POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA"

Transkriptio

1 Asianumero 834/ /2013 POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 URAKKAOHJELMA

2 2(23) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA RAKENNUTTAJA TILAAJA Tilaajan edustaja TIETOJA HANKKEESTA ALUEURAKAN KOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat tehtävät Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät Kokonaishintaan sisällytettävät muut tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Yksikköhinnoilla/erillisellä työmääräyksellä suoritettavat tehtävät... 8 Erilliseen tilauspäätökseen perustava urakan osa Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti... 8 Urakkaan kuulumattomia tehtäviä... 8 SEURAAVASSA ON LUETELTU URAKAN TEHTÄVIEN JA TEHTÄVÄRAJOJEN SELVENTÄMISEKSI ERÄITÄ URAKKAAN KUULUMATTOMIA TEHTÄVIÄ SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet ALUEURAKAN JOHTOVELVOLLISUUDET Työhön määrääminen TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS TILAAJAN TOIMESTA TEHTÄVÄT TYÖT TILAAJAN TOIMESTA TEHTÄVÄT HANKINNAT JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKKA LUMEN- JA YLIJÄÄMAIDEN VASTAANOTTOPAIKKA VÄLIVARASTOT, TUKIKOHTA-ALUE URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT TYÖN SOPIMUSAIKA SOPIMUSAIKA Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen SOPIMUSAJAN JATKAMINEN VÄLITAVOITTEET TEHTÄVÄKOHTAISET SANKTIOT ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN JA KANNUSTIMET INNOVAATIOKANNUSTEET... 14

3 3(23) 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET VASTUU KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET MUUTOS- JA LISÄTYÖT LASKUJEN MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSKORKO ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET JA OMAVALVONTA Vahinkoraportointi TYÖMAAPÄIVÄKIRJA SÄHKÖISET JA NUMEERISET KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOT RAPORTOINTI Tiedostojen siirtäminen ja tietojenjakoporttaali RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ AYSE: N TARKENNUS TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE... 23

4 4(23) 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttajana on Espoon kaupunki Tilaajan edustaja Tilaajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Tekninen keskus, Katu- ja viherpalvelut /Ylläpitoyksikkö. katuosoite postiosoite puhelin Virastopiha 2 C, Espoo PL 41, ESPOON KAUPUNKI (09) (vaihde) 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1 Alueurakan kohde Urakan kohteena on Pohjois-Espoon (Bodom, Högnäs, Kalajärvi, Karhusuo, Kunnarla, Lahnus, Lakisto, Luukki, Niipperi, Perusmäki, Röylä ja Velskola) katu- /liikennealueiden, viheralueiden, puistojen talvi- ja kesähoitotyöt sekä puhtaanapito sekä lähimetsien puhtaanapito. Urakan kohteena on myös alueen yleisten kiinteistöjen piha-alueiden kesä- ja talvihoitotyöt sekä puhtaanapito. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 3.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta (varsinainen alueurakka) ja urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat (erillisen työtilauksen perusteella suoritettavat tehtävät ja kiinteistöjen ulkoalueisiin liittyvät ylläpitotehtävät). Kokonaishintaan sisältymättöminä tehtävinä ovat: Erikseen määriteltyjen ja tilattavien hoito- ja kunnossapitotöiden työsuoritusten (kohta ) maksuperusteena on urakkasopimuksen

5 5(23) perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Erikseen määriteltyjen kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitotöiden (kohta ) maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät kiinteistökohtaiset yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 3.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Määräykset näistä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakka käsittää työkohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden katuviheralueiden, linjaautopysäkkien sadekatosten, pysäköintialueiden, torien, kiinteistöjen pihojen, puistojen, puistokäytävien, viheralueiden ja puistoraittien, talvi- ja kesähoitotehtävät, puhtaanapito sekä lähimetsien puhtaanapito. Urakkaan kuuluu myös Niipperin matonpesupaikan ylläpitotyöt. Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu yleisillä viheralueilla ja piha-alueilla sijaitseviin leikki- ja liikuntavälineisiin liittyvät varaosien vaihdot ja korjaukset. Urakoitsijalle kuuluvat kustannukset välinekohtaisesti ja kertaluontoisesti ovat enintään 200. Edellä ilmoitettu kustannusraja on kulloinkin tarvittavan varaosan arvonlisäveroton nettohinta. Varaosan nouto sisältyy urakkahintaan. Tätä suuremmat korjaukset tai ilkivallasta johtuvat työt ovat kokonaisuudessaan erikseen suoritettavaa työtä. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituin yksikköhinnoin. Myös nämä työt on tehtävä tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat ja sopimusaikana käynnistyvät rakennustyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Työt käsittävät normaaleja katutöitä. Urakka-alueen katualueilla on keskeneräisiä (sorapinnalla) katurakenteita, joiden ylläpito kuuluu urakkaan.

6 6(23) Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät Kokonaishintaan (vertailuhinta) sisällytettävät tehtävät on lueteltu asiakirjoissa Pohjois-Espoon alueurakka /20 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset. Tehtäväluettelo perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisuun Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 Pohjois-Espoon alueurakka /20 Viherylläpidon työkortit Tehtäväluettelo perustuu Viherympäristöliiton julkaisuun VHT 05 Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit Tähän tehtäväryhmään kuuluvat kiinteistöt on osoitettu kiinteistökohtaisissa hoitoluokituskartoissa sekä tarjouslomakkeella 4a Tehtäväluettelon tehtäväkorteissa ja viheralueiden hoitoa koskevissa työkorteissa on esitetty kunkin tehtävän kohdalla töiden aloittaminen, ajoitus ja toimenpideaika. Kausitehtävissä em. kunnossapidon alarajan alittumista ei ole esitetty Kokonaishintaan sisällytettävät muut tehtävät Seuraavista yleiseen tehtäväluetteloon kuulumattomista tehtävistä on laadittu erillinen tehtäväluettelo. - Piha-alueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt on eritelty ja lueteltu asiakirjassa Pohjois-Espoon alueurakka /20, Pihojen hoidon työkortit 2013, 4a - Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitoon, puhtaanapitoon ja nurmikoiden leikkaukseen kuuluvat työt on eritelty ja lueteltu asiakirjoissa Pohjois-Espoon alueurakka /20, Pihojen hoidon työkortit, talvihoito, puhtaanapito ja nurmikoiden leikkaus, 4b ja Pohjois-Espoon alueurakka /20, Kiinteistökohtaiset vaatimukset, 4b Urakkaan kuuluvat talvihoitoon/kauteen ( ) liittyvä päivystys 24/7. Päivystyksen yksityiskohdista sovitaan erikseen. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee järjestää niin, että tilaaja voi halutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa ajoneuvoseurannan avulla. Hiekoitushiekan poisto katu-, puisto-, piha-, liikenneviheralueilta tulee suorittaa yhtenäisenä alueellisena toimenpiteenä. Jätteiden ja liukkaudentorjuntamateriaalin kuljetus-, vastaanotto- ja käsittelymaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Urakoitsijalle kuuluu tilapäisten välivarastoalueiden (esim. lumen, risujen ja lehtien työnaikainen varastointi) hankinta tarvittavine lupineen. Urakoitsijalle kuuluu ensimmäisen kesähoitokauden aikana suorittaa penkkien ja roskakorien määrälaskenta ja merkitä/täydentää niiden sijainti kartalle. Tehtävän

7 7(23) yksityiskohdista sovitaan erikseen. Urakoitsijan tulee osallistua asukasyhteistyöhön. Osallistuminen kuuluu urakoitsijalle erityisesti silloin kun asukkaiden toiminta esim. talkootyö voi helpottaa urakoitsijalle kuuluvaa suoritusvelvollisuutta. Talvikauden töiden suorituksessa syntyneet korjaustyöt tulee tehdä kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun loppuun mennessä. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyöt tulee suorittaa välittömästi. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. käyttäjän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin varoittamis- tai korjaustoimenpiteisiin riippumatta siitä kuuluuko kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Sähköisen porttaalin perustaminen ja ylläpito sisältyy urakkaan. Osana ulkopuolista vuoropuhelua urakoitsija valmistelee internetin tai sähköpostin kautta tuleviin palautteisiin vastauksen pyydetyllä tavalla tilaajalle viikon sisällä palautteen vastaanottamisesta. Tilaajan hallinnoimaan asiakaspalveluun tulleet poikkeamat välitetään urakoitsijan sähköpostiin. Tiedottaminen ei kuitenkaan oikeuta lisätyölaskutukseen. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa urakoitsija on tilaajan pyytäessä käytettävissä kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävään. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä palveluntuottajan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistä palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa katu-, puisto-, piha-, valaistus- yms. näkyvät vauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kuntotarkistusten lisäksi). Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle kaikista katu- ja ulkovalaistukseen yms. liittyvistä vioista välittömästi. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle vaaralliseksi todettavat puut, haittaeläimet, esim. jyrsijät sekä haitalliseksi luokitellut kasvit graffitit ja vastaavat.

8 8(23) Kemiallisesta rikkakasvitorjunnasta on tiedotettava valvojaa ennen työsuoritusta Yksikköhinnoilla/erillisellä työmääräyksellä suoritettavat tehtävät Seuraavat yksikköhinnoilla suoritettavat katu-, puisto-, piha, ym yleisiin alueisiin sisällytettävät tehtävät on esitetty asiakirjoissa Pohjois-Espoon alueurakka /20 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset ja Pohjois-Espoon alueurakka /20 Viherylläpidon työkortit Nämä tehtävät suoritetaan aina erillisen työmääräyksen (tilauksen) perusteella. Tilaajan erillisen työmääräyksen perusteella tehtävät työt suoritetaan tehtävä- korttien periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan. Tilaajan määräyksestä yksikköhinnoilla tehtävien töiden arvioidut työmäärät on ilmoitettu tarjouslomakkeella 3. Normaalioloissa ja häiriötilanteissa urakoitsijalle kuuluu äkillisenä erikseen korvattavana hoitotyönä mm. - kiertotieyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen viranomaisen (pelastuslaitos tai poliisi) pyynnöstä - viranomaisen avustaminen liikenteen ohjaamisessa onnettomuuspaikalla - tie/katualueen jälkisiivouksen hoitaminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen Erilliseen tilauspäätökseen perustava urakan osa Kiinteistöjen piha-alueisiin liittyvät eräät ylläpitotehtävät (määritelty asiakirjassa Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit, talvihoito, puhtaanapito ja nurmikoiden leikkaus, 4b ) voidaan tilata erilliseen tilauspäätökseen perustuen. Jos tilaaja päättää tilata tähän tehtäväryhmään sisältyvät ylläpitotehtävät liitetään ne hankkeen kokonaisurakkaan. Tähän tehtäväryhmään kuuluvat kiinteistöt on osoitettu kiinteistökohtaisissa hoitoluokituskartoissa sekä tarjouslomakkeella 4b Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena Urakkaan kuulumattomia tehtäviä Seuraavassa on lueteltu urakan tehtävien ja tehtävärajojen selventämiseksi eräitä urakkaan kuulumattomia tehtäviä. - graffitien poisto

9 9(23) 4.2 Sivuvelvollisuudet - luonnon- ja maisemahoitosuunnitelmien toteuttaminen taajamametsissä C1-C5 - uimarantojen hoito Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset. 4.3 Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja järjestää työt niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Hoidon alueurakkaan sisältyvät asiakirjaluettelossa mainittujen hoitotöiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossaja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita.

10 10(23) 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja suorittaa kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien autojen siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti Ajoneuvojen siirtolain edellyttämin ehdoin. Tilaaja vastaa kustannuksellaan - lain edellyttämästä romuajoneuvojen siirrosta - liikennevalojen ylläpidosta - liikunta-alueiden ylläpidosta - katuvalaistuksesta - uudelleenpäällystystöistä - ajoratamaalausten teosta 5.2 Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Tilaaja ei tee urakkaan kuuluvia hankintoja. 5.3 Jätteiden vastaanottopaikka Lähin erilaisten jätteiden vastaanottopaikka sijaitsee osoitteessa Ämmässuontie 8, Espoo. Vastaanotto on maksullista ja vastaanottomaksun tulee sisältyä urakkahintaan 5.4 Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Tilaaja osoittaa lumen vastaanottopaikkoja urakka-alueelta. Ylijäämämaiden vastaanottopaikka on Kulmakorvessa ja vastaanotto on maksullista ja vastaanottomaksu tulee sisältyä urakkahintaan. 5.5 Välivarastot, tukikohta-alue Tilaaja osoittaa lyhytaikaiseen (enintään kuukausi) varastointiin sopivat paikat. Välivarastojen käytöstä sovitaan tilaajan kanssa. Tukikohta-alueeksi tilaaja voi vuokrata paikan (osoite, Vanha Lahnuksentie 5). Alueen vuokrasta ja käytön yksityiskohdista tarjoaja voi neuvotella kaupungin tonttiyksikön kanssa.

11 11(23) 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: a) Urakkasopimus b) Sopimusneuvottelupöytäkirja c) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) Urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja e) Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003 f) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 g) Rekisteri- ja määrätiedot - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,yhteenveto alueurakan suoritteista - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,Katurekisterin määrät - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,Viherrekisterin määrät - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,Leikkivälineet leikkipaikoittain - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,pysäkkien paikat ja osoitteet - Pihojen kohde ja pinta-alaluettelo 4a - Pihojen varusteluettelo 4a - Pihojen kohde ja pinta-alaluettelo 4b h) Tehtäväkortit - Pohjois-Espoon alueurakka /20 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset - Pohjois-Espoon alueurakka /20 Viherylläpidon työkortit Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit 2013, 4a - Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit, talvihoito, puhtaanapito ja nurmikoiden leikkaus, 4b - Pohjois-Espoon alueurakka /20, Kiinteistökohtaiset vaatimukset, 4b i) Työaluepiirustukset - Piirustusluettelon 1 (katu- ja viheralueiden hoito) mukaan - Pohjois-Espoon AU / Pihojen opaskartta (Kohdekartta 4a ja 4b) - Piirustusluettelon 2 (kiinteistöjen piha-alueiden hoito) mukaan, 4a - Piirustusluettelon 3 (kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito, puhtaanapito, nurmikoiden leikkaus) mukaan, 4b j) Tarjous liitteineen k) Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 (Kuntaliiton julkaisu) l) VHT 05 (Viherympäristöliiton julkaisu) m) Viheralueiden hoitoluokitus VYL 36 (Viherympäristöliiton julkaisu) n) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet

12 12(23) o) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat p) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje q) Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla ohje r) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt liikennealueella s) Kuntaliiton julkaisu Liikennemerkkien käyttö kaduilla t) Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt mukaisesti. 7. TYÖN SOPIMUSAIKA 7.1 Sopimusaika Sopimusaika on Töiden aloitus Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan klo Työt aloitetaan tutustumalla alueisiin ja tehtäviin ilman eri korvausta vähintään kuukausi ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista Sopimuksen päättäminen Sopimusaika päättyy klo Sopimuksen päättyessä palveluntuottaja luovuttaa kohteiden asiakirjat sekä hoitaa tiedon siirtämiseen liittyvät asiat. Luovutuskatselmus pidetään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä ja siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Viimeisen sopimuskuukauden maksu maksetaan, kun luovutuskatselmus on pidetty ja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päättynyt. Luovutus ja luovutukseen liittyvät tehtävät järjestetään yhdessä seuraavan palveluntuottajan kanssa. 7.2 Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa saakka. Päätös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään hankintalain periaatteiden mukaan.

13 13(23) 7.3 Välitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita. 7.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan myöhästyessä yksittäisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle hoitokausittain ( ja ) kirjallinen huomautus tai määrätä sakko, mikä määräytyy seuraavasti: poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava / seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus dokumentoinnin laiminlyönti huomautus tehtävän myöhästyminen (ei aiheuta vaaraa) huomautus tehtävän myöhästyminen (vaaraa aiheuttava) tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava) urakoitsijan edustajan vaihtaminen sopimuksen purkuperuste alihankintojen ketjuttaminen huomautus urakoitsijan edustajan vaihtaminen Pyhäpäivinä ja arkipyhinä poikkeamista johtuvat sakot ovat kaksinkertaiset. Urakoitsijan tulee vähentää saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Tämän lisäksi laiminlyönnistä tilaajalla on oikeus antaa em. taulukon mukainen tehtäväkohtainen sakko. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.

14 14(23) 7.5 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kannustimet Espoon alueiden hoidon tasoa koskevia asiakastyytyväisyystutkimuksia tehdään vuoden välein. Tutkimuksia on tehty vuodesta Tutkimusta hyödynnetään tämän urakan laadun seurannassa, kehitystyössä ja kannustimissa. Palautetta käsiteltäessä otetaan erikseen huomioon tavoitelaatuun ja palvelun tuottamiseen kohdistuva palaute. Palvelun laatua loppukäyttäjän näkökulmasta arvioidaan tyytyväisyyden tasolla ja tason muutoksella. Asiakastyytyväisyystutkimus on kohdistettavissa urakka-alueeseen. Kannustinmekanismi ja sen mahdollistama kannustinpalkkio kehitetään yhdessä urakoitsijan kanssa. 7.6 Innovaatiokannusteet Urakkaan kuuluu ensimmäisen hoitokauden (talvi- ja kesäkausi) aikana sopimusalueen läpikäynti tehtävittäin. Kustakin tehtävästä etsitään kehittämistarpeita, jotka voivat koskea mitä tahansa tehtävään liittyvää (laatu, toimenpideaika, sisältö, työmenetelmä, merkitys kokonaisuuden kannalta, kustannukset). Syntyneet ideat ja ehdotukset käydään yhdessä läpi, määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja käyttöönotto. Toiminnan laatua ja oikeaa ajoitusta voidaan tarkastella myös käyttäjäkyselyjen avulla. Esimerkiksi hiekoitushiekan noston onnistuminen (kiinteistökysely). Tuottavuuden kehitystä edistääkseen tilaaja voi maksaa Onnistuneesta kehitystyöstä palkkion, jonka suuruus on 5-20 % tilaajan yhden budjettivuoden aikana saamasta ja todetusta taloudellisesta hyödystä. Laadullisista parannuksista kannusteita voidaan maksaa harkinnan mukaan arvioituun hyötyyn suhteutettuna. Erityisen onnistuneesta palvelun sisällön ja palvelukuvauksen kehittämisestä harkintansa mukaan palkkion, jonka suuruus voi olla puolet kustannuksista, jotka arvion mukaan olisivat syntyneet tilaajalle, jos tilaaja olisi itse kehittänyt vastaavat kuvaukset. Rahallisten innovaatiokannusteiden yksityiskohtaiset periaatteet sovitaan, kun urakoitsija on esittänyt omat kehittämiseen tähtäävät ideansa ja niiden osalta on voitu todeta mahdollisuudet ja mittarit erillisen kannusteen maksamiseen. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1 Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % ensimmäisen sopimusvuoden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

15 15(23) Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Sopimusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun työntulokset on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirjat on allekirjoitettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei alueurakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. Mikäli tähän urakkaan tulee sisältymään (lisä- ja muutostyö) rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) piiriin kuuluvia töitä sovitaan takuuasioista erikseen. 8.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 8.3 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa ylläpitotöihin toiminnan vastuuvakuutus (AYSE 2 ). Vakuutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. Vastaava vakuutus vaaditaan myös aliurakoitsijoilta. 8.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyslain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen kaupungilla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kaupungille muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintään viikon sisällä pyynnöstä. Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyistä ylläpitotoimista.

16 16(23) 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta. 9.2 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että sopimusajan vakuus on asetettu ja urakoitsijan toimintavalmius todettu. Kokonaishinta maksetaan 54 tasaerässä. Vajaa kuukausierä hinnoitellaan erikseen. Erän suuruutta voidaan muuttaa indeksitarkastuksen muutosten mukaisesti. Viimeisestä tasaerästä maksetaan puolet sopimusajan päättyessä ja puolet kun koko urakka on hyväksytysti otettu vastaan ja kaikki urakoitsijaan kohdistuvat vaatimukset on hoidettu. Kaikki laskut tulee eritellä tarjouslomakkeen 2 mukaisiin osatehtäviin. Kiinteistöihin liittyvä ylläpito laskutetaan kohteittain eriteltynä neljän kuukauden jaksoissa. Lasku osoitetaan Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 9.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta sidotaan maarakennuskustannusindeksin hoidon ja kunnossapidon osaindeksiin seuraavasti: - vertailulukuna on helmikuun 2013 pisteluku (2005 = 100) - indeksitarkistus ja laskutus tehdään kerran vuodessa - indeksitarkistus tehdään tarkasteluvuoden helmikuun indeksin mukaan - indeksitarkistuksen kohteena on tarkistusjakson laskutus Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 9.4 Muutos- ja lisätyöt Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudella kuin katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Kokonaishinta sidotaan laajuuden muutoksiin seuraavasti:

17 17(23) - Määräyhteenvedon hoidettava katupinta-ala on m². Katuhoidon kokonaishintaa (tarjouslomakkeen 2 kohta Katualueiden hoito yhteensä) voidaan suurentaa / pienentää jos laajuuden muutos on ± 1,0 % - Määräyhteenvedon hoidettava viheralueiden pinta-ala on m² (ei sisällä hoitoluokkia C2-C3, sisältää C1 puhtaanapidon). Viherhoidon kokonaishintaa (tarjouslomakkeen 2 kohta Viheralueiden hoito A1 B4) voidaan suurentaa / pienentää jos laajuuden muutos on ± 1,0 % Seuraavien yksittäisten tehtävien määrät ja toleranssit ovat seuraavat: - Bussipysäkkien lukumäärä on 130 kpl ± 5 kpl - Penkkien lukumäärä on 70 kpl ± 10 kpl (ei sis. bussikatosten penkkejä) - Roskakorien lukumäärä on 140 kpl ± 10 kpl - Hulevesikaivojen tyhjennys puisto- ja yleisillä leikkialueilla 20 kpl ± 10 kpl - Leikkivälineiden lukumäärä 130 kpl ± 10 kpl Kiinteistöjen piha-alueiden tehtäville ei anneta määrätoleransseja. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaa- kokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään hoitokausittain kuitenkin viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa. Jos kokonaishintaan sisällytettyjen tehtävien suoritemäärät muuttuvat - yksikköhintaa ei tarkisteta jos määrä lisääntyy tai vähenee vähemmän kuin 20 % sopimuksessa olevasta määrästä - yksikköhintaa korotetaan 12 % jos määrä vähenee enemmän kuin 20 % mutta ei kuitenkaan yli 40 % - yksikköhintaa alennetaan 12 % jos määrä lisääntyy enemmän kuin 20 % mutta ei kuitenkaan yli 40 % - yksikköhinnan korotusta tai alennusta ei suoriteta jos määrämuutoksen aiheuttama tehtävän kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % kauden/vuoden urakkahinnasta - tehtävän määrän vähetessä tai lisääntyessä enemmän kuin 40 % sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia yksikköhinnan perusteltua tarkistusta 9.5 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.

18 18(23) Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan allekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvon- alennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä. 10. ORGANISAATIOT 10.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan, Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelujen toimivaltaisena edustajana toimii ylläpitopäällikkö Esa Rauhala tai hänen määräämänsä. Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän työhön ehdotetut urakoitsijan edustaja ja työnjohtoon kuuluvat edustajat. Näistä henkilöistä toimitetaan henkilöesitteet. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä henkilöstö. Urakoitsijan työjohdolla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja viheralueiden työnjohdolla vähintään viheralan ammattikoulutus, sekä molemmilla riittävä kokemus alalta. Urakoitsijan tulee nimetä puiden ylläpitotöiden puunhoitoon perehtynyt ammattihenkilö. Urakoitsijan edustajan, vastaavan työnjohtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoidaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 11.1 Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ennen töiden käynnistymistä ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana talvi/kesähoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus,

19 19(23) jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat Työmaakokoukset ja omavalvonta Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein. Työmaakokouksissa käsitellään myös kohteeseen ja tehtäviin liittyvät keskeiset turvallisuusasiat (kts työturvallisuusasiakirja). Urakoitsijan tulee työmaakokouksiin laatia omavalvontaraportti kokousvälin keskeisistä ja merkittävistä asioista. Omavalvontaraportti on työmaakokouspöytäkirjan liiteasiakirja. Omavalvontaraportti tulee esittää tilaajalle 2 arkipäivää ennen työmaakokousta Vahinkoraportointi Työmaakokouksissa käsitellään vahinkotapaukset, niihin liittyvät raportit ja tilaajan edellyttämät valokuva ja muu aineisto vahinkoon liittyen Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa/toimenpidepäiväkirjaa. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä, illalla) - töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - tehdyt tarkastukset - laadunvalvontatoimenpiteet - käytetyt tilaajan materiaalit - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) - poikkeamat esim. reittisuunnitelmista - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella - tilaajan reklamaatiot - vahingot, - asiakaspalaute - vaatimusten toteutuminen Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotet-

20 20(23) tavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja Sähköiset ja numeeriset kartta- ja paikkatietoaineistot Numeerisilla kartta- ja paikkatietoaineistoilla tarkoitetaan aineistoja, joilla on koordinaatistosijainti, vähintään x ja y, mahdollisesti myös z (korkeus merenpinnasta). Sähköisillä kartta- ja paikkatietoaineistoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä.pdf,.doc ja docx tiedostomuodoissa olevia karttoja. Urakoitsija saa Espoon kaupungin kaupunkimittausyksiköstä urakan alkaessa erikseen laadittavan aineistoluovutussopimuksen allekirjoituksen jälkeen käyttöönsä vähintään tarjouspyynnön mukaiset numeeriset kartta-/paikkatietoai- neistot maksutta. Numeeriset paikkatietoaineistot toimitetaan Mapinfon.mif/.mid tiedostosiirtomuodossa ETRS-GK25 koordinaatistossa. Mikäli urakoitsijan ei ole mahdollista käyttää numeerisia paikkatietoaineistoja, saa urakoitsija käyttöönsä tarjouspyynnön mukaiset sähköiset kartat. Muista kuin tarjouspyynnön mukaisista kartta- ja paikkatietoaineistoista, kuten kaivojen kansien sijainneista on mahdollista sopia erikseen. Kartta-aineistot ovat kuva sopimushetken todellisuudesta. Sopimusaikana suoritusvelvollisuuteen liittyvät muutokset ylläpitokohteisiin on kirjattava / merkittävä joko numeeriseen paikkatietoaineistoon ja / tai paperisiin karttatulosteisiin ja / tai sähköisiin karttoihin ja toimitettava tilaajalle. Paperisille ja sähköisille kartoille sekä numeerisiin paikkatietoaineistoihin tehdyt muutokset on toimitettava tilaajalle yhden (1) kuukauden kuluessa maastossa tapahtuneesta muutoksesta/havainnosta paperisina, sähköisinä tai Mapinfon.mif/.mid tiedostonsiirtomuodossa ETRS-GK25 koordinaatistossa, tavallisen postin avulla, sähköpostin liitteinä tai erillisen tiedostojenjakoporttaalin kautta. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle urakkasopimuksen mukaiset päivitetyt numeeriset paikkatietoaineistot tai sähköiset kartat kaksi kertaa vuodessa (esim. ennen talvikautta ja ennen kesäkautta, tarkemmat ajankohdat sovitaan sopimusneuvotteluissa) maksutta. Tilaajalla ei ole tällä hetkellä käytössä erillistä urakoitsijan internettyökalua, minkä avulla urakoitsija voisi esim. internetselaimen kautta nähdä kunnossapidettävät kohteet kartalla ja / tai ilmoittaa sen kautta tekemistään hoito- / huolto- ja kunnossapitotoimista. Tilaaja kuitenkin kehittää tällaisia palveluita jatkuvasti ja mikäli tilaaja ottaa sellaiset käyttöön, on urakoitsija velvoitettu ottamaan ne käyttöön kuuden (6) kuukauden kuluessa tilaajan pyynnöstä. Urakoitsijan internettyökalun vaatimat laitteistot ja internetyhteydet on urakoitsijan itse hankittava. Sopivista laitealustoista (tabletit, kannettavat pc:t, älypuhelimet) sovitaan urakoitsijan kanssa ennen palveluiden aloittamista. Mikäli urakoitsijalla on käytössä jokin oma paikkatietopohjainen toiminnanohjaus / - seurantapalvelu, on urakoitsija velvoitettu esittämään kyseinen tieto tilaajalle tarjouksessaan paikkatietopohjaisesti internetselaimen, asiakkaalle asennettavat sovelluksen, tiedostojen siirron, standardien rajapintojen (esim..wms tai.wfs) tai muun vastaavan paikkatietotoiminnallisuuden avulla.

21 21(23) 11.5 Raportointi Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali. luovutetaan tilaajalle. Tilaajan ja urakoitsijan välisessä tiedostojen siirrossa käytetään ensisijassa tietojenjakoporttaalia, mikäli sellainen on olemassa. Mikäli sellaista ei ole käytettävissä, niin raportit ym. vastaavat aineistot toimitetaan sähköpostin tai tavallisen postin välityksellä tilaajan ilmoittamalle henkilölle (valvoja). Aineisto hoitokausittain kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kiinteistöjen osalta raportointi tehdään laskutuskausittain. Raportoinnissa noudatetaan seuraavia periaatteita: - kaikki raportit tulee allekirjoittaa - raportti muutetaan pdf-tiedostoksi - toimitetaan tilaajan ilmoittamalle henkilölle - urakoitsija säilyttää raportin, joka liitetään urakan luovutusaineistoon Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella Tiedostojen siirtäminen ja tietojenjakoporttaali Espoon kaupunki on pilotoimassa Microsoftin sharepoint extranet palvelua keväällä Mikäli palvelu saadaan toimimaan, on kyseisen palvelun kautta mahdollista jakaa tiedostoja tilaajan ja urakoitsijan välillä. Tämän palvelun tarkoituksena on vähentää sähköpostien käyttöä ja helpottaa tietojen hallintaa, asiakirjojen käsittelyä sekä arkistointia. Mikäli tilaaja ottaa tällaisen palvelun käyttöön, aloitetaan sen käyttö viimeistään kuusi (6) kuukautta tilaajan tekemän ilmoituksen jälkeen. Tämän kuuden (6) kuukauden aikana sovitaan palvelun käyttötavoista. Palvelu edellyttää internetyhteyden, tilaajan kanssa sovitut vastuuhenkilöt ja salasanat, mitkä tilaaja toimittaa. Palvelu voidaan ottaa käyttöön ennen kuuden (6) kuukauden määräaikaa, mikäli molemmat osapuolet ovat siihen valmiit. Jos urakoitsijalla on käytössään oma vastaavanlainen tietojenjakoporttaali, voidaan sellainen ottaa käyttöön tilaajan vastaavan palvelun sijaan. Tietojenjakoporttaalin käytöstä ja sen toimintatavoista on sovittava tilaajan ja urakoitsijan välillä vähintään kuusi (6) kuukautta ennen palvelun käyttöönottoa. Palvelu voidaan ottaa käyttöön kuuden (6) kuukauden määräaikaa nopeammin, mikäli molemmat osapuolet ovat siitä yksimielisiä. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suo-men lain mukaan ensiasteen tuomioistuimena Espoon käräjäoikeudessa.

22 22(23) 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 AYSE: n tarkennus Alueurakan yleisten sopimusehtojen kohtaa 6 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus täydennetään seuraavasti: Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen tai puutteen, jota ei välittömästi korjata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa, hänen on kirjallisesti huomautettava tästä urakoitsijalle. Jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää vaatimusta sopimuksen vastaisena tai epätarkoituksenmukaisena, hänen on mahdollisimman pian kirjallisesti esitettävä vaatimuksensa tai vastahuomautuksensa tilaajalle Työvoimamääräykset Urakoitsijan työntekijöiden sekä työnjohdon (koko henkilöstön) tulee työtä tehdessään olla varustettuna kuvallisella ja veronumerollisella henkilökortilla, josta ilmenee työnantajan ja työntekijän nimet. Veronumero tulee olla merkittynä veronumerorekisteriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarkistaa veronumerot verottajan rekistereistä. Urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoidensa työajoneuvoissa tulee lukea urakoitsijan nimi. Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa. Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla työntekijän oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

23 23(23) Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat ym. yhteystiedot (ly-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta). Espoossa 25. päivänä maaliskuuta 2013 Espoon kaupunki Tekninen keskus Liite Työturvallisuusasiakirjat

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Tehtävä Tilaajan suunnittelemassa kokonaishintaisessa maanrakennusurakassa urakoitsijan työsuoritukseen kuului mm. louhepenkereen rakentaminen. Käyttäjän

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 1/15 Liikennevalojen ylläpitotyöt URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 25.10.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 2/15 1 TIETOJA YLLÄPITOHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10)

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10) Urakkaohjelma 1 (10) URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Urakkaohjelma 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKINNASTA... 3 1.1. Tilaaja...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1(9) SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Tilaaja Laihian kunta/tekninen lautakunta (jäljempänä

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Pääurakkasopimus. Urakoitsija Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA.

Pääurakkasopimus. Urakoitsija Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA. URAKKASOPIMUSLUONNOS Tämä urakkasopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Rakennuskohde Urakkasopimus VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016 2018 (+Mahd. optio v. 2019)

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus 16.1.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 4 2.1 Tilaaja... 4 2.2 Tuottaja... 4 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 4 3.1 Sopimusasiakirjat... 4 3.2 Määrälaskenta...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot