LVI-TYÖSELITYS LVI SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie KUOPIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO"

Transkriptio

1 LVI-TYÖSELITYS LVI SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie KUOPIO

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt LVI-urakat Purkutyöt LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset LVI-laitteiden vaihtaminen Hyväksymismenettely LVI-laitteiden asennuspiirustukset ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Reiät, syvennykset, asennusaukot, kuljetusaukot ja reitit Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Läpiviennit LVI-koneiden ja -laitteiden asennusaikainen merkitseminen Peittyvät työsuoritukset Kokeet, tuote- ja asennusmallit LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Puhdistus Pintakäsittely Putkistojen huuhtelu LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Malliasennukset Tiiviys ja painekokeet Rakennusaikainen käyttö Laite- ja asennustapatarkastukset Toimintatarkastukset Toimintakokeet Säädöt ja mittaukset Äänitasojen mittaus Tarkastusmittaukset Luovutusasiakirjat Vastaanottotarkastus Käyttöönotto Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Takuuajan toimenpiteet TYÖTURVALLISUUS 18 1 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Venttiilit ja varusteet VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET Yleistä Vesipostit Pikapalopostit Lattiakaivot 20

3 Kiertovesipatterit 20 2 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ Yleiset vaatimukset ILMASTOINTIKONEISIIN LIITTYVÄT OSAT ILMASTOINTIKONEET KANAVAT Kanavien materiaalit ja liitokset Puhdistus- ja tarkastusluukut Palopellit Sulku- ja säätöpellit Ilmavirran hallinta- ja mittauslaitteet PÄÄTELAITTEET, SÄLEIKÖT JA LAITTEET Yleistä Tuloilma- ja poistoilmaelimet Ulkoilmasäleiköt Siirtoilmalaitteet 23 3 ERISTYS Yleistä Eristyspaksuudet ja asennusvälit Eristemateriaalit ja päällysteet Eristämättä jätettävät putket, kanavistot ja varusteet 27 Liite 1. KALUSTELUETTELO

4 4 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI Työ käsittää Savon koulutuskuntayhtymän Savonian ravintola- ja aulatilojen muutoksen vaihe 2 työt. Rakennuskohteen sijainti on Sammakkolammentie 2, KUOPIO RAKENNUTTAJA Rakennuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä PL KUOPIO Puhelin: (044) Faksi: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Tapani Lehmusaho SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Turunen&Räisänen PL 5 (Yrittäjäntie 6) KUOPIO Puhelin: (017) Faksi: (017) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Sinikka Ritvanen Rakennesuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Turunen&Räisänen PL 5 (Yrittäjäntie 6) KUOPIO Puhelin: (017) Faksi: (017) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Oskari Laukkanen

5 5 LVIA-suunnittelu: Insinööritoimisto LVI-Planor Oy Puijonkatu 22 A KUOPIO Puhelin: (017) Faksi: (017) Gsm: (044) , (044) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Jorma Kauppinen, Juhani Palm Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Riistakatu IISALMI Puhelin: (017) Faksi: (017) Gsm: (0400) Sähköposti: Yhteyshenkilö: Aarne Kärkkäinen

6 6 0.1 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LVI-hankinnat ja työt Urakoitsijoita koskevat velvoitteet esitetään seuraavissa hankkeen asiakirjoissa. - urakkasopimus - rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE urakkaohjelmassa - urakkarajaliitteessä - LVI-työselityksessä liitteineen - LVI-piirustuksissa LVI-suunnitelma käsittää - LVI-työselityksen - asiakirjaluettelon mukaiset piirustukset - erillisen urakkarajaliitteen LVI-urakat LVI-työt sisältyvät kokonaisurakkaan. LVI-suunnitelmissa käytetään muista töistä seuraavia nimityksiä; rakennustyöt (RU), sähkötyöt (SU). Nimityksellä urakoitsija tarkoitetaan LVI-töiden tekijää. LVI-urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan työn suorituksessa seuraavia asiakirjoja. - rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE talotekniikan yleiset laatuvaatimukset Talotekniikka RYL Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, ohjeet 2004 LVI-töihin kuuluvat työt (LVI) vesi- ja viemäriputkistot ja kalusteet putki- ja laite-eristykset päätelaitteiden kytkentään liittyvät kanavat ilmanvaihdon päätelaitteet nykyisten kanavointien purku- ja tulppaustyöt ilmanvaihdon säätötyöt muutosalueella (huomioitava kokonaisuus) Purkutyöt Urakoitsija on velvollinen tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä. Alla on eritelty LVI-purkutyöt.

7 7 LVI-töihin kuuluvat purkutyöt: Ilmanvaihtolaitteet: - nykyiset kanavoinnit ja päätelaitteet wc-tiloissa ja aulatilassa tarvittavilta osin Vesi- ja viemärilaitteet: - viemäriverkostojen huuhtelu ennen varsinaisia purkutöitä (huolehditaan siitä, että rakenteisiin jääviin viemäreihin ei jää mitään irtoainesta. Huuhtelu tehdään osissa aina työn alla olevaan verkostoon.) - vesi- ja viemäriverkostojen tyhjennys vedestä - kuivaksi jäävien vesijohtojen tiivistys äänieristysvillalla ja elastisella massalla - näkyviin jäävien putkien päiden tulppaus esim. kromatulla peitelaipalla - puretut laitteet ja varusteet jätetään ko. huonetiloihin, joista RU siirtää ne roskalavalle Rakennuttajalla on oikeus ottaa käyttöönsä haluamansa purkutavara. Rakennuttaja merkitsee haluamansa tavarat, jotka siirretään yhdessä sovittavaan paikkaan tontilla. Rakennusurakoitsijan suoritukseen kuuluvat purku- ja paikkaustyöt: - nykyisten LVI-laitteiden ja putkistojen läpivientikohdat, johon ei tule enää uusia putkia - nykyiset putkistot, jotka jäävät nyt pois käytöstä - nykyisten putkinousujen avaaminen ja paikkaaminen - nykyisten käytöstä pois jäävien lattia- ym. kaivojen kansien poisto, puhdistus, täyttö ja lattian tasaan valu - rakenteeseen käytöstä pois jäävien viemäreiden päiden tukkiminen äänieristysvillalla ja käsittely elastisella massalla - LVI-purkutöistä tulleiden tarvikkeiden toimitus roskalavalle - muut asiapapereissa rakennusurakoitsijalle esitetyt purkutyöt Rakennusurakoitsijan tulee suorittaa purkutyöt LVI-urakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti. 0.2 LVI-LAITTEET JA TARVIKKEET LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset Tuotteiden ja tarvikkeiden tulee olla aiottuihin käyttötarkoituksiin virallisesti hyväksyttyjä, SFS- tai SFS-EN-standardin tai tyyppihyväksyttyjä, jos sellaisia on saatavilla. Työmaalle toimitettavien tuotteiden on oltava ehjiä ja ennen käyttämättömiä. Lisäksi niiden on oltava Suomen olosuhteisiin soveltuvia ja niiden huolto- ja varaosapalvelu on järjestetty asianmukaisesti. Urakoitsijan käyttäessä aliurakoitsijoita ja hankkijoita on nämä esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista. Urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja hankkijat noudattavat LVI-tarvikkeista annettuja ohjeita LVI-laitteiden vaihtaminen Kauppanimellä mainitut tuotteet ja tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on

8 8 tällöin hankittava haluamalleen vaihtoehdolle rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyntä. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin vaihdon esittäjälle Hyväksymismenettely Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennusaikana sovittavan aikataulun mukaisesti rakennuttajalla kaikki laitteet ja materiaalit. Urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla myös kaikki materiaalit, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty LVI-suunnitelmassa. Hyväksymistä varten urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle tarvittavat tuotetiedot. Ne käsittelevät tuotteesta riippuen mm.: valmiiksi pintakäsiteltyjen laitteiden värisävyt muista laitteista ja materiaaleista rakennusaikana tuotekohtaisesti sovittavassa laajuudessa: - lopulliset mitoitusarvot - huoltotiedot - mitta- ja painotiedot - sähkö- ja säätötiedot - viranomaisten hyväksymistodistukset Tyypiltään samankaltaiset tuotteet valitaan saman valmistajan tuotteista, jos LVI-suunnitelmassa ei ole muita vaatimuksia. Poikkeukset on esitettävä urakkatarjouksessa. Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat ilmanvaihdon huonelaitteet, vesikalusteet, yms LVI-laitteiden asennuspiirustukset Urakoitsija laatii sovitun aikataulun mukaisesti viranomaisten, muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan tarvitsemat asennuspiirustukset ja yms. asiakirjat. Urakkaan sisältyy - mittapiirustukset laitteiden alustoista ja luukkujen, kehysten, ja säleikköjen yms. kiinnittämisestä rakenteisiin - säätölaitepiirustukset urakkaan sisältyvistä säätölaitteista ja niiden johdotuksista 0.3 ASENNUSTYÖ Asennustyön yleiset vaatimukset Työmaan olosuhteiden on ennen asennustöiden aloittamista oltava työturvallisuusmääräysten mukaiset ja työsuorituksen edellyttämät. Ennen asennustöiden aloittamista on varmistettava, että viimeisimmät piirustukset ja asiakirjat ovat käytössä. Asennettujen putkien ja kanavien päät suojataan ja pidetään suljettuina väliaikaisesti puhtausluokan tai erityisten puhtausvaatimuksien mukaisesti asennustyön keskeytyessä.

9 9 Putket ja kanavat on asennettava niin, että valmiit eristykset jäävät irti toisistaan ja rakenteista. LVI-tuotteet ja asennukset eivät saa heikentää rakenteiden ääneneristävyyttä Reiät, syvennykset, asennusaukot, kuljetusaukot ja reitit Reikävaraukset LVI-laitteiden osalta merkitään rakennesuunnittelijan laatimiin reikäpiirustuksiin. LVI-suunnittelija merkitsee tarvittavat reiät piirustuksiin ja urakoitsija tarkastaa ja hyväksyy merkinnät. Rakennusurakoitsija hankki ja asentaa syvennys- ja läpäisymuotit. Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muotteihin, muuraukseen tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Tarvittavat kuljetusaukkojen ja reittien tarve on esitettävä rakenteen tekijälle riittävän ajoissa ennen rakenteen tekemistä Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Putkistojen kannakointi on tehtävä ohjetiedoston LVI mukaisesti. Kannakkeiden, kiinnikkeiden, kiintopisteiden ja kiinnitystarvikkeiden koon, lujuuden, määrän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaiset, että kannakkeet kestävät laitteen ja putkistojen aiheuttamat rasitukset. Asennuksessa on huomioitava asennuksen, painekokeiden, eristeiden ja käytön aiheuttamat kuormitukset. Paloeristettyjen putkien ja kanavien kannattimien tulee vastata ko. putkien ja kanavien palonkestoluokkaa. Putkia ja kanavia ei saa kiinnittää toisiinsa. Kannakointi putkesta ja kanavasta, ei eristeen päältä. Kannakoinnissa pyritään käyttämään yhteiskannakointijärjestelmää. Kannakkeiden ja pidikkeiden tulee olla terästä ja sinkittyjä. Putket ja kanavat kiinnitetään avattavilla pidikkeillä. Kupariputkien kannatus on suoritettava niin, että kupari ei joudu kosketuksiin teräksen kanssa. Pinta-asennuksessa kupariputket kannatetaan muovisin avattavin kannakkein, kannakeväli 300 mm. Kromattujen putkien kannattimien oltava kromaukseen soveltuvia. Viemäreiden kannatus tehdään laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Pystyviemäri on kannatettava siten, että se ei rasita vaakaviemäriä Läpiviennit Putkien läpiviennit on tehtävä LVI-ohjekortin LVI ; putkien läpiviennit, mukaisesti. Läpäisykohtien äänen-, veden, tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Putkien, johtojen, kanavien yms. seinien ja muiden rakenteiden läpivientejä varten urakoitsija toimittaa tarvittavat holkit. Putkien, johtojen, kanavien yms.

10 10 ja holkin välinen tiivistäminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija toimittaa ja asentaa läpivientien peitelaipat. Vesieristetyn rakenteen lävistyksessä käytetään laipallisia holkkeja, jotka ulotetaan 50 mm lattiapinnan yläpuolelle. Välipohjien ja huoneiden väliset seinät yms. lävistetään siten, että putkikokojen DN20 ja sitä pienempien putkien ympärille asennetaan solumuovikouru. Suuremmat putket asennetaan holkkiin ja väli tiivistetään mineraalivillalla. Molemmat päät tiivistetään joustavalla tiivistemassalla LVI-koneiden ja -laitteiden asennusaikainen merkitseminen Kaikki tunnuskilvillä varustettavat laitteet merkitään välittömästi asentamisen jälkeen väliaikaisin merkinnöin, joista käyvät ilmi laitteiden tunnukset ja asennuspäivämäärät. Urakoitsijan on huolehdittava, että väliaikaiset merkinnät säilyvät kunnes tunnuskilvet on asennettu ja poistettava ne ja kaikki muut väliaikaiset merkinnät sen jälkeen Peittyvät työsuoritukset Peittyvät työsuoritukset tarkastutetaan ennen peittämistä. Rakennuttajalle tai rakennuttajan edustajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritustapa voidaan todeta. Tiiviys- ja painekokeet tehdään ennen kyseisen asennuksen eristämistä tai peittämistä. Jos peittyvän asennustyön tarkastaminen vaatii viranomaisen hyväksymisen, työn toteuttaja ilmoittaa kyseisten tarkastusten ajankohdat asianomaisille viranomaisille Kokeet, tuote- ja asennusmallit Sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee ne vahvistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaaviksi. Kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan suunnittelussa ja hankinnassa toteuttaa ja rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulumuutosta. Urakoitsijan on hyväksytettävä malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista näkyviin jäävistä asennuksista, päätelaitteiden asennuksesta alakattoon ja kannakejärjestelmistä LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkitseminen Tunnuskilvet Laitteet, ohjauskeskukset, säätölaitteet, tuntoelimet, venttiilit, säätöpellit, puhdistusluukut, tarkastusluukut yms. laitteet varustetaan tunnuskilvillä. Tunnuskilpiin merkitään laitteen tunnus, laitteen nimi sekä käyttötarkoitus tai palvelualue.

11 11 Tunnuskilvet tehdään valkoisesta kerrosmuovista, jolle kaiverrettava teksti näkyy mustana. Tekstin korkeus on noin 10mm. Kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella tavalla laitteeseen tai laitteen viereen tai tarvittaessa erilliselle alustalle. Lähekkäisten laitteiden samanlaatuiset kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella tavalla. Putkijohtojen merkitseminen Putkijohdot merkitään SFS-standardin 3701 mukaisesti virtausnuoliteipein, joiden väri ja teksti osoittavat putken käyttötarkoituksen ja virtaussuunnan. Teippejä liimataan putkiin siten, että ne voidaan tunnistaa vaivatta. Niitä tulee olla esimerkiksi teknisissä tiloissa, kellarikäytävillä yms. paikoissa noin 5 m välein, venttiilien vieressä, seinälävistyksien molemmin puolin, putkiroilojen huoltotasoilla, kaikkien tarkastusluukkujen kohdalla jne. Venttiilikilvet Kertasäätöventtiilit varustetaan merkintäliuskoilla tai kilvillä, joissa on juokseva numerointi. Samat numerot merkitään luovutuspiirustussarjaan. Ilmanvaihtokanavien merkitseminen Ilmanvaihtokanavat merkitään vastaavin tunnuskilvin kuin laitteet. Kilpiin kaiverretaan kanavan käyttötarkoitus, ilmanvaihtokoneen tunnus sekä palvelualue. Kilpiä kiinnitetään pääkanaviin kaikkiin tunnistettavuuden edellyttämiin paikkoihin, kuten konehuoneista ja hormeista lähteviin kanaviin, vaakakanaviin noin 20 m välein, ilmanvaihtokuilujen huoltotasoilla, kaikkien tarkastusluukkujen kohdalle jne. Muut merkinnät Alas laskettujen kattojen yläpuolelle jäävät luukut, säätölaitteet, venttiilit ym. merkitään seinänä yläosaan tai alas lasketun katon listaan kiinnitettävillä kerrosmuovista tehdyillä kilvillä. Merkintätapa on hyväksytettävä rakennuttajalla. Urakoitsija hankkii kilvet Puhdistus LVI-urakkaan kuuluvien teräsrakenteisten kiintopiste- ja ohjainrakennelmien sekä pintakäsittelemättömien kiinnikkeiden ja kannakkeiden puhdistuksesta huolehtii laitteen toimittanut urakoitsija. Myös eristettävien ja maalattavien putkien puhdistus kuuluu urakoitsijalle Pintakäsittely LVI-laitteet, koneet ja kalusteet toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltyinä työmaalle. Liitos- ja kulmakohdat maalataan työmaalla.

12 Putkistojen huuhtelu Ennen vesijohtoputkiston käyttöönottoa on suoritettava putkistojen huuhtelu vedellä. Urakoitsijan on sovittava verkostojen huuhtelusta ja puhdistuksesta rakennuttajan tai hänen edustajan kanssa ennen töiden aloittamista. Verkostojen huuhtelu ja puhdistus tehdään rakennuttajan valvomana ja niille on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Huuhtelun jälkeen on vältettävä kastuneen verkoston pitämistä tyhjänä korroosion vuoksi. Jos putkistoihin tai niiden varusteisiin on todettu jäävän sellaisia epäpuhtauksia, joita ei voida poistaa vesihuuhtelun avulla, tehdään putkiston pesu pesuaineella. Kaikki rakennusaikaiseen käyttöön otettavat uusien verkostojen osat on huuhdeltava tai puhdistettava ennen käyttöönottoa. Vesijohtoverkostoon liittyvien hanojen roskasihdit on puhdistettava huuhtelun jälkeen. Tarvittavat huuhtelu- ja tyhjennysyhteet sisältyvät urakkaan. 0.4 LAADUNVARMISTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastuksiin. Urakoitsijat laativat yhteistyössä rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kukin urakoitsija suorittaa kokeet, säädöt ja mittaukset ja laatii niistä pöytäkirjan. Mittauksiin käytettävien laitteiden kalibroinnin on oltava voimassa Malliasennukset Urakoitsijan on hyväksytettävä seuraavat malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista: näkyviin jäävät asennukset päätelaitteiden asentaminen alakattoon kannakejärjestelmät Tiiviys ja painekokeet Tiiviys- ja painekokeiden ajankohta on sovittava rakennuttajan kanssa ja rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan on oltava läsnä kokeita suoritettaessa. Urakoitsija toimittaa kaikki kokeissa tarvittavat välineet, mittarit, aineet, ym. ja suorittaa tarpeellisten aukkojen ja vapaiden kanavapäiden tulppaukset. Piiloon jäävät putkistot ja kanavistot koepainetaan ennen peittämistä. Putkistojen painekokeet tehdään vedellä, jos vedenkäyttö ei ole mahdollista, käytetään vaaratonta, tarkoitukseen sopivaa liuosta. Putkisto on huuhdeltava kokeen jälkeen vedellä. Urakoitsija laatii rakennuttajalle painekokeista pöytäkirjat. Putkistojen osalta pöytäkirjassa esitetään:

13 13 - mittausajankohta - urakoitsija - mittaaja - mitattava verkosto-osuus - koepaine - hyväksyjän allekirjoitus Kaukolämpöputkistojen painekokeet tehdään lämmöntoimittajan ohjeiden mukaan. Painekoeaika on kaksi tuntia. Käytettävät paineet eri verkostojen ylimmissä osissa ovat: - lämmitys 0,6 MPa - jäähdytys 0,6 MPa - käyttövesi 1,0 MPa Koepaine on kuitenkin valittava siten, että se ei ylitä verkostoon liitettyjen laitteiden suunnittelupainetta. Kanaviston tiiviyskokeen laajuus sovitaan rakennuttajan tai rakennuttajan edustajan kanssa etukäteen. Tyyppihyväksymättömät ilmanvaihtokoneet, kanavistot ja suorakaidekanavat tarkastetaan 100%:sti. Urakoitsija laskee painekokeita varten koneiden ja kanavistojen pinta-alat sekä sallitut vuotoilmavirrat. Mikäli mittaustulokset poikkeavat sallituista arvoista tai on syytä epäillä vuodon poikkeuksellista jakautumista, suoritetaan lisäksi savukoe urakoitsijan kustannuksella. Ilmakanavat, tiiviysluokka B, koepainetaan 400 Pa:n paineella ja vuotoilmavirta saa olla enintään 0,45 dm 3 /s / m 2. Ilmakanavat, tiiviysluokka C, koepainetaan 400 Pa:n paineella ja vuotoilmavirta saa olla enintään 0,15 dm 3 /s / m 2. Ilmakanavat, tiiviysluokka D, koepainetaan 400 Pa:n paineella ja vuotoilmavirta saa olla enintään 0,05 dm 3 /s / m 2. Ilmanvaihdon painekokeiden pöytäkirjat tehdään rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Siinä esitetään: - mittausajankohta - urakoitsija - mittaaja - kanaviston osa - kanaviston vaippa pinta-ala, m 2 - kokonaisilmamäärä, - vuotoilmamäärä, dm 3 /s / m 2 - hyväksyjän allekirjoitus Rakennusaikainen käyttö Ennen rakennusaikaista käyttöä käytettäville LVI-järjestelmille tehdään tiiviysja painekokeet. Rakennusaikana käytettävien laitteiden sähkökytkentöjen on oltava vähintään ryhmäkeskukselta lähtien lopullisia ja niiden rakennusautomaatiojärjestelmien on oltava ennakkoviritettyjä. Varolaitteiden luotettava toiminta on varmistettava.

14 Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastuksia tehdään koko rakentamisvaiheen ajan toteutuksen etenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oma-aloitteisesti, että viranomaisten tarkastukset hoidetaan ajallaan ja vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista. Rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. Peittyviä työsuorituksia ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista Toimintatarkastukset Varmistaakseen työnsä laadun kukin urakoitsija luovuttaa LVI-järjestelmät ja laitteet ensin itselleen toimintatarkastuksessa. Toimintatarkastuksista laaditaan pöytäkirja.

15 Toimintakokeet Erillisiä toimintakokeita ei pidetä Säädöt ja mittaukset LVI-järjestelmien ja laitteiden suunnitelmienmukainen toiminta säädetään ja mitataan hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen. Mittaustulokset ja asetetut säätöarvot kirjataan mittauspöytäkirjoihin ja merkitään laitteille. Säädöt ja mittaukset tehdään rakennuttajan valvomana ja työlle on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Säätötyö voidaan aloittaa, kun verkostot on kytketty, huuhdeltu, täytetty ja ilmattu. LVI-suunnitelmissa on esitetty vesivirrat ja vesivirtoja vastaavat paine-erot. Lasketut säätöarvot asetellaan venttiileihin ja vesivirrat mitataan. Ilmanvaihdon säätö Ennen ilmavirtojen säätötyön aloittamista pölyä aiheuttavat rakennustyöt on oltava tehtynä ja tilojen oltava puhdistettuina pölystä. Rakennuksen ikkunoiden ja ovien on oltava kiinni. Ilmankäsittelykoneiden, ulkoilmakammioiden ja kanavistojen tulee olla puhdistettu sisäpuolelta pölystä ja ilmanvaihtokoneissa tulee olla suodattimet. 1. Ilmankäsittelykoneiden suodattimien otsapinnasta peitetään osa siten, että suodattimien painehäviöt vastaavat 50 %:sti likaantuneille suodattimille ilmoitettuja painehäviöitä. 2. Ilmankäsittelykoneet asetetaan täydelle ilmavirralle ja sisäänpuhalluslämpötila säädetään normaaliksi. 3. Kanaviston ja huonelaitteiden kertasäätölaitteet asetellaan alustaviin arvoihin siten, että niiden kuristus pienenee kanaviston loppupäähän päin. Kauimmaisten kertasäätölaitteiden tulee olla alustavassa säädössä auki. 4. Vakiovirtaussäätimet asetellaan LVI-suunnitelmassa esitettyihin arvoihin. 5. Mitataan kanaviston kaikkien kertasäätölaitteiden, mittauspisteiden ja huonelaitteiden ilmavirrat ja merkitään ne mittauspöytäkirjaan. Ensimmäisellä kierroksella ei vielä muuteta säätöarvoja. 6. Säädetään mittaustulosten perusteella runkokanavien kertasäätölaitteita pyrkien saamaan ne keskinäiseen tasapainoon. Säädössä vältetään turhia kuristuksia. 7. Säädetään tarvittaessa puhaltimien kokonaisilmavirrat pyörimisnopeutta muuttamalla, aksiaalipuhaltimissa siipikulmaa säätämällä tai muulla energiataloudellisella tavalla. Kokonaisilmavirtoja ei saa säätää kanaviston kertasäätölaitteita kuristamalla. 8. Säädetään haarakanavien ilmavirrat. 9. Säädetään huonelaitteiden ilmavirrat. Tuloilmalaitteiden aiheuttama ilman nopeus oleskeluvyöhykkeillä ei saa ylittää työselityksen liitteenä olevassa sisäilmaston mitoitusarvotaulukossa esitettyjä arvoja.

16 Mitataan kaikkien ilmankäsittelykoneiden, pääkanavien, kertasäätölaitteiden ja huonelaitteiden ilmavirrat. Kirjataan lopulliset mittausarvot mittauspöytäkirjaan ja lukitaan kertasäätölaitteet. Pöytäkirja laaditaan taulukon muotoon ja siitä tulee ilmetä: - säädettävä kanavisto-osuus tai huonelaite - ilmankäsittelykoneiden suodattimien painehäviöt (50 %:sti likaantunut suodatin) - ilman lämpötila - ilmavirrat - kertasäätölaitteiden ja vakiovirtaussäätimien tyypit, koot ja säätöarvot - huomautukset asennusteknisesti epäedullisista mittauspaikoista. Säätö- ja mittausmenetelmät Ilman lämpötila mitataan digitaalisella lämpömittarilla, näytön tarkkuus ±0,1 C, tarkkuusvaatimus ±0,2 C. Nestevirrat mitataan digitaalisella paine-eromittarilla kertasäätöventtiileistä. Laitteen tarkkuusvaatimus ±2% virtaamaan. Tarkkuusvaatimus -3 +8% ja laitekohtaiset nestevirrat ±10%. Kanavien ilmavirrat mitataan esisijaisesti monipistemittauksella pitot-putken ja digitaalisen manometrin avulla. Tarkkuusvaatimus kokonaisilmavirroissa -3 +8% ja laitekohtaisesti ±10%. Ilmamäärien sallituista poikkeamisista huolimatta on suunnitelmien mukaiset painesuhteet säilytettävä. Suhteellinen kosteus mitataan elektronisella tai mekaanisella psykrometrilla tai kapasitiivisella kosteusmittarilla. Tarkkuusvaatimus ±2 %-yksikköä Äänitasojen mittaus Kaikkien huonetilojen äänitasot mitataan. Tarvittaessa taustamelu mitataan erikseen. Jos se on päivällä häiritsevä, mittaukset on tehtävä työajan ulkopuolella Tarkastusmittaukset Kun urakoitsija on luovuttanut rakennuttajalle yo. säätö- ja mittauspöytäkirjat, tehdään tarkistusmittauksia pistokoeluonteisesti. Mittaukset suorittaa urakoitsija mittalaitteillaan rakennuttajan läsnä ollessa. Rakennuttaja voi halutessaan käyttää myös omia mittalaitteitaan Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on luovutettava luovutusasiakirjat viimeistään ennen lopputarkastusta. Urakoitsijan paperikopioina toimittamat luovutusasiakirjat sijoitetaan sisällysluettelolla ja välilehdillä varustettuina rengaskansioihin.

17 17 Luovutusasiakirjoja toimitetaan kaksi täydellistä sarjaa - työselitys - piirustussarjat A4-kokoon taitettuina - urakoitsijan laatimat asennus- ja konehuone kuvat. Yksi kappale CD-levykkeellä lopullisista LVI-työselityksestä ja LVIpiirustuksista. Lopullisten LVI-piirustuksiin on oltava päivitettyinä työaikana mahdollisesti tulleet muutokset. Täytettyjä konekortteja luovutetaan kaksi sarjaa kansioissa. Jokaisesta laitteesta on täytettävä oma kortti. Malli on hyväksytettävä rakennuttajalla. Mittauspöytäkirjoja ja hyväksymistodistuksia toimitetaan kaksi sarjaa kansioihin sijoitettuina: - viralliset hyväksymistodistukset ja käyttöluvat jne. - paine- ja tiiviyskokeiden pöytäkirjat - säätö- ja mittauspöytäkirjat - säätölaitteiden viritys- ja asetusarvopöytäkirjat - pöytäkirjat putkistojen huuhteluista ja ilmanvaihtokanavistojen sisäpuolisesta puhdistuksesta Seuraavat asiakirjat toimitetaan kansioihin viimeistään takuuaikana: - pöytäkirjat lämmitysverkostojen tarkistusmittauksista (puhtaus ja suojauksen taso, pakkasnesteverkostojen pitoisuustaso) Luovutusasiakirjojen kopiointikustannukset maksaa urakoitsija. Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A4, Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (lyhenne SRMK A4), määräyksiä ja ohjeita sekä RT Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta - kortissa esitettyjä ohjeita. Rakennuttajalla on käytössään Buildercom Oy:n sähköinen huoltokirjaohjelma. Sähköiseen muotoon saatavat luovutusasiakirjat tallennetaan tähän ohjelmistoon rakennuttajan ohjeiden mukaisesti Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että toteutus on sopimusasiakirjojen mukainen. Vastaanottotarkastus voidaan pitää vasta, kun kaikkien hankkeen jokaisen toteuttajan LVI-järjestelmiin liittyvät suoritukset ovat sopimusasiakirjojen mukaiset. Kaikki osatarkastuksien tulokset, viranomaisten katselmuspöytäkirjat yms. sekä luovutusasiakirjat (piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, mittauspöytäkirjat yms.) tulee luovuttaa rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastusta aloittaessa Käyttöönotto LVI-järjestelmät voidaan ottaa käyttöön vasta, kun rakennusvalvontaviranomainen tai muu osapuoli, jonka tarkastusta tai hyväksyntää järjestelmien käyttöönotto edellyttää, ovat antaneet hyväksyntänsä.

18 Käyttö- ja huolto-ohjeet ja huoltokirja Laitteiden suomenkielisiä käyttö- ja huolto-ohjeita toimitetaan kaksi sarjaa rengaskansioissa sisällysluetteloineen. Ohjeiden on sisällettävä ohjeet laitteiden määräaikoina tapahtuvia tarkastuksia ja huoltotoimia varten. Ohjeet on esitettävä selkeästi luettelon muodossa kutakin määräaikaistarkastusta varten Takuuajan toimenpiteet Takuuaika on kaksi vuotta kaikille LVI-laitteille ja takuuehdot YSE1998 mukaiset. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. Takuuajan töistä laaditaan ja ylläpidetään käyttö- ja huolto-ohjeen tai huoltokirjan liitteeksi ja täydennykseksi asiakirjaa, jossa esitetään sovittavassa laajuudessa mm. - tiedot urakoitsijoista - eri urakoitsijoiden antamien takuiden alkamis- ja päättymispäivämäärät - käytönopastustilaisuuksien päivämäärät - takuuhuoltokäyntien päivämäärät - mittausten ja säätöjen tarkastuksille sovitut päivämäärät - toimenpiteet takuuhuoltokäyntien yhteydessä - mittaustulokset - havaitut puutteet LVI-laitteiden käytössä - havaitut puutteet käyttö- ja huolto-ohjeessa tai huoltokirjassa 0.5 TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuden osalta on noudatettava työturvallisuuslakia 738/2002 ja rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta 205/2009. Tämän lisäksi noudatetaan työmaan yleisiä työturvallisuusmääräyksiä sekä eri työvaiheiden turvallisuudesta annettuja ohjeita.

19 19 1 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 1.0 YLEISTÄ WC-tilojen muutettavat vesikalusteet liitetään nykyisiin vesijohto- ja viemäriverkostoihin Vesijohto- ja viemäriverkostoihin tehdään tarvittavat muutoksista johtuvat muutokset. Jos viemäreiden tulppaukset tehdään rakenteeseen, on viemärit huuhdeltava ja puhdistettava ja tulppaus tehtävä kaasutiiviisti. Nykyisten verkostojen purku, väliaikaiset kytkennät ja tarvittavat tulppaamiset kuuluvat urakkaan. 1.1 VESIJOHDOT JA TARVIKKEET Vesijohdot Kupariputki Du10 Du juotos- tai puristusliitoksin Kupariputki, muovieristetty Du10 Du puristusliitoksin Kupariputki, kromattu Du10 Du puristusliitoksin Komposiittiputki, kylmä Du16 Du puristusliitoksin Komposiittiputki, lämmin Du16 Du puristusliitoksin Pex-muoviputki, kylmä Du12 Du puserrusliitoksin Pex-muoviputki, lämmin Du12 Du puserrusliitoksin Komposiitti- ja muoviputkia asennettaessa on käytettävä saman valmistajan tehdasvalmisteisia osia, työvälineitä ja asennusohjeita Venttiilit ja varusteet Sulkuventtiilit(palloventtiili) R3/8 R Sulkuventtiilit(luistiventtiili) DN65 DN LVK-johdon linjasäätöventtiili (LSV) DN10 DN (STAD) kierre LVK-johdon linjasäätöventtiili (LSV) DN65 DN (STAF-R) laippa LVK-johdon linjasäätöventtiili (LSV) DN10 DN kierre/puristus, venttiiliryhmä, Cu10 Cu22, mittausyhtein LVK-pumpun säätö- ja sulkuventtiili DN15 DN kierre- tai puristusliitoksin, venttiiliryhmä, Cu12 Cu22, mittausyhtein LVK-johdon säätö- ja sulkuventtiili (LSV1) DN10 DN (Raditrim A), kierre, erilliset säätö- ja sulkukarat Tyhjennysventtiili R1/2 R kierre, palloventtiili, letkuliitin ja sulkutulppa Verkoston täyttöventtiili DN15 DN kierre, venttiiliryhmä

20 20 Yksisuuntaventtiili, läppämalli R1/2 R kierre, erikoismessinki Yksisuuntaventtiili DN65 DN , laippojne väliin asennettava Lämpömittari (0 130 C) Painemittari (0 1,6 MPa) VIEMÄRIPUTKISTOT Jätevesiviemärit Valurautaviemäri, muhviton DN50 DN pantaliitoksin, rakennuksessa Muoviviemäri PP Du kumirengasliitoksin Muoviviemäri PP Du50 Du kumirengasliitoksin Kupariputki Du28 Du juotosliitoksin, kondenssiviemärit ja kuivakaivot Valurautaviemäreiden katkaisussa käytettävä vain leikkaavia työkaluja ja katkaisupinnat on käsiteltävä valmistajan ohjeiden mukaan. Tyhjiöventtiili DN50 DN VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET Yleistä Kalusteluettelo on liitteenä. Vesipisteet varustetaan kalustekohtaisin kromatuin kuulasulkuventtiilein esim. Ballofix. Posliinituotteet ovat valkoisia, ellei toisin ole mainittu. Kaikki altaiden kuulaketjut, allastulpat ja kannakkeet kuuluvat urakkaan. Urakoitsija tarkistaa valokennohanojen virtausajan ja tunnistusetäisyyden toiminnan asennuspaikalla Vesipostit Ei tule Pikapalopostit Ei tule Lattiakaivot Urakkaan kuuluvana asennetaan lattiakaivot piirustuksissa merkittyihin paikkoihin. Lattiakaivojen tyypit on määritelty kalusteluettelossa Kiertovesipatterit Ei tule

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

MATERIAALIERITTELY LVI

MATERIAALIERITTELY LVI Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14, 11100 RIIHIMÄKI Puh. 010 759 2000 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi MATERIAALIERITTELY 1 (14) Turengin kunta Turengin yhteiskoulu Asiakirja n:o 0102 Yläaste ja lukio

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001. SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI

LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001. SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001 SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI 20.02.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT 6 0.1.1 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta TAMPERE

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta TAMPERE Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE LVI-TYÖSELITYS Vesijohtojen kunnostaminen Asiakirja n:o LVI 0102 Projekti n:o 01762.P000 Viimeisin muutos Laadittu 10.08.2012 Laatija JLn Tark./Hyv. JTK

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista.

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. 402 Ilmastointiasennus -lajin KILPAILUTEHTÄVÄT Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. Kanava-asennus: Tuoteen nimi ja koko Määrä Kanava Ø125 12 m Kanava Ø160 60 m Kanava Ø250

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Savunhallintapelti ESAS

Savunhallintapelti ESAS Savunhallintapelti ESAS 1 Savunhallintapeltiä ESAS käytetään yhtä palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää uusimmat eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO Lapinleimu Päätelaitteet KATTOHAJOTTIMET,,, RHKO RHKO LAPINLEIMU PÄÄTELAITTEET KANSIO VÄLI 6 ESITE Hiljainen Hajotinperheen tuotteet ovat hiljaisia, pyöreitä tai neliskulmaisia hajottimia, jotka asennetaan

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

Piennopeuslaite PNAA, PNAB

Piennopeuslaite PNAA, PNAB Piennopeuslaite, PNAB /PNAB on lattialle asennettava piennopeuslaite. Ne soveltuvat tiloihin, joissa syntyy runsaasti epäpuhtauksia ja lämpöä. Laitteessa on pyöreä (Ø160-400) tai suorakaiteen muotoinen

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

NORDgrille Yleissäleiköt

NORDgrille Yleissäleiköt NORDgrille Yleissäleiköt NORDgrille Sisällysluettelo RSP/RSV Yleissäleikkö RPS/RPV Yleissäleikkö RPSL/RPVL Lattiasäleikkö RSO Siirtoilmasäleikkö RSL Vaimentava siirtoilmalaite 0 RSM Vaimentava siirtoilmalaite

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti

Lisätiedot

YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT

YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT LVIA-TYÖSELITYS LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Kukkomäentie 42, 74700 KIURUVESI 1. RAKENNUSHANKE, SUUNNITTELIJAT 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 TUTUSTUMINEN

Lisätiedot