Vastuullisuus Sinebrychoffilla. Katsaus vuoteen 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus Sinebrychoffilla. Katsaus vuoteen 2009"

Transkriptio

1 Vastuullisuus Sinebrychoffilla Katsaus vuoteen

2 Viime vuosi oli Sinebrychoffin 190. toimintavuosi. Yhtiön juuret ovat Nikolai Sinebrychoffissa ja Helsingin Hietalahdessa, minne hän vuonna 1819 sai luvan perustaa panimon. Kiitos Nikolain varhaisen liikkeellelähdön teollisessa panimotoiminnassa olemme tänäänpohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Vuonna 1992 siirryimme Hietalahdesta Keravalle, Keski-Uudellemaalle ja vuodesta 2000 alkaen olemme olleet tanskalaisen panimokonsernin Carlsberg Groupin omistama tytäryhtiö. Sisällys: Toimitusjohtajan katsaus 4 Vastuullisuuden johtaminen ja organisointi 8 Vastuu ympäristöstä 10 Ympäristöluvut 2009 Avainluvut Vastuu henkilöstöstä Kuluttajat, laatu ja vastuu Sidosryhmät ja vastuullisuus X X X X X 2 3

3 Toimitusjohtajan katsaus Sinebrychoff on 190-vuotias moderni panimo, jonka tuotevalikoimaan kuuluu juomia joka janoon. Valmistimme viime vuonna 412 miljoonaa litraa juomia, joista viisi prosenttia vientiin. Olut on ollut ytimemme historiamme alusta alkaen ja sen osuus tuotannostamme on noin puolet. Oluen lisäksi valmistamme, myymme, markkinoimme sekä jakelemme siidereitä, long drink -juomia, energiajuomia, vesiä ja virvoitusjuomia. Lisäksi myymme ja toimitamme anniskeluasiakkaillemme valikoiman yhteistyökumppaneidemme viinejä ja väkeviä alkoholituotteita. Vesissä ja virvoitusjuomissa The Coca-Cola Company on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme. Tiedostamme, että toiminnallamme on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pyrimme siihen, että vaikutukset ovat mahdollisimman myönteisiä. Voidaksemme toimia alkoholiliiketoiminassa meidän on oltava vastuullinen yhteiskunnan jäsen. Yhteiskuntavastuu on myös yksi emoyhtiömme Carlsberg Groupin (jatkossa Carlsberg) strategisista teemoista. Viimeisten kahden vuoden aikana vastuullisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: valituille painopistealueille on luotu politiikat ja konkreettiset toimintaohjeet. Nämä velvoittavat myös Sinebrychoffia. Carlsberg laati vuoden 2009 tuloksista yhteiskuntavastuuraportin, jonka se julkaisi tämän vuoden helmikuussa samaan aikaan vuosikertomuksensa kanssa. Raportti koostuu konsernin tytäryhtiöiden raportoimista tiedoista. Keskiarvoihin ovat vaikuttamassa myös Sinebrychoffin antamat luvut, ja monista Sinebrychoffin yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimista konserni raportoi myös kirjallisesti (www.carlsberggroup.com /csr/pages/default.aspx). Yhteiskuntavastuu on moniulotteinen asiakokonaisuus, joka kattaa lukuisia teemoja työoikeuksista ympäristönsuojeluun sekä liiketoimintaetiikasta vastuulliseen markkinointiin. Sidosryhmiemme odotukset muuttuvat aikojen myötä, ja meidän on kuunneltava sidosryhmiämme valppaasti kehittyäksemme heidän odotustensa mukaisesti. Koska toimimme alkoholituotealalla, tarvitsemme sidosryhmiemme valtuutuksen joka päivä. Yhteiskuntavastuun huomioiminen auttaa meitä varmistamaan hyvän maineen sidosryhmiemme parissa. Se on myös osa riskienhallintaa, jonka tavoitteena on muun muassa turvata yhtiömme taloudellinen menestys. Carlsbergin julkaistua koko konsernia koskevan ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin päätimme Sinebrychoffilla laatia oman katsauksen. Tehtävä ei ole ollut helppo, mutta se on ensiaskel kohti kattavam- paa raportointia. Ensi vuonna toivomme voivamme kertoa enemmän ja tarkemmin siitä, miten huomiomme vastuullisuuden jokapäiväisessä työssämme. Voidaksemme kehittää vastuullisuutta sekä mitata saavutuksiamme meidän pitää tietää tämänhetkinen tilanteemme. Sen jälkeen on mahdollista asettaa uusia tavoitteita. Tämän katsauksen teko on auttanut meitä tunnistamaan kehittämistä vaativia asioita ja prosesseja. Monet asiat ovat edenneet nykyiselle hyvälle tasolle ilman, että niitä on osattu kutsua yhteiskuntavastuuksi. Toisaalta on asiakokonaisuuksia kuten ympäristöasiat jotka ovat olleet itsestään selvästi vastuullisen toiminnan painopisteitä. Avoimesti on myös todettava, että työsarkaa riittää; kaikkein keskeisimpänä vastuullisuustyön koordinoinnin ja pitkäjänteisyyden kehittäminen. Onnistumisia ja kehittämiskohteita Olemme määritelleet tehtäväksemme tuottaa suomalaisille kuluttajille miljoonia nautinnollisia hetkiä joka päivä reilulla tekemisen meiningillä. Tässä olemme onnistuneet hyvin: olemme Suomessa panimo- ja virvoitusjuoma-alan markkinajohtaja. Pystyimme kasvattamaan viime vuonna osuuttamme muutamalla prosenttiyksiköllä ja parantamaan samalla kannattavuuttamme. Viime vuosi ei kuitenkaan ollut helppo. Vaikein asia oli yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen maaliskuussa Porissa sijaitsevan panimon toiminnan lopettamiseksi ja lopulta panimon sulkeminen loppuvuonna. Tarjosimme kaikille 31 Porissa työskennelleelle töitä muualta yhtiöstämme. Kaikki eivät voineet tähän tarjoukseen tarttua, mutta olen iloinen, että osa siirtyi 4 5

4 Keravalle. Kaikkien muiden osalta pyrimme auttamaan uusien työmahdollisuuksien löytämisessä. Lisäksi annoimme kaikille 31:lle taloudellista tukea. Porilaiset olivat sitoutuneita työhönsä loppuun saakka ja he saavuttivat sekä tuotannolliset että laadulliset tavoitteet. Haluamme korostaa tavoitteellista, luotettavaa ja mutkatonta yhteistyötä yhtiömme sisällä, mutta myös ollessamme tekemisissä asiakkaiden, kuluttajien, yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien, kuten median edustajien kanssa. Syksyllä 2009 emoyhtiömme Carlsberg Group teetti työilmapiiritutkimuksen kaikissa sen omistamissa yhtiöissä. Sinebrychoffin osalta olen iloinen, että työtyytyväisyys vuoden 2007 vastaavasta tutkimuksesta on lisääntynyt. Ilahduttavasti 85 % vastanneista (vastausprosentti oli 83) pitää yhtiön imagoa ja mainetta myönteisenä. Ilmapiirin kehittäminen on jatkuvaa tekemistä, johon tarvitsemme jokaisen sinebrychoffilaisen panoksen. Olemmekin käyneet kaikissa toiminnoissamme läpi tutkimuksesta nousseet kehitystarpeet ja tehneet konkreettiset toimintasuunnitelmat tälle vuodelle. Yhtiötason kehittämiskohteiksi valitsimme palkitsemisen, vaikutusmahdollisuudet sekä tavoitteiden saavuttamisen. Näiden lisäksi jokaisella toiminolla on omat kehityskohteensa. Seuraavan kerran ilmapiiritutkimus tehdään vuonna Ympäristövastuun osalta keskeiset päämäärämme ovat energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen, veden kulutuksen vähentäminen sekä pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ja pakkausten kierrätyksen tehostaminen. Energian ja veden osalta olemme onnistuneet tavoitteissamme, samoin pakkausten kierrätyksen tehostamisessa. Vedenkäytössä olemme maailman ykköskastia: käytimme viime vuonna yhtä juomalitraa kohden 2,6 litraa vettä. Energiankäytön tehostamisessa tähtäämme entistä parempiin tuloksiin ja tavoitteen saavuttamiseksi liityimme elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen tammikuussa Sinebrychoff on sitoutunut vähentämään energiankäyttöä vähintään 9 % vuoteen 2016 mennessä. Sen sijaan monipakkausten suosio on puolestaan lisännyt pakkausmateriaalien käyttöä emmekä ole pystyneet toteuttamaan tavoitettamme. Alkoholijuomien markkinoinnissa noudatamme Carlsberg Groupin vastuullisen markkinoinnin politiikkaa ja Panimo- ja virvoitusjuomaliiton vastaavia ohjeita. Alkoholipitoiset tuotteemme ovat vain täysi-ikäisille. Viime vuonna emme saaneet viranomaisilta mainoksistamme tai muista markkinointitoimistamme huomautuksia tai kieltoja. Kansalais- ja kansalaisjärjestökeskustelu alkoholimarkkinoinnista oli kuitenkin viime vuonna vilkasta ja kohdistui sekä Sinebrychoffiin että alan muihin toimijoihin. Markkinointia ja sen vastuullisuutta seurataan alallamme erityisen tarkasti. Jatkossa aiomme kiinnittää markkinointiimme entistä enemmän huomiota ja asettaa myös mittattavia vastuullisuustavoitteita. Olemme tukeneet Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa vuodesta Sen tavoitteena on ehkäistä alaikäisten alkoholinja päihteidenkäyttöä ja syrjäytymistä sekä tukea nuoria itsenäistymään ja kasvamaan vastuullisiksi aikuisiksi. Tukemme on tähän mennessä ollut yli puolimiljoonaa euroa. Osana vastuullista sidosryhmä- ja työnantajapolitiikkaa aloitimme alihankintayhteistyön Lubor Oy:n kanssa vuonna Lubor on sosiaalinen yritys, joka työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Työllistimme Luborin kautta yhteensä kymmenen ihmistä neljän kuukauden ajan. Lopuksi: Tutkimme alkuvuonna 2010 Sinebrychoffin viestinnän onnistumista. Mediabarometritutkimuksen teki meille Infor. Sinebrychoffin viestintä saa kokonaisuutena hyvät arvosanat. Ne ovat monilta osin selvästi barometrin keskitasoa paremmat. Kyselyyn vastanneet median edustajat odottivat kuitenkin meiltä enemmän viestintää yhteiskuntavastuusta. Toivon, että tämä katsaus auttaa osaltaan paikkaamaan tätä tarvetta. Haluan kiittää henkilöstöämme rakentavasta yhteishengestä ja saavutetuista tuloksista vuoden 2009 aikana sekä yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja kaikkia sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä. Keravalla Pekka Tiainen toimitusjohtaja 6 7

5 Vastuullisuuden johtaminen ja organisointi Yhteiskuntavastuun osa-alueet: Yhteiskuntavastuun painopisteet Carlsberg-konsernissa yhteiskuntavastuu nostettiin erityiseksi kehityskohteeksi vuonna Viimeisten kahden vuoden aikana konsernissa on määritelty yhteiskuntavastuun kahdeksan painopistettä ja laadittu yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa vastuullisuuspolitiikat ja konkreettiset toimintaohjeet kuudelle vastuullisuuden osa-alueelle. Sinebrychoff on ollut tiivisti tavastuun painopistealueille. Yksikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä konsernin toimintojen ja tytäryhtiöiden kanssa. Ylin vastuu Sinebrychoffin vastuullisuuden kehittämisestä on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Kussakin tytäryhtiössä on yhteiskuntavastuuvaltuutettu, CSR Champion. Sinebrychoffilla tämä tehtävä on viestintä- ja lakiasiainjohtajalla, joka on yhtiön johto- Ympäristö energiankäyttö ja ilmastopäästöt veden käyttö jätevedet investointien ja hankintojen ympäristövaikutukset pakkaukset jätteet ympäristöasioita koskeva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa Työ- ja ihmisoikeudet syrjinnän kieltäminen pakkotyö lapsityövoima yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus työaika, etuudet ja palkka työpaikkakiusaaminen lomat työmääräykset ja sopimukset mukana tässä työssä ja alkanut systema- ryhmän jäsen. Hänen tehtävänään on ke- tisoida omaa vastuullisuustyötään konsernin politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti. Carlsbergin ja samalla Sinebrychoffin painopisteet ovat: ympäristö työ- ja ihmisoikeudet alkoholin kohtuukäyttö työterveys ja -turvallisuus kuluttajat hittää Sinebrychoffin yhteiskuntavastuuta yhteistyössä toimintojen kanssa sekä raportoida tuloksista konsernille. Carlsbergin ote vastuullisuuteen on globaalisti paikallinen: isolla, monissa maissa toimivalla konsernilla pitää olla yhteiset vastuullisuuspäämäärät ja -standardit, mutta niiden toteuttaminen käytännössä on tytäryhtiöiden ja yksiköiden vastuulla kunkin Alkoholin kohtuukäyttö alkoholi ei ole alaikäisille aikuisten osalta puhumme alkoholin kohtuukäytön puolesta väärinkäyttöä vastaan pyrimme vähentämään alkoholin väärinkäyttöä lukuisten kampanjoiden ja projektien avulla, joista suurin osa toteutetaan paikallisesti Työterveys ja -turvallisuus työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät työympäristö työturvallisuuskoulutus varautuminen hätätilanteisiin ja onnettomuuksiin liiketoiminnan eettisyys maan olosuhteet, toimintaympäristö ja kult- paikallisyhteisöt vastuullinen hankinta Viereiselle sivulle on koottu Carlsbergin yhteiskuntavastuun osa-alueet sekä kunkin alueen päämäärät tai strategiset ulottuvuudet. Lisätietoja painopisteistä ja politiikoista: Organisointi: globaalisti paikallinen tuuri huomioiden. Nimetön kanava epäkohtien raportointiin Vuoden 2010 huhtikuusta alkaen Carlsbergin henkilöstön käytössä on ollut nimetön viestintäjärjestelmä. Sen avulla työtekijät voivat raportoida toimista, joihin he epäilevät liittyvän rikollista tai konsernin ohjeiden Kuluttajat tuotteiden laatu vastuullinen markkinointi sosiaalinen vastuu ja alkoholin kohtuukäyttö terveys ja turvallisuus lapset ja nuoret alkoholin vaikutukset Liiketoiminnan eettisyys lahjonta lahjat, ateriat ja vieraanvaraisuuskäytännöt poliittisten puolueiden tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen eturistiriitojen välttäminen luottamuksellisten tietojen käsittely kilpailulainsäädännön noudattaminen yhtiön omaisuuden ja varojen käyttö Carlsberg-konsernin johtoryhmän alaisuudessa toimii yhteiskuntavastuun ohjaus- tai sääntöjen vastaista toimintaa. Järjestelmä on tarkoitettu sekä työntekijöiden että Paikallisyhteisöt Vastuullinen hankinta ryhmä, jolle kuuluvat yhteiskuntavastuun strateginen suunnittelu ja ohjaus. Konsernihallinnon yhteiskuntavastuuyksikössä on asiantuntijat kaikille konsernin yhteiskun- johdon epäiltyjen väärinkäytösten raportointiin. Se koostuu verkkosivuista ja puhelinpalvelusta, joita hallinnoi konsernin ulkopuolinen toimija. sidosryhmäsuhteet taloudellinen ja muu yhteistyö hyväntekeväisyysmarkkinointi sponsorointi alihankkijoiden vastuullisuuskäytäntöjen selvittäminen vastuullisuusnäkökohtien sisällyttäminen hankintasopimuksiin 8 9

6 Vastuu ympäristöstä Laatu ja ympäristöasiat kulkevat Sinebrychoffilla tiukasti käsi kädessä. Lähtökohtana on toimintojen jatkuva parantaminen. Pyrimme säästämään luontoa ja ehkäisemään ympäristöhaittoja. Ympäristön säästäminen näkyy selkeimmin raaka-aineiden valinnassa ja käytössä sekä sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäytössä ja kierrätyksessä. Carlsbergin ympäristöstrategian mukaisesti keskeiset ympäristöpäämäärämme ovat energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen veden kulutuksen vähentäminen pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ja pakkausten kierrätyksen tehostaminen Carlsbergin ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristöjohtamisen periaatteet ja toimintatavat. Ympäristöpolitiikka sitoo kaikkia Carlsbergin tytäryhtiöitä ja yhtiöitä, joissa sillä on enemmistöomistus, myös Sinebrychoffia. Paikalliset yksiköt vastaavat politiikan käytännön toteutuksesta. Voit lukea lisää Carlsbergin ympäristöstrategiasta ja politiikasta konsernin verkkosivuilta: Ympäristöjohtaminen Sinebrychoffilla Yhtiöllämme on ollut ISO ympäristösertifikaatti vuodesta Se on uusittu viimeksi vuonna ISO14001-ympäristöjärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen ja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseen. Järjestelmä edellyttää, että yritys selvittää toimintansa ympäristövaikutukset, asettaa tavoitteet niiden vähentämiseksi sekä raportoi kehityksestä. Sinebrychoffin ISO14001-ympäristöjärjestelmän on sertifioinut Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. Sinebrychoffin voimassa oleva ympäristöpolitiikka on vuodelta Politiikan mukaan kannamme tietoisen vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon liiketoiminnassamme ja päätöksenteossamme. Tähtäämme ympäristöhaittojen ehkäisemiseen 10 11

7 Ympäristöluvut 2009 Keravan tuotantolaitos Tuotantoluvut Alkoholijuomia (miljoonaa litraa) 244 Virvoitusjuomia (miljoonaa litraa) 161 Tuotanto yhteensä (miljoonaa litraa) 405 Ympäristöön vaikuttavat energia- ja päästöluvut ja luonnonvarojen säästämiseen. Haluamme olla edelläkävijä logistisen tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden toteuttajana. Yhtiömme toimintaohje ympäristönäkökohdista ja -päämääristä sekä laatuja ympäristötavoitteista on toukokuulta Toimintamme merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat energian kulutus veden kulutus jäteveden muodostuminen kaatopaikka-/sekajätteet sivutuotteet kuljetukset juomien muut kuin pantilliset pakkausmateriaalit Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet on johdettu ympäristönäkökohdista. Päämäärät asetetaan Laatu- ja ympäristöneuvostossa, joka kokoontui kolme kertaa vuonna Budjetoinnin yhteydessä laaditaan vuosittain toiminto- ja osastokohtaiset laatu- ja ympäristötavoitteet laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöpäämäärien tukemiseksi. Vuoden 2009 katsausta kootessamme olemme huomanneet joitakin puutteita ympäristötyömme koordinoinnissa. Vuoden 2010 aikana pyrimme parantamaan toimintatapojamme niin, että päämäärät ja niistä johdetut tavoitteet vastuutetaan selkeämmin ja niiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Tarkoituksenamme on ensi vuoden yhteiskuntavastuukatsauksessa raportoida, miten olemme tässä työssä edistyneet. Sinebrychoffin laatu- ja ympäristöosastolla työskentelee kolme henkilöä. Osana ympäristöjärjestelmän seurantaa osasto laatii vuosittain laatu- ja ympäristöraportin, joka käsitellään johdon katselmuksessa. Lämpöenergia (GWh) 57 Sähkönkulutus (GWh) 35 CO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) SO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) 149 NO x -päästöt (tonnia) 147 Vedenkulutus (tuhatta kuutiota) 1053 Jätevedet (tuhatta kuutiota) 714 Kemiallinen hapenkulutus (mäski ja hiiva, tonnia) 2060 Kiinteä jäte Poltettu jäte (tonnia) 1582 Kaatopaikkajäte (tonnia) 123 Ongelmajäte (tonnia) 9,4 Kierrätysjäte (tonnia) 1667 Sivutuotteet (mäski ja hiiva, tonnia) 4540 Tuotantolaitoksen ominaiskulutukset (koko kiinteistö) Lämpöenergia () 140 Sähkönkulutus () 86 Yhteensä () 226 CO 2 -päästöt (kg CO 2 /1000 l, lämpö ja sähkö) 52 Vedenkulutus (l/l) 2,

8 Tuotannon ominaiskulutukset (vain tuotanto) Lämpöenergia () 108 Sähkönkulutus () 67 Yhteensä () 175 Vedenkulutus (l/l) 2,6 Muuta Huomautuksia toiminnasta (esim. melu, liikenne) 0 ISO14001-sertifiointi kyllä Tuotannon avaintavoitteet Tuotannon avaintavoitteet eivät sisällä juomanvalmistuksen ulkopuolisia lukuja. Ominaisarvot Sähkönkulutus Energiankulutus Vedenkulutus l/l 2,6 2,6 2,5 2,5 Tärkein raaka-aineemme vesi Juomanvalmistuksessa käyttämämme vesi tulee Päijänne-tunnelista Tuusulan seudun vesilaitoksen kautta. Vuonna 2009 käytimme vettä 1,2 miljoonaa kuutiota, mikä tarkoittaa 2,6 litraa yhtä juomalitraa kohden. Käytetyn veden määrä on vähentynyt tasaisesti, vuodesta 2006 kaikkiaan yhdellä litralla valmistettua juomalitraa kohden. Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus on noin 30 % ja tekopohjaveden aali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Veden laatua seuraa Tuusulan seudun vesilaitos, joka teki vedestä vuonna 2009 yli analyysia. Jätevesien käsittelyssä teemme yhteistyötä Keravan kaupunkitekniikan vesihuollon ja Helsingin Viikin jätevesipuhdistamon kanssa. Jäteveden määrä prosessissamme on minimoitu; yhtä juomalitraa kohti syntyy 1,8 litraa jätevettä. Vuodesta 2006 olemme onnistuneet vähentämään jäteveden määrää 1,2 litralla juomalitraa kohden. osuus noin 70 %. Raakaveden laatu täytti kaikilta osin sosi- Katso myös: Kuumaa vettä yhteiseen käyttöön Sinebrychoffin muutettua Helsingin Hietalahdesta Keravalle vuonna 1992 käynnistyi Euroopan moderneimman panimon lisäksi ainutlaatuinen yhtiön ja kaupungin yhteistyö. Siitä asti Sinebrychoffin tuotannon tarvitsema lämpöenergia on tuotettu yhteistyössä Keravan Energian kanssa. Keravan Energian voimalaitos tuottaa kuumaa vettä sekä oluen valmistukseen että lämmöksi keravalaisten asuntoihin. Keravan Energian voimalasta tulevassa putkessa virtaa 165-asteista korkeapainevettä. Juomanvalmistuksessa käytetty vesi palaa hieman viileämpänä, noin 130-asteisena takaisin voimalaitokselle. Vuonna 2009 Keravan Energia otti käyttöön uuden biovoimalan, jonka tuottamaa kuumaa korkeapainevettä Sinebrychoff nyt käyttää juomanvalmistuksessa. Yhdeksän prosenttia pois Tammikuussa 2009 Sinebrychoff liittyi elinkeinoelämän energiatehokkuusopimukseen. Olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme vähintään 9 % vuoteen 2016 mennessä. Vähennys lasketaan vuoden 2005 energiankäytön määrästä. Vuonna 2005 käytimme energiaa yhteensä MWh, joten säästötavoitteemme on MWh. Uskomme saavuttavamme tavoitteen uusilla innovaatioilla sekä lisäämällä tuotannon ja energiankäytön tehokkuutta. Sinebrychoffin sähköenergia tulee Fortumilta Keravan Energian verkon kautta. Osallistuimme vuoden 2009 Earth Hour tapahtumaan maaliskuun viimeisenä viikonloppuna sammuttamalla kaikki tarpeettomat valot ja valomainokset viikonlopun ajaksi. Olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme 9 % vuoteen 2016 mennessä Kylmää kestävästi Merkittävä osa Sinebrychoffin juomista myydään kylmänä yhtiön toimittamista automaateista ja kylmälaitteista. Olemme vuodesta 1996 alkaen pyrkineet määrätietoisesti vähentämään laitteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia valitsemalla energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Asiakkaalta palautuneet kylmälaitteet kunnostetaan uuden veroisiksi ja asennetaan seuraavalle asiakkaalle. Näin vältetään turhaa romuttamista. Kun kylmälaitteiden teknistaloudellinen käyttöikä saavutetaan, ne hävitetään asianmukaisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla siten, että laitteissa käytetyt raakaaineet menevät teollisuuden uusiokäyttöön. Vuonna 2008 ostimme testikäyttöön 406 Energy Management System -järjestelmällä varustettua kylmäkaappia. EMS vähentää energiankulutusta keskimäärin 30 %. Vuonna 2010 hankimme noin 800 impulssi-cooleria, joiden kylmäaineena on R600 (isobutaani). Isobutaanin GWParvo on 5, kun perinteisten kylmäaineiden arvo on GWP-arvo kertoo kylmäaineen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen - mitä pienempi arvo on, sitä vähäisempi vaikutus ilmakehään. Tavoitteenamme on, että vuodesta 2011 lähtien kaikki vuosittain 14 15

9 ostettavat noin lasiovikaappia on varustettu EMS-järjestelmällä, HC-kylmäaineella (R290 tai R600) sekä energiaa ja ympäristöä säästävällä LED-valaistuksella Myös oluthanojen ja post-mix-laitteiden, kuten hampurilaisravintoloiden juomalaitteiden, kylmäaineet vaihdetaan ympäristöä nykyistä vähemmän kuormittaviin vuosina Kuljetukset optimoidaan Tuotteitamme kuljettaa päivittäin noin 250 jakeluautoa ja 40 raskasta ajoneuvoa, jotka ajavat yhteensä noin kilometriä. Vuonna 2010 uusitun modernin reittioptimointityökalun avulla suunnittelemme optimaaliset kuljetusreitit päivittäin. Optimaalinen reititys säästää polttoainetta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, myös hiilidioksidipäästöjä. Jakeluyrittäjät hakevat tyhjät pakkaukset kaupoista ja anniskelupisteistä samalla kun vievät juomat perille - jakelutoiminta on myös kierrätystoimintaa. Olemme antaneet kaikille jakeluyrittäjillemme reagoivan, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutusta. EU:n asettaman ammattipätevyysdirektiivin mukaan kaikkien ammattiliikenteessä mukana olevien yrittäjien ja kuljettajien on osallistuttava 35 tunnin verran koulutustilaisuuksiin ennen vuotta Sinebrychoff suosii sekä jakelu- että kuljetustoiminnoissa uusinta Euro-luokiteltua moottoriteknologiaa. Uudet moottoriteknologiat vähentävät varsinkin dieselmoottoreiden pienhiukkaspäästöjä. Kiinnitämme huomiota myös henkilökuntamme työsuhdeautojen päästöihin. Leasing-autojen CO 2 -päästöjen enimmäismäärä on 195 g/km. Työsuhdeautoksi voi valita myös hybridiauton. Pakkaukset kiertävät Kaikki Sinebrychoffin tuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä: tölkit, kierrätysmuovipullot, lasipullot ja ravintola-astiat. Palautetut alumiinitölkit sulatetaan ja alumiinista valmistetaan muun muassa uusia tölkkejä. Tölkin uusiokäyttövalmistukseen tarvitaan vain 5 % ensivalmistustölkin energiasta. Myös pakkausmateriaalit, kuten pahvit ja kennolevyt kierrätetään. Sinebrychoffin pakkausten prosenttiosuudet (kaikki pakkaukset kierrätetään) Tölkki (Palautuspakkaus Oy:n eli Palpan järjestelmä) Kierrätysmuovipullo (Palpan järjestelmä) Uudelleen täytettävä lasipullo (Ekopullo-järjestelmä) 30 litran ravintola-astia (Käytetään uudelleen) Bag-In-Box (Asiakkaat lajittelevat) Tankkiautoilla kuljetettava olut (Ei vaadi lajittelua) Kierrätyslasi (Alkon järjestelmä) Jätteet lajitteluun ja eläimille 42,9 % 31,8 % 10,4 % 6,1 % 6,5 % 1,9 % 0,4 % Jätteiden lajittelun tehostamisen tuloksena kaatopaikalle vietävän jätteen osuus ja määrä ovat vähentyneet vuosi vuo- Pakkausmateriaalit (pullot, tölkit, astiat, korkit, etiketit, pahvit, kartongit, laatikot, korit, kehikot, kalvot, lavat) Ominaiskulutus neitseellistä materiaalia kg/1000 l Ominaisarvot kuitu kg/1000 l 11,3 12,3 12,5 13,6 13,0 14,0 muovi kg/1000 l 4,1 4,9 4,3 4,8 13,5 14,7 lasi kg/1000 l 13,1 18,1 14,2 5,1 3,5 4,4 metalli kg/1000 l 6,4 7,0 9,5 14,4 17,0 18,8 puu kg/1000 l 4,5 4,6 4,5 4,4 3,9 2,6 delta. Muovi- ja etikettijätteet menevät kierrätykseen. Piimaa ja sedimenttijäte kompostoidaan, ja syntynyt kompostijäte käytetään viherrakentamiseen. Oluenvalmistuksen yhteydessä ei synny juurikaan jätettä, ainoastaan märkämäskiä ja hiivaa. Mäski toimitetaan karjan ravinnoksi, sitä syö rehun seassa valkuaisaineena noin suomalaista lehmää ja sonnia. Hiiva menee kokonaisuudessaan Hankkija Maatalouden Progut-rehuaineeseen, jota syö miljoona suomalaista sikaa. Se parantaa sikojen ja nauta- sekä siipikarjan vastustuskykyä bakteereja vastaan. Sinebrychoffilla lajitellaan toimisto- ja keräyspaperit, energiajae, seka- ja biojäte, pahvi, kierrätysmuovipullot, keräyslasi, alumiinitölkit ja ongelmajäte. elintarvikkeiden ympäristökuormituksesta. Oluen kanssa samalla tasolla ovat ruokaperuna ja omena. Vaikka oluenvalmistuksen ympäristövaikutukset ovat muuhun teollisuuteen verrattuna vähäiset, niitä ei ole syytä vähätellä. Maatalous vaikuttaa vesien rehevöitymiseen, teollinen panimotuotanto vaatii energiaa, pakkauksiin tarvitaan raaka-aineita ja jakelussa käytetään ensisijaisesti fossiilisella polttoaineella kulkevia rekkoja. Pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta muun muassa tehostamalla energiankäyttöä ja optimoimalla kuljetuksia. Hankimme pääosan oluen valmistuksen raaka-aineista lähiympäristöstämme, ja olutta voidaankin kutsua lähijuomaksi. Sinebrychoffin oluiden ja tuontioluidemme raaka-aineet ovat GMO-vapaita, eli Olut on ekologinen juoma niissä ei ole geenimuunneltuja organismeja. Olut on yksi kolmesta Suomen ekologisimmasta elintarvikkeesta. Tähän lopputulokseen tultiin Suomen Luonnonsuojeluliiton vuonna 2008 teettämässä tutkimuksessa Katso myös: /mips/kotimips/elintarvikemips 16 17

10 Avainluvut Sinebrychoffin koko toiminta ja vertailuluvut Kerava, koko kiinteistö Ominaisarvot Sinebrychoff Kerava ja Pori (keskiarvo) Ominaisarvot lämmitys lämmitys sähkö sähkö 99, ,0 energia yht energia yht vesi l/l 3,1 2,9 2,6 jätevesi l/l 2,4 2,1 1,8 BOD 7 kg/1000 l 4,9 4,4 3,7 COD kg/1000 l 6,9 6,2 5,1 vesi l/l 3,5 3,1 2,8 jätevesi l/l 2,5 2,2 1,8 BOD 7 kg/1000 l 5,3 4,8 3,8 COD kg/1000 l 7,5 6,8 5,3 kaatop.jäte kg/1000 l 0,3 0,2 0,3 kaatop.jäte kg/1000 l 0,4 0,3 0,3 Pori, koko kiinteistö Panimoliiton jäsenyritykset Ominaisarvot Ominaisarvot lämmitys lämmitys sähkö sähkö energia yht energia yht vesi l/l 4,1 3,5 3,3 jätevesi l/l 2,1 1,6 1,2 BOD 7 kg/1000 l 4,8 5,2 3,2 COD kg/1000 l 7,6 7,9 4,2 vesi l/l 3,7 3,5 3,2 jätevesi l/l 2,8 2,6 2,3 BOD 7 kg/1000 l COD kg/1000 l 7,4 6,1 6,0 kaatop.jäte kg/1000 l 1,1 1,0 0,5 kaatop.jäte kg/1000 l 0,8 0,9 0,

11 Vastuu henkilöstöstä Työntekijät ovat Sinebrychoffin menestyksen perusta. Pyrimme luomaan työpaikan, jossa he voivat kehittää osaamistaan avoimessa ja inspiroivassa työympäristössä. Tarjoamme reilun, hyvän ja turvallisen työpaikan henkilöstöllemme. Carlsberg ja Sinebrychoff kunnioittavat kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita ja työelämän kansainvälisiä säännöksiä. Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusta työelämän perusoikeuksista. Henkilöstömme koostuu eri-ikäisistä eri koulutusaloja ja -tasoja edustavista työntekijöistä. Haluamme monimuotoisuuden säilyvän myös tulevaisuudessa. Syksyllä 2009 emoyhtiömme Carlsberg teetti työilmapiiritutkimuksen kaikissa omistamissaan yhtiöissä. Carlsbergille tutkimuksen teki Towers Perrin. Vastausten perusteella Sinebrychoffin vahvuuksia ovat yhtiön imago, sitoutuneisuus ja tyytyväisyys yhtiöön työnantajana. Oli ilahduttavaa, että 85 % vastanneista (vastausprosentti oli 83) piti yhtiön imagoa ja mainetta myönteisenä. Merkittävää kehittymistä vuoden 2007 tutkimukseen verrattuna oli tapahtunut muun muassa tunnustuksessa ja palkitsemisessa, työntekijöiden osallistumisessa sekä yhteisen kulttuurin luomisessa. Kehittämisalueita ovat kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet työssä, esimiestyöskentely (muun muassa palaute ja tunnustus) sekä kehityskeskustelujen laatu. Yhtiötason kehittämiskohteiksi valitsimme palkitsemisen, vaikutusmahdollisuudet sekä tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi jokaisella toiminnolla on omat kehityskohteensa. Seuraavan kerran ilmapiiritutkimus tehdään vuonna Porin panimo lakkautettiin syyskuussa. Tähän päädyttiin, koska oli käynyt ilmeiseksi, ettei kahden panimon toimintamalli Suomen kilpailluilla olutmarkkinoilla enää ollut taloudellisesti kestävää. Kannoimme vastuumme lakkautetun panimon henkilöstöstä tarjoamalla kaikille panimossa työskennelleelle 31 henkilölle mahdollisuuden siirtyä yhtiön sisällä johonkin toiseen tehtävään. Kahdeksan porilaista siirtyi Keraval

12 le. Heille, jotka eivät voineet vastaanottaa työtä Keravan panimolta tai yhtiön muista toimipisteistä, tarjosimme eläköitymisjärjestelyjä. Lisäksi järjestimme työnhakuun liittyvää tukea ja annoimme taloudellisen tukipaketin. Henkilöstöstrategian perustana arvot ja yhteiset toimintatavat Vuoden 2009 aikana Carlsbergilla luotiin pohja yhteiselle toimintakulttuurille Winning Behaviour - Tapamme toimia, jonka mukaisesti kohtelemme työtovereitamme, asiakkaitamme ja juomiemme kuluttajia Sinebrychoffin henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että yhtiön henkilöstöllä on riittävät resurssit ja motivaatio kulloistenkin liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa koko henkilöstön systemaattista ja jatkuvaa valmentamista, työhyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä, henkilöstön kannustamista aloitteelliseen toimintaan sekä tavoitteisiin pohjautuvaa ajantasaista kannustinjärjestelmää. Henkilöstöstrategian toteutumista mitataan kahden vuoden välein toteutettavilla laajoilla koko henkilöstön kattavilla työilmapiirimittauksilla ja näiden välillä toteutettavilla pulssikyselyillä. Tuoreimman, syksyllä 2009 tehdyn laajan, Carlsbergin sisäisen ilmapiiritutkimuksen perusteella työilmapiirimme oli suomalaisten teollisuusyritysten keskiarvoa parempi. Carlsbergille tutkimuksen suoritti Towers Perrin, joka on tehnyt ilmapiiritutkimuksia myös monissa muissa suomalaisissa yhtiöissä ja joka meille antamassaan loppuraportissa vertasi Sinebrychoffin tuloksia suomalaisten teollisuusyritysten keskiarvoon. Tavoitteenamme on edelleen parantaa asemiamme tässä vertailussa. Pyrimme edistämään vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kesken. Yhteistoimintalain mukaisten kokousten lisäksi pidetään kerran kuukaudessa ns. laaja johtoryhmä, jossa ovat mukana henkilöstöryhmien edustajat. Sinebrychoffille perustettiin vuonna 2008 aloitteellisuutta aktivoiva työryhmä, joka ryhtyi kehittämään uutta innovatiivista aloitemallia. Sen kokeilu alkoi tuotannossa syksyllä Sieltä uudistus laajenee vähitellen kaikkiin Sinebrychoffin toimintoihin. Tapamme toimia johtaa yhteiseen menestykseen Toimintatapojemme perustana ovat Sinebrychoffin vuonna 2004 määritellyt arvot: innovatiivinen, tavoitteellinen, vastuullinen ja luotettava. Vuoden 2009 aikana Carlsbergilla luotiin pohja yhteiselle toimintakulttuurille Winning Behaviour - Tapamme toimia, jonka mukaisesti kohtelemme työtovereitamme, asiakkaitamme ja juomiemme kuluttajia. Winning Behaviour sisältää viisi periaatetta, joita noudatetaan kaikissa Carlsberg-yhtiöissä. Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet ohjaavat päätöksentekoamme Asetumme asiakkaiden ja kuluttajien kenkiin. Strategiamme ja suunnitelmamme lähtevät heidän tarpeistaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta asiakkaat ja kuluttajat kokevat brändimme, palvelumme ja yhteistyön kanssamme tuottavan heille lisäarvoa. Olemme yhdessä vahvempia Kunnioitamme ihmisten ja kulttuurien erilaisuutta. Yhdessä tekeminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen toimintojen, maiden ja alueiden kesken mahdollistaa menestyksen. Jokainen meistä voi vaikuttaa Otamme jokainen vastuun omien ja ryhmämme haasteiden ja ongelmien ratkaisemisesta. Kannustamme toisiamme huippusuorituksiin. Opimme virheistämme ja yritämme rohkeasti kehittää uusia ratkaisuja. Palkitsemme hyvistä ideoista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Toimimme vastuullisen kansalaisen tavoin Otamme vastuuta ympäristöstämme ja yhteiskunnastamme. Tuemme meitä ympäröivän yhteisön positiivista kehittymistä. Kuuntelemme sidosryhmiämme, ja pyrimme aina luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen. Haluamme olla voittajia Pyrimme aina yhdessä löytämään parhaat ratkaisut. Etenemme rohkeasti kohti tavoitteitamme. Käyttäydymme aina yrittäjähenkisesti, ja toimimme nopeasti tulevaa ennakoiden

13 Monimuotoinen henkilöstö Sidosryhmistämme tärkein on yhtiön henkilöstö. Olemme toimipaikallamme Keravalla yksi suurimpia työnantajia. Henkilöstöä meillä oli viime vuonna hieman noin 900, joista suurin osa Keravalta ja sen lähikunnista. Tasa-arvosuunnitelmalla edistetään naisten, miesten, nuorempien ja vanhempien, normaali- ja vajaakuntoisten sekä eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden tasavertaista kehittymistä ammatissaan sekä rohkaisemme kouluttautumista entistä vaativampiin tehtäviin. Kaikkiin työntekijöihin suhtaudutaan tasapuolisesti asemasta, iästä, sukupuolesta, perhesuhteista, kansalaisuudesta, rodusta, vakaumuksesta tai muusta seikasta riippumatta. Naiset ja miehet saavat Sinebrychoffilla samaa palkkaa samanlaisesta työstä. Työntekijöiden palkkoihin vaikuttavat tehtävään sisältyvät vastuulisät ja kokemus. Ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy tehtävän ja työn vaativuuden ohella osaamisen, kokemuksen ja tulosten perusteella. Tehtäviin valitaan niihin parhaiten soveltuvat henkilöt sukupuolesta riippumatta. Henkilöstön vaihtuvuus on vähentynyt vuoteen 2008 verrattuna. Keskimääräinen palvelusaika on hieman yli 11 vuotta. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla pyrimme vahvistamaan nykyisten työntekijöidemme sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Sinebrychoff haluaa olla kiinnostava elintarvikealan työpaikka myös tulevaisuudessa. Tarjoamme vuosittain kesätöitä lähes 200:lle yli 18-vuotiaalle. The Universum Finnish Student Survey -tutkimuksessa Sinebrychoff sijoittui 49. sijalle vuonna 2009 (55. vuonna Sinebrychoffin seitsemästä johtajasta kaksi on naisia. 2008). Parantunut sijoitus osoittaa, että Sinebrychoffin houkuttelevuus työnantajana on kasvanut opiskelijoiden parissa. Työelämässä olevien keskuudessa toteutetussa tutkimuksessa The Universum Finnish Professionals Survey Sinebrychoff sijoittui 27:ksi. Sinebrychoffin yhteistyö keravalaisen Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistynyt. Vuonna 2009 markkinointiviestinnän opiskelijoiden kanssa käsiteltiin muun maussa Sinebrychoffin logouudistusta ja yritysidentiteettiä. Uuteen visuaaliseen ilmeeseen liittyen Lahden Muotoiluinstituutin sisustusarkkitehtuurin viimeisen vuoden opiskelijat (10 henkeä) suunnittelivat yhtiön vastaanottoaulan uudistuksen. Suunnitelma toteutetaan vuoden 2010 aikana. Teemme yhteistyötä myös muiden oppilaitosten kanssa järjestämällä työnantajamielikuvaan liittyviä tilaisuuksia ja osallistumalla opetuksen sisällön toteutukseen. Vuonna 2009 Sinebrychoff järjesti esittäytymis- ja keskustelutilaisuuden Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa osana myynnin koulutusohjelmaa. Lisäksi osallistuimme Next Step -messuille. Vuonna 2009 Sinebrychoff rekrytoi 246 uutta työntekijää sesonkityöntekijät mukaan lukien. Uusista työntekijöistä 15 oli vakinaisia ja 231 määräaikaisia. henkilömäärä Henkilöstömäärä % Henkilömäärä keskimäärin Ikäjakauma Sukupuolijakauma Toimihenkilöt ikä Työntekijät yli 60 Miehet Naiset

14 henkilöstömäärä Palvelusvuosijakauma alle 1 v. 1 2 v. 3 4 v. 5 7 v v v v. yli 20 v. vakinainen henkilöstö määräaikainen henkilöstö Henkilöstön kehittäminen ja koulutus koisammattitutkintoa sekä päivittänyt Koulutuksella ja muilla kehittämistoimenpiteillä edistämme sinebrychoffilaisten esiintymis-, työsuhde- ja IT-taidoissa. tietojaan ja osaamistaan esimerkiksi ammattitaitoa, työssä jaksamista ja lisäämme henkilökohtaisia urakehitysmahdollisuuksia. Samalla kehitämme yhtiön Kaksikymmentä esimiestä saa valmennus- Sparraus-ohjelma liiketoimintaa ja parannamme asiakastyytyväisyyttä. kollegaansa eri puolilta taloa. Ohjelmaan ta ja tukea sparratakseen neljästä kuuteen Moniosaaminen on yhä tärkeämpää sisältyvät muun muassa tavoitteiden määritteleminen, keinot tavoitteiden saavutta- kaikissa tehtävissä. Kannustamme sinebrychoffilaisia laajentamaan osaamistaan ja työkokemustaan ja tuemme talon vastaanottaminen oikealla tavalla. miseksi sekä palautteen antaminen ja sen sisäisiä urapolkuja. Koulutustuntien vuosikeskiarvo vuonna 2009 oli tuntia. Tähän lukuun elintarviketeollisuudessa Joel eli Johtaminen on vaikuttanut muun muassa mittava Logistiikassa, Tuotannossa, Täytössä ja Doemens-koulutus Tuotannossa, JOELhankkeet Logistiikassa ja Tuotannosten toimintatapojen, vuorovaikutuksen Kunnossapidossa on työskennelty yhteissa sekä esimiesvalmennukset, kuten ja yhteistyön edistämiseksi. Painopiste Sparraus-ohjelma ja 360-tutkimukseen liittyvä valmennus. Lisäksi henteisön toiminnan kehittämisessä, mutta on erityisesti esimiesten ja koko työyhkilöstömme on opiskellut myynnin hankkeessa huomioidaan myös yksilöiden ammattitutkintoa ja johtamisen eri- kehittyminen. 360-kyselyt Esimiesten kehittymisen tukemiseksi käynnistimme 360-kyselyt. Kyselyssä esimies itse, alaiset ja esimiehen oma esimies antavat arvionsa ja palautteensa esimiehen toiminnasta. Tulosten pohjalta esimies yhdessä ulkopuolisen kouluttajan ja esimiehensä kanssa valitsee kahdesta kolmeen kehittymiskohdetta. Kysely on toteutettu portaittain: vuonna 2008 teimme 360-kyselyn Markkinoinnissa, Myynnin Anniskelukanavassa, Laitepalvelussa ja HR:ssä. Vuonna 2009 kysely toteutettiin Myynnin Päivittäistavakauppakanavassa. Doemens-koulutus Kansainvälisesti tunnetun Doemens Akatemian nimenomaan Sinebrychoffille räätälöimä koulutus sisälsi kaikki oluen valmistuksen vaiheet mallastuksesta valmiin tuotteen laadunvalvontaan. Koulutus toteutettiin loka-marraskuun 2009 aikana. Kaikilla jaksoilla oli osallistujia useilta eri osastoilta, ja osallistujien toimenkuvat vaihtelivat operaattoreista ylempiin toimihenkilöihin. Yli 100 sinebrychoffilaista osallistui Doemenskoulutukseen. Logistiikan ammattitutkinto Kuusi sinebrychoffilaista sai huhtikuussa 2009 Logistiikan ammattitutkintotodistuksen. Vuoden kestänyt oppisopimuskoulutus toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan ammattiopiston Keudan kanssa. Monta tietä työterveyteen Työterveyspalvelu Sinebrychoffilla on oma työterveysasema, jossa työskentelee kaksi lääkäriä ja työterveyshoitajaa. Työterveyspalvelun toiminta painottuu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma sisältää työterveyspalvelun yleiset tavoitteet sekä työpaikan oloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain sen pohjalta, mitä työpaikkakäynneillä ja työterveyspalvelun tekemissä selvityksissä tulee ilmi. Työterveyspalvelun tehtäviin kuuluvat myös työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset. Työterveyspalvelu on käynnistänyt Hyvään Kuntoon -ohjelman, jonka avulla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja parantamaan vajaakuntoisten työntekijöiden työssä selviytymistä. Sinebrychoffilaisilla tukirankaoireet ovat yleisin sairastamisen syy ja kääntyminen lisää pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Työkyvyttömyys voi pitkittyessään johtaa ennenaikaiselle eläkkeelle. Polven, olkapään ja selän vaivat ovat varsinkin Logistiikan ja Täytön työntekijöillä hyvin yleisiä. Työntekijän yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 300 euroa. Vuonna 2009 menetettyjä työpäiviä oli Toimihenkilöiden poissaoloprosentti oli 2,6 ja työntekijöiden 7,6. Poissaolopäivät yhteensä/vuosi Sinebrychoff otti vuoden 2009 alusta sairauskuluvakuutuksen koko henkilöstölleen. Vakuutuksen avulla työterveyspalvelumme voi hyödyntää erikoislääkäripalveluja aiempaa laajemmin sekä ohjata henkilöitä 26 27

15 tutkimuksiin ja operaatioihin myös yksityi- Sinebrychoffilla tuetaan työntekijöiden tu- selle sektorille. pakoinnin lopettamista ja painonhallintaa. Sairauskuluvakuutus on voimassa sekä Savuttomuuden saavuttamiseksi sinebry- työ- että vapaa-aikana, myös lomapäivinä. choffilaiset saavat yksilökohtaista neu- Ennaltaehkäisevä toiminta ylläpitää työkykyä vontaa työterveyslääkäreiltä ja -hoitajilta. Painonhallintaryhmä Keventäjät kokoontui kymmenen kertaa vuonna Täyttöosastolla aloitettiin perusteelliset Henkilöstöosasto käynnisti huhtikuus- työterveystarkastukset keväällä 2009, ja sa 2006 Kuntovire-hankkeen osana työ- kaikki sinebrychoffilaiset saadaan terveys- terveyspalvelun toimintasuunnitelmaa. tarkastettua viidessä vuodessa, minkä jäl- Hankkeella tähdätään työntekijöiden parem- keen kierros alkaa alusta. Kartoitamme paan fyysiseen kuntoon, terveempään elä- työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuut- mään ja sairauspoissaolojen vähenemiseen. ta sekä vuorotyön vaikutuksia vireystasoon. Jokainen sinebrychoffilainen voi osallistua Työolosuhteiden tai -menetelmien muut- työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamie- Tavoitteena on tarttua tervehdyttäviin toi- maksuttomaan vapaaehtoiseen kuntokar- tuessa vanhoille työntekijöille järjestetään het (kaksi henkilöä). Toimikunnassa ovat miin mahdollisimman varhain. toitukseen, jonka toteuttavat yhtiön ulko- työturvallisuuden täydennyskoulutusta. mukana osastojen työsuojeluasiamiehet Ergonomiatoiminta Sinebrychoffilla mer- puoliset asiantuntijat. Työterveyslääkärit ja Edellytämme myös alihankkijoiltam- ja työterveyspalvelun edustaja asiatun- kitsee fyysisen kuormituksen vähentämistä työterveyshoitajat toimivat Kuntovireessä me ja yhteistyökumppaneiltamme sitou- tijajäsenenä. työtä kehittämällä sekä ohjaamalla työn- konsultteina. tumista työturvallisuuden noudattamiseen. Työsuojelun kurssit ja koulutukset suunni- tekijöitä esimerkiksi parempaan nostotekniikkaan ja lihashuoltoon. Työfysioterapeutti Huolehdimme työturvallisuudesta Kaikille ulkopuolisille työntekijöille jaetaan opas Turvallisuusohjeita yhteiselle työpai- tellaan työsuojeluorganisaation avustuksella toiminnoittain. Suunnitelmat tehdään vuo- käy säännöllisesti osastoilla ja työpisteissä Perehdytämme ja opastamme työtehtävi- kalle, minkä lisäksi heidän pitää perehtyä sittain ja ne löytyvät työsuojelupäälliköltä. opastamassa työntekijöitä tunnistamaan en oikeaoppiseen suorittamiseen. Uusille voimassaolevaan työsuojelu-, pelastus- ja Vuoden 2009 aikana järjestimme seuraa- itse oman työnsä kuormitustekijöitä se- työntekijöille on laadittu perehdyttämis- ympäristölainsäädäntöön. vat työturvallisuuskoulutukset: kä kehittämään työympäristöään ja työskentelytapojaan. Työfysioterapeutti arvioi ja opastusohjelma Perehtymispolku. Se on tarkoitettu kaikille työntekijöille työ- Vuoden aikana tapahtui 102 tapaturmaa ja 26 ns. läheltä piti -tilannetta. Koulutus Osallistujamäärä muun muassa työtilat, kalusteet, työvälineet, työasennot ja työn tauotus. ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus tähtää sopimuksen sisällöstä tai pituudesta riippumatta. Uusille työntekijöille järjestetään yhden työpäivän kestävä Tervetuloa taloon -tilaisuus, jossa esitellään Läheltä piti -tapauksia voivat olla esimerkiksi esineiden putoamiset, putoamiset, liukastumiset, kaatumiset, törmäykset, puristumiset ja muut tilanteet, joissa mu- työturvallisuuskorttikoulutus 16 työturvallisuuskortti täydennyskoulutus 13 työ- ja toimintakyvyn vahvistumiseen, terveellisiin liikuntatottumuksiin ja elämäntapoihin sekä henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistumiseen. Sinebrychoffilla on ollut Kelan järjestämiä Sinebrychoff ja talon tapa toimia, sekä käydään läpi yhteiset pelinsäännöt. Työnopastajien täytyy hallita työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Lisäksi heille suositellaan työturvallisuuskortin kana olleet henkilöt ovat selvinneet loukkaantumatta. Työsuojelu turvanamme Työsuojeluvalvontalain ja -asetuksen tulityökorttikoulutus 15 lavansiirtovaunun käsittelykurssi 55 nostolaitekoulutus 25 ASLAK-ryhmiä vuodesta 1998 alkaen. Viiden viime vuoden aikana kuntoutukseen on hyväksytty kymmenen sinebrychoffi- suorittamista. Käytännön työtehtävät käydään läpi osaston työnopastusohjeiden mukaisesti. Perehdytyksestä ja opastuk- mukaisen työsuojelutoimikunnan muodostavat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö ja hänen varamiehensä trukkikoulutus 40 poistumisharjoitus teoria 77 laisten ryhmää. Työterveyspalvelu huolehtii kuntoutujien jatkoseurannasta ja kannustuksesta. sen onnistumisesta vastaa linjaorganisaatio osastokohtaisesti. Työntekijöille jaetaan perehdytyksen yhteydessä VIP-passi. sekä työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamiehet (kaksi henkilöä) sekä toimihenkilöiden kemikaali- ja poistumisharjoitus 126 ensiapukurssit

16 Kuluttajat, laatu ja vastuu Kuluttajien toiveet ja odotukset ovat Carlsbergin toiminnan lähtökohta. Tavoitteena on, että tuotteet täyttävät korkeimmat mahdolliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Konserni ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet tuotteiden vastuulliseen markkinointiin. Carlsbergin yritysvastuun keskeisistä teemoista kaksi liittyy alkoholin käyttöön, markkinointiin ja laatukysymyksiin: Responsible Drinking ja Consumer Issues. Carlsbergin näkemyksen mukaan olut kohtuullisesti käytettynä ei uhkaa terveen aikuisen hyvinvointia. Väärinkäytettynä olut on haitallista, jopa vaarallista, ja uhkaa käyttäjän sekä hänen lähipiirinsä hyvinvointia. Edistääkseen oluen kohtuukäyttöä Carlsberg tiedottaa avoimesti sen haitoista ja kannustaa kuluttajia vastuullisiin valintoihin. Konsernin vastuullisen kulutuksen strategia koskee myös muita mietoja alkoholituotteita, joita konsernin yhtiöt valmistavat, ja sitä toteutetaan paikallistasolla kunkin maan ja kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Lue lisää siitä, miten Carlsberg kannustaa vastuulliseen oluen käyttöön konsernin verkkosivuilta Carlsbergin vastuullisen markkinoinnin periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että markkinointiviestintämme kunnioittaa ihmisarvoa ja yleisiä hyvän maun rajoja. Carlsbergin omien periaatteiden lisäksi konsernin yhtiöt noudattavat aina paikallisia lakeja ja asetuksia. Lue lisää Carlsbergin vastuullisen markkinoinnin politiikasta ja kuluttajasuhteisiin liittyvistä linjauksista konsernin verkkosivuilta Sinebrychoffin laatupolitiikka Valmistamme ja toimitamme asiakkaille tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja turvallisia ja vastaavat kuluttajien toivomuksia ja makutottumuksia. Tuotteemme täyttävät spesifikaatiot, normit ja standardit. Spesifikaatio on tuotteiden mitattavissa oleva ominaisuus, jonka hyväksynnälle tai hylkäykselle on Sinebrychoffin tai toisinaan tilaajan tai valmistuttajan asettama ylä- ja/tai alaraja. Normeilla tarkoitamme muun muassa elintarvike-, alkoholija verolainsäädäntöä

17 Toimintamme perusta on taloudellisesti kannattava jatkuvuus, jota mittaavat tuotteidemme haluttavuus, yhtiömme haluttavuus yhteistyökumppanina ja toiminnallinen laatu. Sertifioitu laatu kattaa kehitystyön, valmistuksen, myynnin, markkinoinnin ja jakelun. Tuotteiden turvallisuutta valvomme omavalvontasuunnitelman mukaisissa kriittisissä tarkkailupisteissä. Tarkkailupisteet, joista käytetään termiä Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), ovat tuotannossa kohtia, joissa spesifikaatiosta tai ohjeista poikkeaminen saattaa uhata kuluttajan terveyttä tai turvallisuutta. Poikkeamat voivat olla virheitä, vahinkoja tai laiminlyöntejä. Vuonna 1997 saimme laatujohtamisjärjestelmällemme kansainvälisen ISO sertifikaatin ja vuonna 1999 ympäristöjärjestelmällemme ISO sertifikaatin. Sertifikaatit uudistettiin vuonna Keravan kaupunki myönsi meille vuoden 2004 ympäristöpalkinnon tunnustukseksi kestävän kehityksen edistämisestä. Kohtuullisen kulutuksen puolesta Carlsbergin laatua, markkinoita ja kuluttajasuhteita koskevat linjaukset ohjaavat myös Sinebrychoffin toimintaa. Laadustamme todistavat alan korkeimmat standardit ja sertifikaatit. Arvostamme kuluttajien antamaa palautetta, ja palautekanavamme ovat käytettävissä kellon ympäri. Markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti ja puhumme maltillisen alkoholinkäytön puolesta sekä alaikäisten alkoholinkäyttöä vastaan. Alkoholipitoiset juomamme on tarkoitettu täysi-ikäisille eli 18 vuotta täyttäneille. Alkoholin käyttöä voi kutsua kohtuulliseksi, jos se ei vaikuta haitallises- Haluamme kehittää panimojuomien käyttöä myös osaksi suomalaisten ruokailua ja ruoanlaittoa ti terveyteen, huoltajuuteen, työntekoon, sosiaalisiin suhteisiin tai muuhun elämään. Jokaisella on myös oikeus kieltäytyä alkoholin nauttimisesta kokonaan; juhlajuomakin voi varsin hyvin olla alkoholitonta. Vuonna 2008 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto käynnisti Kännissä olet ääliö -kampanjan, jonka tavoitteena oli herättää keskustelua Suomessa vallitsevasta humalahakuisesta juomakulttuurista. Viime vuonna Terveyden edistämisen keskus ry palkitsi kampanjan Vuoden Terveysteko -tunnustuspalkinnolla. Kampanjasta tehty tutkija-arviointi on saanut EU-komission alkoholifoorumilta myönteisen vastaanoton. Tänä vuonna liitto jatkoi kampanjaa. Olut ja muut panimojuomamme ovat seurustelujuomia, mutta myös erinomaisia ruokajuomia. Olutta on nautittu ruokajuomana tuhansia vuosia. Haluamme kehittää panimojuomien käyttöä myös osaksi suomalaisten ruokailua ja ruoanlaittoa. Koulutamme omaa henkilöstöämme, asiakkaitamme sekä muita sidosryhmiämme tuomaan olut osaksi herkullista ruokapöytää. Ruoan ja panimojuoman onnistuneesta liitosta on lisää verkkosivuillamme Hyvän ruoan juomat osiossa Vastuullinen markkinointi Sinebrychoff ja muut Panimoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin. Linjaukset perustuvat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskeviin tulkintaohjeisiin sekä Euroopan elintarvike- ja juomateollisuusjärjestön CIAA:n ohjeisiin. Panimoliiton jäsenyritykset ottivat vuoden 2008 alussa käyttöön uuden alkoholipitoisten panimojuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistuksen. Alan omalla ohjeistuksella pyritään selkiyttämään alkoholilain ja Valviran ohjeita sekä alkoholijuomien mainonnan periaatteita käytännön tasolla. Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista vaan selkeästi alaikäisistä ja täysikäisistä. Rajanvedon selkiyttämiseksi Panimoliiton jäsenyritykset ovat päättäneet, että alkoholimainoksissa ei käytetä alle 25-vuotiaita malleja. Tämä sama säännös sisältyy myös Carlsbergin vastuullisen markkinoinnin periaatteisiin. Vuonna 2009 emme saaneet mainoksistamme tai muista markkinointitoimistamme viranomaisilta huomautuksia tai kieltoja. Ollessamme epävarmoja viranomaisohjeiden tulkinnasta olemme ennen uuden mainoksen ulostuloa kääntyneet Valviran puoleen. Vuoropuhelu Valviran 32 33

18 kanssa sekä sen meille antamat neuvot ovat olleet meille arvokkaita. Olimme vuoden 2009 Tuska-festivaalin yhteistyökumppanina, ja KOFF Surfer-oluen markkinoinnissa käytettiin Tuska-festivaalin logoa -verkkosivuilla ja suoramarkkinoinnissa. Tuska-festivaalin logona oli verinen pingviini. Emoyhtiössämme konsernin markkinointiviestintää koskevia ohjeita tulkittiin niin, että Tuskan logo oli sellainen väkivaltainen yhteys, jossa brändimme ei saisi näkyä. Mainonnan eettinen neuvosto ei kuitenkaan pitänyt mainontaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n sääntöjen vastaisena. Sinebrychoffilla on meneillään prosessi, jossa vastuulliselle markkinoinnille asetetaan mitattavia tavoitteita. Palaamme tavoitteisiin ja mittareihin keväällä 2011 julkaistavassa vuoden 2010 katsauksessa. Kerromme alkoholituotteiden pakkaustiedoissa juoman energiamäärän. Tuotteiden kaikki ravintotiedot löytyvät sivuilta. Emme markkinoi virvoitus- ja energiajuomia alle 15-vuotiaille. Olemme sitoutuneet virvoitusjuomien vastuullisen mainonnan ja markkinoinnin sääntöihin, jotka on laatinut Euroopan virvoitusjuomajärjestö Unesda. (Lisätietoja GDA-merkinnät auttavat valinnoissa Vuoden 2008 alusta Sinebrychoffin ja Coca-Colan virvoitus- ja hyvinvointijuomien etiketeissä on ollut näkyvissä viitteellisestä päiväsaannista kertova GDA-merkintä. GDA tulee sanoista Guideline Daily Amount. Se kertoo, miten paljon energiaa ja ravintoaineita terve keskivertoihminen saa nautitusta juomasta. GDA on Euroopas- Vuonna 2009 ei tehty elintarviketurvallisuuden vuoksi yhtään takaisinvetoa sa toimivan elintarvikealan yhteinen, vapaaehtoinen merkintä, joka on otettu laajasti käyttöön myös Suomessa. Liittämällä tuotteisiimme GDA-merkinnät pyrimme helpottamaan kuluttajien ravitsemukseen liittyviä valintoja. Pakkauksen kuvakkeet ilmoittavat viitteellisen päiväsaannin seuraavista ravintoaineista: energia, sokeri, rasva, tyydyttynyt rasva, natrium ja joissakin juomissa myös ravintokuitu. Koulujen juoma-automaatit Sinebrychoff on yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa päättänyt, että koulut ovat mainoksista vapaita alueita. Kouluissa olevien juoma-automaattiemme kyljistä on poistettu tuotemerkkimainonta jo vuonna Yli puolet kouluissa olevien automaattien sisällöstä on sokerittomia virvoitusjuomia tai kivennäisvesiä. Jokaisesta kouluun sijoitetusta juoma-automaatista on tapauskohtaisesti sovittu koulun kanssa, ja useimmiten koulun oppilaskunta kerää automaatin avulla esimerkiksi luokkaretkivaroja. Emme myy automaatteja kouluihin aktiivisesti. Kuluttajapalvelu auttoi tuhansia Sinebrychoffin juomista tai palveluista voi jättää palautetta joko Internet-sivuillamme tai puhelimitse ilmaisnumeroon Kulutta- Kuluttajapalvelun kontaktit Kuluttajakontakteja yhteensä joista tuotteisiin ja yritykseen liittyvät kyselyt tuotereklamaatiot yhteensä joista kuluttaja on lähettänyt tutkittavaksi ei ole saatu tuotetta tutkittavaksi Kontaktityypit 2009: Internet puhelin kirje 468 japalvelussa vastataan myös kysymyksiin ja autetaan kysyjää eteenpäin. Vuonna 2009 uudistimme sähköisen kuluttajapalautejärjestelmämme, mikä on virtaviivaistanut palautteisiin ja kysymyksiin vastaamista. Vuonna 2008 suomalaiset panimot ottivat käyttöön kierrätysmuovipullon, joka syrjäytti nopeasti uudelleentäytettävät muovipullot. Tämä vähensi vuonna 2009 huomattavasti kuluttajapalautteen määrää, sillä uusissa kierrätysmuovipulloissa on ollut huomattavasti vähemmän laatuongelmia kuin uudelleentäytettävissä muovipulloissa. värivirheitä tai pakkausvirheitä, asetamme sen toimituskieltoon. Tuotteiden mahdollisista takaisinvedoista tiedotamme kuluttajille julkisissa tiedotusvälineissä. Vuonna 2009 ei tehty elintarviketurvallisuuden vuoksi yhtään takaisinvetoa. Ainoa takaisinveto tehtiin Hyvää Päivää Tasapainottava -juoman kohdalla, koska tuotteessa oli makuvirhe. Tämä ei ollut terveydelle vaarallinen, mutta kuitenkin tuotteeseen kuulumaton poikkeama. Noudatamme myös keskeisten yhteistyökumppaneidemme Coca-Colan ja Orangina Schweppesin laatupolitiikkojen periaatteita. Elintarviketurvallisuus Raaka-ainetoimittajien valinnoissa, hankinnoissa ja juomien valmistuksessa elintarviketurvallisuus on meille itseisarvo. Edistämme tuoteturvallisuutta yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja viestimme turvallisuusasioista sidosryhmillemme. Jos havaitsemme tuotteessa esimerkiksi juoman vaahtoamista, outoa makua, Juomien maistaminen ja testaaminen Oluiden, virvoitusjuomien ja muiden juomien laatu varmistetaan maistamalla niitä jopa neljä kertaa valmistuksen eri vaiheissa. Myös raaka-aineiden ja puolivalmisteiden laatua tarkkaillaan maistamalla. Tämän aistinvaraisen arvioinnin lisäksi teemme kemiallisia ja mikrobiologisia mittauksia useissa juomanvalmistusvaiheissa

19 Sidosryhmät ja vastuullisuus Sinebrychoff toimii juoma-alalla valmistaen, markkinoiden, myyden sekä jakaen oluita, siidereitä, long drink -juomia, energiajuomia, vesiä sekä virvoitusjuomia. Tiedostamme, että toiminnallamme on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pyrimme siihen, että vaikutukset ovat mahdollisimman myönteisiä. Voidaksemme toimia alkoholiliiketoiminnassa meidän on oltava vastuullinen yhteisön jäsen. Emoyhtiömme Carlsberg on keväällä 2010 laatinut sidosryhmäsuhteita koskevan politiikan ja sitä tulkitsevat käytännön ohjeet. Carlsbergin linjausten mukaisesti pyrimme olemaan aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja alaamme liittyvissä asioissa. Toivomme rikasta vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelun avulla saamme arvokasta tietoa muun muassa siitä, mitä sidosryhmät meiltä toivovat ja milloin olemme onnistuneet tai epäonnistuneet liiketoiminnassamme. Lisäksi avoin dialogi antaa meille mahdollisuuden selvittää näkemyksiämme ja motiivejamme. Toimiessamme alkoholijuomien kanssa tarvitsemme sidosryhmiemme valtuutuksen joka päivä. Alihankkijat Kaikkiin Sinebrychoffin alihankintasopimuksiin sisällytetään Carlsbergin toimittajia ja lisenssinhaltijoita koskevat menettelyohjeet (Supplier and Licensee Code of Conduct). Niiden tavoitteena on edistää myös alihankkijoidemme vastuullisia liiketoimintatapoja. Tuotteemme viedään asiakkaiden luo jakeluyrittäjien toimesta. Viime vuonna meillä oli jakelusopimus yli 130 yrittäjän kanssa. Jakeluyrittäjistä noin 70 oli Etelä-Suomen läänistä, useat heistä Keski-Uudeltamaalta. Sinebrychoff kouluttaa jakeluyrittäjiä itsekin, koska heistä on Suomessa puutetta. Koulutusta on järjestetty vuodesta 2005 lähtien. Vuosittain järjestetään kaksi kurssia. Kurssille osallistuvalta vaaditaan BCluokan ajokortti, ja hänen on suoritettava liikenne- ja viestintäministeriön valvonnan alainen 140 tunnin mittainen tavaraliikenteen yrittäjäkurssi sekä läpäistävä loppukoe. Opintoihin sisältyy myös Sinebrychoffin 36 37

20 Empiresali, Sinebrychoffin taidemuseo Jakeluyrittäjäkurssi Vuosi Valmistuneet Kurssi 1 kevät Kurssi 2 syksy Kurssi 3 syksy Kurssi 4 syksy Kurssi 5 kevät sisäinen koulutus ja käytännön harjoittelu. Kaikkiaan 89 autonkuljettajaa on valmistunut Sinebrychoffin jakeluyrittäjäkurssilta ja saanut ammattimaisen tavaraliikenneluvan. Uusi yrittäjä saa Sinebrychoffilta koulutuksen lisäksi tietoa ja apua rahoituksen ja jakeluauton hankintaan. Yhtiö tekee kurssilta valmistuneen kanssa jakeluyrittäjäsopimuksen, joten uudella yrittäjällä on töitä heti alkumetreiltä lähtien. Logistiikkatoimintomme aloitti vuonna 2009 alihankintayhteistyön Lubor Oy:n kanssa. Lubor on sosiaalinen yritys, joka työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Alihankinnat koskivat erilaisia manuaalisia pakkausprojekteja, kuten tuotteiden uudelleen pakkausta ja myyntitelineiden kokoamista vähittäiskauppoja varten. Työllistimme Luborin kautta yhteensä kymmenen ihmistä neljän kuukauden ajan. Sinebrychoffin ja Luborin välinen yhteistyö on markkinaehtoista normaalia liiketoimintaa, joka jatkuu myös vuonna Se, että Luborin työllistämät henkilöt ovat vaikeasti työllistettäviä, antaa mielestämme yhteistyölle lisäarvoa. Sinebrychoffilla pidämme tärkeänä, että myös vajaakuntoiset voivat työllistyä ja hankkia itselleen toimeentuloa. Uskomme sen lisäävän heidän elämänlaatuaan. Pidäm- Carlsbergin toimintapolitiikan lisäksi meitä kannustaa ja mielestämme jopa velvoittaa Sinebrychoffin historia: yhtiömme perustajat harjoittivat laajamittaista hyväntekeväisyyttä ja olivat taiteen ja kulttuurin ystäviä. Sinebrychoff tukee panimopaikkakuntansa Keravan nuorisotoimintaa sekä valtakunnallisesti Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa. Taiteen tukemme menee Sinebrychoffin taidemuseolle, jonka juuret ovat Sinebrychoffin suvun testamenttilahjoituksessa. Pitkäaikaisena nuorisotyön ja taiteen tukijana ja kumppanina haluamme omalta osaltamme olla kasvattamassa sosiaalista pääomaa. Sidosryhmäsuhteita koskevassa politiikassa suositellaan, että Carlsberg ja sen tytäryhtiöt eivät harjoita yhteistyötä sellaisten ryhmien tai tahojen kanssa, joiden toiminta liittyy sen ikäisiin, jotka eivät saa nauttia alkoholijuomia - Suomessa alme myös kansantaloudellisesti tärkeänä, että tällainen työvoimareservi hyödynnetään siellä, missä se on mahdollista. Koska Sinebrychoffilla ei ole osaamista vaikeasti työllistettävien ohjaamisesta, koulutuksesta tai esimiestyöskentelystä, tarvitsemme Luborin kaltaisia yhteistyökumppaneita. Jäsenyydet eri järjestöissä Sinebrychoff on jäsen muun muassa seuraavissa järjestöissä ja liitoissa: Elintarviketeollisuuden liitto (ETL) Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Mainostajien liitto Keskuskauppakamari Järjestöt ovat edunvalvontajärjestöjä. Lisäksi ETL neuvottelee alan työehtosopimukset teollisuuden puolesta. Yleishyödyllisen toiminnan tukeminen Carlsbergin tänä keväänä valmistuneessa sidosryhmäpolitiikassa tytäryhtiöitä kannustetaan olemaan aktiivisia yhteiskunnassa myös yleishyödyllistä toimintaa tukemalla. Tällaisessa yhteistyössä emme käytä tuotebrändejä, vaan toimimme yhtiön nimissä. le 18-vuotiaisiin. Sinebrychoff aloitti yhteistyön Keravan nuorisotoimen kanssa jo 1990-luvulla ja Aseman Lapset ry:n kanssa vuonna Emoyhtiömme linjausten mukaisesti myönteisiä tuloksia tuottanutta nuorisoyhteistyötä ei ole syytä uuden politiikan vuoksi lopettaa. Valtakunnallisesti Walkers Yhteistyömme Aseman Lapset ry:n Walkers-nuorisotoiminnan kanssa on alkanut vuonna Sinebrychoff on Walkersien merkittävin tukija. Tähän mennessä olemme lahjoittaneet ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön yli puoli miljoonaa euroa, suurimmaksi osaksi rahana, mutta myös Walkers-kahviloissa tarjottavina virvoitusjuomina. Vuonna 2009 lahjoituksemme oli euroa rahana sekä virvoitusjuomia euron arvosta. Varoilla on rahoitettu projekteja, joiden tavoitteena on toiminnan laadun yhden

Kansalainen Sinebrychoff 2015

Kansalainen Sinebrychoff 2015 Kansalainen Sinebrychoff 2015 Yritysvastuu Sinebrychoffilla Sinebrychoffin yritysvastuun periaatteet ja tämä esitys - kattavat kuusi aihealuetta: 1 Liiketoiminnan eettisyys 2 Vastuu henkilöstöstä 3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot