Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta"

Transkriptio

1 Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan yrittäjille Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta helsinginyrittajat.fi

2 Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hanke on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan yrittäjille, toimijoille ja alan kehityksestä kiinnostuneille. Hanke luo edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan sekä tuottavuuden parantumiseen Helsingissä. Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sosiaali- ja terveysalan yrittäjille Palveleva Helsinki -hanke on yrittäjälähtöinen, kaupungin ja yrittäjien välistä hankintatoimintaa ja avointa vuoropuhelua parantava projekti. Hanke korostaa asiakaslähtöisyyttä ja monipuolisten palveluiden kehittämistä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ja osarahoittajina ovat Uudenmaan ELY-keskus sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja terveyskeskus. Rahoittajatahojen lisäksi kumppaneita ovat yrittäjät ja aktiiviset muut sosiaali- ja terveysalan kehittäjät sekä sidosryhmän jäsenet. Tavoitteena on saada sosiaali- ja terveysalan yritykset laajemmin mukaan palveluiden tuottamiseen, ratkaista palvelujen hankinnan ongelmakohtia, siirtää ratkaisuja soveltuvin osin myös muille hankintatoiminnan sektoreille sekä luoda monistettava keskustelumalli ja yhteinen kieli kaupunkien ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseen. samalla etsitään toimivia tapoja sosiaali- ja terveysalan yritysten verkostoitumiseen. Hankkeessa panostetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen Helsingin kaupungin päättäjien ja virkamiesten kanssa. Palveleva Helsinki -hanke on osaltaan vaikuttamassa siihen, että Helsingin kaupungin päätöksenteossa toimitaan sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten ja yrittäjien toimintaolosuhteiden parantamiseksi. Palveleva Helsinki -hankkeen sisältö Hanke tarjoaa sosiaali- ja terveysalan yrittäjille mahdollisuuden vaikuttaa, osallistua, verkostoitua ja tehostaa palveluitaan. Palveleva Helsinki -hanke koostuu useista elementeistä, jotka on suunnattu eri kohderyhmille ja jotka tukevat toisiaan. Näitä elementtejä ovat: a. asiantuntijafoorumit B. infotilaisuudet C. Huippuseminaarit D. Laatupalveluvierailut E. Verkostoituminen F. Julkaisut (tutkimuksia, raportteja ja kannanottoja) G. Tiedottaminen mm. sähköpostitse hankkeen tiedotuslistalla oleville (* toimintamuodot kuvattu tarkemmin julkaisun sivull 10) Voit olla mukana Palveleva Helsinki -hankkeessa monin tavoin: Liittymällä Palveleva Helsinki -hankkeen sähköiselle tiedotuslistalle ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi asiantuntijaksi asiantuntijafoorumeihin ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi puhujaksi seminaareihin ja infotilaisuuksiin Kirjoittamalla hankkeen julkaisuihin Osallistumalla hankkeen aikana tehtäviin kyselyihin ja haastatteluihin Osallistumalla infotilaisuuksiin ja seminaareihin Verkostoitumalla muiden yrittäjien ja toimijoiden kanssa hankkeen tilaisuuksissa tai Verkostopankin avulla, Palveleva Helsinki -hanke rakentaa aktiivisesti verkostoja ja yhteistyötä kehitetään ja toteutetaan sellaisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa, joiden tavoitteena on laaja-alaisesti tukea ja kehittää sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä Nyt palveluita tuottamaan ja ostamaan! Yhteistyötä ja vuoropuhelua Yhteystiedot Yrittäjyysjärjestön jäsenyys kannattaa Palveluseteli Yrittäjän oma aktiivisuus tärkeää Palveleva Helsinki -hankkeen toimintamuodot Kustannuslaskenta apuna tehokkuuden ja tuottavuuden etsinnässä Hinnoittelulla ja kustannuslaskennalla tehokkuutta palvelutuotantoon Verkossa tapahtuu, mutta vielä enemmän verkostoissa Tavoitteena yritysmyönteinen Helsinki suomi tarvitsee muutoksen isältö Kannen kuva: Jaana Tihtonen Tulevista tilaisuuksista ja tapahtumista saat tietoa suoraan sähköpostiisi liittymällä hankkeen tiedotuslistalle tai Hankkeeseen voi ilmoittautua sähköpostilla: Lisätietoa: sanna Meronen, projektipäällikkö Palveleva Helsinki -hanke Helsingin Yrittäjät ry puh

3 Nyt palveluita ostamaan ja tuottamaan! Suomessa on vuosikymmeniä käyty keskustelua siitä, kenen tuottamia sosiaali- ja terveyspalvelut ovat eli mikä taho niitä saa tuottaa. Tuon keskustelun aika on nyt päättymässä. Jatkossa keskustellaan entistä enemmän siitä, miten hyvinvointipalvelut pystytään ylipäätään kansalaisille tuottamaan. Vaikka yhä useampi on valmis jopa omista varoistaan maksamaan peruspalveluista, vastuu laajamittaisesti säilyy julkisilla toimijoilla ja rahoitetaan verovaroin. Enää ei käytetä niinkään aikaa epäolennaiseen eli roolijakoon. Lähivuosina kilpaillaan siitä, miten löydetään uusia tuottajia kunnan oman tuotannon rinnalle. Päivänselvää on se, että yrityksillä tulee olemaan huomattavasti suurempi rooli palveluiden tuottamisessa. Mutta nyt vaaditaan reippaita tekoja ja linjauksia. Lähivuosien linjanvedot ratkaisevat suomalaisen yhteiskunnan palvelutason. Väestön ikääntyminen, ammattitaitoisen henkilöstön saaminen alalle ja taloudellisten resurssien puuttuminen ovat julkisen sektorin haaste. Kunnat tarvitsevat oman tuotannon rinnalle muita toimijoita ja niistä vastuullisena ne ovat suorastaan pakotettuja pohtimaan sitä miten hyvätasoisia tuottajatahoja löytyy. Tehtävä ei ole helppo, mutta työhön pitää tarttua ennakkoluulottomasti ja varsinkin Helsingissä, joka on Suomen suurin yksittäinen hyvinvointipalveluista vastaava organisaatio. Kaupunki ei ole tässä tehtävässä yksin. Sosiaali- ja terveysalalla toimivat yritykset ovat valmiita yhteistyöhön ja etsimään ratkaisuja, joilla edistää palvelujen saatavuutta, laatua ja tuottavuutta. Yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset ovat toki lisänneet panostaan. Kasvu on kuitenkin ollut hyvin maltillista, koska kunnat ovat avanneet osin hitaasti markkinoita alan yrittäjille. Näin on ollut erityisesti Helsingissä jossa on nähty jopa pakittamista. Yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten haasteena on päästä mukaan tuottamaan palveluita. Yritykset ovat usein pieniä ja hankinnat taas vastaavasti Kunnat tarvitsevat oman tuotannon rinnalle muita toimijoita suuria. Hankintalaki ja sen liiankin varovainen tulkinta on entisestään hankaloittanut innovaatioiden syntymistä ja yrittäjien asemaa alan kehittäjänä. Kilpailutusprosessit ovat hitaita, kankeita ja kalliita. Palvelusetelijärjestelmä on osaltaan vastaus mutta myös muita ostamisen uusia instrumentteja tarvitaan. Helsingin kaupunki vastaa tekemillään päätöksillään eli palveluhankinnoillaan siitä miten markkinat kehittyvät. Päätösten tekoa ohjaa lähes aina raha. Tämän hetken taloudelliset haasteet julkisella sektorilla ovat ratkaistavissa markkinoiden avaamisella ja uusien toimintatapojen etsimisellä. Kumppanuus luo vaihtoehtoisia tuottamistapoja ja sen avulla voidaan turvata erilaiset palvelut ja toimivat markkinat. Helsingin seudulla tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa uutta työntekijää. Suurin yksittäinen sektori on sosiaali- ja terveysala. Yritys on erikoistumiseen, hyvään laatuun ja vaihtoehtoja tarjoavaan pyrkivä palveluntuottaja. Uskon, että reippailla palvelustrategisilla toimilla taataan jokaiselle helsinkiläiselle enemmän vaihtoehtoja, entistä parempia palveluita ja samalla turvataan hyvinvointipalvelut. Yhteistyötä ja vuoropuhelua Kehitystyö tarvitsee avoimuutta, verkostoitumista ja vuorovaikutusta. Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hanke on ollut käynnissä kaksi ja puoli vuotta. Tänä aikana on järjestetty sosiaali- ja terveysalan yrittäjien toimintaedellytysten, hankintatoiminnan ja vuorovaikutuksen parantamiseksi sekä verkostoitumisen tueksi 32 erilaista tilaisuutta. Tilaisuuksissa on ollut mukana yli tuhat toimijaa. Hankkeeseen tiedotuslistalle on ilmoittautunut mukaan tällä hetkellä lähes 300 toimijaa. Hankkeessa mukana olevista suurin osa on yrittäjiä tai yritysten edustajia. Heidän lisäkseen joukossa on mm. kaupunkien, järjestöjen, säätiöiden, yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten ja erilaisten muiden hankkeiden edustajia. Palveleva Helsinki on sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden kehittämishanke. Kehittämisessä on päästy hyvin vauhtiin, usean eri tekijän toimesta. Kehitystyössä on ollut Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hankkeen kanssa mukana yrittäjät, Helsingin kaupunki, Uudenmaan ELY-keskus ja useat eri toimijat. Hankkeen aikana on ollut selvästi huomattavissa, että tahtoa ja taitoa löytyy sekä yrittäjiltä että Helsingin kaupungilta. Yhteistyö ja vuoropuhelu yrittäjien ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sekä terveyskeskuksen kanssa on lisääntynyt hankkeen aikana. Palveleva Helsinki -hanke jatkaa kehitystyötään edelleen yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa kevääseen 2012 saakka. - Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin! Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Palveleva Helsinki -hankkeen ensimmäisessä julkaisussa - Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen esitettiin erilaisia ratkaisumalleja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edistämiseksi ja asiakaslähtöisten palveluiden löytymiseksi Helsingissä. Korostimme esityksissämme mm. palvelustrategian merkitystä avoimuuden lisäämiseksi, rohkeutta, innovatiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta elinkeinopolitiikassa ja hankintaosaamisen merkitystä. Nostimme esille kaupungin vastuun huolehtia oman tuotantonsa kustannuslaskennasta ja läpinäkyvyydestä sekä palvelusetelijärjestelmän käyttöönottamisen laajentamisesta. Esitimme kuntalisän korotusta lasten päivähoidossa ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjille suunnatun starttirahan kehittämistä. Tähän julkaisuun olemme koonneet osan hankkeen painopisteistä sekä niistä toimenpiteistä, joita hankkeen aikana olemme tehneet tukeaksemme osaltamme yritysten toimintaedellytysten parantumista ja varmistaaksemme, että pkyrittäjät pääsevät yhä enemmän tuottamaan hyvinvointipalveluita Helsingissä. Julkaisun sisältökin osoittaa, että erilaiset yhteistyömallit ja kumppanit ovat äärimmäisen tärkeitä. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet tekemässä tätä julkaisua ja yhtä suuri kiitos kaikille jotka ovat olleet mukana hankkeen toteuttamisessa. Yhdessä ja Yhteistyössä Anssi Kujala, toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry Sanna Meronen, projektipäällikkö, Helsingin Yrittäjät ry 4 5

4 Toimisto Lastenkodinkuja 1 a 4,3. krs Helsinki Vaihde puh yhteystiedot Yrittäjäjärjestön jäsenyys kannattaa Liittymällä nyt Helsingin Yrittäjiin saat käyttöösi koko ketjumme neuvontapalvelut, edunvalvonnan, jäsenedut, koulutukset ja verkostoitumismahdollisuudet. Takaamme, että jokaisen yrittäjän kannattaa olla jäsenemme. Yrityksesi verotuksessa vähennyskelpoinen jäsenmaksu määräytyy yrityksesi henkilöstömäärän mukaan, alkaen 132 /vuosi. anssi Kujala toimitusjohtaja p , Jaana Tihtonen viestintäassistentti p , satu seppänen projektivastaava/ Yrittäjyyskasvatus Jussi iipponen projektipäällikkö/ Yritysmentorointi.fi Pirjo Manninen järjestösihteeri sirpa Kivilahti taloussihteeri p , anna simolin tiedottaja p , sanna Meronen projektipäällikkö/ Palveleva Helsinki -hanke p p , susanna Ypyä tapahtumasihteeri (äitiyslomalla) Hanna Hietala kehittämispäällikkö p , Markus Kinkku koulutuspäällikkö p , arttu Laasanen projektipäällikkö/ MetropoliAreena p Maksuton neuvontapalvelu Tarvitsetko vero- laki-, tai muun asiantuntijan neuvoja? Yritystoimintaan liittyvien ongelmien kanssa ei kannata painia yksin. Jäsenenä sinulla on käytössäsi laaja joukko asiantuntijoita puhelinsoiton päässä. Yksikin yhteydenotto neuvontapalveluun voi säästää sinulle vuoden jäsenmaksun. Maksuton neuvontapalvelu vastaa arkisin numerossa (09) Jäsenenä säästät rahaa Yhteistyökumppanit tarjoavat rahanarvoisia jäsenetuja. Esimerkiksi: Tapiolan Yrittäjän omaturva 10 % alennus Elisan Pakettihinnoista 45 % alennus Fenniakaskosta alennukset polttoaineesta Teboililta, st1:ltä, Nesteelta ja shelliltä suomen asiakastiedon vuosimaksusta 200 :n alennus Fonecta Finderista 100 ilmaista hakua kuukaudessa Tutustu kaikkiin etuihin osoitteessa Mihin sinä haluisit vaikuttaa? Helsingin Yrittäjät VERKOssa Liittyminen on helppoa Voit liittyä jäseneksi vaivattomasti osoitteessa: Yrittäjien yhteisen edunvalvonnan tuloksia: p , Työnantajamaksuja kevennetty Yrittäjien ja perheenjäsenten sosiaaliturvaa parannettu Osakeyhtiölainsäädäntöä kevennetty Helsingin elinkeinostrategiassa huomiotu pk-yritykset Vaikutettu Helsingin kaupungin kaavoitukseen Yrittäjien neuvontapalveluja parannettu Helsingissä 6 7

5 Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistapana Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä avaa uusia mahdollisuuksia palvelurakenteiden kehittämiseksi. Kunnallisen palvelusetelijärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaan vallinnan mahdollisuuksia ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Yhteistyöllä toiminta tehostuu ja palveluiden laatu, saatavuus ja kustannustaso paranevat. Yksi lain tavoitteista on myös edesauttaa markkinoiden kehittymistä ja pienyrittäjyyttä. Laki mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien palveluseteleiden käytön lähes kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. se ei sovellu käytettäväksi kiireellisissä päivystyspalveluissa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa. Palveluseteli on vaihtoehto kilpailutetuille ostopalveluille ja julkisen sektorin omalle palvelutuotannolle. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan hyväksymiskriteerit ja hyväksyä kaikki palveluiden tuottajat, jotka täyttävät määritellyt kriteerit. asiakkaan valinnanmahdollisuudet parantuvat Palveluseteleiden käyttöönottaminen parantaa asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja asiakkaan rooli muuttuu aktiiviseksi suhteessa palveluntuottajaan. asiakas voi itse valita palveluntuottajan, hoidon ajankohdan ja paikan tarpeidensa mukaan. Palveluntuottajien on vastattava asiakkaiden odotuksiin, mkä omalta osaltaan lisää palveluiden laatua ja saatavuutta. Palveluseteli on aito mahdollisuus keventää kustannustaakkaa Kunnan rooli ja vastuu on olennainen palvelusetelilain toteuttamisessa. Kunnan vastuulla on mm. palveluntuottajien hyväksyminen, listaaminen, listan ajan tasalla pitäminen ja maksuliikenteestä huolehtiminen. Kunta hyötyy usealla eri tavalla, palvelusetelit ovat muun muassa aito mahdollisuus keventää sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Palvelusetelijärjestelmä kannustaa myös julkista sektoria palveluidensa ja asiakaspalvelun kehittämiseen, joka lisää kunnan tietämystä oman tuotannon kustannuksista ja laadusta. Hoidon tarjonnan ja kulujen ennakoitavuus paranee sekä henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat vähenevät. Kilpailuttamiseen verrattuna palvelusetelin hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä on huomattavasti kevyempi vaihtoehto. Yrittäjän oma aktiivisuus tärkeää Palvelusetelin käyttöönotossa ja käytännöissä on eroja kuntien välillä. Yrittäjän kannattaa olla aktiivinen ja omaaloitteinen halutessaan päästä mukaan tuottamaan julkisia hyvinvointipalveluita. Tietoa tulevista julkisista hankinnoista Helsingissä löydät helposti Helsingin Yrittäjien nettisivujen kautta: Julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava HiLMa HiLMa on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista Avoimet tarjouspyynnöt löydät osoitteesta hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HiL- Masta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. HiLMassa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EU-ilmoituksista HiLMassa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset. Muut EU-ilmoitukset tehdään suoraan simapin verkkosivustolla. Palvelusetelin arvon tulee olla kohtuullinen asiakkaan kannalta Palvelusetelin käyttöönotossa ja toimivuudessa ratkaisevina tekijöinä ovat palvelusetelin arvon määrittäminen ja palvelusetelillä ostettavien palveluiden tuottajien valinta. arvon määrittäminen voi olla haastavaa, mutta oikein hinnoiteltu palveluseteli hyödyttää asiakasta, yrittäjää ja kuntaa. Oikean arvon määrittämisen edellytyksenä on se, että kunta laskee vastaavan oman tuotannon todelliset yksikkökustannukset. Tämä mahdollistaa vertailun markkinahintoihin. Näin toimiessaan kunta on onnistunut luomaan asiakaslähtöisen tavan järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita ja on luomassa toimivia palvelumarkkinoita. Palvelusetelituottajaksi pääsyn pitää olla mahdollisimman avointa, joustavaa ja mahdollistaa myös uusien toimijoiden markkinoille pääsemisen. Kilpai- Käynnistämistukea yksityiseen päivähoitoon Helsingissä Yksityisen päivähoidon tuottajat voivat hakea Helsingin kaupungilta käynnistämistukea uuden toiminnan tai nykyisen toiminnan laajennuksen käynnistämiseen. Käynnistämistuki Käynnistämistuella autetaan aloittavan toimijan päivähoitotoiminnan käynnistämistä tai jo alalla olevan palveluntuottajan mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa. Käynnistämistuella halutaan tukea uusien päivähoitopaikkojen synty- yksityisten päiväkotien tai kahden hoitajan mistä Helsinkiin. ryhmäperhepäiväkotien Päivähoitopalvelujen tuottajat hankkivat päivähoitotilat itse. Käynnistämistukustannuksiin käynnistämiskea voi hakea toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin uutta toimintaa perustettaessa sekä päivähoitotoiminnan käynnistämiseen tarvittavan irtaimiston hankintakustannuksiin. Käyttökustannuksiin käynnistämistukea ei myönnetä. Käynnistämistukea voi hakea ympäri vuoden. Hakuohjeet, hakulomake ja tai nykyistä toimintaa tuen myöntämisperiaatteet löytyvät sosiaaliviraston internetsivuilta luttamisen sijaan kunnan kannattaa luoda selkeät laajennettaessa. 8 9

6 Palveleva Helsinki -hankkeen toimintamuodot Hanke koostuu erilaisista elementeistä, joiden tavoitteena on parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä mm. kehittämällä heidän liiketoimintaosaamistaan ja tukemalla osallistumista kilpailutuksiin. Yhteiset foorumit ja tilaisuudet parantavat avointa keskustelua hankkijan ja tuottajan eli Helsingin kaupungin ja yrittäjien välillä. Tilaisuuksien ja seminaarien yhtenä tavoitteena on myös kannustaa ja luoda mahdollisuuksia yrittäjien väliseen verkostoitumiseen sekä uusien, innovatiivisten kumppanuusmallien ja palveluiden syntymiseen. asiantuntijafoorumeissa käsitellään tehokkaasti ja tavoitteellisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia asioita. Kukin foorumikokoonpano kokoontuu aiheesta riippuen 2-4 kertaa. Käsiteltävä aihe nousee esille yrittäjien tai kaupungin tarpeista. Ryhmä voi esittää erilaisia alustavia ratkaisuvaihtoehtoja ja näkökulmia kysymykseen. LaaTUPaLVELUViERaiLUJa järjestetään päättäjille, virkamiehille, yhteistyökumppaneille, yrittäjille ja medialle. Laatupalveluvierailujen ideana on tutustua sosiaali- ja terveysalan yrityksiin tai toimipisteisiin ja tuoda eri toimijat lähelle toisiaan, kokemaan ja näkemään sekä keskustelemaan arjen todellisuudesta niin palveluntuottajan kuin tilaajan näkökulmasta. INFOTILAISUUDET tarjoavat yrittäjille tietoa, jota he voivat hyödyntää palveluidensa kehittämisessä ja yritystoiminnassa. Infotilaisuudet edistävät pk-yritysten osallistumista kaupungin kilpailutuksiin ja vahvistavat hyvinvointipalveluiden markkinoita. Infotilaisuudet linkittyvät usein asiantuntijafoorumien toimintaan. Foorumeista saatua tietoa, uusia kysymyksenasetteluita ja ratkaisuvaihtoehtoja käytetään infotilaisuuksien pohjana. Toisaalta infotilaisuuksista nouseviin kysymyksiin ja ongelmiin voidaan paneutua tarkemmin foorumeissa. Infotilaisuudet voivat olla myös yksittäisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään yhtä tai kahta asiakokonaisuutta. HUiPPUsEMiNaaRi järjestetään kerran vuodessa. Seminaarissa katsotaan johtavien asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden haasteisiin ja esitellään vuoden aikana hankkeesta saatuja tuloksia ja toimintamalleja. sosiaali- ja terveyspalveluiden tehostamistarpeet ja väestön ikääntyminen edellyttää yhteistyötä yhä tiiviimmin julkisen sektorin ja yksityisten tuottajien välillä. Yhteistyöllä kyetään tuottamaan entistä joustavampia ja asiakaslähtöisempiä palveluita. Tuottavuuden ja tehokkuuden mittaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on haastavaa, koska laatu ja laadun merkitys on vaikeasti mitattavissa. Tehokkaat ja toimivat tuotantotavat vaativat palveluiden tuotteistamista ja avointa kustannuslaskentaa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Palvelujen kustannusten laskennan avulla on mahdollisuus hintavertailuihin. Kustannuslaskenta lisää toiminnan Palveleva Helsinki -hankkeen laatupalveluvierailulla tutustuttiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Toimivaan kotiin Kustannuslaskenta apuna tehokkuuden ja tuottavuuden etsinnässä veluista. samalla saadaan kilpailutilanteissa tarvittavaa luotettavaa kustannustietoa. Kustannusten vertailu muiden kuntien, vastaavien kunnallisten toimintayksiköiden tai yksityisten palvelutuottajien välillä luo toimivuutta markkinoille. Tuotteistamisen avulla tiedetään, mitä kokonaisuuksia kannattaa ulkoistaa ja mitä palvelukokonaisuudet sisältävät. Kustannuslaskennan merkitys korostuu palvelusetelijärjestelmän hyödyntämisessä. Kaupungin on laskettava oman tuotannon todelliset kustannukset. Tämä mahdollistaa riittävän ja oikean arvon määrittämisen palvelusetelille. Näin saadaan aidosti mahdollisuus keventää kustannustaakkaa lakisää- Pk-yrityksien VERKOsTOiTUMisTa tuetaan usealla eri tavalla. Mm. hankkeen tilaisuudet edesauttavat kumppanuuksien ja verkostojen syntyä. Hankkeen nettisivujen verkostopankkia kehitetään edelleen verkostoitumisen tueksi. Lisäksi kyseinen palvelu on myös hankkeiden ja toimijoiden välinen kanava löytää kumppaneita. tehokkuutta ja vähentää mielikuvaa ilmaisista pal- teisissä palveluissa

7 Asiantuntijafoorumi loppuraportti Vesa Ekroos, KTM Balustrade Oy Hinnoittelulla ja kustannuslaskennalla tehokkuutta palvelutuotantoon Kuntaliiton Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina ja Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hankkeet järjestivät yhteistyössä asiantuntijafoorumi -sarjan hinnoittelusta ja kustannuslaskennasta. Foorumityöskentelyn tulokset ja johtopäätökset esitti Palveleva Helsinki -hankkeen Huippuseminaarissa foorumin vetäjä Vesa Ekroos. Näiden lisäksi järjestettiin sosiaali- ja terveysalan yrittäjille suunnattu tilaisuus kustannuslaskennasta. Kyseisten tilaisuuksien pääteemoina olivat siis kustannuslaskenta, tuotteistus ja hinnoittelu. Varsin monipuolista keskustelua käytiin eri tilaisuuksien osallistujien kesken myös yksityisen yritystoiminnan, julkisen palvelutuotannon ja julkisen hankintatoiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, jatkuvan vuoropuhelun puutteesta, palvelujen sisällön yksiselitteisyydestä tai sen puutteesta sekä laatuun liittyvistä vertailukelpoisuuden ongelmista. Sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoiden kehitys Markkinoiden kehitys Toimivat markkinat Yksityisesti tuotettu ja rahoitettu Yksityisesti tuotettu, mutta julkisilla ostopalveluilla ja esim. palveluseteleillä rahoitettu %/v Julkista tuotantokapasiteettia liikelaitostettu, yhtiöitetty ja ulkoistettu, pääosin verorahoitus (myös sekaomistusta) Julkisesti tuotettu, pääosin verorahoitettu 12 13

8 % non profit for profit LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palvelujen ostot 2 6 Aineet ja tarvikkeet Muut kulut Poistot 4 6 LIIKEVOITTO 2 10 Rahoituskulut (netto) 2 3 TILIKAUDEN TULOS (ennen veroja) 0 7 Julkisen (non profit) ja yksityisen palveluntuottajan (for profit) tuloslaskelmien eroja. tuloslaskelmien eroja. Julkisen palveluntuottajan tavoitteena on nollatulos ja yksityisen puolestaan riittävän nettotuloksen saavuttaminen. Tuloksen muodostumiseen vaikuttavat muun muassa paitsi julkisen puolen korkeammat palkkakustannukset (mm. yhteiskunnalle tärkeiden velvoitteiden ja valmiuksien ylläpito sekä johtamisen erilaiset mahdollisuudet) myös mm. poistotasojen erot (julkisen sektorin poistojen määrä ei aina ole riittävä). Yksityisen sektorin hinnoittelu ja kustannuslaskenta kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus Tuotteistuksessa ja hinnoittelussa päästään hyvään lopputulokseen vain mikäli yrityksen kirjanpito ja kustannuslaskenta ovat kunnossa ja tuotteistukseen ja hinnoitteluun osallistuvat henkilöt ovat alan ammattilaisia. Tuotteistus ja hinnoittelu ovat aina ryhmätyötä, jossa avaintoimijoita ovat yrityksen tuotekehitys-, talous-. tuotanto- ja markkinointiasiantuntijat yhdessä yrityksen johdon kanssa. Hinnoittelussa käytettävän tuottotason (katetuottovaatimus) määrittää aina yrityksen ylin johto. Usein tämä asiantuntija- ja vastuujoukko koostuu yhdestä ihmisestä yrittäjästä. Tuotettaessa palveluja kuntasektorin hankintayksiköille on tärkeää tietää myös julkisen sektorin itse tuottamien palvelujen omakustannushinta (julkisen tuotannon kustannusten läpinäkyvyys, oikeellisuus ja vertailtavuus). Lisäksi muut julkisten ostopalvelujen hankintaan liittyvät kriteerit (mm. laatutaso-, toimitusaika-, takuuvaatimukset) tulee selvittää mahdollisimman tarkasti. Julkisen sektorin omakustannushintoja on entistä enemmän saatavissa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymien sivuilta. Tarjouspyyntö- TASEEN OMAVARAISUUSASTE % % Asiantuntijafoorumin tavoitteet vuoropuhelu yrittäjien ja julkisten palvelun- Asiantuntijafoorumin tavoitteena on kehittää kuntahankkijoiden tuottajien sekä julkisten hankintaorganisaatiten ja hankintayksiköiden sekä julkis- oiden välillä on ollut vähäistä ja aivan riittä- palveluntuottajien työvälineitä kustannusten ja mätöntä hintojen vertailtavuuteen yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä lisätä läpinäkyvyyttä. Asiantuntijapuheenvuorojen sisällöstä yrittäjien ja julkisen sektorin toimijoiden välil- Seuraavassa on esitetty asiantuntijafoorumeiden lä on edelleen havaittavissa selvää epätie- puheenjohtajana toimineen KTM Vesa Ekroosin toisuutta osapuolten käyttämien kustannuslas- alustusten pääasiallinen sisältö, jota käytettiin kenta-, tuotteistus- ja hinnoittelumenetelmien kaikkien kolmen asiaantuntijafoorumin pohjamateriaalina: sisällöstä epätietoisuus tulee esille julkisten ja yksityis- Edellisellä sivulla olevan ennusteen mukaisesti ten palveluntuottajien keskinäisissä kilpailuti- toimivat markkinat syntyvät julkisen palvelutuotannon lanteissa sekä julkisten hankintojen yhteydessä asteittaisesta avautumisesta yksityiselle pal- tapahtuvassa eri tuottajien välisten hinto- velutuotannolle hankintojen kilpailuttamisen sekä jen vertailussa eriasteisten ulkoistamisprosessien kautta. Toisaalta Samoin tarkoituksena on selkiyttää terminologiaa julkisen palvelutuotannon puolella tapahtuu liikelaitostamista ja lisätä vuoropuhelua julkisen sektorin ja yrittäjien ja yhtiöittämistä sekä jopa yhteisesti välillä omistettujen (julkinen ja yksityinen pääoma) yhtiöiden kustannuslaskennassa, tuotteistuksessa ja hinnoittelussa perustamista. käytetyssä terminologiassa on sel- Yllä olevassa kuvassa on selvitetty julkisen (non viä eroavaisuuksia profit) ja yksityisen palveluntuottajan (for profit) 14 15

9 KäYTäNNöN TOiMiNTOLasKENTaEsiMERKKi Terveydenhuollon yksityisen palveluntuottajan hinnoittelumalli (leikkaustoimenpiteen osuus kokonaispaketista) välittömät aineet ja tarvikkeet proteesi välittömät palkat toimenpiteen kesto min. - lääkärien palkkiot /min - hoitajien palkkiot /min - muu henkilöstö /min Kokonaispakettihinta lasketaan samoin periaattein: anestesia vuodeosasto kuvantaminen laboratorio -ehtoihin liittyvää informaatiota saa seuraamalla jatkuvasti vireillä olevia ja toteutuneita julkisia hankintoja sekä niissä noudatettuja kriteereitä. Kannattaa myös perehtyä julkisen terveydenhuollon enenevässä määrin käyttämän DRG-hinnoittelun perusteisiin (NordDRG on melko laajasti käytössä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon DRG-hinnoittelu on kehitysvaiheessa). Oleellisimpia eroja yksityisen ja julkisen hinnoittelun välillä ovat yrittäjien katetuottovaatimus sekä eräät arvonlisäverotukseen liittyvät tekijät. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hinnoittelussa vallitsee arvonlisäveron osalta eroavaisuus julkinen sektori voi vähentää arvonlisäveron hankinnoistaan, yksityinen ei voi. Tämä aiheuttaa keskimäärin noin 7-8 prosentin eroavaisuuden kustannuksissa julkisen sektorin hyväksi. Tapauksissa, joissa julkinen hankintayksikkö ostaa arvonlisäverottomia palveluja yksityiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajalta, se saa arvonlisäveron palautuksena valtiolta 5 prosentin palautuksen ostohinnasta. Hinnoittelussa aina selvitettäviä asioita: todelliset kustannukset (omakustannukset) tuottovaatimus markkinoiden kysyntä ja tarjonta kilpailutilanne laatutasovaatimukset toimitusaikavaatimukset Kustannuslaskenta, tuotteistus- ja hinnoittelumenetelmiä Jakolaskenta sopii pelkistettyyn kustannuslaskentaan silloin kun yritys valmistaa pääsääntöisesti vain yhtä tuotetta. Yrityksen kokonaiskustannukset jaetaan tuotettujen suoritteiden, valmistettujen tuotteiden tai tuotettujen palvelujen kokonaismäärällä. Lisäyslaskenta ja hybridilaskenta Edellisen jakolaskennan kehittyneempiä muotoja, joita käytetään silloin, kun yritys tuottaa useita erilaisia tuotteita. Tällöin suoritteille kohdistetaan mahdollisimman tarkasti kaikki tuottamiseen kuluvat välittömät kustannukset ja yrityksen välilliset kustannukset kohdistetaan suoritteille erikseen määriteltävien lisien avulla. toimenpidetilat fysioterapia Kustannuslaskennan, tuotteistuksen ja hinnoittelun perustat vuokra (sis. salin vaihdon) /min muut Hyvä kirjanpitojärjestelmä (ajantasainen tilikartta, riittävän yksityiskohtaiset tiliöintiohjeet, Toimintolaskenta (ABC) siivous /min asiakkaan maksama kustannusten riittävä kohdistus, koko talousseu- Yleisesti käytössä oleva laskentamenetelmä, joka kokonaispakettihinta rantajärjestelmän riittävä ajantasaisuus) perustuu tarkkaan suoritteen tuottamiseen sitoutuvien kaikkien kustannusten (muuttuvat ja kiinteät, sterilointi /min Mahdollisimman tarkka ja ajantasainen materiaali- ja varastokirjanpito (raaka-aineet, kesken- välittömät ja välilliset) sekä tuottovaatimuksen laskentaan. Yleiskustannusten jakaminen mahdollisim- Potilaan kuljetus /min eräiset työt, alihankintana ostettavat osatuotteet, valmiit tuotteet, varaston kiertonopeus) man syvälle on toimintolaskennan yksi vahvuus. laitekuoletukset Kaiken tuotteen valmistukseen, palvelun tuotta- alla esimerkki toimintolaskennasta terveydenhuollon palvelutuotteen hinnoittelussa. miseen tai hankintaan sitoutuvan ajankäytön sidotun pääoman korko % tarkka seuranta Kaiken tuotteen valmistukseen, palvelun tuottamiseen suoriteperusteinen laskenta huoltokustannukset tai hankintaan sitoutuvien muiden kulujen Perustuu pitkäaikaisten, toistuvien ja jatkuvien suo- tarkka seuranta (mm. vuokra-, energia-, huolto-, ritteiden kustannusten laskentaan. sopii erityisen yleiskustannukset takuu-, korko- ja poistokustannukset) hyvin esimerkiksi lasten päivähoidon, laitoshoidon Ylimmän johdon / yrittäjän / omistajien selkeät ja ja ikääntyvän väestön pitkäaikaishoidon hinnoitteluun. suoritteen tuottamiseen osallistuu tasaisesti ajantasaiset tulostavoiteohjeet omakustannushinta Tarkka investointilaskenta sama henkilöstömäärä sekä materiaali- ja muut selkeät organisaatio- ja tuotevastuut kustannukset kuten vuokra ovat vakiintuneita. suoriteperusteisessa laskennassa voidaan laskea kus- tuottovaatimus ( %) Koko organisaation laatu- ja kustannustietoisuus (mitä kustannuksia aiheuttaa huono laatutaso, tannukset ja hinta useille suoritteille käyttämällä pakettihinta mitä mahdollisuuksia hinnoitteluun tuo laadun esimerkiksi erilaisia kertoimia eri panostustason korkeatasoisuus) vaativille palvelutuotteille (esimerkiksi lasten päivähoidossa eri ikäluokat päivähoidossa, perhe- Markkinoiden syvällinen tuntemus. Kilpailijoiden riittävä tuntemus ja vertaisarviointi (Benchmarking) päivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä osapäivähoito, vuorohoito, esiopetus, jne.)

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2011 Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön Yksityis-HUS erikoista elinkeinopolitiikkaa Palveluseteleistä hyviä kokemuksia Turvataan

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Etu Oy Hoivaverkostohanke Anna-Mari Korhonen Toteutus: Pro

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu ry 2011 Järjestöhautomo Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille Petra Kortelainen Sisältö JOHDANTO... 1 1 TUOTTEISTAMINEN KÄSITTEENÄ... 3 2 TUOTTEISTAMISEN TAVOITTEET JA TULOKSET...

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot