TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit"

Transkriptio

1 PALM TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1

2 PTS Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Sulkavuoreen tarvittavine siirto- ja purkutunneleineen. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä ja Vesilahti. Hankkeella turvataan jätevesien seudullinen käsittely pitkälle tulevaisuuteen kiristyvien lupaehtojen mukaisesti keskitettynä ratkaisuna. Hankkeella korvataan kuntien nykyiset jätevedenpuhdistamot. Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa jätevesimaksua 0,60 0,70 /m 3. Hanke rahoitetaan pääosin hanketta toteuttavan organisaation (esim. seudullinen vesihuoltolaitos) ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat mitoitusvaraustensa suhteessa, sekä Tampereen osalta osittain investointivarauksilla. Tampereen osuus 189 M (n. 74 %). Hankkeesta ei ole vielä tehty toteuttamispäätöstä. Hankkeella ei vielä ole ympäristölupaa. Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 189,0 Milj. Käytetty ,2 Milj. Kaupunki opo 20,0 Milj. Pankkilaina 169,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 779 V aikana Sijoitetun pääoman tuotto: x % 2020 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2

3 PTS Tero Tenhunen Tekopohjavesihanke Tekopohjavesihanke/ Tampereen veden osuus 69,5 % osuus Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen Kangasalle ja Pälkäneelle sekä siirtovesijohdon rakentaminen sieltä Tampereelle. Tekopohjavedellä korvataan Tampereella Ruskon vedenpuhdistamon pintaveden käyttö. Hanke parantaa vesijohtoveden laatua, kaupungin kriisivalmiutta ja vähentää olennaisesti kemikaalien käyttöä vedenpuhdistuksessa sekä edistää valtakunnallisia vesihuollon kehittämistavoitteita (pintaveden käytöstä luopuminen). Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa vesimaksua n. 0,06 /m 3 (30 M kustannusarviolla). Hanke rahoitetaan toteuttavan organisaation ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat vesivaraustensa suhteessa Hanketta toteuttaa nykyisin Tavase Oy. Osakkaat päättävät erikseen takausten myöntämisestä rakentamisaikaisille lainoille. Hankkeella ei vielä ole vesilain mukaista vedenottolupaa. Lupahakemus on jätetty v ja sitä on täydennetty Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. Hanke edistää seudullista yhteistyötä. Hankkeen lopullinen organisaatiomuoto ratkaistaan v aikana seudullisista vesihuoltoratkaisuista päätettäessä. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 30,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 30,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 138 Sijoitetun pääoman tuotto: x % 2022 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 3

4 PTS Tero Tenhunen Kaupinojan vedenottamon saneeraus TAMPEREEN VESI Kaupinojan vedenottamosta saneerataan nykyaikainen, automatisoitu 4-linjainen flotaatiolaitos pääosin entisiin tiloihin. Laitos otetaan jatkuvaan käyttöön pelkän varalaitoskäytön sijasta. Hankkeella turvataan Tampereen Veden vedentuotanto- ja varatuotantokapasiteetti. Kaupinojan saneeratun laitoksen keskimääräinen tuotantokapasiteetti on ensi vaiheessa m 3 /d, joka riittää korvaamaan kokonaan Roineesta vetensä saavan Ruskon vesilaitoksen kapasiteetin. Näsijärven eteläosan vesi on muuttunut laadultaan luvun huonosta 2010-luvun erinomaiseen ja soveltuu hyvin vesilaitoksen raakavedeksi. Kaupinoja sijaitsee Ruskoa ja sen Roineenrannan raakavesipumppaamoa edullisemmin verkostoon nähden keskeisen sijaintinsa ja pumppauksia säästävän korkeusasemansa vuoksi. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 20,0 Milj. Käytetään ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 20,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. 92 Sijoitetun pääoman tuotto: x % 2013 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 4

5 PTS Tero Tenhunen Vesihuoltoverkoston runkoyhteydet Kantakaupungin vesihuoltoverkoston sisällä tarvittavien uusien runkoyhteyksien rakentaminen vuosina kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisten väestöennusteiden pohjalta kiireellisyysjärjestyksessä. TAMPEREEN VESI Hankkeella turvataan vesijohto- ja viemäriverkostojen kapasiteetin riittävyys vuosien 2020 ja 2030 mitoitustilanteissa. Mitoitustarkastelut on tehty verkostomallinnuksen avulla. Mitoitustilanteiden ennusteet on kohdistettu rakennesuunnitelman, EHYT-raportin ja Tampereen kaupungin maankäytön edustajien tekemien tarkennusten perusteella alueittaisiksi vedenkulutus- ja jätevesimääriksi. Uusia tai suurennettavia runkoyhteyksiä joudutaan rakentamaan 56 km vuosina suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 38,5 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 38,5 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 177 Sijoitetun pääoman tuotto: x % 2013 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 5

6 PALM TILAKESKUS suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 6

7 TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS v rakennetun Amurin koulukiinteistön perusparannus ja laajennus. Nykyinen bruttoala on br-m 2 ja arvioitu kokonaisala laajennuksen jälkeen n br-m 2. Amurin koulukiinteistön tuleva käyttäjä on kouluverkkosuunnitelman mukaan Tampereen kansainvälinen koulu. Tätä toimintaa varten rakennusta laajennetaan, vanhat tilat perusparannetaan ja korjataan vastaamaan tämän päivän opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Kiinteistössä tällä hetkellä toimiva Amurin hammashoitola muuttaa Pyynikin sosiaali- ja terveys-asemalle. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula hankesuunnitelma: lanula , papejo ja tikejo suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 18 Milj. Käytetty ,4 Milj. Kaupunki opo 18 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 PELTOLAMMIN KOULUN PERUSPARANNUS Peltolammin koulukiinteistön perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennettu Kiinteistön tilat perusparannetaan vastaamaan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan tiloille ja rakenteille asettamia vaatimuksia. Perusopetuksen lisäksi rakennuksessa toimivat hyvinvointineuvola, Peltolammin hammashoitola sekä Peltolammin kirjasto. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2014 rakentaminen Kustannusarvio: 8,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 8,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 PISPALAN KOULUN PERUSPARANNUS Pispalan koulukiinteistön perusparannus, kokonaisala n br-m 2, rakennusvuosi Rakennuksessa on tehty peruskorjaustöitä jo aiemmin. Tämän perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Koulu on perusopetuksen luokkien 1 6 koulu. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2015 rakentaminen 2016 Kustannusarvio: 4,7 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 4,7 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 SAUKONPUISTON KOULUN PERUSPARANNUS Saukonpuiston koulukiinteistön perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennettu 1965 Saukonpuiston koulu on erityiskoulu oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille. Perusparannuksen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2017 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 HATANPÄÄN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Pienten lasten yksikön uudisrakennus Hatanpään pienten yksikön, esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) ja päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Härmälä-Hatanpään alueelle Tuomikujan päiväkodin yhteyteen, samalla Lepolan päiväkoti poistuu päiväkotikäytöstä. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2014 rakentaminen Kustannusarvio: 4,2 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 4,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 ISOKUUSEN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Isokuusen pienten lasten yksikön uudisrakennus Isokuusen pienten lasten yksikön, esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) ja päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Isokuuseen Vuoreksen palvelusuunnitelman mukaisesti. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen suunnittelu 2014 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 4,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 VORMISTON PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Vormiston pientenlasten yksikön uudisrakennus Vormiston pienten lasten yksikön, esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) sekä päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Vormistoon Vuoreksen palvelusuunnitelman mukaisesti. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu 2018 rakentaminen 2019 Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 4,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 KALKUNVUOREN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Pienten lasten yksikön uudisrakennus Kalkunvuoren pienten lasten yksikön, esi- ja alku-opetuksen (1-2 luokat) ja päiväkodin käsittävä uudisrakennus, bruttoala alustavan arvion mukaan n br-m 2. Rakennukselle on varattu tontti osoitteeseen Juoksuhaudankatu 1. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula hankesuunnitelma: lanula , papejo ja tikejo suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,016 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 NIEMENRANNAN PÄIVÄKOTI Niemenrannan päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen Niemenrannan päiväkoti rakennetaan uuteen Niemenrannan kaupunginosaan. Se korvaa Lentävänniemessä sijaitsevan, asuntorakentamisen alta purettavan Männistön päiväkodin. Rakennuksen kokonaisala on n brm 2. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: lanula hankesuunnitelma: lanula , papejo ja tikejo suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 4,5 Milj. Käytetty ,014 Milj. Kaupunki opo 4,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 ETELÄ-HERVANNAN PÄIVÄKOTI Etelä- Hervannan päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen Etelä-Hervannan päiväkoti rakennetaan Hervannan eteläiseen kaupunginosaan myöhemmin osoitettavalle tontille. Päiväkodin alustavaksi paikkamääräksi on arvioitu 140 paikkaa. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2015 rakentaminen Kustannusarvio: 4,5 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 4,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 OJALAN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Ojalan pientenlasten yksikön uudisrakennus Ojalan pienten lasten yksikön, esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) sekä päiväkodin käsittävä uudisrakennus rakennetaan Ojala-Lamminrahka-alueen palvelusuunnitelman mukaisesti. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Ojala- Lamminrahka kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu 2016 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 KANJONIN PÄIVÄKOTI Kanjonin päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen Kanjonin päiväkoti rakennetaan Kanjonin koulun yhteyteen korvaamaan lopetettavaa Pallopuiston päiväkotia. Päiväkoti mahdollistaa pienten lasten yksikön muodostumisen koulun kanssa samalle piha-alueelle. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2018 rakentaminen 2019 Kustannusarvio: 4,5 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 4,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 NURMI-SORILAN KOULUKESKUS Nurmi-Sorilan koulukeskuksen uudisrakennus Koulukeskus rakennetaan alueen julkisten palveluiden kortteliin. Samaan kortteliin toteutetaan myös kirjastoja vapaa-aikatalo sekä sosiaali-ja terveysasema. Koulukeskukseen toteutetaan tilat päiväkodille ja perusopetuksen yhtenäiskoululle. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Nurmi- Sorilan kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu 2020 rakentaminen , Kustannusarvio: 36,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 36,0 Milj. 2022,2027 T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 LAMMINPÄÄN KOULUN PERUSPARANNUS Lamminpään koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuodet 1935, 1981 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2018 rakentaminen 2019 Kustannusarvio: 6,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 POHJOIS-HERVANNAN KOULUN PERUSPARANNUS Pohjois-Hervannan koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuosi 1975 Koulukiinteistössä on tehty julkisivujen ja vesikaton kunnostustyöt vuosina Vuosina koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Rakennuksessa toimii koulun lisäksi hammashoitola. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 10,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 10,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 KISSANMAAN KOULUN PERUSPARANNUS Kissanmaan koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuosi 1951 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 HÄRMÄLÄN KOULUN PERUSPARANNUS Härmälän koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, rakennusvuosi 1953 Perusopetuksen tilojen lisäksi rakennuksessa toimii Härmälän hammashoitola ja kirjasto. Rakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 8,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 8,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 KAUKAJÄRVEN KOULUN PERUSPARANNUS Kaukajärven koulun tilojen perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1971 Perusopetuksen tilojen lisäksi rakennuksessa on avopalveluiden hammashoidon ja kotihoidon tiloja. Rakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimuksia. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 9,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 9,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 PYYNIKIN KOULUN PERUSPARANNUS Pyynikin koulukiinteistön perusparannus, kokonaisala br-m 2, rakennusvuosi Rakennus on luokiteltu rakennushistoriallisesti valtakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Sen arkkitehti oli Wivi Lönn. Rakennuksessa on tehty peruskorjaustöitä jo aiemmin. Tämän perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Koulu on perusopetuksen luokkien 7 9 koulu. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 6,5 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 6,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

26 KALEVAN LASTENTALON PERUSPARANNUS Kalevan lastentalon perusparannus, kokonaisala br-m 2, valmistumisvuosi 1953 Kiinteistössä toimii Kalevan ja Ilmarin päiväkodit sekä sosiaaliasema Satama. Sataman lisäksi on rakennuksessa tiloja myös muille avopalveluiden ennalta ehkäisevän lastenhuollon toiminnoille. Perusparannus toteutetaan vaiheittain; ensimmäisenä päivähoidon (10 M ) ja toisena sosiaaliasema Sataman tilat (3M ). Perusparannuksen yhteydessä rakennus korjataan vastaaman käytön sekä rakennus- ja talotekniikan ajankohdan vaatimuksia. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2015 rakentaminen ,-19 Kustannusarvio: 13,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 13,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

27 KESKIKOKOISEN KOULUN PERUSPARANNUS Koulukiinteistöjen perusparannus, á alle 5 M Koulut mm: Lielahden, Hyhkyn, Koiviston, Vehmaisten ja Järvensivun koulut jne. Järjestys tarkistetaan myöhemmin hyvinvointipalvelujen verkostosuunnitelman mukaiseksi. Perusparannuksen yhteydessä koulujen tilat korjataan toiminnan sekä rakennus- ja talotekniikan osalta ajankohdan vaatimusten mukaisiksi. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 40,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 40,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

28 PERUSOPETUKSEN JA PÄIVÄHOIDON UUDET RAKENNUKSET, á ALLE 5 M Uusien päiväkotirakennusten rakentaminen Uusille ja täydentyville asuntoalueille rakennettavat päiväkodit ja pienten lasten yksiköt Metsäniityn päiväkodin laajennus/pienten lasten yksikkö, Nurmen ja Santalahden päiväkodit - rakennetaan ao. alueen asukasluvun kasvun mukaisesti. Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 17,2 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 17,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

29 PÄIVÄKOTIEN PERUSPARANNUS Päiväkotikiinteistöjen perusparannus 2 päiväkotia / vuosi Päiväkodit, kiireellisimpinä: Messukylän, Kalevanharjun, Kaukajärven, Viinikan, Koulukadun, Vehmaisten, Lamminpään, Kämmenniemen ja Nekalan päiväkodit. Järjestys tarkistetaan myöhemmin hyvinvointipalvelujen verkostosuunnitelman mukaiseksi. Perusparannuksen yhteydessä päiväkotien tilat korjataan toiminnan sekä rakennus- ja talotekniikan osalta ajankohdan vaatimusten mukaisiksi. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 26,7 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 26,7 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 PÄIVÄKOTIEN PIENET HANKKEET Päiväkotikiinteistöjen pienet korjaus- ja muutostyöt. Päiväkotien pienet ja kiireelliset kunnossapitotyöt sekä yhdessä käyttäjien kanssa sovittavat tilamuutokset kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat tilamuutosten ja perusparannusluonteisten muutostöiden osalta sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 26,7 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 26,7 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

31 TAO SANTALAHDENTIE 10, PERUSPARANNUS Tampereen ammattiopiston Santalahdentie 10 muutostyöt ja perusparannustöiden loppuun saattaminen Tampereen ammattiopiston tiloja on perusparannettu vuosina kolmessa eri vaiheessa yht brm 2. Kiinteistön kokonaisbruttoala on brm 2. Ammattiopiston kampussuunnitelman mukaisesti Santalahdentie 10 kiinteistöstä muodostetaan hyvinvointialojen kampus ja tämän rakennushankkeen yhteydessä tehdään tähän tarvittavat muutostyöt sekä perusparannetaan aiempien hankkeiden ulkopuolelle jäänet kiinteistön osat. Hanke toteutetaan useammassa vaiheessa. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2013, 2118 rakentaminen , Kustannusarvio: 18,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 18,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 31

32 TAO HERVANTA LAAJENNUS, TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO Tampereen ammattiopiston, TAO, Hepolamminkatu 10 kampusalueen päärakennuksen laajennus, Tampereen teknillinen lukio. Hervannan lukio siirretään TAO Hepolamminkatu 10 kampusalueelle. Hanke on kampusalueen kehittämisen ensimmäinen vaihe. Se käsittää Hervannan lukion ja ammattilukioiden tarvitsemien tilojen rakentamisen alueen päärakennuksen yhteyteen sekä päärakennuksessa olevien kampuksen yhteistilojen muutostyöt ja laajentamisen. Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: osela hankesuunnitelma: tajo , osela ja tikejo toteutussuunnitelma: tikejo Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 12,2 Milj. Käytetty ,05 Milj. Kaupunki opo 12,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

33 TAO SÄHKÖTALO Uudisrakennus Tampereen ammattiopiston, TAO, Hepolamminkatu 10 kampusalueelle. Tampereen ammattiopiston kehittämislinjauksen mukaisesti siirretään sähköalan opetus Santalahdenkadulta Hervantaan Hepolamminkatu 10 kampusaluelle. Hanke on kampusalueen kehittämisen toinen vaihe. Hankkeen koko on n br-m 2. Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: osela Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 13,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 13,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 33

34 TAO HERVANTA, PERUSPARANNUS Tampereen ammattiopiston Hepolamminkatu 10 kiinteistön perusparannus Ammattiopiston Hepolamminkatu 10 kampusaluetta on rakennettu v alkaen useammassa eri vaiheessa. Kiinteistön olemassa olevien rakennusten kokonaisbruttoala on br-m 2. Kampuksen tilat perusparannetaan vastaaman ajankohdan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan tarpeita. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 34,2 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 34,2 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

35 AMMATTIOPISTO JA LUKIOKOULUTUS MUUT TILANTARPEET Tampereen ammattiopiston ja lukiokoulutuksen tilamuutosten ja perusparannusten toteuttaminen, hankekoko á >5 Milj. Tampereen ammattiopiston Kurun ja muiden yksiköiden sekä lukiotilojen ajankohtaiset opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan vaatimusten aiheuttamat muutos- ja perusparannushankkeet, joista ensimmäisenä mm. Tampereen Klassillisen lukion muutostyöt. Tampereen Klassillisen lukion muutostöitä koskevat päätökset on hyväksytty: - tarveselvitys: osela hankesuunnitelma: tajo , tikejo Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 22,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 22,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 35

36 METSON TILAMUUTOKSET JA PERUSPARANNUS Metson tilamuutokset ja perusparannus, bruttoala br-m 2, valmistumisvuosi 1986 Rakennuksessa toimivat Tampereen kaupungin pääkirjasto, Pirkanmaan aluekirjasto, Muumilaakso ja Kivimuseo. Ensimmäisessä vaihe käsittä kirjaston toiminnan vaatimat muutostyöt, mm. uusi lainausautomaatti on jo asennettu. Toisessa vaiheessa Muumilaakson ja Kivimuseon tilat otetaan kirjaston käyttöön mm. lehtienlukusaliksi samalla tehdään muita toiminnan edellyttämiä tilamuutoksia ja perusparannetaan rakennus- ja talotekniikka vastaamaan ajankohdan vaatimuksia. Hanketta koskevat päätökset hyväksytty: Hankesuunnitelma: sivela 4.11., kuvajo , tikejo suunnittelu 2012, 2014 rakentaminen 2013, Kustannusarvio: 12,1 Milj. Käytetty ,7 Milj. Kaupunki opo 12,1 Milj. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti T A M P E R E E N K A U P U N K I 36

37 VUOREKSEN KIRJASTO JA NUORISOTILAT Vuoreksen kirjaston ja nuorisotilojen uudisrakennus Vuoreksen kirjasto, nuoriso- ja ikäihmisten kerhotilat rakennetaan Vuoreskeskukseen samaan kortteliin kirkon ja seurakuntatilojen kanssa. Hankkeen suunnittelusta järjestetään arkkitehtikilpailu yhteistyössä Tampereen ev.lut. seurakuntien kanssa. Rakentamisen aikataulu sovitetaan kaupunginosan rakentamisaikatauluun. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 37

38 NURMI-SORILAN KIRJASTO- JA VAPAA- AIKATALO Nurmi-Sorilan kirjasto- ja vapaa-aikatalon uudisrakennus Nurmi-Sorilan kirjasto- ja vapaa-aikatilat on esitetty rakennettavaksi alueen julkisten palveluiden kortteliin. Samaan kortteliin toteutetaan myös Nurmi-Sorilan koulukeskus sekä sosiaali-ja terveysasema. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2027 rakentaminen 2028 Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Nurmi- Sorilan kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun T A M P E R E E N K A U P U N K I 38

39 KISSANMAAN PERHETUKIKESKUKSEN PERUSPARANNUS Kissanmaan perhetukikeskuksen kiinteistön perusparannus ja laajennus Kissanmaan perhetukikeskushanke käsittää olemassa olevan kiinteistön perusparannuksen ja laajennuksen talon nykyisten sekä sinne siirtyvien Raholan perhetukikeskuksen ja Leinolan lastenpsykiatrisen osaston toimintojen sekä erityisen vaikeahoitosten lasten (ERHO) yksikön käyttöön. Nykyisen rakennuksen bruttoala on n brm 2, esitetty laajennus n brm 2. Hanketta koskevat päätökset hyväksytty: Tarveselvitys: lanula Hankesuunnitelma: tikejo , lanula , avojo ja papejo suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 9,0 Milj. Käytetty ,2 Milj. Kaupunki opo 9,0 Milj. Investointi toteutetaan Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyneillä varoilla. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti T A M P E R E E N K A U P U N K I 39

40 NURMI-SORILAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA Sosiaali- ja terveysaseman uudisrakennus Nurmi-Sorilan sosiaali- ja terveysaseman toimitilat Rakentamisen aikataulu sovitetaan kaupunginosan rakentamisaikatauluun. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu 2024 rakentaminen 2025 Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

41 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PIENET PERUSPARANNUSHANKKEET Sosiaali- ja terveyspalveluiden pienet korjaus-, perusparannus- ja muutostyöt. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevien rakennusten pienet ja kiireelliset kunnossapitotyöt sekä yhdessä käyttäjien kanssa sovittavat tilamuutokset kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat tilamuutosten ja perusparannusluonteisten muutostöiden osalta sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 26,4 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 26,4 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 41

42 TEN JA SIJOITUSKIINTEIS- TÖJEN PIENET HANKKEET Liikelaitosten ja sijoituskiinteistöjen pienet perusparannukset ja muutostyöt. Pienet toiminnan edellyttämät perusparannus- ja kunnossapitotyöt sekä yhdessä käyttäjien kanssa sovittavat tilajärjestelyt kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat tilamuutosten ja perusparannusluonteisten muutostöiden osalta sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 78,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 78,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

43 KOUKKUNIEMEN JUKOLA TILAKESKUS Koukkuniemen kehittämisen ensimmäinen rakennusvaihe. Siinä Jukola-rakennus perusparannetaan viideksi ryhmäkodiksi (71p) ja rakennetaan Impivaara-laajennus, jossa myös viisi ryhmäkotia (69p). Ryhmäkodit tarjoavat tehostettua palveluasumista vaikeasti muistisairaille ikäihmisille. Kaupunki valitsee asukkaat, jotka tekevät vuokrasopimuksen asuintiloistaan. Jukola on kooltaan 5872 brm2 ja Impivaara 5564 brm2. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynneistä syntyvällä pääomalla. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Kaupunki on hakenut ja saanut alustavan hyväksymispäätöksen 4,9 M investointiavustukselle ja 9,1 M korkotukilainalle. Päätöksenteko: tarveselvitys ikila , hankesuunnitelma tikejo , ikila , toteuttamissuunnitelma tikejo suunnittelu 2011 rakentaminen Kustannusarvio: 19,3 Milj. Käytetty ,24 Milj. Kaupunki opo 19,3 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 43

44 KESKUSVIRASTOTALO TILAKESKUS 100 % Keskusvirastotalon 2.-4.krs:t perusparannetaan = viimeinen rakennusvaihe. Vv.1967 ja 1975 rakennettu rakennus (arkkit. Aarne Ervi) on suojeltu asemakaavalla. Yli 30v rakennus on taloteknisesti vanhentunut ja vaatii toiminnallisia sekä turvallisuutta parantavia muutoksia. Tavoitteena saada tarvittava henkilökunta samaan rakennukseen. Jatkuvat organisaatiomuutokset yksiköissä edellyttävät tiloilta nykyistä joustavampia perusratkaisuja ja tehokkaampaa tilankäyttöä. Halutaan luoda myös uutta toimintakulttuuria virastotyöhön. Keskusvirastotalo edustaa tärkeää osaa kaupungin imagotekijöistä. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan. Väistötilojen vuokrakustannukset lisäävät toteutuksen-aikaisia kustannuksia, investointi lisää vuokraa /v Päätöksenteko - Hankesuunnitelma Tikejo , toteuttamisohjelma vaihe 1. tikejo , toteuttamissuunnitelma vaihe 2. tikejo suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 7,5 Milj. Käytetty ,7 Milj. Kaupunki opo 7,5 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. Muuta Toiminta jatkuu rakennuksessa koko rakentamisen ajan hanke jaetaan 6 toteutusvaiheeseen, 1. vaiheen käyttäjät siirtyvät muualle, valmistuva vaihe toimii aina väistötilana seuraaville 2013 T A M P E R E E N K A U P U N K I 44

45 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA/ NÄSILINNA TILAKESKUS Näsilinna 1934 brm2 perusparannetaan ja entistetään kulttuurihistorialliseksi museoksi (2.krs) ja ravintolaksi (1.krs). Alun perin 1898 yksityiskodiksi rakennettu uusbarokkia edustava Näsilinna suunnitellaan yhteistyössä museoviraston kanssa. Muutokset tehdään pääosin palauttamalla alkuperäisasuun, osin toiminnallisista syistä, rakennustaiteellisia arvoja kunnioitetaan. Näsilinna on Tampereen arvokkain museorakennus, joka on jo yli 14v odottanut perusparannusta toimien varastona. Hämeen museon avaaminen on tärkeä imagotekijä kaupungille. Säätyläiskokoelmien sijoittaminen Näsilinnaan vapauttaa tiloja muualta pysyvästi. Hanke toteuttaa sitoumuksen pitää esillä maakuntamuseon kokoelmia. Investointi hoidetaan tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynneistä syntyvällä pääomalla, toimijoiden vuokrakustannukset määräytyvät sijoitetun pääoman mukaan. Päätöksenteko Hanke kuuluu osana museoiden tilaratkaisuihin, jossa kokoelmakeskuksen perustaminen vapauttaa hajallaan sijaitsevia varastotiloja ja näitä kuten Näsilinnaa päästään kehittämään uuteen käyttöön. Näsilinnan korjausvälin tavoite on 50v. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,23 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Valtionosuus 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 45

46 TAMPEREEN UINTIKESKUS TILAKESKUS Uintikeskuksen 1. rakennusvaihe 11700brm2 vuodelta 1979 perusparannetaan. Aulatilat sekä pesu- ja saunatilat uusitaan, 2.krs:n perhesaunat muutetaan kokouskäyttöön, keittiö-kahvio siirretään aulan yhteyteen, tilalle yrittäjävetoinen kuntosali, talo- ja allastekniikka uusitaan. Uintikeskus on ollut yli 33v kovalla käytöllä, vuosikorjauksilla ei kaikkia puutteita enää pystytä korjaamaan. Toiminnalliset tarpeet ovat muuttuneet, tilat eivät vastaa nykypäivän palvelukysyntää. Uusi laajennusosa (2. rakennusvaihe) on lisännyt hallin kapasiteettia, jota oheistilat eivät tue tällä hetkellä riittävästi. Tekniikka on vanhentunut. Uintikeskus on Tampereen edustushalli ja laajuudeltaan suurin 50m altaineen ja katsomoineen. Sijainti on hyvä. Pääsymaksutulot vähenevät, koska toimintaan tulee katkoja rakentamisen aikana. Pääomavuokra kasvaa investoinnista johtuen. Päätöksenteko : Tarveselvitys sivela , hankesuunnitelma sivela , tikejo Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Muuta Hanke käynnistyy kesällä 2013, halli on kiinni runsaan vuoden Kalevan uintikeskuksen perusparannus on tapahduttava ennen uusien uimahallien rakennushankkeita. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 10,0 Milj. Käytetty 0 Milj. Kaupunki opo 10,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Valtionosuus 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 46

47 TESOMAN PALLOILUHALLI TILAKESKUS Hanke liittyy Tesoman yhtenäiskouluhankkeeseen. Työryhmän selvityksen mukaan läntisen alueen liikuntatilojen tarve on suurin Tesoman alueella. Palloiluhallin sijaintipaikaksi määriteltiin koulun viereinen tontti, joka palvelee parhaiten koululiikuntaa päivisin ja mahdollistaa myös iltakäytön joustavasti. Palloiluhallin laajuus on n brm2. Kaavamuutos tekeillä. Päätöksenteko: Tarveselvitys Sivela Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty 2,0 t Kaupunki opo 5,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 47

48 TESOMAN YHTENÄISKOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TILAKESKUS Tesoman yhtenäiskouluhanke (sis.perusparannuksen ja laajennuksen) perustuu työryhmän selvitykseen, jonka mukaan Tesomajärven ja Tesoman koulut kannattaa yhdistää yhdeksi yhtenäiskouluksi. Molemmat koulut ovat perusparannusiässä ja molempien perusparantamiseen on varauduttu v.2011 investointiohjelmassa. Tesoman koulun bruttoala 7657 brm2, se on rakennettu lukujen vaihteessa. Selvitystyön tuloksena ohjelmaan sisältyy myös nuorisotilojen sijoitus koulun yhteyteen sekä palloiluhallin rakentaminen viereiselle tontille. Tesoman koulun kahden koulurakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan opetuksen sekä rakennus- ja talotekniikan tiloille ja rakenteille esittämiä vaatimuksia. Laajennushankkeen toteutus ensimmäisenä mahdollistaa perusparantamisen vaiheistamisen. Toteutus tapahtuu 3 vaiheessa. Tesomajärven koulu vapautuu kehitettäväksi v Kaavamuutos tekeillä. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. Päätöksenteko: Tarveselvitys suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 19,0 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 19,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 48

49 HATANPÄÄN KANTASAIRAALAN PERUSPARANNUS 4-5 JA LAAJENNUS TILAKESKUS Hatanpään kantasairaalan perusparannus 4-5, hankkeen laajuus xxx br-m 2 ja laajennuksen n. 1500brm2. Hanke käsittää Hatanpään kantasairaalan aulatilojen ja vuodeosastojen leikkaussalien perusparannuksen ja päiväkirurgiasiiven laajennuksen. Nykyisissä tiloissa tehdään sairaalatoiminnan edellyttämiä tilamuutoksia aulassa ja ennen muuta nykyaikaistetaan leikkaussalit. Talotekniikka perusparannetaan tulevaisuuden vaatimustason mukaiseksi. Laajennusosa sisältää kirurgisen poliklinikan, päiväkirurgiayksikön ja välinehuoltokeskuksen laajentamisen. Heräämötilojen ahtaus aiheuttaa nykyisin suurimman pullonkaulan toiminnassa. Aulatilojen perusparannus (rv4) on kiireellisin ja toteutettavissa ensimmäisenä jo vapautuneissa tiloissa Seuraavassa vaiheessa 2015 on tarkoitus rakentaa päiväkirurgian laajennus, jossa myös sairaalan leikkaustoimintaa voidaan keskeytyksettä jatkaa sairaalan leikkaussalien perusparannuksen aikana 2016 (rv5). Tarveselvitys tetola Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Käytetty 0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 49

50 KOUKKUNIEMEN KEHITTÄMINEN TILAKESKUS % Koukkuniemen vanhainkodin rakennuskanta vanhenee ja vaatii perusparannusta. Perusparannettaessa hoitopaikat vähenevät. Paikkojen tarve kasvaa tulevaisuudessa, joten Koukkuniemeen tarvitaan uudisrakennuksia, jotka toimivat myös evakkotiloina perusparannuksen aikana. On tutkittu useita vaihtoehtoja, joissa paikkaluku vaihtelee p välillä. Hoivapaikkojen pysyminen nykyisellään tai lisääminen edellyttää uudisrakentamista. Osa rakennuksista puretaan. Investointi voidaan hoitaa 2 tavalla: normaalina tilakeskuksen investointina, jolloin toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan tai ulkoistettuna siten, että sijoittaja rakennuttaa tilat ja vuokraa kaupungille. Palveluntuottajana voi olla kaupunki tai yksityinen yritys. Päätöksenteko Tarveselvitys, Ikila lokakuu 2010 Muuta: hankkeet rahoitetaan kiinteistöomaisuuden myynneillä 1.vaiheessa toteutetaan Jukolan perusparannus ja laajennus yhteensä n. 140 paikkaa tehostettuun palveluasumiseen, valmis Seuraava vaihe on A-talon rakentaminen ja Kanta-Rausan perusparannus A-talolle on haettu Aran investointiavustusta ja korkotukilainaa. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 100 Milj. Käytetty ,2 Milj. Kaupunki opo 100,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 50

51 KESKUSARKISTO TILAKESKUS Kaupungin eri toimialojen yhteinen keskusarkisto. Nykyisin kaupunginarkisto toimii keskusvirastotalolla, jossa sen laajentaminen ei ole mahdollista. Keskitetty arkistointi palvelee parhaiten koko kaupunkiorganisaation tarpeita, ja arkistoinnin turvallisuus uudisrakennuksessa voidaan paremmin taata. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan. Päätöksenteko Muuta suunnittelu 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 5 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 51

52 KEITTIÖIDEN PERUSPARANNUKSET TILAKESKUS Tampereen kaupungin kiinteistöissä olevien tuotanto- ja jakelukeittiöiden perusparantaminen Olemassa olevien keittiötilojen perusparantaminen sekä tila- ja laitemuutokset Tampereen Aterian valitseman tuotantostrategian mukaisiksi. Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 15,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 15,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 52

53 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKARAKENNUSTEN PIENET HANKKEET TILAKESKUS Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikarakennusten perusparantaminen ja laajentaminen/ täydennysrakentaminen. Pienet ja kiireelliset sekä yhdessä sovittavat korjaukset ja muutokset tai laajennukset kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti Investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat tilamuutosten ja perusparannusluonteisten muutostöiden osalta sijoitetun pääoman mukaisesti. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 20,3 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 20,3 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. T A M P E R E E N K A U P U N K I 53

54 TAMPERE-TALON TILAMUUTOKSET JA LAAJENNUS TILAKESKUS Tampere-talon laajennus sisältää uuden harjoitussalin rakentamisen. Harjoitustila mahdollistaa esiintymissalien käytön yleisötilaisuuksiin myös orkesterin harjoittelun aikana. Harjoittelu isoissa saleissa tapahtuu vain harvoin ja on mahdollista sovittaa tuottavien tilaisuuksien lomaan. Tampere-talossa tarvitaan lisäksi toiminnallisia muutoksia joihinkin tiloihin mm. lippumyymälän laajennus talon sisällä. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan. Päätöksenteko - suunnittelu 2014 rakentaminen Kustannusarvio: 10,7 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 10,7 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. Muuta T A M P E R E E N K A U P U N K I 54

55 TAIDEMUSEON TILARATKAISUT TILAKESKUS Taidemuseon laajennus. Sara Hilden museon laajennus Taidemuseoiden toiminnan kehittäminen edellyttää lisätilojen rakentamista sekä toimisto-, näyttely- ja varastotilojen osalta. Vaativat hankkeet vaativilla tonteilla edellyttävät ratkaisun etsimistä arkkitehtuurikilpailun avulla. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan. Päätöksenteko - Muuta Arkkitehtikilpailu todennäköinen etenemiskeino. suunnittelu 2014 rakentaminen Kustannusarvio: 40,0 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 40,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 55

56 PALM TILAKESKUS vuokrattavien suurten kohteiden esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 56

57 VUOREKSEN KOULUKESKUS TAMPEREEN KAUPUNKI - TILAKESKUS Vuoreksen koulukeskuksen uudisrakennuksen rakentaminen uuteen Vuoreksen kaupunginosaan. Koulukeskukseen sijoittuu perusopetuksen tilojen lisäksi päivähoidon, esiopetuksen ja avopalvelujen tiloja sekä alkuvaiheessa myös alueen nuorisotilat. Koulun tilat, esim. liikuntasali, ovat asukkaiden käytössä koulun toiminnan ulkopuolisina aikoina. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: tarveselvitys Lanula hankesuunnitelma avojo 5.2., papejo 6.2., lanula 7.2., atejo 13.2., tikejo toteutussuunnitelma tikejo Rakennushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 43,5 Milj. Käytetty ,8 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 43,5 Milj. Sijoitetun pääoman tuotto: - % 2016 T A M P E R E E N K A U P U N K I 57

58 LINNAINMAATALO TILAKESKUS Linnainmaatalon uudisrakennus ensimmäisessä vaiheessa sisältää liikuntahallin, kuntosalin ja kirjaston. Kaupunki on aikeissa vuokrata kirjaston tilat aluekirjaston saamiseksi Linnainmaan alueelle. Muu rakennus täyttää paikallisten liikunnan harrastajien tilantarpeet yksityisten toimijoiden toteuttamana. Asemakaava sisältää rakennusoikeuden myös myöhemmin rakennettavalle uimahallille. Linnainmaatalon uudisrakennuksen ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennetaan tilat Linnainmaan aluekirjastolle, toisessa vaiheessa uimahalli ja vapaaajantiloja. Liikuntahallirakennuksen (sis. kirjaston) on toteuttamassa yksityinen rakennusliike Arkta Oy, joka järjestää toiminnan muissa kuin kirjaston tiloissa. Uimahalli-investointi toteutetaan normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. suunnittelu rakentaminen 2014 Kustannusarvio: 2,5 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 2,5 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 58

59 ETELÄINEN ALUEKIRJASTO JA NUORISOTILAT TAMPEREEN KAUPUNKI - TILAKESKUS Tampereen eteläisen aluekirjaston ja nuorisotilojen uudisrakennus Eteläinen aluekirjasto ja nuorisotilat esitetään toteutettavaksi vuokratiloihin esim. Lakalaivaan suunnitellun liikekeskuksen yhteyteen. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. suunnittelu 2016 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet, 5,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 59

60 TESOMANTORI TAMPEREEN KAUPUNKI - TILAKESKUS Tesomantorin liikekeskuksen uudisrakennus. Tesoman kauppakeskus rakennetaan osin uudelleen ja näin syntyvään Tesomantorin liikekeskukseen siirtyvät alueen terveysasema ja kirjasto. Hankkeen toteuttaminen on osa v.2009 laaditun hyvinvointipalvelujen Palveluverkon kehittämissuunnitelman toteutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin (Hartela Oy) kanssa. Hanketta varten tarvittava liikekeskusalueen asemakaavamuutos on parhaillaan käsiteltävänä. Kaupungin tilojen alustava kerrosala on yhteensä n htm 2. Hankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 11,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 11,0 Milj. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. Sijoitetun pääoman tuotto: - % 2014 T A M P E R E E N K A U P U N K I 60

61 LIELAHTITALO TAMPEREEN KAUPUNKI - TILAKESKUS Lielahtitalon uudisrakennus. Lielahden kauppakeskukseen rakennettavaan Lielahtitaloon sijoittuvat alueen terveysasema, kirjasto ja ikäihmisten päivä- sekä palvelukeskus. Hankkeen toteuttaminen on osa v.2009 laaditun hyvinvointipalvelujen Palveluverkon kehittämissuunnitelman toteutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin (NCC Property Development Oy) kanssa. Pää- ja arkki-tehtisuunnittelija valittiin ideakilpailulla. Kaupungin tilojen huoneistoala on yhteensä n htm 2. Hankkeen odotetaan valmistuvan keväällä Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: tarveselvitys: lanula 5.5.,sivela 12.5.,ikila ja tetola hankesuunnitelma: tikejo Avojo 26.1., kuvajo 31.1., lanula 17.1.,tetola 18.1., ikila ja sivela Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 12 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 12 Milj. Sijoitetun pääoman tuotto: - % 2013 T A M P E R E E N K A U P U N K I 61

62 PELLERVON KOULUSTA PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO TILAKESKUS Pellervon koulu 5600brm2 Kalevassa perusparannetaan Pirkanmaan musiikkiopiston käyttöön. Rakennus korjataan talo- /rakennusteknisesti täysin, energistehokkuutta parannetaan ja toiminnan vaatimat uudet akustiikkaratkaisut tuodaan rakennukseen. Pohjaratkaisu säilyy pääpiirteittäin. Pellervon koulun toiminta on päättynyt, rakennukselle etsitään uutta käyttöä tilankäytön tehokkuus huomioiden. Musiikkiopiston nykyiset tilat Kaakinmaalla ovat riittämättömät ja toiminnallisesti sekä teknisesti epätarkoituksenmukaiset. Musiikkiopisto on esittänyt alivuokralaisiksi toiminta-ajaltaan eriaikaisia kumppaneita (8-17 muut ja Pmo), jotta tilojen yhteiskäyttöä voidaan aikataulullisesti järjestellä hyvin. Rakennus sopii tulevaan käyttöön sekä rakenteellisesti että sijainnin puolesta. Hanke toteuttaa kulttuuritoimen intressiä tukea musiikin perusopetustarjontaa nuorisolle ja aikuisille. Hanke mahdollistaa De Gamlas Hemin ympäristön vapauttamisen kehitettäväksi. Ei toteutusaikaisia vaikutuksia konsernin talouteen, uudet tilat lisäävät musiikkiopiston vuokrakuluja n /v. Kaavamuutos tekeillä Päätöksenteko - Hanke mahdollistaa Pellervon alueelle myös muutakin toimintaa, mikä vaatii uuden asemakaavan tontille. Kaavoitus on käynnissä. Siinä koulun piha tullaan varaamaan asuinrakentamiselle, johon kytketään tehostetun palveluasumisen yksiköitä ja esim. palvelukeskus sekä senioriasumista. Toimijoiden riittävä synergia keskenään tekee hankkeesta kannattavan ja kannatettavan. suunnittelu 2013 rakentaminen 2014 Kustannusarvio: 8,0 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 8,0 Milj T A M P E R E E N K A U P U N K I 62

63 PYYNIKIN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA TAMPEREEN KAUPUNKI - TILAKESKUS Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman uudisrakennus. Rakennettavalle Pyynikin sosiaali- ja terveysasemalle sijoittuu pääosa Pyynikin ja Pispalan avopalvelujen lähipalveluista, lännen aluepalveluista ja osa kaupungin keskitetyistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Hankkeen toteuttamisesta päätettiin v.2006 Läntisen alueen sosiaali- ja terveysasemaratkaisun yhteydessä. Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelija on valittu ideakilpailulla. Suunnittelu jatkuu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Hankesuunnitelma hyväksytty avojo 21.4., tetola ja tikejo , toteutussuunnitelma tikejo Hankkeen laajuus on n br-m 2. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 33,0 Milj. Käytetty ,7 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 33,0 Milj. Sijoitetun pääoman tuotto: - % 2013 T A M P E R E E N K A U P U N K I 63

64 KOY KANTA-SARVIS TAMPEREEN KAUPUNKI - TILAKESKUS Hyvinvointipalveluiden vuokratilat Kanta-Sarviksen kiinteistössä Satamakadun sosiaalivirastotalon tyhjentyessä siellä olevat toiminnot jakautuvat sekä Pyynikin sosiaali- ja terveysasemalle että Sarvikseen. Hanke on osa v.2006 laaditun Sosiaalitoimen pitkän tähtäyksen tilasuunnitelman toteutusta. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä Sarvikseen on jo siirtynyt mm. hyvinvointipalveluiden arkisto, keskusäitiysneuvola, aikuisten sosiaalityö ja Hatanpään alueelta mielenterveystoimisto. Toisessa vaiheessa kesällä 2013 sinne siirtyvät mm. diabetesneuvonta, tilaajaryhmän asiakasohjausyksiköt sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinto. Hankkeen koko on br-m 2. Hankesuunnitelma hyväksytty tikejo Hanke toteutetaan kiinteistön omistajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. suunnittelu 2010,2012 rakentaminen 2010,2013 Kustannusarvio: 24,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 24,0 Milj. Sijoitetun pääoman tuotto: - % 2013 T A M P E R E E N K A U P U N K I 64

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata

TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata TAMPEREEN MONITOIMIHALLI Copyrigh by Evata Toteutettavuusselvityksen ohjausryhmän loppuraportti 31.3.2008 TAMPERE LOPPURAPORTTI 1 (6) Konsernihallinto 31.3.2008 MONITOIMIHALLIN TOTEUTETTAVUUSSELVITYKSEN

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot