LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1"

Transkriptio

1 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

2 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit, myös Keskuspuhdistamo Oy ja TAVASE Oy PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 2

3 Pirkanmaan Keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 6 kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Sulkavuoreen tarvittavine siirto- ja purkutunneleineen. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä ja Vesilahti.. Hankkeella turvataan jätevesien seudullinen käsittely pitkälle tulevaisuuteen kiristyvien lupaehtojen mukaisesti keskitettynä ratkaisuna. Hankkeella korvataan kuntien nykyiset jätevedenpuhdistamot. Toteutusorganisaatio Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, jolle rahoitusvastuu siirtyi alkaen. Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa jätevesimaksua n. 1,00 /m3. Hanke rahoitetaan pääosin hanketta toteuttavan organisaation ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat mitoitusvaraustensa suhteessa, sekä Tampereen osalta osittain investointivarauksilla. Tampereen osuus 219 M (n. 71 %). Hankkeesta on tehty periaatepäätös. Toteutussuunnittelu on käynnissä. Hankkeella ei vielä ole ympäristölupaa. Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 219,0 Milj. Käytetty ,3 Milj. Kaupunki opo 42,0 Milj. Pankkilaina 177,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 755 Sijoitetun pääoman tuotto: x % 2023

4 Tekopohjavesihanke Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen Kangasalle ja Pälkäneelle sekä siirtovesijohdon rakentaminen sieltä Tampereelle. Tekopohjavedellä korvataan Tampereella Ruskon vedenpuhdistamon pintaveden käyttö. Hanke parantaa vesijohtoveden laatua, kaupungin kriisivalmiutta ja vähentää olennaisesti kemikaalien käyttöä vedenpuhdistuksessa. Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa vesimaksua n. 0,06 /m3 (30 M kustannusarviolla). Hanke rahoitetaan toteuttavan organisaation ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat vesivaraustensa suhteessa. Hanketta toteuttaa nykyisin Tavase Oy. Hankkeella ei vielä ole vesilain mukaista vedenottolupaa. Lupa-asia on Vaasan hallintooikeuden käsittelyssä AVI:n kielteisen lupaäänestyspäätöksen jälkeen. Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. Hanke edistää seudullista yhteistyötä. Hankkeen lopullinen organisaatiomuoto ratkaistaan myöhemmin seudullisista vesihuoltoratkaisuista päätettäessä. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 30,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 30,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. TAMPEREEN VESI 133 Sijoitetun pääoman tuotto: x % 2023

5 Kaupinojan vedenottamon saneeraus TAMPEREEN VESI Hankkeen Kaupinojan vedenottamosta saneerataan nykyaikainen, automatisoitu 4-linjainen flotaatiolaitos pääosin entisiin tiloihin. Laitos otetaan jatkuvaan käyttöön pelkän varalaitoskäytön sijasta v alussa. Hankkeella turvataan Tampereen Veden vedentuotanto- ja varatuotantokapasiteetti. Kaupinojan saneeratun laitoksen keskimääräinen tuotantokapasiteetti on ensi vaiheessa m3/d, joka riittää häiriötilanteessa korvaamaan kokonaan Roineesta vetensä saavan Ruskon vesilaitoksen kapasiteetin. Näsijärven eteläosan vesi on muuttunut laadultaan 1970-luvun huonosta 2010-luvun erinomaiseen ja soveltuu hyvin vesilaitoksen raakavedeksi. Kaupinoja sijaitsee Ruskoa ja sen Roineenrannan raakavesipumppaamoa edullisemmin verkostoon nähden keskeisen sijaintinsa ja pumppauksia säästävän korkeusasemansa vuoksi. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 26,0 Milj. Käytetty ,5 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 26,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. 116 Sijoitetun pääoman tuotto: x % 2017

6 Vesihuoltoverkoston runkoyhteydet TAMPEREEN VESI Kantakaupungin vesihuoltoverkoston sisällä tarvittavien uusien runkoyhteyksien rakentaminen vuosina kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisten väestöennusteiden pohjalta kiireellisyysjärjestyksessä. Hankkeella turvataan vesijohto- ja viemäriverkostojen kapasiteetin riittävyys vuosien 2020 ja 2030 mitoitustilanteissa. Mitoitustarkastelut on tehty verkostomallinnuksen avulla. Mitoitustilanteiden ennusteet on kohdistettu rakennesuunnitelman, EHYTraportin ja Tampereen kaupungin maankäytön edustajien tekemien tarkennusten perusteella alueittaisiksi vedenkulutus- ja jätevesimääriksi. Uusia tai suurennettavia runkoyhteyksiä joudutaan rakentamaan 56 km vuosina suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 38,5 Milj. Käytetty ,8Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 38,5 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 171 Sijoitetun pääoman tuotto: x %

7 TILAKESKUS suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 7

8 TILAKESKUS Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden hankkeiden esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 8

9 JÄRVENSIVUN KOULUN PERUSPARANNUS Koulukiinteistön perusparannus. Koulukiinteistö koostuu kolmesta rakennuksesta, joista vanhin on vuodelta 1907, nuorin vuodelta Rakennuksien nykyinen bruttoala on yhteensä n br-m 2 Perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Koulu on perusopetuksen luokkien 1 4 koulu Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2019 rakentaminen 2021 Kustannusarvio: 4,0 Milj. Kaupunki opo 4,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS v rakennetun Amurin koulukiinteistön perusparannus ja laajennus. Nykyinen bruttoala on br-m 2 ja arvioitu kokonaisala laajennuksen jälkeen n br-m 2 Amurin koulukiinteistön tuleva käyttäjä on kouluverkkosuunnitelman mukaan Tampereen kansainvälinen koulu. Tätä toimintaa varten rakennusta laajennetaan, vanhat tilat perusparannetaan ja korjataan vastaamaan tämän päivän opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Rakennusvaihe 1 valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2015 Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula hankesuunnitelma: lanula , papejo ja tikejo toteutussuunnitelma: tikejo suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 20 Milj. Käytetty 16,7 Milj. Kaupunki opo 20 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS JA PERUS- PARANNUS TILAKESKUS Tesoman yhtenäiskouluhanke perustuu työryhmän selvitykseen, jonka mukaan Tesomajärven ja Tesoman koulut kannattaa yhdistää yhdeksi yhtenäiskouluksi. Molemmat koulut olivat perusparannusiässä, perusparantamiseen on varauduttu jo 2011 investointiohjelmassa. Tesoman koulun bruttoala on 7657 brm2, se on rakennettu lukujen vaihteessa. Hankkeen ohjelmaan sisältyy päiväkodin sijoitus koulun yhteyteen sekä erillisenä palloiluhallin rakentaminen viereiselle tontille Koulun uudisrakennushanke toteutetaan ennen perusparantamista. Tesoman koulun uudemman koulurakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan opetuksen ja talotekniikan tiloille asettamia vaatimuksia. Vanhempi olemassa olevista rakennuksista puretaan. Hanke toteutetaan yhdessä vaiheessa. Tesomajärven koulu ja Tesoman päiväkoti vapautuu kehitettäväksi v Koulun ja palloiluhallin kaavamuutos on vahva Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Valtionosuus haettu Päätöksenteko: Tarveselvitys , hankesuunnitelma lanula , tikejo , toteutussuunnitelma tikejo suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 28,75 Milj. Käytetty ,686Milj. Kaupunki opo 28,75 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 PELTOLAMMIN KOULU,PÄIVÄKOTI JA NUORISOTILAT (LAKALAIVAKESKUS) Eteläisen alueen yhteinen uudisrakennus Koulu-, päiväkoti-, neuvola- ja nuorisotilat rakennetaan alueelle tehtävän uuden asemakaavan määrittämään kortteliin. Tulevat toiminnot tarkentuvat alueen palvelumallityön valmistuttua. Multisillan ja Peltolammin koulut puretaan ja vapautuville tonteille osoitetaan muu käyttötarkoitus Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Peltolammin kaupunginosan kaavoituksen aikatauluun Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 12,0 Milj. Kaupunki opo 12,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 PISPALAN KOULUN PERUSPARANNUS Pispalan koulukiinteistön perusparannus, kokonaisala n br-m 2, rakennusvuosi Rakennuksessa on tehty peruskorjaustöitä jo aiemmin. Tämän perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Koulu on perusopetuksen luokkien 1-6 koulu, lisäksi koulussa järjestetään esiopetusta Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. Päätöksenteko: tarveselvitys lanula suunnittelu 2017 rakentaminen Kustannusarvio: 6,9 Milj. Kaupunki opo 6,9 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 LIELAHDEN KOULUN MUUTOSTYÖT JA NUORISOTILAT SEKÄ PERUSPARANNUS Lielahden päärakennuksen muutostyöt ja perusparannus sekä uusien nuorisotilojen rakentaminen Koulukiinteistö koostuu kolmesta rakennuksesta, joista vanhin on vuodelta 1924 ja päärakennus on vuodelta Bruttoala on yhteensä n br-m 2 Muutostöiden yhteydessä entisen terveysaseman ja esiopetuksen tilat muutetaan opetus- ja kouluterveydenhuollon käyttöön, lisäksi tehostetaan nykyisten opetustilojen tilankäyttöä vastaamaan tämän päivän opetuksen tarpeita. Rakennetaan uudet nuorisotilat päärakennuksen laajennusosana Tilat perusparannetaan ja korjataan vastaamaan tämän päivän opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: tarveselvitys: lanula , hankesuunnitelma lanula , tikejo suunnittelu 2015 rakentaminen Kustannusarvio: 10,0 Milj. Käytetty 7,0 Milj. Kaupunki opo 10,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 LIELAHDEN KOULUN VANHAN OSAN PERUSPARANNUS Lielahden rakennusten 1 ja 2 perusparannustyöt Rakennus 1 on vanha opettajien asuinrakennus, joka on muutettu opetuskäyttöön. Rakennus 2 on vanha Harjuntaustan koulu, johon sijoittuvat esi- ja alkuopetuksen tilat. Rakennukset ovat valmistuneet luvulla. Bruttoala on yhteensä br-m 2 Muutostöiden tehostetaan nykyisten opetustilojen tilankäyttöä vastaamaan tämän päivän opetuksen tarpeita Tilat perusparannetaan ja korjataan vastaamaan tämän päivän opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula , hankesuunnitelma lanula suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 4,4 Milj. Käytetty 0,2 Milj. Kaupunki opo 4,4 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 SAUKONPUISTON KOULU JA PÄIVÄKOTI Saukonpuiston toisen koulukiinteistön perusparannus, uuden päiväkodin laajennusosan rakentaminen koulun yhteyteen, toisen koulurakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella tai vaihtoehtoisesti kokonaan uusi koulurakennus Vanhan mahdollisesti säilytettävän koulun bruttoala br-m 2, rakennettu Kokonaisuuden bruttoala n.5500 br-m 2 Saukonpuiston koulu on erityiskoulu oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille. Rakentamisen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Väestösuunnitteen mukaan oppilasmäärä alueella tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Saukonpuiston koulun yhteyteen suunnitellaan perusopetukset tilat vuosiluokille 0-6 1,5- sarjaisena Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 120 paikkaa. Päiväkoti korvaa käytöstä poistuneen Kalevan lastentalon Suunnittelussa tutkitaan päiväkodin ja koulun tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaavoituksen aikatauluun Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu alkaen 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 16,0 Milj. Kaupunki opo 16,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 POHJOIS-HERVANNAN KOULUN PERUSPARANNUS Pohjois-Hervannan koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuosi 1975 Koulukiinteistössä on tehty julkisivujen ja vesikaton kunnostustyöt vuosina Vuosina koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Rakennuksessa toimii koulun lisäksi hammashoitola Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 11,0 Milj. Kaupunki opo 11,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 LAMMINPÄÄN KOULUN PERUSPARANNUS Lamminpään koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuodet 1935, 1981 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 KISSANMAAN KOULUN PERUSPARANNUS Kissanmaan koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuosi 1951 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 HYHKYN KOULUN JA HUOVARIN PÄIVÄKODIN PERUSPARANNUS Hyhkyn koulun tilojen perusparannus, bruttoala n.3171 br-m 2. Valmistumisvuosi 1903, muutoksia vuonna 1928, lisärakennus vuonna 1998 Perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2018 rakentaminen 2019 Kustannusarvio: 5,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 OLKAHISTEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN PERUSPARANNUS Olkahisten koulun ja päiväkodin tilojen perusparannus, bruttoala yhteensä 4531 br-m 2. Valmistumisvuosi 1960, laajennus ja muutostyöt 1985,1996 Perusparannushankkeen yhteydessä tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 6,5 Milj. Kaupunki opo 6,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 HÄRMÄLÄN KOULUN PERUSPARANNUS Härmälän koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuosi 1953 Perusopetuksen tilojen lisäksi rakennuksessa toimii Härmälän hammashoitola ja kirjasto. Rakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 8,0 Milj. Kaupunki opo 8,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 KOIVISTON KOULUN PERUSPARANNUS Koiviston koulun tilojen perusparannus, bruttoala 5911 br-m 2. Valmistumisvuosi 1929, muutoksia vuosina 1985 ja 1986, lisärakennus 2001 Perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 8,0 Milj. Kaupunki opo 8,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 KAUKAJÄRVEN KOULUN PERUSPARANNUS Kaukajärven koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1971 Perusopetuksen tilojen lisäksi rakennuksessa on avopalveluiden hammashoidon ja kotihoidon tiloja. Rakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 9,0 Milj. Kaupunki opo 9,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 ANNALAN KOULUN PERUSPARANNUS Annalan koulun tilojen perusparannus, bruttoala 4521 br-m 2, valmistumisvuosi 1984 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

26 KISAPUISTON KOULUN PERUSPARANNUS Kisapuiston koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1980 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2020 rakentaminen 2021 Kustannusarvio: 3,0 Milj. Kaupunki opo 3,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

27 NURMI-SORILAN KOULUKESKUS Nurmi-Sorilan koulukeskuksen uudisrakennus Koulukeskus rakennetaan alueen julkisten palveluiden kortteliin. Samaan kortteliin toteutetaan myös kirjastoja vapaa-aikatalo sekä sosiaali-ja terveysasema. Koulukeskukseen toteutetaan tilat päiväkodille ja perusopetuksen yhtenäiskoululle Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Nurmi- Sorilan kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun suunnittelu 2022 rakentaminen , Kustannusarvio: 43,0 Milj. Kaupunki opo 43,0 Milj. 2024,2029 T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

28 PYYNIKIN KOULUN PERUSPARANNUS Pyynikin koulukiinteistön perusparannus, kokonaisala br-m 2, rakennusvuosi Rakennus on luokiteltu rakennushistoriallisesti valtakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Sen arkkitehti oli Wivi Lönn Rakennuksessa on tehty peruskorjaustöitä jo aiemmin. Tämän perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Koulu on perusopetuksen luokkien 7 9 koulu Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 6,5 Milj. Kaupunki opo 6,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

29 ETELÄ-HERVANNAN KOULUN PERUSPARANNUS Etelä-Hervannan koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1983 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2022 rakentaminen Kustannusarvio: 12,0 Milj. Kaupunki opo 12,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 KALEVANPUISTON KOULUN PERUSPARANNUS Kalevanpuiston koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1996 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2025 rakentaminen 2026 Kustannusarvio: 4,0 Milj. Kaupunki opo 4,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

31 LIISANPUISTON KOULUN PERUSPARANNUS Liisanpuiston koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1977 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2022 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 31

32 MESSUKYLÄN KOULUN PERUSPARANNUS Messukylän koulun tilojen perusparannus. Koulukiinteistö koostuu neljästä rakennuksesta, joista vanhin on vuodelta 1886, nuorin vuodelta Rakennuksien nykyinen bruttoala on yhteensä n br-m 2. Rakennuksessa on tehty peruskorjauksia aiemmin. Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2023 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

33 SORILAN KOULUN PERUSPARANNUS Sorilan koulun tilojen perusparannus. Koulukiinteistö koostuu neljästä rakennuksesta, joista vanhin on vuodelta 1900, nuorin vuodelta Bruttoala yhteensä br-m 2. Rakennuksessa on tehty peruskorjauksia aiemmin. Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2024 rakentaminen 2025 Kustannusarvio: 3,8 Milj. Kaupunki opo 3,8 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 33

34 HARJUN KOULUN PERUSPARANNUS Harjun koulun perusparannus. Koulukiinteistö koostuu useista rakennuksista, joista vanhin on vuodelta 1907, nuorin vuodelta Investointi koskee rakennusta A sekä lisärakennusta, joiden yhteenlaskettu bruttoala on n br-m 2 Rakennuksessa on tehty peruskorjauksia aiemmin. Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2025 rakentaminen 2026 Kustannusarvio: 4,0 Milj. Kaupunki opo 4,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

35 HARJUN KOULUN PUURAKENNUSTEN PERUSPARANNUS Harjun koulun tilojen perusparannus. Koulukiinteistö koostuu useista rakennuksista, joista vanhin on vuodelta 1907, nuorin vuodelta Investointi koskee rakennuksia B ja C sekä lisärakennusta, joiden yhteenlaskettu bruttoala on n. 539 br-m 2 Rakennuksessa on tehty peruskorjauksia aiemmin. Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2020 rakentaminen 2021 Kustannusarvio: 1,0 Milj. Kaupunki opo 1,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 35

36 LENTÄVÄNIEMEN KOULUN PERUSPARANNUS Lentävänniemen koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1980 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2025 rakentaminen Kustannusarvio: 8,5 Milj. Kaupunki opo 8,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 36

37 IKURIN KOULUN PERUSPARANNUS Ikurin koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1976 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2025 rakentaminen 2026 Kustannusarvio: 3,0 Milj. Kaupunki opo 3,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 37

38 KÄMMENNIEMEN KOULUN PERUSPARANNUS Kämmenniemen koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1969 Rakennuksessa on tehty peruskorjauksia aiemmin. Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2026 rakentaminen Kustannusarvio: 10,0 Milj. Kaupunki opo 10,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 38

39 KALKUN KOULUN PERUSPARANNUS Kalkun koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1981 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2027 rakentaminen 2028 Kustannusarvio: 2,5 Milj. Kaupunki opo 2,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 39

40 NEKALAN KOULUN SISÄILMAPERUSPARANNUS Nekalan koulun tilojen sisäilmaperusparannus, bruttoala 6750 br-m 2, valmistumisvuosi 1931, perusparannusvuosi 2009 Koulun tiloissa havaitun sisäilmaongelman korjaustoimenpiteet Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2017 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

41 MULTISILLAN PÄIVÄKOTI JA KOULU Multisillan päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen rakentaminen Multisillan päiväkoti korvaa vanhan Multisillan päiväkodin joka purettiin vuonna Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 140 paikkaa, lisäksi rakennetaan esi- ja alkuopetuksen tilat (0-2lk) yksisarjaisena Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaavoituksen aikatauluun Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula suunnittelu alkaen 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 6,2 Milj. Kaupunki opo 6,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 41

42 MUSTAMETSÄN PÄIVÄKOTI JA NEUVOLA Mustametsän päiväkodin ja neuvolan uudisrakennus Rakennettava päiväkoti korvaa osittain käytöstä poistuvan Nekalan päiväkodin, joka kärsii sisäilmaongelmista Rakennetaan Nekalan kaupunginosaan Tampereen yliopiston normaalikoulun läheisyyteen Päiväkoti mitoitetaan 140 lapselle ja esiopetus 4- sarjaisena. Rakennukseen keskitetään myös eteläisen palvelualueen neuvolapalvelut Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula suunnittelu 2017 rakentaminen 2018 Kustannusarvio: 8,0 Milj. Kaupunki opo 8,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

43 TALVITIEN PÄIVÄKOTI JA KOULU Talvitien koulun esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) sekä päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan vuonna 2016 puretun Härmälän päiväkodin tontille palvelusuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin paikkamäärä on 140, esi- ja alkuopetus toteutetaan yksisarjaisena, yht. 70 oppilasta Rakennus sijaitsee osoitteessa Talvitie 24 Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula hankesuunnitelma lanula toteutussuunnitelma tikejo suunnittelu 2015 rakentaminen Kustannusarvio: 6,5 Milj. Kaupunki opo 6,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 43

44 ETELÄ-HERVANNAN PÄIVÄKOTI Etelä- Hervannan päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen Etelä-Hervannan päiväkoti rakennetaan Hervannan eteläiseen kaupunginosaan myöhemmin osoitettavalle tontille. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 180 paikkaa Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 6,2 Milj. Kaupunki opo 6,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 44

45 HAUKILUOMAN PÄIVÄKOTI Haukiluoman päiväkodin uudisrakennus Päiväkoti rakennetaan alueen palvelusuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin paikkamäärä on 160 Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula suunnittelu alkaen 2016 rakentaminen Kustannusarvio: 6,2 Milj. Kaupunki opo 6,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 45

46 OJALAN PÄIVÄKOTI JA KOULU Ojalan päiväkodin ja koulun uudisrakennus Esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) sekä päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Ojala- Lamminrahka-alueen palvelusuunnitelman mukaisesti Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Ojala- Lamminrahka kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun suunnittelu alkaen 2022 rakentaminen Kustannusarvio: 6,2 Milj. Kaupunki opo 6,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 46

47 ISOKUUSEN PÄIVÄKOTI JA KOULU Isokuusen päiväkodin ja koulun uudisrakennus Isokuusen koulun esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) ja päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Isokuuseen Vuoreksen palvelusuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa, esi- ja alkuopetus toteutetaan kaksisarjaisena, yht. 140 oppilasta Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. suunnittelu 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 7,7 Milj. Kaupunki opo 7,7 Milj. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen 2023 T A M P E R E E N K A U P U N K I 47

48 MESSUKYLÄN PÄIVÄKOTI Messukylän päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen Multisillan päiväkoti korvaa vanhan Messukylän päiväkodin. Rakennetaan myöhemmin osoitettavalle tontille Messukylän kaupunginosaan. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaavoituksen aikatauluun Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 48

49 SANTALAHDEN PÄIVÄKOTI JA KOULU Santalahden päiväkodin ja koulun uudisrakennus Esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) ja päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Santalahden alueelle Santalahden koulun esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) ja päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan palvelusuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa, esi- ja alkuopetus toteutetaan 1,5-sarjaisena, yht. 105 oppilasta Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan alueen kaavoituksen aikatauluun Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 7,2 Milj. Kaupunki opo 7,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 49

50 KANJONIN PÄIVÄKOTI JA KOULU Kanjonin koulun muutos koulu- ja päiväkotitoimintaan soveltuvaksi, muutostyö ja laajennusosa Kanjonin koulusta muodostetaan päiväkoti ja koulu, jossa toimii alueen palvelutarpeen mukaisesti joustavasti esiopetusta sekä perusopetuksen vuosiluokkia 1-4:ään. Päiväkodin rakentamisen jälkeen voidaan luopua sekä Kyyhkysen että Pallopuiston päiväkotien epätarkoituksenmukaisista tiloista. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 4,6 Milj. Kaupunki opo 4,6 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 50

51 IRJALAN PÄIVÄKOTI JA KOULU Irjalan päiväkodin ja koulun uudisrakennus Esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) kaksisarjaisena sekä päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Irjalan vanhan päiväkodin tontille Koillisen alueen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa. Lisäksi suunnitellaan tilat avoimelle varhaiskasvatukselle. Vanha päiväkoti puretaan uudisrakennuksen tieltä Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula suunnittelu alkaen 2016 rakentaminen Kustannusarvio: 7,7 Milj. Kaupunki opo 7,7 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 51

52 LIELAHDEN PÄIVÄKOTI Lielahden päiväkodin uudisrakennus Päiväkoti korvaa vanhan Lielahden päiväkodin, alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa. Vanha päiväkoti puretaan uudisrakennuksen tieltä Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan alueen kaavoituksen aikatauluun Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 52

53 PELLERVON PÄIVÄKOTI JA KOULU Pellervon päiväkodin ja koulun uudisrakennus Päiväkoti rakennetaan vanhan purettavan Pellervon koulun tontille. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa, esi- ja alkuopetus toteutetaan kaksisarjaisena, yht. 140 oppilasta Tontin kaavoitus on vuoden 2017 kaavoitusohjelmassa ja sen tavoitteiden ja tulevan käytön määrittely on käynnissä Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 7,7 Milj. Kaupunki opo 7,7 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 53

54 KAUPIN PÄIVÄKOTI Kaupin kampusalueen päiväkodin uudisrakennus Päiväkoti rakennetaan itäisen alueen palvelusuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Kaupin kampuksen asemakaavoituksen aikatauluun Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu alkaen 2022 rakentaminen 2023 Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 54

55 KAARILAN PÄIVÄKOTI Kaarilan päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen Kaarilan alueen päiväkodin uudisrakennus rakennetaan uuden asemakaavan määrittämään kortteliin. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaupunginosan kaavoituksen aikatauluun suunnittelu alkaen 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 6,5 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 55

56 VORMISTON PÄIVÄKOTI JA KOULU Vormiston päiväkodin ja koulun uudisrakennus Vormiston koulun esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) sekä päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Vormistoon Vuoreksen palvelusuunnitelman mukaisesti Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu 2021 rakentaminen 2022 Kustannusarvio: 5,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 56

57 NURMEN PÄIVÄKOTI Nurmen päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen Nurmen alueen päiväkodin uudisrakennus rakennetaan Nurmen alueelle tehtävän uuden asemakaavan määrittämään kortteliin. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaupunginosan kaavoituksen aikatauluun suunnittelu 2022 rakentaminen 2023 Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 57

58 KAAKINMAAN (ETELÄPUISTON) PÄIVÄKOTI JA KOULU SEKÄ PMO SALI Kaakinmaan päiväkodin ja koulun rakentaminen Kaakinmaan päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Kaakinmaan kaupunginosaan tehtävän uuden asemakaavan määrittämään kortteliin. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 120 paikkaa, esi- ja alkuopetus toteutetaan yksisarjaisena, yht. 70 oppilasta. Rakennuksen salitilaa hyödyntää myös Pirkanmaan musiikkiopisto Uusi päiväkoti tulee korvaamaan nykyiset Koulukadun ja Mäntykadun päiväkodit Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaupunginosan kaavoituksen aikatauluun suunnittelu 2022 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 58

59 JUVAN UUSI PÄIVÄKOTI Juvan päiväkodin uudisrakennus Päiväkoti rakennetaan alueen palvelusuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 160 paikkaa. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu 2023 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 59

60 VARAUS / X:N PÄIVÄKOTI JA KOULU päiväkodin ja pienten lasten koulun uudisrakennus X:n kaupunginosan päiväkodin ja pienten lasten koulun, esi- ja alku-opetuksen (0-2 luokat) uudisrakennus rakennetaan kaupunginosan palvelusuunnitelman mukaisesti. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu 2024 rakentaminen 2025 Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 60

61 VARAUS / X:N PÄIVÄKOTI JA KOULU päiväkodin ja pienten lasten koulun uudisrakennus X:n kaupunginosan päiväkodin ja pienten lasten koulun, esi- ja alku-opetuksen (0-2 luokat) uudisrakennus rakennetaan kaupunginosan palvelusuunnitelman mukaisesti. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu 2029 rakentaminen 2030 Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 61

62 KOULURAKENNUSTEN PIENET HANKEET Koulukiinteistöjen perusparannus, á alle 5 M Perusparannettavat koulut ja järjestys tarkistetaan myöhemmin hyvinvointipalvelujen verkostosuunnitelman mukaiseksi Perusparannuksen yhteydessä koulujen tilat korjataan toiminnan sekä rakennus- ja talotekniikan osalta ajankohdan vaatimusten mukaisiksi Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 53,0 Milj. Kaupunki opo 53,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 62

63 PÄIVÄKOTIEN PERUSPARANNUS Päiväkotikiinteistöjen perusparannus 1-2 päiväkotia / vuosi, á alle 5 M Perusparannettavat päiväkodit ja järjestys tarkistetaan myöhemmin hyvinvointipalvelujen verkostosuunnitelman mukaiseksi Perusparannuksen yhteydessä päiväkotien tilat korjataan toiminnan sekä rakennus- ja talotekniikan osalta ajankohdan vaatimusten mukaisiksi Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 55,5 Milj. Kaupunki opo 55,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 63

64 PÄIVÄKOTIEN PIENET HANKKEET Päiväkotikiinteistöjen pienet korjaus- ja muutostyöt Päiväkotien pienet ja kiireelliset kunnossapitotyöt sekä yhdessä käyttäjien kanssa sovittavat tilamuutokset kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen vuokrakustannukset kasvavat tilamuutosten ja perusparannusluonteisten muutostöiden osalta sijoitetun pääoman mukaisesti suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 30,0 Milj. Kaupunki opo 30,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 64

65 TAMPEREEN LYSEON LUKION PERUSPARANNUS Vuonna 1935 rakennetun Tampereen Lyseorakennuksen perusparannus Tämän päivän lukio-opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimusten aiheuttamat muutos- ja perusparannustyöt. Edellinen osittainen peruskorjaus valmistui vuonna Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 8,0 Milj. Kaupunki opo 8,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 65

66 LUKIOIDEN PIENET HANKKEET Lukiokoulutuksen tilamuutosten ja perusparannusten toteuttaminen. Tampereen lukiotilojen ajankohtaiset opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimusten aiheuttamat muutos- ja perusparannushankkeet. Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 6,6 Milj. Kaupunki opo 6,6 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 66

67 TILAKESKUS SOTE hankkeiden esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 67

68 KOILLISEN HYVINVOINTIKESKUS OSA 2 Kuntalaisille halutaan tarjota parempaa palvelua ja saada hyötyä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken sekä lisäksi tehokkuutta tilankäyttöön. Hyvinvointikeskuksen tilat suunnitellaan monitoimisiksi niin, että niiden käyttöaste on korkea. Koillisen hyvinvointikeskus muodostuu Prisman pysäköintialueen äärellä osasta 1. Prisman tiloissa ja osasta 2. terveysasemarakennuksessa. Sijainnin nähdään hyödyttävän kaikkia osapuolia: palvelut saatavissa ostosten yhteydessä ja toisaalta myymälä saa palveluihin tulevat asiakasvirrat sisään taloon tai sen lähelle. Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa on tehty vuokra-sopimus osan 1 tiloista, jossa toiminta on käynnistynyt jo Osa 2 käsittää ratkaisut Linnainmaan terveysaseman tiloihin sijoittuville palveluille. Atalan terveysaseman toiminta sekä Atalan, Olkahisen ja Takahuhdin hammashoitolat yhdistetään saman katon alle. Sen jälkeen niistä voidaan luopua. Terveysaseman tilojen muutostöitä suunnitellaan toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti niin, että muutokset ovat mahdollisimman vähäisiä ja että väistöt pystytään hoitamaan joustavasti. Rakentaminen tapahtuu v Toimialan mukaisesti. Poistuvien tilojen vuokrakustannukset jäävät pois. Päätöksenteko: Kh suko ja , Kh ja TILAKESKUS suunnittelu 2016 rakentaminen 2017 Kustannusarvio: 1,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 1,0 Milj. Sijoitetun pääoman tuotto: - % 2017 T A M P E R E E N K A U P U N K I 68

69 HATANPÄÄN KANTASAIRAALAN KEHITTÄMINEN AKUUTTISAIRAALAKSI Hatanpään kantasairaalan toimintaa kehitetään keskitetyksi kuumaksi sairaalaksi. Hatanpään sairaalan tontinkäytöstä on laadittu ja päivitetty 2015 Masterplan-suunnitelma kokonaisuuden hahmottamiseksi ja tulevan maankäytön suunnittelun pohjaksi. Hatanpään sairaalan tontista on 2014 jätetty kaavoituspyyntö, joka on kaavoitusohjelmassa Hanke merkitsee uudisosien rakentamista ja joidenkin nykyisten osien purkamista, mikä edellyttää lisää rakennusoikeutta. Rakentamalla ensin uutta saadaan toimitilat väistyvien osien nykyisin toimiville yksiköille. Akuuttisairaalan 1. vaihe on ajateltu toteutettavan nykyisen pääsisäänkäynnin eteen sairaalan pohjoissivulle, josta pääsisäänkäynti siirtyy itäsivulle pysyvästi. Seuraavissa vaiheissa matalia 1970-luvulla rakennettuja siipiä voidaan 2 kerrallaan purkaa uusien rakennusvaiheiden tieltä. Akuuttisairaalaan keskitetään kaikki kuntouttava sairaalatoiminta. Tilat rakennetaan korvaamaan Koukkuniemen hajallaan sijaitsevat hoitopaikat. Potilaskuljetukset vähenevät ja henkilökunnan määrä supistuu. Toiminta tehostuu ja jonoja pystytään purkamaan. Akuuttisairaalakokonaisuus sisältää erikoispoliklinikan ja leikkaussalien laajentamista, vuodeosastoja, kuntoutustiloja, kuvantamisen, uuden ravinto- ja huoltokeskuksen sekä terveysaseman. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Päätöksenteko: tarveselvitys tetola, ikila, tikejo 11/2016 TILAKESKUS suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 235,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 235,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 69

70 HATANPÄÄN KANTASAIRAALAN PERUSPARANNUS 4-5 JA LAAJENNUS TILAKESKUS Hatanpään kantasairaalan perusparannus 4-5, hankkeen koko bruttoala on n brm 2. Hanke käsittää Hatanpään kantasairaalan aulatilojen ja vuodeosastojen leikkaussalien sekä poliklinikka-päiväkirurgiasiiven perusparannuksen ja laajennuksen. Nykyisissä tiloissa tehdään toiminnan edellyttämiä tilamuutoksia aulassa ja poliklinikkatiloissa sekä nykyaikaistetaan leikkausosastoa. Talotekniikka perusparannetaan tulevaisuuden vaatimustason mukaiseksi. Laajennusosa sisältää erikoispoliklinikan ja leikkaussalien laajentamisen. Heräämötilojen ahtaus aiheuttaa nykyisin suurimman pullonkaulan toiminnassa. Hankkeen vaiheistus on suunniteltu sairaalan toiminnan mahdollisimman häiriöttömästi jatkumisen kannalta Päätöksenteko: Tarveselvitys tetola , hankesuunnitelma tetola , tikejo , toteuttamissuunnitelma tikejo Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 12,0 Milj. Käytetty ,95 Milj. Kaupunki opo 12,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 70

71 HERVANNAN TOIMINTAKESKUKSEN TERVEYSASEMAN PERUSPARANNUS Hervannan toimintakeskuksen terveysaseman käytössä olevien tilojen perusparannus Toimintakeskuksessa sijaitsevien terveysasematilojen perusparannus on kiireellinen tiloissa olevien sisäilmaongelmien vuoksi. Hankkeelle on haettu valtion sisäilmaolosuhdeavustusta vuodelle Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Sen suunnittelija on Reima Pietilä ja se kuuluu olennaisena osana Hervannan julkisista rakennuksista muodostuvaan keskusakseliin. Hankkeen koko on brm 2. Päätösenteko: tarveselvitys tetola , hankesuunnitelma tikejo , toteuttamissuunnitelma tikejo Investointi toteutetaan normaalina Tampereen mukaisesti. suunnittelu rakentaminen 2015, 2017 Kustannusarvio: 4,6 Milj. Käytetty ,187Milj. Kaupunki opo 4,6 Milj. Rahoitusosuudet, 0,5 Milj. PPP, jne. muut mallit 2015, 2017 T A M P E R E E N K A U P U N K I 71

72 KOUKKUNIEMEN KEHITTÄMINEN Koukkuniemen vanhainkodin rakennuskanta vanhenee ja vaatii perusparannusta, vanhainkotihoitoa vähennetään. Ryhmäkotipaikkojen tarve kasvaa koko ajan. Koukkuniemeen tarvitaan uudisrakennuksia, jotka toimivat myös väistötiloina perusparannusten aikana. On tutkittu useita vaihtoehtoja, joissa TPA-paikkaluku on jopa p. Koukkuniemestä tehtiin v yleissuunnitelma, jossa on päädytty n. 600 ryhmäkotiasunnon rakentamiseen. Osa nykyisistä rakennuksista on mahdollista muuttaa asunnoiksi, osa purkaa ja rakentaa tilalle tavallista asumista. Kaavamuutos vireillä 2016 kaavaoitusohjelmassa. Investoinnit voidaan hoitaa 2 tavalla: normaalina tilakeskuksen investointina, jolloin toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan tai ulkoistettuna siten, että sijoittaja rakennuttaa tilat ja vuokraa kaupungille. Palveluntuottajana voi olla kaupunki tai yksityinen yritys. Päätöksenteko Tarveselvitys, Ikila lokakuu 2010 Muuta: hankkeet rahoitetaan kiinteistöomaisuuden myynneillä ja niille haetaan Aran investointiavustusta ja korkotukea. 1.vaiheessa toteutettu Jukolan pp ja Impivaara yhteensä 140 p, valmis Seuraavat: Toukola 120p, Männistö 60p, Rausan pp 39p ja Havulan pp 60p sekä Iltalan pp 60p, Varpulan pp 60p ja hallintorakennuksen pp. Urpulan käyttöä mietitään. TILAKESKUS suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 100 Milj. Käytetty ,7 Milj. Kaupunki opo 100 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 72 %

73 KOUKKUNIEMEN TOUKOLA Koukkuniemen kehittämisen toinen rakennusvaihe. Siinä rakennetaan uusi kahdeksan ryhmäkodin (120 asuntoa) ja hyvinvointitilojen kokonaisuus nykyisen huoltokeskusrakennuksen päälle. Ryhmäkodit tarjoavat tehostettua palveluasumista vaikeasti muistisairaille ikäihmisille. Kaupunki valitsee asukkaat, jotka tekevät vuokrasopimuksen asuintiloistaan tilakeskuksen kanssa. Toukola on kooltaan n brm2. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynneistä syntyvällä pääomalla. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Araa varten tehdyssä Koukkuniemen yleissuunnitelmassa osoitettiin merkittävä määrä ikäihmisten asumispaikkojen vähentymistä ja riittävä määrä sekoittumista tavallisen asumisen kanssa Koukkuniemessä. Kaupunki on hakenut ja Ara hyväksynyt 4,2 M investointiavustuksen ja 7,3 M korkotukilainan. Päätöksenteko: tarveselvitys ikila , hankesuunnitelma ikila , tikejo , toteuttamissuunnitelma tikejo TILAKESKUS suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 17,0 Milj. Käytetty ,273Milj. Kaupunki opo 2,0 Milj. Korkotukilaina 9,0 Milj. Rahoitusosuudet Ara 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 73

74 KOUKKUNIEMEN MÄNNISTÖ Koukkuniemen kehittämisen kolmas rakennusvaihe. Rauhaniemen sairaalalle yhteyteen rakennetaan uudisrakennus, jossa on 4 ryhmäkotia/ 60 asuntoa. Ryhmäkodit tarjoavat tehostettua palveluasumista vaikeasti muistisairaille ikäihmisille. Kaupunki valitsee asukkaat, jotka tekevät vuokrasopimuksen asuintiloistaan tilakeskuksen kanssa. Rausan laajennus on kooltaan n brm2. Araa varten tehdyssä Koukkuniemen yleissuunnitelmassa osoitettiin merkittävä määrä ikäihmisten asumispaikkojen vähentymistä ja riittävästi tavallista asumista Koukkuniemessä. Kaavamuutos on 2016 kaavoitusohjelmassa. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynneistä syntyvällä pääomalla. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Kaupunki on hakenut Männistölle Aran investointiavustusta ja korkotukilainaa. Alustava varaus on hyväksytty tammikuussa Päätöksenteko: tarveselvitys ikila , hankesuunnitelma ikila, tikejo 10/2016 TILAKESKUS suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 11,0 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Korkotukilaina 6,6 Milj. Rahoitusosuudet Ara 4,4 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 74

75 KOUKKUNIEMEN HAVULAN PERUSPARANNUS Koukkuniemen kehittämisen neljäs rakennusvaihe. Havula perusparannetaan, sisältäen 4 ryhmäkotia 60 asukkaalle. Ryhmäkodit tarjoavat tehostettua palveluasumista vaikeasti muistisairaille ikäihmisille. Kaupunki valitsee asukkaat, jotka tekevät vuokrasopimuksen asuintiloistaan tilakeskuksen kanssa. Havula on kooltaan n brm2. Araa varten tehdyssä Koukkuniemen yleissuunnitelmassa osoitettiin merkittävä määrä ikäihmisten asumispaikkojen vähentymistä ja riittävästi tavallista asumista Koukkuniemessä. Kaavamuutos on käynnissä. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynneistä syntyvällä pääomalla. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Kaupunki hakee Havulan laajennukselle Aran investointiavustusta ja korkotukilainaa. Päätöksenteko: TILAKESKUS suunnittelu 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 10,0 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Korkotukilaina 6,0 Milj. Rahoitusosuudet Ara 4,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 75

76 RAUHANIEMEN SAIRAALAN PERUSPARANNUS TILAKESKUS Koukkuniemen kehittämisen viides rakennusvaihe. Siinä Rauhaniemen sairaalarakennus perusparannetaan kolmeksi ryhmäkodiksi (39p). Ryhmäkodit tarjoavat tehostettua palveluasumista vaikeasti muistisairaille ikäihmisille (ERVA). Kaupunki valitsee asukkaat, jotka tekevät vuokrasopimuksen asuintiloistaan tilakeskuksen kanssa. Rausa on kooltaan n brm2. Araa varten tehdyssä Koukkuniemen yleissuunnitelmassa osoitettiin merkittävä määrä ikäihmisten asumispaikkojen vähentymistä ja riittävästi uutta tavallisen asumisen sekoittumista Koukkuniemessä. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynneistä syntyvällä pääomalla. Toimialan mukaisesti. Kaupunki on hakenut ja saanut alustavan hyväksymispäätöksen 1,6 M investointiavustukselle ja 2,4 M korkotukilainalle. Päätöksenteko: tarveselvitys ikila , hankesuunnitelma ikila , tikejo suunnittelu 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 5,5 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 1,5 Milj. Aran investointiavustus 1,6 Milj. Korkotukilaina 2,4 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 76

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 7 kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Sulkavuoreen

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Tammerkoski EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Kaakinmaa EDUSKUNTAVAALIT

Lisätiedot

Tampereen Kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 LIITTEET 10-13

Tampereen Kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 LIITTEET 10-13 LIITTEET 10-13 Tampereen Kaupunki LIITTEET 10-13 Tampereen kaupunki, Ympäristönsuojelun julkaisuja 5/2013 ISSN 1798-0127 ISBN 978-951-609-704-9 (nid.) ISBN 978-951-609-706-3 (PDF) LIITE 10. Alueelliset

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS 1 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS VUODEN 2017 HANKKEIDEN PERUSTELUT VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus ja laajennus Amurin koulu valmistui 1954. Rakennuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila)

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Kaukajärven asukastilaisuus 30.3.2016 Kehittämisjohtaja Kari

Lisätiedot

5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon. Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo

5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon. Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (7) 5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon TRE:5048/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 1.13,60 2 Hakkarin koulu, Lempäälä 1.20,32 3 Pitkäjärven koulu, Kangasala 1.21,98 4 Nokianvirran koulu, Nokia 1.23,02 Alakoulu tytöt

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 2 Pitkäjärven koulu, Kangasala 3 Hakkarin koulu, Lempäälä Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti A-sarja 1 Vatialan koulu, Kangasala 2

Lisätiedot

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H aava OMISTUS PIENTALO ASUNTO MUU aupunki ASUNNOT ERROSA ERROSA kpl LA 220 000 LA 2013 1 8504 2 0 3 0 4 8477, 8478 5 8479 6 8221 7 0 8 0 9 8475 10 8455 11 7905 12 8454 13 0 14 8523 15 8389 16 8456 17 0

Lisätiedot

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien PTS 2012 2026 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 KONSERNIN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

HIPPOSKYLÄ korttelikortit

HIPPOSKYLÄ korttelikortit HIPPOSKYLÄ korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu HIPPOSKYLÄ korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Hipposkylä 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 17.30-18.00 18.05 18.20 19.00 20.00 Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus (Tampereen Vesi) Historiakatsaus (Tampereen Vesi) Suunnittelutilanne ja lisätutkimukset

Lisätiedot

Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus Johtaja Kari Hakari

Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus Johtaja Kari Hakari Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus 19.10.2015 Johtaja Kari Hakari Taustaa Kh suko 18.5.2015, 28 Kaupunginhallitus päätti, että Tampereen tulevaisuuden palvelumallityön

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Läntinen palvelualue; lasten ja nuorten palvelut 6.11.2015 Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Palvelumallityön kytkentä kaupunkistrategiaan Yhteinen Tampere näköalojen

Lisätiedot

KOULUJENVÄLISET JALKAPALLOKISAT KE KAUPIN TEKONURMIKENTILLÄ SARJA 1-2 -LUOKKALAISET TYTÖT. 9 ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET Atala Harju

KOULUJENVÄLISET JALKAPALLOKISAT KE KAUPIN TEKONURMIKENTILLÄ SARJA 1-2 -LUOKKALAISET TYTÖT. 9 ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET Atala Harju KOULUJENVÄLISET JALKAPALLOKISAT KE 24.4. KAUPIN TEKONURMIKENTILLÄ SARJA 1-2 -LUOKKALAISET TYTÖT 9 ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET Atala Harju Sampo Messukyä Pohjois-Hervanta Pispala Kalkku Kissanmaa Kurikankulma

Lisätiedot

14 Koukkuniemen Männistö-rakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi (yhteistoiminta-alue)

14 Koukkuniemen Männistö-rakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi (yhteistoiminta-alue) Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) 14 Koukkuniemen Männistö-rakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi (yhteistoiminta-alue) TRE:7415/10.03.07/2016 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

Kielenopiskelu vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja työntekoa. Toisaalta alakouluikäisten kielenoppimisen herkkyyskausi, rohkeus ja uteliaisuus

Kielenopiskelu vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja työntekoa. Toisaalta alakouluikäisten kielenoppimisen herkkyyskausi, rohkeus ja uteliaisuus Kielivalinta Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä. Mahdollisuus valita useita kieliä on kädenojennus,

Lisätiedot

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma Palvelutarpeet Yhdistykset Asukkaat Yritykset Yhdessä tekeminen Tulevaisuuden

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Keskisen perusopetusalueen kouluverkon kokonaistarkastelu - osallistamisen kautta saatu palaute

Keskisen perusopetusalueen kouluverkon kokonaistarkastelu - osallistamisen kautta saatu palaute Keskisen perusopetusalueen kouluverkon kokonaistarkastelu - osallistamisen kautta saatu palaute Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.1.2014 Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Sammon koulu Sammon

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Verkostosta tehdyt analyysit 2016 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio

Verkostosta tehdyt analyysit 2016 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio *Koliformiset bakteerit [pmy/100 ml] *Heterotrofinen pesäkeluku 22 C [pmy/ml] *Suolistop. enterokokit [pmy/100 ml] *Clostridium perfringens [pmy/ 100ml] Ulkonäkö Maku Haju Kokonaiskloori, mitattu maastossa

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa Marja Uusivuori 20.6.2016 KymppiMoni Tampereella Taustalla PALM-suunnittelun kehittämistarve PALM= Palvelut, Asuminen, Liikenne,

Lisätiedot

Käsiohjelma. Aamulehden järjestämä koululaisurheilun suurtapahtuma tiistaina Pyynikin urheilukenttä, Yhteistyössä:

Käsiohjelma. Aamulehden järjestämä koululaisurheilun suurtapahtuma tiistaina Pyynikin urheilukenttä, Yhteistyössä: Käsiohjelma Aamulehden järjestämä koululaisurheilun suurtapahtuma tiistaina 5.9.2017 Pyynikin urheilukenttä, Tampere Yhteistyössä: 1 2 Iloinen tervehdys Aamulehdestä! Lämpimästi tervetuloa 52. Viestikarnevaaliin.

Lisätiedot

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 1/9 VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 Vaasan Talotoimi muuttui vuoden 2009 alussa kaupunginvaltuuston päätöksellä kunnalliseksi liikelaitokseksi,

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu KAAVOITUSOHJELMA 2015 2017 Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu Kaavoitusohjelma 2015 2017 Maankäytön suunnittelu yhdyskuntasuunnittelu / EHYT 7 1 5 6 4 3 2 EHYT-selvityksen aluekehittämiskohteet

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Tampereen palvelumalli vuoteen 225 Lännen palvelualueen lasten ja nuorten palvelut Lanula 14.4.216 Sisällysluettelo 1. Etusivu Linkit toimivat esitystilassa 2. Sisällysluettelo s. 1-39 3. Mistä tulevaisuuden

Lisätiedot

Komissioraportoinnin ohjeet osoitteessa http://www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/komissio.html

Komissioraportoinnin ohjeet osoitteessa http://www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/komissio.html Aaltosenkadun päiväkoti Päivähoito ja perusopetus (1310) Tampere 33500 Aaltosenkatu 31 33 Acuta suun terveydenhuolto Avopalvelut (1220) Tampere 33520 Teiskontie 35 Ahvenisjärven hammashoitola Avopalvelut

Lisätiedot

Keskisen perusopetusalueen kouluverkon kokonaistarkastelun kehittämissuunnitelma

Keskisen perusopetusalueen kouluverkon kokonaistarkastelun kehittämissuunnitelma Keskisen perusopetusalueen kouluverkon kokonaistarkastelun kehittämissuunnitelma Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 15.5.2014 Palveluverkkotyö ja kaupunkistrategia Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Tampereen luokkien peruskoulut

Tampereen luokkien peruskoulut Tampereen 7.-1. luokkien peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen 16.02.2012 Sivu 1 / 1 747/10.03.02/2012 25 Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Ei todettu. todettu 0,15 0,09 8,1 20,7 1,1 < ,9 8,5. todettu 0,07 0,05 7,9 18,1 0,53 < ,9 7,6. todettu. todettu. todettu.

Ei todettu. todettu 0,15 0,09 8,1 20,7 1,1 < ,9 8,5. todettu 0,07 0,05 7,9 18,1 0,53 < ,9 7,6. todettu. todettu. todettu. Verkostosta tehdyt analyysit 2017 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluhdistys, laboratorio Näytepäivä Näyte *Koliformiset bakteerit, pmy/100 ml *E. coli, pmy/100 ml perhetukikeskus 0 0 0 Kirkas Tesoman

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1. Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.2015 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6

Lisätiedot

SAUKONMÄKI korttelikortit

SAUKONMÄKI korttelikortit SAUKONMÄKI korttelikortit 3.8.200 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu SAUKONMÄKI korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Saukonmäki 950- ja 960-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

OPPILAITOS- JA PÄIVÄKOTIKOHTEET UUDISRAKENNUKSET: br.m2 valm.vuosi

OPPILAITOS- JA PÄIVÄKOTIKOHTEET UUDISRAKENNUKSET: br.m2 valm.vuosi REFERENSSILUETTELO, ARKKITEHTITOIMISTO TILATAKOMO OY: OPPILAITOS- JA PÄIVÄKOTIKOHTEET UUDISRAKENNUKSET: br.m2 valm.vuosi Lielahden koulun laajennus. 1000 brm2 v. 2016 Laajennus käsittää nuorisotilat ja

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Perusopetus- ja lukioverkon muutosesitykset

Perusopetus- ja lukioverkon muutosesitykset valmistelu etenee Peruskoulu- ja lukioverkon kehittämissuunnitelma Osela 18.2.2010 Lanula 25.2.2010 Perusopetus- ja lukioverkon muutosesitykset Miksi on tehty nyt esiteltävä perusopetus- ja lukioverkon

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Keskisen perusopetusalueen kouluverkko. Keskustelutilaisuuden ohjelma tiistai klo

Keskisen perusopetusalueen kouluverkko. Keskustelutilaisuuden ohjelma tiistai klo Keskisen perusopetusalueen kouluverkko Keskustelutilaisuuden ohjelma tiistai 3.12.2013 klo 18.00-19.30 klo 18.00 klo 18.10 klo 18.40 klo 19.00 klo 19.25 Tervetuloa, apulaispormestari Leena Kostiainen Alustus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen 2015

Tampereen palvelumalli vuoteen 2015 Tampereen palvelumalli vuoteen 215 Keskustan ja lännen palvelualueiden lasten ja nuorten palvelut Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen lanula 19.11.215 Mistä tulevaisuuden palvelumallissa on kyse? Tavoitteena

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, varhaiskasvatuslautakunta Päätösehdotus

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, varhaiskasvatuslautakunta Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 4 Päiväkoti Särjen peruskorjausta korvaavan hankkeen tarveselvityksen hyväksyminen HEL 2017-000185 T 10 06 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä tarveselvityksen

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

LIITE. Päiväkotien, koulujen ja 2. asteen koulujen kyselytulosten jaottelu

LIITE. Päiväkotien, koulujen ja 2. asteen koulujen kyselytulosten jaottelu LIITE. Päiväkotien, koulujen ja 2. asteen koulujen kyselytulosten jaottelu Tampereen sisäilman ohjausryhmä teetti alkuvuodesta 2016 sisäilmakyselyn päivähoidon, perusopetuksen ja toisen asteen koulujen

Lisätiedot

JÄRVENSIVU korttelikortit

JÄRVENSIVU korttelikortit JÄRVENSIVU korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu JÄRVENSIVU korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Järvensivu 1950-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015 Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat KOULUT Sariolan koulu laajennus Vilpeilä 2010 Investoinnit 690 000 Tulevat korjauskulut

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

57 Lielahden koulun vanhan osan rakennusten perusparannuksen toteutussuunnitelman hyväksyminen. Valmistelija / lisätiedot: Kauppinen Jukka

57 Lielahden koulun vanhan osan rakennusten perusparannuksen toteutussuunnitelman hyväksyminen. Valmistelija / lisätiedot: Kauppinen Jukka Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (5) 57 Lielahden koulun vanhan osan rakennusten perusparannuksen toteutussuunnitelman hyväksyminen TRE:5861/10.03.06/2017 Valmistelija / lisätiedot: Kauppinen Jukka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 44/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 44/2016 1 (6) 1 Sofianlehdon A-talon toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelma HEL 2016-011899 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää hyväksyä 8.11.2016 päivätyn Sofianlehdon

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, 2.11.2016 s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat 197 204,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä

Lisätiedot

Päiväkotiverkkosuunnittelu Tampereella

Päiväkotiverkkosuunnittelu Tampereella Päiväkotiverkkosuunnittelu ampereella Kymppi-Moni hankkeen palveluverkkotyöpaja 31.5.2012 Suunnittelupäällikkö Vesa Komonen Kehittämiskoordinaattori Monika Sola Palveluverkon kehittämisen periaatteet on

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA Toimiston palveluksessa vuodesta 1996 Kokemusta arkkitehtisuunnittelusta 21 vuotta Vastuualueet: Toimii vastaavana suunnittelijana talonrakentamisen kohteissamme Erityisosaaminen: Oppilaitokset Koulutus

Lisätiedot

Jätevesilietteet tuhkaksi ja hyötykäyttöön

Jätevesilietteet tuhkaksi ja hyötykäyttöön Jätevesilietteet tuhkaksi ja hyötykäyttöön Tekes Inka Teolliset Symbioosit Liete work shop 18.1.2017 Toimitusjohtaja Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 Jätevesilietteen maatalouskäyttö vaihteeksi vastatuulessa?

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI 12.5.2015 Nina Lehtinen Seutusivistys työryhmän puheenjohtaja Aineistot: Tampereen kaupunkiseutu ja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA Toimiston palveluksessa vuodesta 1996 Kokemusta arkkitehtisuunnittelusta 20 vuotta Vastuualueet: Toimii vastaavana ja avustavana suunnittelijana talonrakentamisen kohteissamme Erityisosaaminen: Oppilaitokset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

LINNAINMAA korttelikortit

LINNAINMAA korttelikortit LINNAINMAA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu LINNAINMAA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Linnainmaa 1970-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

Tampereen väestösuunnite Koko kaupunki Suunnitealueet

Tampereen väestösuunnite Koko kaupunki Suunnitealueet Tampereen väestösuunnite 2015-2030 Koko kaupunki Suunnitealueet 14.4.2015 Väestösuunnite vuosille 2015-2030 Kaupungin omasta väestöennusteesta käytetään nimitystä väestösuunnite, koska se on toteutuneeseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hatanpää. Nekala Muotiala Koivistonkylä. Härmälä. Peltolammi. Multisilta

Hatanpää. Nekala Muotiala Koivistonkylä. Härmälä. Peltolammi. Multisilta Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot