Sähkötoimilaitteet SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkötoimilaitteet SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausta)"

Transkriptio

1 Sähkötoimilaitteet SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto

2 Sisällysluettelo SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen koko käyttöiän ajan. Luovuta ohje aina myös tuotteen seuraavalle käyttäjälle tai omistajalle. Asiakirjan tarkoitus: Tämä asiakirja sisältää tietoja asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. Sen tarkoituksena on auttaa laitteen asennuksessa ja käyttöönotossa. Sisällysluettelo 1. Turvallisuusmääräykset Turvallisuutta koskevia perusohjeita 1.2. Käyttöalue 1.3. Varoitukset ja merkit 1.4. Viittaukset ja merkit 2. Laitteiden tunnistetiedot Tyyppikilpi 2.2. Lyhyt kuvaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus Kuljetus 3.2. Varastointi 3.3. Pakkaus 4. Asennus Asennusasento 4.2. Käsipyörän asennus 4.3. Monikierrostoimilaitteen asennus venttiiliin/vaihteeseen Vetolaitetyypit B, B1 - B4 ja E Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella B1 - B4 tai E) asentaminen venttiiliin/vaihteeseen Vetolaite A Karamutterin koneistus Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella A) asentaminen venttiiliin 4.4. Asennuksen lisätarvikkeet Karan suojaputki nousevalle venttiilin karalle 5. Sähköliitäntä Perusohjeita 5.2. Ex-vastakkeella ja ruuviliittimillä varustettu liitäntä (KP, KPH) Kytkentäkotelon avaaminen Johtojen kytkentä Kytkentäkotelon sulkeminen 5.3. Ex-vastakkeella ja riviliittimillä (KES) varustettu liitäntä Kytkentäkotelon avaaminen Johtojen kytkentä Kytkentäkotelon sulkeminen 5.4. Sähköliitäntään saatavat lisävarusteet Kehys Sivu

3 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Sisällysluettelo Suojakansi Ulkopuolinen maadoitusliitäntä Käyttö Käsikäyttö Laitteen kytkeminen käsikäytölle Käsikäytön kytkentä pois päältä 6.2. Moottorikäyttö 7. Näytöt Mekaaninen asennonosoitin 8. Viestit Takaisinkytkentäviestit toimilaitteelta 9. Käyttöönotto Kytkinkotelon avaaminen 9.2. Momenttirajojen asetus 9.3. Matkarajojen asetus Pääteasennon KIINNI (musta kenttä) asettaminen Pääteasennon AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 9.4. Väliasentojen asettaminen Ajosuunnan KIINNI (musta kenttä) asettaminen Ajosuunnan AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 9.5. Koeajo Pyörimissuunnan tarkistus Matkarajojen tarkastus 9.6. Elektroninen asentolähetin EWG Mittausalueen asettaminen Virta-arvojen korjaaminen Pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä 9.7. Potentiometri Potentiometrin säätäminen 9.8. Elektroninen asentolähetin RWG Mittausalueen asettaminen 9.9. Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen Kytkentäyksikön sulkeminen 10. Häiriöiden poisto Virhe käyttöönotossa Moottorinsuoja (lämpövalvonta) 11. Kunnossapito ja huolto Ehkäisevät toimet kunnossapitoa ja turvallista käyttöä varten Erottaminen verkosta Huolto Jätekäsittely ja kierrätys 12. Tekniset tiedot Monikierrostoimilaitteen tekniset tiedot 13. Varaosalista Monikierrostoimilaite SAEx 07.2 SAEx 16.2/SAREx 07.2 SAREx 16.2, ruuviliittimillä (KP, KPH) varustettu Ex-vastake

4 Sisällysluettelo SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Monikierrostoimilaite SAEx 07.2 SAEx 16.2/SAREx 07.2 SAREx 16.2, riviliittimillä (KES) varustettu Ex-vastake 14. Todistukset EY vaatimustenmukaisuusvakuutus ja valmistajan vakuutus ATEX-sertifikaatti Aakkosellinen hakemisto... Osoitteet

5 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Turvallisuusmääräykset 1. Turvallisuusmääräykset 1.1. Turvallisuutta koskevia perusohjeita Standardit/direktiivit AUMA-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan hyväksyttyjen standardien ja direktiivien mukaisesti. Tämän todistavat alkuperäinen liittämisvakuutus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asennuksen, sähköliitäntätöiden, käyttöönoton ja käytön yhteydessä asennuspaikalla koneen käyttäjän ja vastaavan asennusurakoitsijan on varmistettava, että kaikki lakien, direktiivien, asetusten, kansallisten määräysten ja suositusten vaatimukset täyttyvät. Näihin kuuluvat mm. standardit ja direktiivit, kuten esim. IEC/EN "Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet" - Osa 14: Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset (ei koske kaivoksia). Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito räjähdysvaarallisissa tiloissa (ei koske kaivoksia). Turvalisuusmääräykset/varoitukset Henkilöstön pätevyys Tällä sähkötoimilaitteella työskentelevien henkilöiden on perehdyttävä tämän ohjeen sisältämiin turvallisuusmääräyksiin ja varoituksiin ja noudatettava niihin liittyviä ohjeita. Tuotteeseen kiinnitetyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja varoituskyltit on huomioitava henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. Asennus-, sähköliitäntä-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan koulutettu henkilöstö, jolle koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija on antanut luvan kyseisiin töihin. Ennen em. töiden aloittamista henkilöstön on luettava ja ymmärrettävä tämä ohje sekä tunnettava hyväksytyt työturvallisuusmääräykset ja noudatettava niitä. Räjähdysvaarallisella alueella työskentelyyn liittyy erityisiä määräyksiä, joita on noudatettava. Näiden määräysten, standardien ja lakien noudattamisesta ja valvonnasta vastaavat sekä koneen käyttäjä että sen valmistaja. Käyttöönotto Käyttö Ennen käyttöönottoa on ehdottomasti varmistettava, että kaikki asetukset vastaavat kulloisenkin käyttökohteen vaatimuksia. Virheelliset asetukset vaarantavat toimilaitteen turvallisen toiminnan ja seurauksena voi olla venttiilin tai laitteen vaurioituminen. Tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä vastaa yksin mahdollisista riskeistä. Moitteettoman ja turvallisen käytön edellytykset: Oikein suoritettu kuljetus, asiallinen varastointi, kokoonpano ja asennus samoin kuin huolellinen käyttöönotto. Tuotetta saa käyttää ainoastaan moitteettomassa kunnossa tämän ohjeen mukaisesti. Häiriöistä ja vaurioista on ilmoitettava ja ne on korjattava (korjautettava) viipymättä. Hyväksyttyjä työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Kansalliset määräykset on huomioitava. Käytön aikana kotelo kuumenee, ja pinnan lämpötila voi olla jopa > 60 C. Mahdollisilta palovammoilta suojautumiseksi suosittelemme ennen laitteella työskentelyä pinnan lämpötilan tarkastamista sopivalla lämpömittarilla ja tarvittaessa suojakäsineiden käyttöä. Suojatoimet Huolto Tarpeellisista suojatoimista paikan päällä, kuten suojuksista, kulkurajoituksista tai henkilöstön henkilösuojaimista, vastaa koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija. Laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi on noudatettava tämän ohjeen sisältämiä huolto-ohjeita. Laitteeseen saa tehdä muutoksia vain valmistajan luvalla. 5

6 Turvallisuusmääräykset SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Käyttöalue AUMA-toimilaitteet on tarkoitettu teollisuusventtiilien, esim. istukka-, luisti-, läppä- ja palloventtiilien ohjaukseen. Tässä kuvatut laitteet on tarkoitettu käytettäviksi räjähdyksille herkillä ZONE 1, 2, 21 ja 22-alueilla. Valmistajaan on syytä ottaa yhteyttä, jos venttiilin laipan tai venttiilin karan yhteydessä esiintyy todennäköisesti yli 40 C:een lämpötiloja. Toimilaitteiden muuta kuin sähköistä räjähdyssuojausta koskevassa arvioinnissa ei ole otettu huomioon yli 40 C:een lämpötiloja. Muut käyttötarkoitukset ovat sallittuja vain valmistajan nimenomaisella (kirjallisella) vahvistuksella. Toimilaitetta ei saa käyttää esim. seuraavissa kohteissa: standardin EN ISO 3691 mukaiset trukit standardin EN mukaiset nostolaitteet standardien DIN ja mukaiset henkilöhissit standardin EN 81-1/A1 mukaiset tavarahissit rullaportaat jatkuva käyttö käyttö maahan haudattuna pysyvästi upotettuna veden alla (kotelointiluokka huomioitava) räjähdysalttiit Zone 0 ja 20-alueet ryhmän I räjähdysalttiit alueet (kaivostyö) ydinvoimaloiden alueet, joilla esiintyy säteilykuormitusta Valmistaja ei vastaa tuotteen virheellisen tai tuotteelle määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeavan käytön seurauksista. Määritellyn käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän ohjeen noudattaminen. Informaatio Tämä ohje on voimassa vain vakiototeutuksessa, kun käyttötapa on "sulkee myötäpäivään", eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään venttiilin sulkemiseksi Varoitukset ja merkit Seuraavat varoitukset ja merkit kiinnittävät erityisesti huomion tämän ohjeen turvallisuuden kannalta oleellisiin toimintoihin. Kukin on merkitty sopivalla huomiosanalla (VAARA, VAROITUS, HUOMIO, HUOMAUTUS). Välittömästi vaarallinen tilanne, johon liittyy suuri riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy kohtalainen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy vähäinen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla lievä tai keskivakava loukkaantuminen. Tätä voidaan käyttää myös esinevahinkojen yhteydessä. Mahdollisesti vaarallinen tilanne. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla esinevahinkoja.tätä merkkiä ei käytetä henkilövahinkojen yhteydessä. 6

7 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Turvallisuusmääräykset Varoitusten rakenne ja typografinen muotoilu Vaaran tyyppi ja lähde! Piittaamattomuuden mahdolliset seuraukset (soveltuvilta osin) Toimenpide vaaran välttämiseksi Muut toimenpiteet Turvallisuusmerkintä varoittaa loukkaantumisriskistä Viittaukset ja merkit Huomiosana (tässä VAARA) ilmoittaa vaaran vakavuusasteen. Seuraavia viittauksia ja merkkejä käytetään tässä ohjeessa: Informaatio Käsite Informaatio tekstin edessä viittaa tärkeisiin huomautuksiin ja tietoihin. KIINNI-symboli (venttiili suljettu) AUKI-symboli (venttiili auki) Syytä tietää ennen seuraavaa askelta.tämä symboli ilmoittaa, mitä vaaditaan ennen seuraavaa vaihetta tai mihin on syytä valmistautua tai mitä on huomioitava. < > Viittaus myöhempiin kohtiin tekstissä Näiden merkkien välissä olevat käsitteet viittaavat asiakirjan myöhempiin, aihetta käsitteleviin kohtiin. Nämä käsitteet mainitaan hakemistossa, otsikossa tai sisällysluettelossa, joten ne löytyvät nopeasti. 7

8 Laitteiden tunnistetiedot SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Laitteiden tunnistetiedot 2.1. Tyyppikilpi Jokainen laite (toimilaite, moottori) on varustettu tyyppikilvellä. Kuva 1: Tyyppikilpien sijainti [1] Moottorin tyyppikilpi [2] Toimilaitteen tyyppikilpi [3] Lisäkilpi, esim. KKS-kilpi [4] Tarkastuskilpi räjähdyssuojauksella varustettu malli Toimilaitteen tyyppikilven kuvaus Kuva 2: Toimilaitteen tyyppikilpi (esimerkki) [1] Valmistajan nimi [2] Valmistajan osoite [3] Tyyppimerkintä [4] Tilausnumero [5] Toimilaitteen sarjanumero [6] Kierrosluku [7] Vääntömomenttialue suunnassa KIINNI [8] Vääntömomenttialue suunnassa AUKI [9] Voiteluaineen tyyppi [10] Kotelointiluokka [11] sallittu ympäristön lämpötila [12] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta [13] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta [14] DataMatrix-koodi 8

9 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Laitteiden tunnistetiedot Kuvaus räjähdyssuojauksella varustettuun malliin kuuluva tarkastuskilpi Kuva 3: Räjähdyssuojauksella varustettuun malliin kuuluvia tarkastuskilpiä (esimerkkejä) [1] Ex-tunnus, CE-merkki, tarkastuslaitoksen tunnistenumero [2] Ex-hyväksyntä (numero) Luokittelu: [3] kaasuihin liittyvä sähköinen räjähdyssuojaus [4] pölyihin liittyvä sähköinen räjähdyssuojaus [5] muu kuin sähköinen räjähdyssuojaus [6] kierre kaapelin sisäänmenoille sähköliitännän yhteydessä [7] ei käytössä Kuvaukset Tyyppimerkintä Kuva 4: Tyyppimerkintä (esimerkki) 1. Toimilaitteen tyyppi ja koko 2. Laipan koko 3. Ex-merkintä Tyyppi ja koko Tämä ohje koskee seuraavia laitetyyppejä ja kokoja: Monikierrostoimilaitteet 'AUKI-KINNI-käyttöön: SAEx 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Monikierrostoimilaitteet 'AUKI-KINNI-käyttöön: SAREx 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Ex-merkintä Taulukko 1: Räjähdyssuojausta koskeva merkintä (sisältää esimerkin) / - a 3 b 1 1. paikka: ei käytössä 2. paikka: moottorin tyyppi a b ADX tai VDX: kolmivaihemoottori AEX, ACX, VEX, VCX: vaihtovirtamoottori 3. paikka: sähköliitännän syttymissuojauksen luokka 3 4 kytkentäkotelo suojattu varmennetun rakenteen Ex e avulla: Tyypit: KP, KPH tai KES Kytkentäkotelo suojattu paineistetun kotelon Ex davulla: Tyyppi: KES-Exd 4. paikka: asentolähettimen syttymissuojauksen luokka a b ilman luonnostaan vaaratonta virtapiiriä Luonnostaan vaaraton virtapiiri Ex i: Tyyppi: RWG Ex 5. paikka: kenttäväylän syttymissuojauksen luokka 9

10 Laitteiden tunnistetiedot SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 / - a 3 b 1 1 vakiokenttäväyläliitäntä 2 Ex nl, syttymätön kentäväyläliitäntä 3 Ex ic, luonnostaan vaaraton kentäväyläliitäntä Tilausnumero Sarjanumero Tämä numero mahdollistaa tuotteen yksiselitteisen tunnistamisen sekä laitteen teknisten ja tilauskohtaisten tietojen määrittämisen. Pyydämme ilmoittamaan tämän numeron kaikkien tuotetta koskevien tiedustelujen yhteydessä. Internet-osoitteessa tarjoamme asiakkaillemme palvelun, jonka avulla palvelun käyttöoikeudet saanut käyttäjä voi ladata koneelleen tilausnumeron syöttämällä tilauskohtaisia dokumentteja, kuten kytkentäkaavioita ja teknisiä datalehtiä (saksan- ja englanninkielisinä), lopputarkastustodistuksen, käyttöohjeen samoin kuin muita tilaukseen liittyviä tietoja. Taulukko 2: Sarjanumeron kuvaus (esimerkin avulla) MD paikka: asennusviikko 05 viikko paikka: Valmistusvuosi 14 Valmistusvuosi: 2014 Kaikki muut kohdat MD12345 Tehtaan sisäinen numero, jonka perusteella tuotteen voi tunnistaa yksiselitteisesti. DataMatrix-koodi AUMA Support-sovelluksen avulla voit skannata DataMatrix-koodin ja saada siten valtuutettuna käyttäjänä suoraan käyttöoikeuden tuotteen tilauskohtaisiin dokumentteihin, ilman että sinun tarvitsee ensin syöttää tilaus- tai sarjanumeroa. Kuva 5: Linkki App-Store-sovelluskauppaan: 2.2. Lyhyt kuvaus Monikierrosoimilaite standardin EN ISO 5210 mukaiset trukit Monikierrostoimilaite on toimilaite, joka siirtää venttiiliin vääntömomentin ainakin yhden täyden kierroksen matkalle. Se voi ottaa vastaan työntövoimia. AUMA-monikierrostoimilaitteita käyttää sähkömoottori. Vetolaitteeseen A yhdistettyinä toimilaitteet voivat ottaa vastaan työntövoimia. Manuaalinen käyttö on mahdollista käsipyörällä. Pysäytys pääteasennoissa voi tapahtua matka- tai momenttipysäytyksen perusteella. Ohjaukseen tai toimilaitteen signaalien käsittelyyn tarvitaan ehdottomasti ohjausyksikkö. Toimilaitteet voidaan varustaa myös jälkeenpäin AUMA-ohjausyksiköllä. Tätä koskevien tiedustelujen yhteydessä on mainittava tilausnumero (ks. toimilaitteen tyyppikilpi). 10

11 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3.1. Kuljetus Kuljeta asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Riippuva kuorma! Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara. Riippuvan kuorman alla EI saa oleskella. Kiinnitä nostolaite koteloon, ÄLÄ käsipyörään. Toimilaitteet, jotka on asennettu venttiiliin: kiinnitä nostolaite venttiiliin, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty vaihteeseen: kiinnitä nostolaite silmukkaruuveilla vaihteeseen, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty ohjausyksikköön: kiinnitä nostolaite toimilaitteeseen, ÄLÄ ohjausyksikköön Varastointi Korroosiovaara virheellisen säilytyksen vuoksi! Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maankosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä. Suojaa pölyltä ja lialta. Käsittele maalaamattomat metallipinnat sopivalla korroosionestoaineella. Pitkäaikainen varastointi Jos tuote pitää varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukautta), huolehdi lisäksi seuraavista toimenpiteistä: 1. Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionestoaineella. 2. Noin 6 kuukauden välein: korroosionmuodostuksen tarkkailu. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosiosuojaus Pakkaus Tuotteemme on suojattu kuljetuksia varten erikoispakkauksilla. Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka on helppo lajitella ja kierrättää. Käytämme seuraavia pakkausmateriaaleja: puu, pahvi, paperi ja PE-kalvo. Pakkausmateriaalien hävittämistä varten suosittelemme kierrätystä ja keräyspisteitä. 11

12 Asennus SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Asennus 4.1. Asennusasento 4.2. Käsipyörän asennus Vaihteita voi käyttää missä tahansa asennossa. Informaatio Käsipyörät toimitetaan kuljetussyistä irrallisina, mikäli niiden halkaisija on vähintään 400 mm. Kuva 6: Käsipyörä [1] Välirengas [2] Sisäänmenoakseli [3] Käsipyörä [4] Lukkorengas 1. Asenna tarvittaessa välirengas [1] sisäänmenoakselille [2]. 2. Aseta käsipyörä [3] sisäänmenoakselille. 3. Varmista käsipyörän [3] kiinnitys mukana tulevalla lukkorenkaalla [4] Monikierrostoimilaitteen asennus venttiiliin/vaihteeseen Korroosiovaara maalivaurioiden ja kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Korjaa maalipinnan vauriot laitteelle tehtyjen huolto- ym. töiden jälkeen. Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista Vetolaitetyypit B, B1 - B4 ja E Käyttö Pyörivälle, ei-nousevalle karalle Ei sovi työntövoimille Asentaminen Vetolaite, poraus ja kiilaura: Tyyppi B1 B4 standardin EN ISO 5210 mukaisella porauksella Tyypit B ja E standardin DIN 3210 mukaisella porauksella B1 voidaan muuttaa jälkikäteen tyypiksi B3, B4 tai E. 12

13 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Asennus Kuva 7: Vetolaite [1] Vetolaitetyypit B, B1 - B4, E ja C [2] Ulostuloholkki/irtoholkki porauksella ja kiilauralla [3] Lukkorengas Informaatio Huolehdi, että venttiilin laipan keskitys on sopiva Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella B1 - B4 tai E) asentaminen venttiiliin/vaihteeseen 1. Tarkista liitäntälaippojen yhteensopivuus. 2. Tarkista, vastaavatko poraus ja kiilaura sisäänmenoakselia. 3. Voitele sisäänmenoakseli kevyesti. 4. Aseta monikierrostoimilaite paikalleen. Informaatio: Varmista, että ohjausuloke sopii syvennykseen ja että asennuspinnat ovat kauttaaltaan kosketuksissa. 5. Kiinnitä monikierrosoimilaite ruuveilla taulukon ohjeiden mukaan. Informaatio: Kontaktikorroosion välttämiseksi on suositeltavaa tiivistää ruuvit kierretiivisteaineella. 6. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin taulukossa ilmoitetulla momentilla. Taulukko 3: Ruuvien kiristysmomentit Ruuvit Kierre M8 M10 M12 M16 M20 Kiristysmomentti T A [Nm] Lujuusluokka Vetolaite A Käyttö Vetolaite nousevalle, ei-pyörivälle karalle Sopii työntövoimien vastaanottamiseen Informaatio Toimilaitteiden liittämiseksi vuonna 2009 ja sitä ennen valmistettuihin A-vetolaitteisiin, joiden laippakoko on F10 ja F14, tarvitaan adapteri. Sen voi tilata AUMAlta. 13

14 Asennus SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Karamutterin koneistus Tämä työvaihe on tarpeen vain, kun karamutteri on poraamaton tai esiporattu. Kuva 8: Vetolaitteen A rakenne [1] Karamutteri [2] Laakeri [2.1] Laakerilevy [2.2] Laakerirengas [3] Keskitysrengas 1. Kierrä keskitysrengas [3] irti vetolaitteesta. 2. Irrota karamutteri [1] yhdessä laakerien [2] kanssa. 3. Irrota laakerilevyt [2.1] ja laakerirenkaat [2.2] karamutterista [1]. 4. Koneista karamutteri [1]. Informaatio: Tarkasta sopivuus karaan. 5. Puhdista koneistettu karamutteri [1]. 6. Voitele laakerirenkaat [2.2] ja laakerilevyt [2.1] litiumsaippuapohjaisella EPmonitoimivoiteluaineella siten, että kaikki ontot tilat täyttyvät voiteluaineella. 7. Aseta voidellut laakerirenkaat [2.2] ja laakerilevyt [2.1] karamutteriin [1]. 8. Aseta karamutteri [1] laakereineen [2] takaisin vetolaitteeseen. Informaatio: Varmista, että kynnet tai hampaat tarttuvat oikein pääakselin uraan. 9. Kierrä keskitysrengas [3] paikalleen ja kiristä. 14

15 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Asennus Monikierrostoimilaitteen (vetolaitteella A) asentaminen venttiiliin Kuva 9: Asennus vetolaitteella A [1] Venttiilin kara [2] Vetolaite A [3] Toimilaitteen ruuvit [4] Venttiilin laippa [5] Vetolaitteen ruuvit 1. Jos vetolaite A on jo asennettu monikierrostoimilaitteeseen: Löysää ruuvit [3] ja irrota vetolaite A [2]. 2. Tarkista vetolaitteen A laipan ja venttiilin laipan [4] yhteensopivuus. 3. Voitele venttiilin kara [1] kevyesti. 4. Aseta vetolaite A venttiilin karaan ja kierrä se venttiilin laipan päälle. 5. Kierrä vetolaitetta A, kunnes kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 6. Kierrä kiinnitysruuvit [5] paikoilleen, mutta älä kiristä vielä. 7. Aseta monikierrostoimilaite siten venttiilin karaan, että karamutterin vetokynnet kiinnittyvät ulostuloholkkiin. Jos kiinnitys on oikeanlainen, laipat ovat tukevasti kiinni toisissaan. 8. Aseta toimilaite siten, että kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 9. Kiinnitä sähkötoimilaite ruuveilla [3]. 10. Kiristä ruuvit [3] tasaisesti ristiin taulukossa ilmoitetulla momentilla. Taulukko 4: Ruuvien kiristysmomentit Ruuvit Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20 Kiristysmomentti T A [Nm] Lujuusluokka Käännä monikierrostoimilaitetta käsikäytöllä AUKI-suuntaan, kunnes venttiilin laippa ja vetolaite A ovat lujasti päällekkäin. 12. Kiristä kiinnitysruuvit [5] venttiilin ja vetolaitteen A väliltä ristikkäin taulukon mukaisella vääntömomentilla. 15

16 Asennus SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Asennuksen lisätarvikkeet Karan suojaputki nousevalle venttiilin karalle Optio Kuva 10: Karan suojaputken asennus [1] Karan suojaputken suojus [2] Karan suojaputki [3] Tiivisterengas 1. Tiivistä kierteet hamppukuidulla, teflonnauhalla tai kierretiivisteaineella. 2. Kierrä karan suojaputki [2] kierteisiin ja kiristä. 3. Työnnä tiivisterengas [3] kotelon pintaan asti. 4. Tarkista, että karan suojaputken [1] suojakansi on tallella ja vahingoittumaton. 16

17 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Sähköliitäntä 5. Sähköliitäntä 5.1. Perusohjeita Virheellinen sähköliitäntä voi olla vaarallinen Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, vakava loukkaantuminen tai esinevahinkoja. Sähköliitännän saa tehdä vain koulutettu henkilökunta. Ennen liittämistä on perehdyttävä tässä luvussa esitettyihin perusohjeisiin. Liitttämisen jälkeen ja ennen jännitteen kytkemistä on otettava huomioon lukujen <Käyttöönotto> ja <Koekäyttö> ohjeet. Kytkentäkaavio / sisäinen kytkentä Laitteeseen kuuluva kytkentäkaavio/sisäisten kytkentöjen kaavio (saksaksi ja englanniksi) on toimitettu yhdessä tämän oppaan kanssa säänkestävään pussiin sijoitettuna. Tämä pussi on kiinnitetty laitteeseen. Kaavion voi myös pyytää AUMAlta tilausnumeron perusteella (ks. laitteen tyyppikilpi) tai ladata suoraan Internetistä ( Venttiili voi vaurioitua, jos kytkentä tehdään ilman ohjausyksikköä! NORM-toimilaitteet vaativat ohjausyksikön: Moottorin saa kytkeä vain ohjausyksikön (suunnanvaihtokontaktorin) välityksellä. Noudata venttiilivalmistajan määräämää pysäytystapaa. Noudata sisäisiä kytkentäohjeita. Katkaisuviive Asennuspaikan sulakkeet Katkaisuviive on aika, joka kuluu raja- tai momenttikytkimen aktivoitumisesta siihen, että moottori on jännitteetön. Venttiilin ja toimilaitteen suojaamiseksi valmistaja suosittelee käyttämään alle 50 ms:n katkaisuviivettä. Pidemmät katkaisuviiveet ovat mahdollisia käyntiajasta, vetolaitteesta, venttiilityypistä ja rakenteesta riippuen. Valmistaja suosittelee suuntakontaktorin katkaisun käyttöön sopivaa raja- tai momenttikytkintä. Oikosulkusuojaukseen ja sähkötoimilaitteen erottamiseen verkosta on asiakkaan toimitettava tarvittavat sulakkeet ja erotuskytkimet. Mitoituksessa käytettävä virran arvo määräytyy moottorin ottaman virran perusteella (ks. sähköinen datalehti). Suojaus moottorin lämpösuojalla Raja- ja momenttikytkin Termostaattikytkinversio moottorin suojauksena: Standardin EN /VDE 0165 mukaisesti räjähdyssuojatuissa sähkötoimilaitteissa on käytettävä termostaattikytkinten lisäksi termistä ylivirtalaukaisinta (esim. moottorinsuojakytkintä). PTC-vastusversioissa: PTC-vastukset vaativat lisäksi sopivan laukaisinlaitteen ohjausyksikköön. Raja- ja momenttikytkimet voivat olla yksinkertaisia kytkimiä, tandemkytkimiä tai kolminkertaisia kytkimiä. Yksinkertaisen kytkimen molemmilla kytkentäpiireillä (avaus-/sulkukosketin) saa kytkeä vain saman potentiaalin. Jos samanaikaisesti halutaan kytkeä eri potentiaaleja, tarkoitukseen on käytettävä tandemkytkimiä tai kolminkertaisia kytkimiä. Tandemkytkimiä/kolminkertaisia kytkimiä käytettäessä: Merkinantamiseen tulee käyttää vaihe-ehätteisiä koskettimia DSR1, DÖL1, WSR1, WÖL1. Katkaisuun tulee käyttää vaihejättöisiä koskettimia DSR, DÖL, WSR, WÖL. Virta, syöttöjännite ja verkkotaajuus Virran, syöttöjännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava moottorin tyyppikilven tietoja. 17

18 Sähköliitäntä SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Kuva 11: Moottorin tyyppikilpi (esimerkki) [1] Virta [2] Syöttöjännite [3] Verkkotaajuus (kolmivaihe- ja vaihtovirtamoottoreissa) Liitäntäkaapelit Käytä laitteen eristyksen varmistamiseen sopivia (jännitekestoisia) kaapeleita. Mitoita kaapelit vähintään suurimmalle esiintyvälle jännitteelle. Käytä liitäntäjohtoja, joiden vähimmäislämpötila-alue on +80 C. Käytä UV-säteilylle altistuvissa liitäntäkaapeleissa (esim. ulkona) UV-säteilyn kestäviä johtoja Ex-vastakkeella ja ruuviliittimillä varustettu liitäntä (KP, KPH) Kytkentäkotelon avaaminen Kuva 12: Ex-vastakkeet KPH, KP [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Kytkentäkotelo [5] Liitinlevy Vaarallinen jännite! Sähköiskun vaara. Katkaise jännite toimilaitteesta ennen avaamista. 1. Löysää ruuvit [2] ja irrota kansi [1]. Kytkentäkotelo [4] kuuluu syttymissuojauksen luokkaan Ex e (varmennettu rakenne). Räjähdyspaineen kestävä tila (syttymissuojauksen luokka Ex d) pysyy tällöin suljettuna. 18

19 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Sähköliitäntä 2. Käytä hyväksynnän Ex e saaneita ja liitäntäkaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä. Tyyppikilvessä ilmoitettu kotelointiluokka IP... toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä. Esimerkki: Tyyppikilvessä ilmoitettu kotelointiluokka IP Johtojen kytkentä 3. Varusta tarpeettomat sisäänmenot kotelointiluokkaan sopivilla ja hyväksytyillä sulkutulpilla. 4. Vie johdot sisäänmenojen [8] sisään. Taulukko 5: Johdinten poikkipinnat ja kiristysmomentit Tyyppi Liittimet (U1, V1, W1) Suojajohtimen liitäntä (PE) Ohjauskoskettimet (1 38): Johdinpoikkipinnat (1,5) 1) 2,5 6 mm² (taipuisa tai jäykkä) 0,75 1,5 mm² (taipuisa tai jäykkä) Kiristysmomentit 2 Nm 1 Nm 1) varustettu pienillä joustolaatoilla Toimilaitteeen lämpötila voi nousta ilman moottorinsuojaa liian korkeaksi: syttymisvaara, räjähdysvaara! Seurauksena voi olla hengenvaarallinen tai vakava loukkaantuminen samoin kuin moottorin vahingoittuminen. Moottoria koskeva takuu raukeaa, jos moottorisuojaa ei ole kytketty. Kytke PTC-vastus tai termokytkin ulkoiseen ohjausyksikköön. Korroosiovaara kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista. 1. Kuori kaapelit mm:n matkalta. 2. Poista johdinten eristeet. Ohjausyksikkö maks. 8 mm, moottori maks. 12 mm 3. Jos johdot ovat joustavia: Käytä standardin DIN mukaisia monisäiekaapelin päätteitä. 4. Kytke johtimet tilauskohtaisen kytkentäkaavion perusteella. Informaatio: Yhdessä liitinpaikassa voi olla kaksi johdinta. Jos johdinten poikkipinta käytettävissä moottorin kaapeleissa on 1,5 mm²: käytä kaapelien yhdistämisessä liittimiin U1, V1, W1 ja PE pieniä joustolaattoja (pienet joustolaatat on sijoitettu ennen toimitusta sähköliitännän kanteen). 19

20 Sähköliitäntä SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Vikatapauksessa: Vaarallinen jännite, jos suojajohdinta EI ole kytketty! Sähköiskun vaara. Liitä kaikki suojajohtimet. Yhdistä suojajohtimen liitäntä liitoskaapelin ulkoiseen suojajohtimeen. Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos suojajohdinta ei ole kytketty. 5. Ruuvaa suojajohdin tiukasti kiinni suojajohtimen liitäntään. Kuva 13: Suojajohtimen liitäntä [1] Suojajohtimen liitäntä (PE), ohjauskaapeli [2] Suojajohtimen liitäntä (PE), moottorin syöttökaapeli Informaatio Joissakin sähkötoimilaitteissa on lisäksi moottorin lämmitys. Moottorin lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista moottorissa Kytkentäkotelon sulkeminen Kuva 14: Ex-vastakkeet KPH, KP [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Kytkentäkotelo [5] Liitinlevy 1. Puhdista kannen [1] ja rungon tiivistyspinnat. 2. Varmista, että O-rengas [3] on kunnossa. Vaihda vaurioitunut rengas uuteen. 3. Voitele O-rengas kevyesti hapottomalla rasvalla (esim. vaseliinilla) ja aseta rengas oikein paikalleen. 4. Aseta kansi [1] paikalleen ja kiristä ruuvit [2] tasaisesti ristikkäin. 5. Kiristä kaapelitiivisteet ohjekireyteen, jotta laite täyttää tyyppikilvessä ilmoitetun kotelointiluokan vaatimukset. 20

21 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Sähköliitäntä 5.3. Ex-vastakkeella ja riviliittimillä (KES) varustettu liitäntä Kytkentäkotelon avaaminen Kuva 15: Ex-vastakkeet: vasemmalla KES, oikealla paineenkestävä KES [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Kytkentäkotelo: syttymissuojauksen luokka Ex e [5] Kytkentäkotelo: syttymissuojauksen luokka Ex d [6] Kehys Vaarallinen jännite! Sähköiskun vaara. Katkaise jännite toimilaitteesta ennen avaamista. 1. Löysää ruuvit [2] ja irrota kansi [1]. Kytkentäkotelo [4] tai [5] kuuluu syttymissuojauksen luokkaan Ex e (varmennettu rakenne) tai syttymissuojauksen luokkaan Ex d (räjähdyspaineen kestävä rakenne). Räjähdyspaineen kestävä toimilaitteen sisusta (Ex d) pysyy tällöin suljettuna. 2. Käytä hyväksynnän Ex e saaneita ja liitäntäkaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä. Tyyppikilvessä ilmoitettu kotelointiluokka IP... toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä. Esimerkki: Tyyppikilvessä ilmoitettu kotelointiluokka IP Varusta tarpeettomat sisäänmenot kotelointiluokkaan sopivilla ja hyväksytyillä sulkutulpilla. 4. Kuori johdot ja vie ne kaapelitiivisteiden sisään. 5. Kiristä kaapelitiivisteet ohjekireyteen, jotta laite täyttää tyyppikilvessä ilmoitetun kotelointiluokan vaatimukset. 21

22 Sähköliitäntä SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Johtojen kytkentä Taulukko 6: Johdinten poikkipinnat ja kiristysmomentit Tyyppi Liittimet (U, V, W) Suojajohtimen liitäntä (PE) Ohjauskoskettimet (1 50): Johdinpoikkipinnat maks. 10 mm² (taipuisa tai jäykkä) maks. 10 mm² (taipuisa tai jäykkä) maks. 2,5 mm² (taipuisa) tai maks. 4 mm² (jäykkä) Kiristysmomentit 1,5 1,8 Nm 3,0 4,0 Nm 0,6 0,8 Nm Toimilaitteeen lämpötila voi nousta ilman moottorinsuojaa liian korkeaksi: syttymisvaara, räjähdysvaara! Seurauksena voi olla hengenvaarallinen tai vakava loukkaantuminen samoin kuin moottorin vahingoittuminen. Moottoria koskeva takuu raukeaa, jos moottorisuojaa ei ole kytketty. Kytke PTC-vastus tai termokytkin ulkoiseen ohjausyksikköön. Korroosiovaara kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista. 1. Poista johdinten eristeet. 2. Jos johdot ovat joustavia: Käytä standardin DIN mukaisia monisäiekaapelin päätteitä. 3. Kytke johtimet tilauskohtaisen kytkentäkaavion perusteella. Vikatapauksessa: Vaarallinen jännite, jos suojajohdinta EI ole kytketty! Sähköiskun vaara. Liitä kaikki suojajohtimet. Yhdistä suojajohtimen liitäntä liitoskaapelin ulkoiseen suojajohtimeen. Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos suojajohdinta ei ole kytketty. 4. Ruuvaa suojajohdin tiukasti kiinni suojajohtimen liitäntään. Kuva 16: Suojajohtimen liitäntä [1] Riviliittimet [2] Asennuskotelo [3] Suojajohtimen liitäntä, symboli: Informaatio Joissakin sähkötoimilaitteissa on lisäksi moottorin lämmitys. Moottorin lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista moottorissa. 22

23 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Sähköliitäntä Kytkentäkotelon sulkeminen Kuva 17: Ex-vastakkeet: vasemmalla KES, oikealla paineenkestävä KES [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Kytkentäkotelo: syttymissuojauksen luokka Ex e [5] Kytkentäkotelo: syttymissuojauksen luokka Ex d [6] Kehys 1. Puhdista kannen [1] ja rungon tiivistyspinnat. 2. Koskee Ex-vastakkeiden paineenkestävää KES-tyyppiä: Käsittele halkaisupinnat hapottomalla korroosionsuoja-aineella. 3. Varmista, että O-rengas [3] on kunnossa. Vaihda vaurioitunut rengas uuteen. 4. Voitele O-rengas kevyesti hapottomalla rasvalla (esim. vaseliinilla) ja aseta rengas oikein paikalleen. Paineenkestävä kapselointi, räjähdysvaara! Seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Käsittele kantta ja kotelon osia varovasti. Halkaisupinnoilla ei saa olla vaurioita eikä epäpuhtauksia. Älä kallista kantta asennuksen aikana. 5. Aseta kansi [1] paikalleen ja kiristä ruuvit [2] tasaisesti ristikkäin Sähköliitäntään saatavat lisävarusteet Optio Kehys Käyttö Kehys irrotetun pistokkeen turvalliseen säilytykseen. Suojaamiseen kosketinten suoralta kosketukselta ja ympäristön vaikutuksilta. 23

24 Sähköliitäntä SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Kuva 18: Kehys ja Ex-vastake ruuviliittimillä (KP/KPH) Kuva 19: Kehys ja Ex-vastake riviliittimillä (KES) Suojakansi Pistoketilan suojakansi, kun pistoke on irti. Avatun kytkentäkotelon voi sulkea suojakannella (ei kuvaa) Ulkopuolinen maadoitusliitäntä Koteloon on saatavana ulkopuolinen maadoitusliitin (kiinnityssanka). Kuva 20: Maadoitusliitäntä 24

25 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Käyttö 6. Käyttö 6.1. Käsikäyttö Asetusten määrityksen ja käyttöönoton yhteydessä sekä moottorivian tai verkkovian yllättäessä toimilaitetta voi ohjata käsikäytöllä. Käsikäyttö kytketään sisäänrakennetun kytkentämekanismin avulla Laitteen kytkeminen käsikäytölle Moottorin kytkin voi vaurioitua virheellisen käytön vuoksi! Laitteen saa kytkeä käsikäytölle vain moottorin ollessa pysähdyksissä. 1. Paina painiketta. 2. Käännä käsipyörää haluttuun suuntaan. Sulje venttiili kääntämällä käsipyörästä myötäpäivään: Ulostuloakseli (venttiili) kääntyy myötäpäivään KIINNI-suuntaan Käsikäytön kytkentä pois päältä 6.2. Moottorikäyttö Käsikäyttö kytkeytyy automaattisesti päältä, kun moottori käynnistetään. Moottorikäytön aikana käsipyörä ei pyöri mukana. Venttiili voi vaurioitua virheellisen asetuksen vuoksi! Määritä ennen moottorikäyttöä ensin kaikki käyttöönottoasetukset ja suorita koeajo. Moottorikäytön ohjaamiseen vaaditaan ohjausyksikkö. Jos toimilaitetta on tarpeen ohjata paikallisesti, lisäksi tarvitaan erillinen paikallisohjausyksikkö. 1. Kytke syöttöjännite. 2. Venttiilin sulkemista varten moottorikäyttö on kytkettävä suuntaan KIINNI. Venttiilin akseli kääntyy myötäpäivään suuntaan KIINNI. 25

26 Näytöt SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Näytöt 7.1. Mekaaninen asennonosoitin Optio Mekaaninen asennonosoitin: näyttää jatkuvasti venttiilin asennon (Osoitinkiekko [2] pyörii n ajettaessa koko matka AUKI-asennosta KIINNI-asentoon tai päinvastoin) näyttää, onko toimilaite käynnissä (käynnistä kertova merkkivalo) näyttää pääteasentojen saavuttamisen (merkillä [3]) Kuva 21: Mekaaninen asennonosoitus [1] Kansi [2] Osoitinkiekko [3] Merkki [4] AUKI-asennon symboli [5] KIINNI-asennon symboli 26

27 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Viestit 8. Viestit 8.1. Takaisinkytkentäviestit toimilaitteelta Informaatio Kytkimet voivat olla yksinkertaisia kytkimiä (1 NC ja 1NO), tandemkytkimiä (2 NC ja 2 NO) tai kolminkertaisia kytkimiä (3 NC ja 3 NO). Tarkka malli on merkitty liitäntäkaavioon tai tilauskohtaiselle tekniselle datalehdelle. Takaisinkytkentä Pääteasento AUKI/KIINNI saavutettu Väliasento saavutettu (optio) Asennon AUKI/KIINNI vääntömomentti saavutettu Moottorin suoja lauennut Käynnistä kertova merkkivalo (optio) Asennon takaisinkytkentä (optio) Käsikäyttö käytössä (optio) Tyyppi ja merkintä kytkentäkaaviossa Asetus rajakytkinten avulla Kytkin: 1 NC ja 1 NO (vakio) WSR WÖL Asetus DUO-rajakytkinten avulla Kytkin: 1 NC ja 1 NO (vakio) WDR WDL Asetus momenttikytkinten avulla Kytkin: 1 NC ja 1 NO (vakio) DSR DÖL Sulkemisen rajakytkin, liike myötäpäivään Avauksen rajakytkin, liike vastapäivään Rajakytkin DUO, liike myötäpäivään Rajakytkin DUO, liike vastapäivään Sulkemisen momenttikytkin, liike myötäpäivään Avauksen momenttikytkin, liike vastapäivään Mallista riippuen termokytkinten tai PTC-vastusten avulla F1, Th R3 Kytkin: 1 NC (vakio) S5, BL Termokytkin PTC-vastus Vilkkuanturi Mallista riippuen potentiometrin tai elektronisen asentolähettimen EWG/RWG avulla R2 R2/2 B1/B2, EWG/RWG B3/B4, EWG/RWG Potentiometri Tandemkytkentään kuuluvat potentiometrit (optio) 3-/4-johdinkytkentä (0/4 20 ma) 2-johdinkytkentä (4 20 ma) Kytkin 27

28 Käyttöönotto SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Käyttöönotto 9.1. Kytkinkotelon avaaminen Seuraavien asetusten (optioiden) määrittämiseksi kytkinyksikkö on avattava. Räjähdyspaineen kestävä rakenne, räjähdysvaara! Seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Varmista ennen avaamista, ettei kotelossa ole kaasua eikä jännitettä. Käsittele kantta ja kotelon osia varovasti. Halkaisupinnoilla ei saa olla vaurioita eikä epäpuhtauksia. Älä kallista kantta asennuksen aikana. 1. Avaa ruuvit [2] ja irrota kansi [1] kytkinyksiköstä. Kuva 22: 2. Jos varustukseen kuuluu osoitinkiekko [3]: Irrota osoitinkiekko [3] kiintoavaimen avulla (käyttäen sitä vipuna). Informaatio: Aseta maalivaurioiden estämiseksi kiintoavaimen alle pehmuste, esim. pyyhe. Kuva 23: 9.2. Momenttirajojen asetus Momenttikytkimet kytkeytyvät, kun vääntömomentti saavuttaa tässä määritellyn pysäytysmomentin (venttiilin ylikuormitussuojaus). Informaatio Momenttikytkimet voivat laueta myös käsikäytöllä. 28

29 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Käyttöönotto Venttiili voi vaurioitua, jos pysäytysmomentti on asetettu liian suureksi! Pysäytysmomentti on määritettävä venttiilin mukaan. Asetuksiin saa tehdä muutoksia vain venttiilivalmistajan luvalla. Kuva 24: Vääntömomentin mittauspäät [1] Musta mittauspää suunnan KIINNI momentille [2] Valkoinen mittauspää suunnan AUKI momentille [3] Varmistusruuvit [4] Osoitinkiekot 1. Avaa molemmat varmistusruuvit [3] osoitinkiekosta. 2. Viritä osoitinkiekko [4] kiertämällä kiekko sopivan vääntömomentin kohdalle (1 da Nm = 10 Nm). Esimerkki: - Musta mittauspää asetettu suunnilleen lukemaan 25 da Nm 250 Nm suunnassa KIINNI - Valkoinen mittauspää asetettu suunnilleen lukemaan 20 da Nm 200 Nm suunnassa AUKI 3. Kiristä varmistusruuvit [3] uudelleen. Informaatio: Maksimi kiristysmomentti: 0,3 0,4 Nm Momenttikytkimet on viritetty Matkarajojen asetus Rajakytkimet määrittävät säätöalueen. Kytkimet toimivat, kun toimilaite saavuttaa määritellyn rajan. 29

30 Käyttöönotto SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Kuva 25: Matkarajojen säätöelementit Musta kenttä: [1] Virityskara: pääteasento KIINNI [2] Osoitinnokka: pääteasento KIINNI [3] Piste: pääteasento KIINNI asetettu Valkoinen kenttä: [4] Virityskara: pääteasento AUKI [5] Osoitinnokka: pääteasento AUKI [6] Piste: pääteasento AUKI asetettu Pääteasennon KIINNI (musta kenttä) asettaminen 1. Aseta laite käsikäytölle. 2. Käännä käsipyörää myötäpäivään, kunnes venttiili on kiinni. 3. Kierrä käsipyörää noin ½ kierrosta (jälkikäynti) takaisin. 4. Kierrä virityskaraa [1] ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [2]: osoitinnokka [2] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 5. Kun osoitinnokka [2] on 90 :een päässä merkkipisteestä [3]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 6. Kun osoitinnokka [2] osoittaa merkkipistettä [3]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara. Pääteasento KIINNI on asetettu. 7. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet Pääteasennon AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 1. Aseta laite käsikäytölle. 2. Käännä käsipyörästä vastapäivään, kunnes venttiili on auki. 3. Kierrä käsipyörää noin ½ kierrosta (jälkikäynti) takaisin. 4. Kierrä virityskaraa [4] (kuva ) ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [5]: osoitinnokka [5] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 5. Kun osoitinnokka [5] on 90 :een päässä merkkipisteestä [6]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 6. Kun osoitinnokka [5] osoittaa merkkipistettä [6]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara. Pääteasento AUKI on asetettu. 7. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet. 30

31 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Käyttöönotto 9.4. Väliasentojen asettaminen Optio DUO-rajakytkimillä varustetuissa toimilaitteissa on kaksi väliasentokytkintä. Ajosuuntaa kohden voi asettaa yhden väliasennon. Kuva 26: Matkarajojen säätöelementit Musta kenttä: [1] Virityskara: ajosuunta KIINNI [2] Osoitinnokka: ajosuunta KIINNI [3] Piste: väliasentopiste KIINNI määritetty Valkoinen kenttä: [4] Virityskara: ajosuunta AUKI [5] Osoitinnokka: ajosuunta AUKI [6] Piste: väliasento AUKI määritetty Informaatio Väliasentokytkimet vapauttavat koskettimen jälleen 177 kierroksen (ohjausyksikkö alueelle r/isku) tai 1769 kierroksen (ohjausyksikkö alueelle r/isku) jälkeen Ajosuunnan KIINNI (musta kenttä) asettaminen 1. Aja venttiiliä suuntaan KIINNI sopivaan väliasentoon saakka. 2. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa: Käännä venttiili takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja aja venttiili uudelleen väliasentoon suunnassa KIINNI. Informaatio: Aja väliasentoon aina samassa suunnassa kuin myöhemmin sähkökäytön aikana. 3. Kierrä virityskaraa [1] ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [2]: osoitinnokka [2] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 4. Kun osoitinnokka [2] on 90 :een päässä merkkipisteestä [3]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 5. Kun osoitinnokka [2] osoittaa merkkipistettä [3]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara. Väliasento ajosuunnassa KIINNI on asetettu. 6. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet Ajosuunnan AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 1. Aja venttiiliä suuntaan AUKI sopivaan väliasentoon saakka. 2. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa: Kierrä venttiili takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja aja venttiili uudelleen väliasentoon suunnassa AUKI (aja väliasentoon aina samassa suunnassa kuin myöhemmin sähkökäytön aikana). 31

32 Käyttöönotto SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx Kierrä virityskaraa [4] ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [5]: osoitinnokka [5] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 4. Kun osoitinnokka [5] on 90 :een päässä merkkipisteestä [6]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 5. Kun osoitinnokka [5] osoittaa merkkipistettä [6]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara. Väliasento ajosuunnassa AUKI on asetettu. 6. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet Koeajo Tee koeajo vasta sitten, kun kaikki edellä kuvatut asetukset on määritetty Pyörimissuunnan tarkistus Venttiili voi vaurioitua väärän pyörimissuunnan vuoksi! Jos pyörimissuunta on väärä, sammuta laite heti. Korjaa vaihejärjestys. Toista koekäyttö. 1. Aja toimilaite käsikäytöllä keskiasentoon tai riittävälle etäisyydelle pääteasennosta. 2. Käynnistä toimilaite ajosuuntaan KIINNI, ja tarkkaile pyörimissuuntaa: osoitinkiekolla: vaihe 3 ilman osoitinkiekkoa: vaihe 4 (pääakseli) Pysäytä ennen pääteasennon saavuttamista. 3. Osoitinkiekolla: Tarkkaile pyörimissuuntaa. Pyörimissuunta on oikea, jos toimilaite ajaa KIINNI-suuntaan ja osoitinkiekko pyörii vastapäivään. 32

33 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Käyttöönotto 4. Ilman osoitinkiekkoa: Kierrä pääakselin suojatulppa [1] ja tiiviste [2] tai karan suojaputken kansi [4] irti ja tarkkaile pääakselin [3] tai karan [5] pyörimissuuntaa. Pyörimissuunta on oikea, jos toimilaite ajaa KIINNI-suuntaan ja pääakseli tai kara pyörii myötäpäivään. Kuva 27: Pääakseli/kara [1] Pääakselin suojatulppa [2] Tiiviste [3] Pääakseli [4] Karan suojaputken suojus [5] Kara [6] Karan suojaputki Matkarajojen tarkastus 9.6. Elektroninen asentolähetin EWG Aja toimilaite käsikäytöllä venttiilin molempiin pääteasentoihin. Matkarajat on asetettu oikein, jos: - kytkin WSR kytkeytyy pääteasennossa KIINNI. - kytkin WÖL kytkeytyy pääteasennossa AUKI. - kytkimet vapauttavat koskettimet sen jälkeen, kun käsipyörää on käännetty takaisin 2. Jos pääteasennot on asetettu väärin: Aseta matkarajat uudelleen. 3. Jos pääteasennot on viritetty oikein eikä optioita (esim. potentiometri, asentolähetin) ole käytössä: sulje kytkinkotelo. Optio Elektronista etäisyysanturia EWG 01.1 voidaan käyttää asennon etänäyttöä tai yleensä venttiiliasennon takaisinkytkentäviestiä varten. Anturi antaa Hall-anturien määrittämän venttiilin asentolukeman pohjalta 0 20 ma:n tai 4 20 ma:n virtasignaalin. Tekniset tiedot Taulukko 7: EWG 01.1 Tiedot 3- ja 4-johdinkytkentä 2-johdinkytkentä Lähtövirta I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Syöttöjännite U 1) V 24 V DC (18 32 V) 24 V DC (18 32 V) Maks. virranotto LED pois päältä = 26 ma, LED päällä = 27 ma 20 ma Maks. kuorma R B 600 Ω (U V 12 V)/20 ma Jännitteensyötön vaikutus 0,1 % 33

34 Käyttöönotto SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Tiedot Kuorman vaikutus Lämpötilan vaikutus Ympäristön lämpötila 2) 3- ja 4-johdinkytkentä 2-johdinkytkentä 0,1 % < 0,1 /K 60 C C 1) 2) Jännitteensyöttö mahdollista seuraavien laitteiden välityksellä: Ohjausyksiköt AC, AM tai ulkoinen verkkolaite Riippuu toimilaitteen lämpötila-alueesta: ks. tyyppikilpi Asetteluelementit EWG sijaitsee toimilaitteen kytkentäyksikössä. Kytkentäyksikön kotelo on avattava asettelujen määrittelyä varten. Ks. <Kytkentäyksikön kotelon avaaminen>. Kaikki asettelut tehdään painikkeilla [S1] ja [S2]. Kuva 28: Kuva kytkinyksiköstä kotelon ollessa avoin [S1] Painike: asetus 0/4 ma [S2] Painike: asetus 20 ma LED Asetusten tekemisessä opastava merkkivalo [1] Mittauspiste (+) 0/4 20 ma [2] Mittauspiste ( ) 0/4 20 ma Mittauspisteistä [1] ja [2] voi tarkastaa lähtövirran (mittausalue 0 20 ma). Taulukko 8: Painiketoimintojen lyhyt kuvaus Painikkeet Toiminto [S1] + [S2] [S1] [S2] Mittausalueen asettaminen 5 s samanaikaisesti painettuna: asettelutilan valinta 3 s painettuna asettelutilassa: asetus 4 ma 6 s painettuna asettelutilassa: asetus 0 ma 3 s painettuna käytön aikana: pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä lyhyt painallus pääteasennossa: virta pienenee 0,02 ma:lla 3 s painettuna asettelutilassa: asetus 20 ma 3 s painettuna käytön aikana: pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä lyhyt painallus pääteasennossa: virta kasvaa 0,02 ma:lla Syöttöjännitteen tulee olla asettelun aikana kytkeytyneenä asentolähettimeen. Informaatio Sekä mittausalueen 0/4 20 ma että mittausalueen 20 0/4 ma (käänteinen toimintatapa) asettaminen on mahdollista. Mittausalue (normaali tai käänteinen toimintatapa) määritellään osoittamalla painikkeet S1/S2 yksittäisille pääteasennoille. Asetustilaan siirtymisen myötä kummankin pääteasennon asetus katoaa muistista ja lähtövirran arvoksi tulee 3,5 ma. Tilaan siirtymisen jälkeen molemmat ääriarvot (0/4 ja 20 ma) on asetettava uudelleen. Mahdollisen virheellisen asetuksen voi tarvittaessa palauttaa alkutilaan siirtymällä uudelleen asetustilaan (painamalla samanaikaisesti painikkeita [S1] ja [S2]). 34

35 SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Käyttöönotto Asettelutilan valinta 1. Paina molempia painikkeita [S1] ja [S2] samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan: Jos LED-valo välähtää nopeasti kaksi kertaa peräkkäin, asetustila on kytkeytynyt moitteettomasti päälle: Mittausalueen asettaminen Jos LED-valon vilkkumisen tapa poikkeaa tästä (yksinkertainen valon välähdys/valo välähtää kolme kertaa peräkkäin): Ks. <Virhe käyttöönotossa>. 2. Aja venttiili jompaankumpaan pääteasentoon (KIINNI/AUKI). 3. Aseta sopiva lähtövirta (0/4 ma tai 20 ma): virta 4 ma: paina painiketta [S1] noin 3 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu hitaasti. virta 0 ma: paina painiketta [S1] noin 6 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu nopeasti. virta 20 ma: paina painiketta [S2] noin 3 sekunnin ajan, kunnes LED-valo palaa jatkuvasti. 4. Aja venttiili vastakkaiseen pääteasentoon. Pääteasennossa asetettu arvo (0/4 ma tai 20 ma) ei muutu asetustilassa suoritettavan ajon aikana. 5. Suorita asetus 2. pääteasennossa samalla tavalla. 6. Tarkasta asetus ajamalla venttiili vielä uudelleen kumpaankin pääteasentoon. Jos mittausalueen asettaminen ei ole mahdollista: Ks. <Virhe käyttöönotossa>. Jos virta-arvot (0/4/20 ma) ovat virheellisiä: Ks. <Virta-arvojen korjaaminen>. Jos virta-arvot vaihtelevat (esim. lukemien 4,0 4,2 ma välillä): Kytke <pääteasentojen ilmaisemisesta vastaava LED-valo> pois päältä Virta-arvojen korjaaminen Pääteasennoissa asetettuja virran arvoja (0/4/20 ma) voi korjata tarvittaessa.yleisesti käytettäviä arvoja ovat esim. 0,1 ma (0 ma:n sijaan) tai 4,1 ma (4 ma:n sijaan). Informaatio Jos virran arvo vaihtelee (esim. arvojen 4,0 4,2 ma välillä), <pääteasennon ilmaisemisesta vastaava LED-valo> on kytkettävä pois päältä virta-arvon korjaamisen ajaksi. Aja venttiili haluamaasi pääteasentoon (KIINNI/AUKI). Virran pienentäminen: paina painiketta [S1] (virta pienenee jokaisella painikkeen painalluksella 0,02 ma) Virran kasvattaminen: painike [S2] (virta kasvaa jokaisella painikkeen painalluksella 0,02 ma) Pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä LED-valon voi asettaa siten, että valo ilmoittaa pääteasentojen saavuttamisesta vilkkumisen, yhtäjaksoisesti palavan valon avulla tai pysymällä pääteasentojen kohdalla kokonaan sammuneena. Pääteasentojen ilmaisemisesta vastaava toiminto on kytkeytynyt päälle asetustilan aikana. Kytkeminen päälle/pois päältä 1. Aja venttiili jompaankumpaan pääteasentoon (KIINNI/AUKI). 35

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1 Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Kääntötoimilaitteet SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Käyttöohje

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. SA07.1 SA30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet. SA07.1 SA30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 011/AM 021 Käyttöohje sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 011/AM 021 Käyttöohje Tämän ohjeen

Lisätiedot

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC Asennus, käyttö, käyttöönotto

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC Asennus, käyttö, käyttöönotto Sähkötoimilaite SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.1 Ohjaus: Rinnakkaisliitäntä Profibus DP Profibus DP, jossa LWL Modbus Modbus, jossa LWL DeviceNet Foundation Fieldbus

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100.

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100. Sähkötoimilaitteet Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SAI

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto Sähkötoimilaite SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.1 Ohjaus: Rinnakkaisliitäntä Profibus DP Profibus DP, jossa LWL Modbus Modbus, jossa LWL DeviceNet Foundation

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite LRQ24A-SR Jännitesäätöinen toimilaite 2- ja 3 -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 4 Nm Nimellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: jännitesäätöinen DC 0-10 V oiminta-alue: DC 2-10 V

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 / SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje Tämän

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Ohjaus: Kaapelin välityksellä (sinkityt johtimen päät) Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Tarvikkeet Sovitin kosketinsilloille

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot