KORJAUSHANKKEEN ASIAKASLÄHTÖINEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TIEDONHALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSHANKKEEN ASIAKASLÄHTÖINEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TIEDONHALLINTA"

Transkriptio

1 KORJAUSHANKKEEN ASIAKASLÄHTÖINEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TIEDONHALLINTA Tekes korjausohjelma tilaajaworkshop Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Luovutus- ja käyttöönottovaiheen merkitys 2. Käyttöönottovaiheen toteutus nykyisin 1. Viimeistely ja luovutus 2. Rakennushankkeen tiedonhallinta 3. Käyttöönoton tavoitetila 1. Prosessi palvelu 2. Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta 3. Jyrkkälän tiedonhallinta 4. Kehitystarpeet ja edellytykset Kumppanisi korjausrakentamisessa

3 RAKENNUSHANKE TÄHTÄÄ KÄYTTÖÖNOTTOON JA KÄYTTÖÖN Rakennuksen & ylläpidon arvo % Prosessin & Informaatio n arvo % KIINTEISTÖN ARVONTUOTTO + - KÄYTTÄJ ÄN TARPEET SUUN N. RAKEN T. YLLÄPITO KIINTEISTÖN TOIMINTA KÄYTTÄJÄTOIMIN NOT t Image adapted from Dr. Martin Fischer, CIFE IAB, 2011 by DPR Construction Tavoitteena paras mahdollinen arvontuotto käyttäjälle Kumppanisi korjausrakentamisessa

4 LUOVUTUS- JA KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEEN MERKITYS Rakennuksen uuden elämän alku; muunnos työmaasta toimivaksi rakennukseksi Onnistuneen hankkeen lupausten lunastus Ratkaisee asiakastyytyväisyyden Lopputuloksen laatu Käyttöönottoprosessin laatu ja palvelukokemus Tekninen viritys käyttöä ja ylläpitoa varten elinkaarikustannukset, olosuhteet Kertyneen tiedon muuttaminen käyttöä ja ylläpitoa palvelevaan muotoon Helpoin paikka nostaa asiakastyytyväisyyttä ja alan imagoa sekä pienentää elinkaarikustannuksia Kumppanisi korjausrakentamisessa

5 LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO NYKYISIN Kumppanisi korjausrakentamisessa

6 VIIMEISTELYN JA KÄYTTÖÖNOTON NYKYPROSESSI (TAVOITETILA) Viimeistelyaikataulu Rakennustekninen itselle luovutus Talotekniikan toimintakokeiden, säätöjen jne. aikataulutus ja koordinaatio Lämpökuvaus + ilmatiiveyden mittaus Luovutusaineisto, huoltokirja Viestintä ja yhteistyö asiakkaan kanssa (muuttoaikataulu) Käyttöhenkilökunnan koulutus Käyttäjien ohjeet ja opastus Asiakaspalaute Takuuajan toiminnot Muokattu; Hult,T Kumppanisi korjausrakentamisessa

7 RAKENNUSHANKKEEN JÄRJESTELMIÄ JA TIETOVIRTOJA Asiakkaat Raportointi Viestintä LM-työt Palaute Tarveselvitys Esi-, hanke-, luonnos- ja toteutussuunnittelu Valmistelu, rakentaminen ja Käyttöönotto, käyttö ja ylläpito Elinkaarikustannukset Laskuri Suunnitelmat: CAD, BIM, projektipankki Kustannukset Laskentajärj. Kustannusohjaus: Aikataulu: Projekti erp Aikatauluohj. Tuotetaan sisältö käyttöä ja ylläpitoa varten Hankinnat Hankintajärj. Projektin dokumentit: Dokumentinhall.. Toimittajat Tilaukset Raportointi Luovutusaineisto: Kiinteistötietojärj. / arkisto Ylläpidon ohjaus: Huoltokirja / toiminnanohjaus Kiinteistön ohjaus Rakennusautomaatio, etäohjaus

8 MIKÄ ON HUOLTOKIRJA? Uudis- tai korjausrakentamisen yhteydessä laadittava kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus kiinteistönpidon tueksi Suunnitelma huoltotehtävien toteuttamiseksi niin, että kiinteistö pysyy jatkuvasti kunnossa ja ongelmat estetään ennalta. Huoltokirjan tehtäväsisällöt muodostavat pohjan ylläpitopalveluiden hankkimiselle. Huolto-ohjelman mukainen dokumentointi toimii näyttönä kiinteistön takuuohjelman voimassaolosta. Tyypillistä sisältöä: Kiinteistön tiedot Kiinteistönhoidon viikoittaiset tehtävät ja niiden seuranta Teknisen hoidon ja huollon ohjeet Palvelupyyntöjen kirjaus, toimenpiteiden seuranta ja dokumentointi Ylläpidon tarvitsema dokumentaatio, kuten teknisten laitteiden paikantamis-piirustukset. tiedot pintarakenteista ja laitetiedot Ylläpitosopimukset ja vastuualueet Kiinteistön kulutusten seuranta ja raportointi Ylläpitotoiminnan laadun raportointi pvm NCC Rakennus Oy 9

9 LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO LISÄARVOA TUOTTAVAKSI PALVELUKOKEMUKSEKSI Kumppanisi korjausrakentamisessa

10 KÄYTTÖÖNOTON PALVELUMUOTOILU Tekniikka Ihmiset Virheetön luovutus Suunnittelu Sisäiset tarkastukset Viranomaistarkastukset Lopputarkastus Vastaanotto Luovutusaineisto Talotekniset säädöt Suunnittelu Laite- ja asennustarkast. Toimintakokeet Yhteiskoekäyttö Mittaukset, säädöt Ylläpidon käynnistys Palvelujen hankinta Huoltokirja Ylläpidon koulutus Ylläpidon palaute Etävalvonta Käyttöönotto Tiedonkulku Käyttäjien ohjeet Käyttäjien perehdytys Käyttäjäkysely Takuuajan yhteyshenkilö Palvelukokemus Käyttöönoton vastuuhenkilö / organisointi Muuttopalvelu Muutospalvelu Jälkiarviointi + ehdotukset Huolenpitopaketti Kumppanisi korjausrakentamisessa

11 KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN MUUTOSTYÖN KONSEPTI (RYM SY) Käyttäjäprosessi Muutostarpeen määrittäminen Tavoitteiden määrittely Sitoutuminen hankkeeseen Käyttäjäprofiilien tunnistaminen Työympäristön nykytilan arviointi Tilamuutosvaihtoehtoje n määrittäminen Vaihtoehtojen arvioiminen Ratkaisun yhteiskehittäminen Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen Korjaustyön seuraaminen Muuttoon valmistautuminen Toimistoetiketin yhteiskehittäminen Muuttosuunnitelma Onnistunut muutto Toimivat ja tuottavat tilat Käyttäjien koulutus ja ohjeistus Jälkiarviointi ja parannustarpeet Toimistoetiketin tarkistus Tilaajan tavoitteet Käyttäjien tarpeet Ratkaisun kuvaus Toteutus Käyttöönotto ja käyttö Asiakas päättää tavoitteista ja hankkeen reunaehdoista Tilankäytön tehostamisen mahdollisuudet Tarvittaessa uusien toimitilojen etsintä Päätös suunnittelun aloittamisesta Suunnittelun lähtötietojen saaminen Erityyppisten suunnitteluratkaisuiden hahmottaminen Kustannus- ja tuotantotieto asiakkaan päätöksenteon tukena Suunnittelun ohjaus Viranomaislupien järjestäminen Kustannusarviot suunnittelun edetessä Päätös rakennustöiden aloittamisesta Muutostöiden valmistelu Ammattimainen projektinhallinta Jatkuva tiedottaminen toteutuksen kulusta Asiakasystävällinen rakennustöiden toteutus Toteutuksen viimeistely ja luovutusvalmius Onnistunut muutto Toimivat ja tuottavat tilat Talotekniset hienosäädöt Ylläpitäjien koulutus Täydentävät muutokset 6 kk Hankeprosessi

12 KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN TIEDONHALLINNAN SUUNNITTELU Tieto kertyy hankkeen aikana Korjauksen osapuolten tarpeet Työkalut esim. huoltokirja Tiedon tavoitetilan kuvaus Käytön ja ylläpidon tarpeet Huoltokirja Ylläpidon tarvitsemat tiedot ja toiminnot Kunnossapitoohjelma Vuosi- ja PTS - korjaukset Asukasportaali Asukkaiden ja taloyhtiön hallinnon toiminnot ja palvelut Tekninen luovutusaineisto Dokumenttiarkisto BIM? Rakennusautomaatio Järjestelmien ohjaus (etävalvonta?) Kulutukset, mittarointi Kumppanisi korjausrakentamisessa

13 Kumppanit Omat/allianssi KÄYTÖN AJAN PALVELUALUSTA Palvelut Isännöinti, vuokraus Tekninen alusta As Oy / kiinteistö Huolto ja helpdesk Laajennettu takuu? Kiinteistöpalvelut Energiahankinta Lähikauppa Huoltokirja Hallinto / isännöinti Asukasportaali Luovutusaineisto Järjestelmien ohjaus Muuta? Projektiportaali Ylläpidon helpdesk Viestinnän ja asiakaspalvelun parantuminen Ylläpidon ja hallinnon tehostuminen Energiansäästö Palvelut / liiketoiminta

14 JYRKKÄLÄN TIEDONHALLINTA 1300 asukasta, 600 asuntoa, lähes 30 rakennusta Pääosin ulkopuolien peruskorjaus + facelift Kustannustehokas tekninen korjaus, houkuttelevuus, yhteisöllisyys Korjaus toteutetaan ; tarkoitus kehittää asukaslähtöinen tiedonhallinnan ratkaisu vaiheittain Konseptointi, skaalautuvuus erilaisiin hankkeisiin Kumppanisi korjausrakentamisessa

15 Kumppanisi korjausrakentamisessa JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

16 INTEGROINTI = VALMISTAUTUMISTA KÄYTTÖÖN JA YLLÄPITOON Visualisointi, elinkaari Yhteistyö, yhteinen sijainti Tuotannon ohjaus Mitattava arvo asiakkaalle Integroitu tiedon- Hallinta Lähtötiedo t BIM Integroitu tiimi Integroitu prosessi Suunnitelmallinen toteutus Integroidut järjestelmät Toimiva ja palveleva rakennus

17 ONNISTUNEEN LUOVUTUKSEN JA KÄYTÖÖNOTON EDELLYTYKSET Integroiva toimintamalli paremmat edellytykset onnistua Käyttäjän / asukkaiden tarpeet ja toiveet selvitetään ja priorisoidaan (myös tiedonhallinta) Käyttöönotto alkaa jo suunnitteluvaiheessa; tiedonhallinnan ja palvelujen käyttäjälähtöinen suunnittelu Perusasiat toteutuksessa onnistuvat; aikataulunpito, tehtävien ohjaus, laadunvarmistus, viimeistely, talotekniikan toiminta Onnistunut käyttöönottovaiheen aloitus asiakastoimintoineen ja palveluiden käynnistäminen Jälkihoito: takuuajan tehtävät, jälkiarviointi + tarvittavat toimenpiteet, aktiivinen huolenpito Elinkaaren aikainen kumppanuus? Kumppanisi korjausrakentamisessa

18 UUDET TOTEUTUSMUODOT TALOYHTIÖKORJAUKSISSA Eri toteutusmuodot ja niiden soveltuvuus Myös projektinjohto- ja yhteistoimintaurakka Suunnittelu-, hankinta- ja toteutusvaihe eri toteutusmuodoissa As Oy korjausten ajankohtaisia erityiskysymyksiä Yhteistoimintaurakan sopimusmalli Kumppanisi korjausrakentamisessa

19 Kumppanisi korjausrakentamisessa KIITOS!

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN 1 Vaikka ajatus voi kauhistuttaa, putkiremontti on mahdollisuus entistä parempaan viihtyvyyteen. NCC:n toimintamallissa asukastyytyväisyydellä on suuri painoarvo. 2 NCC:N SUUNNITTELU-

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat IV-KUNTOTUTKIMUS Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat Ilmastointijärjestelmän hyvä hoito ja ylläpito ovat välttämättömiä IV-järjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta.

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236 Hannu Koski Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2236 Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen Hannu Koski VTT Rakennus-

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Suunnittelun ohjaus allianssiurakassa

Suunnittelun ohjaus allianssiurakassa Suunnittelun ohjaus allianssiurakassa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Tero Kanervo NCC Rakennus Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Aalto PRO Sisältö 1 Allianssin historia...

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI VAATIVAT KOHTEET s.04 TOIMITILOJEN MUUTOSTYÖT s.06 TALOTEKNIIKKA s.08 ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS s.09 PUTKIREMONTTI s.09 Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1989 perustettu

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhteistyö yksityisen palveluntuottajan kanssa

Yhteistyö yksityisen palveluntuottajan kanssa Yhteistyö yksityisen palveluntuottajan kanssa Askola, Westendinpuiston koulu, Espoon sairaala Joensuu 24.5.2011 Liiketoimintayksikön johtaja Jukka Tuominen Sisältö Coor Service Management Askola Teknisen

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot