SSTY: Lääkintätilojen sähköasennusstandardi uudistui

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSTY: Lääkintätilojen sähköasennusstandardi uudistui"

Transkriptio

1 1(7) SSTY: Lääkintätilojen sähköasennusstandardi uudistui Taustaksi lääkintätilojen sähköasennusstandardin uusimiselle olen seuraavaan kerännyt 1. Luettelot kansainvälisistä ja eurooppalaisista standardiehdotuksista, jotta lukija näkisi, että tarvitaan vuosien työ saada aikaan riittävän yhteisymmärryksen omaava standardi 2. Luettelon kansallisen asennusstandardimme uudistuksista IEC-standardiehdotusten myötä 3. Katsauksen uudistetun kansallisen standardimme poikkeavuuksista uudesta CENELECesikuvastandardistaan sekä 4. Kohtia uusimmasta standardista, jotka ovat muuttuneet aikaisempaan standardiimme nähden 1. Lääkintätilojen sähköasennusten kansainvälisiä standardeja ja standardiehdotuksia Kansainvälinen sähköasennusstandardien valmistelu ei ole helppoa! Standardisoimisjärjestöjen IEC ja CENELEC osalta olen kirjannut luettelot ehdotuksista joita on tarvittu, että on saatu vuosien työn jälkeen riittävästi osallistujamaita tyydyttävät IEC- ja CENELEC-standardit. International Electrotechnical Commission (IEC) on kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio. IEC:n jäseninä ovat kansalliset järjestöt, Suomesta SESKO. Standardin hyväksyminen vaatii sitä, että kolme neljännestä kansallisista järjestöistä kannattaa sitä. IEC-julkaisuja lääkintätilojen sähköasennuksista: - asiakirja IEC62A (Secretariat) 35 June 1978; ehdotus IEC-standardiksi - IEC-komiteassa SC62A laadittu raporttiluonnos Recommendations for electrical installations in medical establishments - IEC-standardiehdotus 64/747/FDIS v.1995 (hylättiin loppuäänestyksessä) - IEC-standardiehdotus 64/991/CD - IEC-standardiehdotus 64/1175/CDV v IEC-standardiehdotus 64/1268/FDIS - IEC-standardi ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS Part 7-710: Requirements for special installations or locations Medical locations First edition European Committee For Electrotechnical Standardization (CENELEC) on vuonna 1973 perustettu eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö, jonka tarkoituksena on luoda EU- ja EFTA-maiden sähköteollisuudelle yhtenäinen markkina-alue. CENELEC laatii Eurooppaan soveltuvat sähköalan EN-standardit, HD-harmonisointiasiakirjat sekä vastaavat julkaisut. CENELEC-julkaisuja lääkintätilojen sähköasennuksista: - CENELECin standardiehdotus prhd October 2006 UAP-äänestykseen - CENELECin standardiehdotus prhd June CENELECin standardiehdotus prhd September CENELECin standardiehdotus prhd November CENELECin standardiehdotus prhd September 2011 Final Draft - CENELECin standardi HD March 2012 Low-voltage electrical installations Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

2 2(7) 2. Lääkintätilojen sähköasennuksista julkaistut kansalliset standardit Suomessa Lääkintätilojen sähköasennuksia toteutettiin aluksi tavanomaisiin sisäasennusmääräyksiin perustuen. Sittemmin nimekkäimmät sähkösuunnittelijat sovelsivat omatoimisesti mm. saksalaisia VDE-normeja. Vasta 1980-luvun alussa ilmestyi ensimmäinen lääkintätilojen sähköasennustapoja uudistava SFS-standardi viranomaismääräyksenä. Standardia on uudistettu sitten IEC-standardiehdotusten myötä ja muutokset aikaisempiin versioihin ovat yleensä joka kerta vähentyneet. SFS perustui asiakirjaan IEC62A Secretariat 35 (ehdotus IEC-standardiksi) - noudattamismääräys Sähkötarkastuskeskuksen tiedonannolla T 57-79; leikkaussaleihin yms. taannehtivia määräyksiä - standardin vaatimuksiin korjauksia kiertokirjeellä KY uusiin lääkintätiloihin TN-S-järjestelmä - leikkaussaleihin ja vastaaviin taannehtivasti käyttömaadoittamaton IT-jakeluverkko - suojausmenetelmät P0, P1, P2 P7, GE, E1 ja E2, A, I ja O - opastavia tietoja niukasti SFS painos - viitteenä IEC suojausmenetelmät P0, P1, P2 P7, GE, E1 ja E2, A, I - liitteenä laajat opastavat tiedot ja esimerkkikaavioita SFS painos - rakenne sovitettiin Sähkötarkastuskeskuksen julkaisun A2-94 yhteyteen - sovellettiin esikuvana IEC 64/747/FDIS ja 64/991/CD -standardiehdotuksia - tilaryhmät R0, R1, R2,R3, 20mV, Turvasyöttöjärjestelmät 0,5s ja <15s ja >15s - vikavirtasuojakytkin yleistyi SFS Käsikirjan SFS painoksessa - ryhmät R0, R1, R2, R3, 10 mv Turvasyöttöjärjestelmät 0,5s ja <15s ja >15s - korjaus kohtaan (poiskytkentäaika enintään 0,2s) SFS painos Käsikirjan SFS painoksessa - ryhmät R0, R1, R2, R3, 10 mv Turvasyöttöjärjestelmät 0,5s ja <15s ja >15s SFS painos Käsikirjan SFS painoksessa - perustui standardiin IEC : ryhmät 0, 1 ja 2 (G0, G1 ja G2) - lisäpotentiaalintasaus myös ryhmään 1 - vikavirtasuojakytkinvaatimus kattavaksi - TN-S-verkon vikavirtavalvonta suositukseksi - ryhmän 2 tiloissa syöttö IT-verkolla lähinnä vain elintoimintoja ylläpitäville lääkintälaitteille - IT-järjestelmän ylikuormitus hälyttäväksi SFS painos Käsikirjan SFS painoksessa - rakenteessa otettu huomioon muiden SFS 6000 osien muutokset

3 3(7) 3. Suomen kansallisen lääkintätilojen sähköasennusstandardin uudistaminen CENELEC-standardiin HD March 2012 perustuen HD-standardin valmistelun yhteydessä antamiensa kommenttien perusteella Suomelle on kirjattu CENELEC-standardiin seuraavat normatiiviset poikkeamat, jotka on otettu tietenkin huomioon uudessa standardissa The requirements of IEC :2002, subclause is applied. Ryhmän 2 tiloissa ei elämää ylläpitävät laitteet voidaan syöttää TN-verkosta lisäsuojana vikavirtasuojakytkin The requirements of IEC :2002, subclause is applied. Lisäpotentiaalintasauksessa sovelletaan jo perinteistä IEC.-tekstiä; ryhmän 1 tiloissa ei Suomessa ole enintään 0,7 ohm vaatimusta National requirements apply to this subclause. Jakokeskusten osalta noudatamme kansallisia vaatimuksia National requirements apply to this subclause. Kohta liittyy valaisimien ryhmittelyyn; mm. poistumistievalaistuksissa sovellamme kansallisia normeja The first paragraph is not applied. Suomessa ryhmän 2 tiloissakaan pistorasioissa ei tarvitse olla merkkivaloa (vihreää lediä) ilmaisemassa jännitteisyyttä National requirements apply to this subclause. Kohta on numeroitu turhan yleisellä tasolla, mutta asia liittyy mm. enintään 0,5 s varavoimaan; meillä kriittisten lääkintälaitteiden akut voidaan huomioida IECstandardin mukaisesti National requirements apply to this subclause st paragraph Käyttöönottotarkastusten osalta voimme jatkaa vakiintunutta käytäntöämme The first paragraph is not applied. Kunnossapitotarkastusten osalta voimme jatkaa vakiintunutta käytäntöämme 4. Lääkintätilojen sähköasennuksia koskeva uusin kansallinen SESKO-standardi SFS esikuvana CENELEC HD :2012 Aikaisempaan versioon nähden on nyt tullut mm. seuraavia muutoksia: - Soveltamisalaan lisää esimerkkejä - Sähkökäyttöisen lääkintälaitteen ja sähkökäyttöisen lääkintälaitejärjestelmän määritelmät on muutettu uudistetun EN : 2006 standardin mukaiseksi

4 4(7) - Lääkintätilaryhmien määritelmiä on muutettu seuraavasti; ryhmä 0 (G0); Tila, jossa ei ole tarkoitus käyttää mitään sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia, ja jossa syötön keskeytys (vika) ei voi aiheuttaa välitöntä hengenvaaraa ryhmä 1 (G1); Lääkintätila, jossa sähkönsyötön keskeytys (esim. syötön poiskytkentä vian takia) ei aiheuta välitöntä uhkaa potilaan turvallisuudelle, ja sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia on tarkoitus käyttää - ihon ulkopuolisesti - ihon sisäisesti mihin tahansa kehon osaan, ellei kyseessä ryhmän 2 soveltamisalue ryhmä 2 (G2); Lääkintätila, jossa sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden liityntäosia on tarkoitus käyttää sellaisiin sovelluksiin kuin: - sydämenläheisiin toimintoihin, tai - leikkaussalikäyttöön tai tehohoitoon, joissa sähkönsyötön keskeytys (vika) voi aiheuttaa välittömän vaaran potilaille. Sydämenläheisessä toiminnassa sähköjohdin sijoitetaan potilaan sydämeen tai se tulee todennäköisesti kosketukseen sydämen kanssa samalla, kun johdinta voidaan koskettaa potilaan kehon ulkopuolelta. Tässä yhteydessä sähköjohdin käsittää eristetyt johtimet kuten sydäntahdistinelektrodit tai sydämenläheiset EKG-elektrodit (EKG = sydänsähkökäyrä) tai eristetyt putket, jotka on täytetty johtavalla nesteellä. -hoitoalueen määritelmä on muutettu uudistetun SFS-EN standardin mukaiseksi hoitoalue; Alue jossa tarkoituksellisesti tai tahattomasti saattaa syntyä suora yhteys potilaan ja sähkökäyttöisen lääkintälaitteen tai lääkintälaitejärjestelmän osan välille tai yhteys potilaan ja lääkintälaitteen tai lääkintälaitejärjestelmän osaa koskettavan muun henkilön välille. [EN : 2006, 3.79] Tämä on voimassa silloin, kun potilaan sijoituspaikka on määritelty ennalta. Jos sijoituspaikkaa ei ole määritelty, kaikki potilaan mahdolliset sijoitukset pitäisi ottaa huomioon.

5 5(7) - Määritelmissä nyt turvajärjestelmä; Sähköisten laitteiden järjestelmä, joka on tarkoitettu suojaamaan tai varoittamaan henkilöitä vaaratilanteessa, tai on välttämätön tilasta evakuoinnin takia. turvajärjestelmien sähkönsyöttöverkko; Syöttöverkko, jonka tarkoituksena on varmistaa olennaisten sähköasennusten ja -laitteiden toiminta: ihmisen ja kotieläinten terveyden ja turvallisuuden takia ja/tai ympäristölle ja muille laitteille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi, silloin kun sellaista vaaditaan kansallisissa säännöksissä. HUOM. 1 Syöttöverkon katsotaan sisältävän teholähteen ja piirin kulutuskojeen liittimille saakka. Tietyissä tapauksissa järjestelmään kuuluvat myös kulutuskojeet. Tehonlähde voi olla turvajärjestelmän, esim. turvavalojärjestelmän sisältävä akusto tai vastaava tai silloin kun tällaista ei ole, turvajärjestelmää esim. palopumppua syöttävä keskus. HUOM. 2 Esimerkkejä turvajärjestelmistä ovat turvavalaistus, (poistumisvalaistus) palopumput pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit hälytysjärjestelmät, kuten palo-, savu-, häkä- ja murtohälytysjärjestelmät evakuointijärjestelmät, kuten äänievakuointijärjestelmät savunpoistojärjestelmät Edellä mainituille järjestelmille voi olla omia standardeja. HUOM. 3 Turvajärjestelmien tarpeeseen ja toiminta-aikoihin palotilanteissa ja/tai sähkökatkon aikana annetaan vaatimuksia viranomaismääräyksissä. varavoimajärjestelmä; Syöttöjärjestelmä, joka on tarkoitettu toiminnan takia ylläpitämään syöttöä sähköasennukseen tai sen osaan silloin, kun normaalisyöttö katkeaa - Lisäys Ryhmän 2 lääkintätilassa pitää olla riittävä määrä lisäpotentiaalintasauksen liitäntäpaikkoja lääkintälaitteiden liittämiseen ja ryhmän 1 tiloissa niiden asentamista suositellaan - Lääkintä IT-järjestelmän valvontajärjestelmän yhteyteen lisätty seuraava huomautus Lääkintätilassa pitäisi olla helposti luettava kirjallinen ohje, jossa selitetään merkkivalojen ja hälytyksen merkitys ja menettelytavat, joita noudatetaan ensimmäisen vian jälkeen - Opastaviin tietoihin on lisätty Lääkintä IT-järjestelmään ei pitäisi liittää myöskään tietotekniikan laitteita, jotka eivät liity sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin tai lääkintälaitejärjestelmiin

6 6(7) - Uusi kohta Ryhmän 2 lääkintätilojen tehonsyöttö Kun syötössä sattuu yksittäinen vika, pitää ehkäistä syötön täydellinen katkeaminen ryhmän 2 lääkintätilassa. HUOM. Lääkintä IT-järjestelmän käytön ja suojalaitteiden täydellisen selektiivisyyden lisäksi tämä voidaan toteuttaa joko käyttämällä kahta riippumatonta syöttöjohtoa (ks. myös ), tai käyttämällä rengassyöttöä, joka kykenee toimimaan verkkosyötön varayhteytenä, tai paikallisella lisäteholähteellä, tai usean ryhmän 2 huoneen yhteisellä lisäteholähteellä, tai muilla yhtä tehokkailla teknisillä menettelyillä, joilla varmistetaan verkkosyötön säilyminen Tämä kohta aiheutti kansallista standardia valmistellessa näkemyseroja. Tällaista kohtaa IEC-standardissa ei ole ja CENELEC-standardiin se on ilmestynyt ilman että sen tarkoitus olisi selvä. Kansalliseen standardiimme oli tarkoitus kääntää teksti esikuvastandardista lähes sanatarkasti mutta muuttaa ensimmäinen ranskalainen viiva sellaiseen muotoon, että se selkeästi sallii nykyisen käytännön. Myös sairaalan sähköjakeluverkkoa esittävät esimerkkipiirustukset on säilytetty entisellään. Kohdassa puhutaan automaattisista syötönvaihtolaitteista. Siinä otetaan kantaa lähinnä laitteen rakenteeseen. Sellaisen käyttöä ei vaadita. Saksalla on HD :ssä kohtaa koskeva kansallinen erityisolosuhde, jossa he vaativat sen käyttöä. (meillä HD:n kohta on ). Muilla mailla tällaisia vaatimuksia ei ole. - Lisäys Lääkintätilojen uudisasennusten johtojärjestelmissä on käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN (kaapelien nippupoltto) ja EN (kaapelimateriaalien halogeenittomuus) ja EN (vähäinen savunmuodostus) vaatimukset. Esimerkkejä tällaisista kaapeleista ovat mm. standardien SFS 5544 ja SFS 5546 mukaiset halogeenittomat nippuna itsestään sammuvat kaapelityypit. Vaihtoehtoisesti voidaan johtojärjestelmät suojata vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella rakenteella, ks. SFS kohta kohtaan Enintään 0,5 s kytkeytymisajan omaavat varavoimajärjestelmän teholähteet on tullut lisäys - Kriittisiä elämää ylläpitäviä lääkintälaitteita. Jos lääkintälaite sisältää akkuvarmennuksen tai muun varajännitelähteen, laitteet voidaan liittää syöttöön, jonka kytkeytymisaika on korkeintaan 15 s.

7 7(7) - kohdan Enintään 15 s kytkeytymisajan omaavat varavoimajärjestelmän teholähteet huomautukseen on tullut muutos Kestoaika 24 h voidaan pienentää 3 tuntiin, jos lääketieteelliset vaatimukset ja tilan käyttö ja kaikki hoidot voidaan lopettaa ja rakennus voidaan evakuoida alle 3 tunnissa. - kohtaan Turvajärjestelmien syötöt ja varavoimajärjestelmät on tullut varavoimajärjestelmiin seuraava lisäys Yleensä näitä vaatimuksia on syytä noudattaa sairaaloissa, joissa potilaita majoitetaan pitempiä aikoja. - kunnossapitotarkastuksiin lisäys vanhojen asennusten osalle Standardin SFS 4372 Lääkintätilojen sähköasennukset vuoden 1979 ja vuoden 1987 painosten mukaan vaadittiin silloisen standardin mukaisissa ryhmän 1 tiloissa suojausmenetelmässä P1 (rajoitettu kosketusjännite), että suojajohtimen resistanssi keskuksen suojakiskosta pistorasian suojakoskettimeen tai kiinteiden sähkölaitteiden suojamaadoitusliittimeen ei saa ylittää 0,2 Ω. Tämä pitää tarkastaa absoluuttisella tai suhteellisella mittauksella korkeintaan 6 vuoden välein. Standardin SFS 4372 vuosien 1987 ja 1997 painosten mukaista leikkaussalien potentiaalierojen mittausta ei vaadita tehtäväksi, vaan riittää kohdan d) mukainen lisäpotentiaalintasauksen mittaus Lääkintätilojen sähköistyksiin vaikuttaa oleellisesti uusi turvajärjestelmästandardi SFS Turvajärjestelmien piirien kaapelit, muut kuin metallivaippaiset palonkestävät kaapelit, pitää erottaa sopivalla tavalla ja luotettavasti etäisyyden tai suojuksien avulla muiden piirien kaapeleista mukaan luettuna muiden turvajärjestelmien kaapelit Jos turvajärjestelmän pitää toimia tulipalon aikana, niissä on käytettävä seuraavanlaisia johtojärjestelmiä - mineraalieristeisiä IEC ja mukaisia kaapeleita - palonkestäviä EN tai EN ja EN mukaisia kaapeleita - johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta Johtojärjestelmä pitää sijoittaa ja asentaa siten, ettei piirin jatkuvuus heikenny tulipalon aikana - liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin liittyvät kaapelit - kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavan ajan tai yhtä kauan kuin kaapelit, joita se tukee

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA 13.03.2012 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi 13.1 2012 Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien

Lisätiedot

*** Voimakas lyhytkestoinen sähköisku on siis aina hengenvaarallinen. Lyhytkestoisen iskun osumistodennäköisyys

*** Voimakas lyhytkestoinen sähköisku on siis aina hengenvaarallinen. Lyhytkestoisen iskun osumistodennäköisyys SÄHKÖTURVALLISUUS sivu 1/1 SÄHKÖTURVALLISUUS 0. JOHDANTO Tässä tekstissä pyritään antamaan perustiedot sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Aluksi käsitellään sähkövirran

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 1 TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien tahojen toimintaa.

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5 Numero 2 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ohjaavat sähkötarkastuksia... 2 SESKOn Kevätseminari 29.3.2007... 3 Megakokous minuuttiaikataulussa IEC

Lisätiedot

Sähköasennusten perusteet

Sähköasennusten perusteet Sähköasennusten perusteet Pekka Rantala Kevät 2015 Sisältö 1. Sähkötekniikan perusteita 2. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 5. Kiinteistön sähköverkko

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 9-10: Kiinteistöjen sähköasennukset II: Suojaus lämmön vaikutuksilta ja jännitehäiriöiltä Maadoittaminen ja suojajohtimet Erikoistilat Sähkölämmitys Energiankäyttö ja

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS

SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Opinnäytetyö Jani Puumala Sähkötekniikan koulutusohjelma Energiahuolto Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Sähkötekniikan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

Lisätiedot

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010 Nro 4/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 4/2010 TOIMITUSJOHTAJALTA Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto SSTL ry. SESKOn jäseneksi. Osallistumismaksut nousevat ja palvelut

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit

ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia sisältävissä tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 3 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA SESKOn toimintaperiaatteet... 2 ASIANTUNTIJOITA TARVITAAN! Vielä ehtii mukaan merkintästandardien projektiryhmään...

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto Lisäys 1 lausuntoon 4/2012 Asiakirjaan () liittyvä sääntelyn vaikutusten arviointi Sivu 1/30 Sisällysluettelo 1 Menettely ja kuuleminen... 3 2 Analyysi ja riskinarviointi... 3 2.1 Nykyinen oikeudellinen

Lisätiedot

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKK VERKKO-OP OPAS SISÄLLYSLUETTELO OPPAAN TARKOITUS... 1 1 JOHDANTO... 1 2 KÄSITTEITÄ JA

Lisätiedot