Vastuullisuus Sinebrychoffilla. Katsaus vuoteen 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus Sinebrychoffilla. Katsaus vuoteen 2009"

Transkriptio

1 Vastuullisuus Sinebrychoffilla Katsaus vuoteen

2 Viime vuosi oli Sinebrychoffin 190. toimintavuosi. Yhtiön juuret ovat Nikolai Sinebrychoffissa ja Helsingin Hietalahdessa, minne hän vuonna 1819 sai luvan perustaa panimon. Kiitos Nikolain varhaisen liikkeellelähdön teollisessa panimotoiminnassa olemme tänäänpohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Vuonna 1992 siirryimme Hietalahdesta Keravalle, Keski-Uudellemaalle ja vuodesta 2000 alkaen olemme olleet tanskalaisen panimokonsernin Carlsberg Groupin omistama tytäryhtiö. Sisällys: Toimitusjohtajan katsaus 4 Vastuullisuuden johtaminen ja organisointi 8 Vastuu ympäristöstä 10 Ympäristöluvut 2009 Avainluvut Vastuu henkilöstöstä Kuluttajat, laatu ja vastuu Sidosryhmät ja vastuullisuus X X X X X 2 3

3 Toimitusjohtajan katsaus Sinebrychoff on 190-vuotias moderni panimo, jonka tuotevalikoimaan kuuluu juomia joka janoon. Valmistimme viime vuonna 412 miljoonaa litraa juomia, joista viisi prosenttia vientiin. Olut on ollut ytimemme historiamme alusta alkaen ja sen osuus tuotannostamme on noin puolet. Oluen lisäksi valmistamme, myymme, markkinoimme sekä jakelemme siidereitä, long drink -juomia, energiajuomia, vesiä ja virvoitusjuomia. Lisäksi myymme ja toimitamme anniskeluasiakkaillemme valikoiman yhteistyökumppaneidemme viinejä ja väkeviä alkoholituotteita. Vesissä ja virvoitusjuomissa The Coca-Cola Company on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme. Tiedostamme, että toiminnallamme on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pyrimme siihen, että vaikutukset ovat mahdollisimman myönteisiä. Voidaksemme toimia alkoholiliiketoiminassa meidän on oltava vastuullinen yhteiskunnan jäsen. Yhteiskuntavastuu on myös yksi emoyhtiömme Carlsberg Groupin (jatkossa Carlsberg) strategisista teemoista. Viimeisten kahden vuoden aikana vastuullisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: valituille painopistealueille on luotu politiikat ja konkreettiset toimintaohjeet. Nämä velvoittavat myös Sinebrychoffia. Carlsberg laati vuoden 2009 tuloksista yhteiskuntavastuuraportin, jonka se julkaisi tämän vuoden helmikuussa samaan aikaan vuosikertomuksensa kanssa. Raportti koostuu konsernin tytäryhtiöiden raportoimista tiedoista. Keskiarvoihin ovat vaikuttamassa myös Sinebrychoffin antamat luvut, ja monista Sinebrychoffin yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimista konserni raportoi myös kirjallisesti (www.carlsberggroup.com /csr/pages/default.aspx). Yhteiskuntavastuu on moniulotteinen asiakokonaisuus, joka kattaa lukuisia teemoja työoikeuksista ympäristönsuojeluun sekä liiketoimintaetiikasta vastuulliseen markkinointiin. Sidosryhmiemme odotukset muuttuvat aikojen myötä, ja meidän on kuunneltava sidosryhmiämme valppaasti kehittyäksemme heidän odotustensa mukaisesti. Koska toimimme alkoholituotealalla, tarvitsemme sidosryhmiemme valtuutuksen joka päivä. Yhteiskuntavastuun huomioiminen auttaa meitä varmistamaan hyvän maineen sidosryhmiemme parissa. Se on myös osa riskienhallintaa, jonka tavoitteena on muun muassa turvata yhtiömme taloudellinen menestys. Carlsbergin julkaistua koko konsernia koskevan ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin päätimme Sinebrychoffilla laatia oman katsauksen. Tehtävä ei ole ollut helppo, mutta se on ensiaskel kohti kattavam- paa raportointia. Ensi vuonna toivomme voivamme kertoa enemmän ja tarkemmin siitä, miten huomiomme vastuullisuuden jokapäiväisessä työssämme. Voidaksemme kehittää vastuullisuutta sekä mitata saavutuksiamme meidän pitää tietää tämänhetkinen tilanteemme. Sen jälkeen on mahdollista asettaa uusia tavoitteita. Tämän katsauksen teko on auttanut meitä tunnistamaan kehittämistä vaativia asioita ja prosesseja. Monet asiat ovat edenneet nykyiselle hyvälle tasolle ilman, että niitä on osattu kutsua yhteiskuntavastuuksi. Toisaalta on asiakokonaisuuksia kuten ympäristöasiat jotka ovat olleet itsestään selvästi vastuullisen toiminnan painopisteitä. Avoimesti on myös todettava, että työsarkaa riittää; kaikkein keskeisimpänä vastuullisuustyön koordinoinnin ja pitkäjänteisyyden kehittäminen. Onnistumisia ja kehittämiskohteita Olemme määritelleet tehtäväksemme tuottaa suomalaisille kuluttajille miljoonia nautinnollisia hetkiä joka päivä reilulla tekemisen meiningillä. Tässä olemme onnistuneet hyvin: olemme Suomessa panimo- ja virvoitusjuoma-alan markkinajohtaja. Pystyimme kasvattamaan viime vuonna osuuttamme muutamalla prosenttiyksiköllä ja parantamaan samalla kannattavuuttamme. Viime vuosi ei kuitenkaan ollut helppo. Vaikein asia oli yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen maaliskuussa Porissa sijaitsevan panimon toiminnan lopettamiseksi ja lopulta panimon sulkeminen loppuvuonna. Tarjosimme kaikille 31 Porissa työskennelleelle töitä muualta yhtiöstämme. Kaikki eivät voineet tähän tarjoukseen tarttua, mutta olen iloinen, että osa siirtyi 4 5

4 Keravalle. Kaikkien muiden osalta pyrimme auttamaan uusien työmahdollisuuksien löytämisessä. Lisäksi annoimme kaikille 31:lle taloudellista tukea. Porilaiset olivat sitoutuneita työhönsä loppuun saakka ja he saavuttivat sekä tuotannolliset että laadulliset tavoitteet. Haluamme korostaa tavoitteellista, luotettavaa ja mutkatonta yhteistyötä yhtiömme sisällä, mutta myös ollessamme tekemisissä asiakkaiden, kuluttajien, yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien, kuten median edustajien kanssa. Syksyllä 2009 emoyhtiömme Carlsberg Group teetti työilmapiiritutkimuksen kaikissa sen omistamissa yhtiöissä. Sinebrychoffin osalta olen iloinen, että työtyytyväisyys vuoden 2007 vastaavasta tutkimuksesta on lisääntynyt. Ilahduttavasti 85 % vastanneista (vastausprosentti oli 83) pitää yhtiön imagoa ja mainetta myönteisenä. Ilmapiirin kehittäminen on jatkuvaa tekemistä, johon tarvitsemme jokaisen sinebrychoffilaisen panoksen. Olemmekin käyneet kaikissa toiminnoissamme läpi tutkimuksesta nousseet kehitystarpeet ja tehneet konkreettiset toimintasuunnitelmat tälle vuodelle. Yhtiötason kehittämiskohteiksi valitsimme palkitsemisen, vaikutusmahdollisuudet sekä tavoitteiden saavuttamisen. Näiden lisäksi jokaisella toiminolla on omat kehityskohteensa. Seuraavan kerran ilmapiiritutkimus tehdään vuonna Ympäristövastuun osalta keskeiset päämäärämme ovat energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen, veden kulutuksen vähentäminen sekä pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ja pakkausten kierrätyksen tehostaminen. Energian ja veden osalta olemme onnistuneet tavoitteissamme, samoin pakkausten kierrätyksen tehostamisessa. Vedenkäytössä olemme maailman ykköskastia: käytimme viime vuonna yhtä juomalitraa kohden 2,6 litraa vettä. Energiankäytön tehostamisessa tähtäämme entistä parempiin tuloksiin ja tavoitteen saavuttamiseksi liityimme elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen tammikuussa Sinebrychoff on sitoutunut vähentämään energiankäyttöä vähintään 9 % vuoteen 2016 mennessä. Sen sijaan monipakkausten suosio on puolestaan lisännyt pakkausmateriaalien käyttöä emmekä ole pystyneet toteuttamaan tavoitettamme. Alkoholijuomien markkinoinnissa noudatamme Carlsberg Groupin vastuullisen markkinoinnin politiikkaa ja Panimo- ja virvoitusjuomaliiton vastaavia ohjeita. Alkoholipitoiset tuotteemme ovat vain täysi-ikäisille. Viime vuonna emme saaneet viranomaisilta mainoksistamme tai muista markkinointitoimistamme huomautuksia tai kieltoja. Kansalais- ja kansalaisjärjestökeskustelu alkoholimarkkinoinnista oli kuitenkin viime vuonna vilkasta ja kohdistui sekä Sinebrychoffiin että alan muihin toimijoihin. Markkinointia ja sen vastuullisuutta seurataan alallamme erityisen tarkasti. Jatkossa aiomme kiinnittää markkinointiimme entistä enemmän huomiota ja asettaa myös mittattavia vastuullisuustavoitteita. Olemme tukeneet Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa vuodesta Sen tavoitteena on ehkäistä alaikäisten alkoholinja päihteidenkäyttöä ja syrjäytymistä sekä tukea nuoria itsenäistymään ja kasvamaan vastuullisiksi aikuisiksi. Tukemme on tähän mennessä ollut yli puolimiljoonaa euroa. Osana vastuullista sidosryhmä- ja työnantajapolitiikkaa aloitimme alihankintayhteistyön Lubor Oy:n kanssa vuonna Lubor on sosiaalinen yritys, joka työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Työllistimme Luborin kautta yhteensä kymmenen ihmistä neljän kuukauden ajan. Lopuksi: Tutkimme alkuvuonna 2010 Sinebrychoffin viestinnän onnistumista. Mediabarometritutkimuksen teki meille Infor. Sinebrychoffin viestintä saa kokonaisuutena hyvät arvosanat. Ne ovat monilta osin selvästi barometrin keskitasoa paremmat. Kyselyyn vastanneet median edustajat odottivat kuitenkin meiltä enemmän viestintää yhteiskuntavastuusta. Toivon, että tämä katsaus auttaa osaltaan paikkaamaan tätä tarvetta. Haluan kiittää henkilöstöämme rakentavasta yhteishengestä ja saavutetuista tuloksista vuoden 2009 aikana sekä yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja kaikkia sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä. Keravalla Pekka Tiainen toimitusjohtaja 6 7

5 Vastuullisuuden johtaminen ja organisointi Yhteiskuntavastuun osa-alueet: Yhteiskuntavastuun painopisteet Carlsberg-konsernissa yhteiskuntavastuu nostettiin erityiseksi kehityskohteeksi vuonna Viimeisten kahden vuoden aikana konsernissa on määritelty yhteiskuntavastuun kahdeksan painopistettä ja laadittu yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa vastuullisuuspolitiikat ja konkreettiset toimintaohjeet kuudelle vastuullisuuden osa-alueelle. Sinebrychoff on ollut tiivisti tavastuun painopistealueille. Yksikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä konsernin toimintojen ja tytäryhtiöiden kanssa. Ylin vastuu Sinebrychoffin vastuullisuuden kehittämisestä on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Kussakin tytäryhtiössä on yhteiskuntavastuuvaltuutettu, CSR Champion. Sinebrychoffilla tämä tehtävä on viestintä- ja lakiasiainjohtajalla, joka on yhtiön johto- Ympäristö energiankäyttö ja ilmastopäästöt veden käyttö jätevedet investointien ja hankintojen ympäristövaikutukset pakkaukset jätteet ympäristöasioita koskeva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa Työ- ja ihmisoikeudet syrjinnän kieltäminen pakkotyö lapsityövoima yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus työaika, etuudet ja palkka työpaikkakiusaaminen lomat työmääräykset ja sopimukset mukana tässä työssä ja alkanut systema- ryhmän jäsen. Hänen tehtävänään on ke- tisoida omaa vastuullisuustyötään konsernin politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti. Carlsbergin ja samalla Sinebrychoffin painopisteet ovat: ympäristö työ- ja ihmisoikeudet alkoholin kohtuukäyttö työterveys ja -turvallisuus kuluttajat hittää Sinebrychoffin yhteiskuntavastuuta yhteistyössä toimintojen kanssa sekä raportoida tuloksista konsernille. Carlsbergin ote vastuullisuuteen on globaalisti paikallinen: isolla, monissa maissa toimivalla konsernilla pitää olla yhteiset vastuullisuuspäämäärät ja -standardit, mutta niiden toteuttaminen käytännössä on tytäryhtiöiden ja yksiköiden vastuulla kunkin Alkoholin kohtuukäyttö alkoholi ei ole alaikäisille aikuisten osalta puhumme alkoholin kohtuukäytön puolesta väärinkäyttöä vastaan pyrimme vähentämään alkoholin väärinkäyttöä lukuisten kampanjoiden ja projektien avulla, joista suurin osa toteutetaan paikallisesti Työterveys ja -turvallisuus työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät työympäristö työturvallisuuskoulutus varautuminen hätätilanteisiin ja onnettomuuksiin liiketoiminnan eettisyys maan olosuhteet, toimintaympäristö ja kult- paikallisyhteisöt vastuullinen hankinta Viereiselle sivulle on koottu Carlsbergin yhteiskuntavastuun osa-alueet sekä kunkin alueen päämäärät tai strategiset ulottuvuudet. Lisätietoja painopisteistä ja politiikoista: Organisointi: globaalisti paikallinen tuuri huomioiden. Nimetön kanava epäkohtien raportointiin Vuoden 2010 huhtikuusta alkaen Carlsbergin henkilöstön käytössä on ollut nimetön viestintäjärjestelmä. Sen avulla työtekijät voivat raportoida toimista, joihin he epäilevät liittyvän rikollista tai konsernin ohjeiden Kuluttajat tuotteiden laatu vastuullinen markkinointi sosiaalinen vastuu ja alkoholin kohtuukäyttö terveys ja turvallisuus lapset ja nuoret alkoholin vaikutukset Liiketoiminnan eettisyys lahjonta lahjat, ateriat ja vieraanvaraisuuskäytännöt poliittisten puolueiden tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen eturistiriitojen välttäminen luottamuksellisten tietojen käsittely kilpailulainsäädännön noudattaminen yhtiön omaisuuden ja varojen käyttö Carlsberg-konsernin johtoryhmän alaisuudessa toimii yhteiskuntavastuun ohjaus- tai sääntöjen vastaista toimintaa. Järjestelmä on tarkoitettu sekä työntekijöiden että Paikallisyhteisöt Vastuullinen hankinta ryhmä, jolle kuuluvat yhteiskuntavastuun strateginen suunnittelu ja ohjaus. Konsernihallinnon yhteiskuntavastuuyksikössä on asiantuntijat kaikille konsernin yhteiskun- johdon epäiltyjen väärinkäytösten raportointiin. Se koostuu verkkosivuista ja puhelinpalvelusta, joita hallinnoi konsernin ulkopuolinen toimija. sidosryhmäsuhteet taloudellinen ja muu yhteistyö hyväntekeväisyysmarkkinointi sponsorointi alihankkijoiden vastuullisuuskäytäntöjen selvittäminen vastuullisuusnäkökohtien sisällyttäminen hankintasopimuksiin 8 9

6 Vastuu ympäristöstä Laatu ja ympäristöasiat kulkevat Sinebrychoffilla tiukasti käsi kädessä. Lähtökohtana on toimintojen jatkuva parantaminen. Pyrimme säästämään luontoa ja ehkäisemään ympäristöhaittoja. Ympäristön säästäminen näkyy selkeimmin raaka-aineiden valinnassa ja käytössä sekä sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäytössä ja kierrätyksessä. Carlsbergin ympäristöstrategian mukaisesti keskeiset ympäristöpäämäärämme ovat energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen veden kulutuksen vähentäminen pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ja pakkausten kierrätyksen tehostaminen Carlsbergin ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristöjohtamisen periaatteet ja toimintatavat. Ympäristöpolitiikka sitoo kaikkia Carlsbergin tytäryhtiöitä ja yhtiöitä, joissa sillä on enemmistöomistus, myös Sinebrychoffia. Paikalliset yksiköt vastaavat politiikan käytännön toteutuksesta. Voit lukea lisää Carlsbergin ympäristöstrategiasta ja politiikasta konsernin verkkosivuilta: Ympäristöjohtaminen Sinebrychoffilla Yhtiöllämme on ollut ISO ympäristösertifikaatti vuodesta Se on uusittu viimeksi vuonna ISO14001-ympäristöjärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen ja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseen. Järjestelmä edellyttää, että yritys selvittää toimintansa ympäristövaikutukset, asettaa tavoitteet niiden vähentämiseksi sekä raportoi kehityksestä. Sinebrychoffin ISO14001-ympäristöjärjestelmän on sertifioinut Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. Sinebrychoffin voimassa oleva ympäristöpolitiikka on vuodelta Politiikan mukaan kannamme tietoisen vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon liiketoiminnassamme ja päätöksenteossamme. Tähtäämme ympäristöhaittojen ehkäisemiseen 10 11

7 Ympäristöluvut 2009 Keravan tuotantolaitos Tuotantoluvut Alkoholijuomia (miljoonaa litraa) 244 Virvoitusjuomia (miljoonaa litraa) 161 Tuotanto yhteensä (miljoonaa litraa) 405 Ympäristöön vaikuttavat energia- ja päästöluvut ja luonnonvarojen säästämiseen. Haluamme olla edelläkävijä logistisen tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden toteuttajana. Yhtiömme toimintaohje ympäristönäkökohdista ja -päämääristä sekä laatuja ympäristötavoitteista on toukokuulta Toimintamme merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat energian kulutus veden kulutus jäteveden muodostuminen kaatopaikka-/sekajätteet sivutuotteet kuljetukset juomien muut kuin pantilliset pakkausmateriaalit Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet on johdettu ympäristönäkökohdista. Päämäärät asetetaan Laatu- ja ympäristöneuvostossa, joka kokoontui kolme kertaa vuonna Budjetoinnin yhteydessä laaditaan vuosittain toiminto- ja osastokohtaiset laatu- ja ympäristötavoitteet laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöpäämäärien tukemiseksi. Vuoden 2009 katsausta kootessamme olemme huomanneet joitakin puutteita ympäristötyömme koordinoinnissa. Vuoden 2010 aikana pyrimme parantamaan toimintatapojamme niin, että päämäärät ja niistä johdetut tavoitteet vastuutetaan selkeämmin ja niiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Tarkoituksenamme on ensi vuoden yhteiskuntavastuukatsauksessa raportoida, miten olemme tässä työssä edistyneet. Sinebrychoffin laatu- ja ympäristöosastolla työskentelee kolme henkilöä. Osana ympäristöjärjestelmän seurantaa osasto laatii vuosittain laatu- ja ympäristöraportin, joka käsitellään johdon katselmuksessa. Lämpöenergia (GWh) 57 Sähkönkulutus (GWh) 35 CO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) SO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) 149 NO x -päästöt (tonnia) 147 Vedenkulutus (tuhatta kuutiota) 1053 Jätevedet (tuhatta kuutiota) 714 Kemiallinen hapenkulutus (mäski ja hiiva, tonnia) 2060 Kiinteä jäte Poltettu jäte (tonnia) 1582 Kaatopaikkajäte (tonnia) 123 Ongelmajäte (tonnia) 9,4 Kierrätysjäte (tonnia) 1667 Sivutuotteet (mäski ja hiiva, tonnia) 4540 Tuotantolaitoksen ominaiskulutukset (koko kiinteistö) Lämpöenergia () 140 Sähkönkulutus () 86 Yhteensä () 226 CO 2 -päästöt (kg CO 2 /1000 l, lämpö ja sähkö) 52 Vedenkulutus (l/l) 2,

8 Tuotannon ominaiskulutukset (vain tuotanto) Lämpöenergia () 108 Sähkönkulutus () 67 Yhteensä () 175 Vedenkulutus (l/l) 2,6 Muuta Huomautuksia toiminnasta (esim. melu, liikenne) 0 ISO14001-sertifiointi kyllä Tuotannon avaintavoitteet Tuotannon avaintavoitteet eivät sisällä juomanvalmistuksen ulkopuolisia lukuja. Ominaisarvot Sähkönkulutus Energiankulutus Vedenkulutus l/l 2,6 2,6 2,5 2,5 Tärkein raaka-aineemme vesi Juomanvalmistuksessa käyttämämme vesi tulee Päijänne-tunnelista Tuusulan seudun vesilaitoksen kautta. Vuonna 2009 käytimme vettä 1,2 miljoonaa kuutiota, mikä tarkoittaa 2,6 litraa yhtä juomalitraa kohden. Käytetyn veden määrä on vähentynyt tasaisesti, vuodesta 2006 kaikkiaan yhdellä litralla valmistettua juomalitraa kohden. Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus on noin 30 % ja tekopohjaveden aali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Veden laatua seuraa Tuusulan seudun vesilaitos, joka teki vedestä vuonna 2009 yli analyysia. Jätevesien käsittelyssä teemme yhteistyötä Keravan kaupunkitekniikan vesihuollon ja Helsingin Viikin jätevesipuhdistamon kanssa. Jäteveden määrä prosessissamme on minimoitu; yhtä juomalitraa kohti syntyy 1,8 litraa jätevettä. Vuodesta 2006 olemme onnistuneet vähentämään jäteveden määrää 1,2 litralla juomalitraa kohden. osuus noin 70 %. Raakaveden laatu täytti kaikilta osin sosi- Katso myös: Kuumaa vettä yhteiseen käyttöön Sinebrychoffin muutettua Helsingin Hietalahdesta Keravalle vuonna 1992 käynnistyi Euroopan moderneimman panimon lisäksi ainutlaatuinen yhtiön ja kaupungin yhteistyö. Siitä asti Sinebrychoffin tuotannon tarvitsema lämpöenergia on tuotettu yhteistyössä Keravan Energian kanssa. Keravan Energian voimalaitos tuottaa kuumaa vettä sekä oluen valmistukseen että lämmöksi keravalaisten asuntoihin. Keravan Energian voimalasta tulevassa putkessa virtaa 165-asteista korkeapainevettä. Juomanvalmistuksessa käytetty vesi palaa hieman viileämpänä, noin 130-asteisena takaisin voimalaitokselle. Vuonna 2009 Keravan Energia otti käyttöön uuden biovoimalan, jonka tuottamaa kuumaa korkeapainevettä Sinebrychoff nyt käyttää juomanvalmistuksessa. Yhdeksän prosenttia pois Tammikuussa 2009 Sinebrychoff liittyi elinkeinoelämän energiatehokkuusopimukseen. Olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme vähintään 9 % vuoteen 2016 mennessä. Vähennys lasketaan vuoden 2005 energiankäytön määrästä. Vuonna 2005 käytimme energiaa yhteensä MWh, joten säästötavoitteemme on MWh. Uskomme saavuttavamme tavoitteen uusilla innovaatioilla sekä lisäämällä tuotannon ja energiankäytön tehokkuutta. Sinebrychoffin sähköenergia tulee Fortumilta Keravan Energian verkon kautta. Osallistuimme vuoden 2009 Earth Hour tapahtumaan maaliskuun viimeisenä viikonloppuna sammuttamalla kaikki tarpeettomat valot ja valomainokset viikonlopun ajaksi. Olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme 9 % vuoteen 2016 mennessä Kylmää kestävästi Merkittävä osa Sinebrychoffin juomista myydään kylmänä yhtiön toimittamista automaateista ja kylmälaitteista. Olemme vuodesta 1996 alkaen pyrkineet määrätietoisesti vähentämään laitteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia valitsemalla energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Asiakkaalta palautuneet kylmälaitteet kunnostetaan uuden veroisiksi ja asennetaan seuraavalle asiakkaalle. Näin vältetään turhaa romuttamista. Kun kylmälaitteiden teknistaloudellinen käyttöikä saavutetaan, ne hävitetään asianmukaisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla siten, että laitteissa käytetyt raakaaineet menevät teollisuuden uusiokäyttöön. Vuonna 2008 ostimme testikäyttöön 406 Energy Management System -järjestelmällä varustettua kylmäkaappia. EMS vähentää energiankulutusta keskimäärin 30 %. Vuonna 2010 hankimme noin 800 impulssi-cooleria, joiden kylmäaineena on R600 (isobutaani). Isobutaanin GWParvo on 5, kun perinteisten kylmäaineiden arvo on GWP-arvo kertoo kylmäaineen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen - mitä pienempi arvo on, sitä vähäisempi vaikutus ilmakehään. Tavoitteenamme on, että vuodesta 2011 lähtien kaikki vuosittain 14 15

9 ostettavat noin lasiovikaappia on varustettu EMS-järjestelmällä, HC-kylmäaineella (R290 tai R600) sekä energiaa ja ympäristöä säästävällä LED-valaistuksella Myös oluthanojen ja post-mix-laitteiden, kuten hampurilaisravintoloiden juomalaitteiden, kylmäaineet vaihdetaan ympäristöä nykyistä vähemmän kuormittaviin vuosina Kuljetukset optimoidaan Tuotteitamme kuljettaa päivittäin noin 250 jakeluautoa ja 40 raskasta ajoneuvoa, jotka ajavat yhteensä noin kilometriä. Vuonna 2010 uusitun modernin reittioptimointityökalun avulla suunnittelemme optimaaliset kuljetusreitit päivittäin. Optimaalinen reititys säästää polttoainetta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, myös hiilidioksidipäästöjä. Jakeluyrittäjät hakevat tyhjät pakkaukset kaupoista ja anniskelupisteistä samalla kun vievät juomat perille - jakelutoiminta on myös kierrätystoimintaa. Olemme antaneet kaikille jakeluyrittäjillemme reagoivan, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutusta. EU:n asettaman ammattipätevyysdirektiivin mukaan kaikkien ammattiliikenteessä mukana olevien yrittäjien ja kuljettajien on osallistuttava 35 tunnin verran koulutustilaisuuksiin ennen vuotta Sinebrychoff suosii sekä jakelu- että kuljetustoiminnoissa uusinta Euro-luokiteltua moottoriteknologiaa. Uudet moottoriteknologiat vähentävät varsinkin dieselmoottoreiden pienhiukkaspäästöjä. Kiinnitämme huomiota myös henkilökuntamme työsuhdeautojen päästöihin. Leasing-autojen CO 2 -päästöjen enimmäismäärä on 195 g/km. Työsuhdeautoksi voi valita myös hybridiauton. Pakkaukset kiertävät Kaikki Sinebrychoffin tuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä: tölkit, kierrätysmuovipullot, lasipullot ja ravintola-astiat. Palautetut alumiinitölkit sulatetaan ja alumiinista valmistetaan muun muassa uusia tölkkejä. Tölkin uusiokäyttövalmistukseen tarvitaan vain 5 % ensivalmistustölkin energiasta. Myös pakkausmateriaalit, kuten pahvit ja kennolevyt kierrätetään. Sinebrychoffin pakkausten prosenttiosuudet (kaikki pakkaukset kierrätetään) Tölkki (Palautuspakkaus Oy:n eli Palpan järjestelmä) Kierrätysmuovipullo (Palpan järjestelmä) Uudelleen täytettävä lasipullo (Ekopullo-järjestelmä) 30 litran ravintola-astia (Käytetään uudelleen) Bag-In-Box (Asiakkaat lajittelevat) Tankkiautoilla kuljetettava olut (Ei vaadi lajittelua) Kierrätyslasi (Alkon järjestelmä) Jätteet lajitteluun ja eläimille 42,9 % 31,8 % 10,4 % 6,1 % 6,5 % 1,9 % 0,4 % Jätteiden lajittelun tehostamisen tuloksena kaatopaikalle vietävän jätteen osuus ja määrä ovat vähentyneet vuosi vuo- Pakkausmateriaalit (pullot, tölkit, astiat, korkit, etiketit, pahvit, kartongit, laatikot, korit, kehikot, kalvot, lavat) Ominaiskulutus neitseellistä materiaalia kg/1000 l Ominaisarvot kuitu kg/1000 l 11,3 12,3 12,5 13,6 13,0 14,0 muovi kg/1000 l 4,1 4,9 4,3 4,8 13,5 14,7 lasi kg/1000 l 13,1 18,1 14,2 5,1 3,5 4,4 metalli kg/1000 l 6,4 7,0 9,5 14,4 17,0 18,8 puu kg/1000 l 4,5 4,6 4,5 4,4 3,9 2,6 delta. Muovi- ja etikettijätteet menevät kierrätykseen. Piimaa ja sedimenttijäte kompostoidaan, ja syntynyt kompostijäte käytetään viherrakentamiseen. Oluenvalmistuksen yhteydessä ei synny juurikaan jätettä, ainoastaan märkämäskiä ja hiivaa. Mäski toimitetaan karjan ravinnoksi, sitä syö rehun seassa valkuaisaineena noin suomalaista lehmää ja sonnia. Hiiva menee kokonaisuudessaan Hankkija Maatalouden Progut-rehuaineeseen, jota syö miljoona suomalaista sikaa. Se parantaa sikojen ja nauta- sekä siipikarjan vastustuskykyä bakteereja vastaan. Sinebrychoffilla lajitellaan toimisto- ja keräyspaperit, energiajae, seka- ja biojäte, pahvi, kierrätysmuovipullot, keräyslasi, alumiinitölkit ja ongelmajäte. elintarvikkeiden ympäristökuormituksesta. Oluen kanssa samalla tasolla ovat ruokaperuna ja omena. Vaikka oluenvalmistuksen ympäristövaikutukset ovat muuhun teollisuuteen verrattuna vähäiset, niitä ei ole syytä vähätellä. Maatalous vaikuttaa vesien rehevöitymiseen, teollinen panimotuotanto vaatii energiaa, pakkauksiin tarvitaan raaka-aineita ja jakelussa käytetään ensisijaisesti fossiilisella polttoaineella kulkevia rekkoja. Pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta muun muassa tehostamalla energiankäyttöä ja optimoimalla kuljetuksia. Hankimme pääosan oluen valmistuksen raaka-aineista lähiympäristöstämme, ja olutta voidaankin kutsua lähijuomaksi. Sinebrychoffin oluiden ja tuontioluidemme raaka-aineet ovat GMO-vapaita, eli Olut on ekologinen juoma niissä ei ole geenimuunneltuja organismeja. Olut on yksi kolmesta Suomen ekologisimmasta elintarvikkeesta. Tähän lopputulokseen tultiin Suomen Luonnonsuojeluliiton vuonna 2008 teettämässä tutkimuksessa Katso myös: /mips/kotimips/elintarvikemips 16 17

10 Avainluvut Sinebrychoffin koko toiminta ja vertailuluvut Kerava, koko kiinteistö Ominaisarvot Sinebrychoff Kerava ja Pori (keskiarvo) Ominaisarvot lämmitys lämmitys sähkö sähkö 99, ,0 energia yht energia yht vesi l/l 3,1 2,9 2,6 jätevesi l/l 2,4 2,1 1,8 BOD 7 kg/1000 l 4,9 4,4 3,7 COD kg/1000 l 6,9 6,2 5,1 vesi l/l 3,5 3,1 2,8 jätevesi l/l 2,5 2,2 1,8 BOD 7 kg/1000 l 5,3 4,8 3,8 COD kg/1000 l 7,5 6,8 5,3 kaatop.jäte kg/1000 l 0,3 0,2 0,3 kaatop.jäte kg/1000 l 0,4 0,3 0,3 Pori, koko kiinteistö Panimoliiton jäsenyritykset Ominaisarvot Ominaisarvot lämmitys lämmitys sähkö sähkö energia yht energia yht vesi l/l 4,1 3,5 3,3 jätevesi l/l 2,1 1,6 1,2 BOD 7 kg/1000 l 4,8 5,2 3,2 COD kg/1000 l 7,6 7,9 4,2 vesi l/l 3,7 3,5 3,2 jätevesi l/l 2,8 2,6 2,3 BOD 7 kg/1000 l COD kg/1000 l 7,4 6,1 6,0 kaatop.jäte kg/1000 l 1,1 1,0 0,5 kaatop.jäte kg/1000 l 0,8 0,9 0,

11 Vastuu henkilöstöstä Työntekijät ovat Sinebrychoffin menestyksen perusta. Pyrimme luomaan työpaikan, jossa he voivat kehittää osaamistaan avoimessa ja inspiroivassa työympäristössä. Tarjoamme reilun, hyvän ja turvallisen työpaikan henkilöstöllemme. Carlsberg ja Sinebrychoff kunnioittavat kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita ja työelämän kansainvälisiä säännöksiä. Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusta työelämän perusoikeuksista. Henkilöstömme koostuu eri-ikäisistä eri koulutusaloja ja -tasoja edustavista työntekijöistä. Haluamme monimuotoisuuden säilyvän myös tulevaisuudessa. Syksyllä 2009 emoyhtiömme Carlsberg teetti työilmapiiritutkimuksen kaikissa omistamissaan yhtiöissä. Carlsbergille tutkimuksen teki Towers Perrin. Vastausten perusteella Sinebrychoffin vahvuuksia ovat yhtiön imago, sitoutuneisuus ja tyytyväisyys yhtiöön työnantajana. Oli ilahduttavaa, että 85 % vastanneista (vastausprosentti oli 83) piti yhtiön imagoa ja mainetta myönteisenä. Merkittävää kehittymistä vuoden 2007 tutkimukseen verrattuna oli tapahtunut muun muassa tunnustuksessa ja palkitsemisessa, työntekijöiden osallistumisessa sekä yhteisen kulttuurin luomisessa. Kehittämisalueita ovat kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet työssä, esimiestyöskentely (muun muassa palaute ja tunnustus) sekä kehityskeskustelujen laatu. Yhtiötason kehittämiskohteiksi valitsimme palkitsemisen, vaikutusmahdollisuudet sekä tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi jokaisella toiminnolla on omat kehityskohteensa. Seuraavan kerran ilmapiiritutkimus tehdään vuonna Porin panimo lakkautettiin syyskuussa. Tähän päädyttiin, koska oli käynyt ilmeiseksi, ettei kahden panimon toimintamalli Suomen kilpailluilla olutmarkkinoilla enää ollut taloudellisesti kestävää. Kannoimme vastuumme lakkautetun panimon henkilöstöstä tarjoamalla kaikille panimossa työskennelleelle 31 henkilölle mahdollisuuden siirtyä yhtiön sisällä johonkin toiseen tehtävään. Kahdeksan porilaista siirtyi Keraval

12 le. Heille, jotka eivät voineet vastaanottaa työtä Keravan panimolta tai yhtiön muista toimipisteistä, tarjosimme eläköitymisjärjestelyjä. Lisäksi järjestimme työnhakuun liittyvää tukea ja annoimme taloudellisen tukipaketin. Henkilöstöstrategian perustana arvot ja yhteiset toimintatavat Vuoden 2009 aikana Carlsbergilla luotiin pohja yhteiselle toimintakulttuurille Winning Behaviour - Tapamme toimia, jonka mukaisesti kohtelemme työtovereitamme, asiakkaitamme ja juomiemme kuluttajia Sinebrychoffin henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että yhtiön henkilöstöllä on riittävät resurssit ja motivaatio kulloistenkin liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa koko henkilöstön systemaattista ja jatkuvaa valmentamista, työhyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä, henkilöstön kannustamista aloitteelliseen toimintaan sekä tavoitteisiin pohjautuvaa ajantasaista kannustinjärjestelmää. Henkilöstöstrategian toteutumista mitataan kahden vuoden välein toteutettavilla laajoilla koko henkilöstön kattavilla työilmapiirimittauksilla ja näiden välillä toteutettavilla pulssikyselyillä. Tuoreimman, syksyllä 2009 tehdyn laajan, Carlsbergin sisäisen ilmapiiritutkimuksen perusteella työilmapiirimme oli suomalaisten teollisuusyritysten keskiarvoa parempi. Carlsbergille tutkimuksen suoritti Towers Perrin, joka on tehnyt ilmapiiritutkimuksia myös monissa muissa suomalaisissa yhtiöissä ja joka meille antamassaan loppuraportissa vertasi Sinebrychoffin tuloksia suomalaisten teollisuusyritysten keskiarvoon. Tavoitteenamme on edelleen parantaa asemiamme tässä vertailussa. Pyrimme edistämään vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kesken. Yhteistoimintalain mukaisten kokousten lisäksi pidetään kerran kuukaudessa ns. laaja johtoryhmä, jossa ovat mukana henkilöstöryhmien edustajat. Sinebrychoffille perustettiin vuonna 2008 aloitteellisuutta aktivoiva työryhmä, joka ryhtyi kehittämään uutta innovatiivista aloitemallia. Sen kokeilu alkoi tuotannossa syksyllä Sieltä uudistus laajenee vähitellen kaikkiin Sinebrychoffin toimintoihin. Tapamme toimia johtaa yhteiseen menestykseen Toimintatapojemme perustana ovat Sinebrychoffin vuonna 2004 määritellyt arvot: innovatiivinen, tavoitteellinen, vastuullinen ja luotettava. Vuoden 2009 aikana Carlsbergilla luotiin pohja yhteiselle toimintakulttuurille Winning Behaviour - Tapamme toimia, jonka mukaisesti kohtelemme työtovereitamme, asiakkaitamme ja juomiemme kuluttajia. Winning Behaviour sisältää viisi periaatetta, joita noudatetaan kaikissa Carlsberg-yhtiöissä. Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet ohjaavat päätöksentekoamme Asetumme asiakkaiden ja kuluttajien kenkiin. Strategiamme ja suunnitelmamme lähtevät heidän tarpeistaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta asiakkaat ja kuluttajat kokevat brändimme, palvelumme ja yhteistyön kanssamme tuottavan heille lisäarvoa. Olemme yhdessä vahvempia Kunnioitamme ihmisten ja kulttuurien erilaisuutta. Yhdessä tekeminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen toimintojen, maiden ja alueiden kesken mahdollistaa menestyksen. Jokainen meistä voi vaikuttaa Otamme jokainen vastuun omien ja ryhmämme haasteiden ja ongelmien ratkaisemisesta. Kannustamme toisiamme huippusuorituksiin. Opimme virheistämme ja yritämme rohkeasti kehittää uusia ratkaisuja. Palkitsemme hyvistä ideoista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Toimimme vastuullisen kansalaisen tavoin Otamme vastuuta ympäristöstämme ja yhteiskunnastamme. Tuemme meitä ympäröivän yhteisön positiivista kehittymistä. Kuuntelemme sidosryhmiämme, ja pyrimme aina luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen. Haluamme olla voittajia Pyrimme aina yhdessä löytämään parhaat ratkaisut. Etenemme rohkeasti kohti tavoitteitamme. Käyttäydymme aina yrittäjähenkisesti, ja toimimme nopeasti tulevaa ennakoiden

Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010

Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010 Kansalainen Sinebrychoff Vastuullisuuskatsaus 2010 SINEBRYCHOFF LYHYESTI MENESTYKSEMME KULMAKIVET Visio Halutuin elintarvikealan kehittäjä. Missio Teemme juomillamme päivittäin miljoonista hetkistä nautittavia,

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

yhteiskunta- vastuun raportti

yhteiskunta- vastuun raportti yhteiskunta- vastuun raportti 2012 2 Sisältö 3 Stockmann-konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuoden 2012 vastuullisia tekoja 6 Yhteiskuntavastuun strategia ja visio 8 Keskeiset sidosryhmät ja

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 Sisältö YLEISTÄ Pääjohtajan katsaus Konserni lyhyesti YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka GMO-politiikka Eläinkokeista Päämäärät Johtaminen

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalinen vastuu 19. Yhteiskuntavastuun raportti 2004 3. Toimitusjohtaja Pekka Pirinen: Tunnemme vastuumme pavusta kuppiin 4

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalinen vastuu 19. Yhteiskuntavastuun raportti 2004 3. Toimitusjohtaja Pekka Pirinen: Tunnemme vastuumme pavusta kuppiin 4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Yhteiskuntavastuun raportti 2004 3 Toimitusjohtaja Pekka Pirinen: Tunnemme vastuumme pavusta kuppiin 4 Perustietoja Gustav Pauligista 5 Tärkeimmät sidosryhmät ja asiakkaat

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

PAVUSTA KUPPIIN. Yritysvastuuraportti 2010

PAVUSTA KUPPIIN. Yritysvastuuraportti 2010 PAVUSTA KUPPIIN Yritysvastuuraportti 2010 SISÄLTÖ Kansainvälinen laatukahvien talo... 3 Vastuullisesti kohti kasvua ja kansainvälistymistä... 4 Kahvin matka pavusta kuppiin... 6 Vastuullista ostamista...

Lisätiedot

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com Vuosikertomus 2011 www.altiacorporation.com 2 3 Altia vuosikertomus 2011 WE THINK AHEAD _Sisältö 04 Altian vuosi 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Arvoa kolmessa aallossa 14 Kansallisjuomien kertomaa 16 32

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot