HANKESUUNNITELMARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMARAPORTTI"

Transkriptio

1 Keuruun kaupunki PL Keuruu JUKOJÄRVEN ALA-ASTE HANKESUUNNITELMARAPORTTI

2 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 4 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) LÄHTÖKOHTA OPETUSSUUNNITELMA JA KOULUN PAINOTUKSET PEDAGOGISET TAVOITTEET JUKOJÄRVEN KOULUN, NYKYTILANNE JA TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT TILAVAATIMUKSET PERUSOPETUSTILAT ELI KOTILUOKAT JA ESIOPETUKSEN TILAT AINELUOKAT OPETTAJIEN JA MUUN HENKILÖKUNNAN TILAT HENKILÖSTÖ JA OPPILASMÄÄRÄT 8 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA RAKENNUS- JA SIJAINTIPAIKKA RAKENNUS- JA LVIS TEKNIIKKA RAKENNUSTEKNIIKKA, YLEISTÄ LVISA-TEKNIIKKA, YLEISTÄ TEHDYT JA TEHTÄVÄT SELVITYKSET SUUNNITTELIJAVALINNAT RAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS LAAJUUSTAVOITTEET KOULU KUSTANNUSTAVOITTEET PERUSKORJAUS UUDISRAKENNUS PURKUKUSTANNUS YLLÄPITOKUSTANNUKSET KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN VUOSILLE RAHOITUSJÄRJESTELYT LAATUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET YLEISET LAATUTASON MÄÄRITYKSET SISÄILMATAVOITTEET LAADUNVARMISTUS MENETTELY HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO HANKKEEN AIKATAULU... 13

3 3(13) LIITTEET Liite 1, Oppilasmääräennuste Liite 2, Osayleiskaava ja kaavamääräykset, Keuruun kaupunki Liite 3, Jukojärven ala-asteen vanhan koulurakennuksen asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset Liite 4, Korjattavuuden toimenpide-ehdotus, Vahanen Oy ( ) Liite 5, Uudiskoulun ryhmäkoot ja viikkotunnit sekä tilaohjelma ) Liite 6, Jukojärven ala-aste, uudiskoulun tontinkäyttösuunnitelma (sjoitusvaihtoehdot 1-3), tilakaaviot ja massoittelumalli Liite 7, Peruskorjaus, kustannukset Liite 8, Uudisrakennus, kustannukset

4 4(13) 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Keuruun Jukojärven koulurakennuksen hankesuunnitteluun on perustettu työryhmä. Työryhmään nimettiin Keuruulla pidetyssä 1. suunnittelukokouksessa alla mainitut tilaajapuolenhenkilöt sekä suunnittelutarjouskilpailun perusteella valitusta arkkitehtitoimistosta nimetyt henkilöt. Suunnittelun tämän väliraporttivaiheen vastuuhenkilönä toimi Tapio Montonen. Tilaajapuolelta suunnitteluryhmässä toimivat: Tapio Montonen Kerttu Ruhanen Myllykangas Nina Hannu Pohjonen Matti Kanko tekninen johtaja sivistysjohtaja vt. rehtori kiinteistöpäällikkö rakennuttajapäällikkö Suunnittelutoimistosta suunnitteluryhmässä toimivat: Tommi Luukkonen tj (RA, Ps) Jarkko Kontinen projektipäällikkö (arkkitehti SAFA) Tero Wéman hankesuunnittelija (arkkitehti SAFA ) Hankesuunnittelutyöryhmän lisäksi teknisiä selvityksiä ovat laatineet seuraavat tahot: HP Crea Oy/ Heikki Peltonen (Kustannusarviot peruskorjauksesta ja uudisrakennuksesta sekä erillishinta-arvio purkukustannuksista) Vahanen Oy (Jukojärven koulun toimenpide-ehdotus, korjattavuus ) 1.1. Yhdyshenkilöiden yhteystiedot Rakennuttaja: KEURUUN KAUPUNKI PL Keuruu p. vaihde , fax Keuruun kaupunki/ Tekninen toimi Tapio Montonen, tekninen johtaja p sähköposti: Keuruun kaupunki / Tekninen toimi Matti Kanko, rakennuttajapäällikkö p. sähköposti: Keuruun kaupunki / Tilapavelu Hannu Pohjonen, kiinteistöpäällikkö p sähköposti:

5 5(13) Käyttäjä: Keuruun kaupunki / Sivistystoimi Kerttu Ruhanen, sivistysjohtaja p sähköposti: Keuruun kaupunki / Jukojärven koulu Myllykangas Nina, vt. rehtori p sähköposti: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 24, JYVÄSKYLÄ p Jarkko Kontinen, projektipäällikkö p sähköposti: Tero Wéman, arkkitehtisuunnittelija p sähköposti:

6 6(13) 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) 2.1. Lähtökohta Jukojärven koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Syksyllä 2011 nykyisessä koulurakennuksessa todettiin kosteus- ja lahovaurio, jonka vuoksi koulu siirrettiin väistötiloihin. Vahanen Oy on laatinut syksyllä päivätyn korjattavuusselvityksen olemassa olevan koulun korjaamiseksi. Selvitystyö on ollut hankesuunnitelman yhtenä lähtötietona. Peruskorjauksen vaihtoehtona on tutkittu uudisrakentamisen mahdollisuus. Oppilasennusteen mukaan opetustoimintaa varten tarvitaan tilat n. 30 oppilaalle esiopetuksen ja perusopetusluokkien 1-6 oppilaille, joista muodostetaan kaksi opetusryhmää sekä lisäksi yksi esikouluryhmä. Koulu on luonteeltaan kaksi opettajainen kyläkoulu. Mahdolliset muut toiminnat liittyvät ilta- ja viikonlopun käyttöön, joita voivat ovat mm. kansalaisopisto ja kyläyhdistys. Hankesuunnitelmassa on tutkittu: - Vanhan koulurakennuksen peruskorjausmahdollisuuden ja sen kustannukset. - Laadittu uudisrakennuksesta tilaohjelma ja kustannusarvio. - Laadittu arvio vanhan koulurakennuksen purkamisesta aiheutuvista purkukustannuksista. Hankesuunnitelma on tehty kolmeksitoista vuodeksi eteenpäin ja tähtää oppilasennusteen mukaiseen tarpeeseen Opetussuunnitelma ja koulun painotukset Perusopetuksen järjestäminen on lakisääteistä, jota ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä valtioneuvoston hyväksymä tuntijako. Opetussuunnitelman toteuttaminen vaatii riittävät ja oikein mitoitetut tilat. Opetus ja opetusryhmät tulee järjestää niin, että oppilailla on mahdollista saavuttaa perusopetuksen tavoitteet. Uudisrakennuksen tilaohjelman laatimisessa on huomioitu opetussuunnitelma ja tilojen toteutuva käyttöaste. Uudisrakennuksessa tiloille on haettu yhteiskäyttöisyyttä, jotta tilojen käyttöaste saadaan riittävän korkeaksi. Jukojärven koulun tontti mahdollistaa opetustiloista luontevan siirtymisen lähiluontoon ja kyläympäristöön Pedagogiset tavoitteet Tavoitteena on tehdä koulusta nykyaikaisia opetusmenetelmiä käyttävä ja niiden käytön mahdollistava rakennus. Tilojen tulee olla helposti muunneltavia erilaisiin opetusratkaisuihin myös myöhemmin. Tavoitteena on kehittää uuteen kouluun avoin oppimisympäristö, mikä tarkoittaa, että opiskelu on optimaalisen joustavaa ajan, paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen. Opetusta muutetaan vähitellen yhä enemmän oppijakeskeiseksi Jukojärven koulun, nykytilanne ja tilatarpeen yleisperustelut Jukojärven koulun muodostavat vuosiluokat 1-6. Syksyllä 2011 nykyisessä koulurakennuksessa todettiin kosteus- ja lahovaurio, jonka vuoksi koulu siirrettiin

7 7(13) väistötiloihin. Koulun käytössä on yksi rakennus. Jukojärven koulu on rakennettu kahdessa vaiheessa. Vanhempi rakennuksen osa on valmistunut 1900-luvun alussa ja myöhemmin valmistunut laajennus on valmistunut Vanhin rakennuksen osa on tehty hirrestä ja perustettu kallion varaan luonnonkivestä tehdyn sokkelin varaan. Alapohja on puurakenteinen tuulettuva ryömintätilallinen alapohja. Välipohjat ovat puurakenteiset ja välipohjien sekä alapohjien täytemateriaalina on käytetty rakennusajankohdalle tyypillisesti erilaista orgaanista materiaalia kuten sammalta ja sahanpurua. Yläpohjarakenne on tehty puusta ja yläpohjan yläpuolella on hyvin tuulettuva ullakkotila, puiset kattokannattajat ja hiljattain uusittu peltikate. Uudemman rakennuksen osan maanvastaiset rakenteet on tehty teräsbetonista ja maanpinnan yläpuoliset rakenteet puusta. Puurakenteisten välipohjien täytemateriaalina on käytetty sahanpurua. Yläpohjarakenne on toteutettu vastaavalla tavalla kuin vanhemmassa rakennuksen osassa. Koko rakennuksen ulkovuorauksena on lauta Tilavaatimukset Peruskorjaus Hankesuunnitelman väliraporttivaiheen perusteella voidaan todeta, että nykyisen Jukojärven koulun opetustiloihin tulisi korjausvaihtoehdossa tehdä totaalisen korjauksen lisäksi myös tilamuutoksia. Tällaisia ovat mm. - yhden 5-10 oppilaan ryhmäopetustilan rakentaminen koulun yläkertaan uudelle osalle - vaatimusten mukaisen ilmanvaihdon järjestämisestä ullakkotilaan tehtävä laajuudeltaan n m2 ilmanvaihtokonehuone. - nykyiset esteettömyysvaatimukset huomioiden kerrosten välille olisi rakennettava kevythissi, tasonostin tai muu sellainen järjestelmä. Uudiskoulu Tilojen teoreettinen mitoitusperuste on esitetty opetushallituksen kaaviolla, liite 5. Mitoitusperusteita vertailtaessa on syytä huomioida, että liitteen 5 mukainen mitoitus poikkeaa tavanomaisesta uudiskoulun mitoitusperusteesta. Tämä johtuu siitä, että teoreettisen laskennan kaavat eivät laske 1-6 vuosiluokkien koulun aineopetustilojen ja liikuntatilan laskennallista tarvetta ja sekä siitä, että Jukojärven uudiskoulun oppilasmäärästä johtuen kaikkien tilojen rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista. (OPH:n tilaluettelo; Liite 5). - Suunnittelutyöryhmä on todennut, että esim. 10m2 aineopetuksen varastotila korvaa aineopetustilan - vaihtoehtoisesti opetustila tehdään ylisuurena jolloin vaikkapa musiikkiopetuksen välineistö voisi sijaita toisessa opetustilassa. Muutamia tilatyyppejä on sovellettava koulun koko huomioiden, tällaisia tiloja ovat mm. liikuntatilat, ruokailu- ja keittiötilat sekä henkilökunta- ja hallintotilat; Liite 5. - Kouluruokailun järjestämistavalle ja paikalle on olemassa vaihtoehtoja. Suunnitelmissa on esitetty, että monitoimisalin näyttämö toimii käytävätiloihin laajettavuuden jälkeen ruokailutilana. Näyttämön asemointi lähelle keittiötä (samaan lattiatasoon) mahdollistaisi näyttämötilan monikäyttöisyyden. - Valmistuskeittiöstä tarvitaan käyttäjän kommentit ennen jatkokehittelyä.

8 - Ilmanvaihdolle varattava tila tarkentuu jatkosuunnittelussa ja määrittää uudiskoulun lopullisen bruttoalan. Kaikki tilat, joita on säädetty taulukossa, on kommentoitu luetteloon; Liite 5. Jukojärven kokoisessa pienessä yksikössä ei ole mahdollista päästä kovinkaan tehokkaaseen hym 2 / oppilas suhteeseen. 8(13) Perusopetustilat eli kotiluokat ja esiopetuksen tilat Jukojärven uudiskoulun perusopetustilat mitoitetaan nykyisen ryhmäkokotavoitteen mukaisesti maks oppilaalle, jolloin luokkakoko asettuu n. 50m2. Jukojärvelle tulee yhteensä 2kpl perusopetustilaa. Esiopetukselle esitetään rakennettavaksi 1kpl 40m2 esiopetustila. - Pienryhmätoimintaa varten esitetään rakennetavaksi aula-tila, joka voisi toimia myös kyläläisten netti/monitoimipisteenä. - Opetustilat rakennetaan ja varustetaan joustavasti eri käyttötarkoituksia palveleviksi oppimisympäristöiksi. Myös salia hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa Aineluokat Jukojärven uudiskouluun on suunniteltu aineopetusluokkia seuraavasti: - Tekninen työ, jossa veistosali, maalaus, opettajan tila ja kuumakäsittely. Tilamitoitus kuten vanhassa koulussa; Liite 5. - Jatkosuunnittelussa selvitetään, voidaanko teknisen työn olevia laitteita ja varusteita käyttää uudisvaihtoehdossa. - Monitoimisali jossa liikunta- ja juhlakäyttö sekä ulkopuolinen iltakäyttö. - Saliin liittyy näyttämö, joka on laajennettavissa käytävään ja käytettävissä ruokailuun; Liite 6. - Luonnontieteen, tekstiilityön, kuvataiteiden ja musiikin opetustilaa ei ole. Tilanne voidaan järjestää varustamalla toinen ylikokoiseksi suunniteltava kotiluokka aineopetusvälineistöllä (esim. musiikki) tai varustamalla koulu aineopetuksen varastotiloilla; Liite 5 ja Opettajien ja muun henkilökunnan tilat Jukojärven uudiskouluun esitetään rakennettavaksi henkilökunnan tiloja ja hallintotiloja opetushallituksen mitoitusperusteita soveltaen. Jukojärvellä siivooja- keittäjä talonmiehen virka on yhdistetty. - Terveydenhoidon tilat on suunniteltu käytettäväksi rinnakkain erityisopettajien tilana Henkilöstö ja oppilasmäärät Oppilasmäärät ja niiden ennusteet ovat hankesuunnitelman liitteenä 1 sekä henkilöstömäärä; liite 5.

9 9(13) 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA 3.1. Rakennus- ja sijaintipaikka Jukojärven koulu sijaitsee Jukojärven kylässä osoitteessa Jukojärventie 550, Keuruu, kiinteistöllä Jukojärven koulu ( ). Kiinteistön omistaa Keuruun kaupunki. Jukojärvi Pohjoisjärvi alueella on laadittavana osayleiskaava; Liite Rakennus- ja LVIS tekniikka Rakennustekniikka, yleistä Uudisrakennus voidaan toteuttaa jatkosuunnittelussa myös tilaelementtikoulu-mallilla. Tilaementtikoulu rakennetaan pääosin puurakenteisena ja tilamoduulien tulee olla erikoiskuljetukseen soveltuvia. Etuna voidaan mainita, että rakentamisen käytettävä aika on lyhyt verrattuna perinteiseen rakentamiseen. Rakennus tehdään noudattaen Terve Talo kriteereitä LVISA-tekniikka, yleistä Talotekniikka suunnittelussa huomioidaan rakentamismääräysten uusiutuminen sekä haetaan toteutussuunnittelussa energiatehokkaita ratkaisuja kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon. Lisäksi suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakennusten turvallisen huollon ja käytön näkökohtiin. Sisäilmaluokka S2. Uudiskoulu liittyy koulun tontilla olevaan koulukiinteistön lämpökeskukseen. Rakennus liitetään alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Sade- ja hulevedet johdetaan imeyttämällä maastoon. Mikäli uudisrakennus sijoitetaan nykyisen lämpökeskuksen kohdalle, tulee rakentaa uusi lämpökeskus. Talotekniikkasuunnittelussa huomioidaan eri tilojen eri käyttäjät ja eriaikaiset käyttöajat sekä mahdollinen iltakäyttö. Ilmanvaihto varustetaan mahdollisesti jäähdytyksellä. LVIS- järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennuskohtaiset säätö- ja valvontalaitteet liitetään yleensä kiinteistöverkon kautta valvomopalvelimelle Tehdyt ja tehtävät selvitykset Jukojärven koulurakennuksesta on tehty hankesuunnitelman pohjatiedoiksi teknisiä kuntotutkimuksia ja korjattavuusselvityksen. Selvityksen on teettänyt Keuruun kaupungin tekninen toimi. Y kaava-alueen kaavamääräys tulee vielä pohtia. Kaavaprosessin aikana tutkittava kuitenkin alueen täydennysrakentamiseen mahdollisuus huomioiden mm. olemassa oleva rakennuskanta, liikenneyhteydet sekä luonto- ja maisema-arvot. Selvitysten perusteella on määritelty: Jukojärven koulun muutostöiden toteuttamiskelpoisuus Uudiskoulun sijoitusvaihtoehdot

10 10(13) 3.4. Suunnittelijavalinnat Hankesuunnittelun jatkovaiheessa suunnittelualat ovat: arkkitehti- ja pääsuunnittelu rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu sähkösuunnittelu paikallisvalvonta ja sisäilma-asiantuntija 3.5. Rakentamisen vaihtoehdot Hankesuunnittelun aikana on tehty vertailuja, tilataulukointeja ja suunnitelmia: Jukojärven koulun peruskorjaus; liite 7 Uudiskoulun rakentaminen, tilaohjelma ja tilakaaviot, liitteet 5 ja 7 (Esitetään toteutettavaksi) Uudiskoulun sijoitusvaihtoehdot 1-3. (Esitetään vaihtoehdon 2 mukaista toteutusta) 4. EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS Kaavoitus: Jukojärven - Pohjoisjärven osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on käynnissä. Kaavaluonnoksen mukaan kohde (Jukojärven koulu) suositellaan säilytettäväksi sen maisemallisten, rakennustaiteellisten ja/tai kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Kaavaluonnoksen mukaan rakennusoikeus on 10 % tontin pinta-alasta. Kaavaluonnoksessa uudisrakentamiselle ei ole osoitettu rakennusalaa. - Hankesuunnitteluryhmä toteaa, että pelkkä suositus säilyttämiselle voi olla hankala lauseke tilanteessa, jossa koulurakennuksen säilyttäminen todetaan tilakäytöllisesti ja taloudellisesti vaikeaksi. - Tulee varmistaa, että lausunnoilla olevaan kaavaluonnokseen sisältyy uudiskoulun rakentamisen mahdollisuus.kaava jo valmistunut? - Arkkitehtiryhmä on tuonut hankesuunnitteluryhmässä esille vaihtoehdon, että kaupunki myy vanhan koulukiinteistön yksityistaholle, seuralle tai yhteisölle. Sijoitus: Tutkituista sijoitusvaihtoehdoista esitetään toteutettavaksi vaihtoehto 2, jossa uudisrakennus sijoitetaan purettavan olevan koulun tilalle. Vaihtoehtoa puoltaa mm. seuraavat seikat: - Nykyinen kenttä voidaan säilyttää käytössä sellaisenaan - Sijoitus mahdollistaa parhaiten pihatoimintojen turvallisen eriyttämisen toisistaan; huoltoliikenne, saatto, välituntipihat. - Koulun laajentamiselle jää vapaaksi luonteva suunta. Muita vaihtoehtoja on tutkittu lisäksi, koska nykyisen koulurakennuksella ei ole purkulupaa. Hankkeen toteuttaminen myös vaihtoehtojen 1 ja 3 mukaan on mahdollista. Ks. liite 6.

11 11(13) Rakentaminen: Hankesuunnitteluryhmän johtopäätelmänä on: 1) korjattavuusselvityksen 2) peruskorjauskustannusarvion pohjalta, että uudisrakentamisella saavutetaan parhaiten ajanmukaiset tilat sekä oppilaille että opettajille. Uudiskoulun rakentamisen kannalta huomioitavia seikkoja suhteessa peruskorjaukseen ovat mm: - kyseessä olevan rakennuksen korjausten onnistumiseen liittyvät riskit, jotka on tuotu esiin korjattavuusselvityksessä - Olevan koulurakennuksen korjausaste ylittää 80%, jota pidetään yleisesti ylärajana korjaamiselle. Mikäli em. korjausasteen ylittäviin toimenpiteisiin ryhdytään, tulisi korjaamiselle on vahvat perustelut. Tässä tapauksessa hankesuunnitteluryhmä ei ole perusteluja löytänyt. - uudisrakentamisella voidaan parhaiten huomioida koulurakennuksen energiatalous tulevaisuutta ajatellen - tilojen esteettömyys (ulkoa sisään ja tilojen välillä) - paloturvallisuus - tilojen suunnittelu ja toteutus yleisten laatutasomääritysten mukaisiksi, ks. kohta 8.1. Vaiheistus: Vaiheistuksen määrittely perustuu tehtäviin päätöksiin ja sitä seuraaviin jatkotoimenpiteisiin. 5. LAAJUUSTAVOITTEET 5.1. Koulu Mitoituksen lähtökohtana on käytetty 36 oppilaan ennustetta. Ennustetulle oppilasmäärälle on laskettu huonetilaohjelmassa opetusministeriön ohjeiden mukaisesti teoreettinen tilatarve, joka tässä on 13,2 hym2/oppilas eli yhteensä n.553 hym2.; Liite KUSTANNUSTAVOITTEET Kustannusarviolaskelmat perustuvat Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän päivättyihin tilakaavioihin ja huonetilaohjelmaan. Tavoitehinnat ovat ns. päivän hintoja ja niitä on korjattava toteutusajankohdan indeksin muutoksella; Liite Peruskorjaus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Peruskorjauksen toteutusvaihe kaikkien kustannusten osalta, ks. laskentamuistio Uudisrakennus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Uudiskoulun toteutusvaihe kaikkien kustannusten osalta, ks. laskentamuistio.

12 12(13) 6.3. Purkukustannus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Purkukustannuksen erillishinta, Liite 8, kustannusmuistio 6.4. Ylläpitokustannukset Ylläpitokustannukset tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä Kustannusten jakautuminen vuosille Luvut tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä Rahoitusjärjestelyt LAATUTAVOITTEET 7.1. Yleiset tavoitteet Hankkeen teknisen toteutuksen tulee täyttää voimassa olevat lait ja asetukset. Hanke toteutetaan Terve-Talo periaatteella ja sen vaatimuksia noudattaen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota veden- ja kosteudenhallintaan, elinkaarikustannuksiin, energiatalouteen ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen sekä puhtaaseen sisäilmaan. Rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Rakentamisessa tulee suosia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennuksen energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valmiin kohteen sekä rakennustyömaan työturvallisuusasiat Yleiset laatutason määritykset 1. Terveen talon tavoitetaso S2 2. Akustinen luokka C (tilan ääniolosuhteet SFS5907) 3. Rakentamisen puhtausluokka P1 4. IV-järjestelmien puhtausluokka P1 5. Sisäilmaston laatuluokka S2 6. Valaistusolosuhteet SFS mukaan. 7. Rakennusmateriaalit M1 kaikissa sisätiloissa (sallitaan muu kuin M1 vain, ellei soveltuvaa tuotetta ole saatavissa) 7.2. Sisäilmatavoitteet Sisäilmaston luokkavaatimus on S2 eli tilojen sisäilman laadun tulee olla hyvä ja lämpöolot vedottomat. Kesän kuumimpina päivinä lämpötilan sallitaan nousevan viihtyisän tason yläpuolelle. Sisäilmastoluokkaan S2 pyritään suunnittelun ja toteutuksen ohjeilla P1 ja rakennustuotteiden vaatimuksilla M Laadunvarmistus menettely Rakennustyön laatuun tullaan kiinnittämään huomiota tilaajan laadunvarmistusohjeistuksella. Sisäilmaongelmien ennalta ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

13 8. HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO 13(13) Hankkeen toteutus kilpailutetaan. Toteutusmuoto tarkentuu tehtävien päätösten jälkeen. 9. HANKKEEN AIKATAULU Hankeaikataulu tulee täsmentymään hankepäätöksen jälkeen. Keuruu Tapio Montonen Tekninen johtaja Kerttu Ruhanen Sivistysjohtaja

LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI. 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012

LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI. 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012 Laukaan kunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta PL 6 41341 Laukaa LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAAJENNUS JA MUUTOS 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012 2(18)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI HANKESUUNNITELMA 30.03.2012

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI HANKESUUNNITELMA 30.03.2012 Laukaan kunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta PL 6 41341 Laukaa LAUKAAN KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI HANKESUUNNITELMA 30.03.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.1. YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT... 4

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1. Rakennuttamispalvelut SASTAMALAN TILAKESKUS/

Hankesuunnitelma. Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1. Rakennuttamispalvelut SASTAMALAN TILAKESKUS/ 1 SASTAMALAN TILAKESKUS/ Rakennuttamispalvelut Hankesuunnitelma Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1 Ala-asteen laajennus ja peruskorjaus Palvelukeittiön peruskorjaus Biolämpökeskuksen rakentaminen 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI. PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 VUONTEEN ALUEKOULU

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI. PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 VUONTEEN ALUEKOULU VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu-hanke Hankkeessa suunnitellaan Vuonteen alueelle Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kylien yhteistä kylien koulua, joka on monella

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.11.2015 SARAN ASUNNOT

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.11.2015 SARAN ASUNNOT LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.11.2015 SARAN ASUNNOT LOPPURAPORTTI SARAN ASUNNOT TARVESELVITYS JA TOTEUTUSTAPA Hanke liittyy Laukaan kunnassa laadittuun selvitykseen, jossa käytiin läpi kehitysvammaisten

Lisätiedot

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Tarjoaa ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta sekä nuorille että aikuisille Kaksitoista omistajakuntaa: Hankasalmi,

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI

PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI Päivämäärä 23.04.2012 Alustavat kustannusarviot Ramboll Ylistönmäentie 26 40500 JYVÄSKYLÄ 1. Yleistä Ramboll Finland Oy on laatinut Pieksämäen vanhan veturitallin kunnostamisesta

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta Kuinka suunnittelua ohjataan Kuvat: RT 10-10387

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa

Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa Korjausrakentamisen terveellisyys 9.4.2013 Rakennusfoorumi, Rakennustietosäätiö RTS Tuomo Ojanen VTT 2 Esityksen sisältö Enersis- hankkeen

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN

SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN Jarek Kurnitski Dosentti, TkT TKK LVI-tekniikka 5.3.2008 Sisäilmasto- 1 seminaari Sisäilmastoluokka vs. energialuokka

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Laukaan Tiituspohjan koulu, uudisrakennus Laukaan Tiituspohjan koulurakennuksen muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi

Laukaan Tiituspohjan koulu, uudisrakennus Laukaan Tiituspohjan koulurakennuksen muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne rakennesuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Sisäilmastoseminaari 2013 SUOMALAISTEN KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIKESKUSTEN KIINTEISTÖJEN SISÄYMPÄRISTÖN JA TILOJEN TOIMINNALLISUUS Kuntoutuslaitosten prosessien ja tilasuunnittelun kehittämishanke

Lisätiedot

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki.

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki. Kunnanhallitus 183 25.07.2005 Kunnanhallitus 40 20.02.2006 Kunnanhallitus 88 24.04.2006 KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS 98/68/681/2005 (Asian valmistelija sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkinen, puh. 0207 618

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

LUONNOS : TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN

LUONNOS : TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN LUONNOS 12.5.2016: TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN Valmistelu ja lisätiedot: toimitilajohtaja Börje Boström, 040-5804131, borje.bostrom@porvoo.fi projektipäällikkö Tony Lökfors, 040-5449037 tony.lokfors@porvoo.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Miten asioissa edetty Kattopalkista löydetty ongelmia alkukesästä 2013 Kuntotutkimus valmistunut 27.8.2013 Raportti lähetetty terveydensuojelulle 27.8.2013

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen / Urakoitsijan valinta

Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen / Urakoitsijan valinta Kunnanhallitus 102 25.02.2013 Kunnanhallitus 218 10.06.2013 Kunnanhallitus 241 24.06.2013 Kunnanhallitus 253 12.08.2013 Kunnanhallitus 401 02.12.2013 Valtuusto 139 18.12.2013 Kunnanhallitus 107 31.03.2014

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801 Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla

Lisätiedot