KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE KIVIJÄRVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI"

Transkriptio

1 KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO

2 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT HANKKEEN TARPEELLISUUS JA MITOITUSPERUSTE KOULUVERKKO NYT JA TULEVAISUUDESSA OPETUSSUUNNITELMA JA KOULUN PAINOTUKSET PEDAGOGISET TAVOITTEET KOULUN NYKYTILANNE JA TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT TILAVAATIMUKSET TOIMINNAN MUUTOKSET PERUSOPETUSTILAT ELI KOTILUOKAT AINELUOKAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS OPETTAJIEN JA MUUN HENKILÖKUNNAN TILAT HENKILÖSTÖ JA OPPILASMÄÄRÄT TOIMINTOJEN SIJOITTELU VAIHTOEHTOINEN TILANHANKINTA HANKKEEN TOTEUTUKSEN LYKKÄÄMISEN TAI PERUUTTAMISEN SEURAUKSET 0 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA RAKENNUS- JA SIJAINTIPAIKKA RAKENNUS- JA LVIS TEKNIIKKA TEHDYT SELVITYKSET JA LAUSUNNOT SUUNNITTELUN VAIHEISTUS VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSTAVAT EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS TOIMENPITEET RAKENNUSTEKNISET TYÖT LVI-TYÖT SÄHKÖTEKNISET TYÖT MAHDOLLINEN VAIHEISTUS LAAJUUSTAVOITTEET... 5 Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

3 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 3 (0) 5... TILOJEN SOVITUS TAINION RAKENNUKSEEN KUSTANNUSTAVOITTEET YLLÄPITOKUSTANNUKSET RAHOITUS HANKEAIKATAULU LAATUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET YLEISET LAATUTASON MÄÄRITYKSET SISÄILMATAVOITTEET LAADUNVARMISTUS MENETTELY HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO INVESTOINTIPÄÄTÖKSET... 9 LIITTEET Liite a, Oppilasmääräennuste, kunta Liite b, Oppilasmääräennus, hankesuunnitelma Liite, Asemakaava Liite 3a, Tontinkäyttökaavio Liite 3b, Pohjakaaviot Liite 3c, Tilaohjelma Liite 4, Laskentamuistio, tavoitehinta Liite 5, Kuntotutkimukset ja sisäilmastokyselyt, 5 kpl Liite 6, Hankesuunnittelutyöryhmän muistiot kpl Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

4 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 4 (0). HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Hankesuunnittelun toteuttaneeseen työryhmään kuuluivat kunnan puolesta tekninen johtaja Jukka Hertteli, sivistysjohtaja Hanna Kaisa Pekkarinen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Erja Moisio, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Maire Hautanen, rehtori Vuokko Hilmola sekä käyttäjien edustajina opettajat Anna Kaisa Pölkki ja Mari Järvinen. Kunnan ulkopuolisina jäseninä hankesuunnittelutyöryhmään kuuluvat rakennuttajakonsulttina toimivan PTS Kiinteistötekniikka Oy:n Veli Matti Hokkanen sekä arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän Tero Wéman. Hankesuunnittelutyöryhmä kokoontui 3 kertaa suunnittelun aikana. Hankesuunnittelu käynnistettiin sisäilmatyöryhmän kokouksessa joulukuussa 03, jonka jälkeen työryhmä kokoontui kahteen eri kertaan hankesuunnittelukokouksiin. Varsinaisten hankesuunnittelukokousten pöytäkirjat ovat hankesuunnitelman liitteenä nro 7. Hankesuunnitelma esiteltiin kunnanvaltuuston iltakoulussa 7. helmikuuta 04. Valtuusto linjasi tuolloin, että hankesuunnitelmassa tulee esittää kiinteistön vesi ja lämmitysjohtojen runkolinjojen uusiminen. Hankesuunnitelmaa päivitettiin näiltä osin. Samalla arkkitehti päivitti tilakaavioita käyttäjän edustajien kommenttien mukaisesti.... Yhdyshenkilöiden yhteystiedot Kivijärven kunta / tekninen osasto Virastotie 5 A, KIVIJÄRVI Tekninen johtaja Jukka Hertteli puh fax sähköp. Kivijärven kunta / sivistystoimi Virastotie 5 A, KIVIJÄRVI Sivistysjohtaja Hanna Kaisa Pekkarinen puh fax sähköp. hanna Kivijärven koulu Keskustie 3, KIVIJÄRVI Rehtori Vuokko Hilmola puh fax sähköp. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

5 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 5 (0) Rakennuttajakonsultti PTS Kiinteistötekniikka Oy Laukaantie 4, 4030 JYVÄSKYLÄ Projektipäällikkö Juhani Koponen puh fax Hankesuunnittelusta vastaava Veli Matti Hokkanen puh sähköp. Arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 4, 4000 JYVÄSKYLÄ Arkkitehti Tero Wéman puh sähköp. HANKKEEN TARPEELLISUUS JA MITOITUSPERUSTE... Kouluverkko nyt ja tulevaisuudessa Kivijärven kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 9 oppilasmäärien on vuoden 03 syksyllä ennustettu säilyvän vuosien välisenä aikana noin sadan oppilaan tasolla. Vuosina oppilaita tulee olemaan perusopetuksen vuosiluokilla 9 yhteensä 98 kappaletta. Esikoulussa oppilaita kyseisenä vuonna on ennustettu olevan 0 kappaletta, jolloin kokonaisoppilasmääräksi on arvioitu opetusvuonna oppilasta. Koulun tilaohjelma on laadittu lukuvuoden perusteella. Kunnan oppilasennusten on liitteenä. Kunnassa ei ole laadittu erillistä kouluverkkoselvitystä, koska kunnan perusopetus on keskitetty kahteen kunnan keskustaajamassa olemassa olevaan koulurakennukseen, Tenholaan ja Tainionmäkeen, joista Tenholassa toimii alaluokkien opetus ja Tainionmäessä yläluokkien opetus. Kunnassa ei järjestetä toisen asteen koulutusta. Esikouluopetuksen tilat sijaitsevat niin ikään Tenholan koulurakennuksessa. Tämä hankesuunnitelma on laadittu vastaamaan Kivijärven kunnan perusopetuksen tarpeisiin seuraavien kymmenen vuoden jaksolla, jolloin suunniteltu koulurakennus pystyy vastaamaan kunnan perusopetuksen tarpeisiin. Hankesuunnitelma on tehty kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja tähtää oppilasennusteen mukaiseen tarpeeseen. Kunnan tasolla on ajateltu, että kouluhankkeen jälkeen olisi tilanne, jossa yksi koulurakennus pystyy vastaamaan koko kunnan perusopetuksen sekä esiopetuksen tilatarpeisiin nyt sekä tulevaisuudessa. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

6 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 6 (0)... Opetussuunnitelma ja koulun painotukset Perusopetuslain. luvun momentin mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisillä perusopetusta sekä oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna lapsille esiopetusta. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä valtioneuvoston hyväksymä tuntijako. Kivijärven kunnalla on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi kunta ja koulukohtaiset osuudet, joissa opetussuunnitelmaa täsmennetään kuntaan ja kouluun sopivaksi. Opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää, että koulurakennuksissa on käytettävissä riittävät ja oikein mitoitetut tilat, joiden käyttöaste on oikein mitoitettu. Opetus ja opetusryhmät tulee järjestää siten, että perusopetukselle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Hankesuunnitelmaa varten laaditussa tilaohjelmassa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelma sekä tiloissa toteutuva käyttöaste. Lukujärjestyksen kautta on haettu mahdollisuutta järjestää tiloista yhteiskäyttökelpoisuutta, jotta tilojen käyttöaste olisi mahdollisimman hyvä...3. Pedagogiset tavoitteet Esi ja perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana Kivijärvellä on, että opetus on kokonaisuus, jossa oppilaalle turvataan yhtenäinen ja johdonmukaisesti etenevä oppimispolku esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Hankkeen suunnittelun tavoitteena on tukea yhtenäisen perusopetuksen toteutumista ja tehdä koulurakennuksesta nykyaikaista opetusta tukeva ja uusia, nykyaikaisia opetusmenetelmiä käyttävä ja niiden käytön mahdollistava rakennus. Yhteisten tilojen myötä vahvistetaan toiminnallisesti yhtenäistä koulua, jolla on myös yhtenäinen opetussuunnitelma, arvopohja ja toimintakulttuuri. Oppimisympäristöjen kehittämiseen panostetaan, jotta fyysinen ympäristö olisi paitsi yhtenäinen myös viihtyisä, toimiva ja turvallinen. Tilojen tulee olla helposti muunneltavia erilaisiin opetusratkaisuihin myös myöhemmin. Tavoitteena on kehittää uuteen kouluun avoin oppimisympäristö, jossa opiskelu on optimaalisen joustavaa ajan, paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen. Opetus muuttuu oppijakeskeiseksi ja opetustilat ovat usein muualla kuin pelkästään varsinaisessa luokkatilassa. Tilasuunnittelun tulee tukea näitä tavoitteita...4. Koulun nykytilanne ja tilatarpeen yleisperustelut Kivijärven esi ja perusopetuta annetaan Tainionmäen koulussa, joka on nykyisellään jaettu toimimaan kahdessa eri rakennuksessa. Vanhempi, 950 luvulla rakennettu Tenhola (osoitteessa Keskustie 39) toimii esiopetuksen ja alaluokkien opetustiloina ja uudempi, 970 luvulla rakennettu Tainio (Keskustie 3) toimii yläluokkien opetustiloina. Teknisen opetuksen tilat, oppilashuolto sekä keittiötilat ovat sijoitettuna Tainion rakennukseen. Rakennuksissa on nykyisellään tilaa niissä oleviin toimintoihin nähden tilaa enemmän kuin tilatarve vaatii. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

7 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 7 (0) Kunnassa on arvioitu, että toiminnot saataisiin selkeästi sijoitettua Tainion rakennukseen keskitetysti. Tainion rakennuksen käyttö koulutoimintojen yhdistämiseen on perusteltua, koska rakennuksessa on valmiiksi sijoitettuna mm. erikoisaineluokat (kotitalous, fysiikka, kemia), teknisen työn tilat sekä keittiötilat, jotka ovat investointikustannuksissa suurimpia eriä, mikäli niitä ryhdytään rakentamaan Tenholan yhteyteen. Tainion kiinteistön talotekniset järjestelmät ovat uudempia kuin Tenholan ja esimerkiksi lämmitysjärjestelmälle ei tarvitse koulumuutoksen yhteydessä tehdä kuin tarvittavat muutokset ja laajennukset ja järjestelmän säätö. Kummassakaan koulussa ei ole nykyisellään viranomaisten vähimmäistason S3 sisäilmaluokkaa täyttävää ilmanvaihtojärjestelmää, mutta Tainionmäkeen ilmanvaihto on helpompi asentaa, koska koulurakennuksen kerroskorkeudet ovat niin suuret, että kanavointi pystytään asentamaan tiloihin tinkimättä nykyisestä kerroskorkeudesta. Käyttäjille on teetetty vuonna 0 sisäilmastokysely, jonka mukaan henkilökunta kärsii rakennuksissa erityisesti puutteelliseen ilmanvaihtoon viittaavista oireiluista sekä mahdollisesti mikrobivaurioihin viittaavista haitoista, joihin viittaa myös kyselyssä ilmenneet ilmoitukset hajuhaitoista. Kyselyiden jälkeen rakennuksiin on suoritettu rakennetutkimuksia, joissa on selvitetty rakennusten korjattavuutta sekä mahdollisia sisäilmaan vaikuttavia haittatekijöitä. Molemmista rakennuksista on havaittu tutkimuksissa muun muassa mikrobivaurioita ja muovimattopinnoitteiden hajoamiseen viittaavia yhdisteitä mattopinnoitteissa, mutta kummankin rakennuksen on todettu olevan korjattavissa. Näistä kuitenkin Tenholan kunnostaminen koulurakennukseksi on nähty epäedullisemmaksi, koska rakennuksen saattaminen koneellisen ilmanvaihdon piiriin on haasteellisempaa kuin Tainion ja kiinteistö on muutoinkin pienempi ja sen tilojen muuntojoustavuus on huonompi kuin uudemman Tainion...5. Tilavaatimukset Kivijärven yläkoulun tuntimäärä lukuvuonna on 50 viikkotuntia. Alakoulun tuntimäärät lukuvuoden aikana ovat 40 viikkotuntia. Lukuvuoteen saakka tuntimäärien on ennustettu pysyvän nykyisellä tasolla, mikäli ryhmäkokoja ei ryhdytä oleellisesti muuttamaan, sillä oppilasmäärien ennusteen perusteella oppilasmäärissä ei tulevien 0 vuoden aikana tule oleellisia muutoksia. Opetustilojen lisäksi hankkeen yhteydessä peruskorjataan oppilashuollon tilat, jotka liittyvät kiinteästi Tainion opetustiloihin. Oppilashuollolle haetaan tarkoituksenmukaiset tilat ja tällä hetkellä käytössä olevien matalanosan tilojen on arvioitu soveltuvan hyvin käyttöön. Kunnalla on koulukäytössä nykyisellään yhteensä kahdessa opetusrakennuksessa yhteensä noin (Tainion koulu n. 030,5 brm ja Tenholan koulu n. 9 brm ) 3 49,5 brm. Tilan tarpeen on arvioitu olevan tulevaisuudessa pienempi, sillä nykyisten koulurakennusten luokkatilat ovat osin ryhmäkokoihin nähden ylimitoitettuja ja niiden tilamuutoksilla toimintoja pystytään sovittamaan tulevaisuudessa Tainion koulun tiloihin. Tilojen mitoituksessa on sovellettu opetushallituksen kaaviota koulun teoreettinen mitoituksen perusteena. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

8 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 8 (0) Hankesuunnitelmassa on esitetty Tainion kouluun nykyisen pinta alan 030,5 brm lisäksi ( brm ), josta tulee yhteensä 00,5 brm. Esitetty pinta ala perustuu tilakaavioihin...6. Toiminnan muutokset Tulevaisuudessa koulun kaikkien vuosiluokkien opetus tulee toimimaan samassa kiinteistössä, sisältäen myös esiopetuksen. Koulun toimintakulttuurissa pyritään jatkossa korostamaan aiempaa enemmän yhteisöllisyyttä ja työssä viihtyvyyttä pyritään parantamaan, kun henkilöstön yhteistoiminta paranee. Samalla kuitenkin pyritään säilyttämään vahvuudet, joita ala ja yläkoulujen opetuksessa on aiemmin hyödynnetty, käyttäen samalla hyväksi mahdollisia synergiaetuja, joita yhteiseen rakennukseen siirtyminen tuo tullessaan...7. Perusopetustilat eli kotiluokat Tainion koulurakennukseen mitoitetaan perusopetustiloja nykyisen ryhmäkoon 0 4 oppilasta mukaisesti, jolloin keskimääräinen tilakoko tulee olemaan noin 30 neliömetriä. Esiopetukselle on varattu tiloja yhteensä 63 m, jotka sisältävät WC tilat, eteisen, varaston sekä jaettavan ryhmätilan. Perusopetuksen vuosiluokille 5 sekä esiopetukselle varataan kotiluokat...8. Aineluokat Tainion koulukiinteistössä on ennestään aineopetusluokkia mm. tekniselle työlle, mutta hankkeessa luokat aineopetukselle varataan seuraavasti (luettelossa on mukana jo olemassa olevat luokat): - musiikki, kuvataide ja tekstiililuokka yhdistettynä taideluokaksi 08,0 m - kotitalousluokka 96,0 m - teknisentyön tilat n. 49,5 m - luonnontiedeluokat, sisältäen fysiikka kemian sekä maantiede biologian luokat varastoineen n. 39,0 m Aineenopetuksen yleisluokkia varataan tilaohjelman mukaisesti kaksi kielten ja äidinkielen opetusta varten. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

9 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 9 (0)..9. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Kivijärven Tainionmäen koulussa toteutetaan uudistetun perusopetuslain mukaisesti kolmiportaisen tuen periaatteita, jossa lähtökohtana on, että kaikille oppilaille pyritään mahdollistamaan opiskelu omassa lähikoulussaan. Siten myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat lähtökohtaisesti omassa koulussaan yleisopetuksen ryhmissä. Yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta varten tarvitaan joustavia ja helposti muunneltavia luokkia sekä pienryhmätiloja, jotka mahdollistavat eriyttämisen tai toisaalta yhdistämisen ja useampien ryhmien samanaikaisopetuksen. erityisopetuksen luokka m pienryhmätila m..0. Opettajien ja muun henkilökunnan tilat Olemassa olevat henkilökunnan tilat peruskorjataan ja tiloihin varataan yhteiset työ ja taukotilat koko koulun henkilöstölle.... Henkilöstö ja oppilasmäärät Kivijärven perusopetuksen oppilasmäärät tulevat ennusteen mukaisesti säilymään seuraavien 0 vuoden aikana noin 05 oppilaan tasolla, jossa ne ovat nykyisellään. Kuluvana lukuvuonna oppilaita on esi ja perusopetuksessa yhteensä 05, joista esiopetukseen kuuluvien osuus on 3. Alaluokilla oppilaita on 4 ja yläluokilla 5. Tainion koulussa kotiluokat varataan esiopetukselle sekä vuosiluokille 5. Vuosiluokat 6 9 toimivat ilman kotiluokkaa ja teoriaopetus annetaan aineopetusluokissa sekä teoriaopetusluokissa. Vuosiluokkien 4 kotiluokat sekä esiopetus sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan yhtenäiselle alueelle koulussa, jotta alaluokat ovat hieman erillään yläluokista. Henkilökuntaa koululla on vakituiseen 5 ja osa aikaisina henkilöä. Opetushenkilökuntaa tästä henkilöstöstä on, loput ovat siivoajia, huoltohenkilöstöä sekä oppilashuollon henkilökuntaa. Oppilasmäärät ja niiden ennusteet ovat hankesuunnitelman liitteenä.... Toimintojen sijoittelu Aiemmin käytetyn kahden rakennuksen mallin sijasta kaikki toiminnot siirretään tulevaisuudessa Tainion koulurakennukseen, joka tulee palvelemaan kaikkia esikoulun ja perusopetuksen tarpeita myös oppilashuollon osalta. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

10 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 0 (0) Toimintojen sijoittaminen tiloihin vaatii jossain määrin tilojen muutoksia, jotta luokkatilojen koko saadaan optimoitua käyttötarkoituksiin sopivaksi ja mahdollisimman paljon luokkatiloja pystytään sijoittamaan olemassa olevan rakennuksen sisälle. Mitoituksessa arvioidaan todellinen tarve teoreettisen tarpeen lisäksi...3. Vaihtoehtoinen tilanhankinta Kivijärven kunnassa ei ole muita vaihtoehtoisia tiloja, joista saataisiin kohtuullisesti muodostettua yhtenäiset, tarkoituksen mukaiset opetustilat...4. Hankkeen toteutuksen lykkäämisen tai peruuttamisen seuraukset Molemmissa koulukiinteistöissä on selkeästi peruskorjaustarvetta ja kiireellisimpänä korjaustarpeena on talotekniikan saattaminen nykyaikaiselle tasolle, jotta rakennusten sisäilmastoluokka täyttäisi edes nykyisin voimassaolevien viranomaismääräyksien vähimmäistasot. Huomioiden vielä kiinteistöissä havaitut sisäilmahaittaa aiheuttavat rakenteelliset tekijät, ei korjauksen siirtäminen eteenpäin ole perusteltua. Mikäli varsinaisen peruskorjauksen toteutusta siirretään eteenpäin, altistetaan opetustiloissa yhä uusia sukupolvia oppilaita sisäilmahaitoille. Tiloissa vakituiseen työskentelevän henkilöstön oireilu voi ajansaatossa kehittyä vakavammiksi oireiksi kuten esimerkiksi astmaksi tai allergiseksi alveoliitiksi. Henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvoinnin kärsiessä opetuksen taso kärsii ja oppimisen tulokset heikkenevät. Heikko tasoiset koulukiinteistöt sekä laskenut opetuksen taso vaikuttavat oleellisesti kunnan väestöluvun kehitykseen, mikäli kouluikäisten lasten perheille ei ole tarjolla perusopetuksen palveluita, joihin lasten vanhemmat voivat turvallisin mielin päästää lapsensa ilman pelkoa terveydentilan heikkenemisestä. 3. HANKKEEN PERUSTIETOJA 3... Rakennus ja sijaintipaikka Sekä Tenholan että Tainion koulut sijaitsevat Kivijärven kunnan kirkonkylällä osoitteissa Keskustie 3 ja Keskustie 39, Kivijärvi. Rakennukset on sijoitettu kahdelle tontille, joista Tenholan kiinteistö sijaitsee Asematien toisella puolen tontilla, jonka katuosoite on Keskustie 39. Hankkeessa peruskorjattavaksi suunniteltu Tainion koulun rakennuspaikan omistaa Kivijärven kunta. Alueella on voimassa oleva asemakaava sekä tonttijako, joka ohjaa rakentamista. Käsiteltävän tontin pinta ala on m ja tontin tehokkuusluku e = 0,3. Rakennusoikeudesta on hankesuunnitelmaa laadittaessa käytetty Tainion koulun osalta noin 030,5 kem ja suurin sallittu rakennusoikeus tontilla on noin kem, joten käyt Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

11 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu (0) tämätöntä rakennusoikeutta on olemassa noin 5 69,5 kem. Hankkeen jälkeen rakennusoikeutta on käytetty noin 00 kem, kun vesikatolle tuleva ilmanvaihtokonehuoneen laajennusosa on saatu valmiiksi Rakennus ja LVIS tekniikka Tainion koulurakennukseen suunniteltujen korjaustoimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa kerralla sellainen taso, jossa koulurakennuksen voidaan arvioida olevan turvallinen ja terveellinen käyttäjille ja riskit sisäilmahaitan muodostumisesta uudelleen on minimoitu. Rakennustekniset koulurakennuksessa tulevat olemaan salaoja ja sadevesijärjestelmien asentaminen, sokkelien vedeneristys, ulkoseinien lämmöneristeiden uusimisen sekä julkisivujen verhoilun uusiminen, vanhojen ikkunoiden uusiminen, vesikaton uusiminen harjakatoksi sekä tilamuutoksiin ja ilmanvaihtoon liittyvät toimenpiteet pintojen suhteen. Rakennuksessa ei ole olemassa toimivaa salaojitusjärjestelmää ja sokkeleiden vedeneristyksen kunto on heikko. Tämä altistaa sokkeli ja alapohjarakenteet kapillaarisen kosteuden sekä pintavesien myötä tavallista korkeammalle kosteusrasitukselle. Tästä johtuen rakennukseen tulee asentaa suunnitteluohjeiden mukaiset salaoja ja sadevesijärjestelmät, joiden asennuksen yhteydessä betonisokkelit vedeneristetään. Sadevesijärjestelmän asentamista puoltaa vesikattomuodon muuttaminen harjakatoksi, jolloin vedet ohjautuvat katolta rakennuksen seinustoille, ellei niitä poisteta asianmukaisella järjestelmällä. Alapohjarakenne itsessään on kerroksellinen betonilaatta, jossa on eristeenä mineraalivilla. Koska rakenne on nykytiedon mukaan ns. riskirakenne ja siinä on mahdollista olla mikrobivaurioita laajoillakin alueilla, suoritetaan alapohjalaattaan kauttaaltaan kapselointi esimerkiksi epoksimassalla, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan alapohjasta sisätiloihin. Julkisivujen ja ulkoseinien osalta on arvioitu vanhat tiiliverhotut julkisivut purettavan ja eristeet poistettavan ja uusittavan nykyaikaisin PUR eristein sekä palosuojattavan mineraalivillaeristeellä. Julkisivuverhouksena on arvioitu hankesuunnittelussa käytettävän tiilijulkisivuelementtejä, joihin perustuen kustannusarvio on laskettu. Ikkunoita ei ole arvioitu uusittavan kuin korkeiden teräs lasi elementtiseinien osalta sekä muutamat vanhat puurakenteiset ikkunat. Vesikattorakenteet vaihdetaan molemmissa rakennusosissa harja tai aumakatoiksi ja samalla puretaan vanhat yläpohjan rakenteet pois kantavaa rakennetta myöten ja uusitaan höyrynsulku ja lämmöneristerakenteet. Korkean osan vesikatolle sijoitetaan ilmanvaihtokonehuone, joka palvelee korkeaa osaa. Sisällä rakennuksessa suoritetaan tilaohjelman mukaiset tilamuutoksien sekä ilmanvaihdon vaatimat muutokset ja kunnostetaan pinnat. Kiinteistön lattiapinnoitteet ovat pääosin asbestia sisältäviä, joten rakennepinnoitteet lattioista poistetaan kauttaaltaan ja uusitaan. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

12 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu (0) Kiintokalusteet on pääosin uusittu molemmissa koulurakennuksissa, niin Tenholassa kuin Tainiossa. Vanhat kalusteet otetaan talteen ja käytetään uusien tilojen kalustamiseen mahdollisuuksien mukaan. Kalusteita ostetaan tarvittava määrä lisää. Olemassa olevan ruokailutilan ja aulan tilat erotetaan toisistaan, jotta yleisten tilojen meluhaitat saadaan hallintaan. Aulatilaan järjestetään noin 40 m laajuinen pienryhmätila. Rakennuksen talotekniikkasuunnittelussa huomioidaan vuoden 04 alusta voimaan astuneet rakentamismääräykset, joissa on muun muassa kiristetty energiataloudellisuuden vaatimuksia. Kaikki kohteeseen tehtävät suunnitteluratkaisut tullaan tekemään huomioiden energiatehokkuus sekä rakennuksen järjestelmien huollettavuus ja käytön ja turvallisuuden näkökulmat. Tainion koulu kuuluu Kivijärven kunnan kunnallistekniikan piiriin ja kiinteistössä on olemassa liittymät vesi ja viemäriverkostoon. Tainion koulukiinteistö on liitetty kunnalliseen kaukolämpöverkkoon, jonka kautta kiinteistö lämmitetään. Kiinteistöllä ei ole erillistä hulevesiliittymää, vaan pintavedet on ohjattu kallistuksin ympäröivään maastoon. Talotekniikkasuunnittelussa huomioidaan eri tilojen eri käyttäjät ja eriaikaiset käyttöajat sekä mahdollinen iltakäyttö muun muassa liikuntasalin ja teknisen työn tilojen osalla. LVISjärjestelmien peruskorjauksen yhteydessä kiinteistöön asennetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kautta voidaan toteuttaa järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta. Tarvittaessa rakennusautomaatioon asennetaan etäohjausmahdollisuus. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan lämmöntalteenotolla energiatehokkuuden parantamiseksi. Kiinteistössä tarkastellaan mahdollisuus käyttää hyödyksi järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli tai aurinkoenergiaa tai maalämpöä. Rakennuksen yleiskaapelointia päivitetään tilamuutosten mukaisesti nykyopetuksen vaatimalle tasolle. Kaapelointi on uusittu muutama vuosi sitten ja on kattava, mutta kaapelointia tulee täydentää tilamuutosten asettamien vaatimusten mukaisesti. AV tekniikkaan järjestetään jokaiseen luokkaan varaus älytaulun asentamiselle sekä riittävät määrät pistorasioita ja verkkoliittymiä erillisille AV laitteille. Kiinteistön keskusradiojärjestelmä on kaiuttimien ja kaapelointien osalta alkuperäistä vanhentunut ja tilamuutosten myötä sitä tulisi laajentaa. Järjestelmän huoltaminen on arvioitu kannattamattomaksi, joten järjestelmän kaapeloinnit ja kaiuttimet uusitaan kokonaisuudessaan. Rakennukseen asennetaan koko alueelle keskusradiojärjestelmä, jonka kuulutustilat sijoitetaan henkilökunnan työtilojen yhteyteen. Rakennuksessa ei ole olemassa olevaa paloilmoitinjärjestelmää, joten kiinteistö varustetaan yhtenäisellä paloilmoitinjärjestelmällä, joka liitetään aluehälytyskeskuksen valvontaan. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

13 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 3 (0) Tehdyt selvitykset ja lausunnot Koulurakennuksista on teetetty seuraavia selvityksiä, joita on käytetty hankesuunnittelun lähtötietoina: - Rakennetutkimus, Tenhola, PTS Kiinteistötekniikka Oy Rakennetutkimus, Tainio, PTS Kiinteistötekniikka Oy Sisäilmastokysely, Tenhola ja Tainio, Tarmo ja Terveys Oy, Sisäilmastokysely, Tenhola ja Tainio, Mikrobioni Oy, Kuntotarkastus, Tainio, Keski Suomen Kiinteistötekniikka, Suunnittelun vaiheistus Hankkeen suunnittelu vaiheistetaan viiteen eri vaiheeseen, jotka ovat hanke, luonnos, yleis, toteutus ja käyttöönotonsuunnittelu. Kunnan päätettyä investointiin ryhtymisestä, käynnistetään välittömästi kohteen luonnos ja yleissuunnittelu, kun tarvittavat suunnittelijat on saatu valittua Vaihtoehtoiset toteutustavat Tainion koulun peruskorjaamisen ja laajentamisen vaihtoehtoina on arvioitu hankesuunnittelun yhteydessä yksi vaihtoehto, eli Tenholan koulurakennuksen peruskorjaaminen yhden koulun malliin sopivaksi. Tenholan koulurakennuksen osalta todettiin tiloja olevan lähtökohtaisesti liian vähän ja johtuen kiinteistön rakennusajankohdasta, sen tilajärjestelyiden muokkaaminen nykyisten vaatimusten mukaiseksi vaatisi huomattavasti suurempia rakenteellisia töitä. Lisäksi rakennuksen runkoratkaisu on sellainen, että kohteeseen on todella haastavaa toteuttaa ilmanvaihtoa ilman, että viedään pohjapinta alaa luokkatiloista, kun runkokanavien jako tiloissa pitäisi toteuttaa pystylinjoin. Tenholan peruskorjaaminen yhden koulun malliin vaatisi myös huomattavasti suurempia laajennuksia vanhan rakennuksen yhteyteen, koska esimerkiksi keittiötilat tulisi rakentaa kokonaisuudessaan uutta, kuten myös kotitalouden aineopetusluokka. Nämä kaikki tilat ovat valmiina olemassa Tainion koulun kiinteistössä. Näin ollen hankesuunnittelun työryhmä on nähnyt järkevimmäksi toteuttaa peruskorjauksen Tainion kouluun. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

14 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 4 (0) 4. EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS 4... Toimenpiteet Toimenpiteeksi hankesuunnittelutyöryhmä esittää Tainion koulun peruskorjaamista ja laajennusta arkkitehdin laatiman tilaohjelman mukaisesti. Arkkitehdin tilaohjelma on asiakirjan liitteenä 3. Kohde toteutetaan RT kortistossa määriteltyä Terve Talo kriteeristöä noudattaen. Kohteeseen valittavien konsulttien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tulee osoittaa tarjouksissaan kokemuksensa Terve Talo kohteista. Terve Talo toteutukselle pyritään varmistamaan, että rakennuksessa ei enää peruskorjauksen valmistuttua havaittaisi sisäilmahaittoihin viittaavia tekijöitä, kuten poikkeavia hajuja ja että oireilijoiden osuus henkilökunnasta sekä oppilaista laskisi alle 0 % käyttäjissä. Rakennustyön puhtausluokaksi asetetaan P. Kohteessa käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M päästöluokkaan kuuluvia ja CE merkittyjä, mikäli niiden tuoteryhmä vaatii CE merkinnän. Ilmanvaihdon osien puhtausluokka tulee olla M Rakennustekniset työt Kohdekiinteistöön kohdistetaan hankesuunnitelman kohdassa 3.. kuvatut rakennustekniset työt vanhalle osalle, jonka lisäksi koulurakennusta laajennetaan ilmanvaihtojärjestelmälle tarvittavilta osin LVI työt Rakennukseen asennetaan nykymääräysten mukainen ilmanvaihto. Rakennuksen sisäilmastoluokkatavoitteeksi asetetaan S. Ilman jäähdytyksen tai viilennyksen mahdollisuus selvitetään suunnitteluvaiheessa. Ilmanvaihto toteutetaan lämmöntalteenotolla ja tulo poistoilmanvaihdolla. Poistokoneet, kuten esimerkiksi WC ja pesutilojen poistopuhaltimet tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa poistoilman lämmöntalteenotolla. Ilmanvaihdon jakotapaan tiloissa kiinnitetään erityistä huomiota. Viemärijärjestelmää uusitaan ja muutetaan vain niiltä osin, mitä tilamuutokset edellyttävät. Kiinteistön käyttövesi ja lämpöjohtoverkosto menee lähes kokonaan uusiksi, kun runkolinjat muutetaan kulkemaan talotekniikkakanaalin sijasta suojaputkiin ja mahdollisuuksien mukaan pinta asennuksena. Järjestelmiä itsessään muutetaan tilamuutosten vaatimusten mukaisesti. Lämmitysjärjestelmän linjasäätöventtiilit uusitaan. Termostaattiventtiilit on kiinteistöön uusittu aiemmin, joten niiden kunto tarkastetaan ja tarvittaessa venttiilit huolletaan. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

15 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 5 (0) Sähkötekniset työt Rakennuksen sähkösuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota valaistukseen sekä esteettömyyteen. Sähkösuunnittelussa huomioidaan energiatehokkuus ja kokonaistaloudellisuus ja esimerkiksi valaistusratkaisuissa pyritään hyödyntämään LED valaisimia ja aikaohjauksia, jotka estävät valojen päällä olemisen rakennuksen ollessa tyhjillään. Koulun tietoliikenteen nopeus ja luotettavuus ovat avainasioita uusien oppimisympäristöjen ja etäopetuksen hyödyntämisessä. Koulun tiloihin on johdettava valokuitupareja riittävästi jolloin yhteys valtakunnan pääverkkoon ei muodostu ongelmaksi tulevaisuudessakaan Mahdollinen vaiheistus Alustavasti Tainion kiinteistön peruskorjausta on arvioitu vaiheistettavaksi siten, että ns. matalaosa suoritetaan ensimmäisessä vaiheessa, jolloin korkean osan opetustilat ovat käytössä ja osastoituna urakoitavasta alueesta erilleen. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua työn alle otetaan korkea osa rakennuksesta. Vaiheistuksessa tulee ottaa huomioon, että jakelukeittiön ja ruokalan tulee olla käytettävissä hankkeen ajan. 5. LAAJUUSTAVOITTEET Mitoituksen lähtökohtana oli ennuste seuraavista oppilasmääristä lukuvuodelle 09 00: esiopetus 0 oppilasta alakoulu 64 oppilasta yläkoulu 34 oppilasta Yhteensä 08 oppilasta. Ennustetulle oppilasmäärälle on laskettu huonetilaohjelmassa opetusministeriön ohjeiden mukaisesti teoreettinen tilatarve, joka on joka on 8,0 htm/oppilas eli yhteensä 939 htm. Hankesuunnitelmassa on esitetty toteutettavaksi 3, htm/oppilas eli yhteensä 43 htm Tilojen sovitus Tainion rakennukseen Tainion koulun nykyiset tilat ja rakenteet asettavat rajoituksia tilojen sovittamiselle. Lisäksi Tainion koulun laajuus poikkeaa 760brm teoreettisesta tilaohjelmasta. Tilojen sovitus on tehty pääosin tehostamalla tilankäyttöä tasaisesti. Tiivistämisessä on kuitenkin huomioitu toiminnan tarpeet ja nykyisten tilojen kautta saatu mitoitustieto. Merkittävimmät erot teoreettiseen mitoitukseen ovat seuraavissa tiloissa: Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

16 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 6 (0) yhdistetty musiikki, kuvaamataito, tekstiilityö Kotitalous tekninen työ (nykyiset tilat) 6. KUSTANNUSTAVOITTEET Tavoitehintalaskelmat perustuu Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän laatimiin, päivättyihin tilakaavioihin ja huonetilaohjelmaan. Tavoitehinnat ovat laskentahetken hintatason mukaisia hintoja ja mikäli hanketta siirretään eteenpäin, tulee hintaa päivittää indeksi ja valuuttamuutosten mukaisesti tarvittaessa. Laskennassa on käytetty Haahtelan TAKU laskentaohjelman mukaisen rakentamisen kustannusindeksin mukaisia hintoja alue 4 hintataso.04 indeksi 78. Hankekustannuksissa ei ole laskennassa otettu huomioon rahoituksen kuluja, väistötiloja eikä irtokalustehankintoja. Tenholan koulurakennukselle ei ole laskettu toimenpiteitä, eikä sen mahdolliselle purkamiselle tai myynnille ole arvioitu vaikutusta hankkeen kustannuksiin. Perusolettamuksia: Tasearvojen poistoa ei ole huomioitu Vanha koulu jatkaa kunnes uusi valmistuu jolloin ei tarvita väistötiloja muutoin kuin kunnantalolla Laskennallinen tavoitehinta alv 0 % ,00 Tavoitehinnan laskentamuistio on hankesuunnitelman liitteenä nro 4. Laskennassa ei ole huomioitu väistötilakustannuksia kunnanviraston osalta Ylläpitokustannukset Kunnan opetustoiminnan kiinteistöjen ylläpitomenojen keskiarvo on edeltävinä vuosina toteutuneiden kustannusten perusteella ollut noin 6,5 /htm /kk. Ylläpitomenoihin kuuluvat kaikki kiinteistöön kohdistuvat kustannukset, kuten palkat, isännöinti, puhelin ja linjaliikennekulut, hallintokulut, vakuutukset, laitehuolto, lämmitys, sähkö, vesi, siivous, jätehuolto, ulkoalueiden hoito, kunnossapito. Koulukiinteistöjen ylläpitomenoihin vaikuttavat mm. rakennuksen ikä, sijainti ja lämmitysjärjestelmä. Vuositasolla yksi htm maksaa keskimäärin n. 74,97 / htm. Käytännössä osa kustannuksista ei ole neliöihin perustuvia kuten hallinto tai jätehuolto. Tulevan koulurakennuksen ylläpitokustannukset on arvioitu laskemalla kustannus Tainion hyötyalalla, joka jää käyttöön peruskorjauksen jälkeen. Laskennassa on käytetty tähän asti kiinteistöissä toteutunutta kustannusta, joka todennäköisesti on ylimitoitettu uuden koulurakennuksen valmistumisen jälkeen. Laskennallisesti ylläpitokustannusten on ennustettu Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

17 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 7 (0) hankkeen valmistumisen jälkeen olevan vuosittain noin kk x 6,5 /htm /kk x 885 htm = /vuosi. Pinta alat perustuu suunnitelma asiakirjoista mitattuun hyötyalaneliömetrilukemaan. Lopulliset pinta alat selviävät suunnittelun edetessä Rahoitus Hankkeelle on tarkoitus hakea Opetus ja kulttuuriministeriön..03 tiedotteen mukaista avustusta sisäilmaongelmaisen kohteen korjaamiseen. Ministeriön julkaisemissa hakuohjeissa on mainittu, että valtionavustusta voidaan myöntää enintään 5 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos hankkeen kustannukset ovat vähintään ,00. Hankkeen rahoitus tulee kuitenkin järjestää kunnan omien investointivarojen kautta. 7. HANKEAIKATAULU Esitetty aikataulu on alustava ja tulee täsmentymään suunnitteluun edetessä. Hankkeen aikataulun on arvioitu olevan seuraavanlainen: hankesuunnittelu /03 0/04 päätös hankkeen käynnistämisestä 0/04 suunnittelijoiden kilpailutus 03/04 suunnittelijoiden valinnat, huomioituna valitusaika päätöksistä 04/04 suunnitteluvaihe 04/04 08/04 urakkakilpailutus 08/04 09/04 urakoitsijavalinnat, huomioituna valitusaika päätöksistä 0/04 urakkasopimukset 0/04 urakka aika 0/04 08/05 tuuletusaika 09/05 käyttöönotto 0/05 Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

18 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 8 (0) 8. LAATUTAVOITTEET 8... Yleiset tavoitteet Hankkeen teknisen toteutuksen tulee täyttää kaikki rakentamista säätelevät, voimassa olevat lait ja asetukset sekä noudattaa hyvää rakennustapaa ja kaikkia voimassa olevia suunnitteluohjeita soveltuvilta osin. Rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään noudattaen Terve Talo kriteereitä kaikilta soveltuvilta osin. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota veden ja kosteudenhallintaan, elinkaarikustannuksiin, energiatalouteen ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen sekä puhtaaseen sisäilmaan. Rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Rakentamisessa tulee suosia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennuksen energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valmiin kohteen sekä rakennustyömaan työturvallisuusasiat Yleiset laatutason määritykset. Energiatavoitteet luokka D koulurakentamisen 04 määräystasolla. Sisäilmastoluokan tavoitetaso S 3. Akustinen luokka C (tilan ääniolosuhteet SFS 5907) 4. Rakentamisen puhtausluokka P 5. IV järjestelmien puhtausluokka M 6. Valaistusolosuhteet SFS 464 mukaan. 7. Rakennusmateriaalien päästöluokka M kaikissa tiloissa Sisäilmatavoitteet Sisäilmastoluokituksen 008 mukaiseksi sisäilmaluokaksi kiinteistöön on määrätty S, joka tulee pyrkiä toteuttamaan. S luokan oleellisena vaatimuksena on, että tilojen sisäilman laatu on hyvä ja lämpötilaolot pysyvät pääasiassa asetetulla tavoitealueella. Tiloissa ei havaita vetoisuutta. Tilojen lämpötilan sallitaan nousevan kesän kuumimpina hellepäivinä viihtyisän tason yläpuolelle. Olettamuksena on, että kovimpien hellejaksojen aikana kiinteistössä ei ole opetuskäyttöä. Sisäilmastoluokkaan pyritään ilmanvaihdon ja lämmönjakelun huolellisella suunnittelulla ja mitoituksella sekä rakennustöiden toteuttamisella puhtausluokassa P. Tilojen emissioiden vähentämiseksi kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien päästöluokka tulee olla M. Kohteen aikatauluun tulee rakentamisessa huomioida, että viimeinen kuukausi ennen kohteen luovuttamista tuuletusaikaa, jolloin kohde on toimintakoevalmiuteen siivottu, rakennustyöt ovat päättyneet ja kaikki ilmanvaihdon laitteet toimivat täydellä teholla. Käyttäjien kalusteet tuodaan sisälle rakennukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen vastaanottoa. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

19 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 9 (0) Laadunvarmistus menettely Rakennustyön laadun varmistukseen kiinnitetään erityistä huomiota hankkeessa. Hankkeen suunnitteluohjauksessa käytetään sisäilma asiantuntijaa, jolla on riittävä tuntemus sisäilmaongelmaisten kohteiden tutkimuksista, suunnittelun ohjauksesta sekä korjausrakentamisesta. Hankkeeseen laaditaan rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjan lisäksi erillinen tarkastusasiakirja, johon suunnittelijat ja urakoitsijat kuittaavat sisäilmaan ja siihen liittyviin työvaiheisiin liittyvät erityistarkastukset. 9. HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO Hankkeen lopullinen toteutusmuoto valitaan, kun hankkeelle on kunnan valtuuston päätös ja suunnitteluvaihe on käynnistetty. Alustavasti hanke on arvioitu toteutettavan pääurakkana, jolle alistetaan sivu urakoitsijat. Pääurakoitsijana toimii kohteen rakennusurakoitsija, jolle alistetaan putki, ilmanvaihto, sähkö, maanrakennus ja rakennusautomaatiourakat. Tilaaja laatii jokaiselle urakoitsijalle erikseen urakkasopimukset ja urakoitsijat allekirjoittavat keskenään alistamissopimuksen, joka sitoo urakoitsijoita yhteistoimintaan. Rakennuttajan erillishankintoina on arvioitu tehtäväksi seuraavat hankinnat: - irtokalusteet - kulunvalvontajärjestelmä - ATK laitteet, AV laitteet 0. INVESTOINTIPÄÄTÖKSET Tekninen lautakunta on käsitellyt hankesuunnitelman kokouksessaan. tammikuuta 04 ja esittää sitä kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus käsittelee hankesuunnitelman kokouksessaan Kunnanvaltuuston kokous hankkeen toteutuksen päättämisestä järjestetään välittömästi kunnan hallituksen kokouksen jälkeen. Valtuuston päätös toimitetaan täydennyksenä Opetus ja kulttuuriministeriölle toimitettavaan avustushakemukseen. Kunnanvaltuustolle esitetään päätettäväksi investointia siten, että 40 % kustannuksista kohdistuu vuodelle 04 ja loput kustannuksista 05. Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

20 HANKESUUNNITELMA Versio.5 Sivu 0 (0) Kivijärvellä 8. tammikuuta 04 työryhmän puolesta Jukka Hertteli tekninen toimisto Kivijärven kunta Puhelin E mail Tekninen osasto (0) Posti ja käyntiosoite Telefax URL Y tunnus Virastotie 5 A (0) KIVJÄRVI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen -1, TELA 11.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot