Ajankohtaista sähköalalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista sähköalalla 28.11.2013"

Transkriptio

1 NSS ry:n ASIANTUNTIJASEMINAARI Helsinki Ajankohtaista sähköalalla, katsaus nykyiseen ja tulevaan Havaintoja uudesta SFS standardista (painos 2012) Vikavirtasuojien uudet metkut Turvajärjestelmien toteutuksen ongelmat Varmennustarkastuksilla havaittua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy Suunnittelijan tuottamat laskelmat Suojauksen perusvaatimukset SFS 6000 Sähköasennusta suunniteltaessa on varmistettava, että ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden suojaus toteutuu luvun 131 mukaisesti sähköasennus toimii tarkoitetulla tavalla tarkoitetussa käytössä. Suunnittelun perustaksi tarvittavat tiedot on lueteltu kohdissa Vaatimukset, joiden mukaan suunnittelu toteutetaan, on annettu kohdissa Suunnitteluvaiheessa on laskelmilla tai muilla tavoin osoitettava, että tämän luvun vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen on osoitettava osan 5-51 mukaisissa dokumenteissa. 2 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 1

2 Suunnittelun perustaksi tarvittavia tietoja Suojauksen perusvaatimukset SFS 6000 Sähkönsyöttöjärjestelmän ominaisuudet, I k pienin ja suurin Turvajärjestelmien sähkösyötöt ja varavoimajärjestelmät Johtimien poikkipinnat, normaali-/vikatilanne Johtojärjestelmä ja asennustapa Ympäristön vaikutukset, esim. EMC ja ulkoiset tekijät Suojalaitteet, esim. ylivirta-, vika- ja oikosulkusuojaus Ohjauslaitteet hätätilanteita varten Erotuslaitteet Sähköasennusten dokumentaatio 3 Piirustukset ( ) Dokumenttien tulee sisältää seuraavat yksityiskohtaiset tiedot, siltä osin kuin ne ovat tarpeen kussakin asennuksessa: johtimien tyypit ja poikkipinnat virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteenalenemaa koskevien laskelmien tekemiseen (yleensä riittää mitoituksessa käytetyt maksimipituudet) suojalaitteiden lajit ja tyypit suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt. Nämä tiedot pitää olla käytettävissä asennuksen jokaisesta piiristä. Nämä tiedot tarvitaan asennuksen suojauksen toimivuuden tarkistamiseen ja ne pitää selvittää jo suunnitteluvaiheessa. 4 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 2

3 Suojauslaskelmat käytännössä Kuormitusvirrat keskuksissa (= keskuskohtaisesti), tarvittaessa ryhmäkohtaiset kuormitukset Tarkistetaan johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus. Pienimmät ja suurimmat oikosulkuvirrat keskuksissa (=keskuskohtaisesti), tarvittaessa pienin oikosulkuvirta pisimmän ryhmäjohdon päässä Tarkistetaan oikosulkusuojauksen ja vikasuojauksen toiminta. Erikseen sovittaessa jännitteenalenemalaskelmat ja selektiivisyystarkastelu. 5 Suojauslaskelmat käytännössä, esimerkki Mitä suunnitelmalaskelmia pitää olla esim. rivitalon varmennustarkastuksella? Laskelmat keskuskohtaisesti: Vikasuojauslaskenta, vähintään huonoimmat arvot Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus L- ja N sekä L- ja L- välisien oikosulkujen laskelmat. 6 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 3

4 Kaapelit uloskäytävissä, erilaisia tulkintoja palokuormasta Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta SFS kohdan 422 vaatimukset koskevat sellaisia rakennusten uloskäytäviä, jotka rakentamismääräysjulkaisun E1 mukaan vaaditaan rakennettavaksi omaksi palo-osastokseen. Julkaisun E1 kohdan mukaan uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta. Uloskäytäviin voidaan ilman erityistä suojausta sijoittaa vain sellaisia johtojärjestelmiä, jotka syöttävät uloskäytävässä sijaitsevia laitteita kuten valaisimia tai pistorasioita tavallinen kaapelointi mahdollinen ei erityisiä vaatimuksia sähköasennustarvikkeille. 8 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 4

5 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Jos uloskäytäviin pakottavista syistä joudutaan sijoittamaan muita johtojärjestelmiä, on ne suojattava jollain seuraavassa esitetyllä tavalla: Johtojärjestelmässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN (kaapelien nippupoltto), EN (kaapelimateriaalien halogeenittomuus) ja EN (vähäinen savunmuodostus) vaatimukset. Esimerkkejä tällaisista kaapeleista ovat mm. standardien SFS 5544 ja SFS 5546 mukaiset halogeenittomat nippuna itsestään sammuvat kaapelityypit. Käytetään erillisiä kuiluja tai muita tiloja, joihin varataan riittävä määrä huoltoluukkuja tai vastaavia, joista johtojärjestelmiin päästään käsiksi huoltoa tai muutostöitä varten. Johtojärjestelmät suojataan vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella rakenteella, joka tehdään palamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista (luokka A2-s1, d0). Käytetään muuta menetelmää, josta on olemassa puolueettoman tutkimuslaitoksen puoltava lausunto. 9 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Uloskäytäviin voidaan ilman erillistä suojausta sijoittaa vain uloskäytävien turvallisuutta esim. paloturvallisuutta palvelevia jakokeskuksia. Jos muun jakokeskuksen sijoittaminen uloskäytävään on kuitenkin välttämätöntä, se on erotettava uloskäytävästä vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella rakenteella. Rakenne tehdään palamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista (A2-s1, d0). 10 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 5

6 Uloskäytävien sähköasennukset SFS kohta Tämän perusteella Julkaisun E1 kohdan mukaan uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta. pelastusviranomaiset ovat vaatineet halogeenittomien kaapeleiden koteloimista palonkestävyysluokan EI30 mukaisella rakenteella, vaikka SFS ei tätä vaadi. Eri puolella Suomea erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia. 11 Kaapeli/asennusputki ja lämpöeriste Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 6

7 Tukesin tiedote sähkötöiden ja käytön johtajille Joulukuu 2012 (SFS 6000, painos 2012) Asenna sähköjohdot oikein lämpöeristetyssä seinärakenteessa Sähköasennusstandardin SFS 6000:n uusimmassa painoksessa vuodelta 2012 on selvästi ilmaistu kielto siitä, että kaapeleita ei saa asentaa eristemateriaalin sisään läpivientejä lukuun ottamatta. Asennustapa ei ole ollut standardin aiempienkaan painosten mukainen. Eristeen sisällä kaapelin ylikuormitussuojaus ei toteudu tarkoitetulla tavalla, vaan kaapeli voi ylikuumentua ja vioittua. Tulipalon mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois. Nykyisten talorakenteiden seinissä käytetään usein 5 cm lisäeristysvillaa tms. höyrysulun päällä. Kaapelit eivät saa jäädä edes tämän eristyskerroksen alle (ohuen ja paksun villan väliin). 13 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) Kun lämmön haihtumisolosuhteet vaihtelevat asennusreitin eri osien välillä, kuormitettavuus on määritettävä asennusreitin hankalimpien olosuhteiden mukaisesti. Kaapeli pitää mahdollisuuksien mukaan asentaa siten, ettei se joudu kosketuksiin lämpöeristeen kanssa. Jos tällainen sijoittaminen on epäkäytännöllistä, poikkipintaa pitää kasvattaa. Lämpöeristettyyn seinään tai kattoon asennettujen kaapelien tai asennusputkessa olevien johtimien kuormitettavuus siinä tapauksessa, että kaapeli tai putki on kosketuksissa toiselta puoleltaan lämpöä johtavaan pintaan, on annettu liitteen 52B referenssimenetelmänä A. 14 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 7

8 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) Jos kaapeli on alle 0,5 m matkalla esim. läpivienneissä ympäröity lämpöeristeellä, kaapelin kuormitettavuutta pitää pienentää vastaavasti riippuen kaapelin koosta, eristeen pituudesta ja eristeen lämpöominaisuuksista. Taulukossa 52.X on esitetty korjauskertoimet referenssimenetelmän C mukaiselle kuormitettavuudelle, jotka soveltuvat korkeintaan 10 mm 2 johdinpoikkipinnoille ja lämmöneristeelle, jonka lämmönjohtavuus on suurempi kuin 0,0625 Wm -1 K -1. Jos lämmönjohtavuus on pienempi, on tarpeen käyttää pienempiä kertoimia. 15 Kaapeli ja lämpöeriste (523.8) 2,5 mm 2 johdon kuormitettavuus lämpöeristeen läpiviennissä, kolmivaihepiiri lähtötilanne 25 A (ei eristettä, ilman lämpötila +25ºC ) 50 mm 22,3 A 100 mm 20,3 A 200 mm 17 A 400 mm 13,8 A 500 mm 12,5 A 16 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 8

9 Kaapeli ja lämpöeriste Toisin sanoen: Kaapelin tai asennusputken ja sen sisällä kulkevien johtimien asentaminen lämpöeristeen sisään 0,5 m ylittävältä matkalta on kaikissa tapauksissa kielletty. Lämpöeristeen sisään tarkoittaa sitä, että kaapeli tai asennusputki on kauttaaltaan ympäröity lämpöeristeellä, esim. kahden eristevillan välissä. 17 Kaapeli ja lämpöeriste Ajankohtaista sähköalalla Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 9

10 Saunan sähköasennukset Saunat (SFS ) Alue 3 Alue 1 Yli 1 m korkeudella vain ⁰C kestäviä laitteita ja ⁰C kestäviä johtoja. 1 m Alue 2 0,5 m Muut piirit paitsi kiukaan syöttö on varustettava 30 ma vikavirtasuojalla. b Kiukaan (ja infrapunalämmittimien) asennus EN mukaan. 0,5 m Alueelle 1 (kiukaan lähelle) sallittu vain kiukaaseen kuuluvia laitteita Alue 1 0,5 m ei valaisimia, ei edes led valokuitu sallittu. b liitäntärasia Lämpöeriste IEC 1408/04 20 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 10

11 Vikavirtasuojien ominaisuudet ja asentaminen Lisäsuojaus (vikavirtasuojaus) Vaihtosähköjärjestelmissä pitää käyttää lisäsuojana mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojaa: suojaamaan mitoitusvirraltaan enintään 20 A tavanomaisia maallikoiden käyttämiä pistorasioita HUOM. Lisäsuojausta käytetään pistorasioissa, joihin maallikko voi liittää minkä tahansa laitteen. suojaamaan ulkona (tai vastaavissa tiloissa) käytettävää, mitoitusvirraltaan enintään 32 A pistorasiaa tai siirrettävää laitetta. 22 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 11

12 Lisäsuojaus (vikavirtasuojaus) Poikkeus lisäsuojausvaatimuksista voidaan tehdä: erityiselle määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitetulle pistorasialle, tai pistorasioille, joita käytetään ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana teollisissa tai kaupallisissa rakennuksissa. HUOM. Ohjeita lisäsuojauksen toteuttamisesta on annettu liitteessä 41X (kansallinen, velvoittava). 23 Vikavirtasuojaus, poikkeukset, liite 41X Asunnoissa ja vastaavissa tiloissa lisäsuojaus voidaan jättää pois pistorasioista, jotka syöttävät erityistä, määrättyä laitetta, jonka syötön katkeamisesta voi aiheutua suurta haittaa. Nämä laitteet ovat yleensä kiinteitä laitteita, joiden syöttämiseen käytetään omaa pistorasiaa jääkaappi pakastin. Jos laitteet sijaitsevat tilassa, jolle osassa 7 tai 8 on annettu erityisvaatimuksia, noudatetaan niitä erityistiloissa ei yleensä voida jättää vikavirtasuojaa pois missään tilanteessa. 24 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 12

13 Vikavirtasuojien uutuudet Hyväksytään vain A-, B- tai F-tyypin vikavirtasuojat Normaalisti A-tyyppi Tasavirralla B-tyyppi AC-tyyppiä ei hyväksytä käytettäväksi!!! Käyttötarkoitukset Lisäsuojaus ( 30 ma) Palosuojaus ( 300 ma) Syötön automaattinen poiskytkentä eli vikasuojaus. F-tyypin vikavirtasuoja on uusi tyyppi, eikä sen käytölle ole olemassa vaatimuksia. 25 Lisäsuojaus, vikavirtasuojat A F B 26 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 13

14 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Merlin Gerin vikavirtakatkaisin (Schneiderin teksti) 2-napainen RED-sarja on itsepalautuva, ja siinä automaattinen oman toiminnan valvonta. Ne tarkistavat, onko eristevika pysyvä vai tilapäinen. Jos vika on tilapäinen, vikavirtakatkaisin kytkeytyy automaattisesti vian poistuttua. Itsevalvonta tarkoittaa, että vikavirtakatkaisin tarkistaa aika ajoin itse oman toimivuutensa. Lähde: Schneider Electric 27 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Gewiss RESTART Autotest - testausta ilman jännitesyötön katkosta ( )(SLO:n teksti) Juha-Elektron GEWISS ReStart Autotest - vikavirtasuoja tekee määräajoin vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti aiheuttamatta jännitekatkosta testauksen aikana. Automaattisen testauksen lisäksi tämä älykäs vikavirtasuojakytkin osaa myös virittää itsensä (RESTART) esimerkiksi verkkohäiriöiden aiheuttamilta turhilta katkoksilta. Ennen viritystä laite tarkistaa, että kuorman puolella on kaikki kunnossa. Tämä ominaisuus varmistaa kriittisten järjestelmien toiminnan varsinkin kohteissa, joissa vikavirtasuojakytkimiä on paljon ja niiden tarkistaminen ja uudelleen virittäminen manuaalisesti veisi paljon aikaa. Lähde: 28 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 14

15 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet Hager-vikavirtasuojat automaattisella jälleenkytkennällä ( ) (SLO:n teksti) Jälleenkytkentätoiminnon avulla vikavirtasuojat varmistavat syötön jatkuvuuden liiketiloissa ja asuinrakennuksissa. Toiminnon ansiosta asennusten turvallisuustaso nousee ja sähköasennuksen käyttömukavuus kasvaa. Jälleenkytkentätoiminnon avulla voidaan välttyä myös taloudellisilta menetyksiltä, kun tilojen ja laitteiden käyttöä voidaan jatkaa keskeytyksettä. Tyypillisimmin jälleenkytkentätoiminnolla varustettuja vikavirtasuojia käytetään asuntojen, majoitustilojen sekä ravintoloiden kylmäkoneiden, lämmityspiirien sekä hissien sähkösyötön suojaukseen. (TYYPILLISIMMIN KÄYTETÄÄN...???) Vikavirtalaukaisun jälkeen henkilöturvallisuus on täysin taattu, koska vikavirtasuoja mittaa automaattisesti suojattavan piirin tilan ennen jälleenkytkentää. Mikäli piirissä huomataan maavuotovika, jälleenkytkentää ei tehdä. Lähde: 29 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet...jatkoa edelliseen (SLO:n teksti) Jälleenkytkentätoiminto käynnistetään aina hyväksytyn eristysvastusmittauksen jälkeen. Järjestelmä suorittaa maksimissaan vikavirtasuojan 3 jälleenkytkentää, jos suojattava virtapiiri aiheuttaa laukaisun aina uudelleen (3 minuutin tarkkailujakso). Jos vika jatkuu, järjestelmä lukitsee itsensä ja ilmoittaa vikatilasta laitteen etupinnan punaisella LEDillä. Tässä tapauksessa vikavirtasuojan viritys voidaan tehdä vain käsin. Mikäli vikavirtalaukaisun aiheuttaa esimerkiksi kosteuden tai ukkosen aiheuttama jännitepiikki, jälleenkytkentä suoritetaan ja verkkosyöttö palautuu sekunnin murto-osissa ja toiminta voi jatkua normaalisti. Lähde: 30 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 15

16 Vikavirtasuojien uudet ominaisuudet B-nimikkeiset vikavirtasuojat vaativiin käyttöihin ( ) (SLO:n teksti) Hager on laajentanut vikavirtasuojien tuoteperhettä vaihtoja tasajännitepiirien suojaukseen soveltuvilla B-tyypin vikavirtasuojilla. Ne tunnistavat vuotovirrat aina 1MHz taajuuksille asti. B-tyypin 30mA suojiin on normaalin henkilösuojaustoiminnon lisäksi lisätty palosuojaustoiminto. Mikäli sähköverkon taajuus on suurempi, kuin vikavirtasuojan nimelliskäyttötaajuus, 30 ma B-nimikkeiset vikavirtasuojat siirtyvät toimimaan ylemmällä herkkyystasolla (300 ma). Lähde: 31 Turvajärjestelmien toteutuksen ongelmat SFS Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 16

17 SFS Turvajärjestelmät Esimerkkejä turvajärjestelmistä ovat: turvavalaistus, (poistumisvalaistus) palopumput pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit hälytysjärjestelmät, kuten palo-, savu-, häkä- ja murtohälytysjärjestelmät evakuointijärjestelmät, kuten äänievakuointijärjestelmät Savunpoistojärjestelmät. Edellä mainituille järjestelmille voi olla omia standardeja. HUOM. Turvajärjestelmien tarpeeseen ja toiminta-aikoihin palotilanteissa ja/tai sähkökatkon aikana annetaan vaatimuksia viranomaismääräyksissä. 33 SFS Turvajärjestelmät Turvajärjestelmien saatetaan vaatia toimivan kaikkina tarpeellisina aikoina mukaan luettuna laaja ja paikallinen sähkösyötön häiriö ja tulipalon olosuhteet. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan erityisiä teholähteitä, laitteita, piirejä ja johtoja. Turvajärjestelmien, jotka on tarkoitettu toimimaan palotilanteissa, on täytettävä seuraavat vaatimukset: on valittava teholähde, joka pitää yllä sähkönsyöttöä riittävän pitkän aikaa, ja laitteilla on oltava joko laiterakenteen tai asennuksen avulla saatu palonkestävyys riittävän pitkän ajan. 34 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 17

18 SFS-EN : 2012 (ISO 834) Standardipalo Standardipalo ja lämpötila-aikakäyrä on palomitoituksen perusta. Todellisesta palosta poiketen standardipalossa ei palokuorma lopu, vaan lämpötila nousee koko paloajan. Lämpötila muuttuu ISO 834 standardin mukaan seuraavasti: T = log (8 t + 1) T on kaasun lämpötila palo-osastossa ( C) t on aika (min). Aika Lämpötila 30 min 842 ºC 60 min 945 ºC 90 min 1006 ºC 120 min 1049 ºC 180 min 1110 ºC Ajankohtaista sähköalalla Turvajärjestelmien piirit Turvajärjestelmiä syöttävien piirien pitää olla riippumattomia muista piireistä. Mikään tapahtuma tai muutos missään järjestelmässä ei saa vaikuttaa toisen järjestelmän oikeaan toimimiseen. Tätä varten voidaan tarvita erottamista palonkestävillä materiaaleilla tai eri asennusreittejä tai koteloita. Turvajärjestelmien syöttöpiirit saavat mennä palovaarallisten tilojen läpi ainoastaan jos ne ovat palonkestäviä (vältettävä palovaarallisia tiloja aina kun mahdollista). Piirit eivät missään tapauksessa saa mennä räjähdysvaarallisten tilojen läpi. 36 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 18

19 Turvajärjestelmien piirit Turvajärjestelmien piirien muut kuin metallivaippaiset palonkestävät kaapelit pitää erottaa sopivalla tavalla ja luotettavasti etäisyyden tai suojuksien avulla muiden piirien kaapeleista mukaan luettuna muiden turvajärjestelmien kaapelit Omat hyllyt/reitit turvajärjestelmien kaapeleille. Samalla hyllyllä riittävästi tilaa ja sopiva erotus muista kaapeleista. Muita kuin tilaa palvelevien turvajärjestelmien kaapeleita, lukuun ottamatta palokunnan käyttöön tarkoitettujen hissien syöttöjä, ei saa asentaa hissikuiluun tai muihin hormimaisiin aukkoihin Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 19

20 39 Turvajärjestelmien johtojärjestelmät SFS kohta Jos turvajärjestelmän pitää toimia tulipalon aikana, niissä on käytettävä seuraavanlaisia johtojärjestelmiä: Mineraalieristeisiä IEC ja mukaisia kaapeleita Palonkestäviä EN tai EN ja EN mukaisia kaapeleita Johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta. rakenteelliset koteloinnit, joiden avulla säilytetään mekaaninen suojaus ja palosuojaus, tai johtojärjestelmä asennetaan erillisiin palosuojakoteloihin. 40 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 20

21 SFS kohta Johtojärjestelmät Turvajärjestelmän johtojärjestelmä pitää sijoittaa ja asentaa siten, ettei piirin jatkuvuus heikenny tulipalon aikana. Piirin jatkuvuuden säilyminen edellyttää kaapelien palonkestävyyden lisäksi seuraavia ominaisuuksia: Liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin liittyvät kaapelit. Korkein lämpötila järjestelmältä vaaditun toiminta-ajan aikana määrittää asennustarvikkeilta vaaditut ominaisuudet. Jakorasiat, kotelot, liittimet, kiinnitys, vedonpoistot ym. Kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavan ajan tai yhtä kauan kuin kaapeli, jota se tukee. 41 SFS kohta Johtojärjestelmät Vaatimus kaapelien kiinnityksen ja tuennan palonkestävyydestä koskee Kaapelikiinnikkeitä Kaapelihyllyjä ja vastaavia Edellä mainittujen kiinnittämiseen tarkoitettuja tarvikkeita. Koska näiden testaamiselle ei ole olemassa suomalaisia tai eurooppalaisia standardeja, palonkestävyyden osoittamiseen voidaan käyttää muiden maiden kansallisia standardeja tai muita tuotteen valmistajalta saatuja tietoja. Kohta : Turvajärjestelmien ohjaus- ja väyläjärjestelmiä koskevat samat vaatimukset kuin turvajärjestelmien johtojärjestelmiä. Ei koske piirejä, joiden toimimattomuus ei vaikuta haitallisesti turvajärjestelmien toimilaitteiden toimintaan. 42 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 21

22 43 44 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 22

23 45 Huomioitavia asioita Hyvin ja riittävän yksityiskohtaisesti etukäteen laadittu sähkösuunnitelma helpottaa merkittävästi asentamista ja käyttöönottotarkastusta. Hyvä tapa on laatia turvajärjestelmien ja palonkestävien asennusten osalta oma käyttöönottotarkastuspöytäkirjan liite, jossa todetaan ja esitetään vaatimukset täyttävät ratkaisut ja toteutukset ja esitetään laite-/komponenttiluettelo ja muut tarvittavat dokumentit. Tärkeätä on varmistaa ja todeta vaatimusten täyttyminen ja tehdä dokumentointi riittävässä laajuudessa. Asennettavien komponenttien ja tarvikkeiden sopivuus tarkoitukseensa (vaaditun toiminta-ajan turvaaminen) on syytä pitää koko ajan mielessä. 46 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 23

24 Puutteita palonkestävissä asennuksissa Puutteelliset suunnitelmat, joissa ei ole huomioitu erityisvaatimuksia turva- ja palonkestäville järjestelmille ja asennuksille. Palonkestävän kaapelin asennustapa ei vastaa asennusvaatimuksia eikä kaapelivalmistajan asennusohjetta. Asennuksessa käytetyt komponentit ja tarvikkeet eivät vastaa toiminta-aikavaatimuksia. Komponenttien osalta ei voida varmistua niiden soveltuvuudesta tarkoitukseensa (HUOM. TOIMINTAKYKY, TOIMINTA-AIKA). Asennuksen merkinnät ovat puutteelliset tai ne puuttuu kokonaan. Käyttöönottotarkastus ja dokumentointi ovat puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan palonkestävien asennusten osalta. 47 Tarvittavat dokumentit, turva- ja palonkestävät asennukset ja järjestelmät Käyttöönottotarkastuspöytäkirja liitteineen (sisältää mittaus- ja testaustulokset) Turvajärjestelmien osalta SFS vaatimuksen mukaisesti 48 yleiskaavio ja teholähteiden yksityiskohtaiset tiedot Sähköturvallisuuteen liittyvistä asennuksista pitää olla käytettävissä piirustukset, joissa annetaan tarkat sijaintiedot: kaikista sähkölaitteista ja jakokeskuksista laitetunnuksineen turvajärjestelmien toimilaitteista ryhmäjohtotietoineen yksityiskohtatietoineen ja käyttötarkoituksineen turvajärjestelmien erityisistä kytkin- ja valvontalaitteista (esim. kenttäkytkimet, näyttöja äänivaroituslaitteet). Luettelo kaikista turvajärjestelmien syöttöön kiinteästi liitetyistä kulutuskojeista mitoitustehot, mitoitusvirrat, käynnistysvirrat ja käynnistysajat luettelo voi sisältyä kaavioihin. Sähköisten turvajärjestelmien ja toimilaitteiden yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet. Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 24

25 Tarvittavat dokumentit, turva- ja palonkestävät asennukset ja järjestelmät Asennukseen sisältyvien johtojärjestelmien, asennustarvikkeiden ja komponenttien osalta esimerkiksi seuraavat tiedot ja dokumentit: Kattava laiteluettelo kaikista palonkestävän johtojärjestelmän komponenteista: Kaapelit (kaapelivalmistajan asennusohje) Kiinnitystarvikkeet (kaapeleiden ja asennustarvikkeiden) Jakokeskukset, kytkentärasiat, liittimet ym. Asennusalustat, hyllyt, kanavat ym. Kaapeliläpiviennit, palokatkot ym. Muut mahdolliset osat. Valmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Testaustodistukset ym. sertifikaatit ja valmistajilta saadut muut tiedot tuotteiden sopivuudesta tarkoitukseensa tarvittaessa saatavilla. 49 Tarkastuksilla havaittua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 25

26 Käyttöönottotarkastus ja pöytäkirja (VT) Maininta EMC-suojauksesta puuttuu. Maininta PE-jatkuvuusmittausten tuloksista keskusalueittain. Oikosulkuvirtamittaustulokset keskusalueittain. Kiertosuunta keskuskohtaisesti. Vikavirtasuojien testaustulokset kattavasti (kaikki VVS:t ja kaikkien tulokset). Toteamus siitä, täyttääkö asennus standardin ja säännösten vaatimukset, viittaus Tukes-ohjeeseen esim. S Tarkastuksen tekijän allekirjoitus puuttuu, joku muu on allekirjoittanut pöytäkirjan. 51 Sähköpiirustukset ja merkinnät (VT) Luovutuspiirustukset melko usein toimittamatta (suunnittelijalla puhtaaksi piirrettävänä). Joskus puuttuu myös uskottavat työkuvat. Keskusten tunnukset puuttuu. Keskusten virtapiirimerkinnät puuttuu osittain tai kokonaan tai merkinnät selvästi virheelliset. Jakokeskusten pääkaaviot vakiokaavioita, jotka keskusvalmistaja toimittaa keskuksen mukana ei vastaa asennusta. Jakokeskuksista puuttuu ohjeet vikavirtasuojan testaamisesta ja takaisin toimintakuntoon saattamisesta. 52 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 26

27 Suunnittelu- ja asennusvirheitä (VT) Samassa tilassa sekä vikavirtasuojattuja että suojaamattomia tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuja pistorasioita työpistevalaisin, jossa pistorasia, ilman vikavirtasuojaa yksittäiselle laitteelle tarkoitettu 2-osainen pistorasia vikavirtasuojaamatta, pistorasian käyttö mille tahansa sähkölaitteelle helppoa. Jakokeskukset käytetty irtoliittimiä johdinten kytkemiseen N- ja PE-liittimiin kytketty useita johtimia suunnittelussa valittu liian pieni keskus, josta loppuu tila 53 Muita havaintoja (VT) Kaapelien kiinnitys tehty puutteellisesti Jakorasioita kiinnittämättä alustaansa Kaapelien vedonpoistot tehty puutteellisesti tai kokonaan tekemättä kalvotiivistejakorasiat turvakytkimet ja vastaavat myös jakokeskukset. Palonkestävät asennukset eivät ole toteutettu palonkestävällä tavalla. palonkestävä kaapeli asennettu muiden kaapelien joukkoon 54 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 27

28 Muita havaintoja (VT) Erityistiloissa sähkölaitteiden ja asennustarvikkeiden kotelointiluokka ei vastaa tilan vaatimusta. Maakaapeliasennuksissa kaapelien mekaaninen suojaus puutteellinen esim. noustessa maasta seinälle. Asennusten yleinen huolellisuus, siisteys ja hyvän asennustavan mukainen työn jälki usein puuttuu tähän asiaan on tarkastajankin vaikea puuttua Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 28

29 57 58 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 29

30 59 60 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 30

31 61 62 Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 31

32 63 Asko Hakamäki Tuotepäällikkö Sähkö- ja ATEX-koulutus, tarkastus Inspecta Tarkastus Oy Puh Asko Hakamäki / Inspecta Tarkastus Oy 32

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Sähköasennusstandardien aiheet ja esikuvat SFS 6000 Uusittu 2012 HD 60364 IEC 60364 SFS 6001 Uusittu 2015 EN 61936

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuusinfo 21.1.2016

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuusinfo 21.1.2016 Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuusinfo 21.1.2016 Ohje alusten paloturvallisuutta koskevassa määräyksessä vaadittavaa paloeristystä vastaava turvallisuustaso koneistotilojen ja keittiöiden

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

TUKES-OHJE S10-2004 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 YLEISTÄ

TUKES-OHJE S10-2004 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 YLEISTÄ TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-OHJE S10-2004 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Radiotie Suomi Oy Jouni Pekonen Ficora - työpaja Sisäantenniverkot osana rakennuksen telesuunnittelua Miten varmistamme puhe- ja datapalvelut

Lisätiedot

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Exi-laitteet ja niiden asennus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 25.4.2013 2 Perusperiaate Piiriin menevä energia < MIE Piirissä varastoituva tai syntyvä energia < MIE Laitteiden ja komponenttien pintalämpötilat

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT S10-2005 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta (liite

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

PST AL MAT ASENNUSOHJE

PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot