Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa."

Transkriptio

1 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä (B) ja lisäeläketurvasta (A). A-osasto on ollut suljettuna uusilta työntekijöiltä vuodesta 1992 lukien. Eläkesäätiön ylintä päätösvaltaa käyttää neljäksi vuodeksi kerrallaan valittava seitsenjäseninen hallitus, josta neljä varsinaista jäsentä nimeää työnantaja ja kolme valitaan vaaleilla työntekijöiden keskuudesta. Ryhmäkohtaisia varajäseniä on lähtökohtaisesti yhtä monta kuin hallituksen jäseniä. Juoksevaa hallintoa hoitaa eläkesäätiön toimisto. Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. Toimintavuonna ei tehty sääntömuutoksia. Tärkeimmät tapahtumat Muuta tilivuodesta Tilivuoden aikana säätiön sijoitusorganisaatiota vahvistettiin arvopaperisijoituksista vastaavalla sijoituspäälliköllä. Eläkesäätiö myi vuosien tauon jälkeen osia Pasilan tontista, tällä kertaa kaksi asuntotonttia. Tilivuoden päätteeksi syntyi Jyväskylän Yliopiston ja säätiön välillä sopimus, joka päätti vuonna 2010 tapahtuneesta, säätiön mielestä perusteettomasta vuokrasopimuksen purkamisesta alkaneen riidan. Asia eteni jo valmisteluistuntoon Jyväskylän Käräjäoikeudessa ennen sovinnon syntymistä. B-osaston lisävakuutusvastuuta kartutettiin 4,9 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen vakavaraisuusasema oli 2,89 (edellisessä tilinpäätöksessä 2,66) ja vakavaraisuusaste 35,74 % (33,90 %). A-osaston indeksikorotusvastuuta kartutettiin 7,0 miljoonaa euroa, joten indeksikorotusvastuuta on yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Työnantajan kannatusmaksuprosentiksi työntekijän eläkelain alaisista palkoista tuli 20,44 %, josta A-osastoon kohdistui 5,13 %. Koko säätiön osalta käypäarvoinen tuotto oli 5,6 % ja kirjanpidollinen 6,2 %. B-osaston käypäarvoinen tuotto oli 7,0 %. Sijoitusomaisuus on hyvin hajautettu eivätkä lainsäädännössä asetetut omaisuuslajirajat ole ylittyneet.

2 2 Muutokset toimintaympäristössä Tulevaisuudesta Arvopaperisijoitukset Kiinteistösijoitukset Kannatusmaksut Toimintavuonna ei toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sijoitusympäristö tulee säilymään haastavana. Korot ovat ennätysalhaalla, jopa yrityslainoissa on nähty negatiivisia korkoja, mikä ei voi jatkua loputtomiin. Äärimmäisen alhaisista koroista johtuen runsaasti varoja on ohjautunut osakkeisiin, joiden hinnat ovat huomattavasti korkeampia kuin perinteiset tunnusluvut edellyttäisivät. Sjoitusmarkkinoilla eletään ainutlaatuisessa tilanteessa, joten historiasta ei voida päätellä, miten poikkeustilanne purkautuu. Vuonna 2014 eläkesäätiön A-osaston arvopaperisijoitusten tuotto oli 4,1 %. Salkun kaikki arvopaperisijoitukset ovat korkoinstrumenteissa. Joukkolainoissa oli vuoden lopussa 55,4 % osaston sijoitusomaisuudesta ja lyhyissä koroissa oli 24,6 %. Vuoden aikana salkun tuottopotentiaalia nostettiin tekemällä sijoituksia kehittyvien maiden valtionlainoihin. B-osaston osakesijoitukset tuottivat 10,7 %, korkosijoitukset 3,7 %. Osakemarkkinat tuottivat keskimääräistä paremmin lähes kaikilla markkina-alueilla ja kansainvälinen hajautus salkussa toi lisäarvoa. Korkosijoituksissa salkun vähäinen korkoriski piti tuoton maltillisena, eikä vuoden aikana tapahtuneesta voimakkaasta pitkien korkojen laskusta päästy hyötymään parhaalla mahdollisella tavalla. Suuri luottoriskillisten sijoitusten osuus kuitenkin paransi tuottoa. Omaisuusluokkien painotuksissa B-osastolla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Osakesijoitukset ja lyhyet korkosijoitukset ovat edelleen voimakkaassa ylipainossa lähinnä alhaisen korkotason ja nousevien korko-odotusten takia. Korkeaa osakepainoa puoltavat lisäksi voimakkaasti laskenut öljyn hinta, heikentynyt euro ja keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka. Vuoden 2014 aikana eläkesäätiön omistamien kiinteistöjen käyttöasteet pysyivät hyvällä tasolla huolimatta vuokrausmarkkinoiden yleisestä epävarmuudesta. Ainoastaan Kiinteistö Oy Spektrin Pilotin käyttöaste on pysynyt edellisen vuoden tavoin matalana. Vapautuneiden tilojen odotetaan täyttyvän osittain vuoden 2015 aikana. Kiinteistöjen osalta vuoden 2014 merkittävimpiä tapahtumia olivat, kun eläkesäätiö myi kaksi asuntorakentamiseen kaavoitettua tonttia Pasilasta. Tämän lisäksi eläkesäätiön ja Jyväskylän Yliopiston välillä v tapahtuneen vuokrasopimuksen purkamista koskevassa riitatapauksessa löydettiin sovintoratkaisu. B-osaston kannatusmaksutulo oli yhteensä euroa ( euroa). A-osaston kannatusmaksu oli euroa ( euroa).

3 3 Takaisinlainaus Yhtiöllä ei ole takaisinlainausta. Eläkkeet Eläkesäätiön B-osaston toimintapiiriin kuului yhteensä työntekijää (3.155). A-osaston toimintapiiriin kuului työntekijää (1.079). Toimintavuoden aikana tapahtui eläkkeensaajien lukumäärissä seuraavat muutokset: Muutos Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Perhe-eläke Eläkehakemuksia hylättiin 4 kpl (2 kpl). Hautausavustuksia maksettiin 61 (67) lukien eläkkeitä korotettiin työeläkeindeksillä 1,4 %. Lakisääteisiä työkyvyttömyyseläkkeitä ja niihin perustuvia perhe-eläkkeitä kertakorotettiin tietyin edellytyksin. Kertakorotus koski yhteensä kolmea eläkettä. Toimintavuoden aikana eläkkeitä maksettiin seuraavasti: Lakisääteiset eläkkeet Muutos Vanhuuseläkkeet , ,38 Osa-aikaeläkkeet , ,93 Työkyvyttömyyseläkkeet , ,97 Perhe-eläkkeet , , , ,69 Muut eläkkeet Muutos Vanhuuseläkkeet , ,46 Työkyvyttömyyseläkkeet , ,78 Perhe-eläkkeet , , , ,51 Eläkevastuu Kokonaiseläkevastuu oli euroa ( euroa), josta B-osaston eläkevastuuta oli euroa ja A-osaston eläkevastuuta euroa. B-osaston eläkevastuuseen sisältyy lisävakuutusvastuuta euroa. A-osaston eläkevastuuseen sisältyy indeksikorotusvastuuta euroa.

4 4 Vakavaraisuuspääoma Indeksikorotusvastuu Tarkastukset Hallitus ja toimihenkilöt Vastuulaskelman on laatinut Porasto Oy:n vakuutusmatemaatikko Lauri Ojala SHV. Eläkesäätiössä ei ollut vuoden päättyessä vastuuvajausta. B-osaston vakavaraisuuspääoma oli yhteensä euroa, jossa lisävakuutusvastuuta euroa ja omaisuuden arvostuseroja euroa. Vakavaraisuuspääoma kasvoi kertomusvuonna euroa. Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku oli 2,89. Indeksikorotusvastuu oli yhteensä euroa ( euroa). Finanssivalvonta ei tarkastanut eläkesäätiötä vuonna Eläkesäätiön hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Työnantajan nimeämät varsinaiset jäsenet Päällikkö, talous Katri Westerberg Johtaja, henkilöstö Teijo Valtanen Johtaja, tuotannot Janne Yli-Äyhö Toimitusjohtaja Lauri Kivinen Varajäsenet Päällikkö, tuotannot Pihla Allos Controller Jörgen Nyman Johtaja, strategia Gunilla Ohls Päällikkö, uutiset Marjo Ahonen Säätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden valitsemat varsinaiset jäsenet Tiedottaja Miia Lahti Toimittaja Raino Hurme Toimittaja Aapo Parviainen Varajäsenet Valvoja Pekka Arponeva Assistentti Jukka Kuusinen Päällikkö, strategiset hankkeet Timo Säynätkari Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Lauri Kivinen. Varapuheenjohtajana on toiminut Aapo Parviainen. Sihteerinä on toiminut Harri Lemmetti.

5 5 Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui 11 kertaa. Eläkesäätiön palveluksessa olivat seuraavat toimihenkilöt Toimitusjohtaja Harri Lemmetti, asiamies Talouspäällikkö Senja Koskinen Sijoituspäällikkö Jukka Piitulainen Kiinteistöpäällikkö Jarkko Juutinen Controller Päivi Riihiluoma (perhevapaalla alkaen) Eläkeasiantuntija Auli Mäkinen Eläkeasiantuntija Senja Salo Kirjanpitäjä Jaakko Villa Tilintarkastajat Eläkesäätiön tilinpäätös Eläkesäätiö on ostanut vakuutusmatemaattiset palvelut, eläkkeiden maksantapalvelut ja osan eläkkeiden laskentapalveluista Porasto Oy:ltä. Työnantaja- ja työntekijäpuolen nimeämänä tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab. Päävastuullinen tilintarkastaja on KTM, KHT Minna Riihimäki. Säätiön tulos ja varallisuusasema vuoden lopussa selviävät jäljempänä olevista tuloslaskelmista ja taseista.