Vero-osasto Tarja Järvinen ja Marianne Malmgrén Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuuleminen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vero-osasto Tarja Järvinen ja Marianne Malmgrén Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuuleminen"

Transkriptio

1 E-kirje 41/2015 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin oikeudenmukainen ja tehokas yhtiöverojärjestelmä: viisi keskeistä toiminta-alaa Tarja Järvinen ja Marianne Malmgrén Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuuleminen Vero-osasto

2 Komission toimintasuunnitelma Tavoitteena oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi verotus ja yhtiöveron kiertämisen tehokas torjunta. Tiedonannossa esitetään viisi toiminta-alaa: 1. Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB): kokonaisvaltainen ratkaisu voitonsiirtoihin 2. Tehokkaan verotuksen varmistaminen siellä, mistä voitot ovat peräisin. 3. Lisätoimenpiteitä yritysten verotusympäristön parantamiseksi. 4. Lisäparannuksia verotuksen avoimuuden alalla 5. EU:n koordinointivälineet 2

3 Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB) Nykyinen direktiiviehdotus ja komission suunnittelemat muutokset

4 Nykyinen direktiiviehdotus (1) Direktiiviehdotus yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (common consolidated corporate tax base, CCCTB) on annettu maaliskuussa CCCTB-direktiiviehdotus on ollut neuvoston työryhmässä teknisen tarkastelun kohteena nyt 4,5 vuotta. Direktiiviehdotus sisältää säännökset yhtiöiden verotettavan tuloksen laskemisesta (veropohja) sekä konserniyhtiöiden verotettavan tuloksen yhdistämisestä ja sen jakamisesta verotettavaksi jäsenvaltioille (konsolidointi). Kukin jäsenvaltio verottaisi osuuttaan oman yhteisöverokantansa mukaan. Järjestelmään liittyminen olisi yrityksille vapaaehtoista. 4

5 Nykyinen direktiiviehdotus (2) Tavoitteena on muun muassa parantaa sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla jäsenvaltioiden erilaisista verojärjestelmistä aiheutuvia esteitä ja vääristymiä sekä edistää yritysten rajat ylittävää yritystoimintaa. CCCTB:tä on perusteltu muun muassa sillä, että se helpottaisi konsernien siirtohinnoitteluun liittyviä muodollisuuksia ja vähentäisi hallinnollisia kustannuksia. CCCTB vähentäisi myös osaltaan jäsenvaltioiden välistä verokilpailua yhteistä veropohjaa koskevien säännösten osalta. 5

6 Nykyinen direktiiviehdotus (3) Taloudelliset vaikutukset jäsenvaltioille aiheutuisivat suurimmaksi osaksi veropohjien yhdistämisestä ja veropohjan jakamisesta jäsenvaltioille jakokaavan mukaan. Suomella on direktiiviehdotukseen tarkasteluvarauma. Tähän mennessä tehtyjen arvioiden mukaan esimerkiksi veropohjan jakaminen jäsenvaltioille ehdotetun jakokaavan mukaan toisi Suomelle merkittävän epävarmuuden verotuloista. 6

7 Nykyinen direktiiviehdotus (4) Tähän mennessä neuvoston työryhmässä on käsitelty tarkemmin lähinnä veropohjan laskemiseen liittyviä kysymyksiä. CCCTB:n käsittelyn yhteydessä on tarkasteltu myös kysymyksiä, jotka ovat esillä OECD:n veropohjan rapautumista ja voittojen kotiuttamista koskevassa hankkeessa (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). CCCTB:hen liittyviä BEPS-kysymyksiä ovat esimerkiksi hybridit, korkorajoitussäännökset, kiinteät toimipaikat ja väliyhteisösäännökset. 7

8 Komission toimintasuunnitelma CCCTB:tä koskevat ehdotukset (1) Komissio on päättänyt panna CCCTB:n vireille uudelleen. CCCTB ehdotetaan pakolliseksi ainakin monikansallisille yrityksille. CCCTB:n otettaisiin käyttöön vaiheittain. Veropohjien yhdistämistä (konsolidointia) lykättäisiin, kunnes yhteinen yhtiöveroveropohja on hyväksytty ja pantu täytäntöön. 8

9 Komission toimintasuunnitelma CCCTB:tä koskevat ehdotukset (2) Lisäksi komission aikomuksena tarkastaa veropohjaa koskeva ehdotusta siten, että se heijastaa jäsenvaltioiden tähänastisia keskusteluita sekä edistää kasvua ja työllisyyttä EU:ssa. Mahdollisesti muutoksia tutkimus- ja kehittämismenoja koskien. Mahdollista myös, että yritysten velanoton suosiminen otetaan käsittelyyn pääomamarkkinaunionin vahvistamiseksi. 9

10 Komission toimintasuunnitelma väliaikaista rajat ylittävää tappiontasausta koskevat ehdotukset Kompensoidakseen CCCTB:hen sisältyvän konsolidoinnin lykkääntymistä, komissio aikoo ehdottaa väliaikaista rajat ylittävää tappiontasausta. Kun tappiollinen konserniyhtiö muuttuisi voitolliseksi, toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan konserniyhtiön voittoa vastaan vähennetyt tappiot palautuisivat tuloon. 10

11 CCCTB:tä ja rajat ylittävää tappiontasausta koskevat direktiiviehdotukset Tiedonanto ei sisällä varsinaisia lainsäädäntöehdotuksia. CCCTB:tä ja rajat ylittävää tappiontasausta koskevat direktiiviehdotukset komissio antaisi vuonna Vasta tuolloin komission ehdotusten sisältö tarkentuu. Myöskään vaikutusarvioita ei ole vielä tehty. 11

12 Muut ehdotetut toimet

13 Tehokkaan verotuksen varmistaminen siellä, mistä voitot ovat peräisin (1) Verotuksen ja voittojen syntymispaikan välisen yhteyden lujittaminen ja voittojen tehokkaan verottamisen varmistaminen Tiedonannon mukaan muun muassa jatkettava työtä neuvoston käsiteltävänä olevan aiemman CCCTB-ehdotuksen parissa yhteisen veropohjan tietyistä kansainvälisistä näkökohdista, jotka liittyvät BEPShankkeeseen. Komissio suosittelee yritysverotuksen käytännesääntöjen muuttamista siten, että ryhmä voisi asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi tehokkaan verotuksen varmistaminen Tiedonannon mukaan on myös varmistettava, että EU:n yhtiöverolainsäädäntö, jonka tarkoituksena on kaksinkertaisen verotuksen välttäminen, ei tahattomasti johtaisi kaksinkertaiseen verottamatta jättämiseen. 13

14 Tehokkaan verotuksen varmistaminen siellä, mistä voitot ovat peräisin (2) Siirtohinnoittelua koskevan kehyksen parantaminen EU:ssa. OECD:n BEPS-hankkeessa esitetään suuntaviivat, joiden perusteella otetaan huomioon arvonmuodostuksen syntypaikka. Komissio aikoo aloittaa jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa yhteistyön näiden sääntöjen hyödyntämiseksi ja konkreettisemmman ja koordinoidun täytäntöönpanotavan kehittämiseksi EU:ssa, joka ottaa huomioon sisämarkkinoiden taloudellisen tilanteen (lisätään avoimuutta). 14

15 Tehokkaan verotuksen varmistaminen siellä, mistä voitot ovat peräisin (3) Suosivien verojärjestelmien yhdistäminen paikkaan, jossa arvo muodostuu. Yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmässä on vuonna 2014 sovittu, että suosivien verojärjestelmien, kuten niin kutsuttujen patenttiboxien, olisi perustuttava muutettuun nexus- lähestymistapaan: Veroetuuksien ja niiden taustalla olevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan välillä on oltava suora yhteys. Komissio aikoo jatkaa tähän liittyvien ohjeiden antamista. 15

16 Lisätoimenpiteet yritysten verotusympäristön parantamiseksi Rajat ylittävä tappiontasaus Kompensoidakseen CCCTB:hen sisältyvän konsolidoinnin lykkääntymistä, komissio aikoo ehdottaa väliaikaista rajat ylittävää tappiontasausta. Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismin parantaminen Komissio aikoo ehdottaa parannuksia EU:n nykyisiin riitojenratkaisumekanismeihin kesään 2016 mennessä. 16

17 Lisäparannukset verotuksen avoimuuden alalla Komissio on julkaissut listan yhteistyöhaluttomista kolmansista valtioista. Jäsenvaltiot, mukaan lukien Suomi, ovat esittäneet kritiikkiä listaa koskien. Komissio on jo ilmoittanut tarkistavansa listaa. Yhtiöverotuksen avoimuutta koskevan työn jatkaminen, kuten maakohtaisen raportoinnin vaihtoehdot. Komissio harkitsee, olisiko tiettyjä yhtiöverotusta koskevia tiedonantovelvoitteita syytä ottaa käyttöön useampia. Komissio on järjestänyt tätä koskevan julkisen kuulemisen. 17

18 EU:n koordinointivälineet Verotarkastuksia koskevan koordinoinnin parantaminen jäsenvaltioiden välillä. Komissio aikoo edistää tämän alan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja käynnistää tätä koskevia keskusteluita verotusalan hyvän hallintotavan foorumilla. Yritysverotuksen käytännesääntöjen ja verotusalan hyvän hallintotavan foorumin uudistaminen Komissio aikoo tehdä ehdotuksen yritysverotuksen käytännesääntöjä koskevien uudistusten toteuttamiseksi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio aikoo pidentää verotusalan hyvän hallintotavan foorumin toimikautta ja on laajentanut foorumin toimeksiantoa 18

19 Tarja Järvinen Erityisasiantuntija Puh Lisätieto: Marianne Malmgrén Lainsäädntöneuvos Puh Lisätieto:

1. Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB)

1. Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2015-00502 VO Järvinen Tarja(VM) 07.09.2015 JULKINEN Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin oikeudenmukainen ja tehokas yhtiöverojärjestelmä:

Lisätiedot

Komission direktiiviehdotukset - yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB) ja - yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB)

Komission direktiiviehdotukset - yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB) ja - yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) Komission direktiiviehdotukset - yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB) ja - yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) U-kirjelmät 65/2016 ja 66/2016 9.12.2016 Tarja Järvinen ja Ilari Valjus Eduskunta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) 12670/16 FISC 141 ECOFIN 846 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)/Neuvosto

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK

SAK AKAVA STTK SAK AKAVA Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Tarja Järvinen Leena Aine Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto VM/1874/03.01.00/2016, VM/1875/03.01.00/2016 Lausunto komission ehdotuksista neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus verojen kiertämisen estämistä koskevaksi direktiiviksi Suositus verosopimukseen liittyvistä kysymyksistä

Ehdotus verojen kiertämisen estämistä koskevaksi direktiiviksi Suositus verosopimukseen liittyvistä kysymyksistä Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00052 VO Upola Minna(VM) 01.02.2016 Asia Veronkierron ehkäisemistä koskeva toimenpidepaketti (komission tiedonanto) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.1.2016 COM(2016) 23 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Verojen kiertämisen estämistä koskeva paketti: Seuraavat toimet tehokkaan verotuksen ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2015 COM(2015) 302 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin oikeudenmukainen ja tehokas yhtiöverojärjestelmä: viisi keskeistä toiminta-alaa

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu , verosopimusten väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta

KOMISSION SUOSITUS, annettu , verosopimusten väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.1.2016 C(2016) 271 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 28.1.2016, verosopimusten väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta KOMISSION SUOSITUS, annettu 28.1.2016,

Lisätiedot

EU:n ajankohtaisimmat veroasiat ATAP, ATAD, ATAD2, DRM, MDR, CbC, CoC, DPE, (C)CCTB, etc, etc Vaasan vero ei vapise

EU:n ajankohtaisimmat veroasiat ATAP, ATAD, ATAD2, DRM, MDR, CbC, CoC, DPE, (C)CCTB, etc, etc Vaasan vero ei vapise EU:n ajankohtaisimmat veroasiat ATAP, ATAD, ATAD2, DRM, MDR, CbC, CoC, DPE, (C)CCTB, etc, etc 14.6.2018 Vaasan vero ei vapise Vero-osasto Jari Salokoski Aktiivisuutta yritysten verosääntelyssä Parlamentin

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

VO Rajamäki Anu(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

VO Rajamäki Anu(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00613 VO Rajamäki Anu(VM) 31.10.2016 KÄYTTÖ RAJOITETTU Asia Hybridijärjestelysääntöjä koskevat muutokset veron kiertämisen estämistä koskevaan direktiiviin Kokous

Lisätiedot

14166/16 hkd/mmy/pt 1 DG G 2B

14166/16 hkd/mmy/pt 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. marraskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0336(CNS) 12.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: DRS 6 COMPET 156 ECON 289 SC 53 CODEC

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 12.1.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Alankomaiden parlamentin ylähuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tomi.viitala@aalto.fi Eduskunnan verojaostolle Lausunto Asiassa: U 7/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2015 COM(2015) 136 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi FI FI JOHDANTO Verovilpin

Lisätiedot

U 7/2016 vp. Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta Valtiovarainministeri Alexander Stubb. Neuvotteleva virkamies Minna Upola

U 7/2016 vp. Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta Valtiovarainministeri Alexander Stubb. Neuvotteleva virkamies Minna Upola Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta Perustuslain

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 5.9.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Maltan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

10419/14 el/pm/ts 1 DG G 2B

10419/14 el/pm/ts 1 DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 10419/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) SC 92 ECON 529 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.10.2016 COM(2016) 682 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Oikeudenmukaisen, kilpailukykyisen ja vakaan yhteisöverojärjestelmän luomisesta EU:ta

Lisätiedot

A8-0317/11

A8-0317/11 18.11.2015 A8-0317/11 11 3 kohta 3. toteaa, että vaikka useammassa maassa toimivien yritysten on entistä vaikeampi noudattaa monia erilaisia verojärjestelmiä, ne pystyvät globalisaation ja digitalisaation

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00128 VO Aine Leena(VM) 02.03.2016 KÄYTTÖ RAJOITETTU Asia Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 SC 170 IA 99 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto 1 (5) Tyty/MTa Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

Asiantuntijalausunto 1 (5) Tyty/MTa Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto 1 (5) Tyty/MTa Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Lausunto U-jatkokirjeestä eduskunnalle koskien ehdotusta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 315 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin toiminnasta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (38/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (38/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (38/2011) Asia: Bulgarian tasavallan kansalliskokouksen perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Asia E-kirje komission tiedonannosta digitalouden verotuksesta COM(2017) 547 final

Asia E-kirje komission tiedonannosta digitalouden verotuksesta COM(2017) 547 final Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM201700580 VO Aine Leena(VM) 25.10.2017 Asia Ekirje komission tiedonannosta digitalouden verotuksesta COM(2017) 547 final Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö MINVA VM

Valtiovarainministeriö MINVA VM Valtiovarainministeriö MINVA VM2015-00493 KVS 02.09.2015 Viite Asia Epävirallinen ECOFIN -neuvosto 11.-12.9.2015, Luxemburg Ilmastorahoitus Syyskuun epävirallinen Ecofin keskustelee kansainvälisestä ilmastorahoituksesta

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun dokumentointi. Siirtohinnoittelutoiminnon asiakasinfo Konserniverokeskus, ylitarkastaja Kristina Juth

Siirtohinnoittelun dokumentointi. Siirtohinnoittelutoiminnon asiakasinfo Konserniverokeskus, ylitarkastaja Kristina Juth Siirtohinnoittelun dokumentointi Siirtohinnoittelutoiminnon asiakasinfo 13.4.2018 Konserniverokeskus, ylitarkastaja Kristina Juth Päivitetty siirtohinnoittelun dokumentointiohje Siirtohinnoittelun dokumentointi

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu , merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotuksesta

KOMISSION SUOSITUS, annettu , merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotuksesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2018 C(2018) 1650 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 21.3.2018, merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotuksesta FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 21.3.2018, merkittävän

Lisätiedot

A8-0317/22

A8-0317/22 18.11.2015 A8-0317/22 22 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. toteaa, että Luxemburgin viranomaiset eivät ole koskaan kyseenalaistaneet tai vastustaneet tällaisia verosopimuksia ja että Luxemburgin johdossa

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (41/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (41/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 20.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (41/2011) Asia: Maltan tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTENARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. Ehdotus neuvoston direktiiviksi

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTENARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. Ehdotus neuvoston direktiiviksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.11.2013 SWD(2013) 473 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTENARVIOINNISTA Oheisasiakirja Ehdotus neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sijaitseviin

Lisätiedot

Väliyhteisölain muutos (HE 218/2018 vp) Verojaosto Jari Salokoski ja Jaana Mikkola

Väliyhteisölain muutos (HE 218/2018 vp) Verojaosto Jari Salokoski ja Jaana Mikkola Väliyhteisölain muutos (HE 218/2018 vp) 7.11.2018 Verojaosto Jari Salokoski ja Jaana Mikkola Väliyhteisölainsäädäntö ja sen tavoite Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta tuli voimaan

Lisätiedot

Asiaa liittyy kaksi erillistä direktiiviehdotusta, joista annettiin U-kirjelmät (U 1/2015 VM ja U2/2015).

Asiaa liittyy kaksi erillistä direktiiviehdotusta, joista annettiin U-kirjelmät (U 1/2015 VM ja U2/2015). Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2015-00259 VO Colliander Anders 08.05.2015 JULKINEN Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0000(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0000(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2013/0000(INI) 5.2.2013 MIETINTÖLUONNOS verotusta käsittelevästä vuotuisesta kertomuksesta: EU:n talouskasvun mahdollisuuksien vapauttaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10977/16 FISC 119 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä.

Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM201600436 VO Upola Minna(VM) 24.08.2016 Asia Ekirje komission tiedonannosta lisätoimenpiteistä avoimuuden lisäämiseksi ja verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta {SWD(2016) 6}

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta {SWD(2016) 6} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.1.2016 COM(2016) 24 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta {SWD(2016) 6} FI FI 1. JOHDANTO

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0317/3. Tarkistus. Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0317/3. Tarkistus. Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta 18.11.2015 A8-0317/3 3 Johdanto-osan A b kappale (uusi) A b. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Juncker oli Luxemburgin pitkäaikaisena pääministerinä ja valtiovarainministerinä tärkeässä osassa

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (39/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (39/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (39/2011) Asia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen perusteltu

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2018 COM(2018) 146 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE On aika ryhtyä toimiin nykyaikaisen, oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotusstandardin vahvistamiseksi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 27.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) Asia: Irlannin tasavallan parlamentin alahuoneen (Dáil Éireann) perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

HE 1/2019 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 1/2019 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien annettujen lakien voimaantulosäännösten ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistus (U 62/2017 vp UJ 21/2018 vp)

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistus (U 62/2017 vp UJ 21/2018 vp) Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistus (U 62/2017 vp UJ 21/2018 vp) Talousvaliokunta 6.11.2018 Rahoitusmarkkinaosasto Syksyn 2017 ehdotus Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistuksesta Ehdotuksilla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. toukokuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0011 (CNS) 8899/16 LIMITE PUBLIC FISC 75 ECOFIN 397 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Muistio. Talouspolitiikka/Veropolitiikka Virpi Pasanen (5)

Muistio. Talouspolitiikka/Veropolitiikka Virpi Pasanen (5) Virpi Pasanen 14.12.2016 1 (5) Valtiovarainvaliokunnan verojaostolle U 65/2016 vp ja U 66/2016 vp, valtioneuvoston kirjelmät eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta. talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta. talous- ja raha-asioiden valiokunnalle EUROOPN PRLMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 9.11.2011 2011/0058(CNS) LUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Muistio. Talouspolitiikka/Veropolitiikka Virpi Pasanen (5)

Muistio. Talouspolitiikka/Veropolitiikka Virpi Pasanen (5) Virpi Pasanen 12.9.2017 1 (5) Valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä

Lisätiedot

Lausunto monenkeskisestä yleissopimuksesta ja Valtiovarainministeriön muistiosta Monenkeskinen yleissopimus ja Suomen valinnat

Lausunto monenkeskisestä yleissopimuksesta ja Valtiovarainministeriön muistiosta Monenkeskinen yleissopimus ja Suomen valinnat Lausunto 1 (5) SAK 12568 / 2017 Valtiovarainministeriö Antero Toivainen Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto VM002:00/2017 Lausunto monenkeskisestä yleissopimuksesta ja Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

U 22/2018 vp. Helsingissä 3 päivänä toukokuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Hallitusneuvos Antero Toivainen

U 22/2018 vp. Helsingissä 3 päivänä toukokuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Hallitusneuvos Antero Toivainen Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien tiettyjen digitaalisten palvelujen verotusta ja komission tiedonannosta digitaalisen talouden verotuksesta Perustuslain

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0337(CNS) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0337(CNS) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0337(CNS) 12.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

U 22/2011 vp. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

U 22/2011 vp. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen U 22/2011 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0058(CNS) Mietintöluonnos Marianne Thyssen (PE475.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0058(CNS) Mietintöluonnos Marianne Thyssen (PE475. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0058(CNS) 12.12.2011 TARKISTUKSET 14 425 Mietintöluonnos Marianne Thyssen (PE475.870v01-00) Yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja

Lisätiedot

U 25/2016 vp. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

U 25/2016 vp. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden

Lisätiedot

LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL VERO

LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL VERO 1 (6) VEROHALLINTO LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 5.4.2018 00052 VERO Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite / Diaarinumero VM/621/03.01.00/2018 A27/00 00 01/2018 KOMISSION

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.10.2016 COM(2016) 687 final 2016/0339 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien

Lisätiedot

Ongelmakeskeisyydestä ratkaisuhakuisuuteen monimutkaistuvassa sääntely-ympäristössä

Ongelmakeskeisyydestä ratkaisuhakuisuuteen monimutkaistuvassa sääntely-ympäristössä Ongelmakeskeisyydestä ratkaisuhakuisuuteen monimutkaistuvassa sääntely-ympäristössä Asianajajapäivä 13.1.2017 Mika Ohtonen Esityksen sisältö Sääntely-ympäristön muuttuminen taustoista ja tavoitteista Merkittävimmät

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus direktiiviksi (COM(2018)0147 C8-0138/ /0072(CNS))

Ehdotus direktiiviksi (COM(2018)0147 C8-0138/ /0072(CNS)) 10.12.2018 A8-0426/ 001-039 TARKISTUKSET 001-039 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Dariusz Rosati Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus A8-0426/2018 (COM(2018)0147 C8-0138/2018

Lisätiedot

Valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriölle Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tomi.viitala@aalto.fi 045 7731 2025 Valtiovarainministeriölle 16.11.2016 valtiovarainministerio@vm.fi; tarja.jarvinen@vm.fi

Lisätiedot

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.11.2017 Minna Rintala Tausta maakohtaiselle raportoinnille OECD:n Base Erosion and Profit

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0189/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0189/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0189/2016 27.5.2016 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoihin suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien

Lisätiedot

A8-0189/ Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt

A8-0189/ Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt 6.6.2016 A8-0189/ 001-091 TARKISTUKSET 001-091 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Hugues Bayet Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt A8-0189/2016 (COM(2016)0026

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 6.2.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Alankomaiden parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

9674/1/19 REV 1 team/as/si 1 ECOMP.2.B

9674/1/19 REV 1 team/as/si 1 ECOMP.2.B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9674/1/19 REV 1 FISC 277 ECOFIN 517 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö LAUSUNTO

Valtiovarainministeriö LAUSUNTO Valtiovarainministeriö LAUSUNTO 17.11.2016 kirjaamo@vm.fi tarja.jarvinen@vm.fi Asia: Euroopan komission direktiiviehdotukset yhteisestä ja yhdistetystä yritysveropohjasta FINNWATCH RY:N LAUSUNTO Finnwatch

Lisätiedot

U 43/2017 vp. Helsingissä 24 päivänä elokuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Anu Rajamäki

U 43/2017 vp. Helsingissä 24 päivänä elokuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Anu Rajamäki Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle VALTIOVARAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 5/2011 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunnan

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainvarainministeriön vero-osastolle Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Lausunto valtiovarainvarainministeriön vero-osastolle Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä s.1/5 Valtiovarainministeriö Vero-osasto valtiovarainministerio@vm.fi Asia: Korkovähennysrajoitusta koskeva HE-luonnos, VM169:00/2017 LAUSUNTO KORKOVÄHENNYSTÄ KOSKEVASTA LAKILUONNOKSESTA Yleiset näkökohdat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2018 COM(2018) 147 final 2018/0072 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta {SWD(2018) 81

Lisätiedot

15445/17 team/js/mh 1 DG G 2B

15445/17 team/js/mh 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. joulukuuta 2017 (OR. en) 15445/17 FISC 346 ECOFIN 1092 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Eduskunnan verojaostolle

Eduskunnan verojaostolle Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tomi.viitala@aalto.fi 045 7731 2025 Eduskunnan verojaostolle 14.12.2016 Lausunto asioissa U 65/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä

Lisätiedot

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettely ja täytäntöönpanotoimivallan siirtäminen arvonlisäverotuksessa) Perustuslain 96 :n

Lisätiedot

U 64/2016 vp. Helsingissä 8 päivänä joulukuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Hallitusneuvos Antero Toivainen

U 64/2016 vp. Helsingissä 8 päivänä joulukuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Hallitusneuvos Antero Toivainen Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan unionissa Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.4.2016 COM(2016) 198 final 2016/0107 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten

Lisätiedot

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS))

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS)) 21.4.2017 A8-0134/ 001-042 TARKISTUKSET 001-042 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Olle Ludvigsson Verokohtelun eroavuudet kolmansien maiden kanssa A8-0134/2017 (COM(2016)0687 C8-0464/2016

Lisätiedot

A8-0306/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2015)0135 C8-0085/ /0068(CNS))

A8-0306/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2015)0135 C8-0085/ /0068(CNS)) 26.10.2015 A8-0306/ 001-064 TARKISTUKSET 001-064 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Markus Ferber Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla A8-0306/2015 (COM(2015)0135

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Maakohtainen raportointi

Maakohtainen raportointi Maakohtainen raportointi Country by Country Reporting Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 23.5.2017 Minna Rintala Tausta OECD:n Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) raportin suositukset ja EU-direktiivi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

9643/17 1 DG G LIMITE FI

9643/17 1 DG G LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9643/17 LIMITE PV/CONS 30 ECOFIN 457 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3543. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Bryssel,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot