HANKESUUNNITELMARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMARAPORTTI"

Transkriptio

1 Keuruun kaupunki PL Keuruu JUKOJÄRVEN ALA-ASTE HANKESUUNNITELMARAPORTTI

2 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 4 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) LÄHTÖKOHTA OPETUSSUUNNITELMA JA KOULUN PAINOTUKSET PEDAGOGISET TAVOITTEET JUKOJÄRVEN KOULUN, NYKYTILANNE JA TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT TILAVAATIMUKSET PERUSOPETUSTILAT ELI KOTILUOKAT JA ESIOPETUKSEN TILAT AINELUOKAT OPETTAJIEN JA MUUN HENKILÖKUNNAN TILAT HENKILÖSTÖ JA OPPILASMÄÄRÄT 8 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA RAKENNUS- JA SIJAINTIPAIKKA RAKENNUS- JA LVIS TEKNIIKKA RAKENNUSTEKNIIKKA, YLEISTÄ LVISA-TEKNIIKKA, YLEISTÄ TEHDYT JA TEHTÄVÄT SELVITYKSET SUUNNITTELIJAVALINNAT RAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS LAAJUUSTAVOITTEET KOULU KUSTANNUSTAVOITTEET PERUSKORJAUS UUDISRAKENNUS PURKUKUSTANNUS YLLÄPITOKUSTANNUKSET KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN VUOSILLE RAHOITUSJÄRJESTELYT LAATUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET YLEISET LAATUTASON MÄÄRITYKSET SISÄILMATAVOITTEET LAADUNVARMISTUS MENETTELY HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO HANKKEEN AIKATAULU... 13

3 3(13) LIITTEET Liite 1, Oppilasmääräennuste Liite 2, Osayleiskaava ja kaavamääräykset, Keuruun kaupunki Liite 3, Jukojärven ala-asteen vanhan koulurakennuksen asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset Liite 4, Korjattavuuden toimenpide-ehdotus, Vahanen Oy ( ) Liite 5, Uudiskoulun ryhmäkoot ja viikkotunnit sekä tilaohjelma ) Liite 6, Jukojärven ala-aste, uudiskoulun tontinkäyttösuunnitelma (sjoitusvaihtoehdot 1-3), tilakaaviot ja massoittelumalli Liite 7, Peruskorjaus, kustannukset Liite 8, Uudisrakennus, kustannukset

4 4(13) 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Keuruun Jukojärven koulurakennuksen hankesuunnitteluun on perustettu työryhmä. Työryhmään nimettiin Keuruulla pidetyssä 1. suunnittelukokouksessa alla mainitut tilaajapuolenhenkilöt sekä suunnittelutarjouskilpailun perusteella valitusta arkkitehtitoimistosta nimetyt henkilöt. Suunnittelun tämän väliraporttivaiheen vastuuhenkilönä toimi Tapio Montonen. Tilaajapuolelta suunnitteluryhmässä toimivat: Tapio Montonen Kerttu Ruhanen Myllykangas Nina Hannu Pohjonen Matti Kanko tekninen johtaja sivistysjohtaja vt. rehtori kiinteistöpäällikkö rakennuttajapäällikkö Suunnittelutoimistosta suunnitteluryhmässä toimivat: Tommi Luukkonen tj (RA, Ps) Jarkko Kontinen projektipäällikkö (arkkitehti SAFA) Tero Wéman hankesuunnittelija (arkkitehti SAFA ) Hankesuunnittelutyöryhmän lisäksi teknisiä selvityksiä ovat laatineet seuraavat tahot: HP Crea Oy/ Heikki Peltonen (Kustannusarviot peruskorjauksesta ja uudisrakennuksesta sekä erillishinta-arvio purkukustannuksista) Vahanen Oy (Jukojärven koulun toimenpide-ehdotus, korjattavuus ) 1.1. Yhdyshenkilöiden yhteystiedot Rakennuttaja: KEURUUN KAUPUNKI PL Keuruu p. vaihde , fax Keuruun kaupunki/ Tekninen toimi Tapio Montonen, tekninen johtaja p sähköposti: Keuruun kaupunki / Tekninen toimi Matti Kanko, rakennuttajapäällikkö p. sähköposti: Keuruun kaupunki / Tilapavelu Hannu Pohjonen, kiinteistöpäällikkö p sähköposti:

5 5(13) Käyttäjä: Keuruun kaupunki / Sivistystoimi Kerttu Ruhanen, sivistysjohtaja p sähköposti: Keuruun kaupunki / Jukojärven koulu Myllykangas Nina, vt. rehtori p sähköposti: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 24, JYVÄSKYLÄ p Jarkko Kontinen, projektipäällikkö p sähköposti: Tero Wéman, arkkitehtisuunnittelija p sähköposti:

6 6(13) 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) 2.1. Lähtökohta Jukojärven koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Syksyllä 2011 nykyisessä koulurakennuksessa todettiin kosteus- ja lahovaurio, jonka vuoksi koulu siirrettiin väistötiloihin. Vahanen Oy on laatinut syksyllä päivätyn korjattavuusselvityksen olemassa olevan koulun korjaamiseksi. Selvitystyö on ollut hankesuunnitelman yhtenä lähtötietona. Peruskorjauksen vaihtoehtona on tutkittu uudisrakentamisen mahdollisuus. Oppilasennusteen mukaan opetustoimintaa varten tarvitaan tilat n. 30 oppilaalle esiopetuksen ja perusopetusluokkien 1-6 oppilaille, joista muodostetaan kaksi opetusryhmää sekä lisäksi yksi esikouluryhmä. Koulu on luonteeltaan kaksi opettajainen kyläkoulu. Mahdolliset muut toiminnat liittyvät ilta- ja viikonlopun käyttöön, joita voivat ovat mm. kansalaisopisto ja kyläyhdistys. Hankesuunnitelmassa on tutkittu: - Vanhan koulurakennuksen peruskorjausmahdollisuuden ja sen kustannukset. - Laadittu uudisrakennuksesta tilaohjelma ja kustannusarvio. - Laadittu arvio vanhan koulurakennuksen purkamisesta aiheutuvista purkukustannuksista. Hankesuunnitelma on tehty kolmeksitoista vuodeksi eteenpäin ja tähtää oppilasennusteen mukaiseen tarpeeseen Opetussuunnitelma ja koulun painotukset Perusopetuksen järjestäminen on lakisääteistä, jota ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä valtioneuvoston hyväksymä tuntijako. Opetussuunnitelman toteuttaminen vaatii riittävät ja oikein mitoitetut tilat. Opetus ja opetusryhmät tulee järjestää niin, että oppilailla on mahdollista saavuttaa perusopetuksen tavoitteet. Uudisrakennuksen tilaohjelman laatimisessa on huomioitu opetussuunnitelma ja tilojen toteutuva käyttöaste. Uudisrakennuksessa tiloille on haettu yhteiskäyttöisyyttä, jotta tilojen käyttöaste saadaan riittävän korkeaksi. Jukojärven koulun tontti mahdollistaa opetustiloista luontevan siirtymisen lähiluontoon ja kyläympäristöön Pedagogiset tavoitteet Tavoitteena on tehdä koulusta nykyaikaisia opetusmenetelmiä käyttävä ja niiden käytön mahdollistava rakennus. Tilojen tulee olla helposti muunneltavia erilaisiin opetusratkaisuihin myös myöhemmin. Tavoitteena on kehittää uuteen kouluun avoin oppimisympäristö, mikä tarkoittaa, että opiskelu on optimaalisen joustavaa ajan, paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen. Opetusta muutetaan vähitellen yhä enemmän oppijakeskeiseksi Jukojärven koulun, nykytilanne ja tilatarpeen yleisperustelut Jukojärven koulun muodostavat vuosiluokat 1-6. Syksyllä 2011 nykyisessä koulurakennuksessa todettiin kosteus- ja lahovaurio, jonka vuoksi koulu siirrettiin

7 7(13) väistötiloihin. Koulun käytössä on yksi rakennus. Jukojärven koulu on rakennettu kahdessa vaiheessa. Vanhempi rakennuksen osa on valmistunut 1900-luvun alussa ja myöhemmin valmistunut laajennus on valmistunut Vanhin rakennuksen osa on tehty hirrestä ja perustettu kallion varaan luonnonkivestä tehdyn sokkelin varaan. Alapohja on puurakenteinen tuulettuva ryömintätilallinen alapohja. Välipohjat ovat puurakenteiset ja välipohjien sekä alapohjien täytemateriaalina on käytetty rakennusajankohdalle tyypillisesti erilaista orgaanista materiaalia kuten sammalta ja sahanpurua. Yläpohjarakenne on tehty puusta ja yläpohjan yläpuolella on hyvin tuulettuva ullakkotila, puiset kattokannattajat ja hiljattain uusittu peltikate. Uudemman rakennuksen osan maanvastaiset rakenteet on tehty teräsbetonista ja maanpinnan yläpuoliset rakenteet puusta. Puurakenteisten välipohjien täytemateriaalina on käytetty sahanpurua. Yläpohjarakenne on toteutettu vastaavalla tavalla kuin vanhemmassa rakennuksen osassa. Koko rakennuksen ulkovuorauksena on lauta Tilavaatimukset Peruskorjaus Hankesuunnitelman väliraporttivaiheen perusteella voidaan todeta, että nykyisen Jukojärven koulun opetustiloihin tulisi korjausvaihtoehdossa tehdä totaalisen korjauksen lisäksi myös tilamuutoksia. Tällaisia ovat mm. - yhden 5-10 oppilaan ryhmäopetustilan rakentaminen koulun yläkertaan uudelle osalle - vaatimusten mukaisen ilmanvaihdon järjestämisestä ullakkotilaan tehtävä laajuudeltaan n m2 ilmanvaihtokonehuone. - nykyiset esteettömyysvaatimukset huomioiden kerrosten välille olisi rakennettava kevythissi, tasonostin tai muu sellainen järjestelmä. Uudiskoulu Tilojen teoreettinen mitoitusperuste on esitetty opetushallituksen kaaviolla, liite 5. Mitoitusperusteita vertailtaessa on syytä huomioida, että liitteen 5 mukainen mitoitus poikkeaa tavanomaisesta uudiskoulun mitoitusperusteesta. Tämä johtuu siitä, että teoreettisen laskennan kaavat eivät laske 1-6 vuosiluokkien koulun aineopetustilojen ja liikuntatilan laskennallista tarvetta ja sekä siitä, että Jukojärven uudiskoulun oppilasmäärästä johtuen kaikkien tilojen rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista. (OPH:n tilaluettelo; Liite 5). - Suunnittelutyöryhmä on todennut, että esim. 10m2 aineopetuksen varastotila korvaa aineopetustilan - vaihtoehtoisesti opetustila tehdään ylisuurena jolloin vaikkapa musiikkiopetuksen välineistö voisi sijaita toisessa opetustilassa. Muutamia tilatyyppejä on sovellettava koulun koko huomioiden, tällaisia tiloja ovat mm. liikuntatilat, ruokailu- ja keittiötilat sekä henkilökunta- ja hallintotilat; Liite 5. - Kouluruokailun järjestämistavalle ja paikalle on olemassa vaihtoehtoja. Suunnitelmissa on esitetty, että monitoimisalin näyttämö toimii käytävätiloihin laajettavuuden jälkeen ruokailutilana. Näyttämön asemointi lähelle keittiötä (samaan lattiatasoon) mahdollistaisi näyttämötilan monikäyttöisyyden. - Valmistuskeittiöstä tarvitaan käyttäjän kommentit ennen jatkokehittelyä.

8 - Ilmanvaihdolle varattava tila tarkentuu jatkosuunnittelussa ja määrittää uudiskoulun lopullisen bruttoalan. Kaikki tilat, joita on säädetty taulukossa, on kommentoitu luetteloon; Liite 5. Jukojärven kokoisessa pienessä yksikössä ei ole mahdollista päästä kovinkaan tehokkaaseen hym 2 / oppilas suhteeseen. 8(13) Perusopetustilat eli kotiluokat ja esiopetuksen tilat Jukojärven uudiskoulun perusopetustilat mitoitetaan nykyisen ryhmäkokotavoitteen mukaisesti maks oppilaalle, jolloin luokkakoko asettuu n. 50m2. Jukojärvelle tulee yhteensä 2kpl perusopetustilaa. Esiopetukselle esitetään rakennettavaksi 1kpl 40m2 esiopetustila. - Pienryhmätoimintaa varten esitetään rakennetavaksi aula-tila, joka voisi toimia myös kyläläisten netti/monitoimipisteenä. - Opetustilat rakennetaan ja varustetaan joustavasti eri käyttötarkoituksia palveleviksi oppimisympäristöiksi. Myös salia hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa Aineluokat Jukojärven uudiskouluun on suunniteltu aineopetusluokkia seuraavasti: - Tekninen työ, jossa veistosali, maalaus, opettajan tila ja kuumakäsittely. Tilamitoitus kuten vanhassa koulussa; Liite 5. - Jatkosuunnittelussa selvitetään, voidaanko teknisen työn olevia laitteita ja varusteita käyttää uudisvaihtoehdossa. - Monitoimisali jossa liikunta- ja juhlakäyttö sekä ulkopuolinen iltakäyttö. - Saliin liittyy näyttämö, joka on laajennettavissa käytävään ja käytettävissä ruokailuun; Liite 6. - Luonnontieteen, tekstiilityön, kuvataiteiden ja musiikin opetustilaa ei ole. Tilanne voidaan järjestää varustamalla toinen ylikokoiseksi suunniteltava kotiluokka aineopetusvälineistöllä (esim. musiikki) tai varustamalla koulu aineopetuksen varastotiloilla; Liite 5 ja Opettajien ja muun henkilökunnan tilat Jukojärven uudiskouluun esitetään rakennettavaksi henkilökunnan tiloja ja hallintotiloja opetushallituksen mitoitusperusteita soveltaen. Jukojärvellä siivooja- keittäjä talonmiehen virka on yhdistetty. - Terveydenhoidon tilat on suunniteltu käytettäväksi rinnakkain erityisopettajien tilana Henkilöstö ja oppilasmäärät Oppilasmäärät ja niiden ennusteet ovat hankesuunnitelman liitteenä 1 sekä henkilöstömäärä; liite 5.

9 9(13) 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA 3.1. Rakennus- ja sijaintipaikka Jukojärven koulu sijaitsee Jukojärven kylässä osoitteessa Jukojärventie 550, Keuruu, kiinteistöllä Jukojärven koulu ( ). Kiinteistön omistaa Keuruun kaupunki. Jukojärvi Pohjoisjärvi alueella on laadittavana osayleiskaava; Liite Rakennus- ja LVIS tekniikka Rakennustekniikka, yleistä Uudisrakennus voidaan toteuttaa jatkosuunnittelussa myös tilaelementtikoulu-mallilla. Tilaementtikoulu rakennetaan pääosin puurakenteisena ja tilamoduulien tulee olla erikoiskuljetukseen soveltuvia. Etuna voidaan mainita, että rakentamisen käytettävä aika on lyhyt verrattuna perinteiseen rakentamiseen. Rakennus tehdään noudattaen Terve Talo kriteereitä LVISA-tekniikka, yleistä Talotekniikka suunnittelussa huomioidaan rakentamismääräysten uusiutuminen sekä haetaan toteutussuunnittelussa energiatehokkaita ratkaisuja kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon. Lisäksi suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakennusten turvallisen huollon ja käytön näkökohtiin. Sisäilmaluokka S2. Uudiskoulu liittyy koulun tontilla olevaan koulukiinteistön lämpökeskukseen. Rakennus liitetään alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Sade- ja hulevedet johdetaan imeyttämällä maastoon. Mikäli uudisrakennus sijoitetaan nykyisen lämpökeskuksen kohdalle, tulee rakentaa uusi lämpökeskus. Talotekniikkasuunnittelussa huomioidaan eri tilojen eri käyttäjät ja eriaikaiset käyttöajat sekä mahdollinen iltakäyttö. Ilmanvaihto varustetaan mahdollisesti jäähdytyksellä. LVIS- järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennuskohtaiset säätö- ja valvontalaitteet liitetään yleensä kiinteistöverkon kautta valvomopalvelimelle Tehdyt ja tehtävät selvitykset Jukojärven koulurakennuksesta on tehty hankesuunnitelman pohjatiedoiksi teknisiä kuntotutkimuksia ja korjattavuusselvityksen. Selvityksen on teettänyt Keuruun kaupungin tekninen toimi. Y kaava-alueen kaavamääräys tulee vielä pohtia. Kaavaprosessin aikana tutkittava kuitenkin alueen täydennysrakentamiseen mahdollisuus huomioiden mm. olemassa oleva rakennuskanta, liikenneyhteydet sekä luonto- ja maisema-arvot. Selvitysten perusteella on määritelty: Jukojärven koulun muutostöiden toteuttamiskelpoisuus Uudiskoulun sijoitusvaihtoehdot

10 10(13) 3.4. Suunnittelijavalinnat Hankesuunnittelun jatkovaiheessa suunnittelualat ovat: arkkitehti- ja pääsuunnittelu rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu sähkösuunnittelu paikallisvalvonta ja sisäilma-asiantuntija 3.5. Rakentamisen vaihtoehdot Hankesuunnittelun aikana on tehty vertailuja, tilataulukointeja ja suunnitelmia: Jukojärven koulun peruskorjaus; liite 7 Uudiskoulun rakentaminen, tilaohjelma ja tilakaaviot, liitteet 5 ja 7 (Esitetään toteutettavaksi) Uudiskoulun sijoitusvaihtoehdot 1-3. (Esitetään vaihtoehdon 2 mukaista toteutusta) 4. EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS Kaavoitus: Jukojärven - Pohjoisjärven osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on käynnissä. Kaavaluonnoksen mukaan kohde (Jukojärven koulu) suositellaan säilytettäväksi sen maisemallisten, rakennustaiteellisten ja/tai kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Kaavaluonnoksen mukaan rakennusoikeus on 10 % tontin pinta-alasta. Kaavaluonnoksessa uudisrakentamiselle ei ole osoitettu rakennusalaa. - Hankesuunnitteluryhmä toteaa, että pelkkä suositus säilyttämiselle voi olla hankala lauseke tilanteessa, jossa koulurakennuksen säilyttäminen todetaan tilakäytöllisesti ja taloudellisesti vaikeaksi. - Tulee varmistaa, että lausunnoilla olevaan kaavaluonnokseen sisältyy uudiskoulun rakentamisen mahdollisuus.kaava jo valmistunut? - Arkkitehtiryhmä on tuonut hankesuunnitteluryhmässä esille vaihtoehdon, että kaupunki myy vanhan koulukiinteistön yksityistaholle, seuralle tai yhteisölle. Sijoitus: Tutkituista sijoitusvaihtoehdoista esitetään toteutettavaksi vaihtoehto 2, jossa uudisrakennus sijoitetaan purettavan olevan koulun tilalle. Vaihtoehtoa puoltaa mm. seuraavat seikat: - Nykyinen kenttä voidaan säilyttää käytössä sellaisenaan - Sijoitus mahdollistaa parhaiten pihatoimintojen turvallisen eriyttämisen toisistaan; huoltoliikenne, saatto, välituntipihat. - Koulun laajentamiselle jää vapaaksi luonteva suunta. Muita vaihtoehtoja on tutkittu lisäksi, koska nykyisen koulurakennuksella ei ole purkulupaa. Hankkeen toteuttaminen myös vaihtoehtojen 1 ja 3 mukaan on mahdollista. Ks. liite 6.

11 11(13) Rakentaminen: Hankesuunnitteluryhmän johtopäätelmänä on: 1) korjattavuusselvityksen 2) peruskorjauskustannusarvion pohjalta, että uudisrakentamisella saavutetaan parhaiten ajanmukaiset tilat sekä oppilaille että opettajille. Uudiskoulun rakentamisen kannalta huomioitavia seikkoja suhteessa peruskorjaukseen ovat mm: - kyseessä olevan rakennuksen korjausten onnistumiseen liittyvät riskit, jotka on tuotu esiin korjattavuusselvityksessä - Olevan koulurakennuksen korjausaste ylittää 80%, jota pidetään yleisesti ylärajana korjaamiselle. Mikäli em. korjausasteen ylittäviin toimenpiteisiin ryhdytään, tulisi korjaamiselle on vahvat perustelut. Tässä tapauksessa hankesuunnitteluryhmä ei ole perusteluja löytänyt. - uudisrakentamisella voidaan parhaiten huomioida koulurakennuksen energiatalous tulevaisuutta ajatellen - tilojen esteettömyys (ulkoa sisään ja tilojen välillä) - paloturvallisuus - tilojen suunnittelu ja toteutus yleisten laatutasomääritysten mukaisiksi, ks. kohta 8.1. Vaiheistus: Vaiheistuksen määrittely perustuu tehtäviin päätöksiin ja sitä seuraaviin jatkotoimenpiteisiin. 5. LAAJUUSTAVOITTEET 5.1. Koulu Mitoituksen lähtökohtana on käytetty 36 oppilaan ennustetta. Ennustetulle oppilasmäärälle on laskettu huonetilaohjelmassa opetusministeriön ohjeiden mukaisesti teoreettinen tilatarve, joka tässä on 13,2 hym2/oppilas eli yhteensä n.553 hym2.; Liite KUSTANNUSTAVOITTEET Kustannusarviolaskelmat perustuvat Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän päivättyihin tilakaavioihin ja huonetilaohjelmaan. Tavoitehinnat ovat ns. päivän hintoja ja niitä on korjattava toteutusajankohdan indeksin muutoksella; Liite Peruskorjaus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Peruskorjauksen toteutusvaihe kaikkien kustannusten osalta, ks. laskentamuistio Uudisrakennus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Uudiskoulun toteutusvaihe kaikkien kustannusten osalta, ks. laskentamuistio.

12 12(13) 6.3. Purkukustannus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Purkukustannuksen erillishinta, Liite 8, kustannusmuistio 6.4. Ylläpitokustannukset Ylläpitokustannukset tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä Kustannusten jakautuminen vuosille Luvut tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä Rahoitusjärjestelyt LAATUTAVOITTEET 7.1. Yleiset tavoitteet Hankkeen teknisen toteutuksen tulee täyttää voimassa olevat lait ja asetukset. Hanke toteutetaan Terve-Talo periaatteella ja sen vaatimuksia noudattaen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota veden- ja kosteudenhallintaan, elinkaarikustannuksiin, energiatalouteen ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen sekä puhtaaseen sisäilmaan. Rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Rakentamisessa tulee suosia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennuksen energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valmiin kohteen sekä rakennustyömaan työturvallisuusasiat Yleiset laatutason määritykset 1. Terveen talon tavoitetaso S2 2. Akustinen luokka C (tilan ääniolosuhteet SFS5907) 3. Rakentamisen puhtausluokka P1 4. IV-järjestelmien puhtausluokka P1 5. Sisäilmaston laatuluokka S2 6. Valaistusolosuhteet SFS mukaan. 7. Rakennusmateriaalit M1 kaikissa sisätiloissa (sallitaan muu kuin M1 vain, ellei soveltuvaa tuotetta ole saatavissa) 7.2. Sisäilmatavoitteet Sisäilmaston luokkavaatimus on S2 eli tilojen sisäilman laadun tulee olla hyvä ja lämpöolot vedottomat. Kesän kuumimpina päivinä lämpötilan sallitaan nousevan viihtyisän tason yläpuolelle. Sisäilmastoluokkaan S2 pyritään suunnittelun ja toteutuksen ohjeilla P1 ja rakennustuotteiden vaatimuksilla M Laadunvarmistus menettely Rakennustyön laatuun tullaan kiinnittämään huomiota tilaajan laadunvarmistusohjeistuksella. Sisäilmaongelmien ennalta ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

13 8. HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO 13(13) Hankkeen toteutus kilpailutetaan. Toteutusmuoto tarkentuu tehtävien päätösten jälkeen. 9. HANKKEEN AIKATAULU Hankeaikataulu tulee täsmentymään hankepäätöksen jälkeen. Keuruu Tapio Montonen Tekninen johtaja Kerttu Ruhanen Sivistysjohtaja

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

TOIMITILASTRATEGIA 2015

TOIMITILASTRATEGIA 2015 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen -1, TELA 11.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot