Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1"

Transkriptio

1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto

2 Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen koko käyttöiän ajan. Luovuta ohje aina myös tuotteen seuraavalle käyttäjälle tai omistajalle. Asiakirjan tarkoitus: Tämä asiakirja sisältää tietoja asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. Sen tarkoituksena on auttaa laitteen asennuksessa ja käyttöönotossa. Viitedokumentteja: Viitedokumentit ovat saatavana Internet-osoitteesta tai suoraan AUMAlta (katso <osoitteet>). Sisällysluettelo 1. Turvallisuusmääräykset Perusturvallisuusohjeita 1.2. Käyttöalue 1.3. Käyttöalue Ex-tilaluokassa 22 (optio) 1.4. Varoitukset ja merkit 1.5. Viittaukset ja merkit 2. Laitteiden tunnistetiedot Tyyppikilpi 2.2. Lyhyt kuvaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus Kuljetus 3.2. Varastointi 3.3. Pakkaus 4. Asennus Asennusasento 4.2. Käsipyörän asennus 4.3. Monikierrostoimilaitteen asennus venttiiliin/vaihteeseen Vetolaitetyypit B, B1 - B4 ja E Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella B1 - B4 tai E) asentaminen venttiiliin/vaihteeseen Vetolaite A Karamutterin koneistus Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella A) asentaminen venttiiliin 4.4. Asennuksen lisätarvikkeet Karan suojaputki nousevalle venttiilin karalle 4.5. Paikallisohjauksen asennusasennot Asennusasentojen muuttaminen 5. Sähköliitäntä Perusohjeita 5.2. Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä Kytkentäkotelon avaaminen Johtojen kytkentä Kytkentäkotelon sulkeminen Sivu

3 AM 01.1/AM 02.1 Sisällysluettelo 5.3. Sähköliitäntään saatavat lisävarusteet Ohjausyksikkö seinätelineessä Kehys Suojakansi Double Sealed -välikehys Ulkopuolinen maadoitusliitäntä Käyttö Käsikäyttö Laitteen kytkeminen käsikäytölle Käsikäytön kytkentä pois päältä 6.2. Moottorikäyttö Paikallinen käyttö Toimilaitteen käyttö kauko-ohjauksella 7. Näytöt Merkkivalot 7.2. Mekaaninen asennonosoitin 8. Viestit Takaisinkytkennät ulostuloreleiden (binääriset) avulla 8.2. Takaisinkytkentäviestit (analogiset) 9. Käyttöönotto (perusasetukset) Esilämmitysaika matalan lämpötilan versiossa 9.2. Kytkinkotelon avaaminen 9.3. Momenttirajojen asetus 9.4. Matkarajojen asetus Pääteasennon KIINNI (musta kenttä) asettaminen Pääteasennon AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 9.5. Väliasentojen asettaminen Ajosuunnan KIINNI (musta kenttä) asettaminen Ajosuunnan AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 9.6. Koeajo Pyörimissuunnan tarkistus Rajakytkinten tarkistaminen PTC-vastuslaukaisimen (optio) tarkistus 9.7. Elektroninen asentolähetin EWG Mittausalueen asettaminen Virta-arvojen korjaaminen Pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä 9.8. Potentiometri Potentiometrin säätäminen 9.9. Elektroninen asentolähetin RWG Mittausalueen asettaminen Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen Kytkentäyksikön sulkeminen 10. Käyttöönotto - asetukset ohjausyksikössä Ohjausyksikön avaaminen Pysäytystavan valinta Pulssikäytön tai itsepitotilan asetus Käynnistä kertovien merkkivalojen (vilkkuanturin) kytkentä päälle/pois

4 Sisällysluettelo AM 01.1/AM Vääntömomenttivirhettä koskevan yhteishäiriöilmoituksen kytkeminen päälle/pois päältä Asentosäädin Ohje- ja tosiarvon tuloalueet (signaalin laatu) Käyttäytyminen signaalin katketessa (toimilaitteen reaktio) Pääteasentojen tasauksen tekeminen Herkkyyden asetus HÄTÄ-komento (HÄTÄ AUKI/HÄTÄ KIINNI) Ohjauksen sulkeminen 11. Häiriöiden poisto Virhe käyttöönotossa Sulakkeet Sulakkeet toimilaitteen ohjausyksikössä Moottorinsuoja (lämpövalvonta) 12. Kunnossapito ja huolto Ehkäisevät toimet kunnossapitoa ja turvallista käyttöä varten Huolto Jätekäsittely ja kierrätys 13. Tekniset tiedot Monikierrostoimilaitteen tekniset tiedot Toimilaitteen ohjausyksikön tekniset tiedot 14. Varaosalista Monikierrostoimilaite SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Toimilaitteen ohjausyksikkö AUMA MATIC AM 01.1/AM Todistukset Liittämisvakuutus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Aakkosellinen hakemisto... Osoitteet

5 AM 01.1/AM 02.1 Turvallisuusmääräykset 1. Turvallisuusmääräykset 1.1. Perusturvallisuusohjeita Standardit/direktiivit AUMA-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan hyväksyttyjen standardien ja direktiivien mukaisesti. Tämän todistavat alkuperäinen liittämisvakuutus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asennuksen, sähköliitäntätöiden, käyttöönoton ja käytön yhteydessä asennuspaikalla koneen käyttäjän ja vastaavan asennusurakoitsijan on varmistettava, että kaikki lakien, direktiivien, asetusten, kansallisten määräysten ja suositusten vaatimukset täyttyvät. Turvallisuusmääräykset/ varoitukset Henkilöstön pätevyys Tällä sähkötoimilaitteella työskentelevien henkilöiden on perehdyttävä tämän ohjeen sisältämiin turvallisuusmääräyksiin ja varoituksiin ja noudatettava niihin liittyviä ohjeita. Tuotteeseen kiinnitetyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja varoituskyltit on huomioitava henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. Asennus-, sähköliitäntä-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan koulutettu henkilöstö, jolle koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija on antanut luvan kyseisiin töihin. Ennen em. töiden aloittamista henkilöstön on luettava ja ymmärrettävä tämä ohje sekä tunnettava hyväksytyt työturvallisuusmääräykset ja noudatettava niitä. Käyttöönotto Käyttö Ennen käyttöönottoa on ehdottomasti varmistettava, että kaikki asetukset vastaavat kulloisenkin käyttökohteen vaatimuksia. Virheelliset asetukset vaarantavat toimilaitteen turvallisen toiminnan ja seurauksena voi olla venttiilin tai laitteen vaurioituminen. Tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä kantaa vastuun riskistä yksin. Moitteettoman ja turvallisen käytön edellytykset: Oikein suoritettu kuljetus, asiallinen varastointi, kokoonpano ja asennus samoin kuin huolellinen käyttöönotto. Tuotetta saa käyttää ainoastaan moitteettomassa kunnossa tämän ohjeen mukaisesti. Häiriöistä ja vaurioista on ilmoitettava ja ne on korjattava (korjautettava) viipymättä. Hyväksyttyjä työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Kansalliset määräykset on huomioitava. Käytön aikana kotelo kuumenee, ja pinnan lämpötila voi olla jopa > 60 C. Mahdollisilta palovammoilta suojautumiseksi suosittelemme ennen laitteella työskentelyä pinnan lämpötilan tarkastamista sopivalla lämpömittarilla ja tarvittaessa suojakäsineiden käyttöä. Suojatoimet Huolto Tarpeellisista suojatoimista paikan päällä, kuten suojuksista, kulkurajoituksista tai henkilöstön henkilösuojaimista, vastaa koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija. Laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi on noudatettava tämän ohjeen sisältämiä huolto-ohjeita. Laitteeseen saa tehdä muutoksia vain valmistajan luvalla Käyttöalue AUMA-toimilaitteet on tarkoitettu teollisuusventtiilien, esim. istukka-, luisti-, läppä- ja palloventtiilien ohjaukseen. Muut käyttötarkoitukset ovat sallittuja vain valmistajan nimenomaisella (kirjallisella) vahvistuksella. Toimilaitetta ei saa käyttää esim. seuraavissa kohteissa: standardin EN ISO 3691 mukaiset trukit standardin EN mukaiset nostolaitteet 5

6 Turvallisuusmääräykset AM 01.1/AM 02.1 standardien DIN ja mukaiset henkilöhissit standardin EN 81-1/A1 mukaiset tavarahissit rullaportaat jatkuva käyttö käyttö maahan haudattuna pysyvästi upotettuna veden alla (kotelointiluokka huomioitava) räjähdysalttiit alueet, lukuun ottamatta tilaluokkaa 22 ydinvoimaloiden alueet, joilla esiintyy säteilykuormitusta Valmistaja ei vastaa tuotteen virheellisen tai tuotteelle määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeavan käytön seurauksista. Määritellyn käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän ohjeen noudattaminen. Informaatio Tämä ohje on voimassa vain vakiototeutuksessa, kun käyttötapa on "sulkee myötäpäivään", eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään venttiilin sulkemiseksi Käyttöalue Ex-tilaluokassa 22 (optio) Ilmoitetun sarjan toimilaitteet sopivat ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti aina myös käytettäviksi pölystä johtuville räjähdyksille herkillä alueilla (tilaluokka 22). Sähkötoimilaitteet on toteutettu kotelointiluokan IP68 mukaisina, ja räjähdyssuojaukseltaan ne täyttävät seuraavat EN-standardin mukaiset vaatimukset: :1998 kohdan 6 Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet, luokan 3 sähkölaitteita koskevista vaatimuksista Koteloilla suojatut sähkölaitteet. Kaikkien standardin EN : 1998 vaatimusten täyttämiseksi on ehdottomasti huomioitava seuraavat kohdat: ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti sähkötoimilaitteissa on oltava ylimääräinen merkintä II3D IP6X T 150 C. Ympäristön lämpötilan ollessa + 40 C on toimilaitteiden pinnan maksimilämpötila standardin EN kohdan 10.4 mukaisesti +150 C. Sähkölaitteen keräämää suurempaa pölymäärää ei kohdan 10.4 mukaisesti otettu huomioon pinnan maksimilämpötilaa määritettäessä. Termokytkimen tai PTC-vastuksen oikea kytkentä sekä käyttöaikaluokan ja teknisten tietojen noudattaminen ovat edellytyksiä laitteiden pinnan maksimilämpötilojen pysymiselle ohjeiden mukaisina. Kytkentäpistokkeen saa kytkeä tai irrottaa vain jännitteettömässä tilassa. Käytettävien kaapeliläpivientien on myös vastattava luokan II3D ja vähintään kotelointiluokan IP67 vaatimuksia. Toimilaitteet on liitettävä potentiaalin tasaukseen ulkopuolisella maadoitusliittimellä (lisävaruste) tai kytkettävä maadoitettuun putkistojärjestelmään. Tiiviyden ja pölyräjähdyssuojauksen varmistamiseksi ja pääakselin tiivistämiseksi on pääakselin suojatulppa (osa nro 511.0) tai karan suojaputki suojakansineen (osat nro ja 568.2) ehdottomasti asennettava. Yleisesti ottaen pölyräjähdyksille herkissä tiloissa on noudatettava standardin EN mukaisia vaatimuksia. Olosuhteiden edellyttämä huolellisuus ja koulutettu henkilökunta käyttöönotossa, huollossa ja kunnossapidossa on edellytys toimilaitteiden turvalliselle käytölle Varoitukset ja merkit Seuraavat varoitukset ja merkit kiinnittävät erityisesti huomion tämän ohjeen turvallisuuden kannalta oleellisiin toimintoihin. Kukin on merkitty sopivalla huomiosanalla (VAARA, VAROITUS, HUOMIO, HUOMAUTUS). Välittömästi vaarallinen tilanne, johon liittyy suuri riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. 6

7 AM 01.1/AM 02.1 Turvallisuusmääräykset Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy kohtalainen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy vähäinen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla lievä tai keskivakava loukkaantuminen. Tätä voidaan käyttää myös esinevahinkojen yhteydessä. Mahdollisesti vaarallinen tilanne. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla esinevahinkoja.tätä merkkiä ei käytetä henkilövahinkojen yhteydessä. Varoitusten rakenne ja typografinen muotoilu Vaaran tyyppi ja lähde! Piittaamattomuuden mahdolliset seuraukset (soveltuvilta osin) Toimenpide vaaran välttämiseksi Muut toimenpiteet Turvallisuusmerkintä varoittaa loukkaantumisriskistä Viittaukset ja merkit Huomiosana (tässä VAARA) ilmoittaa vaaran vakavuusasteen. Seuraavia viittauksia ja merkkejä käytetään tässä ohjeessa: Informaatio Käsite Informaatio tekstin edessä viittaa tärkeisiin huomautuksiin ja tietoihin. KIINNI-symboli (venttiili suljettu) AUKI-symboli (venttiili auki) Syytä tietää ennen seuraavaa askelta.tämä symboli ilmoittaa, mitä vaaditaan ennen seuraavaa vaihetta tai mihin on syytä valmistautua tai mitä on huomioitava. < > Viittaus myöhempiin kohtiin tekstissä Näiden merkkien välissä olevat käsitteet viittaavat asiakirjan myöhempiin, aihetta käsitteleviin kohtiin. Nämä käsitteet mainitaan hakemistossa, otsikossa tai sisällysluettelossa, joten ne löytyvät nopeasti. 7

8 Laitteiden tunnistetiedot AM 01.1/AM Laitteiden tunnistetiedot 2.1. Tyyppikilpi Jokainen laite (toimilaite, ohjausyksikkö, moottori) on merkitty tyyppikilvellä. Kuva 1: Tyyppikilpien sijainti [1] Toimilaitteen tyyppikilpi [2] Tyyppikilpi, toimilaitteen ohjausyksikkö [3] Tyyppikilpi, moottori [4] Lisäkilpi, esim. KKS-kilpi Toimilaitteen tyyppikilven kuvaus Kuva 2: Toimilaitteen tyyppikilpi (esimerkki) [1] Valmistajan nimi [2] Valmistajan osoite [3] Tyyppimerkintä [4] Tilausnumero [5] Sarjanumero [6] Kierrosluku [7] Vääntömomenttialue suunnassa KIINNI [8] Vääntömomenttialue suunnassa AUKI [9] Voiteluaineen tyyppi [10] Kotelointiluokka [11] sallittu ympäristön lämpötila [12] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta [13] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta [14] DataMatrix-koodi 8

9 AM 01.1/AM 02.1 Laitteiden tunnistetiedot Toimilaitteen tyyppikilven kuvaus Kuva 3: Tyyppikilpi, toimilaitteen ohjausyksikkö [1] Tyyppimerkintä [2] Tilausnumero [3] Sarjanumero [4] Toimilaitteen kytkennät [5] Ohjausyksikön kytkentäkaavio [6] Syöttöjännite [7] AUMA-teholuokka, kytkentälaitteet [8] Sallittu ympäristön lämpötila [9] Kotelointiluokka [10] Ohjaus [11] DataMatrix-koodi Kuvaukset Tyyppimerkintä Kuva 4: Tyyppimerkintä (esimerkki) 1. Toimilaitteen tyyppi ja koko 2. Laipan koko Tyyppi ja koko Tämä ohje koskee seuraavia laitetyyppejä ja kokoja: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 = monikierrostoimilaitteet AUKI-KIINNI-käyttöön SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 = monikierrostoimilaitteet säätökäyttöön AM 01.1/AM 02.1 = toimilaitteen ohjausyksikkö AUMA MATIC Tilausnumero Sarjanumero Tämä numero mahdollistaa tuotteen yksiselitteisen tunnistamisen sekä laitteen teknisten ja tilauskohtaisten tietojen määrittämisen. Pyydämme ilmoittamaan tämän numeron kaikkien tuotetta koskevien tiedustelujen yhteydessä. Internet-osoitteessa tarjoamme asiakkaillemme palvelun, jonka avulla palvelun käyttöoikeudet saanut käyttäjä voi ladata koneelleen tilausnumeron syöttämällä tilauskohtaisia dokumentteja, kuten kytkentäkaavioita ja teknisiä datalehtiä (saksan- ja englanninkielisinä), lopputarkastustodistuksen, käyttöohjeen samoin kuin muita tilaukseen liittyviä tietoja. Taulukko 1: Sarjanumeron kuvaus (esimerkin avulla) MD paikka: asennusviikko 05 viikko paikka: Valmistusvuosi 14 Valmistusvuosi: 2014 Kaikki muut kohdat MD12345 Tehtaan sisäinen numero, jonka perusteella tuotteen voi tunnistaa yksiselitteisesti. 9

10 Laitteiden tunnistetiedot AM 01.1/AM 02.1 AUMA-teholuokka, kytkentälaitteet DataMatrix-koodi Toimilaitteen ohjausyksiköissä käytettävät kytkentälaitteet (suunnanvaihtokontaktorit/tyristorit) on sijoitettu AUMA-teholuokkiin (esim. A1, B1,...). Teholuokka ilmoittaa (moottorin) suurimman sallitun tehon, jolle kytkentälaite on mitoitettu. Toimilaitteen moottorin mitoitusteho (nimellisteho, yksikkö kw) on ilmoitettu moottorin tyyppikilvessä. AUMA-teholuokkien ja eri moottorin tyyppien välisen yhteyden voi tarkastaa erillisiltä sähköisiltä datalehdiltä. Jos kytkentälaitteita ei ole sijoitettu lainkaan teholuokkiin, toimilaitteen ohjausyksikön tyyppikilvessä ei ole ilmoitettu teholuokkaa, vaan suoraan suurin sallittu mitoitusteho (yksikkö: kw). AUMA Support-sovelluksen avulla voit skannata DataMatrix-koodin ja saada siten valtuutettuna käyttäjänä suoraan käyttöoikeuden tuotteen tilauskohtaisiin dokumentteihin, ilman että sinun tarvitsee ensin syöttää tilaus- tai sarjanumeroa. Kuva 5: Linkki App-Store-sovelluskauppaan: Ohjaus Taulukko 2: Esimerkkejä ohjauksesta (tiedot ohjausyksikön tyyppikilvessä) Tulosignaali 24 V DC 115 V AC 0/4 20 ma Kuvaus Ohjausjännite 24 V DC AUKI-KIINNI-käyttöön digitaalisten tulojen (OPEN, STOP, CLOSE) välityksellä Ohjausjännite 115 V AC AUKI-KIINNI-käyttöön digitaalisten tulojen (OPEN, STOP, CLOSE) välityksellä Tulovirta ohjaukseen ohjearvojen perusteella analogisen tulon välityksellä 2.2. Lyhyt kuvaus Sähkötoimilaite Sähkötoimilaitteen ohjausyksikkö Paikallisohjausyksikkö Standardin EN ISO 5210 mukainen määritelmä: Monikierrostoimilaite on toimilaite, joka siirtää venttiiliin vääntömomentin ainakin yhden täyden kierroksen matkalle. Se voi ottaa vastaan työntövoimia. AUMA-monikierrostoimilaitteita käyttää sähkömoottori. Vetolaitteeseen A yhdistettyinä toimilaitteet voivat ottaa vastaan työntövoimia. Manuaalinen käyttö on mahdollista käsipyörällä. Pysäytys pääteasennoissa voi tapahtua matka- tai momenttipysäytyksen perusteella. Ohjaukseen tai toimilaitteen signaalien käsittelyyn tarvitaan ehdottomasti ohjausyksikkö. Sähkötoimilaitteen ohjausyksikköä AUMA MATIC käytetään AUMA-toimilaitteiden ohjaamiseen. Ohjausyksikkö toimitetaan käyttövalmiina. Ohjausyksikön voi asentaa suoraan toimilaitteeseen tai erilleen seinätelineeseen. AUMA MATC -ohjausyksikön toiminnot yltävät venttiilin perinteisestä ohjauksesta AUKI KIINNI-käytössä asennon näyttöön ja erilaisiin ilmoituksiin sekä asennon säätelyyn. Käyttö (painikkeilla), asetusten tekeminen ja tietojen näyttö on mahdollista suoraan laitepaikalta ohjausyksiköstä käsin (aihetta käsitellään tässä oppaassa). 10

11 AM 01.1/AM 02.1 Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3.1. Kuljetus Kuljeta asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Riippuva kuorma! Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara. Riippuvan kuorman alla EI saa oleskella. Kiinnitä nostolaite koteloon, ÄLÄ käsipyörään. Toimilaitteet, jotka on asennettu venttiiliin: kiinnitä nostolaite venttiiliin, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty vaihteeseen: kiinnitä nostolaite silmukkaruuveilla vaihteeseen, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty ohjausyksikköön: kiinnitä nostolaite toimilaitteeseen, ÄLÄ ohjausyksikköön Varastointi Korroosiovaara virheellisen säilytyksen vuoksi! Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maankosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä. Suojaa pölyltä ja lialta. Käsittele maalaamattomat metallipinnat sopivalla korroosionestoaineella. Pitkäaikainen varastointi Jos tuote pitää varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukautta), huolehdi lisäksi seuraavista asioista: 1. Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionestoaineella. 2. Noin 6 kuukauden välein: korroosionmuodostuksen tarkkailu. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosiosuojaus Pakkaus Tuotteemme on suojattu kuljetuksia varten erikoispakkauksilla. Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka on helppo lajitella ja kierrättää. Käytämme seuraavia pakkausmateriaaleja: puu, pahvi, paperi ja PE-kalvo. Pakkausmateriaalien hävittämistä varten suosittelemme kierrätystä ja keräyspisteitä. 11

12 Asennus AM 01.1/AM Asennus 4.1. Asennusasento 4.2. Käsipyörän asennus AUMA-sähkötoimilaitteita ja niiden ohjausyksiköitä voi käyttää missä tahansa asennossa. Informaatio Käsipyörät toimitetaan kuljetussyistä irrallisina, mikäli niiden halkaisija on vähintään 400 mm. Kuva 6: Käsipyörä [1] Välirengas [2] Sisäänmenoakseli [3] Käsipyörä [4] Lukkorengas 1. Asenna tarvittaessa välirengas [1] sisäänmenoakselille [2]. 2. Aseta käsipyörä [3] sisäänmenoakselille. 3. Varmista käsipyörän [3] kiinnitys mukana tulevalla lukkorenkaalla [4] Monikierrostoimilaitteen asennus venttiiliin/vaihteeseen Korroosiovaara maalivaurioiden ja kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Korjaa maalipinnan vauriot laitteelle tehtyjen huolto- ym. töiden jälkeen. Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista Vetolaitetyypit B, B1 - B4 ja E Käyttö Pyörivälle, ei-nousevalle karalle Ei sovi työntövoimille Asentaminen Vetolaite, poraus ja kiilaura: Tyyppi B1 B4 standardin EN ISO 5210 mukaisella porauksella Tyypit B ja E standardin DIN 3210 mukaisella porauksella B1 voidaan muuttaa jälkikäteen tyypiksi B3, B4 tai E. 12

13 AM 01.1/AM 02.1 Asennus Kuva 7: Vetolaite [1] Vetolaitetyypit B, B1 - B4, E ja C [2] Ulostuloholkki/irtoholkki porauksella ja kiilauralla [3] Lukkorengas Informaatio Huolehdi, että venttiilin laipan keskitys on sopiva Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella B1 - B4 tai E) asentaminen venttiiliin/vaihteeseen 1. Tarkista liitäntälaippojen yhteensopivuus. 2. Tarkista, vastaavatko poraus ja kiilaura sisäänmenoakselia. 3. Voitele sisäänmenoakseli kevyesti. 4. Aseta sähkötoimilaite paikalleen. Informaatio: Varmista, että ohjausuloke sopii syvennykseen ja että asennuspinnat ovat kauttaaltaan kosketuksissa. 5. Kiinnitä sähkötoimilaite ruuveilla taulukon ohjeiden mukaan. Informaatio: Kontaktikorroosion välttämiseksi on suositeltavaa tiivistää ruuvit kierretiivisteaineella. 6. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin taulukossa ilmoitetulla momentilla. Taulukko 3: Ruuvien kiristysmomentit Ruuvit Kierre M8 M10 M12 M16 M20 Kiristysmomentti T A [Nm] Lujuusluokka Vetolaite A Käyttö Vetolaite nousevalle, ei-pyörivälle karalle Sopii työntövoimien vastaanottamiseen Informaatio Toimilaitteiden liittämiseksi vuonna 2009 ja sitä ennen valmistettuihin A-vetolaitteisiin, joiden laippakoko on F10 ja F14, tarvitaan adapteri. Sen voi tilata AUMAlta. 13

14 Asennus AM 01.1/AM Karamutterin koneistus Tämä työvaihe on tarpeen vain, kun karamutteri on poraamaton tai esiporattu. Kuva 8: Vetolaitteen A rakenne [1] Karamutteri [2] Laakeri [2.1] Laakerilevy [2.2] Laakerirengas [3] Keskitysrengas 1. Kierrä keskitysrengas [3] irti vetolaitteesta. 2. Irrota karamutteri [1] yhdessä laakerien [2] kanssa. 3. Irrota laakerilevyt [2.1] ja laakerirenkaat [2.2] karamutterista [1]. 4. Koneista karamutteri [1]. Informaatio: Tarkasta sopivuus karaan. 5. Puhdista koneistettu karamutteri [1]. 6. Voitele laakerirenkaat [2.2] ja laakerilevyt [2.1] litiumsaippuapohjaisella EPmonitoimivoiteluaineella siten, että kaikki ontot tilat täyttyvät voiteluaineella. 7. Aseta voidellut laakerirenkaat [2.2] ja laakerilevyt [2.1] karamutteriin [1]. 8. Aseta karamutteri [1] laakereineen [2] takaisin vetolaitteeseen. Informaatio: Varmista, että kynnet tai hampaat tarttuvat oikein pääakselin uraan. 9. Kierrä keskitysrengas [3] paikalleen ja kiristä. 14

15 AM 01.1/AM 02.1 Asennus Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella A) asentaminen venttiiliin Kuva 9: Asennus vetolaitteella A [1] Venttiilin kara [2] Vetolaite A [3] Toimilaitteen ruuvit [4] Venttiilin laippa [5] Vetolaitteen ruuvit 1. Jos vetolaite A on jo asennettu monikierrostoimilaitteeseen: Löysää ruuvit [3] ja irrota vetolaite A [2]. 2. Tarkista vetolaitteen A laipan ja venttiilin laipan [4] yhteensopivuus. 3. Voitele venttiilin kara [1] kevyesti. 4. Aseta vetolaite A venttiilin karaan ja kierrä se venttiilin laipan päälle. 5. Kierrä vetolaitetta A, kunnes kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 6. Kierrä kiinnitysruuvit [5] paikoilleen, mutta älä kiristä vielä. 7. Aseta monikierrostoimilaite siten venttiilin karaan, että karamutterin vetokynnet kiinnittyvät ulostuloholkkiin. Jos kiinnitys on oikeanlainen, laipat ovat tukevasti kiinni toisissaan. 8. Aseta toimilaite siten, että kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 9. Kiinnitä sähkötoimilaite ruuveilla [3]. 10. Kiristä ruuvit [3] tasaisesti ristiin taulukossa ilmoitetulla momentilla. Taulukko 4: Ruuvien kiristysmomentit Ruuvit Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20 Kiristysmomentti T A [Nm] Lujuusluokka Käännä monikierrostoimilaitetta käsikäytöllä AUKI-suuntaan, kunnes venttiilin laippa ja vetolaite A ovat lujasti päällekkäin. 12. Kiristä kiinnitysruuvit [5] venttiilin ja vetolaitteen A väliltä ristikkäin taulukon mukaisella vääntömomentilla. 15

16 Asennus AM 01.1/AM Asennuksen lisätarvikkeet Karan suojaputki nousevalle venttiilin karalle Optio Kuva 10: Karan suojaputken asennus [1] Karan suojaputken suojus [2] Karan suojaputki [3] Tiivisterengas 4.5. Paikallisohjauksen asennusasennot 1. Tiivistä kierteet hamppukuidulla, teflonnauhalla tai kierretiivisteaineella. 2. Kierrä karan suojaputki [2] kierteisiin ja kiristä. 3. Työnnä tiivisterengas [3] kotelon pintaan asti. 4. Tarkista, että karan suojaputken [1] suojakansi on tallella ja vahingoittumaton. Paikallisohjausyksikön asennusasento on määritetty tilauksen yhteydessä. Jos paikallisohjausyksikkö on epäedullisessa kohdassa sen jälkeen, kun toimilaite on asennettu venttiiliin tai vaihteeseen, asentoa voi muuttaa myös jälkeenpäin. Tähän on valittavana neljä eri asennusasentoa. Kuva 11: Asennusasennot A ja B 16

17 AM 01.1/AM 02.1 Asennus Kuva 12: Asennusasennot C ja D Asennusasentojen muuttaminen Vaarallinen jännite! Sähköiskun vaara. Katkaise jännite toimilaitteesta ennen avaamista. 1. Löysää ruuvit ja irrota paikallisohjausyksikkö. 2. Löysää 3 kortin ruuvia, käännä paikallisohjauskortti uuteen asentoon ja ruuvaa kiinni. 3. Tarkista, että O-rengas on kunnossa, aseta se oikein paikalleen. 4. Käännä paikallisohjausyksikkö uuteen asentoon ja aseta se takaisin paikalleen. Johdot voivat vaurioitua vääntämisen tai puristuksiin jäämisen vuoksi! Toimintahäiriöt mahdollisia. Käännä paikallisohjausyksikköä enintään 180. Kokoa paikallisohjausyksikkö varovasti, jotta johtoja ei jäisi puristuksiin. 5. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 17

18 Sähköliitäntä AM 01.1/AM Sähköliitäntä 5.1. Perusohjeita Virheellinen sähköliitäntä voi olla vaarallinen Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, vakava loukkaantuminen tai esinevahinkoja. Sähköliitännän saa tehdä vain koulutettu henkilökunta. Ennen liittämistä on perehdyttävä tässä luvussa esitettyihin perusohjeisiin. Liitttämisen jälkeen ja ennen jännitteen kytkemistä on otettava huomioon lukujen <Käyttöönotto> ja <Koekäyttö> ohjeet. Kytkentäkaavio / sisäinen kytkentä Asennuspaikan sulakkeet Laitteeseen kuuluva kytkentäkaavio/sisäisten kytkentöjen kaavio (saksaksi ja englanniksi) on toimitettu yhdessä tämän oppaan kanssa säänkestävään pussiin sijoitettuna. Tämä pussi on kiinnitetty laitteeseen. Kaavion voi myös pyytää AUMAlta tilausnumeron perusteella (ks. laitteen tyyppikilpi) tai ladata suoraan Internetistä (http://www.auma.com). Oikosulkusuojaukseen ja sähkötoimilaitteen poiskytkemiseksi verkosta on asiakkaan toimitettava tarvittavat sulakkeet ja erotuskytkimet. Mitoituksen perustana käytettävät sähköiset arvot saadaan laskemalla yhteen moottorin ottama virta (ks. sähköinen datalehti) ja ohjausyksikön ottama virta. Taulukko 5: Ohjauksen virranotto Syöttöjännite V AC (±10 %) V AC (±10 %) V AC (±10 %) 24 V DC (+20 %/ 15 %) ja vaihtovirtamoottori Maksimi virranotto 575 ma 275 ma 160 ma 500 ma Taulukko 6: Suurin sallittu sulake Kytkentälaite Suunnanvaihtokontaktori A1 Suunnanvaihtokontaktori A2 Suunnanvaihtokontaktori A3 Tyristori B1 Tyristori B2 Tyristori B3 Nimellisteho enintään 1,5 kw enintään 7,5 kw enintään 11 kw enintään 1,5 kw enintään 3 kw enintään 5,5 kw Sulakkeiden enimmäiskoko 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I²t<1 500A²s 32 A (g/r) I²t<1 500A²s 63 A (g/r) I²t<5 000A²s Jos ohjausyksikkö asennetaan erilleen toimilaitteesta (ohjausyksikkö seinätelineessä): Ota sulakkeiden mitoituksen yhteydessä huomioon liitäntäjohdon pituus ja poikkipinta. Ohjauksen (elektroniikan) jännitteensyöttö Turvallisuusstandardit EMC-määräysten mukainen johtojen asennus Mikäli ohjausyksikkö (elektroniikka) on kytketty 24 V:n (DC) ulkoiseen syöttöön, sisäinen 1000 µf:n kondensaattori huolehtii jännitteensyötön tasoittamisesta. Jännitteensyötön mitoituksen yhteydessä on otettava huomioon se, että tämä kondensaattori varautuu ulkoisen jännitteensyötön kytkeytymisen jälkeen. Kaikkien ulkoisesti kytkettyjen laitteiden täytyy täyttää niitä koskevat turvallisuusstandardit. Signaali- ja väyläjohtimet ovat herkkiä häiriöille. Moottorin johtimet aiheuttavat häiriöitä. Häiriöille herkät ja häiriöitä aiheuttavat johtimet on sijoitettava mahdollisimman kauas toisistaan. 18

19 AM 01.1/AM 02.1 Sähköliitäntä Virta, syöttöjännite ja verkkotaajuus Signaali- ja väyläjohdinten häiriönsieto paranee, jos johtimet sijoitetaan lähelle maadoituspotentiaalia. Pitkiä johtoja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää ja varmistaa, että ne sijoitetaan kohtiin, joissa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriöitä. Häiriöille herkkien ja häiriöitä aiheuttavien johtojen sijoittamista rinnakkain pitkille yhteysväleille tulee välttää. Asentolähettimien kytkemiseen tulee käyttää suojattuja kaapeleita. Virran, syöttöjännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava moottorin tyyppikilven tietoja. Kuva 13: Moottorin tyyppikilpi (esimerkki) [1] Virta [2] Syöttöjännite [3] Verkkotaajuus (kolmivaihe- ja vaihtovirtamoottoreissa) Liitäntäjohdot Käytä laitteen eristyksen varmistamiseen sopivia (jännitekestoisia) kaapeleita. Mitoita kaapelit vähintään suurimmalle esiintyvälle jännitteelle. Käytä liitäntäkaapelia, jonka lämpötilakestoisuus on oikea. Käytä UV-säteilylle altistuvissa liitäntäkaapeleissa (esim. ulkona) UV-säteilyn kestäviä johtoja Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä AUMA-pyöröliitinten johdinpoikkipinnat: Liittimet (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² joustava / 10 mm² jäykkä Suojajohtimen liitäntä : maks. 6 mm² joustava / 10 mm² jäykkä Ohjausliittimet (1 50): maks. 2,5 mm² 19

20 Sähköliitäntä AM 01.1/AM Kytkentäkotelon avaaminen Kuva 14: Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä, versio S [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Pyöröliittimen ruuvit [5] Pyöröliitin [6] Sisäänmeno [7] Sulkutulppa [8] Kaapelitiiviste (ei sisälly toimitukseen) Vaarallinen jännite! Sähköiskun vaara. Katkaise jännite toimilaitteesta ennen avaamista. 1. Löysää ruuvit [2] ja irrota kansi [1]. 2. Löysää ruuvit [4] ja vedä pyöröliitin [5] ulos kannesta [1]. 3. Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä [8]. Tyyppikilvessä oleva kotelointiluokka IP toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä. Kuva 15: Esimerkki: Tyyppikilpi kotelointiluokka IP Johtojen kytkentä 4. Varusta tarpeettomat kaapelien sisäänmenot [6] sopivilla sulkutulpilla [7]. 5. Vie johdot kaapelitiivisteiden [8] läpi. Huomaa sallitut johdinten poikkipinnat. Korroosiovaara kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista. 20

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sertifikaatin rekisteröintinro 12 100/104 4269 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Tämän oppaan kattamat tuotteet: Tämä opas

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin,

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot