LVI-TYÖSELITYS LVI SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie KUOPIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO"

Transkriptio

1 LVI-TYÖSELITYS LVI SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie KUOPIO

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt LVI-urakat Purkutyöt LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset LVI-laitteiden vaihtaminen Hyväksymismenettely LVI-laitteiden asennuspiirustukset ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Reiät, syvennykset, asennusaukot, kuljetusaukot ja reitit Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Läpiviennit LVI-koneiden ja -laitteiden asennusaikainen merkitseminen Peittyvät työsuoritukset Kokeet, tuote- ja asennusmallit LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Puhdistus Pintakäsittely Putkistojen huuhtelu LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Malliasennukset Tiiviys ja painekokeet Rakennusaikainen käyttö Laite- ja asennustapatarkastukset Toimintatarkastukset Toimintakokeet Säädöt ja mittaukset Äänitasojen mittaus Tarkastusmittaukset Luovutusasiakirjat Vastaanottotarkastus Käyttöönotto Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Takuuajan toimenpiteet TYÖTURVALLISUUS 18 1 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Venttiilit ja varusteet VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET Yleistä Vesipostit Pikapalopostit Lattiakaivot 20

3 Kiertovesipatterit 20 2 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ Yleiset vaatimukset ILMASTOINTIKONEISIIN LIITTYVÄT OSAT ILMASTOINTIKONEET KANAVAT Kanavien materiaalit ja liitokset Puhdistus- ja tarkastusluukut Palopellit Sulku- ja säätöpellit Ilmavirran hallinta- ja mittauslaitteet PÄÄTELAITTEET, SÄLEIKÖT JA LAITTEET Yleistä Tuloilma- ja poistoilmaelimet Ulkoilmasäleiköt Siirtoilmalaitteet 23 3 ERISTYS Yleistä Eristyspaksuudet ja asennusvälit Eristemateriaalit ja päällysteet Eristämättä jätettävät putket, kanavistot ja varusteet 27 Liite 1. KALUSTELUETTELO

4 4 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI Työ käsittää Savon koulutuskuntayhtymän Savonian ravintola- ja aulatilojen muutoksen vaihe 2 työt. Rakennuskohteen sijainti on Sammakkolammentie 2, KUOPIO RAKENNUTTAJA Rakennuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä PL KUOPIO Puhelin: (044) Faksi: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Tapani Lehmusaho SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Turunen&Räisänen PL 5 (Yrittäjäntie 6) KUOPIO Puhelin: (017) Faksi: (017) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Sinikka Ritvanen Rakennesuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Turunen&Räisänen PL 5 (Yrittäjäntie 6) KUOPIO Puhelin: (017) Faksi: (017) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Oskari Laukkanen

5 5 LVIA-suunnittelu: Insinööritoimisto LVI-Planor Oy Puijonkatu 22 A KUOPIO Puhelin: (017) Faksi: (017) Gsm: (044) , (044) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Jorma Kauppinen, Juhani Palm Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Riistakatu IISALMI Puhelin: (017) Faksi: (017) Gsm: (0400) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Aarne Kärkkäinen

6 6 0.1 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt Urakoitsijoita koskevat velvoitteet esitetään seuraavissa hankkeen asiakirjoissa. - urakkasopimus - rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE urakkaohjelmassa - urakkarajaliitteessä - LVI-työselityksessä liitteineen - LVI-piirustuksissa LVI-suunnitelma käsittää - LVI-työselityksen - asiakirjaluettelon mukaiset piirustukset - erillisen urakkarajaliitteen LVI-urakat LVI-työt sisältyvät kokonaisurakkaan. LVI-suunnitelmissa käytetään muista töistä seuraavia nimityksiä; rakennustyöt (RU), sähkötyöt (SU). Nimityksellä urakoitsija tarkoitetaan LVI-töiden tekijää. LVI-urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan työn suorituksessa seuraavia asiakirjoja. - rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE talotekniikan yleiset laatuvaatimukset Talotekniikka RYL Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, ohjeet 2004 LVI-töihin kuuluvat työt (LVI) vesi- ja viemäriputkistot ja kalusteet putki- ja laite-eristykset päätelaitteiden kytkentään liittyvät kanavat ilmanvaihdon päätelaitteet nykyisten kanavointien purku- ja tulppaustyöt ilmanvaihdon säätötyöt muutosalueella (huomioitava kokonaisuus) Purkutyöt Urakoitsija on velvollinen tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä. Alla on eritelty LVI-purkutyöt.

7 7 LVI-töihin kuuluvat purkutyöt: Ilmanvaihtolaitteet: - nykyiset kanavoinnit ja päätelaitteet wc-tiloissa ja aulatilassa tarvittavilta osin Vesi- ja viemärilaitteet: - viemäriverkostojen huuhtelu ennen varsinaisia purkutöitä (huolehditaan siitä, että rakenteisiin jääviin viemäreihin ei jää mitään irtoainesta. Huuhtelu tehdään osissa aina työn alla olevaan verkostoon.) - vesi- ja viemäriverkostojen tyhjennys vedestä - kuivaksi jäävien vesijohtojen tiivistys äänieristysvillalla ja elastisella massalla - näkyviin jäävien putkien päiden tulppaus esim. kromatulla peitelaipalla - puretut laitteet ja varusteet jätetään ko. huonetiloihin, joista RU siirtää ne roskalavalle Rakennuttajalla on oikeus ottaa käyttöönsä haluamansa purkutavara. Rakennuttaja merkitsee haluamansa tavarat, jotka siirretään yhdessä sovittavaan paikkaan tontilla. Rakennusurakoitsijan suoritukseen kuuluvat purku- ja paikkaustyöt: - nykyisten LVI-laitteiden ja putkistojen läpivientikohdat, johon ei tule enää uusia putkia - nykyiset putkistot, jotka jäävät nyt pois käytöstä - nykyisten putkinousujen avaaminen ja paikkaaminen - nykyisten käytöstä pois jäävien lattia- ym. kaivojen kansien poisto, puhdistus, täyttö ja lattian tasaan valu - rakenteeseen käytöstä pois jäävien viemäreiden päiden tukkiminen äänieristysvillalla ja käsittely elastisella massalla - LVI-purkutöistä tulleiden tarvikkeiden toimitus roskalavalle - muut asiapapereissa rakennusurakoitsijalle esitetyt purkutyöt Rakennusurakoitsijan tulee suorittaa purkutyöt LVI-urakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti. 0.2 LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset Tuotteiden ja tarvikkeiden tulee olla aiottuihin käyttötarkoituksiin virallisesti hyväksyttyjä, SFS- tai SFS-EN-standardin tai tyyppihyväksyttyjä, jos sellaisia on saatavilla. Työmaalle toimitettavien tuotteiden on oltava ehjiä ja ennen käyttämättömiä. Lisäksi niiden on oltava Suomen olosuhteisiin soveltuvia ja niiden huolto- ja varaosapalvelu on järjestetty asianmukaisesti. Urakoitsijan käyttäessä aliurakoitsijoita ja hankkijoita on nämä esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista. Urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja hankkijat noudattavat LVI-tarvikkeista annettuja ohjeita LVI-laitteiden vaihtaminen Kauppanimellä mainitut tuotteet ja tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on

8 8 tällöin hankittava haluamalleen vaihtoehdolle rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyntä. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin vaihdon esittäjälle Hyväksymismenettely Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennusaikana sovittavan aikataulun mukaisesti rakennuttajalla kaikki laitteet ja materiaalit. Urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla myös kaikki materiaalit, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty LVI-suunnitelmassa. Hyväksymistä varten urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle tarvittavat tuotetiedot. Ne käsittelevät tuotteesta riippuen mm.: valmiiksi pintakäsiteltyjen laitteiden värisävyt muista laitteista ja materiaaleista rakennusaikana tuotekohtaisesti sovittavassa laajuudessa: - lopulliset mitoitusarvot - huoltotiedot - mitta- ja painotiedot - sähkö- ja säätötiedot - viranomaisten hyväksymistodistukset Tyypiltään samankaltaiset tuotteet valitaan saman valmistajan tuotteista, jos LVI-suunnitelmassa ei ole muita vaatimuksia. Poikkeukset on esitettävä urakkatarjouksessa. Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat ilmanvaihdon huonelaitteet, vesikalusteet, yms LVI-laitteiden asennuspiirustukset Urakoitsija laatii sovitun aikataulun mukaisesti viranomaisten, muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan tarvitsemat asennuspiirustukset ja yms. asiakirjat. Urakkaan sisältyy - mittapiirustukset laitteiden alustoista ja luukkujen, kehysten, ja säleikköjen yms. kiinnittämisestä rakenteisiin - säätölaitepiirustukset urakkaan sisältyvistä säätölaitteista ja niiden johdotuksista 0.3 ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Työmaan olosuhteiden on ennen asennustöiden aloittamista oltava työturvallisuusmääräysten mukaiset ja työsuorituksen edellyttämät. Ennen asennustöiden aloittamista on varmistettava, että viimeisimmät piirustukset ja asiakirjat ovat käytössä. Asennettujen putkien ja kanavien päät suojataan ja pidetään suljettuina väliaikaisesti puhtausluokan tai erityisten puhtausvaatimuksien mukaisesti asennustyön keskeytyessä.

9 9 Putket ja kanavat on asennettava niin, että valmiit eristykset jäävät irti toisistaan ja rakenteista. LVI-tuotteet ja asennukset eivät saa heikentää rakenteiden ääneneristävyyttä Reiät, syvennykset, asennusaukot, kuljetusaukot ja reitit Reikävaraukset LVI-laitteiden osalta merkitään rakennesuunnittelijan laatimiin reikäpiirustuksiin. LVI-suunnittelija merkitsee tarvittavat reiät piirustuksiin ja urakoitsija tarkastaa ja hyväksyy merkinnät. Rakennusurakoitsija hankki ja asentaa syvennys- ja läpäisymuotit. Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muotteihin, muuraukseen tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Tarvittavat kuljetusaukkojen ja reittien tarve on esitettävä rakenteen tekijälle riittävän ajoissa ennen rakenteen tekemistä Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Putkistojen kannakointi on tehtävä ohjetiedoston LVI mukaisesti. Kannakkeiden, kiinnikkeiden, kiintopisteiden ja kiinnitystarvikkeiden koon, lujuuden, määrän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaiset, että kannakkeet kestävät laitteen ja putkistojen aiheuttamat rasitukset. Asennuksessa on huomioitava asennuksen, painekokeiden, eristeiden ja käytön aiheuttamat kuormitukset. Paloeristettyjen putkien ja kanavien kannattimien tulee vastata ko. putkien ja kanavien palonkestoluokkaa. Putkia ja kanavia ei saa kiinnittää toisiinsa. Kannakointi putkesta ja kanavasta, ei eristeen päältä. Kannakoinnissa pyritään käyttämään yhteiskannakointijärjestelmää. Kannakkeiden ja pidikkeiden tulee olla terästä ja sinkittyjä. Putket ja kanavat kiinnitetään avattavilla pidikkeillä. Kupariputkien kannatus on suoritettava niin, että kupari ei joudu kosketuksiin teräksen kanssa. Pinta-asennuksessa kupariputket kannatetaan muovisin avattavin kannakkein, kannakeväli 300 mm. Kromattujen putkien kannattimien oltava kromaukseen soveltuvia. Viemäreiden kannatus tehdään laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Pystyviemäri on kannatettava siten, että se ei rasita vaakaviemäriä Läpiviennit Putkien läpiviennit on tehtävä LVI-ohjekortin LVI ; putkien läpiviennit, mukaisesti. Läpäisykohtien äänen-, veden, tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Putkien, johtojen, kanavien yms. seinien ja muiden rakenteiden läpivientejä varten urakoitsija toimittaa tarvittavat holkit. Putkien, johtojen, kanavien yms.

10 10 ja holkin välinen tiivistäminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija toimittaa ja asentaa läpivientien peitelaipat. Vesieristetyn rakenteen lävistyksessä käytetään laipallisia holkkeja, jotka ulotetaan 50 mm lattiapinnan yläpuolelle. Välipohjien ja huoneiden väliset seinät yms. lävistetään siten, että putkikokojen DN20 ja sitä pienempien putkien ympärille asennetaan solumuovikouru. Suuremmat putket asennetaan holkkiin ja väli tiivistetään mineraalivillalla. Molemmat päät tiivistetään joustavalla tiivistemassalla LVI-koneiden ja -laitteiden asennusaikainen merkitseminen Kaikki tunnuskilvillä varustettavat laitteet merkitään välittömästi asentamisen jälkeen väliaikaisin merkinnöin, joista käyvät ilmi laitteiden tunnukset ja asennuspäivämäärät. Urakoitsijan on huolehdittava, että väliaikaiset merkinnät säilyvät kunnes tunnuskilvet on asennettu ja poistettava ne ja kaikki muut väliaikaiset merkinnät sen jälkeen Peittyvät työsuoritukset Peittyvät työsuoritukset tarkastutetaan ennen peittämistä. Rakennuttajalle tai rakennuttajan edustajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritustapa voidaan todeta. Tiiviys- ja painekokeet tehdään ennen kyseisen asennuksen eristämistä tai peittämistä. Jos peittyvän asennustyön tarkastaminen vaatii viranomaisen hyväksymisen, työn toteuttaja ilmoittaa kyseisten tarkastusten ajankohdat asianomaisille viranomaisille Kokeet, tuote- ja asennusmallit Sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee ne vahvistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaaviksi. Kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan suunnittelussa ja hankinnassa toteuttaa ja rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulumuutosta. Urakoitsijan on hyväksytettävä malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista näkyviin jäävistä asennuksista, päätelaitteiden asennuksesta alakattoon ja kannakejärjestelmistä LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Tunnuskilvet Laitteet, ohjauskeskukset, säätölaitteet, tuntoelimet, venttiilit, säätöpellit, puhdistusluukut, tarkastusluukut yms. laitteet varustetaan tunnuskilvillä. Tunnuskilpiin merkitään laitteen tunnus, laitteen nimi sekä käyttötarkoitus tai palvelualue.

11 11 Tunnuskilvet tehdään valkoisesta kerrosmuovista, jolle kaiverrettava teksti näkyy mustana. Tekstin korkeus on noin 10mm. Kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella tavalla laitteeseen tai laitteen viereen tai tarvittaessa erilliselle alustalle. Lähekkäisten laitteiden samanlaatuiset kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella tavalla. Putkijohtojen merkitseminen Putkijohdot merkitään SFS-standardin 3701 mukaisesti virtausnuoliteipein, joiden väri ja teksti osoittavat putken käyttötarkoituksen ja virtaussuunnan. Teippejä liimataan putkiin siten, että ne voidaan tunnistaa vaivatta. Niitä tulee olla esimerkiksi teknisissä tiloissa, kellarikäytävillä yms. paikoissa noin 5 m välein, venttiilien vieressä, seinälävistyksien molemmin puolin, putkiroilojen huoltotasoilla, kaikkien tarkastusluukkujen kohdalla jne. Venttiilikilvet Kertasäätöventtiilit varustetaan merkintäliuskoilla tai kilvillä, joissa on juokseva numerointi. Samat numerot merkitään luovutuspiirustussarjaan. Ilmanvaihtokanavien merkitseminen Ilmanvaihtokanavat merkitään vastaavin tunnuskilvin kuin laitteet. Kilpiin kaiverretaan kanavan käyttötarkoitus, ilmanvaihtokoneen tunnus sekä palvelualue. Kilpiä kiinnitetään pääkanaviin kaikkiin tunnistettavuuden edellyttämiin paikkoihin, kuten konehuoneista ja hormeista lähteviin kanaviin, vaakakanaviin noin 20 m välein, ilmanvaihtokuilujen huoltotasoilla, kaikkien tarkastusluukkujen kohdalle jne. Muut merkinnät Alas laskettujen kattojen yläpuolelle jäävät luukut, säätölaitteet, venttiilit ym. merkitään seinänä yläosaan tai alas lasketun katon listaan kiinnitettävillä kerrosmuovista tehdyillä kilvillä. Merkintätapa on hyväksytettävä rakennuttajalla. Urakoitsija hankkii kilvet Puhdistus LVI-urakkaan kuuluvien teräsrakenteisten kiintopiste- ja ohjainrakennelmien sekä pintakäsittelemättömien kiinnikkeiden ja kannakkeiden puhdistuksesta huolehtii laitteen toimittanut urakoitsija. Myös eristettävien ja maalattavien putkien puhdistus kuuluu urakoitsijalle Pintakäsittely LVI-laitteet, koneet ja kalusteet toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltyinä työmaalle. Liitos- ja kulmakohdat maalataan työmaalla.

12 Putkistojen huuhtelu Ennen vesijohtoputkiston käyttöönottoa on suoritettava putkistojen huuhtelu vedellä. Urakoitsijan on sovittava verkostojen huuhtelusta ja puhdistuksesta rakennuttajan tai hänen edustajan kanssa ennen töiden aloittamista. Verkostojen huuhtelu ja puhdistus tehdään rakennuttajan valvomana ja niille on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Huuhtelun jälkeen on vältettävä kastuneen verkoston pitämistä tyhjänä korroosion vuoksi. Jos putkistoihin tai niiden varusteisiin on todettu jäävän sellaisia epäpuhtauksia, joita ei voida poistaa vesihuuhtelun avulla, tehdään putkiston pesu pesuaineella. Kaikki rakennusaikaiseen käyttöön otettavat uusien verkostojen osat on huuhdeltava tai puhdistettava ennen käyttöönottoa. Vesijohtoverkostoon liittyvien hanojen roskasihdit on puhdistettava huuhtelun jälkeen. Tarvittavat huuhtelu- ja tyhjennysyhteet sisältyvät urakkaan. 0.4 LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastuksiin. Urakoitsijat laativat yhteistyössä rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kukin urakoitsija suorittaa kokeet, säädöt ja mittaukset ja laatii niistä pöytäkirjan. Mittauksiin käytettävien laitteiden kalibroinnin on oltava voimassa Malliasennukset Urakoitsijan on hyväksytettävä seuraavat malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista: näkyviin jäävät asennukset päätelaitteiden asentaminen alakattoon kannakejärjestelmät Tiiviys ja painekokeet Tiiviys- ja painekokeiden ajankohta on sovittava rakennuttajan kanssa ja rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan on oltava läsnä kokeita suoritettaessa. Urakoitsija toimittaa kaikki kokeissa tarvittavat välineet, mittarit, aineet, ym. ja suorittaa tarpeellisten aukkojen ja vapaiden kanavapäiden tulppaukset. Piiloon jäävät putkistot ja kanavistot koepainetaan ennen peittämistä. Putkistojen painekokeet tehdään vedellä, jos vedenkäyttö ei ole mahdollista, käytetään vaaratonta, tarkoitukseen sopivaa liuosta. Putkisto on huuhdeltava kokeen jälkeen vedellä. Urakoitsija laatii rakennuttajalle painekokeista pöytäkirjat. Putkistojen osalta pöytäkirjassa esitetään:

13 13 - mittausajankohta - urakoitsija - mittaaja - mitattava verkosto-osuus - koepaine - hyväksyjän allekirjoitus Kaukolämpöputkistojen painekokeet tehdään lämmöntoimittajan ohjeiden mukaan. Painekoeaika on kaksi tuntia. Käytettävät paineet eri verkostojen ylimmissä osissa ovat: - lämmitys 0,6 MPa - jäähdytys 0,6 MPa - käyttövesi 1,0 MPa Koepaine on kuitenkin valittava siten, että se ei ylitä verkostoon liitettyjen laitteiden suunnittelupainetta. Kanaviston tiiviyskokeen laajuus sovitaan rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan kanssa etukäteen. Tyyppihyväksymättömät ilmanvaihtokoneet, kanavistot ja suorakaidekanavat tarkastetaan 100%:sti. Urakoitsija laskee painekokeita varten koneiden ja kanavistojen pinta-alat sekä sallitut vuotoilmavirrat. Mikäli mittaustulokset poikkeavat sallituista arvoista tai on syytä epäillä vuodon poikkeuksellista jakautumista, suoritetaan lisäksi savukoe urakoitsijan kustannuksella. Ilmakanavat, tiiviysluokka B, koepainetaan 400 Pa:n paineella ja vuotoilmavirta saa olla enintään 0,45 dm 3 /s / m 2. Ilmakanavat, tiiviysluokka C, koepainetaan 400 Pa:n paineella ja vuotoilmavirta saa olla enintään 0,15 dm 3 /s / m 2. Ilmakanavat, tiiviysluokka D, koepainetaan 400 Pa:n paineella ja vuotoilmavirta saa olla enintään 0,05 dm 3 /s / m 2. Ilmanvaihdon painekokeiden pöytäkirjat tehdään rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Siinä esitetään: - mittausajankohta - urakoitsija - mittaaja - kanaviston osa - kanaviston vaippa pinta-ala, m 2 - kokonaisilmamäärä, - vuotoilmamäärä, dm 3 /s / m 2 - hyväksyjän allekirjoitus Rakennusaikainen käyttö Ennen rakennusaikaista käyttöä käytettäville LVI-järjestelmille tehdään tiiviysja painekokeet. Rakennusaikana käytettävien laitteiden sähkökytkentöjen on oltava vähintään ryhmäkeskukselta lähtien lopullisia ja niiden rakennusautomaatiojärjestelmien on oltava ennakkoviritettyjä. Varolaitteiden luotettava toiminta on varmistettava.

14 Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastuksia tehdään koko rakentamisvaiheen ajan toteutuksen etenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oma-aloitteisesti, että viranomaisten tarkastukset hoidetaan ajallaan ja vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista. Rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. Peittyviä työsuorituksia ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista Toimintatarkastukset Varmistaakseen työnsä laadun kukin urakoitsija luovuttaa LVI-järjestelmät ja laitteet ensin itselleen toimintatarkastuksessa. Toimintatarkastuksista laaditaan pöytäkirja.

15 Toimintakokeet Erillisiä toimintakokeita ei pidetä Säädöt ja mittaukset LVI-järjestelmien ja laitteiden suunnitelmienmukainen toiminta säädetään ja mitataan hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen. Mittaustulokset ja asetetut säätöarvot kirjataan mittauspöytäkirjoihin ja merkitään laitteille. Säädöt ja mittaukset tehdään rakennuttajan valvomana ja työlle on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Säätötyö voidaan aloittaa, kun verkostot on kytketty, huuhdeltu, täytetty ja ilmattu. LVI-suunnitelmissa on esitetty vesivirrat ja vesivirtoja vastaavat paine-erot. Lasketut säätöarvot asetellaan venttiileihin ja vesivirrat mitataan. Ilmanvaihdon säätö Ennen ilmavirtojen säätötyön aloittamista pölyä aiheuttavat rakennustyöt on oltava tehtynä ja tilojen oltava puhdistettuina pölystä. Rakennuksen ikkunoiden ja ovien on oltava kiinni. Ilmankäsittelykoneiden, ulkoilmakammioiden ja kanavistojen tulee olla puhdistettu sisäpuolelta pölystä ja ilmanvaihtokoneissa tulee olla suodattimet. 1. Ilmankäsittelykoneiden suodattimien otsapinnasta peitetään osa siten, että suodattimien painehäviöt vastaavat 50 %:sti likaantuneille suodattimille ilmoitettuja painehäviöitä. 2. Ilmankäsittelykoneet asetetaan täydelle ilmavirralle ja sisäänpuhalluslämpötila säädetään normaaliksi. 3. Kanaviston ja huonelaitteiden kertasäätölaitteet asetellaan alustaviin arvoihin siten, että niiden kuristus pienenee kanaviston loppupäähän päin. Kauimmaisten kertasäätölaitteiden tulee olla alustavassa säädössä auki. 4. Vakiovirtaussäätimet asetellaan LVI-suunnitelmassa esitettyihin arvoihin. 5. Mitataan kanaviston kaikkien kertasäätölaitteiden, mittauspisteiden ja huonelaitteiden ilmavirrat ja merkitään ne mittauspöytäkirjaan. Ensimmäisellä kierroksella ei vielä muuteta säätöarvoja. 6. Säädetään mittaustulosten perusteella runkokanavien kertasäätölaitteita pyrkien saamaan ne keskinäiseen tasapainoon. Säädössä vältetään turhia kuristuksia. 7. Säädetään tarvittaessa puhaltimien kokonaisilmavirrat pyörimisnopeutta muuttamalla, aksiaalipuhaltimissa siipikulmaa säätämällä tai muulla energiataloudellisella tavalla. Kokonaisilmavirtoja ei saa säätää kanaviston kertasäätölaitteita kuristamalla. 8. Säädetään haarakanavien ilmavirrat. 9. Säädetään huonelaitteiden ilmavirrat. Tuloilmalaitteiden aiheuttama ilman nopeus oleskeluvyöhykkeillä ei saa ylittää työselityksen liitteenä olevassa sisäilmaston mitoitusarvotaulukossa esitettyjä arvoja.

16 Mitataan kaikkien ilmankäsittelykoneiden, pääkanavien, kertasäätölaitteiden ja huonelaitteiden ilmavirrat. Kirjataan lopulliset mittausarvot mittauspöytäkirjaan ja lukitaan kertasäätölaitteet. Pöytäkirja laaditaan taulukon muotoon ja siitä tulee ilmetä: - säädettävä kanavisto-osuus tai huonelaite - ilmankäsittelykoneiden suodattimien painehäviöt (50 %:sti likaantunut suodatin) - ilman lämpötila - ilmavirrat - kertasäätölaitteiden ja vakiovirtaussäätimien tyypit, koot ja säätöarvot - huomautukset asennusteknisesti epäedullisista mittauspaikoista. Säätö- ja mittausmenetelmät Ilman lämpötila mitataan digitaalisella lämpömittarilla, näytön tarkkuus ±0,1 C, tarkkuusvaatimus ±0,2 C. Nestevirrat mitataan digitaalisella paine-eromittarilla kertasäätöventtiileistä. Laitteen tarkkuusvaatimus ±2% virtaamaan. Tarkkuusvaatimus -3 +8% ja laitekohtaiset nestevirrat ±10%. Kanavien ilmavirrat mitataan esisijaisesti monipistemittauksella pitot-putken ja digitaalisen manometrin avulla. Tarkkuusvaatimus kokonaisilmavirroissa -3 +8% ja laitekohtaisesti ±10%. Ilmamäärien sallituista poikkeamisista huolimatta on suunnitelmien mukaiset painesuhteet säilytettävä. Suhteellinen kosteus mitataan elektronisella tai mekaanisella psykrometrilla tai kapasitiivisella kosteusmittarilla. Tarkkuusvaatimus ±2 %-yksikköä Äänitasojen mittaus Kaikkien huonetilojen äänitasot mitataan. Tarvittaessa taustamelu mitataan erikseen. Jos se on päivällä häiritsevä, mittaukset on tehtävä työajan ulkopuolella Tarkastusmittaukset Kun urakoitsija on luovuttanut rakennuttajalle yo. säätö- ja mittauspöytäkirjat, tehdään tarkistusmittauksia pistokoeluonteisesti. Mittaukset suorittaa urakoitsija mittalaitteillaan rakennuttajan läsnä ollessa. Rakennuttaja voi halutessaan käyttää myös omia mittalaitteitaan Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on luovutettava luovutusasiakirjat viimeistään ennen lopputarkastusta. Urakoitsijan paperikopioina toimittamat luovutusasiakirjat sijoitetaan sisällysluettelolla ja välilehdillä varustettuina rengaskansioihin.

17 17 Luovutusasiakirjoja toimitetaan kaksi täydellistä sarjaa - työselitys - piirustussarjat A4-kokoon taitettuina - urakoitsijan laatimat asennus- ja konehuone kuvat. Yksi kappale CD-levykkeellä lopullisista LVI-työselityksestä ja LVIpiirustuksista. Lopullisten LVI-piirustuksiin on oltava päivitettyinä työaikana mahdollisesti tulleet muutokset. Täytettyjä konekortteja luovutetaan kaksi sarjaa kansioissa. Jokaisesta laitteesta on täytettävä oma kortti. Malli on hyväksytettävä rakennuttajalla. Mittauspöytäkirjoja ja hyväksymistodistuksia toimitetaan kaksi sarjaa kansioihin sijoitettuina: - viralliset hyväksymistodistukset ja käyttöluvat jne. - paine- ja tiiviyskokeiden pöytäkirjat - säätö- ja mittauspöytäkirjat - säätölaitteiden viritys- ja asetusarvopöytäkirjat - pöytäkirjat putkistojen huuhteluista ja ilmanvaihtokanavistojen sisäpuolisesta puhdistuksesta Seuraavat asiakirjat toimitetaan kansioihin viimeistään takuuaikana: - pöytäkirjat lämmitysverkostojen tarkistusmittauksista (puhtaus ja suojauksen taso, pakkasnesteverkostojen pitoisuustaso) Luovutusasiakirjojen kopiointikustannukset maksaa urakoitsija. Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A4, Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (lyhenne SRMK A4), määräyksiä ja ohjeita sekä RT Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta - kortissa esitettyjä ohjeita. Rakennuttajalla on käytössään Buildercom Oy:n sähköinen huoltokirjaohjelma. Sähköiseen muotoon saatavat luovutusasiakirjat tallennetaan tähän ohjelmistoon rakennuttajan ohjeiden mukaisesti Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että toteutus on sopimusasiakirjojen mukainen. Vastaanottotarkastus voidaan pitää vasta, kun kaikkien hankkeen jokaisen toteuttajan LVI-järjestelmiin liittyvät suoritukset ovat sopimusasiakirjojen mukaiset. Kaikki osatarkastuksien tulokset, viranomaisten katselmuspöytäkirjat yms. sekä luovutusasiakirjat (piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, mittauspöytäkirjat yms.) tulee luovuttaa rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastusta aloittaessa Käyttöönotto LVI-järjestelmät voidaan ottaa käyttöön vasta, kun rakennusvalvontaviranomainen tai muu osapuoli, jonka tarkastusta tai hyväksyntää järjestelmien käyttöönotto edellyttää, ovat antaneet hyväksyntänsä.

18 Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Laitteiden suomenkielisiä käyttö- ja huolto-ohjeita toimitetaan kaksi sarjaa rengaskansioissa sisällysluetteloineen. Ohjeiden on sisällettävä ohjeet laitteiden määräaikoina tapahtuvia tarkastuksia ja huoltotoimia varten. Ohjeet on esitettävä selkeästi luettelon muodossa kutakin määräaikaistarkastusta varten Takuuajan toimenpiteet Takuuaika on kaksi vuotta kaikille LVI-laitteille ja takuuehdot YSE1998 mukaiset. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. Takuuajan töistä laaditaan ja ylläpidetään käyttö- ja huolto-ohjeen tai huoltokirjan liitteeksi ja täydennykseksi asiakirjaa, jossa esitetään sovittavassa laajuudessa mm. - tiedot urakoitsijoista - eri urakoitsijoiden antamien takuiden alkamis- ja päättymispäivämäärät - käytönopastustilaisuuksien päivämäärät - takuuhuoltokäyntien päivämäärät - mittausten ja säätöjen tarkastuksille sovitut päivämäärät - toimenpiteet takuuhuoltokäyntien yhteydessä - mittaustulokset - havaitut puutteet LVI-laitteiden käytössä - havaitut puutteet käyttö- ja huolto-ohjeessa tai huoltokirjassa 0.5 TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuden osalta on noudatettava työturvallisuuslakia 738/2002 ja rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta 205/2009. Tämän lisäksi noudatetaan työmaan yleisiä työturvallisuusmääräyksiä sekä eri työvaiheiden turvallisuudesta annettuja ohjeita.

19 19 1 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 1.0 YLEISTÄ WC-tilojen muutettavat vesikalusteet liitetään nykyisiin vesijohto- ja viemäriverkostoihin Vesijohto- ja viemäriverkostoihin tehdään tarvittavat muutoksista johtuvat muutokset. Jos viemäreiden tulppaukset tehdään rakenteeseen, on viemärit huuhdeltava ja puhdistettava ja tulppaus tehtävä kaasutiiviisti. Nykyisten verkostojen purku, väliaikaiset kytkennät ja tarvittavat tulppaamiset kuuluvat urakkaan. 1.1 VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Kupariputki Du10 Du juotos- tai puristusliitoksin Kupariputki, muovieristetty Du10 Du puristusliitoksin Kupariputki, kromattu Du10 Du puristusliitoksin Komposiittiputki, kylmä Du16 Du puristusliitoksin Komposiittiputki, lämmin Du16 Du puristusliitoksin Pex-muoviputki, kylmä Du12 Du puserrusliitoksin Pex-muoviputki, lämmin Du12 Du puserrusliitoksin Komposiitti- ja muoviputkia asennettaessa on käytettävä saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia, työvälineitä ja asennusohjeita Venttiilit ja varusteet Sulkuventtiilit(palloventtiili) R3/8 R Sulkuventtiilit(luistiventtiili) DN65 DN LVK-johdon linjasäätöventtiili (LSV) DN10 DN (STAD) kierre LVK-johdon linjasäätöventtiili (LSV) DN65 DN (STAF-R) laippa LVK-johdon linjasäätöventtiili (LSV) DN10 DN kierre/puristus, venttiiliryhmä, Cu10 Cu22, mittausyhtein LVK-pumpun säätö- ja sulkuventtiili DN15 DN kierre- tai puristusliitoksin, venttiiliryhmä, Cu12 Cu22, mittausyhtein LVK-johdon säätö- ja sulkuventtiili (LSV1) DN10 DN (Raditrim A), kierre, erilliset säätö- ja sulkukarat Tyhjennysventtiili R1/2 R kierre, palloventtiili, letkuliitin ja sulkutulppa Verkoston täyttöventtiili DN15 DN kierre, venttiiliryhmä

20 20 Yksisuuntaventtiili, läppämalli R1/2 R kierre, erikoismessinki Yksisuuntaventtiili DN65 DN , laippojne väliin asennettava Lämpömittari (0 130 C) Painemittari (0 1,6 MPa) VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit Valurautaviemäri, muhviton DN50 DN pantaliitoksin, rakennuksessa Muoviviemäri PP Du kumirengasliitoksin Muoviviemäri PP Du50 Du kumirengasliitoksin Kupariputki Du28 Du juotosliitoksin, kondenssiviemärit ja kuivakaivot Valurautaviemäreiden katkaisussa käytettävä vain leikkaavia työkaluja ja katkaisupinnat on käsiteltävä valmistajan ohjeiden mukaan. Tyhjiöventtiili DN50 DN VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET Yleistä Kalusteluettelo on liitteenä. Vesipisteet varustetaan kalustekohtaisin kromatuin kuulasulkuventtiilein esim. Ballofix. Posliinituotteet ovat valkoisia, ellei toisin ole mainittu. Kaikki altaiden kuulaketjut, allastulpat ja kannakkeet kuuluvat urakkaan. Urakoitsija tarkistaa valokennohanojen virtausajan ja tunnistusetäisyyden toiminnan asennuspaikalla Vesipostit Ei tule Pikapalopostit Ei tule Lattiakaivot Urakkaan kuuluvana asennetaan lattiakaivot piirustuksissa merkittyihin paikkoihin. Lattiakaivojen tyypit on määritelty kalusteluettelossa Kiertovesipatterit Ei tule

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

PRUUKIN YHTENÄISKOULU

PRUUKIN YHTENÄISKOULU PRUUKIN YHTENÄISKOULU Seinäjoen Kaupunki AV-JÄRJESTELMIEN HANKINTAOHJELMA VAIHE 1 Asiakirja nro AV-0203 Projekti n:o P02301.P000 Viimeisin muutos 5.5.2015 Laadittu 1.10.2014 Laatija TuH Tark./Hyv. AtH

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot