Vastuullisuus Sinebrychoffilla. Katsaus vuoteen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus Sinebrychoffilla. Katsaus vuoteen 2009"

Transkriptio

1 Vastuullisuus Sinebrychoffilla Katsaus vuoteen

2 Viime vuosi oli Sinebrychoffin 190. toimintavuosi. Yhtiön juuret ovat Nikolai Sinebrychoffissa ja Helsingin Hietalahdessa, minne hän vuonna 1819 sai luvan perustaa panimon. Kiitos Nikolain varhaisen liikkeellelähdön teollisessa panimotoiminnassa olemme tänäänpohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Vuonna 1992 siirryimme Hietalahdesta Keravalle, Keski-Uudellemaalle ja vuodesta 2000 alkaen olemme olleet tanskalaisen panimokonsernin Carlsberg Groupin omistama tytäryhtiö. Sisällys: Toimitusjohtajan katsaus 4 Vastuullisuuden johtaminen ja organisointi 8 Vastuu ympäristöstä 10 Ympäristöluvut 2009 Avainluvut Vastuu henkilöstöstä Kuluttajat, laatu ja vastuu Sidosryhmät ja vastuullisuus X X X X X 2 3

3 Toimitusjohtajan katsaus Sinebrychoff on 190-vuotias moderni panimo, jonka tuotevalikoimaan kuuluu juomia joka janoon. Valmistimme viime vuonna 412 miljoonaa litraa juomia, joista viisi prosenttia vientiin. Olut on ollut ytimemme historiamme alusta alkaen ja sen osuus tuotannostamme on noin puolet. Oluen lisäksi valmistamme, myymme, markkinoimme sekä jakelemme siidereitä, long drink -juomia, energiajuomia, vesiä ja virvoitusjuomia. Lisäksi myymme ja toimitamme anniskeluasiakkaillemme valikoiman yhteistyökumppaneidemme viinejä ja väkeviä alkoholituotteita. Vesissä ja virvoitusjuomissa The Coca-Cola Company on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme. Tiedostamme, että toiminnallamme on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pyrimme siihen, että vaikutukset ovat mahdollisimman myönteisiä. Voidaksemme toimia alkoholiliiketoiminassa meidän on oltava vastuullinen yhteiskunnan jäsen. Yhteiskuntavastuu on myös yksi emoyhtiömme Carlsberg Groupin (jatkossa Carlsberg) strategisista teemoista. Viimeisten kahden vuoden aikana vastuullisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: valituille painopistealueille on luotu politiikat ja konkreettiset toimintaohjeet. Nämä velvoittavat myös Sinebrychoffia. Carlsberg laati vuoden 2009 tuloksista yhteiskuntavastuuraportin, jonka se julkaisi tämän vuoden helmikuussa samaan aikaan vuosikertomuksensa kanssa. Raportti koostuu konsernin tytäryhtiöiden raportoimista tiedoista. Keskiarvoihin ovat vaikuttamassa myös Sinebrychoffin antamat luvut, ja monista Sinebrychoffin yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimista konserni raportoi myös kirjallisesti (www.carlsberggroup.com /csr/pages/default.aspx). Yhteiskuntavastuu on moniulotteinen asiakokonaisuus, joka kattaa lukuisia teemoja työoikeuksista ympäristönsuojeluun sekä liiketoimintaetiikasta vastuulliseen markkinointiin. Sidosryhmiemme odotukset muuttuvat aikojen myötä, ja meidän on kuunneltava sidosryhmiämme valppaasti kehittyäksemme heidän odotustensa mukaisesti. Koska toimimme alkoholituotealalla, tarvitsemme sidosryhmiemme valtuutuksen joka päivä. Yhteiskuntavastuun huomioiminen auttaa meitä varmistamaan hyvän maineen sidosryhmiemme parissa. Se on myös osa riskienhallintaa, jonka tavoitteena on muun muassa turvata yhtiömme taloudellinen menestys. Carlsbergin julkaistua koko konsernia koskevan ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin päätimme Sinebrychoffilla laatia oman katsauksen. Tehtävä ei ole ollut helppo, mutta se on ensiaskel kohti kattavam- paa raportointia. Ensi vuonna toivomme voivamme kertoa enemmän ja tarkemmin siitä, miten huomiomme vastuullisuuden jokapäiväisessä työssämme. Voidaksemme kehittää vastuullisuutta sekä mitata saavutuksiamme meidän pitää tietää tämänhetkinen tilanteemme. Sen jälkeen on mahdollista asettaa uusia tavoitteita. Tämän katsauksen teko on auttanut meitä tunnistamaan kehittämistä vaativia asioita ja prosesseja. Monet asiat ovat edenneet nykyiselle hyvälle tasolle ilman, että niitä on osattu kutsua yhteiskuntavastuuksi. Toisaalta on asiakokonaisuuksia kuten ympäristöasiat jotka ovat olleet itsestään selvästi vastuullisen toiminnan painopisteitä. Avoimesti on myös todettava, että työsarkaa riittää; kaikkein keskeisimpänä vastuullisuustyön koordinoinnin ja pitkäjänteisyyden kehittäminen. Onnistumisia ja kehittämiskohteita Olemme määritelleet tehtäväksemme tuottaa suomalaisille kuluttajille miljoonia nautinnollisia hetkiä joka päivä reilulla tekemisen meiningillä. Tässä olemme onnistuneet hyvin: olemme Suomessa panimo- ja virvoitusjuoma-alan markkinajohtaja. Pystyimme kasvattamaan viime vuonna osuuttamme muutamalla prosenttiyksiköllä ja parantamaan samalla kannattavuuttamme. Viime vuosi ei kuitenkaan ollut helppo. Vaikein asia oli yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen maaliskuussa Porissa sijaitsevan panimon toiminnan lopettamiseksi ja lopulta panimon sulkeminen loppuvuonna. Tarjosimme kaikille 31 Porissa työskennelleelle töitä muualta yhtiöstämme. Kaikki eivät voineet tähän tarjoukseen tarttua, mutta olen iloinen, että osa siirtyi 4 5

4 Keravalle. Kaikkien muiden osalta pyrimme auttamaan uusien työmahdollisuuksien löytämisessä. Lisäksi annoimme kaikille 31:lle taloudellista tukea. Porilaiset olivat sitoutuneita työhönsä loppuun saakka ja he saavuttivat sekä tuotannolliset että laadulliset tavoitteet. Haluamme korostaa tavoitteellista, luotettavaa ja mutkatonta yhteistyötä yhtiömme sisällä, mutta myös ollessamme tekemisissä asiakkaiden, kuluttajien, yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien, kuten median edustajien kanssa. Syksyllä 2009 emoyhtiömme Carlsberg Group teetti työilmapiiritutkimuksen kaikissa sen omistamissa yhtiöissä. Sinebrychoffin osalta olen iloinen, että työtyytyväisyys vuoden 2007 vastaavasta tutkimuksesta on lisääntynyt. Ilahduttavasti 85 % vastanneista (vastausprosentti oli 83) pitää yhtiön imagoa ja mainetta myönteisenä. Ilmapiirin kehittäminen on jatkuvaa tekemistä, johon tarvitsemme jokaisen sinebrychoffilaisen panoksen. Olemmekin käyneet kaikissa toiminnoissamme läpi tutkimuksesta nousseet kehitystarpeet ja tehneet konkreettiset toimintasuunnitelmat tälle vuodelle. Yhtiötason kehittämiskohteiksi valitsimme palkitsemisen, vaikutusmahdollisuudet sekä tavoitteiden saavuttamisen. Näiden lisäksi jokaisella toiminolla on omat kehityskohteensa. Seuraavan kerran ilmapiiritutkimus tehdään vuonna Ympäristövastuun osalta keskeiset päämäärämme ovat energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen, veden kulutuksen vähentäminen sekä pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ja pakkausten kierrätyksen tehostaminen. Energian ja veden osalta olemme onnistuneet tavoitteissamme, samoin pakkausten kierrätyksen tehostamisessa. Vedenkäytössä olemme maailman ykköskastia: käytimme viime vuonna yhtä juomalitraa kohden 2,6 litraa vettä. Energiankäytön tehostamisessa tähtäämme entistä parempiin tuloksiin ja tavoitteen saavuttamiseksi liityimme elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen tammikuussa Sinebrychoff on sitoutunut vähentämään energiankäyttöä vähintään 9 % vuoteen 2016 mennessä. Sen sijaan monipakkausten suosio on puolestaan lisännyt pakkausmateriaalien käyttöä emmekä ole pystyneet toteuttamaan tavoitettamme. Alkoholijuomien markkinoinnissa noudatamme Carlsberg Groupin vastuullisen markkinoinnin politiikkaa ja Panimo- ja virvoitusjuomaliiton vastaavia ohjeita. Alkoholipitoiset tuotteemme ovat vain täysi-ikäisille. Viime vuonna emme saaneet viranomaisilta mainoksistamme tai muista markkinointitoimistamme huomautuksia tai kieltoja. Kansalais- ja kansalaisjärjestökeskustelu alkoholimarkkinoinnista oli kuitenkin viime vuonna vilkasta ja kohdistui sekä Sinebrychoffiin että alan muihin toimijoihin. Markkinointia ja sen vastuullisuutta seurataan alallamme erityisen tarkasti. Jatkossa aiomme kiinnittää markkinointiimme entistä enemmän huomiota ja asettaa myös mittattavia vastuullisuustavoitteita. Olemme tukeneet Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa vuodesta Sen tavoitteena on ehkäistä alaikäisten alkoholinja päihteidenkäyttöä ja syrjäytymistä sekä tukea nuoria itsenäistymään ja kasvamaan vastuullisiksi aikuisiksi. Tukemme on tähän mennessä ollut yli puolimiljoonaa euroa. Osana vastuullista sidosryhmä- ja työnantajapolitiikkaa aloitimme alihankintayhteistyön Lubor Oy:n kanssa vuonna Lubor on sosiaalinen yritys, joka työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Työllistimme Luborin kautta yhteensä kymmenen ihmistä neljän kuukauden ajan. Lopuksi: Tutkimme alkuvuonna 2010 Sinebrychoffin viestinnän onnistumista. Mediabarometritutkimuksen teki meille Infor. Sinebrychoffin viestintä saa kokonaisuutena hyvät arvosanat. Ne ovat monilta osin selvästi barometrin keskitasoa paremmat. Kyselyyn vastanneet median edustajat odottivat kuitenkin meiltä enemmän viestintää yhteiskuntavastuusta. Toivon, että tämä katsaus auttaa osaltaan paikkaamaan tätä tarvetta. Haluan kiittää henkilöstöämme rakentavasta yhteishengestä ja saavutetuista tuloksista vuoden 2009 aikana sekä yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja kaikkia sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä. Keravalla Pekka Tiainen toimitusjohtaja 6 7

5 Vastuullisuuden johtaminen ja organisointi Yhteiskuntavastuun osa-alueet: Yhteiskuntavastuun painopisteet Carlsberg-konsernissa yhteiskuntavastuu nostettiin erityiseksi kehityskohteeksi vuonna Viimeisten kahden vuoden aikana konsernissa on määritelty yhteiskuntavastuun kahdeksan painopistettä ja laadittu yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa vastuullisuuspolitiikat ja konkreettiset toimintaohjeet kuudelle vastuullisuuden osa-alueelle. Sinebrychoff on ollut tiivisti tavastuun painopistealueille. Yksikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä konsernin toimintojen ja tytäryhtiöiden kanssa. Ylin vastuu Sinebrychoffin vastuullisuuden kehittämisestä on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Kussakin tytäryhtiössä on yhteiskuntavastuuvaltuutettu, CSR Champion. Sinebrychoffilla tämä tehtävä on viestintä- ja lakiasiainjohtajalla, joka on yhtiön johto- Ympäristö energiankäyttö ja ilmastopäästöt veden käyttö jätevedet investointien ja hankintojen ympäristövaikutukset pakkaukset jätteet ympäristöasioita koskeva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa Työ- ja ihmisoikeudet syrjinnän kieltäminen pakkotyö lapsityövoima yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus työaika, etuudet ja palkka työpaikkakiusaaminen lomat työmääräykset ja sopimukset mukana tässä työssä ja alkanut systema- ryhmän jäsen. Hänen tehtävänään on ke- tisoida omaa vastuullisuustyötään konsernin politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti. Carlsbergin ja samalla Sinebrychoffin painopisteet ovat: ympäristö työ- ja ihmisoikeudet alkoholin kohtuukäyttö työterveys ja -turvallisuus kuluttajat hittää Sinebrychoffin yhteiskuntavastuuta yhteistyössä toimintojen kanssa sekä raportoida tuloksista konsernille. Carlsbergin ote vastuullisuuteen on globaalisti paikallinen: isolla, monissa maissa toimivalla konsernilla pitää olla yhteiset vastuullisuuspäämäärät ja -standardit, mutta niiden toteuttaminen käytännössä on tytäryhtiöiden ja yksiköiden vastuulla kunkin Alkoholin kohtuukäyttö alkoholi ei ole alaikäisille aikuisten osalta puhumme alkoholin kohtuukäytön puolesta väärinkäyttöä vastaan pyrimme vähentämään alkoholin väärinkäyttöä lukuisten kampanjoiden ja projektien avulla, joista suurin osa toteutetaan paikallisesti Työterveys ja -turvallisuus työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät työympäristö työturvallisuuskoulutus varautuminen hätätilanteisiin ja onnettomuuksiin liiketoiminnan eettisyys maan olosuhteet, toimintaympäristö ja kult- paikallisyhteisöt vastuullinen hankinta Viereiselle sivulle on koottu Carlsbergin yhteiskuntavastuun osa-alueet sekä kunkin alueen päämäärät tai strategiset ulottuvuudet. Lisätietoja painopisteistä ja politiikoista: Organisointi: globaalisti paikallinen tuuri huomioiden. Nimetön kanava epäkohtien raportointiin Vuoden 2010 huhtikuusta alkaen Carlsbergin henkilöstön käytössä on ollut nimetön viestintäjärjestelmä. Sen avulla työtekijät voivat raportoida toimista, joihin he epäilevät liittyvän rikollista tai konsernin ohjeiden Kuluttajat tuotteiden laatu vastuullinen markkinointi sosiaalinen vastuu ja alkoholin kohtuukäyttö terveys ja turvallisuus lapset ja nuoret alkoholin vaikutukset Liiketoiminnan eettisyys lahjonta lahjat, ateriat ja vieraanvaraisuuskäytännöt poliittisten puolueiden tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen eturistiriitojen välttäminen luottamuksellisten tietojen käsittely kilpailulainsäädännön noudattaminen yhtiön omaisuuden ja varojen käyttö Carlsberg-konsernin johtoryhmän alaisuudessa toimii yhteiskuntavastuun ohjaus- tai sääntöjen vastaista toimintaa. Järjestelmä on tarkoitettu sekä työntekijöiden että Paikallisyhteisöt Vastuullinen hankinta ryhmä, jolle kuuluvat yhteiskuntavastuun strateginen suunnittelu ja ohjaus. Konsernihallinnon yhteiskuntavastuuyksikössä on asiantuntijat kaikille konsernin yhteiskun- johdon epäiltyjen väärinkäytösten raportointiin. Se koostuu verkkosivuista ja puhelinpalvelusta, joita hallinnoi konsernin ulkopuolinen toimija. sidosryhmäsuhteet taloudellinen ja muu yhteistyö hyväntekeväisyysmarkkinointi sponsorointi alihankkijoiden vastuullisuuskäytäntöjen selvittäminen vastuullisuusnäkökohtien sisällyttäminen hankintasopimuksiin 8 9

6 Vastuu ympäristöstä Laatu ja ympäristöasiat kulkevat Sinebrychoffilla tiukasti käsi kädessä. Lähtökohtana on toimintojen jatkuva parantaminen. Pyrimme säästämään luontoa ja ehkäisemään ympäristöhaittoja. Ympäristön säästäminen näkyy selkeimmin raaka-aineiden valinnassa ja käytössä sekä sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäytössä ja kierrätyksessä. Carlsbergin ympäristöstrategian mukaisesti keskeiset ympäristöpäämäärämme ovat energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen veden kulutuksen vähentäminen pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ja pakkausten kierrätyksen tehostaminen Carlsbergin ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristöjohtamisen periaatteet ja toimintatavat. Ympäristöpolitiikka sitoo kaikkia Carlsbergin tytäryhtiöitä ja yhtiöitä, joissa sillä on enemmistöomistus, myös Sinebrychoffia. Paikalliset yksiköt vastaavat politiikan käytännön toteutuksesta. Voit lukea lisää Carlsbergin ympäristöstrategiasta ja politiikasta konsernin verkkosivuilta: Ympäristöjohtaminen Sinebrychoffilla Yhtiöllämme on ollut ISO ympäristösertifikaatti vuodesta Se on uusittu viimeksi vuonna ISO14001-ympäristöjärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen ja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseen. Järjestelmä edellyttää, että yritys selvittää toimintansa ympäristövaikutukset, asettaa tavoitteet niiden vähentämiseksi sekä raportoi kehityksestä. Sinebrychoffin ISO14001-ympäristöjärjestelmän on sertifioinut Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. Sinebrychoffin voimassa oleva ympäristöpolitiikka on vuodelta Politiikan mukaan kannamme tietoisen vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon liiketoiminnassamme ja päätöksenteossamme. Tähtäämme ympäristöhaittojen ehkäisemiseen 10 11

7 Ympäristöluvut 2009 Keravan tuotantolaitos Tuotantoluvut Alkoholijuomia (miljoonaa litraa) 244 Virvoitusjuomia (miljoonaa litraa) 161 Tuotanto yhteensä (miljoonaa litraa) 405 Ympäristöön vaikuttavat energia- ja päästöluvut ja luonnonvarojen säästämiseen. Haluamme olla edelläkävijä logistisen tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden toteuttajana. Yhtiömme toimintaohje ympäristönäkökohdista ja -päämääristä sekä laatuja ympäristötavoitteista on toukokuulta Toimintamme merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat energian kulutus veden kulutus jäteveden muodostuminen kaatopaikka-/sekajätteet sivutuotteet kuljetukset juomien muut kuin pantilliset pakkausmateriaalit Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet on johdettu ympäristönäkökohdista. Päämäärät asetetaan Laatu- ja ympäristöneuvostossa, joka kokoontui kolme kertaa vuonna Budjetoinnin yhteydessä laaditaan vuosittain toiminto- ja osastokohtaiset laatu- ja ympäristötavoitteet laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöpäämäärien tukemiseksi. Vuoden 2009 katsausta kootessamme olemme huomanneet joitakin puutteita ympäristötyömme koordinoinnissa. Vuoden 2010 aikana pyrimme parantamaan toimintatapojamme niin, että päämäärät ja niistä johdetut tavoitteet vastuutetaan selkeämmin ja niiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Tarkoituksenamme on ensi vuoden yhteiskuntavastuukatsauksessa raportoida, miten olemme tässä työssä edistyneet. Sinebrychoffin laatu- ja ympäristöosastolla työskentelee kolme henkilöä. Osana ympäristöjärjestelmän seurantaa osasto laatii vuosittain laatu- ja ympäristöraportin, joka käsitellään johdon katselmuksessa. Lämpöenergia (GWh) 57 Sähkönkulutus (GWh) 35 CO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) SO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) 149 NO x -päästöt (tonnia) 147 Vedenkulutus (tuhatta kuutiota) 1053 Jätevedet (tuhatta kuutiota) 714 Kemiallinen hapenkulutus (mäski ja hiiva, tonnia) 2060 Kiinteä jäte Poltettu jäte (tonnia) 1582 Kaatopaikkajäte (tonnia) 123 Ongelmajäte (tonnia) 9,4 Kierrätysjäte (tonnia) 1667 Sivutuotteet (mäski ja hiiva, tonnia) 4540 Tuotantolaitoksen ominaiskulutukset (koko kiinteistö) Lämpöenergia () 140 Sähkönkulutus () 86 Yhteensä () 226 CO 2 -päästöt (kg CO 2 /1000 l, lämpö ja sähkö) 52 Vedenkulutus (l/l) 2,

8 Tuotannon ominaiskulutukset (vain tuotanto) Lämpöenergia () 108 Sähkönkulutus () 67 Yhteensä () 175 Vedenkulutus (l/l) 2,6 Muuta Huomautuksia toiminnasta (esim. melu, liikenne) 0 ISO14001-sertifiointi kyllä Tuotannon avaintavoitteet Tuotannon avaintavoitteet eivät sisällä juomanvalmistuksen ulkopuolisia lukuja. Ominaisarvot Sähkönkulutus Energiankulutus Vedenkulutus l/l 2,6 2,6 2,5 2,5 Tärkein raaka-aineemme vesi Juomanvalmistuksessa käyttämämme vesi tulee Päijänne-tunnelista Tuusulan seudun vesilaitoksen kautta. Vuonna 2009 käytimme vettä 1,2 miljoonaa kuutiota, mikä tarkoittaa 2,6 litraa yhtä juomalitraa kohden. Käytetyn veden määrä on vähentynyt tasaisesti, vuodesta 2006 kaikkiaan yhdellä litralla valmistettua juomalitraa kohden. Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus on noin 30 % ja tekopohjaveden aali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Veden laatua seuraa Tuusulan seudun vesilaitos, joka teki vedestä vuonna 2009 yli analyysia. Jätevesien käsittelyssä teemme yhteistyötä Keravan kaupunkitekniikan vesihuollon ja Helsingin Viikin jätevesipuhdistamon kanssa. Jäteveden määrä prosessissamme on minimoitu; yhtä juomalitraa kohti syntyy 1,8 litraa jätevettä. Vuodesta 2006 olemme onnistuneet vähentämään jäteveden määrää 1,2 litralla juomalitraa kohden. osuus noin 70 %. Raakaveden laatu täytti kaikilta osin sosi- Katso myös: Kuumaa vettä yhteiseen käyttöön Sinebrychoffin muutettua Helsingin Hietalahdesta Keravalle vuonna 1992 käynnistyi Euroopan moderneimman panimon lisäksi ainutlaatuinen yhtiön ja kaupungin yhteistyö. Siitä asti Sinebrychoffin tuotannon tarvitsema lämpöenergia on tuotettu yhteistyössä Keravan Energian kanssa. Keravan Energian voimalaitos tuottaa kuumaa vettä sekä oluen valmistukseen että lämmöksi keravalaisten asuntoihin. Keravan Energian voimalasta tulevassa putkessa virtaa 165-asteista korkeapainevettä. Juomanvalmistuksessa käytetty vesi palaa hieman viileämpänä, noin 130-asteisena takaisin voimalaitokselle. Vuonna 2009 Keravan Energia otti käyttöön uuden biovoimalan, jonka tuottamaa kuumaa korkeapainevettä Sinebrychoff nyt käyttää juomanvalmistuksessa. Yhdeksän prosenttia pois Tammikuussa 2009 Sinebrychoff liittyi elinkeinoelämän energiatehokkuusopimukseen. Olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme vähintään 9 % vuoteen 2016 mennessä. Vähennys lasketaan vuoden 2005 energiankäytön määrästä. Vuonna 2005 käytimme energiaa yhteensä MWh, joten säästötavoitteemme on MWh. Uskomme saavuttavamme tavoitteen uusilla innovaatioilla sekä lisäämällä tuotannon ja energiankäytön tehokkuutta. Sinebrychoffin sähköenergia tulee Fortumilta Keravan Energian verkon kautta. Osallistuimme vuoden 2009 Earth Hour tapahtumaan maaliskuun viimeisenä viikonloppuna sammuttamalla kaikki tarpeettomat valot ja valomainokset viikonlopun ajaksi. Olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme 9 % vuoteen 2016 mennessä Kylmää kestävästi Merkittävä osa Sinebrychoffin juomista myydään kylmänä yhtiön toimittamista automaateista ja kylmälaitteista. Olemme vuodesta 1996 alkaen pyrkineet määrätietoisesti vähentämään laitteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia valitsemalla energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Asiakkaalta palautuneet kylmälaitteet kunnostetaan uuden veroisiksi ja asennetaan seuraavalle asiakkaalle. Näin vältetään turhaa romuttamista. Kun kylmälaitteiden teknistaloudellinen käyttöikä saavutetaan, ne hävitetään asianmukaisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla siten, että laitteissa käytetyt raakaaineet menevät teollisuuden uusiokäyttöön. Vuonna 2008 ostimme testikäyttöön 406 Energy Management System -järjestelmällä varustettua kylmäkaappia. EMS vähentää energiankulutusta keskimäärin 30 %. Vuonna 2010 hankimme noin 800 impulssi-cooleria, joiden kylmäaineena on R600 (isobutaani). Isobutaanin GWParvo on 5, kun perinteisten kylmäaineiden arvo on GWP-arvo kertoo kylmäaineen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen - mitä pienempi arvo on, sitä vähäisempi vaikutus ilmakehään. Tavoitteenamme on, että vuodesta 2011 lähtien kaikki vuosittain 14 15

9 ostettavat noin lasiovikaappia on varustettu EMS-järjestelmällä, HC-kylmäaineella (R290 tai R600) sekä energiaa ja ympäristöä säästävällä LED-valaistuksella Myös oluthanojen ja post-mix-laitteiden, kuten hampurilaisravintoloiden juomalaitteiden, kylmäaineet vaihdetaan ympäristöä nykyistä vähemmän kuormittaviin vuosina Kuljetukset optimoidaan Tuotteitamme kuljettaa päivittäin noin 250 jakeluautoa ja 40 raskasta ajoneuvoa, jotka ajavat yhteensä noin kilometriä. Vuonna 2010 uusitun modernin reittioptimointityökalun avulla suunnittelemme optimaaliset kuljetusreitit päivittäin. Optimaalinen reititys säästää polttoainetta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, myös hiilidioksidipäästöjä. Jakeluyrittäjät hakevat tyhjät pakkaukset kaupoista ja anniskelupisteistä samalla kun vievät juomat perille - jakelutoiminta on myös kierrätystoimintaa. Olemme antaneet kaikille jakeluyrittäjillemme reagoivan, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutusta. EU:n asettaman ammattipätevyysdirektiivin mukaan kaikkien ammattiliikenteessä mukana olevien yrittäjien ja kuljettajien on osallistuttava 35 tunnin verran koulutustilaisuuksiin ennen vuotta Sinebrychoff suosii sekä jakelu- että kuljetustoiminnoissa uusinta Euro-luokiteltua moottoriteknologiaa. Uudet moottoriteknologiat vähentävät varsinkin dieselmoottoreiden pienhiukkaspäästöjä. Kiinnitämme huomiota myös henkilökuntamme työsuhdeautojen päästöihin. Leasing-autojen CO 2 -päästöjen enimmäismäärä on 195 g/km. Työsuhdeautoksi voi valita myös hybridiauton. Pakkaukset kiertävät Kaikki Sinebrychoffin tuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä: tölkit, kierrätysmuovipullot, lasipullot ja ravintola-astiat. Palautetut alumiinitölkit sulatetaan ja alumiinista valmistetaan muun muassa uusia tölkkejä. Tölkin uusiokäyttövalmistukseen tarvitaan vain 5 % ensivalmistustölkin energiasta. Myös pakkausmateriaalit, kuten pahvit ja kennolevyt kierrätetään. Sinebrychoffin pakkausten prosenttiosuudet (kaikki pakkaukset kierrätetään) Tölkki (Palautuspakkaus Oy:n eli Palpan järjestelmä) Kierrätysmuovipullo (Palpan järjestelmä) Uudelleen täytettävä lasipullo (Ekopullo-järjestelmä) 30 litran ravintola-astia (Käytetään uudelleen) Bag-In-Box (Asiakkaat lajittelevat) Tankkiautoilla kuljetettava olut (Ei vaadi lajittelua) Kierrätyslasi (Alkon järjestelmä) Jätteet lajitteluun ja eläimille 42,9 % 31,8 % 10,4 % 6,1 % 6,5 % 1,9 % 0,4 % Jätteiden lajittelun tehostamisen tuloksena kaatopaikalle vietävän jätteen osuus ja määrä ovat vähentyneet vuosi vuo- Pakkausmateriaalit (pullot, tölkit, astiat, korkit, etiketit, pahvit, kartongit, laatikot, korit, kehikot, kalvot, lavat) Ominaiskulutus neitseellistä materiaalia kg/1000 l Ominaisarvot kuitu kg/1000 l 11,3 12,3 12,5 13,6 13,0 14,0 muovi kg/1000 l 4,1 4,9 4,3 4,8 13,5 14,7 lasi kg/1000 l 13,1 18,1 14,2 5,1 3,5 4,4 metalli kg/1000 l 6,4 7,0 9,5 14,4 17,0 18,8 puu kg/1000 l 4,5 4,6 4,5 4,4 3,9 2,6 delta. Muovi- ja etikettijätteet menevät kierrätykseen. Piimaa ja sedimenttijäte kompostoidaan, ja syntynyt kompostijäte käytetään viherrakentamiseen. Oluenvalmistuksen yhteydessä ei synny juurikaan jätettä, ainoastaan märkämäskiä ja hiivaa. Mäski toimitetaan karjan ravinnoksi, sitä syö rehun seassa valkuaisaineena noin suomalaista lehmää ja sonnia. Hiiva menee kokonaisuudessaan Hankkija Maatalouden Progut-rehuaineeseen, jota syö miljoona suomalaista sikaa. Se parantaa sikojen ja nauta- sekä siipikarjan vastustuskykyä bakteereja vastaan. Sinebrychoffilla lajitellaan toimisto- ja keräyspaperit, energiajae, seka- ja biojäte, pahvi, kierrätysmuovipullot, keräyslasi, alumiinitölkit ja ongelmajäte. elintarvikkeiden ympäristökuormituksesta. Oluen kanssa samalla tasolla ovat ruokaperuna ja omena. Vaikka oluenvalmistuksen ympäristövaikutukset ovat muuhun teollisuuteen verrattuna vähäiset, niitä ei ole syytä vähätellä. Maatalous vaikuttaa vesien rehevöitymiseen, teollinen panimotuotanto vaatii energiaa, pakkauksiin tarvitaan raaka-aineita ja jakelussa käytetään ensisijaisesti fossiilisella polttoaineella kulkevia rekkoja. Pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta muun muassa tehostamalla energiankäyttöä ja optimoimalla kuljetuksia. Hankimme pääosan oluen valmistuksen raaka-aineista lähiympäristöstämme, ja olutta voidaankin kutsua lähijuomaksi. Sinebrychoffin oluiden ja tuontioluidemme raaka-aineet ovat GMO-vapaita, eli Olut on ekologinen juoma niissä ei ole geenimuunneltuja organismeja. Olut on yksi kolmesta Suomen ekologisimmasta elintarvikkeesta. Tähän lopputulokseen tultiin Suomen Luonnonsuojeluliiton vuonna 2008 teettämässä tutkimuksessa Katso myös: /mips/kotimips/elintarvikemips 16 17

10 Avainluvut Sinebrychoffin koko toiminta ja vertailuluvut Kerava, koko kiinteistö Ominaisarvot Sinebrychoff Kerava ja Pori (keskiarvo) Ominaisarvot lämmitys lämmitys sähkö sähkö 99, ,0 energia yht energia yht vesi l/l 3,1 2,9 2,6 jätevesi l/l 2,4 2,1 1,8 BOD 7 kg/1000 l 4,9 4,4 3,7 COD kg/1000 l 6,9 6,2 5,1 vesi l/l 3,5 3,1 2,8 jätevesi l/l 2,5 2,2 1,8 BOD 7 kg/1000 l 5,3 4,8 3,8 COD kg/1000 l 7,5 6,8 5,3 kaatop.jäte kg/1000 l 0,3 0,2 0,3 kaatop.jäte kg/1000 l 0,4 0,3 0,3 Pori, koko kiinteistö Panimoliiton jäsenyritykset Ominaisarvot Ominaisarvot lämmitys lämmitys sähkö sähkö energia yht energia yht vesi l/l 4,1 3,5 3,3 jätevesi l/l 2,1 1,6 1,2 BOD 7 kg/1000 l 4,8 5,2 3,2 COD kg/1000 l 7,6 7,9 4,2 vesi l/l 3,7 3,5 3,2 jätevesi l/l 2,8 2,6 2,3 BOD 7 kg/1000 l COD kg/1000 l 7,4 6,1 6,0 kaatop.jäte kg/1000 l 1,1 1,0 0,5 kaatop.jäte kg/1000 l 0,8 0,9 0,

11 Vastuu henkilöstöstä Työntekijät ovat Sinebrychoffin menestyksen perusta. Pyrimme luomaan työpaikan, jossa he voivat kehittää osaamistaan avoimessa ja inspiroivassa työympäristössä. Tarjoamme reilun, hyvän ja turvallisen työpaikan henkilöstöllemme. Carlsberg ja Sinebrychoff kunnioittavat kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita ja työelämän kansainvälisiä säännöksiä. Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusta työelämän perusoikeuksista. Henkilöstömme koostuu eri-ikäisistä eri koulutusaloja ja -tasoja edustavista työntekijöistä. Haluamme monimuotoisuuden säilyvän myös tulevaisuudessa. Syksyllä 2009 emoyhtiömme Carlsberg teetti työilmapiiritutkimuksen kaikissa omistamissaan yhtiöissä. Carlsbergille tutkimuksen teki Towers Perrin. Vastausten perusteella Sinebrychoffin vahvuuksia ovat yhtiön imago, sitoutuneisuus ja tyytyväisyys yhtiöön työnantajana. Oli ilahduttavaa, että 85 % vastanneista (vastausprosentti oli 83) piti yhtiön imagoa ja mainetta myönteisenä. Merkittävää kehittymistä vuoden 2007 tutkimukseen verrattuna oli tapahtunut muun muassa tunnustuksessa ja palkitsemisessa, työntekijöiden osallistumisessa sekä yhteisen kulttuurin luomisessa. Kehittämisalueita ovat kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet työssä, esimiestyöskentely (muun muassa palaute ja tunnustus) sekä kehityskeskustelujen laatu. Yhtiötason kehittämiskohteiksi valitsimme palkitsemisen, vaikutusmahdollisuudet sekä tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi jokaisella toiminnolla on omat kehityskohteensa. Seuraavan kerran ilmapiiritutkimus tehdään vuonna Porin panimo lakkautettiin syyskuussa. Tähän päädyttiin, koska oli käynyt ilmeiseksi, ettei kahden panimon toimintamalli Suomen kilpailluilla olutmarkkinoilla enää ollut taloudellisesti kestävää. Kannoimme vastuumme lakkautetun panimon henkilöstöstä tarjoamalla kaikille panimossa työskennelleelle 31 henkilölle mahdollisuuden siirtyä yhtiön sisällä johonkin toiseen tehtävään. Kahdeksan porilaista siirtyi Keraval

12 le. Heille, jotka eivät voineet vastaanottaa työtä Keravan panimolta tai yhtiön muista toimipisteistä, tarjosimme eläköitymisjärjestelyjä. Lisäksi järjestimme työnhakuun liittyvää tukea ja annoimme taloudellisen tukipaketin. Henkilöstöstrategian perustana arvot ja yhteiset toimintatavat Vuoden 2009 aikana Carlsbergilla luotiin pohja yhteiselle toimintakulttuurille Winning Behaviour - Tapamme toimia, jonka mukaisesti kohtelemme työtovereitamme, asiakkaitamme ja juomiemme kuluttajia Sinebrychoffin henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että yhtiön henkilöstöllä on riittävät resurssit ja motivaatio kulloistenkin liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa koko henkilöstön systemaattista ja jatkuvaa valmentamista, työhyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä, henkilöstön kannustamista aloitteelliseen toimintaan sekä tavoitteisiin pohjautuvaa ajantasaista kannustinjärjestelmää. Henkilöstöstrategian toteutumista mitataan kahden vuoden välein toteutettavilla laajoilla koko henkilöstön kattavilla työilmapiirimittauksilla ja näiden välillä toteutettavilla pulssikyselyillä. Tuoreimman, syksyllä 2009 tehdyn laajan, Carlsbergin sisäisen ilmapiiritutkimuksen perusteella työilmapiirimme oli suomalaisten teollisuusyritysten keskiarvoa parempi. Carlsbergille tutkimuksen suoritti Towers Perrin, joka on tehnyt ilmapiiritutkimuksia myös monissa muissa suomalaisissa yhtiöissä ja joka meille antamassaan loppuraportissa vertasi Sinebrychoffin tuloksia suomalaisten teollisuusyritysten keskiarvoon. Tavoitteenamme on edelleen parantaa asemiamme tässä vertailussa. Pyrimme edistämään vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kesken. Yhteistoimintalain mukaisten kokousten lisäksi pidetään kerran kuukaudessa ns. laaja johtoryhmä, jossa ovat mukana henkilöstöryhmien edustajat. Sinebrychoffille perustettiin vuonna 2008 aloitteellisuutta aktivoiva työryhmä, joka ryhtyi kehittämään uutta innovatiivista aloitemallia. Sen kokeilu alkoi tuotannossa syksyllä Sieltä uudistus laajenee vähitellen kaikkiin Sinebrychoffin toimintoihin. Tapamme toimia johtaa yhteiseen menestykseen Toimintatapojemme perustana ovat Sinebrychoffin vuonna 2004 määritellyt arvot: innovatiivinen, tavoitteellinen, vastuullinen ja luotettava. Vuoden 2009 aikana Carlsbergilla luotiin pohja yhteiselle toimintakulttuurille Winning Behaviour - Tapamme toimia, jonka mukaisesti kohtelemme työtovereitamme, asiakkaitamme ja juomiemme kuluttajia. Winning Behaviour sisältää viisi periaatetta, joita noudatetaan kaikissa Carlsberg-yhtiöissä. Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet ohjaavat päätöksentekoamme Asetumme asiakkaiden ja kuluttajien kenkiin. Strategiamme ja suunnitelmamme lähtevät heidän tarpeistaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta asiakkaat ja kuluttajat kokevat brändimme, palvelumme ja yhteistyön kanssamme tuottavan heille lisäarvoa. Olemme yhdessä vahvempia Kunnioitamme ihmisten ja kulttuurien erilaisuutta. Yhdessä tekeminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen toimintojen, maiden ja alueiden kesken mahdollistaa menestyksen. Jokainen meistä voi vaikuttaa Otamme jokainen vastuun omien ja ryhmämme haasteiden ja ongelmien ratkaisemisesta. Kannustamme toisiamme huippusuorituksiin. Opimme virheistämme ja yritämme rohkeasti kehittää uusia ratkaisuja. Palkitsemme hyvistä ideoista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Toimimme vastuullisen kansalaisen tavoin Otamme vastuuta ympäristöstämme ja yhteiskunnastamme. Tuemme meitä ympäröivän yhteisön positiivista kehittymistä. Kuuntelemme sidosryhmiämme, ja pyrimme aina luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen. Haluamme olla voittajia Pyrimme aina yhdessä löytämään parhaat ratkaisut. Etenemme rohkeasti kohti tavoitteitamme. Käyttäydymme aina yrittäjähenkisesti, ja toimimme nopeasti tulevaa ennakoiden

13 Monimuotoinen henkilöstö Sidosryhmistämme tärkein on yhtiön henkilöstö. Olemme toimipaikallamme Keravalla yksi suurimpia työnantajia. Henkilöstöä meillä oli viime vuonna hieman noin 900, joista suurin osa Keravalta ja sen lähikunnista. Tasa-arvosuunnitelmalla edistetään naisten, miesten, nuorempien ja vanhempien, normaali- ja vajaakuntoisten sekä eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden tasavertaista kehittymistä ammatissaan sekä rohkaisemme kouluttautumista entistä vaativampiin tehtäviin. Kaikkiin työntekijöihin suhtaudutaan tasapuolisesti asemasta, iästä, sukupuolesta, perhesuhteista, kansalaisuudesta, rodusta, vakaumuksesta tai muusta seikasta riippumatta. Naiset ja miehet saavat Sinebrychoffilla samaa palkkaa samanlaisesta työstä. Työntekijöiden palkkoihin vaikuttavat tehtävään sisältyvät vastuulisät ja kokemus. Ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy tehtävän ja työn vaativuuden ohella osaamisen, kokemuksen ja tulosten perusteella. Tehtäviin valitaan niihin parhaiten soveltuvat henkilöt sukupuolesta riippumatta. Henkilöstön vaihtuvuus on vähentynyt vuoteen 2008 verrattuna. Keskimääräinen palvelusaika on hieman yli 11 vuotta. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla pyrimme vahvistamaan nykyisten työntekijöidemme sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Sinebrychoff haluaa olla kiinnostava elintarvikealan työpaikka myös tulevaisuudessa. Tarjoamme vuosittain kesätöitä lähes 200:lle yli 18-vuotiaalle. The Universum Finnish Student Survey -tutkimuksessa Sinebrychoff sijoittui 49. sijalle vuonna 2009 (55. vuonna Sinebrychoffin seitsemästä johtajasta kaksi on naisia. 2008). Parantunut sijoitus osoittaa, että Sinebrychoffin houkuttelevuus työnantajana on kasvanut opiskelijoiden parissa. Työelämässä olevien keskuudessa toteutetussa tutkimuksessa The Universum Finnish Professionals Survey Sinebrychoff sijoittui 27:ksi. Sinebrychoffin yhteistyö keravalaisen Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistynyt. Vuonna 2009 markkinointiviestinnän opiskelijoiden kanssa käsiteltiin muun maussa Sinebrychoffin logouudistusta ja yritysidentiteettiä. Uuteen visuaaliseen ilmeeseen liittyen Lahden Muotoiluinstituutin sisustusarkkitehtuurin viimeisen vuoden opiskelijat (10 henkeä) suunnittelivat yhtiön vastaanottoaulan uudistuksen. Suunnitelma toteutetaan vuoden 2010 aikana. Teemme yhteistyötä myös muiden oppilaitosten kanssa järjestämällä työnantajamielikuvaan liittyviä tilaisuuksia ja osallistumalla opetuksen sisällön toteutukseen. Vuonna 2009 Sinebrychoff järjesti esittäytymis- ja keskustelutilaisuuden Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa osana myynnin koulutusohjelmaa. Lisäksi osallistuimme Next Step -messuille. Vuonna 2009 Sinebrychoff rekrytoi 246 uutta työntekijää sesonkityöntekijät mukaan lukien. Uusista työntekijöistä 15 oli vakinaisia ja 231 määräaikaisia. henkilömäärä Henkilöstömäärä % Henkilömäärä keskimäärin Ikäjakauma Sukupuolijakauma Toimihenkilöt ikä Työntekijät yli 60 Miehet Naiset

14 henkilöstömäärä Palvelusvuosijakauma alle 1 v. 1 2 v. 3 4 v. 5 7 v v v v. yli 20 v. vakinainen henkilöstö määräaikainen henkilöstö Henkilöstön kehittäminen ja koulutus koisammattitutkintoa sekä päivittänyt Koulutuksella ja muilla kehittämistoimenpiteillä edistämme sinebrychoffilaisten esiintymis-, työsuhde- ja IT-taidoissa. tietojaan ja osaamistaan esimerkiksi ammattitaitoa, työssä jaksamista ja lisäämme henkilökohtaisia urakehitysmahdollisuuksia. Samalla kehitämme yhtiön Kaksikymmentä esimiestä saa valmennus- Sparraus-ohjelma liiketoimintaa ja parannamme asiakastyytyväisyyttä. kollegaansa eri puolilta taloa. Ohjelmaan ta ja tukea sparratakseen neljästä kuuteen Moniosaaminen on yhä tärkeämpää sisältyvät muun muassa tavoitteiden määritteleminen, keinot tavoitteiden saavutta- kaikissa tehtävissä. Kannustamme sinebrychoffilaisia laajentamaan osaamistaan ja työkokemustaan ja tuemme talon vastaanottaminen oikealla tavalla. miseksi sekä palautteen antaminen ja sen sisäisiä urapolkuja. Koulutustuntien vuosikeskiarvo vuonna 2009 oli tuntia. Tähän lukuun elintarviketeollisuudessa Joel eli Johtaminen on vaikuttanut muun muassa mittava Logistiikassa, Tuotannossa, Täytössä ja Doemens-koulutus Tuotannossa, JOELhankkeet Logistiikassa ja Tuotannosten toimintatapojen, vuorovaikutuksen Kunnossapidossa on työskennelty yhteissa sekä esimiesvalmennukset, kuten ja yhteistyön edistämiseksi. Painopiste Sparraus-ohjelma ja 360-tutkimukseen liittyvä valmennus. Lisäksi henteisön toiminnan kehittämisessä, mutta on erityisesti esimiesten ja koko työyhkilöstömme on opiskellut myynnin hankkeessa huomioidaan myös yksilöiden ammattitutkintoa ja johtamisen eri- kehittyminen. 360-kyselyt Esimiesten kehittymisen tukemiseksi käynnistimme 360-kyselyt. Kyselyssä esimies itse, alaiset ja esimiehen oma esimies antavat arvionsa ja palautteensa esimiehen toiminnasta. Tulosten pohjalta esimies yhdessä ulkopuolisen kouluttajan ja esimiehensä kanssa valitsee kahdesta kolmeen kehittymiskohdetta. Kysely on toteutettu portaittain: vuonna 2008 teimme 360-kyselyn Markkinoinnissa, Myynnin Anniskelukanavassa, Laitepalvelussa ja HR:ssä. Vuonna 2009 kysely toteutettiin Myynnin Päivittäistavakauppakanavassa. Doemens-koulutus Kansainvälisesti tunnetun Doemens Akatemian nimenomaan Sinebrychoffille räätälöimä koulutus sisälsi kaikki oluen valmistuksen vaiheet mallastuksesta valmiin tuotteen laadunvalvontaan. Koulutus toteutettiin loka-marraskuun 2009 aikana. Kaikilla jaksoilla oli osallistujia useilta eri osastoilta, ja osallistujien toimenkuvat vaihtelivat operaattoreista ylempiin toimihenkilöihin. Yli 100 sinebrychoffilaista osallistui Doemenskoulutukseen. Logistiikan ammattitutkinto Kuusi sinebrychoffilaista sai huhtikuussa 2009 Logistiikan ammattitutkintotodistuksen. Vuoden kestänyt oppisopimuskoulutus toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan ammattiopiston Keudan kanssa. Monta tietä työterveyteen Työterveyspalvelu Sinebrychoffilla on oma työterveysasema, jossa työskentelee kaksi lääkäriä ja työterveyshoitajaa. Työterveyspalvelun toiminta painottuu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma sisältää työterveyspalvelun yleiset tavoitteet sekä työpaikan oloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain sen pohjalta, mitä työpaikkakäynneillä ja työterveyspalvelun tekemissä selvityksissä tulee ilmi. Työterveyspalvelun tehtäviin kuuluvat myös työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset. Työterveyspalvelu on käynnistänyt Hyvään Kuntoon -ohjelman, jonka avulla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja parantamaan vajaakuntoisten työntekijöiden työssä selviytymistä. Sinebrychoffilaisilla tukirankaoireet ovat yleisin sairastamisen syy ja kääntyminen lisää pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Työkyvyttömyys voi pitkittyessään johtaa ennenaikaiselle eläkkeelle. Polven, olkapään ja selän vaivat ovat varsinkin Logistiikan ja Täytön työntekijöillä hyvin yleisiä. Työntekijän yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 300 euroa. Vuonna 2009 menetettyjä työpäiviä oli Toimihenkilöiden poissaoloprosentti oli 2,6 ja työntekijöiden 7,6. Poissaolopäivät yhteensä/vuosi Sinebrychoff otti vuoden 2009 alusta sairauskuluvakuutuksen koko henkilöstölleen. Vakuutuksen avulla työterveyspalvelumme voi hyödyntää erikoislääkäripalveluja aiempaa laajemmin sekä ohjata henkilöitä 26 27

15 tutkimuksiin ja operaatioihin myös yksityi- Sinebrychoffilla tuetaan työntekijöiden tu- selle sektorille. pakoinnin lopettamista ja painonhallintaa. Sairauskuluvakuutus on voimassa sekä Savuttomuuden saavuttamiseksi sinebry- työ- että vapaa-aikana, myös lomapäivinä. choffilaiset saavat yksilökohtaista neu- Ennaltaehkäisevä toiminta ylläpitää työkykyä vontaa työterveyslääkäreiltä ja -hoitajilta. Painonhallintaryhmä Keventäjät kokoontui kymmenen kertaa vuonna Täyttöosastolla aloitettiin perusteelliset Henkilöstöosasto käynnisti huhtikuus- työterveystarkastukset keväällä 2009, ja sa 2006 Kuntovire-hankkeen osana työ- kaikki sinebrychoffilaiset saadaan terveys- terveyspalvelun toimintasuunnitelmaa. tarkastettua viidessä vuodessa, minkä jäl- Hankkeella tähdätään työntekijöiden parem- keen kierros alkaa alusta. Kartoitamme paan fyysiseen kuntoon, terveempään elä- työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuut- mään ja sairauspoissaolojen vähenemiseen. ta sekä vuorotyön vaikutuksia vireystasoon. Jokainen sinebrychoffilainen voi osallistua Työolosuhteiden tai -menetelmien muut- työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamie- Tavoitteena on tarttua tervehdyttäviin toi- maksuttomaan vapaaehtoiseen kuntokar- tuessa vanhoille työntekijöille järjestetään het (kaksi henkilöä). Toimikunnassa ovat miin mahdollisimman varhain. toitukseen, jonka toteuttavat yhtiön ulko- työturvallisuuden täydennyskoulutusta. mukana osastojen työsuojeluasiamiehet Ergonomiatoiminta Sinebrychoffilla mer- puoliset asiantuntijat. Työterveyslääkärit ja Edellytämme myös alihankkijoiltam- ja työterveyspalvelun edustaja asiatun- kitsee fyysisen kuormituksen vähentämistä työterveyshoitajat toimivat Kuntovireessä me ja yhteistyökumppaneiltamme sitou- tijajäsenenä. työtä kehittämällä sekä ohjaamalla työn- konsultteina. tumista työturvallisuuden noudattamiseen. Työsuojelun kurssit ja koulutukset suunni- tekijöitä esimerkiksi parempaan nostotekniikkaan ja lihashuoltoon. Työfysioterapeutti Huolehdimme työturvallisuudesta Kaikille ulkopuolisille työntekijöille jaetaan opas Turvallisuusohjeita yhteiselle työpai- tellaan työsuojeluorganisaation avustuksella toiminnoittain. Suunnitelmat tehdään vuo- käy säännöllisesti osastoilla ja työpisteissä Perehdytämme ja opastamme työtehtävi- kalle, minkä lisäksi heidän pitää perehtyä sittain ja ne löytyvät työsuojelupäälliköltä. opastamassa työntekijöitä tunnistamaan en oikeaoppiseen suorittamiseen. Uusille voimassaolevaan työsuojelu-, pelastus- ja Vuoden 2009 aikana järjestimme seuraa- itse oman työnsä kuormitustekijöitä se- työntekijöille on laadittu perehdyttämis- ympäristölainsäädäntöön. vat työturvallisuuskoulutukset: kä kehittämään työympäristöään ja työskentelytapojaan. Työfysioterapeutti arvioi ja opastusohjelma Perehtymispolku. Se on tarkoitettu kaikille työntekijöille työ- Vuoden aikana tapahtui 102 tapaturmaa ja 26 ns. läheltä piti -tilannetta. Koulutus Osallistujamäärä muun muassa työtilat, kalusteet, työvälineet, työasennot ja työn tauotus. ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus tähtää sopimuksen sisällöstä tai pituudesta riippumatta. Uusille työntekijöille järjestetään yhden työpäivän kestävä Tervetuloa taloon -tilaisuus, jossa esitellään Läheltä piti -tapauksia voivat olla esimerkiksi esineiden putoamiset, putoamiset, liukastumiset, kaatumiset, törmäykset, puristumiset ja muut tilanteet, joissa mu- työturvallisuuskorttikoulutus 16 työturvallisuuskortti täydennyskoulutus 13 työ- ja toimintakyvyn vahvistumiseen, terveellisiin liikuntatottumuksiin ja elämäntapoihin sekä henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistumiseen. Sinebrychoffilla on ollut Kelan järjestämiä Sinebrychoff ja talon tapa toimia, sekä käydään läpi yhteiset pelinsäännöt. Työnopastajien täytyy hallita työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Lisäksi heille suositellaan työturvallisuuskortin kana olleet henkilöt ovat selvinneet loukkaantumatta. Työsuojelu turvanamme Työsuojeluvalvontalain ja -asetuksen tulityökorttikoulutus 15 lavansiirtovaunun käsittelykurssi 55 nostolaitekoulutus 25 ASLAK-ryhmiä vuodesta 1998 alkaen. Viiden viime vuoden aikana kuntoutukseen on hyväksytty kymmenen sinebrychoffi- suorittamista. Käytännön työtehtävät käydään läpi osaston työnopastusohjeiden mukaisesti. Perehdytyksestä ja opastuk- mukaisen työsuojelutoimikunnan muodostavat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö ja hänen varamiehensä trukkikoulutus 40 poistumisharjoitus teoria 77 laisten ryhmää. Työterveyspalvelu huolehtii kuntoutujien jatkoseurannasta ja kannustuksesta. sen onnistumisesta vastaa linjaorganisaatio osastokohtaisesti. Työntekijöille jaetaan perehdytyksen yhteydessä VIP-passi. sekä työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamiehet (kaksi henkilöä) sekä toimihenkilöiden kemikaali- ja poistumisharjoitus 126 ensiapukurssit

16 Kuluttajat, laatu ja vastuu Kuluttajien toiveet ja odotukset ovat Carlsbergin toiminnan lähtökohta. Tavoitteena on, että tuotteet täyttävät korkeimmat mahdolliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Konserni ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet tuotteiden vastuulliseen markkinointiin. Carlsbergin yritysvastuun keskeisistä teemoista kaksi liittyy alkoholin käyttöön, markkinointiin ja laatukysymyksiin: Responsible Drinking ja Consumer Issues. Carlsbergin näkemyksen mukaan olut kohtuullisesti käytettynä ei uhkaa terveen aikuisen hyvinvointia. Väärinkäytettynä olut on haitallista, jopa vaarallista, ja uhkaa käyttäjän sekä hänen lähipiirinsä hyvinvointia. Edistääkseen oluen kohtuukäyttöä Carlsberg tiedottaa avoimesti sen haitoista ja kannustaa kuluttajia vastuullisiin valintoihin. Konsernin vastuullisen kulutuksen strategia koskee myös muita mietoja alkoholituotteita, joita konsernin yhtiöt valmistavat, ja sitä toteutetaan paikallistasolla kunkin maan ja kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Lue lisää siitä, miten Carlsberg kannustaa vastuulliseen oluen käyttöön konsernin verkkosivuilta Carlsbergin vastuullisen markkinoinnin periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että markkinointiviestintämme kunnioittaa ihmisarvoa ja yleisiä hyvän maun rajoja. Carlsbergin omien periaatteiden lisäksi konsernin yhtiöt noudattavat aina paikallisia lakeja ja asetuksia. Lue lisää Carlsbergin vastuullisen markkinoinnin politiikasta ja kuluttajasuhteisiin liittyvistä linjauksista konsernin verkkosivuilta Sinebrychoffin laatupolitiikka Valmistamme ja toimitamme asiakkaille tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja turvallisia ja vastaavat kuluttajien toivomuksia ja makutottumuksia. Tuotteemme täyttävät spesifikaatiot, normit ja standardit. Spesifikaatio on tuotteiden mitattavissa oleva ominaisuus, jonka hyväksynnälle tai hylkäykselle on Sinebrychoffin tai toisinaan tilaajan tai valmistuttajan asettama ylä- ja/tai alaraja. Normeilla tarkoitamme muun muassa elintarvike-, alkoholija verolainsäädäntöä

17 Toimintamme perusta on taloudellisesti kannattava jatkuvuus, jota mittaavat tuotteidemme haluttavuus, yhtiömme haluttavuus yhteistyökumppanina ja toiminnallinen laatu. Sertifioitu laatu kattaa kehitystyön, valmistuksen, myynnin, markkinoinnin ja jakelun. Tuotteiden turvallisuutta valvomme omavalvontasuunnitelman mukaisissa kriittisissä tarkkailupisteissä. Tarkkailupisteet, joista käytetään termiä Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), ovat tuotannossa kohtia, joissa spesifikaatiosta tai ohjeista poikkeaminen saattaa uhata kuluttajan terveyttä tai turvallisuutta. Poikkeamat voivat olla virheitä, vahinkoja tai laiminlyöntejä. Vuonna 1997 saimme laatujohtamisjärjestelmällemme kansainvälisen ISO sertifikaatin ja vuonna 1999 ympäristöjärjestelmällemme ISO sertifikaatin. Sertifikaatit uudistettiin vuonna Keravan kaupunki myönsi meille vuoden 2004 ympäristöpalkinnon tunnustukseksi kestävän kehityksen edistämisestä. Kohtuullisen kulutuksen puolesta Carlsbergin laatua, markkinoita ja kuluttajasuhteita koskevat linjaukset ohjaavat myös Sinebrychoffin toimintaa. Laadustamme todistavat alan korkeimmat standardit ja sertifikaatit. Arvostamme kuluttajien antamaa palautetta, ja palautekanavamme ovat käytettävissä kellon ympäri. Markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti ja puhumme maltillisen alkoholinkäytön puolesta sekä alaikäisten alkoholinkäyttöä vastaan. Alkoholipitoiset juomamme on tarkoitettu täysi-ikäisille eli 18 vuotta täyttäneille. Alkoholin käyttöä voi kutsua kohtuulliseksi, jos se ei vaikuta haitallises- Haluamme kehittää panimojuomien käyttöä myös osaksi suomalaisten ruokailua ja ruoanlaittoa ti terveyteen, huoltajuuteen, työntekoon, sosiaalisiin suhteisiin tai muuhun elämään. Jokaisella on myös oikeus kieltäytyä alkoholin nauttimisesta kokonaan; juhlajuomakin voi varsin hyvin olla alkoholitonta. Vuonna 2008 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto käynnisti Kännissä olet ääliö -kampanjan, jonka tavoitteena oli herättää keskustelua Suomessa vallitsevasta humalahakuisesta juomakulttuurista. Viime vuonna Terveyden edistämisen keskus ry palkitsi kampanjan Vuoden Terveysteko -tunnustuspalkinnolla. Kampanjasta tehty tutkija-arviointi on saanut EU-komission alkoholifoorumilta myönteisen vastaanoton. Tänä vuonna liitto jatkoi kampanjaa. Olut ja muut panimojuomamme ovat seurustelujuomia, mutta myös erinomaisia ruokajuomia. Olutta on nautittu ruokajuomana tuhansia vuosia. Haluamme kehittää panimojuomien käyttöä myös osaksi suomalaisten ruokailua ja ruoanlaittoa. Koulutamme omaa henkilöstöämme, asiakkaitamme sekä muita sidosryhmiämme tuomaan olut osaksi herkullista ruokapöytää. Ruoan ja panimojuoman onnistuneesta liitosta on lisää verkkosivuillamme Hyvän ruoan juomat osiossa Vastuullinen markkinointi Sinebrychoff ja muut Panimoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin. Linjaukset perustuvat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskeviin tulkintaohjeisiin sekä Euroopan elintarvike- ja juomateollisuusjärjestön CIAA:n ohjeisiin. Panimoliiton jäsenyritykset ottivat vuoden 2008 alussa käyttöön uuden alkoholipitoisten panimojuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistuksen. Alan omalla ohjeistuksella pyritään selkiyttämään alkoholilain ja Valviran ohjeita sekä alkoholijuomien mainonnan periaatteita käytännön tasolla. Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista vaan selkeästi alaikäisistä ja täysikäisistä. Rajanvedon selkiyttämiseksi Panimoliiton jäsenyritykset ovat päättäneet, että alkoholimainoksissa ei käytetä alle 25-vuotiaita malleja. Tämä sama säännös sisältyy myös Carlsbergin vastuullisen markkinoinnin periaatteisiin. Vuonna 2009 emme saaneet mainoksistamme tai muista markkinointitoimistamme viranomaisilta huomautuksia tai kieltoja. Ollessamme epävarmoja viranomaisohjeiden tulkinnasta olemme ennen uuden mainoksen ulostuloa kääntyneet Valviran puoleen. Vuoropuhelu Valviran 32 33

18 kanssa sekä sen meille antamat neuvot ovat olleet meille arvokkaita. Olimme vuoden 2009 Tuska-festivaalin yhteistyökumppanina, ja KOFF Surfer-oluen markkinoinnissa käytettiin Tuska-festivaalin logoa -verkkosivuilla ja suoramarkkinoinnissa. Tuska-festivaalin logona oli verinen pingviini. Emoyhtiössämme konsernin markkinointiviestintää koskevia ohjeita tulkittiin niin, että Tuskan logo oli sellainen väkivaltainen yhteys, jossa brändimme ei saisi näkyä. Mainonnan eettinen neuvosto ei kuitenkaan pitänyt mainontaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n sääntöjen vastaisena. Sinebrychoffilla on meneillään prosessi, jossa vastuulliselle markkinoinnille asetetaan mitattavia tavoitteita. Palaamme tavoitteisiin ja mittareihin keväällä 2011 julkaistavassa vuoden 2010 katsauksessa. Kerromme alkoholituotteiden pakkaustiedoissa juoman energiamäärän. Tuotteiden kaikki ravintotiedot löytyvät sivuilta. Emme markkinoi virvoitus- ja energiajuomia alle 15-vuotiaille. Olemme sitoutuneet virvoitusjuomien vastuullisen mainonnan ja markkinoinnin sääntöihin, jotka on laatinut Euroopan virvoitusjuomajärjestö Unesda. (Lisätietoja GDA-merkinnät auttavat valinnoissa Vuoden 2008 alusta Sinebrychoffin ja Coca-Colan virvoitus- ja hyvinvointijuomien etiketeissä on ollut näkyvissä viitteellisestä päiväsaannista kertova GDA-merkintä. GDA tulee sanoista Guideline Daily Amount. Se kertoo, miten paljon energiaa ja ravintoaineita terve keskivertoihminen saa nautitusta juomasta. GDA on Euroopas- Vuonna 2009 ei tehty elintarviketurvallisuuden vuoksi yhtään takaisinvetoa sa toimivan elintarvikealan yhteinen, vapaaehtoinen merkintä, joka on otettu laajasti käyttöön myös Suomessa. Liittämällä tuotteisiimme GDA-merkinnät pyrimme helpottamaan kuluttajien ravitsemukseen liittyviä valintoja. Pakkauksen kuvakkeet ilmoittavat viitteellisen päiväsaannin seuraavista ravintoaineista: energia, sokeri, rasva, tyydyttynyt rasva, natrium ja joissakin juomissa myös ravintokuitu. Koulujen juoma-automaatit Sinebrychoff on yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa päättänyt, että koulut ovat mainoksista vapaita alueita. Kouluissa olevien juoma-automaattiemme kyljistä on poistettu tuotemerkkimainonta jo vuonna Yli puolet kouluissa olevien automaattien sisällöstä on sokerittomia virvoitusjuomia tai kivennäisvesiä. Jokaisesta kouluun sijoitetusta juoma-automaatista on tapauskohtaisesti sovittu koulun kanssa, ja useimmiten koulun oppilaskunta kerää automaatin avulla esimerkiksi luokkaretkivaroja. Emme myy automaatteja kouluihin aktiivisesti. Kuluttajapalvelu auttoi tuhansia Sinebrychoffin juomista tai palveluista voi jättää palautetta joko Internet-sivuillamme tai puhelimitse ilmaisnumeroon Kulutta- Kuluttajapalvelun kontaktit Kuluttajakontakteja yhteensä joista tuotteisiin ja yritykseen liittyvät kyselyt tuotereklamaatiot yhteensä joista kuluttaja on lähettänyt tutkittavaksi ei ole saatu tuotetta tutkittavaksi Kontaktityypit 2009: Internet puhelin kirje 468 japalvelussa vastataan myös kysymyksiin ja autetaan kysyjää eteenpäin. Vuonna 2009 uudistimme sähköisen kuluttajapalautejärjestelmämme, mikä on virtaviivaistanut palautteisiin ja kysymyksiin vastaamista. Vuonna 2008 suomalaiset panimot ottivat käyttöön kierrätysmuovipullon, joka syrjäytti nopeasti uudelleentäytettävät muovipullot. Tämä vähensi vuonna 2009 huomattavasti kuluttajapalautteen määrää, sillä uusissa kierrätysmuovipulloissa on ollut huomattavasti vähemmän laatuongelmia kuin uudelleentäytettävissä muovipulloissa. värivirheitä tai pakkausvirheitä, asetamme sen toimituskieltoon. Tuotteiden mahdollisista takaisinvedoista tiedotamme kuluttajille julkisissa tiedotusvälineissä. Vuonna 2009 ei tehty elintarviketurvallisuuden vuoksi yhtään takaisinvetoa. Ainoa takaisinveto tehtiin Hyvää Päivää Tasapainottava -juoman kohdalla, koska tuotteessa oli makuvirhe. Tämä ei ollut terveydelle vaarallinen, mutta kuitenkin tuotteeseen kuulumaton poikkeama. Noudatamme myös keskeisten yhteistyökumppaneidemme Coca-Colan ja Orangina Schweppesin laatupolitiikkojen periaatteita. Elintarviketurvallisuus Raaka-ainetoimittajien valinnoissa, hankinnoissa ja juomien valmistuksessa elintarviketurvallisuus on meille itseisarvo. Edistämme tuoteturvallisuutta yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja viestimme turvallisuusasioista sidosryhmillemme. Jos havaitsemme tuotteessa esimerkiksi juoman vaahtoamista, outoa makua, Juomien maistaminen ja testaaminen Oluiden, virvoitusjuomien ja muiden juomien laatu varmistetaan maistamalla niitä jopa neljä kertaa valmistuksen eri vaiheissa. Myös raaka-aineiden ja puolivalmisteiden laatua tarkkaillaan maistamalla. Tämän aistinvaraisen arvioinnin lisäksi teemme kemiallisia ja mikrobiologisia mittauksia useissa juomanvalmistusvaiheissa

19 Sidosryhmät ja vastuullisuus Sinebrychoff toimii juoma-alalla valmistaen, markkinoiden, myyden sekä jakaen oluita, siidereitä, long drink -juomia, energiajuomia, vesiä sekä virvoitusjuomia. Tiedostamme, että toiminnallamme on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pyrimme siihen, että vaikutukset ovat mahdollisimman myönteisiä. Voidaksemme toimia alkoholiliiketoiminnassa meidän on oltava vastuullinen yhteisön jäsen. Emoyhtiömme Carlsberg on keväällä 2010 laatinut sidosryhmäsuhteita koskevan politiikan ja sitä tulkitsevat käytännön ohjeet. Carlsbergin linjausten mukaisesti pyrimme olemaan aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja alaamme liittyvissä asioissa. Toivomme rikasta vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelun avulla saamme arvokasta tietoa muun muassa siitä, mitä sidosryhmät meiltä toivovat ja milloin olemme onnistuneet tai epäonnistuneet liiketoiminnassamme. Lisäksi avoin dialogi antaa meille mahdollisuuden selvittää näkemyksiämme ja motiivejamme. Toimiessamme alkoholijuomien kanssa tarvitsemme sidosryhmiemme valtuutuksen joka päivä. Alihankkijat Kaikkiin Sinebrychoffin alihankintasopimuksiin sisällytetään Carlsbergin toimittajia ja lisenssinhaltijoita koskevat menettelyohjeet (Supplier and Licensee Code of Conduct). Niiden tavoitteena on edistää myös alihankkijoidemme vastuullisia liiketoimintatapoja. Tuotteemme viedään asiakkaiden luo jakeluyrittäjien toimesta. Viime vuonna meillä oli jakelusopimus yli 130 yrittäjän kanssa. Jakeluyrittäjistä noin 70 oli Etelä-Suomen läänistä, useat heistä Keski-Uudeltamaalta. Sinebrychoff kouluttaa jakeluyrittäjiä itsekin, koska heistä on Suomessa puutetta. Koulutusta on järjestetty vuodesta 2005 lähtien. Vuosittain järjestetään kaksi kurssia. Kurssille osallistuvalta vaaditaan BCluokan ajokortti, ja hänen on suoritettava liikenne- ja viestintäministeriön valvonnan alainen 140 tunnin mittainen tavaraliikenteen yrittäjäkurssi sekä läpäistävä loppukoe. Opintoihin sisältyy myös Sinebrychoffin 36 37

20 Empiresali, Sinebrychoffin taidemuseo Jakeluyrittäjäkurssi Vuosi Valmistuneet Kurssi 1 kevät Kurssi 2 syksy Kurssi 3 syksy Kurssi 4 syksy Kurssi 5 kevät sisäinen koulutus ja käytännön harjoittelu. Kaikkiaan 89 autonkuljettajaa on valmistunut Sinebrychoffin jakeluyrittäjäkurssilta ja saanut ammattimaisen tavaraliikenneluvan. Uusi yrittäjä saa Sinebrychoffilta koulutuksen lisäksi tietoa ja apua rahoituksen ja jakeluauton hankintaan. Yhtiö tekee kurssilta valmistuneen kanssa jakeluyrittäjäsopimuksen, joten uudella yrittäjällä on töitä heti alkumetreiltä lähtien. Logistiikkatoimintomme aloitti vuonna 2009 alihankintayhteistyön Lubor Oy:n kanssa. Lubor on sosiaalinen yritys, joka työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Alihankinnat koskivat erilaisia manuaalisia pakkausprojekteja, kuten tuotteiden uudelleen pakkausta ja myyntitelineiden kokoamista vähittäiskauppoja varten. Työllistimme Luborin kautta yhteensä kymmenen ihmistä neljän kuukauden ajan. Sinebrychoffin ja Luborin välinen yhteistyö on markkinaehtoista normaalia liiketoimintaa, joka jatkuu myös vuonna Se, että Luborin työllistämät henkilöt ovat vaikeasti työllistettäviä, antaa mielestämme yhteistyölle lisäarvoa. Sinebrychoffilla pidämme tärkeänä, että myös vajaakuntoiset voivat työllistyä ja hankkia itselleen toimeentuloa. Uskomme sen lisäävän heidän elämänlaatuaan. Pidäm- Carlsbergin toimintapolitiikan lisäksi meitä kannustaa ja mielestämme jopa velvoittaa Sinebrychoffin historia: yhtiömme perustajat harjoittivat laajamittaista hyväntekeväisyyttä ja olivat taiteen ja kulttuurin ystäviä. Sinebrychoff tukee panimopaikkakuntansa Keravan nuorisotoimintaa sekä valtakunnallisesti Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa. Taiteen tukemme menee Sinebrychoffin taidemuseolle, jonka juuret ovat Sinebrychoffin suvun testamenttilahjoituksessa. Pitkäaikaisena nuorisotyön ja taiteen tukijana ja kumppanina haluamme omalta osaltamme olla kasvattamassa sosiaalista pääomaa. Sidosryhmäsuhteita koskevassa politiikassa suositellaan, että Carlsberg ja sen tytäryhtiöt eivät harjoita yhteistyötä sellaisten ryhmien tai tahojen kanssa, joiden toiminta liittyy sen ikäisiin, jotka eivät saa nauttia alkoholijuomia - Suomessa alme myös kansantaloudellisesti tärkeänä, että tällainen työvoimareservi hyödynnetään siellä, missä se on mahdollista. Koska Sinebrychoffilla ei ole osaamista vaikeasti työllistettävien ohjaamisesta, koulutuksesta tai esimiestyöskentelystä, tarvitsemme Luborin kaltaisia yhteistyökumppaneita. Jäsenyydet eri järjestöissä Sinebrychoff on jäsen muun muassa seuraavissa järjestöissä ja liitoissa: Elintarviketeollisuuden liitto (ETL) Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Mainostajien liitto Keskuskauppakamari Järjestöt ovat edunvalvontajärjestöjä. Lisäksi ETL neuvottelee alan työehtosopimukset teollisuuden puolesta. Yleishyödyllisen toiminnan tukeminen Carlsbergin tänä keväänä valmistuneessa sidosryhmäpolitiikassa tytäryhtiöitä kannustetaan olemaan aktiivisia yhteiskunnassa myös yleishyödyllistä toimintaa tukemalla. Tällaisessa yhteistyössä emme käytä tuotebrändejä, vaan toimimme yhtiön nimissä. le 18-vuotiaisiin. Sinebrychoff aloitti yhteistyön Keravan nuorisotoimen kanssa jo 1990-luvulla ja Aseman Lapset ry:n kanssa vuonna Emoyhtiömme linjausten mukaisesti myönteisiä tuloksia tuottanutta nuorisoyhteistyötä ei ole syytä uuden politiikan vuoksi lopettaa. Valtakunnallisesti Walkers Yhteistyömme Aseman Lapset ry:n Walkers-nuorisotoiminnan kanssa on alkanut vuonna Sinebrychoff on Walkersien merkittävin tukija. Tähän mennessä olemme lahjoittaneet ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön yli puoli miljoonaa euroa, suurimmaksi osaksi rahana, mutta myös Walkers-kahviloissa tarjottavina virvoitusjuomina. Vuonna 2009 lahjoituksemme oli euroa rahana sekä virvoitusjuomia euron arvosta. Varoilla on rahoitettu projekteja, joiden tavoitteena on toiminnan laadun yhden

Kansalainen Sinebrychoff 2015

Kansalainen Sinebrychoff 2015 Kansalainen Sinebrychoff 2015 Yritysvastuu Sinebrychoffilla Sinebrychoffin yritysvastuun periaatteet ja tämä esitys - kattavat kuusi aihealuetta: 1 Liiketoiminnan eettisyys 2 Vastuu henkilöstöstä 3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010

Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010 Kansalainen Sinebrychoff Vastuullisuuskatsaus 2010 SINEBRYCHOFF LYHYESTI MENESTYKSEMME KULMAKIVET Visio Halutuin elintarvikealan kehittäjä. Missio Teemme juomillamme päivittäin miljoonista hetkistä nautittavia,

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA YRITYS Olemme toimineet vuodesta 1990 lähtien Suomessa Pramia Oy Ruotsissa Pramia AB Norjassa Pramia As Olemme perheomisteinen yritys PRAMIAN TARINA

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010 RECONOS Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 21 Ky Puh: 9-6969 274 PL 8, Aleksanterinkatu 17 Fax: 9-6969 2741 HELSINKI E-mail: kari.ehari@reconos.fi Oy Henkilöstötutkimus 21 LOPPURAPORTTI 1.1.21 Oy ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot