LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie Ylivieska Liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet"

Transkriptio

1 LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie Ylivieska Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY Urheilutie 49, HAAPAVESI puh

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Tilaaja ja rakennuttaja ja edustajat Suunnittelijat, asiantuntijat Urakoitsijat YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET MUUTOS- JA LISÄTYÖT KOTIMAISUUS SUUNNITTELIJAN PIIRUSTUKSET LAITTEIDEN TILANVARAUKSET SALLITUT SÄHKÖTEHOT URAKOITSIJAN PIIRUSTUKSET JA LASKELMAT LAITTEIDEN MERKINNÄT Putkien merkitseminen Kanavien merkitseminen Laitemerkinnät PAINEKOKEET LAITTEIDEN HUOLTO TAKUUAIKANA Yleistä Ilmastointilaitteiden takuuajan huolto Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Toisen takuuvuoden lopulla suoritettavat toimenpiteet Putkilaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Säätölaitteiden takuuajan huolto Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Toisen takuuvuoden lopulla TOIMITUKSEN PERUSVATIMUKSET KÄYTTÖÖNOTOT KOKEET JA TARKASTUKSET TAKUU TARJOUS LVI-URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA VELVOITTEET YLEISTÄ URAKAN TOTEUTUMINEN TÖIDEN SUORITUS MITTAUKSET... 16

3 3.5 TARVIKKEIDEN POISKULJETTAMINEN YHTEISET KANNATUSJÄRJESTELMÄT JA ASENNUSJÄRJESTYS PUTKI-, ILMANVAIHTO-, SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITE-( RAKENNUSAUTOMAATIO) SEKÄ SÄHKÖURAKOIDEN VÄLISET URAKKARAJAT LÄMMITYSLAITTEET LAITOKSEN TOIMINTA Lämpötilat Suunnittelupaineet ja lämpötilat PUTKISTO VARUSTEINEEN Yleistä Lämpöjohtoverkostojen vesivirtojen asetus Lämpöjohdot Sulkuventtiilit Lämpöjohtoverkosto Kertasäätöventtiilit Lämpöjohdot ja IV-verkosto Tyhjennysventtiilit Takaiskuventtiilit Termostaattiset patteriventtiilit Mittarit Lämpömittarit Painemittarit Ilmakellot ja ilmanpoistimet Kannakkeet ja läpiviennit LÄMPÖJOHTOPUMPUT PAISUNNAT JA VAROVENTTIILIT KOJEIDEN JA LAITTEIDEN MERKINNÄT HÄLYTYKSET LÄMPÖPATTERIT TUULIKAAPPIKONEET LATTIALÄMMITYKSET ILMANVAIHTOLAITTEET YLEISTÄ KANAVISTO VARUSTEINEEN Kanavat Venttiilit ja säleiköt sekä muut tuloilmalaitteet Jäte ja raitisilma Tarkastus- ja puhdistusluukut Kannakkeet Kertasäätöpellit PALOPELLIT ÄÄNENVAIMENTIMET KOJEISIIN LIITTYVÄT LAITTEET JA VARUSTEET Sulkupellit Suodattimet Ilmalämmitys ja jäähdytyspatterit Ilmanvaihtokoneet Huippuimurit Puhaltimet

4 6.4 VARAOSAT KOJEIDEN LAITTEIDEN MERKINNÄT HÄLYTYKSET VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT YLEISTÄ VESIJOHDOT Yleistä Käyttövesijohdot Osat ja varusteet Kannakkeet ja pitimet VIEMÄRIT Jätevesiviemärit Sadevesiviemärit SANITEETTILAITTEET JA KALUSTEET Yleistä PAINEILMAJOHDOT PURUNPOISTOLAITTEISTO ERISTYS YLEISTÄ ERISTYSKOHTEET, -TYYPIT JA -PAKSUUDET METALLIPINTOJEN MAALAUS MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELY PUTKISTOJEN TUNNUSVÄRIT

5 5 1. YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA 1.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Tilaaja ja rakennuttaja ja edustajat Tilaaja Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Vieskankatu Ylivieska Yhteyshenkilö Kuntayhtymän johtaja Kerttu Illikainen kerttu.illikainen(at)vieskantk.fi Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki/tekninen palvelukeskus Kyöstintie Ylivieska Yhteyshenkilöt Tekninen johtaja Kari Kentala 08/ kari.kentala(at)ylivieska.fi Rakennuspäällikkö Unto Koskinen 08/ unto.koskinen(at)ylivieska.fi Juhani Tokola 08/ juhani.tokola(at)tlivieska.fi Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy Kyöstintie Ylivieska Yhteyshenkilö Päivi Ojala paivi.ojala(at)paloranta.fi

6 6. Rakennesuunnittelija Suunnittelu Laukka Oy Latvalantie Ylivieska Yhteyshenkilö Jouko Suutari jouko.suutari(at)rakenne.fi LVIA-suunnittelija Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie Haapavesi Yhteyshenkilöt Eero Jaatinen eero.jaatinen(at)ejoy.fi Joni.Viirret joni.viirret(at)ejoy.fi Sähkösuunnittelija Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Pitkänsillankatu 20B A Kokkola Yhteyshenkilö Olga Delgado olga.siermala(at)gmail.com

7 Urakoitsijat Urakoitsijalla tarkoitetaan tässä LVI-työselostuksessa, ellei erikseen muuta mainita, LVI-urakoitsijaa. Toimialanimityksiä kuten rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, säätölaite-, sähkö-, maalaus- tms. käytetään tässä selityksessä silloin, kun on määriteltävä eri urakoitsijoiden keskinäisiä suoritusrajoja. 2. YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 2.1 VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET Urakoitsija sitoutuu työnsuorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten sekä palo-, sähkötarkastus- ja paineastiaviranomaisten määräyksiä ja sääntöjä. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin ja suorittamaan määräysten mukaiset tarkastukset. Ohjeistona rakentamisessa on käytettävä LVI- RYL 2002:n ohjeistoa sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita, jotka on annettu rakentamismääräyskokoelmassa. Keskeisimmät tässä työssä käytettävät ohjeistukset ovat: - C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet - D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärijohdot, määräykset ja ohjeet - D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet - E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet - E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet 2.2 MUUTOS- JA LISÄTYÖT 1. Rakennuttaja on oikeutettu tekemään suunnitelmiin muutoksia. Kaikista muutoksista on sovittava urakkaohjelman mukaisesti tilaajan kanssa ennen muutostyöhön ryhtymistä. 2. Kun tilaajan hyväksymästä suunnitelman muutoksesta on ilmoitettu urakoitsijalle, tulee tämän välittömästi tehdä kirjallinen muutostyötarjous, jossa töiden, tarvikkeiden ja laitteiden tulee olla hintoineen yksityiskohtaisesti eriteltyinä ja jossa on myös mainittava muutoksen mahdollinen vaikutus urakkatyön valmistusaikaan. 3. Tilaajalla on oikeus joko hyväksyä tai hylätä muutostyötarjous.

8 4. Urakoitsija ei saa aloittaa muutostyötä ennen kuin tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt muutostyötarjouksen tai antanut kehoituksen työn suoritukseen KOTIMAISUUS 1. LVI-tarvikkeiden kotimaisuuden ohjeluettelona voidaan käyttää mm. Rakennusalan LVIS- hankintaluetteloa. 2. Urakoitsijan käyttäessä aliurakoitsijoita ja -hankkijoita on nämä esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista ja urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja -hankkijat noudattavat LVI-tarvikkeiden kotimaisuudesta annettuja ohjeita. 2.4 SUUNNITTELIJAN PIIRUSTUKSET 1. LVI-suunnittelija on jättänyt suunnitelmat viranomaisille hyväksyttäväksi. 2. Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mahdollisten ristiriitaisuuksien ilmetessä ratkaisee tilaaja, kumpaa noudatetaan. 3. Kojeiden ja laitteiden mitoitusarvot on esitetty työselostuksessa sekä paikat piirustuksissa. 4. Suunnittelijan työn pohjana olleet arkkitehdin työpiirustukset saattavat jossain määrin poiketa rakennuksen lopullisista työpiirustuksista. Urakoitsijalle toimitetaan lopulliset arkkitehdin työpiirustukset detaljeineen urakoitsijan pyytämänä ajankohtana ennen työn suoritusta. 5. Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jonkin suunnittelijan esittämä laitevaatimus tai kytkentätapa sovellu hänen laitteilleen, eikä urakoitsija voi vastata työn tuloksesta, jos ohjelman mukaista ratkaisua käytetään, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu urakkatarjouksessa vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa. 6. LVI-urakoitsijalle luovutetaan korvauksetta LVI-suunnittelijan piirustuskopioita urakkaohjelman mukaiset määrät. 2.5 LAITTEIDEN TILANVARAUKSET 1. Piirustuksissa on esitetty tilojen jakaminen eri urakoitsijoiden laitesijoituksia varten. Mikäli urakoitsijan laitteiden tilantarve muuttuu suunnitelmassa esitetystä, tulee hänen saada muutokselle sekä toisten urakoitsijoiden että rakennuttajan ja käyttäjän hyväksyminen. Samoin on meneteltävä, jos laitesijoitusta aiotaan muuttaa.

9 9 2. Urakoitsija on velvollinen tarkistamaan kuljetusreitit yksityiskohtaisesti ja varaamaan tarvittavat työnaikaiset asennus- ja kuljetusaukot. 2.6 SALLITUT SÄHKÖTEHOT 1. LVI-kojeluettelossa on ilmoitettu ne laitteiden sähkömoottorien nimellistehot, joita moottorien on suunniteltu tarvitsevan. 2. Sähkösuunnitelma on laadittu ilmoitettujen sähkötehojen perusteella. 2.7 URAKOITSIJAN PIIRUSTUKSET JA LASKELMAT 1. Kaikki urakoitsijan laatimat piirustukset on esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. 2. Urakoitsijoiden tulee laatia laitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huoltotilantarpeiden selvittämiseksi ainakin seuraavat piirustukset: Laitteiden asennuspiirustukset 1:20. Piirustuksissa esitetään kanavat, putkistot, jos ne poikkeavat suunnittelijan piirustuksista. IV-konehuone 1:20, jos asennukset poikkeavat suunnittelijan piirustuksista. Suunnittelijan piirustusten täydentäminen laitteiden osalta urakoitsijan laitemerkinnöillä on tarvittaessa yksityiskohtaisilla piirustuksilla, sekä esisäätöarvojen merkitseminen piirustuksiin. Hankintaansa kuuluvien sähköisten kojeiden sisäiset kytkentäkaaviot. Automatiikan toiminta- ja piirikaaviot sekä muut automatiikkatöihin liittyvät selvitykset, asennukset, ja tarvittava neuvonta. Piirustukset konealustoista, kannatusrakenteista yms. Kaikkien laitteiden tehoarvojen toimittaminen rakennuttajalle hyväksymistä varten. Laitehuoneiden seinille lämmityslaitteiden ja ilmanvaihtolaitteiden toimintakaaviopiirustukset laminoituna jäykälle alustalle

10 LAITTEIDEN MERKINNÄT Putkien merkitseminen 1. Putket: Suuntaa ja virtaavan aineen laatua osoittavat rengasteipit säätöryhmiin, haaroituksiin, seinämien lävistyksiin kummallekin puolelle ja putkiin niin tiheään, että putkia pystytään vaivatta seuraamaan. 2. Putkijohtoventtiilit: Venttiilikilpi: kuulaketjulla venttiilin karaan kiinnitetty, muovikotelolla suojattu monikerrosteippiin kohokirjoitettu teksti. Kilvessä tulee olla venttiilin nimi, virtaava aine ja venttiilin vaikutusalue). Linjansäätöventtiilin kilvessä tulee olla merkintä esisäätö- ja virtausarvosta. Esim. venttiilin kahvassa oleva pahvinen merkintälappu ei riitä. 3. Tarkistusluukut ja merkinnät avattaviin alakattoihin: Putkijohtoventtiileiden paikat merkitään avattaviin alakattoihin. Tiloihin joissa putkijohtoventtiilit jäävät kiinteisiin alakattoihin rakennusurakoitsija toimittaa ja asentaa putkiurakoitsijan osoittamiin kohtiin rakenteisiin kiinnitettävät saranoidut metallikarmiset tarkastusluukut. Kaikkiin LVI-urakoitsijan asentamiin venttiileihin pitää päästä käsiksi tarkastusluukkujen kautta Kanavien merkitseminen Kanavat merkitään itseliimautuvilla, virtaussuuntanuolilla ja teksteillä varustetuilla teipeillä, joita liimataan kanaviin kojeiden, lämpömittareiden, puhdistusluukkujen ja palopeltien viereen yms. tarpeellisiin paikkoihin Laitemerkinnät 1. Kukin LVI-urakoitsija asentaa konekilvet koneille ja laitteille. Tekstinä käytetään laitteen nimeä ja piirustuksien mukaisia kirjain- ja numeromerkintöjä. Kilvestä tulee näkyä koneen numero ja maininta, mitä tilaa tai tarkoitusta kone palvelee. 2. Kilvet toimitetaan monikerrosmuovilaattoina, joissa on kaiverrettuna musta teksti valkoisella pohjalla. Päänimikkeen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen vähintään 7 mm korkea, säätölaitteissa kuitenkin 7/5 mm.

11 Kilpien mallikappale, kilpien kiinnitystapa ja merkintäluettelo on esitettävä rakennuttajalle tarkastettavaksi ennen kilpien valmistamisen aloittamista. 3. Kaikissa laitteissa tulee lisäksi olla ko. laitteen kaikkia teknisiä arvoja osoittavat, laitteen valmistajan toimittamat metallikilvet 4. Puhaltimien kilvistä tulee näkyä ilmamäärät konetunnusten lisäksi. 5. Säätölaitekaapit varustetaan kilvillä, jotka on numeroitu piirustuksia vastaavasti PAINEKOKEET 1. Ilmanvaihtokanavien tiiviys tutkitaan paine- ja savukokeilla. Koepaine SFS 4699 standardin mukaan. ( 250 Pa kanavapaineella). Savukoe suoritetaan, jos kanavan tiiveysehto ei täyty vuotojen paikallistamiseen. Sallittu vuoto SFS 4699 standardin mukaan. (Luokka B). Paine ja savukokeet suoritetaan siten, että kanavat ovat jaettuina sopiviin osiin ja että kanavat ovat peittämättä ja ilman palosuojausta. Ilmanvaihtourakoitsijan on ilmanvaihtokoneita mitoittaessa huomioitava sallittu kanavavuoto. 2. Putkijohtojen ja -laitteiden painekokeet suoritetaan seuraavasti: 1. Lämpöjohdot,kylmävesipaine - ensiö 10 bar, 30 min - toisio 6 bar, 30 min 2. Kylmä-, lämminvesijohdot - kylmävesipaine 10 bar, 60 min. 2. Paineilmaputkisto - kylmävesipaine 13 bar Painekokeet on suoritettava ennen eristystöiden aloittamista ja putkien tai säiliöiden peittämistä, tarvittaessa verkostot osiin jaettuina. Suoritetuista painekokeista on tehtävä merkinnät työmaapäiväkirjaan.

12 LAITTEIDEN HUOLTO TAKUUAIKANA Yleistä Kuhunkin urakkaan sisällytetään varsinaisen laitteiden rakenne- ja asennustyön lisäksi laitteiden määräaikaishuolto takuuaikana. Kustakin huoltokäynnistä on sovittava käyttäjän kanssa. Huoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Huolto edellytetään tapahtuvaksi normaalina työaikana. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään 4 ja enintään 8 kuukautta. Huoltokäynnin yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät huoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet (esim. tiivisteet). Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä sekä suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee huollon tai asennuksen piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä huoltokäyntien välillä, kuuluvat välikäynnit takuuseen. Jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty ja lähetettävä kirjallinen selostus rakennuttajalle. Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava kaikkien laitteiden toiminnan yleistarkastus ja toiminnan kokeilu sekä tutkittava, että laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava korkeintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä. Tarvittava voitelu- ym. täyttöjen lisääminen, pyörivien koneiden akselitiivisteiden korjaus yms Ilmastointilaitteiden takuuajan huolto Automaattisten säätölaitteiden huolto on suoritettava laitteiden valmistajan tai kotimaisen edustajan toimesta ja samanaikaisesti ilmastointilaitteiden huollon kanssa Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Suodattimien tarkastus. Kiilahihnakäyttöjen tarkistus ja kiristys sekä tarvittaessa hihnojen vaihto. Kaikkien puhaltimien, moottorien ja muiden pyörivien laitteiden laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus ja tarvittaessa korjaustoimenpiteet.

13 Huoltoon ei sisälly suodattimien puhdistus ja suodatinmattojen vaihto. Nämä toimenpiteet suorittaa laitoksen hoitohenkilökunta, ilmastointiurakoitsija tarkistaa kuitenkin, että nämä toimenpiteet on suoritettu asiallisesti Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet Säätöpeltien säleiden puhdistus ja laakereiden rasvaus. Hälytyspisteiden kokeilu. Poistopuhaltimien puhdistus liasta ja rasvasta. Tarvittava, valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakereiden ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Ensimmäisen takuuvuoden aikana suoritetaan: Puhaltimien laakerien tarkastus ja rasvaus ja tarvittaessa vaihto Toisen takuuvuoden lopulla suoritettavat toimenpiteet Laitteiden syöpymissuojaukset siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymää esiinny. Korjaukset tarvikkeineen kuuluvat urakkaan Putkilaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan Kaikkien rumpujen, moottorien ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus. Putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivistysten korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen pakkausta. Tarvittava valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus siten, ettei ruostumaa tai muuta syöpymää esiinny.

14 Säätölaitteiden takuuajan huolto Automaattisten säätölaitteiden huolto on suoritettava laitteiden valmistajan tai kotimaisen edustajan toimesta samanaikaisesti ilmastointilaitteiden huollon kanssa Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kojeiden säätölaitteiden säädön ja toiminnan tarkistus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus Toisen takuuvuoden lopulla Tarkistetaan antureiden ja mittareiden kalibrointi, tulokset kirjataan. Suoritetaan huollon yhteydessä Tarkistetaan, että kytkennöissä ei esiinny hapettumista, korjataan tarvittaessa. Kojeiden säätölaitteiden säädön ja toiminnan tarkistus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus. Hälytyspisteiden tarkistus ja kokeilutulosten taulukointi TOIMITUKSEN PERUSVATIMUKSET Talotekniikka RYL 2002 mukaisesti: LVI-tuotteiden toimitusvaatimukset G04.30 Pintakäsittelyvaatimukset G04.35 Asennusvaatimukset G KÄYTTÖÖNOTOT Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset RYL G08 mukaisesti KOKEET JA TARKASTUKSET 2.14 TAKUU 2.15 TARJOUS Urakoitsija suorittaa määritellyt ja määräysten mukaiset kokeet kustannuksellaan. Takuu urakoinnista on kaksi (2) vuotta, jonka lasketaan alkavan hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. Annetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

15 15 3. LVI-URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 3.1 YLEISTÄ Urakkaan kuuluvat kaikki urakkarajan sisälle jäävät ja ulkopuolelle merkityt LVI-tekniset työt, materiaalitoimitukset ja hankinnat LVI-selityksen, piirustusten ym. urakkalaskenta-asiakirjojen esittämässä laajuudessa, lopulliseen käyttökuntoon saatettuina ja säädettyinä. Liitokset valmistellaan siten, että suorituksen ajantarve jää mahdollisimman lyhyeksi. 3.2 URAKAN TOTEUTUMINEN LVI-töiden urakan toteutumiseksi tarvittavien asennustyökalujen ja -tarvikkeiden sekä koneiden hankinta ja työsuorituksen aikainen huolto sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Urakka tulee toteuttaa urakkaohjelman mukaisesti. Liittymisestä käytössä oleviin verkostoihin tulee sopia tilaajan kanssa. 3.3 TÖIDEN SUORITUS Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa asentajina ja työnjohtajina. Työmaalla tulee olla vastuunalainen työnjohtaja, jolla on paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Töiden suorituksessa käytetään ensiluokkaisia tarveaineita sekä yleisesti hyväksi tunnettuja työtapoja, noudatetaan lakeja ja asetuksia, yleisiä ja kunnallisia määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijan tulee hyvissä ajoin antaa muiden urakoitsijoiden tarvitsemat tiedot, tartuntapiirustukset ja pitää huoli siitä, että reiät, tartunnat ja vastaavat tulevat oikeille paikoilleen Urakoitsija on velvollinen esittämään huonetiloihin tulevista laitteistaan mallikappaleen tai riittävän selvän piirustuksen siinä tilaisuudessa, jossa malli lopullisesti hyväksytään. Vastuu siitä, että urakkaan kuuluvat työt valmistuvat rinnan muiden urakoitsijoiden töiden kanssa. Urakkaan kuuluvien laitteiden ja niiden osien sopimuksenmukaisen laadun toteaminen ja tarpeellisten kokeiden suorittaminen ja teettäminen sekä näistä johtuvien kustannusten maksaminen. Työn katsotaan olevan valmiit vastaanotettavaksi vasta silloin, kun myös urakkaa sivuavat muut työt (kuten sähkötyöt ym.) ovat valmiit. Työn valmistumisesta on urakoitsijan kirjallisesti ilmoitettava rakennuttajalle. Urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään käyttämänsä aliurakoitsijat ja - hankkijat.

16 3.4 MITTAUKSET Urakoitsijat suorittavat seuraavat mittaukset ja säädöt, joista laaditaan lisäksi mittauspöytäkirjat - vesivirtojen säätö ja mittaus ryhmäsuluista (linjasäätö- ja kuristusventtiileistä), varustaa venttiilin kilvellä, jossa on esitetty vesivirtaus ja esisäätöasento - ilmavirtojen säätö ja mittaus, säätimeen merkitään ko. ilmavirrat ja sitä vastaava säätimen asento vähintään spriiliukoisella huopakynällä. - puhaltimien ilmavirtojen mittaus - äänitasojen mittaus huonekohtaisesti ja mittaustulokset merkitään pöytäkirjaan - huonelämpötilojen mittaus ja tulosten kirjaaminen huonekohtaiseen taulukkoon (mittaukset lämmityskaudella, lämpötila 5 o C tai alle) TARVIKKEIDEN POISKULJETTAMINEN Ylimääräisten asennustarvikkeiden (mm. putkien, iv-kanavien yms.) poiskuljetukset rakennustyömaalta huolehtii ao. urakoitsija ja siirtää tarvikkeet ennalta sovittuun paikkaan rakennusalueella. 3.6 YHTEISET KANNATUSJÄRJESTELMÄT JA ASENNUSJÄRJESTYS 1. Urakoitsijat ovat velvollisia keskenään sopimaan ja tekemään yhteiset kannatusjärjestelmät kaikissa niissä kohdissa, joissa samassa kohteessa useampi urakoitsija tarvitsee kannatuksia. 2. Työ- ja kustannusjärjestelyistä tulee urakoitsijoiden sopia keskenään ennen asennustöiden alkua. 3. Eri urakoitsijoiden yhteistyössä tekemät yhtenäiset kannatussuunnitelmat tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen asennustöiden aloittamista (jos ne poikkeavat sopimusasiakirjoissa esitetystä ratkaisusta).

17 17 4. PUTKI-, ILMANVAIHTO-, SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITE-( RAKENNUS- AUTOMAATIO) SEKÄ SÄHKÖURAKOIDEN VÄLISET URAKKARAJAT Urakkarajat on ilmoitettu erillisessä kaikkia urakoitsijoita sitovassa URAKKA- RAJALIITTEESSÄ.

18 18 5. LÄMMITYSLAITTEET 5.1 LAITOKSEN TOIMINTA Rakennus liitetään Herrforsin kaukolämpöverkkoon ja lämmönjako toteutetaan vesipatterilämmityksenä ns. käännettyä paluukytkentää käyttäen Lämpötilat Mitoituslämpötilat kytkentäpiirustusten mukaiset Ensiö (kaukolämpö) Ilmanvaihtosiirrin 115/33 o C Lämmityssiirrin 115/33 o C Käyttövesisiirrin 70/25 o C-5/58 o C Toisioverkostot: - ilmanvaihto / lämpöjohtoverkosto siirtimeltä 60/30 o C - ilmanvaihtokoneiden patteripiirit 50/30 o C - ulkoilman mitoituslämpötila -32 o C Suunnittelupaineet ja lämpötilat Toisiopiiri Lämmitysputkistot 1,0 MPa ja 100 o C. Uudet lämmityspatterit 0,6 MPa ja 100 o C. Ensiöpiiri Lämmitysputkistot ja laitteet 1,6 MPa ja 120 o C

19 PUTKISTO VARUSTEINEEN Yleistä 1. Putkisto asennetaan näkyviin ja alaslaskuihin sekä koteloihin ns. vaihdettavana asennuksena. Näkyviin jäävät putkiosuudet maalataan (RAL9010), (maalauksen suorittaa (RU). 2. Piirustuksiin merkityt putkikoot tarkoittavat nimellissuuruutta. 3. Johdot asennetaan siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan ääniä synnyttämättä. 4. Putkistoille asennetaan tyhjennyshanat siten, että ryhmät johtoineen ja pattereineen voidaan kokonaan tyhjentää. Tyhjennyshanoja ei ole merkitty piirustuksiin. 5. Putket on ennen asentamista huolellisesti puhdistettava sekä sisältä että ulkoa. Asennustöiden yhteydessä on estettävä epäpuhtauksien pääseminen putkistoihin. 6. Putkiurakoitsijan on ennen lopputarkastusta huuhdeltava asentamansa putkijohtoverkot laitteineen. 7. Huuhtelu- ja puhdistustyöt on suoritettava valvojan läsnä ollessa ja niistä on tehtävä myös merkinnät työmaapäiväkirjaan. 8. Tarpeellisiin kohtiin putkistoissa asennetaan ilmanpoisto 10 mm:n teräsputkesta, jonka suulla on sulkuventtiili letkuliittimin lattialta hoidettavalla korkeudelle. Automaattisia ilmanpoistimia ei saa käyttää. 9. Putkisto tehdään käyttäen kierre-, hitsaus- ja laippaliitoksia rajoina määritetyt putkikoot Lämpöjohtoverkostojen vesivirtojen asetus 1. Lämpöjohtoverkostojen vesivirrat asetetaan kertasäätöventtiileiden avulla paine-eromittausta apuna käyttäen. Asetuksen aikana tulee kaikkien verkoston moottori- yms. venttiileiden olla täysin auki. Urakoitsija ilmoittaa mittaustuloksena saamansa vesivirrat suunnittelijan tarkastetta-

20 20 vaksi. Mahdollinen tarkastussäätö (kuristusarvojen asetus) kuuluu myös urakkaan 2. Kertasäätöventtiilit lukitaan asetuksen jälkeen sekä asetusarvot taulukoidaan ja merkitään myös venttiilikilpiin. 3. Taulukot toimitetaan rakennuttajalle ja suunnittelijalle Lämpöjohdot mm lämpöputket tehdään ensiluokkaisesta kierteitettävästä keskiraskaasta teräsputkesta LVI-nro 040, Fe 33. Katkaisussa syntynyt kuroutuma on poistettava jyrsimellä. Osina käytetään tehdasvalmisteisia takorautaisia osia reunavahvistein. NS 50 ja suuremmat lämpöputket tehdään saumattomista teräsputkista LVInro 0304, ST 37.0(keskiraskas) hitsaus- ja laippaliitoksin. Erikokoisten putkien päittäismitoitukset tehdään kartiomaisesti supistaen Sulkuventtiilit Kierteellisille sulkuventtiileille asennetaan yhdistäjät. Yhdistäjiä ei saa asentaa rakenteiden sisälle Lämpöjohtoverkosto NS40 LVI -nro , kierteellisiä erikoismessinkisiä palloventtiileitä NS50 LVI -nro hitsattavia teräksisiä tai laipallisia teräksisiä palloventtiileitä LVI nro Kertasäätöventtiilit Lämpöjohdot ja IV-verkosto...NS40 STAD NS laipallisia TA STAF suluin tai hitsattavia VEXVE venttiileitä mittausyhdistein ja suluin.

21 Tyhjennysventtiilit Tyhjennysventtiilit ovat LVI-nro 38510, NS 15 letkuliittimin. Venttiileiden kahvat irrotetaan Takaiskuventtiilit...NS40 LVI -nro , kierteellisiä NS50... LVI -nro 39134, laipallisia tiivisteet vitonia, lämpötilakestävyys +150 o C Termostaattiset patteriventtiilit Mittarit Uudet patterit varustetaan esisäädetyillä termostaattiventtiileillä. Venttiileiden malli Danfoss RA Venttiilirunkoihin asetetaan suunnitelmien mukaiset esisäätöarvot. 1. Mittareiden ja tuntoelimien asennus putkeen on suoritettava putkea laajentaen siten, ettei putken poikkipinta pienene. 2. Mittarit on asennettava niin, että ne antavat oikean lukeman ja ovat helposti luettavissa Lämpömittarit Lämpömittarien tulee olla LVI -nro tai , jaotus 1 aste, osoitus astetta. Mittareiden tulee olla tarkistettuja. Mittarisuojusten tulee olla ruostumatonta terästä ja taskut täytetään lämmönjohtavalla pastalla Painemittarit Toisiopiirin painemittarien tulee olla alueeltaan bar. LVI -nro Tarkkuus ±2%. Asteikon halkaisija vähintään 63 mm. Kukin mittari varustetaan sulkuventtiilillä Ilmakellot ja ilmanpoistimet Tuloilmakojeiden patteriosaan sekä putkistoihin asennetaan piirustuksiin merkittyihin ja muihin tarpeellisiin kohtiin ilmakellot, jotka ovat 2 nimelliskokoa suuremmat kuin putki ja pituudeltaan vähintään 200 mm. Ilmakellot varustetaan 10 mm:n teräsputkesta tehdyin poistoputkin, jotka varustetaan sulkuventtiileillä ja letkuliittimillä, lattiatasolta tehtävään ilmaukseen. Lisäksi tarkastus-

22 22 luukkujen taakse jäävät poistoputket varustetaan vähintään 500 mm pitkillä muoviletkuilla, jotka on kiinnitetty kiristimin valmiiksi letkuliittimiin Kannakkeet ja läpiviennit 1. Putkien kannakkeet kiinnitetään kaikki pulttaamalla. Kannakkeet ripustetaan kattokiskoihin ZnFe. Kannakointi kortin LVI kortin putkistojen ja kanavien kannakointi mukaisesti. 2. Kannakkeiden tulee olla sellaisia, että ne sallivat putkistojen lämpöliikkeet (heiluri tai liukuripustus). Tarvittaessa käytetään jousikannakkeita. 3. Rinnakkain kulkevien putkien kannakkeet on kiinnitettävä samalta kohdalta. 4. Vaakatasossa kulkevat putket ripustetaan asetettavilla riipputeräksillä ja avattavilla pidikkeillä. 5. Nousujohdot kiinnitetään riittävän tiheään sijoitetuilla avattavilla putkipidikkeillä. 6. Läpiviennit tehdään LVI RYL G06.15 ohjeistuksen mukaan 5.3 LÄMPÖJOHTOPUMPUT 1. Pumput on mitoitettu piirustuksissa. Pumppujen mallina on käytetty Grunfos- pumppuja. 2. Pumput tulee valita siten, että toimintapiste on hyötysuhteen huipun kohdalla. Pumput toimitetaan riittävän suurilla sähkömoottoreilla varustettuina. Pumppujen vesivirran tulee olla +10% tarkkuudella suunnitelmissa esitetyistä. 3. Sähkömoottorien on oltava täysin suljettuja EC-moottoreita, joilta saadaan suoraan hälytys ja käyntitieto. 4. Pumppujen venttiilien tulee olla pumppujen laippakokoa. 5. Pumpussa tulee olla kilpi, josta ilmenevät vesimäärä, vastapaine, kierrosluku ja tehontarve. 6. Ilmanvaihtoverkoston pumpulle PU41 ja lämmityspiirin pumpulle PU42 hankitaan molemmille oma varapumppu.

23 PAISUNNAT JA VAROVENTTIILIT Ilmanvaihto / lämpöjohtoverkostolle asennetaan paisuntajärjestelmät piirustuksien mukaisesti. 5.5 KOJEIDEN JA LAITTEIDEN MERKINNÄT 5.6 HÄLYTYKSET Ks. kohtaa 2.8. Ks. toimintakaaviota. 5.7 LÄMPÖPATTERIT Radiaattorit. Rakennepaine 6 bar. Malli Purmo tai vastaava varustettuna termostaattisin patteriventtiilein ja paluusulkuyhdistäjin. 5.8 TUULIKAAPPIKONEET Tuulikaappikoneet KIK01,KIK02, KIK03 ja KIK04 hankkii putkiurakoitsija. Tuulikaappikoneiden malli Koja TUULIS LATTIALÄMMITYKSET Kohteeseen ei tule lattialämmityksiä. 6. ILMANVAIHTOLAITTEET 6.1 YLEISTÄ Ilmanvaihto toteutetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet ovat: TK01 TK02 TK03 Koko rakennus pääosin Puutyötilat Maalaamo Asennustyössä sovelletaan

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Autetun asumisen yksikkö Sarakuja 4 LVIA-HANKESUUNNITELMA

Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Autetun asumisen yksikkö Sarakuja 4 LVIA-HANKESUUNNITELMA Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Autetun asumisen yksikkö Sarakuja 4 LVIA-HANKESUUNNITELMA 11.11.2013 LVIA-HANKESUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo G0 YLEISET VAATIMUKSET... 3 G01 LVI-suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

PRUUKIN YHTENÄISKOULU

PRUUKIN YHTENÄISKOULU PRUUKIN YHTENÄISKOULU Seinäjoen Kaupunki AV-JÄRJESTELMIEN HANKINTAOHJELMA VAIHE 1 Asiakirja nro AV-0203 Projekti n:o P02301.P000 Viimeisin muutos 5.5.2015 Laadittu 1.10.2014 Laatija TuH Tark./Hyv. AtH

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot