Globaali finanssikriisi ja (makro)taloustiede. Kriisin synty ja eteneminen. Finanssikriisin seurauksia. Globaali finanssikriisi ja (makro)taloustiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Globaali finanssikriisi ja (makro)taloustiede. Kriisin synty ja eteneminen. Finanssikriisin seurauksia. Globaali finanssikriisi ja (makro)taloustiede"

Transkriptio

1 Globaali finanssikriisi ja (makro)taloustiede Globaali finanssikriisi ja (makro)taloustiede Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Kriisin synty ja eteneminen Kriisin taustatekijät Näkemys markkinoista: Mr Keynes and the Classics Behavioristiseen taloustieteeseen? Opitaanko kriisistä mitään? 2 Kriisin synty ja eteneminen Rahoitusmarkkinoiden levottomuuden kasvu ja pankkijärjestelmän kriisiytyminen Lähtökohtana USA:n sub-prime asuntolainojen ongelmat Kriisin kärjistyminen syksyllä 2008 kuin 1929 Pörssikurssien lasku, pankkien tappiot Valtioiden ja keskuspankkien tukitoimet estivät pankkijärjestelmän romahduksen Finanssikriisin seurauksia Rahoitusmarkkinoiden luottamuskriisi Luottamuksen heikentyminen ja pankkien epävarmuus Tarve varautumiseen ja vakavaraisuuden parantamiseen Pankkien kyky ja halu luotonantoon heikentynyt Seurauksena rakentamisen vähentyminen, investointien supistuminen, ulkomaankaupan lasku ja globaali vientikysynnän ja teollisuustuotannon romahdus (2008:IV 2009:I) 3 4

2 Kriisin taustatekijät Rahoitusmarkkinoiden deregulaatio Ylivelkaantuminen ja sen kannustimet Maailmantalouden epätasapainot Kriisin taustatekijät: Rahoitusmarkkinoiden deregulaatio Deregulaatio alkoi 1980-luvulla Viimeinen silaus Glass-Steagal Actin kumoaminen 1999 Perusajatus: vapaat rahoitusmarkkinat edistävät tehokkuutta ja siten myös pitkän ajan kasvua Vakauden puutetta ei pidetty ongelmana, vaikka lokaaleja kriisejä alkoikin pian esiintyä Säätelyn purkaminen legitimoi velkaantumisen rationaaliset toimijat tietävät parhaiten itse mitä tehdä 5 6 Kriisin taustatekijät: Ylivelkaantuminen ja sen kannustimet Eurooppalaiset syyt: EMU tai EU-jäsenyys toi moneen maahan matalan korkotason ja runsaan luotontarjonnan, seurauksena ylivelkaantuminen Suomi Irlanti, Espanja, Baltia,... Mutta myös UK, Hollanti, Tanska USA:n velkaantuminen Pankkitoiminnan vapautuminen, suuret pääomavirrat ulkomailta, matala korkotaso, hitaan ansiokehityksen kompensointi Kriisin taustatekijät: Maailmantalouden epätasapainot Kiina (+ Itä-Aasia) vs USA USA:lla krooninen suuri vaihtotaseen vaje (6 % bkt:sta) Aasian mailla taas suuri ylijäämä (valuuttakurssipolitiikan ja säätelyn tuloksena) Pohjois-Eurooppa vs Etelä- ja Itä-Eurooppa Nopeasti kasvaneiden maiden erittäin suuret vaihtotasevajeet (>10 % bkt:sta) Pohjoisen Euroopan suuri vaihtotaseen ylijäämä (matala inflaatio, hyvä kilpailukyky, tasapainoinen julkinen talous: Saksa + Pohjoismaat) 7 8

3 Vaihtotaseen epätasapainoja v. 2008, mrd USD Kriisin taustatekijät: öljymarkkinat USA EtEUR UK Australia Ranska S-Arabia Venäjä Japani Kiina* PohjEUR Kriisin puhkeaminen ajoittui kohtaan, jossa Öljyn kysynnän kasvu johti pitkäaikaiseen ja voimakkaaseen öljyn ja raaka-aineiden hintojen nousuun Seurauksena inflaation kiihtyminen, johon keskuspankit reagoivat korkotasoa nostamalla Öljymarkkinoiden heikko toiminta voi aiheuttaa pitkäaikaisen kasvun rajoitteen Suurimmat öljyntuottajat autoritaarisia valtioita, jotka eivät investoi riittävästi uuteen tuotantoon Analogia: 1970-luvulla sama ilmiö aiheutti stagflaation finanssikriisi vältettiin inflaation ja säätelyn avulla Näkemys markkinoista: Mr Keynes and the Classics, vanhan väittelyn paluu Klassinen näkemys Keynesiläinen näkemys Neoklassisesta synteesistä rationaalisiin odotuksiin Washingtonin konsensus Klassinen näkemys kriiseistä Taloustieteen klassikot Ajoittaiset lamakaudet ja muu vaihtelu on väistämätöntä, talous kuitenkin tasapainohakuinen Lamojen syyt rakenteellisia, koska määritelmän mukaan kysyntä = tarjonta (Sayn laki) Julkinen sektori ei saa velkaantua eikä puuttua talouteen Ongelma: pitkä aikaväli voi osoittautua pitkäksi Itävaltalainen koulukunta / Hayek, Schumpeter Lamakaudet välttämättömiä, taloudet tarvitsevat luovaa tuhoa, tuottamattomat kohteet täytyy eliminoida... Ei pidä ryhtyä temppuelvytykseen 11 12

4 Klassinen ja uusi klassinen näkemys Karl Marx Toistuvat lamakaudet ja kriisit kuuluvat kapitalismiin Lamoja ja työttömyyttä tarvitaan, jotta palkat saataisiin kuriin ja voitot suuremmiksi (= NAIRU-ajattelu) Moderni (uusi) klassinen taloustiede (OECD, IMF, EKP) Friedman: potentiaalia ei voi ylittää (mutta voidaanko se alittaa?) Lucas & Prescott... + uuskeynesiläiset Työttömyyden ja kriisien taustalla useimmiten ns. rakenteelliset syyt, jotka estävät kasvua ja työllistymistä Elvytyspolitiikkaan tulee suhtautua suurin varauksin Keynesiläinen näkemys Markkinatalous on epävakaa Rahoitusmarkkinat ovat alttiita häiriöille, jotka johtavat suuriin hintamuutoksiin ja voivat supistaa kysyntää (Minsky) Aktiivista talouspolitiikkaa tarvitaan talouden vakauttamiseen Epävarmuus on aitoa Tulevaisuus on epävarma, odotukset ovat tärkeitä ja niihin vaikuttavat psykologiset tekijät (animal spirits) Varautumismotiivi Lamat johtuvat siitä, että kasvanut epävarmuus lisää varautumista ja lykkää investointeja, jolloin tuloksena on riittämätön kysyntä Julkinen sektori voi tarvittaessa luoda lisää kysyntää Valtavirtataloustieteen implementointi: Washingtonin konsensus Markkinoiden (ml. rahoitusmarkkinat) vapaa toiminta on välttämätöntä Rahapolitiikan on tähdättävä hintavakauteen Finanssipolitiikan on turvattava julkisen talouden pitkän ajan kestävyys Työttömyys johtuu enimmäkseen rakenteellisista tekijöistä kuten liian hyvästä sosiaaliturvasta tai työlainsäädännöstä ei kokonaiskysynnän puutteesta Mahdolliset finanssikriisit johtuvat korruptiosta tai tunaroinnista (crony capitalism in emerging markets)(pohjoismaat, Itä-Aasia, Meksiko & Argentiina) Washingtonin konsensus Politiikkasuositukset (OECD, IMF, EU) Markkinoiden vapauttaminen Rakenteelliset uudistukset Julkisten menojen leikkaaminen ja verojen alentaminen Näitä lääkkeitä tarjotaan useimpiin kriiseihin, myös niihin, joihin aiemmin olisi tarjottu keynesiläistä elvytystä Poikkeus: USA:n kohdalla elvytystä pidetään usein järkevänä 15 16

5 Vuoden 2008 finanssikriisi Kyseessä perinteinen rahoitusmarkkinakriisi Taustalla luottamuksen järkkyminen Seurauksena varautuminen ja säästäminen sekä yleinen kysynnän supistuminen Ratkaisuna (US & UK) rahapoliittinen ja finanssipoliittinen elvytys, joilla tähdätään kysynnän kasvattamiseen ja deflaation torjuntaan maailman finanssikeskukset eivät halua syödä itse omia lääkkeitään Epäortodoksiset reaktiot vuoden 2008 finanssikriisiin Rahapolitiikka USA: aggressiivinen korkojen lasku + setelirahoitus EKP: varovaisempi korkojen lasku + pankkijärjestelmän tuki Finanssipolitiikka USA: massiivinen elvytys (7 % bkt:sta) Kiina: vielä massiivisempi elvytys EU: enimmäkseen neutraali finanssipolitiikka Pienet maat: valuuttaepävarmuudesta kärsivissä maissa finanssipolitiikan kiristyminen luottamuksen lisäämiseksi (Baltia, Irlanti,...) Aktivismin rajoitteet Kriisi vaatii elvytystä, mutta luottamuksen puute voi estää sen Inflaation pelko ja finanssipoliittinen konservatismi rajoitteina samoin kuin luvulla (vrt. Saksa) Elvytyksen esteeksi voi muodostua myös pessimismi: uskotaan yleisesti, että talouden kasvunäkymät ovat laman vuoksi heikentyneet aiempaan verrattuna selvästi Tämä näkemys voi olla itsensä toteuttava Opitaanko kriisistä mitään? Rationaalisuusoletukseen perustuvan taloustieteen kriisi Todellinen käyttäytyminen makrotaloustieteen pohjaksi (laumakäyttäytyminen, luottamuksen ja virhearvioiden merkitys) Vaikutus välittyy vähitellen uudistuvien oppikirjojen kautta Vapaiden rahoitusmarkkinoiden doktriinin kyseenalaistaminen Markkinoiden toistuvat virhearviot kyseenalaistavat tehokkuusargumentin Riskien hallinta ja valvonta epäonnistuivat Väärät kannustimet ja crony capitalism 19 20

6 Behavioristiseen taloustieteeseen? Rationaalisuusoletukseen ja tehokkaisiin markkinoihin perustunut ajattelu on ongelmissa: tällaista ei pitäisi tapahtua Rationaalisuusoletukseen perustuvat vaihtoehtoiset (ja mutkikkaat) mallit voivat saada lisäuskottavuutta (sunspots, multiple equilibria) Behaviorismi: olisiko yksinkertaisin ja tehokkain tapa selittää havaittua käyttäytymistä yksinkertaisilla ja havaituilla säännönmukaisuuksilla, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa rationaalisuusoletuksen kanssa (Akerlof & Shiller)? Kriisin seurauksia Rahoitusmarkkinoiden säätelyn uudistaminen Ylikansallisia valvojia ylikansallisille pankeille Tiukempiin vakavaraisuusvaatimuksiin Hedge-rahastot ja johdannaiset kontrolliin Uuteen finanssiarkkitehtuuriin? IMF:n rooli Kuinka globaalit epätasapainot ratkaistaan Jos vain riskejä korostetaan, voi seurauksena olla globaali liikasäästäminen Kriisin seurauksia Pitkä hitaan kasvun jakso? Ilman riskinottohalua ja kykyä edessä on hitaamman kasvun aika Talous voi törmätä öljyn hinnan ja inflaation rajoitteeseen pian uudestaan Taloudellisen voimatasapainon muutos G2 elpyvät muita nopeammin 23

Vuoden 2008 finanssikriisi: mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtui? Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Vuoden 2008 finanssikriisi: mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtui? Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Vuoden 2008 finanssikriisi: mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtui? Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Mitä rahamarkkinoilla tapahtui? Finanssikriisin alku: sub-prime Kriisin laajeneminen 2007-2008

Lisätiedot

Euroopan epätasapainot

Euroopan epätasapainot Euroopan epätasapainot Maailman finanssikriisi on kärjistänyt epätasapainoja niin Yhdysvaltojen ja Kiinan kuin eri EUmaiden välillä. Euroopan kriisimaille on jäänyt vain huonoja vaihtoehtoja. Jaakko Kiander

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Tuhoavatko keynesiläiset ajatukset talouden? Näkökohtia Björn Wahlroosin kirjasta. Jaakko Kiander

Tuhoavatko keynesiläiset ajatukset talouden? Näkökohtia Björn Wahlroosin kirjasta. Jaakko Kiander Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tuhoavatko keynesiläiset ajatukset talouden? Näkökohtia Björn Wahlroosin kirjasta Jaakko Kiander Björn Wahlroos, Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta,

Lisätiedot

Nyckelord: Välfärdsstat, socialpolitik, ekonomisk tillväxt

Nyckelord: Välfärdsstat, socialpolitik, ekonomisk tillväxt TIIVISTELMÄ Jaakko Kiander & Henrik Lönnqvist: Hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka ja taloudellinen kasvu. Helsinki. 2002. 144 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050; 2002:20.)

Lisätiedot

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän artikkeli pertti haaparanta Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu pertti.haaparanta@aalto.fi Kuvat maarit kytöharju Miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää? Euroopan, erityisesti euroalueen ongelma

Lisätiedot

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Jaakko Kiander 1 Suomen kansantalous on käynyt historiansa aikana läpi monia vaikeuksia, mutta niistä on aina selvitty.

Lisätiedot

Kansantalous kerralla kuntoon

Kansantalous kerralla kuntoon Juha Peltoniemi 29. huhtikuuta 2015 Kansantalous kerralla kuntoon eli kuinka Suomi nostetaan nopeasti ylös lamasta ja estetään seuraavan laman syntyminen Sisällysluettelo Johdanto...1 Laman alku ja juuri...3

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2015 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä 2015 ja 2016... - 2 - ja

Lisätiedot

Godley-tyyppiset SFC-mallit

Godley-tyyppiset SFC-mallit Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Godley-tyyppiset SFC-mallit Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Kai Oksanen 2014 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu i AALTO-YLIOPISTON MAISTERINTUTKIELMAN

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO - LÄNSIMAISTEN RAHOITUSMARKKINOIDEN ETU KEHITTYVIEN MAIDEN KUSTANNUKSELLA?

KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO - LÄNSIMAISTEN RAHOITUSMARKKINOIDEN ETU KEHITTYVIEN MAIDEN KUSTANNUKSELLA? TAMPEREEN YLIOPISTO Kauppatieteiden laitos KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO - LÄNSIMAISTEN RAHOITUSMARKKINOIDEN ETU KEHITTYVIEN MAIDEN KUSTANNUKSELLA? Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2010

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Kriisitalous Katse menneeseen ja tulevaisuuteen

Kriisitalous Katse menneeseen ja tulevaisuuteen JULKAISU 1/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Kriisitalous Katse menneeseen ja tulevaisuuteen Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina

Lisätiedot

Talouden vai taloustieteen kriisi?

Talouden vai taloustieteen kriisi? 20 TALOUS & YHTEISKUNTA 3 2009 Talouden vai taloustieteen kriisi? Valtavirtataloustiede ei ole kyennyt selittämään eikä ennakoimaan vakavia talouskriisejä. Mistä vuosien 2008 09 kriisi johtui ja mihin

Lisätiedot

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Elokuu 2012 Ohjaaja: Jukka Pirttilä Juha Parviainen Tiivistelmä:

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

EUROALUEEN KRIISI. Helsingin Yliopisto 4.12.2013 KA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely VTT Peter Nyberg

EUROALUEEN KRIISI. Helsingin Yliopisto 4.12.2013 KA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely VTT Peter Nyberg EUROALUEEN KRIISI Helsingin Yliopisto 4.12.2013 KA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely VTT Peter Nyberg Luennon rakenne Malliympäristön hallinnasta Kriisin synty Eteneminen Hoidon päälinjat

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

1.1 Kansainvälinen talous

1.1 Kansainvälinen talous 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Maailmantalouden kasvu hidastuu euroalueen ajautessa loppuvuonna taantumaan. Suomen metsäteollisuuden vientiosuuksilla painotettu

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot