Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys"

Transkriptio

1 Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät

2 TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit on tutkittu laajemmalta alueelta)

3

4 77 Linja-autovuorojen lukumäärä talviarkitiistaina Junavuorojen lukumäärä talviarkitiistaina 4 59

5 P 5,3 m E 5,0 m <6,7 m 4,8 m 5 ERIKOISKULJETUKSET Nykyinen reitti väylä 6,7 m alikulkukorkeus Tutkittava vaihtoehto uusi väylä nykyinen väylä vaihtoehtoinen E 5,5 m P 7,8 m E 8,0 m >7,8 m 6,7 m Suurennos > seuraava dia P 4,9 m

6 P 5,3 m E 5,0 m 4,8 m ERIKOISKULJETUKSET Nykyinen reitti väylä 6,7 m alikulkukorkeus Tutkittava vaihtoehto uusi väylä nykyinen väylä vaihtoehtoinen <6,7 m E 5,5 m P 7,8 m E 8,0 m 6,7 m >7,8 m

7 PITUUSKALTEVUUKSIA (%) 3,4 9,4 6,6 3,0 2,3 2,9 3,6 2,8 3,2 9,3 6,7 3,3

8 Laajemman alueen liikennemäärät KVL

9 AJONEUVOLIIKENTEEN VERKKOVAIHTOEHDOT Vaihtoehto 1: Kuiluntien liittymä kantatiellä katkaistaan, jolloin vastakkaisen pohjoispuolen silmukkarampin liittymään sallitaan kaikki kääntymissuunnat (myös vasemmalle). Ongelmallisessa kantatien ja Kasurilantien liittymässä katkaistaan pohjoispuolinen Haarahongantien liittymä, länteen johtavat kantatien kaistat viedään liikennevaloohjauksen ohi saarekkeen takana ja kantatien ylittävä suojatie korvataan alikululla. Näin kantatietä ylämäkeen kulkevan liikennevirran ei tarvitse pysähtyä liikennevaloihin. Kasurilantietä hidastetaan pohjoispäästä ja Asematien/Tarinantien liikenteellistä roolia nostetaan, millä siirretään liikennettä Räisälän eritasoliittymään. Vaihtoehto 2: Kuten ve 1, mutta Kasurilantien liittymä poistetaan ja linja-autoliikenteelle rakennetaan korvaava yhteys Viitosen silmukkarampin vastapäätä (kantatielle nelihaaraliittymä). Samasta uudesta yhteydestä järjestetään liittyminen maanalaisen pysäköintiin (vain henkilöautot). Kasurilantien liittymän kohdalle jätetään muutamille kaukoliikenteen vuoroille ajoyhteys kantatieltä oikealle Kasurilantielle. Linja-autoyhteyden liittymisestä katuverkkoon on neljä alavaihtoehtoa. Vaihtoehto 4: Kantatiellä nykyiset liittymät, väylillä nykyinen rooli. Ve 1 Ve 2 Ve 4 Kaikissa vaihtoehdoissa kantatien, Kasurilantien ja Kuiluntien välinen alue rauhoitetaan ajoneuvoliikenteeltä ja pintapysäköinnin määrä minimoidaan

10 VE1: Kuiluntien rampin poisto, kt 75 / Kasurilantien liittymä 3-haaraksi Alavaihtoehdot: 1A kaksi pysäkkiä 1B yksi pysäkki

11 VE2: Kantatiellä bussien ja pysäköinnin liittymä, Kasurilantie liittymä katkaistu 4 alavaihtoehtoa katuverkon järjestelyn mukaan Vain bussit

12 VE4: Nykyverkko

13 Ve 1A idealuonnos maanalainen Bussia / vrk Nykyinen

14 Ve 1B idealuonnos maanalainen Bussia / vrk Nykyinen Rahti?

15 Ve 2A idealuonnos vain linja-autot maanalainen Bussia / vrk Nykyinen

16 Ve 2B idealuonnos vain linja-autot maanalainen Bussia / vrk Nykyinen

17 Ve 2C idealuonnos vain linja-autot maanalainen Bussia / vrk Nykyinen

18 Ve 2D idealuonnos vain linja-autot maanalainen Bussia / vrk Nykyinen

19 Ve 4 idealuonnos maanalainen Bussia / vrk Nykyinen

20 Kiertoliittymän vaihtoehtona on liikennevalo-ohjattu liittymä Periaatepiirustus kiertoliittymän tilantarpeesta (liittyviä väyliä ei suunniteltu)

21 IDEOITA LIITTYMÄJÄRJESTELYISTÄ 1:1000 (A4) Tarinatien tasauksen nosto (järjestetään Kasurilantien liittymään parempi tasaus) Kulkuyhteys kiinteistöille selvitettävä jatkosuunnittelussa

22 Kasurilantien ja Tarinantien liittymän pääsuunnan muuttaminen Periaatepiirustus 1:1000 (A4) Varauduttava katualueen laajentamiseen (mahdollinen uuden pääsuunnan oikaisu)

23 Liikenne-ennuste, perusteet Liikenne-ennusteissa on keskustan uuden maankäytön tuotos arvioitu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa, Ympäristöministeriö, 2008 julkaisun tuotoskertoimien avulla Uutta maankäyttöä (2020) on huomioitu: 2800 kem pt-kauppa 1000 kem muu liiketila Uutta maankäyttöä (2035) on arvioitu: 8000 kem asuminen kem liiketilaa kem toimisto/työpaikat yhteensä kem Uudesta maankäytöstä aiheutuva liikennetuotos on vuonna 2035 yhteensä noin: ajon/vrk. Huipputuntiliikenteenä uusi tuotos on noin 620 ajon/h. Katu- ja tieverkon liikenteelliset toimivuustarkastelut on tehty olettaen maksimimaankäyttö toteutuneeksi

24 Liikenne-ennusteet 2020 (keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL) Nykyverkko (ve 4) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

25 Liikenne-ennusteet 2035 (keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL) Nykyverkko (ve 4) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

26 Liikenteellinen toimivuus Toimivuustarkastelut on tehty vuoden 2035 liikenne-ennusteilla Synchro-ohjelmistolla. Kaikki verkkovaihtoehdot saadaan riittävillä liittymätoimenpiteillä toimiviksi. Vaihtoehdossa 1 tulee jatkosuunnittelussa selvittää sekoittumistarkastelulla, kannattaako Kasurilantien liittymässä olla kantatiellä idän suunnasta 1 vai 2 suoraan menevää kaistaa. Vaihtoehdossa 2 tulee jatkosuunnittelussa valita Viitosen rampin ja bussi-/pysäköintiyhteyden 4- haaraliittymässä kantatiellä, kannattaako se toteuttaa kiertoliittymänä vai liikennevalo-ohjattuna liittymänä. Merkittävimpiä tekijöitä ovat liikenteellinen toimivuus, liikenneturvallisuus, tilantarve sekä bussi-/pysäköintiyhteyden tekninen toteuttamiskelpoisuus. Vaihtoehdossa 4 kantatien ja Kasurilantien liittymän toimivuuden varmistaminen edellyttää esitettyä suojatien muuttamista alikuluksi sekä kahden vasemmalle kääntyvän kaistan toteuttamista sekä kantatieltä Kasurilantielle että Kasurilantieltä kantatielle käännyttäessä. Verkkovaihtoehto 1 on liikenteellisesti sujuvin, millä on kuitenkin merkitystä lähinnä, jos liikenne kasvaa selkeästi ennustettua enemmän. Tulee myös huomioida, että mikäli kehittämisen lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto 4, tulee maankäyttö todennäköisesti kasvamaan vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa, mikä osaltaan vähentää liikenteen kasvua.

27 Kevyt liikenne / estevaikutus Merkittävä kohde: kevyt liikenne Kevyen liikenteen väylä, nykyinen Estevaikutuksen aiheuttava väylä Kevyt liikenne eri tasossa Suojatie

28 Mahdollisia kevyen liikenteen yhteystarpeita Liikenneverkkovaihtoehdot: erilliset kuvat Kevyen liikenteen järjestelyt Merkittävä kohde: kevyt liikenne Kevyen liikenteen väylä, nykyinen Kevyen liikenteen väylä, uusi Kevyen liikenteen alikulku, uusi

29 Kävelypainotteinen keskusta Tarve ja toteuttamismahdollisuus riippuu maankäytöratkaisusta Ve 1: Kevyen liikenteen järjestelyt 1A kaksi pysäkkiä Alavaihtoehdot: 1B yksi pysäkki Kevyen liikenteen väylä, nykyinen Kevyen liikenteen väylä, uusi Kevyen liikenteen alikulku, uusi

30 Kävelypainotteinen keskusta Kevyen liikenteen järjestelyt alavaihtoehdon mukaan Tarve ja toteuttamismahdollisuus riippuu maankäytöratkaisusta Ve 2: Kevyen liikenteen järjestelyt Kevyen liikenteen väylä, nykyinen Kevyen liikenteen väylä, uusi Kevyen liikenteen alikulku, uusi

31 Kävelypainotteinen keskusta Tarve ja toteuttamismahdollisuus riippuu maankäytöratkaisusta Ve 4: Kevyen liikenteen järjestelyt Kevyen liikenteen väylä, nykyinen Kevyen liikenteen väylä, uusi Kevyen liikenteen alikulku, uusi

32 Verkkovaihtoehtojen liikenteellinen vertailu, AJONEUVOLIIKENNE Vaikutuslaji Ve 1 Ve 2 Ve 4 Keskustan saavutettavuus Yhteydet pysäköintiin Nilsiäntien (kt 75) toimivuus Viitosen (mt 559) toimivuus Katuverkon toimivuus Huoltoliikenne Keskustan moottoritien puoleisen vyöhykkeen saavutettavuus moottoritien ja lännen suunnasta heikkenee hieman. Kirkonmäen alueen saavuttavuus heikkenee. Keskeisen alueen pysäköinnin saavutettavuus heikkenee hieman, mitä kompensoi liikkumisen selkeys uudessa pysäköintilaitoksessa. Nilsiäntien toimivuus paranee. Viitoselta johtavan silmukkarampin liittymä toimii hyvin. Idästä saapuvan liikenteen ei tarvitse pysähtyä ylämäessä Kasurilantien liittymään. Kestää tietyin edellytyksin vaihtoehdoista parhaiten liikenteen kasvua (kantatiellä kaksi 3- haaraliittymää). Keskustan saavutettavuus moottoritien ja lännen suunnasta heikkenee, erityisesti Sorakujan ja Nilsiäntien välillä myös idästä. Kirkonmäen alueen saavuttavuus heikkenee. Uuden pysäköintilaitoksen saavutettavuus on erinomainen Nilsiäntien liittymän ansiosta. Keskustan eteläosan pysäköintiin tulee jonkin verran kiertohaittaa. Nilsiäntien toimivuus paranee. Viitoselta johtavan silmukkarampin ja bussi-/pysäköintirampin liittymän pääsuunta toimii hyvin. Ydinkeskustan tulosuunnan toimivuus on liittymätyypistä ja tarkemmasta ratkaisusta riippuen tyydyttävä tai hyvä. Idästä saapuvan liikenteen ei tarvitse pysähtyä ylämäessä Kasurilantien liittymään. Ei muutosta nykytilanteeseen. Toritien sulkeminen aiheuttaa vähäistä kiertoa Nilsiän suunnasta, minkä kompensoi liikkumisen selkeys uudessa pysäköintilaitoksessa. Ei muutosta nykytilanteeseen. Toimivuus turvataan uusilla liikennevaloilla. Toimivuus turvataan uusilla liikennevaloilla. Ei muutosta nykytilanteeseen. Toimivuus on hyvä. Huoltoliikenteelle aiheutuu vähäistä kiertohaittaa. Toimivuus on hyvä Asematien/Tarinantien liikennemäärän lisääntymisestä (v ajon/vrk.) huolimatta. Huoltoliikenteelle aiheutuu alavaihtoehdosta riippuen hieman kiertohaittaa. Toimivuus on hyvä. Ei muutosta nykytilanteeseen. Erikoiskuljetukset Vaihtoehdoissa 1 ja 2 joudutaan Kuiluntien liittymän poiston vuoksi tekemään järjestelyjä, mutta kaikissa vaihtoehdoissa erikoiskuljetukset sujuvat.

33 Verkkovaihtoehtojen liikenteellinen vertailu, LINJA-AUTOLIIKENNE Vaikutuslaji Ve 1 Ve 2 Ve 4 Joukkoliikenteen ja palveluiden kytkeytyvyys Joukkoliikenne keskustavyöhykkeen kehällä Joukkoliikenne läpäisee kävely- ja palvelukeskustan Joukkoliikenne keskustavyöhykkeen kehällä Pysäkkien saavutettavuus Pysäkkien saavutettavuus (250 m) hyvä koko ydinkeskustan alueella Pysäkkien saavutettavuus (250 m) hyvä kaikissa alavaihtoehdoissa, mikäli Ve 2C ja 2D ohjataan Sorakujan eikä Tarinantien kautta. Pysäkkien saavutettavuus (250 m) hyvä koko ydinkeskustan alueella Liikennöitävyys Muuttuu nykytilanteeseen vain vähän (Kuiluntien sulkeminen) Pelkästään Kuiluntie-Kasurilantien kautta ajaminen parantaa liikennöitävyyttä (2A ja 2B). Viitosen kautta ajaminen aiheuttaa vasemmalle kääntymisiä keskusta-alueella (2C ja 2D). Nykyverkossa liikennöitävyys ei muutu. Kuiluntiellä nopeat käännökset Rahtitoiminnot Rahtitoiminnot haasteellisia järjestää ns. läpiajopysäkkien yhteyteen keskustan kehille Rahtitoiminnot järjestettävissä keskustan pysäkkiparin yhteyteen erilliseen kiinteistöön (kohdassa ei muuta ajoneuvoliikennettä) Rahtitoiminnoille varattava nykyinen paikka Pysäkkiympäristön taso Korkeatasoiset katokselliset pysäkit, liityntämahdollisuus Kuiluntiellä Korkeatasoiset katokselliset pysäkit, liityntämahdollisuus pysäköintihallissa, odotustilat järjestettävissä Korkeatasoiset katokselliset pysäkit, liityntämahdollisuus Kuiluntiellä Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa ns. minimatkakeskuksen suhteen.

34 Verkkovaihtoehtojen liikenteellinen vertailu, JALANKULKU JA PYÖRÄILY Vaikutuslaji Ve 1 Ve 2 Ve 4 Keskustan saavutettavuus Kävelypainotteinen keskustan alue Keskustan liikkumisympäristön orientoivuus Keskustan läpi kulkevat yhteydet Merkittävin ero on, että vaihtoehdoissa 1 ja 2 on keskustan kohdalla oleva kantatien ylittävä suojatie korvattu alikululla, mikä parantaa keskustan saavutettavuutta pohjoisesta. Muuten vaihtoehtojen väliset erot kevyen liikenteen järjestelyissä ovat vähäisiä. Alue laajenee Kuiluntien poiston myötä. Ajoneuvoista alueella sallitaan vain huoltoliikenne. Ei merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä. Alue laajenee Kuiluntien poiston myötä. Linjaautoliikenne läpäisee alueen, millä on enemmän vaikutusta kaupunkikuvaan kuin liikenneturvallisuuteen. Ajoneuvoista alueella sallitaan vain huoltoliikenne. Kaikissa vaihtoehdoissa kulku rautatien länsipuolelta Ahmon koululle paranee rautatielle koulun kohdalle rakennettavan kevyen liikenteen alikulun ansiosta. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 keskustan kohdan pohjois-eteläsuuntainen liikkuminen paranee kantatielle rakennettavan kevyen liikenteen alikulun ansiosta.

35 Verkkovaihtoehtojen liikenteellinen vertailu, LIIKENNETURVALLISUUS Vaikutuslaji Ve 1 Ve 2 Ve 4 Nilsiäntie ja Viitonen Keskeinen keskusta-alue Keskustan katuverkko Linja-autoliikenne Jalankulku ja pyöräily Nilsiäntiellä turvallisuus paranee häiriöherkkyyden parantumisen myötä. Viitosen liittymien turvallisuus varmistetaan liikennevaloohjauksella. Ei muutosta nykytilaan. Kaikissa vaihtoehdoissa liikenneturvallisuus paranee ajoneuvoliikenteen ja pintapysäköinnin poiston myötä. Vaihtoehdossa 2 linja-autoliikenne läpäisee alueen, mutta liikenneturvallisuus on varmistettavissa. Vaihtoehtojen välillä ei ole oleellisia eroja. Vaihtoehdon 2 joissakin alavaihtoehdoissa haasteena on Kuiluntien liikenneturvallisuuden varmistaminen. Ei merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Lopulliset vaikutukset riippuvat valittavasta alavaihtoehdosta. Linja-autoliikenteen keskittäminen selkeyttää liikenneympäristöä ja siten parantaa turvallisuutta (vaikka kävelykeskustaan tuodaan n. 150 päivittäistä bussivuoroa). Muilta osin riippuu alavaihtoehdosta. Kantatielle ja rautatielle rakennettavat kevyen liikenteen alikulut parantavat erityisesti pohjois-eteläsuuntaisen sekä Ahmon koululle suuntautuvan liikenteen turvallisuutta. Kävelypainotteinen keskusta muuttuu turvalliseksi ajoneuvoliikenteen ja pintapysäköinnin poistuttua. Ei merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Rautatielle rakennettava kevyen liikenteen alikulku parantaa Ahmon koululle suuntautuvan liikenteen turvallisuutta. Kävelypainotteinen keskusta muuttuu turvalliseksi ajoneuvoliikenteen ja pintapysäköinnin poistuttua.

36 Verkkovaihtoehtojen liikenteellinen vertailu, TOTEUTTAMISEN RISKIT Riskilaji Ve 1 Ve 2 Ve 4 Maanalainen pysäköinti Normaalit esisuunnitteluvaiheen maanalaisen rakentamisen riskit. Ajoyhteys Nilsiäntieltä uuteen pysäköintilaitokseen: a) pituuskaltevuus/tilantarve b) Pysäköinti- ja linjaautoliikenteen sekoittuminen c) Hyväksyttävyys Liikennevirastossa Liikennevirastoa tyydyttävän ajoyhteyden kehittäminen Kuiluntieltä uuteen pysäköintilaitokseen. Nilsiäntie ja Viitonen Liikennevirastoa tyydyttävän ratkaisun löytyminen Ei merkittäviä riskejä. Katuverkon muutokset Linja-autoliikenne Erikoiskuljetukset Tarinantien / Asematien tasauksen noston aiheuttamat muutostarpeet muutaman kiinteistön kulkuyhteyksissä Joukkoliikenteen houkuttelevuus sen jäädessä kehälle (henkilöautoliikenteen parantunut pysäköinti). Rahtitoimintojen käytännön järjestelyt haastavia. Ei merkittäviä riskejä. Mikäli reitin siirtämistä moottoritielle ei hyväksytä, joudutaan käyttämään Kasurilantietä (on mahdollista, mutta huomioitava tilantarpeessa ja teknisissä yksityiskohdissa). Ei merkittäviä riskejä. Rahtitoimintojen käytännön järjestelyt haastavia. Muuten ei merkittäviä riskejä. Ei merkittäviä riskejä.

37 Verkkovaihtoehtojen liikenteellinen vertailu, YHTEENVETO Vaikutuslaji Ajoneuvoliikenne Yhteydet pysäköintiin Linja-autoliikenne Jalankulku ja pyöräily Liikenneturvallisuus Toteuttamisen riskit Vaihtoehto 1 on ajoneuvoliikenteen kannalta paras. Vaihtoehto 2 häviää sille vain hieman, millä merkitystä vain, jos liikenne kasvaa selkeästi ennustettua enemmän. Kummassakaan vaihtoehdossa kantatietä idästä saapuvan liikenteen ei tarvitse pysähtyä Kasurilantien liittymässä liikennevaloihin. Vaihtoehto 2 on selkeästi paras pysäköinnin saavutettavuuden suhteen. Vaihtoehto 2 on paras, mutta myös vaihtoehto 1 parantaa nykyistä (ve 4) tilannetta. Vaikutukset riippuvat keskustan katuverkolla valittavista alavaihtoehdoista. Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat parhaat kantatielle rakennettavan kevyen liikenteen alikulun ansiosta. Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat parhaat kantatielle rakennettavan kevyen liikenteen alikulun ansiosta. Vaihtoehtoon 4 sisältyy vähiten riskejä. Vaihtoehdossa 2 toteuttamiskelpoisuuden suurin riski on bussi-/pysäköintiyhteys kantatieltä, jossa tulee tarkentaa erityisesti tilantarve, pituuskaltevuudet sekä bussi- ja pysäköintiliikenteen sekoittuminen saavuttaessa kantatielle.

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola uohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus Heinola 2011 uohkallion asemakaava-alue liikenneselvityksen tarkistus 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE J TIEERKKO 3 1.2

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

1. Lähtökohdat ja tavoitteet. Lauritsalan keskustan kehittäminen. 1.1 Johdanto. 1. Lähtökohdat ja tavoitteet

1. Lähtökohdat ja tavoitteet. Lauritsalan keskustan kehittäminen. 1.1 Johdanto. 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Sivu 1 Lauritsalan keskustan kehittäminen 1. Lähtökohdat ja tavoitteet 1.1 Johdanto 1.2 Suunnitteluprosessi 1.3 Suunnittelualue 1.4 Suunnittelun tavoitteet 1.5 Maanomistus 1.6 Maakuntakaava ja yleiskaava

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä (Hyrylän itäinen ohikulkutie),

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Muistio LUONNOS 1 (9) työhön. sen lii- ollutta liitty- män eteläpuolelta SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS. etunimi.

Muistio LUONNOS 1 (9) työhön. sen lii- ollutta liitty- män eteläpuolelta SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS. etunimi. Muistio LUONNOS 19.3.2012 1 (9) Laitilantien aluevaraussuunnitelmaa 1. Lähtökohdatt Verkollisina vaihtoehtoina tutkittiin aiemmassa suunnitteluvaiheessa mukana ollutta nelihaaraliittymää (Laitilantien

Lisätiedot

Linja-autopysäkit. Linja-autopysäkit. Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto Helsinki 2003

Linja-autopysäkit. Linja-autopysäkit. Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto Helsinki 2003 Linja-autopysäkit 1 Linja-autopysäkit Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 2 Törmäyskokeet sivuojassa syksyllä 2000 ja talvella 2001 Kannen kuva: Timo Huhtinen, Sito-konsultit Oy ISBN 951-726-900-5

Lisätiedot