EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco. www.flamco.dk"

Transkriptio

1 EKSPNSIONSEHOLDERE Flexcon M-K/U Installations- og betjeningsvejledning Flamco TP DK Udgave 2009 / DK

2 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja Sisältö Sivu 1 Yleistä Tietoa tästä käsikirjasta Muut toimitetut asiakirjat Flamco-tuotteiden käyttö Lisäapua ja -tietoja 3 2 Turvallisuus Käyttötarkoitus Tärkeitä tietoja Käsikirjassa käytetyt merkit Tekniset tiedot Turvalaitteet Ylipaineen välttäminen Ylikuumenemisen välttäminen utomaatissa olevat merkit 4 3 Kuvaus Yleiskuva Flexcon M-K/U -automaatista Ohjain SDS 230 V 1~ V 3~ Toimintaperiaate 6 4 Laitekokoonpanot 7 5 Kuljetus ja varastointi Kuljetus Varastointi 8 6 sennus sennuksen valmistelu Ympäristöolosuhteet utomaatin sijoitus Paineilma-asennus Hydrauliikka-asennus Sähköasennus Perussähköliitokset 230 V Perussähköliitokset 400 V Sähköliitosten tarvikkeet 15 7 Käynnistysohjain Ohjainvalikon rakenne Valikon symbolit Toimintaperiaatteen ohjain Ohjainsyötöt 18 8 utomaatin täyttö Täyttömenetelmä Täyttöesimerkkejä 20 9 Huolto ja vianetsintä Sähkökatkon jälkeen Huoltovälit Virheviestit Hävittäminen Tekniset tiedot Järjestelmän kokonaispaino Maksimi kuorma jalkaa kohti Nimelliset käyttöarvot ja päämitat Lisätarvikkeet Hydrauliikan ja paineilman esimerkkivarusteet 26 LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie 16 OO370 Helsinki Puh: +358 (0) Fax: +358 (0)

3 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 1 Yleistä 1.1 Tietoa tästä käsikirjasta Käsikirja sisältää tekniset tiedot, ohjeita ja selityksiä automaatin turvallista käyttöä varten. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen automaatin kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, uudelleenkäynnistystä, käyttöä tai huoltoa. 1.2 Muut toimitetut asiakirjat Käsikirja sisältää yleistietoja lisäkomponenteista, kuten kompressori ja anturit. Mikäli mukana tulee lisäasiakirjoja, on niissäkin olevia ohjeita noudatettava. 1.3 Flamco-tuotteiden käyttö Tilauksen tai kokoonpanon perusteella voidaan mukaan liittää täydentäviä asiakirjoja. Noudata lähetyspapereissa olevia kohtia. 1.4 Lisäapua ja -tietoja Pyydä paikalliselta toimittajalta lisäpalveluja, kuten:: Koulutus Ylläpitosopimukset Huoltosopimukset Työkaluhuolto Korjaukset ja parannukset. 2 Turvallisuus 2.1 Käyttötarkoitus utomaatin tarkoituksena on ylläpitää käyttöpaine suljetussa vedenlämmitys- ja ilmastointijärjestelmässä. 2.2 Tärkeitä tietoja utomaatissa on loukkaantumisen ja vahinkojen estämiseen tarkoitettuja turvalaitteita. Käytä automaattia seuraavalla tavalla: nna valtuutettujen asentajien suorittaa asennus. Noudata paikallisia asetuksia ja yleisohjeita. utomaattiin ei saa tehdä muutoksia ilman Flamcon ennalta antamaa kirjallista lupaa. Varmista, että automaatin kaikki kannet ja luukut ovat kiinni automaattia käytettäessä. Älä koske jännitteisiin osiin. nturiyksiköt, kalvorikko ja vetoisuuden paineanturit toimivat erittäin alhaisella turvajännitteellä. Flamco ei ole minkäänlaisessa vastuussa turvallisuusehtojen huomioonottamattomuudesta tai normaalien varotoimenpiteiden laiminlyönnistä johtuvista menetyksistä kuljetus-, asennus-, käyttöönotto-, uudelleen käynnistämis-, käyttö-, ylläpito-, testaus- tai korjaustoimenpiteiden aikana, vaikkei niitä olisikaan erityisesti mainittu näissä ohjeissa. 2.3 Käsikirjassa käytetyt merkit Määrittää vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Maadoitus Määrittää sähköisen vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Tärkeitä tietoja. 2.4 Tekniset tiedot utomaatin rakenne on suunniteltu paineastiadirektiivin 97/23/EY mukaisesti. 2.5 Turvalaitteet Varmista, että automaattia käyttävät laitteet eivät pysty ylittämään sallittua käytön ylipainetta ja lämpötilaa. Kaasutilassa on turvaventtiili. Venttiili ei estä käytön ylipaineen ylittymistä lämmitysjärjestelmässä Ylipaineen välttäminen Järjestelmän paineen rajoittamiseksi on käytettävä varoventtiileitä, jotka: avautuvat viimeistään, kun maksimi sallittu työpaine saavutetaan on asetettu purkamaan generaattorin nousevaa tilavuusvirtaa, silloin kun paine on enintään 1,1 kertaa sallittu käyttöpaine ovat osoittautuneet luotettaviksi tai on sertifioitu. Varoventtiilin tulo- tai poistoputkia ei saa kaventaa Ylikuumenemisen välttäminen Varmista, ettei automaatin 70 C:n sallittua jatkuvaa käyttölämpötilaa ylitetä. Järjestelmissä, joiden paluulinjan lämpötila on yli 70 C, on järjestelmän ja automaatin liitoksen väliin liitetty jäähdytyslaite. Kytke paineen ja lämpötilan turvalaitteet päälle ja tarkista säännöllisesti niiden oikea toiminta. 3

4 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 2.6 utomaatissa olevat merkit utomaatissa oleva merkit kuuluvat turvallisuusvarokeinoihin. Merkkejä ei saa peittää tai poistaa. Tarkista säännöllisesti, että ne ovat paikallaan ja luettavissa. Korvaa tai korjaa lukukelvottomat tai vahingoittuneet merkit. utomaatista löytyvät seuraavat tuotetiedot: Tyyppikilpi Varoitustarra C Yhteystiedot Caution! Vessel is under pressure! efore opening the vessel, check the gas pressure on the gas filling valve! Precharge pressure ex works... bar. C C Type : Type : Typ : N de série : Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale : Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible : Permissible working overpressure : Zulässiger etriebsüberdruck : Surpression d' essai : Test overpressure : rüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible : Permissible working temperature min. / max. : Zulässige etriebstemperatur min. / max. : Flamco STG GmbH Genthin GERMNY nnée de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer's marking Marque distinctive du constructeur Herstellerkennzeichen 0045 TÜ 11 C D E F G Tyyppikilvestä löytyvät seuraavat tuotetiedot: Tuotetyyppi Tuotteen sarjanumero C utomaatin vetoisuus D Valmistusvuosi E Sallittu käytön ylipaine F Testiylipaine G Sallittu käyttölämpötila Älä käytä automaattia, jos tyyppikilvessä olevat tekniset tiedot eroavat tilauksesta. Älä poista vielä kuljetuslukkoa. Katso osa 6.3. Remove the Transport Lock! TRNSPORTSICHERUNG entfernen! Enlever le dispositif protecteur de la transportation! 4

5 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 3 Kuvaus 3.1 Yleiskuva Flexcon M-K/U -automaatista ase Perusastia vessel (automat (automaatti 230 V 230 1~) V 1~) Nro. Nimi 1 Kansimutteri (huohottimen suoja) 2 Mutteri, kalvon kiinnitys 3 Huohotin 4 Tarkastusaukko 5 Pikaliitin (2 kpl) 6 Paineletku anturiin Paineletku turvalohkoon 8 Tyyppikilpi 9 Paineanturi Ohjain 11 Kompressorin lämpösuoja, käsinollaus 12 Kompressorin imuaukko 13 Kompressori 230 V 14 Kompressorin jäähdytysilman tuloaukko 15 Kompressorin sähkönsyöttö Tasoanturin signaalijohto 17 Kuljetussuoja 18 Tasoanturi 19 Jalan korkeuden säätö 20 Taipuisa liitosputki Paineenasetuksen kytkentäryhmä varoventtiili, kaasutilan (30) paineenrajoitussolenoidi paineen ylläpitosolenoidi paineenrajoitussolenoidi 2 (vain kompressorin 2 kanssa) vastaventtiili paineliitos, paineen ylläpito paineliitos, paineen nosto Vesitila ase Perusastia vessel (automat (automaatti 400 V 400 3~) V 3~) uxiliary Lisäastia vessel 23 Kumikalvo 24 Kaasutila 5 25 Teräksinen paisunta-astia Nostokorvakkeet 27 Paineletku 28 SDS-suorakäynnistys 400 V Kompressori 400 V 30 Varoventtiili, kaasutila 31 Järjestelmäliit in Lauhdeveden tyhjennys

6 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 3.2 Ohjain SDS 230 V 1~ Nro. Nimi 1 Käyttöpaneeli, graafinen näyttö, LED-virhenäyttö, valintakytkin (klikkaa ja rullaa). 2 Pikosulake F1, moottori 2, T V 3 Pikosulake F2, moottori 1, T V 4 Pikosulake F3, ohjain, T400L 250 V 5 Pääkytkin. PÄÄLLÄ, palaa punaisena. 6 Sarjanro, ohjain (valikko E2a 1) 7 Liitinrima, syöttö, tulot ja lähdöt 8 Perusmoduulin lisäys, SDS-moduuli 32 34*, SDS-moduuli 32 34* -yhdistelmät 3.3 Suorakäynnistyksen tehokomponentti 400 V 3~ Nro. Nimi 10 Pääkytkin Sarjanro, tehokomponentti 12 Maadoitusnasta, takaosa 13 Pikasulake, ohjain T3, 15, 250 V 14 Liitinrima X1, syöttö, tulot ja lähdöt 15 Moottorin suojakytkin suojayhdistelmä 1 16 Moottorin suojakytkin suojayhdistelmä Toimintaperiaate C D J M I H Jos lämpötila suljetussa lämmitysjärjestelmässä tai ilmastointijärjestelmässä (E) muuttuu, käyttöveden lämpötilan tilavuus muuttuu. Sen seurauksena automaatin (D) vesitilassa (C) olevan vedenpinnan taso muuttuu. Tämä johtaa kalvon () tilavuuden muutokseen ja kaasutilan () paineen muutokseen. Paineanturi (J) toteaa painetilassa olevan kaasun paineen ja välittää paineen todellisen arvon ohjausyksikköön (G). Ohjausyksikkö vertaa mitattua arvoa ohjelmoituun nimelliseen arvoon. Tarvittaessa kompressoi (H) tai paineen ylläpitosolenoidi (I) kytkeytyy päälle. Tasoanturi (F) on asennettu seuraamaan automaatissa olevan käyttöveden määrää. E F G 6

7 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 4 Laitekokoonpanot utomaattia voidaan muunnella lämmitys- tai ilmastointijärjestelmän käyttäytymisen mukaan. Siihen on erilaisia vaihtoehtoja: eri nimelliskokoisia astioita automaattikompressorin yhdistelmät lisäastioiden kanssa erikokoiset kompressorit tai erilaiset käyttömuodot paineen nimellisarvojen muutos. Tiettyjä kokoonpanoja varten tarvitaan muita lisätarvikkeita. Yksittäismuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi kompressori Esimerkki: Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 230 V Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 230 V C Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 400 V C Rinnakkaismuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: kaksi kompressoria, toimivat yhdessä samanaikaisesti Varmistusmuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi kompressori Kompressori 1 vaihtuu kompressoriin 2 - jos moottorin varmistus kytkeytyy päälle - jos käyttöteho ylikuormittuu tai käyttölämpötila on liian korkea - jos ohjelmoitu siirtymisaika umpeutuu. D E F Siirtyminen rinnakkaismuotoon on mahdollista. Kuormasta riippuvainen muoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi tai kaksi kompressoria, kuormasta riippuen Järjestelmä vertaa nimellisarvoja ohjelmoituihin esiasetuksiin (PI-säädin), tarvittaessa se käynnistää tai pysäyttää kompressorin 2. Kun siirtymäaika menee umpeen, kompressori käynnistää peräkkäiset muutokset. Siirtyminen varmistusmuotoon on mahdollinen. Esimerkki: C Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 230 V D Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 230 V E Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 400 V 7

8 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 5 Kuljetus ja varastointi 5.1 Kuljetus Kaikki nimikkeet, kuten laitteet ja asiakirjat, on lueteltu laivauspapereissa. Varmista, että toimitus on täydellinen ja että se ei ole vahingoittunut. utomaatit on kokonaan koottu ja pakattu vaaka-asentoon kertakäyttökuormalavoille. Lisävarusteet voidaan pakata erikseen tai osaksi automaattia. Huomioi puuttuvat tai puutteellisesti toimitetut nimikkeet. Lue laivauspapereissa olevat yleiset ehdot. Kuljeta kuormalavat vaakatasossa. Nosta automaattia vain vähän. Varmista, että nostolaite pystyy kannattamaan automaattia. Katso paino ja mitat kappaleesta 11: Tekniset tiedot. MKS 5.2 Varastointi Varmista, että varastotila täyttää ympäristölle asetettavat olosuhteet. Katso osa 6.2. Huolehdi, että lattia on tasainen. Älä pinoa automaatteja. 8

9 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6 sennus 6.1 sennuksen valmistelu Ennen asennusta varmistu, ettei kompressorin ilmanotto- ja jäähdytysilmaaukkoihin pääse esineitä että ilmanvirtaa ei estetä että jäähdytysilman sisääntulon ja poiston väliä ei pystytä yhdistämään suoraan. Ilmoita testi- tai sertifiointielimelle ennen automaatin asennusta. Noudat kyseisten elinten sääntöjä. Lisäksi: Älä kiinnitä automaattia maahan. Älä vala betonia tai kipsiä automaatin jaloille. Varmista, etteivät hitsattavat materiaalit kosketa automaatin osiin tai mene niiden sisään. Kun automaatti asennetaan yhden ohjaimen ja apukompressorien kanssa, yhdistä kaasutilat keskenään mukana toimitetu(i)lla paineletku(i)lla. Kun liitostulppa yhdistetään, kaasutila aukeaa. Kun liitostulppa irrotetaan, kaasutila menee kiinni. Liitä kompressorien paineletkut ennen sähköliitäntöjä. Varmista, että alusta pystyy kannattamaan automaatin maksimipainon, mukaan lukien veden. Katso kappale 11: Tekniset tiedot. 6.2 Ympäristöolosuhteet +5 C C < 80 % > 0,5 m > 1 m 0,8 m Varmista, että automaatti asennetaan suljettuun, kuivaan ja pakkaselta suojattuun tilaan, minimimitat huomioon ottaen että ilmassa ei ole sähköä johtavia kaasuja tai korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Räjähdysvaara tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa. että lähiympäristö on puhdas ja hyvin valaistu - suhteellinen kosteus: ei kondensointia - ei tärinöitä - ei lämpö- tai auringon säteilyä ettei automaattiin vaikuta lisäkuormia. 9

10 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.3 utomaatin sijoitus x 5 Kierrä pulttia () siten, ettei tasoanturiin vaikuta painetta. Poista tasoanturista kuljetussuoja (). 6 Kierrä pulttia (), mutta huolehdi siitä, että etäisyys x on vähintään 10 mm. Varmista, että tasoanturissa () ei ole pölyä eikä sen tiellä ole mitään. 10

11 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.4 Paineilma-asennus Kun paineilmaletku yhdistetään tai irrotetaan yhdestä päästä, voi paineilma purkautua. Älä kohdista purkautuvaa paineilmaa ihmisiin. Varmista, etteivät letkun päät ole irrallaan. Liitä paineletku pikaliittimellä. Käytä paineletkua seuraavissa tilanteissa: jos käytetään toimitettuja kompressoreita jos paineilma otetaankin paikan päällä olevasta paineilmajärjestelmästä kun käytetään lisäastiaa. Varmista, ettei paineletkun liittimessä ole jännitystä. 11

12 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.5 Hydrauliikka-asennus S Yhdistä taipuisa letku automaattiin. Yhdistä paisuntalinja. senna tyhjennyslaitteella varustettu sulkija () lähelle automaattijärjestelmän liitäntää (). On hyvä, että automaatin ja liittimen välillä on tyhjennys. 6.6 Sähköasennus POIS POIS 400 V Varmista, että päävirtakytkin on POIS-asennossa. Katkaise virransyöttö. 2 Jakorasian liitokset näkyvät kannessa. 230 V 12

13 press enter D Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.7 Perussähköliitokset 230 V 1~ Kompressoriyksikkö Nimellisteho [kw] Nimellisvirta [] Sulakejohtojen liitin []* Nimellisjännite Suojaustyyppi Yksitt. muoto Varm.muoto Rinnakk.muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto 230 V: +6%; -10% 50 Hz: +1%; -1% IP54 (tasoanturi IP65) SELV: Safety Extra Low Voltage (erittäin alhainen turvajännite) * Suositusarvo; linjan turvakytkin, ominaisarvo C K01/K011 2xK01/K K02 2xK K03/K031 2xK03/K K04 2xK SELV RS Koottu virheilmoitus 230 V 50 Hz D Kompressori 1 K01...K04 Paineen ylläpitosolenoidi C D E Kompressori 2 K01...K04 C Paineen rajoitussolenoidi (1; 2) SELV E Ei kuvassa: muk. toim. kompressori K04 13

14 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.8 Perussähköliitokset 400 V 3~ Kompressoriyksikkö Nimellisteho [kw] Nimellisvirta [] Sulakejohtojen liitin []* Nimellisjännite Suojaustyyppi Yksitt. muoto Varm.muoto Rinnakk.muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto 400 V: +6%; -10% 50 Hz: +1%; -1% IP54 (tasoanturi IP65) SELV: Safety Extra Low Voltage (erittäin alhainen turvajännite) * Suositusarvo; linjan turvakytkin, ominaisarvo C K6 2xK x4 3x6 K8 2xK x6 3x6 K12 2xK x6 3x10 K14 2xK x6 3x16 K420 2xK x10 3x20 SDS-suorakäynnistyksen tehokomponentti RS V 50 Hz D Koottu virheilmoitus SELV C Paineen ylläpitosolenoidi D E E Kompressori 1 C Paineen rajoitussolenoidi (1; 2) SELV F F Kompressori 2 14

15 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.9 Sähköliitosten tarvikkeet D,E,F 230 V 50 Hz G,J paine, analoginen signaali 0 10 V lähtö H,I venttiili 2.2, asiakkaan toimittama paineilma taso, analoginen signaali 0 10 V lähtö D (),,C )* Koottu virheilmoitus )* Lähtö 230 V 1~ () SELV Paineistusyksikkö tyyppiä NFE 1...(3) MVE 2, 230 V 1~ Syöttää koneeseen juomavettä. Varmista, että veden paine on 1,2 baaria suurempi kuin laitteen käyttöpaine. Nestemäärän anturi ja lisäaika ohjaavat yksikköä. Kaasunpoisto/EN, 230 V 1~ sennuksen paineen vaiheittaista ilmanpoistoa varten. Voidaan yhdistää paineistusyksikköön. C Flamco-Fill PE paineistusyksikkö, 230 V 1~ Syöttää järjestelmään vettä ilmakehän paineessa olevan välisäiliön ja pumpun kautta. Tasoanturi ja lisäaika ohjaavat tätä yksikköä. D Kalvorikkoanturi SDS-moduuli 34 Käytetään, kun vaatimukset ovat ankarampia. Päivittämiseen vaaditaan paineeton astia. E jastin SDS-moduuli 32 Käytetään päiväyksen ja ajan sisältävään virhediagnostiikkaan. F naloginen signaalin ulostulo SDS-moduuli 33 Käytetään tasoanturin ja todellisen järjestelmäpaineen arvojen analogisiin lisäulostuloarvoihin (0 10 V). G H Easy contact 3.0 Käytetään virheiden etämerkinantoa varten: min./maks. vedenpinnan taso, min./maks. käyttöpaine, moottorin suojaus, kalvorikko. Jokaisen virheviestin yhteydessä palaa punainen LEDi ja jännitteettömällä avaajalla/sulkijalla varustettu rele on käytössä. Televisiovastaanotin SDS-moduuli 42 Käytetään prosessin etävalvontaan. Näyttää identtisen SDS-ohjaimen prosessinäkymän, jossa on järjestelmävirheiden sattuessa selväkielinen viesti ja joka vastaanottaa/sallii etäkuittauksen. I Modeemiliitin SDS-moduuli 43 Käytetään SDS:n hallintaan kiinteän verkon (tai GSM:n) kautta. Sisältää lisätoimintoja lisätarpeisiin. Pyydä lisätietoja. J LON-standardin mukainen tietoliikenneliitäntä SDS-moduuli 40 Käytetään visualisoinnin tiedonsiirtoon LON-verkoissa ja LON-hallintojärjestelmissä. 15

16 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7 Käynnistysohjain 7.1 Ohjainvalikon rakenne Prosessinäyttö Prosessinäyttö Järjestelmä (Symbolit) Virhe, Manuaalinen käyttömuoto Todellinen paine Todellinen Todellinen taso täyttöaika, määrä (Symbolit) Virhelista, aktiiv. (kuittaa) Valintavalikko Katselu Siirry Takaisin Koodivalikko Käyntiin Valintavalikko 1 Tila Data Palvelu Takaisin JÄRJESTELMÄN LUOKITUS Palveluvalikko Projektinumero Ohjelmistoversio Käyntiin Huolto Virhelista (passiiv.) rvostatistiikka Käyntitunnit Huoltotikku Takaisin JÄRJESTELMÄN TIEDOT Tietovalikko Järjest. paine Taso Ilmanpoisto Täyttö ika, päivämäärä Viikko-ohjelma Muu Takaisin Lisävarusteet JÄRJESTELMÄN KOKOONP Laitteistovalikko Tunnusnumero Kieli Säätö, sisältö Säätö, venttiili Käyttötila Ilmanpoisto Täyttö nturi Moottorin suoja Min. painerajoitin Varoventtiili Hallintatila Takaisin 7.2 Valikon symbolit ID Yhtään tunnusnumeroa ei käytettävissä. Ohjainta ei ole konfiguroitu. Käytön aikana ei suoriteta säätöjä. Hylätty, ei asennettu. Parametrirajojen ulkopuolella. Ei mitta-arvoa, vaimeneva. Luotettavien parametrirajojen ulkopuolella. Syöttö vahvistettu. Edellyttää koodia. Ohjelmointitila, siirry. Mitään tehdassäätöä ei suoritettu. Testitila. Manuaalinen käyttömuoto. Varoitus. Mahdotonta puuttua asiaan. Tallenna virhe. setusta ei tallennettu. Käyttötila, vain katselu. Odota. 16

17 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7.3 Ohjaimen toimintaperiaate C D Käynnistys Sammuta asennettu täyttölaite. Sulje sisäänvirtausventtiilit. Kytke suorakäynnistyksen tehokomponentti 400 V, ohjain SDS -pääkytkin PÄÄLLE. Kytke ohjain (D) päälle. Kytke 400 V:n versiossa suorakäynnistyksen tehokomponentti ensin päälle. Näyttö Virhe-LEDi C Selainpyörä D Ohjaimen PÄÄLLE/POIS-kytkin Käytä selainpyörää (C) valikoiden selaamiseen ja syötön vahvistamiseen. Valikot näkyvät näytössä (). Virheen sattuessa virhe-ledi () palaa. 2 s... Siirry prosessinäyttöön pitämällä selainpyörää painettuna kaksi sekuntia, kursorin paikasta riippumatta. Järjestelmä Järjestelmä Virhe Virheen sattuessa prosessinäyttö vaihtuu [JÄRJESTELMÄ]-tilasta [VIRHE]-tilaan ja LEDi palaa. Virheviestit, minimi vedenpinnan taso... minimi painehälytys ovat jatkuvia ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. [JÄRJESTELMÄ]- ja [VIRHE]-tilojen välillä voidaan siirtyä pyörittämällä pyörää. Kun näytössä on [VIRHE], siirrytään virhelistaan painamalla pyörää. Jos virheitä on useampia, voidaan niitä selata. Kaikki virheet näytetään ilmestymisjärjestyksessä. Kun näytössä on [JÄRJESTELMÄ], siirrytään valinnaisuusvalikkoon painamalla pyörää. 17

18 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7.4 Ohjainsyötöt System View Enter ack 2 Koodi Save ack Save ack Save ack Kieli Nolla-asetus Kieli Mode Data Service ack D 1 ID-number Language djust,content djustment,valve G 2 Deutsch Nederlands English Francais G2a 1 Svenska Norsk Italiano cesky G2a 17 Norsk Italiano cesky ack G2a 18 Päivä/aika Järjestelmäpaine Nolla-asetus ID-number Language djust,content djustment,valve Factory settings Operational sett. ack 123 kg 124 Start ack G 3 G3a 2 G3b kg 124 Start ack G3b 2 P.min prot. Relief valve Control mode ack G 13 Factory settings Operational sett. ack G3a 3 Järjestelmäpaine X,x bar X,x+Psteam+0,5bar Mode Data Service ack D 2 System press. Level Degassing Filling F 1 Nom. sys. press 2,0 bar F1a 1 Nom.sys.press 5,4 2,6 bar 0,5 Save ack Päivä/aika (3 s) Time, date Week program Other ack F 5 ack F1a 24 Nom.sys.press 2,6 bar F1a 1 5,4 2,6 bar 0,5 Save ack :15:00 Save ack :36:00 Save ack :36:00 Save ack :36:00 Save ack (3 s) Kun siirrytään ohjelmatilaan, paineen ylläpidon ohjaus on käytössä. Koodi on aktiivinen 5 minuuttia viimeisimmän syötön jälkeen. Poista perusautomaatista kuormat, jotka eivät ole sallittuja, tuetut kohteet ja sivukuormat. Suorita nollatason säätö. Nollasäätötoimenpide korjaa poikkeamat testitoleransseista ja asettaa tasoparametrin 0 prosenttiin. Kun ohjelmointitoimenpide on suoritettu loppuun, on puristuspaisunta-automaatin sähköpuoli toimintavalmis. Toimituksen yhteydessä automaatti on paineistettu. Normaali esitäytön ylipaine on 2,0 baaria. siakkaan tilauksesta esitäyttö voi olla alhaisempi. Esitäyttötiedot näkyvät ohjainyksikössä. Jos ympäristön lämpötila muuttuu, voi esitäytössä esiintyä vaihteluita. Kun kaikki on valmista, tason ja paineen arvot näkyvät näytössä. 18

19 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 8 utomaatin täyttö 8.1 Täyttömenetelmä Älä täytä automaattia, ennen kuin tarvittavat käynnistystoimenpiteet on tehty. Sulje kaikkien ulkopuolisten täyttölaitteiden pääkytkin. Varmista, että kaikki sulkulaitteet paisunnan syötössä paluuliittimeen () ovat kiinni. utomaattinen täyttölaitteisto: NFE-MVE2- tai PE-tyyppinen täyttölaitteisto aloittaa astian täyttämisen 12 prosentin kohdalla ohjaimen käynnistämisen jälkeen. Käsitäyttö: täytä automaatti täyttöventtiilillä (). Täytä automaatin hydraulitila, kunnes se on % täynnä (). Varmista, ettei paine ylitä nimellistä käyttöpainetta. (12%) Varmista, että paine-ero on vähintään 1,5 baaria. Liian suuri alkupaine estää veden syötön. 2 Poista ilma astiasta painamalla huohotinta (C). Sulje huohotin (C). Älä poista mutteria (D). 3 C D Täytä automaatti käyttötasoon saakka. Katso osa 8.2. Sulje täyttöventtiili (). Suorita toimenpide loppuun lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän käynnistämiseksi. Täytä järjestelmä ja poista siitä ilma. Varmista, että käytettävissä olevat sähkövarusteet ovat valmiit. Kytke ohjaimet, lisävarusteet ja lisätarvikkeet päälle. vaa hitaasti paisunnan syötössä paluuliittimeen () oleva sulkulaite. Suorita käynnistysprotokolla. Katso osa

20 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 8.2 Täyttöesimerkkejä Täyttöesimerkki I: Maksimi nimellislämpötila: 50 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 10 C Todellinen lämpötila: 44 C Näyttämän täyttötaso = 74 % Täyttöesimerkki II: Maksimi nimellislämpötila: 80 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 10 C Todellinen lämpötila: 44 C Näyttämän täyttötaso = 37 % V [%] 100 maks. 50 C 92% 90 maks. 80 C 92% 44 C ~74% (73,7%) stian tavoitetilavuus min. 10 C 12% C ~37% (37,2%) min. 10 C 12% 0 Täyttöesimerkki I T [ C] Todellinen lämpötila Täyttöesimerkki II Täyttöesimerkki III: Maksimi nimellislämpötila: 25 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 6 C Todellinen lämpötila: 22 C Näyttämän täyttötaso = 73 % Täyttöesimerkki IV: Maksimi nimellislämpötila: 40 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 6 C Todellinen lämpötila: 22 C Näyttämän täyttötaso = 35 % V [%] 100 maks. 25 C 92% 90 maks. 40 C 92% 22 C ~73% (72,6%) min. 6 C 12% stian tavoitetilavuus C ~35% (34,5%) min. 6 C 12% 0 Täyttöesimerkki III T [ C] Todellinen lämpötila Täyttöesimerkki IV 20

21 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 9 Huolto ja vianetsintä Veden ja kontaktipintojen lämpötila voi olla 70 C tai enemmän. Käytä tarvittavaa suojavaatetusta. Lattia voi olla märkä tai rasvainen. Käytä suojakenkiä. Vapauta paine kaasutilasta ja vesitilasta ennen huoltamista. 9.1 Sähkökatkon jälkeen Ohjaimen ohjelmoidut parametrit eivät muutu sähkökatkon jälkeen. SDS-moduulissa 32 (ajastin) on varavirtaa kolmeksi viikoksi. Katso tietoja erityisistä käyttöolosuhteista kappaleesta 2 ja osasta 6.6. Tarkista sähkökatkon jälkeen, että paisunta-astia on kunnossa. 9.2 Huoltovälit ikaväli Komponentti Toimenpide Kerran vuodessa Öljytön kompressori Toiminnan testaus (muutos mahdollinen vaihtamalla nimellispainetta, huomaa käyttöpaineen ero; SDS-ohjaimen käsikäyttö). Ilmakanavamoduuli Toiminnan testaus (katso kompressori). Testaa varoventtiili nostolaitteen kautta. Koesta vastaventtiilin ilmatiiveys. 5 vuotta Öljytön kompressori Puhdista suodatinyksikkö, suodatinkotelo, sisääntuloaukko. Laitteiston on oltava kuiva. stia(t) Tyhjennä lauhdevesi. Ilmaa vesitila. Sivuuta, jos käytössä on ilmanvaihto. utomaatin liitännät Kaikkien paine- ja vesitilan liitosten tiiveystesti (silmämääräinen tarkastus). Sulkulaitteet Suorita ulkopuolinen tarkastus, ettei ole vahinkoja, muodonmuutoksia, korroosiota. Sisäosien tarkastus Tarkasta, ettei painetilassa ole korroosiota, muodonmuutoksia tai vahinkoja. 10 vuotta Painetesti Testaa pelkkä astia (ilman rakkoa) tyyppikilven mukaisella testipaineella. 21

22 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 9.3 Virheviestit Virhe Kuvaus Merkitys Nollaus Toimenpide nro 1 Min.paineen hälytysraja Ohjelmoitu arvo F1a6 on saavutettu tai ylitetty (mahd. nron 6 14; jälkeinen virhe). Testaa kompressori (15) (sulake [2;3]). (kuten nrot 6 14; 19 21) Tulkinta, tarkista parametrivalinta. 2 Maks.paineen Ohjelmoitu arvo F1a7 on saavutettu tai ylitetty (mahd. nron 6; 19 Tarkista venttiili 1 [31] (sulake [5]). hälytysraja jälkeinen virhe). (kuten nrot 6, 19) Tulkinta, tarkista parametrivalinta. 3 Min.tason hälytysraja Ohjelmoitu arvo F2a6 on saavutettu tai ylitetty. Laitteissa ei täyttökäskyä tai täyttökäskyssä riittämätön virtaus. Säädä vesi, huomaa virhe nro 4. Väärä tulkinta tai ensitäyttö. Tarkista paisuntatilavuus. 4 Maks.tason hälytysraja Ohjelmoitu arvo F2a7 on saavutettu tai ylitetty (painetta ei ylläpidetä). Tyhjennä vesi, huomaa virhe nro 3. Väärä tulkinta tai ensitäyttö. Tarkista paisuntatilavuus. 5 Täyttömäärä Päiväkohtainen ohjelmoitu määrä saavutettu (arvo F4a4). Liian suuri täyttökäsky. Huomaa, vuotavat tai vialliset asennukset aiheuttavat vesivahinkoja ja korkeita kustannuksia. Tarkista varusteet. 6 Turvarele Ohjaimen suojaus liian korkeata tehonsyöttöä vastaan. Toistuva virhe kuittauksen jälkeen. Flamco-huolto. 7 Rele, moottori 1 Ohjainvirhe. Ei kuitattavissa. 8 Rele, moottori 2 Flamco-huolto. 9 Sulake, moottori 1 Pikosuodatin (4) viallinen tai puuttuu. Vaihda ja asenna sulake. 10 Sulake, moottori 2 Pikosuodatin (3) viallinen tai puuttuu. 11 Ulkop. TK, moottori 1 Moottorin suojarele (15) on pois päältä tai toiminut (automaattinen alkutila-asetus). Varmista riittävä moottorin jäähdytys. Usein toistuva virhe, (käämitysvirhe). Flamco-huolto. 12 Ulkop. TK, Moottorin suojarele (14) on pois päältä tai toiminut moottori 2 (automaattinen alkutila-asetus). 13 Sisäp. TK, moottori 1 Käytön lämpöylikuormasuoja on päällä (paineen käsiasetus K01-K03; automaattinen alkutila-asetus K04). 14 Sisäp. TK, moottori 2 19 Kalvorikko Kalvorikkoanturin signaali on päällä (painetta ei ylläpidetä). Tarkista, onko kalvorikkoja. (Jatkuva vesivuoto lauhdeveden poistoventtiilin avaamisen jälkeen [36]). Flamco-huolto. 20 Moottorin 1 käyntiaika Ohjelmoitua arvoa F1a23 ei saavuteta. Kompressorin pitkä käyntiaika ei riitä paineen nostamiseen. Tarkista kompressori (sisääntulosuodattimet, laitteiston tiiveysvuoto). Väärintulkinta. 21 Moottorin 2 käyntiaika 27 Jännite Ohjaimen piirikortin minimijännitettä ei saavuteta. Ohjaimen uudelleenkäynnistys (pois, 7 sekunnin kuluttua päälle), usein toistuva virhe (virhe moottorin käämityksessä). Flamco-huolto. 28 Jännite RTC jastimen, käyttötuntien tukijännitettä ei saavuteta. Tarkista aika, päivämäärä (syöttö). 29 Oikosulku, paine Paineanturin (26) syöttösignaali on liian korkea (> 20 m). Liiallinen paine anturiin, virheellinen asennus, oikosulku sisääntulossa (ulkopuoliset vaikutteet). 30 Paine, johtorikko Paineanturin (26) syöttösignaali on (< 20 m) tai ei saatavissa. Sisääntuloanturi keskeytetty, ei asennettu. (Vika anturissa). 31 Oikosulku, taso Tasoanturin (19) syöttösignaali on liian korkea (> 20 m). nturissa liian suuri tehoalue. Virheellinen asennus, sisääntulossa oikosulku (ulkopuoliset vaikutteet). 32 Taso, johtorikko Tasoanturin (19) syöttösignaali ei ole saatavissa. Sisääntuloanturi keskeytetty, ei asennettu (kelvoton anturi). nturien asennus, tarkista varusteet. : Tarpeellinen, alkutila-asetus mahdollista normaalikäytön yhteydessä (ohjaus käynnistyy uudelleen alkutila-asetuksen jälkeen). : Ei toimenpidettä, automaattinen alkutila-asetus normaalikäytön yhteydessä. 22

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flamco. Flamco. Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjeet. Paineentarkkailuyksikkö. Aktiivinen kaasunpoisto. Täyttö.

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flamco. Flamco. Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjeet. Paineentarkkailuyksikkö. Aktiivinen kaasunpoisto. Täyttö. PAISUNTA-AUTOMAATIT mat Paineentarkkailuyksikkö Aktiivinen kaasunpoisto Täyttö FIN670 (c) Hyvä asiakas, Seuraavilla sivuilla annamme teknisiä tietoja, ohjeita ja selityksiä, joiden avulla ohjeiden mukainen

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps Airfix D-E 6442.eps SF Asennus ja käyttöohjeet 2001, Flamco Vastuun poistaminen Kaikki näihin asennus- ja huolto-ohjeisiin sisältyvät käyttöä ja huoltoa koskevat tekniset tiedot vastaavat viimeisintä tilannetta

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 1 mat M1 Typ bar bar 000 m 3 Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 4 flc 3 + 3 m Automaattinen pumppukäyttöinen paineensäätäjä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot