Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää."

Transkriptio

1 Filtek Silorane Lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaali * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää.

2 3M ESPE Filtek Silorane Uusi standardi tulevaisuuden yhdistelmämuoveille Yhdistelmämuovien lujuus, kulumiskestävyys, värit ja sitoutuminen hammaskudokseen ovat merkittävästi parantuneet niiden markkinoille tulon jälkeen. Täytemateriaalin volymetrinen (tilavuus) kovettumiskutistumisen eliminointi ja sen vaikutus saumatiiveyteen on yhä ratkaisematta. Aina, kun potilaan hammasta paikataan, pyritään tekemään täydellinen sauma hammasrakenteen ja täytteen välille ilman saumavuotoja ja kiillehalkeamia. Koska kaikki metakrylaattipohjaiset yhdistelmämuovit kutistuvat, kestävän saumatiiviin täytteen tekeminen on edelleen haaste. 3M ESPE on kehittänyt laboratoriossaan aivan uuden ratkaisun. Kymmenen vuoden tuotekehityksen tuloksena Filtek Silorane, on lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaali. Materiaali perustuu 3M ESPE:n uusimpaan tuoteinnovaatioon: siloraanikemiaan. Tämä tieteellinen läpimurto yhdistää alhaisen volymetrisen kutistumisen ja bioystävällisyyden. Siloraanipohjaista yhdistelmämuovia voi käyttää vain yhdessä siihen kehitetyn itse-etsaavan sidosmenetelmän kanssa. Miksi täydellisen sauman aikaansaaminen on niin tärkeää? Koska sidosmenetelmän tulee yhdessä paikkamateriaalin kanssa kiinnittyä ja pysyä kiinni hammaspinnassa, on tärkeää, että volymetrinen kutistuma yhdessä sitä seuraavan kutistumisjännityksen (polymerisaatiostressi) kanssa eliminoidaan mahdollisimman tehokkaasti. Sidosmenetelmään tarvitaan itse-etsaava vesietanolipohjainen metakrylaattikemiaan perustuva primeri sekä hydrofobisen ja happaman metakrylaatin sisältävä sidosaine. Molemmat kovetetaan erikseen valolla. Filtek Silorane paikkamateraali yhdessä 3M ESPE siloraani sidosmenetelmän kanssa eliminoi seuraavia paikkauksen yhteydessä syntyviä kliinisiä ongelmia. saumavuoto sekundäärikaries kiillevauriot saumavärjäytymä irtoaminen kaviteetista jälkisensitiivisyys

3 Taka-alueen yhdistelmämuovi, joka kutistuu alle 1 % Tämä yhdistelmämuovi on lähempänä kutistumatonta kuin mikään aiemmista, joten voimme puhua todellisesta läpimurrosta! Vuodesta 1950 lähtien on kutistumista vähennetty lisäämällä yhdistelmämuovien fillerilatausta. Voimakas kovettumiskutistuminen on edelleen metakrylaattimuovimatriisin tyyppiominaisuus, joten viimekädessä kutistumisongelma voidaan ratkaista ainoastaan muuttamalla muovipohjaa. 3M ESPE on ratkaissut ongelman innovatiivisella siloraanirengasrakenteella, jossa siloksaanirenkaaseen on kiinnittyneinä neljä oksiraaniyksikköä, joiden välityksellä molekyylien ketjuuntuminen eli yhdistelmämuovin kovettuminen tapahtuu. Lähes kutistumattoman Filtek Silorane täytemateriaalin ja metakrylaattiyhdistelmämuovien kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. Lähde: University of Manchester Yhdistelmämuovikemia perustuu siloraanimolekyylin avautuviin rengasosiin, joiden ansiosta paikkamateriaalin kutistuma on alle 1 %. Siloraanikemia luo uuden yhdistelmämuovikategorian. Filtek Silorane on lähes kutistumaton taka-alueen yhdistelmämuovi. Alla oleva kuva osoittaa, kuinka siloraanipohjainen yhdistelmämuovi reagoi molekyylitasolla vähentäen dramaattisesti kutistumaa verrattuna metakrylaattipohjaisiin yhdistelmämuoveihin. Silorane Volymetrinen kutistuminen <1 % ¹ Avautuessaan rengasmaisten oksiraaniosien reaktiiviset päät loittonevat toisistaan kompensoiden siloraanimolekyylien ketjuuntumisessa syntyvän kutistuman. ¹ Volymetrinen kutistuminen testattiin bonded disc -menetelmällä. Metakrylaatti Volymetrinen kutistuminen Lineaariset metakrylaattimonomeerit sitoutuvat toisiinsa muodostaen ketjuja. Jokaisessa sidoskohdassa tapahtuu pieni kutistuma, mutta yhteisvaikutus on suuri!

4 Vähäinen kutistuma pienentää kovettumisjännitystä. Filtek Silorane täytemateriaali vähentää kovettumisjännitystä metakrylaatteihin verrattuna jopa 80 % Lähde: University of Amsterdam (ACTA) Yhdistelmämuovin kovettumiskutistuma muodostaa voimia, jotka rasittavat hammasta ja sen kaviteettiseinämiä. Kovettumiskutistuman lisäksi kovettumisnopeus (polymerisaatiokinetiikka) ja materiaalin sisäinen liike ennen kovettumista ( gel point ) vaikuttavat kovettumisjännityksen tasoon. Voimakkaasti ja nopeasti kutistuva, sisäisesti jäykkä materiaali aiheuttaa suurimman kovettumisjännityksen. Kovettumisjännityksen pienentäminen vähentää hampaan kuspien keskinäistä liikettä, kiillehalkeamariskiä ja jälkisensitiivisyyttä. Myös hampaan ja paikkamateriaalin välinen sidos ei joudu yhtä suuren rasituksen alaiseksi kuin aiemmin metakrylaattipohjaisilla yhdistelmämuoveilla - kaviteetin saumavuotojen syntymisriski on pienempi. Kaaviossa kovettumisjännitys verrattuna volymetriseen kutistumiseen osoittaa, että Filtek Silorane kutistuu vähiten ja aiheuttaa pienimmän kovettumisjännityksen. ( Jännitystesti: tensilometri; kutistumistesti: bonded disc -menetelmä.) Lähde: Kovettumisjännitys, University of Amsterdam (ACTA); Kutistuma, 3M ESPE sisäinen tutkimus. Eniten stressiä MPa 50 Finite element -analyysi osoittaa miten Filtek Silorane täytemateriaali pienentää kovettumiskutistuman aiheuttamia ongelmia. Siloraanitäyte ei aiheuta harmaita korkean stressin alueita, jolloin 0 hampaan kiillevauriot ja kaviteetin saumavuodot todennäköisesti Täyte: Filtek Silorane Täyte: QuixFil Vähiten stressiä syntyvät. Lähde: University of Minnesota. Vähäinen hampaan muodonmuutos hammaspaikkauksessa on todiste pienentyneestä kovettumisjännityksestä. Tutkimuksessa verrattiin Filtek Silorane täytemateriaalia neljään metakrylaattipohjaiseen yhdistelmämuoviin. MOD kaviteeteissa Filtek Silorane täytemateriaalipaikkaus aiheutti pienimmän kuspisiirtymän. [Menetelmä: Electronic Speckle Patterns Interferometry (ESPI)] Lähde: University of Geneva

5 Filtek Silorane täytemateriaali parantaa yhdistelmämuovitäytteen saumatiiviyttä. Siloraanihammaspaikkaukseen tarvitaan myös toimiva sidosmenetelmä, joka kiinnittyy sekä kosteaan (hydrofiiliseen) hammaspintaan että hyvin hydrofobiseen (vesipakoiseen) Silorane paikkamateriaaliin. 3M ESPE Silorane sidosmenetelmän itse-etsaava primeri ja sidosaine on kahden pullon menetelmä, jolla saadaan erinomainen sidoslujuus kiilteeseen ja dentiiniin. Menetelmää käytettäessä jälkisensitiivisyyden riski on pieni, mikä on itse-etsaavan sidosmenetelmän yksi tärkeimmistä eduista verrattuna erillisen etsaushapon käyttöön dentiinillä. Huom! Menetelmää käytetään vain Filtek Siloranen sidostamiseen. Filtek Silorane täytteet saavuttivat huomattavasti korkeammt repäisylujuusarvot lämpörasitustestin jälkeen verrattuna johtaviin metakrylaattiyhdistelmämuovimenetelmiin. Lähde: University of Zurich Alhainen kovettumisjännitys ja erinomainen sidoslujuus: kliinisen onnistumisen perusta. Perinteinen yhdistelmämuovi: sidosaine ja kutistumisvoimat aiheuttavat sauman jo kovetusvaiheessa. Hyvän sauman aikaansaaminen alkaa oikealla kemialla. Filtek Silorane ja ideaalinen sidosainejärjestelmä on suunniteltu toimimaan yhdessä, jolloin tuloksena on: erinomainen saumatiiviys vähentyneet saumaraot ja saumavuodot vähentynyt saumojen värjäytyminen vähentynyt sekundäärikarieksen riski vähentynyt kiilleseinämien murtumisriski vähentynyt jälkisensitiivisyys Sidoslujuus Sidoslujuus Polymerisaatiostressi Polymerisaatiostressi Erinomainen saumatiiviys Filtek Silorane täytemateriaalilla saadaan kestävämmät täytteen saumat, koska kutistumisvoimat eivät ylitä sidoslujuusarvoja eikä primäärisaumoja synny. Filtek Silorane täytemateriaalilla saadaan paremmat saumatiiviysarvot MOD täytteissä ennen ja jälkeen purentasimulaatiota verrattuna johtaviin metakrylaattipaikkausmenetelmiin (SEM analyysit). Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus

6 Filtek Silorane täytemateriaalin edut. Käsiteltävyys Erittäin hyvä Filtek Silorane täytemateriaalin adaptaatio: ensimmäinen paikkamateriaalikerros tarttuu sidosaineeseen ilman flow-materiaalia Yhdeksän minuutin työskentelyaika operointivalossa Ei paakkuuntumista ja täyte säilyttää muotonsa operointivalossa Nopea ja helppo kiillottaa Saatavana sekä kapseleissa että ruiskuissa Filtek Silorane täytemateriaali sietää operointivaloa paljon pidempään kuin muut taka-alueelle tarkoitetut yhdistelmämuovit. Täytteen rakentaminen, muotoilu ja kontaktin tekeminen on mahdollista hyvässä valaistuksessa. Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus Esteettisyys Veden imeytyminen ISO 4049 ja Delta-E kahvivärjäytymämittausten perusteella Filtek Silorane kutistumaton taka-alueen täytemateriaali on hydrofobisempi ja vähemmän altis värjäytymille kuin muut testatut johtavat yhdistelmämuovit. Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus Saatavana neljä suosittua värisävyä: A2, A3, B2, C2 Hyvä kiillottovuus Täytemateriaali on hydrofobinen (vesipakoinen) - alhainen veden imeytyminen vähentää värjäytymisen riskiä verrattuna metakrylaattipohjaisiin materiaaleihin Bakteerien sitoutuminen on vähäisempi verrattuna muihin yhdistelmämuoveihin Lähde: University of Regensburg Kestävyys Filtek Silorane kutistumattoman takaalueen täytemateriaalin taivutuslujuus on parempi kuin monilla kliinisesti testatuilla yhdistelmämuoveilla, ja on huomattavasti ISO 4049 standardin 80 MPa rajaarvojen yläpuolella. Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus Hyvä puristuslujuus purenta rasituksen alaisiin täytteisiin Suuri taivutuslujuus suojaa ja tukee hammasta kiillevaurioilta Kulumiskestävyys ACTA testi Kliinisissä testeissä paikkamateriaalin lujuus ja kestävyys on samaa luokkaa kuin metakrylaattipohjaisilla yhdistelmämuovimateriaaleilla

7 Siloraanihammaspaikkaukseen tarvitaan täytemateriaalin lisäksi toimiva sidosmenetelmä, joka kiinnittyy sekä kosteaan (hydrofiiliseen) hammaspintaan että hyvin vesipakoiseen (hydrofobiseen) Silorane-paikkamateriaaliin. 1. Silorane sidosmenetelmään kuuluu itse-etsaava valokovetteinen primeri, joka on vesietanolipohjainen ja perustuu metakrylaattikemiaan. Vesihakuisten muovikomponenttien lisäksi etsaushappo vapautuu. 2. Silorane sidosmenetelmän sidosaine sisältää erittäin vesipakoisen metakrylaatin lisäksi saman fosfaattipohjaisen metakrylaattimuovin kuin primeri. Valokovetettaessa Silorane sidosaineen reaktiivisen happaman fosfaattiryhmän ja Silorane paikkamateriaalin välille syntyy kovalenttinen sidos. 3. Itse Silorane täytemateriaalissa kovettuminen tapahtuu kationisen rengasrakenteen avautumisen ja ketjuuntumisen seurauksena. Kaikissa ketjuuntumis- / kovettumisreaktioissa on katalysaattorina kamfrokinoni, joka pystyy muuttamaan sinisen valon energian kemialliseksi energiaksi sekä metakrylaattien radikaalipolymerisaation että Siloranen kationisen rengasavautumisreaktion käynnistämiseksi. Yksityiskohtainen ohje Filtek Silorane täytteen tekemiseksi Purentarasituksen alainen takaalueen yhdistelmämuovitäyte uusitaan. Täytteen lohkeaminen ja saumavuoto ovat aiheuttaneet sekundäärikariesta. Valitse täytteen väri neljästä vaihtoehdosta: A2, A3, B2, C2. Täytemateriaalin kameleontti -efekti parantaa täytteen sopivuutta hampaaseen. Itse-etsaavalla Silorane primerilla käsitellään kaviteetin kiinnityspintaa vähintään 15 sekuntia. Käytä mustaa annostelutikkua. Tarvittaessa otetaan lisää primeria, jotta pinta pysyy varmasti kosteana koko käsittelyn ajan. Puhalla kaviteetti kuivaksi ilmapuustilla. Aloita kevyesti, jotta vesietanoli liuotin alkaa haihtua ja jatka kunnes pinta muuttuu liikkumattomaksi. Koveta primeri 10 sekunnin valokovetuksella. Kaviteetin tulee jäädä kiiltäväksi. Huom! Sidosaine on hyvin tiksotrooppinen. Pulloa on ravistettava ennen käyttöä ja ennen aplikointia ja korkin avaamista sitä on pidettävä hetki alassuin. Ravista Silorane sidosainepulloa, aine muuttuu hyvin juoksevaksi (tiksotrooppista). Käännä pullo alassuin hetkeksi ja avaa korkki. Purista pullosta tippa kertakäyttöiseen vientimaljaan ja sivele vihreällä annostelutikulla kovetetun primerin päälle. Sidosaine levittyy tasaiseksi kerrokseksi sisältämiensä nanofillerien ansiosta. Pintaa puhalletaan kevyesti leviämisen varmistamiseksi. (Sidosaineessa ei ole haihtuvia liuottimia.) Mahdollinen adhesiiviylimäärä poistetaan kuivalla annostelutikulla. Koveta adhesiivia 10 sekuntia valokovetuksella Täytemateriaali kestää operointivaloa noin 9 minuuttia ennen kuin kovettuminen käynnistyy! Täytemateriaali annostellaan korkeintaan 2,5 mm kerroksissa. Kovettumissyvyys varmistettava! 20 sekunnin kovetus voimakkaalla (yli 1000mW/ cm²) LED- valokovettimella. Pienempitehoisilla LED- ja wolframhalogeenikovettimilla on valokovetusaika 40 sekuntia. (Plasma- ja laservalokovettimet ovat kontraindikoituja - tuottavat liikaa lämpöä!) Koska Silorane paikkamateriaalin pintaan ei muodostu metakrylaattien happi-inhibitiokerrosta, on täytteen pinta viimeisteltävissä helposti ja nopeasti. Luja ja kestävä Filtek Silorane täyte viimeisteltynä. Yhdellä värisävyllä tehty täyte on esteettinen.

8 Filtek Silorane taka-alueen yhdistelmämuovimenetelmän edut. Ensimmäinen yhdistelmämuovi, joka kutistuu alle <1% Luja ja kestävä purennassa Pieni veden imeytyminen vähentää merkittävästi täytteen värjäytymisen riskiä Röntgenopaakki 4 eri värisävyä: A2, A3, B2, C2 (kapseleissa tai ruiskuissa) 9 minuutin työskentelyaika operointivalossa Hyvä käsiteltävyys; paakkuuntumaton ja pitää muotonsa kaviteetissa ennen valokovetusta Oma erityinen sidosmenetelmä takaa lujat sidokset hampaaseen Erinomainen saumatiiviys Alhainen jälkisensitiivisyys Filtek Silorane lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaalin kapseliperuspakkaus (4771I) Tilaustiedot Tuotenumero Sisältö 4771I 4772I peruspakkaus Pakkaus sisältää: 80 x 0,2 g kapselia (4 purkkia kutakin 20 kapselia, sävyt A2, A3, B2,C2); 1 x 5 ml primeria; 1 x 5ml sidosainetta; 100 annostelutikkua (50 mustaa, 50 vihreää); 1 sekoitusmalja; 1 värimalliskaala peruspakkaus Pakkaus sisältää: 4 x 4 g ruiskua (1 kutakin sävyä - A2, A3, B2,C2); 1 x 5 ml primeria; 1 x 5 ml sidosainetta; 100 annostelutikkua (50 mustaa, 50 vihreää); 1 sekoitusmalja; 1 värimalliskaala Tuotenumero Sisältö 4772A2 ruiskurefilli 1 x 4 g ruisku, sävy A2 4772A3 4772B2 ruiskurefilli 1 x 4 g ruisku, sävy A3 ruiskurefilli 1 x 4 g ruisku, sävy B2 4771TK 4772TK kokeilupakkaus Pakkaus sisältää: 20 x 0,2 g kapselia sävy A3; 1 x 5 ml primeria; 1 x 5 ml sidosainetta; 100 annostelutikkua (50 mustaa, 50 vihreää); 1 sekoitusmalja kokeilupakkaus Pakkaus sisältää: 1x 4 g ruisku sävy A3; 1 x 5 ml primeria; 1 x 5ml sidosainetta; 100 annostelutikkua (50 mustaa, 50 vihreää); 1 sekoitusmalja 4772C2 ruiskurefilli 1 x 4 g ruisku, sävy C Silorane sidosmenetelmän itse-etsaava primeri ja sidosaine 1 x 5ml primeri; 1 x 5 ml sidosaine; 100 annostelutikkua (50 mustaa, 50 vihreää) 4773P Silorane sidosmenetelmän itse-etsaava primeri 1 x 5 ml primeri 4771A2 kapselirefilli 20 x 0,2 g kapselia, sävy A2 4773B Silorane sidosmenetelmän sidosaine 1 x 5 ml sidosaine 4771A3 kapselirefilli 20 x 0,2 g kapselia, sävy A3 4771B2 kapselirefilli 20 x 0,2 g kapselia, sävy B2 4771C2 kapselirefilli 20 x 0,2 g kapselia, sävy C2 Hammashoitotuotteet Lars Sonckin kaari 6, PL Espoo Puh. (09) M, ESPE ja Filtek ovat 3M:n tai 3M ESPE AG:n rekisteröimiä tavaramerkkejä AdheSE, CeramX, Charisma, ELS, Estelite, EsthetX, EvoCeram, Grandio, Herculite, Premise, QuiXfil, Sigma, Spectrum, TPH, Tetric, Venus, Xeno ja Xtrafil eivät ole 3M:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Painettu Suomessa. 3M 2008.

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Lasi-ionomeerit Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Perinteiset lasi-ionomeerit Lasiionomeeriteknologia pitää pintansa! Hyvät tutkitut materiaalit Bioyhteensopivuus Fluoridin vapautuminen Hyvä saumatiiveys

Lisätiedot

Impregum -tarkkuus sekä yksiettä kaksifaasitekniikkaan

Impregum -tarkkuus sekä yksiettä kaksifaasitekniikkaan Impregum -tarkkuus sekä yksiettä kaksifaasitekniikkaan Impregum Penta Soft Impregum Penta DuoSoft Uuden sukupolven polyeetteritarkkuusjäljennösaineet 3M ESPE Impregum Penta Soft. Impregum-tarkkuus yksivaihetekniikkaan.

Lisätiedot

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä.

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Esittelyssä ensimmäinen paikkausjärjestelmä, jossa nopeus ja helppo käsiteltävyys yhdistyvät erinomaiseen esteettisyyteen. GC Fuji IX GP EXTRA ja G-Coat PLUS

Lisätiedot

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Esteettiset juoksevat muovit GC:ltä. G-ænial & Universal Juoksevien muovien käsittelyominaisuudet Normaali täyteaineiden kestävyys. G-ænial juoksevien muovien uusi sukupolvi Etsitkö juoksevaa yhdistelmämuovia

Lisätiedot

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin.

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. UUTTA Kerr SonicFill yhdistelmämuovi KaVo SONICfill Teknisiä taustatietoja. KaVon ja Kerrin

Lisätiedot

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II 3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II Aikaa säästävä, tehokkuutta lisäävä ja miellyttävä potilaalle Kokeile Imprint II jäljennösmateriaaliperheen uutta ja nopeaa jäljennösainetta

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet 27.9.2011 Liite 8 Paikkamateriaalit Charisma flow A2 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma flow A3 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma PLT A1 Charisma PLT A2 Charisma

Lisätiedot

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI Yksinkertaisesti kaunista EHL, HLT Maarit Salonen-Kemppi Hammas Botnia Oulu SYNERGY D6 Helppokäyttöinen ja esteettinen Olen käyttänyt Synergyä etuhammastäytteisiin, etuhampaiden

Lisätiedot

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21.

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. Messukampanjat Hammaslääkäripäivät 2015 Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015 Bisco Spotlight 2015 Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora

Lisätiedot

Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja 1.10.2012

Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja 1.10.2012 Opetuksen sisältö ja tavoitteet Korjaavan karieshoidon materiaaleista 4.10.2012 Biomateriaalit I Yhdistelmämuovit Anja Kotiranta, Helsingin yliopisto opetuksessa käydään läpi korjaavassa karieshoidossa

Lisätiedot

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use FI IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Lisätiedot

Fusion Admira Admira nanohybridi ormocer täytemateriaali

Fusion Admira Admira nanohybridi ormocer täytemateriaali Admira Fusion Admira Fusion nanohybridi ORMOCER täytemateriaali Admira Fusion Puhtaasti keramiapohjainen Erittäin innovatiivinen ORMOCER tekniikka kehitettiin Fraunhoferin silikaatteja tutkivassa instituutissa,

Lisätiedot

nopeampi helpompi ainutlaatuinen

nopeampi helpompi ainutlaatuinen Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella!

Lisätiedot

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys.

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. Luonnollista estetiikkaa G-ænial GC:ltä Etsintä on päättynyt. Kun tarvitset

Lisätiedot

Sidostus joka tilanteeseen.

Sidostus joka tilanteeseen. Sidostus joka tilanteeseen. 3M ESPE sidosmenetelmät Scotchbond Monitoimi Yleissidosaine Scotchbond 1 Yksikomponenttinen sidosaine Prompt L-Pop Itse-etsaava sidosaine Tuotekehityksen Klassinen menetelmä

Lisätiedot

Tetric EvoCeram. Nano-optimoitu muotoiltava keramia

Tetric EvoCeram. Nano-optimoitu muotoiltava keramia Tetric EvoCeram Nano-optimoitu muotoiltava keramia EVOLUUTIO ON JATKUVAA KLIININEN MENESTYS SAAVUTETAAN VALITSEMALLA KEHITYKSEN ANSIOKKAIN OSA: Tetric EvoCeram Enemmän kuin PERINNE Asiantuntevaa YHDISTELMÄMUOVIOSAAMISTA

Lisätiedot

Imprint 4 A-silikoni jäljennösaine. Jäljennösaine. josta myös potilaasi pitävät

Imprint 4 A-silikoni jäljennösaine. Jäljennösaine. josta myös potilaasi pitävät A-silikoni jäljennösaine Jäljennösaine josta myös potilaasi pitävät Ajansäästöä ja tarkkuutta, potilasta unohtamatta. : Edistyksellinen A-silikoni tarkkuusjäljennösaine. Sisäisen lämpöreaktion ansiosta

Lisätiedot

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Tutkimuksen mukaan paras sidosaine Viime vuosina hammaslääketieteen adhesiivien kehitys on ollut valtavaa. Voco on työskennellyt johdonmukaisesti ja pikkutarkasti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

06.10.11 1 (7) Anne Komulainen SUUNTERVEYDEN TARVEAINEHANKINTA. Kysymys 1:

06.10.11 1 (7) Anne Komulainen SUUNTERVEYDEN TARVEAINEHANKINTA. Kysymys 1: 06.10.11 1 (7) Anne Komulainen SUUNTERVEYDEN TARVEAINEHANKINTA Kysymys 1: Tarjouspyynnössä liite 4 sarake C Ehdottomat vaatimukset pakkauskoilla (20x0,2 g) ja tuotemerkeillä ( vivapen ) määritellään tuotteet

Lisätiedot

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen GC Fuji II LC paikkaustekniikka Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Preparoi kaviteetti ja vie GC Cavity Conditioner, joka poistaa smear layer kerroksen ja suojaa dentiinitubulukset. Vie sekoitettu Fuji

Lisätiedot

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille 3M ESPE Astringent retraktiopasta Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille Uutta! Yhteensopiva sekä polyeetterin että VPS jäljennösaineen kanssa! Helpompi retraktio kapseliannostelulla Indikaatiot

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Auto ja muotoilu - Maailma on täynnä efektejä Muotoilluista pinnoista ja sävyistä on tullut olennainen osa autojen

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER Korkea- ja tasalaatuinen pistoolivaahto, joka sopii myös erittäin vaativalle käyttäjälle sekä erittäin ankariin olosuhteisiin. Hyvin tasainen ja tiheärakenteinen vahva

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Hyödynnä Plandentin kevättarjoukset

Hyödynnä Plandentin kevättarjoukset Tarjoukset voimassa 30.4.2014 asti.* * ellei toisin ilmoiteta tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät alv:n. Lisäedut eivät koske kirjallisia tarjouksia. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin,

Lisätiedot

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina.

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina. TrendyNailWraps kynsikalvot on valmis- tettu Yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle, joka on niin kestävä että sen pintaa voidaan karhentaa. TrendyNailWraps kynsikalvojen päälle voidaan laittaa

Lisätiedot

Juurenhoidon materiaalit

Juurenhoidon materiaalit 1 1116 Juurenhoidon materiaalit DS Hypokloriitti 2,5 % Helppo annostelu tippanokka pullo, 100 ml Til.nro 130500 DS Hypokloriitti 5% Helppo annostelu tippanokka pullo, 100 ml Til.nro 130499 DS Hypokloriitti

Lisätiedot

Gradia Core TM. ja Fiber Post TM. GC:ltä. Täydellinen järjestelmä. esteettisen pilarin rakentamiseen. ja sementoimiseen.

Gradia Core TM. ja Fiber Post TM. GC:ltä. Täydellinen järjestelmä. esteettisen pilarin rakentamiseen. ja sementoimiseen. Gradia Core TM ja Fiber Post TM GC:ltä. Täydellinen järjestelmä esteettisen pilarin rakentamiseen ja sementoimiseen. Helpota jokapäiväistä työtäsi järkevällä järjestelmällä Haluatko yhdistää yksinkertaiset

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

Sementointioppaasi. Multilink Automix

Sementointioppaasi. Multilink Automix Sementointioppaasi Multilink Automix Tools VARUSTEET Universal YLEISSEMENTTI UUTUUS Ivoclean Mukana myös Liquid Strip Kaikkeen sementointiin Ivoclean Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope. VALINTAOPAS KIINNITYSSEMENTIN Lasi-ionomeeri Resiinimodifioitu Resiinimodifioitu TYYPPI lasi-ionomeeri lasi-ionomeeri GC Fuji I GC Fuji CEM GC Fuji PLUS SEMENTOINTI- INDIKAATIOT Metallirunkoiset työt Yhdistelmämuovi/

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU

SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU Markus Similä SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU Syventävien opintojen kirjallinen työ Syyslukukausi 2014 Markus Similä

Lisätiedot

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin Näe asiat uudessa valossa D-Light Pro GC:ltä Kahden aallonpituuden LED-valokovetin GC:n D-Light Pro on suuritehoinen, kahden aallonpituuden LED-valokovetin, joka on kehitetty tuomaan lisää vaihtoehtoja:

Lisätiedot

One and. only G-BOND. GC: Itä.

One and. only G-BOND. GC: Itä. One and only G-BOND GC: Itä. F I R S T I S Q U A L I T Y GC G-BOND Peruspakkaus Sisältö: 5 ml:n pullo G-BOND, 50 kpl:n pakkaus micro-tip-annostelukärkiä, yksi microtip- varsi, yksi annostelumalja ja käyttöohjekortti.

Lisätiedot

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use FI IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Lisätiedot

Express 2. Parannetut hydrofi iliset A-silikoni jäljennösaineet

Express 2. Parannetut hydrofi iliset A-silikoni jäljennösaineet Express 2 Parannetut hydrofi iliset A-silikoni jäljennösaineet Luja A-silikoni= Kehittynyt VPS (vinyylipolysiloksaani) Indikaatiot: Kaikki tarkkuusjäljennökset: kruunut, sillat, inlayt ja onlayt ja ortodonttiset

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM 2006 D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete D8239 HS Hidas Kovete D8427 HS Sekoitussävy

Lisätiedot

Mikrosementin asentaminen

Mikrosementin asentaminen Mikrosementin asentaminen 1. Pinnan valmistelu Pinnan tulee olla kauttaaltaan puhdas ja tasainen. Mikäli pinnassa on eri materiaalien yhtymäkohtia (materiaalien eri imukyky), lisää kaksi (2) kerrosta Impoxy

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Tilaa tarveaineita 800 eurolla saat pääsiäismakeisia

Tilaa tarveaineita 800 eurolla saat pääsiäismakeisia * ellei toisin ilmoiteta tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät alv:n. Lisäedut eivät koske kirjallisia tarjouksia. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, emme vastaa painovirheistä. www.plandent.fi

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio 19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineet vaikuttavat kylmänä kovettuvien hiekkojen kovettumisominaisuuksiin. Tällöin vaikuttavina

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- laimenna 1:1

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla.

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla. Käyttöohje (suomi) Ominaisuudet ParaCore on yhdistelmämuovipohjainen, kaksoiskovetteinen, röntgenopaakki pilarimateriaali, joka on pakattu 5 ml ruiskuihin tai 25 ml ampulleihin. Materiaalia on saatavana

Lisätiedot

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali Thermowood Thermowood Metsä Woodin ThermoWood on lämpökäsiteltyä puuta. Lämpökäsittely vaikuttaa pysyvästi puun ominaisuuksiin. Käsittelyn ansiosta puu on kestävämpää, mittapysyvämpää ja sillä on parempi

Lisätiedot

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen?

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? TAUSTAA Moni ihminen lapsista aikuisiin saakka on varmasti joskus pohtinut hiilidioksidiin liittyviä

Lisätiedot

Top Dent-jäljennösaineet

Top Dent-jäljennösaineet Top Dent-jäljennösaineet Käsikäyttöiset jäljennösaineet Impress A Laadukkaat A-silikonipohjaiset jäljennösaineet Light Body Top Dent Light Body -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on yksivaiheisissa

Lisätiedot

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN Tärkeää tietoa lääkevalmisteen LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN VELCADE (bortetsomibi) 3,5 mg injektiopullo ihon alaiseen tai laskimon sisäiseen käyttöön OIKEA LIUOTTAMINEN, KUN VALMISTE ANNETAAN

Lisätiedot

Täydellisen tasapainoinen

Täydellisen tasapainoinen Täydellisen tasapainoinen Fujirock EP Fujirock EP OptiFlow GC:ltä. Kolme ensiluokkaista tyypin 4 kipsiä tarkkojen ja mitoiltaan stabiilien huippukipsimallien tekoon soveltuu kaikkiin tarkoituksiin, hyvä

Lisätiedot

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Uuden sukupolven joustavat pienkohdepoistolaitteet Nederman on tuonut markkinoille uuden sukupolven helposti käsiteltävät ja liikuteltavat

Lisätiedot

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured Bisco CE 0459 ACE ALL-BOND TE Universal Dental Adhesive System Dual- Cured FI Licensed under 1 or more of the following U.S. Patents: 7,748,980, 5,789,610, 5,270,351 & 5,401,783. See also U.S. Patent 5,348,988.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

Edut. Deep Clarifying Shampoo. Instant Keratin Infusion. Smooth Extending Shampoo. Boost Shine Drops

Edut. Deep Clarifying Shampoo. Instant Keratin Infusion. Smooth Extending Shampoo. Boost Shine Drops SUPREME KERATIN Klikkaa tästä saadaksesi tuotteista enemmän tietoa: Edut Deep Clarifying Shampoo Instant Keratin Infusion Smooth Extending Shampoo Smooth Conditioning Gloss Mask Boost Shine Drops ASK Education

Lisätiedot

Arkkioffset-painovärit

Arkkioffset-painovärit RESISTA RAPIDA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION More than just ink Synergia tuottaa innovaatioita Teknologia INNOVAATIO Know-how Kokemus Teknologia on vain niin onnistunutta kuin sen avulla saadut

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor Ultra Classic Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Classic Uuden sukupolven PP-maaviemäri Uponor Ultra Classic

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... OHJEKIRJA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tavoitteet... 3 Työturvallisuus... 3 Polttokennoauton rakentaminen... 4 AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... 5 POLTTOKENNOAUTON TANKKAUS - polttoainetta

Lisätiedot

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivut Päiväys: 11/04 Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivupaneeli Tuotteet: on ainutlaatuinen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon tarveaineet

Suun terveydenhuollon tarveaineet Suun terveydenhuollon tarveaineet 1. Hintaliite taulukosta puuttuu Tai vastaava merkintä, pyydämme lisäämään sen hintaliitetaulukkoon. Pahoittelumme virheestä, teksti lisätty Hintaliitteelle. 2. Onko kysymysten

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

PUHDISTUS JA PYYHINTÄ

PUHDISTUS JA PYYHINTÄ Oikeat pyyhetarvikkeet mahdollistavat työn sujuvuuden ja kustannussäästöt PUHDISTUS JA PYYHINTÄ Tarkastele käyttettyjä konepyyhkeitänne. Huomaatko että niistä valtaosa on vain osittain likaisia? Koska

Lisätiedot

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt Jakaantumislaki 1 Teoriaa 1.1 Jakaantumiskerroin ja assosioituminen Kaksi toisiinsa sekoittumatonta nestettä ovat rajapintansa välityksellä kosketuksissa

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

Kun yritän luoda täydellisen kuvan, käytän aina tarkoin määriteltyjä

Kun yritän luoda täydellisen kuvan, käytän aina tarkoin määriteltyjä Täydellisen kuvan niksit Kun yritän luoda täydellisen kuvan, käytän aina tarkoin määriteltyjä suuntaviivoja. Kutsun niitä 9 elementiksi. Tässä artikkelissa käyn läpi mitä tarvitsen ja mitä otan huomioon

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Korkean suorituskyvyn hiusväri rasittamatta hiuksia!

Korkean suorituskyvyn hiusväri rasittamatta hiuksia! TIE TOA VÄ REIS TÄ Korkean suorituskyvyn hiusväri rasittamatta hiuksia! ELUMEN- superväri on uusi täydellinen ja tehokas hiusväri, joka antaa poikkeuksellisen hyvän kiillon ja hehkuvan värin sekä erityisen

Lisätiedot

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Perinteinen epoksipinnoite ja TEKNOPUR 300-20 C:ssa suoritetun iskunkestotestin jälkeen. Vertaansa vailla olevaa puhdasta

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

0kk+ vastasyntyneille 3kk+ hidas 6kk+ keskinopea vellitutti 6kk+ 9kk+ nopea monivirtaus (kolme erilaista virtaustyyppiä tutin asennosta riippuen).

0kk+ vastasyntyneille 3kk+ hidas 6kk+ keskinopea vellitutti 6kk+ 9kk+ nopea monivirtaus (kolme erilaista virtaustyyppiä tutin asennosta riippuen). Lovi dynaaminen pullotutti on maailman ensimmäinen useista eri silikonityypeistä samaan muottiin rakennettu pullotutti (heterogeenisten silikonikerrosten tekniikka). Dynaaminen tutti joustaa kuten rinnanpää

Lisätiedot

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille Helpoin tapa. Start Easy -pikavoiteet Uudet Start Easy tuotteet ovat turvallisia ja helppoja käyttää. Easy -sarjaan kuuluu

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN Alere i Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET N SIVUN Alere i yhdistää nopeuden ja tarkkuuden hyödyt. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja potilaiden testauksessa ja kliinisessä päätöksenteossa.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöopas. EasySpray- ja Duplospraypaineensäätölaitteiden. käyttö

Käyttöopas. EasySpray- ja Duplospraypaineensäätölaitteiden. käyttö Käyttöopas EasySpray- ja Duplospraypaineensäätölaitteiden oikea käyttö b EASYSPRAY- ja DUPLOSPRAY EASYSPRAY-paineensäätölaitteen käyttö (avoleikkauksiin) Aseta 9 V:n paristo EASYSPRAYpaineensäätölaitteeseen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Araldite 2033 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Itsestäänsammuva UL 94 V-0 Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Korkea lujuus

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen

3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen 3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen 7200-sarjan vahvistetut, kaksikomponenttiset epoksiliimat ovat hyvä esimerkki erinomaisista rakenneliimoistamme. Tuote kehitettiin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Quality from start to finish 21.7.2014 1

Quality from start to finish 21.7.2014 1 21.7.2014 1 Kiillotuksen perussäännöt: Sääntö #1: Aloita vähiten aggressiivisella työkalulla tai kiillotusaineella, jolla työ saadaan tehtyä. Kiillotus käsin on vähiten aggressiivista. Seuraavaksi tulee

Lisätiedot