EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco. www.flamco.dk"

Transkriptio

1 EKSPNSIONSEHOLDERE Flexcon M-K/U Installations- og betjeningsvejledning Flamco TP DK Udgave 2009 / DK

2 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja Sisältö Sivu 1 Yleistä Tietoa tästä käsikirjasta Muut toimitetut asiakirjat Flamco-tuotteiden käyttö Lisäapua ja -tietoja 3 2 Turvallisuus Käyttötarkoitus Tärkeitä tietoja Käsikirjassa käytetyt merkit Tekniset tiedot Turvalaitteet Ylipaineen välttäminen Ylikuumenemisen välttäminen utomaatissa olevat merkit 4 3 Kuvaus Yleiskuva Flexcon M-K/U -automaatista Ohjain SDS 230 V 1~ V 3~ Toimintaperiaate 6 4 Laitekokoonpanot 7 5 Kuljetus ja varastointi Kuljetus Varastointi 8 6 sennus sennuksen valmistelu Ympäristöolosuhteet utomaatin sijoitus Paineilma-asennus Hydrauliikka-asennus Sähköasennus Perussähköliitokset 230 V Perussähköliitokset 400 V Sähköliitosten tarvikkeet 15 7 Käynnistysohjain Ohjainvalikon rakenne Valikon symbolit Toimintaperiaatteen ohjain Ohjainsyötöt 18 8 utomaatin täyttö Täyttömenetelmä Täyttöesimerkkejä 20 9 Huolto ja vianetsintä Sähkökatkon jälkeen Huoltovälit Virheviestit Hävittäminen Tekniset tiedot Järjestelmän kokonaispaino Maksimi kuorma jalkaa kohti Nimelliset käyttöarvot ja päämitat Lisätarvikkeet Hydrauliikan ja paineilman esimerkkivarusteet 26 LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie 16 OO370 Helsinki Puh: +358 (0) Fax: +358 (0)

3 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 1 Yleistä 1.1 Tietoa tästä käsikirjasta Käsikirja sisältää tekniset tiedot, ohjeita ja selityksiä automaatin turvallista käyttöä varten. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen automaatin kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, uudelleenkäynnistystä, käyttöä tai huoltoa. 1.2 Muut toimitetut asiakirjat Käsikirja sisältää yleistietoja lisäkomponenteista, kuten kompressori ja anturit. Mikäli mukana tulee lisäasiakirjoja, on niissäkin olevia ohjeita noudatettava. 1.3 Flamco-tuotteiden käyttö Tilauksen tai kokoonpanon perusteella voidaan mukaan liittää täydentäviä asiakirjoja. Noudata lähetyspapereissa olevia kohtia. 1.4 Lisäapua ja -tietoja Pyydä paikalliselta toimittajalta lisäpalveluja, kuten:: Koulutus Ylläpitosopimukset Huoltosopimukset Työkaluhuolto Korjaukset ja parannukset. 2 Turvallisuus 2.1 Käyttötarkoitus utomaatin tarkoituksena on ylläpitää käyttöpaine suljetussa vedenlämmitys- ja ilmastointijärjestelmässä. 2.2 Tärkeitä tietoja utomaatissa on loukkaantumisen ja vahinkojen estämiseen tarkoitettuja turvalaitteita. Käytä automaattia seuraavalla tavalla: nna valtuutettujen asentajien suorittaa asennus. Noudata paikallisia asetuksia ja yleisohjeita. utomaattiin ei saa tehdä muutoksia ilman Flamcon ennalta antamaa kirjallista lupaa. Varmista, että automaatin kaikki kannet ja luukut ovat kiinni automaattia käytettäessä. Älä koske jännitteisiin osiin. nturiyksiköt, kalvorikko ja vetoisuuden paineanturit toimivat erittäin alhaisella turvajännitteellä. Flamco ei ole minkäänlaisessa vastuussa turvallisuusehtojen huomioonottamattomuudesta tai normaalien varotoimenpiteiden laiminlyönnistä johtuvista menetyksistä kuljetus-, asennus-, käyttöönotto-, uudelleen käynnistämis-, käyttö-, ylläpito-, testaus- tai korjaustoimenpiteiden aikana, vaikkei niitä olisikaan erityisesti mainittu näissä ohjeissa. 2.3 Käsikirjassa käytetyt merkit Määrittää vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Maadoitus Määrittää sähköisen vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Tärkeitä tietoja. 2.4 Tekniset tiedot utomaatin rakenne on suunniteltu paineastiadirektiivin 97/23/EY mukaisesti. 2.5 Turvalaitteet Varmista, että automaattia käyttävät laitteet eivät pysty ylittämään sallittua käytön ylipainetta ja lämpötilaa. Kaasutilassa on turvaventtiili. Venttiili ei estä käytön ylipaineen ylittymistä lämmitysjärjestelmässä Ylipaineen välttäminen Järjestelmän paineen rajoittamiseksi on käytettävä varoventtiileitä, jotka: avautuvat viimeistään, kun maksimi sallittu työpaine saavutetaan on asetettu purkamaan generaattorin nousevaa tilavuusvirtaa, silloin kun paine on enintään 1,1 kertaa sallittu käyttöpaine ovat osoittautuneet luotettaviksi tai on sertifioitu. Varoventtiilin tulo- tai poistoputkia ei saa kaventaa Ylikuumenemisen välttäminen Varmista, ettei automaatin 70 C:n sallittua jatkuvaa käyttölämpötilaa ylitetä. Järjestelmissä, joiden paluulinjan lämpötila on yli 70 C, on järjestelmän ja automaatin liitoksen väliin liitetty jäähdytyslaite. Kytke paineen ja lämpötilan turvalaitteet päälle ja tarkista säännöllisesti niiden oikea toiminta. 3

4 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 2.6 utomaatissa olevat merkit utomaatissa oleva merkit kuuluvat turvallisuusvarokeinoihin. Merkkejä ei saa peittää tai poistaa. Tarkista säännöllisesti, että ne ovat paikallaan ja luettavissa. Korvaa tai korjaa lukukelvottomat tai vahingoittuneet merkit. utomaatista löytyvät seuraavat tuotetiedot: Tyyppikilpi Varoitustarra C Yhteystiedot Caution! Vessel is under pressure! efore opening the vessel, check the gas pressure on the gas filling valve! Precharge pressure ex works... bar. C C Type : Type : Typ : N de série : Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale : Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible : Permissible working overpressure : Zulässiger etriebsüberdruck : Surpression d' essai : Test overpressure : rüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible : Permissible working temperature min. / max. : Zulässige etriebstemperatur min. / max. : Flamco STG GmbH Genthin GERMNY nnée de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer's marking Marque distinctive du constructeur Herstellerkennzeichen 0045 TÜ 11 C D E F G Tyyppikilvestä löytyvät seuraavat tuotetiedot: Tuotetyyppi Tuotteen sarjanumero C utomaatin vetoisuus D Valmistusvuosi E Sallittu käytön ylipaine F Testiylipaine G Sallittu käyttölämpötila Älä käytä automaattia, jos tyyppikilvessä olevat tekniset tiedot eroavat tilauksesta. Älä poista vielä kuljetuslukkoa. Katso osa 6.3. Remove the Transport Lock! TRNSPORTSICHERUNG entfernen! Enlever le dispositif protecteur de la transportation! 4

5 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 3 Kuvaus 3.1 Yleiskuva Flexcon M-K/U -automaatista ase Perusastia vessel (automat (automaatti 230 V 230 1~) V 1~) Nro. Nimi 1 Kansimutteri (huohottimen suoja) 2 Mutteri, kalvon kiinnitys 3 Huohotin 4 Tarkastusaukko 5 Pikaliitin (2 kpl) 6 Paineletku anturiin Paineletku turvalohkoon 8 Tyyppikilpi 9 Paineanturi Ohjain 11 Kompressorin lämpösuoja, käsinollaus 12 Kompressorin imuaukko 13 Kompressori 230 V 14 Kompressorin jäähdytysilman tuloaukko 15 Kompressorin sähkönsyöttö Tasoanturin signaalijohto 17 Kuljetussuoja 18 Tasoanturi 19 Jalan korkeuden säätö 20 Taipuisa liitosputki Paineenasetuksen kytkentäryhmä varoventtiili, kaasutilan (30) paineenrajoitussolenoidi paineen ylläpitosolenoidi paineenrajoitussolenoidi 2 (vain kompressorin 2 kanssa) vastaventtiili paineliitos, paineen ylläpito paineliitos, paineen nosto Vesitila ase Perusastia vessel (automat (automaatti 400 V 400 3~) V 3~) uxiliary Lisäastia vessel 23 Kumikalvo 24 Kaasutila 5 25 Teräksinen paisunta-astia Nostokorvakkeet 27 Paineletku 28 SDS-suorakäynnistys 400 V Kompressori 400 V 30 Varoventtiili, kaasutila 31 Järjestelmäliit in Lauhdeveden tyhjennys

6 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 3.2 Ohjain SDS 230 V 1~ Nro. Nimi 1 Käyttöpaneeli, graafinen näyttö, LED-virhenäyttö, valintakytkin (klikkaa ja rullaa). 2 Pikosulake F1, moottori 2, T V 3 Pikosulake F2, moottori 1, T V 4 Pikosulake F3, ohjain, T400L 250 V 5 Pääkytkin. PÄÄLLÄ, palaa punaisena. 6 Sarjanro, ohjain (valikko E2a 1) 7 Liitinrima, syöttö, tulot ja lähdöt 8 Perusmoduulin lisäys, SDS-moduuli 32 34*, SDS-moduuli 32 34* -yhdistelmät 3.3 Suorakäynnistyksen tehokomponentti 400 V 3~ Nro. Nimi 10 Pääkytkin Sarjanro, tehokomponentti 12 Maadoitusnasta, takaosa 13 Pikasulake, ohjain T3, 15, 250 V 14 Liitinrima X1, syöttö, tulot ja lähdöt 15 Moottorin suojakytkin suojayhdistelmä 1 16 Moottorin suojakytkin suojayhdistelmä Toimintaperiaate C D J M I H Jos lämpötila suljetussa lämmitysjärjestelmässä tai ilmastointijärjestelmässä (E) muuttuu, käyttöveden lämpötilan tilavuus muuttuu. Sen seurauksena automaatin (D) vesitilassa (C) olevan vedenpinnan taso muuttuu. Tämä johtaa kalvon () tilavuuden muutokseen ja kaasutilan () paineen muutokseen. Paineanturi (J) toteaa painetilassa olevan kaasun paineen ja välittää paineen todellisen arvon ohjausyksikköön (G). Ohjausyksikkö vertaa mitattua arvoa ohjelmoituun nimelliseen arvoon. Tarvittaessa kompressoi (H) tai paineen ylläpitosolenoidi (I) kytkeytyy päälle. Tasoanturi (F) on asennettu seuraamaan automaatissa olevan käyttöveden määrää. E F G 6

7 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 4 Laitekokoonpanot utomaattia voidaan muunnella lämmitys- tai ilmastointijärjestelmän käyttäytymisen mukaan. Siihen on erilaisia vaihtoehtoja: eri nimelliskokoisia astioita automaattikompressorin yhdistelmät lisäastioiden kanssa erikokoiset kompressorit tai erilaiset käyttömuodot paineen nimellisarvojen muutos. Tiettyjä kokoonpanoja varten tarvitaan muita lisätarvikkeita. Yksittäismuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi kompressori Esimerkki: Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 230 V Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 230 V C Flexcon M-K/U -automaatti ja 1 kompressori 400 V C Rinnakkaismuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: kaksi kompressoria, toimivat yhdessä samanaikaisesti Varmistusmuoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi kompressori Kompressori 1 vaihtuu kompressoriin 2 - jos moottorin varmistus kytkeytyy päälle - jos käyttöteho ylikuormittuu tai käyttölämpötila on liian korkea - jos ohjelmoitu siirtymisaika umpeutuu. D E F Siirtyminen rinnakkaismuotoon on mahdollista. Kuormasta riippuvainen muoto Tilavuus: yksi automaatti Teho: yksi tai kaksi kompressoria, kuormasta riippuen Järjestelmä vertaa nimellisarvoja ohjelmoituihin esiasetuksiin (PI-säädin), tarvittaessa se käynnistää tai pysäyttää kompressorin 2. Kun siirtymäaika menee umpeen, kompressori käynnistää peräkkäiset muutokset. Siirtyminen varmistusmuotoon on mahdollinen. Esimerkki: C Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 230 V D Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 230 V E Flexcon M-K/U -automaatti ja 2 kompressoria 400 V 7

8 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 5 Kuljetus ja varastointi 5.1 Kuljetus Kaikki nimikkeet, kuten laitteet ja asiakirjat, on lueteltu laivauspapereissa. Varmista, että toimitus on täydellinen ja että se ei ole vahingoittunut. utomaatit on kokonaan koottu ja pakattu vaaka-asentoon kertakäyttökuormalavoille. Lisävarusteet voidaan pakata erikseen tai osaksi automaattia. Huomioi puuttuvat tai puutteellisesti toimitetut nimikkeet. Lue laivauspapereissa olevat yleiset ehdot. Kuljeta kuormalavat vaakatasossa. Nosta automaattia vain vähän. Varmista, että nostolaite pystyy kannattamaan automaattia. Katso paino ja mitat kappaleesta 11: Tekniset tiedot. MKS 5.2 Varastointi Varmista, että varastotila täyttää ympäristölle asetettavat olosuhteet. Katso osa 6.2. Huolehdi, että lattia on tasainen. Älä pinoa automaatteja. 8

9 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6 sennus 6.1 sennuksen valmistelu Ennen asennusta varmistu, ettei kompressorin ilmanotto- ja jäähdytysilmaaukkoihin pääse esineitä että ilmanvirtaa ei estetä että jäähdytysilman sisääntulon ja poiston väliä ei pystytä yhdistämään suoraan. Ilmoita testi- tai sertifiointielimelle ennen automaatin asennusta. Noudat kyseisten elinten sääntöjä. Lisäksi: Älä kiinnitä automaattia maahan. Älä vala betonia tai kipsiä automaatin jaloille. Varmista, etteivät hitsattavat materiaalit kosketa automaatin osiin tai mene niiden sisään. Kun automaatti asennetaan yhden ohjaimen ja apukompressorien kanssa, yhdistä kaasutilat keskenään mukana toimitetu(i)lla paineletku(i)lla. Kun liitostulppa yhdistetään, kaasutila aukeaa. Kun liitostulppa irrotetaan, kaasutila menee kiinni. Liitä kompressorien paineletkut ennen sähköliitäntöjä. Varmista, että alusta pystyy kannattamaan automaatin maksimipainon, mukaan lukien veden. Katso kappale 11: Tekniset tiedot. 6.2 Ympäristöolosuhteet +5 C C < 80 % > 0,5 m > 1 m 0,8 m Varmista, että automaatti asennetaan suljettuun, kuivaan ja pakkaselta suojattuun tilaan, minimimitat huomioon ottaen että ilmassa ei ole sähköä johtavia kaasuja tai korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Räjähdysvaara tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa. että lähiympäristö on puhdas ja hyvin valaistu - suhteellinen kosteus: ei kondensointia - ei tärinöitä - ei lämpö- tai auringon säteilyä ettei automaattiin vaikuta lisäkuormia. 9

10 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.3 utomaatin sijoitus x 5 Kierrä pulttia () siten, ettei tasoanturiin vaikuta painetta. Poista tasoanturista kuljetussuoja (). 6 Kierrä pulttia (), mutta huolehdi siitä, että etäisyys x on vähintään 10 mm. Varmista, että tasoanturissa () ei ole pölyä eikä sen tiellä ole mitään. 10

11 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.4 Paineilma-asennus Kun paineilmaletku yhdistetään tai irrotetaan yhdestä päästä, voi paineilma purkautua. Älä kohdista purkautuvaa paineilmaa ihmisiin. Varmista, etteivät letkun päät ole irrallaan. Liitä paineletku pikaliittimellä. Käytä paineletkua seuraavissa tilanteissa: jos käytetään toimitettuja kompressoreita jos paineilma otetaankin paikan päällä olevasta paineilmajärjestelmästä kun käytetään lisäastiaa. Varmista, ettei paineletkun liittimessä ole jännitystä. 11

12 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.5 Hydrauliikka-asennus S Yhdistä taipuisa letku automaattiin. Yhdistä paisuntalinja. senna tyhjennyslaitteella varustettu sulkija () lähelle automaattijärjestelmän liitäntää (). On hyvä, että automaatin ja liittimen välillä on tyhjennys. 6.6 Sähköasennus POIS POIS 400 V Varmista, että päävirtakytkin on POIS-asennossa. Katkaise virransyöttö. 2 Jakorasian liitokset näkyvät kannessa. 230 V 12

13 press enter D Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.7 Perussähköliitokset 230 V 1~ Kompressoriyksikkö Nimellisteho [kw] Nimellisvirta [] Sulakejohtojen liitin []* Nimellisjännite Suojaustyyppi Yksitt. muoto Varm.muoto Rinnakk.muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto 230 V: +6%; -10% 50 Hz: +1%; -1% IP54 (tasoanturi IP65) SELV: Safety Extra Low Voltage (erittäin alhainen turvajännite) * Suositusarvo; linjan turvakytkin, ominaisarvo C K01/K011 2xK01/K K02 2xK K03/K031 2xK03/K K04 2xK SELV RS Koottu virheilmoitus 230 V 50 Hz D Kompressori 1 K01...K04 Paineen ylläpitosolenoidi C D E Kompressori 2 K01...K04 C Paineen rajoitussolenoidi (1; 2) SELV E Ei kuvassa: muk. toim. kompressori K04 13

14 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.8 Perussähköliitokset 400 V 3~ Kompressoriyksikkö Nimellisteho [kw] Nimellisvirta [] Sulakejohtojen liitin []* Nimellisjännite Suojaustyyppi Yksitt. muoto Varm.muoto Rinnakk.muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto Yksitt.muoto Varm.muoto Rinnakk. muoto 400 V: +6%; -10% 50 Hz: +1%; -1% IP54 (tasoanturi IP65) SELV: Safety Extra Low Voltage (erittäin alhainen turvajännite) * Suositusarvo; linjan turvakytkin, ominaisarvo C K6 2xK x4 3x6 K8 2xK x6 3x6 K12 2xK x6 3x10 K14 2xK x6 3x16 K420 2xK x10 3x20 SDS-suorakäynnistyksen tehokomponentti RS V 50 Hz D Koottu virheilmoitus SELV C Paineen ylläpitosolenoidi D E E Kompressori 1 C Paineen rajoitussolenoidi (1; 2) SELV F F Kompressori 2 14

15 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 6.9 Sähköliitosten tarvikkeet D,E,F 230 V 50 Hz G,J paine, analoginen signaali 0 10 V lähtö H,I venttiili 2.2, asiakkaan toimittama paineilma taso, analoginen signaali 0 10 V lähtö D (),,C )* Koottu virheilmoitus )* Lähtö 230 V 1~ () SELV Paineistusyksikkö tyyppiä NFE 1...(3) MVE 2, 230 V 1~ Syöttää koneeseen juomavettä. Varmista, että veden paine on 1,2 baaria suurempi kuin laitteen käyttöpaine. Nestemäärän anturi ja lisäaika ohjaavat yksikköä. Kaasunpoisto/EN, 230 V 1~ sennuksen paineen vaiheittaista ilmanpoistoa varten. Voidaan yhdistää paineistusyksikköön. C Flamco-Fill PE paineistusyksikkö, 230 V 1~ Syöttää järjestelmään vettä ilmakehän paineessa olevan välisäiliön ja pumpun kautta. Tasoanturi ja lisäaika ohjaavat tätä yksikköä. D Kalvorikkoanturi SDS-moduuli 34 Käytetään, kun vaatimukset ovat ankarampia. Päivittämiseen vaaditaan paineeton astia. E jastin SDS-moduuli 32 Käytetään päiväyksen ja ajan sisältävään virhediagnostiikkaan. F naloginen signaalin ulostulo SDS-moduuli 33 Käytetään tasoanturin ja todellisen järjestelmäpaineen arvojen analogisiin lisäulostuloarvoihin (0 10 V). G H Easy contact 3.0 Käytetään virheiden etämerkinantoa varten: min./maks. vedenpinnan taso, min./maks. käyttöpaine, moottorin suojaus, kalvorikko. Jokaisen virheviestin yhteydessä palaa punainen LEDi ja jännitteettömällä avaajalla/sulkijalla varustettu rele on käytössä. Televisiovastaanotin SDS-moduuli 42 Käytetään prosessin etävalvontaan. Näyttää identtisen SDS-ohjaimen prosessinäkymän, jossa on järjestelmävirheiden sattuessa selväkielinen viesti ja joka vastaanottaa/sallii etäkuittauksen. I Modeemiliitin SDS-moduuli 43 Käytetään SDS:n hallintaan kiinteän verkon (tai GSM:n) kautta. Sisältää lisätoimintoja lisätarpeisiin. Pyydä lisätietoja. J LON-standardin mukainen tietoliikenneliitäntä SDS-moduuli 40 Käytetään visualisoinnin tiedonsiirtoon LON-verkoissa ja LON-hallintojärjestelmissä. 15

16 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7 Käynnistysohjain 7.1 Ohjainvalikon rakenne Prosessinäyttö Prosessinäyttö Järjestelmä (Symbolit) Virhe, Manuaalinen käyttömuoto Todellinen paine Todellinen Todellinen taso täyttöaika, määrä (Symbolit) Virhelista, aktiiv. (kuittaa) Valintavalikko Katselu Siirry Takaisin Koodivalikko Käyntiin Valintavalikko 1 Tila Data Palvelu Takaisin JÄRJESTELMÄN LUOKITUS Palveluvalikko Projektinumero Ohjelmistoversio Käyntiin Huolto Virhelista (passiiv.) rvostatistiikka Käyntitunnit Huoltotikku Takaisin JÄRJESTELMÄN TIEDOT Tietovalikko Järjest. paine Taso Ilmanpoisto Täyttö ika, päivämäärä Viikko-ohjelma Muu Takaisin Lisävarusteet JÄRJESTELMÄN KOKOONP Laitteistovalikko Tunnusnumero Kieli Säätö, sisältö Säätö, venttiili Käyttötila Ilmanpoisto Täyttö nturi Moottorin suoja Min. painerajoitin Varoventtiili Hallintatila Takaisin 7.2 Valikon symbolit ID Yhtään tunnusnumeroa ei käytettävissä. Ohjainta ei ole konfiguroitu. Käytön aikana ei suoriteta säätöjä. Hylätty, ei asennettu. Parametrirajojen ulkopuolella. Ei mitta-arvoa, vaimeneva. Luotettavien parametrirajojen ulkopuolella. Syöttö vahvistettu. Edellyttää koodia. Ohjelmointitila, siirry. Mitään tehdassäätöä ei suoritettu. Testitila. Manuaalinen käyttömuoto. Varoitus. Mahdotonta puuttua asiaan. Tallenna virhe. setusta ei tallennettu. Käyttötila, vain katselu. Odota. 16

17 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7.3 Ohjaimen toimintaperiaate C D Käynnistys Sammuta asennettu täyttölaite. Sulje sisäänvirtausventtiilit. Kytke suorakäynnistyksen tehokomponentti 400 V, ohjain SDS -pääkytkin PÄÄLLE. Kytke ohjain (D) päälle. Kytke 400 V:n versiossa suorakäynnistyksen tehokomponentti ensin päälle. Näyttö Virhe-LEDi C Selainpyörä D Ohjaimen PÄÄLLE/POIS-kytkin Käytä selainpyörää (C) valikoiden selaamiseen ja syötön vahvistamiseen. Valikot näkyvät näytössä (). Virheen sattuessa virhe-ledi () palaa. 2 s... Siirry prosessinäyttöön pitämällä selainpyörää painettuna kaksi sekuntia, kursorin paikasta riippumatta. Järjestelmä Järjestelmä Virhe Virheen sattuessa prosessinäyttö vaihtuu [JÄRJESTELMÄ]-tilasta [VIRHE]-tilaan ja LEDi palaa. Virheviestit, minimi vedenpinnan taso... minimi painehälytys ovat jatkuvia ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. [JÄRJESTELMÄ]- ja [VIRHE]-tilojen välillä voidaan siirtyä pyörittämällä pyörää. Kun näytössä on [VIRHE], siirrytään virhelistaan painamalla pyörää. Jos virheitä on useampia, voidaan niitä selata. Kaikki virheet näytetään ilmestymisjärjestyksessä. Kun näytössä on [JÄRJESTELMÄ], siirrytään valinnaisuusvalikkoon painamalla pyörää. 17

18 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 7.4 Ohjainsyötöt System View Enter ack 2 Koodi Save ack Save ack Save ack Kieli Nolla-asetus Kieli Mode Data Service ack D 1 ID-number Language djust,content djustment,valve G 2 Deutsch Nederlands English Francais G2a 1 Svenska Norsk Italiano cesky G2a 17 Norsk Italiano cesky ack G2a 18 Päivä/aika Järjestelmäpaine Nolla-asetus ID-number Language djust,content djustment,valve Factory settings Operational sett. ack 123 kg 124 Start ack G 3 G3a 2 G3b kg 124 Start ack G3b 2 P.min prot. Relief valve Control mode ack G 13 Factory settings Operational sett. ack G3a 3 Järjestelmäpaine X,x bar X,x+Psteam+0,5bar Mode Data Service ack D 2 System press. Level Degassing Filling F 1 Nom. sys. press 2,0 bar F1a 1 Nom.sys.press 5,4 2,6 bar 0,5 Save ack Päivä/aika (3 s) Time, date Week program Other ack F 5 ack F1a 24 Nom.sys.press 2,6 bar F1a 1 5,4 2,6 bar 0,5 Save ack :15:00 Save ack :36:00 Save ack :36:00 Save ack :36:00 Save ack (3 s) Kun siirrytään ohjelmatilaan, paineen ylläpidon ohjaus on käytössä. Koodi on aktiivinen 5 minuuttia viimeisimmän syötön jälkeen. Poista perusautomaatista kuormat, jotka eivät ole sallittuja, tuetut kohteet ja sivukuormat. Suorita nollatason säätö. Nollasäätötoimenpide korjaa poikkeamat testitoleransseista ja asettaa tasoparametrin 0 prosenttiin. Kun ohjelmointitoimenpide on suoritettu loppuun, on puristuspaisunta-automaatin sähköpuoli toimintavalmis. Toimituksen yhteydessä automaatti on paineistettu. Normaali esitäytön ylipaine on 2,0 baaria. siakkaan tilauksesta esitäyttö voi olla alhaisempi. Esitäyttötiedot näkyvät ohjainyksikössä. Jos ympäristön lämpötila muuttuu, voi esitäytössä esiintyä vaihteluita. Kun kaikki on valmista, tason ja paineen arvot näkyvät näytössä. 18

19 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 8 utomaatin täyttö 8.1 Täyttömenetelmä Älä täytä automaattia, ennen kuin tarvittavat käynnistystoimenpiteet on tehty. Sulje kaikkien ulkopuolisten täyttölaitteiden pääkytkin. Varmista, että kaikki sulkulaitteet paisunnan syötössä paluuliittimeen () ovat kiinni. utomaattinen täyttölaitteisto: NFE-MVE2- tai PE-tyyppinen täyttölaitteisto aloittaa astian täyttämisen 12 prosentin kohdalla ohjaimen käynnistämisen jälkeen. Käsitäyttö: täytä automaatti täyttöventtiilillä (). Täytä automaatin hydraulitila, kunnes se on % täynnä (). Varmista, ettei paine ylitä nimellistä käyttöpainetta. (12%) Varmista, että paine-ero on vähintään 1,5 baaria. Liian suuri alkupaine estää veden syötön. 2 Poista ilma astiasta painamalla huohotinta (C). Sulje huohotin (C). Älä poista mutteria (D). 3 C D Täytä automaatti käyttötasoon saakka. Katso osa 8.2. Sulje täyttöventtiili (). Suorita toimenpide loppuun lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän käynnistämiseksi. Täytä järjestelmä ja poista siitä ilma. Varmista, että käytettävissä olevat sähkövarusteet ovat valmiit. Kytke ohjaimet, lisävarusteet ja lisätarvikkeet päälle. vaa hitaasti paisunnan syötössä paluuliittimeen () oleva sulkulaite. Suorita käynnistysprotokolla. Katso osa

20 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 8.2 Täyttöesimerkkejä Täyttöesimerkki I: Maksimi nimellislämpötila: 50 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 10 C Todellinen lämpötila: 44 C Näyttämän täyttötaso = 74 % Täyttöesimerkki II: Maksimi nimellislämpötila: 80 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 10 C Todellinen lämpötila: 44 C Näyttämän täyttötaso = 37 % V [%] 100 maks. 50 C 92% 90 maks. 80 C 92% 44 C ~74% (73,7%) stian tavoitetilavuus min. 10 C 12% C ~37% (37,2%) min. 10 C 12% 0 Täyttöesimerkki I T [ C] Todellinen lämpötila Täyttöesimerkki II Täyttöesimerkki III: Maksimi nimellislämpötila: 25 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 6 C Todellinen lämpötila: 22 C Näyttämän täyttötaso = 73 % Täyttöesimerkki IV: Maksimi nimellislämpötila: 40 C Maksimi täyttötaso: 92 % Vedenerotin (minimi veden syöttö), täyttötaso: 12 % Minimi nimellislämpötila: 6 C Todellinen lämpötila: 22 C Näyttämän täyttötaso = 35 % V [%] 100 maks. 25 C 92% 90 maks. 40 C 92% 22 C ~73% (72,6%) min. 6 C 12% stian tavoitetilavuus C ~35% (34,5%) min. 6 C 12% 0 Täyttöesimerkki III T [ C] Todellinen lämpötila Täyttöesimerkki IV 20

21 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 9 Huolto ja vianetsintä Veden ja kontaktipintojen lämpötila voi olla 70 C tai enemmän. Käytä tarvittavaa suojavaatetusta. Lattia voi olla märkä tai rasvainen. Käytä suojakenkiä. Vapauta paine kaasutilasta ja vesitilasta ennen huoltamista. 9.1 Sähkökatkon jälkeen Ohjaimen ohjelmoidut parametrit eivät muutu sähkökatkon jälkeen. SDS-moduulissa 32 (ajastin) on varavirtaa kolmeksi viikoksi. Katso tietoja erityisistä käyttöolosuhteista kappaleesta 2 ja osasta 6.6. Tarkista sähkökatkon jälkeen, että paisunta-astia on kunnossa. 9.2 Huoltovälit ikaväli Komponentti Toimenpide Kerran vuodessa Öljytön kompressori Toiminnan testaus (muutos mahdollinen vaihtamalla nimellispainetta, huomaa käyttöpaineen ero; SDS-ohjaimen käsikäyttö). Ilmakanavamoduuli Toiminnan testaus (katso kompressori). Testaa varoventtiili nostolaitteen kautta. Koesta vastaventtiilin ilmatiiveys. 5 vuotta Öljytön kompressori Puhdista suodatinyksikkö, suodatinkotelo, sisääntuloaukko. Laitteiston on oltava kuiva. stia(t) Tyhjennä lauhdevesi. Ilmaa vesitila. Sivuuta, jos käytössä on ilmanvaihto. utomaatin liitännät Kaikkien paine- ja vesitilan liitosten tiiveystesti (silmämääräinen tarkastus). Sulkulaitteet Suorita ulkopuolinen tarkastus, ettei ole vahinkoja, muodonmuutoksia, korroosiota. Sisäosien tarkastus Tarkasta, ettei painetilassa ole korroosiota, muodonmuutoksia tai vahinkoja. 10 vuotta Painetesti Testaa pelkkä astia (ilman rakkoa) tyyppikilven mukaisella testipaineella. 21

22 Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja 9.3 Virheviestit Virhe Kuvaus Merkitys Nollaus Toimenpide nro 1 Min.paineen hälytysraja Ohjelmoitu arvo F1a6 on saavutettu tai ylitetty (mahd. nron 6 14; jälkeinen virhe). Testaa kompressori (15) (sulake [2;3]). (kuten nrot 6 14; 19 21) Tulkinta, tarkista parametrivalinta. 2 Maks.paineen Ohjelmoitu arvo F1a7 on saavutettu tai ylitetty (mahd. nron 6; 19 Tarkista venttiili 1 [31] (sulake [5]). hälytysraja jälkeinen virhe). (kuten nrot 6, 19) Tulkinta, tarkista parametrivalinta. 3 Min.tason hälytysraja Ohjelmoitu arvo F2a6 on saavutettu tai ylitetty. Laitteissa ei täyttökäskyä tai täyttökäskyssä riittämätön virtaus. Säädä vesi, huomaa virhe nro 4. Väärä tulkinta tai ensitäyttö. Tarkista paisuntatilavuus. 4 Maks.tason hälytysraja Ohjelmoitu arvo F2a7 on saavutettu tai ylitetty (painetta ei ylläpidetä). Tyhjennä vesi, huomaa virhe nro 3. Väärä tulkinta tai ensitäyttö. Tarkista paisuntatilavuus. 5 Täyttömäärä Päiväkohtainen ohjelmoitu määrä saavutettu (arvo F4a4). Liian suuri täyttökäsky. Huomaa, vuotavat tai vialliset asennukset aiheuttavat vesivahinkoja ja korkeita kustannuksia. Tarkista varusteet. 6 Turvarele Ohjaimen suojaus liian korkeata tehonsyöttöä vastaan. Toistuva virhe kuittauksen jälkeen. Flamco-huolto. 7 Rele, moottori 1 Ohjainvirhe. Ei kuitattavissa. 8 Rele, moottori 2 Flamco-huolto. 9 Sulake, moottori 1 Pikosuodatin (4) viallinen tai puuttuu. Vaihda ja asenna sulake. 10 Sulake, moottori 2 Pikosuodatin (3) viallinen tai puuttuu. 11 Ulkop. TK, moottori 1 Moottorin suojarele (15) on pois päältä tai toiminut (automaattinen alkutila-asetus). Varmista riittävä moottorin jäähdytys. Usein toistuva virhe, (käämitysvirhe). Flamco-huolto. 12 Ulkop. TK, Moottorin suojarele (14) on pois päältä tai toiminut moottori 2 (automaattinen alkutila-asetus). 13 Sisäp. TK, moottori 1 Käytön lämpöylikuormasuoja on päällä (paineen käsiasetus K01-K03; automaattinen alkutila-asetus K04). 14 Sisäp. TK, moottori 2 19 Kalvorikko Kalvorikkoanturin signaali on päällä (painetta ei ylläpidetä). Tarkista, onko kalvorikkoja. (Jatkuva vesivuoto lauhdeveden poistoventtiilin avaamisen jälkeen [36]). Flamco-huolto. 20 Moottorin 1 käyntiaika Ohjelmoitua arvoa F1a23 ei saavuteta. Kompressorin pitkä käyntiaika ei riitä paineen nostamiseen. Tarkista kompressori (sisääntulosuodattimet, laitteiston tiiveysvuoto). Väärintulkinta. 21 Moottorin 2 käyntiaika 27 Jännite Ohjaimen piirikortin minimijännitettä ei saavuteta. Ohjaimen uudelleenkäynnistys (pois, 7 sekunnin kuluttua päälle), usein toistuva virhe (virhe moottorin käämityksessä). Flamco-huolto. 28 Jännite RTC jastimen, käyttötuntien tukijännitettä ei saavuteta. Tarkista aika, päivämäärä (syöttö). 29 Oikosulku, paine Paineanturin (26) syöttösignaali on liian korkea (> 20 m). Liiallinen paine anturiin, virheellinen asennus, oikosulku sisääntulossa (ulkopuoliset vaikutteet). 30 Paine, johtorikko Paineanturin (26) syöttösignaali on (< 20 m) tai ei saatavissa. Sisääntuloanturi keskeytetty, ei asennettu. (Vika anturissa). 31 Oikosulku, taso Tasoanturin (19) syöttösignaali on liian korkea (> 20 m). nturissa liian suuri tehoalue. Virheellinen asennus, sisääntulossa oikosulku (ulkopuoliset vaikutteet). 32 Taso, johtorikko Tasoanturin (19) syöttösignaali ei ole saatavissa. Sisääntuloanturi keskeytetty, ei asennettu (kelvoton anturi). nturien asennus, tarkista varusteet. : Tarpeellinen, alkutila-asetus mahdollista normaalikäytön yhteydessä (ohjaus käynnistyy uudelleen alkutila-asetuksen jälkeen). : Ei toimenpidettä, automaattinen alkutila-asetus normaalikäytön yhteydessä. 22

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flexcon M-K/C. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco. www.flamcogroup.com

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flexcon M-K/C. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco. www.flamcogroup.com PISUNT-UTOMTIT Flexcon M-K/C Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 1.1 Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2 Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3 Flamco-tuotteiden käyttö 3 1.4 Lisäapua ja -tietoja

Lisätiedot

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 sennus- ja Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Yleistä 3 1.1. Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2. Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3. Flamco-tuotteiden käyttö 3 1.4. Lisäapua ja -tietoja 3 1.5.

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI Flamco Fill-PE Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. Ensikäyttö Fill-PE 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 3 2.1. Säätötavat 3 2.1.1.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flamco. Flamco. Flexcon M-K / U. Käyttöohje. Flamco. Julkaisu 2004 / SF

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flamco. Flamco. Flexcon M-K / U. Käyttöohje. Flamco. Julkaisu 2004 / SF PISUNT-UTOMTIT lexcon M-K / U Käyttöohje VI8 Julkaisu 00 / S XCON M-K / U SNNUS- J KÄYTTÖOHJT Hyvä asiakas, Sinun kokemuksesi ja asiantuntemuksesi, jotka ovat tuotteidemme monivuotisen käytön tulosta sekä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flamco. Flamco. Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjeet. Paineentarkkailuyksikkö. Aktiivinen kaasunpoisto. Täyttö.

PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flamco. Flamco. Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjeet. Paineentarkkailuyksikkö. Aktiivinen kaasunpoisto. Täyttö. PAISUNTA-AUTOMAATIT mat Paineentarkkailuyksikkö Aktiivinen kaasunpoisto Täyttö FIN670 (c) Hyvä asiakas, Seuraavilla sivuilla annamme teknisiä tietoja, ohjeita ja selityksiä, joiden avulla ohjeiden mukainen

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Flamco

Flamco EN 7-30 sennus- ja käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja käyttöohjeet Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 1.1 Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2 Muut toimitetut asiakirjat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Flamco. Flexcon M. Asennus ja käyttöohjeet. 2003 Flamco 18501069

Flamco. Flexcon M. Asennus ja käyttöohjeet. 2003 Flamco 18501069 Flexcon M SF Asennus ja käyttöohjeet 2003 Flamco 1801069 Flamco b.v. PL 11 2800 AC Gouda - Hollanti Industriestraat 6 2802 AC Gouda - Hollanti Puh: +31(0)182 91800 Faksi: +31(0)182 227 Internet: www.flamco.nl

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Tietolehti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG) Tietolehti: Wilo-TOP-Z 3/7 (3~4 V, PN 1, RG) Ominaiskäyrät 3-vaihevirta H/m 5 v,5 1 1,5 2 2,5 Wilo-TOP-Z 3/7 3~4 V - Rp 1¼ m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) Käyttövesi

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Flamco Fill-PE. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI

Flamco Fill-PE. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco  TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI Flamco Fill-PE Flamco www.flamcogroup.com FLMCO FILL-PE SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET Sisältö Sivu 1. Yleistä 3 1.1. Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2. Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3. Flamco-tuotteiden käyttö

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

PAISUNTA-AUTOMAATTI. Flamcomat: tulevaisuuden tekniikkaa 2/3. Käyttö ja asennus 4/5. ENA ilmanpoisto ja vedenlisäys automaatti 6/7.

PAISUNTA-AUTOMAATTI. Flamcomat: tulevaisuuden tekniikkaa 2/3. Käyttö ja asennus 4/5. ENA ilmanpoisto ja vedenlisäys automaatti 6/7. PAISUNTA-AUTOMAATTI SISÄLTÖ SIVU Flamco FLAMCOMAT Flamcomat: tulevaisuuden tekniikkaa 2/3 Käyttö ja asennus 4/5 ENA ilmanpoisto ja vedenlisäys automaatti 6/7 Taulukot 8/11 Yhteystiedot Markkinointi ja

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 1 mat M1 Typ bar bar 000 m 3 Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 4 flc 3 + 3 m Automaattinen pumppukäyttöinen paineensäätäjä

Lisätiedot

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps Airfix D-E 6442.eps SF Asennus ja käyttöohjeet 2001, Flamco Vastuun poistaminen Kaikki näihin asennus- ja huolto-ohjeisiin sisältyvät käyttöä ja huoltoa koskevat tekniset tiedot vastaavat viimeisintä tilannetta

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchle viilennysjärjestelmän asennusopas German quality sce 947 /7 Roth Touchle ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas

Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas MA-Blue-R-95-Intl/A Sisällys Yleisiä turvaohjeita 3 Tekniset tiedot 4 Etupaneelin kuvaus 4 Nesteen/höyryn talteenoton vakiomenetelmä 5 Itsepuhdistusmenetelmä 6 Nesteen

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI

ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI. Hiljainen, energiatehokas, ymp äristöystävällinen ja turvallinen paineilmakompressori soveltuu laajasti eri k äyttötarkoituksiin, kuten lääketieteen,

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas 32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

Flamco-Fill NFE+MVE. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco Painos 2009 / FI TP.30/06/09.FI

Flamco-Fill NFE+MVE. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco  Painos 2009 / FI TP.30/06/09.FI Flamco-Fill NFE+MVE Flamco www.flamcogroup.com FLMCO-FILL NFE+MVE SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET Sisältö Sivu 1. Yleistä 3 1.1. Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2. Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3. Flamco-tuotteiden

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot