Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa."

Transkriptio

1 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Muuta tilivuodesta Tärkeimmät tapahtumat Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä (B) ja lisäeläketurvasta (A). A-osasto on ollut suljettuna uusilta työntekijöiltä vuodesta 1992 lukien. Eläkesäätiön ylintä päätösvaltaa käyttää neljäksi vuodeksi kerrallaan valittava seitsenjäseninen hallitus, josta neljä varsinaista jäsentä nimeää työnantaja ja kolme valitaan vaaleilla työntekijöiden keskuudesta. Ryhmäkohtaisia varajäseniä on lähtökohtaisesti yhtä monta kuin hallituksen jäseniä. Juoksevaa hallintoa hoitaa eläkesäätiön toimisto. Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. Toimintavuonna ei tehty sääntömuutoksia. B-osaston lisävakuutusvastuuta purettiin 4,7 miljoonaa euroa, minkä jälkeen vakavaraisuutta osoittava tunnusluku oli 4,22 ja toimintapääomaprosentti 44,87. A- osaston indeksikorotusvastuuta purettiin 3,6 miljoonaa euroa. Työnantajan kannatusmaksuprosentiksi työntekijän eläkelain alaisista palkoista tuli 16,92, josta A- osastoon kohdistui 9,82 %. Sijoitusomaisuus on hyvin hajautettu eivätkä lainsäädännössä asetetut omaisuuslajirajat ole ylittyneet. Sijoitusmarkkinoilla tilivuosi oli hyvin jännitteinen. Loppukeväästä Kreikan valtiontalous ajautui kriisiin, minkä helpottamiseksi euroalue sopi mittavista tukipaketeista. Myöhemmin sama toistui Irlannin kohdalla. Pohjimmiltaan kyse oli ja on tietenkin eurooppalaisen pankkijärjestelmän suojaamisesta, koska eurovaltion maksukyvyttömyys johtaisi velkojapankkien romahdukseen. Osana tätä kriisinehkäisyä Euroopan Keskuspankki piti koko vuoden korkotason luonnottoman alhaisena, mikä suuntasi sijoitusvarallisuutta osakkeisiin, joiden hinnat lisääntyneen kysynnän kautta nousivat. Paradoksaalista kyllä, mutta kuilun reunalla kulkenut sijoitusvuosi sujui vähintäänkin tyydyttävästi. B-osaston osalta tämä tarkoitti 12 prosentin käypäarvoista tuottoa. A-osastossa jouduttiin pääomasijoitusrahastoihin tekemään mittavat alaskirjaukset, minkä jälkeen osaston tuotto oli -2,4 prosenttia. Koko säätiön tasolla käypäarvoinen tuotto oli 6,0 prosenttia.

2 2 Muutokset toimintaympäristössä Tulevaisuudesta Koko vuoden valmisteilla olleet muutokset vakavaraisuussäännöksiin eivät tulleet voimaan vielä toimintavuonna. Kaiken kaikkiaan valmistuneiden esitysten vaiheittaisen voimaantulon vaikutukset jäänevät todelliselta merkitykseltään vähäisiksi. Huoli euroalueen reunavaltioiden taloudesta tulee leimaamaan sijoitusmarkkinoita pitkään. Sijoitustoiminnan kehittyminen on ratkaisevasti kiinni siitä, mitä tällä alueella tulee tapahtumaan. Säätiön vahva vakavaraisuusasema tullee kuitenkin pitämään sen talouden vahvalla pohjalla. Tilapäislainsäädännön soveltamisen vaikutus eläkesäätiön toimintapääomaan Kiinteistösijoitukset Tilapäislainsäädäntö nostaa vakavaraisuutta kuvaavan Z-luvun 3,68:sta 4,22:een ja vakavaraisuusprosentin 39,07:stä 44,87:een. Vuoden 2010 aikana eläkesäätiön omistamien kiinteistöjen käyttöasteet pysyivät hyvällä tasolla huolimatta vuokrausmarkkinoiden yleisestä epävarmuudesta. Ainoastaan Kiinteistö Oy Spektrin Pilotin ja Kiinteistö Oy Jyväs-Ylen käyttöaste putosi merkittävästi päävuokralaisten irtisanottua vuokrasopimuksensa. Vapautuneiden tilojen odotetaan täyttyvän osittain vuoden 2011 aikana. Jyväskylän Yliopisto purki vuokrasopimuksensa Kiinteistö Oy Jyväs-Ylessä päättymään väitettyjen sisäilmaongelmien perusteella. Kyseessä oli määräaikainen vuokrasopimus, joka olisi ollut voimassa saakka. Kiinteistö Oy Jyväs-Ylessä on tehty sekä sisäilmatutkimuksia että kokeilevia korjaavia toimenpiteitä, mutta niissä ei ole havaittu mitään sellaista, joka voisi aiheuttaa sisäilmaongelmia siinä laajuudessa, kuin Jyväskylän Yliopisto esittää. Näin ollen eläkesäätiö on kiistänyt vuokrasopimuksen purkuperusteen. Eläkesäätiö on tehnyt pitkäaikaiset vuokrasopimukset Jyväskylän kaupungin Tilapalveluiden ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa Kiinteistö Oy Jyväs- Ylessä. Vuokrasopimuksilla on vuokrattu noin puolet koko kiinteistön vuokrattavasta pinta-alasta. Edellä mainitut vuokrasopimukset alkavat , jota ennen kiinteistössä suoritetaan mittava peruskorjaushanke. Peruskorjaushankkeen kustannusarvio on euroa. Eläkesäätiö osti joulukuussa 2009 Yleisradio Oy:ltä Pasilassa sijaitsevan RTI rakennuksen, ja samalla tontin vuokrasopimus ko. kiinteistön osalta päätettiin eläkesäätiön ja Yleisradio Oy:n välillä. Vuoden 2010 aikana perustettiin Kiinteistö Oy Pasilan RTI talo, jonka osakekannan eläkesäätiö omistaa kokonaan. Eläkesäätiö maksoi osakekannan apporttiomaisuudella, joka muodostui tontista, jolla RTI rakennus sijaitsee. Kiinteistö Oy Jyväs-Yleen tehtävän peruskorjaushankkeen kustannusten vuoksi ei kiinteistösijoituksista ole odotettavissa tuottoa vuoden 2011 aikana

3 3 Kannatusmaksut Takaisinlainaus B-osaston kannatusmaksutulo oli yhteensä ,27 euroa ( ,87). A-osaston kannatusmaksu oli ,50 euroa ( ,45). Yhtiöllä ei ole takaisinlainausta. Eläkkeet Eläkesäätiön toimintapiiriin kuului yhteensä työntekijää (3.276 vuonna 2009). A-osaston toimintapiiriin kuului työntekijää (1.443). Toimintavuoden aikana tapahtui eläkkeensaajien lukumäärissä seuraavat muutokset: Muutos Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Työttömyyseläke Perhe-eläke Eläkehakemuksia hylättiin 11 kpl (7). Hautausavustuksia maksettiin 50 (68) lukien eläkkeitä korotettiin työeläkeindeksillä 0,26 prosenttia. Lakisääteisiä työkyvyttömyyseläkkeitä ja niihin perustuvia perhe-eläkkeitä kertakorotettiin tietyin edellytyksin ensimmäisen kerran vuonna Kertakorotus koski yhteensä 49 eläkettä. Toimintavuoden aikana eläkkeitä maksettiin seuraavasti: Lakisääteiset eläkkeet Muutos Vanhuuseläkkeet , ,28 Osa-aikaeläkkeet , ,91 Työkyvyttömyyseläkkeet , ,56 Työttömyyseläkkeet , ,71 Perhe-eläkkeet , , , ,45 Muut eläkkeet Muutos Vanhuuseläkkeet , ,45 Työkyvyttömyyseläkkeet , ,77 Perhe-eläkkeet , , , ,61

4 4 Eläkesäätiön tukemat työhyvinvointihankkeet Eläkevastuu Toimintapääoma Indeksikorotusvastuu Tarkastukset Hallitus ja toimihenkilöt Eläkesäätiö on myöntänyt Yleisradio Oy:lle toiminta-avustusta /vuosi käytettäväksi kolmeen uuteen työhyvinvointihankkeeseen vuosina Tilivuonna toiminta-avustusta maksettiin ,97 euroa. Kokonaiseläkevastuu oli ,96 euroa ( ,51 euroa) B-osaston eläkevastuuseen sisältyy lisävakuutusvastuuta ,56 euroa. Vastuulaskelman on laatinut Porasto Oy:n päämatemaatikko Tuula Lempiäinen SHV. Eläkesäätiössä ei ollut vuoden päättyessä vastuuvajausta. Toimintapääoma oli yhteensä euroa, jossa lisävakuutusvastuuta euroa, tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava määrä euroa ja omaisuuden arvostuseroja euroa. Toimintapääomaa purettiin kertomusvuonna euroa. Eläkesäätiön toimintapääoma on suurempi kuin toimintapääoman enimmäismäärä. Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku oli 4,22. Indeksikorotusvastuu oli yhteensä ,40 euroa ( ,40). Finanssivalvonta ei tarkastanut eläkesäätiötä vuonna Eläkesäätiön hallitukseen kuuluivat toimikaudeksi valittuina seuraavat henkilöt: Työnantajan nimeämät varsinaiset jäsenet Talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen asti Henkilöstöjohtaja Liisa Ojala-Walker Johtaja Ismo Silvo Ohjelmapäällikkö Heikki Vuohelainen Varajäsenet Yle tuotannon päällikkö Pihla Allos alkaen Ohjelmistoaluecontroller Henrik Gröhn asti Controller Jörgen Nyman alkaen Strategiajohtaja Gunilla Ohls alkaen Päällikkö Teijo Valtanen alkaen Rahoituspäällikkö Katri Westerberg, varsinainen jäsen alkaen

5 5 Tilintarkastajat Säätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden valitsemat varsinaiset jäsenet Sopimusasiantuntija Eeva Ali-Kovero Toimittaja Raino Hurme Taloustoimittaja Aapo Parviainen Varajäsenet Eläkesäätiön tilinpäätös Toteutusvastaava Pekka Arponeva Toimituksen assistentti Jukka Kuusinen Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Marja-Riitta Kaivonen ja varapuheenjohtajana Ismo Silvo. Sihteerinä on toiminut Harri Lemmetti. Vuoden 2010 aikana hallitus kokoontui 11 kertaa. Eläkesäätiön palveluksessa olivat seuraavat toimihenkilöt Toimitusjohtaja Harri Lemmetti, asiamies Toimistopäällikkö Helinä Huttunen Kiinteistöpäällikkö Jarkko Juutinen/Corbel Oy Eläke- ja talousassistentti Päivi Lindroos Eläkekäsittelijä Auli Mäkinen Eläkekäsittelijä Senja Salo Talousasiainhoitaja Jaakko Villa Eläkesäätiö on ostanut vakuutusmatemaattiset palvelut, eläkkeiden maksantapalvelut ja osan eläkkeiden laskentapalveluista Porasto Oy:ltä. Työnantaja- ja työntekijäpuolen nimeämänä tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab. Päävastuulliset tilintarkastajat ovat KTM, KHT Raija-Leena Hankonen ja KTM, KHT Minna Riihimäki. Säätiön tulos ja varallisuusasema vuoden lopussa selviävät jäljempänä olevista tuloslaskelmista ja taseista.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Muuta tilivuodesta Tärkeimmät tapahtumat Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2009 TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2006 2005 Vakuutusmaksutulo, 1 000 45 530 45 066 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1 000 1) 41 101 39

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26 Vuosikertomus 2014 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6 21 Toimintakertomus 7 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2013KERTOMUS

T O I M I N T A - 2013KERTOMUS TOIMINTA- 2013 KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 Vakuutusmaksutulo, 1000 65 020 62 668 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1000 1) 67 988 63 460 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ Sivut VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. TALOUDEN KEHITYS Vuonna 2010 käynnistynyt Suomen talouden nopea elpyminen jatkui vuoden 2011 syksyyn

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Vain muutos on pysyvää

Vain muutos on pysyvää 2014 Vain muutos on pysyvää Eläkekassa Verson 50-vuotisjuhlavuoden 2014 toiminnassa näkyivät vahvasti työeläkealan yhteiset hankkeet. Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksesta, jonka valmistelu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. TALOUDEN KEHITYS Vuonna 2010 käynnistynyt Suomen talouden nopea elpyminen

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Talouden kehitys Finanssimarkkinoiden toipuminen syksyllä 2008 puhjenneesta globaalista kriisistä oli yllättävän nopeaa. Rahoitusmarkkinat palautuivat

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA 1 2. KANNANSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 2.1. TyEL-KANNANSIIRRON EDELLYTYKSET 2 2.2. SOPIMUS KANNANSIIRROSTA

Lisätiedot

2012 toimintakertomus

2012 toimintakertomus 2012 toimintakertomus Toimintakertomus 2012 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2012 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 4 Hallintoelimet 2012 17 2 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus

Lisätiedot

Toimintakertomus tilikaudelta 2014

Toimintakertomus tilikaudelta 2014 1 (17) Toimintakertomus tilikaudelta 2014 Taloudellinen toimintaympäristö Talousvuosi 2014 päättyi kasvavan epävarmuuden oloissa Epävarmuus taloudellisessa toimintaympäristössä voimistui vuoden 2014 jälkimmäisellä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot