EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco. www.flamco.dk"

Transkriptio

1 EKSPNSIONSEHOLDERE Flexcon M-K/U Installations- og betjeningsvejledning Flamco TP DK Udgave 2009 / DK

2 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja Sisältö Sivu 1 Yleistä Tietoa tästä käsikirjasta Muut toimitetut asiakirjat Flamco-tuotteiden käyttö Lisäapua ja -tietoja 3 2 Turvallisuus Käyttötarkoitus Tärkeitä tietoja Käsikirjassa käytetyt merkit Tekniset tiedot Turvalaitteet Ylipaineen välttäminen Ylikuumenemisen välttäminen utomaatissa olevat merkit 4 3 Kuvaus Yleiskuva Flexcon M-K/U -automaatista Ohjain SDS 230 V 1~ V 3~ Toimintaperiaate 6 4 Laitekokoonpanot 7 5 Kuljetus ja varastointi Kuljetus Varastointi 8 6 sennus sennuksen valmistelu Ympäristöolosuhteet utomaatin sijoitus Paineilma-asennus Hydrauliikka-asennus Sähköasennus Perussähköliitokset 230 V Perussähköliitokset 400 V Sähköliitosten tarvikkeet 15 7 Käynnistysohjain Ohjainvalikon rakenne Valikon symbolit Toimintaperiaatteen ohjain Ohjainsyötöt 18 8 utomaatin täyttö Täyttömenetelmä Täyttöesimerkkejä 20 9 Huolto ja vianetsintä Sähkökatkon jälkeen Huoltovälit Virheviestit Hävittäminen Tekniset tiedot Järjestelmän kokonaispaino Maksimi kuorma jalkaa kohti Nimelliset käyttöarvot ja päämitat Lisätarvikkeet Hydrauliikan ja paineilman esimerkkivarusteet 26 LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie 16 OO370 Helsinki Puh: +358 (0) Fax: +358 (0)

3 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 1 Yleistä 1.1 Tietoa tästä käsikirjasta Käsikirja sisältää tekniset tiedot, ohjeita ja selityksiä automaatin turvallista käyttöä varten. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen automaatin kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, uudelleenkäynnistystä, käyttöä tai huoltoa. 1.2 Muut toimitetut asiakirjat Käsikirja sisältää yleistietoja lisäkomponenteista, kuten kompressori ja anturit. Mikäli mukana tulee lisäasiakirjoja, on niissäkin olevia ohjeita noudatettava. 1.3 Flamco-tuotteiden käyttö Tilauksen tai kokoonpanon perusteella voidaan mukaan liittää täydentäviä asiakirjoja. Noudata lähetyspapereissa olevia kohtia. 1.4 Lisäapua ja -tietoja Pyydä paikalliselta toimittajalta lisäpalveluja, kuten:: Koulutus Ylläpitosopimukset Huoltosopimukset Työkaluhuolto Korjaukset ja parannukset. 2 Turvallisuus 2.1 Käyttötarkoitus utomaatin tarkoituksena on ylläpitää käyttöpaine suljetussa vedenlämmitys- ja ilmastointijärjestelmässä. 2.2 Tärkeitä tietoja utomaatissa on loukkaantumisen ja vahinkojen estämiseen tarkoitettuja turvalaitteita. Käytä automaattia seuraavalla tavalla: nna valtuutettujen asentajien suorittaa asennus. Noudata paikallisia asetuksia ja yleisohjeita. utomaattiin ei saa tehdä muutoksia ilman Flamcon ennalta antamaa kirjallista lupaa. Varmista, että automaatin kaikki kannet ja luukut ovat kiinni automaattia käytettäessä. Älä koske jännitteisiin osiin. nturiyksiköt, kalvorikko ja vetoisuuden paineanturit toimivat erittäin alhaisella turvajännitteellä. Flamco ei ole minkäänlaisessa vastuussa turvallisuusehtojen huomioonottamattomuudesta tai normaalien varotoimenpiteiden laiminlyönnistä johtuvista menetyksistä kuljetus-, asennus-, käyttöönotto-, uudelleen käynnistämis-, käyttö-, ylläpito-, testaus- tai korjaustoimenpiteiden aikana, vaikkei niitä olisikaan erityisesti mainittu näissä ohjeissa. 2.3 Käsikirjassa käytetyt merkit Määrittää vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Maadoitus Määrittää sähköisen vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Tärkeitä tietoja. 2.4 Tekniset tiedot utomaatin rakenne on suunniteltu paineastiadirektiivin 97/23/EY mukaisesti. 2.5 Turvalaitteet Varmista, että automaattia käyttävät laitteet eivät pysty ylittämään sallittua käytön ylipainetta ja lämpötilaa. Kaasutilassa on turvaventtiili. Venttiili ei estä käytön ylipaineen ylittymistä lämmitysjärjestelmässä Ylipaineen välttäminen Järjestelmän paineen rajoittamiseksi on käytettävä varoventtiileitä, jotka: avautuvat viimeistään, kun maksimi sallittu työpaine saavutetaan on asetettu purkamaan generaattorin nousevaa tilavuusvirtaa, silloin kun paine on enintään 1,1 kertaa sallittu käyttöpaine ovat osoittautuneet luotettaviksi tai on sertifioitu. Varoventtiilin tulo- tai poistoputkia ei saa kaventaa Ylikuumenemisen välttäminen Varmista, ettei automaatin 70 C:n sallittua jatkuvaa käyttölämpötilaa ylitetä. Järjestelmissä, joiden paluulinjan lämpötila on yli 70 C, on järjestelmän ja automaatin liitoksen väliin liitetty jäähdytyslaite. Kytke paineen ja lämpötilan turvalaitteet päälle ja tarkista säännöllisesti niiden oikea toiminta. 3

4 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 2.6 utomaatissa olevat merkit utomaatissa oleva merkit kuuluvat turvallisuusvarokeinoihin. Merkkejä ei saa peittää tai poistaa. Tarkista säännöllisesti, että ne ovat paikallaan ja luettavissa. Korvaa tai korjaa lukukelvottomat tai vahingoittuneet merkit. utomaatista löytyvät seuraavat tuotetiedot: Tyyppikilpi Varoitustarra C Yhteystiedot Caution! Vessel is under pressure! efore opening the vessel, check the gas pressure on the gas filling valve! Precharge pressure ex works... bar. C C Type : Type : Typ : N de série : Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale : Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible : Permissible working overpressure : Zulässiger etriebsüberdruck : Surpression d' essai : Test overpressure : rüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible : Permissible working temperature min. / max. : Zulässige etriebstemperatur min. / max. : Flamco STG GmbH Genthin GERMNY nnée de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer's marking Marque distinctive du constructeur Herstellerkennzeichen 0045 TÜ 11 C D E F G Tyyppikilvestä löytyvät seuraavat tuotetiedot: Tuotetyyppi Tuotteen sarjanumero C utomaatin vetoisuus D Valmistusvuosi E Sallittu käytön ylipaine F Testiylipaine G Sallittu käyttölämpötila Älä käytä automaattia, jos tyyppikilvessä olevat tekniset tiedot eroavat tilauksesta. Älä poista vielä kuljetuslukkoa. Katso osa 6.3. Remove the Transport Lock! TRNSPORTSICHERUNG entfernen! Enlever le dispositif protecteur de la transportation! 4

5 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 3 Kuvaus 3.1 Yleiskuva Flexcon M-K/U -automaatista ase Perusastia vessel (automat (automaatti 230 V 230 1~) V 1~) Nro. Nimi 1 Kansimutteri (huohottimen suoja) 2 Mutteri, kalvon kiinnitys 3 Huohotin 4 Tarkastusaukko 5 Pikaliitin (2 kpl) 6 Paineletku anturiin Paineletku turvalohkoon 8 Tyyppikilpi 9 Paineanturi Ohjain 11 Kompressorin lämpösuoja, käsinollaus 12 Kompressorin imuaukko 13 Kompressori 230 V 14 Kompressorin jäähdytysilman tuloaukko 15 Kompressorin sähkönsyöttö Tasoanturin signaalijohto 17 Kuljetussuoja 18 Tasoanturi 19 Jalan korkeuden säätö 20 Taipuisa liitosputki Paineenasetuksen kytkentäryhmä varoventtiili, kaasutilan (30) paineenrajoitussolenoidi paineen ylläpitosolenoidi paineenrajoitussolenoidi 2 (vain kompressorin 2 kanssa) vastaventtiili paineliitos, paineen ylläpito paineliitos, paineen nosto Vesitila ase Perusastia vessel (automat (automaatti 400 V 400 3~) V 3~) uxiliary Lisäastia vessel 23 Kumikalvo 24 Kaasutila 5 25 Teräksinen paisunta-astia Nostokorvakkeet 27 Paineletku 28 SDS-suorakäynnistys 400 V Kompressori 400 V 30 Varoventtiili, kaasutila 31 Järjestelmäliit in Lauhdeveden tyhjennys

6 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 3.2 Ohjain SDS 230 V 1~ Nro. Nimi 1 Käyttöpaneeli, graafinen näyttö, LED-virhenäyttö, valintakytkin (klikkaa ja rullaa). 2 Pikosulake F1, moottori 2, T V 3 Pikosulake F2, moottori 1, T V 4 Pikosulake F3, ohjain, T400L 250 V 5 Pääkytkin. PÄÄLLÄ, palaa punaisena. 6 Sarjanro, ohjain (valikko E2a 1) 7 Liitinrima, syöttö, tulot ja lähdöt 8 Perusmoduulin lisäys, SDS-moduuli 32 34*, SDS-moduuli 32 34* -yhdistelmät 3.3 Suorakäynnistyksen tehokomponentti 400 V 3~ Nro. Nimi 10 Pääkytkin Sarjanro, tehokomponentti 12 Maadoitusnasta, takaosa 13 Pikasulake, ohjain T3, 15, 250 V 14 Liitinrima X1, syöttö, tulot ja lähdöt 15 Moottorin suojakytkin suojayhdistelmä 1 16 Moottorin suojakytkin suojayhdistelmä Toimintaperiaate C D J M I H Jos lämpötila suljetussa lämmitysjärjestelmässä tai ilmastointijärjestelmässä (E) muuttuu, käyttöveden lämpötilan tilavuus muuttuu. Sen seurauksena automaatin (D) vesitilassa (C) olevan vedenpinnan taso muuttuu. Tämä johtaa kalvon () tilavuuden muutokseen ja kaasutilan () paineen muutokseen. Paineanturi (J) toteaa painetilassa olevan kaasun paineen ja välittää paineen todellisen arvon ohjausyksikköön (G). Ohjausyksikkö vertaa mitattua arvoa ohjelmoituun nimelliseen arvoon. Tarvittaessa kompressoi (H) tai paineen ylläpitosolenoidi (I) kytkeytyy päälle. Tasoanturi (F) on asennettu seuraamaan automaatissa olevan käyttöveden määrää. E F G 6

7 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 4 Laitekokoonpanot utomaattia voidaan muunnella lämmitys- tai ilmastointijärjestelmän käyttäytymisen mukaan. Siihen on erilaisia vaihtoehtoja: eri nimelliskokoisia astioita automaattikompressorin yhdistelmät lisäastioiden kanssa erikokoiset kompressorit tai erilaiset käyttömuodot paineen nimellisarvojen muutos. Tiettyjä kokoonpanoja varten tarvitaan muita lisätarvikkeita. Yksittäismuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi kompressori Esimerkki: Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 230 V Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 230 V C Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 400 V C Rinnakkaismuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: kaksi kompressoria, toimivat yhdessä samanaikaisesti Varmistusmuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi kompressori Kompressori 1 vaihtuu kompressoriin 2 - jos moottorin varmistus kytkeytyy päälle - jos käyttöteho ylikuormittuu tai käyttölämpötila on liian korkea - jos ohjelmoitu siirtymisaika umpeutuu. D E F Siirtyminen rinnakkaismuotoon on mahdollista. Kuormasta riippuvainen muoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi tai kaksi kompressoria, kuormasta riippuen Järjestelmä vertaa nimellisarvoja ohjelmoituihin esiasetuksiin (PI-säädin), tarvittaessa se käynnistää tai pysäyttää kompressorin 2. Kun siirtymäaika menee umpeen, kompressori käynnistää peräkkäiset muutokset. Siirtyminen varmistusmuotoon on mahdollinen. Esimerkki: C Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 230 V D Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 230 V E Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 400 V 7

8 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 5 Kuljetus ja varastointi 5.1 Kuljetus Kaikki nimikkeet, kuten laitteet ja asiakirjat, on lueteltu laivauspapereissa. Varmista, että toimitus on täydellinen ja että se ei ole vahingoittunut. utomaatit on kokonaan koottu ja pakattu vaaka-asentoon kertakäyttökuormalavoille. Lisävarusteet voidaan pakata erikseen tai osaksi automaattia. Huomioi puuttuvat tai puutteellisesti toimitetut nimikkeet. Lue laivauspapereissa olevat yleiset ehdot. Kuljeta kuormalavat vaakatasossa. Nosta automaattia vain vähän. Varmista, että nostolaite pystyy kannattamaan automaattia. Katso paino ja mitat kappaleesta 11: Tekniset tiedot. MKS 5.2 Varastointi Varmista, että varastotila täyttää ympäristölle asetettavat olosuhteet. Katso osa 6.2. Huolehdi, että lattia on tasainen. Älä pinoa automaatteja. 8

9 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6 sennus 6.1 sennuksen valmistelu Ennen asennusta varmistu, ettei kompressorin ilmanotto- ja jäähdytysilmaaukkoihin pääse esineitä että ilmanvirtaa ei estetä että jäähdytysilman sisääntulon ja poiston väliä ei pystytä yhdistämään suoraan. Ilmoita testi- tai sertifiointielimelle ennen automaatin asennusta. Noudat kyseisten elinten sääntöjä. Lisäksi: Älä kiinnitä automaattia maahan. Älä vala betonia tai kipsiä automaatin jaloille. Varmista, etteivät hitsattavat materiaalit kosketa automaatin osiin tai mene niiden sisään. Kun automaatti asennetaan yhden ohjaimen ja apukompressorien kanssa, yhdistä kaasutilat keskenään mukana toimitetu(i)lla paineletku(i)lla. Kun liitostulppa yhdistetään, kaasutila aukeaa. Kun liitostulppa irrotetaan, kaasutila menee kiinni. Liitä kompressorien paineletkut ennen sähköliitäntöjä. Varmista, että alusta pystyy kannattamaan automaatin maksimipainon, mukaan lukien veden. Katso kappale 11: Tekniset tiedot. 6.2 Ympäristöolosuhteet +5 C C < 80 % > 0,5 m > 1 m 0,8 m Varmista, että automaatti asennetaan suljettuun, kuivaan ja pakkaselta suojattuun tilaan, minimimitat huomioon ottaen että ilmassa ei ole sähköä johtavia kaasuja tai korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Räjähdysvaara tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa. että lähiympäristö on puhdas ja hyvin valaistu - suhteellinen kosteus: ei kondensointia - ei tärinöitä - ei lämpö- tai auringon säteilyä ettei automaattiin vaikuta lisäkuormia. 9

10 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.3 utomaatin sijoitus x 5 Kierrä pulttia () siten, ettei tasoanturiin vaikuta painetta. Poista tasoanturista kuljetussuoja (). 6 Kierrä pulttia (), mutta huolehdi siitä, että etäisyys x on vähintään 10 mm. Varmista, että tasoanturissa () ei ole pölyä eikä sen tiellä ole mitään. 10

11 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.4 Paineilma-asennus Kun paineilmaletku yhdistetään tai irrotetaan yhdestä päästä, voi paineilma purkautua. Älä kohdista purkautuvaa paineilmaa ihmisiin. Varmista, etteivät letkun päät ole irrallaan. Liitä paineletku pikaliittimellä. Käytä paineletkua seuraavissa tilanteissa: jos käytetään toimitettuja kompressoreita jos paineilma otetaankin paikan päällä olevasta paineilmajärjestelmästä kun käytetään lisäastiaa. Varmista, ettei paineletkun liittimessä ole jännitystä. 11

12 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.5 Hydrauliikka-asennus S Yhdistä taipuisa letku automaattiin. Yhdistä paisuntalinja. senna tyhjennyslaitteella varustettu sulkija () lähelle automaattijärjestelmän liitäntää (). On hyvä, että automaatin ja liittimen välillä on tyhjennys. 6.6 Sähköasennus POIS POIS 400 V Varmista, että päävirtakytkin on POIS-asennossa. Katkaise virransyöttö. 2 Jakorasian liitokset näkyvät kannessa. 230 V 12

13 press enter D Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.7 Perussähköliitokset 230 V 1~ Kompressoriyksikkö Nimellisteho [kw] Nimellisvirta [] Sulakejohtojen liitin []* Nimellisjännite Suojaustyyppi Yksitt. muoto Varm.muoto Rinnakk.muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto 230 V: +6%; -10% 50 Hz: +1%; -1% IP54 (tasoanturi IP65) SELV: Safety Extra Low Voltage (erittäin alhainen turvajännite) * Suositusarvo; linjan turvakytkin, ominaisarvo C K01/K011 2xK01/K K02 2xK K03/K031 2xK03/K K04 2xK SELV RS Koottu virheilmoitus 230 V 50 Hz D Kompressori 1 K01...K04 Paineen ylläpitosolenoidi C D E Kompressori 2 K01...K04 C Paineen rajoitussolenoidi (1; 2) SELV E Ei kuvassa: muk. toim. kompressori K04 13

14 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.8 Perussähköliitokset 400 V 3~ Kompressoriyksikkö Nimellisteho [kw] Nimellisvirta [] Sulakejohtojen liitin []* Nimellisjännite Suojaustyyppi Yksitt. muoto Varm.muoto Rinnakk.muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto 400 V: +6%; -10% 50 Hz: +1%; -1% IP54 (tasoanturi IP65) SELV: Safety Extra Low Voltage (erittäin alhainen turvajännite) * Suositusarvo; linjan turvakytkin, ominaisarvo C K6 2xK x4 3x6 K8 2xK x6 3x6 K12 2xK x6 3x10 K14 2xK x6 3x16 K420 2xK x10 3x20 SDS-suorakäynnistyksen tehokomponentti RS V 50 Hz D Koottu virheilmoitus SELV C Paineen ylläpitosolenoidi D E E Kompressori 1 C Paineen rajoitussolenoidi (1; 2) SELV F F Kompressori 2 14

15 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.9 Sähköliitosten tarvikkeet D,E,F 230 V 50 Hz G,J paine, analoginen signaali 0 10 V lähtö H,I venttiili 2.2, asiakkaan toimittama paineilma taso, analoginen signaali 0 10 V lähtö D (),,C )* Koottu virheilmoitus )* Lähtö 230 V 1~ () SELV Paineistusyksikkö tyyppiä NFE 1...(3) MVE 2, 230 V 1~ Syöttää koneeseen juomavettä. Varmista, että veden paine on 1,2 baaria suurempi kuin laitteen käyttöpaine. Nestemäärän anturi ja lisäaika ohjaavat yksikköä. Kaasunpoisto/EN, 230 V 1~ sennuksen paineen vaiheittaista ilmanpoistoa varten. Voidaan yhdistää paineistusyksikköön. C Flamco-Fill PE paineistusyksikkö, 230 V 1~ Syöttää järjestelmään vettä ilmakehän paineessa olevan välisäiliön ja pumpun kautta. Tasoanturi ja lisäaika ohjaavat tätä yksikköä. D Kalvorikkoanturi SDS-moduuli 34 Käytetään, kun vaatimukset ovat ankarampia. Päivittämiseen vaaditaan paineeton astia. E jastin SDS-moduuli 32 Käytetään päiväyksen ja ajan sisältävään virhediagnostiikkaan. F naloginen signaalin ulostulo SDS-moduuli 33 Käytetään tasoanturin ja todellisen järjestelmäpaineen arvojen analogisiin lisäulostuloarvoihin (0 10 V). G H Easy contact 3.0 Käytetään virheiden etämerkinantoa varten: min./maks. vedenpinnan taso, min./maks. käyttöpaine, moottorin suojaus, kalvorikko. Jokaisen virheviestin yhteydessä palaa punainen LEDi ja jännitteettömällä avaajalla/sulkijalla varustettu rele on käytössä. Televisiovastaanotin SDS-moduuli 42 Käytetään prosessin etävalvontaan. Näyttää identtisen SDS-ohjaimen prosessinäkymän, jossa on järjestelmävirheiden sattuessa selväkielinen viesti ja joka vastaanottaa/sallii etäkuittauksen. I Modeemiliitin SDS-moduuli 43 Käytetään SDS:n hallintaan kiinteän verkon (tai GSM:n) kautta. Sisältää lisätoimintoja lisätarpeisiin. Pyydä lisätietoja. J LON-standardin mukainen tietoliikenneliitäntä SDS-moduuli 40 Käytetään visualisoinnin tiedonsiirtoon LON-verkoissa ja LON-hallintojärjestelmissä. 15

16 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7 Käynnistysohjain 7.1 Ohjainvalikon rakenne Prosessinäyttö Prosessinäyttö Järjestelmä (Symbolit) Virhe, Manuaalinen käyttömuoto Todellinen paine Todellinen Todellinen taso täyttöaika, määrä (Symbolit) Virhelista, aktiiv. (kuittaa) Valintavalikko Katselu Siirry Takaisin Koodivalikko Käyntiin Valintavalikko 1 Tila Data Palvelu Takaisin JÄRJESTELMÄN LUOKITUS Palveluvalikko Projektinumero Ohjelmistoversio Käyntiin Huolto Virhelista (passiiv.) rvostatistiikka Käyntitunnit Huoltotikku Takaisin JÄRJESTELMÄN TIEDOT Tietovalikko Järjest. paine Taso Ilmanpoisto Täyttö ika, päivämäärä Viikko-ohjelma Muu Takaisin Lisävarusteet JÄRJESTELMÄN KOKOONP Laitteistovalikko Tunnusnumero Kieli Säätö, sisältö Säätö, venttiili Käyttötila Ilmanpoisto Täyttö nturi Moottorin suoja Min. painerajoitin Varoventtiili Hallintatila Takaisin 7.2 Valikon symbolit ID Yhtään tunnusnumeroa ei käytettävissä. Ohjainta ei ole konfiguroitu. Käytön aikana ei suoriteta säätöjä. Hylätty, ei asennettu. Parametrirajojen ulkopuolella. Ei mitta-arvoa, vaimeneva. Luotettavien parametrirajojen ulkopuolella. Syöttö vahvistettu. Edellyttää koodia. Ohjelmointitila, siirry. Mitään tehdassäätöä ei suoritettu. Testitila. Manuaalinen käyttömuoto. Varoitus. Mahdotonta puuttua asiaan. Tallenna virhe. setusta ei tallennettu. Käyttötila, vain katselu. Odota. 16

17 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7.3 Ohjaimen toimintaperiaate C D Käynnistys Sammuta asennettu täyttölaite. Sulje sisäänvirtausventtiilit. Kytke suorakäynnistyksen tehokomponentti 400 V, ohjain SDS -pääkytkin PÄÄLLE. Kytke ohjain (D) päälle. Kytke 400 V:n versiossa suorakäynnistyksen tehokomponentti ensin päälle. Näyttö Virhe-LEDi C Selainpyörä D Ohjaimen PÄÄLLE/POIS-kytkin Käytä selainpyörää (C) valikoiden selaamiseen ja syötön vahvistamiseen. Valikot näkyvät näytössä (). Virheen sattuessa virhe-ledi () palaa. 2 s... Siirry prosessinäyttöön pitämällä selainpyörää painettuna kaksi sekuntia, kursorin paikasta riippumatta. Järjestelmä Järjestelmä Virhe Virheen sattuessa prosessinäyttö vaihtuu [JÄRJESTELMÄ]-tilasta [VIRHE]-tilaan ja LEDi palaa. Virheviestit, minimi vedenpinnan taso... minimi painehälytys ovat jatkuvia ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. [JÄRJESTELMÄ]- ja [VIRHE]-tilojen välillä voidaan siirtyä pyörittämällä pyörää. Kun näytössä on [VIRHE], siirrytään virhelistaan painamalla pyörää. Jos virheitä on useampia, voidaan niitä selata. Kaikki virheet näytetään ilmestymisjärjestyksessä. Kun näytössä on [JÄRJESTELMÄ], siirrytään valinnaisuusvalikkoon painamalla pyörää. 17

18 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7.4 Ohjainsyötöt System View Enter ack 2 Koodi Save ack Save ack Save ack Kieli Nolla-asetus Kieli Mode Data Service ack D 1 ID-number Language djust,content djustment,valve G 2 Deutsch Nederlands English Francais G2a 1 Svenska Norsk Italiano cesky G2a 17 Norsk Italiano cesky ack G2a 18 Päivä/aika Järjestelmäpaine Nolla-asetus ID-number Language djust,content djustment,valve Factory settings Operational sett. ack 123 kg 124 Start ack G 3 G3a 2 G3b kg 124 Start ack G3b 2 P.min prot. Relief valve Control mode ack G 13 Factory settings Operational sett. ack G3a 3 Järjestelmäpaine X,x bar X,x+Psteam+0,5bar Mode Data Service ack D 2 System press. Level Degassing Filling F 1 Nom. sys. press 2,0 bar F1a 1 Nom.sys.press 5,4 2,6 bar 0,5 Save ack Päivä/aika (3 s) Time, date Week program Other ack F 5 ack F1a 24 Nom.sys.press 2,6 bar F1a 1 5,4 2,6 bar 0,5 Save ack :15:00 Save ack :36:00 Save ack :36:00 Save ack :36:00 Save ack (3 s) Kun siirrytään ohjelmatilaan, paineen ylläpidon ohjaus on käytössä. Koodi on aktiivinen 5 minuuttia viimeisimmän syötön jälkeen. Poista perusautomaatista kuormat, jotka eivät ole sallittuja, tuetut kohteet ja sivukuormat. Suorita nollatason säätö. Nollasäätötoimenpide korjaa poikkeamat testitoleransseista ja asettaa tasoparametrin 0 prosenttiin. Kun ohjelmointitoimenpide on suoritettu loppuun, on puristuspaisunta-automaatin sähköpuoli toimintavalmis. Toimituksen yhteydessä automaatti on paineistettu. Normaali esitäytön ylipaine on 2,0 baaria. siakkaan tilauksesta esitäyttö voi olla alhaisempi. Esitäyttötiedot näkyvät ohjainyksikössä. Jos ympäristön lämpötila muuttuu, voi esitäytössä esiintyä vaihteluita. Kun kaikki on valmista, tason ja paineen arvot näkyvät näytössä. 18

19 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 8 utomaatin täyttö 8.1 Täyttömenetelmä Älä täytä automaattia, ennen kuin tarvittavat käynnistystoimenpiteet on tehty. Sulje kaikkien ulkopuolisten täyttölaitteiden pääkytkin. Varmista, että kaikki sulkulaitteet paisunnan syötössä paluuliittimeen () ovat kiinni. utomaattinen täyttölaitteisto: NFE-MVE2- tai PE-tyyppinen täyttölaitteisto aloittaa astian täyttämisen 12 prosentin kohdalla ohjaimen käynnistämisen jälkeen. Käsitäyttö: täytä automaatti täyttöventtiilillä (). Täytä automaatin hydraulitila, kunnes se on % täynnä (). Varmista, ettei paine ylitä nimellistä käyttöpainetta. (12%) Varmista, että paine-ero on vähintään 1,5 baaria. Liian suuri alkupaine estää veden syötön. 2 Poista ilma astiasta painamalla huohotinta (C). Sulje huohotin (C). Älä poista mutteria (D). 3 C D Täytä automaatti käyttötasoon saakka. Katso osa 8.2. Sulje täyttöventtiili (). Suorita toimenpide loppuun lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän käynnistämiseksi. Täytä järjestelmä ja poista siitä ilma. Varmista, että käytettävissä olevat sähkövarusteet ovat valmiit. Kytke ohjaimet, lisävarusteet ja lisätarvikkeet päälle. vaa hitaasti paisunnan syötössä paluuliittimeen () oleva sulkulaite. Suorita käynnistysprotokolla. Katso osa

20 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 8.2 Täyttöesimerkkejä Täyttöesimerkki I: Maksimi nimellislämpötila: 50 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 10 C Todellinen lämpötila: 44 C Näyttämän täyttötaso = 74 % Täyttöesimerkki II: Maksimi nimellislämpötila: 80 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 10 C Todellinen lämpötila: 44 C Näyttämän täyttötaso = 37 % V [%] 100 maks. 50 C 92% 90 maks. 80 C 92% 44 C ~74% (73,7%) stian tavoitetilavuus min. 10 C 12% C ~37% (37,2%) min. 10 C 12% 0 Täyttöesimerkki I T [ C] Todellinen lämpötila Täyttöesimerkki II Täyttöesimerkki III: Maksimi nimellislämpötila: 25 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 6 C Todellinen lämpötila: 22 C Näyttämän täyttötaso = 73 % Täyttöesimerkki IV: Maksimi nimellislämpötila: 40 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 6 C Todellinen lämpötila: 22 C Näyttämän täyttötaso = 35 % V [%] 100 maks. 25 C 92% 90 maks. 40 C 92% 22 C ~73% (72,6%) min. 6 C 12% stian tavoitetilavuus C ~35% (34,5%) min. 6 C 12% 0 Täyttöesimerkki III T [ C] Todellinen lämpötila Täyttöesimerkki IV 20

21 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 9 Huolto ja vianetsintä Veden ja kontaktipintojen lämpötila voi olla 70 C tai enemmän. Käytä tarvittavaa suojavaatetusta. Lattia voi olla märkä tai rasvainen. Käytä suojakenkiä. Vapauta paine kaasutilasta ja vesitilasta ennen huoltamista. 9.1 Sähkökatkon jälkeen Ohjaimen ohjelmoidut parametrit eivät muutu sähkökatkon jälkeen. SDS-moduulissa 32 (ajastin) on varavirtaa kolmeksi viikoksi. Katso tietoja erityisistä käyttöolosuhteista kappaleesta 2 ja osasta 6.6. Tarkista sähkökatkon jälkeen, että paisunta-astia on kunnossa. 9.2 Huoltovälit ikaväli Komponentti Toimenpide Kerran vuodessa Öljytön kompressori Toiminnan testaus (muutos mahdollinen vaihtamalla nimellispainetta, huomaa käyttöpaineen ero; SDS-ohjaimen käsikäyttö). Ilmakanavamoduuli Toiminnan testaus (katso kompressori). Testaa varoventtiili nostolaitteen kautta. Koesta vastaventtiilin ilmatiiveys. 5 vuotta Öljytön kompressori Puhdista suodatinyksikkö, suodatinkotelo, sisääntuloaukko. Laitteiston on oltava kuiva. stia(t) Tyhjennä lauhdevesi. Ilmaa vesitila. Sivuuta, jos käytössä on ilmanvaihto. utomaatin liitännät Kaikkien paine- ja vesitilan liitosten tiiveystesti (silmämääräinen tarkastus). Sulkulaitteet Suorita ulkopuolinen tarkastus, ettei ole vahinkoja, muodonmuutoksia, korroosiota. Sisäosien tarkastus Tarkasta, ettei painetilassa ole korroosiota, muodonmuutoksia tai vahinkoja. 10 vuotta Painetesti Testaa pelkkä astia (ilman rakkoa) tyyppikilven mukaisella testipaineella. 21

22 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 9.3 Virheviestit Virhe Kuvaus Merkitys Nollaus Toimenpide nro 1 Min.paineen hälytysraja Ohjelmoitu arvo F1a6 on saavutettu tai ylitetty (mahd. nron 6 14; jälkeinen virhe). Testaa kompressori (15) (sulake [2;3]). (kuten nrot 6 14; 19 21) Tulkinta, tarkista parametrivalinta. 2 Maks.paineen Ohjelmoitu arvo F1a7 on saavutettu tai ylitetty (mahd. nron 6; 19 Tarkista venttiili 1 [31] (sulake [5]). hälytysraja jälkeinen virhe). (kuten nrot 6, 19) Tulkinta, tarkista parametrivalinta. 3 Min.tason hälytysraja Ohjelmoitu arvo F2a6 on saavutettu tai ylitetty. Laitteissa ei täyttökäskyä tai täyttökäskyssä riittämätön virtaus. Säädä vesi, huomaa virhe nro 4. Väärä tulkinta tai ensitäyttö. Tarkista paisuntatilavuus. 4 Maks.tason hälytysraja Ohjelmoitu arvo F2a7 on saavutettu tai ylitetty (painetta ei ylläpidetä). Tyhjennä vesi, huomaa virhe nro 3. Väärä tulkinta tai ensitäyttö. Tarkista paisuntatilavuus. 5 Täyttömäärä Päiväkohtainen ohjelmoitu määrä saavutettu (arvo F4a4). Liian suuri täyttökäsky. Huomaa, vuotavat tai vialliset asennukset aiheuttavat vesivahinkoja ja korkeita kustannuksia. Tarkista varusteet. 6 Turvarele Ohjaimen suojaus liian korkeata tehonsyöttöä vastaan. Toistuva virhe kuittauksen jälkeen. Flamco-huolto. 7 Rele, moottori 1 Ohjainvirhe. Ei kuitattavissa. 8 Rele, moottori 2 Flamco-huolto. 9 Sulake, moottori 1 Pikosuodatin (4) viallinen tai puuttuu. Vaihda ja asenna sulake. 10 Sulake, moottori 2 Pikosuodatin (3) viallinen tai puuttuu. 11 Ulkop. TK, moottori 1 Moottorin suojarele (15) on pois päältä tai toiminut (automaattinen alkutila-asetus). Varmista riittävä moottorin jäähdytys. Usein toistuva virhe, (käämitysvirhe). Flamco-huolto. 12 Ulkop. TK, Moottorin suojarele (14) on pois päältä tai toiminut moottori 2 (automaattinen alkutila-asetus). 13 Sisäp. TK, moottori 1 Käytön lämpöylikuormasuoja on päällä (paineen käsiasetus K01-K03; automaattinen alkutila-asetus K04). 14 Sisäp. TK, moottori 2 19 Kalvorikko Kalvorikkoanturin signaali on päällä (painetta ei ylläpidetä). Tarkista, onko kalvorikkoja. (Jatkuva vesivuoto lauhdeveden poistoventtiilin avaamisen jälkeen [36]). Flamco-huolto. 20 Moottorin 1 käyntiaika Ohjelmoitua arvoa F1a23 ei saavuteta. Kompressorin pitkä käyntiaika ei riitä paineen nostamiseen. Tarkista kompressori (sisääntulosuodattimet, laitteiston tiiveysvuoto). Väärintulkinta. 21 Moottorin 2 käyntiaika 27 Jännite Ohjaimen piirikortin minimijännitettä ei saavuteta. Ohjaimen uudelleenkäynnistys (pois, 7 sekunnin kuluttua päälle), usein toistuva virhe (virhe moottorin käämityksessä). Flamco-huolto. 28 Jännite RTC jastimen, käyttötuntien tukijännitettä ei saavuteta. Tarkista aika, päivämäärä (syöttö). 29 Oikosulku, paine Paineanturin (26) syöttösignaali on liian korkea (> 20 m). Liiallinen paine anturiin, virheellinen asennus, oikosulku sisääntulossa (ulkopuoliset vaikutteet). 30 Paine, johtorikko Paineanturin (26) syöttösignaali on (< 20 m) tai ei saatavissa. Sisääntuloanturi keskeytetty, ei asennettu. (Vika anturissa). 31 Oikosulku, taso Tasoanturin (19) syöttösignaali on liian korkea (> 20 m). nturissa liian suuri tehoalue. Virheellinen asennus, sisääntulossa oikosulku (ulkopuoliset vaikutteet). 32 Taso, johtorikko Tasoanturin (19) syöttösignaali ei ole saatavissa. Sisääntuloanturi keskeytetty, ei asennettu (kelvoton anturi). nturien asennus, tarkista varusteet. : Tarpeellinen, alkutila-asetus mahdollista normaalikäytön yhteydessä (ohjaus käynnistyy uudelleen alkutila-asetuksen jälkeen). : Ei toimenpidettä, automaattinen alkutila-asetus normaalikäytön yhteydessä. 22

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 sennus- ja Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Yleistä 3 1.1. Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2. Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3. Flamco-tuotteiden käyttö 3 1.4. Lisäapua ja -tietoja 3 1.5.

Lisätiedot

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/03-2011/fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/11-2010/ger 2011 Flamco b.v. Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

BSL 200...400 BESL 200...400

BSL 200...400 BESL 200...400 UNO Suomi FI Aurinkovaraaja BSL 200...400 BESL 200...400 Asennus- ja huolto-ohje L000541-B 300028680-001-02 Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Merkkien selitykset...6 1.1.1 Ohjeessa käytetyt merkit...6

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6

Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Käyttöopas Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Finnish Translation of the Original Instructions 6-2011 A041F738 (versio 1) Sisällysluettelo 1. TÄRKEITÄ

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2 Yhteensopivuus... 3 1.3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Käsikirja - Finnish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero

Lisätiedot

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK MOS FI 1034-5 031381 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Turvallisuustiedot 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Huoltotoimenpiteet Yleistä 4 Asentajalle Yleistä

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot