Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010"

Transkriptio

1 Kansalainen Sinebrychoff Vastuullisuuskatsaus 2010

2 SINEBRYCHOFF LYHYESTI MENESTYKSEMME KULMAKIVET Visio Halutuin elintarvikealan kehittäjä. Missio Teemme juomillamme päivittäin miljoonista hetkistä nautittavia, reilulla tekemisen meiningillä. Strategia Toimitamme asiakkaiden kanssa kuluttajille parhaan valikoiman toimimalla tehokkaasti yhdessä. Tavoitteet : Kaupallisia tavoitteita oluelle, muille alkoholijuomille sekä virvoitusjuomille ja vesille Sujuvampi Sinebrychoff Olemme yhdessä voittajatiimi Vastuullinen Sinebrychoff SISÄLTÖ 3 Sinebrychoff lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vastuullisuuden johtaminen ja organisointi 8 Vastuu ympäristöstä 12 Panimohiiva tukee possujen hyvinvointia 14 Erityisen ekologinen Jouluolut 16 Vastuu henkilöstöstä 19 Kuormittava työ jättää jälkensä 21 Alihankkijat kuin omaa väkeä 23 Vastuullinen markkinointi 24 Kohtuukäyttöä asiakkaiden kanssa 26 Paikallisyhteisötyö KESKEISIÄ LUKUJA Liikevaihto 362 milj. euroa 376 milj. euroa Henkilöstö Tuotanto 368 milj. litraa 405 milj. litraa josta alkoholijuomia 208 milj. litraa 244 milj. litraa josta virvoitusjuomia 160 milj. litraa 161 milj. litraa Vientiä noin 40 maahan. Päävientituotteita ovat Battery-energiajuoma, Sinebrychoff Gin Long Drink, KOFF-olut ja Golden Cap -siideri. Keravan laitoksen ominaiskulutukset (koko toiminta) Lämpöenergia (kwh/1000 l) Sähkönkulutus (kwh/1000 l) Yhteensä (kwh/1000 l) CO 2 -päästöt (kg CO 2 /1000 l, lämpö ja sähkö) Vedenkulutus (l/l) 2,7 2,6 Tuotannon ominaiskulutukset Lämpöenergia (kwh/1000 l) Sähkönkulutus (kwh/1000 l) Yhteensä (kwh/1000 l) Vedenkulutus (l/l) 2,7 2,6 4 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 3

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2010 oli yhtiöllemme taloudellisesti tyydyttävä, vaikka varsinkin sen alkupuoliskolla oli runsaasti haasteita: kaupan aukiolojen vapautuminen, kylmät ilmat, kevään lakot sekä voimakas hintakilpailu erityisesti oluessa. Menestystämme siivittivät muun muassa lämmin kesä, kannattavien pakkausten myynnin edistäminen, uusasiakashankinta sekä uutuuksien onnistuneet lanseeraukset. Vuoteen 2009 verrattuna markkinaosuutemme laski hieman, mutta säilytimme selkeän markkinajohtajuuden. Tämän mahdollisti osaava henkilöstö korkealla työmotivaatiolla sekä kovalla tahtotilalla. Tuotteistamme olut on keskeisin ja haastavin. Se on liiketoimintamme ydin, jolle myös suomalainen kauppa on antanut erikoisstatuksen: se on tärkeä kampanjatuote, jolla houkutellaan kuluttajia myymälöihin. Oluen kannattavuuden kehittäminen koko arvoketjulle on tulevinakin vuosina yksi ydintavoitteistamme. Tavoitteen tueksi olemme viime vuoden lopulla tehneet mittavia investointeja, jotka kaikki otetaan käyttöön vielä kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Viime vuonna kirjoitimme vuotta 2009 koskevan yhteis- kuntavastuukatsauksen, yhtiömme historian ensimmäisen. Katsauksen laatimisen yhteydessä havaitsimme tiettyjä koordinoinnin ja johtamisen puutteita yhteiskuntavastuuasioissa. Koordinointia olemme kehittäneet laajentamalla aiemmin laatu- ja ympäristöasioita käsittelevän neuvoston laatu- ja yhteiskuntavastuuneuvostoksi (LYN). Neuvoston kokoonpanoa laajennettiin vastaavasti. Yhteiskuntavastuun johtamista pyrimme kehittämään pitkäjänteiseksi ja systemaattiseksi. Tätä edistävät LYNissä laaditut ja yhtiön johtoryhmässä hyväksytyt yhteiskuntavastuun päämäärät vuoteen 2013 ja yksilöidyt tavoitteet vuodelle Vuoden 2010 aikana kolmannes henkilöstöstämme on saanut Carlsbergin liiketoiminnan eettisiä ohjeita käsittelevän koulutuksen. Vuonna 2011 koulutuksia jatketaan niin vanhojen kuin uusien sinebrychoffilaisten parissa. Lisäksi liiketoiminnan eettinen ohjeisto on osa jokaisen uuden työntekijän työsopimusta vuoden 2011 alusta lähtien. Koulutusta on annettu myös vastuullisesta markkinoinnista. Tämän vuoden aikana käymme Carlsberg-konsernin markkinoinnin eettiset ohjeet läpi myös tärkeimpien mainostoimistokumppaneidemme kanssa. Alkoholin mielikuvamainonnasta ja sen kieltämisestä käytiin vilkasta keskustelua vuoden aikana. Loppujen lopuksi asia ei edennyt lakiesitykseksi asti. Hyvä näin, sillä mielikuvamainonnan kieltäminen tai entisestään kiristäminen lisäisi hintaan perustuvaa mainontaa. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ja sen jäsenyritykset pitävät nykyistä lainsäädäntöä riittävänä. Lakeja ja alaa valvovan Valviran ohjeita täydentävät alan ja yritysten omat itsesääntelyohjeet. Perinteisesti vahva ympäristötyömme eteni vuonna 2010 suunnitelmallisesti. Pystyimme vähentämään tuotannon hiilidioksidipäästöjä sekä sekaja kaatopaikkajätteiden määrää. Jakelukuljetusten pakokaasupäästöjen alentaminen ei edennyt tavoitteiden mukaisesti pienentyneiden kuljetusmäärien ja -erien takia. Ulkopuolisen asiantuntijan kanssa toteutetun energia-analyysin sekä Carlsberg Utilities Leanryhmän toimenpidesuositusten avulla pystymme jatkossa kohdistamaan energiansäästötoimenpiteitä energiankulutuksen kannalta merkittäviin osaalueisiin. Ammattitaitoinen henkilöstö on menestyksemme perusta, minkä vuoksi kannustamme sinebrychoffilaisia laajentamaan osaamistaan ja työkokemustaan. Vuonna 2010 koulutukseen käytetty aika lisääntyi huomattavasti, lähes 2000 tuntia. Koulutusta ovat lisänneet muun muassa laiteinvestoinnit, Joel- eli Johtaminen elintarviketeollisuudessa -koulutusohjelma sekä esimiesvalmennukset. Lisäksi 15 sinebrychoffilaista aloitti oman työnsä ohella opinnot johtamisen erikoisammattitutkinto -ohjelmassa eli JETissä. Ensiluokkaiset tuotteet, asiakkaiden tarpeiden ennakointi sekä kuluttajien odotuksiin vastaaminen ohjaavat työtämme. Haastavasta kilpailutilanteesta ja kustannuspaineista huolimatta katsomme luottavaisina tulevaisuuteen. Olemassaolomme turvaamiseksi meidän täytyy ansaita asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamus ja valtuutus joka päivä. Vahvistamme positiivista vuoropuhelua aktiivisten sidosryhmien kanssa ja kiinnitämme jatkossa entistäkin enemmän huomiota markkinointimme vastuullisuuteen. Haluan kiittää henkilöstöämme hyvin tehdystä työstä ja vuoden 2010 tuloksista sekä asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä palkitsevasta yhteistyöstä. Keravalla Pekka Tiainen toimitusjohtaja 4 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 5

4 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI YHTEISKUNTAVASTUUN PAINOPISTEET Carlsberg-konsernissa yhteiskuntavastuu nostettiin erityiseksi kehityskohteeksi vuonna Konsernin yhteiskuntavastuun painopisteet ovat: ympäristö työ- ja ihmisoikeudet alkoholin kohtuukäyttö työterveys ja -turvallisuus kuluttajat paikallisyhteisöt liiketoiminnan eettisyys vastuullinen hankinta Vastuullisuuden johtamista ohjaavat vastuullisuuspolitiikat ja konkreettiset toimintaohjeet. Carlsberg raportoi niistä sekä vuoden 2010 vastuullisuustyön saavutuksista ja uusista tavoitteista verkkosivuillaan www. carlsberggroup.com/csr. YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMINEN JA KOORDINOINTI Carlsberg-konsernin johtoryhmän alaisuudessa toimii yhteiskuntavastuun ohjaus- ryhmä, jolle kuuluvat yhteiskuntavastuun strateginen suunnittelu ja ohjaus. Konsernihallinnon yhteiskuntavastuuyksikössä on asiantuntijat kaikille konsernin yhteiskuntavastuun painopistealueille. Yksikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä konsernin toimintojen ja tytäryhtiöiden kanssa. Ylin vastuu Sinebrychoffin vastuullisuuden kehittämisestä on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Kussakin tytäryhtiössä on yhteiskuntavastuuvaltuutettu, CSR Champion. Sinebrychoffilla tämä tehtävä on viestintä- ja lakiasiainjohtajalla, joka on yhtiön johtoryhmän jäsen. Hänen tehtävänään on kehittää Sinebrychoffin yhteiskuntavastuuta yhteistyössä toimintojen kanssa sekä raportoida tuloksista konsernille. Sinebrychoffin laatu- ja ympäristötyötä koordinoiva neuvosto kokoontui kaksi kertaa vuonna Syksyllä 2010 neuvoston toimialue laajennettiin kattamaan yhtiön kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet, ja neuvoston kokoonpanoa täydennettiin vastaavasti. Uusi laatu- ja yhteiskuntavastuun neuvosto (LYN) kokoontui syyskaudella kahdesti. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT KANNUSTAVAT JATKUVAAN PARANTAMISEEN Sinebrychoffin ympäristötyö perustuu ISO ympäristöjohtamisjärjestelmään, joka sertifioitiin ensimmäisen kerran vuonna Sertifikaatti uusittiin viimeksi vuonna 2010, ja se on voimassa asti. Vuonna 1997 myönnetty laatujohtamisjärjestelmän sertifikaatti ISO 9001 uusittiin myös vuonna Laatusertifikaatti on voimassa asti. Yhtiölle myönnettiin elintarviketurvallisuuden sertifikaatti ISO22000:2005 sekä sitä täydentävä PAS 220:2008 CARLSBERG-KONSERNIN YHTEISKUNTAVASTUUN KAHDEKSAN PAINOPISTETTÄ YMPÄRISTÖ energiankäyttö ja ilmastopäästöt veden käyttö jätevedet investointien ja hankintojen ympäristövaikutukset pakkaukset jätteet ympäristöasioita koskeva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa TYÖ- JA IHMISOIKEUDET syrjinnän kieltäminen pakkotyön kieltäminen lapsityövoiman kieltäminen yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus työaika, etuudet ja palkka työpaikkakiusaaminen lomat työmääräykset ja -sopimukset ALKOHOLIN KOHTUUKÄYTTÖ alkoholi ei ole alaikäisille aikuisten osalta puhumme alkoholin kohtuukäytön puolesta väärinkäyttöä vastaan pyrimme vähentämään alkoholin väärinkäyttöä lukuisten kampanjoiden ja projektien avulla, joista suurin osa toteutetaan paikallisesti -standardi Coca-Cola Companyn virvoitusjuomien valmistusta ja varastointia varten. PAS 220 (Publicly Available Specification) määrittelee elintarviketurvallisuuteen liittyvät vaatimukset tai tukiohjelmat elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä. Sertifikaatti ja standardi ovat voimassa asti. Kaikki järjestelmät on sertifioinut Lloyd s Register Quality Assurance Limited. Vuoden 2010 aikana yhtiölle on rakennettu työterveys- ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmää OHSAS Tavoitteena on sertifioida järjestelmä vuoden 2011 loppuun mennessä. TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät työympäristö työturvallisuuskoulutus varautuminen hätätilanteisiin ja onnettomuuksiin KULUTTAJAT tuotteiden laatu vastuullinen markkinointi sosiaalinen vastuu ja alkoholin kohtuukäyttö terveys ja turvallisuus lapset ja nuoret alkoholin vaikutukset Sinebrychoffin johtoryhmä hyväksyi yhtiön yhteiskuntavastuun tavoitteet vuodelle 2011 sekä päämäärät vuosille kokouksessaan YHTEISKUNTAVASTUUN PÄÄMÄÄRÄT LIIKETOIMINNAN EETTISYYS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ VASTUULLINEN MARKKINOINTI PAIKALLISYHTEISÖT LIIKETOIMINNAN EETTISYYS lahjonta lahjat, ateriat ja vieraanvaraisuuskäytännöt poliittisten puolueiden tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen eturistiriitojen välttäminen luottamuksellisten tietojen käsittely kilpailulainsäädännön noudattaminen yhtiön omaisuuden ja varojen käyttö PAINOPISTEET sidosryhmäsuhteet taloudellinen ja muu yhteistyö hyväntekeväisyysmarkkinointi sponsorointi Toimimme rehellisesti ja avoimesti Liiketoimintamme kestää eettisen tarkastelun PAIKALLISYHTEISÖT Veden ja jäteveden sekä määrän että ympäristökuormituksen vähentäminen suhteessa tuotantoon Energian kulutuksen vähentäminen suhteessa tuotantoon Sekajätteen määrän vähentäminen suhteessa tuotantoon Pakokaasupäästöjen vähentäminen suhteessa toimituksiin Tuotteiden pakkausmateriaalien kulutuksen vähentäminen, talteenoton ja kierrätyksen edistäminen Toimistotyön ympäristökuormituksen vähentäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Työhyvinvoinnin edistäminen Ole reilu työkaveri: Tasa-arvon edistäminen työyhteisössä Työtapaturmien vähentäminen 10 prosentilla vuoteen 2013 mennessä verrattuna vuoden 2010 tasoon Työtapaturmista aiheutuvien sairauspoissaolojen vähentäminen 10 prosentilla vuoteen 2013 mennessä verrattuna vuoden 2010 tasoon Hyvän työympäristön kehittäminen: Tuki- ja liikuntaelinsairausten ennaltaehkäisy Henkisen työhyvinvoinnin edistäminen Markkinoinnin vastuullisuuden kehittäminen: Alkoholijuomien markkinointiviestinnän ohjeistuksen ja itsesääntelyohjeistuksen noudattaminen Energiajuomien mainontaa ei suunnata alle 15-vuotiaille Vastuullisuuselementtien liittäminen alkoholibrändeille sekä niiden markkinointiin ja mainontaan Alkoholin kohtuukäytön edistäminen Alaikäisten alkoholin käytön ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Sinebrychoffin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Sinebrychoffin paikallisen läsnäolon vahvistaminen VASTUULLINEN HANKINTA alihankkijoiden vastuullisuuskäytäntöjen selvittäminen vastuullisuusnäkökohtien sisällyttäminen hankintasopimuksiin 6 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 7

5 VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ Sinebrychoffin lähtökohtana on tuotannon ja muiden toimintojen jatkuva parantaminen. Pyrimme säästämään luontoa ja ehkäisemään ympäristöhaittoja. Ympäristön säästäminen näkyy selkeimmin raaka-aineiden valinnassa ja käytössä sekä sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäytössä ja kierrätyksessä. Vuonna 2010 saimme päätökseen energia-analyysin, jonka avulla nostamme energiatehokkuuttamme ja vähennämme siten ympäristöhaittoja. Carlsbergin ympäristöstrategian mukaisesti keskeiset ympäristöpäämäärämme ovat energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen veden kulutuksen vähentäminen pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ja pakkausten kierrätyksen tehostaminen Carlsbergin ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristöjohtamisen periaatteet ja toimintatavat. Ympäristöpolitiikka sitoo kaikkia Carlsbergin tytäryhtiöitä ja yhtiöitä, joissa sillä on enemmistöomistus, myös Sinebrychoffia. Paikalliset yksiköt vastaavat politiikan käytännön toteutuksesta. Voit lukea lisää Carlsbergin ympäristöstrategiasta ja -politiikasta konsernin verkkosivuilta: YMPÄRISTÖJOHTAMINEN SINEBRYCHOFFILLA Sinebrychoffin ISO ympäristösertifikaatti uusittiin vuonna 2010 ja se on voimassa saakka. Yhtiön ympäristöpolitiikka on vuodelta 2006 ja sitä päivitettiin tammikuussa Politiikan mukaan kannamme tietoisen vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista ottamalla ympäristöristönäkökohdat huomioon liike- toiminnassamme ja päätöksenteossamme. Tähtäämme ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Haluamme olla logistisen tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden edelläkävijä. Yhtiömme toimintaohje ympäristönäkökohdista ja -päämääristä sekä laatu- ja ympäristötavoitteista on päivitetty Toimintamme merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat energian kulutus veden kulutus jäteveden muodostuminen kaatopaikka-/sekajätteet sivutuotteet kuljetukset juomien muut kuin pantilliset pakkausmateriaalit. Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet on johdettu ympäristönäkökohdista. Vuoden 2010 lopussa ympäristöpäämäärät muotoiltiin uudestaan seuraavasti: 1. Veden ja jäteveden sekä määrän että ympäristökuormituksen vähentäminen suhteessa tuotantoon. 2. Energian kulutuksen vähentäminen suhteessa tuotantoon. 3. Sekajätteen määrän vähentäminen suhteessa tuotantoon. 4. Pakokaasupäästöjen vähentäminen suhteessa toimituksiin. 5. Tuotteiden pakkausmateriaalien kulutuksen vähentäminen, talteenoton ja kierrätyksen edistäminen. 6. Toimistotyön ympäristökuormituksen vähentäminen. Budjetoinnin yhteydessä laaditaan vuosittain toiminto- ja osastokohtaiset laatu- ja ympäristötavoitteet laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöpäämäärien tukemiseksi. Osana ympäristöjärjestelmän seurantaa yhtiön laatu- ja ympäristöosasto laatii vuosittain laatu- ja ympäristöraportin, joka käsitellään johdon katselmuksessa. Erillinen ympäristöasioiden vuosiraportti 2009 toimitettiin Uudenmaan ympäristökeskukselle Pöyry Finland Oy:n kanssa toteutettu energia-analyysi energiansäästötoimenpiteiden tunnistamiseksi saatiin päätökseen Carlsberg Utilities Lean-ryhmän toimenpidesuositukset valmistuivat syyskuussa Niiden ja energia-analyysin perusteella pystymme kohdistamaan energiansäästötoimenpiteitä energiankulutuksen kannalta merkittäviin osaalueisiin. TÄRKEIN RAAKA-AINEEMME VESI Juomanvalmistuksessa käyttämämme vesi tulee Päijännetunnelista Tuusulan seudun vesilaitoksen kautta. Vuonna 2010 käytimme Keravan tuotantolaitoksella vettä miljoona kuutiota, mikä tarkoittaa 2,7 litraa yhtä juomalitraa kohden. Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus on noin 25 % ja tekopohjaveden osuus noin 75 %. Sinebrychoff käytti 95-prosentisesti tekopohjavettä. Veden laatua seuraa Tuusulan seudun vesilaitos. Vuonna 2010 vedestä tehtiin yli 6000 analyysiä. Vuoden 2010 aikana veden laatu täytti kaikilta osin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset. Laatusuosituksien osalta kahden näyte-erän rautapitoisuuden arvo ylittyi, mikä on laskettavissa paikallisen verkkohäiriön syyksi. Jätevesien käsittelyssä teemme yhteistyötä Keravan kaupunkitekniikan vesihuollon ja Helsingin Viikin jätevesipuhdistamon kanssa. Jäteveden määrä prosessissamme on minimoitu; yhtä juomalitraa kohti syntyy 1,7 litraa jätevettä. Vuodesta 2006 olemme onnistuneet vähentämään jäteveden Ympäristövastuun avainluvut ja tavoitteet vuodelle 2011 (Vuosien luvuissa mukana myös Porin panimon luvut) 120 Lämmitys kwh/1000 l Jätevesi l/l Sähkö kwh/1000 l Pakkausmateriaalien ominaiskulutus, Kuitu Puu ,5 BOD 7 Muovi Energia kwh/1000 l COD Lasi Vesi l/l Kaatopaikkajäte Metalli ,0 8 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 9 2,5

6 määrää Keravan tuotantolaitoksellamme 0,9 litralla juomalitraa kohden. Katso myös: KUUMAA VETTÄ YHTEISEEN KÄYTTÖÖN Sinebrychoff käyttää Keravan Energian biovoimalan tuottamaa kuumaa korkeapainevettä juomanvalmistuksessa. Panimoprosessin käyttämä 165 C -asteinen kuuma vesi ohjataan takaisin voimalaan ja se jatkaa Keravan muiden kiinteistöjen ja kotien lämmitykseen 130 C -asteisena. Näin pystytään tasaamaan voimalaitoksen kuormitusta, jolloin päästötkin ovat alhaisia. Yhteisenergia on ollut käytössä vuodesta 1992, jolloin Keravan panimo aloitti toimintansa. Kaupungin ja yrityksen yhteiskäytössä oleva energiavoimala on Suomessa harvinainen, ellei ainutlaatuinen järjestely. Biovoimalan käyttöönotto vaihteessa ei ole vaikuttanut juomanvalmistuksen tehokkuuteen, vaikka tuotannon raaka-aine on vaihtunut kivihiilestä biomateriaaleihin, kuten hakkeeseen ja puuhun. Biovoimaan siirtyminen pienentää osaltaan Sinebrychoffin hiilijalanjälkeä, mikä on päästöjen tasaisen vähenemisen myötä muutenkin laskussa. YHDEKSÄN PROSENTTIA POIS Tammikuussa 2009 Sinebrychoff liittyi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme vähintään 9 % vuoteen 2016 mennessä. Vähennys lasketaan vuoden 2005 energiankäytön määrästä. Vuonna 2005 käytimme Keravan tuotantolai- toksellamme energiaa yhteensä MWh, joten säästötavoitteemme on MWh. Uskomme saavuttavamme tavoitteen uusilla innovaatioilla sekä lisäämällä tuotannon ja energiankäytön tehokkuutta. Sinebrychoffin sähköenergian välittää Fortum Keravan Energian verkon kautta. Fortum välittää sähkön pohjoismaisesta Nordpool-sähköverkosta. Osallistuimme vuoden 2010 Earth Hour -tapahtumaan maaliskuun viimeisenä viikonloppuna sammuttamalla kaikki tarpeettomat valot ja valomainokset koko viikonlopun ajaksi. Osallistuimme tempaukseen myös vuonna Vuonna 2010 päätimme laskea toimistotilojen lämpötilaa viikonloppujen ajaksi ja asentaa hämäräkytkimiä käytäville. KYLMÄÄ KESTÄVÄSTI Merkittävä osa Sinebrychoffin juomista myydään kylmänä yhtiön toimittamista automaateista ja kylmälaitteista. Olemme vuodesta 1996 alkaen pyrkineet määrätietoisesti vähentämään laitteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia valitsemalla energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Asiakkaalta palautuneet kylmälaitteet kunnostetaan uuden veroisiksi ja asennetaan seuraavalle asiakkaalle. Näin vältetään turhaa romuttamista. Kun kylmälaitteiden teknistaloudellinen käyttöikä saavutetaan, ne hävitetään asianmukaisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla siten, että laitteissa käytetyt raaka-aineet menevät teollisuuden uusiokäyttöön. Vuonna 2010 ostamistamme kylmälaitteista 25 % toimii joko kylmäaineilla R290 (propaani) tai R600 (isobutaani). Näiden GWP-arvo on 3, kun nykyään yleisimmin käytetyn perinteisen kylmäaineen R134a:n arvo on GWP-arvo kertoo kylmäaineen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen: mitä pienempi arvo, sitä vähäisempi vaikutus ilmakehään. Tavoitteenamme on, että siirrymme uushankinnoissa asteittain käyttämään ainoastaan HC-kylmäaineilla (R290 tai R600) sekä energiaa ja ympäristöä säästävällä LED-valaituksella varustettuja kylmälaitteita vuoden 2015 loppuunmennessä. Tavoitteet siirtymisestä ympäristöystävällisempiin kylmäaineisiin ja siirtymisen aikataulu on kirjattu myös laitepalvelun ympäristöjärjestelmään seuraavasti: % % % % % KULJETUKSET OPTIMOIDAAN Tuotteitamme kuljettaa noin 250 jakeluautoa ja 40 raskasta ajoneuvoa, jotka ajavat yhteensä noin kilometriä/päivä. Vuonna 2010 uusitun modernin reittioptimointityökalun avulla suunnittelemme optimaaliset kuljetusreitit päivittäin. Optimaalinen reititys säästää polttoainetta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, myös hiilidioksidipäästöjä. Jakeluyrittäjät hakevat tyhjät pakkaukset kaupoista ja anniskelupisteistä samalla kun vievät juomat perille jakelutoiminta on myös kierrätystoimintaa. Vuonna 2010 kiinnitettiin erityisesti huomiota toimitusvarmuuteen, jolla voidaan vähentää paikkaustoimitusten ja sitä kautta turhien ajokilometrien määrää. Suurtankkijakelun puolella muutettiin ansiokkaasti ajoreittejä tehokkaammiksi siten, että autot kulkevat nyt entistä täydempinä ja käyttävät jakeluun vähemmän kilometrejä. Pyrimme vähentämään jakelukuljetusten pakokaasupäästöjä suhteessa toimituksiin. Vuonna 2010 päästöt olivat 42,3 kg CO 2 / m 3 eli emme saavuttaneet tavoitettamme 35,5 CO 2 /m 3. Syynä oli toimitusmäärien ja -erien pienentyminen. Olemme antaneet kaikille jakeluyrittäjillemme reagoivan, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutusta. Euroopan unionin asettaman ammattipätevyysdirektiivin mukaan kaikkien ammattiliikenteessä mukana olevien yrittäjien ja kuljettajien on osallistuttava yhteensä 35 tunnin verran koulutustilaisuuksiin ennen vuotta Sinebrychoff suosii sekä jakelu- että kuljetustoiminnoissa uusinta Euro-luokiteltua moottoriteknologiaa. Uudet moottoriteknologiat vähentävät varsinkin dieselmoottoreiden pienhiukkaspäästöjä. Pyrimme vähentämään henkilökunnan työsuhdeautojen päästöjä. Leasing-autojen CO 2 -päästöjen enimmäismäärä oli vuonna 2010 määritelty tasolle 197 g/km. Vuonna 2011 raja laskettiin tasolle 175 g/km. Työsuhdeautoksi voi valita myös hybridiauton. PAKKAUKSET KIERTÄVÄT Kaikki Sinebrychoffin tuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä: tölkit, kierrätysmuovipullot, lasi- pullot ja ravintola-astiat. Palautetut alumiinitölkit sulatetaan ja alumiinista valmistetaan muun muassa uusia tölkkejä. Tölkin uusiokäyttövalmistukseen tarvitaan vain 5 % ensivalmistustölkin energiasta. Myös pakkausmateriaalit, kuten pahvit ja kennolevyt kierrätetään. JÄTTEET LAJITTELUUN JA ELÄIMILLE Jokainen sinebrychoffilainen halutaan mukaan ympäristötalkoisiin. Tämän vuoksi ympäristöpäämääriin on otettu mukaan myös toimistotyön ympäristökuormituksen vähentäminen. Kopiokoneiden uusilla vakioasetuksilla säästetään paperia: entisen yksipuolisen kopion sijaan vakiona on nyt kaksipuolinen kopio. Sinebrychoffilla lajitellaan toimisto- ja keräyspaperit, energiajae, seka- ja biojäte, pahvi, kierrätysmuovipullot, keräyslasi, alumiinitölkit ja ongelmajäte. Jätteiden lajittelun tehostamisen tuloksena kaatopaikalle vietävän jätteen osuus ja määrä ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Muovi- ja etikettijätteet menevät kierrätykseen. Piimaa ja sedimenttijäte kompostoidaan, ja syntynyt kompostijäte käytetään viherrakentamiseen. Oluenvalmistuksen yhteydessä ei synny juurikaan jätettä, ainoastaan märkämäskiä ja hiivaa. Mäski toimitetaan karjan ravinnoksi: sitä syö rehun seassa valkuaisaineena noin suomalaista lehmää ja sonnia. Hiiva menee kokonaisuudessaan Hankkija Maatalouden Progutrehuaineeseen, jota syö miljoona suomalaista sikaa. Se parantaa sikojen sekä nauta- ja siipikarjan vastustuskykyä bakteereja vastaan. YMPÄRISTÖLUVUT 2009 JA 2010 (koko Keravan toiminta) Tuotantoluvut Alkoholijuomia (miljoonaa litraa) Virvoitusjuomia (miljoonaa litraa) Tuotanto yhteensä (miljoonaa litraa) Ympäristöön vaikuttavat energia- ja päästöluvut Lämpöenergia (GWh) Sähkönkulutus (GWh) CO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) SO 2 -päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) NOx-päästöt (tonnia) Vedenkulutus (tuhatta kuutiota) Jätevedet (tuhatta kuutiota) Kemiallinen hapenkulutus (COD, tonnia) Kiinteä jäte Poltettu jäte (tonnia) Kaatopaikkajäte (tonnia) Ongelmajäte (tonnia) 9,4 15 Kierrätysjäte (tonnia) Sivutuotteet (mäski ja hiiva, tonnia) Keravan laitoksen ominaiskulutukset Lämpöenergia (kwh/1000 l) Sähkönkulutus (kwh/1000 l) Yhteensä (kwh/1000 l) CO 2 -päästöt (kg CO 2 /1000 l, lämpö ja sähkö) Vedenkulutus (l/l) 2,6 2,7 Muuta Valituksia toiminnasta 0 0 ISO14001-sertifiointi kyllä kyllä 10 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 11

7 PANIMOHIIVA TUKEE POSSUJEN HYVINVOINTIA Sinebrychoff valmistaa vuodessa noin 200 miljoonaa litraa olutta. Kaikki hiiva ja mäski, joka jää valmistuksesta jätteenä, pystytään käyttämään eläinten rehussa proteiinilisänä ja eläinten hyvinvointia tukevana rehuaineena. Oluentuotannon sivutuotteena syntyy käytännössä ainoastaan mäskiä ja hiivaa. Märkämäskin syö suomalainen karja rehun seassa valkuaisena, mutta myös hiivalla on paljon loppukäyttäjiä. Sinebrychoffin panimohiivaa syö vuosittain yli miljoona suomalaista porsasta, joiden hyvinvointia hiivasta valmistettu rehuaine tukee. Kolibakteeri vaivaa usein eläinten ruoansulatusta. Suomessa ei lääkerehuja ole juuri käytetty, ja Euroopan unioni kielsi antibioottien käytön rehuissa vuonna Hankkija Maatalous (Suomen Rehu) kehitti bakteerivaivojen ehkäisemiseen ratkaisun jo 1990-luvulla, avainasemassa panimohiivavalmiste Progut. Hankkija Maatalous käyttää Sinebrychoffin panimohiivaa 2000 tonnia vuodessa ja tuo hiivaa myös Carlsbergin Baltika-panimolta. Panimohiivasta tehtyä Progutia syö sikojen lisäksi myös nauta- ja siipikarja. Kokeissa on todettu, että Progut tukee eläinten luontaista vastustuskykyä lisäämällä vasta-aineiden tuotantoa ja muokkaamalla suoliston bakteerikantaa suotuisammaksi. Kokeissa on todettu myös pötsin metaanikaasun väheneminen jopa viidenneksellä nautakarjan metaanipäästöthän ovat merkittävä kasvihuoneilmiön lisääjä. Hankkija Maatalous on käyttänyt juuri Sinebrychoffin panimohiivaa alusta asti. Osa tuotteesta prosessoidaan jo panimolla Keravalla ja tuodaan nestemäisenä tankkiautolla rehutehtaille, jotka sekoittavat hiivan rehuun. Hiivan kuiva-ainetta lisätään 1000 kiloon rehua vain yhdestä kolmeen kiloon eli se on hyvin riittoisaa. Tämän lisäksi hiivaa viedään myös Nastolaan, jossa Hankkija Maatalouden tuotantoyksikkö tekee hiivasta Progut-tuotetta, jota voidaan varastoida ja myydä vientiin. Progutia viedään jo nyt 30 maahan, lähinnä Euroopan alueelle. Hankkija Maatalous sai kesäkuussa 2010 vahvistettua Progutille Euroopan-laajuisen patentin. Juhani Vuorenmaa uskoo, että karjalle tarkoitettu Progut Rumen saattaa tulevaisuudessa jopa ylittää sikojen käyttämän tuotteen, markkinat ovat niin suuret. Progut-rehuaine on käytännössä panimohiivaa, jonka hiilihydraatteja on pilkottu niin, että aine muistuttaa koostumukseltaan eläimen suolen reseptorisoluja. Siksi kolibakteerit tarraavat rehuaineeseen, eivätkä jää eläimen suoleen, kertoo Hankkija Maatalouden suolistoterveystuotteiden kehityspäällikkö Juhani Vuorenmaa, joka on ollut alusta asti kehittämässä Progut-rehuainetta. Hankkija Maatalous on käyttänyt juuri Sinebrychoffin panimohiivaa alusta asti. Osa tuotteesta prosessoidaan jo panimolla 12 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 13

8 ERITYISEN EKOLOGINEN JOULUOLUT Olut on yksi kolmesta Suomen ekologisimmasta elintarvikkeesta. Tähän lopputulokseen tultiin Suomen Luonnonsuojeluliiton vuonna 2008 teettämässä tutkimuksessa elintarvikkeiden ympäristökuormituksesta. Oluen kanssa samalle tasolle ylsivät ruokaperuna ja omena. Tutkimuksessa hyödynnettiin ns. MIPS -menetelmää (Material Input Per Service-unit), ja materiaalipanokset laskettiin tuotteen alkuperästä kaupan hyllylle saakka. Oluen valmistuksen materiaalinpanoslaskelmissa otettiin huomioon muun muassa ohran viljelyn vaatimat panostukset, kuten lannoitteet, varastohävikki, ohran kuivaukseen käytetty polttoöljy ja sähkö sekä oluen valmistukseen käytetyt tuotantopanokset: sähkö, lämpö, vesi ja hiilidioksidi. Oluen ekologisuutta selittää ennen kaikkea sen pääraaka-aine, ohra, jonka viljelyn suomalaiset osaavat monisatavuotisella kokemuksella. Ohran ja maltaiden kuljetukset on optimoitu kuljetusten aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Sinebrychoffilla haluttiin antaa oluen ympäristömyönteisyydelle sille kuuluva asema. Siihen tarjoutui luonteva tilaisuus, kun yhtiön laboratoriopäällikkö Kaisa Tapani aloitti Tapanin sukutilan pidon vuonna Pohdimme yhdessä Sinebrychoffin panimomestareiden kanssa, voisimmeko valmistaa kesällä 2008 viljellystä erästä olutta Keravan panimolla. Elokuussa keskustelimme asiasta mallastamon eli Raisio Maltin kanssa ja sovimme, että mallastaja toimittaa kyseisen erän kokonaisuudessaan panimolle, Kaisa Tapani kertoo. Ennen varsinaista tuotannon aloittamista Tapanin tilan mallasohrat testattiin ja hyväksi havaittiin. Mallasohra läpäisi hyvin mallastamon tiukat laatukriteerit ja toimi loistavasti myös panimoprosessissa: ei suodatusongelmia, ei käymishäiriöitä, ja keittohuonesaanto oli hyvä. Valmistusprosessia seurataan panimolla lukuisin näyttein, alkaen vierteen valmistuksesta ja päättyen valmiin oluen analysointiin. Yksikään olut ei lähde asiakkaalle ja edelleen kuluttajalle, ellei sitä ole testattu kymmenin analyysein prosessin eri vaiheissa. Hyvien kokemusten ansiosta myös vuoden 2010 Jouluoluet, sekä keskiolut vahvuinen että 6-prosenttinen, valmistettiin Tapanin tilan vuoden 2009 sadosta. Tapanin tilan historia ulottuu luvulle, ja tila on Siippoon kylän kantatiloja. Nykyisellä omistajasuvulla se on ollut vuodesta 1871 lähtien. Kaisa Tapani on työskennellyt Sinebrychoffilla yli kymmenen vuotta, aluksi tutkimus- ja kehitystehtävissä, viime vuodet laboratoriopäällikkönä. Sinebrychoffin Jouluolut on todellinen lähituote: raaka-aine on jäljitettävissä 13 kilometrin päähän Keravan panimosta. OHRAN TIE PELLOLTA PULLOON Toukokuu Kaisa Tapani ja Mika Seppälä kylvävät Barkemallasohraa Tapanin sukutilan pelloille. Syyskuu Ohra puidaan ja varastoidaan. Heinäkuu Ohra toimitetaan Raisio Malt -mallastamolle. Elokuu Mallastamon kanssa sovitaan, että mallasohraerä pidetään erillään muiden toimittajien eristä, jotta sen voi jäljittää Tapanin tilalle ja jotta se voidaan kokonaisuudessaan toimittaa Sinebrychoffille. Elokuu Mallastusprosessi alkaa. Liotus, idätys ja kuivaus on tehty viikossa. Syyskuu Mallas toimitetaan Sinebrychoffille. Vierteenvalmistuksen eli rouhinnan, mäskäyksen ja keiton jälkeen vierre pannaan käymään. Lokakuu Jouluolut on valmista pullotettavaksi. 14 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 15

9 VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ Työntekijät ovat Sinebrychoffin menestyksen perusta. Motivoituneet ja innostuneet työntekijät saavat tuloksia aikaan. Pyrimme luomaan työpaikan, jossa he voivat kehittää osaamistaan avoimessa ja inspiroivassa työympäristössä. Henkilöstövastuun avainlukuja Kokonaismäärä ja sukupuolijakauma Työntekijät, asiantuntijat, päälliköt ja johtajat Carlsberg-konserni ja Sinebrychoff kunnioittavat kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja työelämän kansainvälisiä säännöksiä. Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusta työelämän perusoikeuksista. Henkilöstömme koostuu eriikäisistä eri koulutusaloja ja -tasoja edustavista työntekijöistä. Haluamme monimuotoisuuden säilyvän myös tulevaisuudessa. Kannustamme jokaista sinebrychoffilaista oman osaamisensa ja asiantuntemuksensa kehittämiseen. Syksyllä 2009 emoyhtiömme Carlsberg-konsernin tutkimuslaitos Towers Perrin illä teettämän työilmapiiritutkimuksen perusteella valitsimme yhtiötason kehittämiskohteiksi palkitsemisen, vaikutusmahdollisuudet työssä ja tavoitteiden saavuttamisen. Näiden kehityskohteiden edistäminen jatkui vuonna Esimiehiä on ohjattu huomioimaan hyvät suoritukset entistä paremmin ja kiittämään ja palkitsemaan niistä välittömästi. Vaikutusmahdollisuuksia on lisätty erilaisin palaute-, arviointi- ja seurantakeskustelumallein ja työn tavoitteita on täsmennetty. Esimiesten Sparraus-ohjelman avulla haluamme kannustaa keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria, mikä edistää myös tavoitteiden saavuttamista. Myös jokaiselle toiminnolle on valittu omat kehityskohteensa. Seuraavan kerran laaja ilmapiiritutkimus tehdään vuonna YHTEISET ARVOT JA TOIMINTATAVAT MENES- TYKSEN PERUSTANA Sinebrychoffin henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että yhtiön henkilöstöllä on riittävät resurssit ja motivaatio kulloistenkin liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa koko henkilöstön suunnitelmallista valmentamista, työhyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä, henkilöstön kannustamista aloitteelliseen toimintaan sekä tavoitteisiin pohjautuvaa ajantasaista kannustinjärjestelmää. Henkilöstöstrategian toteutumista mitataan kahden vuoden välein toteutettavilla laajoilla koko henkilöstön kattavilla työilmapiirimittauksilla ja näiden välillä toteutettavilla C15- pulssikyselyillä. Pyrimme edistämään vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kesken. Yhteistoimintalain mukaisten kokousten lisäksi pidetään kerran kuukaudessa ns. laaja johtoryhmä, jossa ovat mukana henkilöstöryhmien edustajat. Innovatiivisen aloitetoimintamallin kokeilu alkoi tuotannossa syksyllä 2009, ja vuoden 2011 alussa se laajeni koskemaan kaikkia toimintoja. Sinebrychoffilaiset osallistuvat yhtiön kehittämiseen tekemällä omaaloitteisia parannusehdotuksia. Innovatiivisuuteen kannustetaan myös idean tuottavuuteen perustuvilla rahapalkinnoilla. Toimintatapojemme perustana ovat Sinebrychoffin arvot: innovatiivinen, tavoitteellinen, vastuullinen ja luotettava. Kohtelemme työtovereitamme, asiakkaitamme, juomiemme kuluttajia ja muita sidosryhmiä vuonna 2009 luotujen Carlsberg-konsernin Winning Behaviours toimintatapojen mukaisesti. Winning Behaviours Tapamme toimia sisältää viisi periaatetta: Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet ohjaavat päätöksentekoamme Olemme yhdessä vahvempia Jokainen meistä voi vaikuttaa Toimimme vastuullisen kansalaisen tavoin Haluamme olla voittajia SUJUVAMPI SINEBRYCHOFF Carlsberg-konsernin latinankielinen motto on Semper Ardens, suomeksi Aina palaen. Haluamme kehittyä jatkuvasti sekä tehdä asiat entistä paremmin ja laadukkaammin. Sujuvampi Sinebrychoff -hanke on sinebrychoffilaisten yhteinen projekti, jonka tavoitteena on tehdä jokaisen työstä sujuvampaa, mukavampaa ja tehokkaampaa tunnistamalla ja poistamalla toiminnan hukkatekijät. MONIMUOTOINEN HENKILÖSTÖ Sidosryhmistämme tärkein on yhtiön henkilöstö. Olemme toimipaikallamme Keravalla yksi suurimmista työnantajista. Henkilöstöä viime vuonna oli noin 930, josta suurin osa Keravalta ja sen lähikunnista. Tasa-arvosuunnitelmalla edistetään naisten, miesten, nuorten ja varttuneiden, vajaatyökykyisten sekä eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden tasavertaista kehittymistä ammatissaan sekä rohkaistaan kouluttautumista entistä vaativampiin tehtäviin. Kaikkiin työntekijöihin suhtaudutaan tasapuolisesti asemasta, iästä, sukupuolesta, perhesuhteista, kansalaisuudesta, rodusta, vakaumuksesta tai muusta seikasta riippumatta. Naiset ja miehet saavat Sinebrychoffilla samaa palkkaa samanlaisesta työstä. Työntekijöiden palkkoihin vaikuttavat tehtävään sisältyvät vastuulisät Työsuhteen laatu Työntekijät ja toimihenkilöt Palvelusvuodet Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 17

10 ja kokemus. Ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy tehtävän ja työn vaativuuden ohella osaamisen, kokemuksen ja tulosten perusteella. Tehtäviin valitaan niihin parhaiten soveltuvat henkilöt sukupuolesta riippumatta. Keskimääräinen palvelusaika on noin 13 vuotta. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla pyrimme vahvistamaan nykyisten työntekijöidemme sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Sinebrychoff haluaa olla elintarvikealan halutuin työpaikka tulevaisuudessa. Jotta yhtiö tulisi tutuksi potentiaalisille työntekijöille, tarjoamme vuosittain kesätöitä lähes 200:lle yli 18-vuotta täyttäneelle henkilölle. The Universum Finnish Student Survey -tutkimuksessa Sinebrychoff sijoittui kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa 49. sijalle vuonna 2010 (2009: 49). Yhtiö nousi ensimmäistä kertaa teknisen alan opiskelijoiden keskuudessa TOP 100 -listan sijalle 85. Työelämässä olevien keskuudessa toteutetussa tutkimuksessa The Universum Finnish Professionals Survey Sinebrychoff sijoittui kaupallisen alan työntekijöiden joukossa vuonna 2010 sijalle 26 (2009: 27). Sinebrychoff on pitkään tehnyt yhteistyötä Keravan lukion kanssa. Joka vuosi kemian opiskelijat tekevät opintokäynnin panimolle. Lisäksi muutamat peruskoulun 9-luokkalaiset pääsevät kahden viikon mittaiseen työharjoitteluun Laitepalveluun. Sinebrychoffin yhteistyö keravalaisen Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistynyt. Vuonna 2010 markkinointiviestinnän opiskelijoiden kanssa käsiteltiin muun muassa Sinebrychoffin logouudistusta ja yritys- identiteettiä. Sinebrychoff tekee yhteistyötä myös muiden oppilaitosten kanssa järjestämällä työnantajamielikuvaan liittyviä tilaisuuksia ja osallistumalla opetuksen sisällön toteutukseen. Vuonna 2010 Sinebrychoff järjesti esittäytymis- ja keskustelutilaisuuden Haaga- Helia ammattikorkeakoulussa osana myynnin koulutusohjelmaa. Lisäksi Sinebrychoff palkkasi kevääksi ja kesäksi opiskelijoita harjoittelijoiksi ja osallistui Next Step -messuille. HENKILÖSTÖN KEHITTÄ- MINEN JA KOULUTUS Koulutuksella ja muilla kehittämismenetelmillä edistämme sinebrychoffilaisten ammattitaitoa ja työssä jaksamista sekä lisäämme henkilökohtaisia urakehitysmahdollisuuksia. Samalla kehitämme yhtiön liiketoimintaa ja parannamme asiakastyytyväisyyttä. Moniosaaminen on yhä tärkeämpää kaikissa tehtävissä. Kannustamme sinebrychoffilaisia laajentamaan osaamistaan ja työkokemustaan ja tuemme talon sisäisiä urapolkuja. Vuoden 2010 aikana 15 sinebrychoffilaista jatkoi oman työnsä ohella opintoja johtamisen erikoisammattitutkinto -ohjelmassa eli JETissä. JET-näyttötutkinto toimii oman osaamisen ja vastuualueen kehittämisen menetelmänä. Koulutus kestää noin kaksi vuotta. Koulutustuntien vuosikeskiarvo vuonna 2010 oli (2009: tuntia). Lisääntyneeseen koulutustarpeeseen ovat vaikuttaneet muun muassa Tuotannon laiteinvestoinnit ja niihin liittyvät koulutukset sekä Joeleli Johtaminen elintarviketeollisuudessa -hankkeet Logistiikassa ja Tuotannossa. KUORMITTAVA TYÖ JÄTTÄÄ JÄLKENSÄ Erilaiset tukirankaoireet ovat yleisin sinebrychoffilaisten sairastamisen syy. Varastotyöntekijä Jaska Nissinen vahvistaa, että työ jättää jälkensä tekijöihin: - Trukilla ajo näyttää tasaiselta, mutta on se sellaista hyppimistä, pomppimista ja jytkytystä, että selkä, niska ja olkapäät ovat kovilla. Toisinaan tarvitaan miehistä voimaa lavojen ja astioiden siirtämisessä. Tuki- ja liikuntaelimistön kuormitus on kova. Olkapää- ja selkävaivoja on meistä monella. Osastonsa luottamusmiehenä Nissinen on hyvin selvillä siitä, että Sinebrychoff pyrkii ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä niistä aiheutuvia poissaoloja: - Toistuviin poissaoloihin puututaan nopeasti ns. työolosuhdekeskustelussa, ja apua saadaan työterveyspalvelusta. Fyysisen kuormittavuuden lisäksi työ on myös henkisesti raskasta. Kiire painaa päälle eikä laiskotteluun ole aikaa: - Työvuoron aikana on oltava keskittynyt, ajettava herpaantumatta ja oltava tarkkana. Ammattitaitoa ja vastuuntuntoa on ymmärtää logistinen kokonaisuus ja oma osuutensa siinä. Mutta työn raskaista puolista huolimitta olen viihtynyt hyvin: toukokuussa tulee yhdeksän vuotta täyteen. Täällä on mukavat duunikaverit ja hyvä ilmapiiri. Ja tämän vuoden aikana saamme käyttöön uuden trukkimallin ja pääsemme vähitellen eroon Jungheinreichin kolmen tonnin junkuista, Jaska Nissinen toteaa tyytyväisenä. 18 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 19 16

11 Muita laajoja kehittämiskokonaisuuksia ovat olleet esimiesvalmennukset, kuten Sparrausohjelma ja 360-tutkimukseen liittyvä valmennus. Lisäksi henkilöstömme on päivittänyt tietojaan ja osaamistaan esimerkiksi esiintymis-, työsuhde- ja IT-taidoissa. SPARRAUS-OHJELMA Kaksikymmentä esimiestä saa valmennusta ja tukea sparratakseen neljästä kuuteen kollegaansa eri puolilta taloa. Ohjelman sisältönä ovat muun muassa tavoitteiden määritteleminen, keinot tavoitteiden saavuttamiseen sekä palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen oikealla tavalla. JOEL KEHITTÄÄ KOKO TYÖ- YHTEISÖÄ Johtaminen elintarviketeollisuudessa -kehittämishanke on osa entistä tehokkaampaan työotteeseen tähtäävää Sujuvampi Sinebrychoff -kokonaisuutta. Hanke on edistänyt yhteisiä toimintatapoja, vuorovaikutusta ja yhteistyötä Logistiikassa, Tuotannossa, Täytössä ja Kunnossapidossa. Painopiste on erityisesti esimiesten ja koko työyhteisön toiminnan kehittämisessä, mutta hankkeessa huomioidaan myös yksilöiden kehittyminen. Vuoden 2010 aikana Joeliin osallistui kolmisenkymmentä Täytön toimihenkilöä. Samalla uudistettiin Kunnossapito-organisaation toimintaa siirtämällä painopistettä ennakkohuoltoihin. Jokaisella koneella on nimetty kummi, jonka vastuulla ennakkohuollot ovat. Joel-kehittämishankkeessa esimiesten ja toimihenkilöiden rooleja ja työtapoja on täsmennetty. Täytön esimiehet loivat itse Työnjohtajan käsikirjan, johon on kirjattu muun muassa vastuualueet, vuoron kulku ja vuoronvaihtoon liittyvät käytännöt. Tavoitteet ja saavutukset kirjataan seinätauluille, ja ne käsitellään päivittäisissä taulupalavereissa. 360-KYSELYT Hyödynnämme 360-kyselyjä esimiesten kehittymisen tukemisessa. Kyselyssä esimies itse, alaiset ja esimiehen oma esimies antavat arvionsa ja palautteensa esimiehen toiminnasta. Tulosten pohjalta esimies yhdessä ulkopuolisen kouluttajan ja esimiehensä kanssa valitsee kahdesta kolmeen kehittymiskohdetta. Kysely on toteutettu portaittain. Vuonna 2008 toteutimme kyselyn Markkinoinnissa, Myynnin Anniskelukanavassa, Laitepalvelussa ja Henkilöstöosastolla. Vuonna 2009 kysely toteutettiin Myynnin Päivittäistavarakauppakanavassa ja vuonna 2010 johtoryhmässä. TYÖTERVEYS JA -HYVINVOINTI Työterveyspalvelu Sinebrychoffilla on oma työterveysasema, jossa työskentelee kaksi lääkäriä ja työterveyshoitajaa. Työterveyspalvelun toiminta painottuu ennalta ehkäisyyn. Vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma sisältää työterveyspalvelun yleiset tavoitteet sekä työpaikan oloihin perustuvat tarpeet ja niistä johdetut toimenpiteet. ALIHANKKIJAT KUIN OMAA VÄKEÄ Sinebrychoffin tuotteet kuljetetaan asiakkaille jakeluyrittäjien toimesta. Yhtiö on kouluttanut heitä itse vuodesta 2006 lähtien. Järjestyksessään kuudes kurssi päättyi keväällä 2011, ja nyt koulutettuja yrittäjiä on kaikkiaan sata. Vuonna 2008 Le Quang Minh osallistui Sinebrychoffin kurssille. - Olin ajanut jakeluautoa Sinebrychoffille neljä vuotta kuljetusliikkeen palveluksessa. Jakeluyrittäjäkurssin jälkeen jatkoin yhteistyötä itsenäisenä yrittäjänä. Ammattimaisen tavaraliikenneluvan saatuani ostin kuorma-auton ja perustin LeXuan E -kuljetusliikkeen, kertoo 8-vuotiaana Vietnamista Suomeen muuttanut Le Quang Minh. Le Quang Minhin mukaan juomilla on menekkiä, joten töitä on riittänyt. Hän kuljettaa tuotteita Itä-Helsinkiin ja Vantaalle. - Asiakkaista on tullut hyviä tuttuja. Monet heistä mieltävät jakeluyrittäjät sinebrychoffilaisiksi. Siksi meidän yrittäjien on tunnettava tuotevalikoima hyvin ja osattava kertoa myös uutuuksista. 20 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 21

12 Poissaolopäivät/vuosi Työterveyspalvelu huolehtii työhöntulo- ja määräaikaistarkastuksista. Työterveyspalvelun käynnistämän Hyvään Kuntoon -ohjelman avulla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja parantamaan vajaatyökykyisten työntekijöiden työssä selviytymistä. Erilaiset tukirankaoireet ovat yleisin sinebrychoffilaisten sairastamisen syy. Erityisesti Logistiikan ja Täytön työntekijät kärsivät polvi-, olkapää- ja selkävaivoista. Ikääntyminen lisää pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Työkyvyttömyys voi pitkittyessään johtaa ennenaikaiselle eläkkeelle. Vuonna 2010 menetettyjä työpäiviä oli (2009: ). Toimihenkilöiden poissaoloprosentti oli 2,7 (2009: 2,6 %) ja työntekijöiden 7,6 (2009: 7,6 %). Poissaolot heijastuvat koko työyhteisöön, sillä sairastuneiden tehtävät siirtyvät työtovereille. Työmäärän kasvaessa kasvavat myös sairastumisriskit. Vuoden 2010 aikana yhtiön ns. laaja johtoryhmä, jossa ovat mukana henkilöstöryhmien edustajat, otti yhdessä yhtiön työterveyspalvelun kanssa sairauspoissaolot ja niiden vähentämisen erityistarkastelun kohteeksi. Yhtiön vuosien yhteiskuntavastuutavoitteisiin kuuluvat nyt myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja henkisen työhyvinvoinnin edistäminen. Sinebrychoff otti vuoden 2009 alusta sairauskuluvakuutuksen koko henkilöstölleen. Vakuutuksen avulla työterveyspalvelumme voi hyödyntää erikoislääkäripalveluja aiempaa laajemmin ja ohjata henkilöitä tutkimuksiin sekä operaatioihin myös yksityiselle sektorille. Sairauskuluvakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-aikana, myös lomapäivinä. Ennaltaehkäisevä toiminta ylläpitää työkykyä Täyttöosastolla aloitettiin perusteelliset työterveystarkastukset keväällä Kaikki sinebrychoffilaiset tarkastetaan viidessä vuodessa, minkä jälkeen kierros alkaa alusta. Kartoitamme työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä vuorotyön vaikutuksia vireystasoon. Tavoitteena on tarttua tervehdyttäviin toimiin mahdollisimman varhain. Ergonomiatoiminta Sinebrychoffilla merkitsee fyysisen kuormituksen vähentämistä työtä kehittämällä sekä ohjaamalla työntekijöitä esimerkiksi parempaan nostotekniikkaan ja lihashuoltoon. Työfysioterapeutti käy säännöllisesti osastoilla ja työpisteissä opastamassa työntekijöitä tunnistamaan oman työnsä kuormitustekijöitä sekä kehittämään työympäristöään ja työskentelytapojaan. Työfysioterapeutin arvioinnin kohteina ovat muun muassa työtilat, kalusteet, työvälineet, työasennot ja työn tauotus. ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus tähtää työ- ja toimintakyvyn vahvistumiseen, terveellisiin liikuntatottumuksiin ja elämäntapoihin sekä henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistumiseen. Sinebrychoffilla on ollut Kelan järjestämiä ASLAK-ryhmiä vuodesta 1998 alkaen. Kuuden viime vuoden aikana kuntoutukseen on hyväksytty kymmenen sinebrychoffilaisten ryhmää. Työterveyspalvelu huolehtii kuntoutujien jatkoseurannasta ja kannustuksesta. TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Perehdytämme ja opastamme työtehtävien oikeaoppiseen suorittamiseen. Uusille työntekijöille on laadittu perehdyttämis- ja opastusohjelma Perehtymispolku. Se on tarkoitettu kaikille työntekijöille työsopimuksen sisällöstä tai pituudesta riippumatta. Uusille työntekijöille järjestetään yhden työpäivän kestävä Tervetuloa taloon -tilaisuus, jossa esitellään Sinebrychoff ja talon tapa toimia sekä käydään läpi yhteiset pelisäännöt. Työnopastajien täytyy hallita työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Lisäksi heille suositellaan työturvallisuuskortin suorittamista. Käytännön työtehtävät käydään läpi kunkin osaston työnopastusohjeiden mukaisesti. Perehdytyksestä ja opastuksen onnistumisesta vastaa linjaorganisaatio osastokohtaisesti. Työntekijöille jaetaan perehdytyksen yhteydessä VIP-passi. Työolosuhteiden tai -menetelmien muuttuessa vanhoille työntekijöille järjestetään työturvallisuuden täydennyskoulutusta. Edellytämme alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista työturvallisuuden noudattamiseen. Kaikille ulkopuolisille työntekijöille jaetaan opas Turvallisuusohjeita yhteiselle työpaikalle, minkä lisäksi heidän pitää perehtyä voimassaolevaan työsuojelu-, pelastus- ja ympäristölainsäädäntöön. Vuoden aikana tapahtui 61 tapaturmaa ja 73 ns. läheltä piti -tilannetta. Läheltä piti -tapauksia voivat olla esimerkiksi esineiden putoamiset, putoamiset, liukastumiset, kaatumiset, törmäykset, puristumiset ja muut tilanteet, joissa mukana olleet henkilöt ovat selvinneet loukkaantumatta. TYÖSUOJELU TURVANAMME Työsuojeluvalvontalain ja -asetuksen mukaisen työsuojelutoimikunnan muodostavat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö ja hänen varamiehensä sekä työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamiehet (kaksi henkilöä) sekä toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamiehet (kaksi henkilöä). Toimikunnassa ovat mukana osastojen työsuojeluasiamiehet ja työterveyspalvelun edustaja asiantuntijajäsenenä. Työsuojelun kurssit ja koulutukset suunnitellaan työsuojeluorganisaation avustuksella toiminnoittain. Suunnitelmat tehdään vuosittain ja ne löytyvät työsuojelupäälliköltä. Vuoden 2010 aikana järjestimme kymmenkunta työturvallisuuskurssia, joihin osallistui yhteensä lähes 300 henkilöä. VASTUULLINEN MARKKINOINTI Sinebrychoff ja muut Panimoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin. Linjaukset perustuvat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskeviin tulkintaohjeisiin, Euroopan elintarvike- ja juomateollisuusjärjestön CIAA:n ohjeisiin ja vuonna 2008 käyttöön otettuun Panimoliiton omaan vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistukseen. Alan omalla ohjeistuksella pyritään selkiyttämään alkoholilain ja Valviran ohjeita sekä alkoholijuomien mainonnan periaatteita käytännön tasolla. Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista vaan selkeästi alaikäisistä ja täysikäisistä. Rajanvedon selkiyttämiseksi Panimoliiton jäsenyritykset ovat päättäneet, että alkoholimainoksissa ei käytetä alle 25- vuotiaita malleja. Vastaava ohje sisältyy myös Carlsbergin vastuullisen markkinoinnin periaatteisiin. Panimoliiton Kännissä olet ääliö -kampanjaa jatkettiin vuonna 2010 TV- ja ulkomainoksin. KOULUTUS JA ITSESÄÄN- TELY MONIPUOLISTUVAT Vuoden 2010 aikana Panimoliiton jäsenyritykset käynnisti- Kuluttajien toiveet ja odotukset ovat toimintamme lähtökohta. Tavoitteena on, että tuotteet täyttävät korkeimmat mahdolliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Sinebrychoff on sitoutunut tuotteiden vastuulliseen markkinointiin. vät markkinoinnin itsesääntelyohjeiden päivityksen. Uudet säännöt viimeistellään lausuntojen pohjalta kevään 2011 aikana. Lisäksi Panimoliiton jäsenyritykset ovat sopineet alistavansa TV-mainoksensa Panimoliiton ennakkotarkastukselle. Tavoitteena on, että ennakkotarkastukset aloitetaan syyskaudella Vuonna 2010 emme saaneet mainoksistamme tai muista markkinointitoimistamme viranomaisilta huomautuksia tai kieltoja. Ollessamme epävarmoja viranomaisohjeiden tulkinnasta olemme ennen uuden mainoksen ulostuloa kääntyneet Valviran puoleen. Vuoropuhelu Valviran kanssa sekä sen meille antamat neuvot ovat olleet meille arvokkaita. Keväällä 2010 järjestimme markkinointihenkilöstöllemme koulutusta vastuullisesta markkinoinnista ja Carlsbergin mainontaohjeista. Vuonna 2011 koulutamme kolmen käyttämämme mainostoimiston henkilöstöä. Kerromme alkoholituotteiden pakkaustiedoissa juoman energiamäärän. Tuotteiden kaikki ravintotiedot löytyvät sivuilta Emme markkinoi virvoitus- ja energiajuomia alle 15-vuotiaille. Olemme sitoutuneet virvoitusjuomien vastuullisen mainonnan ja markkinoinnin sääntöi- hin, jotka on laatinut Euroopan virvoitusjuomajärjestö Unesda. Lisätietoja LAATU JA ELINTARVIKE- TURVALLISUUS Sinebrychoffin laatu- ja ympäristöjohtamisen sertifikaatit uusittiin vuonna Saimme viime vuonna myös ISO ja PAS220-sertifikaatit Coca- Cola Companyn tuotteiden valmistusta ja varastointia varten. Tuotteiden turvallisuutta valvomme omavalvontasuunnitelman mukaisissa kriittisissä tarkkailupisteissä (HACCP). Noudatamme myös Carlsbergin, Coca-Colan ja Orangina Schweppesin laatupolitiikkojen periaatteita. Oluita, virvoitusjuomia ja muita juomiamme maistetaan jopa neljä kertaa valmistusprosessin aikana. Aistinvaraisen maistamisen lisäksi teemme kemiallisia ja mikrobiologisia mittauksia useassa eri juomanvalmistusvaiheessa. Tuotteiden mahdollisista takaisinvedoista elintarviketurvallisuussyistä tiedotamme kuluttajille julkisissa tiedotusvälineissä. Vuonna 2010 ei jouduttu tekemään yhtään takaisinvetoa. Päivittäismaistamisen lisäksi Sinebrychoffilla on kaksi maku- raatia, olut- ja siideriraati ja virvoitusjuomaraati, joihin kuuluu yhteensä noin 35 henkilöä Tuotannosta, Markkinoinnista ja Myynnistä. Raadin jäsenet ovat maistamiseen koulutettuja. Kumpikin raati kokoontuu kahdesti viikossa: raadin jäsenten tehtävänä on tunnistaa ja luonnehtia mahdollisia virhemakuja. Olutraadin suorituksia seurataan Carlsbergin sisäisessä järjestelmässä, virvoitusjuomaraadin Sinebrychoffin omassa maistamisjärjestelmässä. Kuluttajavalitusten määrä vuodesta 2009 vuoteen 2010 laski absoluuttisesti (3629 kpl > 2770 kpl) ja suhteellisesti (4,7 kpl/milj. > 4,0 kpl/milj.). Vuodesta 2008 alkanut laskeva trendi johtuu muun muassa kierrätysmuovipullojen käyttöönotosta ja tölkin suosion kasvusta. 22 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 23

13 KOHTUUKÄYTTÖÄ ASIAKKAIDEN KANSSA Sinebrychoffin tavoitteena on kehittää oluen ja muiden panimojuomien käyttöä ruuanlaitossa ja ruokailussa. Työtä tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa muun muassa kouluttamalla henkilöstöä sekä viestimällä oluen ja ruuan onnistuneesta liitosta yhtiön verkkosivuilla ja muissa medioissa, myös Facebookissa. Juomien pakkaukset ovat lähes täysin kierrätettäviä, mikä on erinomainen asia. Samoin kuin se, että myyntiedustajat tiedostavat kierrätettävyyden merkityksen. Ravintolat ovat varastotiloiltaan pieniä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että voimme antaa tyhjät pakkaukset jakeluyrittäjän poisvietäviksi. Piia Virtanen työskentelee ravintolapäällikkönä HOK-Elannon pari vuotta sitten avaamassa Memphis Kampissa Helsingin ydinkeskustassa. Ravintolassa on myynnissä laaja valikoima Sinebrychoffin tuotteita. Piia Virtanen pitää hyvänä, että Sinebrychoffin myyntiedustajat esittelevät aina myös alkoholittomia tuotteita. Ne ovat ravintolalle tärkeitä, sillä Memphis Kamppi on myös nuorten suosiossa. - Myyntiedustajat kunnioittavat osaamistamme, mitä arvostan erityisesti. Me tunnemme meille tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa. Piia Virtanen osallistui Sinebrychoffin järjestämään olutkoulutukseen ensimmäisen kerran muutamia vuosia sitten. Täksi kevääksi on suunnitteilla toinen koulutus. - Pidämme Memphisissä aika ajoin olut ja ruoka -teemakuukausia. Olen oppinut sinebrychoffilaisilta, miten kausioluita voi tuoda esiin ruokalistojen vaihtuessa. Varsinainen ruokalista tulee Memphis-ketjulta, joten siihen nouseviin tuotteisiin en pysty vaikuttamaan. Omat kampanjat ovat asia erikseen, Piia Virtanen kertoo ja jatkaa: - Kiinnitämme Memphisissä erityistä huomiota oluen oikeaan tarjoiluun, sillä kauniisti tarjoiltu juoma on kuin kauniisti katettu pöytä ja kertoo jalon juoman arvostuksesta. Piia Virtasen mielestä oluen ja ruuan yhdistäminen viestii kohtuukäytöstä ja muokkaa suomalaista juomakulttuuria. Viime vuosina juomakulttuuri onkin hänen mielestään edennyt hyvään suuntaan. Hänellä on perspektiiviä arvioida kehitystä, sillä hän ollut HOK-Elannon palveluksessa 13 vuotta, mistä kuusi vuotta ravintolapäällikkönä. 24 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 25

14 PAIKALLISYHTEISÖTYÖ Sinebrychoffia kannustaa ja jopa velvoittaa yhtiön historia: sen perustajat harjoittivat laajamittaista hyväntekeväisyyttä ja olivat taiteen ja kulttuurin ystäviä. Paikallisyhteisötyö kantaa tätä perinnettä. TUKEA WALKERS- NUORISOTYÖLLE Sinebrychoff on tukenut Aseman Lapset ry:n Walkers-nuorisotyötä vuodesta Vuoden 2010 loppuun mennessä yhtiön tuki järjestölle oli yhteensä euroa. Rahan lisäksi on lahjoitettu virvoitusjuomia kaikkiaan eurolla. Vuonna 2010 Sinebrychoff tuki Walkers-toimintaa eurolla. Lisäksi lahjoitettiin juomia euron arvosta. Aseman Lapset käytti osan saamastaan lahjoituksesta valtakunnallisen, alun perin Sinebrychoffin tuella luodun ABC-koulutusohjelman ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä koulutusmateriaalien uudistamiseen. Uusille vapaaehtoistoimijoille tarkoitetut A-tason perehdytyskoulutukset järjestettiin Walkers-paikkakunnittain, joita on yhteensä 13. Koulutuksiin osallistui noin sata henkilöä. Valtakunnalliseen B-tason jatkokoulutukseen osallistui seitsemän ja Walkerstoimintavastaavien C-tason koulutukseen kuusi osanottajaa. Syksyllä 2008 aloitettua Nuoruuden Veteraanit -rekrytointikampanjaa jatkettiin myös viime vuonna. Kampanjan avulla toimintaan saatiin mukaan noin 70 uutta vapaaehtoistyöntekijää, jotka kaikki osallistuivat Walkers-vapaaehtoiskoulutukseen vuoden 2010 aikana. Kampanjaan liittyi Anna aikaa -keräys, jossa ihmisiltä kerättiin aikaa nuorten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön. Helsingissä aikaa kertyi yli 6000 tuntia muutamassa tunnissa. Kampanja jatkuu vuonna 2011, jolloin sillä halutaan tukea Walkers-vapaaehtoisrekrytointia paikallistasolla. HARRASTESTIPENDEJÄ KERAVALAISILLE NUORILLE Sinebrychoff täytti 190 vuotta vuonna 2009 ja halusi osana juhlavuoden tapahtumia tukea sijaintipaikkakuntansa Keravan nuoria. Stipendit julistettiin haettaviksi loppuvuodesta 2009 ja ne maksettiin hakijoille alkuvuonna Uusi hakukierros avattiin loppuvuodesta Jaettava summa nousi noin eurosta euroon. Hakijoita oli yhteensä 125, joista 110 sai stipendin. Sinebrychoff valitsi stipendinsaajat yhdessä Keravan kaupungin edustajien kanssa. Valintaperusteina olivat lapsen ja perheen elämäntilanne sekä taloudelliset resurssit. Stipendejä myönnettiin liikunta-, musiikki- ja kuvataideharrastuksiin. TAIDEMUSEON JULKAISUTOIMINTA Helsingissä sijaitseva Sinebrychoffin taidemuseo on osa Valtion taidemuseota ja Suomen ainoa vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen erikoistunut museo. Fanny ja Paul Sinebrychoffin huomattava taidelahjoitus Suomen valtiolle vuonna 1921 muodostaa museon kokoelmien rungon. Sinebrychoff on tukenut museon toimintaa vuoden 2010 loppuun mennessä yhteensä noin eurolla. Vuoden 2010 tuki oli euroa. Osa rahoista käytettiin Sinebrychoffit-kirjan julkaisemiseen ja osa vuonna 2011 julkaistavan, taidemuseon kokoelmia esittelevän kirjan tuotantokuluihin. Vuoden 2011 tuki on tarkoitus käyttää kokoelmakirjan painatuskuluihin sekä verkkojulkaisun tuottamiseen. TYÖTÄ VAIKEASTI TYÖLLISTYVILLE Sinebrychoffin logistiikkatoiminto jatkoi vuonna 2009 aloittamaansa alihankintayhteistyötä pakkauspalveluja ja työvoiman vuokrausta harjoittavan Lubor Oy:n kanssa. Lubor on sosiaalinen yritys, joka tarjoaa työtä myös vaikeasti työllistyville. Vuonna 2010 alihankinnat koskivat erilaisia manuaalisia pakkausprojekteja, kuten tuotteiden uudelleen pakkausta ja myyntitelineiden kokoamista vähittäiskauppoja varten. Sinebrychoffin toimeksiantojen työllistävä vaikutus Luborin kautta oli yhteenlaskettuna neljä ihmistä vuoden ajaksi. VAPAAEHTOISENA WALKERSISSA Vuonna 2010 Aseman Lapset käynnisti vuotiaille nuorille suunnatun D-tason vapaaehtoiskoulutuksen kehittämisen. Tähän asti vapaaehtoiskoulutukseen ja -toimintaan on vaadittu 18 vuoden ikä. Pilottiryhmään osallistui seitsemän nuorta, heistä yhtenä 15-vuotias helsinkiläinen Tiuhti Harju. - Tunsin Walkers-toimintaa entuudestaan ja olen kiinnostunut nuorisotyöstä, siksi halusin mukaan koulutukseen. Ala kiinnostaa jopa niin paljon, että hain kevään yhteishaussa nuoriso-ohjaajakoulutukseen Kanneljärven Opistoon, Tiuhti kertoo. Vapaaehtoiskoulutuksessa perehdyttiin Walkers-kahvilan toimintaan, kassatyöskentelyyn ja YHTEISKUNNALLINEN VERKOTTUMINEN Sinebrychoff on muun muassa Elintarviketeollisuusliiton, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton, Mainostajien liiton ja Keskuskauppakamarin jäsen. Yhtiö on edustettuna seuraavissa Elintarviketeollisuusliiton toimikunnissa: Kaupallinen toimikunta Lainsäädäntötoimikunta Logistiikkatoimikunta Tutkimustoimikunta Työmarkkinatoimikunta Viestintätoimikunta Sinebrychoffin toimitusjohtaja on Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja. Yhtiö on lisäksi edustettuna liiton toimikunnissa ja työryhmissä. asiakaspalveluun eli siihen, miten kahvilassa oleilevia nuoria kannattaa lähestyä. - Vapaaehtoiset aikuiset katsovat, että kahvilan asiakkaat käyttäytyvät kunnolla. Meidän nuorten tehtävänä on lähestyä yksin olevia nuoria ja pitää heille seuraa, mikäli he niin toivovat. Tiuhtin mielestä vapaaehtoistoiminnassa parasta on kanssakäyminen ihmisten kanssa. Haastavinta on lähestyä kahvilassa oleilevia asiakkaita ja saada heihin kontakti luontevalla tavalla. Mieluista on Walkerstoiminnan markkinointi: nuorten vapaaehtoisten tehtävänä on houkutella lisää nuoria asiakkaita kahvilaan. 26 Kansalainen Sinebrychoff Kansalainen Sinebrychoff 27

15 Julkaisija Oy Sinebrychoff Ab Lisätietoja Marja-Liisa Weckström, Puhelin (09) Tekijät Sinebrychoffin viestintä Sari Kuvaja Suunnittelutoimisto Taivas Valokuvat Kimmo Syväri Painopaikka Kirjapaino Uusimaa Paperi Munken Polar

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 Sisältö YLEISTÄ Pääjohtajan katsaus Konserni lyhyesti YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka GMO-politiikka Eläinkokeista Päämäärät Johtaminen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

PAVUSTA KUPPIIN VASTUULLISEN YRITYSTOIMINNAN RAPORTTI 2006

PAVUSTA KUPPIIN VASTUULLISEN YRITYSTOIMINNAN RAPORTTI 2006 1 PAVUSTA KUPPIIN VASTUULLISEN YRITYSTOIMINNAN RAPORTTI 2006 2 Sisältö Pääkirjoitus Vastuullisen yritystoiminnan raportti 2006 3 4 Keskeiset tulokset ja tavoitteet 6 Taloudellinen vastuu 9 Sosiaalinen

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Raportti 2012 1 (32) Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Edistämme muutosta markkinoillamme suosimalla vastuullisia valintoja Tikkurila tarjoaa strategiansa mukaisesti

Lisätiedot

Parhaita makuhetkiä.

Parhaita makuhetkiä. 2012 Parhaita makuhetkiä. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Leijona lyhyesti 3. Liiketoiminta ja palvelut 4. Asiakastyytyväisyys 5. Henkilöstö 6. Ympäristö 7. Hankinta

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com Vuosikertomus 2011 www.altiacorporation.com 2 3 Altia vuosikertomus 2011 WE THINK AHEAD _Sisältö 04 Altian vuosi 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Arvoa kolmessa aallossa 14 Kansallisjuomien kertomaa 16 32

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

28 Ympäristövaikutukset

28 Ympäristövaikutukset 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Vastuullisuus 3 Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen 28 Ympäristövaikutukset Hankinnat ja raaka-aineet Suunnittelu ja tuotekehitys Tuotannon energiatehokkuus Päästöt

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot