2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä"

Transkriptio

1 Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja

2 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen toimitusjohtajan, Sakari Suontakan työn ansioista hyvin hoidettu ja vaikutusvaltainen yritys. Kymppivoima Hankinnan vahvuus ovat pitkälle hiotut toimivat prosessit ja asiakkailta saamamme luottamus. Siirryin toimitusjohtajaksi Sakari Suontakan jäätyä eläkkeelle takanani kahdeksan vuoden kokemus Kymppivoima Oy:n tuotantopäällikön tehtävistä. Viimeisten kuluneiden vuosien aikana toimintaympäristö on huomioideni mukaan muuttunut rajusti. EU:ssa ja kansallisella tasolla on käynnissä poliittisia keskusteluita, joiden sävy on herättänyt aidon huolen siitä, onko Suomen energiatuotannon huoltovarmuus riittävällä tasolla myös tulevaisuudessa. Kymppivoima Hankinta on ottanut edunvalvonnassaan pääteemaksi Suomen huoltovarmuuden, aina sähköntuotannon polttoainehuolloista tuotannon huoltovarmuuden kautta sähkönjakeluun saakka. Vuosi 2012 oli poikkeuksien vuosi Kun vuosi 2012 alkoi, Norjan vesialtaat olivat täynnä ja tuotantonäkymät olivat 20 TWh normaalivuotta suuremmat. Vuoden loppuun mennessä altaat olivat tyhjiä ja vastaava tuotantonäkymä oli 10 TWh normaalia alempana. Sademäärävaihtelun lisäksi sähkön vienti Keski-Eurooppaan on lisännyt entistä nopeampia vesitilanteiden vaihteluita. Kun vettä on paljon, nousee kysymys, onko tarjolla riittävästi siirtoverkkopasiteettia, mitä pitkin vesisähkö saadaan johdettua Suomeen. Vuoden 2012 osalta siirtokapasiteetin rajallisuus tuli erityisesti esille, Fenno- Skan merikaapeleiden vikaantumisien myötä. Sähkön markkinahinta oli Ruotsissa sama kuin Suomessa vain noin 65 % vuoden 2012 tunneista. Tämän vuoksi Kymppivoima Hankinnan ostama sähkö oli Suomen alueella n. 20 Milj. kalliimpaa. Myös Venäjän sähköntuonnissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2012 Venäjältä tuotiin vain neljännes aikaisemmasta sähkön määrästä. Lisäksi Venäjältä tuodaan sähköä nykyään vain öisin, joten yö- ja päiväsähkön hintaero oli noin kolminkertainen. Tulevaisuuden osalta on odotettavissa, että sähkön vienti voi alkaa Venäjälle jo vuonna 2014 ja tuontimäärät voivat vähetä edelleen. Venäjän tuonnin vuorokauden sisäinen vaihtelu on aiheuttanut suuria haasteita Suomen tehotasapainon hallintaan, ja sitä kautta johtanut sähkön jälkimarkkinakustannusten merkittävään nousuun. Siirtorajoitukset ja tuotannon ja kulutuksen epätasapainotilanteet johtavat ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Näistä aiheutuu haasteita, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia sähkönhankintaan. Tämän takia sähkön hankinta kuluttajille, teollisuudelle ja elinkeinoelämälle muuttuu koko ajan kalliimmaksi. Kymppivoima Hankinnan omistajien vaikeana tehtävänä on perustella asiakkailleen jatkuvat hinnanmuutokset. 2

3 Tulevaisuuden haasteena näemme myös pohjoismaisten sähkömarkkinoiden harmonisoinnin. Vaikka taustaidea on kannatettava: suomalainen sähköyhtiö voi myydä tanskalaiselle sähköyhtiölle sähköä, niin toteutus on huono. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden harmonisointi tulisi vaatimaan massiiviset muutokset kaikilta toimintaprosesseilta, tietojärjestelmiltä sekä hinnoittelulta. Kymppivoima Hankinnan ja muiden alan toimijoiden huolena on, että joudumme tekemään isot investoinnit jokaisen suomalaisen sähkönmyyjän, verkonhaltijan ja muun vastaavan toimijan järjestelmissä, mutta emme viime kädessä hyödy itse mitään investoinneistamme. Muutoksen arvioidaan tapahtuvan jo vuonna Myös tulevat yhteiset eurooppalaiset raportointivelvoitteet tulevat asettamaan toimijoille tarkat säännökset, joiden mukaisesti me markkinaosapuolet joudumme raportoimaan hyvin yksityiskohtaisia tietoja sähkömarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Viranomaisten tavoitteena on valvoa, että markkinoilla ei esiinny sisäpiiritiedon väärinkäyttöä ja markkinoiden käytössä oleva tieto toimitetaan kaikille osapuolille ajantasaisesti, tällä tavoin varmistutaan markkinoiden luotettavuuden säilyminen. Tavoite on sinänsä kannatettava, mutta toimijoiden keskuudessa on huoli lisääntyneen raportoinnin aiheuttamasta lisäkustannuksesta. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa Kymppivoima Hankinnalle uusia vaatimuksia ja mukautumisprosessimme on vielä kesken. Lukuisista muutoksista huolimatta olemme vuonna 2012 onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme erinomaisesti ja menestyneet liiketoiminnassamme asiantuntemuksemme, toimivien ennustemallien ja hyvien prosessiemme avulla. Anders Renvall toimitusjohtaja 3

4 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaate Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat Tilinpäätöksen allekirjoitukset Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Kulunut vuosi oli Kymppivoima Hankinta Oy:n kymmenes toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Katsaus toimintaympäristöön Vuonna 2012 sähkön kulutus Suomessa oli 85,2 TWh, joka on noin 1,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Pohjoismainen vesivarastotilanne vaihteli vuoden aikana rajusti, vuoden alussa varastot olivat historiallisen korkealla + 20 TWh:n tasolla, mutta vuoden viimeisen neljänneksen aikana oltiin jo palauduttu nollatasoon. Nord Pool -sähköpörssin spot-markkinoiden Suomen aluehinta oli 5,4 /MWh systeemihintaa korkeampi, joka nosti suomalaisten sähkönostajien kustannuksia. Fenno-Skan 1 sähkönsiirtoyhteyden vikaantuminen ja Venäjän sähkön tuonnin väheneminen olivat merkittävin syy Suomen korkeaan aluehintaan. Yhtiön hankkiman sähkön määrä eri lähteistä oli noin 7,4 TWh vuoden 2012 aikana. Yhtiön toiminta perustuu tukkusähkömarkkinapalvelujen tuottamiseen asiakkaiden sähköliiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy asiakkaiden fyysisen sähkön hankkimiseen ja hinnan varmistamiseen. Yhtiön liikevaihdosta suurimman osan muodostaa asiakkaille myyty sähkö, jonka asiakkaat ostavat läpinäkyvästi markkinoilla noteerattuun hintaan. Pääliiketoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa omistajayhtiöilleen asiakaslehteä ja muita viestinnän palveluja sekä tuottaa muille Kymppivoimaliiketoimintayhtiöille niiden tarvitsemat hallintopalvelut. Olennaiset tapahtumat Toimintaympäristön muutosnopeus on koko ajan kiihtynyt ja tähän on varauduttu määrätietoisella tietojärjestelmien kehittämisellä, jonka tavoitteena on ollut tehostaa palveluntuotantoa sekä palvella asiakkaita paremmin. Toimintakauden aikana päästiin hyödyntämään uusien järjestelmien mahdollisuuksia ja tarjoamaan asiakkaille huomattavasti laadukkaampaa ja tarkempaa tietoa liiketoiminnasta kuin aikaisemmin. Toiminta tilikaudella Arvio tulevaisuuden kehityksestä Yhtiön asiakaskunta koostuu pitkäaikaisista liikesuhteista kumppaniasiakkaiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhtiön toimintaprosessien kehittämiseen, niin että ne tukevat paremmin asiakkaiden omia keskeisiä liiketoimintaprosesseja. Tavoitteena on tukea asiakkaiden energiakaupan 4

5 liiketoimintaa ja tehostaa ajantasaisen tiedon raportointia. Markkinatilanteen suurten vaihteluiden odotetaan jatkuvan ja tietojärjestelmien avulla pyritään saavuttamaan ketteryyttä näihin muutostilanteisiin. Henkilöstökatsaus Kymppivoima Hankinta Oy: n palveluksessa oli tilikauden lopussa 13 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista henkilöä. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Perttu Rinta (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jorma Korhonen, toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka saakka. DI Anders Renvall toimii yhtiön toimitusjohtajana alkaen. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman & Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. Tilikauden liikevaihto oli 341,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 376,7) ja tulos -0,049 miljoonaa euroa (0,182). Yhtiön liikevaihto on laskenut 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit tilikaudella olivat 0,211 (0,391) miljoonaa euroa, josta pääosan muodostaa yhtiön omaan käyttöön tuleva tietojärjestelmä. Yhtiössä kehitetään sähkökaupan energiatiedon hallintajärjestelmää. Yhtiöllä ei ollut lainaa tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 7,10% (10,07 %). Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku Quick ratio oli 0,22 (0,50) sekä Current ratio 1,03(1,06). Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön vapaa pääoma on ,07 euroa, josta tilikauden tappio on ,86 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,86 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 5

6 TULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,38 Materiaalit ja palvelut , ,91 1) Henkilöstökulut , ,79 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,78 Liiketoiminnan muut kulut , ,77 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,69 3) VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,44 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,44 Tuloverot 0, ,30 4) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,14 6

7 TASELASKELMA Liitetieto Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,91 5) Aineelliset hyödykkeet ) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset 7) Lyhytaikaiset saamiset , ,02 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,20 VASTAAVaa , ,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,79 Tilikauden voitto , ,14 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,93 8) VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma , ,39 9) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 Vastattavaa , ,32 7

8 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,04 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,27 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,22 Saadut korot liiketoiminnasta , ,53 Maksut välittömistä veroista 0, ,30 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,22 Liiketoiminnan satunnaiset erät 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,22 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,78 Investointien rahavirta (B) , ,78 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 0,00 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 RAHAVIRTOJEN MUUTOS (A+B+C) , ,00 RAHAVARAT (1.1) , ,18 RAHAVARAT (31.12) , , , ,00 Tunnusluvut Omavaraisuusaste 7,10% 10,07% Quick ratio 0,22 0,50 Current ratio 1,03 1,06 8

9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Aineettomien hyödykkeiden arvostus Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoaika Liikearvo Aineettomat oikeudet Tietojärjestelmät 10 vuotta 4 vuotta 7 vuotta Aineellisten hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat: Koneet ja kalusto 5 vuotta Eläkemenojen jaksotus Yhtiön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. Johdannaiset Sähköjohdannaisten tulokset kohdistetaan toimitusjaksolle suojauslaskennanperiaatteen mukaisesti. 9

10 TULOSLASKELMAN ja taseen LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,14 Ulkopuoliset palvelut , , , ,91 2. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , , , ,79 Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöt keskimäärin Toimihenkilöt Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Hankinta Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 3. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,53 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,69 4. Verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0, ,30 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 0,00 0,00 0, ,30 10

11 taseen LIITETIEDOT Taseen liitetiedot Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,21 Lisäykset , ,77 Hankintameno , ,98 Kertyneet poistot , ,52 Tilikauden poisto , ,44 Kertyneet poistot , ,96 Kirjanpitoarvo , ,02 Ennakkomaksut Hankintameno , ,03 Lisäykset ,00 302,799,50 Hankintameno , ,53 Kertyneet poistot 1.1 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,53 Liikearvo Hankintameno , ,61 Lisäykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,61 Kertyneet poistot , ,29 Tilikauden poisto , ,96 Kertyneet poistot , ,25 Kirjanpitoarvo , ,36 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , ,85 Lisäykset , ,27 Hankintameno , ,12 Kertyneet poistot , ,81 Tilikauden poisto , ,40 Kertyneet poistot , ,77 Kirjanpitoarvo , ,91 11

12 taseen LIITETIEDOT Taseen liitetiedot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,46 Lisäykset , ,51 Hankintameno , ,97 Kertyneet poistot , ,38 Tilikauden poisto , ,38 Kertyneet poistot , ,76 Kirjanpitoarvo , ,21 7. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,45 Muut saamiset 0,00 32,00 Siirtosaamiset , , , ,02 Siirtosaamiset olennaiset erät Sähkönhankintaan liittyvät , ,98 Verojaksotus , ,79 Muut , ,80 Yhteensä , ,57 8. Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Yhteensä , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,00 Yhteensä , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,99 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,99 Tilikauden voitto , ,14 Oma pääoma yhteensä , ,13 12

13 taseen LIITETIEDOT Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,97 Muut velat , ,23 Siirtovelat , , , ,39 Siirtovelat olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut 242,033, ,16 Sähkökauppaan liittyvät , ,64 Verojaksotukset ,66 Muut , ,73 Yhteensä , ,19 Muut liitetiedot Johdannaisvastuut Sähköjohdannaiset Sähkötermiinit brutto (TWh) 0,00 8,00 Nimellisarvo brutto (1000 euroa) 0, ,65 Käypä arvo (1000 euroa) 0, ,40 Päästöjohdannaiset Sopimukset brutto (1000 euroa) 2 560, ,35 Käypä arvo (1000 euroa) , ,80 Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Johdannaisia käytetään pääasiassa sähkön hintamuutoksia vastaan suojautumisessa. Johdannaistulokset kirjataan tulosvaikutteisesti toimituskaudelle. 13

14 Tilikaudella käytety kirjanpitokirjat KIRJANPITOKIRJAT TOSITELAJIT Päiväkirja atk-tulosteena Myyntilaskut paperitositteina Pääkirja atk-tulosteena Ostolaskut paperitositteina Tasekirja sidottuna Suoritustositteet paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2013 Perttu Rinta, puheenjohtaja Jorma Korhonen Timo Pylvänen Anders Renvall, toimitusjohtaja Kari Rämö Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2013 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Matti Pettersson KHT 14

15 Kymppivoima Hankinta Oy, Töölönkatu 4, PL 29, Helsinki 15

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELSINGIN ENERGIA Tilinpäätös 2013 00090 HELEN (09) 6171 Y-tunnus: 0201256-6 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot