Ajankohtaista sähköalalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista sähköalalla 28.11.2013"

Transkriptio

1 NSS ry:n ASIANTUNTIJASEMINAARI Helsinki Ajankohtaista sähköalalla, katsaus nykyiseen ja tulevaan Havaintoja uudesta SFS standardista (painos 2012) Vikavirtasuojien uudet metkut Turvajärjestelmien toteutuksen ongelmat Varmennustarkastuksilla havaittua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy Suunnittelijan tuottamat laskelmat Suojauksen perusvaatimukset SFS 6000 Sähköasennusta suunniteltaessa on varmistettava, että ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden suojaus toteutuu luvun 131 mukaisesti sähköasennus toimii tarkoitetulla tavalla tarkoitetussa käytössä. Suunnittelun perustaksi tarvittavat tiedot on lueteltu kohdissa Vaatimukset, joiden mukaan suunnittelu toteutetaan, on annettu kohdissa Suunnitteluvaiheessa on laskelmilla tai muilla tavoin osoitettava, että tämän luvun vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen on osoitettava osan 5-51 mukaisissa dokumenteissa. 2 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 1

2 Suunnittelun perustaksi tarvittavia tietoja Suojauksen perusvaatimukset SFS 6000 Sähkönsyöttöjärjestelmän ominaisuudet, I k pienin ja suurin Turvajärjestelmien sähkösyötöt ja varavoimajärjestelmät Johtimien poikkipinnat, normaali-/vikatilanne Johtojärjestelmä ja asennustapa Ympäristön vaikutukset, esim. EMC ja ulkoiset tekijät Suojalaitteet, esim. ylivirta-, vika- ja oikosulkusuojaus Ohjauslaitteet hätätilanteita varten Erotuslaitteet Sähköasennusten dokumentaatio 3 Piirustukset ( ) Dokumenttien tulee sisältää seuraavat yksityiskohtaiset tiedot, siltä osin kuin ne ovat tarpeen kussakin asennuksessa: johtimien tyypit ja poikkipinnat virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteenalenemaa koskevien laskelmien tekemiseen (yleensä riittää mitoituksessa käytetyt maksimipituudet) suojalaitteiden lajit ja tyypit suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt. Nämä tiedot pitää olla käytettävissä asennuksen jokaisesta piiristä. Nämä tiedot tarvitaan asennuksen suojauksen toimivuuden tarkistamiseen ja ne pitää selvittää jo suunnitteluvaiheessa. 4 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 2

3 Suojauslaskelmat käytännössä Kuormitusvirrat keskuksissa (= keskuskohtaisesti), tarvittaessa ryhmäkohtaiset kuormitukset Tarkistetaan johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus. Pienimmät ja suurimmat oikosulkuvirrat keskuksissa (=keskuskohtaisesti), tarvittaessa pienin oikosulkuvirta pisimmän ryhmäjohdon päässä Tarkistetaan oikosulkusuojauksen ja vikasuojauksen toiminta. Erikseen sovittaessa jännitteenalenemalaskelmat ja selektiivisyystarkastelu. 5 Suojauslaskelmat käytännössä, esimerkki Mitä suunnitelmalaskelmia pitää olla esim. rivitalon varmennustarkastuksella? Laskelmat keskuskohtaisesti: Vikasuojauslaskenta, vähintään huonoimmat arvot Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus L- ja N sekä L- ja L- välisien oikosulkujen laskelmat. 6 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 3

4 Kaapelit uloskäytävissä, erilaisia tulkintoja palokuormasta Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta SFS kohdan 422 vaatimukset koskevat sellaisia rakennusten uloskäytäviä, jotka rakentamismääräysjulkaisun E1 mukaan vaaditaan rakennettavaksi omaksi palo-osastokseen. Julkaisun E1 kohdan mukaan uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta. Uloskäytäviin voidaan ilman erityistä suojausta sijoittaa vain sellaisia johtojärjestelmiä, jotka syöttävät uloskäytävässä sijaitsevia laitteita kuten valaisimia tai pistorasioita tavallinen kaapelointi mahdollinen ei erityisiä vaatimuksia sähköasennustarvikkeille. 8 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 4

5 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Jos uloskäytäviin pakottavista syistä joudutaan sijoittamaan muita johtojärjestelmiä, on ne suojattava jollain seuraavassa esitetyllä tavalla: Johtojärjestelmässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN (kaapelien nippupoltto), EN (kaapelimateriaalien halogeenittomuus) ja EN (vähäinen savunmuodostus) vaatimukset. Esimerkkejä tällaisista kaapeleista ovat mm. standardien SFS 5544 ja SFS 5546 mukaiset halogeenittomat nippuna itsestään sammuvat kaapelityypit. Käytetään erillisiä kuiluja tai muita tiloja, joihin varataan riittävä määrä huoltoluukkuja tai vastaavia, joista johtojärjestelmiin päästään käsiksi huoltoa tai muutostöitä varten. Johtojärjestelmät suojataan vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella rakenteella, joka tehdään palamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista (luokka A2-s1, d0). Käytetään muuta menetelmää, josta on olemassa puolueettoman tutkimuslaitoksen puoltava lausunto. 9 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Uloskäytäviin voidaan ilman erillistä suojausta sijoittaa vain uloskäytävien turvallisuutta esim. paloturvallisuutta palvelevia jakokeskuksia. Jos muun jakokeskuksen sijoittaminen uloskäytävään on kuitenkin välttämätöntä, se on erotettava uloskäytävästä vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella rakenteella. Rakenne tehdään palamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista (A2-s1, d0). 10 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 5

6 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Tämän perusteella Julkaisun E1 kohdan mukaan uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta. pelastusviranomaiset ovat vaatineet halogeenittomien kaapeleiden koteloimista palonkestävyysluokan EI30 mukaisella rakenteella, vaikka SFS ei tätä vaadi. Eri puolella Suomea erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia. 11 Kaapeli/asennusputki ja lämpöeriste Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 6

7 Tukesin tiedote sähkötöiden ja käytön johtajille Joulukuu 2012 (SFS 6000, painos 2012) Asenna sähköjohdot oikein lämpöeristetyssä seinärakenteessa Sähköasennusstandardin SFS 6000:n uusimmassa painoksessa vuodelta 2012 on selvästi ilmaistu kielto siitä, että kaapeleita ei saa asentaa eristemateriaalin sisään läpivientejä lukuun ottamatta. Asennustapa ei ole ollut standardin aiempienkaan painosten mukainen. Eristeen sisällä kaapelin ylikuormitussuojaus ei toteudu tarkoitetulla tavalla, vaan kaapeli voi ylikuumentua ja vioittua. Tulipalon mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois. Nykyisten talorakenteiden seinissä käytetään usein 5 cm lisäeristysvillaa tms. höyrysulun päällä. Kaapelit eivät saa jäädä edes tämän eristyskerroksen alle (ohuen ja paksun villan väliin). 13 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) Kun lämmön haihtumisolosuhteet vaihtelevat asennusreitin eri osien välillä, kuormitettavuus on määritettävä asennusreitin hankalimpien olosuhteiden mukaisesti. Kaapeli pitää mahdollisuuksien mukaan asentaa siten, ettei se joudu kosketuksiin lämpöeristeen kanssa. Jos tällainen sijoittaminen on epäkäytännöllistä, poikkipintaa pitää kasvattaa. Lämpöeristettyyn seinään tai kattoon asennettujen kaapelien tai asennusputkessa olevien johtimien kuormitettavuus siinä tapauksessa, että kaapeli tai putki on kosketuksissa toiselta puoleltaan lämpöä johtavaan pintaan, on annettu liitteen 52B referenssimenetelmänä A. 14 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 7

8 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) Jos kaapeli on alle 0,5 m matkalla esim. läpivienneissä ympäröity lämpöeristeellä, kaapelin kuormitettavuutta pitää pienentää vastaavasti riippuen kaapelin koosta, eristeen pituudesta ja eristeen lämpöominaisuuksista. Taulukossa 52.X on esitetty korjauskertoimet referenssimenetelmän C mukaiselle kuormitettavuudelle, jotka soveltuvat korkeintaan 10 mm 2 johdinpoikkipinnoille ja lämmöneristeelle, jonka lämmönjohtavuus on suurempi kuin 0,0625 Wm -1 K -1. Jos lämmönjohtavuus on pienempi, on tarpeen käyttää pienempiä kertoimia. 15 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) 2,5 mm 2 johdon kuormitettavuus lämpöeristeen läpiviennissä, kolmivaihepiiri lähtötilanne 25 A (ei eristettä, ilman lämpötila +25ºC ) 50 mm 22,3 A 100 mm 20,3 A 200 mm 17 A 400 mm 13,8 A 500 mm 12,5 A 16 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 8

9 Kaapeli ja lämpöeriste Toisin sanoen: Kaapelin tai asennusputken ja sen sisällä kulkevien johtimien asentaminen lämpöeristeen sisään 0,5 m ylittävältä matkalta on kaikissa tapauksissa kielletty. Lämpöeristeen sisään tarkoittaa sitä, että kaapeli tai asennusputki on kauttaaltaan ympäröity lämpöeristeellä, esim. kahden eristevillan välissä. 17 Kaapeli ja lämpöeriste Ajankohtaista sähköalalla Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 9

10 Saunan sähköasennukset Saunat (SFS ) Alue 3 Alue 1 Yli 1 m korkeudella vain ⁰C kestäviä laitteita ja ⁰C kestäviä johtoja. 1 m Alue 2 0,5 m Muut piirit paitsi kiukaan syöttö on varustettava 30 ma vikavirtasuojalla. b Kiukaan (ja infrapunalämmittimien) asennus EN mukaan. 0,5 m Alueelle 1 (kiukaan lähelle) sallittu vain kiukaaseen kuuluvia laitteita Alue 1 0,5 m ei valaisimia, ei edes led valokuitu sallittu. b liitäntärasia Lämpöeriste IEC 1408/04 20 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 10

11 Vikavirtasuojien ominaisuudet ja asentaminen Lisäsuojaus (vikavirtasuojaus) Vaihtosähköjärjestelmissä pitää käyttää lisäsuojana mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojaa: suojaamaan mitoitusvirraltaan enintään 20 A tavanomaisia maallikoiden käyttämiä pistorasioita HUOM. Lisäsuojausta käytetään pistorasioissa, joihin maallikko voi liittää minkä tahansa laitteen. suojaamaan ulkona (tai vastaavissa tiloissa) käytettävää, mitoitusvirraltaan enintään 32 A pistorasiaa tai siirrettävää laitetta. 22 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 11

12 Lisäsuojaus (vikavirtasuojaus) Poikkeus lisäsuojausvaatimuksista voidaan tehdä: erityiselle määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitetulle pistorasialle, tai pistorasioille, joita käytetään ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana teollisissa tai kaupallisissa rakennuksissa. HUOM. Ohjeita lisäsuojauksen toteuttamisesta on annettu liitteessä 41X (kansallinen, velvoittava). 23 Vikavirtasuojaus, poikkeukset, liite 41X Asunnoissa ja vastaavissa tiloissa lisäsuojaus voidaan jättää pois pistorasioista, jotka syöttävät erityistä, määrättyä laitetta, jonka syötön katkeamisesta voi aiheutua suurta haittaa. Nämä laitteet ovat yleensä kiinteitä laitteita, joiden syöttämiseen käytetään omaa pistorasiaa jääkaappi pakastin. Jos laitteet sijaitsevat tilassa, jolle osassa 7 tai 8 on annettu erityisvaatimuksia, noudatetaan niitä erityistiloissa ei yleensä voida jättää vikavirtasuojaa pois missään tilanteessa. 24 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 12

13 Vikavirtasuojien uutuudet Hyväksytään vain A-, B- tai F-tyypin vikavirtasuojat Normaalisti A-tyyppi Tasavirralla B-tyyppi AC-tyyppiä ei hyväksytä käytettäväksi!!! Käyttötarkoitukset Lisäsuojaus ( 30 ma) Palosuojaus ( 300 ma) Syötön automaattinen poiskytkentä eli vikasuojaus. F-tyypin vikavirtasuoja on uusi tyyppi, eikä sen käytölle ole olemassa vaatimuksia. 25 Lisäsuojaus, vikavirtasuojat A F B 26 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 13

14 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Merlin Gerin vikavirtakatkaisin (Schneiderin teksti) 2-napainen RED-sarja on itsepalautuva, ja siinä automaattinen oman toiminnan valvonta. Ne tarkistavat, onko eristevika pysyvä vai tilapäinen. Jos vika on tilapäinen, vikavirtakatkaisin kytkeytyy automaattisesti vian poistuttua. Itsevalvonta tarkoittaa, että vikavirtakatkaisin tarkistaa aika ajoin itse oman toimivuutensa. Lähde: Schneider Electric 27 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Gewiss RESTART Autotest - testausta ilman jännitesyötön katkosta ( )(SLO:n teksti) Juha-Elektron GEWISS ReStart Autotest - vikavirtasuoja tekee määräajoin vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti aiheuttamatta jännitekatkosta testauksen aikana. Automaattisen testauksen lisäksi tämä älykäs vikavirtasuojakytkin osaa myös virittää itsensä (RESTART) esimerkiksi verkkohäiriöiden aiheuttamilta turhilta katkoksilta. Ennen viritystä laite tarkistaa, että kuorman puolella on kaikki kunnossa. Tämä ominaisuus varmistaa kriittisten järjestelmien toiminnan varsinkin kohteissa, joissa vikavirtasuojakytkimiä on paljon ja niiden tarkistaminen ja uudelleen virittäminen manuaalisesti veisi paljon aikaa. Lähde: 28 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 14

15 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Hager-vikavirtasuojat automaattisella jälleenkytkennällä ( ) (SLO:n teksti) Jälleenkytkentätoiminnon avulla vikavirtasuojat varmistavat syötön jatkuvuuden liiketiloissa ja asuinrakennuksissa. Toiminnon ansiosta asennusten turvallisuustaso nousee ja sähköasennuksen käyttömukavuus kasvaa. Jälleenkytkentätoiminnon avulla voidaan välttyä myös taloudellisilta menetyksiltä, kun tilojen ja laitteiden käyttöä voidaan jatkaa keskeytyksettä. Tyypillisimmin jälleenkytkentätoiminnolla varustettuja vikavirtasuojia käytetään asuntojen, majoitustilojen sekä ravintoloiden kylmäkoneiden, lämmityspiirien sekä hissien sähkösyötön suojaukseen. (TYYPILLISIMMIN KÄYTETÄÄN...???) Vikavirtalaukaisun jälkeen henkilöturvallisuus on täysin taattu, koska vikavirtasuoja mittaa automaattisesti suojattavan piirin tilan ennen jälleenkytkentää. Mikäli piirissä huomataan maavuotovika, jälleenkytkentää ei tehdä. Lähde: 29 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet...jatkoa edelliseen (SLO:n teksti) Jälleenkytkentätoiminto käynnistetään aina hyväksytyn eristysvastusmittauksen jälkeen. Järjestelmä suorittaa maksimissaan vikavirtasuojan 3 jälleenkytkentää, jos suojattava virtapiiri aiheuttaa laukaisun aina uudelleen (3 minuutin tarkkailujakso). Jos vika jatkuu, järjestelmä lukitsee itsensä ja ilmoittaa vikatilasta laitteen etupinnan punaisella LEDillä. Tässä tapauksessa vikavirtasuojan viritys voidaan tehdä vain käsin. Mikäli vikavirtalaukaisun aiheuttaa esimerkiksi kosteuden tai ukkosen aiheuttama jännitepiikki, jälleenkytkentä suoritetaan ja verkkosyöttö palautuu sekunnin murto-osissa ja toiminta voi jatkua normaalisti. Lähde: 30 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 15

16 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet B-nimikkeiset vikavirtasuojat vaativiin käyttöihin ( ) (SLO:n teksti) Hager on laajentanut vikavirtasuojien tuoteperhettä vaihtoja tasajännitepiirien suojaukseen soveltuvilla B-tyypin vikavirtasuojilla. Ne tunnistavat vuotovirrat aina 1MHz taajuuksille asti. B-tyypin 30mA suojiin on normaalin henkilösuojaustoiminnon lisäksi lisätty palosuojaustoiminto. Mikäli sähköverkon taajuus on suurempi, kuin vikavirtasuojan nimelliskäyttötaajuus, 30 ma B-nimikkeiset vikavirtasuojat siirtyvät toimimaan ylemmällä herkkyystasolla (300 ma). Lähde: 31 Turvajärjestelmien toteutuksen ongelmat SFS Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 16

17 SFS Turvajärjestelmät Esimerkkejä turvajärjestelmistä ovat: turvavalaistus, (poistumisvalaistus) palopumput pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit hälytysjärjestelmät, kuten palo-, savu-, häkä- ja murtohälytysjärjestelmät evakuointijärjestelmät, kuten äänievakuointijärjestelmät Savunpoistojärjestelmät. Edellä mainituille järjestelmille voi olla omia standardeja. HUOM. Turvajärjestelmien tarpeeseen ja toiminta-aikoihin palotilanteissa ja/tai sähkökatkon aikana annetaan vaatimuksia viranomaismääräyksissä. 33 SFS Turvajärjestelmät Turvajärjestelmien saatetaan vaatia toimivan kaikkina tarpeellisina aikoina mukaan luettuna laaja ja paikallinen sähkösyötön häiriö ja tulipalon olosuhteet. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan erityisiä teholähteitä, laitteita, piirejä ja johtoja. Turvajärjestelmien, jotka on tarkoitettu toimimaan palotilanteissa, on täytettävä seuraavat vaatimukset: on valittava teholähde, joka pitää yllä sähkönsyöttöä riittävän pitkän aikaa, ja laitteilla on oltava joko laiterakenteen tai asennuksen avulla saatu palonkestävyys riittävän pitkän ajan. 34 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 17

18 SFS-EN : 2012 (ISO 834) Standardipalo Standardipalo ja lämpötila-aikakäyrä on palomitoituksen perusta. Todellisesta palosta poiketen standardipalossa ei palokuorma lopu, vaan lämpötila nousee koko paloajan. Lämpötila muuttuu ISO 834 standardin mukaan seuraavasti: T = log (8 t + 1) T on kaasun lämpötila palo-osastossa ( C) t on aika (min). Aika Lämpötila 30 min 842 ºC 60 min 945 ºC 90 min 1006 ºC 120 min 1049 ºC 180 min 1110 ºC Ajankohtaista sähköalalla Turvajärjestelmien piirit Turvajärjestelmiä syöttävien piirien pitää olla riippumattomia muista piireistä. Mikään tapahtuma tai muutos missään järjestelmässä ei saa vaikuttaa toisen järjestelmän oikeaan toimimiseen. Tätä varten voidaan tarvita erottamista palonkestävillä materiaaleilla tai eri asennusreittejä tai koteloita. Turvajärjestelmien syöttöpiirit saavat mennä palovaarallisten tilojen läpi ainoastaan jos ne ovat palonkestäviä (vältettävä palovaarallisia tiloja aina kun mahdollista). Piirit eivät missään tapauksessa saa mennä räjähdysvaarallisten tilojen läpi. 36 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 18

19 Turvajärjestelmien piirit Turvajärjestelmien piirien muut kuin metallivaippaiset palonkestävät kaapelit pitää erottaa sopivalla tavalla ja luotettavasti etäisyyden tai suojuksien avulla muiden piirien kaapeleista mukaan luettuna muiden turvajärjestelmien kaapelit Omat hyllyt/reitit turvajärjestelmien kaapeleille. Samalla hyllyllä riittävästi tilaa ja sopiva erotus muista kaapeleista. Muita kuin tilaa palvelevien turvajärjestelmien kaapeleita, lukuun ottamatta palokunnan käyttöön tarkoitettujen hissien syöttöjä, ei saa asentaa hissikuiluun tai muihin hormimaisiin aukkoihin Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 19

20 39 Turvajärjestelmien johtojärjestelmät SFS kohta Jos turvajärjestelmän pitää toimia tulipalon aikana, niissä on käytettävä seuraavanlaisia johtojärjestelmiä: Mineraalieristeisiä IEC ja mukaisia kaapeleita Palonkestäviä EN tai EN ja EN mukaisia kaapeleita Johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta. rakenteelliset koteloinnit, joiden avulla säilytetään mekaaninen suojaus ja palosuojaus, tai johtojärjestelmä asennetaan erillisiin palosuojakoteloihin. 40 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 20

21 SFS kohta Johtojärjestelmät Turvajärjestelmän johtojärjestelmä pitää sijoittaa ja asentaa siten, ettei piirin jatkuvuus heikenny tulipalon aikana. Piirin jatkuvuuden säilyminen edellyttää kaapelien palonkestävyyden lisäksi seuraavia ominaisuuksia: Liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin liittyvät kaapelit. Korkein lämpötila järjestelmältä vaaditun toiminta-ajan aikana määrittää asennustarvikkeilta vaaditut ominaisuudet. Jakorasiat, kotelot, liittimet, kiinnitys, vedonpoistot ym. Kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavan ajan tai yhtä kauan kuin kaapeli, jota se tukee. 41 SFS kohta Johtojärjestelmät Vaatimus kaapelien kiinnityksen ja tuennan palonkestävyydestä koskee Kaapelikiinnikkeitä Kaapelihyllyjä ja vastaavia Edellä mainittujen kiinnittämiseen tarkoitettuja tarvikkeita. Koska näiden testaamiselle ei ole olemassa suomalaisia tai eurooppalaisia standardeja, palonkestävyyden osoittamiseen voidaan käyttää muiden maiden kansallisia standardeja tai muita tuotteen valmistajalta saatuja tietoja. Kohta : Turvajärjestelmien ohjaus- ja väyläjärjestelmiä koskevat samat vaatimukset kuin turvajärjestelmien johtojärjestelmiä. Ei koske piirejä, joiden toimimattomuus ei vaikuta haitallisesti turvajärjestelmien toimilaitteiden toimintaan. 42 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 21

22 43 44 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 22

23 45 Huomioitavia asioita Hyvin ja riittävän yksityiskohtaisesti etukäteen laadittu sähkösuunnitelma helpottaa merkittävästi asentamista ja käyttöönottotarkastusta. Hyvä tapa on laatia turvajärjestelmien ja palonkestävien asennusten osalta oma käyttöönottotarkastuspöytäkirjan liite, jossa todetaan ja esitetään vaatimukset täyttävät ratkaisut ja toteutukset ja esitetään laite-/komponenttiluettelo ja muut tarvittavat dokumentit. Tärkeätä on varmistaa ja todeta vaatimusten täyttyminen ja tehdä dokumentointi riittävässä laajuudessa. Asennettavien komponenttien ja tarvikkeiden sopivuus tarkoitukseensa (vaaditun toiminta-ajan turvaaminen) on syytä pitää koko ajan mielessä. 46 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 23

24 Puutteita palonkestävissä asennuksissa Puutteelliset suunnitelmat, joissa ei ole huomioitu erityisvaatimuksia turva- ja palonkestäville järjestelmille ja asennuksille. Palonkestävän kaapelin asennustapa ei vastaa asennusvaatimuksia eikä kaapelivalmistajan asennusohjetta. Asennuksessa käytetyt komponentit ja tarvikkeet eivät vastaa toiminta-aikavaatimuksia. Komponenttien osalta ei voida varmistua niiden soveltuvuudesta tarkoitukseensa (HUOM. TOIMINTAKYKY, TOIMINTA-AIKA). Asennuksen merkinnät ovat puutteelliset tai ne puuttuu kokonaan. Käyttöönottotarkastus ja dokumentointi ovat puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan palonkestävien asennusten osalta. 47 Tarvittavat dokumentit, turva- ja palonkestävät asennukset ja järjestelmät Käyttöönottotarkastuspöytäkirja liitteineen (sisältää mittaus- ja testaustulokset) Turvajärjestelmien osalta SFS vaatimuksen mukaisesti 48 yleiskaavio ja teholähteiden yksityiskohtaiset tiedot Sähköturvallisuuteen liittyvistä asennuksista pitää olla käytettävissä piirustukset, joissa annetaan tarkat sijaintiedot: kaikista sähkölaitteista ja jakokeskuksista laitetunnuksineen turvajärjestelmien toimilaitteista ryhmäjohtotietoineen yksityiskohtatietoineen ja käyttötarkoituksineen turvajärjestelmien erityisistä kytkin- ja valvontalaitteista (esim. kenttäkytkimet, näyttöja äänivaroituslaitteet). Luettelo kaikista turvajärjestelmien syöttöön kiinteästi liitetyistä kulutuskojeista mitoitustehot, mitoitusvirrat, käynnistysvirrat ja käynnistysajat luettelo voi sisältyä kaavioihin. Sähköisten turvajärjestelmien ja toimilaitteiden yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet. Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 24

25 Tarvittavat dokumentit, turva- ja palonkestävät asennukset ja järjestelmät Asennukseen sisältyvien johtojärjestelmien, asennustarvikkeiden ja komponenttien osalta esimerkiksi seuraavat tiedot ja dokumentit: Kattava laiteluettelo kaikista palonkestävän johtojärjestelmän komponenteista: Kaapelit (kaapelivalmistajan asennusohje) Kiinnitystarvikkeet (kaapeleiden ja asennustarvikkeiden) Jakokeskukset, kytkentärasiat, liittimet ym. Asennusalustat, hyllyt, kanavat ym. Kaapeliläpiviennit, palokatkot ym. Muut mahdolliset osat. Valmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Testaustodistukset ym. sertifikaatit ja valmistajilta saadut muut tiedot tuotteiden sopivuudesta tarkoitukseensa tarvittaessa saatavilla. 49 Tarkastuksilla havaittua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 25

26 Käyttöönottotarkastus ja pöytäkirja (VT) Maininta EMC-suojauksesta puuttuu. Maininta PE-jatkuvuusmittausten tuloksista keskusalueittain. Oikosulkuvirtamittaustulokset keskusalueittain. Kiertosuunta keskuskohtaisesti. Vikavirtasuojien testaustulokset kattavasti (kaikki VVS:t ja kaikkien tulokset). Toteamus siitä, täyttääkö asennus standardin ja säännösten vaatimukset, viittaus Tukes-ohjeeseen esim. S Tarkastuksen tekijän allekirjoitus puuttuu, joku muu on allekirjoittanut pöytäkirjan. 51 Sähköpiirustukset ja merkinnät (VT) Luovutuspiirustukset melko usein toimittamatta (suunnittelijalla puhtaaksi piirrettävänä). Joskus puuttuu myös uskottavat työkuvat. Keskusten tunnukset puuttuu. Keskusten virtapiirimerkinnät puuttuu osittain tai kokonaan tai merkinnät selvästi virheelliset. Jakokeskusten pääkaaviot vakiokaavioita, jotka keskusvalmistaja toimittaa keskuksen mukana ei vastaa asennusta. Jakokeskuksista puuttuu ohjeet vikavirtasuojan testaamisesta ja takaisin toimintakuntoon saattamisesta. 52 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 26

27 Suunnittelu- ja asennusvirheitä (VT) Samassa tilassa sekä vikavirtasuojattuja että suojaamattomia tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuja pistorasioita työpistevalaisin, jossa pistorasia, ilman vikavirtasuojaa yksittäiselle laitteelle tarkoitettu 2-osainen pistorasia vikavirtasuojaamatta, pistorasian käyttö mille tahansa sähkölaitteelle helppoa. Jakokeskukset käytetty irtoliittimiä johdinten kytkemiseen N- ja PE-liittimiin kytketty useita johtimia suunnittelussa valittu liian pieni keskus, josta loppuu tila 53 Muita havaintoja (VT) Kaapelien kiinnitys tehty puutteellisesti Jakorasioita kiinnittämättä alustaansa Kaapelien vedonpoistot tehty puutteellisesti tai kokonaan tekemättä kalvotiivistejakorasiat turvakytkimet ja vastaavat myös jakokeskukset. Palonkestävät asennukset eivät ole toteutettu palonkestävällä tavalla. palonkestävä kaapeli asennettu muiden kaapelien joukkoon 54 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 27

28 Muita havaintoja (VT) Erityistiloissa sähkölaitteiden ja asennustarvikkeiden kotelointiluokka ei vastaa tilan vaatimusta. Maakaapeliasennuksissa kaapelien mekaaninen suojaus puutteellinen esim. noustessa maasta seinälle. Asennusten yleinen huolellisuus, siisteys ja hyvän asennustavan mukainen työn jälki usein puuttuu tähän asiaan on tarkastajankin vaikea puuttua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 28

29 57 58 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 29

30 59 60 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 30

31 61 62 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 31

32 63 Asko Hakamäki Tuotepäällikkö Sähkö- ja ATEX-koulutus, tarkastus Inspecta Tarkastus Oy Puh Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 32

Miksi uusitaan? Paavo Hakala PH koulutus 2

Miksi uusitaan? Paavo Hakala PH koulutus 2 Miksi uusitaan? Tämä on vasta lausuntovaiheeseen menevää esitystä, ei siis lopullista. Teksti muuttuu vielä varmasti. Aikaisempi painos yliampui melkoisesti Asennukset alkoivat eriytyä maantieteellisesti

Lisätiedot

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA 13.03.2012 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi 13.1 2012 Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa1

Sähköasennusten suojaus osa1 Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA YLIVIRTA- SUOJAUS YLIJÄNNITE

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja

Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja Tapio Kallasjoki 1/2013 Vikasuojausmenetelmä SELV ja PELV Vikasuojaustapa (entinen nimitys suojajännite) ELV = Extra Low Voltage (suom. pienoisjännite, 50V

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA KOULUTUS

Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA KOULUTUS Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA 22.10.2014 KOULUTUS Käsitteitä laskennassa Oikosulkuvirta I c on ylivirta joka aiheutuu sähköpiirin

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Syksy 2013 29.10.2013 Kohteena ylikuormitustilanne Kuormitettavuus kytkeytyy kaapelin ylikuormitukseen, joka voi ajallisesti kestää pitkänkin aikaa (1 tunti) Ylikuormitussuojana

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

SSTY: Lääkintätilojen sähköasennusstandardi uudistui

SSTY: Lääkintätilojen sähköasennusstandardi uudistui 1(7) SSTY: Lääkintätilojen sähköasennusstandardi uudistui Taustaksi lääkintätilojen sähköasennusstandardin uusimiselle olen seuraavaan kerännyt 1. Luettelot kansainvälisistä ja eurooppalaisista standardiehdotuksista,

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT 1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Tapio Kallasjoki 2/2014 Ylikuormitussuojauksen ehdot Johdon ylikuormitussuojauksen ja kuormitettavuuden on täytettävä kaksi ehtoa:

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 9 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Jukka Heikkinen Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 2.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Asennukset erilaissa tiloissa

Asennukset erilaissa tiloissa Asennukset erilaissa tiloissa TkL Jussi Salo 1 Yleinen jako Kuiva tila. Ei tiivisty kosteutta. Kostea tila. Kosteutta tiivistyy, mutta vain poikkeuksellisesti vesipisaroita. Märkä tila. Vesipisaroita,

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen.

Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen. SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19-20.11.2013 Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen.

Lisätiedot

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Syksy 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Sähkön tuotanto

Lisätiedot

Rakennusten sähköasennukset

Rakennusten sähköasennukset Rakennusten sähköasennukset Yleiset vaatimukset Ktmp 1193/99 Tapio Kallasjoki 2014 Ihmiset ja kotieläimet on suojattava vaaroilta, joita voi syntyä kosketettaessa sähkölaitteiston jännitteisiä osia tai

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Sähköasennukset T613103

Sähköasennukset T613103 Sähköasennukset T613103 Pekka Rantala Kevät 2014 OAMK:n opinto-oppaassa Sisältö: Kiinteistön pienjänniteverkon laitteiden ja kalusteiden ja kaapelien sijoitus ja asennustavat. Maadoitukset. Toteutus: Opintojaksolla

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS

Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ESIMERKIT 2 2.1 LAITTEISTON TIEDOT 2 2.2 SYÖTÖN VALINTA 3 2.3 PJ-LIITTYMÄ 4 2.4 SJ-LIITTYMÄ 5 2.5 GENERAATTORIJAKELU 8 2.6 SUOJALAITTEET

Lisätiedot

Sähköpalojen torjunta

Sähköpalojen torjunta Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset...

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Sähköasennusstandardien aiheet ja esikuvat SFS 6000 Uusittu 2012 HD 60364 IEC 60364 SFS 6001 Uusittu 2015 EN 61936

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Standardisoimisorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi Viestintävirasto

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1 / 2005: 2,5A:n pistorasian kiinteä asennus (23.11.2005)

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 406 Skill Sähköasennus. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 406 Skill Sähköasennus. Competitor Name Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus ing Scheme Lock 24-04-2012 08:38:54 Final Lock 26-04-2012 14:01:55 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ-

Lisätiedot

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

Putketon uppoasennus

Putketon uppoasennus Putketon uppoasennus Asennus rakenteeseen: perusasiat Kaapelia asennettaessa suoraan rakenteeseen ilman asennusputkea jätetään kaapelille liikkumavaraa. Vältetään risteämiä muiden kaapeleiden kanssa. Asennustilaa

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu

Lisätiedot

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

STONEPLAN Tero Kotikivi

STONEPLAN Tero Kotikivi STONEPLAN Tero Kotikivi Kokemuksia ja näkemyksiä kuluttajamuuntamoiden toteutuksista suunnittelijan ja sähköverkkoyhtiön näkökulmasta Pääasiat Asiakasmuuntamoiden sijoitus Esteetön kulku kaikkina vuorokauden

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

01. Kytkimet ja pistorasiat

01. Kytkimet ja pistorasiat 01. Kytkimet ja pistorasiat Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus 01.1 Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus, valkoinen Kiinteään pinta-asennukseen Jännite: 250 V, Kuormitus: 16 A, Kotelointiluokka:

Lisätiedot

Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2003 Varasyötön kytkeminen ja suojaus (21.11.2003) Erään

Lisätiedot

ETMAN Professional -sarja

ETMAN Professional -sarja ETMAN Professional -sarja Etman Professional on ammattilaisen valinta. Etman professionalin tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Käsissäsi on asennuskalusteiden

Lisätiedot

VOHEK - Pistorasiakeskusjärjestelmä VHX

VOHEK - Pistorasiakeskusjärjestelmä VHX VOHEK - Pistorasiakeskusjärjestelmä VHX VHX-pistorasiakeskukset on suunniteltu teollisuuden työpaikkojen pistorasiasähkönjakeluun ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun. Kotelointimateriaaleina ovat,

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN SUUNNITTELU

TURVAVALAISTUKSEN SUUNNITTELU TURVAVALAISTUKSEN SUUNNITTELU Tapio Kallasjoki 2014 TURVAVALAISTUS (SFS-EN 1838) POISTUMISVALAISTUS POISTUMISREITTIVALAISTUS AVOIMEN ALUEEN VALAISTUS RISKIALTTIIN TYÖALUEEN VALAISTUS VARAVALAISTUS SUUNNITTELUVAIHEET

Lisätiedot

Iisalmi 30.10.2014. Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto

Iisalmi 30.10.2014. Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto Iisalmi 30.10.2014 Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto Iisalmi 30.10.2014 Taitaja semifinaaleista Päätuomarin ja lajituomarin roolit Arvioinnin haasteet Objektiivinen ja subjektiivinen arviointi

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja: Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 19.1.14 AKKU (versio 1.1.8) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa,

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS

Lisätiedot