Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys"

Transkriptio

1 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA

2 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA JA NÄKÖKULMIA Yleistä alueesta Kaavoituksen vaikutus Koulualueet Oppilasmäärät sekä lapsi- ja oppilasmäärät Routionmäen suunnitelmat TARKASTELUNÄKÖKULMAT HIIDEN KOULUN OSALTA Nykytilanne Pedagoginen näkökulma Taloudellinen näkökulma Fyysinen näkökulma Sosiaalisesta näkökulmasta PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY KOULUVERKON MUUTOKSISSA Yleistä Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen Lohjalla JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET

3 Selvitys Sivistystoimi 1. JOHDANTO Lohjan kaupunginvaltuusto ja yhdistymishallitus ovat kuntaliitossopimuksessa linjanneet niin, että koulun toiminnan jatkaminen otetaan tarkasteluun, jos koulun oppilasmäärä laskee kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 30 oppilaan tai koulun toiminnan jatkaminen edellyttää normaalia ylläpitokorjausta laajempaa investointia. Kasvatus- ja opetuslautakunta Taulukko 1: Hiiden koulun oppilaat vuosi 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk yht Hiiden koulussa oli lukuvuonna oppilasta ja lukuvuonna oppilasta ja nyt lukuvuonna oppilasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt laatia tämän selvityksen Hiiden koulun tulevaisuudesta päättämisen pohjaksi. Mikäli Hiiden koulun toiminta halutaan lakkauttaa lukuvuoden alusta, tulee päätöksenteossa noudattaa lautakunnan laatimaa aikataulua. Tällöin koulun oppilaat ohjataan Roution kouluun. Hiiden koulun oppilaat mahtuvat olemassa oleviin Roution koulun ryhmiin. Aikataulutu Virallinen laskentapäivä oppilasmäärän toteamiseksi: oppilasta ja lukuvuonna oppilasta ja nyt lukuvuonna oppilasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta , päätös selvityksen käynnistämisestä Selvitys ja kuulemiset ja Kasvatus- ja opetuslautakunta , päätös esityksestä KH:lle Kaupunginhallitus , päätös esityksestä KV:lle Kaupunginvaltuusto , päätös koulun toiminnasta tulevaisuudessa Kasvatus- ja opetuslautakunta, tammikuu 2015, päätös koulujen tuntikehyksestä lv

4 Selvitys Sivistystoimi 2. YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA JA NÄKÖKULMIA 2.1. Yleistä alueesta Vuoden 2013 alusta Karjalohja ja Nummi-Pusulan kunnat liitettiin Lohjan kaupunkiin. Lohja järjestää lisäksi Inkoon yläkouluopetuksen sekä Siuntion ruotsinkielisille oppilaille yläkouluopetusta. Kuntaliitos teki Lohjan alueista hyvin erilaisia. Kartta 1: Lohjan sijainti vuonna 2012 Kartta 2: Lohjan sijainti Hiiden koulun tarkempi sijainti on esitetty liitteessä olevissa kartoissa. 3

5 Selvitys Sivistystoimi Toimintaympäristö Kuva 1: Hiiden koulu Seuraavissa taulukoissa on esitetty Hiiden koulun lähialueen väestöennuste, väkiluvut sekä alue-, ikä-, sukupuoli- ja kieliosuudet. Liitteenä on kartta Tilastokeskuksen pienaluerajauksista. Pienalueiden nimet eivät vastaa suoraan Lohjan kaava-alueiden nimityksiä. Paloniemen osayleiskaavaluonnos sijoittuu lähinnä Roution ja Rajaportin (käytetty myös Paloniemen kannas -nimitystä) pienalueille. Vastaavasti ns. Rajaportin asemakaavaehdotusalue sijoittuu kokonaan Roution pienalueelle. Rajaportin asemakaava-alueelle (Järventaustantie/Veräjäranta) Karstuntien pohjoispuolelle on kaavaehdotuksessa (ei vielä hyväksytty) esitetty n. 70 omakotitaloa ja pari rivitalokorttelia. Asukkaita sinne sijoittuu arviolta noin Paloniemen asemakaava-alueelle on arvioitu syntyvän noin 2500 asukkaan asuinalue. Nämä eivät vielä sisälly suunnitteisiin. Rajaportin ja Paloniemen kaava-alueet alkavat rakentua arviolta vuoden Kaava-alueiden mahdollistama väestömäärä kasvaa niin suureksi, että se edellyttää merkittävästi Hiiden koulua suuremman koulun rakentamista alueelle. Paloniemen kaavasuunnitelmassa on varaus tällaiselle päiväkoti/koulutontille. Kuva 2: Hiiden koulun piha-aluetta 4

6 Selvitys Sivistystoimi Taulukko 2: Väestöennusteet 2014 Osa-alueittainen väestöennuste, väkiluvut sekä alue-, ikä-, sukupuoli- ja kieliosuudet B Tavoite A Ennuste Karnainen 1 Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Karstu-Torhola Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Karnainen 2 Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Paloniemi Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Routio Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Taka-Routio Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Rajaportti Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset

7 Selvitys Sivistystoimi Roution sekä Länsi-Lohjan ja Sammatin alueita, johon Hiiden koulu kuuluu, on kuvattu Lohjan kaupungin palveluverkkoselvityksessä 2009 seuraavasti. Routio Väestörakenteen kehitys Ikäryhmien muutos , Routio 100 Lähde: Lohjan kaupunki, väestösuunnite v 7-12-v v v v v v 85+ -v Kuva 3: Ikäryhmien muutos vv ; Routio Roution alueella voimakasta palvelukysyntää tulee jatkossa kohdistumaan kouluverkkoon ja vanhuspalveluihin vuotiaiden osalta väkiluvun kasvu tulee olemaan lohjalaisittain vertailtuna varsin merkittävää. Vanhusten palveluilla kysynnän kasvu ei kuitenkaan ole aivan lohjalaista huippuluokkaa. Väestö ikäryhmittäin Roution alueella v ja 2018 v v Kuva 4: Väestö ikäryhmittäin Roution alueella v ja v

8 Selvitys Sivistystoimi Kuva 5: Roution alueen palvelut Roution alueen perusopetuksen nykytila ja muutostarpeet Taulukko 3: Roution alueen perusopetuspalvelut Koulut Oppilaita lv Oppilaita lv Roution koulu Jalavan koulu Erityisesti, kun Paloniemen ja Hiidensalmen alueet alkavat rakentua, tarvitaan alueelle lisää varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja. Alueiden rakentumisen alussa lapset ja oppilaat mahtuvat tulevaan Routionmäkeen. Mikäli alueet rakentuvat nopeasti, tulee 2020-luvulla tarve rakentaa alueelle uusi päiväkoti/koulu. Routionmäen monitoimitalon suunnittelu ja toteutus etenee valtuuston hyväksymän liitteessä olevan hankesuunnitelman pohjalta. 7

9 Selvitys Sivistystoimi Länsi-Lohja ja Sammatti Väestörakenteen kehitys Ikäryhmien muutos , Länsi-Lohja ja Sammatti Lähde: Lohjan kaupunki, väestösuunnite v 7-12-v v v v v v 85+ -v Kuva 6: Ikäryhmien muutos vv ; Länsi-Lohja ja Sammatti Länsi-Lohjan alueella varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä tulee jatkossa olemaan hieman nykyistä laimeampaa. Kouluverkon osalta on odotettavissa eniten kehittämispaineita. Vanhuspalveluiden kysyntäkin kasvaa, joskaan ei lohjalaisittain kovin suuressa määrin. Kuva 7: Länsi-Lohjan ja Sammatin alueen palvelut 8

10 Selvitys Sivistystoimi Länsi-Lohjan ja Sammatin alueen perusopetuksen nykytila ja muutostarpeet Sammatin koulun peruskorjaus ja laajennus valmistuu vuoden 2014 lopussa ja Routionmäen rakentaminen käynnistyy vuoden 2015 loppuun mennessä oppilaita oli kouluissa seuraavasti. Taulukko 4: Anttilan yläkoulualueen koulujen oppilasmäärät Koulut Oppilaita Hiiden koulu 25 Karstun koulu 39 Roution koulu 174 Jalavan koulu 66 Sammatin koulu 119 Tytyrin koulu 288 Solbrinkenin koulu 59 Anttilan koulu 383 Anttilan yläkoulualueen oppilaat Anttilan koulu 33 % Hiiden koulu 2 % Karstun koulu 4 % Roution koulu 15 % Jalavan koulu 6 % Solbrinkkens skola 5 % Tytyrin koulu 25 % Sammatin koulu 10 % Kuva 8: Anttilan yläkoulualueen koulujen oppilasmäärät Kaavoituksen vaikutus Järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa, huoltajien näkökulmissa ja aluetoimikunnan tilaisuudessa korostettiin maankäytön suunnittelun tärkeyttä. On esitetty näkemys, että koulun toimintaa jatkamalla saadaan alueelle uusia asukkaita, etenkin lapsiperheitä ja on ennenaikaista lakkauttaa koulua nyt. Päinvastoin toivottiin kaupungin toimia siihen, että alueelle saataisiin uusia asukkaita ja kouluun kuljetettaisiin oppilaita myös muilta alueilta muista kouluista. Väestörekisterin mukaan Roution alueella on vuonna asukasta ja Hiiden koulun alueella 96 sekä Karstun koulun alueella on 406 asukasta. Liitteenä on kartta Hiiden, Karstun ja Roution 9

11 Selvitys Sivistystoimi koulualueiden asukkaista ikäryhmittäin (Venni 2030). Tällä hetkellä suunnitteet eväti sisällä rakentamista Hiiden koulun alueelle, koska Rajaportin ja Paloniemen asemakaavoitus on kesken. Seuraavassa on lyhyt tilannekatsaus yleiskaavoituksen, maakuntakaavoituksen ja Lohjan maankäytön kehityskuvan tilanteesta. Maakuntakaava Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja maakuntakaavoja: Uudenmaan maakuntakaava Itä-Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Lisäksi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Lohjan kaupungissa on tehty kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelman vuosille (liitteenä). Ohjelma sisältää kolmen seuraavan vuoden merkittävimmät yleis- ja asemakaavoituskohteet sekä niiden aikataulut. Asukas- ja oppilassuunnitteet huomioivat vahvistetun kaavoitustilanteen. Liitteessä on lisätietoa Paloniemen osalta (pöytäkirjaote KASULK ), jossa osayleiskaavaluonnos ja kaavakartta asetetaan nähtäville. Kaavaluonnos mahdollistaa alueelle noin 2500 asukasta (50 k-m 2 /asukas). Asuntomessujen hakemisesta/järjestämisestä tehtyä aloitetta käsiteltiin myös kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa, ja sen yhteydessä tuli esille, että mahdollisesti haettavien messujen realistisin toteutusajankohta Paloniemessä olisi vuosi Messut vaatisivat ainakin n. 30 omakotitonttia ja jonkin verran muuta rakentamista. L2 Hiidensalmen pohjoisosien asemakaavanmuutos on hyväksytty valtuustossa , mutta kaavasta on valitusprosessi kesken. Kaava mahdollistaa alueelle noin 1500 uutta asukasta. Hiidensalmen suunnittelualue sijaitsee Lohjan Hiidensalmen kaupunginosan pohjoiskärjessä Lohjanjärven itärannalla, noin 1,5km etäisyydellä Lohjan keskustasta. Vuonna 2009 valmistuneen E18-tien sisääntuloväylän myötä Hiidensalmi muodostaa pohjoisen sisääntulon Lohjan keskustaalueelle. Hiidensalmen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa käytöstä poistuneet teollisuusalueet Hiidensalmessa asumiskäyttöön. Samalla rakennusoikeuden määrää kasvatetaan. Alueelle on varattu tontti koulua ja /tai päiväkotia sekä muita julkisia palveluta varten ja siitä on neuvoteltu sivistystoimialan kanssa. Kaavoituskatsauksessa on lisätietoa Hiidensalmeen jatkossa tulevista muutoksista, joiden asukasmääristä tuskin on vielä tietoa. 10

12 Selvitys Sivistystoimi L20 Routio, Taka-Routio Roution Taka-Roution asemakaava sisältää olemassa olevaa pientalorakentamista sekä sitä täydentävää uudisrakentamista Roution palvelukeskuksen pohjoispuolella Routiontien varressa. Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä ja kaava hyväksyttiin ympäristölautakunnassa Kaava viedään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, kun yksityisten maanomistajien kanssa on saatu tehtyä tarvittavat maankäyttösopimukset. Sopimusten tekeminen on kesken. Maankäytön rakennemalli Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan maankäytön rakennemallin Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina Lohjan kasvustrategian vision mukaan Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä ja sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Maankäytön rakenne tukee kasvustrategian kärkihankkeita, jotka ovat 1) Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle, 2) Tasapainoinen talous, 3) Hyvät peruspalvelut, 4) Laadukas ympäristö ja 5) Toimiva tietoyhteiskunta. Rakennemalli perustuu maankäytön vyöhykkeisiin, joita ovat Lohjan keskusta, Nauhataajama, Nauhataajaman alakeskus, Nauhataajaman lievealue, Palvelutaajama, Palvelutaajaman läheinen maaseutu, KehäV Yrityslohja, E18 Yrityslohja, mahdollinen Yrityslohja, Sininen Lohja, Sininen kylä, Vapaa-ajan Lohja, Metsälohja, Maaseutulohja, Maaseutukylä ja Taajaman läheinen kylä. Kullekin vyöhykkeelle on esitetty suositeltava maankäyttö, suunnittelun reunaehtoja, ohjauskeinot ja alueen kehityksestä kertovia mittareita. Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli valmistellaan Lohjan kaupungin ympäristötoimen kaavoitus-tulosalueella. Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka pohjautuu mm. Lohjan uusimman strategiatyön (Lohjan kasvustrategia ) yhteydessä maankäyttöön liitettyihin painotuksiin ja tavoitteisiin. Liitteenä on Maankäytön rakenne kartta selityksineen. 11

13 Selvitys Sivistystoimi 2.3. Koulualueet Yleissivistävään koulutukseen kuuluu suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus. Lohjan alueella toimii 26 alakoulua, 5 yläkoulua, 1 yhtenäiskoulu, 4 lukiota ja 1 erityiskoulu. Oppilaita on yhteensä perusopetuksessa n ja lukioissa n Henkilökuntaa on 550, joista opettajia 430. Koulutuspalveluja myydään mm. Inkoon, Siuntion ja Vihdin kunnille. Koulumatkakuljetusten piirissä yhteensä n kuljetusoppilasta (n. 29 % oppilaista). Yläkoulualueet Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt tammikuussa 2013 yläkoulujen oppilaaksiottoalueet (liitteenä). Karjalohjan oppilaat menevät Järnefeltin kouluun ja Nummi-Pusulan alue on Nummi- Pusulan yläkoulualueena. Hiiden koulu kuuluu Anttilan yläkoulualueeseen. Lohjan kaupunki on jaettu viiteen yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin ja Mäntynummen sekä Nummi-Pusulan yläkoulujen mukaan. Källhagens skola kerää kaikki ruotsinkieliset yläkoululaiset Lohjalta. Alueen alakouluista siirrytään oman alueen yläkouluun, lukuun ottamatta Ojamon koulua, josta siirrytään kolmeen yläkouluun. Anttilan yläkoulualueeseen kuuluvat Hiiden koulu (1-6 lk) Karstun koulu (1-6 lk) Roution koulu (1-6 lk) Sammatin koulu (1-6 lk) Tytyrin koulu (1-6 lk) Anttilan koulu (7-9 lk) Jalavan koulu (erityiskoulu) Harjun yläkoulualueeseen kuuluvat Metsolan koulu (1-6 lk) Neitsytlinnan koulu (1-3 lk) Nummentaustan koulu (1-3 lk) Ojamon koulu (1-6 lk) Harjun koulu (7-9 lk) Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat ( Lohjansaaren koulu 1-2 lk) Maksjoen koulu (1-6 lk) Rauhalan koulu (1-6 lk) Ristin koulu (1-6 lk) Järnefeltin koulu (7-9 lk) Mäntynummen yläkoulualueeseen kuuluvat Asemanpellon koulu (1-6 lk) Lehmijärven koulu (1-6 lk) Muijalan koulu (1-6 lk) Nummenkylän koulu (1-6 lk) Perttilän koulu (1-6 lk) ja Pullin koulu (1-6 lk) Mäntynummen yhtenäiskoulu (1-9 lk) 12

14 Selvitys Sivistystoimi Nummi-Pusulan yläkoulualueeseen kuuluvat Ikkalan koulu (1-6 lk) Pusulan koulu koulu (1-6 lk) ( Koisjärven koulu 1-6 lk) Hyrsylän koulu (1-6 lk) Oinolan koulu (1-6 lk) ja Nummi-Pusulan koulu (7-9 lk) Ruotsinkielisen oppilasalueeseen kuuluvat Solbrinkens skola (1-6 lk) keskustassa Virkby skola (1-6 lk) Virkkalassa sekä Källhagens skola (7-9 lk) Virkkalassa Lukiokoulutus Lohjan Yhteislyseon lukio Lohjan lukion aikuislinja Virkby gymnasium Nummi-Pusulan lukio Kuvassa 9 on esitetty miten Lohjan alueella siirrytään yläkouluihin kuvan mukaisella tavalla. Harmaalla kuvatut koulut ovat alle 100 oppilaan alakouluja, vaaleansinisellä kuvatut koulut ovat alakouluja joiden oppilasmäärä on alle 200 oppilasta, lilalla kuvatut alakouluja, joiden oppilasmäärä on yli 200 oppilasta ja sinisellä kuvatut ovat yläkouluja. Koulujen oppilasmäärät perustuvat lukuvuoden oppilasmääriin. Kuva 9: Siirtyminen alakouluista yläkouluihin 13

15 Selvitys Sivistystoimi Huoltajat voivat hakea lapsensa myös toissijaiseen kouluun. Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksiotossa. Kouluun voidaan ottaa oppilaita enintään se määrä, mikä mahtuu olemassa oleviin opetusryhmiin. Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilailla ei ole oikeutta koulumatka- tai -kuljetusetuuteen Oppilasmäärät sekä lapsi- ja oppilasmäärät Liitteessä on yhteenveto oppilasmääristä kouluittain ja luokittain ( ). Hiiden koululla on oppilasta. Lohjalla on perusopetuksen oppilaita seuraavasti: alakoulujen oppilaita 3318 yläkoulujen oppilaita 2137 Jalavan erityiskoulun oppilaita 66 yhteensä 5521 lukiokoulutuksessa on 943 oppilasta Peruskoulun osalta nykyiset opetustilat riittävät laskennallisesti 6295 paikkaan. Oppilasennusteen mukainen oppilasmäärä vuonna 2019 on 5066, joten laskennallisesti tilat riittävät tyydyttämään tilatarpeen. Oppilas- ja lapsisuunnitteiden laskeminen Väestösuunnitteet perustuvat Versio Oy:n kehittämään suunnitteluohjelmaan. Suunnitteen lähtötietoina on koko kaupungin väestö ja kasvutavoitetietoina on käytetty kaupungin vuosittaista väestönkasvutavoitetta 1,0 % sekä lisäksi arvioitu väestön kasvua, mikäli kasvutavoite olisi 1,5 %. Lukua on oikaistu hedelmällisyys- ja kuolleisuuskertoimilla sekä nettomuutolla. Näin on saatu koko kaupungin väestömäärät suunnitevuosille. Tässä vaiheessa otetaan huomioon myös rakentaminen näillä yhdeksällä osa-alueella. Suunnitteen heikkoutena on se, että se ei ota huomioon kaupungin sisäistä muuttoa, joka tietyillä alueilla on varsin voimakasta mm. sukupolvenvaihdoksista johtuen. Ruotsinkielisen väestön osalta suunnitteissa on otettu huomioon ne lapset, joiden äidinkieli on ruotsi sekä ne lapset, joiden äidinkieli on suomi ja jommankumman vanhemman äidinkieli on ruotsi. Koulujen kapasiteetit Koulujen rehtorit ovat toimittaneet luokkakohtaisen selvityksen koulun tiloista. Koulujen kapasiteettitiedot on laskettu kolmella tavalla: Laskennallinen kapasiteetti, joka pohjautuu opetusministeriön mitoitusohjeisiin Toiminnallinen kapasiteetti, jossa on otettu huomioon vain perusluokkatilat ja kaikki muut tilat (tekninen työ, käsityö, liikunta, musiikki, kuvataide, atk) on jätetty huomiotta. Tätä kapasiteettitietoa on käytetty tarkasteltaessa alakoulujen kapasiteettia. 14

16 Selvitys Sivistystoimi Toiminnallinen kapasiteetti, jossa on otettu huomioon kaikki opetukseen tarkoitetut tilat, kuitenkin niin, että erikoisluokkien osalta oppilasmäärä on 16, jos perusopetuslaki näin määrää, ja näiden tilojen käyttöasteeksi on laskettu 80 %. Tätä kapasiteettitietoa on käytetty tarkasteltaessa yläkoulujen kapasiteettia. Laskennallisesti tilat riittävät tyydyttämään tilantarpeen, mikä tarkoittaa sitä, että tarkasteltaessa koko kaupungin tilakapasiteettia tilaa on nykyistä isommallekin oppilasmäärälle. Tilakapasiteetti ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaupungin eri alueille vaan toisilla alueilla on tilanahtautta ja toisilla väljyyttä. Taulukko 5: Koulujen kapasiteetit ja oppilassuunnitteet Kuvassa 10 on Lohjan kaupungin alakoulujen oppilassuunnitteet vuoteen

17 Selvitys Sivistystoimi Kuva 10: Lohjan kaupungin alakoulujen oppilassuunnitteet vuoteen 2021 Seuraavassa on esitetty Hiiden ja Roution 0-6 vuotiaiden lapsiennusteet. Sen jälkeen on Hiiden koulun ja Roution koulun ennusteet Hiiden ja Roution koulualueiden lapsiennusteet 0-6 vuotiaat Hiiden ja Roution koulualueiden lapsiennusteet 0-6 vuotiaat Osallistumisprosentti 65 % Kuva 11: Hiiden ja Roution koulualueiden lapsiennusteet 0-6 vuotiaat 16

18 Selvitys Sivistystoimi Hiiden koulun oppilasmäärät ja oppilasennusteet Kuva 12: Hiiden koulun oppilasennusteet Hiiden koulun oppilasennusteet Seuraavassa on Hiiden ja Roution koulujen oppilasmäärät ja oppilasennusteet yhdistettynä. Hiiden koulun oppilaat mahtuvat Roution koulun luokkiin. Hiiden ja Roution koulujen oppilasmäärät ja oppilasennusteet Hiiden ja Roution koulun oppilasennusteet Kuva 13: Hiiden ja Roution koulujen oppilasmäärät ja oppilasennusteet 17

19 Selvitys Sivistystoimi 2.5. Routionmäen suunnitelmat Tarveselvitys ja hankesuunnitelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi Roution koulun, päiväkodin ja nuorisotilojen tarveselvityksen 152, pidetyssä kokouksessa ja hankesuunnitelman pidetyssä kokouksessa Roution koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Jalavan erityiskoulua laajennetaan ja tehdään tarvittavat muutostyöt. Routionmäen yhteyteen rakennetaan neljäosastoinen päiväkoti yhteensä 84 lapselle, esiopetustilat kahdelle ryhmälle sekä uusi nuorisotila, jossa toimii myös iltapäiväkerho. Lisäksi taloon tulee tilat neuvolatoiminnalle. Hankesuunnitelmassa päätetiin uudisrakentamista hym2, sekä siivoustilaa 21 hym2. Tähän sisältyy yhteisiä tiloja päiväkodin kanssa. Koulu tulee vastaamaan noin 260 oppilaan tarpeisiin. Hankesuunnitelmassa päätettiin päiväkotirakentamisesta 686 hym2 4-ryhmäiseksi päiväkodiksi. Avoin päiväkoti sijoitetaan Roution nykyiseen päiväkotiin. Hankesuunnitelmassa päätettiin rakentaa 150 hym2 nuorisotilat. Routionmäessä tulee olemaan viisi eri toimijaa: yleisopetus, erityiskoulu, varhaiskasvatus ja nuorisotoimi ja neuvola saman katon alla. Rakennuksessa on paljon yhteisiä tiloja kaikille käyttäjille. Routionmäki pyrkii Lohjan kaupungin HINKU-hankkeen mukaiseen ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen. Hankesuunnitelman tilaohjelma on yhteensä hym2. Routionmäen kustannusarvio on: rakentamisen suhteen , sekä irtaimiston osalta Toteutussuunnittelun arvioidaan vievän noin 12 kuukautta, Routionmäen rakentaminen aloitetaan marras- joulukuussa 2015 ja rakennus valmistuu joulukuussa Routiomäen visio Routionmäessä eletään yhteisöllistä ekoarkea. Routionmäessä tarjotaan laadukkaita opetuspalveluita kasvavan kaupunginosan lapsille ja nuorille. Routiomäen perusajatuksena on toimia Roution alueen asukkaille monipuolisena kohtaamispaikkana, joka mahdollistaa muitakin kuin päivähoito-, koulu- ja nuorisolle toiminnallisia puitteita. Routionmäen fyysinen oppimisympäristö tulee olemaan käyttäjäläheinen ja innovatiivinen kokonaisuus, jossa huomioidaan Roution alueen ja sitä ympäröivän yhteisö. Rakentaminen tukee kestävää kehitystä ja huomioi ympäröivän luonnon. Yhdessä Routionmäen pedagogisena ajatuksena on koulun, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen yhteisöllisyys. Monipuoliset, joustavat ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat oppimisen yksin ja erilaisissa ryhmissä. Tilat on suunniteltu ja kalustettu siten, että ne innostavat lapsia ja nuoria liikkumaan ja ovat esteettisesti rakennettuina osana Routionmäen taidekasvatusta. Routionmäessä toteutetaan tvt-kasvatusta kaikenikäisten toiminnassa. Laitteistolla ja kalustuksella opetuksessa korostetaan tilojen tarkoituksenmukaisuutta, erilaisten työpisteiden variaatiota, opettajan työpisteen luonnetta ja sijoittelua sekä opetustilan laiteratkaisuja. Informaatioteknologia kuten aktiivitaulu- ja mobiililaitejärjestelmät ovat tärkeä osa luokkahuoneen tai opetustilan kalustuksen lisänä. 18

20 Selvitys Sivistystoimi TARKASTELUNÄKÖKULMAT HIIDEN KOULUN OSALTA Seuraavassa tarkastellaan Hiiden koulua neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat pedagoginen, sosiaalinen, fyysinen ja taloudellinen näkökulma. Näkökulmien yhteydessä huomioidaan eri tilaisuuksissa ja eri tahojen lausunnoissaan esittämiä asioita. Pedagoginen Sosiaalinen Fyysinen Taloudellinen Tuttu ja turvallinen ryhmä Kaikki tuntevat toisensa pienessä ryhmässä Miten toteutetaan opetussuunnitelman ja oppilashuollon tavoitteet? Opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen koko kaupungissa OPPINEN TALOUDELLINEN Tehokas tilan käyttö Resurssientasapuolinen ja oikeudenmukainen jakaminen Kustannukset / oppilas FYYSINEN SOSIAALINEN Viihtyisät ja turvalliset tilat Tarkoituksenmukainen kiinteistökanta ja ylläpitokusatannukset kaupungissa? Koulu on asuinalueen sosiaalinen yhdistäjä, alueen keskus Kohtuulliset koulumatkat ja kuljetukset 19

21 Selvitys Sivistystoimi 3.1. Nykytilanne Hiiden koulussa on oppilasta 1-6 luokilta. Koululla on kaksi opettajaa. Lisäksi koululla käy erityisluokanopettaja (5 h/vko) ja kielten lehtori (4 h/vko). Koululla on koulunkäyntiavustaja.. Oppilaiden asuinpaikat on esitetty liitteessä olevassa kartassa. Roution koulussa on oppilaita 174 ja luokanopettajia on yhdeksän ja kaksi erityisluokanopettajaa sekä rehtori (Karstu, Hiisi, Routio). Lisäksi koulussa on neljä koulunkäyntiavustajaa ja koululla käy kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Koulussa on 1-2 luokkien iltapäivätoimintaa. Taulukko 6: Hiiden koulun oppilaat Roution koululla (oppilastilanne ) lk tyttöjä poikia Roution oppilaita yhteensä Luokkien lukumäärä Routiolla ja ryhmä koot Hiiden koulun oppilaita yhteensä Hiiden ja Roution oppilaita yhteensä ryhmiä / / / / / / / / / / / /25 yhteensä / Pedagoginen näkökulma Pedagogisesta näkökulmasta katsoen oppimisympäristö tukee pedagogiikkaa, sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Koulurakennus on vanha, eikä siellä ole erikoisluokkia ja niiden suomia mahdollisuuksia. Pedagoginen osaaminen on pienen opettajakunnan varassa ja toiminta on helposti haavoittuvaa. Vaikka henkilökunta on osaavaa, erityisosaamista on vähemmän kuin useamman opettajan koulussa. Turvallisuusnäkökulmasta riskienhallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Oppimista tukevaa osallisuutta on runsaasti. Huoltajilla on toivomus siitä, että oppilaita saataisiin Roution ja Karstun koulun alueelta. Heidän mielestä yhdysluokka on pedagogisesti yhden ikäluokan ryhmää parempi. Huoltajat korostavat koulun ja opetusryhmän sopivaa kokoa: pienen kyläkoulua pidetään tehokkaana ja hyvänä oppimis- ja kasvuympäristö. Mahdollinen väljyys koulujen tiloissa nähdään viihtyvyys- ja vetovoimatekijänä. Koulu on turvallinen oppimisympäristö, jossa ei ole sisäilmaongelmia. Koulun koko ei ole ainoa laatuun vaikuttava tekijä: oppilasmäärästä riippumatta perusopetusta järjestetään laadukkaasti. Jos todetaan, että pieniä kouluja halutaan ylläpitää ja siihen on taloudelliset edellytykset, on samalla huolehdittava, että on edellytykset pitää myös muiden koulujen ryhmäkoot kohtuullisena. Pienten koulujen ylläpitäminen e i saisi kasvattaa suurempien alakoulujen ja ryhmien kokoa. 20

22 Selvitys Sivistystoimi Tuntikehyksen jakautuminen ja ryhmäkoot Hiiden koulu opetustunteja 2,2 h / oppilas ryhmäkoko k-a 12,5 Roution koulu 1-6 luokat opetustunteja 1,6 h / oppilas ryhmäkoko k-a 19,2 Kuva 14: Hiiden koulun liikuntatila ja opetusluokka Hiiden koulussa opetetaan oppilaat kahdessa yhdysluokassa. Kun opettaja jakaa oppitunnin useamman luokka-asteen kesken, opettaminen on haasteellisempaa kuin yhden luokka-asteen opettaminen- Vaikka pienet kyläkoulut ovat turvallisia, perhemäisiä, yhteisöllisiä ja kylien hyvinvointia tukevia, tämä voi opetuksen kannalta myös olla uhka. Pienten koulujen tarvitsema pedagoginen ja muu tuki on huomattavaa verrattuna suurempiin yksiköihin. Toisaalta yhdysluokat voivat mahdollistaa, silloin kun ne ovat pieniä kooltaan, enemmän opettajan tukea oppilasta kohti, samoin lapset voivat niissä harjoittaa monipuolisesti sosiaalisia taitojaan. Pieniä kouluja ja oppilasmäärältään pieniä yhdysluokkia voidaan hyödyntää myös sellaisen erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksessa, joka tarvitsee pienempää opetusryhmää. Yhdysluokkaopetuksen edut ja haitat (Taina Peltosen selvityksen mukaan) 21

23 Selvitys Sivistystoimi Tutkittua tietoa yhdysluokkaopetuksen ja ikäryhmittäisen opetuksesta on vähän. Molemmissa opetusmuodoissa on niin hyötyjä kuin haittoja. Taina Peltonen on selvittänyt yhdysluokkaopetuksen etuja ja haittoja omassa selvityksessään (liite 4) seuraavasti: Pienten koulujen oppimistulokset verrattuna suuriin kouluihin yleisesti ottaen - Pienten koulujen oppimistulokset eivät eroa muiden koulujen oppimistuloksista. Yleensä ottaen vaihtelut oppimistuloksissa koulujen välillä Suomessa ovat kansainvälisesti erittäin pieniä. - Malinin (2005) mukaan maaseudun kouluissa tytöt olivat lukutaidossa parempia kuin kaupunkikouluissa. Poikien kesken ei ollut tällaista eroa. Yhdysluokkaopetuksesta - Yhdysluokkaopetus on monella tavalla hyvä erityisesti lapsen sosiaaliseen kasvuun - Juurtuminen ja oman identiteetin rakentuminen kuuluminen omaan ympäristöön ja yhteisöön - Fyysisen ympäristön edut lapsen kasvuun - Sosiaalisten taitojen harjoittelu monipuolista;sosiaalinen status muuttuu (Peltonen 1998; Brofenbrenner 1970; Derscheid 1997: 150; Lane 1947; Whiting 1963) - Auttamista, jakamista, yhteistyötä ja vastuun kantamista täytyy harjoitella (Parker ja Asher(1987): (Radke-Yarrow, Zahn-Waxler-Chapman 1983; Radke-Yarrow Zahn-Waxler 1986)Eri-ikäiset; yhteistyö ja hienotunteisuus, aivotutkimus vahvistaa (Kandel Hawkins 1992) - Moraalisen kehityksen sopimuksenvarainen taso ylittyy (Kohlberg(1968) ja Derscheid (1997) - Malli- eli simultaanioppiminen korostuu; (French 1984; McClellan 1991) - Itsenäisyyden kasvu yhdysluokissa (Brownell 1990; Goldman 1981; Reuter-Yunik 1973; Ridgeway-Lawton 1965) Kritiikkiä yhdysluokkaopetukseen Mason ja Burns: - yhdysluokissa ahkerammat opettajat - matematiikan ja lukemisen painottaminen syö edut - monta opetussuunnitelmaa, yksilölle jää vähän aikaa - muutenkin ops-ongelmat; sama aines monta kertaa oppilaalle Muuta yhdysluokkaopetuksesta - Yleensä opettajat suhtautuvat kielteisesti alussa yhdysluokkaopetukseen, samoin vanhemmat, koska heillä ei ole tietoa yhdysluokkaopetuksesta - Haaste opettajankoulutukselle - Haaste opetusministeriölle/opetushallitukselle - Haaste maaseutupolitiikalle/kansalliselle identiteetille - Haaste tiedottamiseen 22

24 Selvitys Sivistystoimi 3.3. Taloudellinen näkökulma Suurimpana menoeränä yleissivistävässä koulutuksessa on henkilökustannukset (66 %). Sisäiset vuokrat, kouluruokailu, siivous, kuljetukset ja materiaalihankinnat ym. ovat huomattavasti pienemmät. Yleissivistävä kustannukset v ( e) 7 % 6 % 5 % 3 % 5 % 8 % 66 % Henkilöstökustannukset Vuokrat Kouluruokailu Siivous Kuljetus Materiaalit Muut menot Kuva 15: Yleissivistävän opetuksen kustannukset vuonna 2014 Seuraavissa taulukoissa on esitetty oppilasmäärät ja oppilaskohtaiset kustannukset. Oppilaskohtaiset kustannukset on laskettu Lohjan kaupungin tilinpäätöstietojen 2013 pohjalta. Jokainen yksittäinen koulu on oma tulosyksikkönsä, jonne menot ja tulot kirjautuvat. Erityisopetus on kaupungin tasolla yhteinen tulosyksikkö eikä siitä saa laskettua koulukohtaisia erityisopetuksen kustannuksia. Tästä syystä oppilasmäärä tässä taulukossa poikkeaa mm. taulukon tiedoista. 23

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

Hyrsylän koulun lakkauttaminen

Hyrsylän koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 28.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 73 03.06.2015 Hyrsylän koulun lakkauttaminen 58/00.01.00/2015 KOPLK 28.01.2015 7 Hyrsylän koulussa on ollut havaintoja huonosta

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Kaupunginhallitus 49 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 17.02.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] 2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sisällys

Sisällysluettelo Sisällys Nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitys Sivistystoimi 15.9.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys Sisällysluettelo... 1 Johdanto... 2 NUORISOPALVELUIDEN PALVELUVERKON NYKYTILA... 3 Henkilökunta... 4 Väestöennusteet...

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Miksi yhdysluokkaopetus?

Miksi yhdysluokkaopetus? Miksi yhdysluokkaopetus? Sosiaalisten taitojen harjoittelu monipuolista; Sosiaalinen status muuttuu (Peltonen 1998; Brofenbrenner 1970; Derscheid 1997: 150; Lane 1947; Whiting 1963) Samanikäiset; kilpailu,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Lohjan Kaupunki Tekninen toimi Ruoka- ja siivouspalvelut KEITTIÖVERKKO. Palveluverkkoselvitys 2015. Lohjalla 26.2.2015.

Lohjan Kaupunki Tekninen toimi Ruoka- ja siivouspalvelut KEITTIÖVERKKO. Palveluverkkoselvitys 2015. Lohjalla 26.2.2015. Lohjan Kaupunki Tekninen toimi t KEITTIÖVERKKO Palveluverkkoselvitys 2015 Lohjalla 26.2.2015 Jere Jantunen Sisällysluettelo AIKATAULU 2 JOHDANTO 2 TAUSTA 3 NYKYTILA 3 Tuotannon muutoksia 3 TOIMINNAN MUUTOKSIA

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Viite: Lausuntopyyntö liittyen asiaan diaari nro 00120/15/2204 Asia: Lausunto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

ROUTION ALUEEN TARVESELVITYS

ROUTION ALUEEN TARVESELVITYS ROUTION ALUEEN TARVESELVITYS Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.06.2013 Tekninen lautakunta 17.09.2013 Kaupunginhallitus 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 9.10.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN PERUSTIEDOT...3 2 TARVESELVITYS...3

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sisällys

Sisällysluettelo Sisällys Nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitys Sivistystoimi 26.2.2015 Sisällysluettelo Sisällys Johdanto... 1 NUORISOPALVELUIDEN PALVELUVERKON NYKYTILA... 2 Henkilökunta... 3 Väestöennusteet... 4 Kustannukset...

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Lohjan kaupungin kouluverkkoselvitys: lapsivaikutusten arviointi/ kysely perheille

Lohjan kaupungin kouluverkkoselvitys: lapsivaikutusten arviointi/ kysely perheille Lohjan kaupungin kouluverkkoselvitys: lapsivaikutusten arviointi/ kysely perheille -Kysely toteutettiin ajalla 26.5.-12.6.2015, jakelu koulujen ja vaikuttajaraadin/lokova:n kautta -Kyselyyn vastasi yhteensä

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

2015 - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja

2015 - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Palveluverkkoselvityksen toimenpiteistä on valmisteltu Hyrsylän koulun toiminnan siirtämistä Oinolan kouluun ja Neitsytlinnan

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ Aloite on Kokkolan kaupungin. Kaupunki on ostanut peltoalueen Linnusperältä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot