Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation"

Transkriptio

1 Yritysarkkitehtuuri Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio

2 Tavoitteet esityksekselle Tämä esitys pohjautuu enemmän käytännön kokemukseen ja yritysarkkitehtuurimallien soveltamiseen kuin ko. mallien esittelyyn tai vertailuun Mikä on yritysarkkitehtuuri? Peruselementit Kokemuksia yritysarkkitehtuurien kehittämisestä ja haasteista Page 2

3 Yleistä Tämä esitys pohjautuu enemmän käytännön kokemukseen ja yritysarkkitehtuurimallien soveltamiseen kuin ko. mallien esittelyyn tai vertailuun. Enterprise Architecture termin käännöksenä käytetään myös kokonaisarkkitehtuuri tai liiketoiminta-arkkitehtuuri termiä Vaikkakin käytetään liiketoimintaan viittaavaa termiä yritysarkkitehtuuri, niin kyse ei ole pelkästään liiketoimintaan soveltuvista arkkitehtuureista, vaan sama pätee mille tahansa organisaatiolle, jonka toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitteet ja päämäärät Yritysarkkitehtuuri (enterprise architecture) muuttuu nimensä mukaisesti IT-keskeisestä ajattelutavasta kokonaisvaltaiseen ja prosessiperusteiseen viitekehykseen, jonka tavoitteena on luoda joustava ja tehokas hallintaväline niin liiketoiminta- kuin ITmuutoksia varten. Tässä esityksessä käytetään vaihtelevasti myös lyhennettä EA Page 3

4 Oireileeko organisaatiosi? (Liike)toiminnan ja ICT:n välillä kuilu (Liike)toiminta ja strategia eivät ohjaa ICT- suunnittelua ja päätöksentekoa. Tietojen epäajantasaisuus ja huono eheys Ydinjärjestelmät eivät pysty tukemaan tietojen täsmällisyyttä ja tarkkuutta ydinjärjestelmien taktisen kehitysstrategian johdosta. Infrastruktuurihelvetti Taktisesti käyttöönotettava uusi infrastruktuuriteknologia estää tietoteknisen ympäristön toiminnan kokonaisuutena. Tietoturvaongelmat Organisaatio ei pysty hallitsemaan tietoturvaa. Epäyhteensopivista teknologioista aiheutuvat ongelmat ICT-ympäristö ei pysty yhteistoimintaan, eikä siten (liike)toiminnan tukemiseen. Kustannusongelmat ICT-organisaation kustannusten hallinta ja ymmärtäminen (mm. suhteessa hyötyihin) on puutteellista. Teknologia-anarkia Teknologiavisio on yksilöiden hallinnassa; kun yksilö lähtee, kaikki muuttuu. Järjestelmähallinnan ongelmat Järjestelmienhallinta on käymässä vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. Hankinnan ongelmat Hankinta ja hankinnan perusteet keksitään projekteittain jokaiselle projektille aina uudestaan. Tapahtumahorisontin romahtaminen Taktinen ICT-päätöksenteko ei pysty vastaamaan muutosnopeusvaatimuksiin. Lähde: Perks, C. & Beveridge, T.: Guide to Enterprise IT Architecture. Springer, Page 4

5 (Liike)toiminta ja ICT yhtyvät Muutokset toiminnassa ja palveluissa Murroskohta Toiminta Toiminta Toiminta Kuilu Toiminnan ja ICT johdon välinen yhteistoiminta lisääntyy Vallankumous johtamisessa Uusi Toimintalogiikka ICT ICT ICT ICT mahdollisuudet Page 5

6 Yritysarkkitehtuuri menetelmiä (EA Framework) ENTERPRISE ARCHITECTURE - A FRAMEWORK PEOPLE MOTIVATION DATA FUNCTION NETWORK What How Where Who When Why TIME TM SCOPE List of Things Important to the Business (CONTEXTUAL) List of Processes the Business Performs List of Locations in which the Business Operates List of Organizations Important to the Business List of Events Significant to the Business List of Business Goals/Strat SCOPE (CONTEXTUAL) Tunnetuin malli on Zachmanin malli TOGAF (The Open Group Architecture Framework) Omia räätälöityjä menetelmiä John A. Zachman, Zachman International (810) People = Major Organizations Time = Major Business Event e.g. Work Flow Model e.g. Master Schedule People = Organization Unit Time = Business Event Work = Work Product Cycle = Business Cycle e.g. Human Interface e.g. Processing Structure Architecture People = Role Time = System Event Work = Deliverable Cycle = Processing Cycle e.g. Presentation Architecture e.g. Control Structure People = User Time = Execute Work = Screen Format Cycle = Component Cycle e.g. Security Architecture e.g. Timing Definition People = Identity Time = Interrupt Work = Job Cycle = Machine Cycle e.g. ORGANIZATION e.g. SCHEDULE Ends/Means=Major Bus. Goal/ Critical Success Factor e.g. Business Plan End = Business Objective Means = Business Strategy Planner ENTERPRISE MODEL (CONCEPTUAL) e.g., Business Rule Model SYSTEM MODEL (LOGICAL) End = Structural Assertion Designer Means =Action Assertion e.g. Rule Design TECHNOLOGY MODEL (PHYSICAL) Builder End = Condition Means = Action e.g. Rule Specification DETAILED REPRESEN- TATIONS (OUT-OF CONTEXT) End = Sub-condition Means = Step Owner Planner ENTITY = Class of Function = Class of Node = Major Business Business Thing Business Process Location e.g. Semantic Model e.g. Business Process Model e.g. Business Logistics ENTERPRISE System MODEL (CONCEPTUAL) Owner Ent = Business Entity Proc. = Business Process Node = Business Location Reln = Business Relationship I/O = Business Resources Link = Business Linkage e.g. Logical Data Model e.g. Application Architecture e.g. Distributed System SYSTEM Architecture MODEL (LOGICAL) Node = I/S Function Ent = Data Entity Proc.= Application Function (Processor, Storage, etc) Designer Reln = Data Relationship I/O = User Views Link = Line Characteristics e.g. Physical Data Model e.g. System Design e.g. Technology Architecture TECHNOLOGY MODEL (PHYSICAL) Node = Hardware/System Builder Ent = Segment/Table/etc. Proc.= Computer Function Software Reln = Pointer/Key/etc. I/O = Data Elements/Sets Link = Line Specifications DETAILED e.g. Data Definition e.g. Program e.g. Network Architecture REPRESEN- TATIONS (OUT-OF- CONTEXT) Sub- Contractor Ent = Field Proc.= Language Stmt Node = Addresses Reln = Address I/O = Control Block Link = Protocols FUNCTIONING e.g. DATA e.g. FUNCTION e.g. NETWORK ENTERPRISE Sub- Contractor FUNCTIONING e.g. STRATEGY ENTERPRISE Dimensions -> Decision making levels: ENTERPRISE LEVEL DOMAIN LEVEL SYSTEMS LEVEL BUSINESS ARCHITECTURE (BA) Business and management decisions, portfolio of businesses; mission, business strategies and visions; Strategic level ICT requirements IS support for services and products; Business processes IS support ICT requirements of the domain Operative level business requirements for the systems and data management INFORMATION ARCHITECTURE (IA) Strategic information management considerations; Information value chain Information management of the domain; Mappings of the information to business structures and to systems Data management needed by systems; Data storages; common data structures; data exchange SYSTEMS (APPLICATIONS) ARCHITECTURE (SA /AA) Strategic Systems portfolio Systems needed and their interoperability requirements to enable the domain s business Systems architecture; Application patterns; Developer guidelines TECHNOLOGY ARCHITECTURE (TA) Strategic technology portfolio; Vendor relationships; Enterprise wide technology guidelines and policies Technologies needed to enable the domain s business, application and integration technologies System-level technology architecture; Infrastructure: platforms, networks, data communication Page 6

7 Yritysarkkitehtuuri Lähes kaikista EA-malleista on tunnistettavissa tavalla tai toisella seuraavat kokonaisuudet Liiketoiminta-arkkitehtuuri (business architecture) Informaatioarkkitehtuuri (information architecture) Järjestelmäarkkitehtuuri (system architecture) Teknologia-arkkitehtuuri (technology architecture) Tavoitteet Palvelut Prosessit Standardit Teknologiat Ratkaisut Tietotarpeet Tietovarannot Tietovirrat Liiketoimintaarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäsalkku Standardit Menettelyt Page 7

8 Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri kuvaa muun muassa organisaation tavoitteet, palvelut ja tuotteet sekä liiketoimintaprosessit, joissa palveluja ja tuotteita tuotetaan Järjestelmäarkkitehtuuri Liiketoimintaarkkitehtuuri Tavoitteet Palvelut Prosessit Standardit Teknologiat Ratkaisut Tietotarpeet Tietovarannot Tietovirrat Teknologiaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Järjestelmäsalkku Standardit Menettelyt Page 8

9 Yritysarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnassaan tarvitsemat tietotarpeet,tietovarastot ja tietojen väliset suhteet. Tavoitteet Palvelut Prosessit Standardit Teknologiat Ratkaisut Järjestelmäarkkitehtuuri Liiketoimintaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet Tietovarannot Tietovirrat Teknologiaarkkitehtuuri Järjestelmäsalkku Standardit Menettelyt Page 9

10 Yritysarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa järjestelmät ja sovellukset, joiden avulla informaatioarkkitehtuurin sisältämiä tietoja hallinnoidaan liiketoiminta-arkkitehtuurin edellyttämillä tavoilla. Tavoitteet Palvelut Prosessit Standardit Teknologiat Ratkaisut Tietotarpeet Tietovarannot Tietovirrat Teknologiaarkkitehtuuri Liiketoimintaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäsalkku Standardit Menettelyt Page 10

11 Yritysarkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri kuvaa organisaation IT-järjestelmien ja - sovellusten kehittämisessä ja hallinnoinnissa käytettävät teknologiset ratkaisut ja standardit. Tavoitteet Palvelut Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Standardit Teknologiat Ratkaisut Järjestelmäarkkitehtuuri Liiketoimintaarkkitehtuuri Tietotarpeet Tietovarannot Tietovirrat Järjestelmäsalkku Standardit Menettelyt Integraatioarkkitehtuuri? Page 11

12 Arkkitehtuurin vaikutusalueet Sovellusarkkitehdin ratkaisut Domain-arkkitehdin ratkaisut Yritysarkkitehdin ratkaisut Kokonaisarkkitehtuurin alue Yritys ITarkkitehtuurin alue Domain A alue Domain B alue Konserni IT Domain IT Sovellus alue Komponentti (palvelu) alue Komponentti(palvelu)omistajan päätökset Järj. IT Sovellusarkkitehtuurin alue Page 12

13 Yritysarkkitehtuurin näkökulmat ja tasot Näkökulmat-> Päätöksentekotasot Liiketoimintaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Järjestelmä- (sovellus) arkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Yritys (Enterprise) taso Kohdealue (Domain) taso Järjestelmätaso Page 13

14 Yksi tapa kehittää yritysarkkitehtuuri Nykytilan analyysi tarvittavilta osin Liiketoiminta analyysi Tavoitearkkitehtuuri Liiketoimintaprosessianalyysi ja -kehittäminen Järjestelmät ja informaatio Kehittämissuunnittelu Road Map Kustannusanalyysi IT analyysi IT infrastruktuuri Ja teknologia Riskien hallinta Yritysarkkitehtuurin kehittäminen on monivaiheinen iteratiivinen prosessi. Ensimmäisenä on suunnittelu ja kuvaaminen eli dokumentointi, seuraavaksi toteutus ja käyttöönotto. Jatkossa ylläpito sekä hallinta. Page 14

15 Kokemuksia Jos yritysarkkitehtuuria lähdetään kehittämään valmiin kehittämismallin pohjalta, niin soveltaminen on avainasemassa. Esimerkiksi Zachmanin mallin kattavuus on organisaation strategisesta kehittämisestä aina tietojärjestelmien toteuttamiseen asti ja mallia pidetään yleisesti kokonaisuudessaan raskaana ja sopivana vain laajoihin hankkeisiin. Näin ei välttämättä ole, sillä jos mallia osataan soveltaa ja hyödyntää siitä vain oleelliset asiat, niin malli soveltuu myös pienempien hankkeiden ja organisaatioiden työkaluksi. Yritysarkkitehtuurin pitää olla tarpeeksi hyvä (ts. hyödyllinen), mutta ei täydellinen! Page 15

16 Kokemuksia Yritysarkkitehtuurin kehitystä tulisi ohjata organisaation strategia, tavoitteet ja päämäärät, ei teknologia tai IT. Valitettavan usein lähtötilanne on IT, eikä liiketoimintapainotteinen. Lähtötilanne on parempi, kun asioita tarkastellaan enemmän liiketoiminnan kehittämisestä ja sen kautta saatavista hyödyistä. Top down vs. bottom up Yritysarkkitehtuurin haasteet on harvoin teknisiä tai teknologiaan liittyviä, vaan useimmiten hallintaan tai organisaatioon liittyviä Organisaatiorakenteella ja hallintamallilla onnistumisen kannalta suuri merkitys (mm. roolit ja vastuut) Page 16

17 Hallintamalli Yritysarkkitehtuurin hallintamalli kuvaa rakenteen, eri roolit, vastuut ja vuorovaikutuksen. Hallintamalli kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena, kevyenä ja ketteränä, jotta myös sitä voidaan kehittää muuttuvien tarpeiden, ympäristön ja kokemuksen perusteella. Page 17

18 Yksinkertainen hallintamalli Tiedonhallinnan periaatteiden laadinta, IT-kustannusten ja liiketoiminnan balansointi, ITresurssien käytön hallinta, arkkitehtuurin markkinointi CIO CIO Projektien välisten riippuvuuksien tunnistaminen, arkkitehtuurien ja standardien suunnittelu ja viestiminen, yhteensopivuuden valvominen, uudelleenkäytön varmistaminen Liiketoimintajohto Prosessien omistajat ja kehittäjät Palveluyksiköt Arkkitehtuurin hallinnan toimisto Kehityspääll. Kehityspääll. -- sovellukset sovellukset Kehityspääll. Kehityspääll. -- infrastruktuuri infrastruktuuri Page 18

19 Esimerkit Page 19

20 Yritysarkkitehtuurin vaikutus systeemityöprojekteihin Ohjaa ohjelmistoarkkitehtiä Yritysarkkitehtuuri/järjestelmä ja teknologia-arkkitehtuuri Arkkitehtuurin visio, periaatteet, tyylit, avainkonseptit ja -mekanismit Fokus: korkean tason päätöksiä, jotka vaikuttavat järjestelmän rakenteeseen; rajaa joitakin rakenteellisia ratkaisuja pois ja ohjaa hyväksyttyjen rakenteiden käyttöön ja vertailuun Ohjelmistoarkkitehtuuri Rakenne ja suhteet, staattiset ja dynaamiset näkymät, oletukset ja perustelut Fokus: osiin jako ja vastuiden asettaminen, rajapintojen suunnittelu, kohdentaminen prosesseille Ohjaa suunnittelijaa Arkkitehtuuriohjeet ja politiikat Malleja ja ohjeita; ratkaisumalleja, kehikkoja, infrastruktuuria ja standardeja Fokus: Ohjaa suunnittelijaa luomaan sellaisia suunnitteluratkaisuja, jotka ylläpitävät arkkitehtuurin eheyttä Lähde: Malan, R., Bredemeyer, B., 2002 Page 20

21 Arkkitehtuurin osat TEAM Miksi & Mitä? (ohjaustekijät, tarpeet, vaatimukset) Liiketoimintaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Ohjelmistototeutus suunnitellun arkkitehtuurin kautta Miten? Minkä avulla? TEO Järjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Application Sovellusarkkitehtuuri Architecture Looginen arkkitehtuuri Tekninen arkkitehtuuri Page 21

22 Yhteenveto Jokainen yritysarkkitehtuuri on yksilöllinen Aloita pienesti ja etene hitaasti (tai kasvata hallitusti) Ota mukaan sekä liiketoiminta, että IT ja sitouta heidät Yritysarkitehtuurin kehittämisen lähtökohtana on parempi kannustava ja ohjaaava kuin määrävä ja kontrolloiva EA on strateginen asia ja tarkoitettu liiketoiminnan ja IT tehostamiseen Laatimalla realistinen yritysarkkitehtuurin kehityssuunnitelma ja sitouttamalla sekä liiketoiminta, että IT mukaan hankkeeseen, saadaan organisaation yhteinen johtamisen työkalu. Page 22

Enterprise Architectures

Enterprise Architectures Enterprise Architectures, Paavo Kotinurmi, Matti Hämäläinen 1 In the early days... Input Output Automation of manual tasks Payroll Bookkeeping Order entry Invoicing Statistics Data Program Computer 2 The

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit Kari Hiekkanen, Janne J. Korhonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Kari Hiekkanen, Janne J.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimallit

Kokonaisarkkitehtuurimallit Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti FEAR-projekti 3/2007 Tutkimukset ja selvitykset Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Luonnontieteellinen / suunnittelutieteellinen näkökulma

Luonnontieteellinen / suunnittelutieteellinen näkökulma Luonnontieteellinen / suunnittelutieteellinen näkökulma 3.2.2015 Pirkko Nykänen Seuraavalla luennolla ti 10.2 harjoitusten pitäjä Antto Seppälä tulee kertomaan harjoituksista, niiden tekemisestä, tarkastuksesta,

Lisätiedot

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto Tuotantotalouden oppiaineen pro gradu tutkielma VAASA 2010 2 ALKUSANAT Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska RE SEARCH 179 O HL I G H T S VI S I Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska G Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa HI NS SC I E N CE T HNOLOG

Lisätiedot

MIKA AHO SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN

MIKA AHO SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN MIKA AHO SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN Kirjallisuusselvitys i SISÄLLYS SISÄLLYS... i LYHENTEET JA MERKINNÄT... ii 1. SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN... 1 1.1. Suorituskyvyn johtaminen tutkimusalueena... 1 1.2. Taustaa

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio.

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio. Pilvipalvelut arkkitehtuuri arkkitehtuuri Requirement demand Informaatio Informaatio SOA SOA arkkitehtuurityylinä arkkitehtuurityylinä Pilvipalvelut Arkkitehtuuritoiminnon pystyttäminen pystyttäminen arkkitehtuurityylinä

Lisätiedot

Kenkäpuhelin ja sähköaivo

Kenkäpuhelin ja sähköaivo Kenkäpuhelin ja sähköaivo Mobiilipuhelimen kehitys lähti mielikuvitustasolla liikkeelle jo kuusikymmenluvulla agentti Maxwell Smartin kenkäpuhelimesta. Tämä vekotin hämmästytti ja nauratti silloin kansakoulun

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

Lauri Alppisara JATKUVUUDEN HALLINTA IT-PALVELULIIKETOIMINNASSA: CASE TIETO OYJ

Lauri Alppisara JATKUVUUDEN HALLINTA IT-PALVELULIIKETOIMINNASSA: CASE TIETO OYJ Lauri Alppisara JATKUVUUDEN HALLINTA IT-PALVELULIIKETOIMINNASSA: CASE TIETO OYJ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Alppisara, Lauri Jatkuvuuden hallinta IT-palveluliiketoiminnassa:

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot