Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1."

Transkriptio

1 Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

2 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6 kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Tampereen Sulkavuoreen tarvittavine siirto- ja purkutunneleineen. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä ja Vesilahti. Hankkeella turvataan jätevesien seudullinen käsittely pitkälle tulevaisuuteen kiristyvien lupaehtojen mukaisesti keskitettynä ratkaisuna. Hankkeella korvataan kuntien nykyiset jätevedenpuhdistamot. Hankkeesta on tehty periaatepäätös. Hankkeella ei vielä ole ympäristölupaa. Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. Toteutussuunnittelu Käyttöön vuoteen 2023 mennessä. Kustannusarvio 257 milj., (YS 2011). Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa jätevesimaksua 0,60 0,70 /m 3. Hanke rahoitetaan pääosin hanketta toteuttavan organisaation (esim. seudullinen vesihuoltolaitos) ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat mitoitusvaraustensa suhteessa, sekä Tampereen osalta osittain investointivarauksilla. 2

3 SULKAVUOREN LÄHIHISTORIA 1/2 Pirkanmaan keskuspuhdistamo Sulkavuoreen on suunniteltu ja sen ympäristövaikutukset on arvioitu perustuen kolmelletoista kunnalle v tehtyyn osallistumistiedusteluun, johon nyt hankkeessa mukana olevat kuusi kuntaa vastasivat myönteisesti. Kuntien antamien vastausten perusteella laadittiin Sulkavuoren keskuspuhdistamon yleissuunnitelma v ja tehtiin ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus hylkäsi FCG:n laatiman YVA-selostuksen Rambollin laatima uusi YVA-selostus valmistui ja yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyi sen osaltaan

4 SULKAVUOREN LÄHIHISTORIA 2/ ja pidetyissä kunta- ja teknisten johtajien vesihuoltoseminaareissa ensisijaisena yhteistyövaihtoehtona valmisteltiin seudullisen vesihuoltolaitoksen mallia, mm. osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä. Tampereen kaupunginhallitus päätti , että vesihuollon organisoinnin jatkovalmistelua ohjataan seudullisen vesihuoltoorganisaation suuntaan. Tampereen kv : Periaatepäätös puhdistamon sijoituspaikasta Sulkavuoreen. Kuntien johdolle (ml. Nokia) pidetyssä infossa ilmeni, että Nokian mukaantulo keskuspuhdistamoon tai puhdistamon sijoittaminen Nokialle ei ole realistinen vaihtoehto. Tampereen kh : Organisaatiomallina tavoitellaan Jätevesi Oy:tä, muusta vesihuollon liiketoiminnasta päätetään 4 erikseen.

5 PUHDISTAMON SUUNNITTELUTILANNE Sulkavuoren puhdistamoalueella sekä siirto- ja purkutunneliosuuksilla tehtiin syksyllä 2014 täydentäviä kalliotutkimuksia n. 50 pisteessä (n ) Sulkavuoren yleissuunnitelman tarkistuksesta mennessä ja toteutussuunnittelusta mennessä saatiin tarjoukset Suunnittelijoiksi neljään osatehtävään valittiin OT 1 Kalliopuhdistamo ja lietteenkäsittely Ramboll Finland Oy OT 2 Siirto- ja purkulinjat Ramboll Finland Oy OT 3 Puhdistamon kalliorakenteet Rockplan Oy OT 4 Pääsuunnittelijan tehtävät suunnitteluvaiheessa FCG Oy & Pöyry Oy Osatehtävät yhteensä

6 TOTEUTUSAIKATAULU Ympäristölupapäätökset: -- L-SSAVI v Vaasan HO v KHO v Rakentamistöiden käynnistys v Keskuspuhdistamo & siirtolinjat valmiit v Nykyiset puhdistamot korvaava uusi puhdistamo saadaan käyttöön aikaisintaan v Tavoite: välttää nykyisten puhdistamoiden merkittävä laajennus ennen uutta puhdistamoa. Puhdistamoiden tarkistuslupahakemus on jätettävä mennessä. Rakentaminen edellyttää Sulkavuoren kaavoittamista ET-alueeksi, mukana Tampereen kaavoitusohjelmissa ja maakuntakaavaluonnoksessa.

7 TOTEUTETTAVA LAITOS (YS 2011) - Puhdistusprosessina 4-linjainen aktiivilietelaitos + hiekkasuodatus (= mallia Turun Kakolanmäki) + UV-desinfiointi (varaus) - Lietteenkäsittelymenetelmänä linkokuivaus + terminen kuivaus + poltto - poltossa vapautuvalla energialla toteutetaan terminen kuivaus ja lämmitetään kalliotilat - Lietteenkäsittelyvaihtoehtona on tutkittu myös lietteen mädätystä (= biokaasutus) - vaatii mädätetyn lietteen jatkokäsittelyn muualla - Puhdistetun jäteveden lämpöenergia hyödynnetään kaukolämpönä ja/tai kaukojäähdytyksessä - Jätevesien purkupaikkana Pyhäjärvi 7

8 SULKAVUOREN SIIRTO- JA PURKULINJAT 8

9 SULKAVUOREN KALLIOTILAT 9

10 TERMINEN KUIVAUS & POLTTO -vaihtoehto 10

11 VIINIKANLAHTI KESÄLLÄ

12 KESKUSPUHDISTAMON KUSTANNUKSET Kokonaiskustannukset yleissuunnitelman mukaisella kustannustenjaolla Qka Investointi Annuiteetti Käyttökust. Yhteensä Poistuvat käyttö- Yhteensä kustannukset Nettovaikutus m 3 /d /a /a /a /m 3 /m 3 /m 3 Tampere , ,521 Pirkkala , ,606 Ylöjärvi , ,695 Kangasala , ,450 Lempäälä , ,595 (sis.vesilahti) Yhteensä , ,535 Korkokanta % 5 Vuosien lkm (n) 30 Annuiteettikerroin 15,3725 Kustannusvaikutus jätevesimaksun hinnalla mitattuna n. 0,70 /m 3 V Tampereen vesihuoltomaksut ovat vertailuhinnaltaan toiseksi halvimmat maan 15 suurimmasta laitoksesta (Tampereen vertailuhinta 3,55 /m 3, laitosten keskiarvo 4,10 /m 3 ) 12

13 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET Yhteensä M M M Tampere 1,6 2,2 3,8 Pirkkala 0,1 0,2 0,3 Ylöjärvi 0,1 0,2 0,3 Kangasala 0,1 0,2 0,3 Lempäälä 0,1 0,2 0,3 Vesilahti 0,02 0,02 0,04 Yhteensä 2,0 3,0 5,0 Näihin kustannuksiin mukana olevien kuntien tulisi varautua budjeteissaan ennen uuden organisaation perustamista. 13

14 NOKIAN VIRALLINEN KANTA Nokian kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti vastauksenaan osallistumistiedusteluun, että Nokian kaupungin jätevesiä ei tule ottaa huomioon Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoituksessa, muussa jatkosuunnittelussa ja jätettävässä ympäristölupahakemuksessa. Valtuusto myös päätti, että Nokian kaupunki ei hyväksy keskusjätevedenpuhdistamon rakentamista Nokialle. Nokian kaupunki piti esitetyistä vaihtoehdoista parhaana puhdistamon sijoittamista Tampereen Sulkavuoreen ja parhaana purkupaikkana aluetta Viinikanlahden puhdistamon nykyisen purkupaikan läheisyydessä. 14

15 NOKIAN MUKAANTULON VAIKUTUKSIA SULKAVUORESSA: - Jätevesimäärä, m 3 /d Lietemäärä, kg TS/d Puhdistuslinjojen määrä, kpl 4 5 (Laajennusvaraus otettava heti käyttöön) - Louhintamäärä, m Paineviemäri Kullaanvuoresta Sulkavuoreen (17 km) - Kustannusarvion nousu (alustava arvio) 40 M - YVA:n soveltamispäätös ELY:ltä haettava virallisesti (päätöksen saaminen kestää x kk) -- jos YVA-lainsäädäntöä sovelletaan, on tehtävä kokonaan uusi YVA-prosessi, (laki ei tunne täydentämistä), prosessin kesto 1-2 vuotta -- soveltamatta jättämispäätöksestä uusi valitusmahdollisuus lupahakemusvaiheessa 15

16 NOKIAN VEDEN SELVITYKSET - Nokian Vesi Oy selvittää yhtenä vaihtoehtona Nokian jätevesien käsittelyratkaisuksi mukaantuloa Sulkavuoren puhdistamoon - Jätevesien siirtolinjan Nokia Sulkavuori selvittely ELY:n YVA-soveltamispäätöstä varten on vielä menossa - Ehtiminen mukaan mennessä valmistuvaan Sulkavuoren yleissuunnitelman tarkistukseen on epärealistista puuttuvien päätösten vuoksi - Mukaantulo edellyttää myös sopimista keskuspuhdistamon kustannustenjaosta muiden osakkaiden kanssa 16

17 YHTEISTYÖ TULEVAISUUDESSA Selvitys seudullisesta vesihuoltoyhteistyöstä valmistui v Suositus: Perustetaan seudullinen vesihuoltolaitos - Muut vaihtoehdot: -- tukkuyhtiömalli jätevesien puhdistukseen -- yhtiöitetty Tampereen Vesi operointimallilla Etenemistä hidastivat mm. keskuspuhdistamon sijoituspaikan ja hankkeeseen osallistujien selvittely sekä YVA-selostuksen hylkäys Neuvottelut jätevesi- ja muun vesihuoltoyhteistyön ehdoista tulee käynnistää kuntien kanssa kevätkaudella, tarkoituksena saada uutta organisaatiota koskevat päätökset voimaan v aikana. 17

18 KESKUSPUHDISTAMON VAIKUTUS Tampereen Veden nykyiset jätevesisopimukset Pirkkalan operointisopimusta lukuun ottamatta päättyvät tai irtisanotaan uuden keskuspuhdistamon myötä. Jätevesien johtamisesta Tampereen verkoston kautta on sovittava erikseen. Toimintaolosuhteet ja rahoitustarpeet muuttuvat olennaisesti nykyiseen verrattuna. Nykyiset, vapaana ollutta kapasiteettia hyödyntäneet alennuskuutiot poistuvat (alennus ollut n. 30 %). Nykyiset vuotovesialennukset poistuvat (osassa sopimuksia 1/3 jätevedestä on tulkittu vuotovedeksi, josta ei peritä maksua lainkaan). Kuntien Tampereelle maksama jätevesimaksu on sopimuksissa ollut % Tampereen jätevesimaksusta. Puhdistamo Oy -vaihtoehdossa Tampere on samanlainen ulkopuolinen osakas kuin muutkin mukana olevat kunnat. Uudet sopimukset tehdään Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa, jolle vastuu mm. lupaehtojen saavuttamisesta siirtyy. 18

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Vesihuolto 2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Pekka Pesonen, toimitusjohtaja Tampereen Vesi Petri Tuominen, toimitusjohtaja JS-Puhdistamo

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015 Aika: Tiistai 17.2.2015 klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupungintalo, ryhmähuone 1, V kerros Aleksis Kiven katu 14-16 C Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Flygt Leikkuripumput

Flygt Leikkuripumput Vesitalous 3/2009 www.flygt.fi Flygt Leikkuripumput Leikkuripumput soveltuvat moniin käyttökohteisiin Kunnallinen jätevesi Kalankasvatus Maanviljely Elintarviketeollisuus Paperimassa- ja paperitehtaat

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 18.10.2010 Ylä-Savon jätevesien

Lisätiedot

OSA IV Yleissuunnitelma

OSA IV Yleissuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ:.10 Turku, 16.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 49/14.05.00/2012 177 Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Tekninen johtaja Antti Korte Naantalin, Maskun, Raision ja Turun

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon jakeluyhtiöselvitys

Seudullisen vesihuollon jakeluyhtiöselvitys Tekninen lautakunta 47 21.05.2014 Kaupunginhallitus 250 02.06.2014 Seudullisen vesihuollon jakeluyhtiöselvitys 363/00.03.02/2014 TEKLA 47 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää 13.5.2014: Seudullisen vesiyhtiön

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon)

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Tampereen Maan ystävät ry. Jätevesien keskittäminen suureen laitokseen tuo mukanaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010

HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010 HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010 2.2.2011 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2.1 Väestö 2.2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IKAALISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Käsitelty pvm Hyväksytty pvm Tekninen lautakunta 19.6.2013/42 19.6.2013/42 Kaupunginhallitus 12.8.2013/137 12.8.2013/137

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23134.10. Turku, 11.11.2009. Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11.

KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23134.10. Turku, 11.11.2009. Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11. KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11.2009 Työ:.10 Turku, 11.11.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Yleissuunnitelma 67070292.WT02 12.12.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

Yleissuunnitelma 67070292.WT02 12.12.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Yleissuunnitelma Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Sisältö Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 1 1 JOHDANTO 4 2 MITOITUSKUORMITUS 4 3 KÄSITTELYVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Tampereen kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tampereen kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Maria Åkerman Vesihuollon kehittämissuunnittelun ohjausryhmä 2008 Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

Lisätiedot