Postiosoite Katuosoite Puhelin Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postiosoite Katuosoite Puhelin 020 632 2200 www.aanekoski.fi Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax 020 632 2205 etunimi.sukunimi@aanekoski."

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta liite nro 1 1 (7) Perusturva Perusturva TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Äänekosken kaupungin perusturva pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Röntgenlaitteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Tarjouspyyntö koskee 1. suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston toimittamista ja asentamista käyttökuntoon Äänekosken terveysasemalle tarjouspyynnön liitteen 1 mukaisesti. Tarjotun laitteiston tulee soveltua kaikkiin tavanomaisiin natiivitutkimuksiin thorax- telineellä, bucky-pöydällä ja sängyllä sekä vertikaalisuuntaisiin kuvauksiin tutkimustelineen ulkopuolella. Tarjotun laitteiston tulee muodostaa toimiva kokonaisuus ja sisältää kaikki normaaliin käyttöön tarvittavat ohjelmat ja varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittu. Huoneessa nykyisin oleva natiivikuvauslaitteisto (Siemens Polydoros LX 50, hankintavuosi 1999) tullaan poistamaan, ja sen purkutyö ja poiskuljetus sekä mahdollinen hyvityshinta tulee sisältyä tarjoukseen erikseen eriteltynä osiona. Kuvattavien potilaiden liikuntakyky vaihtelee normaalisti liikkuvasta täysin liikkumattomaan vuodepotilaaseen. Kuvauksia tehdään vuodessa noin kpl. 2. digitaalisen panoraamatomografialaitteiston toimittamista ja asentamista käyttökuntoon Äänekosken terveysasemalle liitteen 2 mukaisesti. Tarjotun laitteiston tulee soveltua sekä lasten että aikuisten panoraamatomografia- ja kefalometriakuvauksiin sekä leukanivelkuvauksiin. Tarjotun laitteiston tulee muodostaa toimiva kokonaisuus ja sisältää kaikki normaaliin käyttöön tarvittavat ohjelmat ja varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittu. Postiosoite Katuosoite Puhelin Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax

2 44101 Äänekoski Äänekoski

3 2 (7) Hankintakausi kuvanlukijajärjestelmän toimittamista hammashuoltoon hammasröntgenkuvien digitalisointiin epäsuoralla menetelmällä liitteen 4 mukaisesti. Hankintayksikkö Hankintamuoto Äänekosken kaupunki, perusturva. Avoin menettely: kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi). Ennakkoilmoitus on julkaistu Tarjous Suomenkielinen tarjous, josta on käytävä ilmi tarjoajan virallinen nimi, kotipaikka, osoite ja Y-tunnus, on tehtävä tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Tarjouksessa tulee olla määriteltynä urakkarajat (tilaaja / laitetoimittaja) ja tilojen valmiusvaatimukset laiteasennusta varten. Erillisenä liitteenä on pohjakuva kuvaushuoneesta, johon laitteet tullaan sijoittamaan. Tarjouspyynnön liitteiden liitteinä on kolme sähköisessä muodossa olevaa Excel taulukkoa, jotka tulee toimittaa täytettynä muun tarjousmateriaalin mukana sähköisessä muodossa ja myös paperitulosteena päiväyksellä ja allekirjoituksella vahvistettuna. Tarjouksessa tulee vahvistaa tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen. Hinnat Tarjouksesta tulee ilmetä laitteiden a-hinnat ja yhteishinta. Hinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa. Hintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, toimistokulut sekä laskutus- ja muut vastaavat lisät. Hintojen muutokset Hintoja ei muuteta hankintakaudella. Osatarjous Osatarjous voidaan tehdä liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisista kokonaisuuksista. Vaihtoehtoinen tarjous Ei voida tehdä. Alihankkijoiden käyttö Tarjouksesta tulee ilmetä käyttääkö tarjoaja palveluissa alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden Y-tunnukset on ilmoitettava. Toimitusehto Laitteet toimitetaan vapaasti perille, asennetaan käyttöpaikalla käyttökuntoon ja pakkausmateriaalit kuljetaan pois. Toimitus hyväksytään käyttöönottotarkastuksessa. Toimitusaika mennessä. Takuu Laitteistoille kaikkine osineen on annettava vähintään 12 kuukauden takuuaika. Takuun ehdot ja kattavuus on käytävä ilmi tarjouksesta. Postiosoite Katuosoite Puhelin Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax Äänekoski Äänekoski

4

5 3 (7) Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona hankintayksikkö on hyväksynyt ja vastaanottanut laitteistot. Maksuehto Maksuaika 21 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Laskutus Laskutus sovittuina maksuerinä tilaukseen ja toimitukseen nähden. Tarjoukseen pyydetään liittämään ehdotus maksueristä. Hankintayksikkö ei maksa ennakkomaksuja eikä anna vakuuksia. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Muut ehdot Hankinnoissa noudatetaan julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja 2009 ja Äänekosken kaupungin hankintasääntöä. Tarjouksen tekijä sitoutuu tarjouksen jättäessään tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjouksia, jotka eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja, ei käsitellä. Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Nämä tiedot hankintayksikkö tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (www.ytj.fi). Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on toimitettava tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, jos hän käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun toteuttamisessa. Selvitysten toimittaminen on edellytyksenä hankintasopimuksen tekemiselle. Tarjouksen liitetiedot Tarjoukseen on liitettävä seuraavat suomenkieliset asiakirjat: 1. Verovelkatodistus ja todistus maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista. 2. Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 3. Selvitys tarjoajan vastuuvakuutuksesta. 4. Tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta. Todistukset saavat olla tarjouksen jättämispäivänä enintään kaksi kuukautta vanhoja. Todistukset on esitettävä myös alihankkijoiden osalta. Arviointi 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuuden tarkistamisen tarkoituksena on selvittää tarjoajien edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Postiosoite Katuosoite Puhelin

6 Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax Äänekoski Äänekoski

7 4 (7) Tarjous voidaan sulkea pois hankintalain (348/ ) mukaisesti. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan pääpaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Hankintapäätöksen tekemisen perusteet Tarkistetaan, että 1. Tarjous on laadittu siten, kuin tarjouspyynnössä on määritetty. 2. Tarjous täyttää tarjouspyynnön muodolliset vaatimukset. 3. Tarjous vastaa pyydettyjä kaupallisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta laatiessaan on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnön; tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset. Hankintapäätös tehdään erikseen suoradigitaalisesta natiivikuvauslaitteistosta, erikseen digitaalisesta panoraamatomografialaitteistosta ja erikseen kuvalukijajärjestelmästä hammashuoltoon ottaen huomioon kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavien arviointiperusteiden mukaan: Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto 1. hinta 50% - edullisin tarjous saa 50 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa vähemmän (laskentakaava: halvin hinta/tarjouksen hinta * 50) Laitteistojen toiminnallisuuden ja käytettävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seikkoihin, jotka ilmenevät esimerkiksi mahdollisilla tutustumiskäynneillä paikkoihin, joissa on käytössä vastaavia kuvauslaitteistoja. Vertailupisteytys kohdistuu ominaisuuksiin, joissa arvioidaan olevan käyttäjän kannalta oleellisia tekniseen suorituskykyyn, toiminnallisiin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen vaikuttavia eroja tarjottujen laitteiden välillä. Valintapisteet = ( tarkasteltava / eniten saaneen laitetoimittajan vertailupistemäärä) * osion maksimipistemäärä. Tiedon puuttuminen antaa 0 pistettä. 2. käyttöominaisuudet, mm. ergonomia ja helppokäyttöisyys 20% - parhaaksi arvioitava tarjous saa 20 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän Postiosoite Katuosoite Puhelin Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax Äänekoski Äänekoski

8

9 5 (7) 3. kuvanlaatu ja tekniset ominaisuudet, sisältäen mm. laitteistojen liikuteltavuuden kuvausvalmiuteen, detektorin ominaisuudet ja sädeannoksen 20 % - parhaaksi arvioitava tarjous saa 20 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän 4 huolto ja tekninen tuki, sisältäen mm. nopeuden, saatavuuden ja kustannustason 10%. - parhaaksi arvioitava tarjous saa 10 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän Digitaalinen panoraamatomografialaitteisto 1. hinta 50% - edullisin tarjous saa 50 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa vähemmän (laskentakaava: halvin hinta/tarjouksen hinta * 50) Laitteistojen toiminnallisuuden ja käytettävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seikkoihin, jotka ilmenevät esimerkiksi mahdollisilla tutustumiskäynneillä paikkoihin, joissa on käytössä vastaavia kuvauslaitteistoja. Vertailupisteytys kohdistuu ominaisuuksiin, joissa arvioidaan olevan käyttäjän kannalta oleellisia tekniseen suorituskykyyn, toiminnallisiin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen vaikuttavia eroja tarjottujen laitteiden välillä. Valintapisteet = ( tarkasteltava / eniten saaneen laitetoimittajan vertailupistemäärä) * osion maksimipistemäärä. Tiedon puuttuminen antaa 0 pistettä. 2. käyttöominaisuudet, mm. ergonomia ja helppokäyttöisyys 20% - parhaaksi arvioitava tarjous saa 20 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän 3. kuvanlaatu ja tekniset ominaisuudet, sisältäen mm. laitteistojen liikuteltavuuden kuvausvalmiuteen, detektorin ominaisuudet ja sädeannoksen 20 % - parhaaksi arvioitava tarjous saa 20 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän 4. huolto ja tekninen, tuki sisältäen mm. nopeuden, saatavuuden ja kustannustason 10%. - parhaaksi arvioitava tarjous saa 10 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän Kuvanlukijajärjestelmä 1. hinta 50% - edullisin tarjous saa 50 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa vähemmän (laskentakaava: halvin hinta/tarjouksen hinta * 50) Postiosoite Katuosoite Puhelin Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax Äänekoski Äänekoski

10

11 6 (7) 2. lukunopeus 20% - nopein saa 20 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän (laskentakaava: tarjotun laitteiston lukunopeus/suurin tarjottu lukunopeus * 20) - tiedon puuttuminen antaa 0 pistettä 3. lukutarkkuus 20% - tarkin saa 20 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa vähemmän (laskentakaava: tarjotun laitteiston lukutarkkuus/paras tarjottu lukutarkkuus * 20) - tiedon puuttuminen antaa 0 pistettä 4. arkistointi 5 % - jos arkisto on, saa 5 pistettä - arkiston puuttuminen antaa 0 pistettä - tiedon puuttuminen antaa 0 pistettä 5. vähintään kolme eri kuvalevykokoa (aikuiset, lapset, BW) 5 % - jos on, saa 5 pistettä - ellei ole, saa 0 pistettä - tiedon puuttuminen antaa 0 pistettä Hankintasopimus Tarjouspyyntö ja tarjous muodostavat hankintasopimuksen perustan. Sopimus hankintayksikön ja hyväksytyn tarjouksen tekijän välille syntyy, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimuksen purkaminen Sopimusasiakirjojen järjestys on 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot Tarjous Kumpikaan sopijapuoli ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että tähän hankintaan liittyvien sopimusten sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan olennaisista muutoksista ilmoitetaan toiselle sopijaosapuolelle. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (4 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Hankintasopimuksen irtisanominen Hankintayksikkö voi sanoa hankintasopimuksen irti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla sopimuskauden aikana ilman korvauksia, mikäli se ei ole tyytyväinen palveluun tai toimittajan toimintatapoihin. Asiakirjojen julkisuus Sopimuksenteon jälkeen tarjoukset ovat julkisia. Tarvittaessa asiakirjat ovat kirjallisesta pyynnöstä erikseen sovittavana ajankohtana nähtävissä hankintayksikössä. Postiosoite Katuosoite Puhelin Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax

12 44101 Äänekoski Äänekoski

13 7 (7) Tarjouksen voimassaolo ja määräaika Asianosaisella on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n mukaan oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn; ei kuitenkaan viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskevista tiedoista tarjouksen hintaa lukuun ottamatta. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tällaiset tiedot tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tarjouksen kokonaishinta ja alennusprosentti eivät ole liikesalaisuuksia. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Suomenkieliset tarjoukset pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina klo mennessä suljetussa kirjekuoressa merkinnällä "Röntgenlaitteet 2010 osoitteella Äänekosken kaupunki, Jaana Rantanen, PL 24, Äänekoski. Tarjous liitteineen on lähetettävä myös sähköisesti osoitteella Määräajan jälkeen saapuneita, puutteellisesti laadittuja tai epäselviä tarjouksia ei oteta huomioon. Lisätiedot Natiivikuvauslaitteistoa ja panoraamatomografialaitteistoa koskevat tarjouspyyntöön liittyvät suomenkieliset tiedustelut ja kysymykset pyydetään lähettämään viimeistään sähköpostitse osoitteeseen Kuvanlukijajärjestelmää koskevat tarjouspyyntöön liittyvät suomenkieliset tiedustelut ja kysymykset pyydetään lähettämään viimeistään sähköpostitse osoitteeseen Kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan viimeistään internet-osoitteessa hankinnat. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan internet-osoitteessa hankinnat. Äänekoski Äänekosken kaupunki, perusturva Ylilääkäri Tapio Tammela Liitteet: 1. Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto - tähän liittyvä excel-taulukko 2. Digitaalinen panoraamatomografialaitteisto - tähän liittyvä excel-taulukko 3. Pohjakuva kuvaushuoneesta 4. Kuvanlukijajärjestelmä hammashuoltoon, tähän liittyvä excel-taulukko Postiosoite Katuosoite Puhelin Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax

14 44101 Äänekoski Äänekoski Tarjouspyyntö Liite 1 1 (3) Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto Tarjotun laitteiston tulee muodostaa toimiva kokonaisuus ja sisältää kaikki normaaliin käyttöön tarvittavat ohjelmat ja varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittu. Tarjouksessa tulee olla määriteltynä urakkarajat (tilaaja / laitetoimittaja) ja tilojen valmiusvaatimukset laiteasennusta varten. Erillisenä liitteenä on esitetty pohjakuva kuvaushuoneesta, johon laite tullaan sijoittamaan. Huoneessa nykyisin oleva natiivikuvauslaitteisto (Siemens Polydoros LX 50, hankintavuosi 1999) tullaan poistamaan, ja sen purkutyö ja poiskuljetus sekä mahdollinen hyvityshinta tulee sisältyä tarjoukseen erikseen eriteltynä osiona. Tarjouspyynnön liitteenä on sähköisessä muodossa oleva Excel taulukko, joka tulee toimittaa täytettynä muun tarjousmateriaalin mukana sähköisessä muodossa ja myös paperitulosteena päiväyksellä ja allekirjoituksella vahvistettuna. 1. Laitteiston käyttötarkoitus Laitteiston tulee soveltua kaikkiin tavanomaisiin natiivitutkimuksiin thorax- telineellä, bucky- pöydällä, sängyllä sekä vertikaalisuuntaiset kuvaukset tutkimustelineen ulkopuolella. 2. Tarjouserittelyt ja laitteiston vaatimukset Laitteiston tulee olla kahdella detektorilla varustettu, suoradigitaalinen sekä toiminnoiltaan helppokäyttöinen ja hyvän ergonomian omaava kokonaisuus. Laitteiston kokoonpano: röntgenputki kattotelineellä generaattori valotusautomaatilla ja kohdeohjelmoinnilla pystykuvausteline kiinteällä detektorilla bucky- pöytä irrotettavalla detektorilla ohjauskonsoli 3. Laitteistolta edellytetään seuraavia ominaisuuksia ja toimintoja Röntgenputki ja kattoteline: kattoteline laajaliikkeinen, ja sen tulee soveltua myös vuodepotilaan kuvaukseen röntgenputkessa sekä automaattisesti että manuaalisesti ohjautuva kaihdin röntgenputken ja detektorin asemointi sekä manuaalisesti että automaattisesti kuvausohjelman mukaan toteutuvia (autoposition) röntgenputken lisäsuodatus kohdeohjelman mukaan automaattisesti vaihtuva potilaan säteilyannoksen mittaus (DAP) sekä kuvakohtaisen säteilyannoksen esitys ja tallennus kuvadataan. Kuvauspöytä: pöydän tulee olla kiinteästi asennettu painoraja yli 200 kg pöydän korkeusliike motorisoitu kuvauspöydässä oma liikuteltava detektori vertikaali-kuvaussuunnan lisäksi horisontaali- ja viistokuvaus mahdollisia pöydässä liikkuva hila, joka on helposti irrotettavissa

15 Liite 1 2 (3) Pystykuvausteline: oma, kiinteä detektori, kuva-alueen koko vähintän 35 x 43 cm telineessä käsikahvat potilaan tueksi liikkuva, helposti irrotettavissa oleva hila telineen detektori mahdollista kallistaa vaakatasoon laitteiston asemointi riittävän alas niin, että polvikuvaukset lattialla seisten mahdollista Ohjaustyöasema: laitteistolla tulee olla DICOM- standardin mukaiset toiminnot ohjaustyöasemalla tulee olla vähintään kuvan kirkkauden ja kontrastin säätö, kuvan kääntö, invertointi, tekstin lisäys ja kuvan uudelleen prosessoinnin mahdollisuus. automaattiset ohjelmistot laadunvalvontaa sekä säteilyannosten ja hukka-eksponointien seurantaa varten ja STUK:n ohjeistuksen mukaisen laadunvalvonnan toteuttamiseen tarvittavat työkalut ( mm. soveltuva laadunvalvontafantomi) lisäksi pyydetään erittely optioista ja muista edellä mainittujen ominaisuuksien ulkopuolelle jäävistä kuvaus- ja ohjelmistotuotepaketeista, joita on saatavilla 4. DICOM- ja verkotusominaisuusvaatimukset Äänekosken terveyskeskuksessa on käytössä Mediconsult Oy:n Mediatri potilastietojärjestelmä, kuva-arkistoratkaisuina Tieto Oy:n Jons-Medical ohjelmisto sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ylläpitämä Commit Oy:n Sectra PACS järjestelmä selaimineen. Laitteiston tulee olla yhteensopiva kyseisten ohjelmistojen kanssa ja liitettävissä paikalliseen lähiverkkoon Ethernet- verkkoliitännällä (10/100/1000 MB). Toimitukseen tulee sisältyä laitteiston asennus ja integrointi, testaus ja käyttökoulutus Äänekosken terveyskeskuksen henkilöstölle sekä tarvittavilta osin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin PACS- toiminnoista vastaaville henkilöille. Lisäksi toimitukseen tulee sisältyä riittävä koulutus laitteen DICOM- ja verkkoasetuksista sekä tarvittavat salasanat ja opastus näiden muuttamiseksi. Vaadittavat DICOM 3.0 -luokat ja palvelut laitteella ja siihen liittyvällä ohjaustyöasemalla: DICOM Storage SCU / SCP DICOM Modality Worklist SCU ( kyselyparametreina ainakin AET, pvm ja modaliteetti DICOM Storage Commitment SCU DICOM Query / Retrieve SCU DICOM Modality Performed Procedure Step SCU Tuetuista DICOM palveluluokista on esitettävä virallinen voimassaoleva DICOM Conformance Statement. 5. Tilatekninen suunnittelu ja laitteiston asennusehdot Tilatekninen suunnittelu tulee kuulua toimitukseen kaikkine oheiskustannuksineen. Tilaaja osoittaa kuvauslaitteistolle tarkoitetun huoneen, jonka pohjakuvaan (liite pdf-formaatissa) laitetoimittajan tulee esittää luonnos laitteen sijoittelusta ja liittää se tarjoukseen. Huoneen korkeus on 297 cm, muut tarkat mitat on tarkistettava laitteen käyttöpaikalla. Lisäksi laitteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon mahdollinen panoraamalaitteen sijoittaminen samaan huoneeseen Laitetoimittaja vastaa laitteiston asentamisesta kaikkine oheislaitteineen ja tarvikkeineen. Se vastaa myös asennuksessa tarvittavien asennusalustojen ja kattokiskojen hankinnasta ja asentamisesta. Lisäksi toimitukseen tulee sisältyä Säteilyturvakeskuksen lupa-anomusten esitäyttö siihen liittyvine piirustuksineen.

16 Liite 1 3 (3) 6. Takuu Hankintaan sisältyville laitteille tulee antaa vähintään kahdentoista (12) kuukauden takuu laitteiden vastaanottopäivästä lukien. Poikkeukset em. takuuehdoista on ilmoitettava tarjouksessa. Takuuseen tulee sisältyä yksi määräaikaishuolto veloituksetta. Ohjelmistopäivitykset ja korjauspäivitykset, jotka voidaan tehdä laitteistolle ilman oleellisia laitteistomuutoksia, tulee kuulua toimitukseen vähintään viiden (5) vuoden ajan vastaanottopäivästä lukien. 7. Huoltojärjestelyt Laitteella tulee olla huoltopiste Suomessa. Tarjouksessa pyydetään esittämään kyseisen laitteen huoltoon liittyvät seuraavat asiat sekä luotettava kuvaus huoltojärjestelyistä ja selvitys huoltosopimushinnoista. laitteen huolto-organisaatio ja Suomessa olevat operatiiviset huoltopisteet selvitys varaosien ja huollon saatavuudesta selvitys, onko laitteessa automaattinen vikadiagnostiikka- tai huolto-ohjelma selvitys, mistä osista tietoa saa ja mistä tai kenen luettavissa tiedot ovat selvitys, onko tilaajalla mahdollisuus saada käyttöoikeus huolto-ohjelmaan selvitys, millainen on laitteen etähuoltotuki ja onko etähuoltopalvelupistettä selvitys liityntätavasta etähuoltoon ja mitkä osat laitteistosta siihen on liitetty Huoltosopimushinnat: 1. Täys-ylläpitosopimus: kauppahintaan kuuluvana takuuaikana takuuajan jälkeen kiinteä hinta 3 vuoden ajalle 2. Määräaikaishuoltosopimus, ehdot: kuinka monta huoltokertaa / v (tutkimuksia n / v) mikä on huoltoon käytetty aika / käyntikerta työtuntihinta matkakustannukset (tuntihinta + km-korvaus) mahdolliset sivukulut ja mistä ne koostuvat 8. Huolto- ja käyttökoulutus Toimitukseen tulee sisältyä kahdelle (2) ostajan edustajalle täydentävää huoltokoulutusta yksi - kaksi (1-2) päivää maksuttomana viimeistään takuuajan loppuun mennessä. Myyjä vastaa kurssi-, matka- ja majoituskustannuksista ellei koulutusta pystytä järjestämään laitteen käyttöpaikalla. Lisäksi toimitukseen vaaditaan perusteellinen käyttökoulutus suomen kielellä laitteistoa käyttävälle henkilöstolle laitteiston käyttöpaikalla seuraavasti: vähintään kolme (3) työpäivää käyttökoulutusta käyttöönottovaiheessa yhden (1) päivän koulutus n. 1-2 kk:n kuluttua käyttöönotosta yhden (1) päivän koulutus takuuajan loppuun mennessä mahdollisesti muualla tapahtuvasta koulutuksesta myyjä vastaa kurssimaksusta uusinta- ja lisäkoulutus, joka ei sisälly tarjoukseen, tulee hinnoitella erikseen käyttökoulutussuunnitelma sekä käyttökouluttajan kokemus ja pätevyys tulee ilmoittaa tarjouksessa.

17 Äänekosken kaupunki, perusturva Liite 2 Suoradigitaalinen natiiviröntgenlaitehankinta 2010 TARJOUSTAULUKKO (tarjouspyynnön liitteeseen 1) Pyydämme täydentämään alla olevan Excel-taulukon tarjottavaa tuotetta koskevilla tiedoilla hintatietoineen. Täytetty Excel-taulukko pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa sekä tulostettuna paperille päivämäärällä ja allekirjoituksella vahvistettuna muun tarjousmateriaalin liitteenä. Liitetaulukon tiedoston nimeen pyydetään lisäämään laitetoimittajan nimi. Taulukon tietoja käytetään suoritettavassa laitevertailussa ja päätöksenteon perusteena. Laitetoimittaja: Tarjottava laite, nimi / malli: (ALV 0%) TEKNISET JA TOIMINNALLISET OMINAISUUDET Röntgengeneraattori (merkki / malli) kv-alue / ma-alue Röntgenputki (merkki/malli) Lisäsuodatusvaihtoehdot Automaattinen suodatuksen vaihto kohdeohjelman mukaan? Automaattinen kaihdin, jossa myös manuaalinen ohjaus? Kattoteline / monitoimiteline (Merkki / Malli) Telineen liikealueet: Pystyliike (cm) Vaakaliike (cm) röntgenputken kallistukset ja kääntö (astetta) röntgenputken fokuspisteen alin ja ylin korkeus lattiasta Motorisoidut liikkeet? Liikkeet joissa on detektorin automaattiseuranta? Kattotelineen autoposition-toiminto? Suoradigitaalinen kuvadetektori Laitteiston kuvadetektorien lukumäärä tyyppi: (suora konversio / epäsuorakonversio) lmaisimen tuikeaine (CsI, GOS, muu) maksimi kuvakoko (?x? cm) Detektorin matriisin koko Pikselikoko (µm) /resoluutio [lp/mm] Detektorin dynamiikka ("bittisyys") Modulaation siirtofunktio (MTF): [X% (X lp/mm)]

18 Kvanttiefektiivisyys (DQE): [X% (X lp/mm)] Automaattinen detektorin kalibrointi (on/ei), kesto? Käyttäjän tekemän kalibroinnin suoritusväli ja kesto Hajasäteilyhilat Liikkuva hila (on/ei) Pystykuvaushila: fokusetäisyys / hilasuhde Makuukuvaushila: fokusetäisyys / hilasuhde Kuvauspöydän ominaisuudet Pöydän mitat (pituus x leveys x ylin korkeus) Pöydän kääntöominaisuus (on/ei) Pöytälevy irroitettava (on/ei) Pöydän pituusliike (cm) Pöydän liikuteltavuus sivusuunnassa (cm) Pöydän korkeuden säätöväli lattiasta (cm) Sallittu maksimipaino pöydällä (kg) Pystykuvaustelineen ominaisuudet Telineen tyyppi: monitoimiteline / kiinteä pilariteline Kuvausetäisyyden valintaväli (cm) Pystykuvauksen kiinnipitotilanteen kahvat ja kiinnitys (erillinen kiinteä teline / kattotelineessä / yms ) Kallistus (+/astetta) Laitteen annosmittari - DAP Laskennallinen DAP (on/ei) Mittaava DAP-mittari (on/ei) malli / merkki Annostietojen tallentuminen Dicom kuvatietoon (MPPS) (on/ei) DICOM 3.0 ominaisuudet (kyllä / ei / optio): DICOM Storage SCU (Service Class User) DICOM Query / Retrieve SCU DICOM Worklist SCU (kyselyparametreina ainakin AET,pvm ja modaliteetti) DICOM Storage Commitment SCU DICOM Modality Performed Procedure Step SCU Integrointi Liitäntä Mediatriin Liitäntä JONS-arkistoon Liitäntä Keskisuomen SHP:n PACS-järjestelmään Kuvauksen ohjaustietokoneen ominaisuudet Työaseman monitorien lukumäärä Monitorien merkki ja tyyppi Koko (tuumina) Kuvamatriisi Onko monitori(t) DICOM-kalibroitu Mahdollisuus tallentaa tutkimuksia CD/DVD:lle katseluohjelmalla (on/ei) Tarjottu kokonaisuus yhteensä Niissä kohdissa joissa on yksikköhinta, merkitse hinnan lisäksi merkintä "sis. hintaa", jos kyseinen ominaisuus / tuote kuuluu annettuun kokonaistarjoukseen

19 Toimitusaika asennettuna ja käyttökunnossa Laitteiston päivitettävyys Ohjelmistot Kuvauslaitteiston päivitysmahdollisuudet Takuut Laitteen takuuaika, tarvittaessa listaa osien takuut Käyttö- ja huoltokoulutus (kts. vaatimukset tarjouspyynnöstä) Lisäkoulutuksen hinta Huolto ja tekninen tuki Huolto-organisaatio Huollon kotipaikka Lähin huoltopiste Automaattinen vikadiagnostiikka tai huolto-ohjelma (kyllä/ei) Mistä tai kenen luettavissa tiedot ovat? Mahdollisuus saada käyttöoikeus vikadiagnostiikka- / huoltoohjelmaan (kyllä/ei)? Etähuoltotuki ja etähuollon liityntätapa Onko etähuoltopalvelupistettä? Mitkä laitteiston osat on liitetty etähuoltoon Huolto- / ylläpitosopimushintoja Täys-ylläpitosopimus 1. kauppahintaan kuuluvana takuuaikana 2. takuuajan jälkeen kiinteä hinta 3 vuoden ajalle Määräaikaishuoltosopimus Huoltokerrat / vuosi (tutkimuksia n / vuosi) huoltoon käytetty aika / käyntikerta työtuntihinta matkakustannukset (tuntihinta + kilometrikorvaus) mahdolliset sivukulut ja mistä ne koostuvat Etähuoltoyhteys / etähuoltotuki, jos se on erikseen hinnoiteltu Röntgenputken hinta Kuvadetektorin hinta TARJOUSTA VASTAAVIEN NATIIVIKUVAUSLAITTEISTOJEN REFERENSSILUETTELO liittenä luettelo) paikoista / sairaaloista) Asennukset Suomessa (kpl) vuonna 2007 vuonna 2008 vuonna 2009 MAHDOLLISET HYÖDYLLISET LISÄOPTIOT / LISÄVARUSTEET LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS HUOMIOIDEN Lyhyt tuotekuvaus tai ilmoita vähintään tuotenimi (viitteenä datalehti tai vastaava tarkempi informaatio tuotteesta) Integrointi järjestelmiin

20 Liitäntä Mediatriin Liitäntä JONS-arkistoon Liitäntä KSKS:n PACS-järjestelmään Liite 3

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tarjouspyyntö 2 Liite 1, Tarjouslomake 5 Liite 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat. Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat. Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. MATERIAALIHALLINTO 9.9.2015 TP 15149 PRUUKIN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEET, LAITTEET JA KALUSTEET TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Pruukin yhtenäiskoulun

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot