VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (6) N KOKOUS Aika klo Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Mari Niinivirta K-S Sairaanhoitopiiri, kehitysvammapoliklinikka Pirjo Lehtovaara K-S Sairaanhoitopiiri, lasten neurologia Anne-Mari Hård-Janhonen Jyväskylän vammaisneuvosto Belinda Troger Evantia Oy Armi Lehtinen Jämsän kaupunki Marja-Leena Saarinen K-S Vammaispalvelusäätiö Satu-Maria Virtanen Kynnys ry, Jyväskylän toimikunta Milja Forsman opiskelija Ritva Lahtela Muuramen kunta Raili Haaki Koske Marja Heikkilä Koske Sivi Talvensola Koske KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Satu-Maria Virtanen avasi kokouksen 2. Esittäytymiskierros Käytiin läpi esittäytymiskierros ja kerrottiin kuulumisia lyhyesti. Tässä joitakin poimintoja: Tiedoksi kerrottiin, että sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalla on aloittanut lääkärinä Saini Heikkilä Anne-Mari Hård-Janhonen kertoi tulleensa valituksi edelleen Jyväskylän kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtajaksi seuraavalle neljälle vuodelle. Evantia Oy järjestää valtakunnallisesti Kelan tulkkausvälitystä ja myös opetuspalvelua mm. viittomakielen ja kuvakommunikaation opetusta yms.

2 2 (6) Toivotettiin tervetulleeksi työryhmään Muuramen uusi vammaispalveluiden työntekijä Ritva Lahtela. Viitasaarelle, Äänekoskelle ja Jyväskylään valmistuu Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön uusia asuinyksikköjä vuonna Myös perhehoitoa kehitetään. Jämsän kaupungilla tulossa työntekijöiden lomautuksia, Aran avustuksia on saatu Jämsään yhdelle kehitysvammaisten ryhmäkodille. Yhteistyötä viritellään Tays:n suuntaan. 3. Edellisen kokouksen ( ) muistio löytyy Kosken kotisivuilta (www.koskeverkko.fi > Perustoiminta > työryhmät ja työkokoukset > vammaistyö) 4. Vammaistyöryhmän puheenjohtajan valinta Satu-Maria Virtanen Kynnys ry:n Jyväskylän toimikunnasta on toiminut Kosken vammaistyöryhmän puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Puheenjohtajuutta on Kosken työryhmissä pyritty kierrättämään kahden - kolmen vuoden välein. Valittiin puheenjohtajaksi seuraaville vuosille kuntoutusohjaaja Pirjo Lehtovaara Keski-Suomen Sairaanhoitopiiristä. Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Armi Lehtinen Jämsästä. 5. klo Inkluusioprojekti, aluesihteeri Aulis Mäkinen Kynnys ry IncluKynnys ry on mukana inklusiivisen koulutuksen ja vammaisasioiden eurooppalaisessa IncluD-ed-verkostossa. Verkoston päätavoitteena on tunnistaa ja vaihtaa hyviä toimintatapoja vammaisten henkilöiden inklusiivisesta koulutuksesta kaikkialla Euroopassa ja edistää samalla heidän työllistymistään. Aulis Mäkinen kertoi IncluDed verkostosta ja sen toiminnasta. Kynnys ry on ollut hankkeessa mukana Vuodesta Esittelydiasarja on muistion liitteenä. Mukana tietoa myös toisesta hankkeesta: AL- LinHe, jonka kansallista tukiryhmää koordinoi Jamk, kyseessä tukea tarvitsevien aikuisten korkea-asteen opiskeluun liittyvä hanke. Keskustelua Esteetön opiskelu korkea asteen oppilaitoksissa toteutetttiin (Esok-hanke) käsitteli samoja teemoja, löytyy mm. selvitys korkeakoulujen esteettömyydestä ja sen kehittämisestä.

3 3 (6) Keskustelussa todettiin että korkeakoulu-asteella esteettömyys on melko hyvin jo huomioitu. Toisen asteen koulutuksissa on paljon puutteita tässä. Keskusteltiin salassapitosäännöksistä esim. oppilaitosten välillä siirtymävaiheessa. Tiedon kuljettamisen vastuu on täysin asiakkailla itsellään Henkilökohtainen budjetointi ja palveluiden yksilökohtainen suunnittelu, Elina Ristimäki Opiskelija Elina Ristimäki kertoi opinnäytetyöstään: Oman elämänsä päämies - tutkimus Tiedän mitä tahdon projektin vaikutuksesta siihen osallistuneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuteen ja elämänlaatuun. (Jamk, Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma maaliskuu 2013). Elinan esittämä diasarja on muistion liitteenä. Amerikasta 1980-luvun jälkeen Eurooppaan levinnyt henkilökohtaisen budjetoinnin malli on käytössä erityisesti Englannissa ja Hollannissa. Tiedän mitä tahdon - projektissa on toteutettu Suomessa muutamien henkilöiden kohdalla henkilökohtaisen budjetoinnin ideaa. Kyselyyn vastanneiden vastaukset (yht 7 kpl) olivat osin hyvin yhteneväisiä; päämiesten itsetuntemuksen ja itsemääräämisen koettiin lisääntyneen. Keskustelua Keskusteltiin tärkeästä teemasta vilkkaasti. Projekti jatkuu vielä toiseen vaiheeseen ja mukaan otetaan uusia päämiehiä. Avoin kysymys on, miten kunnat käytäntöä lähtevät laajemmin kokeilemaan ja ottamaan käyttöön. Uuteen sosiaalihuoltolakiin kirjattu valinnanvapautta edistävät menettelyt nimellä henkilökohtainen budjetointi mahdollistunee kokeilulainsäädännön turvin tulevaisuudessa. Todettiin että Elinan opinnäytetyö on erittäin ansiokas. Se on teemansa puolesta maassamme uraauurtava ja kokoaa kattavasti ajankohtaisen kansainvälisen tiedon ko. teemasta. Itsemääräämisoikeutta lisääviä käytäntöjä on Keski-Suomessakin esim. Jämsässä kehitetty kuviin perustuva palvelusuunnitelman tekemisen väline. Löytyy Jämsän nettisivuilta.

4 4 (6) Keski-Suomen alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palveluiden turvaamisesta , Kehas 2 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta, joka perustuu valtakunnalliseen suunnitelmaan Laitoksista yksilölliseen asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Uusi periaatepäätös on jatkoa vuonna 2010 aloitetulle ohjelmalle kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Uudessa periaatepäätöksessä määritellään asumisohjelman seuraava vaihe ja linjataan laitosasumisen asteittainen lakkauttaminen toimenpiteineen sekä asumisen tukemiseksi tarvittavien palvelujen kehittäminen. Keskeinen päämäärä on laitosasuminen lakkauttaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikka periaatepäätös lähtee kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja palveluiden kehittämisen pohjalta, siinä on laajemmin kyse kaikkien vammaisten ihmisten palveluiden kehittämisestä. Keski-Suomen suunnitelmaa on valmisteltu Koskessa joulu tammikuun aikana. Sosiaali- ja terveysministeriöön toimitettu suunnitelma oli asialistan liitteenä ja löytyy myös Kosken kotisivuilta. Marja Heikkilä kertoi suunnitelman pääasioita. Keskusteltiin suunnitelmasta ja sen toimenpide-ehdotuksista. Todettiin että suunnitelma on laadittu erinomaisen hyvin ja se on selkeä. Toimenpide-ehdotuksia jatkolle on paljon. Kysymys herää kuka tämän kaiken tekee. Nyt kun erillistä kehittämishanke-rahoitusta ei Keski-Suomessa vammaispalveluiden kehittämiseksi ole, Kosken ja vammaispalveluyöryhmän rooli on koordinoijana hyvin keskeinen. Laadittu suunnitelma toimii hyvänä strategisena ja ohjaavana paperina jatkossa. Todettiin että Kuopion Erva-alueen sisällä on toisistaan suuresti poikkeavia suunnitelmia ja tavoitteita. Keskisuomalaisten on syytä pitää kiinni omista valinnoistaan. Todettiin että Keski-Suomen suunnitelma löytyy myös Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Keskusteltiin vilkkaasti palveluiden sekavuudesta ja väliinputoajista. Esimerkkinä ovat lievistä vammoista kärsivät henkilöt, jotka putoavat palveluista pois sektoreiden väliin. Neuropsykologisen kuntoutuksen saaminen esimerkiksi lievästi kehitysvammaiselle on mahdotonta. Yhä tiukempia linjauksia on tehty näissä asioissa, usein perusteluna tieteellisen näytön puute. Tähän asiakasryhmään satsaaminen olisi kuitenkin tuloksellista ja auttaisi asiakkaita itsenäiseen elämään. Vaikuttavuutta tulisi kuitenkin mi-

5 5 (6) tata hyvin laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti henkilön elämänpiiri huomioiden. Tähän tarvittaisiin sosiaalitieteellistä tutkimusta, jossa myös taloudelliset vaikutukset olisi huomioitu. 8. Maakunnan Kaste hankkeen tilanne Helmikuun loppuun mennessä on ministeriö tehnyt päätöksensä tulevien Kastehankkeiden rahoituksesta. Keski-Suomen osalta haussa on hanke Integroitu asikaslähtöinen SoTe palevlurakenne ja tuotantotapa Keski-Suomeen, jonka tarkoituksena on selvittää ja sopia Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen maakunnallisesta järjestämismallista ja kehittää haastavimpien asiakasryhmien vanhus- ja vammaispalveluiden palvelutuotantoa yhtä aikaa rakenteiden kanssa. Tiedotettiin, että haetulle hankkeelle ei saatu ministeriön Kaste rahoitusta. Suunnitelmasta on irrotettu vanhuspalveluiden kehittämisen osio, jolle haetaan erillistä rahoitusta vanhuspalvelulain jalkauttamiseen suunnatuista Kaste rahoista. Tämä hakemus tulee viimeistellä maaliskuun loppuun mennessä. Alkuperäiselle palveluiden integraation ja tuotantotavan kehittämishankkeelle rahoitusta tullaan hakemaan syksyn haussa uudestaan. Tähän hakemukseen pyritään sisällyttämään vammaispalveluiden kehittäminen. Kasteessa kehitettyjen asioiden juurrutukseen on haettavana myös alueellista toimintarahaa. Myös tätä pyritään saamaan Keski-Suomeen erilaisten koulutusten yms. työkokousten järjestämiseen ja hankkeissa kehitettyjen työmenetelmien ja välineiden jalkauttamiseen. Tämä asia etenee Kasteen alueellisen johtoryhmän kokouksessa Tiedotettavaa ja muita asioita Vammaispalveluista vastaavien ja VPL-päätöksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden työkokous oli Teemana oli mm. kuljetuspalvelut. Seuraava työkokous pidetään Erääksi teemaksi ehdotettiin mm. infoa autoilun apuvälineistä. Aiheeseen liittyvä Ratti-hanke kannattaa myös tsekata. Maakunnallinen laaja vammaistyön työkokous oli viimeksi Viitasaarella. Jatkoa on suunniteltu Konneveden kanssa, mutta asia ei ole vielä edennyt Suolahtisalissa tulossa vammaispalvelusäätiön seminaari Todettiin että henkilökohtaisesta avusta tarvittaisiin koulutusta niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Havu-keskuksen päätyttyä ei tälle asialle ole maakunnallista toimijaa. Vammaisneuvosto voisi osaltaan satsata tällaisen koulutuksen kuluihin. Mietittiin erilaisia toteutusvaihtoehtoja (Jamk:n täydennyskoultuksena, Kosken maksullisena koulutuksena). Asia jäi mietintään.

6 6 (6) 10. Alustava keskustelu työryhmän seuraavien kokousten sisällöistä: Tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyön tiivistäminen Osaamiskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on mm: "turvata toimialueellaan tarvittavan sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen alueen käytännön tarpeista lähtien." Alkaneen vuoden toiminnassa Koskessa ja sen työryhmissä on tarkoituksena paneutua erityisesti kunkin sisältöalueen tutkimustoimintaan: (1) mitä aiheeseen liittyvää tutkimustoimintaa omassa yliopistossamme tai muualla - on tehty/menossa/suunnitteilla. Pyydetään tutkijapuheenvuoroja työryhmien kokouksiin. (2) kootaan tietoa siitä, mitä teemoja käytännön työn näkökulmasta tulisi tutkia, mihin liittyvää ja minkälaista tutkimustietoa akuutisti asiakastyössä ja palveluiden suunnittelussa tarvittaisiin. (3) Pohditaan keinoja siihen, miten voitaisiin lisätä sosiaalialan ammattilaisten valmiuksia, mahdollisuuksia ja innokkuutta hyödyntää olemassa olevia tutkimustuloksia työssään, päätöksenteossaan ja valinnoissaan. (keinoina mm. tutkimus tutuksi sivuston markkinointi) 11. Seuraavan kokouksen ajankohta Torstai klo Tila: Kosken kokoustila 202, 2 krs 12. Kokouksen päättäminen puheenjohtaja päätti kokouksen klo Muistion kirjasi Raili Haaki

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika pe 15.3.2013 klo 9-11.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Timo Itäpuisto, Koske Eeva Määttä, Joutsa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 14.3.2012 klo 9.00 12.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Ahonen, Airi X Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hård-Janhonen,

Lisätiedot

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen RAPORTTEJA 15 VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖN JA VER- KOSTOITUNEEN ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN -HANKE V. 2006 2008 Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen loppuraportti MIRVA VESIMÄKI Julkaisija Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite Matarankatu 4, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS Aika Ke 2.4.2014 klo 14.00 15.45 Paikka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila 100, Matarankatu 4, 40100 Jkl Osallistujat Heikkilä.

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSESTA VASTAAVIEN MAAKUNNAL- LINEN TYÖKOKOUS

VARHAISKASVATUKSESTA VASTAAVIEN MAAKUNNAL- LINEN TYÖKOKOUS 1 (5) VARHAISKASVATUKSESTA VASTAAVIEN MAAKUNNAL- LINEN TYÖKOKOUS Aika 25.1.2012 klo 12.30-16.00 Paikka Kosken toimitalo, Matarankatu 4, 1 krs, kokoustila 100, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Pia Parviainen

Lisätiedot

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen 1 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä!

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Uutiskirje 19.3.2015 Sisällysluettelo Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Palveluohjauksen palapeliä kokoamassa Asiakas- ja asukaslähtöisyys palvelutuotannon perustana Kuntalaistilaisuudet

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - alueellinen vammaisasioiden kehittymisen ja eteenpäin menon moottori Loppuraportti Maarit Hiltunen-Toura Niina Parkkunen Arja Hakalisto 2009 SISÄLLYS 1 VAMMAISTYÖN

Lisätiedot

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito Tutkimuksia 2 Tutkimuksia 2 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite: Matarankatu 6 (YLEn talo), 4 krs.,

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (6) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika tiistai 7.10.2014 klo 10.00 13.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila 100 Osallistujat Immonen, Mirja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Leena Halttunen ja Paula Korkalainen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VERKOSTOITUVA ERITYISPÄIVÄ- HOITO-HANKE 2003-2005 HANKERAPORTTI TIIVISTELMÄ Verkostoituva erityispäivähoito-hanke on erityispäivähoidon

Lisätiedot