KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010"

Transkriptio

1 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA

2 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden onnistumiseen ja epäonnistumiseen ja johtivat strategisiin muutoksiin kilpailukentässä. Kymppivoima Hankinta Oy ja sen palveluja käyttävät asiakkaat menestyivät hyvin energiamarkkinoiden muutoksissa vuonna Liikevaihtomme ylitti ensimmäisen kerran historiamme aikana 500 miljoonaa euroa ja päätyi lähes 550 miljoonaan euroon. Tämä on tulosta pitkäjänteisestä panostuksesta osaamisemme ja prosessiemme jatkuvaan kehittämiseen. Suurin kiitos kuuluu tietysti asiakkaillemme ja heidän luottamukselleen. hyvää tulosta äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa Kalenterivuoteen mahtui peräti kaksi ankaraa talvea. Sähkönkulutuksen huiput nousivat osakkaiden alueilla lähes megawattiin. Helmi maaliskuussa 2010 laskennallinen vesi- ja lumivarasto laski ennätyksellisen alas. Vaikka olosuhteet korjaantuivat välillä hiukan, normaaleihin vesivarastoihin ei ollut ehditty palata, kun marraskuussa alkoi uusi kylmä ja kuiva trendi. Äärikuiva tilanne nosti sähkön hinnat hyvin korkeiksi niin spot- kuin johdannaismarkkinoilla. Vielä joulun tienoilla uhka näytti niin suurelta, että jouduttiin miettimään, kuinka tästä talvesta ylipäätään selvitään. Sadannan ja kylmyyden lisäksi haasteellisia tilanteita on riittänyt muutenkin. Tiettyjen öljyntuottajamaiden poliittinen epävakaus on viime vuoden lopulta lähtien nostanut öljyn ja sen imussa myös hiilen ja kaasun hintaa. Myös Japanin katastrofi vaikuttaa polttoaineiden hintoihin. Lisäksi Saksa on reagoinut voimakkaasti Japanin tapahtumiin ja on sulkemassa ainakin joksikin aikaa vanhoja ydinvoimalaitoksia, ja sähköntuotannon kapasiteetti laskee ehkä muuallakin Euroopassa. Tämä vaikuttaa suoraan omiin markkinoihimme. Kuvatun kaltaiset äärimmäiset olosuhteet testaavat toimintaprosessien ja riskienhallinnan laatua. Kymppivoima Hankinta selvisi vaikeasta vuodesta hyvin arvosanoin. Onnistumisia fyysisessä kaupankäynnissä Kymppivoima Hankinta toimii tukkumarkkinoilla monipuolisesti. Esimerkiksi pohjoismaisesta sähköpörssistä (Nord Pool) ostimme vuonna 2010 fyysistä sähköä lähes 4 terawattituntia. Olemme hioneet fyysisen kaupankäynnin prosesseja 2

3 vuosikausia. Nyt työ kantoi erityisen hyvää satoa: onnistuimme niin ennusteiden laatimisessa kuin markkinanäkemyksessämme. Saavutimme tasesähkön kustannuksissa huomattavan alhaisen tason (890 K ) ja yksikkökustannuksen (0,12 /MWh), vaikka tasesähkömarkkina oli historian haasteellisin. Tuotimme kumppaniasiakkaillemme hyvää taloudellista tulosta myös optimoimalla aktiivisesti heidän sähköntuotantokapasiteettiaan, tavoitteena edistää järjestelmän toimivuutta ja saada kapasiteetista kaikki irti. Asiakkaiden sähköliiketoiminnan tuloksia varmistamassa Tuloksenvarmistuspalvelu on meille toinen tärkeä tuloksentekoalue fyysisen sähkön rinnalla. Asiakkaidemme sähköliiketoiminta oli vuonna 2010 varsin tuloksellista, ja he ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Vaikka asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset ovat aina olleet hyvät, ne nousivat nyt edellisestä vuodesta merkittävästi, erinomaiselle tasolle. Kymppivoima Hankinnassa on meneillään useamman vuoden kestävä energiatiedon hallinnan kehittämisprojekti, jossa viedään yhtiön taloudelliset ja energiamääräiset tietovirrat tietokantapohjaisiin järjestelmiin. Niiden tuottamat raportit ja ennusteet on sähköntuotannon osalta jo saatu asiakkaidemme käyttöön. Järjestelmän avulla pystymme laskemaan toimintaympäristön kulloisetkin vaikutukset tuotantolaitosten optimaaliseen käyttöön. Muutokset päivitetään joka päivä ottaen huomioon markkinahintojen ja energiatarpeen muutokset. Nopea ja luotettava informaatio varmistaa mahdollisuuden myös reagoida nopeasti mikä parantaa huomattavasti kykyä operoida tuotantolaitoksilla. Järjestelmäkehityksen lisäksi olemme vahvistaneet henkilöresurssejamme: taloon on tullut uusia osaajia järjestelmäkehitykseen, talouteen sekä liiketoimintaprosesseihin. Koko osaamisemme asiakkaiden eduksi Kymppivoima Hankinta toimii strategiansa mukaisesti keskittymällä edistämään asiakkaidensa liiketoimintaprosesseja. Tukkusähkön ostamisessa toimimme asiakkaan hankintaosastona, ja henkilöstömme ymmärtää liiketoimia tehdessään olevansa asiakkaan asialla. Toimintamalli ja transaktiot ovat täysin läpinäkyviä, ja asiakas maksaa meille vain palvelumaksut. Tärkein tavoitteemme on edistää asiakkaidemme tuloksentekokykyä. Siinä onnistuimme myös vuonna 2010 ja tällä kertaa erittäin hyvin. 3

4 KYMppivOiMA hankinta OY:n hallitus Timo Pylvänen puheenjohtaja Jorma Korhonen Perttu Rinta Kari Rämö Sakari Suontaka toimitusjohtaja 4

5 SiSäLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 TULOSLASKELMA 7 TASE 8 RAHOITUSLASKELMA 9 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 15 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 15 hallituksen TOiMinTAKErTOMUS Tilikausi Kulunut vuosi oli Kymppivoima hankinta Oy:n kahdeksas toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on helsinki. Katsaus toimintaympäristöön Vuonna 2010 talous kääntyi nousuun, talvikausina oli keskimääräistä kylmempää ja sähkön käyttö Suomessa nousi lähes 8 %. Nord Pool -sähköpörssin spot-markkinoiden Suomen aluehinnan vuosikeskiarvo oli 57 /MWh, joka oli peräti 53 % korkeampi kuin vuonna Markkinahinnan nousuun vaikuttivat kysynnän ohella erittäin kuiva pohjoismainen vesitilanne sekä polttoainekustannusten nousu. Kymppivoiman sähkön toimitus asiakkaille kasvoi 7,3 %. Toiminta tilikaudella Yhtiön toiminta perustuu tukkusähkömarkkinapalvelujen tuottamiseen asiakkaiden sähköliiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy asiakkaiden fyysisen sähkön hankkimiseen ja hinnan varmistamiseen. Yhtiön liikevaihdosta suurimman osan muodostaa asiakkaille myyty sähkö, jonka asiakkaat ostavat läpinäkyvästi markkinoilla noteerattuun hintaan. Pääliiketoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa omistajayhtiöilleen asiakaslehteä ja muita viestinnän palveluja sekä tuottaa muille Kymppivoima-liiketoimintayhtiöille niiden tarvitsemat toimitusjohtaja-, toimisto- ja taloushallinnon palvelut. Olennaiset tapahtumat Markkinahintojen ja kuormatasojen suuret vaihtelut korostivat sähkönhankinnan ja riskienhallinnan onnistumisen tärkeyttä. Tällaisessa toimintaympäristössä korostui myös yhtiön kyky pitää asiakkaiden hankintakustannus- ja tulosennuste ajan tasalla. Toimintaympäristön muutosnopeus on koko ajan kiihtynyt ja tähän on varauduttu jatkuvalla ja määrätietoisella tietojärjestelmien kehittämisellä, jonka tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa palveluntuotantoa sekä vähentää henkilöriippuvuutta. Arvio tulevaisuuden kehityksestä Yhtiön asiakaskunta koostuu pitkäaikaisista liikesuhteista kumppaniasiakkaiden kanssa. Erityistä huomiota kohdistetaan yhtiön toimintaprosessien vakiointiin ja prosessien sitomiseen yhä lähemmin asiakkaiden omien keskeisten liiketoimintaprosessien kanssa. Tavoitteena on tukea asiakkaiden energiakaupan liiketoimintaa ja tehostaa ajantasaisen tiedon raportointia. Markkinatilanteen suurten vaihteluiden odotetaan jatkuvan ja tietojärjestelmien kehittämisen myötä pyritään saavuttamaan ketteryyttä näihin muutostilanteisiin. 5

6 henkilöstökatsaus Kymppivoima Hankinta Oy: n palveluksessa vakinaisesti oli tilikauden lopussa 12 henkilöä. Tilikauden päättymisen jälkeen on palkattu kaksi henkilöä lisää. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Tilikauden liikevaihto oli 546,54 (edellisenä vuonna 346,47) miljoonaa euroa ja tulos 0,329 (1,08) miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto on noussut 57,7% edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit tilikaudella olivat 0,55 (0,31) miljoonaa euroa, josta pääosan muodostaa yhtiön omaan käyttöön tuleva tietojärjestelmä. Yhtiössä kehitetään sähkökaupan energiatiedon hallintajärjestelmää. Yhtiöllä ei ollut lainaa tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 5,61 (9,64) %. Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku Quick ratio oli 0,54 (0,26) sekä Current ratio 1,04 (1,1). Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Timo Pylvänen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jorma Korhonen, toimitusjohtaja Perttu Rinta ja sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman & Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön vapaa pääoma on ,79 euroa, josta tilikauden voitto on ,45. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 20 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa ja loppuosa tilikauden voitosta ,45 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille. 6

7 TULOSLASKELMA e Liitetieto Liikevaihto , ,77 Materiaalit ja palvelut , ,82 1) Henkilöstökulut , ,76 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,46 Liiketoiminnan muut kulut , ,80 Liikevoitto (-tappio) , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut , ,06 3) Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,87 Satunnaiset erät 0, ,64 4) Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,51 Tuloverot , ,30 5) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,21 7

8 TASELASKELMA e Liitetieto vastaavaa pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,80 6) Aineelliset hyödykkeet , ,82 7) pysyvät vastaavat YhTEEnSä , ,62 vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 vaihtuvat vastaavat YhTEEnSä , ,13 vastaavaa , ,75 e vastattavaa OMA pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,13 Tilikauden voitto , ,21 OMA pääoma YhTEEnSä , ,34 9) vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , ,41 10) vieras pääoma YhTEEnSä , ,41 vastattavaa , ,75 8

9 rahoituslaskelma e Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,38 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,55 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,51 Saadut korot liiketoiminnasta , ,90 Maksut välittömistä veroista , ,26 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,04 Liiketoiminnan satunnaiset erät 0, ,64 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,40 investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,54 investointien rahavirta (B) , ,54 rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 0, ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,20 rahoituksen rahavirta (C) , ,20 Rahavirtojen muutos (A+B+C) , ,14 Rahavarat (1.1.) , ,81 Rahavarat (31.12.) , , , ,14 TUnnUSLUvUT Omavaraisuusaste 5,61 % 9,64 % Quick ratio 0,54 0,26 Current ratio 1,04 1,09 9

10 TiLinpääTöKSEn LAADinTApEriAATTEET Aineettomien hyödykkeiden arvostus Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoaika: Liikearvo Aineettomat oikeudet 10 vuotta 4 vuotta Aineellisten hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat: Koneet ja kalusto 5 vuotta Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat kustannukset. Vaihto-omaisuuden arvo on hankintahinta tai sitä alhaisempi todennäköinen myyntihinta. Eläkemenojen jaksotus Yhtiön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. johdannaiset Sähköjohdannaisten tulokset kohdistetaan toimitusjaksolle suojauslaskennanperiaatteen mukaisesti. 10

11 TULOSLASKELMAn ja TASEEn LiiTETiEDOT TULOSLASKELMAn LiiTETiEDOT e e 1. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,02 Ulkopuoliset palvelut , , , ,82 2. henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , , , ,76 Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöt keskimäärin Toimihenkilöt Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Hankinta Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 3. rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,45 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,06 4. Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0, ,64 0, ,64 Edellisen tilikauden Satunnaiset erät muodostuvat Kymppivoima Myynti Oy:n ja Kymppivoima Kymppi Oy:n sulautumisista johtuvista fuusiovoitoista. 5. verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,30 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 3 290,47 0, , ,30 11

12 TASEEn LiiTETiEDOT TASEEn LiiTETiEDOT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,21 Lisäykset , ,04 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,25 Tilikauden poisto , ,75 Kertyneet poistot , ,08 Kirjanpitoarvo , ,42 Ennakkomaksut Hankintameno , ,64 Lisäykset , ,46 Hankintameno , ,10 Kirjanpitoarvo , ,10 Liikearvo Hankintameno ,28 0,00 Lisäykset 0, ,61 Hankintameno , ,61 Tilikauden poisto ,96-833,33 Kertyneet poistot ,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,28 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , ,85 Lisäykset , ,11 Hankintameno , ,96 Tilikauden poisto , ,08 Kertyneet poistot , ,08 Kirjanpitoarvo , ,80 12

13 Taseen liitetiedot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,92 Lisäykset , ,43 Hankintameno , ,35 Tilikauden poisto , ,38 Kertyneet poistot , ,15 Kirjanpitoarvo , ,82 8. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset ,06 0,00 Siirtosaamiset , , , ,46 Siirtosaamiset olennaiset erät Sähkönhankintaan liittyvät , ,96 Verojaksotus ,79 Muut , ,42 Yhteensä , ,38 9. Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Yhteensä , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,00 Emissiovoitto (ylikurssi) 0,00 0,00 Yhteensä , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,33 Osingon jako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,33 Tilikauden voitto , ,21 Oma pääoma yhteensä , ,54 13

14 Taseen liitetiedot Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,16 Muut velat , ,86 Siirtovelat , , , ,37 Siirtovelat olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut , ,80 Sähkökauppaan liittyvät , ,16 Verojaksotukset 0, ,47 Muut 5 426, ,92 Yhteensä , ,35 14

15 MUUT LiiTETiEDOT johdannaisvastuut Sähköjohdannaiset Sähkötermiinit brutto (TWh) 9,92 8,97 Nimellisarvo brutto (1000 euroa) , ,00 Käypä arvo (1000 euroa) , ,00 Päästöjohdannaiset Sopimukset brutto (1000 euroa) , ,00 Käypä arvo (1000 euroa) , ,00 Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Johdannaisia käytetään pääasiassa sähkön hintamuutoksia vastaan suojautumisessa. Johdannaistulokset kirjataan tulosvaikutteisesti toimituskaudelle. TiLiKAUDELLA KäYTETYT KirjAnpiTOKirjAT KirjAnpiTOKirjAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSiTELAjiT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina TiLinpääTöKSEn ja TOiMinTAKErTOMUKSEn ALLEKirjOiTUKSET Helsingissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 Timo Pylvänen, puheenjohtaja Jorma Korhonen Perttu Rinta Kari Rämö Sakari Suontaka, toimitusjohtaja TiLinpääTöSMErKinTä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 20. päivänä huhtikuuta 2011 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-Yhteisö Matti Pettersson, KHT 15

16 Kymppivoima hankinta Oy Töölönkatu 4, pl 29, helsinki

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 1 (62) FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 2 (62) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3 Tunnusluvut 13 Hallituksen voitonjakoehdotus 15 2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot