FysiTrainer-koulutus. Personal trainer -koulutusohjelma fysioterapeuteille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FysiTrainer-koulutus. Personal trainer -koulutusohjelma fysioterapeuteille"

Transkriptio

1 -koulutus Personal trainer -koulutusohjelma fysioterapeuteille W W W. T R A I N E R 4 Y O U. F I

2 Yhteistyössä on voimaa! Trainer4You Oy on suomalainen personal trainingin ja terveysvalmennuksen uranuurtajayritys, joka on kouluttanut personal trainereita Suomessa vuodesta 2006 lähtien. Trainer4You kouluttaa vuosittain liikunta-alalle satoja uusia ohjaajia sekä täydennyskouluttaa liikunnan ja terveydenhuollon parissa toimivia ammattilaisia. Trainer4Youn koulutusote perustuu tutkimustiedon lisäksi kouluttajien vuosikymmenten kokemukseen käytännön valmennustyöstä sekä eurooppalaisiin koulutusstandardeihin (EuropeActive, EQF). Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on jo 40 vuoden ajan valvonut ja edistänyt fysioterapiaa sekä kuntoutusta harjoittavien yritysten ja yksityisten ammatinharjoittajien ammatillisia ja lakisääteisiä etuja. FYSI ry osallistuu lakeja ja säädöksiä valmisteleviin työryhmiin, antaa lausuntoja ministeriöille ja eduskunnalle sekä edistää toiminnallaan alan ammattitaitoa ja yleistä arvonantoa. FYSI ry tarjoaa jäsenyrittäjille monipuolista neuvontaa ja tukea. 2

3 Mitä on personal training? Personal training on henkilökohtaisella valmennusotteella toteutettua, tavoitteenmukaista valmennusta, joka soveltaa käytäntöön liikuntatieteen, terveystieteen sekä käyttäytymistieteen teorioita ja oppeja. Termi personal training sisältää jo itsessään viittauksen henkilökohtaisuuteen ja sen myötä mukautuvuuteen tavassa valmentaa. Sana personal kuvastaa yksilön tavoitteita, toiveita, rajoitteita ja resursseja huomioivaa henkilökohtaista otetta. Training taas kuvastaa opettamista, perustelemista, tukea, kannustamista ja rinnalla kulkemista yhdistävää valmennusotetta. Asiakkaan tavoite määrittää personal trainerin työnkuvaa. Se voi vaihdella pitkäjänteisestä elintapojen muutosprosessin tukemisesta lihasmassan kasvattamiseen tähtäävään intensiiviseen kehonmuokkausvalmennukseen. Personal training ei siis rajoitu yhteen ainoaan malliin, liikuntalajiin tai tyyliin valmentaa, vaan kyseessä on laajaalainen taitojen kokelma, joka auttaa valmennettavia kohti tuloksia. Personal training on henkilökohtaisella valmennusotteella toteutettua, tavoitteenmukaista valmennusta, joka soveltaa käytäntöön liikuntatieteen, terveystieteen sekä käyttäytymistieteen teorioita ja oppeja. Personal trainer ei toistaiseksi ole suojattu ammattinimike Suomessa. Niinpä kuka tahansa voi ilmoittaa olevansa personal trainer ja myös järjestää personal trainer -koulutuksia. Liikunta-alan koulutusten laatua valvovat liikunta-alan kattojärjestöt, esimerkiksi Yhdysvalloissa valvonnasta huolehtii National Comission for Certifying Agencies (NCCA) ja Euroopassa EuropeActive (ent. EHFA). -koulutus on EuropeActiven akkreditoima personal trainer -koulutusohjelma. Koulutusohjelma tarkastetaan EuropeActiven toimesta huolellisesti. Koulutussisällön tulee olla riittävän laaja ja koulutustahon on suoritettava opetuksen tasoon liittyvää laadunvalvontaa. EuropeActiven toiminta ei rajoitu ainoastaan EU-maihin, sillä EuropeActiven akkreditoinnin personal trainer -koulutukselleen ovat hakeneet monet maailman suurimmista koulutustahoista, esimerkkinä yhdysvaltalainen ACE (American Council of Exercise). 3

4 -koulutus yhdistää personal trainingin ja fysioterapian Fysioterapeutit ovat viime vuosina osoittautuneet yhdeksi personal training -osaamisesta eniten hyötyvistä ammattiryhmistä. Fysioterapeuttien osaamisen huomioon ottavan personal trainer -koulutuksen kysyntä onkin ollut alati kasvavaa. Tällainen koulutus on vihdoinkin valmis. FYSI ry:n ja Trainer4Youn yhteistyössä rakentama -koulutusohjelma on fysioterapeuteille räätälöity personal trainer -koulutus. -koulutus on informatiivinen ja käytännönläheinen läpileikkaus henkilökohtaista valmennusta tekevän ammattilaisen tärkeimmistä osaamisalueista. Luentojen ja työpajojen lisäksi koulutukseen sisältyy runsaasti toiminnallisia osuuksia, harjoitusasiakassuhde sekä valmentavaa koulutusta asiakassuhteiden parempaan hoitamiseen ja oman osaamisen tuotteistamiseen. -koulutus valmistaa erilaisiin valmennus- ja asiakastilanteisiin, joita henkilökohtaista valmennusta osana palveluvalikoimaansa tarjoava fysioterapeutti työssään kohtaa. Koulutus tarjoaa työkalut ja työskentelymallin menestyksekkään personal training -toiminnan toteuttamiseen osana fysioterapeutin ammattia. Kokeneen, eri alojen asiantuntijoista ja ammattilaisista koostuvan koulutustiimin tehtävänä on tuoda esiin olennaiset asiat ja mentoroida koulutukseen osallistuvia matkalla valmennustyön huippu-osaajiksi. tavoittaa asiakaskunnan, johon personal trainer pääsee vain harvoin vaikuttamaan (ks. seuraava sivu). Passiivisimpaan 20 prosenttiin kuuluvien ihmisten aktivoinnin mahdollisuus luo fysioterapeuteille poikkeuksellista liiketoimintapotentiaalia yksinomaan liikunta-alalla toimiviin verrattuna. Personal training mahdollistaa kestävät asiakassuhteet, sekä valmennuksen luontevan jatkamisen fysioterapian jälkeen toimintakyvyn palauduttua. 4

5 Koulutus konkretisoituu harjoitusasiakassuhteessa Koulutusputken käytännönläheisyys konkretisoituu harjoitusasiakassuhteessa. Harjoitusasiakkuus on keskimäärin kolmen kuukauden mittainen ajanjakso koulutuksen aikana, jonka avulla kouluttautuja pääsee kehittämään valmennusosaamistaan harjoitusasiakkaan kanssa. Useimmiten harjoitusasiakas löytyy kouluttautujan omista verkostoista ja tarvittaessa koulutustahon avustuksella. Harjoitusasiakassuhde on koettu koulutettavien keskuudessa usein koulutuksen antoisimmaksi elementiksi. Omien kokemusten jakaminen, muilta koulutukseen osallistujilta saadut vertaiskokemukset ja kouluttajien mentorointi ankkuroivat harjoitusasiakassuhteen teoriaa ja käytäntöä opettavaksi kokemukseksi. Raportointi harjoitusasiakkuuden etenemisestä, tavoitteista, toimenpiteistä ja niiden taustoista, sekä tavoitteiden toteutumisesta ovatkin yksi osa koulutuksen suorittamista. Itselleni mieluisin ja ehkä myös opettavaisin tehtävä oli personal trainer -opintojen puolivälissä aloitettu harjoitusasiakkuussuhde. Siinä pääsimme näyttämään osaamisemme käytännössä. Mikko Niiranen, Oulu Aktiivisin viidennes ihmisistä on hyvin motivoituneita liikunnan harrastajia ja terveellisten elämäntapojen kannattajia. Tulevaisuuden potentiaali liikunta-, terveys- ja hyvinvointialojen kehityksessä piilee siinä 60 prosentissa, jotka eivät ole vielä löytäneet sitä oikeaa juttua. Edelleen jäljelle jää se passiivisin viidennes ihmisistä, joka suhtautuu liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin vastahakoisesti. Tavallisesti liikunta-alan ammattilaisilla ei ole asiakaskontaktia tähän ryhmään, mutta fysioterapeuteilla on. Tässä asiakasryhmässä fysioterapeuteilla onkin uniikki mahdollisuus hyödyntää personal trainer -osaamista. 20 % 60 % 20 % 5

6 Huippuammattilaiset -koulutuksen taustalla -koulutuksen takana on pitkäjänteinen kokemusten kartoitus fysioterapeuttien tämän hetken suurimmista mahdollisuuksista ja haasteista, sekä niihin parhaiten vastaavasta koulutussisällöstä. -koulutuksen suunnitelussa on hyödynnetty maan kattavimpia fysioterapia-alan verkostoja sekä ymmärrystä personal training -osaamisen yhdistämisestä fysioterapeuttien olemassa olevaan osaamiseen. -koulutuksen suunnittelusta vastaavana pääkouluttajana toimii Ari-Pekka Lindberg. Hän työskentelee kouluttajana Trainer4Youssa, erityisosaamisalueenaan toiminnallisen anatomian sekä optimaalisen asennon ja liikkeen soveltaminen käytäntöön. Ari-Pekka kuuluu myös kansainvälisen Anatomy Trainsin kouluttajaja kehittäjätiimiin. Lisäksi hän työskentelee myofaskiaalisen teippauksen kouluttajana Skandinaviassa ja Euroopassa sekä fysioterapeuttina ja personal trainerina Varkauden fysiokeskuksessa. Ari-Pekka Lindberg -pääkouluttaja Ari-Pekan vankan osaamisen ja laajan näkemyksen taustalla on lähes 25 vuoden kokemus asiakastyöstä ja opettamisesta. Myös jatkuva itsensä kehittäminen ja kouluttautuminen näkyvät hänen koulutusotteessa laaja-alaisena sekä kokonaisvaltaisena asioiden tarkasteluna. Ari-Pekka on täydentänyt fysioterapiaopintojaan OMI- ja MDT-tutkinnoilla sekä motorisen kontrolliin, liikuntalääketieteeseen ja voimaharjoitteluun liittyvillä täydennyskoulutuksilla. Kouluttajana Ari-Pekka tunnetaan inspiroivasta, intensiivisestä ja viihdyttävästä opetustyylistään. Positiivista palautetta kertyy rutkasti myös miehen kyvystä havainnollistaa teoria-asiat käytännön esimerkein sekä esittää monimutkaisetkin asiat ymmärrettävästi. Personal trainer -koulutus syvensi jälleen näkemystäni ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Vaikka koulutuksessa oli paljon yhteneväisyyksiä fysioterapian kanssa, vie opetus olemassa olevan osaamisen hienosti konkretiaan sitä syventäen. Ravintovalmennusjaksolla tuli paljon uutta tietoa ja se antoi hyvät työkalut myös ravintoasioiden ohjaukseen. Ammattitaitoiset kouluttajat ja hyvä opiskeluporukka inspiroivat moniin hyviin keskusteluihin sekä verkostoitumaan jo koulutuksen aikana. Helena Mantere, fysioterapeutti, fysioterapiayrittäjä 6

7 -koulutuksen sisältö 1. Jakso (3 koulutuspäivää) Lihaskuntoharjoittelun tekniikkakoulu käytäntöön painottuen Anatomian teoria kertausluonteisesti käytännön kautta Lihastoimintaroolien muuttuminen laitteiden ja asentojen vaihtueessa Harjoitteiden kohdistaminen eri kudoksiin Lihas / faskia Kuntosaliharjoittelun ainekset ja ohjelmointi Eväitä tuotteistamiseen lihaskuntoharjoittelun näkökulmasta Onnistuneen asiakassuhteen kulmakivet 2. Jakso (2 koulutuspäivää) Syke ja kestävyysharjoittelu Eri tehoalueiden harjoitusvaikutukset Kestävyyskunnon eri osa-alueiden harjoittamisperiaatteet ja käytännön harjoitteet Viimeisin tieto inaktiivisuuden haittavaikutuksista ja argumentit asiakastyöhön Kuntotestauksen läpikäynti ja testien tulkintaan vaikuttava palaute Ohjelmointi tulosten pohjalta Eväitä tuotteistamiseen kestävyysharjoittelun ja kuntotestauksen näkökulmista 3. Jakso (3 koulutuspäivää) Kokonaisharjoittelun ohjelmointi (16 h) Asiakkaan ominaisuuksien, kykyjen, resurssien ja tavoitteiden mukainen harjoittelun ohjelmointi Eväitä tuotteistamiseen kokonaisharjoittelun ohjelmoinnin näkökulmasta Markkinointi ja myynti (8 h) Asiakashankinta ja kestävien asiakassuhteiden rakentaminen Henkilöbrändin rakentaminen Harjoitusasiakkuuden käynnistäminen 7

8 4. Jakso (2 koulutuspäivää) Tavoitteenmukainen ravintovalmennus Sydän- ja verissuonisairauksien ehkäisy ravintovalmennuksen keinoin Diabeetikon ravintovalmennus Inflammaatio ja ravitsemus Laihduttaja-asiakkaat ja kiinteyttäjät Metabolinen oireyhtymä Suolisto-ongelmat ja ruokayliherkkyydet Ratkaisulähtöinen ravintovalmennus Terveellisen ravitsemuksen kulminaatiopisteet Ravitsemuspsykologia ravintovalmennuksessa Eväitä tuotteistamiseen ravitsemuksen näkökulmasta 5. Jakso (2 koulutuspäivää) Henkinen valmennus Psyykkisen valmennuksen ymmärtäminen Motivoinnin keinojen ymmärtäminen ja oppiminen Vaikuttavan vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen Käyttäytymistä ja muutosta ohjaavat tekijät ja niihin vaikuttaminen Konkreettiset henkisen valmennuksen työkalut personal trainerin ammattiin ja tuotteistamiseen 6. Jakso (2 koulutuspäivää) Lisenssikoe ja harjoitusasiakkuusraportointi Kuntouttava harjoittelu Myofaskian rooli kuntoutuksessa ja suorituskyvyn kehittymisessä faskian toiminta, rakenne ja harjoittaminen Rakenteellinen ja toiminnallinen diagnostiikka Täsmäliike on täsmälääke Oikeat toimenpiteet oikea-aikaisesti Paranemisprosessi Toiminnallinen ongelmatiikka Hartiarengas-olkapää Keskivartalo Alaraajat 8

9 FYSItrainer -koulutukset Seuraavat alkavat FYSItrainer -koulutukset: Espoo Jakso 1. Espoo Jakso 2. Espoo Jakso 3. Espoo Jakso 4. Espoo Jakso 5. Espoo Jakso 6. Espoo Jyväskylä Jakso 1. Jyväskylä Jakso 2. Jyväskylä Jakso 3. Jyväskylä Jakso 4. Jyväskylä Jakso 5. Jyväskylä Jakso 6. Jyväskylä Oulu Jakso 1. Oulu Jakso 2. Oulu Jakso 3. Oulu Jakso 4. Oulu Jakso 5. Oulu Jakso 6. Oulu Koulutuksen hinta Fysi Ry:n jäsenille on 3 280,00 e (sis. alv 24%). Koulutus on mahdollista maksaa erissä. Koulutuksen kokonaislaajuus sisältäen 14 lähiopiskelupäivää ja etäopiskelun on 250 tuntia. Yhteystiedot Niko Sandell puh

1/2012. 1.vuosikerta ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com. Trainer. Asiakkaan motivointi. Koulutuskalenteri kevät 2012. Naisen ja miehen erot.

1/2012. 1.vuosikerta ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com. Trainer. Asiakkaan motivointi. Koulutuskalenteri kevät 2012. Naisen ja miehen erot. 1/2012 1.vuosikerta ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com Trainer Asiakkaan motivointi Naisen ja miehen erot Koulutuskalenteri kevät 2012 Tapahtumat 4 K&F Trainer 1/2012 PÄÄKIRJOITUS Kustantaja: K&F-lehdet

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

huippuvalmennuksen opas

huippuvalmennuksen opas Huippuvalmennuksella kilpailukykyä huippuvalmennuksen opas Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Annamari Henriksson Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Skills-valmennusverkoston rakenne ja johtaminen...

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä.

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Kiinalainen sananlasku Kirjan nimi: Oppisopimus Osaamista meillä ja muualla Toimittaja: Kari Viinisalo Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Tuuli Sahi Opinnäytetyö Helmikuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

K&F PROFESSIONAL. Testaa kunnolla. Koulutukset verkossa. Yhteistyö kunnan kanssa. Palkitut naiset Jutta Österberg ja Mari Ravattinen

K&F PROFESSIONAL. Testaa kunnolla. Koulutukset verkossa. Yhteistyö kunnan kanssa. Palkitut naiset Jutta Österberg ja Mari Ravattinen 4 /2013 11.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com K&F PROFESSIONAL Testaa kunnolla Koulutukset verkossa Yhteistyö kunnan kanssa Palkitut naiset Jutta Österberg ja Mari Ravattinen 4 K&F Professional

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4. 1. Hieronta ammattina 5. 2. Koulutettu hieroja 7. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10

Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4. 1. Hieronta ammattina 5. 2. Koulutettu hieroja 7. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10 Opinto-opas Sisältö Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4 1. Hieronta ammattina 5 Sopiiko ala minulle? 5 Haluatko uudelle uralle? 5 2. Koulutettu hieroja 7 Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava

Lisätiedot

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.)

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.) Tavoitteena työelämä maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi Aini Pehkonen (toim.) EUedu-julkaisut nro 1 Savon koulutuskuntayhtymä Kuopio 2011 Julkaisija: ISOK-hanke (Itäsuomalaisen Osaamisen Kehittäminen)

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen ja sen yhteys opetussuunnitelman kehittämiseen Ida Abendstein, Nelli Hemminki Opinnäytetyö Hotelli-

Lisätiedot

IHRSA 2012 FIBO 2012 PROFESSIONAL. Pienryhmä pt-toiminta. Kuinka teet lisämyyntiä? Seniorit haltuun 2 /2012

IHRSA 2012 FIBO 2012 PROFESSIONAL. Pienryhmä pt-toiminta. Kuinka teet lisämyyntiä? Seniorit haltuun 2 /2012 K&F PROFESSIONAL 2 /2012 11.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com Pienryhmä pt-toiminta IHRSA 2012 Kuinka teet lisämyyntiä? Seniorit haltuun FIBO 2012 4 K&F Professional 2/2012 K&F PROFESSIONAL

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomalainen valmennusosaaminen

Suomalainen valmennusosaaminen Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen käsikirja 2012 Hämäläinen Kirsi (toim.), Blomqvist Minna, Laitinen-Väänänen Sirpa, Parviainen Antti, Potinkara Pekka Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot