Ajankohtaista sähköalalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista sähköalalla 28.11.2013"

Transkriptio

1 NSS ry:n ASIANTUNTIJASEMINAARI Helsinki Ajankohtaista sähköalalla, katsaus nykyiseen ja tulevaan Havaintoja uudesta SFS standardista (painos 2012) Vikavirtasuojien uudet metkut Turvajärjestelmien toteutuksen ongelmat Varmennustarkastuksilla havaittua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy Suunnittelijan tuottamat laskelmat Suojauksen perusvaatimukset SFS 6000 Sähköasennusta suunniteltaessa on varmistettava, että ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden suojaus toteutuu luvun 131 mukaisesti sähköasennus toimii tarkoitetulla tavalla tarkoitetussa käytössä. Suunnittelun perustaksi tarvittavat tiedot on lueteltu kohdissa Vaatimukset, joiden mukaan suunnittelu toteutetaan, on annettu kohdissa Suunnitteluvaiheessa on laskelmilla tai muilla tavoin osoitettava, että tämän luvun vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen on osoitettava osan 5-51 mukaisissa dokumenteissa. 2 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 1

2 Suunnittelun perustaksi tarvittavia tietoja Suojauksen perusvaatimukset SFS 6000 Sähkönsyöttöjärjestelmän ominaisuudet, I k pienin ja suurin Turvajärjestelmien sähkösyötöt ja varavoimajärjestelmät Johtimien poikkipinnat, normaali-/vikatilanne Johtojärjestelmä ja asennustapa Ympäristön vaikutukset, esim. EMC ja ulkoiset tekijät Suojalaitteet, esim. ylivirta-, vika- ja oikosulkusuojaus Ohjauslaitteet hätätilanteita varten Erotuslaitteet Sähköasennusten dokumentaatio 3 Piirustukset ( ) Dokumenttien tulee sisältää seuraavat yksityiskohtaiset tiedot, siltä osin kuin ne ovat tarpeen kussakin asennuksessa: johtimien tyypit ja poikkipinnat virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteenalenemaa koskevien laskelmien tekemiseen (yleensä riittää mitoituksessa käytetyt maksimipituudet) suojalaitteiden lajit ja tyypit suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt. Nämä tiedot pitää olla käytettävissä asennuksen jokaisesta piiristä. Nämä tiedot tarvitaan asennuksen suojauksen toimivuuden tarkistamiseen ja ne pitää selvittää jo suunnitteluvaiheessa. 4 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 2

3 Suojauslaskelmat käytännössä Kuormitusvirrat keskuksissa (= keskuskohtaisesti), tarvittaessa ryhmäkohtaiset kuormitukset Tarkistetaan johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus. Pienimmät ja suurimmat oikosulkuvirrat keskuksissa (=keskuskohtaisesti), tarvittaessa pienin oikosulkuvirta pisimmän ryhmäjohdon päässä Tarkistetaan oikosulkusuojauksen ja vikasuojauksen toiminta. Erikseen sovittaessa jännitteenalenemalaskelmat ja selektiivisyystarkastelu. 5 Suojauslaskelmat käytännössä, esimerkki Mitä suunnitelmalaskelmia pitää olla esim. rivitalon varmennustarkastuksella? Laskelmat keskuskohtaisesti: Vikasuojauslaskenta, vähintään huonoimmat arvot Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus L- ja N sekä L- ja L- välisien oikosulkujen laskelmat. 6 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 3

4 Kaapelit uloskäytävissä, erilaisia tulkintoja palokuormasta Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta SFS kohdan 422 vaatimukset koskevat sellaisia rakennusten uloskäytäviä, jotka rakentamismääräysjulkaisun E1 mukaan vaaditaan rakennettavaksi omaksi palo-osastokseen. Julkaisun E1 kohdan mukaan uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta. Uloskäytäviin voidaan ilman erityistä suojausta sijoittaa vain sellaisia johtojärjestelmiä, jotka syöttävät uloskäytävässä sijaitsevia laitteita kuten valaisimia tai pistorasioita tavallinen kaapelointi mahdollinen ei erityisiä vaatimuksia sähköasennustarvikkeille. 8 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 4

5 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Jos uloskäytäviin pakottavista syistä joudutaan sijoittamaan muita johtojärjestelmiä, on ne suojattava jollain seuraavassa esitetyllä tavalla: Johtojärjestelmässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN (kaapelien nippupoltto), EN (kaapelimateriaalien halogeenittomuus) ja EN (vähäinen savunmuodostus) vaatimukset. Esimerkkejä tällaisista kaapeleista ovat mm. standardien SFS 5544 ja SFS 5546 mukaiset halogeenittomat nippuna itsestään sammuvat kaapelityypit. Käytetään erillisiä kuiluja tai muita tiloja, joihin varataan riittävä määrä huoltoluukkuja tai vastaavia, joista johtojärjestelmiin päästään käsiksi huoltoa tai muutostöitä varten. Johtojärjestelmät suojataan vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella rakenteella, joka tehdään palamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista (luokka A2-s1, d0). Käytetään muuta menetelmää, josta on olemassa puolueettoman tutkimuslaitoksen puoltava lausunto. 9 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Uloskäytäviin voidaan ilman erillistä suojausta sijoittaa vain uloskäytävien turvallisuutta esim. paloturvallisuutta palvelevia jakokeskuksia. Jos muun jakokeskuksen sijoittaminen uloskäytävään on kuitenkin välttämätöntä, se on erotettava uloskäytävästä vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella rakenteella. Rakenne tehdään palamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista (A2-s1, d0). 10 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 5

6 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Tämän perusteella Julkaisun E1 kohdan mukaan uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta. pelastusviranomaiset ovat vaatineet halogeenittomien kaapeleiden koteloimista palonkestävyysluokan EI30 mukaisella rakenteella, vaikka SFS ei tätä vaadi. Eri puolella Suomea erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia. 11 Kaapeli/asennusputki ja lämpöeriste Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 6

7 Tukesin tiedote sähkötöiden ja käytön johtajille Joulukuu 2012 (SFS 6000, painos 2012) Asenna sähköjohdot oikein lämpöeristetyssä seinärakenteessa Sähköasennusstandardin SFS 6000:n uusimmassa painoksessa vuodelta 2012 on selvästi ilmaistu kielto siitä, että kaapeleita ei saa asentaa eristemateriaalin sisään läpivientejä lukuun ottamatta. Asennustapa ei ole ollut standardin aiempienkaan painosten mukainen. Eristeen sisällä kaapelin ylikuormitussuojaus ei toteudu tarkoitetulla tavalla, vaan kaapeli voi ylikuumentua ja vioittua. Tulipalon mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois. Nykyisten talorakenteiden seinissä käytetään usein 5 cm lisäeristysvillaa tms. höyrysulun päällä. Kaapelit eivät saa jäädä edes tämän eristyskerroksen alle (ohuen ja paksun villan väliin). 13 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) Kun lämmön haihtumisolosuhteet vaihtelevat asennusreitin eri osien välillä, kuormitettavuus on määritettävä asennusreitin hankalimpien olosuhteiden mukaisesti. Kaapeli pitää mahdollisuuksien mukaan asentaa siten, ettei se joudu kosketuksiin lämpöeristeen kanssa. Jos tällainen sijoittaminen on epäkäytännöllistä, poikkipintaa pitää kasvattaa. Lämpöeristettyyn seinään tai kattoon asennettujen kaapelien tai asennusputkessa olevien johtimien kuormitettavuus siinä tapauksessa, että kaapeli tai putki on kosketuksissa toiselta puoleltaan lämpöä johtavaan pintaan, on annettu liitteen 52B referenssimenetelmänä A. 14 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 7

8 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) Jos kaapeli on alle 0,5 m matkalla esim. läpivienneissä ympäröity lämpöeristeellä, kaapelin kuormitettavuutta pitää pienentää vastaavasti riippuen kaapelin koosta, eristeen pituudesta ja eristeen lämpöominaisuuksista. Taulukossa 52.X on esitetty korjauskertoimet referenssimenetelmän C mukaiselle kuormitettavuudelle, jotka soveltuvat korkeintaan 10 mm 2 johdinpoikkipinnoille ja lämmöneristeelle, jonka lämmönjohtavuus on suurempi kuin 0,0625 Wm -1 K -1. Jos lämmönjohtavuus on pienempi, on tarpeen käyttää pienempiä kertoimia. 15 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) 2,5 mm 2 johdon kuormitettavuus lämpöeristeen läpiviennissä, kolmivaihepiiri lähtötilanne 25 A (ei eristettä, ilman lämpötila +25ºC ) 50 mm 22,3 A 100 mm 20,3 A 200 mm 17 A 400 mm 13,8 A 500 mm 12,5 A 16 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 8

9 Kaapeli ja lämpöeriste Toisin sanoen: Kaapelin tai asennusputken ja sen sisällä kulkevien johtimien asentaminen lämpöeristeen sisään 0,5 m ylittävältä matkalta on kaikissa tapauksissa kielletty. Lämpöeristeen sisään tarkoittaa sitä, että kaapeli tai asennusputki on kauttaaltaan ympäröity lämpöeristeellä, esim. kahden eristevillan välissä. 17 Kaapeli ja lämpöeriste Ajankohtaista sähköalalla Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 9

10 Saunan sähköasennukset Saunat (SFS ) Alue 3 Alue 1 Yli 1 m korkeudella vain ⁰C kestäviä laitteita ja ⁰C kestäviä johtoja. 1 m Alue 2 0,5 m Muut piirit paitsi kiukaan syöttö on varustettava 30 ma vikavirtasuojalla. b Kiukaan (ja infrapunalämmittimien) asennus EN mukaan. 0,5 m Alueelle 1 (kiukaan lähelle) sallittu vain kiukaaseen kuuluvia laitteita Alue 1 0,5 m ei valaisimia, ei edes led valokuitu sallittu. b liitäntärasia Lämpöeriste IEC 1408/04 20 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 10

11 Vikavirtasuojien ominaisuudet ja asentaminen Lisäsuojaus (vikavirtasuojaus) Vaihtosähköjärjestelmissä pitää käyttää lisäsuojana mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojaa: suojaamaan mitoitusvirraltaan enintään 20 A tavanomaisia maallikoiden käyttämiä pistorasioita HUOM. Lisäsuojausta käytetään pistorasioissa, joihin maallikko voi liittää minkä tahansa laitteen. suojaamaan ulkona (tai vastaavissa tiloissa) käytettävää, mitoitusvirraltaan enintään 32 A pistorasiaa tai siirrettävää laitetta. 22 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 11

12 Lisäsuojaus (vikavirtasuojaus) Poikkeus lisäsuojausvaatimuksista voidaan tehdä: erityiselle määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitetulle pistorasialle, tai pistorasioille, joita käytetään ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana teollisissa tai kaupallisissa rakennuksissa. HUOM. Ohjeita lisäsuojauksen toteuttamisesta on annettu liitteessä 41X (kansallinen, velvoittava). 23 Vikavirtasuojaus, poikkeukset, liite 41X Asunnoissa ja vastaavissa tiloissa lisäsuojaus voidaan jättää pois pistorasioista, jotka syöttävät erityistä, määrättyä laitetta, jonka syötön katkeamisesta voi aiheutua suurta haittaa. Nämä laitteet ovat yleensä kiinteitä laitteita, joiden syöttämiseen käytetään omaa pistorasiaa jääkaappi pakastin. Jos laitteet sijaitsevat tilassa, jolle osassa 7 tai 8 on annettu erityisvaatimuksia, noudatetaan niitä erityistiloissa ei yleensä voida jättää vikavirtasuojaa pois missään tilanteessa. 24 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 12

13 Vikavirtasuojien uutuudet Hyväksytään vain A-, B- tai F-tyypin vikavirtasuojat Normaalisti A-tyyppi Tasavirralla B-tyyppi AC-tyyppiä ei hyväksytä käytettäväksi!!! Käyttötarkoitukset Lisäsuojaus ( 30 ma) Palosuojaus ( 300 ma) Syötön automaattinen poiskytkentä eli vikasuojaus. F-tyypin vikavirtasuoja on uusi tyyppi, eikä sen käytölle ole olemassa vaatimuksia. 25 Lisäsuojaus, vikavirtasuojat A F B 26 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 13

14 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Merlin Gerin vikavirtakatkaisin (Schneiderin teksti) 2-napainen RED-sarja on itsepalautuva, ja siinä automaattinen oman toiminnan valvonta. Ne tarkistavat, onko eristevika pysyvä vai tilapäinen. Jos vika on tilapäinen, vikavirtakatkaisin kytkeytyy automaattisesti vian poistuttua. Itsevalvonta tarkoittaa, että vikavirtakatkaisin tarkistaa aika ajoin itse oman toimivuutensa. Lähde: Schneider Electric 27 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Gewiss RESTART Autotest - testausta ilman jännitesyötön katkosta ( )(SLO:n teksti) Juha-Elektron GEWISS ReStart Autotest - vikavirtasuoja tekee määräajoin vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti aiheuttamatta jännitekatkosta testauksen aikana. Automaattisen testauksen lisäksi tämä älykäs vikavirtasuojakytkin osaa myös virittää itsensä (RESTART) esimerkiksi verkkohäiriöiden aiheuttamilta turhilta katkoksilta. Ennen viritystä laite tarkistaa, että kuorman puolella on kaikki kunnossa. Tämä ominaisuus varmistaa kriittisten järjestelmien toiminnan varsinkin kohteissa, joissa vikavirtasuojakytkimiä on paljon ja niiden tarkistaminen ja uudelleen virittäminen manuaalisesti veisi paljon aikaa. Lähde: 28 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 14

15 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Hager-vikavirtasuojat automaattisella jälleenkytkennällä ( ) (SLO:n teksti) Jälleenkytkentätoiminnon avulla vikavirtasuojat varmistavat syötön jatkuvuuden liiketiloissa ja asuinrakennuksissa. Toiminnon ansiosta asennusten turvallisuustaso nousee ja sähköasennuksen käyttömukavuus kasvaa. Jälleenkytkentätoiminnon avulla voidaan välttyä myös taloudellisilta menetyksiltä, kun tilojen ja laitteiden käyttöä voidaan jatkaa keskeytyksettä. Tyypillisimmin jälleenkytkentätoiminnolla varustettuja vikavirtasuojia käytetään asuntojen, majoitustilojen sekä ravintoloiden kylmäkoneiden, lämmityspiirien sekä hissien sähkösyötön suojaukseen. (TYYPILLISIMMIN KÄYTETÄÄN...???) Vikavirtalaukaisun jälkeen henkilöturvallisuus on täysin taattu, koska vikavirtasuoja mittaa automaattisesti suojattavan piirin tilan ennen jälleenkytkentää. Mikäli piirissä huomataan maavuotovika, jälleenkytkentää ei tehdä. Lähde: 29 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet...jatkoa edelliseen (SLO:n teksti) Jälleenkytkentätoiminto käynnistetään aina hyväksytyn eristysvastusmittauksen jälkeen. Järjestelmä suorittaa maksimissaan vikavirtasuojan 3 jälleenkytkentää, jos suojattava virtapiiri aiheuttaa laukaisun aina uudelleen (3 minuutin tarkkailujakso). Jos vika jatkuu, järjestelmä lukitsee itsensä ja ilmoittaa vikatilasta laitteen etupinnan punaisella LEDillä. Tässä tapauksessa vikavirtasuojan viritys voidaan tehdä vain käsin. Mikäli vikavirtalaukaisun aiheuttaa esimerkiksi kosteuden tai ukkosen aiheuttama jännitepiikki, jälleenkytkentä suoritetaan ja verkkosyöttö palautuu sekunnin murto-osissa ja toiminta voi jatkua normaalisti. Lähde: 30 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 15

16 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet B-nimikkeiset vikavirtasuojat vaativiin käyttöihin ( ) (SLO:n teksti) Hager on laajentanut vikavirtasuojien tuoteperhettä vaihtoja tasajännitepiirien suojaukseen soveltuvilla B-tyypin vikavirtasuojilla. Ne tunnistavat vuotovirrat aina 1MHz taajuuksille asti. B-tyypin 30mA suojiin on normaalin henkilösuojaustoiminnon lisäksi lisätty palosuojaustoiminto. Mikäli sähköverkon taajuus on suurempi, kuin vikavirtasuojan nimelliskäyttötaajuus, 30 ma B-nimikkeiset vikavirtasuojat siirtyvät toimimaan ylemmällä herkkyystasolla (300 ma). Lähde: 31 Turvajärjestelmien toteutuksen ongelmat SFS Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 16

17 SFS Turvajärjestelmät Esimerkkejä turvajärjestelmistä ovat: turvavalaistus, (poistumisvalaistus) palopumput pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit hälytysjärjestelmät, kuten palo-, savu-, häkä- ja murtohälytysjärjestelmät evakuointijärjestelmät, kuten äänievakuointijärjestelmät Savunpoistojärjestelmät. Edellä mainituille järjestelmille voi olla omia standardeja. HUOM. Turvajärjestelmien tarpeeseen ja toiminta-aikoihin palotilanteissa ja/tai sähkökatkon aikana annetaan vaatimuksia viranomaismääräyksissä. 33 SFS Turvajärjestelmät Turvajärjestelmien saatetaan vaatia toimivan kaikkina tarpeellisina aikoina mukaan luettuna laaja ja paikallinen sähkösyötön häiriö ja tulipalon olosuhteet. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan erityisiä teholähteitä, laitteita, piirejä ja johtoja. Turvajärjestelmien, jotka on tarkoitettu toimimaan palotilanteissa, on täytettävä seuraavat vaatimukset: on valittava teholähde, joka pitää yllä sähkönsyöttöä riittävän pitkän aikaa, ja laitteilla on oltava joko laiterakenteen tai asennuksen avulla saatu palonkestävyys riittävän pitkän ajan. 34 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 17

18 SFS-EN : 2012 (ISO 834) Standardipalo Standardipalo ja lämpötila-aikakäyrä on palomitoituksen perusta. Todellisesta palosta poiketen standardipalossa ei palokuorma lopu, vaan lämpötila nousee koko paloajan. Lämpötila muuttuu ISO 834 standardin mukaan seuraavasti: T = log (8 t + 1) T on kaasun lämpötila palo-osastossa ( C) t on aika (min). Aika Lämpötila 30 min 842 ºC 60 min 945 ºC 90 min 1006 ºC 120 min 1049 ºC 180 min 1110 ºC Ajankohtaista sähköalalla Turvajärjestelmien piirit Turvajärjestelmiä syöttävien piirien pitää olla riippumattomia muista piireistä. Mikään tapahtuma tai muutos missään järjestelmässä ei saa vaikuttaa toisen järjestelmän oikeaan toimimiseen. Tätä varten voidaan tarvita erottamista palonkestävillä materiaaleilla tai eri asennusreittejä tai koteloita. Turvajärjestelmien syöttöpiirit saavat mennä palovaarallisten tilojen läpi ainoastaan jos ne ovat palonkestäviä (vältettävä palovaarallisia tiloja aina kun mahdollista). Piirit eivät missään tapauksessa saa mennä räjähdysvaarallisten tilojen läpi. 36 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 18

19 Turvajärjestelmien piirit Turvajärjestelmien piirien muut kuin metallivaippaiset palonkestävät kaapelit pitää erottaa sopivalla tavalla ja luotettavasti etäisyyden tai suojuksien avulla muiden piirien kaapeleista mukaan luettuna muiden turvajärjestelmien kaapelit Omat hyllyt/reitit turvajärjestelmien kaapeleille. Samalla hyllyllä riittävästi tilaa ja sopiva erotus muista kaapeleista. Muita kuin tilaa palvelevien turvajärjestelmien kaapeleita, lukuun ottamatta palokunnan käyttöön tarkoitettujen hissien syöttöjä, ei saa asentaa hissikuiluun tai muihin hormimaisiin aukkoihin Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 19

20 39 Turvajärjestelmien johtojärjestelmät SFS kohta Jos turvajärjestelmän pitää toimia tulipalon aikana, niissä on käytettävä seuraavanlaisia johtojärjestelmiä: Mineraalieristeisiä IEC ja mukaisia kaapeleita Palonkestäviä EN tai EN ja EN mukaisia kaapeleita Johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta. rakenteelliset koteloinnit, joiden avulla säilytetään mekaaninen suojaus ja palosuojaus, tai johtojärjestelmä asennetaan erillisiin palosuojakoteloihin. 40 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 20

21 SFS kohta Johtojärjestelmät Turvajärjestelmän johtojärjestelmä pitää sijoittaa ja asentaa siten, ettei piirin jatkuvuus heikenny tulipalon aikana. Piirin jatkuvuuden säilyminen edellyttää kaapelien palonkestävyyden lisäksi seuraavia ominaisuuksia: Liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin liittyvät kaapelit. Korkein lämpötila järjestelmältä vaaditun toiminta-ajan aikana määrittää asennustarvikkeilta vaaditut ominaisuudet. Jakorasiat, kotelot, liittimet, kiinnitys, vedonpoistot ym. Kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavan ajan tai yhtä kauan kuin kaapeli, jota se tukee. 41 SFS kohta Johtojärjestelmät Vaatimus kaapelien kiinnityksen ja tuennan palonkestävyydestä koskee Kaapelikiinnikkeitä Kaapelihyllyjä ja vastaavia Edellä mainittujen kiinnittämiseen tarkoitettuja tarvikkeita. Koska näiden testaamiselle ei ole olemassa suomalaisia tai eurooppalaisia standardeja, palonkestävyyden osoittamiseen voidaan käyttää muiden maiden kansallisia standardeja tai muita tuotteen valmistajalta saatuja tietoja. Kohta : Turvajärjestelmien ohjaus- ja väyläjärjestelmiä koskevat samat vaatimukset kuin turvajärjestelmien johtojärjestelmiä. Ei koske piirejä, joiden toimimattomuus ei vaikuta haitallisesti turvajärjestelmien toimilaitteiden toimintaan. 42 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 21

22 43 44 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 22

23 45 Huomioitavia asioita Hyvin ja riittävän yksityiskohtaisesti etukäteen laadittu sähkösuunnitelma helpottaa merkittävästi asentamista ja käyttöönottotarkastusta. Hyvä tapa on laatia turvajärjestelmien ja palonkestävien asennusten osalta oma käyttöönottotarkastuspöytäkirjan liite, jossa todetaan ja esitetään vaatimukset täyttävät ratkaisut ja toteutukset ja esitetään laite-/komponenttiluettelo ja muut tarvittavat dokumentit. Tärkeätä on varmistaa ja todeta vaatimusten täyttyminen ja tehdä dokumentointi riittävässä laajuudessa. Asennettavien komponenttien ja tarvikkeiden sopivuus tarkoitukseensa (vaaditun toiminta-ajan turvaaminen) on syytä pitää koko ajan mielessä. 46 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 23

24 Puutteita palonkestävissä asennuksissa Puutteelliset suunnitelmat, joissa ei ole huomioitu erityisvaatimuksia turva- ja palonkestäville järjestelmille ja asennuksille. Palonkestävän kaapelin asennustapa ei vastaa asennusvaatimuksia eikä kaapelivalmistajan asennusohjetta. Asennuksessa käytetyt komponentit ja tarvikkeet eivät vastaa toiminta-aikavaatimuksia. Komponenttien osalta ei voida varmistua niiden soveltuvuudesta tarkoitukseensa (HUOM. TOIMINTAKYKY, TOIMINTA-AIKA). Asennuksen merkinnät ovat puutteelliset tai ne puuttuu kokonaan. Käyttöönottotarkastus ja dokumentointi ovat puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan palonkestävien asennusten osalta. 47 Tarvittavat dokumentit, turva- ja palonkestävät asennukset ja järjestelmät Käyttöönottotarkastuspöytäkirja liitteineen (sisältää mittaus- ja testaustulokset) Turvajärjestelmien osalta SFS vaatimuksen mukaisesti 48 yleiskaavio ja teholähteiden yksityiskohtaiset tiedot Sähköturvallisuuteen liittyvistä asennuksista pitää olla käytettävissä piirustukset, joissa annetaan tarkat sijaintiedot: kaikista sähkölaitteista ja jakokeskuksista laitetunnuksineen turvajärjestelmien toimilaitteista ryhmäjohtotietoineen yksityiskohtatietoineen ja käyttötarkoituksineen turvajärjestelmien erityisistä kytkin- ja valvontalaitteista (esim. kenttäkytkimet, näyttöja äänivaroituslaitteet). Luettelo kaikista turvajärjestelmien syöttöön kiinteästi liitetyistä kulutuskojeista mitoitustehot, mitoitusvirrat, käynnistysvirrat ja käynnistysajat luettelo voi sisältyä kaavioihin. Sähköisten turvajärjestelmien ja toimilaitteiden yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet. Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 24

25 Tarvittavat dokumentit, turva- ja palonkestävät asennukset ja järjestelmät Asennukseen sisältyvien johtojärjestelmien, asennustarvikkeiden ja komponenttien osalta esimerkiksi seuraavat tiedot ja dokumentit: Kattava laiteluettelo kaikista palonkestävän johtojärjestelmän komponenteista: Kaapelit (kaapelivalmistajan asennusohje) Kiinnitystarvikkeet (kaapeleiden ja asennustarvikkeiden) Jakokeskukset, kytkentärasiat, liittimet ym. Asennusalustat, hyllyt, kanavat ym. Kaapeliläpiviennit, palokatkot ym. Muut mahdolliset osat. Valmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Testaustodistukset ym. sertifikaatit ja valmistajilta saadut muut tiedot tuotteiden sopivuudesta tarkoitukseensa tarvittaessa saatavilla. 49 Tarkastuksilla havaittua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 25

26 Käyttöönottotarkastus ja pöytäkirja (VT) Maininta EMC-suojauksesta puuttuu. Maininta PE-jatkuvuusmittausten tuloksista keskusalueittain. Oikosulkuvirtamittaustulokset keskusalueittain. Kiertosuunta keskuskohtaisesti. Vikavirtasuojien testaustulokset kattavasti (kaikki VVS:t ja kaikkien tulokset). Toteamus siitä, täyttääkö asennus standardin ja säännösten vaatimukset, viittaus Tukes-ohjeeseen esim. S Tarkastuksen tekijän allekirjoitus puuttuu, joku muu on allekirjoittanut pöytäkirjan. 51 Sähköpiirustukset ja merkinnät (VT) Luovutuspiirustukset melko usein toimittamatta (suunnittelijalla puhtaaksi piirrettävänä). Joskus puuttuu myös uskottavat työkuvat. Keskusten tunnukset puuttuu. Keskusten virtapiirimerkinnät puuttuu osittain tai kokonaan tai merkinnät selvästi virheelliset. Jakokeskusten pääkaaviot vakiokaavioita, jotka keskusvalmistaja toimittaa keskuksen mukana ei vastaa asennusta. Jakokeskuksista puuttuu ohjeet vikavirtasuojan testaamisesta ja takaisin toimintakuntoon saattamisesta. 52 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 26

27 Suunnittelu- ja asennusvirheitä (VT) Samassa tilassa sekä vikavirtasuojattuja että suojaamattomia tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuja pistorasioita työpistevalaisin, jossa pistorasia, ilman vikavirtasuojaa yksittäiselle laitteelle tarkoitettu 2-osainen pistorasia vikavirtasuojaamatta, pistorasian käyttö mille tahansa sähkölaitteelle helppoa. Jakokeskukset käytetty irtoliittimiä johdinten kytkemiseen N- ja PE-liittimiin kytketty useita johtimia suunnittelussa valittu liian pieni keskus, josta loppuu tila 53 Muita havaintoja (VT) Kaapelien kiinnitys tehty puutteellisesti Jakorasioita kiinnittämättä alustaansa Kaapelien vedonpoistot tehty puutteellisesti tai kokonaan tekemättä kalvotiivistejakorasiat turvakytkimet ja vastaavat myös jakokeskukset. Palonkestävät asennukset eivät ole toteutettu palonkestävällä tavalla. palonkestävä kaapeli asennettu muiden kaapelien joukkoon 54 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 27

28 Muita havaintoja (VT) Erityistiloissa sähkölaitteiden ja asennustarvikkeiden kotelointiluokka ei vastaa tilan vaatimusta. Maakaapeliasennuksissa kaapelien mekaaninen suojaus puutteellinen esim. noustessa maasta seinälle. Asennusten yleinen huolellisuus, siisteys ja hyvän asennustavan mukainen työn jälki usein puuttuu tähän asiaan on tarkastajankin vaikea puuttua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 28

29 57 58 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 29

30 59 60 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 30

31 61 62 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 31

32 63 Asko Hakamäki Tuotepäällikkö Sähkö- ja ATEX-koulutus, tarkastus Inspecta Tarkastus Oy Puh Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 32

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA 13.03.2012 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi 13.1 2012 Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 1 TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien tahojen toimintaa.

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 9-10: Kiinteistöjen sähköasennukset II: Suojaus lämmön vaikutuksilta ja jännitehäiriöiltä Maadoittaminen ja suojajohtimet Erikoistilat Sähkölämmitys Energiankäyttö ja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Sähköasennusten perusteet

Sähköasennusten perusteet Sähköasennusten perusteet Pekka Rantala Kevät 2015 Sisältö 1. Sähkötekniikan perusteita 2. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 5. Kiinteistön sähköverkko

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Lisätyt asiat esitetty alleviivattuna, poistetut yliviivattu. E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot

Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot TUTKIMUSRAPORTTI 1/2015 Tekijä: Juha Alhainen Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot JUHA ALHAINEN JAKOKESKUSTEN SÄHKÖISTEN LIITOSTEN VIKAANTUMISME- KANISMIT JA SÄHKÖPALOT

Lisätiedot

Nro 1 2009. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Tässä numerossa mm.: Philipsin uudet energiatehokkaat

Nro 1 2009. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Tässä numerossa mm.: Philipsin uudet energiatehokkaat Nro 1 2009 Tässä numerossa mm.: Alppiluxin valaisinvalikoimat laajenevat s. 3 Philipsin uudet energiatehokkaat LED-valaisimet s. 4 GIRA Kalustesarjat mukavaan, laadukkaaseen ja turvalliseen asumiseen s.

Lisätiedot

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

Pientalon paloturvallisuus

Pientalon paloturvallisuus Pekka Kallioniemi IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy pekka.kallioniemi@if.fi Rakennuksen ja rakenteiden paloturvallisuusvaatimukset Rakennukset jaetaan kolmeen palotekniseen luokkaan P1, P2 ja P3. P1-luokan rakennus

Lisätiedot