Mikkelin Vihannes Oy, Logistiikkakeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin Vihannes Oy, Logistiikkakeskus"

Transkriptio

1 INSINÖÖRITOIMISTO VAHVACON OY Multamäentie 281, Valkeala Puh S-posti: S-posti: Työnumero A.Parkkinen Mikkelin Vihannes Oy, Logistiikkakeskus Pomonkatu Mikkeli L V I A - t y ö s e l i t y s LVI-02

2 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI SISÄLLYSLUETTELO INSINÖÖRITOIMISTO VAHVACON OY YLEINEN OSA RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI RAKENNUTTAJA, KÄYTTÄJÄ JA SUUNNITTELIJAT SUUNNITTELIJAT NIMISTÖ SUUNNITELMA HANKINNAN LAAJUUS ERI URAKOITSIJOIDEN KESKINÄISET VELVOITTEET ASENNUSPIIRUSTUKSET TIEDOT MUILLE URAKOITSIJOILLE TYÖNJOHTO JA VALVONTA VALVONTA JA TARKASTUKSET KÄYTTÖOPASTUS ASIAKIRJAT, JOTKA LVIA-URAKOITSIJAT LUOVUTTAVAT RAKENNUTTAJALLE VARAOSAT YLEISET TEKNISET MÄÄRÄYKSET TYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET LAITTEET, TARVIKKEET JA TYÖN SUORITUS MATERIAALEJA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET KORROOSIONESTO SÄHKÖMOOTTORIT MERKINNÄT AKUSTISET VAATIMUKSET KOESTUKSET JA SÄÄDÖT TAKUUAJAN HUOLTO PUTKITYÖT PUTKISTOJEN ASENNUS VESILAITTEISTOT VIEMÄRÖINTILAITTEISTO LÄMMITYSLAITTEET VESI-GLYKOLI-VERKOSTO ERISTYSTYÖT PALO- JA MATERIAALIMÄÄRÄYKSET ERISTYSEDELLYTYKSET ERISTYSKOHTEET, -TYYPIT JA -PAKSUUDET ILMANVAIHTOTYÖT YLEISTÄ KANAVISTOT YLEISTÄ KANAVA-ASENNUKSISTA KANAVAT KANAVIEN ERISTYKSET KANAVIEN VARUSTEET ILMANJAKOLAITTEET KOJEET JÄÄHDYTYSLAITTEET ILMAMÄÄRIEN SÄÄTÖ PUHALLUSKUVIOIDEN SÄÄTÖ LÄMPÖTILAMITTAUKSET MITTAUSTULOKSET... 33

3 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Yleinen osa 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennustyyppi: Rakennustoimenpide Rakennuskohteen nimi Logistiikkakeskus Uudisrakennus Mikkelin Vihannes Oy Pomonkatu Mikkeli 1.2 Rakennuttaja, käyttäjä ja suunnittelijat Rakennuttaja: Yhdyshenkilöt Mikkelin Vihannes Oy Tarja Kankkunen Yrittäjänkatu 22, Mikkeli puh Jouko Mäkinen puh Rakennuttajakonsultti- ja valvontatehtävät Yhdyshenkilö R-Insinöörit Oy Mikonkatu 8 A Mikkeli Jukka Polvinen puh Suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Yhdyshenkilö FarmiMalli Oy Hauenkoukku 18 A Kuopio Urpo Manninen gsm Rakennesuunnittelu Yhdyshenkilö Pohjasuunnittelu Yhdyshenkilö LVIJA-suunnittelu Yhdyshenkilöt SS-Teracon Oy Viinikatu 1 C Tampere Seppo Salo gsm Ramboll Finlan Oy Jääkärinkatu Mikkeli Hannu Lauhakari gsm LVI-Insinööritoimisto Vahvacon Oy Multamäentie Valkeala Aulis Parkkinen gsm

4 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Sähkösuunnittelu Yhdyshenkilö Insinööritoimisto Etelä-Savon Sähköpalvelu Maaherrankatu Mikkeli Matti Muranen gsm Nimistö 1.5 Suunnitelma 1.6 Hankinnan laajuus Yleistä Nimistön suhteen noudatetaan RT ja lisäksi seuraavaa: Sanalla työselitys tarkoitetaan tätä työselitystä ja sanalla urakoitsija tai LVIAurakoitsija tämän työselityksen ao. kohdan työn suorittajaa. Tässä työselityksessä on käytetty yleisnimitystä pääurakoitsija tai rakennusurakoitsija niistä urakoitsijoista, joille kuuluu rakennustyö. Tarkoituksena on hankintarajojen esittäminen yksinomaan LVIA-urakoitsijan kannalta. Pääurakoitsijanimikkeen sisältämien urakoitsijoiden keskinäiset hankintarajat ilmenevät muista asiapapereista. Suunnitelma käsittää tämän työselityksen ja erikseen luetellut piirustukset. Työselitykset ja piirustukset täydentävät toisiaan. Pätevyysjärjestyksessä on voimassa se, mitä siitä urakkasopimuksessa on sanottu. Piirustusten suhteen pätee mittaluku ennen mittakaavan suureita. Suunnittelija hyväksyttää piirustukset viranomaisilla. Suunnitelmasta saa poiketa vain rakennuttajan valtuuttaman henkilön luvalla. Jos urakoitsija omavaltaisesti poikkeaa laadituista suunnitelmista, kuuluu hänen omien töiden korjaamisen lisäksi korvata myös korjauksesta johtuvien töiden kustannukset. Työselitykseen liittyvissä piirustuksissa esitetyt kojeiden ja laitteiden mittapiirrokset ovat kaaviollisia. Tästä syystä on urakoitsijan työssä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja valinnassa tarkoin harkittava paras mahdollinen asennustapa, hoito ja huolto ym. tekniset seikat. Urakoitsijan on asennuksessa noudatettava sisustus- ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti ja muut asiantuntijat työn kuluessa toimittavat. Suunnittelijan työn pohjana olleet arkkitehdin työpiirustukset saattavat jossain määrin poiketa rakennuksen lopullisista työpiirustuksista. Urakoitsijalle toimitetaan lopulliset arkkitehdin työpiirustukset detaljeineen urakoitsijan pyytämänä ajankohtana ennen työn suoritusta. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon työn suorituksessa arkkitehdin tekemät muutokset. Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jonkin suunnittelijan esittämä laitevaatimus tai kytkentätapa sovellu hänen laitteilleen eikä urakoitsija voi vastata työn tuloksesta, jos ohjelman mukaista ratkaisua käytetään, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu urakkatarjouksessa vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa. LVIA-urakoitsijan hankintaan sisältyvät työselityksen mukaiset LVIAjärjestelmät viimeisteltyyn käyttökuntoon saatettuna lukuun ottamatta niitä kojeja laitehankintoja sekä työsuorituksia, jotka jäljempänä tässä työselityksessä tai piirustuksissa on erikseen mainittu toiseen hankintaan kuuluvaksi.

5 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Lisäksi on LVIA-urakoitsijan valvottava, että muiden urakoitsijoiden hankintaan kuuluvat työsuoritukset ja toimitukset, siltä osin kuin ne liittyvät LVIAjärjestelmiin ovat tämän työselostuksen mukaisia. Edellä esitetyn yleisperiaatteen selventämiseksi kiinnitetään urakoitsijoiden huomio mm. seuraaviin velvoitteisiin: - toimittaa sähköiset kojeet täydellisinä sähkömoottoreineen sähkötarkastuslaitoksen hyväksymässä kunnossa tarvittavin taajuusmuuttajin. - hankkii ja asentaa toimittamiinsa laitteisiin liittyvät hälytysimpulssin antajat lukuun ottamatta kelakytkimiin tulevia - hankkii teräsrakenteiset alustat, tartunnat, kiinnityspultit, kehykset ja läpimenoholkit asentamilleen putkistoille, kanavistoille ja laitteille Myös tartuntojen poraus ja kiinnitys rakenteisiin kuuluu urakkaan. - mahdollisia alihankintoja varten tarvittavat asiapaperit määrittelee ja toimittaa urakoitsija sekä tarjouspyyntö- että tilausvaiheessa - LVIA-töiden ja laitteiden osalta takuuaika on kaksi vuotta LVIA-urakan eri osa-alueisiin kuuluvat velvoitteet; Putkitöihin kuuluvat velvoitteet - hankkii ja asentaa kaikki kohdassa Putkityöt mainitut putkistot ja laitteet täyteen käyttökuntoon. - hankkii ja asentaa kaikki lattialämmitysverkostot putkineen, säätölaitteineen ja suunnitelmineen täyteen toimintakuntoon. - hankkii ja asentaa siirrinpaketin ja laitteet tekniseen tilaan / lämmönjakohuoneessa suunnitelman mukaan. - hankkii ja asentaa suunnitelmissa esitetyt jäähdytyslaitteet täyteen toimintakuntoon kaikkine putkineen ja varusteineen. - asentaa säätö- ja magneettiventtiilit sekä tuntoelimien suojaholkit hankkimisiinsa putkistoihin. Kaikkien säätölaitteiden hankinta kuuluu säätölaiteurakoitsijalle, lukuun ottamatta putkiosassa mainittuja säätö, ohjaus- ja hälytyslaitteita. Lämpö- ja lämmönjakokeskuksien säätölaitteet toimittaa säätölaiteurakoitsija putkiurakoitsijan ilmoittamalle valmistajalle - huuhtelee putkistot ennen käyttöön ottoa - huolehtii, että putkiasennukset eivät estä laitteiden huoltoa - suorittaa lämmitysverkoston säädön koko kiinteistössä. - tarvittavat asennustelineet - toimittaa rakennuttajalle kolmena (3) kappaleena säädön jälkeen sekä kerran takuuaikana luettelon, jossa on jokaisen huonetilan mittauksilla todetut lämpötilat Ilmanvaihtotöihin kuuluvat velvoitteet - hankkii ja asentaa kaikki kohdassa Ilmanvaihtotyöt mainitut kanavistot ja laitteet täyteen käyttökuntoon. Kaikkien säätölaitteiden hankinta kuuluu

6 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI säätölaiteurakoitsijalle, lukuun ottamatta osassa Ilmavaihtotyöt mainittuja säätö-, ohjaus- ja hälytyslaitteita. Hankkii puhaltimien taajuusmuuttajat. - hankkii ilmanvaihtojärjestelmien ulkosäleiköt kehyksineen - hankkii ja tekee ilmanvaihtokanavien lämpöeristykset mineraalivillasta - hankkii ja tekee ilmavaihtokanavien paloeristykset mineraalivillasta - hankkii ja tekee ilmanvaihtokanavien äänenvaimennukset - hankkii ja asentaa peltimoottorien asennusalustat, työntötangot ja nivelet - tarvittavat asennustelineet - puhdistaa peltiset ilmanvaihtokanavat ja kojeet ennen säätötöiden aloittamista Säätö- ja valvontalaiteurakkaan kuuluvat työt ja velvoitteet - kaikkien RAU-urakkaan kuuluvien laitteiden hankinta ja asennus lukuun ottamatta putkistoihin asennettavia laitteita, joiden asennus kuuluu putkiurakkaan. - määrittelee ja merkitsee kaikkien asennettavien anturien, lähettimien jne. paikat - hankkii ja asentaa suodatinvartijat, puhallinvartijat sekä jäätymissuojat - varustaa ilmanvaihtolaitoksen piirustuksissa esitetyillä lämpömittareilla - toimittaa säätökeskuksiin tarkistusmittaustilaisuuteen mennessä virityspöytäkirjat, säätökaaviot ja kytkentäkaaviot muovikoteloissa - hankkii ja asentaa säätökeskusten asennuksissa tarvittavat tukikehikot ja jalustat 1.7 Eri urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet - Katso urakkarajaliite Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista Yleiset velvoitteet - hankkii syvennys- ja läpäisymuotit ja suorittaa niiden sovituksen ja asennuksen - lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan - luukkujen tai helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, vesikattoon, hormeihin yms. peiterakenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, palopeltien, tuntoelimien, jakorasioiden yms. kohdalla - muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutuvine rakenteiden vahvistuksineen

7 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustojen teko ao. urakoitsijan, erillisurakoitsijan tai- hankkijan ohjeiden ja piirustusten mukaan. Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu ao. urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimittajalle, ellei toisin mainita. - rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä - maalaa pohjamaalatut ja maalaamattomat näkyviin jäävät asennukset taustan väriin ellei muuta ole sanottu Aputyöt - antaa rakennustyömaalla urakoitsijan sitä halutessa omakustannushinnan mukaan laskettua korvausta vastaan apua raskaiden ja suurikokoisten esineiden siirtämisessä asennuspaikalle ao. urakoitsijan vastuulla. - asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkistojen yleissuojaus. Erikoissuojaukset kuuluvat ao. urakoitsijalle Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija - tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määritetyllä tavalla ja LVI-suunnitelmien osoittamassa laajuudessa - liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, yms. kosteuden ja vedeneristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja ei pääse syntymää - asentaa putkiurakoitsijan toimittamat tarkastusluukut putkitiloihin suunnitelmien mukaisesti - tekee LV-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin - tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävistykset juuripelteineen ja tiivistyksineen - tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten - suorittaa putkieristyksien ja putkien maalaustyöt maalaustyöselostuksen mukaisesti niiltä osin kun ne eivät valmiiksi maalattuna sisälly LVIurakoitsijan hankintaan Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija - Ilmanvaihtourakoitsija hankkii ilmanvaihdon ulkosäleiköt ja pääurakoitsija asentaa ne piirustusten mukaisesti. - kiinnittää tuloilma- ym. säleiköt, venttiilit, luukut ja niihin liittyvät kehykset muihin rakenteisiin kuin peltikanaviin. - tekee oviraot ja kiinnittää IV-urakoitsijan toimittamat säleiköt ovirakenteisiin. - maalaa näkyviin jäävät ilmanvaihtokanavat maalaustyöselostuksen mukaan. - puhdistaa kanavat ulkopuolelta. - tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huippuimureiden tarvitsemat tukirakenteet pellityksineen Sähköurakoitsijan työt ja velvoitteet LVI-töistä Sähköurakoitsija - tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. urakoitsijalta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän - osallistuu LVI-, säätö ja valvontaurakoiden tarkistuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden ja hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto - täyttää konekortit sähköurakkaan sisältyvien kaapeleiden, releiden ja kelakytkimien osalta

8 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Asennuspiirustukset - suorittaa hankkimiinsa ryhmäkeskuksiin liittyvien LVI-laitteiden moottorikojeiden lämpöreleiden ja aikojen mittauksen. Säätö- ja asetusarvot sekä mittaustulokset taulukoidaan ja taulukot varmennetaan urakoitsijan ja rakennuttajan edustajien allekirjoituksella - varustaa kytkimet, käynnistimet, aikakellot tms. sekä vastaavat koneet ja laitteet LVI-suunnitelman mukaisin numeroin ja merkein merkintäohjeen mukaisesti LVI-urakoiden säätölaitetöistä Sähköurakoitsija - hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat sähköjohdotukset ja niiden putkitukset laitekaappien riviliittimille saakka. Kaappien sisäiset johdotukset kuluvat säätölaitetöihin. - suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille - kuorii johtojen päät ja asentaa ne kojeiden holkkitiivisteiden läpi. Välirasiat kytketään valmiiksi, samoin 220 V ryhmäjohdot. Säätömoottoreiden sähköjohdot riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta - merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähkötyöselostuksen mukaisesti Urakoitsija saa suunnitelmaan liittyvistä piirustuksista rakennuttajan kustannuksella kopioita urakkaohjelman mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen laatimaan viranomaisten, rakennuttajan, muiden urakoitsijoiden tai suunnittelijoiden tarvitsemat lisä-, erikois- ja yksityiskohtapiirustukset. Urakoitsija laatii valitsemalleen putkistolle lattialämmityksen vaatimat työsuunnitelmat. Kaikki urakoitsijan laatimat piirustukset on esitettävä rakennuttajalle ja LVIAsuunnittelijalle hyväksyttäväksi. Mitään tavaroita ei saa tilata tai asennuksia ei saa aloittaa ennen hyväksyntää. Urakoitsijoiden tulee laatia laitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huoltotilantarpeiden selvittämiseksi ainakin seuraavat piirustukset: - laitteiden sijoituspiirustukset vähintään mittakaavassa 1:20. Piirustuksiin merkitään myös laitteiden ulosveto- ja huoltovaraukset. - suunnittelijan piirustusten täydentäminen ilmakanavien ja laitteiden osalta urakoitsijan laitemerkinnöillä - kytkentäasennuspiirustukset, piirikaaviot sekä muut toisten urakoitsijoiden töihin liittyvät selvitykset, asennuksissa tarvittava neuvonta sekä näiden asennusten valvonta - hyväksyttyjen laitteiden sijoituspiirustusten perusteella urakoitsijat tarkastavat reikäpiirustukset, joissa on osoitettu rakenteisiin tulevat reiät, aukot, läpivientiputket, hylsyt, tartunnat yms. - piirustukset konealustoista, kannatusrakenteista yms. Urakoitsijan tulee lähettää laatimistaan piirustuksista kopiosarjat kustannuksellaan kaikille asianomaisille. Työmaalla urakoitsijan tulee pitää kaikista piirustuksista täydellistä kopiosarjaa, johon merkitään työn aikana tapahtuneet muutokset. Piirustussarjaan tehdyt muutokset on urakoitsijan siirrettävä kustannuksellaan alkuperäissuunnitelmiin ennen luovutuspiirustusten kopiointia.

9 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Tiedot muille urakoitsijoille 1.10 Työnjohto ja valvonta 1.11 Valvonta ja tarkastukset Vastaanottotarkastus 1.12 Käyttöopastus Kytkentämuutoksia, putkimitoitusta yms. edellyttävät muutokset suunnittelija tekee piirustuksiinsa, mutta ei vähäisiä siirtoja ym, joiden takia kytkennät tai mitoitukset eivät muutu. Urakoitsijan on annettava riittävän ajoissa muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle näiden tarvitsemat tiedot ja piirustukset erikoisrakenteista yms. Sähköurakoitsijalle on annettava tämän tarvitsemat tiedot, kuten moottoreiden ja säätölaitteiden tarkat sijoituspaikat. liitäntätehot ja nimellisvirrat sekä tarvittavat kytkentäkaaviot. Urakoitsijan on järjestettävä työpaikalle rakennuttajan hyväksymä työnjohto. Nimetyn työnjohtajan on oltava työmaalla tarpeen mukaan käytettävissä ja jatkuvasti kiireellisimpien työvaiheitten aikana. Työnjohtajan velvollisuutena on normaalin työnjohdon lisäksi huolehtia myös seuraavista asioista: - yhteydenpito rakennuttajaan ja suunnittelijoihin sekä toisiin urakoitsijoihin - järjestää viranomaisten sekä rakennuttajan vaatimat tarkastukset ja toimittaa niistä todistukset ja pöytäkirjat - selvittää yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa ennen asennustöihin ryhtymistä kanavien, kaapeliarinoiden ja johtojen tilankäytön ja risteilyt. Ellei urakoitsija ole sopinut tilankäytöstä muiden urakoitsijoiden kanssa, on urakoitsija velvollinen muuttamaan ao. asennukset omalla kustannuksellaan siten, että kaikki asennustyöt voidaan teknillisesti ja tarkoituksenmukaisesti suorittaa. - laatii hankinta-aikataulun, jossa on ilmoitettu hankintaan kuuluvien laitteiden viimeiset mahdolliset tilausvahvistuspäivämäärät, joita noudattaen vielä pysytään aikataulussa. Ennen em. päivämääriä on rakennuttajalla oikeus peruuttaa tai muuttaa tilausta ilman peruutuksen aiheuttamia lisäkustannuksia. Mikäli laitteita ei ole saatu vastaanottotarkastustilaisuuden jälkeen pidettävään yhteen jälkitarkastukseen mennessä suunnitelmien edellyttämään toimintakuntoon, on rakennuttajalla oikeus laskuttaa uusintatarkastusten aiheuttamat asiantuntijakustannukset siltä urakoitsijalta, jonka syytä uusintatarkastusten tarve on. Urakoitsija on velvollinen ennen laitoksen lopullista vastaanottotarkastusta antamaan laitoksen käyttöhenkilökunnalle opastusta teoriassa ja käytännössä tapahtuvan harjoituksen muodossa laitoksen hoidossa.

10 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Asiakirjat, jotka LVIA-urakoitsijat luovuttavat rakennuttajalle - ennen laitoksen yhteiskoekäyttöä tulee urakoitsijoiden hyvissä ajoin luovuttaa suoritustaan koskevat, jäljempänä luetellut piirustukset ja tiedot rakennuttajalle. Asiakirjat on korjattava työn aikana tehtyjä muutoksia ja viimeisiä työpiirustuksia vastaaviksi. - kaikkien hoito-, huolto- ja käyttöohjeiden on oltava suomenkielisiä. Laitteiden kokoonpanopiirustukset ja purkamis- sekä korjausohjeet voivat olla englannin- tai saksankielisiä. Seuraavat asiakirjat luovutetaan nitomalisäkkeillä varustettuina ja rengaskansioihin sijoitettuna suomenkielisinä: - laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennuspiirustukset, joissa on otettu huomioon myös työn aikana tehdyt muutokset kolmena sarjana Seuraavat asiakirjat luovutetaan kolmena sarjana suomenkielisinä: - piirustukset laitteiden sisäisistä kytkennöistä ja liittymisestä toisen urakoitsijan laitteisiin - erikoista huoltoa tarvitsevien laitteiden kokoonpanopiirustukset - pöytäkirjat putkistojen ja kanavien painekokeista, mittauspöytäkirjat vesi- ja ilmavirtojen säädöstä. Pöytäkirjat säätölaitteiden virityksestä. - huolto-, hoito- ja käyttöohjeet, huollon tarve ja suoritustapa. Ohjeet on esitettävä helppotajuisen luettelon muodossa erikseen kutakin määräaikaiskäyntiä (esim. päivittäin, viikoittain, kuukausittain jne.) varten. Urakoitsija kuitenkin määrittelee, kuinka tiheästi tarkastuskäyntejä on suoritettava. Ohjeista tulee käydä ilmi mm. mitkä kohdat on tarkastettava mistä voidaan havaita, jos laite ei ole kunnossa toimenpiteet em. johdosta määräaikaishuollot (voidaan viitata erilaisiin huolto-ohjeisiin) mitä asetusarvoja on seurattava mitä säätö-, varo- ja hälytystoimintoja on kokeiltava ja miten kokeilu tapahtuu - konekortit, joista ilmenevät seuraavat seikat: laitteen nimi. sijoitus ja numero tehoarvot ja käyttöolosuhteet rakennemateriaalit huollettavine syöpymissuojauksineen laakerien, kiilahihnojen, suodatinpanosten ja muiden varaosien ja tarvikkeiden tilausnumerot sekä myyjä laitteiden tehokäyrät (esim. pumpuille ja puhaltimille virtausten ja paineen funktioina) - luettelo kertasäätöventtiilien säädön jälkeisistä säätöarvoista - todistukset viranomaisten tarkastuksista Konekortit sekä huolto-, hoito- ja käyttöohjeet laaditaan rakennuttajan ohjeiden mukaan. Seuraavat asiakirjat toimitetaan yhtenä kappaleena: - kytkentä- ja toimintakaaviot väritettyinä Unifotkopioille

11 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Varaosat Piirustusten tulee olla sellaisia, joista kuva ei häviä valon vaikutuksesta. Piirustukset kiinnitetään koko pinnaltaan tukevalle alustalle ja päällystetään koko alaltaan kiinniliimautuvalla, läpinäkyvällä muovikalvolla, jolla peitetään myös taulujen reunat. Piirustustaulut ripustetaan koukkujen varaan ja ne vahvistetaan kiinnityskohdista reikien metallivahvikkeilla. Yhtenä sarjana toimitetaan myös laitoksen viralliset hyväksymistodistukset, kuten painekatsastustodistukset, vesilaitoksen hyväksymistodistukset, työmaapäiväkirjan pöytäkirjaotteet, joista ilmenevät laitoksessa suoritetut paine- yms. kokeet. Urakoitsija luovuttaa loppukatselmukseen mennessä rakennuttajan edustajalle kuittausta vastaan seuraavassa luetellut tarvikkeet. Tarvikkeiden tulee olla tarkoituksenmukaisesti pakattuja ja ne tulee sijoittaa rakennuttajan osoittamaan paikkaan lähelle käyttöpistettä. Putkiurakka - 5 kpl ilmaruuvien avaimia - 2 kpl kutakin asennettua tyyppiä putkistojen lämpömittareita - tyhjennysletkut Ilmanvaihtourakka - 1 vaihtosarja kutakin asennettua suodatinta varten - 1 vaihtosarja kiilahihnoja kutakin asennettua kiilahihnakäyttöä varten - 5 kpl tarkastusluukkujen avaamiseen tarvittavia avaimia Työkalut Toimitukseen kuuluu laitteiden normaalissa huollossa mahdollisesti tarvittavat erikoistyökalut.

12 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI YLEISET TEKNISET MÄÄRÄYKSET 2.1 Työssä noudatettavat asiakirjat ja määräykset Yleiset asiakirjat Rakentamista koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriön päätökset, rakennusjärjestykset, paloviranomaisten ja rakennusvalvontaviranomaisten määräykset. Äänieristysnormit, Suomen rakentamismääräyskokoelma. Vesi- ja viemärijohtoja koskevat määräykset. Lämpölaitosyhdistyksen julkaisemat suositukset ja määräykset. Kaukolämpöputkien asennuksessa noudatetaan voimassa olevaa SKY tekniikkatiedotetta ja lämpölaitoksen ohjeita ja määräyksiä Rakennuttajan hankkimat asiakirjat Urakkasopimukseen liitetyt piirustukset, muut asiakirjat, urakkasopimus ja tämä työselitys. Suunnittelijoiden työn kuluessa toimittamat täydentävät piirustukset ja ohjeet. Rakennuttajan edustajien työn kuluessa antamat täydentävät suulliset tai kirjalliset ohjeet. 2.2 Laitteet, tarvikkeet ja työn suoritus Käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla suunnitelmien mukaisia, tarkoitukseen soveltuvia ja virheettömiä. Urakoitsijan on vastattava virheellisten laitteiden vaihdosta mahdollisesti muille urakoitsijoille aiheuttamistaan kustannuksista. Suunnitelmissa mahdollisesti valmistajan kauppanimellä nimetty tuote saadaan korvata toisella mikäli urakoitsija pystyy osoittamaan sen olevan vähintään teknisesti ja esteettisesti samanarvoinen kuin suunnitelmissa oleva tuote. Työmenetelmien tulee olla käytettäviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin soveltuvia niin, että lopputulos on käytössä kestävä ja korroosio- yms. vaarat eliminoidaan. Työt on tehtävä ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Kaikkien näkyvien asennusten on täytettävä esteettiset vaatimukset. 2.3 Materiaaleja koskevat yleiset vaatimukset Ellei ao. kohdassa ole erikseen toisin mainittu, tulee eri materiaalien täyttää seuraavien normien vaatimukset: - teräs, laatua Fe 00 - kupari K1 - putkikupari K 2 - ruostumaton teräs AISI messinki MS85 tai erikoismessinki

13 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Korroosionesto 2.5 Sähkömoottorit 2.6 Merkinnät Putkistot Kanavat Kaikissa teräs- tai valurautalaitteissa ja -osissa on huomioitava riittävä korroosionesto. Kaikki sellaiset terästä tai valurautaa olevat laitteet, osat ja kannattimet, joita ei ole etukäteen pintakäsitelty, käsitellään työmaalla seuraavasti: - puhdistus teräsharjaamalla luokkaan ST 2 - ruosteenestomaalaus kahteen kertaan Ferrex-lyijymönjällä. Kalvon paksuus 150 my. Putkia ei yleensä ruosteenestokäsitellä ellei alkuperäinen ole huomattavasti vahingoittunut tai ellei käsittelyä ole erikseen määrätty tässä työselityksessä. Sähkömoottorit ovat täysin koteloituja oikosulkumoottoreita. Pumppujen moottorien mitoituksessa on huomioitava nestevirran ylikuormitus 15 prosentilla alkuperäisestä nostokorkeudesta. Puhaltimien moottorien mitoituksessa on huomioitava ilmavirran ylikuormitus 15 prosentilla epäedullisimmalla ilman lämpötilalla. Suunnitelmiin merkittyjen jatkuvasääteisten puhaltimien taajuusmuuttajat kuuluvat ko. urakkaan. Taajuusmuuttajat on varustettava välipiirikuristajilla tai muilla vastaavilla laitteilla, joilla vähennetään ATK-piirien häiriötä sähkösuunnittelijan ohjeitten mukaan. Mikäli urakoitsijan toimittama koje tai kojeisto sisältää useampia moottoreita kuin LVI-kojeluettelossa on esitetty, sisältyvät hankintaan myös tarpeelliset lisäreleet, kytkimet ja keskuksen ja kojeen väliset johdotukset. Jos koje rakenteensa vuoksi vaatii erityislaitteita kuten tähti-kolmiokäynnistimet tms. kuuluvat nämä laitetoimitukseen. Kojeluettelossa ilmoitetut sähkötehot ovat moottorin ottamatehoja. Teknisissä tiloissa merkitään putket niiden käyttötarkoitusta ja virtaussuuntaa osoittavilla teippinauhoilla. Muualla näkyvissä olevat putket merkitään n. 25 metrin välein sekä esim. seinälävistysten kohdalla niin, että putkien käyttötarkoitus selviää. Käytettävät merkintävärit SFS 3710 mukaan. Kanavat merkitään niiden käyttötarkoitusta ja virtaussuuntaa osoittavilla teippinauhoilla.

14 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Kojeet 2.7 Akustiset vaatimukset Yleistä Sallitut äänitasot Pumput, puhaltimet, lämmönsiirtimet, säätökeskukset, mittausarvon lähettimet venttiilit, pellit jne. merkitään kerrosmuovista tehdyillä kilvillä, joihin on kaiverrettu laitteen tunnus ja valvontapistenumero. Kilvet toimitetaan monikerrosmuovilaattoina, joissa on kaiverrettuna valkoinen teksti mustalla pohjalla. Päänimikkeen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen vähintään 7 mm korkea. Lämmönsiirtimissä, pumpuissa ym. laitteissa tulee lisäksi olla ko. laitteen kaikkia teknisiä arvojen osoittavat laitteet valmistajan toimittamat metallikilvet. Kertasäätöventtiilit merkitään juoksevalla numerolla varustetulla kerrosmuovikilvellä. Vastaava venttiilinumero merkitään luovutussarjoihin. Urakoitsijan on valittava toimittamansa laitteet ja mitoitettava äänen- ja tärinänvaimennusrakenteet sekä suoritettava asennukset siten, että toimiessaan akustisesti kriittisimmillä alueilla ne eivät aiheuta oleskelualueella melua, joka ylittää eri tilojen sallitut äänitasot. Urakoitsija asentaa kaikki hankkimansa koneet ja laitteet, joissa on pyöriviä, jaksoittain toimivia tai muuten runkoääntä synnyttäviä osia, hankkimiensa tärinäneristimien varaan. Urakoitsija antaa ohjeet rakennusurakoitsijalle em. laitteiden tarvitsemista teräsbetonialustoista ja toimittaa niihin pulttien kiinnitys- ja tärinäneristimien kannatinrakenteet. Tärinäneristimet mitoitetaan siten, että laitteen matalimman häiriötaajuuden suhde on yhtä suuri tai suurempi kuin 2,5. Kuitenkaan värähtelevän järjestelmän ominaistaajuus ei saa ylittää arvoa 7 HZ. Tärinänvaimentimien tulee olla joko teräsjousi-, kumi- tai kumirakennetta. Yhteenkuuluvat värähtelevät laitteet asennetaan yhteiselle jäykälle alustalle. Värähtelevän järjestelmän kaikki haitalliset jäykät sidokset muihin rakenteisiin kanavien, putkien, kaapelien, yms. kautta on tarkoituksenmukaisin keinoin estettävä. Urakoitsijan tulee esittää ratkaisunsa rakennuttajan hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen laitteiden hankintaa ja asennusta. Vesi- ja ilmavirtausten ja LVI-kojeiden aiheuttamat äänitasot eivät saa ylittää seuraavan taulukon arvoja: - myyntitilat, toimistot 35dB (A) - varastot 40dB (A) Laitteiden ja asennusten muissa huonetiloissa aiheuttama melu ei saa häiritä huonetilojen normaalia käyttöä.

15 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Koestukset ja säädöt Painekokeet Putkistojen koepaineet ovat verkoston alimmasta kohdasta mitattuna seuraavat: - käyttövesiverkosto 1,0 MPa - lämpöjohtoverkosto 0,6 MPa Koeaika puoli tuntia Vesivirtojen säätö Painekokeiden jälkeen putkistot on huuhdeltava huolellisesti. Huuhtelusta saatava rakennuttajan kirjallinen hyväksymiskuittaus. Putkiurakoitsija tasapainottaa ennen työn luovutusta kertasäätö- ja lattialämmitysventtiilien avulla verkostojen vesivirrat piirustuksissa esitettyjen arvojen mukaisiksi. Tasapainoitus suoritetaan moottori- ja omavoimaisten venttiilien ollessa auki. Vesivirtojen säätö suoritetaan myös toimisto-osassa. Verkoston tarkistussäätö suoritetaan lämmityskaudella 5 ºC - 15 ºC ulkolämpötilan vallitessa siten, että halutut huonelämpötilat saavutetaan Ilmanvaihtokojeiden lämmitysverkostot Vesijohtoverkostot Kanavien tiiveyden testaus 2.9 Takuuajan huolto Putkiurakoitsija tasapainottaa vesivirrat kertasäätöventtiilien avulla piirustuksissa esitettyjen arvojen mukaisiksi. Putkiurakoitsija tasapainottaa lämminkäyttövesiverkoston kiertojohtojen vesivirrat. Kanavien tiiveys testataan puolueettoman tutkimuslaitoksen tarkistamalla laitteistolla rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. Mittauslaitteiston toimittaa urakoitsija. Urakoitsija suorittaa kanavien tiiviystarkastuksen standardin SFS 3542 mukaan Takuuajan huollon sisältämät toimenpiteet Yleistä Huoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Huollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään 4 ja enintään 8 kuukautta. Huoltokäynnin yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät huoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja aineet. Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittamaan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi.

16 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty ja lähetettävä kirjallinen selostus rakennuttajalle tai tehtävä ao. merkinnät huoltokorttiin. Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava korkeintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä Putkiurakoitsijan takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys-, säätö- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen pakkausta, kalusteiden tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta - tarvittaessa voiteluaine- ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - tarvittava valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakereiden ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - glykoliverkostojen glykolipitoisuuden tarkistus ilmoitetaan kirjallisesti (pitoisuus %) Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet: - lämmönsiirtimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja huuhtelu Ilmanvaihtourakoitsijan takuuajan huolto Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet: - suodattimien puhdistus - kiilahihnakäyttöjen tarkastus ja kiristys sekä tarvittaessa hihnojen vaihto - huoltoon ei sisälly suodattimien puhdistus tai suodatinmattojen vaihto taikka suuttimien puhdistus useammin kuin kaksi kertaa vuodessa - kaikkien automaattisten säätölaitteiden asetusarvojen, säädön ja toiminnan tarkastus - tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus Yhden kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet: - kojeiden laakereiden puhdistus, rasvaus ja tarvittaessa vaihto - säätöpeltien säleiden puhdistus ja laakereiden rasvaus - poistopuhaltimien puhdistus liasta ja rasvasta - voiteluaine- ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakereiden ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista Säätölaiteurakoitsijan takuuajan huolto Säätölaitteet Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet: - kaikkien automaattisten säätölaitteiden asetusarvojen, säädön ja toiminnan tarkastus - tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus

17 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Kerran vuodessa suoritetaan: - kenttäpisteiden toiminnan tarkistus itse aktiiviselta pisteeltä lähtien - lämpötilamittauspisteiden kalibrointi 3 PUTKITYÖT 3.1 Putkistojen asennus Yleistä Yleistä asennustavoista Seuraavassa esitettyjä ohjeita noudatetaan soveltuvilta osin kaikissa työssä esiintyvissä putkistoissa. Putkistoasennusten on esteettiseltä kannalta täytettävä tilojen edellyttämät vaatimukset. Putket tulee asentaa siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan ääniä synnyttämättä. Asennettaessa runkojohdoista lähteviä haarajohtoja on huolehdittava siitä, että haarajohdon vapaasti liikkumaan pääsevä osuus on riittävän pitkä salliakseen runkojohdon lämpölaajenemisen. Putket, viemäreitä lukuun ottamatta, eivät saa olla kiinteässä yhteydessä rakenteisiin. Putket tulee asentaa siten, että ne ovat helposti luokse päästävissä tarkastusta ja korjausta varten. Putket eivät saa estää muihin urakoihin kuuluvien laitteiden käyttöä ja huoltoa. Putkiverkkoihin on tarpeellisiin kohtiin järjestettävä avattavia liitoksia siten, että laitteiden, venttiilien yms. irrottaminen on mahdollista eristyksiä rikkomatta. Avattavissa liitoskohdissa käytetään laippaliitoksia tai kartioliittimiä. Avattavia liitoksia ei saa käyttää sellaisissa paikoissa, joihin ei laitoksen valmistumisen jälkeen pääse käsiksi rakenteita rikkomatta. Sellaiset putkistovarusteet, joita täytyy päästä huoltamaan, asennetaan huollon kannalta edullisimpaan asentoon. Jos vaakasuora lämpö- tai lämminvesijohto asennetaan kylmävesijohdon tai vastaavan kanssa päällekkäin, on kylmävesijohto asennettava alimmaksi. Asennettavien putkien on oltava puhtaita ja putkien katkaisussa syntyneet purseet on poistettava siten, että putken poikkipinta pysyy annetussa mitassa. Viemäreitä ja vesijohtoja asennettaessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KIINTEISTÖJEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT (D 1) ohjeita ja määräyksiä. Jätevesiviemärien kaltevuuksina käytetään seuraavia arvoja ellei piirustuksissa ole toisin mainittu: - viemäri DN 50 kaltevuus 1,5 % - viemäri DN 70 kaltevuus 2,0 % - viemäri DN 100 kaltevuus 2,0 % - viemäri DN 150 tai suurempi kaltevuus 2,0 %

18 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Kannatukset ja kiinnitykset Putkistojen kannakkeina käytetään tehdasvalmisteisia metallikannakkeita. Katosta tms. ripustettavat putket kannatetaan heiluri- tai liukuripustimia käyttäen. Putket ripustetaan kattoon kiinnitettävästä kannakekiskosta, rinnakkain asennettavat putket keskenään samalle korkeudelle. Näkyviin asennettavat pystyjohdot kiinnitetään avattavilla kannakkeilla suoraan rakenteeseen. Näkyviin jäävissä pienehköjen vesijohtojen (φ 22) pinta-asennuksissa voidaan käyttää tukevia muovikannakkeita. Kromattujen putkien kannakkeiden tulee olla kromattuja. Kannakkeet ja kannakekiskot kiinnitetään rakenteisiin poraamalla. Tartuntarautoja käytetään ainoastaan kohteissa, joissa edellä mainitulla tavalla ei saavuteta riittävää lujuutta. Kannatukset yms. on tehtävä siten, ettei kupari- tai sinkkipinnat joudu kosketukseen keskenään tai teräksen kanssa. Runkojohdoissa putken kannakkeen väliin sijoitetaan kumilevy lukuun ottamatta vesijohtojen pinta-asennuksina tehtäviä kalusteputkituksia, joissa voidaan käyttää suoraan putkeen liittyvää kannaketta. Missä putkien lämpölaajenemisen, tärinän tai muun syyn takia on tarpeen, käytetään kannattimien lisäksi riittävän tukevia putkien kiinnittimiä ja kiintopisteitä. Putkiurakoitsija suunnittelee kannatukset ja kiinnitykset sekä kiinto- ja ohjauspisterakenteet siten, että ne kestävät käytössä esiintyvät kuormitukset ja voimat rakenteita rikkomatta. Putkijohtojen kannatusvälit jätetään riittävän lyhyiksi, niin ettei putkiin synny havaittavaa taipumaa. Kannatusvälitaulukko (katosta tms. ripustettavat putket): Komposiittiputket kannakoidaan laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Kupariputki φ kannatusväli m 1,25 2,5 3,0 Teräsputki NS kannatusväli m 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 Vaakasuoraan ripustettavat viemäriputket on tuettava putkenosan ja jokaisen panta-, muhvi- tai laippaliitoksen kohdalta. (Huomioitava myös viemäriputken valmistajan ohjeet). Maahan asennettavat putket on asennettava kaivannon pohjalle koskemattoman maaperän tai tiivistetyn tasaustäyttökerroksen varaan siten, että putket lepäävät muhvikohtia lukuun ottamatta em. kaivannon pohjan tai tasaustäytön varassa.

19 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Putkien liitostavat Kierreliitoksissa käytetään tiivisteenä tiivisteteippiä. Jos putki sijoitetaan rakenteisiin tai maahan, se on tehtävä mahdollisimman vähin liitoksin sekä eristettävä ja suojattava huolellisesti. Liitokset hitsausliitoksia. Kupariputkien liitostavat ( /SFS 2250, SFS 2907) Kupariputkien liitoksissa käytetään kapillaariliitososia tai putkihaarat tehdään ulosvetämällä ja mankeloimalla ao. työkaluja käyttäen. Suorien putkien jatkokset tehdään joko kapillaarimuhveista tai mankeloimalla kapillaarimuhvia vastaaviksi. Kupariputkien käyristykset tehdään näkyvissä pinta-asennuksissa tehdasvalmisteisista kulmaosista. Muut käyrät voidaan tehdä taivuttamalla tai tehdasvalmisteisia käyräosia käyttäen. Kaikissa näkyviin ja eristämättä jäävissä kupariputkiasennuksissa tulee käyttää liitos-, haara- ja kulmaosina kapillaariosia. Mikäli käyristykset tehdään taivuttamalla, on keskiösäteen oltava vähintään kaksi kertaa putken sisähalkaisija. Kupariputkien liitokset tehdään fosforikuparilla juottaen. Kupariputket saa yhdistää teräsputkiin tai sinkittyihin teräsputkiin ainoastaan messinkisiä väliosia käyttäen. Liitettäessä pinta-asenteista kalustetta kytkentäjohtoihin käytetään puristusliittimiä. Teräsputkien liitostavat ( /DIN 2440) Teräsputket DIN 2400 DN liitetään hitsaus- tai kierreliitoksin. Teräsputket DN 50 ja suuremmat liitetään hitsaus- tai laippaliitoksin. Putkien DN mutkat tehdään taivuttamalla tai tehdasvalmisteisista käyristä. DN 50 ja suurempien putkien käyrät tehdään tehdasvalmisteisista käyristä. Muoviputkien ja komposiittiputkien liitostavat Putket liitetään ko. putkien valmistajien ohjeiden mukaan Rakenteiden lävistys Putkistojen läpivienteinä käytetään seinissä ja holveissa teollisesti valmistettuja läpivientikomponentteja. Putkiläpiviennit hankkii ko. putken toimittava urakoitsija. Läpivientikomponentit asentaa rakennusurakoitsija putkiurakoitsijan ohjeiden mukaisesti Putkistoihin liittyvien laitteiden asennus Tarvittaviin kohtiin lämpöverkkoon asennetaan ilmanpoistajat ja tyhjennyshanat, vaikkei niitä olisi piirustuksiin merkittykään. Ilmakellot tehdään siten, että ne muodostavat putken laajennuksen ja se varustetaan sulullisilla automaattisilla ilmanpoistoventtiileillä.

20 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Putkistojen puhdistaminen 3.2 Vesilaitteistot Yleistä Vesijohdot Palopostit Kalusteet Lämpömittarit asennetaan siten, että ne ovat helposti luettavissa normaaleilta huoltotasoilta. Venttiili- ja kojeliitokset tehdään joko kierre- tai laippaliitoksin, ellei laite ole nimenomaan tarkoitettu liitettäväksi verkostoon hitsaamalla tai juottamalla. Ellei venttiiliä tms. laitetta ole mitoitettu, sen koko on kyseessä olevan putken mukainen tai välittömästi laitteeseen liitettäessä laitteen liitosyhteen mukainen. Ennen putkien käyttöönottoa putkistot on huuhdeltava huolellisesti rakennuttajan edustajan läsnäollessa. Putkistoihin asennetut huuhtelussa mahdollisesti vahingoittuvat laitteet ja osat on irrotettava huuhtelun ajaksi. Rakennus liitetään kaupungin vesijohtoverkostoon. Lämminvesilaitteiston mitoituslämpötila + 5 º C / + 58 ºC. Vesilaitteiston rakennepaine on 1,0 MPa. Kylmä- ja lämminvesijohdot tehdään kupariputkista /SFS 2250, SFS Putkistossa ei sallita liitoksia rakenteessa. Sulkuventtiilit - DN 50 ja pienemmät palloventtiileitä Yhdistelmäventtiilit - lämpöjohtoverkoston täyttöjohto varustetaan täyttöventtiilillä Oras 4160 Imusuoja / tyhjiöventtiilit - venttiilit asennetaan piirustusten osoittamiin paikkoihin Lämpömittarit - osoitinlämpömittareita tai hälytysmittarit Tuntoelimen pituus mm eristyspaksuudesta ja putken koosta riippuen Painemittarit - asteikko valitaan siten, että maksimilukema on n. 40 % suurempi kuin mitattava paine. Painemittareille pallohana. - kaikkien mittareiden oltava tarkistettuja - Pikapalopostit Pikapalopostikaapit piirustusten mukaan 30 m:n letkulla, suihkuputkella ja sulkuventtiilillä sekä käsisammuttimella. Kalusteet on esitetty vesi- ja viemäripiirustuksissa kalusteluettelossa, joka määrittelee kalusteiden tyypit.

21 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Kalusteluettelossa mahdollisesti mainitsemattomat asennuksessa tarvittavat tarvikkeet ja osat kuuluvat toimitukseen. Kaikki kalusteet varustetaan asennustapaan sopivilla kuulasulkuventtiileillä. Näkyvät liitäntäjohdot on asennettava symmetrisesti vesilukkoon nähden. Emaloituja tai muovipäällysteisiä kannakkeita kiinnitettäessä asennetaan kiinnitysruuvien kannan alle kovamuoviset aluslevyt. Asennukset on suoritettava kauttaaltaan yhdenmukaisella tavalla. Laitteiden ja kalusteiden asennuskorkeudet on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa ennen töiden aloittamista. Kevyille väliseinille asennettavia altaita varten tekee pääurakoitsija tarvittavat tukirakenteet putkiurakoitsijan ohjeiden mukaan. WC-laitteet kiinnitetään ruuvikiinnityksin siten, että ne voidaan tarvittaessa myöhemmin irrottaa. Ruuvin ja kalusteen väliin asennetaan muovinen vaimennushylsy ja aluslevy. Asennusalustoja ei saa käyttää. Vesieristetyissä lattioissa WC-laitteet kiinnitetään liimaamalla. 3.3 Viemäröintilaitteisto Yleistä Viemärijohdot Rakennus liitetään kaupungin viemäriverkostoon. Jätevesiviemärit Jätevesiviemärit tehdään polypropeenimuovista (HTP) (V 75, V 110 jne.). Tuuletusviemärit varustetaan vesikatolla hajustopeilla. Sadevesiviemärit Viemärijohtojen varusteet Lattiakaivot Sadevesijohdot tehdään suunnitelman mukaisista putkista. Puhdistusputket ja -luukut Piirustuksissa esitettyihin kohtiin asennetaan ko. viemärityyppiin soveltuva puhdistusputki- tai -luukku. Ks. vesi- ja viemäripiirustukset. 3.4 Lämmityslaitteet Yleistä Rakennus liitetään kaupungin kaukolämpöverkkoon. Rakennus lämmitetään lattialämmityksellä. Tuloilmakone varustetaan lämmityspatterilla. Lämpötilat suunnitelmien mukaan. Lämpöjohtoverkostojen rakennepaineet ovat 0,6 Mpa.

22 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Lämpöjohdot Lämmitys- ja iv-verkosto Komposiittiputket suunnitelmien mukaan Teräsputket piirustusten mukaan: - putket DN teräsputkea DN /DIN putket DN 50 ja suuremmat teräsputkea /DIN2441 Kaukolämpöverkosto - putket teräsputkea /DIN Lämpöjohtojen varusteet Sulkuventtiilit - DN 50 ja pienemmät palloventtiileitä DN 65 ja suuremmat palloventtiileitä tai vastaavia täysaukollisia Linjasäätöventtiilit - DN 50 ja pienemmät Oras DN 65 ja suuremmat Oras hitsattavat Yksisuuntaventtiilit - DN 40 ja pienemmät yksisuuntaventtiileitä DN 50 ja suuremmat yksisuuntaventtiileitä Varoventtiilit - varoventtiilit Tyhjennyshanat - lämpöverkostoissa palloventtiileitä Roskasuodattimet Kussakin lämpöjohtoverkostossa on oltava vähintään yksi roskasuodatin. Ilmanpoistimet - lämpöjohtoverkostoissa ilmakello ja ilmanpoistin - ilmanpoistimet varustetaan kuulasulkuventtiilein Lämpömittarit Ks Painemittarit Ks IV-kojeiden pattereiden kytkentä Pumput Ilmastointiurakoitsija antaa ilmastoinnin lämmityspattereiden meno- ja paluujohdon kytkentäohjeet putkiurakoitsijalle, jos valitut patterityypit edellyttävät suunnitelmista poikkeavia kytkentöjä. Lämpöjohtoverkostojen kiertopumpuiksi asennetaan suoraan putkeen kiinnitettäviä keskipakopumppuja. Painekammio valurautaa, juoksupyörä pronssia, akseli ruostumatonta terästä ja laakerit kestovoideltuja kuulalaakereita.

23 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Urakoitsijan tulee tarkistaa IV-koneiden kiertopumppujen painearvot vastaamaan IV-pattereiden painehäviötä Lämmönjakokeskus 3.5 Vesi-Glykoli-verkosto Yleistä Vesi-Glykoli-putket Lämmönsiirtimen tyyppi - levylämmönsiirrin, tekniset arvot piirustuksen mukaiset Varusteet - meno- ja paluujohdoissa DN 25 tulpatut yhteet huuhtelua varten - tarvittavat tyhjennyshanat - pumppu - venttiilit - säätölaitteet (toimitus säätölaiteurakka) - sisäinen putkitus - sisäinen sähköjohdotus ohjauspainikkeineen - hälytyskoskettimet - tarvittavat mittarit - eristykset ja pellitykset Paisuntalaitteet Paisunta on suljettu paisuntajärjestelmä, jossa on kalvopaisunta-astia varoventtiileineen ja painemittareineen. Tekniset arvot on esitetty piirustuksissa. Verkosto täytetään etyleniglykolivesiliuoksella jossa on 35 tilavuusprosenttia etyleniglykolia, esim. inhiboitu KEMLAS tai ZERO HD-100 Al/Cu/Fe. Tarvittava vesi-glykoliliuos sekä täyttöön vaadittavat laitteet kuuluvat putkiurakkaan. Vettä ei saa yksinään lisätä järjestelmään. Putkiurakoitsijan tulee vesijärjestelmän täytön yhteydessä mitata ko. järjestelmän tilavuus ja merkitä se järjestelmän kilpeen. Ennen verkoston täyttöä on verkostot huolellisesti puhdistettava. Puhdistuksen jälkeen verkostot huuhdellaan laimealla soodaliuoksella, huuhdellaan ja täytetään välittömästi. Urakoitsijan on takuuaikana kustannuksellaan toimitettava näyte glykolivesiliuoksesta laboratorioon analyysiä ja korroosiotestiä varten. Tällöin todetaan mm. miten inhibiittipitoisuus on muuttunut takuuaikana. Koetulosten perusteella tehdään tarvittavat korjaukset glykolivesiliuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan päätyttyä. Urakoitsija toimittaa rakennuttajan osoittamaan paikkaan inhiboitua 100 % glykolia yhtä verkostojen täyttökertaa varten. Verkostojen rakennepaine on 0,6 MPa. Komposiittiputkea suunnitelmien mukaan. Putkien kannakointi kuuluu urakkaan.

24 Insinööritoimisto Vahvacon Oy 11008/LVI Vesi-Glykoli-putkien varusteet Paisuntalaitteet Verkoston täyttölaitteet Johtojen varusteet kuten lämpöjohdoissa, huomioiden kuitenkin, että kierreliitoksia ei sallita. Mahdollisten käytettävien tiivisteiden tulee olla ko. glykoliliuoksen kestäviä. Paisunta on suljettu paisuntajärjestelmä, jossa on vesi-glykoliseokselle soveltuva kalvopaisunta-astiat varoventtiileineen ja painemittareineen. Tekniset arvot on esitetty piirustuksissa. Verkoston täyttölaitteet on esitetty piirustuksissa. 3.7 ERISTYSTYÖT Urakkaan kuuluvat putkien ja laitteiden eristystyöt tarvikkeineen ja päällyksineen täysin valmiina. Eristysurakoisija tulee nimetä putkitöiden alkuvaiheessa. Tällöin urakoitsijoiden tulee neuvotella keskenään parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Erityisen tärkeää tämä on työkohteissa, joissa on kylmiä eristettäviä putkia ja laitteita. Mikäli urakoitsija haluaa tarkoituksenmukaisuussyistä suorittaa eristystyön toisin kuin tässä ohjelmassa on esitetty, on muutokset mainittava perusteluineen tarjouksessa. Vastaavuuden näyttö kuuluu muutoksen esittäjälle Palo- ja materiaalimääräykset Eristysedellytykset Niiltä osin, joihin nähden tässä ohjelmassa ei ole esitetty rakenteeseen tai työtapaan kohdistuvia vaatimuksia, on urakoitsijan noudatettava eristysalalla yleisesti hyväksyttyjä työtapoja ja laatuvaatimuksia. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardeja SFS Kunnollisen eristyksen aikaansaamiseksi edellytetään putket ja laitteet niin asennetuiksi, että kiinteän esteen ja eristyksen väli on vähintään 40 mm. Edellä mainittu on huomioitava myös putkistojen asennuksissa.

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 05.12.2014 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/15 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU KKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN 1 JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 17.6.2013 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 ALKUTOIMET 6 5 TYÖN SUORITUS 7 6 LOPPUTOIMET

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen 161115-215 9.5.2017 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ Sami Reina Toni Soininen Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Tarkastusväli (vuotta)

Tarkastusväli (vuotta) 1 TONTTI Yleistarkastus vuosittain Salaojat ja putket 40-50 2 5 Asfalttipäällysteet 20 2 5-12 Sora- ja kivituhkapäällysteet 1 Tasaus vuosittain Lipputanko, kuivatusteline, yms. 40 1 10 Puurakenteiset aidat

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

ECONET. Nestesiirrinyksikkö

ECONET. Nestesiirrinyksikkö Nestesiirrinyksikkö Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Nestesiirrinyksikkö, toimitusrajat...3 Nestesiirrinyksikkö, kokoonpano ja laitteisto...5 Varaosaluettelo...7 8490 FI 2007.05 Sivu 2 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET 2017 1 Vuodonilmaisinlaitteet vaatimukset Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 2 2 VAATIMUKSET... 2 2.1 Materiaali... 2 2.2 Toimivuus... 2 2.3 CE-merkintä... 2 2.4 Vuodonilmaisulaitteen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

Termostaattinen vesiventtiili AVTB

Termostaattinen vesiventtiili AVTB Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY ARKINS SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta.

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta. 5 5 5 TERMOSTAATTISET PATTERIVENTTIILIT Oras Stabila Yleistä Oras Stabila on esisäädettävä termostaattinen patteriventtiili, joka on tarkoitettu käytettäväksi pumppukiertoisessa kaksiputkijärjestelmässä.

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus FINVAC D2-hankkeen työpaja Ympäristöministeriö 21.8.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Rakentamismääräyskokoelman uudistus Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot