POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA"

Transkriptio

1 Asianumero 834/ /2013 POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 URAKKAOHJELMA

2 2(23) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA RAKENNUTTAJA TILAAJA Tilaajan edustaja TIETOJA HANKKEESTA ALUEURAKAN KOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat tehtävät Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät Kokonaishintaan sisällytettävät muut tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Yksikköhinnoilla/erillisellä työmääräyksellä suoritettavat tehtävät... 8 Erilliseen tilauspäätökseen perustava urakan osa Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti... 8 Urakkaan kuulumattomia tehtäviä... 8 SEURAAVASSA ON LUETELTU URAKAN TEHTÄVIEN JA TEHTÄVÄRAJOJEN SELVENTÄMISEKSI ERÄITÄ URAKKAAN KUULUMATTOMIA TEHTÄVIÄ SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet ALUEURAKAN JOHTOVELVOLLISUUDET Työhön määrääminen TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS TILAAJAN TOIMESTA TEHTÄVÄT TYÖT TILAAJAN TOIMESTA TEHTÄVÄT HANKINNAT JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKKA LUMEN- JA YLIJÄÄMAIDEN VASTAANOTTOPAIKKA VÄLIVARASTOT, TUKIKOHTA-ALUE URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT TYÖN SOPIMUSAIKA SOPIMUSAIKA Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen SOPIMUSAJAN JATKAMINEN VÄLITAVOITTEET TEHTÄVÄKOHTAISET SANKTIOT ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN JA KANNUSTIMET INNOVAATIOKANNUSTEET... 14

3 3(23) 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET VASTUU KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET MUUTOS- JA LISÄTYÖT LASKUJEN MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSKORKO ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET JA OMAVALVONTA Vahinkoraportointi TYÖMAAPÄIVÄKIRJA SÄHKÖISET JA NUMEERISET KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOT RAPORTOINTI Tiedostojen siirtäminen ja tietojenjakoporttaali RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ AYSE: N TARKENNUS TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE... 23

4 4(23) 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttajana on Espoon kaupunki Tilaajan edustaja Tilaajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Tekninen keskus, Katu- ja viherpalvelut /Ylläpitoyksikkö. katuosoite postiosoite puhelin Virastopiha 2 C, Espoo PL 41, ESPOON KAUPUNKI (09) (vaihde) 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1 Alueurakan kohde Urakan kohteena on Pohjois-Espoon (Bodom, Högnäs, Kalajärvi, Karhusuo, Kunnarla, Lahnus, Lakisto, Luukki, Niipperi, Perusmäki, Röylä ja Velskola) katu- /liikennealueiden, viheralueiden, puistojen talvi- ja kesähoitotyöt sekä puhtaanapito sekä lähimetsien puhtaanapito. Urakan kohteena on myös alueen yleisten kiinteistöjen piha-alueiden kesä- ja talvihoitotyöt sekä puhtaanapito. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 3.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta (varsinainen alueurakka) ja urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat (erillisen työtilauksen perusteella suoritettavat tehtävät ja kiinteistöjen ulkoalueisiin liittyvät ylläpitotehtävät). Kokonaishintaan sisältymättöminä tehtävinä ovat: Erikseen määriteltyjen ja tilattavien hoito- ja kunnossapitotöiden työsuoritusten (kohta ) maksuperusteena on urakkasopimuksen

5 5(23) perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Erikseen määriteltyjen kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitotöiden (kohta ) maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät kiinteistökohtaiset yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 3.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Määräykset näistä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakka käsittää työkohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden katuviheralueiden, linjaautopysäkkien sadekatosten, pysäköintialueiden, torien, kiinteistöjen pihojen, puistojen, puistokäytävien, viheralueiden ja puistoraittien, talvi- ja kesähoitotehtävät, puhtaanapito sekä lähimetsien puhtaanapito. Urakkaan kuuluu myös Niipperin matonpesupaikan ylläpitotyöt. Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu yleisillä viheralueilla ja piha-alueilla sijaitseviin leikki- ja liikuntavälineisiin liittyvät varaosien vaihdot ja korjaukset. Urakoitsijalle kuuluvat kustannukset välinekohtaisesti ja kertaluontoisesti ovat enintään 200. Edellä ilmoitettu kustannusraja on kulloinkin tarvittavan varaosan arvonlisäveroton nettohinta. Varaosan nouto sisältyy urakkahintaan. Tätä suuremmat korjaukset tai ilkivallasta johtuvat työt ovat kokonaisuudessaan erikseen suoritettavaa työtä. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituin yksikköhinnoin. Myös nämä työt on tehtävä tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat ja sopimusaikana käynnistyvät rakennustyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Työt käsittävät normaaleja katutöitä. Urakka-alueen katualueilla on keskeneräisiä (sorapinnalla) katurakenteita, joiden ylläpito kuuluu urakkaan.

6 6(23) Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät Kokonaishintaan (vertailuhinta) sisällytettävät tehtävät on lueteltu asiakirjoissa Pohjois-Espoon alueurakka /20 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset. Tehtäväluettelo perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisuun Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 Pohjois-Espoon alueurakka /20 Viherylläpidon työkortit Tehtäväluettelo perustuu Viherympäristöliiton julkaisuun VHT 05 Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit Tähän tehtäväryhmään kuuluvat kiinteistöt on osoitettu kiinteistökohtaisissa hoitoluokituskartoissa sekä tarjouslomakkeella 4a Tehtäväluettelon tehtäväkorteissa ja viheralueiden hoitoa koskevissa työkorteissa on esitetty kunkin tehtävän kohdalla töiden aloittaminen, ajoitus ja toimenpideaika. Kausitehtävissä em. kunnossapidon alarajan alittumista ei ole esitetty Kokonaishintaan sisällytettävät muut tehtävät Seuraavista yleiseen tehtäväluetteloon kuulumattomista tehtävistä on laadittu erillinen tehtäväluettelo. - Piha-alueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt on eritelty ja lueteltu asiakirjassa Pohjois-Espoon alueurakka /20, Pihojen hoidon työkortit 2013, 4a - Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitoon, puhtaanapitoon ja nurmikoiden leikkaukseen kuuluvat työt on eritelty ja lueteltu asiakirjoissa Pohjois-Espoon alueurakka /20, Pihojen hoidon työkortit, talvihoito, puhtaanapito ja nurmikoiden leikkaus, 4b ja Pohjois-Espoon alueurakka /20, Kiinteistökohtaiset vaatimukset, 4b Urakkaan kuuluvat talvihoitoon/kauteen ( ) liittyvä päivystys 24/7. Päivystyksen yksityiskohdista sovitaan erikseen. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee järjestää niin, että tilaaja voi halutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa ajoneuvoseurannan avulla. Hiekoitushiekan poisto katu-, puisto-, piha-, liikenneviheralueilta tulee suorittaa yhtenäisenä alueellisena toimenpiteenä. Jätteiden ja liukkaudentorjuntamateriaalin kuljetus-, vastaanotto- ja käsittelymaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Urakoitsijalle kuuluu tilapäisten välivarastoalueiden (esim. lumen, risujen ja lehtien työnaikainen varastointi) hankinta tarvittavine lupineen. Urakoitsijalle kuuluu ensimmäisen kesähoitokauden aikana suorittaa penkkien ja roskakorien määrälaskenta ja merkitä/täydentää niiden sijainti kartalle. Tehtävän

7 7(23) yksityiskohdista sovitaan erikseen. Urakoitsijan tulee osallistua asukasyhteistyöhön. Osallistuminen kuuluu urakoitsijalle erityisesti silloin kun asukkaiden toiminta esim. talkootyö voi helpottaa urakoitsijalle kuuluvaa suoritusvelvollisuutta. Talvikauden töiden suorituksessa syntyneet korjaustyöt tulee tehdä kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun loppuun mennessä. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyöt tulee suorittaa välittömästi. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. käyttäjän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin varoittamis- tai korjaustoimenpiteisiin riippumatta siitä kuuluuko kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Sähköisen porttaalin perustaminen ja ylläpito sisältyy urakkaan. Osana ulkopuolista vuoropuhelua urakoitsija valmistelee internetin tai sähköpostin kautta tuleviin palautteisiin vastauksen pyydetyllä tavalla tilaajalle viikon sisällä palautteen vastaanottamisesta. Tilaajan hallinnoimaan asiakaspalveluun tulleet poikkeamat välitetään urakoitsijan sähköpostiin. Tiedottaminen ei kuitenkaan oikeuta lisätyölaskutukseen. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa urakoitsija on tilaajan pyytäessä käytettävissä kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävään. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä palveluntuottajan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistä palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa katu-, puisto-, piha-, valaistus- yms. näkyvät vauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kuntotarkistusten lisäksi). Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle kaikista katu- ja ulkovalaistukseen yms. liittyvistä vioista välittömästi. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle vaaralliseksi todettavat puut, haittaeläimet, esim. jyrsijät sekä haitalliseksi luokitellut kasvit graffitit ja vastaavat.

8 8(23) Kemiallisesta rikkakasvitorjunnasta on tiedotettava valvojaa ennen työsuoritusta Yksikköhinnoilla/erillisellä työmääräyksellä suoritettavat tehtävät Seuraavat yksikköhinnoilla suoritettavat katu-, puisto-, piha, ym yleisiin alueisiin sisällytettävät tehtävät on esitetty asiakirjoissa Pohjois-Espoon alueurakka /20 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset ja Pohjois-Espoon alueurakka /20 Viherylläpidon työkortit Nämä tehtävät suoritetaan aina erillisen työmääräyksen (tilauksen) perusteella. Tilaajan erillisen työmääräyksen perusteella tehtävät työt suoritetaan tehtävä- korttien periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan. Tilaajan määräyksestä yksikköhinnoilla tehtävien töiden arvioidut työmäärät on ilmoitettu tarjouslomakkeella 3. Normaalioloissa ja häiriötilanteissa urakoitsijalle kuuluu äkillisenä erikseen korvattavana hoitotyönä mm. - kiertotieyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen viranomaisen (pelastuslaitos tai poliisi) pyynnöstä - viranomaisen avustaminen liikenteen ohjaamisessa onnettomuuspaikalla - tie/katualueen jälkisiivouksen hoitaminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen Erilliseen tilauspäätökseen perustava urakan osa Kiinteistöjen piha-alueisiin liittyvät eräät ylläpitotehtävät (määritelty asiakirjassa Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit, talvihoito, puhtaanapito ja nurmikoiden leikkaus, 4b ) voidaan tilata erilliseen tilauspäätökseen perustuen. Jos tilaaja päättää tilata tähän tehtäväryhmään sisältyvät ylläpitotehtävät liitetään ne hankkeen kokonaisurakkaan. Tähän tehtäväryhmään kuuluvat kiinteistöt on osoitettu kiinteistökohtaisissa hoitoluokituskartoissa sekä tarjouslomakkeella 4b Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena Urakkaan kuulumattomia tehtäviä Seuraavassa on lueteltu urakan tehtävien ja tehtävärajojen selventämiseksi eräitä urakkaan kuulumattomia tehtäviä. - graffitien poisto

9 9(23) 4.2 Sivuvelvollisuudet - luonnon- ja maisemahoitosuunnitelmien toteuttaminen taajamametsissä C1-C5 - uimarantojen hoito Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset. 4.3 Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja järjestää työt niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Hoidon alueurakkaan sisältyvät asiakirjaluettelossa mainittujen hoitotöiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossaja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita.

10 10(23) 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja suorittaa kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien autojen siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti Ajoneuvojen siirtolain edellyttämin ehdoin. Tilaaja vastaa kustannuksellaan - lain edellyttämästä romuajoneuvojen siirrosta - liikennevalojen ylläpidosta - liikunta-alueiden ylläpidosta - katuvalaistuksesta - uudelleenpäällystystöistä - ajoratamaalausten teosta 5.2 Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Tilaaja ei tee urakkaan kuuluvia hankintoja. 5.3 Jätteiden vastaanottopaikka Lähin erilaisten jätteiden vastaanottopaikka sijaitsee osoitteessa Ämmässuontie 8, Espoo. Vastaanotto on maksullista ja vastaanottomaksun tulee sisältyä urakkahintaan 5.4 Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Tilaaja osoittaa lumen vastaanottopaikkoja urakka-alueelta. Ylijäämämaiden vastaanottopaikka on Kulmakorvessa ja vastaanotto on maksullista ja vastaanottomaksu tulee sisältyä urakkahintaan. 5.5 Välivarastot, tukikohta-alue Tilaaja osoittaa lyhytaikaiseen (enintään kuukausi) varastointiin sopivat paikat. Välivarastojen käytöstä sovitaan tilaajan kanssa. Tukikohta-alueeksi tilaaja voi vuokrata paikan (osoite, Vanha Lahnuksentie 5). Alueen vuokrasta ja käytön yksityiskohdista tarjoaja voi neuvotella kaupungin tonttiyksikön kanssa.

11 11(23) 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: a) Urakkasopimus b) Sopimusneuvottelupöytäkirja c) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) Urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja e) Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003 f) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 g) Rekisteri- ja määrätiedot - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,yhteenveto alueurakan suoritteista - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,Katurekisterin määrät - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,Viherrekisterin määrät - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,Leikkivälineet leikkipaikoittain - Pohjois_Espoon alueurakka 2013_ 2018_20,pysäkkien paikat ja osoitteet - Pihojen kohde ja pinta-alaluettelo 4a - Pihojen varusteluettelo 4a - Pihojen kohde ja pinta-alaluettelo 4b h) Tehtäväkortit - Pohjois-Espoon alueurakka /20 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset - Pohjois-Espoon alueurakka /20 Viherylläpidon työkortit Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit 2013, 4a - Pohjois-Espoon alueurakka /20 Pihojen hoidon työkortit, talvihoito, puhtaanapito ja nurmikoiden leikkaus, 4b - Pohjois-Espoon alueurakka /20, Kiinteistökohtaiset vaatimukset, 4b i) Työaluepiirustukset - Piirustusluettelon 1 (katu- ja viheralueiden hoito) mukaan - Pohjois-Espoon AU / Pihojen opaskartta (Kohdekartta 4a ja 4b) - Piirustusluettelon 2 (kiinteistöjen piha-alueiden hoito) mukaan, 4a - Piirustusluettelon 3 (kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito, puhtaanapito, nurmikoiden leikkaus) mukaan, 4b j) Tarjous liitteineen k) Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 (Kuntaliiton julkaisu) l) VHT 05 (Viherympäristöliiton julkaisu) m) Viheralueiden hoitoluokitus VYL 36 (Viherympäristöliiton julkaisu) n) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet

12 12(23) o) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat p) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje q) Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla ohje r) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt liikennealueella s) Kuntaliiton julkaisu Liikennemerkkien käyttö kaduilla t) Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt mukaisesti. 7. TYÖN SOPIMUSAIKA 7.1 Sopimusaika Sopimusaika on Töiden aloitus Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan klo Työt aloitetaan tutustumalla alueisiin ja tehtäviin ilman eri korvausta vähintään kuukausi ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista Sopimuksen päättäminen Sopimusaika päättyy klo Sopimuksen päättyessä palveluntuottaja luovuttaa kohteiden asiakirjat sekä hoitaa tiedon siirtämiseen liittyvät asiat. Luovutuskatselmus pidetään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä ja siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Viimeisen sopimuskuukauden maksu maksetaan, kun luovutuskatselmus on pidetty ja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päättynyt. Luovutus ja luovutukseen liittyvät tehtävät järjestetään yhdessä seuraavan palveluntuottajan kanssa. 7.2 Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa saakka. Päätös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään hankintalain periaatteiden mukaan.

13 13(23) 7.3 Välitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita. 7.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan myöhästyessä yksittäisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle hoitokausittain ( ja ) kirjallinen huomautus tai määrätä sakko, mikä määräytyy seuraavasti: poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava / seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus dokumentoinnin laiminlyönti huomautus tehtävän myöhästyminen (ei aiheuta vaaraa) huomautus tehtävän myöhästyminen (vaaraa aiheuttava) tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava) urakoitsijan edustajan vaihtaminen sopimuksen purkuperuste alihankintojen ketjuttaminen huomautus urakoitsijan edustajan vaihtaminen Pyhäpäivinä ja arkipyhinä poikkeamista johtuvat sakot ovat kaksinkertaiset. Urakoitsijan tulee vähentää saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Tämän lisäksi laiminlyönnistä tilaajalla on oikeus antaa em. taulukon mukainen tehtäväkohtainen sakko. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.

14 14(23) 7.5 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kannustimet Espoon alueiden hoidon tasoa koskevia asiakastyytyväisyystutkimuksia tehdään vuoden välein. Tutkimuksia on tehty vuodesta Tutkimusta hyödynnetään tämän urakan laadun seurannassa, kehitystyössä ja kannustimissa. Palautetta käsiteltäessä otetaan erikseen huomioon tavoitelaatuun ja palvelun tuottamiseen kohdistuva palaute. Palvelun laatua loppukäyttäjän näkökulmasta arvioidaan tyytyväisyyden tasolla ja tason muutoksella. Asiakastyytyväisyystutkimus on kohdistettavissa urakka-alueeseen. Kannustinmekanismi ja sen mahdollistama kannustinpalkkio kehitetään yhdessä urakoitsijan kanssa. 7.6 Innovaatiokannusteet Urakkaan kuuluu ensimmäisen hoitokauden (talvi- ja kesäkausi) aikana sopimusalueen läpikäynti tehtävittäin. Kustakin tehtävästä etsitään kehittämistarpeita, jotka voivat koskea mitä tahansa tehtävään liittyvää (laatu, toimenpideaika, sisältö, työmenetelmä, merkitys kokonaisuuden kannalta, kustannukset). Syntyneet ideat ja ehdotukset käydään yhdessä läpi, määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja käyttöönotto. Toiminnan laatua ja oikeaa ajoitusta voidaan tarkastella myös käyttäjäkyselyjen avulla. Esimerkiksi hiekoitushiekan noston onnistuminen (kiinteistökysely). Tuottavuuden kehitystä edistääkseen tilaaja voi maksaa Onnistuneesta kehitystyöstä palkkion, jonka suuruus on 5-20 % tilaajan yhden budjettivuoden aikana saamasta ja todetusta taloudellisesta hyödystä. Laadullisista parannuksista kannusteita voidaan maksaa harkinnan mukaan arvioituun hyötyyn suhteutettuna. Erityisen onnistuneesta palvelun sisällön ja palvelukuvauksen kehittämisestä harkintansa mukaan palkkion, jonka suuruus voi olla puolet kustannuksista, jotka arvion mukaan olisivat syntyneet tilaajalle, jos tilaaja olisi itse kehittänyt vastaavat kuvaukset. Rahallisten innovaatiokannusteiden yksityiskohtaiset periaatteet sovitaan, kun urakoitsija on esittänyt omat kehittämiseen tähtäävät ideansa ja niiden osalta on voitu todeta mahdollisuudet ja mittarit erillisen kannusteen maksamiseen. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1 Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % ensimmäisen sopimusvuoden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

15 15(23) Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Sopimusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun työntulokset on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirjat on allekirjoitettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei alueurakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. Mikäli tähän urakkaan tulee sisältymään (lisä- ja muutostyö) rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) piiriin kuuluvia töitä sovitaan takuuasioista erikseen. 8.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 8.3 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa ylläpitotöihin toiminnan vastuuvakuutus (AYSE 2 ). Vakuutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. Vastaava vakuutus vaaditaan myös aliurakoitsijoilta. 8.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyslain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen kaupungilla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kaupungille muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintään viikon sisällä pyynnöstä. Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyistä ylläpitotoimista.

16 16(23) 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta. 9.2 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että sopimusajan vakuus on asetettu ja urakoitsijan toimintavalmius todettu. Kokonaishinta maksetaan 54 tasaerässä. Vajaa kuukausierä hinnoitellaan erikseen. Erän suuruutta voidaan muuttaa indeksitarkastuksen muutosten mukaisesti. Viimeisestä tasaerästä maksetaan puolet sopimusajan päättyessä ja puolet kun koko urakka on hyväksytysti otettu vastaan ja kaikki urakoitsijaan kohdistuvat vaatimukset on hoidettu. Kaikki laskut tulee eritellä tarjouslomakkeen 2 mukaisiin osatehtäviin. Kiinteistöihin liittyvä ylläpito laskutetaan kohteittain eriteltynä neljän kuukauden jaksoissa. Lasku osoitetaan Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 9.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta sidotaan maarakennuskustannusindeksin hoidon ja kunnossapidon osaindeksiin seuraavasti: - vertailulukuna on helmikuun 2013 pisteluku (2005 = 100) - indeksitarkistus ja laskutus tehdään kerran vuodessa - indeksitarkistus tehdään tarkasteluvuoden helmikuun indeksin mukaan - indeksitarkistuksen kohteena on tarkistusjakson laskutus Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 9.4 Muutos- ja lisätyöt Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudella kuin katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Kokonaishinta sidotaan laajuuden muutoksiin seuraavasti:

17 17(23) - Määräyhteenvedon hoidettava katupinta-ala on m². Katuhoidon kokonaishintaa (tarjouslomakkeen 2 kohta Katualueiden hoito yhteensä) voidaan suurentaa / pienentää jos laajuuden muutos on ± 1,0 % - Määräyhteenvedon hoidettava viheralueiden pinta-ala on m² (ei sisällä hoitoluokkia C2-C3, sisältää C1 puhtaanapidon). Viherhoidon kokonaishintaa (tarjouslomakkeen 2 kohta Viheralueiden hoito A1 B4) voidaan suurentaa / pienentää jos laajuuden muutos on ± 1,0 % Seuraavien yksittäisten tehtävien määrät ja toleranssit ovat seuraavat: - Bussipysäkkien lukumäärä on 130 kpl ± 5 kpl - Penkkien lukumäärä on 70 kpl ± 10 kpl (ei sis. bussikatosten penkkejä) - Roskakorien lukumäärä on 140 kpl ± 10 kpl - Hulevesikaivojen tyhjennys puisto- ja yleisillä leikkialueilla 20 kpl ± 10 kpl - Leikkivälineiden lukumäärä 130 kpl ± 10 kpl Kiinteistöjen piha-alueiden tehtäville ei anneta määrätoleransseja. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaa- kokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään hoitokausittain kuitenkin viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa. Jos kokonaishintaan sisällytettyjen tehtävien suoritemäärät muuttuvat - yksikköhintaa ei tarkisteta jos määrä lisääntyy tai vähenee vähemmän kuin 20 % sopimuksessa olevasta määrästä - yksikköhintaa korotetaan 12 % jos määrä vähenee enemmän kuin 20 % mutta ei kuitenkaan yli 40 % - yksikköhintaa alennetaan 12 % jos määrä lisääntyy enemmän kuin 20 % mutta ei kuitenkaan yli 40 % - yksikköhinnan korotusta tai alennusta ei suoriteta jos määrämuutoksen aiheuttama tehtävän kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % kauden/vuoden urakkahinnasta - tehtävän määrän vähetessä tai lisääntyessä enemmän kuin 40 % sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia yksikköhinnan perusteltua tarkistusta 9.5 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.

18 18(23) Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan allekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvon- alennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä. 10. ORGANISAATIOT 10.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan, Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelujen toimivaltaisena edustajana toimii ylläpitopäällikkö Esa Rauhala tai hänen määräämänsä. Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän työhön ehdotetut urakoitsijan edustaja ja työnjohtoon kuuluvat edustajat. Näistä henkilöistä toimitetaan henkilöesitteet. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä henkilöstö. Urakoitsijan työjohdolla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja viheralueiden työnjohdolla vähintään viheralan ammattikoulutus, sekä molemmilla riittävä kokemus alalta. Urakoitsijan tulee nimetä puiden ylläpitotöiden puunhoitoon perehtynyt ammattihenkilö. Urakoitsijan edustajan, vastaavan työnjohtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoidaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 11.1 Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ennen töiden käynnistymistä ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana talvi/kesähoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus,

19 19(23) jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat Työmaakokoukset ja omavalvonta Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein. Työmaakokouksissa käsitellään myös kohteeseen ja tehtäviin liittyvät keskeiset turvallisuusasiat (kts työturvallisuusasiakirja). Urakoitsijan tulee työmaakokouksiin laatia omavalvontaraportti kokousvälin keskeisistä ja merkittävistä asioista. Omavalvontaraportti on työmaakokouspöytäkirjan liiteasiakirja. Omavalvontaraportti tulee esittää tilaajalle 2 arkipäivää ennen työmaakokousta Vahinkoraportointi Työmaakokouksissa käsitellään vahinkotapaukset, niihin liittyvät raportit ja tilaajan edellyttämät valokuva ja muu aineisto vahinkoon liittyen Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa/toimenpidepäiväkirjaa. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä, illalla) - töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - tehdyt tarkastukset - laadunvalvontatoimenpiteet - käytetyt tilaajan materiaalit - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) - poikkeamat esim. reittisuunnitelmista - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella - tilaajan reklamaatiot - vahingot, - asiakaspalaute - vaatimusten toteutuminen Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotet-

20 20(23) tavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja Sähköiset ja numeeriset kartta- ja paikkatietoaineistot Numeerisilla kartta- ja paikkatietoaineistoilla tarkoitetaan aineistoja, joilla on koordinaatistosijainti, vähintään x ja y, mahdollisesti myös z (korkeus merenpinnasta). Sähköisillä kartta- ja paikkatietoaineistoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä.pdf,.doc ja docx tiedostomuodoissa olevia karttoja. Urakoitsija saa Espoon kaupungin kaupunkimittausyksiköstä urakan alkaessa erikseen laadittavan aineistoluovutussopimuksen allekirjoituksen jälkeen käyttöönsä vähintään tarjouspyynnön mukaiset numeeriset kartta-/paikkatietoai- neistot maksutta. Numeeriset paikkatietoaineistot toimitetaan Mapinfon.mif/.mid tiedostosiirtomuodossa ETRS-GK25 koordinaatistossa. Mikäli urakoitsijan ei ole mahdollista käyttää numeerisia paikkatietoaineistoja, saa urakoitsija käyttöönsä tarjouspyynnön mukaiset sähköiset kartat. Muista kuin tarjouspyynnön mukaisista kartta- ja paikkatietoaineistoista, kuten kaivojen kansien sijainneista on mahdollista sopia erikseen. Kartta-aineistot ovat kuva sopimushetken todellisuudesta. Sopimusaikana suoritusvelvollisuuteen liittyvät muutokset ylläpitokohteisiin on kirjattava / merkittävä joko numeeriseen paikkatietoaineistoon ja / tai paperisiin karttatulosteisiin ja / tai sähköisiin karttoihin ja toimitettava tilaajalle. Paperisille ja sähköisille kartoille sekä numeerisiin paikkatietoaineistoihin tehdyt muutokset on toimitettava tilaajalle yhden (1) kuukauden kuluessa maastossa tapahtuneesta muutoksesta/havainnosta paperisina, sähköisinä tai Mapinfon.mif/.mid tiedostonsiirtomuodossa ETRS-GK25 koordinaatistossa, tavallisen postin avulla, sähköpostin liitteinä tai erillisen tiedostojenjakoporttaalin kautta. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle urakkasopimuksen mukaiset päivitetyt numeeriset paikkatietoaineistot tai sähköiset kartat kaksi kertaa vuodessa (esim. ennen talvikautta ja ennen kesäkautta, tarkemmat ajankohdat sovitaan sopimusneuvotteluissa) maksutta. Tilaajalla ei ole tällä hetkellä käytössä erillistä urakoitsijan internettyökalua, minkä avulla urakoitsija voisi esim. internetselaimen kautta nähdä kunnossapidettävät kohteet kartalla ja / tai ilmoittaa sen kautta tekemistään hoito- / huolto- ja kunnossapitotoimista. Tilaaja kuitenkin kehittää tällaisia palveluita jatkuvasti ja mikäli tilaaja ottaa sellaiset käyttöön, on urakoitsija velvoitettu ottamaan ne käyttöön kuuden (6) kuukauden kuluessa tilaajan pyynnöstä. Urakoitsijan internettyökalun vaatimat laitteistot ja internetyhteydet on urakoitsijan itse hankittava. Sopivista laitealustoista (tabletit, kannettavat pc:t, älypuhelimet) sovitaan urakoitsijan kanssa ennen palveluiden aloittamista. Mikäli urakoitsijalla on käytössä jokin oma paikkatietopohjainen toiminnanohjaus / - seurantapalvelu, on urakoitsija velvoitettu esittämään kyseinen tieto tilaajalle tarjouksessaan paikkatietopohjaisesti internetselaimen, asiakkaalle asennettavat sovelluksen, tiedostojen siirron, standardien rajapintojen (esim..wms tai.wfs) tai muun vastaavan paikkatietotoiminnallisuuden avulla.

21 21(23) 11.5 Raportointi Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali. luovutetaan tilaajalle. Tilaajan ja urakoitsijan välisessä tiedostojen siirrossa käytetään ensisijassa tietojenjakoporttaalia, mikäli sellainen on olemassa. Mikäli sellaista ei ole käytettävissä, niin raportit ym. vastaavat aineistot toimitetaan sähköpostin tai tavallisen postin välityksellä tilaajan ilmoittamalle henkilölle (valvoja). Aineisto hoitokausittain kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kiinteistöjen osalta raportointi tehdään laskutuskausittain. Raportoinnissa noudatetaan seuraavia periaatteita: - kaikki raportit tulee allekirjoittaa - raportti muutetaan pdf-tiedostoksi - toimitetaan tilaajan ilmoittamalle henkilölle - urakoitsija säilyttää raportin, joka liitetään urakan luovutusaineistoon Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella Tiedostojen siirtäminen ja tietojenjakoporttaali Espoon kaupunki on pilotoimassa Microsoftin sharepoint extranet palvelua keväällä Mikäli palvelu saadaan toimimaan, on kyseisen palvelun kautta mahdollista jakaa tiedostoja tilaajan ja urakoitsijan välillä. Tämän palvelun tarkoituksena on vähentää sähköpostien käyttöä ja helpottaa tietojen hallintaa, asiakirjojen käsittelyä sekä arkistointia. Mikäli tilaaja ottaa tällaisen palvelun käyttöön, aloitetaan sen käyttö viimeistään kuusi (6) kuukautta tilaajan tekemän ilmoituksen jälkeen. Tämän kuuden (6) kuukauden aikana sovitaan palvelun käyttötavoista. Palvelu edellyttää internetyhteyden, tilaajan kanssa sovitut vastuuhenkilöt ja salasanat, mitkä tilaaja toimittaa. Palvelu voidaan ottaa käyttöön ennen kuuden (6) kuukauden määräaikaa, mikäli molemmat osapuolet ovat siihen valmiit. Jos urakoitsijalla on käytössään oma vastaavanlainen tietojenjakoporttaali, voidaan sellainen ottaa käyttöön tilaajan vastaavan palvelun sijaan. Tietojenjakoporttaalin käytöstä ja sen toimintatavoista on sovittava tilaajan ja urakoitsijan välillä vähintään kuusi (6) kuukautta ennen palvelun käyttöönottoa. Palvelu voidaan ottaa käyttöön kuuden (6) kuukauden määräaikaa nopeammin, mikäli molemmat osapuolet ovat siitä yksimielisiä. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suo-men lain mukaan ensiasteen tuomioistuimena Espoon käräjäoikeudessa.

22 22(23) 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 AYSE: n tarkennus Alueurakan yleisten sopimusehtojen kohtaa 6 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus täydennetään seuraavasti: Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen tai puutteen, jota ei välittömästi korjata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa, hänen on kirjallisesti huomautettava tästä urakoitsijalle. Jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää vaatimusta sopimuksen vastaisena tai epätarkoituksenmukaisena, hänen on mahdollisimman pian kirjallisesti esitettävä vaatimuksensa tai vastahuomautuksensa tilaajalle Työvoimamääräykset Urakoitsijan työntekijöiden sekä työnjohdon (koko henkilöstön) tulee työtä tehdessään olla varustettuna kuvallisella ja veronumerollisella henkilökortilla, josta ilmenee työnantajan ja työntekijän nimet. Veronumero tulee olla merkittynä veronumerorekisteriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarkistaa veronumerot verottajan rekistereistä. Urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoidensa työajoneuvoissa tulee lukea urakoitsijan nimi. Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa. Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla työntekijän oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

23 23(23) Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat ym. yhteystiedot (ly-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta). Espoossa 25. päivänä maaliskuuta 2013 Espoon kaupunki Tekninen keskus Liite Työturvallisuusasiakirjat

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Tehtävä Tilaajan suunnittelemassa kokonaishintaisessa maanrakennusurakassa urakoitsijan työsuoritukseen kuului mm. louhepenkereen rakentaminen. Käyttäjän

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1(9) SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Tilaaja Laihian kunta/tekninen lautakunta (jäljempänä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 1/15 Liikennevalojen ylläpitotyöt URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 25.10.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 2/15 1 TIETOJA YLLÄPITOHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

YSE-vastuiden laventaminen, rajoittaminen ja ketjuttaminen urakkasopimuksissa. LVI-Päivät 5.11.2015, Tampere VT Pia Klementjeff Lexmentor Oy

YSE-vastuiden laventaminen, rajoittaminen ja ketjuttaminen urakkasopimuksissa. LVI-Päivät 5.11.2015, Tampere VT Pia Klementjeff Lexmentor Oy YSE-vastuiden laventaminen, rajoittaminen ja ketjuttaminen urakkasopimuksissa LVI-Päivät 5.11.2015, Tampere VT Pia Klementjeff Lexmentor Oy Tarkastelukulmia ja rajauksia Esityksessä tarkastellaan YSE-

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 3783/02.08.02/2015

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 3783/02.08.02/2015 Dnro 3783/02.08.02/2015 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito HAUKIPUTAAN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistöpalvelut pyytää teiltä tarjousta Haukiputaan alueen lumen aurauksista.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 19.3.2013 KIVITYÖT 2013 2014. Tekninen Palvelukeskus

URAKKAOHJELMA 19.3.2013 KIVITYÖT 2013 2014. Tekninen Palvelukeskus KIVITYÖT 2013 2014 URAKKAOHJELMA Rakennuttaja: Järvenpään kaupunki Tekninen Palvelukeskus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. RAKENNUSKOHDE 2. URAKKAMUOTO 2.1 Yksikköhintaurakka 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot