Oulu Yhteyshenkilö: Projektinvetäjä : Pekka Juntunen gsm: LVIRAU-suunnittelu LVI-Suunnittelutoimisto J. Taskinen Oy Kajaaninkatu 38 A Oulu Yhteyshenkilöt: Projektinvetäjä: Jaakko Taskinen gsm: Toimitusjohtaja: Jouko Taskinen gsm: Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Sähkötele Oy Kauppurienkatu Oulu Yhteyshenkilöt: Projektinvetäjä: Raunio Häll gsm: Suunnittelija: Tapio Mehtälä gsm:

7 1 TYÖN LAAJUUS JA SUORITUSTAPA 1.1 Urakka Urakkaan sisältyvät urakkaohjelman, työselityksen ja piirustuksien mukaiset työt ja laitteet kuljetuksineen, täysin valmiina, paikoilleen asennettuina, koekäytettyinä ja käyttökuntoon säädettyinä, käytön opastus ja tarvittavat säädön tarkistukset takuuaikana. 1.2 Urakkasopimus Urakkasopimus tehdään rakennuttajan ja asianomaisen urakoitsijan välillä. Urakoitsijan on tarjouksessaan kirjallisesti mainittava, miltä osin työselitystä ja piirustuksia ei voida tai ei haluta noudattaa. Urakoitsija sitoutuu noudattamaan myöhemmin laadittavaa hyväksymäänsä työaikataulua. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan. Jos asiakirjat ovat ristiriitaisia, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1.3 Hankintarajat Merkinnät UR = Urakkaraja AR = Asennusraja RU = Rakennusurakka SU = Sähköurakka - urakkasopimus - urakkaneuvottelupöytäkirja - yleiset sopimusehdot YSE tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset - urakkaohjelma ja muut sopimuskohtaiset urakkaehdot - urakkarajaliite - tarjous - määrä- ja mittaluettelot - työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset - sopimuspiirustukset - yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset LVIA- urakkaan kuuluu PU, IU ja RAU PU on putkiurakka IU on ilmanvaihtourakka RAU on rakennusautomaatiourakka 6

8 1.4 Rakennusurakka Rakennusurakkaan kuuluvat LVI-töistä aiheutuvat rakennus- ja aputyöt on esitetty erillisessä urakkarajaliitteessä. 1.5 Sähköurakka Seuraavat LVI- töiden aiheuttamat sähkötyöt kuuluvat sähköurakkaan, ellei niitä erikseen ole määrätty muuhun urakkaan kuuluviksi. Kaikki sähköjohdot ja niiden asennus, kaikkien moottoreiden ja laitteiden ym. moottorisuojakytkimet, kontaktorit, kytkimet, merkkilamput ym. sähkölaitteet. Säätö- ja valvontalaitteiden kentällä tapahtuva johdotus kuuluu sähköurakkaan. 1.6 LVI-urakka (PU, IU ja RAU) LVI-urakkaan kuuluvat, ellei nimenomaan ole toisin mainittu, arvonlisäveroineen kaikki LVI-laitteet ja työt, rahti- ja ajokustannuksineen työpaikalle, asennustyön jatkuva ja ammattitaitoinen johto ja valvonta, LVI-urakoitsijan työvoiman päiväraha- ym. korvaukset ja vakuutukset sekä yleensäkin työn saattaminen säädettynä ja viranomaisten puolesta tarkastettuna valmiiseen käyttökuntoon rakennuttajalle luovuttamista varten. Toiseen urakkaan kuuluvien laitteiden kytkeminen LVI-laitteisiin kuuluu LVI-urakoitsijalle. 1.7 Yleiset määräykset Nimistö Rakennuttaja tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä jonka lukuun työ tehdään. Työselityksessä rakennuttaja käytettynä eri yhteyksissä tarkoittaa itse rakennuttajaa tai hänen valtuuttamaansa asiantuntijaa tai valvojaa. Rakennusurakoitsija tarkoittaa rakennusteknillisten töiden suorittajaa. Urakoitsija tarkoittaa työselitykseen sisältyvien töiden suorittajaa. Sähköurakoitsija tarkoittaa sähköteknisten töiden suorittajaa. Alaurakoitsija tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, jolle jokin urakoitsija antaa osan työstään suoritettavaksi. Valmistaja tarkoittaa tarvikkeiden kotimaista valmistajaa tai ulkomaisten tarvikkeiden maahantuojaa. 1.8 Lait; asetukset; määräykset ja normit Rakennus ja asennustöissä sekä tarvikkeiden hankinnassa ja valmistuksessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä tai kunnallisia määräyksiä, ohjeita ja normeja sekä hyväksi tunnettuja työtapoja. Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan huolehdittava siitä, että kaikki urakkaan liittyvät viranomaisten tarkastukset suoritetaan. 7

9 1.9 Työselitys ja piirustukset Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mahdollisissa epäselvissä tai ristiriitaisissa tapauksissa on pyydettävä tilaajan lausunto. Kojeiden ja laitteiden mitoitusarvot on pääasiallisesti esitetty piirustuksissa. Työselitykseen liittyvissä piirustuksissa esitetyt kojeiden ja laitteiden mittapiirrokset ovat kaaviollisia. Tästä syystä on urakoitsijan työssä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja valinnassa tarkoin harkittava paras mahdollinen asennuspaikka ja tapa tekniset ja esteettiset seikat huomioonottaen. Urakoitsija laatii IV-kone-, lämmönjako- ja kattilahuoneesta työpiirustukset mittakaavassa 1:20 ennen töiden aloittamista, kun laitevalinnat on tehty. Urakoitsija hyväksyttää työpiirustukset rakennuttajalla sekä suunnittelijalla. Urakoitsijan on asennuksessa noudatettava sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija toimittaa. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiinsa kaikki työn aikana mahdollisesti tapahtuneet poikkeamat ja muutokset. Korjaukset on tehtävä paperitulosteisiin sekä sähköisessä muodossa DWG-tiedostoina. Korjaukset tekee suunnittelija urakoitsijan kustannuksella. Vastaanottotarkastuksessa tulee urakoitsijan luovuttaa rakennuttajalle kaksi sarjaa korjattuja ja täysin paikkansa pitäviä piirustuksia kansiossa A4-kokoon taitettuna sekä sähköiset suunnitelmat CDlevylle tallennettuina. Urakoitsijalle luovutetaan korvauksetta: - neljä sarjaa paperitulosteita urakkaan liittyvistä piirustuksista - vastaavat kopiot mahdollisesti myöhemmin laadittavista muutos- ja täydennyspiirustuksista Muutokset Jos rakennusteknisistä syistä tai rakennuttajan pyynnöstä rakennusaikana suoritetaan suunnitelmien muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia urakkasummaan, on urakoitsijan ennen muutostöiden aloittamista tehtävä kirjallinen tarjous, joka rakennuttajan kirjallisesti hyväksymänä on pätevä lisä- tai hyvityslaskuja esitettäessä. Jos urakoitsija haluaa asennusaikana poiketa työselityksestä tai piirustuksista, tulee hänen hankkia siihen rakennuttajan kirjallinen suostumus. Jos urakoitsija on omavaltisesti poikennut suunnitelmista tai suorittanut ala-arvoista työtä, kuuluu hänelle, omien asennustöiden korjaamisen lisäksi, korvata myös korjauksesta johtuvat mahdolliset rakennus-, sähkö- ym. työt Reiät; urat ja kannakkeet LVI-suunnittelija laatii reikäpiirustukset omien laitteittensa osalta yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. 8

10 Reiät, urat ja kannakkeet merkitään rakennesuunnittelijan ohjeita noudattaen rakennepiirustuksiin, siten että niiden mitat, muoto ja sijainti on yksikäsitteisesti määrätty. Rakennesuunnittelija tarkastettua piirustukset vahvistaa urakoitsija ne nimikirjoituksellaan. Pintamateriaaleihin ja kalustoihin tulevista rei'istä ja urista vastaavasti on toimitettava arkkitehdille ja rakennusurakoitsijalle piirustukset ja ohjeet. Valmiisiin rakenteisiin saa tehdä muutoksia ainoastaan rakennesuunnittelijan ja tarkastavan viranomaisen luvalla sekä muutosta tarvitsevan urakoitsijan kustannuksella. Muille urakoitsijoille on urakoitsijan annettava ohjeet tartuntaterästen, alustojen yms, tekemistä varten. Urakoitsija hankkii ja asentaa urakkaan kuuluvien putkien, kanavien ja laitteiden kannattamiseen ja kiinnittämiseen tarvittavat teräksiset - kannattimet ja tuet - joustavat liittimet putkistojen ja laitteiden välille - ripustimet ja pitimet - kiintopisterakenteet tartuntateräksin - poikkikannattimet ripustimia varten - peruspultit - piirustuksissa esitetyt muut kannakkeet ja muototeräsrakenteet Kannakkeet toimitetaan sinkittynä tai pohjamaalattuna Materiaalit ja pintakäsittely Laitteiden materiaali on merkitty lyhennyksillä - Fe -teräs - Rst -ruostumaton teräs - HFe -haponkestävä teräs - Cu -kupari Ellei muuta ole mainittu, tulee ruostumattoman teräksen vastata normin SIS ja haponkestävän teräksen normin SIS vaatimuksia. Mikäli materiaalimerkintä puuttuu, voi urakoitsija valita käyttötarkoitusta parhaiten vastaavan materiaalin eri laitteiden kohdalla esitettyjen ohjeiden mukaan. Valinnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota toisiinsa liittyvien eri materiaalien korroosiosuojaukseen. Materiaalien on oltava Suomen rakentamismääräyskokoelman ja LVI-RYL 2002 määräysten ja ohjeiden mukaisia. Kaikkien työmaalle toimitettavien laitteiden, putkia lukuunottamatta, tulee olla pohjamaalattuja tai valmiiksi pintakäsiteltyjä. 9

11 Terästä ja valurautaa olevien laitteiden, kannattimien ja rakenteiden tulee olla pohjamaalatut ruosteenestomaalauksella. Pintojen puhdistus tulee suorittaa hiekkapuhalluksella (Sa 2) tai jos tämä on mahdotonta kaavinnalla ja teräsharjauksella (St 3). Pohjamaalaus suoritetaan esimerkiksi seuraavasti: - ulkona ja kosteissa sisätiloissa 1 x sinkkipölypohjamaali. - kuivissa sisätiloissa 1 x sinkkipölypohjamaali. - veden tai öljyn kanssa kosketuksiin joutuvat tai maassa olevat pinnat 1 x epoksireaktiopohjamaali. Pohjamaalauksen yksityiskohtien suhteen tulee noudattaa maalin valmistajan ohjeita Laitemerkinnät Kukin urakoitsija varustaa toimittamansa pumput, puhaltimet, säätöventtiilit, säätölaitteet jne. suunnitelman mukaisen tunnuksen ilmaisevalla kilvellä. Tunnuskilvet tehdään kerrosmuovista 60 x 40 x 2 mm, kaiverrettu peiliteksti on valkoinen ja pohja musta. kirjainten on oltava väh. 10 mm korkeat. Kaikissa laitteissa on oltava eristyksen päälle jäävät metalliset kilvet tai selvät leimat, joista tulee ilmetä viranomaisten vaatimien tietojen lisäksi ainakin valmistaja, tyyppimerkintä ja suoritusarvot. Palopostit yms. laitteet merkitään viranomaisten vaatimilla varoitus- ja opastuskilvillä, joiden hankkiminen kuuluu laitteen toimittavalle urakoitsijalle. Putket ja kanavat varustetaan virtausnuolilla joista ilmenee virtaava aine Urakoitsijoiden yhteistyö ja aikataulut Urakoitsijoiden tulee olla kiinteässä yhteistyössä rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden kanssa, sopia asennusjärjestyksestä, toimittaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa tiedot ja huolehtia siitä, että asennetut laitteet eivät estä muiden laitteiden huoltoa. Urakoitsija suorittaa laitoksen lopullisen säädön ja koekäytön samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden kanssa niiltä osin, joissa tulos riippuu yhteistoiminnasta Valvonta, säätö ja tarkastukset Rakennuttaja on oikeutettu valvomaan urakoitsijan työsuoritusta ja hänen töittensä sopimuksenmukaista edistymistä. Urakoitsijan edustajan on osallistuttava rakennustyön edellyttämiin neuvotteluihin työmaalla. Urakoitsija on velvollinen ilman lisäkorvausta vaadittaessa esittämään rakennuttajalle selvityksen siitä, että käytetyt tarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Kaikki sellaiset laitteet ja laitoksen osat, jotka eivät jää näkyviin, on tarkastettava ennen peittämistä. 10

12 Mikäli laitteiden ja asennusten mahdolliset viat jäävät työmaalla suoritettavissa tarkastuksissa havaitsematta, ei se vapauta urakoitsijaa vastuuvelvollisuudesta. Laitteiden, laitoksen osien ja valmiin laitoksen lujuuden ja tiiviyden toteamiseksi suoritetaan viranomaisten vaatimat ja työselityksessä määrätyt kokeet. Kokeet kustantaa urakoitsija. Ilmoitus kokeista on annettava hyvissä ajoin rakennuttajalle Vastaanottotarkastus Urakka katsotaan valmiiksi vastaanottoa varten vasta sitten kun sitä sivuavat muut työt, kuten esim. sähkö- ja rakennustyöt, ovat valmiit. Säädöistä on esitettävä pöytäkirjat. Urakan valmistumisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennuttajalle Luovutuskansiot Urakoitsijan tulee luovuttaa viimeistään vastaanottotarkastuksessa tilaajalle 2 sarjaa A4 kokoisia kansioita, joihin on kerätty seuraava materiaali suomenkielisenä: - A4 kokoon taitetut piirustukset (myös DWG-muodossa levylle tallennettuna), joihin on korjattu kaikki rakentamisen aikana tapahtuneet muutokset - kaikkien toimitettujen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet - sähkökytkentäkaaviot - säätölaitteiden toimintakaaviot - konekortit täytettynä - ilmamäärien mittauspöytäkirjat - vesivirtojen mittauspöytäkirjat - äänimittauksien mittauspöytäkirjat 1.18 Takuu Takuun suhteen noudatetaan yleisten sopimusehtojen vaatimuksia. Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Virheellisten asennuksien ja laitteiden mahdollinen havaitsematta jääminen vastaanottotarkastuksessa ei vapauta urakoitsijaa vastuuvelvollisuudesta. Korjatun tai vaihdetun osan takuuaika lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin korjaus tai vaihto on tapahtunut Takuuajanhuolto Huoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Huollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana ja yleisiä kulkuneuvoja käyttäen. Huoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät huoltoon, mutta ei kulutustarvikkeet ja aineet. 11

13 Rakennuttajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suurehkon vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin kuuluvia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä huoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen. Jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet jotka on tehty. Huoltokäyntien yhteydessä on suoritettava yleiskatsaus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksen mukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi viikkoa ennen takuuajan päättymistä Lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan: Kaikkien pumppujen, moottorien, kompressorien ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet. Putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus. Putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivistyksien korjaus mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen tiivistystä. Voiteluaine-, ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen. Valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin kun se edellyttää laitteen purkamista. Mudanerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus putkistoissa. Takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymistä esiinny. Korjaukset tarvikkeineen kuuluvat urakkaan Ilmanvaihtolaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan: - Suodattimien tarkistus - Hälytyspisteiden kokeilu - Poistopuhaltimien puhdistus liasta. Kaikkien puhaltimien, moottorien ja muiden pyörivien laitteiden laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus ja tarvittaessa korjaustoimenpiteet. Tarvittaessa valmistajan suosituksen mukaan tehtävät laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista. Laitteiden syöpymissuojaukset siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymistä esiinny. Korjaukset tarvikkeineen kuuluvat urakkaan. 12

14 Valvonta- ja säätölaitteiden takuuajan huolto (rakennusautomaatiourakoitsija) Kerran vuodessa suoritetaan: - mittaus- ja säätölaitteiden säädön ja toiminnan tarkistus sekä tarvitttaessa vikojen etsintä ja korjaus. - kaikkien osoittavien mittausten kalibrointi 2. PUTKILAITTEET (PU) 2.1 Lämmityslaitteet Laitosselostus Kiinteistön lämmöntuotto tehdään piha-alueelle sijoitettavalla lämpökeskuskontilla. Lämpökeskus-kontin hankinta ja asennus kuuluu urakkaan, lämpökeskus kontin perustukset kuuluvat rakennusurakkaan. Lämpökeskuksen tekniset tiedot on esitetty tämän työselityksen liitteessä 4. Päiväkodin tilat varustetaan lattialämmityksellä, muut laajennusosalla olevat tilat varustetaan patterilämmityksellä. Nykyiselle sähkölämmitteiselle liikuntasalirakennukselle ja sen yhteydessä oleville sosiaali- ja varastotiloille rakennetaan lämpöjohtovaraukset mahdollisesti myöhemmin lisättävää patterilämmitystä varten. Nykyisen piha-alueella olevan punaisen puurakennuksen patterilämmitysverkosto liitetään uuteen rakennettavaan lämmitysjärjestelmään piirustuksien osoittamalla tavalla. Lisäksi urakkaan kuuluu em. punaisen rakennuksen väliaikaisen lämpökontin kytkeminen nykyisiin lämpöjohtoihin piirustuksen 001 osoittamalla tavalla. Urakkaan kuuluu myös myöhemmin väliaikaisten kytkentöjen purkaminen tarvittavilta osin. Lämpökeskuksiin liittyvien laitteiden mitoitustiedot on esitetty piirustuksissa Hankintarajat Urakkaan kuuluvat kaikki piirustuksissa ja tässä työselityksessä esitetyt laitteet asennettuina ja viranomaisten puolesta tarkastettuina valmiiseen käyttökuntoon rakennuttajalle luovuttamista varten Suunnitteluperusteet Verkostot on mitoitettu seuraaville lämpötiloille: - Patteriverkosto on mitoitettu + 70/40 C lämpötiloille - Ilmanvaihtoverkosto on mitoitettu + 70/40 C lämpötiloille - Lattialämmitysverkosto on mitoitettu + 42/35 C lämpötiloille 13

15 Verkostojen rakennepaineet: 0,6 MPa Lämpöhäviöiden perustana on käytetty seuraavia lämpötiloja: - alin ulkolämpötila maan lämpötila lattian alla normaalit huonelämpötilat pesutilat Putkistovarusteet Putket IV- ja patteriverkoston putket DN 50 ja pienemmät ovat teräsputkea sekä DN 65 ja isommat ovat teräsputkea Lattialämmitysverkoston jakojohdot siirtimeltä jakotukeille on kupariputkea Kupariputkien haaroitukset ja suunnanmuutokset tehdään käyttäen tehdasvalmisteisia kapillaariliitos-osia, liitokset tehdään kovajuottamalla. Punaiseen puukoulurakennukseen rakennettavat uuset lämpöjohdot ovat esim. Brugg- Pema Oy:n Calpex-putkielementtiä. Rakennettavan hakekeskuksen ja lämmönjakohuoneen välille asennettavat uudet lämpöjohdot ovat esim. Brugg-Pema Oy:n Casaflex-putkielementtiä Käyrät Tehdasvalmisteisia teräskäyriä hitsaus- tai kierreliitoksin. Kupariputkien haaroitukset ja suunnanmuutokset tehdään käyttäen tehdasvalmisteisia kapillaariliitos-osia, liitokset tehdään kovajuottamalla Paisuntalaitteet Paisuntajärjestelmät ovat suljettuja. Paisunta-astiat ovat kalvopaisunta-astioita, jotka asennetaan verkostoon suunnitelmien mukaisesti määräysten edellyttämin varolaittein. Paisuntajärjestelmien tekniset tiedot on esitetty piirustuksissa Pumput Pumput ovat keskipakoispumppuja. Ne tulee valita siten, että toimintapiste on hyötysuhteen huippualueen kohdalla. Pumput toimitetaan täydellisenä moottoreineen, pumput ja moottorit valmiiksi kytkettyinä ja varustettuina kosketusuojalla. Sähkömoottorin tehon tulee riittää vaikka virtausvastus järjestelmässä on 20% laskettua pienempi. Teräsputkistoon asennettavan lämpöjohtopumpun pesän tulee olla valurautaa, juoksupyörä pronssia tai muovia ja akseli ruostumatonta terästä. 14

16 Piirustuksissa esitetyt pumput ovat taajuusmuuntajasäätöisiä pumppuja esim. merkkiä Grundfos Magna. Kaikki pumput on varustettu pistotulppaliitännällä. Urakoitsija hankkii lämpöjohtoverkoston pumpuille ja iv-verkoston pääpumpulle täydellisen varasarjan yhden kutakin pumppukokoa kohti. Taajuusmuuttaja käyttöisten pumppujen varasarjat ovat vastaavia ilman taajuusmuuttajia. Varasarjat pakataan peltilaatikkoihin ja ne varustetaan pumppujen tunnuksilla Venttiilit Venttiilit ovat: Lämpöpatterit Sulkuventtiilit DN palloventtiilejä tai Sulkuventtiilit DN palloventtiilejä tai Kuristusventtiili Linjasäätöventtiilit DN Linjasäätöventtiilit DN Yksisuuntaventtiilit DN Yksisuuntaventtiilit DN Lämpöjohtoverkoston täyttöventtiili Patterit ovat teräslevypattereita Rettig Oy:n radiaattoreita tyyppiä C11, C21, C22, C33 tai konvektoreita KON21, KON22 tai KON33. Erikoispatterien tyypit on merkitty piirustuksiin. Pattereiden kannakkeiden on oltava terästä. Pattereita asennettaessa ikkunan alle tulee ne asentaa symmetrisesti keskelle ikkuna-aukkoa. Pattereiden alareunan etäisyys lattiasta 100 mm. Paikoissa missä putket asennetaan patterin alle tulee alemman putken alle jäädä vapaata tilaa vähintään 50 mm. Kuitenkin siten, että samassa tilassa patterit ovat samalla korkeudella. Patterit ovat valmiiksi maalattuja DIN mukaisesti. Pakkaus pidetään paikallaan asennuksen ja rakennustyön ajan ja poistetaan rakennuksen loppusiivouksen yhteydessä. Mahdolliset maalivauriot korjataan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Korjausten kustannuksista vastaa vaurion aiheuttanut urakoitsija. Pattereiden rakennepaine on 0.6 MPa Hamppupurseet on siistittävä mekaanisesti, karvauksia ei saa polttaa asetyleeniliekillä. Patterit varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä OVENTROP UNI LHB sekä kromatulla sulkutulpallisella yhdistäjällä ja ilmaruuvilla, piirustuksessa merkintä (TV). Patterit, jotka on merkattu piirustuksiin merkinnällä (V) varustetaan OVENTROP:in termostaattiventtiilin rungolla, kromatulla 15

17 suojahatulla ja ilmaruuvilla. Patteriventtiilit ja sulkuyhdistäjät tulee varustaa ääntä eristävin liittimin. Termostaattien lämpötilan rajoitus tulee olla lukittuna max. 35 astetta. Patterit on asennusaikana irroitettava kerran seinän pintakäsittelyä varten ja kytkettävä uudelleen. Ilmaruuvien avaimia toimitetaan 5 kpl Lattialämmitys Päiväkodin tilat varustetaan lattialämmityksellä erillisen suunnitelman mukaisesti. Urakoitsija hyväksyttää lattialämmitysjärjestelmän toimittajan tilaajan edustajalla. Lattialämmitysjärjestelmän toimittaja laatii lattialämmitys-suunnitelman, joka tulee sisältää todellisten lämpöhäviölaskelmien pohjalta laaditun putkistosuunnitelman, sekä kaikki tarvittavat säätöarvot (piiri- ja jakotukkikohtaiset säätöarvot sekä virtaama ja painehäviötiedot) järjestelmän optimaalista toimintaa varten. Lattialämmitysjärjestelmän kaikkien osa-alueiden: säätölaitteiden, jakotukkien, putkien, tarvittavien liittimien tulee olla kyseiseen järjestelmään kuuluvia korkealaatuisia tuotteita. Lattialämmityksen jakotukit ja jakotukkikohtaiset muuntajasäätimet tulee sijoittaa järjestelmään kuuluviin jakotukkikaappeihin. Lattialämmitysputkien tulee olla happidiffuusio-suojattuja Ilmanpoisto- ja tyhjennysventtiilit Ilmanpoistoventtiilejä tulee asentaa niin, että ilma voidaan poistaa laitoksesta. Tyhjennyksiä tulee asentaa sellaisiin kohtiin, että laitos kokonaisuudessaan voidaan tyhjentää. Ilmaukset asennetaan kaikkiin paikkoihin, joihin ilmaa voi jäädä (vaikka suunnitelmissa ei erikseen olisi paikkoja osoitettu). Ilmanpoistimena lämmönjakohuoneessa, iv-konehuoneessa ja muissa lattiakaivollisissa tiloissa käytetään sulkuventtiiliä ja automaattista ilmanpoistinta Ilmanpoistimena muualla käytetään palloventtiiliä , jonka avoin pää tulpataan. Ilmanpoistoventtiilit tuodaan niin alas, että ilmaus voidaan suorittaa lattialta korkeus noin 2,0 m. Tyhjennysventtiileinä käytetään palloventtiiliä , jonka avoin pää tulpataan Lämpömittarit Lämpömittarit ovat paikallisia lämpömittareita joiden mitta-alue on astetta. Mittarin lukematarkkuuden tulee olla vähintään 1 aste. Mittarit ovat pilarimittareita (tarkastettuja) Liitostavat Liitokset tehdään laippa, kierre- tai hitsausliitoksin. DN 15 ja pienemmät liitokset tehdään kierreliitoksin. 16

18 2.1.6 Painekokeet Liitoksien tiiviyden toteamiseksi putkiurakoitsija suorittaa tekemiensä liitoksien osalta paine-astiamääräysten mukaiset painekokeet. Painekokeet tulee suorittaa ennen putkiston lämpöeristyksen tekemistä. Koepaine on 0,60 MPa ja koeaika yksi tunti. Laitoksesta on kytkettävä irti laittet jotka eivät kestä koepainetta, joita ovat esim. paisuntasäiliöt Lämpöjohtoverkostojen huuhtelu Lämpöjohdot on huuhdeltava huolellisesti rakennuttajan edustajan/valvojan läsnäollessa. Huuhtelu suoritetaan vedellä. Huuhtelusta tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan. Huuhtelun jälkeen verkostosta otetaan laboratorionäyte verkoston puhtauden toteamiseksi. Laboratorionäytte analysoidaan ja tutkimustulosten hyväksytetään rakennuttajan edustajalla/valvojalla. Huuhtelu toistetaan niin monta kertaa että hyväksytty lopputulos saavutetaan Lämpöjohtoverkostojen säätö Lämpöjohtoverkostojen säätötyö tehdään KTM:n alaisen MOTIVAN johdolla kehitetyn perussäätöprojektin laatujärjestelmän ohjeen mukaan. Lämpöjohtoverkosto säädetään siten, että huonekohtaisesti saavutetaan 1.5 asteen tarkkuudella huonelämpötilat. Säätötyö on suoritettava termostaattiventtiilien tuntoelimet irroitettuna ja ulkoilman lämpötilan ollessa alle -10 astetta. Säädön suorittamisesta ja lämpötiloista laaditaan pöytäkirja, joka luovutetaan tilaajalle. Säätö- ja vesivirtojen mittaustyön urakoitsija suorittaa niin moneen kertaan, että huonelämpötilat saavutetaan halutulla tarkkuudella. 2.3 Vesijohtolaitteet Laitosselostus Kiinteistön nykyiset rakennukset on liitetty Ylikiimingin Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon. Purettavan koulurakennuksen syöttövesijohto tulpataan vesihuoltolaitoksen toimesta. Uusi vesijohto haaroitetaan vesihuoltolaitoksen toimesta runkojohdosta piirustuksen 001 mukaisesti. Lisäksi urakkaan kuuluu em. punaisen rakennuksen väliaikaisen lämpökontin kytkeminen nykyisiin vesijohtoihin ja liikuntasali-rakennuksessa väliaikaisen vesijohdon asentaminen piirustuksien 104 ja 001 osoittamalla tavalla. Urakkaan kuuluu myös myöhemmin väliaikaisten kytkentöjen purkaminen tarvittavilta osin. Lämminvesi valmistetaan laajennusosalle sijoitetulla lämmönsiirtimellä. Vesilaitos hankkii vesimittarin sulku- ja takaiskuventtiileineen. Urakoitsija säätää vesikalusteiden virtaamat kalusteiden normivirtaamien mukaisiksi Hankintarajat 17

19 Putkiurakkaan kuuluvat kaikki tässä työselityksessä ja piirustuksissa esitetyt laitteet asennettuna ja viranomaisten puolesta tarkastettuna valmiiseen käyttökuntoon rakennuttajalle luovuttamista varten Suunnitteluperusteet Suunnitelmat on laadittu ja asennus on suoritettava noudattaen Ympäristäministeriön antamia kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita Pumppu Käyttöveden kiertopumppu on suoraan putkeen asennettava rakenteista kannatettava keskipakoispumppu. Pumpun pesä ja juoksupyörä ovat pronssia ja akseli ruostumatonta terästä. Pumpun tulee olla märkämoottori tyyppinen Putket Kylmä- ja lämminvesiputket tehdään komposiittiputkesta esim. Uponor. Komposiittiputkien ja järjestelmään kuuluvien osien; liittimien, suunnanmuutosten yms. tulee olla kyseiseen järjestelmään kuuluvia, laitevalmistajan suosittelemia, tyyppihyväksyttyjä tuotteita. Tilojen näkyvissä olevat kytkentä- ja jakojohdot tehdään puolikovasta kromatusta kupariputkesta Kromattujen putkien liitoksissa tulee käyttää tukiholkkeja. Punaiseen puukoulurakennukseen rakennettavat uudet vesijohtoelementit ovat esim. Brugg-Pema Oy:n Calpex DUO kaksiputkielementtiä. Rakenteisiin asennettavat vesikalusteiden kytkentäjohdot tehdään muoviputkesta esim. PEX-käyttövesiputki esim. Uponor. PEX-käyttövesiputki asennetaan aina suojaputkeen ja kalustekytkennöissä käytetään hanakulmarasioita piirustuksien osoittamassa laajuudessa. Putkien ja järjestelmään kuuluvien osien; liittimien, suunnanmuutosten yms. tulee olla kyseiseen järjestelmään kuuluvia, laitevalmistajan suosittelemia, tyyppihyväksyttyjä tuotteita. Käyttöveden jakotukit asennetaan laitevalmistajan tehdasvalmisteisiin jakotukkikaappeihin Venttiilit Sulkuventtiilit DN10 50 ovat palloventtiilejä Sulkuventtiilit DN65 ovat palloventtiilejä Lämpimän käyttöveden kiertojohdon sulku- ja säätöventtiili Yksisuuntaventtiilit Tyhjennysventtiilit avoin pää tulpataan Painekokeet Liitoksien tiiviyden toteamiseksi putkiurakoitsija suorittaa tekemiensä liitoksien osalta paine-astiamääräysten mukaiset painekokeet. Painekokeet tulee suorittaa ennen putkiston lämpöeristyksen tekemistä. Koepaine on 1,00 MPa ja koeaika yksi tunti. 18

20 2.4 Viemärilaitteet Laitosselostus Kiinteistö on liitetty Ylikiimingin Vesihuolto Oy:n viemäriverkostoon. Nykyisen liikuntasalirakennuksen ja punaisen puukoulurakennuksen sisäiset viemärit jäävät käyttöön, nykyisten viemäreiden asennusrajat uusiin rakennettaviin viemäreihin piha-alueella on esitetty piirustuksissa. Muilta osin kiinteistön muut jätevesiviemärit uusitaan, liitospaikka nykyiseen jv-pumppaamoon menevään runkoviemäriin on esitetty piirustuksissa. Kiinteistön salaoja-, pinta- ja kattovedet johdetaan rakennettavan sadevesijärjestelmän avulla maastoon, purkupaikkaan rakennetaan kivipesä (RU). Urakkaan kuuluu väliaikaisen viemärijärjestely (kts. piirustukset nro: 104 ja 001) Hankintarajat Putkiurakkaan kuuluvat kaikki tässä työselityksessä ja piirustuksissa esitetyt laitteet asennettuina ja viranomaisten puolesta tarkastettuina valmiiseen käyttökuntoon rakennuttajalle luovuttamista varten. Urakkaan kuuluu sade- ja jätevesi-pohjaviemäreiden videokuvaus, sekä kaivojen puhdistus ennen vastaanottotarkastusta, tilaajan edustajan hyväksyttyä materiaalin liitetään se luovutusmateriaalaihin/kansioihin Viemäriputket Rakennuksien ulkopuoliset viemärit ja rakennuksen pohjaviemärit tehdään maaasennukseen soveltuvista PVC-muoviviemäriputkista kumirengastiivistein esim. Uponor. viemärin tyyppi tulee valita peitesyvyyden mukaan. Rakennuksen sisäpuoliset viemärit de<110 ovat muhvitonta SN 4-luokan polypropeeniputkea tai muhvillista SN 4-luokan polypropeeniputkea. Jätevesiviemärit de=100 ja 160 ovat muhvillista SN 8-luokan polypropeeniputkea haaroitukset ja suunnanmuutokset tehdään vastaavilla osilla. Rakennuksissa uudet alakattoihin ja roiloihin asennettavat viemärit tehdään em. polypropeeniputkista ja putkenosista. E.m. viemärit äänieristetään ÄE50 (100kg/m3). Keittiön rasvaviemärit (piirustuksessa merkistä RV) tehdään RST-viemäriputkesta muhviliitoksin, haaroitukset ja suunnanmuutokset tehdään vastaavilla osilla. Piirustuksessa merkinnällä GR varustetut viemärit tehdään valurautaviemäriputkesta pantaliitoksin, haaroitukset ja suunnanmuutokset tehdään vastaavilla osilla. Sadevesiviemärit ovat muhvillista tai muhvitonta SN 8-luokan polypropeeniputkea esim. Uponor sadevesijärjestelmä PP. Haaroitukset ja suunnanmuutokset tehdään järjestelmään kuuluvilla osilla kumitiivistein Vesi- ja viemärijohtokalusteet Kalusteet on määritelty suunnitelmissa esitetyissä kalusteluetteloissa. Kaikki vesi- ja viemärijohtokalusteet kuuluvat urakkaan (ellei erikseen ole mainittu) vaikka niitä ei olisi tyypitetty suunnitelmissa, urakoitsija varmistaa tyypin suunnittelijalta. 19

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

MATERIAALIERITTELY LVI

MATERIAALIERITTELY LVI Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14, 11100 RIIHIMÄKI Puh. 010 759 2000 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi MATERIAALIERITTELY 1 (14) Turengin kunta Turengin yhteiskoulu Asiakirja n:o 0102 Yläaste ja lukio

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5)

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) LVI Laiteluettelo HARTOLAN YHTENÄISKOULU Asiakirja n:o LVI 0003 a B-SIIPI, ILMANVAIHTO Projekti n:o L04187.P002 Kuninkaantie Viim. muutos 20.4.2016 Laatija/tark. 19600 HARTOLA

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440 1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT

YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT LVIA-TYÖSELITYS LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Kukkomäentie 42, 74700 KIURUVESI 1. RAKENNUSHANKE, SUUNNITTELIJAT 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Innovatiivisuus ja laatu

Innovatiivisuus ja laatu Innovatiivisuus ja laatu Tekniset tiedot Cocon Säätöventtiili jäähdytyspalkkien asennuksiin Cocon säätöventtiili eco ja classic mittaustekniikoilla Tuotekuvaus: Oventrop Cocon säätöventtiili suhteellisella

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

www.teknocalor.fi TYYPPI N/NG

www.teknocalor.fi TYYPPI N/NG lv-tuotteet hinnasto 1.2.2012 REFLEX KALVOPAISUNTA-ASTIOIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET TÄYTTÖKAASU TYPPI Astia asennetaan suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin. Astiaa ei saa asentaa paikkaan,

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista.

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. 402 Ilmastointiasennus -lajin KILPAILUTEHTÄVÄT Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. Kanava-asennus: Tuoteen nimi ja koko Määrä Kanava Ø125 12 m Kanava Ø160 60 m Kanava Ø250

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

KPA -LÄMPÖLAITOS LAITOSSELOSTUS. Risulahti, Luumäki 17.6.2016 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA. Laitosselostus 1/32

KPA -LÄMPÖLAITOS LAITOSSELOSTUS. Risulahti, Luumäki 17.6.2016 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA. Laitosselostus 1/32 Laitosselostus 1/32 KPA -LÄMPÖLAITOS Risulahti, Luumäki LAITOSSELOSTUS 17.6.2016 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA Laitosselostus 2/32 SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 Rakennuskohde ja sen

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

NORDdoor Puhdistusluukut

NORDdoor Puhdistusluukut NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi 2 NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TPL TPLE TLPE TLN TL1 0 TLT 0 TLTE 1 TLTK 2 TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot