PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA"

Transkriptio

1 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa on monenlaista mukavaa ja kiinnostavaa tekemistä. Satulinnassa on yhteiset pelisäännöt. Minun mielipiteeni on tärkeä ja uskallan sanoa sen ääneen. Satulinnaan on kiva tulla!

2 2 1. Satulinnan esittely 3 2. Satulinnan arvot ja toiminta- ajatus 6 3. Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 7 4. Satulinnan keskeiset toiminta ja opetusmenetelmät sekä sisällöt 8 Ajatuksia oppimisesta, itsetunnosta, pienryhmätoiminnasta, kielen ja kommunikaation merkityksestä Leikki, sadut ja draama Liikunta Musiikki Kädentaidot Luontoretket ja ulkoilu Matematiikka Perushoito Uskonto- ja eettinen kasvatus 5. Kasvatuskumppanuus - vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö Yhteistyö Toiminnan arviointi ja kehittäminen 24 Piirrokset Rea Pihlaja. Valokuvien julkaisemisesta on pyydetty kirjallinen lupa lasten huoltajilta.

3 3 1. Satulinnan esittely Päiväkoti Satulinna sijaitsee Saarniston kaupunginosassa n. 3 km keskustasta. Alueella on paljon rivi ja omakotitaloja. Vuonna 1988 rakennettu päiväkoti on linnamainen puutalo satutorneineen. Samassa rakennuksessa ovat Saarniston koulu, nuorisotiloja sekä seurakunnan kerhotilat. Ympäröivä luonto on kaunis ja metsäinen. Sopivan kävelymatkan päässä ovat merenranta ja Hiun lintujärvi laavuineen. Päiväkoti Satulinna osoite: Santtiontie Puhelinnumerot: alue-esimies Ilosilmät Hymyhuulet Nauruvarpaat Punaposket Päiväkoti on avoinna ma - pe klo Satulinnan saleissa touhuavat: Hymyhuulissa on vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Esiopetusta ryhmässä on tarpeen mukaan. Ilosilmissä on vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Esiopetusta ryhmässä on tarpeen mukaan. Nauruvarpaissa on vuotiasta päivähoidossa olevaa lasta, lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Punaposkissa on 14 kokopäivähoidossa olevaa lasta, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Ryhmässä toimii esiopetus.

4 4 Esiopetus Päiväkoti Satulinnassa esiopetusikäisiä voi olla Hymyhuulissa, Ilosilmissä sekä Punaposkissa. Hymyhuulten, Ilosilmien ja Punaposkien lasten ryhmässä olevilla eskarilaisilla on monilla takanaan jo usean vuoden hoitosuhde Satulinnan päiväkodissa. Nauruvarpaiden ryhmässä kaikki lapset ovat alle 3-vuotiaita. Esiopetuksen alkaessa laaditaan yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa lapsen oma esiopetussuunnitelma, Pikku-Majakka. Suunnitelman avulla kartoitetaan sekä lapsen että vanhempien odotuksia ja toiveita esiopetusvuoden suhteen sekä laaditaan lapsen kasvu- ja kehitystarpeista lähtevät henkilökohtaiset tavoitteet. Satulinnan esiopetuksessa korostetaan lapsen vahvuuksia ja annetaan positiivista palautetta. Rohkaisemme lapsen luontaista halua oppia ja tuemme hänen persoonallista oppimistyyliään. Leikki eri muodoissaan on keskeinen oppimisen menetelmä. Esiopetuksessa painotetaan ryhmässä toimimisen taitoja ja yhteistoiminnallisuutta. Esiopetusvuoden aikana lapsi tutustuu lähikoulun toimintaan ja osallistuu erilaisiin koulun ja päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

5 5 Varhainen puuttuminen Toimintamme yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia kasvamiseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia. Ajattelemme, että jokaisella lapsella on oikeus viettää onnellista ja tasapainoista lapsuutta sekä tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Kasvatuksen lähtökohtina ovat lapsen omat oppimisen mahdollisuudet. Lapsella tulee myös olla mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten seurassa. Avoin ja läheinen yhteistyö vanhempien ja muiden lasta lähellä olevien tahojen kanssa on erittäin tärkeää.

6 6 2. Satulinnan arvot ja toiminta-ajatus Lapsilähtöisyys Minusta on hyvä olla Päiväkoti Satulinnassa, kun aikuiset huomaavat mikä minua kiinnostaa, mitä minä jo osaan ja mitä olisi vielä hyvä oppia minut huomioidaan omana persoonana, minulle annetaan aikaa tutkia, yrittää ja erehtyä saan kasvaa, kehittyä ja oppia omaan tahtiin muiden kanssa leikkien Minua kuunnellaan ja osaan kuunnella muita. Pääsen syliin. Saan toimia apulaisena päiväkodin erilaissa askareissa. Saan tehdä itse ja iloitsen onnistumisesta. Minulla on turvallinen olo, kun tiedän mitä päiväkodissa saa tehdä. Saan käydä jumppaamassa koulun isossa salissa. Me voimme nikkaroida verstaassa ja polskutella altaassa Meillä on kiva piha ja mahdollisuus metsäretkiin. Minusta otetaan valokuvia Saan pukea hassusti

7 7 Kumppanuus avoimuus ja rehellisyys pohjana luottamukselle kunnioitetaan ja tuetaan perheitä lastensa kasvattajana päivittäiset keskustelut tärkeitä kaikille tehdään oma Pikku- Majakka ja kasvun kansio päiväkodissa toimii vanhempainkerho Vaikuttavuus /tuloksellisuus lapsen kasvua ja Satulinnan arkea havainnoidaan ja dokumentoidaan toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista Satulinnassa vallitsee yhdessä tekemisen meininki tavoitteiden toteutumista ja henkilökunnan osaamista arvioidaan ja kehitetään Toiminta-ajatus Päiväkoti Satulinna tarjoaa lapsille tavoitteellista ja monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon lapsen yksilölliset lähtökohdat. Satulinna on turvallinen ja lämminhenkinen kasvu- ja oppimisympäristö. Panostamme erityisesti ilmaisutaitoon ja itsetunnon vahvistamiseen. 3. Tavoitteena hyvinvoiva lapsi Kts. Kansikuva Satulinnassa, leikin maailmassa, me yhdessä lauletaan, ilot ja surut koetaan. Toinen toisiamme arvostamme ja kaikkia rakastamme. Vanhempana ajattelen, että lapseni on hyvä olla Päiväkoti Satulinnassa kun päiväkodissa on riittävästi henkilökuntaa vanhemmille kerrotaan päivän tapahtumista on selkeät rajat ja säännöt kiusaamiseen puututaan heti lapseni huomioidaan yksilönä kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti lapselleni annetaan riittävästi virikkeitä ja ohjattua toimintaa

8 8 4. Satulinnan keskeiset toiminta ja opetusmenetelmät sekä sisällöt Oppiminen Oppiminen varhaislapsuudessa on ainutlaatuista ja sitä tapahtuu koko ajan monenlaisissa tilanteissa. Lapsen ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa vanhempien, päiväkotikavereiden, henkilökunnan ja lasta ympäröivän yhteisön kanssa. Satulinnassa luodaan myönteisiä asenteita oppimiselle. Lapsi oppijana on aktiivinen tutkija, joka työstää kaikkia aisteja apuna käyttäen uusia asioita ja ajatuksia kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaan. Lapsi oppii itsestään ja ympäristöstään tutkimalla, kysymällä, vertaamalla, kuuntelemalla, pohtimalla ja havainnoimalla. Ajattelun ja oppimisen taitoja voidaan opettaa. Lapsi oppii oman aktiivisuutensa avulla tekemään, tietämään ja ymmärtämään asioita. Aikuisten rooli oppimisessa on olla kannustaja ja oppimisympäristöjen luoja. Lasta kuunnellaan ja annetaan mahdollisuus tehdä omia aloitteita, valintoja, tutkia ja tehdä johtopäätöksiä. Lapsi saa yrittää itse, erehtyä ja korjata virheitään kasvattajan antaessa tukea ja ohjausta tarpeen mukaan. Itsetunto Satulinnassa halutaan tukea lapsen positiivisen minäkäsityksen rakentumista. Perheen lisäksi muut lapselle tärkeät henkilöt, kuten päivähoidon henkilöstö ja kaverit, vaikuttavat lapsen minäkäsitykseen. Hyvä itsetunto voisi tarkoittaa esim. sitä, että lapsi ajattelee itsestään positiivisesti, on tulevaisuuteen suuntautunut, ottaa vastaan haasteita ja on ystävällinen muille. Satulinnassa lasten positiivista minäkuvaa tuetaan luomalla turvallinen ilmapiiri, jotta lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi omana itsenään. Lapsi voi luottaa aikuisiin ja tietää Satulinnan säännöt. Lasta autetaan rakentamaan käsitystä itsestään, tunteistaan, mielipiteistään ja omasta ainutkertaisuudestaan. Sitä kautta huomataan myös, että erilaisuus on rikkautta. Yhteenkuuluvaisuuden tunteen kokeminen, sosiaalisten taitojen oppiminen, toisten kannustaminen ja rohkaiseminen ovat tärkeitä. Lasta opetetaan vähitellen suunnittelemaan omaa toimintaansa, asettamaan tavoitteita ja etsimään erilaisia ratkaisumalleja. On myös hyvä saada onnistumisen kokemuksia ja huomata, että minähän osaan.

9 9 Kieli ja kommunikaatio Kielellä on varhaiskasvatuksessa keskeinen merkitys. Se on tärkeä ajattelun, ilmaisun ja kommunikaation väline. Kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat perustana oppimisvalmiuksille. Aikuinen ohjaa lapsen havaintoja, opettaa toimintatapoja sekä kuvailee ja selittää tapahtumia. Lapselle tarjotaan malleja kielen ja käsitteiden oppimiseen sekä puhetta, jota hän ymmärtää. Satulinnassa lapsi voi havainnoida sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Päivittäiset toimintarutiinit opettavat eri tilanteisiin liittyvää kieltä. Leikissä lapsi liittää kielen toimintaan, jolloin omien kokemusten, erityisesti leikin, merkitys kielen oppimisessa korostuu. Lapsella on luontainen taipumus sanoilla leikittelyyn. Riimittelyt ja hauskat sanat ohjaavat lapsen huomiota kielen muotoon ja harjoittavat kielellisen tietoisuuden aluetta. Sadut ja tarinat, joita lapselle luetaan ja kerrotaan, tutustuttavat monipuolisesti ympäröivään maailmaan ja kielen rikkauksiin. Samalla kuuntelu- ja keskittymistaidot kehittyvät. Myös lapsen itsensä keksimät jutut ovat tärkeitä. Paikallisen murteen puhuminen on osa uusikaupunkilaisuutta. Se on osaltaan vaikuttamassa lapsen oman identiteetin kehittymiseen. Pienryhmätoiminta Tavoitteellinen pienryhmätoiminta on tärkeä osa Satulinnan toimintaa. Se on ikkuna lapsen ymmärtämiseen ja yhteiseen osallistumiseen. Ryhmäkoko vaihtelee iän ja toiminnan mukaan. Sopivan kokoisessa ryhmässä syntyy riittävästi erilaisia näkemyksiä ja mielikuvia, mutta jokaisella on kuitenkin mahdollisuus tuoda esiin omia ajatuksiaan. Lapsi saa kokea osallisuutta, välittämistä ja turvallisuutta. Hän harjoittelee toisten huomioimista ja oman vuoron odottamista. Koska lapset ovat erilaisia, pienryhmässä he löytävät helpommin yhteisen sävelen.

10 10 Leikki, sadut ja draama Lapsilla on luonnostaan kyky käyttää oman kehityksensä ja kasvunsa rakennusaineiksi erilaisia lastenkulttuurin elementtejä kuten esim. kirjallisuutta, näytelmiä, elokuvia, musiikkia ja kuvataidetta. Leikeissä näistä elementeistä syntyy uutta, lapsen oman tekemisen ja tarpeen mukaan; nähty näytelmä muuttuu leikiksi, leikki näytelmäksi, satu maalaukseksi, musiikki tanssiksi jne. Leikin idea syntyy usein lapsen omassa arjessa koetusta, television näytelmien, sarjaohjelmien ja tosi- tai fantasiatarinoiden tapahtumista. Nämä ideat auttavat lapsia järjestämään ja suunnittelemaan toimintaansa; leikkiin kehitellään juoni ja lapset seikkailevat itse roolihahmoissa. Emotionaalisten kokemusten, tunteiden ja tulkintojen myötä leikki tukee lasten persoonallisuuden rakentumista ja rohkeutta esiintyä omana itsenään. Leikki tarjoaa myös rikkaan oppimisympäristön. Leikissä lapset harjoittelevat konkreettisesti, itse kokien, materiaaleja käsin kosketellen, ympäristön ilmiöitä ja lainalaisuuksia. Eikö ookkin hieno nenä?

11 11 Leikki Lasten mietteitä leikistä "Aika usein - melkein joka päivä - me keksitään joku kotileikki. Tai sitten me leikitään pokemonia tai jotain eläinleikkiä tai eläintenhoitajaa, missä mun kaverikin voi olla - kun se ei halua koskaan leikkiä kotia" "Kato, joskus, kun mulla on surullinen olo, niin sit` leikin jälkeen se olo onki hävinny " "Silloin on tosi kivaa, kun keksitään itse vaikka näytelmä ja etsitään puvut ja ne huonekalut ja kaikki tavarat, mitä tarvitaan ja harjoitellaan. Sitten pyydetään toiset lapset ja aikuiset katsomaan. Sit on kans kivaa, kun aikuiset taputtaa ja kannustaa: "Hyvä Kalle!" "Mitä leikittäis?" - "Leikitään Vinksiä. Mä haluun olla keiju!" "Oo sää noita, - mutta kukaan ei halua olla paholainen!" Leikin tavoitteet Ilo yhdessäolosta Sosiaalisten taitojen kehittyminen Leikin perustekijöiden kehittyminen Oppiminen Erilaisten roolien kokeileminen Yksinleikin kokeminen Merkityksellistä on käytettävissä oleva aika ja tila lapsen sisäiselle kokemusmaailmalle tarjolla oleva/ollut materiaali aineellisen leikkimateriaalin runsaus lapsen eläytyminen näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa lapsen pyrkimys tutkia ja jäsentää omaa maailmankuvaansa hyvä leikkiympäristö, joka pitää sisällään myös hyvän oppimisympäristön

12 12 Aikuisen tehtävä on herkällä mielellä koettaa ymmärtää, millaisiin asioihin leikkijät haluavat tutustua antaa leikille tilaa ja aikaa - draaman aihe ja juoni syntyy usein leikissä auttaa aiheeseen sopivien ympäristöjen rakentamista olla oikeiden kysymysten esittäjä, kuuntelija ja opas tarvittaessa tukea leikkiä osallistumalla siihen itse olla lasten saatavilla leikin kehittymisvaiheessa: juonen kehittelyssä, vaikuttamassa vuoropuhelun monipuolistumiseen ja syvenemiseen ensin draamaleikiksi, myöhemmin jopa draamaksi. Satulinnassa ajattelemme, että leikki siivittää monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä taide; sadut, näytelmät, kuvataide, musiikki ja liikunta tarjoavat käsillä ja koko keholla tekemisen kautta tietoa, kokemuksia, elämyksiä ja iloa ilmaisutaiteen avulla lapsi voi kokea sankarin seikkailuja ja rakentaa sekä todellista että kuvitteellista kuvaa elämästä ilmaisutaide auttaa lasta tutustumaan omiin tunteisiinsa sekä käsittelemään ja ymmärtämään inhimillistä käyttäytymistä Tavoitteet: Luovuuteen kannustaminen Ilo yhdessä tekemisestä Tunteita herättävät elämykset ja kokemukset Lapsen saattaminen satuaarteiden ja taiteiden taikamaailmaan

13 13 Sadut Lasten suusta: "Kun kuuntelee satuja, niin sit voi olla itse siinä mukana, vaikka joku sankari. Joskus alkaa vähän pelottaa, tai jännittää, kuinka siinä käy Välillä on aika naurettavia satuja kaikkia naurattaa." "Mä en kyllä halua nukkua lepohuoneessa, mutta satuja on kiva kuunnella" Tavoitteet: Elämysten kokeminen Mielikuvituksen rikastuminen Tiedon lisääntyminen Kuunteleminen Keskittyminen Satujen maailmassa Aikuinen auttaa lapsi voi samaistua satuhahmoihin ja kokea saduissa virtaavan elämänuskon sekä mahdollisuuden voittaa esteitä ja ratkaista ongelmia lapsi voi elää kielteiset tunteensa syyllistymättä lapsi voi turvallisesti lähestyä pelkojaan ja oppia hallitsemaan niitä toistuva teema: "Hyvän voitto pahasta" tuottaa iloa ja tyydytystä niin lapsi kuin aikuinenkin voi irrota tuokioksi arjesta johdatetaan lasta ymmärtämään abstrakteja asioita mielikuvamaailma ja kieli rikastuvat valitsemalla onnellisesti päättyviä satuja välittämällä satujen elämänviisauden myötä tietoa ja tunne-elämyksiä lapselle lukemalla suosikkisatuja yhä uudelleen, aina toivottaessa kuuntelemalla lasten sepittämiä satuja ja keskustelemalla niistä työstämällä satuja kuvataiteen, askartelun, musiikin ja liikunnan keinoin ohjaamalla saduista syntyneiden leikki-ideoiden kehittymistä auttamalla leikissä "kypsyneiden" satujen muuntumista pieniksi näytelmiksi

14 Hei, olen Nuppu-Pupu. Olen ystäväsi. 14 Draama "Mirka oli vähän ensin ujo, mutta kun me tehtiin sille kruunu ja viitta, niin tiiätkö - se ei ollu enää ujo. Se oli ihan oikea prinsessa." Draama tarjoaa lapsille luovuutta ja tunne-älyä kehittävää toimintaa sekä kokemuksia itseilmaisusta. Tavoitteena: lapsiryhmän vuorovaikutussuhteiden kehittyminen ja kokemus osallisuudesta elämysten ja tunteiden käsittelyä itseluottamuksen lisääntymistä ja esiintymisrohkeuden karttumista perehtymistä muihin taiteen lajeihin ja välineisiin: musiikkiin, liikuntaan, kuvaamataiteisiin sekä aisteja stimuloiviin luonnon taideteoksiin lastenkirjallisuuden aarteisiin tutustumista lasten omien tarinoiden ja kertomusten sisällön ja rakenteen monipuolistumista mielikuvituksen kehittymistä käden taitojen kehittymistä kielellisen ilmaisun kehittymistä

15 15 Liikunta Päivittäinen liikunta on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Lapsen tulisi liikkua reippaasti n. kaksi tuntia päivässä monipuolisesti eri ympäristöissä. Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta. Liikkuminen on lapsille luontainen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lapsen tietoisuus omasta kehosta ja sen hallinnasta vaikuttaa oppimisvalmiuksiin ja luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Liikunta Satulinnassa Satulinnassa suhtaudutaan myönteisesti lasten liikkumiseen. Sisätilat on järjestetty niin, että ne antavat lapselle mahdollisuuden turvalliseen liikkumiseen, leikkiin ja pelaamiseen. Liikuntavälineet ovat lasten päivittäisessä käytössä. Satulinnan piha innostaa lapsia monipuoliseen liikkumiseen. Kiipeilytelineiden, liukumäen ja muiden rakennettujen välineiden lisäksi piha on maastoltaan vaihteleva. Satulinnaa ympäröivä luonto antaa lapsille mahdollisuuden liikkumiseen monenlaisessa maastossa. Retkiä metsään, Hiujärvelle tai merenrantaan tehdään viikoittain. Päiväkodin läheisyydessä oleva leikkipuisto, hiihtoja pururata sekä luistelukenttä ovat ahkerassa käytössä. Lapsille järjestetään säännöllisesti tavoitteellista ja monipuolista ohjattua liikuntaa. Käytössä on koulun liikuntasali. Esiopetukseen osallistuville lapsille järjestetään uimakoulu. Osallistumme Nuoren Suomen Pienten lasten liikuntahankkeeseen

16 16 Musiikki Lapsi iloitsee ja nauttii laulamisesta yhdessä toisten kanssa ja yksikseen, musiikin kuuntelemisesta ja tuottamisesta sekä liikkumisesta musiikin tahdissa. Musiikkikasvatuksen tavoitteena on tutustuttaa lapsi monipuolisesti musiikin maailmaan. Musiikin avulla saadaan elämyksiä ja kokemuksia. Satulinnassa musiikkikasvatusta toteutetaan päivittäin omana tuokiona tai yhdistettynä päivän muuhun toimintaan: monipuolisesti lauluja, loruja ja leikkejä Satulinnan juhlat yhteiset musiikkituokiot Satulinnan musiikkiprojektit käynnit eri musiikkitilaisuuksissa vierailevat esiintyjät Musiikki on mahtavaa! Vuosien varrella on järjestetty useita musiikkiprojekteja myös yhdessä lasten vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

17 17 Kädentaidot Satulinnassa Lasten saatavilla on erilaisia materiaaleja ja työvälineitä. Verstashuone on lasten käytössä päivittäin. Lasten leikeistä syntyviin ideoihin tartutaan, lapsille annetaan mahdollisuus kehitellä niitä edelleen. Ohjatuissa tuokioissa lapset saavat kokeilla monenlaisia materiaaleja ja tekniikoita. Päiväkodin sisätiloissa on mahdollisuus vesi- ja hiekkaleikkiin. Eskarilaiset ompelevat laudeliinan uimakoulua varten.

18 18 Luontoretket ja ulkoilu Lapsi saa elämyksiä ja tietoa liikkuessaan luonnossa. Luonto tarjoaa loputtomasti havainnoitavaa; kasvit, kivet, äänet, hiljaisuus, kalliot, eläimistö, värit jne. Satulinnaa ympäröivä luonto antaa hyvät mahdollisuudet ympärivuotiseen retkeilyyn. Retkeilemme usein Hiujärven maastossa, jossa on laavu, nuotiopaikka ja lintutorni. Meren läheisyys mahdollistaa retket rannalle ja talvella jäälle. Läheistä urheilu- ja leikkikenttää sekä pururataa käytämme liikkumiseen ja retkeilyyn. Talvella pururadalle tehdään hiihtolatu. Satulinnan piha-alue tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ja turvalliseen leikkiin. Maasto on vaihtelevaa ja pihalla on monenlaisia leikkivälineitä ja paikkoja. Ulkoilemme yleensä kaksi kertaa päivässä. Toivomme, että lapsilla olisi sopivat varusteet ulkoiluun joka säällä. Oi, kuinka syvä joki.

19 19 Matematiikka Lapsi tutustuu matemaattisiin käsitteisiin ja oppii niitä monenlaisissa arkipäivän tilanteissa esim. leikkien, tarinoiden, laulujen, pienten työtehtävien ja liikunnan kautta. Aikuisen tehtävänä on innostaa ja ohjata lasta sekä järjestää tutkimiseen ja havaintojen tekoon kannustava ympäristö. Lapsi saa tehdä havaintoja ja kokeilla erilaisia ratkaisumalleja. Oman toiminnan ja asioiden havainnollistamisen lisäksi matemaattisten käsitteiden oppimiseen liittyy läheisesti keskustelu, perusteleminen ja yhteinen pohdinta. Lasten ikä ja taidot huomioiden tutustutaan matemaattisiin käsitteisiin. Satulinnassa lapsilla on erilaisia välineitä ja pelejä, joiden avulla lapsi voi harjoitella luokittelemista, vertailemista, erilaisiin muotoihin tutustumista ja hahmottamista. Harjoittelemme myös mittaamisen alkeita sekä tutustumme ajan ja rahan määreisiin. Päättelyn taitoa kehitetään esim. kuvasarjan järjestämisellä loogiseen järjestykseen tai erilaisten ongelmatilanteiden pohtimisella ja ratkaisujen perustelemisella. Perushoito Hyvä perushoito on ehdoton edellytys lapsen hyvinvoinnille. Perushoitotilanteet rytmittävät hoitopäivää. Lapsen on helppo hahmottaa päivän kulkua eri tapahtumien avulla. Lasta kannustetaan edellytystensä mukaan omatoimisuuteen. Sen lisäksi, että lapsen perustarpeet tyydytetään hän saa kokea turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta, läheisyyttä ja yksilöllistä kohtaamista. Perushoitotilanteiden suunnittelu ja aikuisen läsnäolo on tärkeää. Arjen tilanteet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukselle, oppimiselle ja kasvatukselle. Lapsen perushoitoon liittyvistä asioista sovitaan vanhempien kanssa.

20 20 Ruokailu Tavoitteena on, että ruokailu on lapselle mieluinen tapahtuma ja että lapset oppivat syömään monipuolisesti. Heitä ohjataan hyviin käytöstapoihin. Lasten erityisruokavaliot otetaan huomioon. Satulinnan väen käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Desinfioivaa käsihuuhdetta käytetään epidemioiden aikana. Vanhemmat huolehtivat lastensa käsienpesusta lapsen tullessa päiväkotiin. Ruokailun jälkeen hampaiden hyvinvoinnista huolehditaan ksylitolipastillilla. Päivälepo Satulinnan saleissa rauhoitutaan ja levätään ruokailun jälkeen noin puolen tunnin ajan. Punaposkissa eskarilaiset kuuntelevat satuja lepäillen. Ilosilmissä, Hymyhuulissa ja Nauruvarpaissa pienimmät nukkuvat omissa sängyissään. Lapsen yksilöllinen levon tarve huomioidaan. Unisimmat herätellään klo 14. Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen pukemis- ja riisumistilanteissa. Lapset opettelevat omista vaatteista huolehtimista, oikean pukemisjärjestyksen sekä pukeutumaan säätilan mukaisesti. Toivomme, että vanhemmat nimikoivat lastensa vaatteet ja tuovat riittävästi varavaatteita.

21 21 Uskonto- ja eettinen kasvatus Päiväkodin arjessa ja juhlassa tutustutaan uskonnolliseen perinteeseen. Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljentymiseen, ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Kunnioitamme perheen uskonnollista vakaumusta ja otamme huomioon heidän toiveitaan. Satulinnassa kristilliset perinteet ja ajatukset tulevat todeksi esim. juhlien, kertomusten ja laulujen kautta. Seurakunnan lapsityönohjaaja käy Satulinnassa noin kerran kuussa. Pyrimme siihen, että Satulinnan arvot ja toiminta-ajatus tulisi todeksi lasten arjessa. Eettisistä kysymyksistä keskustelemme erilaissa päivittäisissä tilanteissa. Monenlaiset arkiset tilanteet antavat mahdollisuuksia pohtia esim. oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, oikeaan ja väärään liittyviä käsitteitä. Myös draaman avulla voidaan monipuolisesti käsitellä eettisiä kysymyksiä.

22 22 5. Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö Päiväkotiin tuleminen: Pyrimme menemään perhettä vastaan. Tervehdimme lasta nimeltä. Esittelemme itsemme uusille vanhemmille. Satsaamme kiireettömyyteen. Kannustamme perheitä tutustumaan päiväkodin arkeen useita kertoja ennen hoidon alkua. Viikko-ohjelma on esillä eteisen seinällä ja netissä. Hakutilanteet: Huomioimme vanhemmat ja kerromme lapsen päivästä. Pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan meille, kun lapsi haetaan. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen jos lasta hakee vieras aikuinen. Pikku-Majakka: ( Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelma) laaditaan jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa miettien lapsen vahvuuksia ja opeteltavia asioita. Vanhemmat ilmoittavat vapaapäivistä, lomista ja lapsen sairastumisesta päiväkotiin. Lillin ja Masan tarina huipentuu hääjuhlaan koulun liikuntasalissa syksyllä Mukana juhlaa tekemässä ja juhlimassa ovat Satulinnan lapset perheineen.

23 23 6. Yhteistyö Saarniston koulu Yhteiset juhlat ja tempaukset; esim. isovanhempien vierailupäivä 2. luokan oppilaat käyvät päiväkodissa lukemassa satuja Keväällä eskarilaiset harjoittelevat ruokailua koulun ruokasalissa ja ovat joitakin tunteja yhdessä ekaluokkalaisten kanssa. Osa eskarilaisista ruokailevat säännöllisesti koulun ruokasalissa. kaikille kaupungin eskarilaisille järjestetään keväällä Eputus-tilaisuus Seurakunta Seurakunnan lapsityönohjaaja käy Satulinnassa noin kerran kuussa. Hänen ohjaamissaan pienissä tuokioissa lauletaan ja leikitään sekä kerrotaan kristinuskon keskeisistä asioista. Joulu ja kevätjumalanpalvelukset ja muut hartaushetket kuuluvat Satulinnan toimintaan. Liikuntatoimi Esiopetukseen osallistuville järjestetään uimakoulu. Terveydenhoito Satulinnan henkilökunta tekee tarvittaessa yhteistyötä terveydenhoitajan, terveyskeskus psykologin ja sosiaalityöntekijän kanssa. Hammashoitaja käy opastamassa lapsia hampaiden hoidossa. Tarvittaessa voidaan käyttää toimintaterapeutin ja puheterapeutin palveluja. Vanhempainkerho Päiväkodin vanhempien ja henkilökunnan yhteinen Vanhempainkerho.

24 24 7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen Havainnointi Aina välillä kannattaa pysähtyä miettimään ollaanko oikealla tiellä. Lapset eivät aina kerro toiveitaan sanallisesti Kasvattajalla onkin oltava herkät tuntosarvet havainnoida lasta monenlaisissa tilanteissa. Jotta kasvattaja voi työskennellä lapsen parhaaksi, on hänen tunnettava lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Lapsen kuulemisen vaatimus toteutuu ennen kaikkea havainnoimalla. Satulinnassa kamera ja video on ahkerassa käytössä. Jokaisella lapsella on oma kasvunkansio, johon kertyy kuvia vuosien varrelta. Myös lasten maalauksia ja piirustuksia kerätään kansioihin. Kaikki Satulinnan lapset haastatellaan syksyllä. Haastattelutilanne on mukava kahdenkeskeinen hetki, jolloin lapsi voi kertoa omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Dokumentointi Vanhempien kanssa laaditaan Pikku-Majakka syksyllä ja arvioidaan sen toteutumista keväällä. Päivittäiset keskustelut tulo ja hakutilanteissa ovat tärkeitä. Asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään säännöllisesti. Satulinnan henkilökunta suunnittelee ja arvioi toimintaa viikoittain tiimipalavereissa. Jokainen arvioi myös omaa työtään kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa. Satulinnan tavoitteiden toteutumista ja työilmapiiriä arvioidaan säännöllisesti /td

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Ei maa kysy sirkkalehdiltä mikä sinusta isona tulee Ei maa käske leppää kasvattamaan kauraa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Lähtökohta. Lapsen kielellinen tukeminen päivähoidossa on kokonaisuus

Lähtökohta. Lapsen kielellinen tukeminen päivähoidossa on kokonaisuus Lähtökohta Kyky omaksua kieltä on lapsella syntyessään mutta sen kehittyminen riippuu ympäristöstä. Kielellisesti inspiroiva arki päivähoidossa Varhaiskasvatusmessut, 5.10.2012 Johanna Sallinen Kielen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot