Kokonaisarkkitehtuuri tuottavuuskasvun vauhdittajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisarkkitehtuuri tuottavuuskasvun vauhdittajana"

Transkriptio

1 Kokonaisarkkitehtuuri tuottavuuskasvun vauhdittajana , ICTexpo / Tuottava ICT Marco Halén

2 Lähde: Matti Pohjola, 2011 Miten mittaamme menestystämme kansantalouden tasolla? Elintaso = bruttokansantuote/asukas Bruttokansantuote = 1. kansantaloudessa tuotettujen lopputuotteiden arvo 2. yritysten aikaansaamien arvonlisäysten arvo (= lopputuotteet välituotteet) 3. tuotannontekijätulojen summa (palkat + pääomatulot) => Kansantalouden tuotannon arvon ja tulotason mittari

3 Lähde: Matti Pohjola, 2011 Miksi tuottavuuden kasvu on tärkeää? BKT BKT työtunnit = x väestö työtunnit väestö yksilötasolla Elintaso = työn tuottavuus x työn määrä pitkällä aikavälillä Elintason muutos = työn tuottavuuden muutos

4 Lähde: Matti Pohjola, 2011 Työn tuottavuuden kasvu

5 Lähde: Matti Pohjola, 2011 Kansantalouden haasteet Työn tuottavuuden kasvuvauhti hidastuu Työn tuottavuuden kasvu tullut teollisilta toimialoilta, joiden merkitys on nyt laskussa Työn määrä vähenee väestön ikääntyessä (vrt. huoltosuhde, kantosuhde) Elintason kasvu hidastuu

6 Lähde: Matti Pohjola, 2011 Miten menestyksemme kansantalouden tasolla muodostuu? Kansantalouden tuotantofunktio: Y = AF(K,H,L) Lopputuote (Y) Tuotannontekijät kansantaloudessa: Työpanoksen laatu (koulutus, kokemus) (H) Työpanos (L) Investoinnit koneisiin, laitteisiin ja rakenteisiin (K) Teknologian kehitys (A) muiden kehittämän teknologian omaksuminen uuden luominen, uudet tuotteet ja uudet toimintatavat

7 Tuottavuutta voi parantaa kaikilla tasoilla Kansantalous Toimiala Yritys Yksikkö Yksilö Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L)

8 Lähde: Matti Pohjola, 2011 ICT:n vaikutukset teknologiana Teknologia kehittyy ja hinta laskee nopeasti Mooren laki Vaikuttaa kaikkien (kotitalouksien ja yritysten) toimintaan Internetin käyttäjiä on yli 2 miljardia Synnyttää uusia tuotteita digitaaliset tuotteet tuotantoprosesseja itsepalvelu, mass customization liiketoimintamalleja sähköinen kauppa, sähköinen media

9 Lähde:OP-Pohjola, 2012 Tuottavuus Rutiinit nelinkertaistunut siirtyneet verkkoon rutiinit - tuottavuus siirtyneet nelinkertaistunut verkkoon? Indeksiluku Maksuliiketapahtumat Henkilöstö

10 Lähde:OP-Pohjola, 2012 Tuottavuuskasvu vaiko helppous? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Palvelukanavien osuudet henkilöasiakkaiden laskunmaksuista / Internet Automaattimaksut Konttorin tiskimaksut Konttori maksupalvelu.

11 Mihin menet Suomi? Perinteisilläkin toimialoilla saavutettavissa vielä paljon, erityisesti julkinen sektori suuren muutoksen edessä Kasvun painopiste siirtyy konkreettisista tuotteista digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin ICT ei ole itseisarvo vaan avainasemassa ICT:n hyödyntämisosaaminen Prosessien tehostamisen ja informaation digitalisoinnin seurauksena Mahdollistuu tuottojen kasvattaminen ja kokonaiskustannusten alentaminen ICT-kustannusten osuus kokonaiskustannuksista nousee ICT:n hyödyntäminen keskeisin keino tuottavuuden parantamisessa

12 Lähde:Gartner, 2011 ICT-panostuksillakin on rajansa

13 Lähde:OP-Pohjola, 2011 Kokonaisarkkitehtuurityö auttaa jos vaivana on... Kuilu liiketoimintojen välillä Strategia ei ohjaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Kustannusongelmat Kustannusten hallinta ja ymmärtäminen (mm. suhteessa hyötyihin) on puutteellista. Hankinnan ongelmat Hankinta ja hankinnan perusteet keksitään projekteittain jokaiselle projektille aina uudestaan. Järjestelmähallinnan ongelmat Järjestelmien hallinta on käymässä vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. Epäyhteensopivista järjestelmistä aiheutuvat ongelmat ICT-ympäristö ei pysty yhteistoimintaan, eikä siten toiminnan tukemiseen. Infrastruktuurihelvetti Taktisesti käyttöönotettava uusi infrastruktuuriteknologia estää tietoteknisen ympäristön toiminnan kokonaisuutena. Teknologia-anarkia Teknologiavisio on yksilöiden hallinnassa; kun yksilö lähtee, kaikki muuttuu. Tietojen epäajantasaisuus ja huono eheys Ydinjärjestelmät eivät tuota täsmällistä tietoa niiden hajanaisuuden ja taktisen kehittämisen johdosta. Tapahtumahorisontin romahtaminen Taktinen päätöksenteko ei pysty vastaamaan muutosnopeusvaatimuksiin.

14 Enterprise Architecture as Strategy Kaikissa yhtiöissä on arkkitehtuuri, mutta yleensä se ei ole sopiva tai haluttu arkkitehtuuri. Muutos tarvitaan viimeistään silloin, kun arkkitehtuuri on olennainen haitta strategian toteuttamiselle. Panostamalla arkkitehtuurin rakenteeseen saavutetaan suurempi joustavuus, nopeampi time-to-market, matalampi riski- ja kustannustaso. Muutosta tehtäessä kannattaa panokset kohdistaa pelkän ITarkkitehtuurin sijaan Kokonaisarkkitehtuuriin. Parhaiten menestyvät yhtiöt panostavat Kokonaisarkkitehtuuriin määrittämiseen ja hyödyntävät sitä liiketoimintaprosessien ja järjestelmien pitkän aikavälin kehittämisessä. Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

15 Copyright: Marco Halén

16 Copyright: Marco Halén

17 Enterprise Architecture as Strategy Kaikissa yhtiöissä on arkkitehtuuri, mutta yleensä se ei ole sopiva tai haluttu arkkitehtuuri. Muutos tarvitaan viimeistään silloin, kun arkkitehtuuri on olennainen haitta strategian toteuttamiselle. Panostamalla arkkitehtuurin rakenteeseen saavutetaan suurempi joustavuus, nopeampi time-to-market, matalampi riski- ja kustannustaso. Muutosta tehtäessä kannattaa panokset kohdistaa pelkän ITarkkitehtuurin sijaan Kokonaisarkkitehtuuriin. Parhaiten menestyvät yhtiöt panostavat Kokonaisarkkitehtuuriin määrittämiseen ja hyödyntävät sitä liiketoimintaprosessien ja järjestelmien pitkän aikavälin kehittämisessä. Näin syntyy perusta pitkän aikavälin kilpailuedulle ja pohja kannattavalle kasvulle. Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

18 %

19 Enterprise Architecture as Strategy Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

20 Enterprise Architecture as Strategy Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

21 Liiketoiminnan integraatioaste alhainen Lähde:OP-Pohjola, 2009 korkea Toimintamalli Koordinoiva Itsenäiset liiketoimintasegmentit jakavat yhteisesti sovitut ja määritellyt tiedot (esim. asiakkuutta kuvaavat tiedot) Yhtenäistävä Liiketoimintasegmentit toimivat yhtenäisten prosessien mukaisesti ja jakavat kaiken informaation Erilaistava Itsenäiset liiketoimintasegmentit omistavat tietonsa ja toimivat parhaaksi katsomallaan tavalla Monistava Liiketoimintasegmentit toimivat yhtenäisten prosessien mukaisesti, mutta pitävät informaation kukin itsellään alhainen Liiketoiminnan standardointiaste korkea

22 Enterprise Architecture as Strategy Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

23 Lähde:OP-Pohjola, 2007 Kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja käytännöt, jotka kokoavat yhteen liiketoiminnan ja sitä palvelevan informaatioteknologian keskeiset elementit sekä niiden väliset riippuvuudet tukemaan yhtiön perustehtävän ja päämäärän mukaista kehittämistä

24 Gravina Island, Alaska

25 Lähde:OP-Pohjola, 2011 Kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet Kuvaa organisaation tavoitteet, palvelut ja tuotteet sekä liiketoimintaprosessit, joissa palveluja ja tuotteita tuotetaan Kuvaa organisaation toiminnassaan tarvitsemat tietotarpeet, tietovarastot ja tietojen väliset suhteet Liiketoiminta Liiketoimintaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri ICT Kuvaa järjestelmät ja sovellukset, joiden avulla informaatioarkkitehtuurin sisältämiä tietoja hallinnoidaan liiketoiminta-arkkitehtuurin edellyttämällä tavalla Kuvaa organisaation ITjärjestelmien ja sovellusten kehittämisessä ja hallinnoinnissa käytettävät teknologiset ratkaisut ja standardit

26 Roolijako todellisuudessa? Kuvaa organisaation tavoitteet, palvelut ja tuotteet sekä liiketoimintaprosessit, joissa palveluja ja tuotteita tuotetaan Kuvaa organisaation toiminnassaan tarvitsemat tietotarpeet, tietovarastot ja tietojen väliset suhteet Liiketoiminta Liiketoimintaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri ICT Kuvaa järjestelmät ja sovellukset, joiden avulla informaatioarkkitehtuurin sisältämiä tietoja hallinnoidaan liiketoiminta-arkkitehtuurin edellyttämällä tavalla Kuvaa organisaation ITjärjestelmien ja sovellusten kehittämisessä ja hallinnoinnissa käytettävät teknologiset ratkaisut ja standardit

27 Enterprise Architecture as Strategy Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

28 Lähde:OP-Pohjola, 2009 Liiketoimintavetoinen kehittäminen LIIKETOIMINTA ARKKITEHTUURI HANKKEET MUODOSTAA

29 Lähde:OP-Pohjola, 2009 Pyörimissuunta muutettava LIIKETOIMINTA JOHTAMISEN KESKIÖSSÄ Tavoitearkkitehtuuri Hankeportfolio Olemassa olevat prosessit Olemassa olevat järjestelmät KOKONAISARKKITEHTUURI HANKKEET OHJAA

30 Tavoitteena on resurssien kohdistaminen menestyksen kannalta keskeisiin hankkeisiin ja niiden toteuttaminen pitkän aikavälin menestystä optimoiden

31 Enterprise Architecture as Strategy Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

32 Enterprise Architecture as Strategy Kirjoittajat: Jeanne Ross, Peter Weill ja David Robertson

33 Tavoitteena on resurssien kohdistaminen menestyksen kannalta keskeisten kyvykkyyksien kehittämiseen pitkän aikavälin menestystä optimoiden

34 Tuottavuutta pitää parantaa kaikilla tasoilla Kansantalous Toimiala Yritys Yksikkö Yksilö Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L) Y = AF(K,H,L)

35 + %

36 Kiitos!

Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation

Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation Yritysarkkitehtuuri Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio Tavoitteet esityksekselle Tämä esitys pohjautuu enemmän käytännön kokemukseen ja yritysarkkitehtuurimallien soveltamiseen kuin ko. mallien esittelyyn

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen Jussi Kivinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen Olli Martikainen Miikka Palvalin Ilona Peltonen Paula

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI Helmikuu 2005 2 SISÄLLYS Tausta...4 1. Johdanto...5 2. Kolmas teollinen vallankumous...8 2.1. Teolliset

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot