Kunnossapidon kehittyminen TILLIKKA - Road Map seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnossapidon kehittyminen TILLIKKA - Road Map seminaari"

Transkriptio

1 Kunnossapidon kehittyminen TILLIKKA - Road Map seminaari Jorma Järviö Service Management Solutions SMS Oy Koivulankatu 3C, FIN Hyvinkää , fax Tillikka (Road Map) 1

2 1997 Tillikka (Road Map) 2

3 2005 Tillikka (Road Map) 3

4 Asset Management Alihankinta Maksimoidaan resurssien käyttö Hallittu kasvu Saneeraus Minimoidaan resurssien käyttö Tillikka (Road Map) 4

5 Ennakoinnin puute maksaa ( ) Kohde A (mittaamalla löydetty) suunniteltu suunnittelematon menetetty kate ero kuivaussylintereiden laakeriviat (5 kpl) kuivaussylintereiden käyttöhammaspyörät (3 kpl) kuivausosan huopatelojen laakerit (4 kpl) pick-up telan moottorivika Symsizerin ylätelan käyttövaihde Sulzer-imupumpun moottoriviat (2 kpl) Ensovac-imupumpun vika Alaviiran imutelan laakerivika Kohteet B (ennakkohuoltokierroksella löydetyt) kaikki kohteet yhteensä ennakkokierrosten kustannukset Yhteensä Tillikka (Road Map) 5 Lähde: Outi Nurmilaukas. Ennakkohuolto ja sen tuottavuus paperitehtaalla. Diplomityö. Oulu 1997

6 Elinjaksoajattelu Elinjakson kattava käyttöstrategia Tavoitteena käyttöomaisuuteen sidotun pääoman tuoton maksimointi asset management Halpa hinta edulliset käyttökustannukset Tillikka (Road Map) 6

7 Mitä RCM opettaa UAL Broberg MSP Submepp % 3% 3% 2% 2% 1% 17% 10% 5% 4% 3% 17% 7% 11% 6% 9% 14% 15% 42% 56% 68% 66% 29% 6% Siviililentokoneet Siviililentokoneet Sukellusveneet Laivat Tillikka (Road Map) 7

8 RCM peruskäsitteet Pystyykö käyttöhenkilökunta tunnistamaan vian Aiheutuuko vaarallinen tilanne? Rikotaanko ympäristömääräyksiä? Aiheutuuko vain tuotannon menetyksiä? Voidaanko vikaantuminen estää? Tillikka (Road Map) 8 yes no Määritellään jaksotettu, suunniteltu EH toimenpide Määritellään toimintaohjeet vian korjaamiseksi

9 Taso 1 Peruskäsitteet Toiminto puuttuu Käyttöhenkilöt pystyvät havaitsemaan Käyttöhenkilöt eivät pysty havaitsemaan Pystytäänkö vikaantuminen havaitsemaan ennen rikkoontumista kyllä Tee Jaksotettu EH toimenpide ei Voidaanko vikaantumismahdollisuutta pienentää jaksotetulla kunnostamisella kyllä Tee Jaksotettu kunnostaminen ei Voidaanko vikaantumismahdollisuutta pienentää jaksotetulla uusimisella kyllä Tee Jaksotettu uusiminen ei Pystytäänkö (tapahtunut) vika havaitsemaan kyllä Tee Jaksotettu vian etsintä ei RTF pieni riski suuri Uudelleensuunnittelu Tillikka (Road Map) 9

10 Megatrendit Tuotantovälineet muuttuvat yhä monimutkaisimmiksi Koneiden monimutkaistuessa ja automaation lisääntyessä yritykset tulevat entistä enemmän riippuviksi tuotantovälineiden toiminnan laadusta (business depends on machines). Esimerkki Ford Motor Co. Engine Assy: vuonna 1986 tuotannossa henkilöauton diesel moottori, tuotantolinjalla 69 käyttäjää, 1 kunnossapitäjä vuonna 1991 tuotannossa 2 DOHC bensiinimoottori, tuotantolinjalla 3 käyttäjää, 4 kunnossapitäjää Globaali kilpailu pakottaa jatkuvaan kehittymiseen (jos jokin asia voidaan tehdä halvemmalla / edullisemmin jossain muualla, niin se myös tehdään!) JIT toimintamalli on uudistanut toimintatavat. Luotettava toiminta korvaa välivarastoinnit ja on huomattavasti edullisempi tapa toimia. On syntynyt verkostoja, joiden toiminnan edellytys on luotettavuus (ja tehokkuus) Sidotun pääoman (kaksois)merkitys mitä suurempi sidotun pääoman osuus on, sitä tehokkaammin ja luotettavammin laitteiden on toimittava minä suurempi on toiminnan tehokkuus ja luotettavuus, sitä vähemmän tarvitsee sitoa pääomaa tuotantovälineisiin Tillikka (Road Map) 10

11 Kunnossapidon kustannukset Yritykset enenevässä määrin automatisoivat ja koneellistavat valmistusprosessejaan, jonka seurauksena kunnossapidettävien tuotantolaitteiden määrä kasvaa, jonka seurauksena yritysten kunnossapitokulut tulevat kasvamaan, jonka seurauksena kunnossapidon johdon on pystyttävä kohdistamaan rajalliset määrärahat siten, että sijoituksille saadaan paras mahdollinen tuotto 20 vuoden kuluttua kunnossapito maksaa enemmän kuin tänään! Yksikkökustannus on kuitenkin huomattavasti pienempi! Tillikka (Road Map) 11

12 Kunnossapidon laatu Yritykset enenevässä määrin automatisoivat ja koneellistavat valmistusprosessejaan, jonka seurauksena kyky saavuttaa ja ylläpitää tuotteiden laatu sekä toimintavarmuus riippuu entistä enemmän koneiden kunnosta (laaduntuottokyky) Kunnossapidon osuus tuotteiden laadun ja toiminnan luotettavuuden tekemisessä korostuu entisestään Tehokas kunnossapito mahdollistaa tuotantolaitoksen luotettavuuden Kunnossapidon laadun vaikutus on samanlainen kuin raaka-aineiden hyvyydellä (esim. puhtaus, laatu, sopivuus) prosessin työvoiman kouluttamisella / perehdyttämisellä koneiden ja apuvälineiden sopivuudella Tillikka (Road Map) 12

13 Kunnossapito ja turvallisuus Yhteiskunta ei hyväksy sitä, että työtään tehdessään työntekijät altistuvat vaaroille, loukkaantuvat tai kuolevat Turvallisuus on noussut yritysmaailman tärkeimpien arvojen joukkoon. Jos yritykset eivät noudata yhteiskunnan ja ympäristön asettamia vaatimuksia, niiden toiminta loppuu Laki, oikeus Kansalaisaktiivisuus (esim. Greenpeace) Kun yritykset enenevässä määrin automatisoivat ja koneellistavat valmistusprosessejaan, ympäristöön kohdistuvien riskien ja onnettomuuksien määrä kasvaa. Syy löytyy usein prosessin epäluotettavuudesta Komponentti rikkoontuu, jolloin syntyy päästöjä Turvalaite pettää (ei toimi), jolloin prosessin hallinta karkaa käsistä ja... Kunnossapidon merkitys tuotantoprosessien luotettavan toiminnan suhteen on hyvin merkittävä Tillikka (Road Map) 13

14 Kunnossapito - Tuotanto Teollisuus investoi tuotantovälineisiin, joilla tyydytetään markkinoilla vallitsevaa kysyntää Tuotantokoneiden luotettava toiminta perustuu niiden järkevään käyttämiseen ja kunnossapitämiseen Luotettavuus on yrityksen tärkein kilpailutekijä kaikki tuotanto- ja materiaalihukat minimoidaan (hallitaan) kaikki toiminnat nopeutuvat reagointikyky paranee toimitusajat lyhenevät pääomankierto tehostuu tuotteiden laatu on hallinnassa (optimoitu) asiakkaat saavat haluamansa tuotteet / palvelut sovitulla tavalla (korkea asiakastyytyväisyys) Yritys toimii tehokkaasti (nopeus, laatu, tuhlauksen välttäminen) jolloin sen kannattavuus ja kilpailusietoisuus ovat kunnossa Tillikka (Road Map) 14

15 Tuotantolaitteen elinkaari Kiinnitetyt kustannukset Toteutuneet kustannukset Tillikka (Road Map) 15 Lähde: Kunnossapitoyhdistys. Kunnossapito 2002 esittelysarja

16 Suunnittelun vaikutus LCP AB: Muutoksen suhteellinen kustannus on ideointivaiheessa 1 suunnitteluvaiheessa 10 valmistuksen aikana 100 käytön aikana 1000 Ford Motor Co s Rule* Every $1 spent up front during engineering to reduce maintenance eliminates a later $ 10 cost to maintain equipment properly $ 100 in breakdown maintenance The company vision should be how to prevent maintenance, not how to do it efficiently... Companies should spend more effort purchasing machines that need a minimum of attention Tillikka (Road Map) 16 * Gifford Brown (1993)

17 Työn vaativuus - peruskoulutus yliopisto Peruskoulutus ammattikoulu Mittaava kunnossapito, relelogiikan korjaukset Yksinkertaiset korjaukset IT-teknologiat, dataverkot, ohjelmistot Logiikkaosien (PLC) vianetsintä ja korjaus Työn vaativuus, erikoistuminen Tillikka (Road Map) 17

18 Kouluta (tai osta kapasiteettia) kompleksisuus Vaativien teknologioiden kehittyminen ja tulo markkinoille Ero (koulutatko omia vai ostatko ulkopuoliselta osaajalta) Perinteisen osaamisen kehittyminen aika Tillikka (Road Map) 18

19 Elinjakson turvaaminen any andustrial manufacturer that has not awekened to the fact it must become a service business, is in a serious peril today Glen Allmendinger & Ralph Lombreglia, HBR Oct Tillikka (Road Map) 19

20 Tillikka (Road Map) 20 Kunnossapidon kohdistaminen

21 RCM lähestymistapa 1. Mitkä ovat laitteen toiminnot ja suorituskykystandardit sen tämänhetkisessä toimintaympäristössä? 2. Mitä tapahtuu kun laite rikkoontuu (mitkä toiminnot jäävät tapahtumatta)? 3. Mikä aiheuttaa kunkin laitteen toiminnon puuttumisen / vajaatoiminnan? 4. Mitä tapahtuu kunkin vikaantumisen yhteydessä? 5. Mitä vahinkoja kukin vikaantuminen aiheuttaa? 6. Mitä voidaan tehdä kunkin vikaantumismallin havaitsemiseksi riittävän ajoissa tai vikaantumisen estämiseksi? 7. Mitä tehdään jos sopivaan ennakoivaa toimenpidettä ei löydy? Tillikka (Road Map) 21

22 Kunnossapidon kehittyminen 1. Reaktiivinen, reagoiva kunnossapito 2. Proaktiivinen, ennakoiva kunnossapito 3. Älykäs kunnossapito älykkään kunnossapidon kulmakivenä on kerätyn datan jalostaminen hyödynnettäväksi informaatioksi ja tietämykseksi, jolla aikaansaadaan liiketoimintaa hyödyttäviä aktiviteetteja Tillikka (Road Map) 22

23 Älykäs kunnossapito Datan kerääminen Mitä dataa, miten, miten siirretään Tietoturva (two way) Datalouhinta Varaosien kulutus (asiakaskohtaisesti laitteen tyyppi ja sovellutus huomioiden) Asiakasominaisuuksien vaikutus varaosatarpeeseen Elinjaksoennusteet, asiakas/sovellutuskohtaiset huolto- ja käyttöohjeet toimenpide-ennusteet ( luotettavuustakuu) Asiakasanalyysit Käytön optimointi Oikea käyttötapa (tehokkuus, turvallisuus) Taloudellisuus Luotettavuus Tillikka (Road Map) 23

24 Kunnossapidon kohdistaminen korkea Uudelleensuunnittelu Monitorointi, kunnonvalvonta, EH, jne. JHA Huolto, seuranta RTF matala Vian kriittisyys korkea Tillikka (Road Map) 24

25 Advise Do not get confused with all three (two) letter acronyms for maintenance. Whatever you call maintenance, it comes down to about 300 elements that together forms a description of Current Best Practices - CBP. Define essential parameters Focus on those! Remenber, first 80/20, then 100/0 Tillikka (Road Map) 25

26 Kunnossapidon kehittyminen TILLIKKA - Road Map seminaari esiintyjä kiittää! Tillikka (Road Map) 26 Jorma Järviö Service Management Solutions SMS Oy Koivulankatu 3C, FIN Hyvinkää , fax

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI Työn tarkastajat: Professori Timo Kärri Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen Seinäjoella 14.5.2015

Lisätiedot

HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN MODULOINTI

HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN MODULOINTI 0. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma. Juha Paronen HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN MODULOINTI Työn tarkastajat: Professori, TkT Jukka Martikainen TkT Vesa

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkötekniikan osasto DIPLOMITYÖ Linjakäytön ennakkohuolto Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan osaston osastoneuvoston

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Asset Management vesihuollossa

Asset Management vesihuollossa ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 61 Asset Management vesihuollossa Kirjallisuustutkimus Tero Välisalo, Minna Räikkönen & Erkki Lehtinen ISBN 951 38 6613 0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI Hannu Rantanen Jami Holtari YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI ISBN 951-764-311-X ISSN 0784-7688 1999 ALKUSANAT Tässä raportissa luodaan katsaus yrityksen suorituskykyyn osa-alueineen ja ulottuvuuksineen

Lisätiedot

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Aapo Sormunen TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Työn tarkastajat: Prof.

Lisätiedot

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden laitos DIPLOMITYÖ Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Työn 1. tarkastaja Työn 2. tarkastaja Työn

Lisätiedot

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Aho Jukka Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa Tuotantotalouden koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi 2009

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty: Automaaja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen 56 sivua Marraskuu 2012 Tutkinto Tradenomi Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI

ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Kati Sarinko ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. Diplomityö Henkilöstöresurssien hallintatyökalun vaatimukset asiantuntijaorganisaatiossa

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. Diplomityö Henkilöstöresurssien hallintatyökalun vaatimukset asiantuntijaorganisaatiossa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Diplomityö Henkilöstöresurssien hallintatyökalun vaatimukset asiantuntijaorganisaatiossa Diplomityön aihe on hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot