HANKESUUNNITELMARAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMARAPORTTI"

Transkriptio

1 Keuruun kaupunki PL Keuruu JUKOJÄRVEN ALA-ASTE HANKESUUNNITELMARAPORTTI

2 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 4 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) LÄHTÖKOHTA OPETUSSUUNNITELMA JA KOULUN PAINOTUKSET PEDAGOGISET TAVOITTEET JUKOJÄRVEN KOULUN, NYKYTILANNE JA TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT TILAVAATIMUKSET PERUSOPETUSTILAT ELI KOTILUOKAT JA ESIOPETUKSEN TILAT AINELUOKAT OPETTAJIEN JA MUUN HENKILÖKUNNAN TILAT HENKILÖSTÖ JA OPPILASMÄÄRÄT 8 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA RAKENNUS- JA SIJAINTIPAIKKA RAKENNUS- JA LVIS TEKNIIKKA RAKENNUSTEKNIIKKA, YLEISTÄ LVISA-TEKNIIKKA, YLEISTÄ TEHDYT JA TEHTÄVÄT SELVITYKSET SUUNNITTELIJAVALINNAT RAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS LAAJUUSTAVOITTEET KOULU KUSTANNUSTAVOITTEET PERUSKORJAUS UUDISRAKENNUS PURKUKUSTANNUS YLLÄPITOKUSTANNUKSET KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN VUOSILLE RAHOITUSJÄRJESTELYT LAATUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET YLEISET LAATUTASON MÄÄRITYKSET SISÄILMATAVOITTEET LAADUNVARMISTUS MENETTELY HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO HANKKEEN AIKATAULU... 13

3 3(13) LIITTEET Liite 1, Oppilasmääräennuste Liite 2, Osayleiskaava ja kaavamääräykset, Keuruun kaupunki Liite 3, Jukojärven ala-asteen vanhan koulurakennuksen asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset Liite 4, Korjattavuuden toimenpide-ehdotus, Vahanen Oy ( ) Liite 5, Uudiskoulun ryhmäkoot ja viikkotunnit sekä tilaohjelma ) Liite 6, Jukojärven ala-aste, uudiskoulun tontinkäyttösuunnitelma (sjoitusvaihtoehdot 1-3), tilakaaviot ja massoittelumalli Liite 7, Peruskorjaus, kustannukset Liite 8, Uudisrakennus, kustannukset

4 4(13) 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Keuruun Jukojärven koulurakennuksen hankesuunnitteluun on perustettu työryhmä. Työryhmään nimettiin Keuruulla pidetyssä 1. suunnittelukokouksessa alla mainitut tilaajapuolenhenkilöt sekä suunnittelutarjouskilpailun perusteella valitusta arkkitehtitoimistosta nimetyt henkilöt. Suunnittelun tämän väliraporttivaiheen vastuuhenkilönä toimi Tapio Montonen. Tilaajapuolelta suunnitteluryhmässä toimivat: Tapio Montonen Kerttu Ruhanen Myllykangas Nina Hannu Pohjonen Matti Kanko tekninen johtaja sivistysjohtaja vt. rehtori kiinteistöpäällikkö rakennuttajapäällikkö Suunnittelutoimistosta suunnitteluryhmässä toimivat: Tommi Luukkonen tj (RA, Ps) Jarkko Kontinen projektipäällikkö (arkkitehti SAFA) Tero Wéman hankesuunnittelija (arkkitehti SAFA ) Hankesuunnittelutyöryhmän lisäksi teknisiä selvityksiä ovat laatineet seuraavat tahot: HP Crea Oy/ Heikki Peltonen (Kustannusarviot peruskorjauksesta ja uudisrakennuksesta sekä erillishinta-arvio purkukustannuksista) Vahanen Oy (Jukojärven koulun toimenpide-ehdotus, korjattavuus ) 1.1. Yhdyshenkilöiden yhteystiedot Rakennuttaja: KEURUUN KAUPUNKI PL Keuruu p. vaihde , fax Keuruun kaupunki/ Tekninen toimi Tapio Montonen, tekninen johtaja p sähköposti: Keuruun kaupunki / Tekninen toimi Matti Kanko, rakennuttajapäällikkö p. sähköposti: Keuruun kaupunki / Tilapavelu Hannu Pohjonen, kiinteistöpäällikkö p sähköposti:

5 5(13) Käyttäjä: Keuruun kaupunki / Sivistystoimi Kerttu Ruhanen, sivistysjohtaja p sähköposti: Keuruun kaupunki / Jukojärven koulu Myllykangas Nina, vt. rehtori p sähköposti: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 24, JYVÄSKYLÄ p Jarkko Kontinen, projektipäällikkö p sähköposti: Tero Wéman, arkkitehtisuunnittelija p sähköposti:

6 6(13) 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) 2.1. Lähtökohta Jukojärven koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Syksyllä 2011 nykyisessä koulurakennuksessa todettiin kosteus- ja lahovaurio, jonka vuoksi koulu siirrettiin väistötiloihin. Vahanen Oy on laatinut syksyllä päivätyn korjattavuusselvityksen olemassa olevan koulun korjaamiseksi. Selvitystyö on ollut hankesuunnitelman yhtenä lähtötietona. Peruskorjauksen vaihtoehtona on tutkittu uudisrakentamisen mahdollisuus. Oppilasennusteen mukaan opetustoimintaa varten tarvitaan tilat n. 30 oppilaalle esiopetuksen ja perusopetusluokkien 1-6 oppilaille, joista muodostetaan kaksi opetusryhmää sekä lisäksi yksi esikouluryhmä. Koulu on luonteeltaan kaksi opettajainen kyläkoulu. Mahdolliset muut toiminnat liittyvät ilta- ja viikonlopun käyttöön, joita voivat ovat mm. kansalaisopisto ja kyläyhdistys. Hankesuunnitelmassa on tutkittu: - Vanhan koulurakennuksen peruskorjausmahdollisuuden ja sen kustannukset. - Laadittu uudisrakennuksesta tilaohjelma ja kustannusarvio. - Laadittu arvio vanhan koulurakennuksen purkamisesta aiheutuvista purkukustannuksista. Hankesuunnitelma on tehty kolmeksitoista vuodeksi eteenpäin ja tähtää oppilasennusteen mukaiseen tarpeeseen Opetussuunnitelma ja koulun painotukset Perusopetuksen järjestäminen on lakisääteistä, jota ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä valtioneuvoston hyväksymä tuntijako. Opetussuunnitelman toteuttaminen vaatii riittävät ja oikein mitoitetut tilat. Opetus ja opetusryhmät tulee järjestää niin, että oppilailla on mahdollista saavuttaa perusopetuksen tavoitteet. Uudisrakennuksen tilaohjelman laatimisessa on huomioitu opetussuunnitelma ja tilojen toteutuva käyttöaste. Uudisrakennuksessa tiloille on haettu yhteiskäyttöisyyttä, jotta tilojen käyttöaste saadaan riittävän korkeaksi. Jukojärven koulun tontti mahdollistaa opetustiloista luontevan siirtymisen lähiluontoon ja kyläympäristöön Pedagogiset tavoitteet Tavoitteena on tehdä koulusta nykyaikaisia opetusmenetelmiä käyttävä ja niiden käytön mahdollistava rakennus. Tilojen tulee olla helposti muunneltavia erilaisiin opetusratkaisuihin myös myöhemmin. Tavoitteena on kehittää uuteen kouluun avoin oppimisympäristö, mikä tarkoittaa, että opiskelu on optimaalisen joustavaa ajan, paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen. Opetusta muutetaan vähitellen yhä enemmän oppijakeskeiseksi Jukojärven koulun, nykytilanne ja tilatarpeen yleisperustelut Jukojärven koulun muodostavat vuosiluokat 1-6. Syksyllä 2011 nykyisessä koulurakennuksessa todettiin kosteus- ja lahovaurio, jonka vuoksi koulu siirrettiin

7 7(13) väistötiloihin. Koulun käytössä on yksi rakennus. Jukojärven koulu on rakennettu kahdessa vaiheessa. Vanhempi rakennuksen osa on valmistunut 1900-luvun alussa ja myöhemmin valmistunut laajennus on valmistunut Vanhin rakennuksen osa on tehty hirrestä ja perustettu kallion varaan luonnonkivestä tehdyn sokkelin varaan. Alapohja on puurakenteinen tuulettuva ryömintätilallinen alapohja. Välipohjat ovat puurakenteiset ja välipohjien sekä alapohjien täytemateriaalina on käytetty rakennusajankohdalle tyypillisesti erilaista orgaanista materiaalia kuten sammalta ja sahanpurua. Yläpohjarakenne on tehty puusta ja yläpohjan yläpuolella on hyvin tuulettuva ullakkotila, puiset kattokannattajat ja hiljattain uusittu peltikate. Uudemman rakennuksen osan maanvastaiset rakenteet on tehty teräsbetonista ja maanpinnan yläpuoliset rakenteet puusta. Puurakenteisten välipohjien täytemateriaalina on käytetty sahanpurua. Yläpohjarakenne on toteutettu vastaavalla tavalla kuin vanhemmassa rakennuksen osassa. Koko rakennuksen ulkovuorauksena on lauta Tilavaatimukset Peruskorjaus Hankesuunnitelman väliraporttivaiheen perusteella voidaan todeta, että nykyisen Jukojärven koulun opetustiloihin tulisi korjausvaihtoehdossa tehdä totaalisen korjauksen lisäksi myös tilamuutoksia. Tällaisia ovat mm. - yhden 5-10 oppilaan ryhmäopetustilan rakentaminen koulun yläkertaan uudelle osalle - vaatimusten mukaisen ilmanvaihdon järjestämisestä ullakkotilaan tehtävä laajuudeltaan n m2 ilmanvaihtokonehuone. - nykyiset esteettömyysvaatimukset huomioiden kerrosten välille olisi rakennettava kevythissi, tasonostin tai muu sellainen järjestelmä. Uudiskoulu Tilojen teoreettinen mitoitusperuste on esitetty opetushallituksen kaaviolla, liite 5. Mitoitusperusteita vertailtaessa on syytä huomioida, että liitteen 5 mukainen mitoitus poikkeaa tavanomaisesta uudiskoulun mitoitusperusteesta. Tämä johtuu siitä, että teoreettisen laskennan kaavat eivät laske 1-6 vuosiluokkien koulun aineopetustilojen ja liikuntatilan laskennallista tarvetta ja sekä siitä, että Jukojärven uudiskoulun oppilasmäärästä johtuen kaikkien tilojen rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista. (OPH:n tilaluettelo; Liite 5). - Suunnittelutyöryhmä on todennut, että esim. 10m2 aineopetuksen varastotila korvaa aineopetustilan - vaihtoehtoisesti opetustila tehdään ylisuurena jolloin vaikkapa musiikkiopetuksen välineistö voisi sijaita toisessa opetustilassa. Muutamia tilatyyppejä on sovellettava koulun koko huomioiden, tällaisia tiloja ovat mm. liikuntatilat, ruokailu- ja keittiötilat sekä henkilökunta- ja hallintotilat; Liite 5. - Kouluruokailun järjestämistavalle ja paikalle on olemassa vaihtoehtoja. Suunnitelmissa on esitetty, että monitoimisalin näyttämö toimii käytävätiloihin laajettavuuden jälkeen ruokailutilana. Näyttämön asemointi lähelle keittiötä (samaan lattiatasoon) mahdollistaisi näyttämötilan monikäyttöisyyden. - Valmistuskeittiöstä tarvitaan käyttäjän kommentit ennen jatkokehittelyä.

8 - Ilmanvaihdolle varattava tila tarkentuu jatkosuunnittelussa ja määrittää uudiskoulun lopullisen bruttoalan. Kaikki tilat, joita on säädetty taulukossa, on kommentoitu luetteloon; Liite 5. Jukojärven kokoisessa pienessä yksikössä ei ole mahdollista päästä kovinkaan tehokkaaseen hym 2 / oppilas suhteeseen. 8(13) Perusopetustilat eli kotiluokat ja esiopetuksen tilat Jukojärven uudiskoulun perusopetustilat mitoitetaan nykyisen ryhmäkokotavoitteen mukaisesti maks oppilaalle, jolloin luokkakoko asettuu n. 50m2. Jukojärvelle tulee yhteensä 2kpl perusopetustilaa. Esiopetukselle esitetään rakennettavaksi 1kpl 40m2 esiopetustila. - Pienryhmätoimintaa varten esitetään rakennetavaksi aula-tila, joka voisi toimia myös kyläläisten netti/monitoimipisteenä. - Opetustilat rakennetaan ja varustetaan joustavasti eri käyttötarkoituksia palveleviksi oppimisympäristöiksi. Myös salia hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa Aineluokat Jukojärven uudiskouluun on suunniteltu aineopetusluokkia seuraavasti: - Tekninen työ, jossa veistosali, maalaus, opettajan tila ja kuumakäsittely. Tilamitoitus kuten vanhassa koulussa; Liite 5. - Jatkosuunnittelussa selvitetään, voidaanko teknisen työn olevia laitteita ja varusteita käyttää uudisvaihtoehdossa. - Monitoimisali jossa liikunta- ja juhlakäyttö sekä ulkopuolinen iltakäyttö. - Saliin liittyy näyttämö, joka on laajennettavissa käytävään ja käytettävissä ruokailuun; Liite 6. - Luonnontieteen, tekstiilityön, kuvataiteiden ja musiikin opetustilaa ei ole. Tilanne voidaan järjestää varustamalla toinen ylikokoiseksi suunniteltava kotiluokka aineopetusvälineistöllä (esim. musiikki) tai varustamalla koulu aineopetuksen varastotiloilla; Liite 5 ja Opettajien ja muun henkilökunnan tilat Jukojärven uudiskouluun esitetään rakennettavaksi henkilökunnan tiloja ja hallintotiloja opetushallituksen mitoitusperusteita soveltaen. Jukojärvellä siivooja- keittäjä talonmiehen virka on yhdistetty. - Terveydenhoidon tilat on suunniteltu käytettäväksi rinnakkain erityisopettajien tilana Henkilöstö ja oppilasmäärät Oppilasmäärät ja niiden ennusteet ovat hankesuunnitelman liitteenä 1 sekä henkilöstömäärä; liite 5.

9 9(13) 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA 3.1. Rakennus- ja sijaintipaikka Jukojärven koulu sijaitsee Jukojärven kylässä osoitteessa Jukojärventie 550, Keuruu, kiinteistöllä Jukojärven koulu ( ). Kiinteistön omistaa Keuruun kaupunki. Jukojärvi Pohjoisjärvi alueella on laadittavana osayleiskaava; Liite Rakennus- ja LVIS tekniikka Rakennustekniikka, yleistä Uudisrakennus voidaan toteuttaa jatkosuunnittelussa myös tilaelementtikoulu-mallilla. Tilaementtikoulu rakennetaan pääosin puurakenteisena ja tilamoduulien tulee olla erikoiskuljetukseen soveltuvia. Etuna voidaan mainita, että rakentamisen käytettävä aika on lyhyt verrattuna perinteiseen rakentamiseen. Rakennus tehdään noudattaen Terve Talo kriteereitä LVISA-tekniikka, yleistä Talotekniikka suunnittelussa huomioidaan rakentamismääräysten uusiutuminen sekä haetaan toteutussuunnittelussa energiatehokkaita ratkaisuja kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon. Lisäksi suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakennusten turvallisen huollon ja käytön näkökohtiin. Sisäilmaluokka S2. Uudiskoulu liittyy koulun tontilla olevaan koulukiinteistön lämpökeskukseen. Rakennus liitetään alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Sade- ja hulevedet johdetaan imeyttämällä maastoon. Mikäli uudisrakennus sijoitetaan nykyisen lämpökeskuksen kohdalle, tulee rakentaa uusi lämpökeskus. Talotekniikkasuunnittelussa huomioidaan eri tilojen eri käyttäjät ja eriaikaiset käyttöajat sekä mahdollinen iltakäyttö. Ilmanvaihto varustetaan mahdollisesti jäähdytyksellä. LVIS- järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennuskohtaiset säätö- ja valvontalaitteet liitetään yleensä kiinteistöverkon kautta valvomopalvelimelle Tehdyt ja tehtävät selvitykset Jukojärven koulurakennuksesta on tehty hankesuunnitelman pohjatiedoiksi teknisiä kuntotutkimuksia ja korjattavuusselvityksen. Selvityksen on teettänyt Keuruun kaupungin tekninen toimi. Y kaava-alueen kaavamääräys tulee vielä pohtia. Kaavaprosessin aikana tutkittava kuitenkin alueen täydennysrakentamiseen mahdollisuus huomioiden mm. olemassa oleva rakennuskanta, liikenneyhteydet sekä luonto- ja maisema-arvot. Selvitysten perusteella on määritelty: Jukojärven koulun muutostöiden toteuttamiskelpoisuus Uudiskoulun sijoitusvaihtoehdot

10 10(13) 3.4. Suunnittelijavalinnat Hankesuunnittelun jatkovaiheessa suunnittelualat ovat: arkkitehti- ja pääsuunnittelu rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu sähkösuunnittelu paikallisvalvonta ja sisäilma-asiantuntija 3.5. Rakentamisen vaihtoehdot Hankesuunnittelun aikana on tehty vertailuja, tilataulukointeja ja suunnitelmia: Jukojärven koulun peruskorjaus; liite 7 Uudiskoulun rakentaminen, tilaohjelma ja tilakaaviot, liitteet 5 ja 7 (Esitetään toteutettavaksi) Uudiskoulun sijoitusvaihtoehdot 1-3. (Esitetään vaihtoehdon 2 mukaista toteutusta) 4. EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS Kaavoitus: Jukojärven - Pohjoisjärven osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on käynnissä. Kaavaluonnoksen mukaan kohde (Jukojärven koulu) suositellaan säilytettäväksi sen maisemallisten, rakennustaiteellisten ja/tai kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Kaavaluonnoksen mukaan rakennusoikeus on 10 % tontin pinta-alasta. Kaavaluonnoksessa uudisrakentamiselle ei ole osoitettu rakennusalaa. - Hankesuunnitteluryhmä toteaa, että pelkkä suositus säilyttämiselle voi olla hankala lauseke tilanteessa, jossa koulurakennuksen säilyttäminen todetaan tilakäytöllisesti ja taloudellisesti vaikeaksi. - Tulee varmistaa, että lausunnoilla olevaan kaavaluonnokseen sisältyy uudiskoulun rakentamisen mahdollisuus.kaava jo valmistunut? - Arkkitehtiryhmä on tuonut hankesuunnitteluryhmässä esille vaihtoehdon, että kaupunki myy vanhan koulukiinteistön yksityistaholle, seuralle tai yhteisölle. Sijoitus: Tutkituista sijoitusvaihtoehdoista esitetään toteutettavaksi vaihtoehto 2, jossa uudisrakennus sijoitetaan purettavan olevan koulun tilalle. Vaihtoehtoa puoltaa mm. seuraavat seikat: - Nykyinen kenttä voidaan säilyttää käytössä sellaisenaan - Sijoitus mahdollistaa parhaiten pihatoimintojen turvallisen eriyttämisen toisistaan; huoltoliikenne, saatto, välituntipihat. - Koulun laajentamiselle jää vapaaksi luonteva suunta. Muita vaihtoehtoja on tutkittu lisäksi, koska nykyisen koulurakennuksella ei ole purkulupaa. Hankkeen toteuttaminen myös vaihtoehtojen 1 ja 3 mukaan on mahdollista. Ks. liite 6.

11 11(13) Rakentaminen: Hankesuunnitteluryhmän johtopäätelmänä on: 1) korjattavuusselvityksen 2) peruskorjauskustannusarvion pohjalta, että uudisrakentamisella saavutetaan parhaiten ajanmukaiset tilat sekä oppilaille että opettajille. Uudiskoulun rakentamisen kannalta huomioitavia seikkoja suhteessa peruskorjaukseen ovat mm: - kyseessä olevan rakennuksen korjausten onnistumiseen liittyvät riskit, jotka on tuotu esiin korjattavuusselvityksessä - Olevan koulurakennuksen korjausaste ylittää 80%, jota pidetään yleisesti ylärajana korjaamiselle. Mikäli em. korjausasteen ylittäviin toimenpiteisiin ryhdytään, tulisi korjaamiselle on vahvat perustelut. Tässä tapauksessa hankesuunnitteluryhmä ei ole perusteluja löytänyt. - uudisrakentamisella voidaan parhaiten huomioida koulurakennuksen energiatalous tulevaisuutta ajatellen - tilojen esteettömyys (ulkoa sisään ja tilojen välillä) - paloturvallisuus - tilojen suunnittelu ja toteutus yleisten laatutasomääritysten mukaisiksi, ks. kohta 8.1. Vaiheistus: Vaiheistuksen määrittely perustuu tehtäviin päätöksiin ja sitä seuraaviin jatkotoimenpiteisiin. 5. LAAJUUSTAVOITTEET 5.1. Koulu Mitoituksen lähtökohtana on käytetty 36 oppilaan ennustetta. Ennustetulle oppilasmäärälle on laskettu huonetilaohjelmassa opetusministeriön ohjeiden mukaisesti teoreettinen tilatarve, joka tässä on 13,2 hym2/oppilas eli yhteensä n.553 hym2.; Liite KUSTANNUSTAVOITTEET Kustannusarviolaskelmat perustuvat Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän päivättyihin tilakaavioihin ja huonetilaohjelmaan. Tavoitehinnat ovat ns. päivän hintoja ja niitä on korjattava toteutusajankohdan indeksin muutoksella; Liite Peruskorjaus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Peruskorjauksen toteutusvaihe kaikkien kustannusten osalta, ks. laskentamuistio Uudisrakennus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Uudiskoulun toteutusvaihe kaikkien kustannusten osalta, ks. laskentamuistio.

12 12(13) 6.3. Purkukustannus Laskennassa on huomioitu seuraavat toimenpiteet: Purkukustannuksen erillishinta, Liite 8, kustannusmuistio 6.4. Ylläpitokustannukset Ylläpitokustannukset tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä Kustannusten jakautuminen vuosille Luvut tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä Rahoitusjärjestelyt LAATUTAVOITTEET 7.1. Yleiset tavoitteet Hankkeen teknisen toteutuksen tulee täyttää voimassa olevat lait ja asetukset. Hanke toteutetaan Terve-Talo periaatteella ja sen vaatimuksia noudattaen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota veden- ja kosteudenhallintaan, elinkaarikustannuksiin, energiatalouteen ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen sekä puhtaaseen sisäilmaan. Rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Rakentamisessa tulee suosia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennuksen energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valmiin kohteen sekä rakennustyömaan työturvallisuusasiat Yleiset laatutason määritykset 1. Terveen talon tavoitetaso S2 2. Akustinen luokka C (tilan ääniolosuhteet SFS5907) 3. Rakentamisen puhtausluokka P1 4. IV-järjestelmien puhtausluokka P1 5. Sisäilmaston laatuluokka S2 6. Valaistusolosuhteet SFS mukaan. 7. Rakennusmateriaalit M1 kaikissa sisätiloissa (sallitaan muu kuin M1 vain, ellei soveltuvaa tuotetta ole saatavissa) 7.2. Sisäilmatavoitteet Sisäilmaston luokkavaatimus on S2 eli tilojen sisäilman laadun tulee olla hyvä ja lämpöolot vedottomat. Kesän kuumimpina päivinä lämpötilan sallitaan nousevan viihtyisän tason yläpuolelle. Sisäilmastoluokkaan S2 pyritään suunnittelun ja toteutuksen ohjeilla P1 ja rakennustuotteiden vaatimuksilla M Laadunvarmistus menettely Rakennustyön laatuun tullaan kiinnittämään huomiota tilaajan laadunvarmistusohjeistuksella. Sisäilmaongelmien ennalta ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

13 8. HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO 13(13) Hankkeen toteutus kilpailutetaan. Toteutusmuoto tarkentuu tehtävien päätösten jälkeen. 9. HANKKEEN AIKATAULU Hankeaikataulu tulee täsmentymään hankepäätöksen jälkeen. Keuruu Tapio Montonen Tekninen johtaja Kerttu Ruhanen Sivistysjohtaja

LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI. 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012

LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI. 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012 Laukaan kunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta PL 6 41341 Laukaa LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAAJENNUS JA MUUTOS 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012 2(18)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1. Rakennuttamispalvelut SASTAMALAN TILAKESKUS/

Hankesuunnitelma. Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1. Rakennuttamispalvelut SASTAMALAN TILAKESKUS/ 1 SASTAMALAN TILAKESKUS/ Rakennuttamispalvelut Hankesuunnitelma Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1 Ala-asteen laajennus ja peruskorjaus Palvelukeittiön peruskorjaus Biolämpökeskuksen rakentaminen 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI HANKESUUNNITELMA 30.03.2012

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI HANKESUUNNITELMA 30.03.2012 Laukaan kunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta PL 6 41341 Laukaa LAUKAAN KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI HANKESUUNNITELMA 30.03.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.1. YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT... 4

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Tiivistyskorjaukset 2015-2016 Koulusiiven julkisivukorjaukset 2017 Kysymykset ja vastaukset Tiivistystyöt

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28..206 Sivu / 3757/206 0.03.02 369 Jousenkaaren koulu Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 2063/58/2014 KH

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 6 319/2016 10.03.02 40 Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys 18.1.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI. PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 VUONTEEN ALUEKOULU

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI. PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 VUONTEEN ALUEKOULU VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Alkukevennys. työsuojeluvaltuutettu

Alkukevennys. työsuojeluvaltuutettu Alkukevennys Lisää alkukevennystä Kunta10-tutkimuksessa mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Helsinki on mukana toista kertaa, muut kaupungit

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu-hanke Hankkeessa suunnitellaan Vuonteen alueelle Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kylien yhteistä kylien koulua, joka on monella

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

TARVESELVITYS. xx.xx.20xx Sivu 1/5. Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Hanke: Runko / ohje TARVESELVITYS

TARVESELVITYS. xx.xx.20xx Sivu 1/5. Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Hanke: Runko / ohje TARVESELVITYS xx.xx.20xx Sivu 1/5 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje TARVESELVITYS Sivu 2/5 Sisällys 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. TILANHANKINNAN TARPEELLISUUS... 3 2.1 Nykyinen

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

VÄSTRA ENHETSSKOLAN HANKESUUNNITELMAN JA HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN

VÄSTRA ENHETSSKOLAN HANKESUUNNITELMAN JA HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 198 29.05.2017 VÄSTRA ENHETSSKOLAN HANKESUUNNITELMAN JA HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN 2463/58/2010 KH 29.05.2017 198 Valmistelu ja lisätiedot: toimitilajohtaja

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Uusien oppimisympäristöjen edut Raila Oksanen, johtava konsultti, FCG Konsultointi Mikko Kaira, toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka & FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta

Kokonaisuuden hallinta Kokonaisuuden hallinta Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 Otsikoita 3.10.2017 Page 2 Otsikoita 3.10.2017 Page 3 Otsikoita 3.10.2017 Page 4 Otsikoita

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI VERTAILU TONTINKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN OMINAISUUKSISTA

SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI VERTAILU TONTINKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN OMINAISUUKSISTA ARKKITEHTIKUVIO OY Käpylänkuja 1, 00610 HELSINKI Puh 09-7244 161 Fax 09-7244 600 SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI VERTAILU TONTINKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN OMINAISUUKSISTA Suunnittelutehtävään kuului Sälinkään koulun

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Tarjoaa ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta sekä nuorille että aikuisille Kaksitoista omistajakuntaa: Hankasalmi,

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.11.2015 SARAN ASUNNOT

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.11.2015 SARAN ASUNNOT LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.11.2015 SARAN ASUNNOT LOPPURAPORTTI SARAN ASUNNOT TARVESELVITYS JA TOTEUTUSTAPA Hanke liittyy Laukaan kunnassa laadittuun selvitykseen, jossa käytiin läpi kehitysvammaisten

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Haapakimolan koulun sisäilmatutkimukset ja toimenpiteet, lisämääräraha

Haapakimolan koulun sisäilmatutkimukset ja toimenpiteet, lisämääräraha Tekninen lautakunta 3 02.02.2016 Tekninen lautakunta 15 01.03.2016 Kunnanhallitus 56 21.03.2016 Tekninen lautakunta 35 10.05.2016 Haapakimolan koulun sisäilmatutkimukset ja toimenpiteet, lisämääräraha

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen 16.02.2012 Sivu 1 / 1 747/10.03.02/2012 25 Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4198/2016 00.01.02.02 177 Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh.

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU

RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU Pöytyän kunta RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU Hankesuunnitelma Kunnanhallitus 23.5.2017 xx Kunnanvaltuusto 30.5.2017 xx Sisällysluettelo 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 3 2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3 HANKKEEN

Lisätiedot

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9.

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9. Tilakeskus, 00950 Helsinki Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero 80010128 Tilakeskus Varhaiskasvatusvirasto Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero katto- ja julkisivukorjaus 8010128

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU Harri Apell Tekninen johtaja Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Sivu 2/9 RUOVEDEN KUNNAN PÄIVÄKOTITILAN HANKESELVITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO...3 2. toteutusvaihtoehto

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO 29.9.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto ja laskelmat 3 Erillishinnat

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA LAUKAAN PALOASEMA

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA LAUKAAN PALOASEMA LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 15.09.2015 LAUKAAN PALOASEMA LOPPURAPORTTI LAUKAAN PALOASEMAOPPURAPORTTI TARVESELVITYS JA TOTEUTUSTAPA Vanhat toimitilat ja niiden puutteet Pelastuslaitoksen hallinnassa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta Kuinka suunnittelua ohjataan Kuvat: RT 10-10387

Lisätiedot