LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus"

Transkriptio

1 LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V Rauno Huuki Keskuspuistokatu KEMI ; Versio nro Päivämäärä Laatija Muutos Versio Rauno Huuki

2 Kaukosen koulun asunnot 2 LVI-selostus Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 B1 RAKENNUSHANKE... 3 B2 KOHDE... 3 B3 RAKENNUTTAJA... 3 B5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 G LVI-JÄRJESTELMÄT... 4 G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET... 4 G01.00 LVI-hankintojen ja -töiden yleiset vaatimukset... 4 G01.11 Oleviin LVI-järjestelmiin liittyvät hankinnat ja työt... 4 G01.13 LVI-hankinnat ja -työt... 4 G03 Olevat LVI-järjestelmät... 4 G03.11 Purettavat LVI-järjestelmät ja tuotteet... 4 G08.21 Toimintatarkastukset... 5 G08.22 Toimintakokeet... 5 G08.31 Luovutus- ja käyttöasiakirjat... 5 G08.32 Vastaanottotarkastus... 5 G08.40 Käyttöönotto... 5 G08.43 Käytön opastus... 5 G08.50 Takuuajan toimenpiteet... 5 G08.51 Takuuhuolto... 6 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT... 7 G2000 Yleistä... 7 G Vesijohto- ja viemäriverkoston yleiset laatuvaatimukset... 7 G2100 Vesijohtotarvikkeet... 7 G2120 Venttiilit... 7 G2121 Sulkuventtiilit... 7 G2130 Pumput... 7 G2257 Huoneistokohtainen veden mittaus... 7 G2300 Vesijohdot... 8 G2800 Kalusteet... 8 G9 ERISTYS... 9 G9000 Yleistä... 9 G9012 Talotekniset järjestelmät... 9 G9015 Eristystyön suorittaminen... 9

3 Kaukosen koulun asunnot 3 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke Hanke käsittää Kaukosen koulun asuinrakennuksen vesijohtosaneeraukseen liittyvät työt ja hankinnat asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. B2 Kohde Rakennuskohde sijaitse Kittilässä Tontti on kunnan omistuksessa. Tontin osoitetiedot Kylätie Kaukonen Kaupunginosa Kaukonen Kortteli Tontti B3 Rakennuttaja Rakennuttaja/tilaaja Nimi Osoite Kittilän Tilapalveluliikelaitos Valtatie KITTILÄ Yhdyshenkilö: Nimi Lauri Hettula Puhelin Rakennuttaja antaa kaikki tarvittavat tiedot urakoitsijalle ja rakennuttajan antamat vaatimukset ovat sopimusosapuolia sitovia. B5 Suunnittelijat, asiantuntijat LVIA- suunnittelu Toimisto Kuukasjärvi Oy Insinööritoimisto Osoite Keskuspuistokatu KEMI Yhdyshenkilö Rauno Huuki Puhelin Sähköposti

4 Kaukosen koulun asunnot 4 G LVI-JÄRJESTELMÄT G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset Tämän osan G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset koskevat kaikkia pääosan G LVI-järjestelmät osia. G01.00 LVI-hankintojen ja -töiden yleiset vaatimukset Urakoihin ja toteutukseen sisältyvät teknisten asiakirjojen mukaiset työt ja hankinnat kuljetuksineen, täysin valmiina, paikoilleen asennettuina ja käyttökuntoon säädettyinä, käytön opastus sekä tarvittavat säädön tarkistukset takuuaikana. Jos jokin seikka on mainittu yhdessäkin teknisessä asiakirjassa, sen katsotaan kuuluvan urakkaan G01.11 Oleviin LVI-järjestelmiin liittyvät hankinnat ja työt Kohde on käytössä työn ajan ja tarjouksessa on huomioitava mahdollisimman vähäinen haitta käyttäjille. Käyttökatkokset on minimoitava ja niistä tulee sopia käyttäjän kanssa hyvissä ajoin. Tarvittavat väliaikaiset kytkennät kuuluvat urakkaan. G01.13 LVI-hankinnat ja -työt Hankkeeseen kuuluu suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt työt ja hankinnat. G0 LVI-järjestelmien yleiset laatuvaatimukset G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G9 Eristys omiin hankintoihin ja töihin kuuluvien järjestelmien ja tuotteiden osalta Rakennustekniset työt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti Olemassa olevien käytöstä poisjäävien putkien ja laitteiden purku, lajittelu ja poiskuljetus. Kupari ja metalliputket ovat tilaajan omaisuutta ja ne urakoitsija toimittaa tilaajan osoittamaan paikkaan työmaa-alueella. Muut jätteet urakoitsija toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi ja vastaa ao kuluista. Urakkaan ei sisälly asbestipurkuja. Urakkaan sisältyy lisäksi rakennustekniset työt (RU) joista annetaan kuitenkin erillishinta. Urakkaan sisältyy lisäksi sähkötekniset työt (SU) joista annetaan kuitenkin erillishinta. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä G03 Olevat LVI-järjestelmät G03.11 Purettavat LVI-järjestelmät ja tuotteet Metallinen purkujäte puhdistetaan ja lajitellaan kierrätystä varten työmaan ympäristösuunnitelman mukaisesti siten, ettei ympäristölle aiheudu haittaa. Hävitettävät purku- ja ongelmajätteet toimitetaan kaatopaikalle siten, ettei ympäristölle aiheudu haittaa.

5 Kaukosen koulun asunnot 5 G08.21 Toimintatarkastukset Varmistaakseen työnsä laadun toteuttaja luovuttaa LVI-järjestelmät ja -laitteet ensin itselleen ns. itselle luovutuksessa eli toimintatarkastuksessa. G08.22 Toimintakokeet Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta. Urakoitsijat osoittavat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. G08.31 Luovutus- ja käyttöasiakirjat Urakoitsija: luovuttaa asiakirjat kahtena (2) sarjana ja lisäksi pdf-tiedostoina jaoteltuna sisällysluettelon mukaisiin tiedostokansioihin. laatii muutetuista asennuksista "punakynäsarjat", jotka urakoitsija päivittää CADpohjiin. Punakynäsarjoja laaditaan työn edetessä säännöllisin välein ja tarkkeet tehdään selvin merkinnöin. laadituttaa itse aiheuttamiensa muutosten suunnitelmat ja CADluovutuspiirustukset. kansioissa tulee olla lisäksi välilehdillä erotettuna ja sisällysluettelolla varustettuna seuraavat dokumentit; o esitteet asennetuista laitteista suoritusarvokäyrästöineen ja toimintapistemerkintöineen. o em. kojeiden huolto- ja toimintaohjeet sekä käyttöselostukset o koeponnistuspöytäkirjat o todistukset viranomaisten tarkastuksista o koestus-, säätö- ja mittauspöytäkirjat G08.32 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus tehdään 1 vaiheessa. G08.40 Käyttöönotto Rakennus on käytössä työn ajan. G08.43 Käytön opastus Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevan koulutustilaisuuden. Tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan opastuksen saaneet henkilöt. Tilaajan edustaja kuittaa allekirjoituksellaan opastuksen saaduksi. Pöytäkirja liitetään luovutusasiakirjoihin. G08.50 Takuuajan toimenpiteet Takuuaikana LVI-järjestelmissä havaitut virheet, viat ja puutteet korjataan sopimusasiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan takuuaikana suorittamat mittausten ja säätöjen tarkistukset ja niiden ajankohdat määritellään kunkin urakan kohdalta erikseen

6 Kaukosen koulun asunnot 6 G08.51 Takuuhuolto LVI-järjestelmien takuuhuolto järjestetään sopimusasiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Takuuhuoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Takuuhuollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien takuuhuoltokäyntien väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja enintään kahdeksan (8) kuukautta. Takuuhuoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät takuuhuoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja aineet. Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Jos laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä takuuhuoltokäyntien välillä, nämä välikäynnit kuuluvat takuuseen. Jokaisesta takuuhuoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen kiinteistönhoitajan kuittaus ja osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty. Takuuhuoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti, sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen takuuhuoltokäynti takuuaikana on tehtävä aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä.

7 G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G2000 Yleistä Kohteessa uusitaan käyttövesijohdot ja laitteet urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Asennukset suoritetaan huoneistoihin pinta-asennuksina ja osittain koteloituna. Käyttövesiputkien runkojohdot koteloidaan asuinkerroksien käytävätiloissa. Käytävätilan putket asennetaan esim. Pipe-Modul eristyselementtiin ja vesimittareille Pipe- Modul mittarielementtikotelo metalisin liukuluukuin. elementtien pinnoitus valkoiseksi maalattu pelti. Kellarikerroksen putket asennetaan alaslasketun katon yläpuolelle olemassa olevien putkien paikalle. Alaslasketun katon purku ja uudelleenasennus tarvittavilta osin kuuluu urakkaan. G Vesijohto- ja viemäriverkoston yleiset laatuvaatimukset Urakkaohjelman, viranomaismääräysten ja suunnitteluasiakirjojen lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita ja määräyksiä Talotekniikka RYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002 Suomen rakentamismääräyskokoelma D1. Määräykset ja ohjeet 2007 Suomen rakentamismääräyskokoelma C2. Määräykset ja ohjeet 1998 G2100 Vesijohtotarvikkeet G2120 Venttiilit Venttiilien on oltava erikoismessinkiä tai sinkinkadonkestävää mallia. Venttiilit asennetaan siten että niitä voidaan huoltaa G2121 Sulkuventtiilit DN rakennepaine 10 bar runko erikoismessinki, sinkinkadon kestävä tiivisteet PTFE G2130 Pumput Pumppujen tulee olla vesivoideltuja keskipakoispumppuja rakennepaine 1 Mpa käyttölämpötila ºC Eristysmuotein Materiaali pesä punametallia tai pronssia juoksupyörä muovia akseli jaloterästä Moottori EC-moottori potentiaalivapaa hälytyskosketin G2257 Huoneistokohtainen veden mittaus

8 Kaukosen koulun asunnot 8 G2300 Vesijohdot Kohteeseen asennetaan huoneistokohtaiset vesimittarit. Mittarit varustetaan suluin. Mittarina käytetään vakauslain 219/1965 mukaisesti tyyppitarkastettua siipipyörämittaria. Esim UNIMAG (LVINRO , ). Painehäviö saa olla enintään mitoitusvirtaamalla 15 kpa.. Vesimittari asennetaan kotelointiin esim. Pipe-Modul-elementtiin. Putket asennetaan vaihdettaviksi. Kupariputket: LVI Liitokset: Kovajuotos-, kartio-, laippa- kapillaari- tai kumirengaspuristusliitoksin, tehdasvalmisteisia kapillaariosia käyttäen. Liitokset laitteisiin ja varusteisiin sinkkikadon kestävin messinkikartioliittimin. Asennus: Rakenteisiin asennettuihin putkiin ei saa laittaa liitoksia. Näkyvät putket: Kaikki näkyvät eristämättömät putket ovat kromattua kuparia kromatuin kannakkein. G2800 Kalusteet Urakkaan ei sisälly uusia vesikalusteita. Kaikki nykyiset vesikalusteet varustetaan uusin kalustekohtaisin suluin. Sulkujen tyyppi on esitetty kalusteluettelossa. Seinän läpivientejä ei saa tehdä roiskeveden vaikutusalueella.

9 Kaukosen koulun asunnot 9 G9 Eristys G9000 Yleistä Näkyvä eristys; Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä. Tällaisia tiloja ovat tilat joissa putkia ei ole peitetty rakenteilla. Ei näkyvä eristys; Ei näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu käyntejä vain poikkeuksellisesti tai jossa putket on rakenteilla peitetty. Muissa käsitteissä noudatetaan standardia SFS 3975 G9012 Talotekniset järjestelmät Aa Ac Mineraalivillakouru PV-E, PS-E tai PV-SE. Käyrät tehdään leikatuista käyräkappaleista tai kouruista leikatuista välikappaleista. Kiinnitys sinkityllä 1 mmm:n hehkutetulla teräslangalla Alumiinipaperilla tehtaalla päällystetty mineraalivillakouru PV-AE. Käyrät kuten edellä. Kiinnitys kuumasaumaamalla. Päällysteet ja niiden tunnukset 6 Paloluokiteltu PVC-muovilevy, joka kiinnitetään muoviniiteillä. Käyrät, T- haarat, mansetit ym. päällystetään tarkoitukseen tehdyillä osilla. Päällysteen paksuus 0.35 mm, kun läpimitta on yli 300 mm. Mikäli päällystettävään osaan ei ole saatavissa valmista päällysteosaa, (esim suurisäteiset käyrät) eriste tasoitetaan ja kiedotaan muun päällysteen värisellä PVC-nauhalla. 6K Höyrytiiveys kts LVI-RYL 92 kohta Kooditusjärjestelmän käyttö Aa 6 K = Eriste tunnus Päällysteen tunnus Höyrysulku G9015 Eristystyön suorittaminen Eristettävä kohde Eriste Paksuus Pinnoite LÄMMÖNJAKOHUONE LÄMMINVESIJOHDOT näkyvissä Aa 23 6 KYLMÄVESIJOHDOT näkyvissä Aa 22 6K MUUT TILAT LÄMMINVESIJOHDOT näkyvissä Aa 23 6 ei näkyvissä Ac 23 - KYLMÄVESIJOHDOT näkyvissä Aa 22 6K ei näkyvissä Ac 22 -

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E.

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY ARKINS SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA 1 (42) ESPOO 13.05.2015 JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA KATULÄMMITYKSEN UUSINTA LVI-TYÖSELITYS Ins.tsto EnTalCon Oy 2 (42) Sisällys 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 4 01.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA...

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä 26.06.2015 Projekti nro. 1510016966 Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y URAKKARAJALIITE KARHULANVAARAN KOULU muutostyö Urakkarajaliite 26.5.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RU LVIA SU TEH RAKENNUSURAKKA, PÄÄURAKKA LÄMPÖ-, VESI-, ILMASTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot