KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE KIVIJÄRVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI"

Transkriptio

1 KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO

2 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT HANKKEEN TARPEELLISUUS JA MITOITUSPERUSTE KOULUVERKKO NYT JA TULEVAISUUDESSA OPETUSSUUNNITELMA JA KOULUN PAINOTUKSET PEDAGOGISET TAVOITTEET KOULUN NYKYTILANNE JA TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT TILAVAATIMUKSET TOIMINNAN MUUTOKSET PERUSOPETUSTILAT ELI KOTILUOKAT AINELUOKAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS OPETTAJIEN JA MUUN HENKILÖKUNNAN TILAT HENKILÖSTÖ JA OPPILASMÄÄRÄT TOIMINTOJEN SIJOITTELU VAIHTOEHTOINEN TILANHANKINTA HANKKEEN TOTEUTUKSEN LYKKÄÄMISEN TAI PERUUTTAMISEN SEURAUKSET 0 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA RAKENNUS- JA SIJAINTIPAIKKA RAKENNUS- JA LVIS TEKNIIKKA TEHDYT SELVITYKSET JA LAUSUNNOT SUUNNITTELUN VAIHEISTUS VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSTAVAT EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS TOIMENPITEET RAKENNUSTEKNISET TYÖT LVI-TYÖT SÄHKÖTEKNISET TYÖT MAHDOLLINEN VAIHEISTUS LAAJUUSTAVOITTEET... 5 Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

3 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 3 (0) 5... TILOJEN SOVITUS TAINION RAKENNUKSEEN KUSTANNUSTAVOITTEET YLLÄPITOKUSTANNUKSET RAHOITUS HANKEAIKATAULU LAATUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET YLEISET LAATUTASON MÄÄRITYKSET SISÄILMATAVOITTEET LAADUNVARMISTUS MENETTELY HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO INVESTOINTIPÄÄTÖKSET... 9 LIITTEET Liite a, Oppilasmääräennuste, kunta Liite b, Oppilasmääräennus, hankesuunnitelma Liite, Asemakaava Liite 3a, Tontinkäyttökaavio Liite 3b, Pohjakaaviot Liite 3c, Tilaohjelma Liite 4, Laskentamuistio, tavoitehinta Liite 5, Kuntotutkimukset ja sisäilmastokyselyt, 5 kpl Liite 6, Hankesuunnittelutyöryhmän muistiot kpl Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

4 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 4 (0). HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Hankesuunnittelun toteuttaneeseen työryhmään kuuluivat kunnan puolesta tekninen johtaja Jukka Hertteli, sivistysjohtaja Hanna Kaisa Pekkarinen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Erja Moisio, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Maire Hautanen, rehtori Vuokko Hilmola sekä käyttäjien edustajina opettajat Anna Kaisa Pölkki ja Mari Järvinen. Kunnan ulkopuolisina jäseninä hankesuunnittelutyöryhmään kuuluvat rakennuttajakonsulttina toimivan PTS Kiinteistötekniikka Oy:n Veli Matti Hokkanen sekä arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän Tero Wéman. Hankesuunnittelutyöryhmä kokoontui 3 kertaa suunnittelun aikana. Hankesuunnittelu käynnistettiin sisäilmatyöryhmän kokouksessa joulukuussa 03, jonka jälkeen työryhmä kokoontui kahteen eri kertaan hankesuunnittelukokouksiin. Varsinaisten hankesuunnittelukokousten pöytäkirjat ovat hankesuunnitelman liitteenä nro 7. Hankesuunnitelma esiteltiin kunnanvaltuuston iltakoulussa 7. helmikuuta 04. Valtuusto linjasi tuolloin, että hankesuunnitelmassa tulee esittää kiinteistön vesi ja lämmitysjohtojen runkolinjojen uusiminen. Hankesuunnitelmaa päivitettiin näiltä osin. Samalla arkkitehti päivitti tilakaavioita käyttäjän edustajien kommenttien mukaisesti.... Yhdyshenkilöiden yhteystiedot Kivijärven kunta / tekninen osasto Virastotie 5 A, KIVIJÄRVI Tekninen johtaja Jukka Hertteli puh fax sähköp. Kivijärven kunta / sivistystoimi Virastotie 5 A, KIVIJÄRVI Sivistysjohtaja Hanna Kaisa Pekkarinen puh fax sähköp. hanna Kivijärven koulu Keskustie 3, KIVIJÄRVI Rehtori Vuokko Hilmola puh fax sähköp. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

5 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 5 (0) Rakennuttajakonsultti PTS Kiinteistötekniikka Oy Laukaantie 4, 4030 JYVÄSKYLÄ Projektipäällikkö Juhani Koponen puh fax Hankesuunnittelusta vastaava Veli Matti Hokkanen puh sähköp. Arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 4, 4000 JYVÄSKYLÄ Arkkitehti Tero Wéman puh sähköp. HANKKEEN TARPEELLISUUS JA MITOITUSPERUSTE... Kouluverkko nyt ja tulevaisuudessa Kivijärven kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 9 oppilasmäärien on vuoden 03 syksyllä ennustettu säilyvän vuosien välisenä aikana noin sadan oppilaan tasolla. Vuosina oppilaita tulee olemaan perusopetuksen vuosiluokilla 9 yhteensä 98 kappaletta. Esikoulussa oppilaita kyseisenä vuonna on ennustettu olevan 0 kappaletta, jolloin kokonaisoppilasmääräksi on arvioitu opetusvuonna oppilasta. Koulun tilaohjelma on laadittu lukuvuoden perusteella. Kunnan oppilasennusten on liitteenä. Kunnassa ei ole laadittu erillistä kouluverkkoselvitystä, koska kunnan perusopetus on keskitetty kahteen kunnan keskustaajamassa olemassa olevaan koulurakennukseen, Tenholaan ja Tainionmäkeen, joista Tenholassa toimii alaluokkien opetus ja Tainionmäessä yläluokkien opetus. Kunnassa ei järjestetä toisen asteen koulutusta. Esikouluopetuksen tilat sijaitsevat niin ikään Tenholan koulurakennuksessa. Tämä hankesuunnitelma on laadittu vastaamaan Kivijärven kunnan perusopetuksen tarpeisiin seuraavien kymmenen vuoden jaksolla, jolloin suunniteltu koulurakennus pystyy vastaamaan kunnan perusopetuksen tarpeisiin. Hankesuunnitelma on tehty kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja tähtää oppilasennusteen mukaiseen tarpeeseen. Kunnan tasolla on ajateltu, että kouluhankkeen jälkeen olisi tilanne, jossa yksi koulurakennus pystyy vastaamaan koko kunnan perusopetuksen sekä esiopetuksen tilatarpeisiin nyt sekä tulevaisuudessa. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

6 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 6 (0)... Opetussuunnitelma ja koulun painotukset Perusopetuslain. luvun momentin mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisillä perusopetusta sekä oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna lapsille esiopetusta. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä valtioneuvoston hyväksymä tuntijako. Kivijärven kunnalla on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi kunta ja koulukohtaiset osuudet, joissa opetussuunnitelmaa täsmennetään kuntaan ja kouluun sopivaksi. Opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää, että koulurakennuksissa on käytettävissä riittävät ja oikein mitoitetut tilat, joiden käyttöaste on oikein mitoitettu. Opetus ja opetusryhmät tulee järjestää siten, että perusopetukselle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Hankesuunnitelmaa varten laaditussa tilaohjelmassa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelma sekä tiloissa toteutuva käyttöaste. Lukujärjestyksen kautta on haettu mahdollisuutta järjestää tiloista yhteiskäyttökelpoisuutta, jotta tilojen käyttöaste olisi mahdollisimman hyvä...3. Pedagogiset tavoitteet Esi ja perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana Kivijärvellä on, että opetus on kokonaisuus, jossa oppilaalle turvataan yhtenäinen ja johdonmukaisesti etenevä oppimispolku esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Hankkeen suunnittelun tavoitteena on tukea yhtenäisen perusopetuksen toteutumista ja tehdä koulurakennuksesta nykyaikaista opetusta tukeva ja uusia, nykyaikaisia opetusmenetelmiä käyttävä ja niiden käytön mahdollistava rakennus. Yhteisten tilojen myötä vahvistetaan toiminnallisesti yhtenäistä koulua, jolla on myös yhtenäinen opetussuunnitelma, arvopohja ja toimintakulttuuri. Oppimisympäristöjen kehittämiseen panostetaan, jotta fyysinen ympäristö olisi paitsi yhtenäinen myös viihtyisä, toimiva ja turvallinen. Tilojen tulee olla helposti muunneltavia erilaisiin opetusratkaisuihin myös myöhemmin. Tavoitteena on kehittää uuteen kouluun avoin oppimisympäristö, jossa opiskelu on optimaalisen joustavaa ajan, paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen. Opetus muuttuu oppijakeskeiseksi ja opetustilat ovat usein muualla kuin pelkästään varsinaisessa luokkatilassa. Tilasuunnittelun tulee tukea näitä tavoitteita...4. Koulun nykytilanne ja tilatarpeen yleisperustelut Kivijärven esi ja perusopetuta annetaan Tainionmäen koulussa, joka on nykyisellään jaettu toimimaan kahdessa eri rakennuksessa. Vanhempi, 950 luvulla rakennettu Tenhola (osoitteessa Keskustie 39) toimii esiopetuksen ja alaluokkien opetustiloina ja uudempi, 970 luvulla rakennettu Tainio (Keskustie 3) toimii yläluokkien opetustiloina. Teknisen opetuksen tilat, oppilashuolto sekä keittiötilat ovat sijoitettuna Tainion rakennukseen. Rakennuksissa on nykyisellään tilaa niissä oleviin toimintoihin nähden tilaa enemmän kuin tilatarve vaatii. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

7 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 7 (0) Kunnassa on arvioitu, että toiminnot saataisiin selkeästi sijoitettua Tainion rakennukseen keskitetysti. Tainion rakennuksen käyttö koulutoimintojen yhdistämiseen on perusteltua, koska rakennuksessa on valmiiksi sijoitettuna mm. erikoisaineluokat (kotitalous, fysiikka, kemia), teknisen työn tilat sekä keittiötilat, jotka ovat investointikustannuksissa suurimpia eriä, mikäli niitä ryhdytään rakentamaan Tenholan yhteyteen. Tainion kiinteistön talotekniset järjestelmät ovat uudempia kuin Tenholan ja esimerkiksi lämmitysjärjestelmälle ei tarvitse koulumuutoksen yhteydessä tehdä kuin tarvittavat muutokset ja laajennukset ja järjestelmän säätö. Kummassakaan koulussa ei ole nykyisellään viranomaisten vähimmäistason S3 sisäilmaluokkaa täyttävää ilmanvaihtojärjestelmää, mutta Tainionmäkeen ilmanvaihto on helpompi asentaa, koska koulurakennuksen kerroskorkeudet ovat niin suuret, että kanavointi pystytään asentamaan tiloihin tinkimättä nykyisestä kerroskorkeudesta. Käyttäjille on teetetty vuonna 0 sisäilmastokysely, jonka mukaan henkilökunta kärsii rakennuksissa erityisesti puutteelliseen ilmanvaihtoon viittaavista oireiluista sekä mahdollisesti mikrobivaurioihin viittaavista haitoista, joihin viittaa myös kyselyssä ilmenneet ilmoitukset hajuhaitoista. Kyselyiden jälkeen rakennuksiin on suoritettu rakennetutkimuksia, joissa on selvitetty rakennusten korjattavuutta sekä mahdollisia sisäilmaan vaikuttavia haittatekijöitä. Molemmista rakennuksista on havaittu tutkimuksissa muun muassa mikrobivaurioita ja muovimattopinnoitteiden hajoamiseen viittaavia yhdisteitä mattopinnoitteissa, mutta kummankin rakennuksen on todettu olevan korjattavissa. Näistä kuitenkin Tenholan kunnostaminen koulurakennukseksi on nähty epäedullisemmaksi, koska rakennuksen saattaminen koneellisen ilmanvaihdon piiriin on haasteellisempaa kuin Tainion ja kiinteistö on muutoinkin pienempi ja sen tilojen muuntojoustavuus on huonompi kuin uudemman Tainion...5. Tilavaatimukset Kivijärven yläkoulun tuntimäärä lukuvuonna on 50 viikkotuntia. Alakoulun tuntimäärät lukuvuoden aikana ovat 40 viikkotuntia. Lukuvuoteen saakka tuntimäärien on ennustettu pysyvän nykyisellä tasolla, mikäli ryhmäkokoja ei ryhdytä oleellisesti muuttamaan, sillä oppilasmäärien ennusteen perusteella oppilasmäärissä ei tulevien 0 vuoden aikana tule oleellisia muutoksia. Opetustilojen lisäksi hankkeen yhteydessä peruskorjataan oppilashuollon tilat, jotka liittyvät kiinteästi Tainion opetustiloihin. Oppilashuollolle haetaan tarkoituksenmukaiset tilat ja tällä hetkellä käytössä olevien matalanosan tilojen on arvioitu soveltuvan hyvin käyttöön. Kunnalla on koulukäytössä nykyisellään yhteensä kahdessa opetusrakennuksessa yhteensä noin (Tainion koulu n. 030,5 brm ja Tenholan koulu n. 9 brm ) 3 49,5 brm. Tilan tarpeen on arvioitu olevan tulevaisuudessa pienempi, sillä nykyisten koulurakennusten luokkatilat ovat osin ryhmäkokoihin nähden ylimitoitettuja ja niiden tilamuutoksilla toimintoja pystytään sovittamaan tulevaisuudessa Tainion koulun tiloihin. Tilojen mitoituksessa on sovellettu opetushallituksen kaaviota koulun teoreettinen mitoituksen perusteena. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

8 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 8 (0) Hankesuunnitelmassa on esitetty Tainion kouluun nykyisen pinta alan 030,5 brm lisäksi ( brm ), josta tulee yhteensä 00,5 brm. Esitetty pinta ala perustuu tilakaavioihin...6. Toiminnan muutokset Tulevaisuudessa koulun kaikkien vuosiluokkien opetus tulee toimimaan samassa kiinteistössä, sisältäen myös esiopetuksen. Koulun toimintakulttuurissa pyritään jatkossa korostamaan aiempaa enemmän yhteisöllisyyttä ja työssä viihtyvyyttä pyritään parantamaan, kun henkilöstön yhteistoiminta paranee. Samalla kuitenkin pyritään säilyttämään vahvuudet, joita ala ja yläkoulujen opetuksessa on aiemmin hyödynnetty, käyttäen samalla hyväksi mahdollisia synergiaetuja, joita yhteiseen rakennukseen siirtyminen tuo tullessaan...7. Perusopetustilat eli kotiluokat Tainion koulurakennukseen mitoitetaan perusopetustiloja nykyisen ryhmäkoon 0 4 oppilasta mukaisesti, jolloin keskimääräinen tilakoko tulee olemaan noin 30 neliömetriä. Esiopetukselle on varattu tiloja yhteensä 63 m, jotka sisältävät WC tilat, eteisen, varaston sekä jaettavan ryhmätilan. Perusopetuksen vuosiluokille 5 sekä esiopetukselle varataan kotiluokat...8. Aineluokat Tainion koulukiinteistössä on ennestään aineopetusluokkia mm. tekniselle työlle, mutta hankkeessa luokat aineopetukselle varataan seuraavasti (luettelossa on mukana jo olemassa olevat luokat): - musiikki, kuvataide ja tekstiililuokka yhdistettynä taideluokaksi 08,0 m - kotitalousluokka 96,0 m - teknisentyön tilat n. 49,5 m - luonnontiedeluokat, sisältäen fysiikka kemian sekä maantiede biologian luokat varastoineen n. 39,0 m Aineenopetuksen yleisluokkia varataan tilaohjelman mukaisesti kaksi kielten ja äidinkielen opetusta varten. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

9 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 9 (0)..9. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Kivijärven Tainionmäen koulussa toteutetaan uudistetun perusopetuslain mukaisesti kolmiportaisen tuen periaatteita, jossa lähtökohtana on, että kaikille oppilaille pyritään mahdollistamaan opiskelu omassa lähikoulussaan. Siten myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat lähtökohtaisesti omassa koulussaan yleisopetuksen ryhmissä. Yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta varten tarvitaan joustavia ja helposti muunneltavia luokkia sekä pienryhmätiloja, jotka mahdollistavat eriyttämisen tai toisaalta yhdistämisen ja useampien ryhmien samanaikaisopetuksen. erityisopetuksen luokka m pienryhmätila m..0. Opettajien ja muun henkilökunnan tilat Olemassa olevat henkilökunnan tilat peruskorjataan ja tiloihin varataan yhteiset työ ja taukotilat koko koulun henkilöstölle.... Henkilöstö ja oppilasmäärät Kivijärven perusopetuksen oppilasmäärät tulevat ennusteen mukaisesti säilymään seuraavien 0 vuoden aikana noin 05 oppilaan tasolla, jossa ne ovat nykyisellään. Kuluvana lukuvuonna oppilaita on esi ja perusopetuksessa yhteensä 05, joista esiopetukseen kuuluvien osuus on 3. Alaluokilla oppilaita on 4 ja yläluokilla 5. Tainion koulussa kotiluokat varataan esiopetukselle sekä vuosiluokille 5. Vuosiluokat 6 9 toimivat ilman kotiluokkaa ja teoriaopetus annetaan aineopetusluokissa sekä teoriaopetusluokissa. Vuosiluokkien 4 kotiluokat sekä esiopetus sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan yhtenäiselle alueelle koulussa, jotta alaluokat ovat hieman erillään yläluokista. Henkilökuntaa koululla on vakituiseen 5 ja osa aikaisina henkilöä. Opetushenkilökuntaa tästä henkilöstöstä on, loput ovat siivoajia, huoltohenkilöstöä sekä oppilashuollon henkilökuntaa. Oppilasmäärät ja niiden ennusteet ovat hankesuunnitelman liitteenä.... Toimintojen sijoittelu Aiemmin käytetyn kahden rakennuksen mallin sijasta kaikki toiminnot siirretään tulevaisuudessa Tainion koulurakennukseen, joka tulee palvelemaan kaikkia esikoulun ja perusopetuksen tarpeita myös oppilashuollon osalta. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

10 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 0 (0) Toimintojen sijoittaminen tiloihin vaatii jossain määrin tilojen muutoksia, jotta luokkatilojen koko saadaan optimoitua käyttötarkoituksiin sopivaksi ja mahdollisimman paljon luokkatiloja pystytään sijoittamaan olemassa olevan rakennuksen sisälle. Mitoituksessa arvioidaan todellinen tarve teoreettisen tarpeen lisäksi...3. Vaihtoehtoinen tilanhankinta Kivijärven kunnassa ei ole muita vaihtoehtoisia tiloja, joista saataisiin kohtuullisesti muodostettua yhtenäiset, tarkoituksen mukaiset opetustilat...4. Hankkeen toteutuksen lykkäämisen tai peruuttamisen seuraukset Molemmissa koulukiinteistöissä on selkeästi peruskorjaustarvetta ja kiireellisimpänä korjaustarpeena on talotekniikan saattaminen nykyaikaiselle tasolle, jotta rakennusten sisäilmastoluokka täyttäisi edes nykyisin voimassaolevien viranomaismääräyksien vähimmäistasot. Huomioiden vielä kiinteistöissä havaitut sisäilmahaittaa aiheuttavat rakenteelliset tekijät, ei korjauksen siirtäminen eteenpäin ole perusteltua. Mikäli varsinaisen peruskorjauksen toteutusta siirretään eteenpäin, altistetaan opetustiloissa yhä uusia sukupolvia oppilaita sisäilmahaitoille. Tiloissa vakituiseen työskentelevän henkilöstön oireilu voi ajansaatossa kehittyä vakavammiksi oireiksi kuten esimerkiksi astmaksi tai allergiseksi alveoliitiksi. Henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvoinnin kärsiessä opetuksen taso kärsii ja oppimisen tulokset heikkenevät. Heikko tasoiset koulukiinteistöt sekä laskenut opetuksen taso vaikuttavat oleellisesti kunnan väestöluvun kehitykseen, mikäli kouluikäisten lasten perheille ei ole tarjolla perusopetuksen palveluita, joihin lasten vanhemmat voivat turvallisin mielin päästää lapsensa ilman pelkoa terveydentilan heikkenemisestä. 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA 3... Rakennus ja sijaintipaikka Sekä Tenholan että Tainion koulut sijaitsevat Kivijärven kunnan kirkonkylällä osoitteissa Keskustie 3 ja Keskustie 39, Kivijärvi. Rakennukset on sijoitettu kahdelle tontille, joista Tenholan kiinteistö sijaitsee Asematien toisella puolen tontilla, jonka katuosoite on Keskustie 39. Hankkeessa peruskorjattavaksi suunniteltu Tainion koulun rakennuspaikan omistaa Kivijärven kunta. Alueella on voimassa oleva asemakaava sekä tonttijako, joka ohjaa rakentamista. Käsiteltävän tontin pinta ala on m ja tontin tehokkuusluku e = 0,3. Rakennusoikeudesta on hankesuunnitelmaa laadittaessa käytetty Tainion koulun osalta noin 030,5 kem ja suurin sallittu rakennusoikeus tontilla on noin kem, joten käyt Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

11 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu (0) tämätöntä rakennusoikeutta on olemassa noin 5 69,5 kem. Hankkeen jälkeen rakennusoikeutta on käytetty noin 00 kem, kun vesikatolle tuleva ilmanvaihtokonehuoneen laajennusosa on saatu valmiiksi Rakennus ja LVIS tekniikka Tainion koulurakennukseen suunniteltujen korjaustoimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa kerralla sellainen taso, jossa koulurakennuksen voidaan arvioida olevan turvallinen ja terveellinen käyttäjille ja riskit sisäilmahaitan muodostumisesta uudelleen on minimoitu. Rakennustekniset koulurakennuksessa tulevat olemaan salaoja ja sadevesijärjestelmien asentaminen, sokkelien vedeneristys, ulkoseinien lämmöneristeiden uusimisen sekä julkisivujen verhoilun uusiminen, vanhojen ikkunoiden uusiminen, vesikaton uusiminen harjakatoksi sekä tilamuutoksiin ja ilmanvaihtoon liittyvät toimenpiteet pintojen suhteen. Rakennuksessa ei ole olemassa toimivaa salaojitusjärjestelmää ja sokkeleiden vedeneristyksen kunto on heikko. Tämä altistaa sokkeli ja alapohjarakenteet kapillaarisen kosteuden sekä pintavesien myötä tavallista korkeammalle kosteusrasitukselle. Tästä johtuen rakennukseen tulee asentaa suunnitteluohjeiden mukaiset salaoja ja sadevesijärjestelmät, joiden asennuksen yhteydessä betonisokkelit vedeneristetään. Sadevesijärjestelmän asentamista puoltaa vesikattomuodon muuttaminen harjakatoksi, jolloin vedet ohjautuvat katolta rakennuksen seinustoille, ellei niitä poisteta asianmukaisella järjestelmällä. Alapohjarakenne itsessään on kerroksellinen betonilaatta, jossa on eristeenä mineraalivilla. Koska rakenne on nykytiedon mukaan ns. riskirakenne ja siinä on mahdollista olla mikrobivaurioita laajoillakin alueilla, suoritetaan alapohjalaattaan kauttaaltaan kapselointi esimerkiksi epoksimassalla, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan alapohjasta sisätiloihin. Julkisivujen ja ulkoseinien osalta on arvioitu vanhat tiiliverhotut julkisivut purettavan ja eristeet poistettavan ja uusittavan nykyaikaisin PUR eristein sekä palosuojattavan mineraalivillaeristeellä. Julkisivuverhouksena on arvioitu hankesuunnittelussa käytettävän tiilijulkisivuelementtejä, joihin perustuen kustannusarvio on laskettu. Ikkunoita ei ole arvioitu uusittavan kuin korkeiden teräs lasi elementtiseinien osalta sekä muutamat vanhat puurakenteiset ikkunat. Vesikattorakenteet vaihdetaan molemmissa rakennusosissa harja tai aumakatoiksi ja samalla puretaan vanhat yläpohjan rakenteet pois kantavaa rakennetta myöten ja uusitaan höyrynsulku ja lämmöneristerakenteet. Korkean osan vesikatolle sijoitetaan ilmanvaihtokonehuone, joka palvelee korkeaa osaa. Sisällä rakennuksessa suoritetaan tilaohjelman mukaiset tilamuutoksien sekä ilmanvaihdon vaatimat muutokset ja kunnostetaan pinnat. Kiinteistön lattiapinnoitteet ovat pääosin asbestia sisältäviä, joten rakennepinnoitteet lattioista poistetaan kauttaaltaan ja uusitaan. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

12 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu (0) Kiintokalusteet on pääosin uusittu molemmissa koulurakennuksissa, niin Tenholassa kuin Tainiossa. Vanhat kalusteet otetaan talteen ja käytetään uusien tilojen kalustamiseen mahdollisuuksien mukaan. Kalusteita ostetaan tarvittava määrä lisää. Olemassa olevan ruokailutilan ja aulan tilat erotetaan toisistaan, jotta yleisten tilojen meluhaitat saadaan hallintaan. Aulatilaan järjestetään noin 40 m laajuinen pienryhmätila. Rakennuksen talotekniikkasuunnittelussa huomioidaan vuoden 04 alusta voimaan astuneet rakentamismääräykset, joissa on muun muassa kiristetty energiataloudellisuuden vaatimuksia. Kaikki kohteeseen tehtävät suunnitteluratkaisut tullaan tekemään huomioiden energiatehokkuus sekä rakennuksen järjestelmien huollettavuus ja käytön ja turvallisuuden näkökulmat. Tainion koulu kuuluu Kivijärven kunnan kunnallistekniikan piiriin ja kiinteistössä on olemassa liittymät vesi ja viemäriverkostoon. Tainion koulukiinteistö on liitetty kunnalliseen kaukolämpöverkkoon, jonka kautta kiinteistö lämmitetään. Kiinteistöllä ei ole erillistä hulevesiliittymää, vaan pintavedet on ohjattu kallistuksin ympäröivään maastoon. Talotekniikkasuunnittelussa huomioidaan eri tilojen eri käyttäjät ja eriaikaiset käyttöajat sekä mahdollinen iltakäyttö muun muassa liikuntasalin ja teknisen työn tilojen osalla. LVISjärjestelmien peruskorjauksen yhteydessä kiinteistöön asennetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kautta voidaan toteuttaa järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta. Tarvittaessa rakennusautomaatioon asennetaan etäohjausmahdollisuus. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan lämmöntalteenotolla energiatehokkuuden parantamiseksi. Kiinteistössä tarkastellaan mahdollisuus käyttää hyödyksi järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli tai aurinkoenergiaa tai maalämpöä. Rakennuksen yleiskaapelointia päivitetään tilamuutosten mukaisesti nykyopetuksen vaatimalle tasolle. Kaapelointi on uusittu muutama vuosi sitten ja on kattava, mutta kaapelointia tulee täydentää tilamuutosten asettamien vaatimusten mukaisesti. AV tekniikkaan järjestetään jokaiseen luokkaan varaus älytaulun asentamiselle sekä riittävät määrät pistorasioita ja verkkoliittymiä erillisille AV laitteille. Kiinteistön keskusradiojärjestelmä on kaiuttimien ja kaapelointien osalta alkuperäistä vanhentunut ja tilamuutosten myötä sitä tulisi laajentaa. Järjestelmän huoltaminen on arvioitu kannattamattomaksi, joten järjestelmän kaapeloinnit ja kaiuttimet uusitaan kokonaisuudessaan. Rakennukseen asennetaan koko alueelle keskusradiojärjestelmä, jonka kuulutustilat sijoitetaan henkilökunnan työtilojen yhteyteen. Rakennuksessa ei ole olemassa olevaa paloilmoitinjärjestelmää, joten kiinteistö varustetaan yhtenäisellä paloilmoitinjärjestelmällä, joka liitetään aluehälytyskeskuksen valvontaan. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

13 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 3 (0) Tehdyt selvitykset ja lausunnot Koulurakennuksista on teetetty seuraavia selvityksiä, joita on käytetty hankesuunnittelun lähtötietoina: - Rakennetutkimus, Tenhola, PTS Kiinteistötekniikka Oy Rakennetutkimus, Tainio, PTS Kiinteistötekniikka Oy Sisäilmastokysely, Tenhola ja Tainio, Tarmo ja Terveys Oy, Sisäilmastokysely, Tenhola ja Tainio, Mikrobioni Oy, Kuntotarkastus, Tainio, Keski Suomen Kiinteistötekniikka, Suunnittelun vaiheistus Hankkeen suunnittelu vaiheistetaan viiteen eri vaiheeseen, jotka ovat hanke, luonnos, yleis, toteutus ja käyttöönotonsuunnittelu. Kunnan päätettyä investointiin ryhtymisestä, käynnistetään välittömästi kohteen luonnos ja yleissuunnittelu, kun tarvittavat suunnittelijat on saatu valittua Vaihtoehtoiset toteutustavat Tainion koulun peruskorjaamisen ja laajentamisen vaihtoehtoina on arvioitu hankesuunnittelun yhteydessä yksi vaihtoehto, eli Tenholan koulurakennuksen peruskorjaaminen yhden koulun malliin sopivaksi. Tenholan koulurakennuksen osalta todettiin tiloja olevan lähtökohtaisesti liian vähän ja johtuen kiinteistön rakennusajankohdasta, sen tilajärjestelyiden muokkaaminen nykyisten vaatimusten mukaiseksi vaatisi huomattavasti suurempia rakenteellisia töitä. Lisäksi rakennuksen runkoratkaisu on sellainen, että kohteeseen on todella haastavaa toteuttaa ilmanvaihtoa ilman, että viedään pohjapinta alaa luokkatiloista, kun runkokanavien jako tiloissa pitäisi toteuttaa pystylinjoin. Tenholan peruskorjaaminen yhden koulun malliin vaatisi myös huomattavasti suurempia laajennuksia vanhan rakennuksen yhteyteen, koska esimerkiksi keittiötilat tulisi rakentaa kokonaisuudessaan uutta, kuten myös kotitalouden aineopetusluokka. Nämä kaikki tilat ovat valmiina olemassa Tainion koulun kiinteistössä. Näin ollen hankesuunnittelun työryhmä on nähnyt järkevimmäksi toteuttaa peruskorjauksen Tainion kouluun. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

14 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 4 (0) 4. EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS 4... Toimenpiteet Toimenpiteeksi hankesuunnittelutyöryhmä esittää Tainion koulun peruskorjaamista ja laajennusta arkkitehdin laatiman tilaohjelman mukaisesti. Arkkitehdin tilaohjelma on asiakirjan liitteenä 3. Kohde toteutetaan RT kortistossa määriteltyä Terve Talo kriteeristöä noudattaen. Kohteeseen valittavien konsulttien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tulee osoittaa tarjouksissaan kokemuksensa Terve Talo kohteista. Terve Talo toteutukselle pyritään varmistamaan, että rakennuksessa ei enää peruskorjauksen valmistuttua havaittaisi sisäilmahaittoihin viittaavia tekijöitä, kuten poikkeavia hajuja ja että oireilijoiden osuus henkilökunnasta sekä oppilaista laskisi alle 0 % käyttäjissä. Rakennustyön puhtausluokaksi asetetaan P. Kohteessa käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M päästöluokkaan kuuluvia ja CE merkittyjä, mikäli niiden tuoteryhmä vaatii CE merkinnän. Ilmanvaihdon osien puhtausluokka tulee olla M Rakennustekniset työt Kohdekiinteistöön kohdistetaan hankesuunnitelman kohdassa 3.. kuvatut rakennustekniset työt vanhalle osalle, jonka lisäksi koulurakennusta laajennetaan ilmanvaihtojärjestelmälle tarvittavilta osin LVI työt Rakennukseen asennetaan nykymääräysten mukainen ilmanvaihto. Rakennuksen sisäilmastoluokkatavoitteeksi asetetaan S. Ilman jäähdytyksen tai viilennyksen mahdollisuus selvitetään suunnitteluvaiheessa. Ilmanvaihto toteutetaan lämmöntalteenotolla ja tulo poistoilmanvaihdolla. Poistokoneet, kuten esimerkiksi WC ja pesutilojen poistopuhaltimet tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa poistoilman lämmöntalteenotolla. Ilmanvaihdon jakotapaan tiloissa kiinnitetään erityistä huomiota. Viemärijärjestelmää uusitaan ja muutetaan vain niiltä osin, mitä tilamuutokset edellyttävät. Kiinteistön käyttövesi ja lämpöjohtoverkosto menee lähes kokonaan uusiksi, kun runkolinjat muutetaan kulkemaan talotekniikkakanaalin sijasta suojaputkiin ja mahdollisuuksien mukaan pinta asennuksena. Järjestelmiä itsessään muutetaan tilamuutosten vaatimusten mukaisesti. Lämmitysjärjestelmän linjasäätöventtiilit uusitaan. Termostaattiventtiilit on kiinteistöön uusittu aiemmin, joten niiden kunto tarkastetaan ja tarvittaessa venttiilit huolletaan. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

15 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 5 (0) Sähkötekniset työt Rakennuksen sähkösuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota valaistukseen sekä esteettömyyteen. Sähkösuunnittelussa huomioidaan energiatehokkuus ja kokonaistaloudellisuus ja esimerkiksi valaistusratkaisuissa pyritään hyödyntämään LED valaisimia ja aikaohjauksia, jotka estävät valojen päällä olemisen rakennuksen ollessa tyhjillään. Koulun tietoliikenteen nopeus ja luotettavuus ovat avainasioita uusien oppimisympäristöjen ja etäopetuksen hyödyntämisessä. Koulun tiloihin on johdettava valokuitupareja riittävästi jolloin yhteys valtakunnan pääverkkoon ei muodostu ongelmaksi tulevaisuudessakaan Mahdollinen vaiheistus Alustavasti Tainion kiinteistön peruskorjausta on arvioitu vaiheistettavaksi siten, että ns. matalaosa suoritetaan ensimmäisessä vaiheessa, jolloin korkean osan opetustilat ovat käytössä ja osastoituna urakoitavasta alueesta erilleen. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua työn alle otetaan korkea osa rakennuksesta. Vaiheistuksessa tulee ottaa huomioon, että jakelukeittiön ja ruokalan tulee olla käytettävissä hankkeen ajan. 5. LAAJUUSTAVOITTEET Mitoituksen lähtökohtana oli ennuste seuraavista oppilasmääristä lukuvuodelle 09 00: esiopetus 0 oppilasta alakoulu 64 oppilasta yläkoulu 34 oppilasta Yhteensä 08 oppilasta. Ennustetulle oppilasmäärälle on laskettu huonetilaohjelmassa opetusministeriön ohjeiden mukaisesti teoreettinen tilatarve, joka on joka on 8,0 htm/oppilas eli yhteensä 939 htm. Hankesuunnitelmassa on esitetty toteutettavaksi 3, htm/oppilas eli yhteensä 43 htm Tilojen sovitus Tainion rakennukseen Tainion koulun nykyiset tilat ja rakenteet asettavat rajoituksia tilojen sovittamiselle. Lisäksi Tainion koulun laajuus poikkeaa 760brm teoreettisesta tilaohjelmasta. Tilojen sovitus on tehty pääosin tehostamalla tilankäyttöä tasaisesti. Tiivistämisessä on kuitenkin huomioitu toiminnan tarpeet ja nykyisten tilojen kautta saatu mitoitustieto. Merkittävimmät erot teoreettiseen mitoitukseen ovat seuraavissa tiloissa: Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

16 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 6 (0) yhdistetty musiikki, kuvaamataito, tekstiilityö Kotitalous tekninen työ (nykyiset tilat) 6. KUSTANNUSTAVOITTEET Tavoitehintalaskelmat perustuu Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän laatimiin, päivättyihin tilakaavioihin ja huonetilaohjelmaan. Tavoitehinnat ovat laskentahetken hintatason mukaisia hintoja ja mikäli hanketta siirretään eteenpäin, tulee hintaa päivittää indeksi ja valuuttamuutosten mukaisesti tarvittaessa. Laskennassa on käytetty Haahtelan TAKU laskentaohjelman mukaisen rakentamisen kustannusindeksin mukaisia hintoja alue 4 hintataso.04 indeksi 78. Hankekustannuksissa ei ole laskennassa otettu huomioon rahoituksen kuluja, väistötiloja eikä irtokalustehankintoja. Tenholan koulurakennukselle ei ole laskettu toimenpiteitä, eikä sen mahdolliselle purkamiselle tai myynnille ole arvioitu vaikutusta hankkeen kustannuksiin. Perusolettamuksia: Tasearvojen poistoa ei ole huomioitu Vanha koulu jatkaa kunnes uusi valmistuu jolloin ei tarvita väistötiloja muutoin kuin kunnantalolla Laskennallinen tavoitehinta alv 0 % ,00 Tavoitehinnan laskentamuistio on hankesuunnitelman liitteenä nro 4. Laskennassa ei ole huomioitu väistötilakustannuksia kunnanviraston osalta Ylläpitokustannukset Kunnan opetustoiminnan kiinteistöjen ylläpitomenojen keskiarvo on edeltävinä vuosina toteutuneiden kustannusten perusteella ollut noin 6,5 /htm /kk. Ylläpitomenoihin kuuluvat kaikki kiinteistöön kohdistuvat kustannukset, kuten palkat, isännöinti, puhelin ja linjaliikennekulut, hallintokulut, vakuutukset, laitehuolto, lämmitys, sähkö, vesi, siivous, jätehuolto, ulkoalueiden hoito, kunnossapito. Koulukiinteistöjen ylläpitomenoihin vaikuttavat mm. rakennuksen ikä, sijainti ja lämmitysjärjestelmä. Vuositasolla yksi htm maksaa keskimäärin n. 74,97 / htm. Käytännössä osa kustannuksista ei ole neliöihin perustuvia kuten hallinto tai jätehuolto. Tulevan koulurakennuksen ylläpitokustannukset on arvioitu laskemalla kustannus Tainion hyötyalalla, joka jää käyttöön peruskorjauksen jälkeen. Laskennassa on käytetty tähän asti kiinteistöissä toteutunutta kustannusta, joka todennäköisesti on ylimitoitettu uuden koulurakennuksen valmistumisen jälkeen. Laskennallisesti ylläpitokustannusten on ennustettu Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

17 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 7 (0) hankkeen valmistumisen jälkeen olevan vuosittain noin kk x 6,5 /htm /kk x 885 htm = /vuosi. Pinta alat perustuu suunnitelma asiakirjoista mitattuun hyötyalaneliömetrilukemaan. Lopulliset pinta alat selviävät suunnittelun edetessä Rahoitus Hankkeelle on tarkoitus hakea Opetus ja kulttuuriministeriön..03 tiedotteen mukaista avustusta sisäilmaongelmaisen kohteen korjaamiseen. Ministeriön julkaisemissa hakuohjeissa on mainittu, että valtionavustusta voidaan myöntää enintään 5 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos hankkeen kustannukset ovat vähintään ,00. Hankkeen rahoitus tulee kuitenkin järjestää kunnan omien investointivarojen kautta. 7. HANKEAIKATAULU Esitetty aikataulu on alustava ja tulee täsmentymään suunnitteluun edetessä. Hankkeen aikataulun on arvioitu olevan seuraavanlainen: hankesuunnittelu /03 0/04 päätös hankkeen käynnistämisestä 0/04 suunnittelijoiden kilpailutus 03/04 suunnittelijoiden valinnat, huomioituna valitusaika päätöksistä 04/04 suunnitteluvaihe 04/04 08/04 urakkakilpailutus 08/04 09/04 urakoitsijavalinnat, huomioituna valitusaika päätöksistä 0/04 urakkasopimukset 0/04 urakka aika 0/04 08/05 tuuletusaika 09/05 käyttöönotto 0/05 Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

18 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 8 (0) 8. LAATUTAVOITTEET 8... Yleiset tavoitteet Hankkeen teknisen toteutuksen tulee täyttää kaikki rakentamista säätelevät, voimassa olevat lait ja asetukset sekä noudattaa hyvää rakennustapaa ja kaikkia voimassa olevia suunnitteluohjeita soveltuvilta osin. Rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään noudattaen Terve Talo kriteereitä kaikilta soveltuvilta osin. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota veden ja kosteudenhallintaan, elinkaarikustannuksiin, energiatalouteen ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen sekä puhtaaseen sisäilmaan. Rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Rakentamisessa tulee suosia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennuksen energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valmiin kohteen sekä rakennustyömaan työturvallisuusasiat Yleiset laatutason määritykset. Energiatavoitteet luokka D koulurakentamisen 04 määräystasolla. Sisäilmastoluokan tavoitetaso S 3. Akustinen luokka C (tilan ääniolosuhteet SFS 5907) 4. Rakentamisen puhtausluokka P 5. IV järjestelmien puhtausluokka M 6. Valaistusolosuhteet SFS 464 mukaan. 7. Rakennusmateriaalien päästöluokka M kaikissa tiloissa Sisäilmatavoitteet Sisäilmastoluokituksen 008 mukaiseksi sisäilmaluokaksi kiinteistöön on määrätty S, joka tulee pyrkiä toteuttamaan. S luokan oleellisena vaatimuksena on, että tilojen sisäilman laatu on hyvä ja lämpötilaolot pysyvät pääasiassa asetetulla tavoitealueella. Tiloissa ei havaita vetoisuutta. Tilojen lämpötilan sallitaan nousevan kesän kuumimpina hellepäivinä viihtyisän tason yläpuolelle. Olettamuksena on, että kovimpien hellejaksojen aikana kiinteistössä ei ole opetuskäyttöä. Sisäilmastoluokkaan pyritään ilmanvaihdon ja lämmönjakelun huolellisella suunnittelulla ja mitoituksella sekä rakennustöiden toteuttamisella puhtausluokassa P. Tilojen emissioiden vähentämiseksi kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien päästöluokka tulee olla M. Kohteen aikatauluun tulee rakentamisessa huomioida, että viimeinen kuukausi ennen kohteen luovuttamista tuuletusaikaa, jolloin kohde on toimintakoevalmiuteen siivottu, rakennustyöt ovat päättyneet ja kaikki ilmanvaihdon laitteet toimivat täydellä teholla. Käyttäjien kalusteet tuodaan sisälle rakennukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen vastaanottoa. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

19 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 9 (0) Laadunvarmistus menettely Rakennustyön laadun varmistukseen kiinnitetään erityistä huomiota hankkeessa. Hankkeen suunnitteluohjauksessa käytetään sisäilma asiantuntijaa, jolla on riittävä tuntemus sisäilmaongelmaisten kohteiden tutkimuksista, suunnittelun ohjauksesta sekä korjausrakentamisesta. Hankkeeseen laaditaan rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjan lisäksi erillinen tarkastusasiakirja, johon suunnittelijat ja urakoitsijat kuittaavat sisäilmaan ja siihen liittyviin työvaiheisiin liittyvät erityistarkastukset. 9. HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO Hankkeen lopullinen toteutusmuoto valitaan, kun hankkeelle on kunnan valtuuston päätös ja suunnitteluvaihe on käynnistetty. Alustavasti hanke on arvioitu toteutettavan pääurakkana, jolle alistetaan sivu urakoitsijat. Pääurakoitsijana toimii kohteen rakennusurakoitsija, jolle alistetaan putki, ilmanvaihto, sähkö, maanrakennus ja rakennusautomaatiourakat. Tilaaja laatii jokaiselle urakoitsijalle erikseen urakkasopimukset ja urakoitsijat allekirjoittavat keskenään alistamissopimuksen, joka sitoo urakoitsijoita yhteistoimintaan. Rakennuttajan erillishankintoina on arvioitu tehtäväksi seuraavat hankinnat: - irtokalusteet - kulunvalvontajärjestelmä - ATK laitteet, AV laitteet 0. INVESTOINTIPÄÄTÖKSET Tekninen lautakunta on käsitellyt hankesuunnitelman kokouksessaan. tammikuuta 04 ja esittää sitä kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus käsittelee hankesuunnitelman kokouksessaan Kunnanvaltuuston kokous hankkeen toteutuksen päättämisestä järjestetään välittömästi kunnan hallituksen kokouksen jälkeen. Valtuuston päätös toimitetaan täydennyksenä Opetus ja kulttuuriministeriölle toimitettavaan avustushakemukseen. Kunnanvaltuustolle esitetään päätettäväksi investointia siten, että 40 % kustannuksista kohdistuu vuodelle 04 ja loput kustannuksista 05. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

20 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 0 (0) Kivijärvellä 8. tammikuuta 04 työryhmän puolesta Jukka Hertteli tekninen toimisto Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMARAPORTTI

HANKESUUNNITELMARAPORTTI Keuruun kaupunki PL 65 42701 Keuruu JUKOJÄRVEN ALA-ASTE HANKESUUNNITELMARAPORTTI 29.1.2014 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4 1.1. YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 4 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu-hanke Hankkeessa suunnitellaan Vuonteen alueelle Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kylien yhteistä kylien koulua, joka on monella

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Tilaluettelo Kerros Nimi Pinta-ala Lämmin/kylmä Osasto 1 Hallinto 05 3. krs APULAISJ 15.0 m² lämmin 1 Hallinto APULAISJ: 1 15.0 m² 05 3. krs HENKK.TYÖT 30.0 m² lämmin

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI. 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012

LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI. 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012 Laukaan kunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta PL 6 41341 Laukaa LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAAJENNUS JA MUUTOS 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 14.11.2011 päivitetty 21.11.2012 2(18)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Tarjoaa ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta sekä nuorille että aikuisille Kaksitoista omistajakuntaa: Hankasalmi,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Miten asioissa edetty Kattopalkista löydetty ongelmia alkukesästä 2013 Kuntotutkimus valmistunut 27.8.2013 Raportti lähetetty terveydensuojelulle 27.8.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 2.11.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 2.11.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN

SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN Jarek Kurnitski Dosentti, TkT TKK LVI-tekniikka 5.3.2008 Sisäilmasto- 1 seminaari Sisäilmastoluokka vs. energialuokka

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LPA. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 14.8.2015 SIPARK Oy. (169) 60 ap. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 28P100

LPA. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 14.8.2015 SIPARK Oy. (169) 60 ap. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 28P100 ap LAPPS 0808... PYKÖINTI PK AP 6. 6. 8P00 8-990-00 8P00 6..0..0. 6..6 8 8 I 9 ak II ak 69 68 8.. 6. 8..8 6. 8.8 6. Pp.tie Sp. 6 ös 6 II 960 960 0 9606 Lämpökeskus Isoholmintie.9 pp/h SUVITIE 960 Kesälänpolku

Lisätiedot

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 31 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Pääsuunnittelijat: Tarmo Peltonen, Arto Aho Muut suunnittelijat: Anna Björn, Juho Leskelä, Jarkko Rauvanlahti Tilaaja:

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki.

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki. Kunnanhallitus 183 25.07.2005 Kunnanhallitus 40 20.02.2006 Kunnanhallitus 88 24.04.2006 KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS 98/68/681/2005 (Asian valmistelija sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkinen, puh. 0207 618

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot