JOKELAN ALUEURAKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017"

Transkriptio

1 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA URAKKAOHJELMA

2 Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja TIETOJA HANKKEESTA Alueurakan kohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Alueurakan johtovelvollisuudet Työhön määrääminen TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Jätteiden vastaanottopaikka Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYÖN SOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen Sopimusajan jatkaminen Välitavoitteet... 12

3 Sivu Tehtäväkohtaiset sanktiot Innovaatiokannusteet VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Kokonaishinta Lisä- ja muutostyöt Laskujen maksuaika ja viivästyskorko ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Katselmukset Työmaakokoukset Vahinkoraportointi Työmaapäiväkirja Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ AYSE: n tarkennus Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle... 20

4 Sivu 4 1. TILAAJA 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja tilaajana toimii Tuusulan kunnan Tekninen toimi postiosoite PL 60, TUUSULA puhelin (09) Tilaajan yhteyshenkilönä toimii kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen. 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1. Alueurakan kohde Urakan kohteena on Jokelan katu- ja liikennealueiden, viheralueiden sekä puistojen talvi- ja kesähoitotyöt sisältäen puhtaanapidon sekä kunnan kiinteistöjen viheralueiden kesähoitotyöt. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta (varsinainen alueurakka) ja urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat (erillisen työtilauksen perusteella suoritettavat tehtävät). Kokonaishintaan sisältymättöminä tehtävinä ovat: Erikseen määriteltyjen ja tilattavien hoito- ja kunnossapitotöiden työsuoritukset (kohta yksikköhinnoilla suoritettavat tehtävät), joiden maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä tai on alihankkijan alihankkija.

5 Sivu 5 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Henkilöstö Urakan johdolla tulee olla vähintään 3 v työkokemus vastaavanlaisista kunta-alan töistä. Katukunnossapidon työjohdolla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja viheralueiden työnjohdolla vähintään puutarhurin koulutus. Molemmilla tulee olla vähintään 3 v työkokemus vastaavanlaisista kunta-alan töistä sekä voimassa oleva tieturva II kortti. Urakan laatuvastaavan tulee olla ammattitaitoinen ja omata vähintään 3 v työkokemus vastaavista kunta-alan töistä sekä voimassa oleva tieturva II kortti. Työkoneissa tulee olla ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa - ja puhtaanapitotöihin. Kuljettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Kuljettajilla tulee olla voimassaoleva Tieturva I kortti. Urakan työkieli on suomi. Autot, koneet ja lisälaitteet Työkoneiden tulee olla kyseiseen työhön soveltuvia ja täytettävä ainakin seuraavat vaatimukset: käytettävissä kuorma-auto paino vähintään 16tn auraus- ja polanteenpoistovalmiudella auraukseen käytettävän koneen paino vähintään 3,5tn auraustyöhön soveltuva aura, joka on varustettu kumireikäterällä tai hammastuksella. kauhontatöissä kauha joka on tarkoitettu lumen kuormaukseen kooltaan vähintään 1,5 m 3, jossa hammastettu terä. liukkauden torjuntatöissä hiekoituskauha tai vastaava, jonka hiekoituksen työleveys on vähintään koneen leveys. pinnan tasaukseen käytettävissä tiehöylä paino vähintään 14 tn, apuna on käytettävä lumitopparia tai peräkonetta hiekanpoistoon ja puhtaanapitoon käytettävissä imulakaisulaite Alihankinnat Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin pääurakoisija Toiminnan mitoitus Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkilöstön) mitoitusperiaatteiden ohjeelliset vaatimukset:

6 Sivu 6 III Kp -luokan teiden ja katujen sekä kevyen liikenteen väylän A ja B luokkien auraus: 4 aurausyksikköä, kuljettajineen I ja II Kp -luokan teiden ja katujen auraus: 1 aurausyksikkö (kuorma-auto) polanteen poisto varustuksella, kuljettajineen polanteen poistoon 1 tiehöylä, kuljettajineen III Kp -luokan teiden ja katujen sekä kevyen liikenteen väylän A ja B luokkien auraus: 4 liukkaudentorjuntayksikköä, kuljettajineen I ja II Kp -luokan teiden ja katujen auraus: 1 liukkaudentorjuntayksikkö (kuorma-autossa), kuljettajineen tarvittaessa käytettävissä lumitöihin lumilinko, kuljettajineen Urakoitsijan kesä-, puhtaanapito- ja vihertöiden kalustonmitoitusperiaatteet ja ohjeelliset vaatimukset: puhtaanapitotöihin imulakaisulaite liukkaudentorjuntamateriaalin poistotöihin imulakaisulaite ja korkeapainepesuri nurmikonajoon kaksi ajettavaa ruohonleikkuria viimeistelyyn kaksi siimaleikkuria niittyjen leikkaamiseen keräävä ajettava ruohonleikkuri hiekan ja lehtien poistoon nurmikoilta keräävä harjakone vesakontorjuntaan koneellinen vesakkoleikkuri Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakka käsittää työkohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden, portaiden, linja-autopysäkkien, sadekatosten, pysäköintialueiden, torien, puistojen (mukaan lukien leikkipuistot), puistokäytävien, viheralueiden talvi- ja kesähoitotehtävät sekä puhtaanapito sekä kunnan kiinteistöjen viheralueiden kesähoitotyöt tehtäväluetteloiden mukaisesti. Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä sopimuksessa sovituin yksikköhinnoin Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (yleisen tehtäväluettelon mukaan) Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät on lueteltu asiakirjassa Tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset. Tehtäväluettelo perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisuun Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003.

7 Sivu Kokonaishintaan sisällytettävät muut tehtävät Seuraavista yleiseen tehtäväluetteloon kuulumattomista tehtävistä on laadittu erillinen tehtäväluettelo. Talvihoitoon liittyvien tehtävien suorittaminen edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on voimassa välisenä aikana. Muuna urakka-aikana urakoitsijan tulee olla tavoitettavissa työpäivinä klo Urakoitsijan edustajalla on oltava valmiudet ja valtuudet toimenpiteiden käynnistämiseen. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee järjestää niin, että tilaaja voi halutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa ajoneuvoseurannan avulla. Palveluntuottajan on esitettävä seurantaraportti pyydettäessä. Hiekoitushiekan poisto katu-, puisto-, piha- ja liikenneviheralueilta tulee suorittaa yhtenäisenä alueellisena toimenpiteenä. Urakkaan liittyvien jätteiden kuljetus-, vastaanotto- ja käsittelymaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Liukkaudentorjuntaan käytettävän materiaalin poistossa syntyvä jätteiden vastaanotto ja käsittelymaksut eivät kuulu urakkaan, vaan ko. materiaalin hävittäminen kuuluu tilaajan tehtäviin. Urakoitsijalle kuuluu tilapäisten välivarastoalueiden hankinta tarvittavine lupineen (esim. lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin, risujen ja lehtien työnaikainen varastointi). Urakoitsijan tulee osallistua asukasyhteistyöhön. Osallistuminen kuuluu urakoitsijalle erityisesti silloin, kun asukkaiden toiminta esim. talkootyö voi helpottaa urakoitsijalle kuuluvaa suoritusvelvollisuutta. Talvikauden töiden suorituksessa syntyneiden vaurioiden korjaukset tulee urakoitsijan tehdä kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun loppuun mennessä. Vaaraa tai merkittävää haittaa aiheuttavien vaurioiden korjaustyöt tulee suorittaa välittömästi. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. käyttäjän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin varoittamis- tai korjaustoimenpiteisiin riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Urakan aikana urakoitsijan tekemien vahinkojen ja niiden korjaaminen (esimerkiksi nurmikoille ja reunatuille) tulee suorittaa ilman eri korvausta tai

8 Sivu 8 määräystä olosuhteista riippuen välittömästi. Aina on estettävä lisävahingon syntyminen. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa urakoitsija on tilaajan pyytäessä käytettävissä kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävään. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä palveluntuottajan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistä palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakkaalueella havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekä liikennettä tai muuta toimintaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kuntotarkistusten lisäksi). Sähköisen portaalin perustaminen ja ylläpito sisältyvät urakkaan. Osana ulkopuolista vuoropuhelua urakoitsija valmistelee internetin tai sähköpostin kautta tuleviin palautteisiin vastauksen pyydetyllä tavalla tilaajalle viikon sisällä palautteen vastaanottamisesta. Tilaajan hallinnoimaan asiakaspalveluun tulleet poikkeamat välitetään urakoitsijan sähköpostiin. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle kaikista katu- ja ulkovalaistukseen liittyvistä vioista välittömästi. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle vaaralliseksi todettavat puut, haittaeläimet, esim. jyrsijät sekä haitalliseksi luokitellut kasvit, vieraslajit, graffitit ja vastaavat. Kemiallisesta rikkakasvitorjunnasta on tiedotettava valvojaa ennen työsuoritusta Yksikköhinnoilla suoritettavat tehtävät Seuraavat katu-, puisto-, piha, ym. yleisiin alueisiin sisällytettävät tehtävät on lueteltu asiakirjassa Tehtäväluettelo ja tehtävätyökohtaiset täydennykset. Nämä tehtävät suoritetaan aina erillisen etukäteen kirjallisena annetun työtilauksen perusteella. Tilaajan erillisen työmääräyksen perusteella tehtävät työt suoritetaan tehtäväkorttien periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan ennen työtehtävään ryhtymistä.

9 Sivu 9 Tilaajan määräyksestä yksikköhinnoilla tehtävien töiden arvioidut työmäärät on ilmoitettu asiakirjassa JOKELAN ALUEURAKKA tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset. Työmäärät ovat arvioita, jotka eivät sido tilaajaa ja joiden tarkoituksena on vain antaa arvio ko. tehtävän työmäärästä. Normaalioloissa ja häiriötilanteissa urakoitsijalle kuuluu äkillisenä erikseen korvattavana hoitotyönä mm. kiertotieyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen viranomaisen (pelastuslaitos tai poliisi) pyynnöstä viranomaisen avustaminen liikenteen ohjaamisessa onnettomuuspaikalla tie/katualueen jälkisiivouksen hoitaminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtäviä suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä urakoitsijalta todelliset työstä aiheutuneet kustannukset lisättyinä tilaajan hallinnollisilla kuluilla Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja järjestää työt niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Hoidon alueurakkaan sisältyvät asiakirjaluettelossa mainittujen hoitotöiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan, Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta /669, annetun lain mukaiset sekä tässä urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.

10 Sivu 10 Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja vastaa kustannuksellaan lain edellyttämästä romuajoneuvojen siirrosta, ajoneuvojen siirtolain edellyttämin ehdoin liikennevalojen ylläpidosta liikunta-alueiden ylläpidosta katuvalaistuksesta uudelleenpäällystystöistä kiveystöistä ja reunakivitöistä ajoratamaalausten teosta leikkipuistojen leikkivälineet Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Tilaaja tekee urakkaan pääasiassa kuuluvat materiaalihankinnat, kuten liukkaudentorjuntamateriaali rakentamisen materiaalit mullat, katteet lannoitteet kasvit ja puut reunakivet, kiveykset liikennemerkit, -merkkiputket, -merkkijalustat ja -merkkikiinnikkeet Jätteiden vastaanottopaikka Lähin erilaisten jätteiden vastaanottopaikka sijaitsee Järvenpäässä olevalla Kiertokapulan vastaanottopisteessä. Vastaanotto on maksullista siltä osin kuin syntyvä jäte kuuluu urakoitsijalle (vrt liukkaudentorjunta materiaalin poisto).

11 Sivu Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Tilaajan ylläpitämä lumen vastaanottopaikka sijaitsee Jokelantien varrella n. 5 km Jokelan keskustasta Järvenpään suuntaan ja puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottopaikka Nuppulinnassa (Nuppulinnantie 493). Molemmat paikat ovat maksullisia. Tässä urakassa em. läjitysalueille toimitetusta lumesta ja ylijäämämaasta ei peritä vastaanottomaksua Välivarastot Välivarastojen käytöstä voidaan sopia tilaajan kanssa tapauskohtaisesti erikseen. 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 7. TYÖN SOPIMUSAIKA 7.1. Sopimusaika a) Urakkasopimus b) Sopimusneuvottelupöytäkirja c) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) ja työturvallisuusasiakirja e) Tehtäväluettelot - tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset f) Työaluekartat g) Tarjous liitteineen h) Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003 i) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 j) Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 (Kuntaliiton julkaisu) k) Viheralueiden hoito VHT 05 l) Viheralueiden hoitoluokitus VYL m) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet n) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat o) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje p) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt liikennealueella q) Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt mukaisesti. Sopimusaika on

12 Sivu Töiden aloitus Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan klo Ensimmäisenä sopimuskautena vihertyöt aloitetaan Päätoteuttajan on tutustuttava alueisiin ja tehtäviin tilaajan edustajan opastuksella ilman eri korvausta vähintään kuukausi ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista Sopimuksen päättäminen Sopimusaika päättyy klo Sopimuksen päättyessä palveluntuottaja luovuttaa kohteiden asiakirjat sekä hoitaa tiedon siirtämiseen liittyvät asiat. Luovutuskatselmus pidetään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä ja siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Viimeisen sopimuskuukauden maksu maksetaan, kun luovutuskatselmus on pidetty ja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päättynyt. Luovutus ja luovutukseen liittyvät tehtävät järjestetään yhdessä seuraavan palveluntuottajan kanssa Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa saakka vuosi kerrallaan. Päätös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään hankintalain periaatteiden mukaan Välitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan myöhästyessä yksittäisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tai pidättää sakko, mikä määräytyy seuraavasti: poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava /seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus raportoinnin laiminlyönti tehtävän myöhästyminen huomautus (ei aiheuta vaaraa) tehtävän myöhästyminen (vaaraa aiheuttava) tehtävän laiminlyönti huomautus (ei aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti Urakoitsijan edustajan vaihto (vaaraa aiheuttava) alihankintojen ketjuttaminen

13 Sivu 13 Urakoitsijan tulee vähentää saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste Innovaatiokannusteet Urakkaan kuuluu ensimmäisen hoitokauden (talvi- ja kesäkausi) aikana sopimusalueen läpikäynti tehtävittäin. Kustakin tehtävästä etsitään kehittämistarpeita, jotka voivat koskea mitä tahansa tehtävään liittyvää (laatu, toimenpideaika, sisältö, työmenetelmä, merkitys kokonaisuuden kannalta, kustannukset). Syntyneet ideat ja ehdotukset käydään yhdessä läpi, määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja käyttöönotto. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % yhden vuoden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuus lasketaan toimintakaudesta, joka on välinen aika. Vakuuden tulee olla voimassa sopimusajan loppuun saakka. Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Sopimusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun työntulokset ovat kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirjat on allekirjoitettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei alueurakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti tai kunta antaa

14 Sivu 14 päätoteuttajalle valtakirjan korvauskäsittelyn hoitamiseksi. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan vahinko. Oikeus korvausvaatimuksen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintään viikon sisällä pyynnöstä. Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyistä ylläpitotoimista. 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1. Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että sopimusajan vakuus on hyväksytysti asetettu ja urakoitsijan toimintavalmius todettu ja työt aloitettu. Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Urakoitsijan suorittamien kunnossapitotöiden sopimuksenmukaisuuden valvomiseksi pidetään sopimusalueella katselmuksia vähintään kerran kuukaudessa. Urakoitsijan työnjohdolla on osallistumisvelvollisuus pidettäviin katselmuksiin ilman erillistä korvausta. Katselmuksista tehdään pöytäkirja joka tarkastetaan työmaakokouksessa Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota mihinkään indeksiin. Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät Kokonaishinta

15 Sivu 15 Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudella kuin katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Tilaajan ilmoittamien määrien mittatarkkuus on + 3 %. Kokonaishinta sidotaan laajuuden muutoksiin seuraavasti: jos kokonaishintaan sisällytettyjen tehtävien laajuudet muuttuvat, niin urakan kokonaishintaa ei tarkisteta, mikäli laskettu euromääräinen muutos on vähemmän kuin 3 % tarjotusta urakkahinnasta. Katualueilla kokonaishintaa muutetaan km määrän suhteessa tarjottuun km määrään. Viheralueilla kokonaishintaa muutetaan m 2 määrän suhteessa tarjottuun m 2 määrään. Kokonaishinnan muutokset jaetaan tasaisesti maksuerätaulukkoon, siitä lähtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan toteuttamiskustannuksiin. Kokonaishinnat tarkistetaan kaavalla: Katualueet: [km] määrän muutos / tarjotulla [km] määrällä x Tarjottu kokonaishinta Viheralueet: [m 2 ] määrän muutos / tarjotulla [m 2 ] määrällä x Tarjottu kokonaishinta Yksikköhintaa tarkistetaan samalla periaatteella kuin kokonaishintaa Kaavalla: määrän muutos / tarjotulla määrällä x Tarjottu yksikköhintahinta 9.5. Lisä- ja muutostyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä sopimuksessa sovituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava kirjallisesti erikseen. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään hoitokausittain kuitenkin viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta.

16 Sivu 16 Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja lisätöitä muulle kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan allekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä. Viivästyskorko on enintään lainmukainen. 10. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nähden toimii tekninen toimi. Muut tätä urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen tiemestari Juha Lumppio kunnanpuutarhuri Pirjo-Riitta Pyysing työnjohtaja Keijo Salminen työnjohtaja Raimo Niiranen Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän työhön ehdotetut urakoitsijan edustaja ja työnjohtoon kuuluvat edustajat. Näistä henkilöistä toimitetaan tilaajalle henkilöesitteet. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä henkilöstö. Urakan kieli on Suomi, henkilöstön on kyettävä kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä.

17 Sivu YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ennen töiden käynnistymistä ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana talvi/kesähoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein. Työmaakokouksissa käsitellään myös kohteeseen ja tehtäviin liittyvät keskeiset turvallisuusasiat (kts työturvallisuusasiakirja). Urakoitsijan tulee työmaakokouksiin laatia omavalvontaraportti kokousvälin keskeisistä ja merkittävistä asioista. Omavalvontaraportti on työmaakokouspöytäkirjan liiteasiakirja. Omavalvontaraportti tulee esittää tilaajalle 2 arkipäivää ennen työmaakokousta Vahinkoraportointi Työmaakokouksissa käsitellään vahinkotapaukset, niihin liittyvät raportit ja tilaajan edellyttämät valokuvakuvat ja muu aineisto vahinkoon liittyen Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa/toimenpidepäiväkirjaa. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä, illalla) töiden aloitus- ja lopetusajat tehdyt työt

18 Sivu 18 tehdyt tarkastukset laadunvalvontatoimenpiteet käytetyt tilaajan materiaalit toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) poikkeamat esim. reittisuunnitelmista mahdolliset muut havainnot urakka-alueella tilaajan reklamaatiot vahingot, asiakaspalaute vaatimusten toteutuminen muut merkittävät asiat Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan pidosta vastaavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja Raportointi Urakoitsija hoitaa raportoinnin. Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto hoitokausittain kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Urakoitsijan tulee noudattaa raportoinnissa seuraavia periaatteita: kaikki raportit tulee allekirjoittaa kuukausi/viikkoraportit raportit muutetaan pdf-tiedostoksi toimitetaan tilaajan ilmoittamalle henkilölle (valvoja) urakoitsija säilyttää raportin, joka liitetään urakan luovutusaineistoon Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston on oltava yhteensopiva tilaajan käyttämän ajoneuvonseurantajärjestelmän kanssa, tai on käytettävä samaa järjestelmää. Urakoitsija on velvollinen pitämään seurantalaitteet toimintakunnossa. Seurantalaitteen raporttia voidaan käyttää raportoinnin apuvälineenä. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen ratkaistaan Tuusulan käräjäoikeudessa.

19 Sivu MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ AYSE: n tarkennus Alueurakan yleisten sopimusehtojen kohtaa 6 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus täydennetään seuraavasti: Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen tai puutteen, jota ei välittömästi korjata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa, hänen on kirjallisesti huomautettava tästä urakoitsijalle. Jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää vaatimusta sopimuksen vastaisena tai epätarkoituksenmukaisena, hänen on mahdollisimman pian kirjallisesti esitettävä vaatimuksensa tai vastahuomautuksensa tilaajalle Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa. Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän on: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot ja heillä on veronumero. Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn

20 Sivu 20 alkaessa kuvallinen henkilökortti varustettuna veronumerolla ja joko E 101- / A1 todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiöstä (tilaajavastuulain muutos) Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Tuusulan kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Tuusulassa 1. päivänä heinäkuuta 2013 Jyrki Kaija tekninen johtaja Liite Turvallisuusasiakirja

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot