Kestäväksi Rakennettu Suomi Yhtenäiset käytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestäväksi Rakennettu Suomi Yhtenäiset käytännöt"

Transkriptio

1 Syyskuu - teemakuukausi rakentajille LIITTEET Päivitetty Liitteissä on kuvattu kosteudenhallinnan teemakuukauden pääpiirteitä, kokonaisvaltaista kosteudenhallintaketjua sekä kosteudenhallintaselvityksen sisältöä ja kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviä. LIITTEET ON KOHDENNETTU ERITYISESTI RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE JA RAKENNUSHANKKEEN ASIANTUNTIJOILLE Liitteet: LIITE 1: teemakuukauden toimintamallin pääpiirteet LIITE 2: laadunvarmistusketjun kuvaus LIITE 3: Kosteudenhallintaselvityksen merkitys ja sisältö LIITE 4: Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus LIITE 5: Rakennusalan yhteinen sitoumus onnistuneen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakennuksen puolesta

2 Syyskuu - teemakuukausi Teemakuukauden toimintamallin pääpiirteet LIITE Päivitetty Lupakäsittelyvaihe Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessin ennakkoneuvottelu ennen rakennuslupapäätöksen tekemistä (erillinen tai muun ennakkoneuvottelun yhteydessä). a. Kaikkien osapuolien erityinen keskittyminen kosteudenhallintaselvityksen sisältöön. b. Viestikapulan siirto ryhtyvältä kosteudenhallintakoordinaattorille. c. Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee kosteudenhallintaselvityksen ja eri osapuolien tehtävät LIITTEEN 4 mukaisesti: 1. Hankkeen yleistiedot 2. henkilöresurssit sekä heidän tehtävät ja vastuut 3. Konkreettiset vaatimukset hankkeen kosteudenhallintaan 4. Toimenpiteet ja menettelyt asetettujen kosteudenhallintavaatimusten varmentamiseen d. Kuivaketju 10 Raportti Tilaamisvaiheen tehtävälista ennen rakennuslupaa lupahakemuksen liitteeksi. e. Kosteudenhallintaselvityksen sisältöä, kosteudenhallintaprosessin kulkua, riskilistan ja todentamisohjeen sisältöä sekä kosteudenhallintakoordinaattorin ja muiden osapuolien tehtävien arviointiin sovelletaan: 1. laadunvarmistusketju (Liite 2) 2. Yhtenäinen TOPTEN-käytäntö 117 c 01, Kosteudenhallintaselvityksen merkitys ja sisältö. (Liite 3) 3. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus (Liite 4) 4. Kuivaketju10, Riskilista ja todentamisohje 5. Kuivaketju10, Ohjekortit f. Läsnä: rakennushankkeeseen ryhtyvä, kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat ja rakennusvalvonta sekä valvojat ja vastaavat työnjohtajat, jos jo hankittu. 2. Aloituskokous Suhteutettu valvonta kohdennetaan kosteudenhallintatoimenpiteisiin. a. Kaikkien osapuolien erityinen keskittyminen kosteudenhallintaselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin. b. Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee suoritetut kosteudenhallinnan laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden onnistumisen. c. Kuivaketju10 raportit: Tilaamisvaiheen tehtävälista rakennusluvan jälkeen (1 kpl) ja Suunnitteluvaiheen raportit (3 kpl) aloituskokouksen liitteeksi. d. Arvioidaan, onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla. Arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä. e. Läsnä: rakennushankkeeseen ryhtyvä, kosteudenhallintakoordinaattori, pääsuunnittelija ja muut aloituskokouksessa tarvittavat suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat ja valvojat sekä rakennusvalvonta.

3 LIITE Päivitetty Erityissuunnitelmien vastaanottaminen Suhteutettu valvonta kohdennetaan kosteudenhallintatoimenpiteisiin. a. Suunnitelmien esittelyssä erityinen keskittyminen kosteudenhallintaselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin. b. Suunnittelija esittelee, miten suunnittelu- ja työmaavaiheen riskit on kosteudenhallintakoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa kartoitettu. Suunnittelija esittelee riskilistan sekä niiden mukaiset suunnitelmat ja suunnitelmatarkennukset. c. Kuivaketju10 raportit: Suunnitteluvaiheen raportit (3 kpl) (aloituskokouksen liitteenä). d. Arvioidaan, onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla. Arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä. e. Läsnä: suunnittelija, rakennusvalvonta. 4. Työmaakatselmukset Suhteutettu valvonta kohdennetaan kosteudenhallintatoimenpiteisiin. a. Kaikkien osapuolien erityinen keskittyminen kosteudenhallintaselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin. b. Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee suoritetut kosteudenhallinnan laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden onnistumisen. c. Kuivaketju10 raportit: Työmaatoteutuksen raportit (2 kpl) katselmuksen liitteeksi. d. Arvioidaan, onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla. Arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä. e. Läsnä: rakennushankkeeseen ryhtyvä, kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat ja valvojat sekä rakennusvalvonta. 5. Rakennuksen käyttöönotto (osittainen loppukatselmus tai loppukatselmus) Suhteutettua valvontaa kohdennetaan kosteudenhallintatoimenpiteisiin. a. Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee suoritetut kosteudenhallinnan laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden onnistumisen. b. Kuivaketju10 raportit: Käyttöönoton raportit (3 kpl) katselmuksen liitteeksi. c. Arvioidaan, onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla ja, onko käyttöönotolle edellytyksiä. Arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista toimenpiteistä. d. Läsnä: rakennushankkeeseen ryhtyvä, kosteudenhallintakoordinaattori, tarvittavat suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat ja valvojat sekä rakennusvalvonta. Tässä dokumentissa: Kosteudenhallintakoordinaattori = valvonnasta vastaava henkilö (YmA rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta)

4 LIITE

5 LIITE

6 LIITE

7 LIITE

8 LIITE Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus Kosteudenhallintakoordinaattorilla on oltava riittävä kosteudenhallintaan liittyvä asiantuntemus ja ammattitaito sekä tehtävän vaatimat resurssit. Kuivaketju10 toimintamallia käytettäessä koordinaattorilla on oltava rakennushankkeen työnjohtotehtävän vaativuuden tai rakennusfysikaalisen suunnittelutehtävän vaativuuden edellyttämä tai FISE:n myöntämä valvojan pätevyys. Koordinaattori sekä hänelle annettavat ohjaus- ja valvontatehtävät esitetään kosteudenhallintaselvityksessä. Kuivaketju10 -toimintamallia käytettäessä koordinaattorin tehtävät on kuvattu Kuivaketju10 ohjekorteissa. Koordinaattorille on varattava riittävät resurssit tehtävän suorittamiseen. Riippumatta käytettävästä toimintamallista on kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät oltava vähintään Kuivaketju10 toimintamallin tasoisia.

9 LIITE