Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet"

Transkriptio

1 Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

2 Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni Teemme minulle palvelusuunnitelman Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin asumisen riskejä Muuton muistilistani Savolanniemen kodin opas Map Minun asumisen polkuni -projekti 22 2

3 Map tiedote Tässä tiedotteessa esitellään Map-projektin lopputuotteet. Lopputuotteet on tehty vihkoiksi. Vihkot auttavat kehitysvammaista ihmistä suunnittelemaan ja toteuttamaan yksilöllisesti omaa asumisen polkuaan. Vihkoissa on käytetty Map-projektissa mukana olleiden kehitysvammaisten ihmisten omia mielipiteitä tärkeistä asumisen asioista ja suosituksia ja sopimuksia, jotka parantavat vammaisten ihmisten oikeuksia ja elämää. Vihkot on kirjoitettu selkokielellä päämiehen eli tukea tarvitsevan henkilön näkökulmasta. Selkokielen kirjoittamisessa on käytetty eurooppalaista selkokielen ohjeistusta. Tekstin ymmärtämisen tukena on käytetty Map-selkokuvia. Map-selkokuvat on muokattu Papunetin kuvapankin Sclera-kuvista. Map-projektin vihkot löytyvät internetistä osoitteista: /materiaalipankki/ Map-selkokuvat löytyvät muokattavassa muodossa internetistä osoitteista: /materiaalipankki/ 3

4 Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 4

5 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli Tässä vihkossa kuvataan ihanneasumisen toimintamalli. Toimintamalliin on koottu minulle tärkeitä asumisen asioita. Nämä tärkeät asumisen asiat auttavat minua päämiehenä suunnittelemaan yksilöllisesti omaan kotiin muuttoani, tekemään omaa asumistani koskevia valintoja ja päätöksiä ja elämään kodissani omanlaista elämää. Mallissa kerrotaan myös siitä, miten lähi-ihmiset voivat tukea minua asumisen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Itsenäistyn ja mietin tulevaisuuden asumistani 2. Saan tietoa asumisen asioista 3. Suunnittelen omaa elämääni 4. Teen asumiseen liittyviä valintoja ja päätöksiä 5. Saan tukea päätöksentekoon 6. Suunnittelen asumiseen liittyvää apua ja tukea 7. Arvioin asumiseen liittyviä riskejä 8. Valmistaudun muuttoon 9. Sisustan kotini itseni näköiseksi 5

6 6 Map-selkokuvat Minun asumisen polkuni

7 2. Map-selkokuvat Tässä vihkossa esitellään Map-selkokuvat. Kuvat liittyvät asumiseen ja elämiseen. Map-selkokuvat helpottavat asioiden ymmärtämistä. Kuvien avulla voin ilmaista helpommin omia mielipiteitäni, valintojani ja päätöksiäni. Kuvien avulla minun on helppo palauttaa mieleen tärkeitä asumiseen liittyviä asioita. Map-selkokuvat on muokattu Papunetin kuvapankin Sclera-kuvista. Osa kuvista on muokattu jo olemassa olevista kuvista. Map-selkokuvissa on myös uusia kuvia. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Ihmisistä kertovat kuvat 2. Kuvat, jotka kertovat jonkin asian tekemisestä 3. Asioista kertovat kuvat 4. Esineistä kertovat kuvat 5. Paikoista kertovat kuvat 6. Aikaan liittyvät kuvat 7. Kuvat kysymyssanoista 7

8 8 Suunnittelen omaa elämääni

9 3. Suunnittelen omaa elämääni Tämä vihko kertoo elämänsuunnittelusta. Elämänsuunnittelu auttaa minua löytämään oman tapani elää. Elämänsuunnittelu auttaa minua myös asumisen suunnittelussa. En voi tietää miten haluan asua, jos en tiedä millaista elämää haluan elää. Elämänsuunnittelussa kerron minulle tärkeistä asioista, omista toiveistani ja unelmistani sekä siitä, miten muut voivat tukea minua näiden asioiden toteuttamisessa. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni suunnittelussa? 4. Millaisia työvälineitä voin käyttää oman elämäni suunnittelussa? 5. Miten voin suunnitella minulle tärkeiden asioiden toteutumista? 6. Miten tukihenkilöni voi tukea minua oman elämäni suunnittelussa? 9

10 10 Asuntotoiveeni

11 4. Asuntotoiveeni Tähän vihkoon on koottu asuntoasioita, jotka helpottavat omien toiveideni kertomista. Ennen omaan kotiin muuttoa minun on mietittävä milloin haluan muuttaa omaan kotiin ja millaisessa kodissa haluan asua. Voin täyttää tätä vihkoa esimerkiksi yhdessä tukihenkilöni tai läheisteni kanssa. Tämän jälkeen minun on helpompi suunnitella sitä apua ja tukea, jota tarvitsen omassa kodissani. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Kuka minä olen? 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 3. Mihin haluan muuttaa? 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 5. Millaisella asuinalueella haluan asua? 6. Miten ja kenen kanssa haluan asua? 7. Mitä muita asumisen asioita pidän tärkeinä? 11

12 Teemme minulle palvelusuunnitelman 12

13 5. Teemme minulle palvelusuunnitelman Tämä vihko kertoo palvelusuunnitelman tekemisestä. Teen palvelusuunnitelman yhdessä perheeni ja vammaispalvelujen työntekijän kanssa. Palvelusuunnitelma on suunnitelma palveluista, jotka tukevat hyvää elämääni ja sujuvaa arkeani. Palveluilla tarkoitetaan palveluja ja tukitoimia, jotka poistavat vammastani johtuvia esteitä. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Mikä palvelusuunnitelma on? 2. Milloin teemme minulle palvelusuunnitelman? 3. Miten aloitamme palvelusuunnitelman tekemisen? 4. Miten valmistelemme palvelusuunnitelmakokousta? 5. Miten suunnittelen palvelujani ennen kokousta? 6. Ketkä tukevat minua palvelujen suunnittelussa? 7. Mitä palvelusuunnitelmakokouksessa tapahtuu? 8. Millaista tukea tarvitsen kokouksessa? 9. Miten haen palveluja, joita tarvitsen? 10. Miten palveluja myönnetään? 11. Miten arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä? 13

14 14 Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

15 6. Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Tähän vihkoon on koottu palvelusuunnitelman tekemiseen liittyviä asioita. Kun palvelusuunnitelma on tehty, arvioin miten sen tekeminen onnistui. Arvioin eli kerron oman mielipiteeni siitä, mikä palvelusuunnitelman tekemisessä oli hyvää ja mikä sen tekemisessä oli huonoa. Voin täyttää tätä vihkoa esimerkiksi yhdessä tukihenkilöni tai läheisteni kanssa. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Kuka minä olen? 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta? 4. Miten läheiseni ja ammattilaiset tukivat minua palvelujeni suunnittelussa? 5. Millainen tunnelma palvelusuunnitelmakokouksessa oli? 6. Miten keskustelimme asioista palvelusuunnitelmakokouksessa? 7. Miten tein päätöksiä? 8. Miten tarkistin ja hyväksyin valmiiksi tehdyn palvelusuunnitelman? 9. Mitä muuta haluaisin sanoa palvelusuunnitelmani tekemisestä? 15

16 16 Arvioin asumisen riskejä

17 7. Arvioin asumisen riskejä Tämän vihkon avulla voin arvioida eli selvittää ja ratkaista asuntotoiveeseeni liittyviä riskejä. Riskeillä tarkoitetaan asioita, jotka voivat tuottaa harmia tai vaaraa minulle tai muille ihmisille. Riskeistä on hyvä keskustella silloin, kun minä tai lähipiirini on huolissaan jonkun asian turvallisuudesta. Riskien arvioinnin tarkoituksena on löytää turvallisia ratkaisuja asioiden toteuttamiseen. Voin tehdä tämän arvioinnin yhdessä läheisteni ja ammattilaisten kanssa. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Arvioinnin tekijät ja ajankohta 2. Asuntotoiveeni 3. Asuntotoiveeseeni liittyvät riskit 4. Keinot riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi 5. Sopimus asuntotoiveeni toteuttamiseksi 17

18 18 Muuton muistilistani

19 8. Muuton muistilistani Tämä vihko kertoo muuttamisen asioista. Voin aloittaa muistilistan täyttämisen heti, kun uusi kotini on tiedossa. Voin täyttää muistilistaa yhdessä muutossa minua tukevien ihmisten kanssa. Vihkon sisällys eli mitä tämä vihko sisältää 1. Minun tietojani 2. Minulle tärkeiden ihmisten yhteystietoja 3. Muuttooni liittyviä tietoja 4. Muuttoapuun liittyviä tietoja 5. Tutustumiskäyntini uuteen kotiini 6. Uuden kotini työntekijöiden vierailut nykyiseen kotiini 7. Ryhmätapaamiset muuton suunnittelua varten 8. Muuttoon liittyvät sopimukset ja ilmoitukset 9. Huonekalujen ja tavaroiden hankkiminen 10. Kommunikointini apuvälineet 11. Muut apuvälineeni 12. Työntekijöiden ohjaus apuvälineiden käytössä 13. Yksilöllistä elämääni tukevat suunnitelmat ja toimintakykyni arvioinnit 14. Hyvää elämääni ja sujuvaa arkeani tukevat palvelut 15. Toimintakykyni kuntoutus 16. Terveydenhoitoni 17. Raha-asioiden hoitaminen 18. Muut asiat 19

20 Savolanniemen kodin opas 20

21 9. Savolanniemen kodin opas Tämä opas kertoo Savolaniemen kodista. Kodin opas on esimerkki siitä, miten asumisen asioista kerrotaan helposti. Helpossa muodossa saatu tieto auttaa minua asumisen suunnittelussa. Kun ymmärrän itse mitä asiat tarkoittavat, voin tehdä helpommin asumista koskevia valintoja ja päätöksiä. 1. Mikä Savon Vammaisasuntosäätiö on? 2. Mitkä ovat Savon Vammaisasuntosäätiön arvot? 3. Millainen koti on Savolanniemen koti? 4. Mitä asioita pidämme kodissamme tärkeinä? 5. Millaista tukea saamme arkipäivän asioihin? 6. Miten arki sujuu kodissamme? 7. Miten toimimme yhdessä? 8. Mitä teemme päivisin? 9. Millaista tukea saamme elämän suunnitteluun? 10. Miten pidämme yhteyttä läheisiimme? 11. Miten annamme palautetta kotimme toiminnasta? 12. Miten saat lisää tietoa kodistamme? 21

22 10. Map Minun asumisen polkuni -projekti Map-projekti on ollut Savon Vammaisasuntosäätiön projekti. Savon Vammaisasuntosäätiö tunnetaan paremmin kutsumanimellä Savas. Savaksella on asumis- ja päivätoimintapalveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asumisen ja päivätoiminnan lisäksi Savaksella on autismikuntoutusta ja kehittämistoimintaa. Map-projektin nimi on lyhenne sanoista Minun asumisen polkuni -projekti. Map-projekti kestää neljä vuotta. Se alkoi vuonna 2010 ja loppuu keväällä Projektin kulut on maksanut Ray eli Raha-automaattiyhdistys. Map-projektin tehtävä on ollut parantaa päämiesten eli kehitysvammaisten ihmisten yksilöllistä asumista. Yksilöllisellä asumisella tarkoitetaan sitä, että päämies suunnittelee asumistaan omalla tavallaan kykyjensä mukaan, tekee asumiseen liittyviä päätöksiä ja saa päätöksentekoon tukea, elää itse valitsemassaan kodissa sujuvaa arkea ja omannäköistä elämää sekä saa elämiseen omien toiveiden ja tarpeiden mukaista tukea. 22

23 Projektissa on tehty työtä Savon alueella yhdessä päämiesten, heidän läheistensä ja ammattilaisten kanssa. Päämiehet ovat olleet projektissa asumisen kokemusasiantuntijoita. Päämiehet ovat kertoneet heille tärkeistä asumisen asioista esimerkiksi projektin asiakastyössä, haastatteluissa ja projektin järjestämissä tilaisuuksissa. Map-projektissa on kerätty tietoa myös päämiesten perheenjäseniltä, kotien työntekijöiltä ja kuntien vammaispalvelujen työntekijöiltä sekä samanlaisilta projekteilta. Kerättyä tietoa on käytetty projektin lopputuotteiden teossa. Voit lukea Map-projektista lisää internetistä osoitteesta Saada tietoa, kokeilla, vaikuttaa ja valita. Saada tukea ja päättää. Löytää oma yksilöllinen asumisen polku -olla oman elämänsä päämies. Ritva Hämäläinen Map-projektin projektipäällikkö 23

24 Map-tiedote Tämä tiedote on tehty Savon Vammaisasuntosäätiön Map Minun asumisen polkuni -projektissa. Tiedotteeseen on koottu tietoa kaikista Map-projektin lopputuotteista. Map-projektissa ( ) on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksilöllistä asumista. Kehittämistyötä on tehty Savon alueella yhdessä päämiesten, heidän läheistensä ja ammattilaisten kanssa. Projektin rahoittajana on ollut Raha-automaattiyhdistys (RAY). Map-tiedote Savon Vammaisasuntosäätiö 2014 Tiedotteen on kirjoittanut Ritva Hämäläinen. Kuvat: Papunetin kuvapankki, Sclera-kuvastot. (kuvien muokkaus Map-projekti Ritva Hämäläinen ja Mainostoimisto Ad Kiivi Oy) Savon Vammaisasuntosäätiö Vuorikatu 26 A, 2. krs Kuopio puh Mainostoimisto Ad Kiivi Oy 2/2014

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

SOPU on päämiehen tuki ja ohjaajien apuväline. Sen paikka on päämiehen kodissa.

SOPU on päämiehen tuki ja ohjaajien apuväline. Sen paikka on päämiehen kodissa. SOPU-OHJEET YLEISTÄ SOPUa tehdään yhdessä päämiehen kanssa niin, että seuraavat periaatteet toteutuvat: päämies päättää omasta elämästään mahdollisimman paljon päämiehen toiveet ja unelmat otetaan huomioon

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa Marika Ahlstén (toim.) Elina Leinonen Sirpa Palokari Anneli Puhakka Aarne Rajalahti Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa Julkaisijat: Kehitysvammaliitto ry, Helsinki ja

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

HITAASTI HYVÄ TULEE? Kehitysvammainen henkilö vammaispalveluiden käyttäjänä. Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskus Kehitysvammaliitto 2009

HITAASTI HYVÄ TULEE? Kehitysvammainen henkilö vammaispalveluiden käyttäjänä. Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskus Kehitysvammaliitto 2009 HITAASTI HYVÄ TULEE? Kehitysvammainen henkilö vammaispalveluiden käyttäjänä Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskus Kehitysvammaliitto 2009 Osallisuus ja kansalaisuus Elämä yhteisön jäsenenä Community

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen vammaispalveluissa. Aarne Rajalahti 20.11.2013

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen vammaispalveluissa. Aarne Rajalahti 20.11.2013 Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen vammaispalveluissa Aarne Rajalahti 20.11.2013 Tiedän mitä tahdon! projekti (2010 2013) Kokeillaan ja kehitetään suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista

Lisätiedot

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo 10.00 Klo 12.00 13.00 Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi Koulutus ja vaikuttaminen -yksikkö Onnistuneita valintoja -hanke Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus www.jaatinen.info

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 3/2012. Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 3/2012. Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 3/2012 Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Tutustutaanko?... 4 Minulla on kehitysvamma... 6 Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Osallisuus ja vaikuttaminen itseään koskevissa asioissa on jokaisen oikeus pumppu-hanke.blogspot.com STM:n Kaste-ohjelmaan kuuluvan Ikäkaste

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUISSA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2009 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUOHJAUKSESTA...

Lisätiedot