Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys"

Transkriptio

1 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA

2 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA JA NÄKÖKULMIA Yleistä alueesta Kaavoituksen vaikutus Koulualueet Oppilasmäärät sekä lapsi- ja oppilasmäärät Routionmäen suunnitelmat TARKASTELUNÄKÖKULMAT HIIDEN KOULUN OSALTA Nykytilanne Pedagoginen näkökulma Taloudellinen näkökulma Fyysinen näkökulma Sosiaalisesta näkökulmasta PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY KOULUVERKON MUUTOKSISSA Yleistä Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen Lohjalla JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET

3 Selvitys Sivistystoimi 1. JOHDANTO Lohjan kaupunginvaltuusto ja yhdistymishallitus ovat kuntaliitossopimuksessa linjanneet niin, että koulun toiminnan jatkaminen otetaan tarkasteluun, jos koulun oppilasmäärä laskee kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 30 oppilaan tai koulun toiminnan jatkaminen edellyttää normaalia ylläpitokorjausta laajempaa investointia. Kasvatus- ja opetuslautakunta Taulukko 1: Hiiden koulun oppilaat vuosi 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk yht Hiiden koulussa oli lukuvuonna oppilasta ja lukuvuonna oppilasta ja nyt lukuvuonna oppilasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt laatia tämän selvityksen Hiiden koulun tulevaisuudesta päättämisen pohjaksi. Mikäli Hiiden koulun toiminta halutaan lakkauttaa lukuvuoden alusta, tulee päätöksenteossa noudattaa lautakunnan laatimaa aikataulua. Tällöin koulun oppilaat ohjataan Roution kouluun. Hiiden koulun oppilaat mahtuvat olemassa oleviin Roution koulun ryhmiin. Aikataulutu Virallinen laskentapäivä oppilasmäärän toteamiseksi: oppilasta ja lukuvuonna oppilasta ja nyt lukuvuonna oppilasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta , päätös selvityksen käynnistämisestä Selvitys ja kuulemiset ja Kasvatus- ja opetuslautakunta , päätös esityksestä KH:lle Kaupunginhallitus , päätös esityksestä KV:lle Kaupunginvaltuusto , päätös koulun toiminnasta tulevaisuudessa Kasvatus- ja opetuslautakunta, tammikuu 2015, päätös koulujen tuntikehyksestä lv

4 Selvitys Sivistystoimi 2. YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA JA NÄKÖKULMIA 2.1. Yleistä alueesta Vuoden 2013 alusta Karjalohja ja Nummi-Pusulan kunnat liitettiin Lohjan kaupunkiin. Lohja järjestää lisäksi Inkoon yläkouluopetuksen sekä Siuntion ruotsinkielisille oppilaille yläkouluopetusta. Kuntaliitos teki Lohjan alueista hyvin erilaisia. Kartta 1: Lohjan sijainti vuonna 2012 Kartta 2: Lohjan sijainti Hiiden koulun tarkempi sijainti on esitetty liitteessä olevissa kartoissa. 3

5 Selvitys Sivistystoimi Toimintaympäristö Kuva 1: Hiiden koulu Seuraavissa taulukoissa on esitetty Hiiden koulun lähialueen väestöennuste, väkiluvut sekä alue-, ikä-, sukupuoli- ja kieliosuudet. Liitteenä on kartta Tilastokeskuksen pienaluerajauksista. Pienalueiden nimet eivät vastaa suoraan Lohjan kaava-alueiden nimityksiä. Paloniemen osayleiskaavaluonnos sijoittuu lähinnä Roution ja Rajaportin (käytetty myös Paloniemen kannas -nimitystä) pienalueille. Vastaavasti ns. Rajaportin asemakaavaehdotusalue sijoittuu kokonaan Roution pienalueelle. Rajaportin asemakaava-alueelle (Järventaustantie/Veräjäranta) Karstuntien pohjoispuolelle on kaavaehdotuksessa (ei vielä hyväksytty) esitetty n. 70 omakotitaloa ja pari rivitalokorttelia. Asukkaita sinne sijoittuu arviolta noin Paloniemen asemakaava-alueelle on arvioitu syntyvän noin 2500 asukkaan asuinalue. Nämä eivät vielä sisälly suunnitteisiin. Rajaportin ja Paloniemen kaava-alueet alkavat rakentua arviolta vuoden Kaava-alueiden mahdollistama väestömäärä kasvaa niin suureksi, että se edellyttää merkittävästi Hiiden koulua suuremman koulun rakentamista alueelle. Paloniemen kaavasuunnitelmassa on varaus tällaiselle päiväkoti/koulutontille. Kuva 2: Hiiden koulun piha-aluetta 4

6 Selvitys Sivistystoimi Taulukko 2: Väestöennusteet 2014 Osa-alueittainen väestöennuste, väkiluvut sekä alue-, ikä-, sukupuoli- ja kieliosuudet B Tavoite A Ennuste Karnainen 1 Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Karstu-Torhola Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Karnainen 2 Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Paloniemi Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Routio Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Taka-Routio Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset Rajaportti Ikä yhteensä Päivähoito Esikoululainen Alakoululainen Yläkoululainen Lapset Aikuiset/työikäiset Eläkeläiset

7 Selvitys Sivistystoimi Roution sekä Länsi-Lohjan ja Sammatin alueita, johon Hiiden koulu kuuluu, on kuvattu Lohjan kaupungin palveluverkkoselvityksessä 2009 seuraavasti. Routio Väestörakenteen kehitys Ikäryhmien muutos , Routio 100 Lähde: Lohjan kaupunki, väestösuunnite v 7-12-v v v v v v 85+ -v Kuva 3: Ikäryhmien muutos vv ; Routio Roution alueella voimakasta palvelukysyntää tulee jatkossa kohdistumaan kouluverkkoon ja vanhuspalveluihin vuotiaiden osalta väkiluvun kasvu tulee olemaan lohjalaisittain vertailtuna varsin merkittävää. Vanhusten palveluilla kysynnän kasvu ei kuitenkaan ole aivan lohjalaista huippuluokkaa. Väestö ikäryhmittäin Roution alueella v ja 2018 v v Kuva 4: Väestö ikäryhmittäin Roution alueella v ja v

8 Selvitys Sivistystoimi Kuva 5: Roution alueen palvelut Roution alueen perusopetuksen nykytila ja muutostarpeet Taulukko 3: Roution alueen perusopetuspalvelut Koulut Oppilaita lv Oppilaita lv Roution koulu Jalavan koulu Erityisesti, kun Paloniemen ja Hiidensalmen alueet alkavat rakentua, tarvitaan alueelle lisää varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja. Alueiden rakentumisen alussa lapset ja oppilaat mahtuvat tulevaan Routionmäkeen. Mikäli alueet rakentuvat nopeasti, tulee 2020-luvulla tarve rakentaa alueelle uusi päiväkoti/koulu. Routionmäen monitoimitalon suunnittelu ja toteutus etenee valtuuston hyväksymän liitteessä olevan hankesuunnitelman pohjalta. 7

9 Selvitys Sivistystoimi Länsi-Lohja ja Sammatti Väestörakenteen kehitys Ikäryhmien muutos , Länsi-Lohja ja Sammatti Lähde: Lohjan kaupunki, väestösuunnite v 7-12-v v v v v v 85+ -v Kuva 6: Ikäryhmien muutos vv ; Länsi-Lohja ja Sammatti Länsi-Lohjan alueella varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä tulee jatkossa olemaan hieman nykyistä laimeampaa. Kouluverkon osalta on odotettavissa eniten kehittämispaineita. Vanhuspalveluiden kysyntäkin kasvaa, joskaan ei lohjalaisittain kovin suuressa määrin. Kuva 7: Länsi-Lohjan ja Sammatin alueen palvelut 8

10 Selvitys Sivistystoimi Länsi-Lohjan ja Sammatin alueen perusopetuksen nykytila ja muutostarpeet Sammatin koulun peruskorjaus ja laajennus valmistuu vuoden 2014 lopussa ja Routionmäen rakentaminen käynnistyy vuoden 2015 loppuun mennessä oppilaita oli kouluissa seuraavasti. Taulukko 4: Anttilan yläkoulualueen koulujen oppilasmäärät Koulut Oppilaita Hiiden koulu 25 Karstun koulu 39 Roution koulu 174 Jalavan koulu 66 Sammatin koulu 119 Tytyrin koulu 288 Solbrinkenin koulu 59 Anttilan koulu 383 Anttilan yläkoulualueen oppilaat Anttilan koulu 33 % Hiiden koulu 2 % Karstun koulu 4 % Roution koulu 15 % Jalavan koulu 6 % Solbrinkkens skola 5 % Tytyrin koulu 25 % Sammatin koulu 10 % Kuva 8: Anttilan yläkoulualueen koulujen oppilasmäärät Kaavoituksen vaikutus Järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa, huoltajien näkökulmissa ja aluetoimikunnan tilaisuudessa korostettiin maankäytön suunnittelun tärkeyttä. On esitetty näkemys, että koulun toimintaa jatkamalla saadaan alueelle uusia asukkaita, etenkin lapsiperheitä ja on ennenaikaista lakkauttaa koulua nyt. Päinvastoin toivottiin kaupungin toimia siihen, että alueelle saataisiin uusia asukkaita ja kouluun kuljetettaisiin oppilaita myös muilta alueilta muista kouluista. Väestörekisterin mukaan Roution alueella on vuonna asukasta ja Hiiden koulun alueella 96 sekä Karstun koulun alueella on 406 asukasta. Liitteenä on kartta Hiiden, Karstun ja Roution 9

11 Selvitys Sivistystoimi koulualueiden asukkaista ikäryhmittäin (Venni 2030). Tällä hetkellä suunnitteet eväti sisällä rakentamista Hiiden koulun alueelle, koska Rajaportin ja Paloniemen asemakaavoitus on kesken. Seuraavassa on lyhyt tilannekatsaus yleiskaavoituksen, maakuntakaavoituksen ja Lohjan maankäytön kehityskuvan tilanteesta. Maakuntakaava Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja maakuntakaavoja: Uudenmaan maakuntakaava Itä-Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Lisäksi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Lohjan kaupungissa on tehty kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelman vuosille (liitteenä). Ohjelma sisältää kolmen seuraavan vuoden merkittävimmät yleis- ja asemakaavoituskohteet sekä niiden aikataulut. Asukas- ja oppilassuunnitteet huomioivat vahvistetun kaavoitustilanteen. Liitteessä on lisätietoa Paloniemen osalta (pöytäkirjaote KASULK ), jossa osayleiskaavaluonnos ja kaavakartta asetetaan nähtäville. Kaavaluonnos mahdollistaa alueelle noin 2500 asukasta (50 k-m 2 /asukas). Asuntomessujen hakemisesta/järjestämisestä tehtyä aloitetta käsiteltiin myös kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa, ja sen yhteydessä tuli esille, että mahdollisesti haettavien messujen realistisin toteutusajankohta Paloniemessä olisi vuosi Messut vaatisivat ainakin n. 30 omakotitonttia ja jonkin verran muuta rakentamista. L2 Hiidensalmen pohjoisosien asemakaavanmuutos on hyväksytty valtuustossa , mutta kaavasta on valitusprosessi kesken. Kaava mahdollistaa alueelle noin 1500 uutta asukasta. Hiidensalmen suunnittelualue sijaitsee Lohjan Hiidensalmen kaupunginosan pohjoiskärjessä Lohjanjärven itärannalla, noin 1,5km etäisyydellä Lohjan keskustasta. Vuonna 2009 valmistuneen E18-tien sisääntuloväylän myötä Hiidensalmi muodostaa pohjoisen sisääntulon Lohjan keskustaalueelle. Hiidensalmen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa käytöstä poistuneet teollisuusalueet Hiidensalmessa asumiskäyttöön. Samalla rakennusoikeuden määrää kasvatetaan. Alueelle on varattu tontti koulua ja /tai päiväkotia sekä muita julkisia palveluta varten ja siitä on neuvoteltu sivistystoimialan kanssa. Kaavoituskatsauksessa on lisätietoa Hiidensalmeen jatkossa tulevista muutoksista, joiden asukasmääristä tuskin on vielä tietoa. 10

12 Selvitys Sivistystoimi L20 Routio, Taka-Routio Roution Taka-Roution asemakaava sisältää olemassa olevaa pientalorakentamista sekä sitä täydentävää uudisrakentamista Roution palvelukeskuksen pohjoispuolella Routiontien varressa. Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä ja kaava hyväksyttiin ympäristölautakunnassa Kaava viedään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, kun yksityisten maanomistajien kanssa on saatu tehtyä tarvittavat maankäyttösopimukset. Sopimusten tekeminen on kesken. Maankäytön rakennemalli Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan maankäytön rakennemallin Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina Lohjan kasvustrategian vision mukaan Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä ja sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Maankäytön rakenne tukee kasvustrategian kärkihankkeita, jotka ovat 1) Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle, 2) Tasapainoinen talous, 3) Hyvät peruspalvelut, 4) Laadukas ympäristö ja 5) Toimiva tietoyhteiskunta. Rakennemalli perustuu maankäytön vyöhykkeisiin, joita ovat Lohjan keskusta, Nauhataajama, Nauhataajaman alakeskus, Nauhataajaman lievealue, Palvelutaajama, Palvelutaajaman läheinen maaseutu, KehäV Yrityslohja, E18 Yrityslohja, mahdollinen Yrityslohja, Sininen Lohja, Sininen kylä, Vapaa-ajan Lohja, Metsälohja, Maaseutulohja, Maaseutukylä ja Taajaman läheinen kylä. Kullekin vyöhykkeelle on esitetty suositeltava maankäyttö, suunnittelun reunaehtoja, ohjauskeinot ja alueen kehityksestä kertovia mittareita. Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli valmistellaan Lohjan kaupungin ympäristötoimen kaavoitus-tulosalueella. Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka pohjautuu mm. Lohjan uusimman strategiatyön (Lohjan kasvustrategia ) yhteydessä maankäyttöön liitettyihin painotuksiin ja tavoitteisiin. Liitteenä on Maankäytön rakenne kartta selityksineen. 11

13 Selvitys Sivistystoimi 2.3. Koulualueet Yleissivistävään koulutukseen kuuluu suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus. Lohjan alueella toimii 26 alakoulua, 5 yläkoulua, 1 yhtenäiskoulu, 4 lukiota ja 1 erityiskoulu. Oppilaita on yhteensä perusopetuksessa n ja lukioissa n Henkilökuntaa on 550, joista opettajia 430. Koulutuspalveluja myydään mm. Inkoon, Siuntion ja Vihdin kunnille. Koulumatkakuljetusten piirissä yhteensä n kuljetusoppilasta (n. 29 % oppilaista). Yläkoulualueet Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt tammikuussa 2013 yläkoulujen oppilaaksiottoalueet (liitteenä). Karjalohjan oppilaat menevät Järnefeltin kouluun ja Nummi-Pusulan alue on Nummi- Pusulan yläkoulualueena. Hiiden koulu kuuluu Anttilan yläkoulualueeseen. Lohjan kaupunki on jaettu viiteen yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin ja Mäntynummen sekä Nummi-Pusulan yläkoulujen mukaan. Källhagens skola kerää kaikki ruotsinkieliset yläkoululaiset Lohjalta. Alueen alakouluista siirrytään oman alueen yläkouluun, lukuun ottamatta Ojamon koulua, josta siirrytään kolmeen yläkouluun. Anttilan yläkoulualueeseen kuuluvat Hiiden koulu (1-6 lk) Karstun koulu (1-6 lk) Roution koulu (1-6 lk) Sammatin koulu (1-6 lk) Tytyrin koulu (1-6 lk) Anttilan koulu (7-9 lk) Jalavan koulu (erityiskoulu) Harjun yläkoulualueeseen kuuluvat Metsolan koulu (1-6 lk) Neitsytlinnan koulu (1-3 lk) Nummentaustan koulu (1-3 lk) Ojamon koulu (1-6 lk) Harjun koulu (7-9 lk) Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat ( Lohjansaaren koulu 1-2 lk) Maksjoen koulu (1-6 lk) Rauhalan koulu (1-6 lk) Ristin koulu (1-6 lk) Järnefeltin koulu (7-9 lk) Mäntynummen yläkoulualueeseen kuuluvat Asemanpellon koulu (1-6 lk) Lehmijärven koulu (1-6 lk) Muijalan koulu (1-6 lk) Nummenkylän koulu (1-6 lk) Perttilän koulu (1-6 lk) ja Pullin koulu (1-6 lk) Mäntynummen yhtenäiskoulu (1-9 lk) 12

14 Selvitys Sivistystoimi Nummi-Pusulan yläkoulualueeseen kuuluvat Ikkalan koulu (1-6 lk) Pusulan koulu koulu (1-6 lk) ( Koisjärven koulu 1-6 lk) Hyrsylän koulu (1-6 lk) Oinolan koulu (1-6 lk) ja Nummi-Pusulan koulu (7-9 lk) Ruotsinkielisen oppilasalueeseen kuuluvat Solbrinkens skola (1-6 lk) keskustassa Virkby skola (1-6 lk) Virkkalassa sekä Källhagens skola (7-9 lk) Virkkalassa Lukiokoulutus Lohjan Yhteislyseon lukio Lohjan lukion aikuislinja Virkby gymnasium Nummi-Pusulan lukio Kuvassa 9 on esitetty miten Lohjan alueella siirrytään yläkouluihin kuvan mukaisella tavalla. Harmaalla kuvatut koulut ovat alle 100 oppilaan alakouluja, vaaleansinisellä kuvatut koulut ovat alakouluja joiden oppilasmäärä on alle 200 oppilasta, lilalla kuvatut alakouluja, joiden oppilasmäärä on yli 200 oppilasta ja sinisellä kuvatut ovat yläkouluja. Koulujen oppilasmäärät perustuvat lukuvuoden oppilasmääriin. Kuva 9: Siirtyminen alakouluista yläkouluihin 13

15 Selvitys Sivistystoimi Huoltajat voivat hakea lapsensa myös toissijaiseen kouluun. Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksiotossa. Kouluun voidaan ottaa oppilaita enintään se määrä, mikä mahtuu olemassa oleviin opetusryhmiin. Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilailla ei ole oikeutta koulumatka- tai -kuljetusetuuteen Oppilasmäärät sekä lapsi- ja oppilasmäärät Liitteessä on yhteenveto oppilasmääristä kouluittain ja luokittain ( ). Hiiden koululla on oppilasta. Lohjalla on perusopetuksen oppilaita seuraavasti: alakoulujen oppilaita 3318 yläkoulujen oppilaita 2137 Jalavan erityiskoulun oppilaita 66 yhteensä 5521 lukiokoulutuksessa on 943 oppilasta Peruskoulun osalta nykyiset opetustilat riittävät laskennallisesti 6295 paikkaan. Oppilasennusteen mukainen oppilasmäärä vuonna 2019 on 5066, joten laskennallisesti tilat riittävät tyydyttämään tilatarpeen. Oppilas- ja lapsisuunnitteiden laskeminen Väestösuunnitteet perustuvat Versio Oy:n kehittämään suunnitteluohjelmaan. Suunnitteen lähtötietoina on koko kaupungin väestö ja kasvutavoitetietoina on käytetty kaupungin vuosittaista väestönkasvutavoitetta 1,0 % sekä lisäksi arvioitu väestön kasvua, mikäli kasvutavoite olisi 1,5 %. Lukua on oikaistu hedelmällisyys- ja kuolleisuuskertoimilla sekä nettomuutolla. Näin on saatu koko kaupungin väestömäärät suunnitevuosille. Tässä vaiheessa otetaan huomioon myös rakentaminen näillä yhdeksällä osa-alueella. Suunnitteen heikkoutena on se, että se ei ota huomioon kaupungin sisäistä muuttoa, joka tietyillä alueilla on varsin voimakasta mm. sukupolvenvaihdoksista johtuen. Ruotsinkielisen väestön osalta suunnitteissa on otettu huomioon ne lapset, joiden äidinkieli on ruotsi sekä ne lapset, joiden äidinkieli on suomi ja jommankumman vanhemman äidinkieli on ruotsi. Koulujen kapasiteetit Koulujen rehtorit ovat toimittaneet luokkakohtaisen selvityksen koulun tiloista. Koulujen kapasiteettitiedot on laskettu kolmella tavalla: Laskennallinen kapasiteetti, joka pohjautuu opetusministeriön mitoitusohjeisiin Toiminnallinen kapasiteetti, jossa on otettu huomioon vain perusluokkatilat ja kaikki muut tilat (tekninen työ, käsityö, liikunta, musiikki, kuvataide, atk) on jätetty huomiotta. Tätä kapasiteettitietoa on käytetty tarkasteltaessa alakoulujen kapasiteettia. 14

16 Selvitys Sivistystoimi Toiminnallinen kapasiteetti, jossa on otettu huomioon kaikki opetukseen tarkoitetut tilat, kuitenkin niin, että erikoisluokkien osalta oppilasmäärä on 16, jos perusopetuslaki näin määrää, ja näiden tilojen käyttöasteeksi on laskettu 80 %. Tätä kapasiteettitietoa on käytetty tarkasteltaessa yläkoulujen kapasiteettia. Laskennallisesti tilat riittävät tyydyttämään tilantarpeen, mikä tarkoittaa sitä, että tarkasteltaessa koko kaupungin tilakapasiteettia tilaa on nykyistä isommallekin oppilasmäärälle. Tilakapasiteetti ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaupungin eri alueille vaan toisilla alueilla on tilanahtautta ja toisilla väljyyttä. Taulukko 5: Koulujen kapasiteetit ja oppilassuunnitteet Kuvassa 10 on Lohjan kaupungin alakoulujen oppilassuunnitteet vuoteen

17 Selvitys Sivistystoimi Kuva 10: Lohjan kaupungin alakoulujen oppilassuunnitteet vuoteen 2021 Seuraavassa on esitetty Hiiden ja Roution 0-6 vuotiaiden lapsiennusteet. Sen jälkeen on Hiiden koulun ja Roution koulun ennusteet Hiiden ja Roution koulualueiden lapsiennusteet 0-6 vuotiaat Hiiden ja Roution koulualueiden lapsiennusteet 0-6 vuotiaat Osallistumisprosentti 65 % Kuva 11: Hiiden ja Roution koulualueiden lapsiennusteet 0-6 vuotiaat 16

18 Selvitys Sivistystoimi Hiiden koulun oppilasmäärät ja oppilasennusteet Kuva 12: Hiiden koulun oppilasennusteet Hiiden koulun oppilasennusteet Seuraavassa on Hiiden ja Roution koulujen oppilasmäärät ja oppilasennusteet yhdistettynä. Hiiden koulun oppilaat mahtuvat Roution koulun luokkiin. Hiiden ja Roution koulujen oppilasmäärät ja oppilasennusteet Hiiden ja Roution koulun oppilasennusteet Kuva 13: Hiiden ja Roution koulujen oppilasmäärät ja oppilasennusteet 17

19 Selvitys Sivistystoimi 2.5. Routionmäen suunnitelmat Tarveselvitys ja hankesuunnitelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi Roution koulun, päiväkodin ja nuorisotilojen tarveselvityksen 152, pidetyssä kokouksessa ja hankesuunnitelman pidetyssä kokouksessa Roution koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Jalavan erityiskoulua laajennetaan ja tehdään tarvittavat muutostyöt. Routionmäen yhteyteen rakennetaan neljäosastoinen päiväkoti yhteensä 84 lapselle, esiopetustilat kahdelle ryhmälle sekä uusi nuorisotila, jossa toimii myös iltapäiväkerho. Lisäksi taloon tulee tilat neuvolatoiminnalle. Hankesuunnitelmassa päätetiin uudisrakentamista hym2, sekä siivoustilaa 21 hym2. Tähän sisältyy yhteisiä tiloja päiväkodin kanssa. Koulu tulee vastaamaan noin 260 oppilaan tarpeisiin. Hankesuunnitelmassa päätettiin päiväkotirakentamisesta 686 hym2 4-ryhmäiseksi päiväkodiksi. Avoin päiväkoti sijoitetaan Roution nykyiseen päiväkotiin. Hankesuunnitelmassa päätettiin rakentaa 150 hym2 nuorisotilat. Routionmäessä tulee olemaan viisi eri toimijaa: yleisopetus, erityiskoulu, varhaiskasvatus ja nuorisotoimi ja neuvola saman katon alla. Rakennuksessa on paljon yhteisiä tiloja kaikille käyttäjille. Routionmäki pyrkii Lohjan kaupungin HINKU-hankkeen mukaiseen ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen. Hankesuunnitelman tilaohjelma on yhteensä hym2. Routionmäen kustannusarvio on: rakentamisen suhteen , sekä irtaimiston osalta Toteutussuunnittelun arvioidaan vievän noin 12 kuukautta, Routionmäen rakentaminen aloitetaan marras- joulukuussa 2015 ja rakennus valmistuu joulukuussa Routiomäen visio Routionmäessä eletään yhteisöllistä ekoarkea. Routionmäessä tarjotaan laadukkaita opetuspalveluita kasvavan kaupunginosan lapsille ja nuorille. Routiomäen perusajatuksena on toimia Roution alueen asukkaille monipuolisena kohtaamispaikkana, joka mahdollistaa muitakin kuin päivähoito-, koulu- ja nuorisolle toiminnallisia puitteita. Routionmäen fyysinen oppimisympäristö tulee olemaan käyttäjäläheinen ja innovatiivinen kokonaisuus, jossa huomioidaan Roution alueen ja sitä ympäröivän yhteisö. Rakentaminen tukee kestävää kehitystä ja huomioi ympäröivän luonnon. Yhdessä Routionmäen pedagogisena ajatuksena on koulun, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen yhteisöllisyys. Monipuoliset, joustavat ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat oppimisen yksin ja erilaisissa ryhmissä. Tilat on suunniteltu ja kalustettu siten, että ne innostavat lapsia ja nuoria liikkumaan ja ovat esteettisesti rakennettuina osana Routionmäen taidekasvatusta. Routionmäessä toteutetaan tvt-kasvatusta kaikenikäisten toiminnassa. Laitteistolla ja kalustuksella opetuksessa korostetaan tilojen tarkoituksenmukaisuutta, erilaisten työpisteiden variaatiota, opettajan työpisteen luonnetta ja sijoittelua sekä opetustilan laiteratkaisuja. Informaatioteknologia kuten aktiivitaulu- ja mobiililaitejärjestelmät ovat tärkeä osa luokkahuoneen tai opetustilan kalustuksen lisänä. 18

20 Selvitys Sivistystoimi TARKASTELUNÄKÖKULMAT HIIDEN KOULUN OSALTA Seuraavassa tarkastellaan Hiiden koulua neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat pedagoginen, sosiaalinen, fyysinen ja taloudellinen näkökulma. Näkökulmien yhteydessä huomioidaan eri tilaisuuksissa ja eri tahojen lausunnoissaan esittämiä asioita. Pedagoginen Sosiaalinen Fyysinen Taloudellinen Tuttu ja turvallinen ryhmä Kaikki tuntevat toisensa pienessä ryhmässä Miten toteutetaan opetussuunnitelman ja oppilashuollon tavoitteet? Opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen koko kaupungissa OPPINEN TALOUDELLINEN Tehokas tilan käyttö Resurssientasapuolinen ja oikeudenmukainen jakaminen Kustannukset / oppilas FYYSINEN SOSIAALINEN Viihtyisät ja turvalliset tilat Tarkoituksenmukainen kiinteistökanta ja ylläpitokusatannukset kaupungissa? Koulu on asuinalueen sosiaalinen yhdistäjä, alueen keskus Kohtuulliset koulumatkat ja kuljetukset 19

21 Selvitys Sivistystoimi 3.1. Nykytilanne Hiiden koulussa on oppilasta 1-6 luokilta. Koululla on kaksi opettajaa. Lisäksi koululla käy erityisluokanopettaja (5 h/vko) ja kielten lehtori (4 h/vko). Koululla on koulunkäyntiavustaja.. Oppilaiden asuinpaikat on esitetty liitteessä olevassa kartassa. Roution koulussa on oppilaita 174 ja luokanopettajia on yhdeksän ja kaksi erityisluokanopettajaa sekä rehtori (Karstu, Hiisi, Routio). Lisäksi koulussa on neljä koulunkäyntiavustajaa ja koululla käy kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Koulussa on 1-2 luokkien iltapäivätoimintaa. Taulukko 6: Hiiden koulun oppilaat Roution koululla (oppilastilanne ) lk tyttöjä poikia Roution oppilaita yhteensä Luokkien lukumäärä Routiolla ja ryhmä koot Hiiden koulun oppilaita yhteensä Hiiden ja Roution oppilaita yhteensä ryhmiä / / / / / / / / / / / /25 yhteensä / Pedagoginen näkökulma Pedagogisesta näkökulmasta katsoen oppimisympäristö tukee pedagogiikkaa, sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Koulurakennus on vanha, eikä siellä ole erikoisluokkia ja niiden suomia mahdollisuuksia. Pedagoginen osaaminen on pienen opettajakunnan varassa ja toiminta on helposti haavoittuvaa. Vaikka henkilökunta on osaavaa, erityisosaamista on vähemmän kuin useamman opettajan koulussa. Turvallisuusnäkökulmasta riskienhallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Oppimista tukevaa osallisuutta on runsaasti. Huoltajilla on toivomus siitä, että oppilaita saataisiin Roution ja Karstun koulun alueelta. Heidän mielestä yhdysluokka on pedagogisesti yhden ikäluokan ryhmää parempi. Huoltajat korostavat koulun ja opetusryhmän sopivaa kokoa: pienen kyläkoulua pidetään tehokkaana ja hyvänä oppimis- ja kasvuympäristö. Mahdollinen väljyys koulujen tiloissa nähdään viihtyvyys- ja vetovoimatekijänä. Koulu on turvallinen oppimisympäristö, jossa ei ole sisäilmaongelmia. Koulun koko ei ole ainoa laatuun vaikuttava tekijä: oppilasmäärästä riippumatta perusopetusta järjestetään laadukkaasti. Jos todetaan, että pieniä kouluja halutaan ylläpitää ja siihen on taloudelliset edellytykset, on samalla huolehdittava, että on edellytykset pitää myös muiden koulujen ryhmäkoot kohtuullisena. Pienten koulujen ylläpitäminen e i saisi kasvattaa suurempien alakoulujen ja ryhmien kokoa. 20

22 Selvitys Sivistystoimi Tuntikehyksen jakautuminen ja ryhmäkoot Hiiden koulu opetustunteja 2,2 h / oppilas ryhmäkoko k-a 12,5 Roution koulu 1-6 luokat opetustunteja 1,6 h / oppilas ryhmäkoko k-a 19,2 Kuva 14: Hiiden koulun liikuntatila ja opetusluokka Hiiden koulussa opetetaan oppilaat kahdessa yhdysluokassa. Kun opettaja jakaa oppitunnin useamman luokka-asteen kesken, opettaminen on haasteellisempaa kuin yhden luokka-asteen opettaminen- Vaikka pienet kyläkoulut ovat turvallisia, perhemäisiä, yhteisöllisiä ja kylien hyvinvointia tukevia, tämä voi opetuksen kannalta myös olla uhka. Pienten koulujen tarvitsema pedagoginen ja muu tuki on huomattavaa verrattuna suurempiin yksiköihin. Toisaalta yhdysluokat voivat mahdollistaa, silloin kun ne ovat pieniä kooltaan, enemmän opettajan tukea oppilasta kohti, samoin lapset voivat niissä harjoittaa monipuolisesti sosiaalisia taitojaan. Pieniä kouluja ja oppilasmäärältään pieniä yhdysluokkia voidaan hyödyntää myös sellaisen erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksessa, joka tarvitsee pienempää opetusryhmää. Yhdysluokkaopetuksen edut ja haitat (Taina Peltosen selvityksen mukaan) 21

23 Selvitys Sivistystoimi Tutkittua tietoa yhdysluokkaopetuksen ja ikäryhmittäisen opetuksesta on vähän. Molemmissa opetusmuodoissa on niin hyötyjä kuin haittoja. Taina Peltonen on selvittänyt yhdysluokkaopetuksen etuja ja haittoja omassa selvityksessään (liite 4) seuraavasti: Pienten koulujen oppimistulokset verrattuna suuriin kouluihin yleisesti ottaen - Pienten koulujen oppimistulokset eivät eroa muiden koulujen oppimistuloksista. Yleensä ottaen vaihtelut oppimistuloksissa koulujen välillä Suomessa ovat kansainvälisesti erittäin pieniä. - Malinin (2005) mukaan maaseudun kouluissa tytöt olivat lukutaidossa parempia kuin kaupunkikouluissa. Poikien kesken ei ollut tällaista eroa. Yhdysluokkaopetuksesta - Yhdysluokkaopetus on monella tavalla hyvä erityisesti lapsen sosiaaliseen kasvuun - Juurtuminen ja oman identiteetin rakentuminen kuuluminen omaan ympäristöön ja yhteisöön - Fyysisen ympäristön edut lapsen kasvuun - Sosiaalisten taitojen harjoittelu monipuolista;sosiaalinen status muuttuu (Peltonen 1998; Brofenbrenner 1970; Derscheid 1997: 150; Lane 1947; Whiting 1963) - Auttamista, jakamista, yhteistyötä ja vastuun kantamista täytyy harjoitella (Parker ja Asher(1987): (Radke-Yarrow, Zahn-Waxler-Chapman 1983; Radke-Yarrow Zahn-Waxler 1986)Eri-ikäiset; yhteistyö ja hienotunteisuus, aivotutkimus vahvistaa (Kandel Hawkins 1992) - Moraalisen kehityksen sopimuksenvarainen taso ylittyy (Kohlberg(1968) ja Derscheid (1997) - Malli- eli simultaanioppiminen korostuu; (French 1984; McClellan 1991) - Itsenäisyyden kasvu yhdysluokissa (Brownell 1990; Goldman 1981; Reuter-Yunik 1973; Ridgeway-Lawton 1965) Kritiikkiä yhdysluokkaopetukseen Mason ja Burns: - yhdysluokissa ahkerammat opettajat - matematiikan ja lukemisen painottaminen syö edut - monta opetussuunnitelmaa, yksilölle jää vähän aikaa - muutenkin ops-ongelmat; sama aines monta kertaa oppilaalle Muuta yhdysluokkaopetuksesta - Yleensä opettajat suhtautuvat kielteisesti alussa yhdysluokkaopetukseen, samoin vanhemmat, koska heillä ei ole tietoa yhdysluokkaopetuksesta - Haaste opettajankoulutukselle - Haaste opetusministeriölle/opetushallitukselle - Haaste maaseutupolitiikalle/kansalliselle identiteetille - Haaste tiedottamiseen 22

24 Selvitys Sivistystoimi 3.3. Taloudellinen näkökulma Suurimpana menoeränä yleissivistävässä koulutuksessa on henkilökustannukset (66 %). Sisäiset vuokrat, kouluruokailu, siivous, kuljetukset ja materiaalihankinnat ym. ovat huomattavasti pienemmät. Yleissivistävä kustannukset v ( e) 7 % 6 % 5 % 3 % 5 % 8 % 66 % Henkilöstökustannukset Vuokrat Kouluruokailu Siivous Kuljetus Materiaalit Muut menot Kuva 15: Yleissivistävän opetuksen kustannukset vuonna 2014 Seuraavissa taulukoissa on esitetty oppilasmäärät ja oppilaskohtaiset kustannukset. Oppilaskohtaiset kustannukset on laskettu Lohjan kaupungin tilinpäätöstietojen 2013 pohjalta. Jokainen yksittäinen koulu on oma tulosyksikkönsä, jonne menot ja tulot kirjautuvat. Erityisopetus on kaupungin tasolla yhteinen tulosyksikkö eikä siitä saa laskettua koulukohtaisia erityisopetuksen kustannuksia. Tästä syystä oppilasmäärä tässä taulukossa poikkeaa mm. taulukon tiedoista. 23

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Kaupunginhallitus 49 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 17.02.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013

Lisätiedot

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] 2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA 2015 Lohjan kaupunki 23.1.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA... 3 2.1. Esiopetus... 3 2.2. Perusopetus... 3 2.2. Oppilassuunnitteet... 4 2.3. Koulurakennusten kunto/toiminnallisuus...

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Sipoon suunnittelua ohjaavia strategisia periaatteita 1. Palveluverkko

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Miksi yhdysluokkaopetus?

Miksi yhdysluokkaopetus? Miksi yhdysluokkaopetus? Sosiaalisten taitojen harjoittelu monipuolista; Sosiaalinen status muuttuu (Peltonen 1998; Brofenbrenner 1970; Derscheid 1997: 150; Lane 1947; Whiting 1963) Samanikäiset; kilpailu,

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta 21.9.2015 Ylä-Malmin pk Pohjola (1-4 lk) Ylä-Malmin pk Talvela (5-9 lk) Kotinummen ala-asteen koulu Asukasilta klo 18.00-20.00 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Viite: Lausuntopyyntö liittyen asiaan diaari nro 00120/15/2204 Asia: Lausunto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LINNUSPERÄ Aloite on Kokkolan kaupungin. Kaupunki on ostanut peltoalueen Linnusperältä

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio)

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio) Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta 23.10.2014 (27.10.2014 tarkistettu versio) Outi Salo Linjanjohtaja Tulevaisuuden koulu - jalostammeko vain olemassa olevaa vai rakennammeko

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä on alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot