TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit"

Transkriptio

1 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 7 kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Sulkavuoreen tarvittavine siirto ja purkutunneleineen. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti ja Kuhmalahti. Hankkeella turvataan jätevesien seudullinen käsittely pitkälle tulevaisuuteen kiristyvien lupaehtojen mukaisesti keskitettynä ratkaisuna. Hankkeella korvataan kuntien nykyiset jätevedenpuhdistamot. Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa jätevesimaksua 0,60 0,70 /m3. Hanke rahoitetaan pääosin hanketta toteuttavan organisaation (esim. seudullinen vesihuoltolaitos) ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat mitoitusvaraustensa suhteessa, sekä Tampereen osalta osittain investointivarauksilla. Tampereen osuus 200 M (n. 82 %). Hankkeesta ei ole vielä tehty toteuttamispäätöstä. Hankkeella ei vielä ole ympäristölupaa. Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 200,0 Milj. Käytetty ,7 Milj. Kaupunki opo 20,0 Milj. Pankkilaina 180,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 859 V aikana Sijoitetun pääoman tuotto: x % INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA (valmistumisajankohta)

2 Tekopohjavesihanke Tekopohjavesihanke/ Tampereen veden osuus 69,5 % osuus Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen Kangasalle ja Pälkäneelle sekä siirtovesijohdon rakentaminen sieltä Tampereelle. Tekopohjavedellä korvataan Tampereella Ruskon vedenpuhdistamon pintaveden käyttö. Hanke parantaa vesijohtoveden laatua, kaupungin kriisivalmiutta ja vähentää olennaisesti kemikaalien käyttöä vedenpuhdistuksessa sekä edistää valtakunnallisia vesihuollon kehittämistavoitteita (pintaveden käytöstä luopuminen). suunnittelu rakentaminen Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa vesimaksua n. 0,06 /m3 (30 M kustannusarviolla). Hanke rahoitetaan toteuttavan organisaation ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat vesivaraustensa suhteessa Hanketta toteuttaa nykyisin Tavase Oy. Osakkaat päättävät erikseen takausten myöntämisestä rakentamisaikaisille lainoille. Hankkeella ei vielä ole vesilain mukaista vedenottolupaa. Lupahakemus on jätetty v Hanke sisältyy Tampereen Veden strategiaan. Hanke edistää seudullista yhteistyötä. Hankkeen lopullinen organisaatiomuoto ratkaistaan v valmistuvien seudullisten vesihuoltoselvitysten yhteydessä Kustannusarvio: 30,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 30,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 143 Sijoitetun pääoman tuotto: x % INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA (valmistumisajankohta) Typenpoisto jätevesistj tevesistä TAMPEREEN VESI Minimilaajennus nykyisiin Raholan ja Viinikanlahden puhdistamoihin, jos KHO edellyttää typenpoiston toteuttamista keskuspuhdistamohankkeesta huolimatta Lupaehtojen saavuttamiseen tarvittava minimi investointi, jolla ei tehdä muita laajennus tai tehostamisinvestointeja ennen Pirkanmaan keskuspuhdistamon toteutusta. suunnittelu 2011 rakentaminen Jää kokonaan pois, mikäli päätökset Pirkanmaan keskuspuhdistamosta saadaan tehtyä riittävän nopeasti, mutta kasvaa tasoon 80 milj., mikäli keskuspuhdistamo ei lainkaan toteudu. Investointiin ei varauduta PTS:ssä Kustannusarvio: 35,0 Milj. Käytetty 0,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Pankkilaina 35,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. 167 KHO v aikana Sijoitetun pääoman tuotto: x % INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA (valmistumisajankohta) 20xx 4

3 TILAKESKUS suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 5 KULTTUURI JA VAPAA AIKA/ AIKA/ NÄSILINNA Näsilinna 1934 brm2 perusparannetaan ja entistetään kulttuurihistorialliseksi museoksi. Alun perin 1898 yksityiskodiksi rakennettu uusbarokkia edustava Näsilinna suunnitellaan yhteistyössä museoviraston kanssa. Muutokset tehdään pääosin palauttamalla alkuperäisasuun, osin toiminnallisista syistä, rakennustaiteellisia arvoja kunnioitetaan. Näsilinna on Tampereen arvokkain museorakennus, joka on jo yli 10v odottanut perusparannusta toimien varastona. Hämeen museo avaaminen on tärkeä imagotekijä kaupungille. Säätyläiskokoelmien sijoittaminen Näsilinnaan vapauttaa tiloja muualta pysyvästi. Hanke toteuttaa sitoumuksen pitää esillä maakuntamuseon kokoelmia. TILAKESKUS suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 4,0 Milj. Käytetty ,2 Milj. Investointi hoidetaan tilakeskuksen investointina realisoinneista syntyvällä pääomalla, toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan. Päätöksenteko Tarveselvitys Sivela , hankesuunnitelma Hanke kuuluu osana museoiden tilaratkaisuihin, jossa kokoelmakeskuksen perustaminen vapauttaa hajallaan sijaitsevia varastotiloja ja näitä kuten Näsilinna päästään kehittämään uuteen käyttöön. Näsilinnan korjauksen kestotavoite 50v. Kaupunki opo 4,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Valtionosuus 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. 0 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

4 TAMPEREEN UINTIKESKUS TILAKESKUS Uintikeskuksen 1. rakennusvaihe 11700brm2 vuodelta 1979 perusparannetaan. Aulatilat sekä pesu ja saunatilat uusitaan, 2.krs:n perhesaunat muutetaan kokouskäyttöön, keittiö kahvio siirretään aulan yhteyteen, tilalle yrittäjävetoinen kuntosali, IV ja allastekniikka uusitaan. Uintikeskus on ollut yli 30v kovalla käytöllä, vuosikorjauksilla ei kaikkia puutteita enää pystytä korjaamaan. Toiminnalliset tarpeet ovat muuttuneet, tilat eivät vastaa nykypäivän kysyntää. Uusi laajennusosa (2. rakennusvaihe) on lisännyt hallin kapasiteettia, jota oheistilat eivät tue tällä hetkellä riittävästi. Tekniikka on vanhentunut. Uintikeskus on Tampereen edustushalli ja laajuudeltaan suurin 50m altaineen ja katsomoineen. Sijainti on hyvä. Pääsymaksutulot vähenevät, koska toimintaan tulee katkoja rakentamisen aikana. Pääomavuokra kasvaa investoinnista johtuen. Päätöksenteko suunnittelu 2012 rakentaminen 2013 Kustannusarvio: 4,0 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. Muuta Hanke voi toteutua aikaisintaan vasta 2013 kun Pyynikin uimahalli on taas käytössä,. Kalevan uintikeskuksen perusparannus on tapahduttava ennen uusien uimahallien toteutumista. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA KESKUSVIRASTOTALO TILAKESKUS Keskusvirastotalon 2. 4.krs:t perusparannetaan = viimeinen rakennusvaihe. Vv.1967 ja 1975 rakennettu rakennus (arkkit. Aarne Ervi) on suojeltu asemakaavalla. Yli 30v rakennus on taloteknisesti vanhentunut ja vaatii toiminnallisia sekä turvallisuutta parantavia muutoksia. Tavoitteena saada tarvittava henkilökunta samaan rakennukseen. Jatkuvat organisaatiomuutokset yksiköissä edellyttävät tiloilta nykyistä joustavampia perusratkaisuja ja tehokkaampaa tilankäyttöä. Halutaan luoda myös uutta toimintakulttuuria virastoelämään. Keskusvirastotalo on tärkeä osa kaupungin imagotekijöitä. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan mukaan. Väistötilojen vuokrakustannukset lisäävät toteutuksen aikaisia kustannuksia, investointi lisää vuokraa /v Päätöksentekö Hankesuunnitelma Tikejo Muuta Toiminta jatkuu rakennuksessa koko rakentamisen ajan hanke jaetaan 6 toteutusvaiheeseen, 1. vaiheen käyttäjät siirtyvät muualle, valmistuva vaihe toimii aina väistötilana seuraaville suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 7,5 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 7,5 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

5 PELLERVON KOULUN KEHITTÄMINEN TILAKESKUS Pellervon koulu 5600brm2 Kalevassa perusparannetaan opetuksen, kaupungin mediakeskuksen ja Pirkanmaan musiikkiopiston käyttöön. Rakennus korjataan talo /rakennusteknisesti täysin ja toiminnan vaatimat uudet akustiikkaratkaisut tuodaan rakennukseen. Pohjaratkaisu säilyy pääpiirteittäin. Pellervon koulun toiminta on päättynyt, rakennukselle etsitään uutta käyttöä tilankäytön tehokkuus huomioiden. Musiikkiopiston nykyiset tilat ovat riittämättömät ja toiminnallisesti sekä teknisesti epätarkoituksenmukaiset. Opetuksen mediakeskustoiminnan tavoitteena on päästä keskenään saman katon alle. Musiikkiopiston ja mediakeskuksen toiminta on osin eriaikaista (8 16 ja 14 20) ja tilojen yhteiskäyttöä voidaan aikataulullisesti järjestellä hyvin. Rakennus sopii tulevaan käyttöön sekä rakenteellisesti että sijainnin puolesta. Hanke toteuttaa kulttuuritoimen intressiä tukea musiikin perusopetustarjontaa nuorisolle ja aikuisille. Hanke mahdollistaa De Gamlas Hemin ympäristöineen vapauttamisen kehitettäväksi Ei toteutusaikaisia vaikutuksia konsernin talouteen, uudet tilat lisäävät musiikkiopiston vuokrakuluja n /v, mediakeskuksen vuokrakulut lisääntyvät myös /v Päätöksenteko Hanke mahdollistaa Pellervon alueelle myös muutakin toimintaa, mikä vaatii uuden asemakaavan tontille. Kaavoitus on käynnissä. Siinä koulun piha tullaan varaamaan asuinrakentamiselle, johon kytketään tehostetun palveluasumisen yksiköitä ja esim. palvelukeskus. Toimijoiden riittävä synergia keskenään tekee hankkeesta kannattavan ja kannatettavan. suunnittelu 2014 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA KOUKKUNIEMEN KEHITTÄMINEN TILAKESKUS Koukkuniemen vanhainkodin rakennuskanta vanhenee ja vaatii perusparannusta. Perusparannettaessa hoitopaikat vähenevät. Paikkojen tarve kasvaa tulevaisuudessa, joten Koukkuniemeen tarvitaan uudisrakennuksia, jotka toimivat myös evakkotiloina perusparannuksen aikana. On tutkittu useita vaihtoehtoja, joissa paikkaluku vaihtelee p välillä. Hoivapaikkojen pysyminen nykyisellään tai lisääminen edellyttää uudisrakentamista. Osa rakennuksista puretaan. Investointi voidaan hoitaa 2 tavalla: normaalina tilakeskuksen investointina, jolloin toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman mukaan tai ulkoistettuna siten, että sijoittaja rakennuttaa tilat ja vuokraa kaupungille. Palveluntuottajana voi olla kaupunki tai yksityinen yritys. Päätöksenteko Tarveselvitys, Ikila lokakuu 2010 Muuta 1.vaiheessa toteutetaan Jukolan perusparannus ja laajennus yhteensä n. 145 paikkaa tehostettuun palveluasumiseen, seuraavissa vaiheissa edetään Koukkuniemen kehittämisen yleissuunnitelmaan tukeutuen. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 100 Milj. Käytetty ,5 Milj. Kaupunki opo 100,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. 0 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

6 KESKUSARKISTO TILAKESKUS Kaupungin eri toimialojen yhteinen keskusarkisto. Nykyisin kaupunginarkisto toimii keskusvirastotalolla, jossa sen laajentaminen ei ole mahdollista. Keskitetty arkistointi palvelee parhaiten koko kaupunkiorganisaation tarpeita, ja arkistoinnin turvallisuus uudisrakennuksessa voidaan paremmin taata. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan mukaan. Päätöksentekö Muuta suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 5 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. 0 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA TAIDEMUSEON TILARATKAISUT TILAKESKUS Taidemuseon laajennus. Sara Hilden museon laajennus Taidemuseoiden toiminnan kehittäminen edellyttää lisätilojen rakentamista sekä toimisto, näyttely ja varastotilojen osalta. Vaativat laajennushankkeet vaativilla tonteilla edellyttävät ratkaisun etsimistä arkkitehtuurikilpailun avulla. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan mukaan. Päätöksentekö Muuta suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 20,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 20 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. 0 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

7 KULTTUURI JA VAPAA AIKA/MUUT AIKA/MUUT KESKUSTAN MONITOIMITALO TILAKESKUS Vanha Kauppaoppilaitos (arkkit. Wivi Lönn 1912) vapautui kesällä Perusparannuksen yhteydessä 3200brm2 rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan koulusta monitoimitaloksi. Toiminta keskittyy kädentaitoihin, kulttuuriin, musiikkiin, liikuntaan ja kohtaamiseen. Nuorisopalvelut on päätoimija, muita ovat työväenopisto, eläkeläisjärjestöt ja lasten/nuorten taidekasvatus. Ratinan kehittäminen vaatii Vuoltsun nykyiset tilat liikekäyttöön 2012, Sorin nuorisotalon käytöstä luovuttiin jo Vuoltsulle on järjestettävä uudet tilat ennen Vanhan kauppaoppilaitoksen sijainti on toiminnalle hyvä, ja se on luonteeltaan sopiva aiottuun käyttöön. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan mukaan. Hankkeelle haetaan valtionapua Päätöksenteko Tarveselvitys Lanula , hankesuunnitelma tikejo Talotekniset järjestelmät uusitaan, peruspohjaratkaisu säilytetään vanhaa kunnioittaen. Vuoltsu myydään, Sorin nuorisotalosta luovutaan, työväenopiston tilantarpeet huomioidaan. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 4,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 4,0 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA KOKOELMAKESKUS TILAKESKUS Kaupunki osti 2007 vanhan 9700brm2 teollisuuskiinteistön Ruskosta kokoelmakeskukselle. Perusparannus tapahtuu vaiheittain. Puolet rakennuksesta on jo perusparannettu ja otettu käyttöön. Useita varastotiloja on vapautettu alkaen Nykyiset varastot ovat olleet riittämättömät, hajallaan ja olosuhteiltaan huonot. Toiminnan kehittäminen ei ole tähän asti ollut mahdollista. Kokoelmien hallinta ja ylläpito on ollut vaikeaa tai lähes mahdotonta. Lopullinen kokonaisala brm2. Perusparannus maksaa 10,3M 5 vuoden aikana. Hankkeelle on haettu valtionapua 3M, josta myönnetty 0,45M vuodelle Tuleva pääomavuokra on n.933t /v kun perusparannus on täysin valmis. Investointi hoidetaan normaalina tilakeskuksen investointina, toimialan mukaan. Päätöksenteko: Hankesuunnitelma Tikejo Toteutus on jaettu 2 vaiheeseen, mikä mahdollistaa museon sisäiset muutot alueelta toiselle. Nykyinen hajasijoitus ollut esteenä muiden hankkeiden toteutumiselle. Niiden kehittäminen on nyt mahdollista: Vapriikki, Näsilinna, Onkiniemen tehdas, Pyynikin uimahalli, Rollikkahalli, Pohjolankatu suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 10,3 Milj. Käytetty ,2 Milj. Kaupunki opo 10,5 Milj. Pankkilaina 0 Milj. Rahoitusosuudet 0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

8 TESOMAJÄRVEN KOULUN PERUSPARANNUS Tesomajärven koulukiinteistön perusparannus bruttoala br m 2, rakennettu 1967 Koulun tilat on aiottu perusparantaa vastaamaan tämän päivän opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. Rakennuksessa toimii koulun lisäksi hammashoitola. Läntisten alueiden sosiaali ja terveysasemaratkaisun yhteydessä on esitetty hammashoitotilojen siirtoa terveysaseman yhteyteen. Kouluverkkotyöryhmä on esittänyt koulun yhdistämistä Tesoman kouluun, mikä edellyttäisi Tesoman koulun laajentamista. Yhdistämishankkeeseen liittyy myös läntisen alueen liikuntatilojen ratkaiseminen. Uusi työryhmä selvittää yhdistämistä ja kustannuksia. Perusparannusinvestointi voitaisiin siirtää laajennushankkeelle, joka toteutettaisiin normaalina Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman Hanke on esitetty taloussuunnitelmassa TILAKESKUS suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA TESOMAN KOULUN PERUSPARANNUS TILAKESKUS Tesoman koulukiinteistön perusparannus, bruttoala br m 2, rakennettu 1967 Kiinteistön kahden koulurakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan tiloille ja rakenteille esittämiä vaatimuksia. Tesomajärven koulun mahdollinen yhdistäminen Tesoman kouluun vaikuttaa kokonaisuuteen sekä teknisesti että taloudellisesti. Työryhmä selvittää yhdistämistä. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman suunnittelu 2013 rakentaminen Kustannusarvio: 6,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

9 LINNAINMAATALO TILAKESKUS Linnainmaatalon uudisrakennus Linnainmaatalon uudisrakennuksen ensimmäisessä rakennusvaiheessa v rakennetaan tilat Linnainmaan aluekirjastolle, toisessa vaiheessa, vv , uimahalli ja vapaaajantiloja. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman suunnittelu 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 10,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 10,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA HATANPÄÄ ÄÄN N KANTASAIRAALAN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TILAKESKUS Hatanpään kantasairaalan perusparannus 4 5, hankkeen laajuus xxx br m 2 ja laajennuksen n. 1500brm2. Hanke käsittää Hatanpään kantasairaalan aulatilojen ja vuodeosastojen leikkaussalien perusparannuksen ja päiväkirurgiasiiven laajennuksen. Nykyisissä tiloissa tehdään sairaalatoiminnan edellyttämiä tilamuutoksia aulassa ja ennen muuta nykyaikaistetaan leikkaussalit. Talotekniikka perusparannetaan tulevaisuuden vaatimustason mukaiseksi. Laajennusosa sisältää kirurgisen poliklinikan, päiväkirurgiayksikön ja välinehuoltokeskuksen laajentamisen. Heräämötilojen ahtaus aiheuttaa suurimman pullonkaulan toiminnassa nykyisin. Aulatilojen perusparannus (rv4) on kiireellisin ja toteutettavissa ensimmäisenä jo vapautuneissa tiloissa Seuraavassa vaiheessa 2014 on tarkoitus rakentaa päiväkirurgian laajennus, jossa myös sairaalan leikkaustoimintaa voidaan keskeytyksettä jatkaa sairaalan leikkaussalien perusparannuksen aikana 2015 (rv5). Tarveselvitys on tekeillä. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

10 HATANPÄÄ ÄÄN N ALUEEN PERUSPARANNUS TILAKESKUS Hatanpään alueen rakennusten perusparannus Sosiaali ja terveystoimen PTS tilasuunnitelman v osana oli selvitys Hatanpään alueen rakennusten tulevasta käytöstä. Sen ja myöhemmin päivitettävän tiedon pohjalta toteutetaan alueen rakennusten tilamuutokset ja perusparannukset. Hanke koskee rakennuksia X/asuinrakennus, J/Jukola, N/huvila, L/lämpökeskus sekä rakennuksia M ja P. Vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia tutkitaan. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman Jukolan perusparannushankkeen määräraha on esitetty taloussuunnitelmassa. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 0,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA TAMPEREEN ATERIAN KESKUSKEITTIÖ TILAKESKUS Tampereen Aterian keskuskeittiön rakentaminen Keskuskeittiössä valmistaa aterioita päiväkotien, koulujen ja nimettyjen asiakassegmenttien tarpeisiin. Kapasiteetti on ateriaa/vrk ja toivottu sijainti hyvien liikenne yhteyksien varrella läntisen ohitustien tuntumassa. Keskuskeittiö mahdollistaa ateriatuotannon keskittämisen, parantaa kustannustehokkuutta ja erilaisten ateriavaihtoehtojen tarjoamismahdollisuuksia asiakastarpeiden mukaisesti sekä keventää muita keittiöiden investointitarpeita. Nykyinen, lähipalveluperiaatteella toimivan palveluverkon mukainen ateriatuotanto ei tue Tampereen Aterian omistajapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman suunnittelu 2013 rakentaminen Kustannusarvio: 15,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 15,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

11 KEITTIÖIDEN IDEN PERUSPARANNUKSET TILAKESKUS Tampereen kaupungin kiinteistöissä olevien tuotanto ja jakelukeittiöiden perusparantaminen Olemassa olevien keittiötilojen perusparantaminen sekä tila ja laitemuutokset Tampereen Aterian valitseman tuotantostrategian mukaisiksi. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman suunnittelu 2009 rakentaminen Kustannusarvio: 15,0 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 15,0 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA VUOREKSEN KOULUKESKUS Vuoreksen koulukeskuksen uudisrakennuksen rakentaminen uuteen Vuoreksen kaupunginosaan. Koulukeskukseen sijoittuu perusopetuksen tilojen lisäksi päivähoidon, esiopetuksen ja avopalvelujen tiloja sekä alkuvaiheessa myös alueen nuorisotilat. Koulun tilat, esim. liikuntasali, ovat asukkaiden käytössä koulun toiminnan ulkopuolisina aikoina. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman OPM:n liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa Vuoreksen koulun liikuntasalille on varattu Hanketta koskevat päätökset on hyväksytty: tarveselvitys Lanula hankesuunnitelma avojo 5.2., papejo 6.2., lanula 7.2., atejo 13.2., tikejo Rakennushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 38,0 Milj. Käytetty ,7 Milj. Kaupunki opo 38,0 Milj. Rahoitusosuudet, OPM 0,5 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

12 AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS v rakennetun Amurin koulukiinteistön perusparannus ja laajennus. Nykyinen bruttoala on br m 2 ja arvioitu kokonaisala laajennuksen jälkeen n br m 2. Amurin koulukiinteistön tuleva käyttäjä on kouluverkkosuunnitelman mukaan Tampereen kansainvälinen koulu. Tätä toimintaa varten rakennusta laajennetaan, vanhat tilat perusparannetaan ja korjataan vastaamaan tämän päivän opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. Kiinteistössä tällä hetkellä toimiva Amurin hammashoitola muuttaa Pyynikin sosiaali ja terveysasemalle. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman Hankkeelle on haettu OPM:n valtionosuutta. suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 16 Milj. Käytetty ,0 Milj. Kaupunki opo 16 Milj. Rahoitusosuudet OPM 3,5 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA SAMPOLAN PERUSPARANNUS LUKIOKOULUTUKSEN KÄYTTK YTTÖÖN Sampolan koulukiinteistön koulutilojen perusparannus. Sampola valmistui vuonna Kiinteistössä toimii Sampolan koulu ja Tampereen työväenopisto. Kiinteistöä on perusparannettu osittain työväenopiston tilojen osalta. Kouluosan tilat eivät tekniseltä tasoltaan vastaa enää tiloille asetettuja vaatimuksia. Varsinkin kiinteistön talotekniikka kaipaa perusparannusta. Nyt esitettyjen perusparannustöiden yhteydessä tehdään myös toiminnan vaatimia tilamuutoksia, jotka perustuvat kouluverkkoselvitysten päätöksiin siirtää Sampolan koulutilat lukiokoulutuksen käyttöön. Rakennukseen sijoittuu myös ikäihmisten kerhotila. Hankkeen kokonaispinta ala on noin m 2. Sampolan v rakennettu kirjasto on tämän hankkeen ulkopuolella. kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman Hankesuunnitelma Sampolan perusparannus lukiokoulutuksen käyttöön on hyväksytty sivela , osela , tajo , tikejo ja kuvajo suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 14,5 Milj. Käytetty ,2 Milj. Kaupunki opo 14,5 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

13 PELTOLAMMIN KOULUN PERUSPARANNUS Peltolammin koulukiinteistön perusparannus, bruttoala br m 2, rakennettu Kiinteistön tilat perusparannetaan vastaamaan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan tiloille ja rakenteille asettamia vaatimuksia. Perusopetuksen lisäksi rakennuksessa toimivat hyvinvointineuvola, Peltolammin hammashoitola sekä Peltolammin kirjasto. suunnittelu 2011 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA SAUKONPUISTON KOULUN PERUSPARANNUS Saukonpuiston koulukiinteistön perusparannus, bruttoala br m 2, rakennettu 1965 Saukonpuiston koulu on erityiskoulu oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille. Perusparannuksen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. suunnittelu 2016 rakentaminen 2017 Kustannusarvio: 5,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

14 ISOKUUSEN PIENTEN LASTEN KOULU JA PÄIVP IVÄKOTI Isokuusen pientenlasten koulun ja päiväkodin uudisrakennus Isokuusen pientenlasten koulun ja päiväkodin uudisrakennus rakennetaan Vuoreksen palvelusuunnitelman suunnittelu 2016 rakentaminen 2017 Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA VORMISTON PIENTEN LASTEN KOULU JA PÄIVP IVÄKOTI Vormiston pientenlasten koulun ja päiväkodin uudisrakennus Vormiston pientenlasten koulun ja päiväkodin uudisrakennus rakennetaan Vuoreksen palvelusuunnitelman suunnittelu 2018 rakentaminen 2019 Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Vuoreksen kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. Kustannusarvio: 5,0 Milj. Kaupunki opo 5,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

15 NURMI SORILAN KOULUKESKUS Nurmi Sorilan koulukeskuksen uudisrakennus Koulukeskus rakennetaan alueen julkisten palveluiden kortteliin. Samaan kortteliin toteutetaan myös kirjasto ja vapaa aikatalo sekä sosiaali ja terveysasema. Koulukeskukseen toteutetaan tilat päiväkodille ja perusopetuksen yhtenäiskoululle. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Nurmi Sorilan kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. suunnittelu 2017 rakentaminen 2022 Kustannusarvio: 36,0 Milj. Kaupunki opo 36,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA LAMMINPÄÄ ÄÄN N KOULUN PERUSPARANNUS Lamminpään koulun tilojen perusparannus, bruttoala br m 2, rakennusvuodet 1935, 1981 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. suunnittelu 2018 rakentaminen 2019 Kustannusarvio: 6,0 Milj. Kaupunki opo 6,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

16 POHJOIS HERVANNAN HERVANNAN KOULUN PERUSPARANNUS Pohjois Hervannan koulun tilojen perusparannus, bruttoala br m 2, rakennusvuosi 1975 Koulukiinteistössä tehdään julkisivujen ja vesikaton kunnostustöitä vuosina , toteutussuunnitelma hyväksytty tikejo Seuraavassa vaiheessa vuosina koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. Rakennuksessa toimii koulun lisäksi hammashoitola. suunnittelu 2008, 2018 rakentaminen 2009, Kustannusarvio: 10,7 Milj. Käytetty ,9 Milj. Kaupunki opo 10,7 Milj. Rahoitusosuudet 0,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2009, KISSANMAAN KOULUN PERUSPARANNUS Kissanmaan koulun tilojen perusparannus, bruttoala br m 2, rakennusvuosi 1951 Koulun tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. suunnittelu 2018 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

17 HÄRMÄLÄN N KOULUN PERUSPARANNUS Härmälän koulun tilojen perusparannus, bruttoala br m 2, rakennusvuosi 1953 Perusopetuksen tilojen lisäksi rakennuksessa toimii Härmälän hammashoitola ja kirjasto. Rakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. suunnittelu 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 8,0 Milj. Kaupunki opo 8,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA KAUKAJÄRVEN KOULUN PERUSPARANNUS Kaukajärven koulun tilojen perusparannus, bruttoala br m 2, valmistumisvuosi 1971 Perusopetuksen tilojen lisäksi rakennuksessa on avopalveluiden hammashoidon ja kotihoidon tiloja. Rakennuksen tilat perusparannetaan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. suunnittelu 2020 rakentaminen Kustannusarvio: 9,0 Milj. Kaupunki opo 9,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

18 PYYNIKIN KOULUN PERUSPARANNUS Pyynikin koulukiinteistön perusparannus, kokonaisala br m 2, rakennusvuosi Rakennus on luokiteltu rakennushistoriallisesti valtakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Sen arkkitehti oli Wivi Lönn. Rakennuksessa on tehty peruskorjaustöitä jo aiemmin. Tämän perusparannushankkeen yhteydessä koulurakennuksen tilat korjataan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Koulu on perusopetuksen luokkien 7 9 koulu. suunnittelu 2021 rakentaminen Kustannusarvio: 6,5 Milj. Kaupunki opo 6,5 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA KALEVAN LASTENTALON PERUSPARANNUS Kalevan lastentalon perusparannus, kokonaisala br m 2, valmistumisvuosi 1953 Kiinteistössä toimii Kalevan päiväkoti sekä sosiaaliasema Satama. Sataman lisäksi on rakennuksessa tiloja myös muille avopalveluiden ennalta ehkäisevän lastenhuollon toiminnoille. Perusparannuksen yhteydessä rakennus korjataan vastaaman käytön sekä rakennus ja talotekniikan ajankohdan vaatimuksia. suunnittelu 2015 rakentaminen Kustannusarvio: 13,0 Milj. Kaupunki opo 13,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

19 PÄIVÄKOTIEN PERUSPARANNUS Päiväkotikiinteistöjen perusparannus 2 päiväkotia / vuosi Päiväkodit, kiireellisimpinä: Messukylän, Kalevanharjun, Lepolan, Kaukajärven, Pispalan, Viinikan, Koulukadun, Vehmaisten, Lamminpään, Kämmenniemen, Nekalan ja Kalkun päiväkodit, Hennerin leikkitoimintakeskus. Järjestys tarkistetaan myöhemmin hyvinvointipalvelujen verkostosuunnitelman mukaiseksi. Perusparannuksen yhteydessä päiväkotien tilat korjataan toiminnan sekä rakennus ja talotekniikan osalta ajankohdan vaatimusten mukaisiksi. suunnittelu 2010 rakentaminen Kustannusarvio: 21,0 Milj. Kaupunki opo 21,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JA PÄIVP IVÄHOIDON UUDET RAKENNUKSET, á ALLE 5 M M Uusien päiväkotirakennusten rakentaminen Uusille asuntoalueille rakennettavat päiväkodit Nurmen, Niemenrannan, Ojalan ja Santalahden päiväkodit rakennetaan ao. alueen asukasluvun kasvun Luhtaan päiväkoti rakennetaan korvaamaan 2012 lopetettava keskussairaalan päiväkoti. Hankesuunnitelma on hyväksytty papejo , lanula ja tikejo Hanke toteutetaan ECO2 projektin edellyttämänä passiivitalohankkeena. Hankkeelle on varattu määräraha talousarviossa ja suunnitelmassa. Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen suunnittelu 2010 rakentaminen Kustannusarvio: 19,4 Milj. Käytetty ,2 Milj. Kaupunki opo 19,4 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

20 TAO LOGISTIIKAN JA PUU JA MAALAUS OSASTON OPETUSTILAT Tampereen ammattiopiston logistiikan sekä puu ja maalausosaston verhoomotilojen uudisrakennuksen rakentaminen ammattiopiston Hervannan tilojen yhteyteen. TAO logistiikan opetuksen nykyiset tilat sijaitsevat Rollikkahallilla. Rollikkahallin tontti ja tilojen laajentaminen rakennuksen sisällä eivät tuo voimakkaasti laajenevan logistiikan opetuksen käyttöön vaatimusten mukaisia tiloja. Siksi esitetään rakennettavaksi uudet logistiikan opetustilat Hervannan yksikön viereen. Tilat toteutetaan kahdessa vaiheessa: I vaihe , II vaihe 2014 kaupungin tilakeskuksen investointina. Toimialan vuokrakustannukset kasvavat sijoitetun pääoman Tarveselvitys on hyväksytty osela , hankesuunnitelma osela ja tikejo , tajo Toteutussuunnitelma tulee hyväksyttäväksi 10/2010. suunnittelu 2010 rakentaminen Kustannusarvio: 11,0 Milj. Käytetty ,2 Milj. Kaupunki opo 11,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2011, TAO SANTALAHDENTIE 10, PERUSPARANNUS Tampereen ammattiopiston Santalahdentie 10 perusparannustöiden loppuun saattaminen Tampereen ammattiopiston tiloja on perusparannettu vuosina kolmessa eri vaiheessa yht br m 2. Kiinteistön kokonaisbruttoala on br m 2. Tämän hankkeen yhteydessä perusparannetaan aiempien hankkeiden ulkopuolelle jäänet kiinteistön osat. Hanke toteutetaan useammassa vaiheessa: I vaihe 2013 (ikkunoiden ja vesikaton korjaukset / uusiminen), seuraavat vuosina suunnittelu 2012, 2115 rakentaminen 2013, Kustannusarvio: 18,0 Milj. Kaupunki opo 18,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2012,

21 TAO LAAJENNUS, HERVANNAN LUKIO Tampereen ammattiopiston TAO, Hepolamminkatu 10 kampusalueen päärakennuksen laajennus. Hervannan lukio siirretään TAO Hepolamminkatu 10 kampusaluelle. Hanke on kampusalueen kehittämisen ensimmäinen vaihe. Se käsittää Hervannan lukion ja ammattilukioiden tarvitsemien tilojen rakentamisen alueen päärakennuksen yhteyteen sekä päärakennuksessa olevien kampuksen yhteistilojen laajentamisen. suunnittelu 2011 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA TAO LAAJENNUS, SÄHKS HKÖALA Uudisrakennus Tampereen ammattiopiston, TAO, Hepolamminkatu 10 kampusalueelle. Tampereen ammattiopiston kehittämislinjauksen mukaisesti siirretään sähköalan opetus Santalahdenkadulta Hervantaan Hepolamminkatu 10 kampusaluelle. Hanke on kampusalueen kehittämisen toinen vaihe. Hankkeen koko on n br m 2. suunnittelu 2015 rakentaminen Kustannusarvio: 12,0 Milj. Kaupunki opo 12,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

22 TAO HEPOLAMMINKATU 10, PERUSPARANNUS Tampereen ammattiopiston Hepolamminkatu 10 kiinteistön perusparannus Ammattiopiston Hepolamminkatu 10 kampusaluetta on rakennettu v alkaen useammassa eri vaiheessa. Kiinteistön olemassa olevien rakennusten kokonaisbruttoala on br m 2. Nykyiset tilat perusparannetaan vastaaman ajankohdan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan tarpeita. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 33,0 Milj. Kaupunki opo 33,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA ROLLIKKAHALLIN PERUSPARANNUS Rollikkahallin perusparannus, kokonaisala br m 2, valmistumisvuosi 1949 Rollikkahallissa toimii tällä hetkellä Tampereen ammattiopiston viestinnän, avioniikan ja logistiikan koulutusohjelmat. Perusparannushankkeen yhteydessä rakennus korjataan vastaamaan ajankohdan opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimuksia. suunnittelu 2013 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Logistiikan opetusohjelma siirtyy Hervantaan Vaajakadulle uudisrakennuksen valmistuttua syksyllä Kaupunki opo 5,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

23 METSON TILAMUUTOKSET JA PERUSPARANNUS Metson tilamuutokset ja perusparannus, bruttoala br m 2, valmistumisvuosi 1986 Rakennuksessa toimivat Tampereen kaupungin pääkirjasto, Pirkanmaan aluekirjasto, Muumilaakso ja Kivimuseo. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kirjaston toiminnan vaatimat muutostyöt, mm. asennetaan uusi lainausautomaatti. Toisessa vaiheessa Muumilaakson ja Kivimuseon tilat otetaan kirjaston käyttöön mm. lehtienlukusaliksi samalla tehdään muita toiminnan edellyttämiä tilamuutoksia ja perusparannetaan rakennus ja talotekniikka vastaamaan ajankohdan vaatimuksia. suunnittelu 2010, 20112, 2014 rakentaminen 2011, 2013, Kustannusarvio: 11,5 Milj. Kaupunki opo 11,5 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA VUOREKSEN KIRJASTO JA NUORISOTILAT Vuoreksen kirjaston ja nuorisotilojen uudisrakennus Vuoreksen kirjasto, nuorisotilat ja ikäihmisten kerhotilat rakennetaan Vuoreskeskukseen samaan kortteliin kuin kirkko ja seurakuntatilat. Hankkeen suunnittelusta järjestetään arkkitehtikilpailu yhteistyössä Tampereen ev.lut. seurakuntien kanssa. suunnittelu 2019 rakentaminen Kustannusarvio: 5,0 Milj. Rakentamisen aikataulu sovitetaan kaupunginosan rakentamisaikatauluun. Kaupunki opo 5,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

24 NURMI SORILAN KIRJASTO JA VAPAA AIKATALO Nurmi Sorilan kirjasto ja vapaa aikatalon uudisrakennus Nurmi Sorilan kirjasto ja vapaa aikatilat on esitetty rakennettavaksi alueen julkisten palveluiden kortteliin. Samaan kortteliin toteutetaan myös Nurmi Sorilan koulukeskus sekä sosiaali ja terveysasema. suunnittelu 2022 rakentaminen 2023 Kustannusarvio: 5,0 Milj. Rakennushankkeen aikataulu sovitetaan Nurmi Sorilan kaupunginosan asuntorakentamisen aikatauluun. Kaupunki opo 5,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA ETELÄINEN ALUEKIRJASTO JA NUORISOTILAT Tampereen eteläisen aluekirjaston ja nuorisotilojen uudisrakennus Eteläinen aluekirjasto ja nuorisotilat esitetään toteutettavaksi vuokratiloihin esim. Lakalaivaan suunnitellun liikekeskuksen yhteyteen. suunnittelu 2016 rakentaminen Investointi toteutetaan vuokratiloihin. Toimialan Kustannusarvio: 5,0 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet, 5,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

25 AMMATTIOPISTO JA LUKIOKOULUTUS MUUT TILANTARPEET Tampereen ammattiopiston ja lukiokoulutuksen tilamuutosten ja perusparannusten toteuttaminen Tampereen ammattiopiston Kurun ja muiden yksiköiden sekä lukiotilojen ajankohtaiset opetuksen sekä rakennus ja talotekniikan vaatimusten aiheuttamat muutos ja perusparannushankkeet. Investoinnit toteutetaan normaalina Tampereen suunnittelu 2008 rakentaminen 2009 Kustannusarvio: 18,4 Milj. Käytetty ,1 Milj. Kaupunki opo 18,4 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA HATANPÄÄ ÄÄN N KANTASAIRAALAN VUODE OSASTOJEN PERUSPARANNUS Hatanpään kantasairaalan vuodeosastojen perusparannus, hankkeen laajuus br m 2. Hankkeen 1. ja 2. vaiheet, Hatanpään kantasairaalan vuodeosasto siipien perusparannustyöt valmistuivat A osastot v.2010 ja B v Niihin liittyvän hallintorakennuksen T perusparannustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesällä Hankesuunnitelma hyväksytty tikejo , 1. vaiheen toteutussuunnitelma tikejo , 2. vaihe toteutussuunnitelma tikejo , 3. vaihe tarkistettu hankesuunnitelma tetola , ersjo , tikejo ja toteutussuunnitelma tikejo suunnittelu 2010 rakentaminen 2011 Kustannusarvio: 18,4 Milj. Käytetty ,1 Milj. Kaupunki opo 18,4 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

26 KISSANMAAN PERHETUKIKESKUKSEN PERUSPARANNUS Kissanmaan perhetukikeskuksen kiinteistön perusparannus ja laajennus Kissanmaan perhetukikeskushanke käsittää olemassa olevan kiinteistön perusparannuksen ja laajennuksen talon nykyisten sekä sinne siirtyvien Raholan perhetukikeskuksen ja Leinolan lastenpsykiatrisen osaston toimintojen sekä erityisen vaikeahoitosten lasten (ERHO) yksikön käyttöön. Tarveselvitys on hyväksytty lanula Nykyisen rakennuksen bruttoala on n brm 2, esitetty laajennus n brm 2. Investointi toteutetaan Tampereen kaupungin tilakeskuksen investointina kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyneillä varoilla. Toimialan suunnittelu 2012 rakentaminen Kustannusarvio: 7,0 Milj. Kaupunki opo 7,0 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA TILAKESKUS vuokrattavien suurten kohteiden esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 52

27 Pyynikin sosiaali ja terveysasema TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Pyynikin sosiaali ja terveysaseman uudisrakennus. Rakennettavalle Pyynikin sosiaali ja terveysasemalle sijoittuu pääosa Pyynikin ja Pispalan avopalvelujen lähipalveluista, lännen aluepalveluista ja osa kaupungin keskitetyistä sosiaali ja terveyspalveluista. Hankkeen toteuttamisesta päätettiin v.2006 Läntisen alueen sosiaali ja terveysasemaratkaisun yhteydessä. Hankkeen pää ja arkkitehtisuunnittelija on valittu ideakilpailulla. Suunnittelu jatkuu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Hankesuunnitelma tulee hyväksyttäväksi vuoden 2010 alussa. Hankkeen laajuus on n br m 2. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. suunnittelu 2010 rakentaminen Kustannusarvio: 28,0 Milj. Käytetty ,4 Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 28,0 Milj. Sijoitetun pääoman tuotto: % 2013 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 53 KANTA SARVIS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Hyvinvointipalveluiden vuokratilat Kanta Sarviksen kiinteistössä Satamakadun sosiaalivirastotalon tyhjentyessä siellä olevat toiminnot jakautuvat sekä Pyynikin sosiaali ja terveysasemalle että Sarvikseen. Hanke on osa v.2006 laaditun Sosiaalitoimen pitkän tähtäyksen tilasuunnitelman toteutusta. suunnittelu 2010,2012 rakentaminen 2010,2013 Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä Sarvikseen on jo siirtynyt mm. hyvinvointipalveluiden arkisto, keskusäitiysneuvola, aikuisten sosiaalityö ja Hatanpään alueelta mielenterveystoimisto. Toisessa vaiheessa kesällä 2013 sinne siirtyvät mm. diabetesneuvonta, tilaajaryhmän asiakasohjausyksiköt sekä sosiaali ja terveystoimen hallinto. Hankkeen koko on br m 2. Hanke toteutetaan kiinteistön omistajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. Kustannusarvio: 8,7 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 8,7 Milj. Sijoitetun pääoman tuotto: % 2013 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 54

28 LIELAHTITALO TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Lielahtitalon uudisrakennus. Lielahden kauppakeskukseen rakennettavaan Lielahtitaloon sijoittuvat alueen terveysaseman, kirjaston ja ikäihmisten päiväkeskuksen tilat. Hankkeen toteuttaminen on osa v.2009 laaditun hyvinvointipalvelujen Palveluverkon kehittämissuunnitelman toteutusta. suunnittelu 2010 rakentaminen Hanke toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin (NCC Property Development Oy) kanssa. Pää ja arkkitehtisuunnittelija valitsemiseksi on järjestetty ideakilpailu. Kilpailun tulos julkistetaan alkuvuodesta 2011.Hanketta varten tarvittava liikekeskusalueen asemakaavamuutos on parhaillaan käsiteltävänä. Kaupungin tilojen alustava kerrosala on yhteensä n kem 2. Hankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2013 alkuun mennessä. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. Kustannusarvio: 12,0 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 12,0 Milj Sijoitetun pääoman tuotto: % INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 55 TESOMANTORI TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Tesomantorin uudisrakennus. Tesoman kauppakeskus rakennetaan osin uudelleen ja näin syntyvään Tesomantorin liikekeskukseen siirtyvät alueen terveysasema, kirjasto ja nuorisokeskus. Hankkeen toteuttaminen on osa v.2009 laaditun hyvinvointipalvelujen Palveluverkon kehittämissuunnitelman toteutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin (Hartela Oy) kanssa. Hanketta varten tarvittava liikekeskusalueen asemakaavamuutos on parhaillaan käsiteltävänä. Kaupungin tilojen alustava kerrosala on yhteensä n kem 2. Hankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2013 alkuun mennessä. Hanke toteutetaan ulkopuolisen sijoittajan rahoittamana. Tilat vuokrataan toimialalle Tilakeskuksen välittämänä. suunnittelu 2010 rakentaminen Kustannusarvio: 12,0 Milj. Käytetty Milj. Kaupunki opo 0,0 Milj. Rahoitusosuudet 12,0 Milj Sijoitetun pääoman tuotto: % INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 56

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit, myös Keskuspuhdistamo

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien PTS 2012 2026 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 KONSERNIN

Lisätiedot

5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon. Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo

5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon. Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (7) 5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon TRE:5048/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila)

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Kaukajärven asukastilaisuus 30.3.2016 Kehittämisjohtaja Kari

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Tammerkoski EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Kaakinmaa EDUSKUNTAVAALIT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 17.30-18.00 18.05 18.20 19.00 20.00 Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus (Tampereen Vesi) Historiakatsaus (Tampereen Vesi) Suunnittelutilanne ja lisätutkimukset

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015 Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat KOULUT Sariolan koulu laajennus Vilpeilä 2010 Investoinnit 690 000 Tulevat korjauskulut

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi

Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi Toimintaperiaate toisen asteen koulutuksen kirjastopalvelut Kirjasto toimii avoimena, viihtyisänä

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Tilakeskus Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Käytöstä poistetun sairaalarakennuksen kunnostaminen vastaanottokeskukseksi Hankenumero 8037276 Tilakeskus Sijainti Tilakeskus Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Pääkirjaston laajennushanke ALUSTAVAA - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015. ^'^'y^ic^"' ROVASTIN-<%^1' l.^^ ^ ^ 1i^l y4825<yht675,:l^^'

Pääkirjaston laajennushanke ALUSTAVAA - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015. ^'^'y^ic^' ROVASTIN-<%^1' l.^^ ^ ^ 1i^l y4825<yht675,:l^^' Oheismateriaali PatuL 28.5.2015 19.5.2015 Pääkirjaston laajennushanke ALUSTAVAA - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015 ^'^'y^ic^"' ^t ^^Jlf^^ '^^^^w^ ROVASTIN-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 1.13,60 2 Hakkarin koulu, Lempäälä 1.20,32 3 Pitkäjärven koulu, Kangasala 1.21,98 4 Nokianvirran koulu, Nokia 1.23,02 Alakoulu tytöt

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot

Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskus , Sprinkler-varavoimakoneiston rakentaminen Sosiaali- ja terveysvirasto Hankenumero 808616 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi, springler- varavoimakoneiston rakentaminen Hankenumero 808616 Osoite, Rakennustunnus

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausuntopyyntö 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus

Helsingin kaupunki Lausuntopyyntö 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Helsingin kaupunki Lausuntopyyntö 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Nuorisolautakunta 00099 Helsingin kaupunki Tilakeskuksen lausuntopyyntö; kirjasto- ja nuorisotilojen vuokraus NCC Property Development

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen: Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1 (5) 3 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-012295 T 10 06

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 2 Pitkäjärven koulu, Kangasala 3 Hakkarin koulu, Lempäälä Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti A-sarja 1 Vatialan koulu, Kangasala 2

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 1/9 VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 Vaasan Talotoimi muuttui vuoden 2009 alussa kaupunginvaltuuston päätöksellä kunnalliseksi liikelaitokseksi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) Käsiteltävä tässä kokouksessa 136 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Koskelan sairaalan ja Marian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen 16.02.2012 Sivu 1 / 1 747/10.03.02/2012 25 Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus Johtaja Kari Hakari

Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus Johtaja Kari Hakari Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus 19.10.2015 Johtaja Kari Hakari Taustaa Kh suko 18.5.2015, 28 Kaupunginhallitus päätti, että Tampereen tulevaisuuden palvelumallityön

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H aava OMISTUS PIENTALO ASUNTO MUU aupunki ASUNNOT ERROSA ERROSA kpl LA 220 000 LA 2013 1 8504 2 0 3 0 4 8477, 8478 5 8479 6 8221 7 0 8 0 9 8475 10 8455 11 7905 12 8454 13 0 14 8523 15 8389 16 8456 17 0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma Palvelutarpeet Yhdistykset Asukkaat Yritykset Yhdessä tekeminen Tulevaisuuden

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

Aluejohtokunta Kerimäki 27 10.03.2015. Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Kerimäen alueen tilaselvitykseen 93/01.019/2014 ALJKmäki 27

Aluejohtokunta Kerimäki 27 10.03.2015. Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Kerimäen alueen tilaselvitykseen 93/01.019/2014 ALJKmäki 27 Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Kerimäen alueen tilaselvitykseen 93/01.019/2014 ALJKmäki 27 Selostus: Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2015 käsitellyt Kerimäen alueen kiinteistöjen tilaselvitystä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5163/2015 10.03.02 214 Jupperin koulun tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS 1 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS VUODEN 2017 HANKKEIDEN PERUSTELUT VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus ja laajennus Amurin koulu valmistui 1954. Rakennuksen

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

OPPILAITOS- JA PÄIVÄKOTIKOHTEET UUDISRAKENNUKSET: br.m2 valm.vuosi

OPPILAITOS- JA PÄIVÄKOTIKOHTEET UUDISRAKENNUKSET: br.m2 valm.vuosi REFERENSSILUETTELO, ARKKITEHTITOIMISTO TILATAKOMO OY: OPPILAITOS- JA PÄIVÄKOTIKOHTEET UUDISRAKENNUKSET: br.m2 valm.vuosi Lielahden koulun laajennus. 1000 brm2 v. 2016 Laajennus käsittää nuorisotilat ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1. Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.2015 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA Ramboll CM Oy Päiväys 7.6.2017 Reijo Lyytikäinen Puh. 050 571 4995 reijo.lyytikainen@ramboll.fi Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä Terveyskampus Vaihe 2, Hankesuunnitelma HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen Tapiolan uimahalli TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA 8.1.2018 Kimmo Martinsen 1 Tiivistelmä hankkeesta Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2014 2016 on jo toteutettu uimahallin vanhan osan puku- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

TERVALAMMEN KARTANO, Lehmuskuja 20, Tervalampi. Tilakeskus. Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen Hankenumero

TERVALAMMEN KARTANO, Lehmuskuja 20, Tervalampi. Tilakeskus. Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen Hankenumero Tilakeskus TERVALAMMEN KARTANO, Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen Hankenumero 8085928 Tilakeskus Sosiaalivirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen 8085928

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot