Euroopan hiili- ja teräsyhteisö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan hiili- ja teräsyhteisö"

Transkriptio

1 Euroopan hiili- ja teräsyhteisö EUROOPAN KOMISSIO Sijoitukset yhteisön hiilija terästeollisuudessa VUODEN 2000 TUTKIMUSTA KOSKEVA KERTOMUS Tilanne 1. tammikuuta 2000

2 Tämä kertomus on laadittu talouden ja rahoituksen pääosaston rahoitustoimialan osaston (SOF) toimesta. Tämä osasto hallinnoi EHTY:n pääasiallisia rahoitustoimintoja talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtajan Klaus Reglingin ja rahoitustoimialan johtajan Paul Goldschmidtin johdolla. Tutkimukset sekä ohjelmien laatiminen ja koordinointi -yksikkö on vastuussa kertomuksesta Sijoitukset yhteisön hiili- ja terästeollisuudessa. Tätä julkaisua koskevia lisätietoja voi pyytää yllä mainitun yksikön seuraavilta henkilöiltä: Puhelin, alanumero Jean-Marie Magnette yksikön päällikko Enrique Juaristi neuvonantaja Alberto Gioggi yksikön varapäällikkö Mariano Romero hallintovirkamies René Ernstberger } tai seuraavasta osoitteesta: Euroopan komissio Talouden ja rahoituksen pääosasto Rahoitustoimiala Tutkimukset sekä ohjelmien laatiminen ja koordinointi -yksikkö Bâtiment Wagner A Rue Alcide De Gasperi L-2920 Luxemburg Teleksi: EURFIN LU 3366 F Puhelut ulkomailta: 352 (Luxemburgin maanumero) (komissio) + alanumero Talouden ja rahoituksen pääosaston Rahoitustoimet-osasto laatii joka vuosi myös rahoituskertomuksen: vuoden 2000 kertomus on julkaistu numerolla ISBN

3 Yhteenveto Sivu 1 Johdanto 1.1 Tavoite ja määritelmät Tutkimuksen tavoite Määritelmät Investointihankkeiden luokittelu Investointimenot Teknisiä tietoja Vuosia 1998 ja 1999 koskevien investointimenojen tarkastelua Tuotantomahdollisuuksien ja investointimenojen jakautuminen alueittain Ecu/euro Euroopan unionin taloudellinen tilanne vuonna Kivihiililouhimot 3.1 Markkinat Investoinnit ja louhintamahdollisuudet Valtiontuki Kivihiiliteollisuuden investointilainat Koksaamot 4.1 Investoinnit Tuotanto ja tuotantomahdollisuudet Terästeollisuus 5.1 Yleistilanne Investointimenot Investointien kehitys terästeollisuussektorilla Investointien jakautuminen tuotantolaitoksittain Terästeollisuuden koksaamot Sintraamot Masuunit Terästehtaat Jatkuva valu Pitkien tuotteiden valssaamot Levytuotteiden kuumavalssaamot Leveän nauhan kylmävalssaamot Pinnoituslaitokset Päätelmät Tutkimustulokset Alan kehitys ja näkymät

4 Tilastotaulukot I Kivihiili Taulukko 1 Kivihiili: Pääomamenot Taulukko 2 Kivihiili: Menot louhintatonnia kohti Taulukko 3 Kivihiili: Louhinta ja louhintakapasiteetti II Koksi Taulukko 4 Koksi: Pääomamenot Taulukko 5 Koksi: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti III Puristetehtaat Taulukko 6 Agglomeroitu kivihiili: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 7 Ruskohiilibriketit: Toteutunut tuotanto ja tuotantokapasiteetti IV Rautakaivokset Taulukko 8 Rautamalmi: Pääomamenot Taulukko 9 Rautamalmi: Louhinta ja louhintakapasiteetti V Rauta- ja terästeollisuus A Pääomamenot Taulukko 10 Kokonaisinvestoinnit Taulukko 11 Investoinnit 1999 (kansallisena valuuttana) Taulukko 12 Pääomamenot laitoksittain Taulukko 12.1 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Belgia, Tanska Taulukko 12.2 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Saksa, Kreikka Taulukko 12.3 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Espanja, Ranska Taulukko 12.4 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Irlanti, Italia Taulukko 12.5 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Luxemburg, Alankomaat Taulukko 12.6 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Itävalta, Portugali Taulukko 12.7 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Suomi, Ruotsi Taulukko 12.8 Toteutuneet/arvioidut pääomamenot: Yhdistynyt kuningaskunta, EU B Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 13 Malmisintterit: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 14 Valurauta: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 15 Raakateräs yhteensä: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 16 Raakateräs yhteensä: Tuotantokapasiteetti Taulukko 17 Raakateräs yhteensä: Kapasiteetti tuotantomenetelmää kohden Osuus joka menetelmästä Taulukko 18 Happiteräs: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 19 Sähköteräs: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 20 Jatkuva valu: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 21 Kuumavalssatut leveät nauhat: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 22 Raskaat profiilit: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 23 Tankoteräs ja kevyet profiilit: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 24 Sileät betoniraudat: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 25 Harjakselliset betoniraudat: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 26 Kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 27 Kuumavalssatut vanteet ja putkinauhat: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 28 Kuumavalssatut vanteet ja levyt: Tuotanto Taulukko 30 Kuumavalssatut ja suuret levyt: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 33 Kylmävalssatut levyt: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 34 Pitkät tuotteet yhteensä: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 35 Levytuotteet: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 36 Kuumavalssatut tuotteet yhteensä: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti Taulukko 38 Kuumavalssatut tuotteet, kylmävalssatut levyt ja pinnoitetut tuotteet: keskimääräinen vuosittainen kasvuprosentti Taulukko 39 Käyttöaste (%) tuotantokapasiteetista Taulukko 40 Käyttöaste (%) tuotantokapasiteetista tuotantoportaittain vuonna Taulukko 41 Raakateräs: Käyttöaste (%) tuotantokapasiteetista vuonna Taulukko 42 Käyttöaste (%) tuotantokapasiteetista vuonna Taulukko 43 Pinnoitetut levyt: Tuotanto ja tuotantokapasiteetti

5 Kuviot Kuvio 1 Investointien vaihtelu edellisen vuoden ennusteisiin verrattuna Kuvio 2 EU:n 15 jäsenvaltion kokonaisinvestointien jakautuminen tuotantovälineittäin Kuvio 3 Malmiagglomeraattien ja harkkoraudan enimmäistuotantokapasiteetti Kuvio 4 Sähköteräksen ja happiteräksen enimmäistuotantokapasiteetti Kuvio 5 Kuumavalssattujen pitkien tuotteiden enimmäistuotantokapasiteetti Kuvio 6 Kuumavalssattujen levytuotteiden enimmäistuotantokapasiteetti Kuvio 7 Kylmävalssattujen levyjen enimmäistuotantokapasiteetti Kuvio 8 Pinnoitettujen tuotteiden enimmäistuotantokapasiteetti

6

7 1 Johdanto 1.1 Tavoite ja määritelmät Tutkimuksen tavoite Tutkimus perustuu lukuihin, jotka on saatu EHTY:yn kuuluvilta yrityksiltä ja jotka kattavat 31. joulukuuta 1999 mennessä 97 prosenttia hiilen kokonaistuotannosta sekä melkein koko raakaterästuotannon ja EHTY:n perustamissopimuksessa eriteltyjen valmiiden tuotteiden tuotannon. Tutkimustulokset on koottu alue- (hiiliteollisuus) ja jäsenvaltiokohtaisesti (terästeollisuus). Tehtaita koskevia tietoja on käytetty hyväksi teollisuutta koskevissa perustelluissa lausunnoissa, jotka on annettu EHTY:n perustamissopimuksen 54 artiklan mukaisesti Määritelmät Investointihankkeiden luokittelu Yrityksiä pyydettiin kyselyyn vastatessaan erottelemaan seuraavassa mainittujen kolmen eri investointihanketyypin vaikutus investointimenoihin ja niiden tuotantomahdollisuudet: ennen 1. tammikuuta 2000 toteutetut tai sidotut investoinnit (luokka A) investoinnit, jotka on päätetty toteuttaa mutta joita ei ole vielä sidottu 1. tammikuuta 2000 (luokka B) muut investoinnit, jotka on tarkoitus sitoa 1. tammikuuta 2000 ja 31. joulukuuta 2003 välisenä aikana (luokka C) Investointimenot Investointimenoiksi katsotaan menot, jotka on kirjattu tai kirjataan kyseisen vuoden käyttöomaisuudeksi kyseisen vuoden hinnoilla, paitsi menot, jotka käytetään työntekijöiden asuntojen rakentamiseen ja osakkuuksien hankkimiseen, sekä investoinnit, jotka eivät liity suoraan EHTY:n perustamissopimuksessa määriteltyihin tuotteisiin Teknisiä tietoja Louhinta- ja tuotantomahdollisuuksia koskevat luvut on saatu luokkien A ja B toteutuneista investoinneista kyseiseltä vuodelta. Kivihiili: louhintamahdollisuudet Annetut luvut tarkoittavat suurinta mahdollista nettolouhintaa, joka on teknisesti toteutettavissa, eli louhintaa, johon menekkivaikeudet, lakot tai työvoiman saannin vaikeudet eivät vaikuta olemassa olevat tekniset järjestelmät (maanalainen ja maanpäällinen tekniikka, huuhdonta-altaat) huomioon ottaen. Huom. Louhintaa koskevat tiedot on ilmoitettu metrisinä tonneina, laskettuna markkinoille saatettujen tonnien lukumääränä. Mukaan ei ole laskettu eräitä pieniä kaivoksia, joissa louhinta on vähäistä, kuten Saksan pienkaivoksia, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevia niin sanottuja lisenssinalaisia kaivoksia (licensed mines). Koksi: tuotantomahdollisuudet Annetut luvut tarkoittavat koksin vuotuista enimmäistuotantoa, joka on mahdollista saada kyseisellä hetkellä toiminnassa olevista laitoksista, kun otetaan huomioon teknisesti hyväksyttävissä oleva vähimmäiskeittoaika koksihiiliseoksen tavanomaisen koostumuksen aikaansaamiseksi ottaen huomioon uunien kunnon sekä uunien edellä ja jäljessä olevien laitteistojen tarjoamat mahdollisuudet. Tuotteiden menekin ja raaka-aineiden saannin oletetaan olevan turvattuja. Rautamalmi: louhintamahdollisuudet Annetut luvut tarkoittavat suurinta mahdollista kaivosyksikössä toteutettavissa olevaa jatkuvaa louhintaa, kun otetaan huomioon palvelumahdollisuudet, esimerkiksi maanalaiset tai maanpäälliset valmistelulaitokset, jos malmi myydään vasta käsittelyn jälkeen. Agglomeraatit, harkkorauta, raakateräs ja valssatut tuotteet: tuotantomahdollisuudet Agglomeraattien, harkkoraudan, raakateräksen ja valssattujen tuotteiden tuotantomahdollisuuksia koskevat luvut tarkoittavat enimmäistuotantoa, joka laitoskokonaisuudessa voidaan tosiasiallisesti saavuttaa, kun otetaan huomioon tuotantokapeikot, joita yksittäiset laitokset voivat aiheuttaa kokonaisuudelle. Mahdollinen enimmäistuotanto on määritelty seuraavasti: Enimmäistuotantokapasiteetti (ETK) tarkoittaa suurinta mahdollista tuotantoa, joka on saavutettavissa kyseisen vuoden aikana normaaleissa työolosuhteissa vuoden alussa käytössä olevissa laitoksissa, kun otetaan huomioon korjaukset, kunnossapito, tavanomaiset lomat sekä vuoden aikana käyttöön otettavien laitosten lisätuotanto ja lopullisesti suljettavien laitosten tuotanto. Tuotantoarvion on perustuttava kunkin kyseessä olevan laitoksen panoksen todennäköiseen koostumukseen ja siihen oletukseen, että raaka-aineita on saatavissa. Arvioitaessa masuunien ja terästehtaiden enimmäistuotantomahdollisuuksia mukaan on otettu kaikkiin terästehtaisiin toimitettava harkkorauta, ei siis ainoastaan esimerkiksi masuunien kanssa samaan kaivospaikkaan perustettuihin terästehtaisiin toimitettava harkkorauta. Valssaamojen tuotantomahdollisuuksia koskevissa arvioissa on otettu huomioon kaikki normaalit puolivalmistetoimitukset valssaamoille, ei siis ainoastaan lähellä olevista terästehtaista tulleet toimitukset. 35

8 Valssaamojen kohdalla tuotantomahdollisuudet riippuvat myös valssaamoihin syötettävien tuotteiden muodosta, metallurgisista ominaisuuksista ja leveydestä sekä siitä, mitä tuotteita halutaan saada aikaan. Kun yritykset eivät pystyneet ennustamaan tulevaa kysyntää, niitä pyydettiin käyttämään vuoden 1999 tilannetta pohjana arvioidessaan valssaamoihin syötettyjen ja niistä saatujen tuotteiden jakautumista valssaamoissa Vuosia 1998 ja 1999 koskevien investointimenojen tarkastelu On huomattava, että tässä kertomuksessa vuosien 1998 ja 1999 investointimenoja koskevat luvut saattavat poiketa vuoden 1999 kertomuksen luvuista pääasiassa kolmesta syystä: Yritykset ovat voineet korjata vuotta 1998 koskevia menoja, kun lopullinen tilinpäätös on tehty. Yritysten vuoden 1999 toteutuneet menot ovat usein saattaneet poiketa menoennusteista, jotka on esitetty 1. tammikuuta. Todellinen muuntokurssi muutettaessa kansallisia valuuttoja euroiksi vuonna 2000 on saattanut poiketa siitä kurssista, jota on aiemmin käytetty tehtäessä seuraavan vuoden investointimenoennusteita Tuotantomahdollisuuksien ja investointimenojen jakaantuminen alueittain Liitteenä olevassa tilastossa nimeltä mainittujen lisäksi tuotantoalueisiin kuuluvat seuraavat alueet: Kivihiili León Nordeste Otras Castilla-León Aragonia, Katalonia Sur Huom. Pyöristysten takia mainittujen lukujen summan ja kokonaissumman välillä voi olla yhden desimaalin eroja. 1.2 Ecu/Euro Vuoden 1998 loppuun asti voimassa ollut ecu on rahayksikkö, jonka arvo määräytyy seuraavista EU:n jäsenvaltioiden kansallisista valuutoista muodostuvan valuuttakorin perusteella: BEF 3,301 PTE 1,393 LUF 0,130 DKK 0,1976 FRF 1,332 ITL 151,8 DEM 0,6242 NLG 0,2198 ESP 6,885 GRD 1,440 IEP 0, GBP 0,08784 Ecun vasta-arvo tietyn maan valuutassa on yhtä kuin ecun valuuttakoriin otettujen valuuttojen vasta-arvojen summa kyseisen maan valuutassa. Alla olevassa taulukossa näkyvät lukujen muuntamiseen käytetyt keskiarvot. Vuodeksi 1999 ja siitä eteenpäin luvut on muunnettu taulukossa esitetyn, kansallisessa valuutassa 1. tammikuuta 1999 voimassa olleen euron kurssin mukaisesti: Valtio Rahayksikkö Belgique/België BEF 39,299 40,533 40,621 40,340 40,340 Danmark DKK 7,359 7,484 7,499 7,449 7,443 Deutschland DEM 1,910 1,964 1,969 1,956 1,956 Elláda GRD 305, , , , ,250 España ESP 160, , , , ,386 France FRF 6,493 6,613 6,601 6,560 6,560 Ireland IEP 0,793 0,748 0,786 0,788 0,788 Italia ITL Luxembourg LUF 39,299 40,533 40,621 40,340 40,340 Nederland NLG 2,140 2,211 2,220 2,204 2,204 Österreich ATS 13,435 13,824 13,855 13,760 13,760 Portugal PTE 195, , , , ,482 Suomi/Finland FIM 5,828 5,881 5,983 5,946 5,946 Sverige SEK 8,515 8,651 8,916 9,488 8,564 United Kingdom GBP 0,814 0,692 0,676 0,705 0,623 36

9 2 Euroopan unionin taloudellinen tilanne vuonna 1999 Taloudellinen kasvu oli voimakkaampaa vuoden 1999 lopulla kuin sen alkupuolella. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat selvästi havaittavissa kehittyvillä markkinoilla puhjenneen talouskriisin seuraukset, jotka vaikuttivat lamaannuttavasti Euroopan unionin ulkomaankauppaan. Tämä heikensi yrittäjien luottamusta markkinoihin ja johti teollisuustuotannon kasvun taantumiseen mainittuna ajanjaksona, vaikka kotitalouksien kulutus pysyi korkeana, mikä puolestaan auttoi selviytymään tilapäisistä vaikeuksista. Yksityiset investoinnit ovatkin olleet jatkuvassa kasvussa. Laiteinvestoinnit kasvoivat 6,4 prosentista vuonna ,0 prosenttiin vuonna Toisella vuosipuoliskolla taloudellinen toiminta vilkastui. Sitä pitivät voimakkaana sisäinen kysyntä sekä ulkoisen kysynnän kasvu, jota vauhditti maailman ja varsinkin Aasian maiden talouskasvun elpyminen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjattujen velkojen vuoksi BKT:n kasvu oli hieman yli 2 prosenttia vuonna 1999, kun vuoden 1998 vastaava luku oli 2,6 prosenttia. Taustalla oleva neljännesvuosiprofiili osoitti kuitenkin kasvun kiihtyneen vuonna Euroalueen rahapoliittiset olosuhteet ovat tukeneet huomattavasti lopullista kysyntää. Inflaatio on euroalueella pysytellyt erityisen alhaisena (1 prosentin vaiheilla) huolimatta öljyn hinnankorotuksista (öljybarrelin hinta on kaksinkertaistunut tammikuusta 1999) ja euron arvon alenemisesta suhteessa USA:n dollariin, mistä on seurannut tuontituotteiden hintojen kallistuminen. Vuonna 1999 inflaatiovauhti oli vain 1,7 prosenttia koko unionin alueella ja 1,6 prosenttia 11:ssä euroalueen maassa. Talouskasvun hidastuminen ei ole vaikuttanut jo useiden vuosien ajan havaittavissa olleeseen työttömyyden vähenemiseen. Ilmiötä voidaan selittää muun muassa sillä, että kasvun hidastumisen vaikutus on näkynyt pääasiassa tuotantoteollisuudessa, jossa työskentelee enää alle 20 prosenttia työvoimasta. Yhtenä syynä on myös se, että kasvun hidastumista pidettiin alun alkaenkin ohimenevänä, mikä rajoitti irtisanomisten määrää. Työpaikkojen määrän kasvu hidastui kuitenkin 0,9 prosenttiin vuonna 1999, mikä on 0,2 prosenttia alhaisempi verrattuna edelliseen vuoteen. Euroopan unionin keskimääräinen työttömyysaste oli keskimäärin 10 prosenttia vuonna 1998 ja vuonna 1999 se oli 9,5 prosenttia. Julkisen sektorin alijäämät jatkoivat pienenemistään 1,8 prosentista vuonna ,4 prosenttiin BKT:stä vuonna

10

11 3 Kivihiililouhimot 3.1 Markkinat Jos perusteena käytetään yhteisön sisäistä bruttokulutusta, primäärienergian kokonaiskysyntä pieneni vuoteen 1998 verrattuna. Lisäystä on kuitenkin havaittavissa ruskohiilen (+1,5 prosenttia), maakaasun (+6,5 prosenttia) ja ydinvoiman (+2,2 prosenttia) kysynnässä ja vähentymistä kivihiilen ( 2,7 prosenttia) ja maaöljyn ( 1,6 prosenttia) kysynnässä. Vesivoiman kysynnässä ei ole ollut muutoksia. EU:n sisäinen energian bruttokulutus ( 1 ) Polttoaine miljoonaa toe:ta miljoonaa toe:ta % Kivihiili 165,2 160,7 2,7 Ruskohiili 46,4 47,1 +1,5 Maaöljy 597,8 588,3 1,6 Maakaasu 307,7 327,6 +6,5 Ydinvoima 210,6 215,3 +2,2 Vesivoima ja muut 32,9 32,9 0 Yhteensä 1 360, ,1 +1,0 ( 1 ) Eurostatin tiedot. toe = öljytonniekvivalentti. Kiinteiden polttoaineiden kulutus laski 1,8 prosenttia vuonna 1999, mikä ilmenee kivihiilen kulutuksen 2,7 prosentin laskuna vuoteen 1998 verrattuna. Ruskohiilen kulutus puolestaan kasvoi 1,5 prosenttia. Kaikki hiiltä käyttävät sektorit lukuun ottamatta terästeollisuutta tarvitsevat tulevina vuosina yhä vähemmän hiiltä. Tämä kehitys johtuu suurelta osin siitä, että maakaasu on ajamassa hiilen pääkäyttäjät eli lämpövoimalat pois markkinoilta, sekä siitä, että kaikki uudet teollisuudenalat ovat mieltyneet kaasuun sen taloudellisten etujen ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Suuntaus näyttäisi jatkuvan, ainakin jos maakaasun hinta ei nouse niin paljon, että polttoainekustannukset syövät sen edun, jonka kaasulla toimivien sähkövoimaloiden pienemmät alkuinvestoinnit tuovat. Nykyisin voitaisiin uutta tekniikkaa käyttämällä rakentaa sellaisia hiilivoimaloita, joiden lämpöteho olisi entistä parempi, joiden päästöt olisivat hyvin pieniä ja jotka vastaisivat kaikkein tiukimpia asennusta ja käyttöä sääteleviä ympäristönormeja. Vuonna 1999 kivihiilen kokonaistoimitukset yhteisön sisällä putosivat 253 miljoonaan tonniin eli laskua oli 10,6 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 4 prosentin pienentymistä verrattuna vuonna 1998 kirjattuihin ja tarkastettuihin 263,7 miljoonaan tonniin. Pudotus johtuu suurelta osin ensimmäisellä vuosipuoliskolla ilmenneestä teollisuustoiminnan vähentymisestä, joka puolestaan vähensi sähköntuotantosektorin ja muiden teolli- suuden alojen hiilentarvetta. Myös se on vaikuttanut, että sähkön tuotannossa ja muilla raskaan teollisuuden aloilla on alettu käyttää yhä enemmän muita polttoaineita. Kokonaistoimitukset pienenivät kaikissa jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Espanjaa, jossa ne kasvoivat 19,1 prosenttia, Itävaltaa (+8 prosenttia) ja Suomea, jossa oli hienoista nousua (+0,5 prosenttia), ja Italiassa (+1,4 prosenttia). Vähentymistä todettiin Saksassa (3,8 miljoonaa tonnia eli 5,3 prosenttia), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (4,7 miljoonaa tonnia eli 7,4 prosenttia) ja Alankomaissa (3,5 miljoonaa tonnia eli 23,8 prosenttia). Kivihiilen tuonti kolmansista maista yhteisöön kasvoi 152,2 miljoonaan tonniin vuonna 1999, mikä vastaa juuri ja juuri 2,5 miljoonan tonnin lisäystä edellisvuoteen verrattuna. Lukuun kätkeytyy huomattavia eroavuuksia tiettyjen maiden tuonnissa sekä koksihiilen ja kattilahiilen vastakkaiset kehityssuunnat. Kuudessa maassa eli Itävallassa, Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa tuonti kasvoi 10,5 miljoonaa tonnia, kun taas 9 maassa, joiden joukossa ovat tärkeimmät kivihiilentuojat, kuten Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta, tuonti väheni 8 miljoonaa tonnia. Kattilahiilen pääasialliset toimitukset yhteisöön ja toimittajien markkinaosuudet vaihtelevat lyhyellä aikavälillä, mikä johtuu toimittavissa maissa vallitsevista olosuhteista, rahtikustannusten muutoksista ja kuljetusten kestoista. 39

12 Suurin tarjonnassa ilmennyt muutos on Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin väheneminen. Tuonti on vähentynyt vuoden miljoonasta tonnista 4 miljoonaan tonniin vuonna Markkinaosuus puolestaan pieneni 17 prosentista 4,7 prosenttiin samana ajanjaksona. 60 prosenttia amerikkalaisten menettämistä markkinoista on siirtynyt Etelä-Afrikalle, jonka vienti on kasvanut 6 miljoonaa tonnia, Kolumbialle (+2,3 miljoonaa tonnia), Australialle (+3,2 miljoonaa tonnia), IVY-maille (+3,8 miljoonaa tonnia) ja Indonesialle (+1,6 miljoonaa tonnia). Tämä kaikki on puolestaan vaikuttanut kokonaistuotannon 4 miljoonan tonnin lisäkasvuun. Muut tärkeät toimittajat, kuten Puola ja Venezuela, ovat säilyttäneet markkinaosuutensa ja määränsä vakaina. Etelä-Afrikka on edelleenkin yhteisön suurin kivihiilentoimittaja. Sen osuus on 36 prosenttia koko markkinoista. Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin väheneminen johtuu amerikkalaisten korkeista louhintakustannuksista verrattuna suurimpaan osaan muita kivihiilen toimittajia. Tähän on lisättävä myös pitkät etäisyydet lastaussatamiin. Lisäksi erot rahtikustannuksissa ovat käytännössä mitättömiä ajankohtana, jolloin kuljetuskustannukset ovat hyvin alhaiset, mikä suosii kaikkein kauimpana sijaitsevia toimittajia, kuten Australiaa ja Etelä-Afrikkaa. Amerikkalaiset ovat olleet eurooppalaisten sähköalan yritysten perinteisiä toimittajia. Ne eivät ole pitkien sopimusten puitteissa kuitenkaan kyenneet laskemaan hintojaan riittävästi, jotta sopimuksia olisi kilpailun kiristyessä jatkettu. Perinteisenä täydentävänä toimittajana Yhdysvallat voisi uudestaan saada haltuunsa markkinaosuuksia Euroopassa, jos kattilahiilen hinta nousisi ja varsinkin jos rahtikulut nousisivat reilusti. Erojen olisi kuitenkin oltava sellaisia, että Yhdysvaltojen maantieteellinen asema takaisi sille etulyöntiaseman hiilentoimittajana Euroopan markkinoille. 3.2 Investoinnit ja tuotantomahdollisuudet Hiiliteollisuudessa jatkettiin rakenneuudistusta, jonka tavoitteena on tuotantokulujen pienentäminen, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkettiin myös tuotantokapasiteetin pienentämistä. Tämän jälkeen Euroopan hiilentuotannosta vastaa enää neljä tuottajaa: Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja ja Ranska. Investointimenot puolestaan olivat vuonna ,4 miljoonaa euroa, eli lisäystä oli yli 10,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Maittain tarkasteltuina menot kasvoivat ainoastaan Saksassa. Vuoden 2000 investointiennusteet osoittavat 5,9 prosentin kokonaisvähennystä vuoteen 1999 verrattuna. Tämä koskee kaikkia muita maita paitsi Saksaa (+ 52 prosenttia) ja Ranskaa (+15,8 prosenttia). Jos tarkastellaan luokan C investointimenoja eli menoja, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2000 tammikuun 1. päivästä vuoden 2001 loppuun ulottuvana ajanjaksona, ne pysyvät samalla tasolla. Vaikka tuotantoyhtiöt ovatkin ponnistelleet kovasti niin teknologian kuin organisaationkin saralla tuottavuuden parantamiseksi, yhteisön kivihiiliteollisuuden tavoite kehittyä kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyiseksi ei ole enää saavutettavissa. Helppopääsyisemmät esiintymät ovatkin vähitellen ehtyneet, ja siksi malmi on louhittava yhä vaikeammissa geologisissa olosuhteissa ja yhä syvemmältä, joissakin tapauksissa yli metrin syvyydestä. Menoja on väistämättä lisännyt myös kaivostyön tiukentuneiden terveys- ja työturvallisuussäännösten sekä ympäristönsuojelusäännösten soveltaminen. Tämän vuoksi kyseisten vuosien aikana tuotantokustannuksissa ei ole havaittu alenemista. Toinen syy on se, että hiilen hinta kansainvälisillä markkinoilla on viime vuosina laskenut huomattavasti monien tekijöiden seurauksena. Monet Euroopan ulkopuoliset tuottajamaat, jotka ovat jo mukana kansainvälisillä markkinoilla, ovat suotuisampien geologisten olosuhteiden vuoksi pystyneet ottamaan käyttöön tehokkaampia louhintamenetelmiä. Toiset maat, kuten Kiina, jotka ennen tuottivat hiiltä vain kotimaanmarkkinoille, ovat alkaneet viedä hiiltä noudattaen lisäksi erittäin aggressiivista kauppapolitiikkaa. Joissakin perinteisissä viejämaissa, lähinnä Indonesiassa ja Etelä-Afrikassa, on erikoinen suhdannetilanne, jota leimaa kansallisen valuutan enemmän tai vähemmän voimakas devalvoituminen ja tarve hankkia nopeasti vahvoja valuuttoja. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuilu yhteisön hiiliteollisuuden tuotantokustannusten ja hiilen maailmanmarkkinahintojen välillä on vuosien varrella leventynyt eikä suinkaan kaventunut, ja että ainoa ratkaisu tuen rajoittamiseksi on kaikkein tappiollisimpien kaivosten hiilentuotannon vähentäminen tai jopa lopettaminen. Kivihiilen tuotanto oli vuonna ,7 miljoonaa tonnia ja louhintamahdollisuudet 101,5 miljoonaa tonnia eli vähennystä oli 8,3 prosenttia. Louhintamahdollisuudet vähenevät edelleen vuonna Saksan tärkeimmät louhintayhtiöt, Ruhrin hiilikentällä sijaitseva Ruhrkohle, Ibbenbürenin alueella sijaitseva Preussag Anthrazit ja Saarlandissa sijaitseva Saarbergwerke fuusioi- I Investointimenojen ja tuotantomahdollisuuksien kehitys kivihiiliteollisuudessa vuodesta ( 1 ) Miljoonaa euroa 621,8 549,3 624,8 605,3 527,6 424,2 469,4 440,3 Miljoonaa tonnia 151,5 140,9 140,5 131,2 126,6 110,7 101,5 89,1 ( 1 ) Ennuste. 40

13 tuivat yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimeksi tuli Deutsche Steinkohle AG. Vuonna 1999 kivihiililouhimoihin investoitiin 239,7 miljoonaa euroa ja vuoden 1999 investoinnit ovat ennusteiden mukaan 292,7 miljoonaa euroa. Ruhrin alueella esiintymät ovat yleensä hyvin syvällä, metrissä, ja kaikki kivihiilen louhinta tapahtuu maan alla. Ruhrin alueelta saadun kattilahiilen tuotantokustannukset ovat yleensä kolme kertaa maailmanmarkkinahintaa korkeammat. Tästä johtuen ollaan yleisesti sitä mieltä, että Saksan kaivokset eivät voi koskaan olla kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla. Saksan liittohallituksen RAG:n tuotantoyhtiölle, Deutsche Steinkohlelle, antamat huomattavat valtiontuet on tarkoitettu takaamaan se, että suurimmat saksalaiset kivihiilen käyttäjät eli terästeollisuus ja sähkötuotantosektori voivat ostaa saksalaista kivihiiltä maailmanmarkkinahintaan mieluummin kuin tuoda sitä maahan muualta. Saksan tuotanto laski vuonna ,6 miljoonaan tonniin, ja enimmäistuotantokapasiteetti oli samaa luokkaa. Hiilentuotannon suhteellisen pieni vähentyminen ei aiheuttanut tuotantolaitosten sulkemisia eikä yritysfuusioita, mutta oli selkeää jatkoa Saksan liittohallituksen vuonna 1998 ilmoittamalle ja sopimalle kapasiteetin pienentämiselle. Vuoden 1999 lopulla RAG:n valvontakomitea päätti nopeuttaa rakenneuudistusta. Päätöksen taustalla olivat kivihiilen alhainen maailmanmarkkinahinta ja terästeollisuuden kysynnän huomattava lasku, jonka yrityksille aiheuttamat lisäkustannukset nousivat Saksan liittohallitukselta saatuja tukia korkeammiksi. Kapasiteetin vähentämiseen tähtäävässä tarkistetussa suunnitelmassa pyritään saamaan tuotanto 26 miljoonaan tonniin vuoteen 2005 mennessä. Aiempi tavoite oli 30 miljoonaa tonnia, kun tuotanto tällä hetkellä on 43 miljoonaa tonnia vuodessa. Tavoite pyritään saavuttamaan uusien fuusioiden avulla. Auguste Victorian fuusioituminen Blumenthal/Haarditiin vähentäisi sen kapasiteettia 2,3 miljoonaa tonnia ja Friedrich Heinrich/Rheinlandin yhdentyminen Niederbergiin vähentäisi sen kapasiteettia 2,2 miljoonaa tonnia. Näiden kahden yrityskeskittymän syntymistä on kaavailtu vuosille 2001 ja Kaavaillut sulkemiset tai yrityskeskittymät lisättynä jo aiemmin suunniteltuihin vähentävät kapasiteettia 8,2 miljoonalla tonnilla. Vuonna 2000 suljettiin kolme tuotantoyksikköä: Hügel/Ewald, Westfalen ja Götteborn/Reden. Vaikutus kapasiteetin pienentymiseen oli noin 6,7 miljoonaa tonnia. Tämä vaikutti Saksan teollisuuden kokonaistuotantoon vuonna 2000 siten, että se oli noin 37,4 miljoonaa tonnia eli 15 prosenttia pienempi kuin vuonna Saksan hiiliteollisuudesta katoaa enemmin tai myöhemmin yli työpaikkaa. Espanjassa hiilen louhintaan ja malmin rikastukseen tehdyt investoinnit pysyivät suhteellisen vakaina eli 139,5 miljoonassa eurossa, mutta investointikustannukset tonnia kohden ovat kaikkein korkeimmat koko Euroopan yhteisössä eli 6,7 euroa tonnilta. Espanjan kivihiilen tuotanto menetti asemiaan vuonna 1999, tuotanto laski 0,9 miljoonaa tonnia eli 5,5 prosenttia ja päätyi rakenneuudistussuunnitelmassa kaavaillulle tasolle eli 15,4 miljoonaan tonniin. Tuotantolaitosten sulkemisten myötä tuotanto pieneni 1,3 miljoonaa tonnia vuonna Suljetut tuotantolaitokset sisältyvät Espanjan hallituksen vuonna 1998 komissiolle päätöksen N:o 3632/93/EHTY 8 artiklan mukaisesti ilmoittamaan tukia ja kapasiteetin vähentämistä koskevaan ohjelmaan. Espanjan hiiliteollisuuden rakenne poikkeaa selkeästi Saksan vastaavasta. Tuotannosta vastaa noin 80 kaivosta, jotka ovat etupäässä yksityisiä. Ne sijaitsevat neljällä eri alueella ja tuottavat kivihiiltä ja antrasiittia. Suurin tuottaja on julkinen yritys Hunosa, joka tuottaa noin 1,9 miljoonaa tonnia. Noin 11,4 miljoonaa tonnia louhitaan maanalaisista kaivoksista ja loput 4 miljoonaa tonnia avolouhoksista. Kotimainen tuotanto toimitetaan espanjalaisille lämpövoimaloille kansainvälisesti kilpailukykyiseen hintaan. Suurin osa Espanjan kaivoksista pysyy toimintakykyisinä ainoastaan tukien avulla. Vuosien rakenneuudistussuunnitelmassa kaavaillaan 3,7 miljoonan tonnin pienennystä kapasiteettiin verrattuna vuoden 1997 tasoihin vuoteen 2002 mennessä. Tavoitteena on päästä 14,5 miljoonan tonnin kapasiteettiin vuonna Vastaavana ajanjaksona työllisten määrä vähenisi työllisestä vuoden 1997 lopussa henkeen vuoden 2002 heinäkuuhun mennessä. Työpaikkoja katoaisi Suurin osa myönnetystä tuista on tarkoitettu varhaiseläkkeiden maksamiseen. Erityistä kaivosalueiden taloudellista uudelleensuuntautumista koskevaa suunnitelmaa toteutetaan parhaillaan. Vuonna 2000 tuotannon arvioidaan olevan 15 miljoonan tonnin paikkeilla, eli lasku on 5,5 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna. Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 1999 investoinnit ovat pysyneet samalla tasolla kuin edellisenä vuonna eli 104,2 miljoonassa eurossa, mutta investoinneissa voidaan todeta huomattavaa hidastumista vuonna Vuonna 1999 Yhdistyneen kuningaskunnan kivihiiliteollisuudessa on ollut havaittavissa suuria vaikeuksia. Tuotanto laski 3,5 miljoonaa tonnia 35,8 miljoonaan tonniin, eli laskua oli 8,9 prosenttia verrattuna vuoteen Englannissa suljettiin suuria maanalaisia kaivoksia. Tämä toimenpide kosketti seuraavia: Calverton (RJB Mining), jonka varat olivat ehtyneet ja jonka vuosituotanto oli laskenut 0,6 miljoonasta tonnista vuonna ,4 miljoonaan tonniin vuonna 1998; Silverdale (Midland Mining), jolla on ollut vakavia geologisia ongelmia; Annesley Bentinck (Midland Mining), jonka kapasiteetti oli miljoona tonnia vuonna 1998, mutta joka lopetti toimintansa kaupallisista syistä. Tietyt osat suurta Selby (RJB Mining) -kokonaisuutta on myös suljettu, ja maanalaisten kaivosten tuotanto Skotlannissa on laskenut 0,8 miljoonaa tonnia tuotantovaikeuksien ja kysynnän laskun vuoksi. Teollisuudenala on menettänyt noin työpaikkaa vuoden aikana, ja sen palveluksessa on vielä noin henkeä. Hiilen kokonaistoimitukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pienenivät 4,7 miljoonaa tonnia vuonna Tästä käy ilmi, että brittiläisten tuottajien markkinaosuus on hieman kasvanut tuonnin kustannuksella. On kuitenkin hyvin oletettavaa, että hiilen käytön nopea vähentyminen sähköntuotannossa tuo mukanaan lisää kaivosten sulkemisia vuonna Vaikka suurin osa avolouhosten tuotannosta aiheuttaa suhteellisen vähän kustannuksia ja pystyy kilpailemaan kattilahiilen tuotannon kanssa, niin samanaikaisesti kaikkein tuottavimpien maanalaisten kaivosten tuotantokustannukset voivat olla 20 prosenttia hiilen maailmanmarkkinahintaa korkeampia. Uudet kaivosyritysten ja sähköntuottajien välillä vuosina 1998 ja 1999 tehdyt sopimukset ovat laskeneet huomattavasti brittiläisiä keskihintoja, mutta nämä ovat kuitenkin pysyneet tuontihintoja korkeammalla suurimman osan vuodesta Kattilahiilen kansainvälisten hintojen nousu pysähtyi vuoden 1999 viimeisellä vuosineljänneksellä, ja Yhdysvaltain dollarin hiljattain tapahtunut nousu verrattuna Englannin puntaan voi antaa 41

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 kuukausikatsaus kes ä kuu Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 26 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s j o u l u k

Lisätiedot

LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI. Oheisasiakirja komission tiedonantoon "Vuotuinen kasvuselvitys 2014"

LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI. Oheisasiakirja komission tiedonantoon Vuotuinen kasvuselvitys 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.11.2013 COM(2013) 801 final LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI Oheisasiakirja komission tiedonantoon "Vuotuinen kasvuselvitys 2014" FI FI 1. TYÖMARKKINOIHIN JA YHTEISKUNTAAN

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 25 FI E U R O O PA N 1125 2125 3125 4125 5125 6125 7125 8125 9125 1125 11125 12125 K E S K U S PA N K K I K U U K A U S I K AT S A U S KESÄKUU Vuonna 25 kaikkien

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tarkastaja: Professori Juha Väätänen Kevät 2008 Venäjän automarkkinat Auto

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1 2001 today Sisältö 2 Visio, strategia ja arvot outokumpu 2001 4 Liiketoiminnat 6 Toimitusjohtajan tervehdys 8 Johdon tulosanalyysi 16 Outokummun asema markkinoilla 18 Markkinakatsaus 24 Copper Products

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 2001 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2011 SEK(2011) 289 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Rahapolitiikan säännöt Pankkien vakavaraisuuden uudet sääntelyehdotukset

Lisätiedot

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot