Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus"

Transkriptio

1 Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto

2 Sisällysluettelo AC 01.2 Non-Intrusive Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen koko käyttöiän ajan. Luovuta ohje aina myös tuotteen seuraavalle käyttäjälle tai omistajalle. Asiakirjan tarkoitus: Tämä asiakirja sisältää tietoja asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. Sen tarkoituksena on auttaa laitteen asennuksessa ja käyttöönotossa. Viitedokumentteja: Käsikirja (Käyttö ja viritys), AUMATIC AC 01.2 Rinnakkainen Viitedokumentit ovat saatavana Internet-osoitteesta tai suoraan AUMAlta (katso <osoitteet>). Sisällysluettelo 1. Turvallisuusmääräykset Perusturvallisuusohjeita 1.2. Käyttöalue 1.3. Käyttöalue Ex-tilaluokassa 22 (optio) 1.4. Varoitukset ja merkit 1.5. Viittaukset ja merkit 2. Tunnistus Tyyppikilpi 2.2. Lyhyt kuvaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus Kuljetus 3.2. Varastointi 3.3. Pakkaus 4. Asennus Asennusasento 4.2. Käsipyörän asennus 4.3. Sähkötoimilaitteen asennus venttiiliin/vaihteeseen Vetolaitetyypit B, B1 - B4 ja E Sähkötoimilaitteen (vetolaitteella B1 - B4 tai E) asentaminen venttiiliin/vaihteeseen Vetolaite A Karamutterin koneistus Sähkötoimilaitteen (vetolaitteella A) asentaminen venttiiliin 4.4. Asennuksen lisätarvikkeet Karan suojaputki nousevalle venttiilin karalle 4.5. Paikallisohjauksen asennusasennot Asennusasentojen muuttaminen 5. Sähköliitäntä Perusohjeita 5.2. Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä Kytkentäkotelon avaaminen Johtojen kytkentä Kytkentäkotelon sulkeminen 5.3. Sähköliitäntään saatavat lisävarusteet Sivu

3 AC 01.2 Non-Intrusive Sisällysluettelo Ohjausyksikkö seinätelineessä Kehys Suojakansi Double Sealed -välikehys Ulkopuolinen maadoitusliitäntä Käyttö Käsikäyttö Laitteen kytkeminen käsikäytölle Käsikäytön kytkentä pois päältä 6.2. Moottorikäyttö Toimilaitteen ohjaus paikallisesti Toimilaitteen käyttö kauko-ohjauksella 6.3. Valikon käyttö painikkeilla (asetuksille ja näytöille) Valikon rakenne ja navigointi 6.4. Käyttäjätaso, salasana Salasanan syöttäminen Salasanojen vaihtaminen 6.5. Näytön kieli Kielen vaihtaminen 7. Näytöt Näytön ikkunat käyttöönoton yhteydessä 7.2. Näyttöikkunat Kuittaukset toimilaitteelta ja venttiililtä AUMA-luokituksen mukaiset tilanäytöt NAMUR-suosituksen mukaiset tilanäytöt 7.3. Mekaaninen asennonosoitin / käynnistä kertova merkkivalo 7.4. Merkkivalot 8. Viestit Ulostuloreleet Lähtöjen järjestys Lähtöjen koodaus 8.2. Analogiset viestit 9. Käyttöönotto (perusasetukset) Pysäytystavan valinta 9.2. Momenttirajojen asetus 9.3. Matkarajojen asetus 9.4. Koeajo Pyörimissuunnan tarkistus Rajakytkinten tarkistaminen 9.5. Kytkinkotelon avaaminen 9.6. Mekaanisen asennonosoittimen asettelu 9.7. Lisälaitevaihteiston vaihteen tarkistaminen/asettelu 9.8. Kytkinkotelon sulkeminen 10. Häiriöiden poisto Virhe käyttöönotossa Vikailmoitukset ja varoitukset Sulakkeet Sulakkeet toimilaitteen ohjausyksikössä

4 Sisällysluettelo AC 01.2 Non-Intrusive Moottorisuoja (lämpövalvonta) 11. Kunnossapito ja huolto Ehkäisevät toimet kunnossapitoa ja turvallista käyttöä varten Huolto Jätekäsittely ja kierrätys 12. Tekniset tiedot Toimilaitteen ominaisuudet ja toiminnot Sähkötoimilaitteen ohjausyksikön ominaisuudet ja toiminnot Käyttöolosuhteet Lisävarusteet Muut tiedot 13. Varaosalista Sähkötoimilaite SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Toimilaitteen ohjausyksikkö AUMATIC AC Todistukset Liittämisvakuutus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 15. Aakkosellinen hakemisto... Osoitteet

5 AC 01.2 Non-Intrusive Turvallisuusmääräykset 1. Turvallisuusmääräykset 1.1 Perusturvallisuusohjeita Standardit/direktiivit AUMA-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan hyväksyttyjen standardien ja direktiivien mukaisesti. Tämän todistavat alkuperäinen liittämisvakuutus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asennuksen, sähköliitäntätöiden, käyttöönoton ja käytön yhteydessä asennuspaikalla koneen käyttäjän ja vastaavan asennusurakoitsijan on varmistettava, että kaikki lakien, direktiivien, asetusten, kansallisten määräysten ja suositusten vaatimukset täyttyvät. Turvallisuusmääräykset/varoitukset Henkilöstön pätevyys Tällä sähkötoimilaitteella työskentelevien henkilöiden on perehdyttävä tämän ohjeen sisältämiin turvallisuusmääräyksiin ja varoituksiin ja noudatettava niihin liittyviä ohjeita. Tuotteeseen kiinnitetyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja varoituskyltit on huomioitava henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. Asennus-, sähköliitäntä-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan koulutettu henkilöstö, jolle koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija on antanut luvan kyseisiin töihin. Ennen em. töiden aloittamista henkilöstön on luettava ja ymmärrettävä tämä ohje sekä tunnettava hyväksytyt työturvallisuusmääräykset ja noudatettava niitä. Käyttöönotto Käyttö Ennen käyttöönottoa on ehdottomasti varmistettava, että kaikki asetukset vastaavat kulloisenkin käyttökohteen vaatimuksia. Jos asetuksissa on virheitä, seurauksena voi olla sovelluskohtaisia riskejä, esim. venttiilin tai laitteen vaurioitumisriski. Tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä kantaa vastuun riskistä yksin. Moitteettoman ja turvallisen käytön edellytykset: Oikein suoritettu kuljetus, asiallinen varastointi, kokoonpano ja asennus samoin kuin huolellinen käyttöönotto. Tuotetta saa käyttää ainoastaan moitteettomassa kunnossa tämän ohjeen mukaisesti. Häiriöistä ja vaurioista on ilmoitettava ja ne on korjattava (korjautettava) viipymättä. Hyväksyttyjä työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Kansalliset määräykset on huomioitava. Käytön aikana kotelo kuumenee, ja pinnan lämpötila voi olla jopa > 60 C. Mahdollisilta palovammoilta suojautumiseksi suosittelemme ennen laitteella työskentelyä pinnan lämpötilan tarkastamista sopivalla lämpömittarilla ja tarvittaessa suojakäsineiden käyttöä. Suojatoimet Huolto Tarpeellisista suojatoimista paikan päällä, kuten suojuksista, kulkurajoituksista tai henkilöstön henkilösuojaimista, vastaa koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija. Laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi on noudatettava tämän ohjeen sisältämiä huolto-ohjeita. Laitteeseen saa tehdä muutoksia vain valmistajan luvalla. 1.2 Käyttöalue AUMA-toimilaitteet on tarkoitettu teollisuusventtiilien, esim. istukka-, luisti-, läppä- ja palloventtiilien ohjaukseen. Muut käyttötarkoitukset ovat sallittuja vain valmistajan nimenomaisella (kirjallisella) vahvistuksella. Toimilaitetta ei saa käyttää esim. seuraavien laitteiden yhteydessä: standardin EN ISO 3691 mukaiset lattiakuljettimet standardin EN mukaiset nostolaitteet 5

6 Turvallisuusmääräykset AC 01.2 Non-Intrusive standardien DIN ja mukaiset henkilöhissit standardin EN 81-1/A1 mukaiset tavarahissit rullaportaat jatkuva käyttö käyttö maahan haudattuna pysyvästi upotettuna veden alla (kotelointiluokka huomioitava) räjähdysalttiit alueet, lukuun ottamatta Zone 22 -alueita ydinvoimaloiden alueet, joilla esiintyy säteilykuormitusta Valmistaja ei vastaa epäasianmukaisesta tai määräysten vastaisesta käytöstä. Määritellyn käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän ohjeen noudattaminen. Informaatio Tämä ohje on voimassa vain vakiototeutuksessa "myötäpäivään sulkiessa", eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään venttiilin mennessä kiinnisuuntaan. 1.3 Käyttöalue Ex-tilaluokassa 22 (optio) Ilmoitetun sarjan toimilaitteet sopivat ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti aina myös käytettäviksi pölystä johtuville räjähdyksille herkillä ZONE 22 -alueilla. Sähkötoimilaitteet on toteutettu kotelointiluokan IP 68 mukaisina, ja räjähdyssuojaukseltaan ne täyttävät seuraavat EN-standardin mukaiset vaatimukset: :1998 kohdan 6 Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet, luokan 3 sähkölaitteita koskevista vaatimuksista Koteloilla suojatut sähkölaitteet. Kaikkien standardin EN : 1998 vaatimusten täyttämiseksi on ehdottomasti huomioitava seuraavat kohdat: ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti sähkötoimilaitteissa on oltava ylimääräinen merkintä II3D IP6X T 150 C. Ympäristön lämpötilan ollessa + 40 C on toimilaitteiden pinnan maksimilämpötila standardin EN kohdan 10.4 mukaisesti +150 C. Sähkölaitteen keräämää suurempaa pölymäärää ei kohdan 10.4 mukaisesti otettu huomioon pinnan maksimilämpötilaa määritettäessä. Termokytkimen tai PTC-vastuksen oikea kytkentä sekä käyttöaikaluokan ja teknisten tietojen noudattaminen ovat edellytyksiä laitteiden pinnan maksimilämpötilojen pysymiselle ohjeiden mukaisina. Kytkentäpistokkeen saa kytkeä tai irrottaa vain jännitteettömässä tilassa. Käytettävien kaapeliläpivientien on myös vastattava luokan II3D ja vähintään kotelointiluokan IP 67 vaatimuksia. Toimilaitteet on liitettävä potentiaalin tasaukseen ulkopuolisella maadoitusliittimellä (lisävaruste) tai kytkettävä maadoitettuun putkistojärjestelmään. Tiiviyden ja pölyräjähdyssuojauksen varmistamiseksi ja pääakselin tiivistämiseksi on pääakselin suojatulppa (osa nro 511.0) tai karan suojaputki suojakansineen (osat nro ja 568.2) ehdottomasti asennettava. Yleisesti ottaen pölyräjähdyksille herkissä tiloissa on noudatettava standardin EN mukaisia vaatimuksia. Olosuhteiden edellyttämä huolellisuus ja koulutettu henkilökunta käyttöönotossa, huollossa ja kunnossapidossa on edellytys toimilaitteiden turvalliselle käytölle. 1.4 Varoitukset ja merkit Seuraavat varoitukset ja merkit kiinnittävät erityisesti huomion tämän ohjeen turvallisuuden kannalta oleellisiin toimintoihin. Kukin on merkitty sopivalla signaalisanalla (VAARA, VAROITUS, HUOMIO, HUOMAUTUS). Välittömästi vaarallinen tilanne, johon liittyy suuri riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. 6

7 AC 01.2 Non-Intrusive Turvallisuusmääräykset Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy kohtalainen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy vähäinen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla lievä tai keskivakava loukkaantuminen. Tätä voidaan käyttää myös esinevahinkojen yhteydessä. Mahdollisesti vaarallinen tilanne. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla esinevahinkoja.tätä merkkiä ei käytetä henkilövahinkojen yhteydessä. Varoitusten rakenne ja typografinen muotoilu Vaaran tyyppi ja lähde! Piittaamattomuuden mahdolliset seuraukset (soveltuvilta osin) Toimenpide vaaran välttämiseksi Muut toimenpiteet Turvallisuusmerkintä varoittaa loukkaantumisriskistä. 1.5 Viittaukset ja merkit Huomiosana (tässä VAARA) ilmoittaa vaaran vakavuusasteen. Seuraavia viittauksia ja merkkejä käytetään tässä ohjeessa: Informaatio Käsite Informaatio tekstin edessä viittaa tärkeisiin huomautuksiin ja tietoihin. KIINNI-symboli (venttiili suljettu) AUKI-symboli (venttiili auki) Syytä tietää ennen seuraavaa askelta.tämä symboli ilmoittaa, mitä vaaditaan ennen seuraavaa vaihetta tai mihin on syytä valmistautua tai mitä on huomioitava. Valikon kautta parametriin Kuvaa valikkopolkua parametriin. Paikallisohjausyksikön painikkeilla voi siten nopeasti löytää etsimänsä parametrin näytöltä. < > Viittaus myöhempiin kohtiin tekstissä Näiden merkkien välissä olevat käsitteet viittaavat asiakirjan myöhempiin, aihetta käsitteleviin kohtiin. Nämä käsitteet mainitaan hakemistossa, otsikossa tai sisällysluettelossa, joten ne löytyvät nopeasti. 7

8 Tunnistus AC 01.2 Non-Intrusive 2. Tunnistus 2.1 Tyyppikilpi Jokainen laite (toimilaite, ohjausyksikkö, moottori) on merkitty tyyppikilvellä. Kuva 1: Tyyppikilpien järjestys [1] Toimilaitteen tyyppikilpi [2] Ohjausyksikön tyyppikilpi [3] Moottorin tyyppikilpi [4] Lisäkilpi, esim. KKS-kilpi Toimilaitteen tyyppikilven kuvaus Kuva 2: Toimilaitteen tyyppikilpi (esimerkki) [1] Valmistajan nimi [2] Valmistajan osoite [3] Tyyppimerkintä (selitys, ks. seuraavassa) [4] Komissionumero (selitys, ks. seuraavassa) [5] Toimilaitteen sarjanumero (selitys, ks. seuraavassa) [6] Kierrosluku [7] Vääntömomenttialue suunnassa KIINNI [8] Vääntömomenttialue suunnassa AUKI [9] Voiteluaineen tyyppi [10] kotelointiluokka [11] Sallittu ympäristön lämpötila [12] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta [13] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta 8

9 AC 01.2 Non-Intrusive Tunnistus Tyyppimerkintä Kuva 3: Tyyppimerkintä (esimerkki) 1. Toimilaitteen tyyppi ja koko 2. Laipan koko Tyyppi ja koko Tämä ohje koskee seuraavia laitetyyppejä ja kokoja: Sähkötoimilaitteet ohjauskäyttöön: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Sähkötoimilaitteet säätökäyttöön: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Komissionumero Jokainen laite saa projektikohtaisen komissionumeron (projektinumeron). Tämän numeron perusteella on mahdollista ladata kytkentäkaavio (saksan- ja englanninkielisenä), tarkastuspöytäkirja ja muita laitetta koskevia tietoja suoraan Internet-osoitteesta Eräitä tietoja varten tarvitaan asiakasnumero. Sarjanumero Toimilaite Taulukko 1: Sarjanumeron kuvaus (esimerkin avulla) M D paikka: asennusviikko 05 Tässä esimerkkinä: viikko paikka: valmistusvuosi 12 Tässä esimerkkinä: valmistusvuosi 2012 Kaikki muut kohdat M D Tehtaan sisäinen numero tuotteen yksiselitteiseen tunnistamiseen Ohjausyksikön tyyppikilven kuvaus Kuva 4: Ohjausyksikön tyyppikilpi [1] Tyyppimerkintä [2] Komissionumero [3] Kytkentä [4] Ohjaus Tyyppimerkintä Kytkentä Ohjaus AC 01.2 = toimilaitteen ohjausyksikkö AUMATIC 9. Kohta TPA-kytkentäkaaviossa: asentolähetin (toimilaite): Kytkinyksikkö: elektroninen: I, Q = MWG (magneettinen raja- ja momenttianturi) 24 V DC = ohjaus rinnakkaisen käyttöliittymän avulla, ohjausjännite 24 V DC. 115 V AC = ohjaus rinnakkaisen käyttöliittymän avulla, ohjausjännite 115 V AC. 0/4 20 ma = ohjaus rinnakkaisen käyttöliittymän avulla 0/4 20 ma:n analogiatulon välityksellä. 2.2 Lyhyt kuvaus Sähkötoimilaite Standardin EN ISO 5210 mukainen määritelmä: Monikierrostoimilaite on toimilaite, joka siirtää venttiiliin vääntömomentin ainakin yhden täyden kierroksen matkalle. Se voi ottaa vastaan työntövoimia. 9

10 Tunnistus AC 01.2 Non-Intrusive AUMA-sähkötoimilaitteita käytetään sähkömoottorilla, ja ne voivat ottaa vastaan työntövoimia vetolaitteeseen A yhdistettyinä. Manuaalinen käyttö on mahdollista käsipyörällä. Pysäytys pääteasennoissa voi tapahtua matkan tai vääntömomentin mukaan. Ohjaukseen tai toimilaitteen signaalien käsittelyyn tarvitaan ehdottomasti ohjausyksikkö. Sähkötoimilaitteen ohjausyksikköä AUMATIC käytetään ohjaamaan AUMA-toimilaitteita ja ne toimitetaan käyttövalmiina. Ohjausyksikön voi asentaa suoraan toimilaitteeseen tai erilleen seinätelineeseen. AUMATIC-ohjausyksikön toiminnot mahdollistavat AUKI-KIINNI-käytön, asennoitinkäytön, prosessisäädinkäytön, käyttötietojen keräämisen ja diagnostiikan. Sähkötoimilaitteen ohjausyksikkö Paikallisohjausyksikkö/PC ToolSuite Käyttöä, asetuksia ja näyttöjä voidaan ohjata suoraan paikan päällä ohjausyksikön avulla. Paikan päällä on mahdollista Intrusiivinen - Ei-intrusiivinen ohjata toimilaitetta paikallisohjausyksikön (painikkeiden ja näytön) avulla ja tehdä asetuksia (tämän ohjeen sisältö). AUMA ToolSuite -ohjelmiston (optio) avulla tietokoneella (kannettavalla tai pöytäkoneella) tallentaa tai lukea tietoja, muuttaa ja tallentaa asetuksia. Tietokoneen ja AUMATICin välinen yhteys muodostetaan langattomasti Bluetoothliitännän kautta (ei sisälly tähän ohjeeseen). Intrusiivinen malli (kytkinyksikkö: sähkömekaaninen): Rajat ja vääntömomentit asetellaan toimilaitteessa olevalla kytkinkoneistolla. Ei-intrusiivinen malli (kytkinyksikkö: elektroninen): Rajat ja vääntömomentit asetellaan ohjausyksikön avulla, toimilaitteen tai ohjausyksikön koteloa ei tarvitse avata sitä varten. Tätä varten toimilaitteeseen on asennettu MWG (magneettinen raja- ja momenttianturi), joka tarjoaa käyttöön myös analogisen vääntömomenttiviestin/vääntömomenttiosoituksen ja analogisen asentotakaisinkytkennän/asennonosoituksen. 10

11 AC 01.2 Non-Intrusive Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3.1 Kuljetus Kuljeta asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Riippuva kuorma! Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara. Riippuvan kuorman alla EI saa oleskella. Kiinnitä nostolaite koteloon, ÄLÄ käsipyörään. Toimilaitteet, jotka on asennettu venttiiliin: Kiinnitä nostolaite venttiiliin, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty vaihteeseen: Kiinnitä nostolaite silmukkaruuveilla vaihteeseen, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty ohjausyksikköön: Kiinnitä nostolaite toimilaitteeseen, ÄLÄ ohjausyksikköön. 3.2 Varastointi Korroosiovaara virheellisen säilytyksen vuoksi! Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maankosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä. Suojaa pölyltä ja kosteudelta. Käsittele maalaamattomat metallipinnat sopivalla korroosionestoaineella. Liian matalat lämpötilat voivat vaurioittaa näyttöä! AUMATIC-sähkötoimilaitteen ohjausyksikköä EI saa säilyttää alle 30 C lämpötilassa. Pitkäaikainen varastointi Jos tuote pitää varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukautta), on lisäksi pantava merkille seuraavat kohdat: 1. Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionestoaineella. 2. Noin 6 kuukauden välein: korroosionmuodostuksen tarkkailu. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosiosuojaus. 3.3 Pakkaus Tuotteemme on suojattu kuljetuksia varten erikoispakkauksilla. Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka on helppo lajitella ja kierrättää. Käytämme seuraavia pakkausmateriaaleja: puu, pahvi, paperi ja PE-kalvo. Pakkausmateriaalien hävittämistä varten suosittelemme kierrätystä ja keräyspisteitä. 11

12 Asennus AC 01.2 Non-Intrusive 4. Asennus 4.1 Asennusasento 4.2 Käsipyörän asennus AUMA-sähkötoimilaitteita ja niiden ohjausyksiköitä voi käyttää missä tahansa asennossa. Informaatio Kuljetusta varten käsipyörät, joiden halkaisija on vähintään 400 mm, toimitetaan irrallaan. Kuva 5: Käsipyörä [1] Välirengas [2] Sisäänmenoakseli [3] Käsipyörä [4] Lukkorengas 1. Asenna tarvittaessa välirengas [1] sisäänmenoakselille [2]. 2. Aseta käsipyörä [3] sisäänmenoakselille. 3. Varmista käsipyörän [3] kiinnitys mukana tulevalla lukkorenkaalla [4]. 4.3 Sähkötoimilaitteen asennus venttiiliin/vaihteeseen Korroosiovaara maalivaurioiden ja kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Korjaa maalipinnan vauriot koneelle tehtyjen huolto- ym. töiden jälkeen. Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista Vetolaitetyypit B, B1 - B4 ja E Käyttö Pyörivälle, ei-nousevalle karalle Ei sovi työntövoimille Asentaminen Vetolaite, poraus ja kiilaura: Laite B1 B4 standardin ISO 5210 mukaisella porauksella Laitteet B ja E standardin DIN 3210 mukaisella porauksella B1:n muuntaminen mallin B3, B4 tai E mukaisesti on mahdollista. 12

13 AC 01.2 Non-Intrusive Asennus Kuva 6: Vetolaite [1] Vetolaitetyypit B, B1 - B4, E ja C [2] Ulostuloholkki/irtoholkki porauksella ja kiilauralla [3] Lukkorengas Informaatio Huolehdi, että venttiilin laipan keskitys on sopiva Sähkötoimilaitteen (vetolaitteella B1 - B4 tai E) asentaminen venttiiliin/vaihteeseen 1. Tarkista liitäntälaipan yhteensopivuus. 2. Tarkista, vastaavatko poraus ja kiilaura tuloakselia. 3. Voitele tuloakseli kevyesti. 4. Aseta sähkötoimilaite paikalleen. Informaatio: Varmista, että ohjausuloke sopii syvennykseen ja että asennuspinnat ovat kauttaaltaan kosketuksissa. 5. Kiinnitä sähkötoimilaite ruuveilla taulukon ohjeiden mukaan. Informaatio: Kontaktikorroosion välttämiseksi on suositeltavaa tiivistää ruuvit kierretiivisteaineella. 6. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin taulukossa ilmoitetulla momentilla. Taulukko 2: Ruuvit Kierre M8 M10 M12 M16 M20 Ruuvien kiristysmomentit Kiristysmomentti T A [Nm] Lujuusluokka Vetolaite A Käyttö Vetolaite nousevalle, ei-pyörivälle karalle Sopii työntövoimien vastaanottamiseen Informaatio Toimilaitteiden liittämiseksi vanhoihin, valmistusvuoden 2009 ja vanhempien kokojen F10 ja F14 vetolaitteisiin tarvitaan adapteri. Sen voi tilata AUMAlta. 13

14 Asennus AC 01.2 Non-Intrusive Karamutterin koneistus Tämä työvaihe on tarpeen vain, kun karamutteri on poraamaton tai esiporattu. Kuva 7: Vetolaitteen A rakenne [1] Karamutteri [2] Laakeri [2.1] Laakerilevy [2.2] Laakerirengas [3] Keskitysrengas 1. Kierrä keskitysrengas [3] irti vetolaitteesta. 2. Irrota karamutteri [1] yhdessä laakerien [2] kanssa. 3. Irrota laakerilevyt [2.1] ja laakerirenkaat [2.2] karamutterista [1]. 4. Koneista karamutteri [1]. Informaatio: Tarkasta sopivuus karaan. 5. Puhdista koneistettu karamutteri [1]. 6. Voitele laakerirenkaat [2.2] ja laakerilevyt [2.1] litiumsaippuapohjaisella EPmonitoimivoiteluaineella siten, että kaikki ontot tilat täyttyvät voiteluaineella. 7. Aseta voidellut laakerirenkaat [2.2] ja laakerilevyt [2.1] karamutteriin [1]. 8. Aseta karamutteri [1] laakereineen [2] takaisin vetolaitteeseen. Informaatio: Varmista, että kynnet tai hampaat tarttuvat oikein pääakselin uraan. 9. Kierrä keskitysrengas [3] paikalleen ja kiristä. 14

15 AC 01.2 Non-Intrusive Asennus Sähkötoimilaitteen (vetolaitteella A) asentaminen venttiiliin Kuva 8: Asennus vetolaitteella A [1] Venttiilin kara [2] Vetolaite A [3] Toimilaitteen ruuvit [4] Venttiilin laippa [5] Vetolaitteen ruuvit 1. Jos vetolaite A on jo asennettu sähkötoimilaitteeseen: Löysää ruuvit [3] ja irrota vetolaite A [2]. 2. Tarkista vetolaitteen A laipan ja vaihteen tai venttiilin laipan [4] yhteensopivuus. 3. Voitele venttiilin kara [1] kevyesti. 4. Aseta vetolaite A venttiilin karaan ja käännä, kunnes se on venttiilin laipan päällä. 5. Kierrä vetolaitetta A, kunnes kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 6. Kierrä kiinnitysruuvit [5] paikoilleen, mutta älä kiristä vielä. 7. Aseta sähkötoimilaite siten venttiilin karaan, että karamutterin vetokynnet kiinnittyvät ulostuloholkkiin. Jos kiinnitys on oikeanlainen, laipat ovat tukevasti kiinni toisissaan. 8. Aseta toimilaite siten, että kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 9. Kiinnitä sähkötoimilaite ruuveilla [3]. 10. Kiristä ruuvit [3] tasaisesti ristiin taulukossa ilmoitetulla momentilla. Taulukko 3: Ruuvit Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20 Ruuvien kiristysmomentit Kiristysmomentti T A [Nm] Lujuusluokka Käännä sähkötoimilaitetta käsikäytöllä AUKI-suuntaan, kunnes venttiilin laippa ja vetolaite A ovat lujasti päällekkäin. 12. Kiristä kiinnitysruuvit [5] venttiilin ja vetolaitteen A väliltä ristikkäin taulukon mukaisella vääntömomentilla. 15

16 Asennus AC 01.2 Non-Intrusive 4.4 Asennuksen lisätarvikkeet Karan suojaputki nousevalle venttiilin karalle Optio Kuva 9: Karan suojaputken asennus [1] Karan suojaputken suojus [2] Karan suojaputki [3] Tiivisterengas 4.5 Paikallisohjauksen asennusasennot 1. Tiivistä kierteet hamppukuidulla, teflonnauhalla tai kierretiivisteaineella. 2. Kierrä karan suojaputki [2] kierteisiin ja kiristä. 3. Työnnä tiivisterengas [3] kotelon pintaan asti. 4. Tarkista, että karan suojaputken [1] suojakansi on tallella ja vahingoittumaton. Paikallisohjausyksikön asennusasento on määritetty tilauksen yhteydessä. Jos paikallisohjausyksikkö on epäedullisessa kohdassa sen jälkeen, kun toimilaite on asennettu venttiiliin tai vaihteeseen, asentoa voi muuttaa myös jälkeenpäin. Tähän on valittavana neljä eri asennusasentoa. Kuva 10: Asennusasennot A ja B 16

17 AC 01.2 Non-Intrusive Asennus Kuva 11: Asennusasennot C ja D Asennusasentojen muuttaminen Vaarallinen jännite! Sähköiskun vaara. Katkaise jännite toimilaitteesta ennen avaamista. Sähköstaattinen purkaus ESD! Sähköisten rakenneosien vaurioituminen. Maadoita henkilöt ja laitteet. 1. Löysää ruuvit ja irrota paikallisohjausyksikkö. 2. Tarkista, että O-rengas on kunnossa, aseta se oikein paikalleen. 3. Käännä paikallisohjausyksikkö uuteen asentoon ja aseta se takaisin paikalleen. Johdot voivat vaurioitua vääntämisen tai puristuksiin jäämisen vuoksi! Toimintahäiriöt mahdollisia. Käännä paikallisohjausyksikköä enintään 180. Kokoa paikallisohjausyksikkö varovasti, jotta johtoja ei jäisi puristuksiin. 4. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 17

18 Sähköliitäntä AC 01.2 Non-Intrusive 5. Sähköliitäntä 5.1 Perusohjeita Virheellisesti tehty sähköliitäntä voi olla vaarallinen. Piittaamattomuus tästä ohjeesta voi johtaa kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen tai esinevahinkoihin. Sähköliitännän saa tehdä vain koulutettu henkilökunta. Ennen liitäntää on huomioitava tämän luvun perusohjeet. Liitännän jälkeen, ennen jännitteen kytkemistä on huomioitava lukujen <Käyttöönotto> ja <Koekäyttö> ohjeet. Kytkentäkaavio / sisäinen kytkentä Sallitut verkkomuodot (syöttöverkot) Asennuspaikan sulakkeet Laitteeseen kuuluva kytkentäkaavio/sisäisten kytkentöjen kaavio (saksaksi ja englanniksi) on toimitettu yhdessä tämän oppaan kanssa säänkestävään pussiin sijoitettuna. Tämä pussi on kiinnitetty laitteeseen. Kuvan voi pyytää AUMAlta komissionumeron perusteella (ks. laitteen tyyppikilpi) tai ladata suoraan Internetistä ( Ohjausyksiköt (toimilaitteet) on tarkoitettu käytettäviksi TN- ja TT-verkoissa, joissa on suoraan maadoitettu nollapiste ja joiden nimellisjännite on enintään 690 V AC. Käyttö IT-verkossa on sallittua sopivilla <asennuspaikan sulakkeilla> varustettuna, mikäli nimellisjännite on enintään 600 V AC. Oikosulkusuojaukseen ja sähkötoimilaitteen poiskytkemiseksi verkosta on asiakkaan toimitettava tarvittavat sulakkeet ja erotuskytkimet. Määritettävät sähköarvot ovat tulosta moottorin virranotosta (ks. sähköinen tietolehti) ja ohjausyksikön virranotosta. Taulukko 4: Ohjauksen virranotto: Syöttöjännite verkkojännitteen sallittu vaihtelu V AC V AC V AC V AC Maksimi virranotto ±10 % 750 ma 400 ma 250 ma 200 ma 30 % ma 750 ma 400 ma 400 ma Taulukko 5: Suurin sallittu sulake Kytkentälaite Suunnanvaihtokontaktori A1 Suunnanvaihtokontaktori A2 Suunnanvaihtokontaktori A3 Tyristori Tyristori Tyristori Nimellisteho enintään 1,5 kw enintään 7,5 kw enintään 11 kw enintään 1,5 kw enintään 3 kw enintään 5,5 kw maks. suojaus 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I²t<1 500A²s 32 A (g/r) I²t<1 500A²s 63 A (g/r) I²t<5 000A²s Jos ohjausyksikkö asennetaan erilleen toimilaitteesta (ohjausyksikkö seinätelineessä): Huomioi liitäntäjohdon pituus ja poikkipinta suojausta määritettäessä. Kun laitetta käytetään IT-verkossa, käytä sopivia ja hyväksyttyjä eristysvahteja: tällaisia ovat esimerkiksi eristysvahdit, joissa käytetään pulssikoodimittausmenetelmää. Ohjauksen (elektroniikan) jännitteensyöttö Käytettäessä ohjausyksikön ulkoista syöttöä (elektroniikkaa): Ulkoisessa jännitteensyötössä on oltava standardin IEC mukainen vahvistettu eristys verkkojännitettä vastaan, ja siihen saa syöttää virtaa ainoastaan standardin IEC mukaisesta 150 VA:n rajoitetusta virtapiiristä. 18

19 AC 01.2 Non-Intrusive Sähköliitäntä Asiakasliitännän potentiaali Turvallisuusstandardit EMC-määräysten mukainen johtojen asennus Virta, syöttöjännite ja verkkotaajuus Kaikki tulosignaalit (ohjaus) on syötettävä samasta potentiaalista. Kaikki lähtösignaalit (tilailmoitukset) on syötettävä samasta potentiaalista. Kaikkien ulkoisesti kytkettyjen laitteiden täytyy täyttää niitä koskevat turvallisuusstandardit. Signaali- ja väyläjohtimet ovat herkkiä häiriöille. Moottorin johtimet aiheuttavat häiriöitä. Häiriöille herkät ja häiriöitä aiheuttavat johtimet on sijoitettava mahdollisimman kauas toisistaan. Signaali- ja väyläjohdinten häiriönsieto paranee, jos johtimet sijoitetaan lähelle maadoituspotentiaalia. Pitkiä johtoja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää ja varmistaa, että ne sijoitetaan kohtiin, joissa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriöitä. Häiriöille herkkien ja häiriöitä aiheuttavien johtojen kuljettamista rinnakkain pitkiä matkoja tulee välttää. Asentolähettimien kytkemiseen tulee käyttää suojattuja kaapeleita. Virran, syöttöjännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava moottorin tyyppikilven tietoja. Kuva 12: Moottorin tyyppikilpi (esimerkki) [1] Virta [2] Syöttöjännite [3] Verkkotaajuus (kolmivaihe- ja vaihtovirtamoottoreissa) Liitäntäjohdot Käytä laitteen eristyksen varmistamiseen sopivia (jännitekestoisia) kaapeleita. Määritä kaapelit vähintään suurimmalle esiintyvälle jännitteelle. Käytä liitäntäkaapelia, jonka lämpötilakestoisuus on oikea. Käytä liitäntäkaapeleissa, jotka altistuvat UV-säteilylle (esim. ulkona) UV-säteilyn kestäviä johtoja. 5.2 Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä AUMA-pyöröliitinten johdinpoikkipinnat: Liittimet (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² joustava / 10 mm² jäykkä Suojajohtimen liitäntä : maks. 6 mm² joustava / 10 mm² jäykkä Ohjausliittimet (1 50): maks. 2,5 mm² 19

20 Sähköliitäntä AC 01.2 Non-Intrusive Kytkentäkotelon avaaminen Kuva 13: Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä, versio S [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Pyöröliittimen ruuvit [5] Pyöröliitin [6] Sisäänmeno [7] Sulkutulppa [8] Kaapeliläpivienti (ei sisälly toimitukseen) Vaarallinen jännite! Sähköiskun vaara. Katkaise jännite toimilaitteesta ennen avaamista. 1. Löysää ruuvit [2] ja irrota kansi [1]. 2. Löysää ruuvit [4] ja vedä pyöröliitin [5] ulos kannesta [1]. 3. Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä [8]. Tyyppikilvessä oleva kotelointiluokka IP toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä. Kuva 14: Esimerkki: Tyyppikilpi Kotelointiluokka IP Johtojen kytkentä 4. Varusta tarpeettomat kaapelien sisäänmenot [6] sopivilla sulkutulpilla [7]. 5. Vie johdot kaapeliläpivientien [8] sisään. Huomioi sallitut johdinpoikkipinnat. 1. Kuori johdot. 2. Poista johdinten eristeet. 3. Jos johdot ovat joustavia: Käytä standardin DIN mukaisia monisäiekaapelin päätteitä. 4. Kytke johtimet tilauksen mukaisen kytkennän perusteella. 20

21 AC 01.2 Non-Intrusive Sähköliitäntä Vikatapauksessa: Vaarallinen jännite, jos suojajohdinta EI ole kytketty! Sähköiskun vaara. Liitä kaikki suojajohtimet. Liitä suojajohtimen liitäntä liitäntäjohdon ulkoiseen suojajohtimeen. Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos suojajohdinta ei ole kytketty. 5. Kaikki suojajohtimet on ruuvattava kiinni suojajohtimen liitäntään rengasliittimillä (joustavat johtimet) tai silmukoilla (jäykät johtimet). Kuva 15: Suojajohtimen liitäntä [1] Pyöröliitin [2] Ruuvi [3] Aluslaatta [4] Jousialuslevy [5] Suojajohdin rengasliittimien/silmukoiden kanssa [6] Suojajohtimen liitäntä, symboli: Korroosiovaara kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista. Informaatio Joissakin sähkötoimilaitteissa on lisäksi moottorin lämmitys. Moottorin lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista moottoriin ja helpottaa laitteen käynnistystä äärimmäisen kylmissä olosuhteissa. 21

22 Sähköliitäntä AC 01.2 Non-Intrusive Kytkentäkotelon sulkeminen Kuva 16: Esimerkki: Malli S [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Pyöröliittimen ruuvit [5] Pyöröliitin [6] Sisäänmeno [7] Sulkutulppa [8] Kaapeliläpivienti (ei sisälly toimitukseen) Johtojen puristuksiin jäämisestä voi aiheutua oikosulku! Sähköiskut ja toimintahäiriöt mahdollisia. 5.3 Sähköliitäntään saatavat lisävarusteet Käytä pyöröliitintä varovasti, jotta johtoja ei jäisi puristuksiin. 1. Aseta pyöröliitin [5] kanteen [1] ja kiinnitä ruuveilla [4]. 2. Puhdista kannen [1] ja rungon tiivistyspinnat. 3. Tarkista, että O-rengas [3] on kunnossa, vaihda uuteen, jos se on vaurioitunut. 4. Rasvaa O-rengas kevyesti hapottomalla rasvalla (esim. vaseliinilla) ja aseta oikein paikalleen. 5. Aseta kansi [1] paikalleen ja kiristä ruuvit [2] tasaisesti ristiin. 6. Kiristä kaapeliläpiviennit [8] ohjeiden mukaisella momentilla määrätyn kotelointiluokan varmistamiseksi. Optio Ohjausyksikkö seinätelineessä Seinätelineen avulla ohjausyksikön voi asentaa erilleen toimilaitteesta. Käyttö Jos toimilaite on asennettu siten, ettei sen luokse pääse. Jos toimilaitteen lämpötilat ovat korkeita. Jos venttiili tärisee voimakkaasti. 22

23 AC 01.2 Non-Intrusive Sähköliitäntä Asentaminen Kuva 17: Seinätelineasennus [1] Seinäteline [2] Liitäntäjohdot [3] Seinätelineen sähköliitäntä (XM) [4] Toimilaitteen sähköliitäntä (XA) [5] Ohjausyksikön sähköliitäntä (XK) asiakkaan pistoke Ennen liitäntää huomattavaa: Liitäntäjohtojen sallittu pituus: maks. 100 m. Suosittelemme: AUMAn johtosarjaa LSW20. Jos ei käytetä AUMAn johtosarjaa: - Käytä sopivia, joustavia ja suojattuja liitäntäjohtoja. - Käytä MWG-malleissa erillistä, CAN-käyttöön sopivaa datajohtoa, jonka aaltoimpedanssi on 120 ohmia (esim. UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA - 2 x 2 0,5 mm², valmistaja Lapp). - Datajohdon kytkentä: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H. - Syöttöjännite, MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = + 24 V DC (ks. kytkentäkaavio). - Seinätelineen sähköliitännässä [3] liitännät on toteutettu puristusliitintekniikalla. - Puristamiseen tulee käyttää sopivaa neliuraista puristustyökalua. - Joustavien johdinten poikkipinta: - Ohjauksen kaapelit: maks. 0,75 1,5 mm² - Verkkoliitäntä: maks. 2,5 4 mm² Jos käytettävissä on esim. kuivatusvastuksen liitäntäjohtoja, jotka viedään toimilaitteesta suoraan asiakkaan pistokkeeseen XK (XA-XM-XK, ks. kytkentäkaavio), näille liitäntäjohdoille on tehtävä standardin EN mukainen eristyskoe. Poikkeuksen muodostavat MWG:n liitäntäjohdot. Niille ei saa tehdä eristyskoetta Kehys Käyttö Kehys irrotetun pistokkeen turvalliseen säilytykseen. Suojaamiseen kosketinten suoralta kosketukselta ja ympäristön vaikutuksilta. 23

24 Sähköliitäntä AC 01.2 Non-Intrusive Kuva 18: Kehys Suojakansi Pistoketilan suojakansi, kun pistoke on irti. Avatun kytkentäkotelon voi sulkea suojakannella (ei kuvaa) Double Sealed -välikehys Sähköliitäntää irrotettaessa tai jos kaapeliläpiviennit eivät ole tiiviitä, kotelon sisään voi tunkeutua pölyä ja kosteutta. Tämä voidaan estää tehokkaasti asentamalla Double Sealed -välikehys [2] sähköliitännän [1] ja laitteen kotelon väliin. Laitteen kotelointiluokka (IP 68) säilyy ennallaan myös sähköliitännän [1] irrottamisen jälkeen. Kuva 19: Sähköliitäntä Double Sealed -välikehyksellä Ulkopuolinen maadoitusliitäntä [1] Sähköliitäntä [2] Double Sealed -välikehys Lisävarusteena koteloon on saatavana ulkopuolinen maadoitusliitin (kiinnityssanka). Kuva 20: Maadoitusliitäntä 24

25 AC 01.2 Non-Intrusive Käyttö 6. Käyttö Venttiili voi vaurioitua väärän perusasetuksen vuoksi! Ennen toimilaitteen sähköistä käyttöä on määritettävä perusasetukset: pysäytystapa, momenttikytkimet ja rajakytkimet. 6.1 Käsikäyttö Asetusten määrityksen ja käyttöönoton yhteydessä sekä moottorivian tai verkkovian yllättäessä toimilaitetta voi ohjata käsikäytöllä. Käsikäyttö kytketään sisäänrakennetun kytkentämekanismin avulla Laitteen kytkeminen käsikäytölle Moottorin kytkin voi vaurioitua virheellisen käytön vuoksi! Laitteen saa kytkeä käsikäytölle vain moottorin ollessa pysähdyksissä. 1. Paina painiketta. 2. Käännä käsipyörää haluttuun suuntaan. Sulje venttiili kääntämällä käsipyörästä myötäpäivään: Ulostuloakseli (venttiili) kääntyy myötäpäivään KIINNI-suuntaan Käsikäytön kytkentä pois päältä Käsikäyttö kytkeytyy automaattisesti päältä, kun moottori käynnistetään. Moottorikäytön aikana käsipyörä ei pyöri mukana. 6.2 Moottorikäyttö Määritä ennen moottorikäyttöä ensin kaikki käyttöönottoasetukset ja suorita koeajo Toimilaitteen ohjaus paikallisesti Toimilaitteen paikallinen käyttö tapahtuu AC:n paikallisohjausyksikön painikkeilla. 25

26 Käyttö AC 01.2 Non-Intrusive Kuva 23: Paikallisohjausyksikkö [1] Painike ajokomennon antamiseen AUKI-suuntaan. [2] SEIS-painike [3] Painike ajokomennon antamiseen KIINNI-suuntaan. [4] RESET-Painike [5] Valintakytkin Pinnat voivat kuumentua esim. ympäristön korkeiden lämpötilojen tai voimakkaan auringonpaisteen vuoksi! Palovammojen vaara Tarkista pinnan lämpötila ja käytä tarvittaessa suojakäsineitä. Käännä valitsin [5] asentoon Paikallisohjaus (LOCAL). Toimilaitetta voi nyt ohjata painikkeilla [1 3]: - Aja toimilaitetta AUKI-suuntaan: Paina painiketta [1]. - Pysäytä toimilaite: Paina painiketta [2] STOP. - Aja toimilaitetta KIINNI-suuntaan: Paina painiketta [3]. Informaatio Pysäytyskomentoja AUKI KIINNI voidaan ohjata pulssikäytöllä tai itsepitotilassa. Itsepitotilassa toimilaite liikkuu painikkeen painamisen jälkeen kulloiseenkin päätyasentoon, ellei se saa ennen sitä muuta komentoa. Lisätietoja, katso Käsikirja (Käyttö ja viritys) Toimilaitteen käyttö kauko-ohjauksella Käännä valitsin asentoon Kauko-ohjaus (REMOTE). Toimilaitetta voi ohjata vain kauko-ohjauksella, ohjauskäskyillä (OPEN, STOP, CLOSE) tai antamalla ohjearvoja analogisesti (esim ma). 26

27 AC 01.2 Non-Intrusive Käyttö Informaatio Asennoittimella varustetuissa toimilaitteissa on mahdollista vaihtaa AUKI KIINNI -ohjauksen (Kauko AUKI-KIINNI) ja ohjearvo-ohjauksen (Kauko OHJE) välillä. Vaihto tapahtuu MODE-tulon avulla esim. 24 V:n tasavirtasignaalin avulla (ks. kytkentäkaavio). 6.3 Valikon käyttö painikkeilla (asetuksille ja näytöille) Näytön ja asetusten käyttö valikon avulla tapahtuu paikallisohjausyksikön painikkeilla [1 4]. Valikkokäyttöä varten valintakytkimen [5] on oltava asennossa 0 (OFF). Näytön alin rivi [6] toimii navigointiohjeena ja näyttää, mitä painikkeita [1 4] voi käyttää valikon ohjaukseen. Kuva 27: [1 4] Painike tai navigointiohje [5] Valintakytkin [6] Näyttö Taulukko 6: Tärkeitä painiketoimintoja valikon ohjaukseen Paina [1] [2] [3] [4] Paina C Navigointiohje näytöllä Ylös Alas Ok Varmista Muokkaa Tiedot Esc Toiminnot Sivun/valinnan vaihtaminen Arvojen muuttaminen Syötä numeroita väliltä 0 9 Sivun/valinnan vaihtaminen Arvojen muuttaminen Numeroiden syöttäminen väliltä 0 9 Valinnan vahvistaminen Tallennus Siirtyminen Muuta-valikkoon Lisätietojen näyttäminen Toiminnon keskeyttäminen Paluu edelliseen ikkunaan Taustavalaistus Normaalin käytön aikana valaistus on valkoinen. Häiriötilanteessa se on punainen. Kun painetaan painiketta, näyttö on kirkkaampi. Jos mitään painiketta ei ole painettu 60 sekuntiin, näyttö muuttuu jälleen himmeäksi. 27

28 Käyttö AC 01.2 Non-Intrusive Valikon rakenne ja navigointi Ryhmät Näytöt on jaettu 3 ryhmään. Kuva 28: Ryhmät [1] Käynnistysvalikko [2] Tilavalikko [3] Päävalikko Tunnus Tilavalikko ja päävalikko on merkitty tunnuksella. Kuva 29: Merkintä tunnuksella S M Tunnus alkaa kirjaimella S = tilavalikko Tunnus alkaa kirjaimella M = päävalikko Ryhmien vaihto Tilavalikon S ja päävalikon M välillä voidaan vaihdella: Vaihto tapahtuu pitämällä valitsimen asennossa 0 (OFF) painiketta C pohjassa n. 2 sekuntia, kunnes näytölle tulee sivu, jonka tunnus on M.... Kuva 30: Valikkoryhmien vaihto Paluu tilavalikkoon seuraa, jos: paikallisohjausyksikössä ei paineta mitään painiketta 10 minuuttiin tai painetaan lyhyesti painiketta C Avaaminen suoraan tunnuksella Päävalikossa sivuja voi avata myös suoraan syöttämällä sivun tunnuksen (ilman valikkorakenteen läpikäymistä). Kuva 31: Avaaminen suoraan (esimerkki) Näytön alimmalla rivillä lukee: Siirry kohtaan 1. Paina Siirry kohtaan painiketta. Näytölle tulee teksti: Mene valikkoon M Valitse painikkeella Ylös Alas numeroita väliltä Vahvista painikkeella Ok ensimmäinen numeor. 4. Toista vaiheet 2 ja 3 kaikissa muissa numeroissa. 5. Voit keskeyttää toiminnon painamalla C- Esc painiketta. 28

29 AC 01.2 Non-Intrusive Käyttö 6.4 Käyttäjätaso, salasana Jotta parametria voisi muuttaa, on syötettävä salasana. Näytölle tulee sen jälkeen ikkuna: Salasana 0*** Käyttäjätaso Valittavana on 6 erilaista käyttäjää. Käyttäjätaso näkyy ylimmällä rivillä: Kuva 32: Käyttäjätason näyttö (esimerkki) Jokaisella käyttäjällä on oma salasana, joka oikeuttaa erilaisiin toimiin. Taulukko 7: Käyttäjät ja oikeudet Käyttäjä (taso) Tarkkailija (1) Koneenkäyttäjä (2) Kunnossapito (3) Asiantuntija (4) Huolto (5) AUMA (6) Oikeus/salasana Asetusten tarkistaminen Salasanaa ei tarvita Asetusten muuttaminen Tehtaalla asetettu salasana: 0000 Tarkoitettu myöhempiin laajennuksiin Laitekokoonpanon muuttaminen esim. pysäytystapa, lähtöreleen toiminta Tehtaalla asetettu salasana: 0000 Huoltohenkilökunta Kokoonpanon muuttaminen AUMAn ylläpitäjä Salasanan syöttäminen Salasanojen vaihtaminen 1. Valitse haluttu valikko ja paina painiketta n. 3 sekunnin ajan. Näytölle tulee asetettu käyttäjätaso, esim. Tarkkailija (1) 2. Valitse korkeampi käyttäjätaso painikkeella Ylös ja vahvista painikkeella Ok. Näytölle tulee teksti: Salasana 0*** 3. Vahvista painikkeilla Ylös Alas numeroita väliltä Vahvista painikkeella Ok salasanan ensimmäinen kohta. 5. Toista vaiheet 1 ja 2 kaikissa muissa kohdissa. Kun viimeinen kohta on vahvistettu painikkeella Ok, pääsee oikean salasanan syöttämällä muokkaamaan kaikkia parametreja käyttäjätason sisällä. Käyttäjä voi muuttaa vain salasanoja, joiden käyttäjätaso on sama tai alhaisempi. Esimerkki: Käyttäjä on kirjautunut ryhmään Asiantuntija (4) joten hän voi muuttaa käyttäjätasojen (1) (4) salasanoja. Laitekokoonpano M0053 Huoltotoiminnot M0222 Vaihda salasanoja M0229 Valikkokohta Huoltotoiminnot M0222 näkyy vain, kun valittu käyttäjätaso on Asiantuntija (4) tai korkeampi. Päävalikon valinta 1. Käännä valitsin asentoon 0 OFF. 29

30 Käyttö AC 01.2 Non-Intrusive Salasanojen vaihtaminen 2. Pidä painiketta C- Asennus pohjassa n. 3 sekunnin ajan. Näytölle tulee päävalikko ja symboli Näyttö Valitse parametri Vaihda salasanoja joko siirtymällä valikon kautta parametriin tai avaamalla se suoraan valitsemalla ensin ja syöttämällä tunnus M Näytölle tulee symboli Vaihda salasanoja - Ylimmällä rivillä näkyy käyttäjätaso (1 6), esim. - Käyttäjätasolla 1 (vain näyttö) salasanoja ei voi muuttaa. Salasanojen muuttamista varten on vaihdettava korkeammalle käyttäjätasolle. Tätä varten on parametrin kautta syötettävä salasana. 4. Käyttäjätasolla 2 6: Paina painiketta Ok. Näytölle tulee korkein käyttäjätaso, esim. Käyttäjälle 4 5. Vahvista painikkeella Ylös Alas Valitse käyttäjätaso ja vahvista painikkeella Ok. Näytölle tulee symboli Vaihda salasanoja Salasana 0*** 6. Syötä voimassa oleva salasana ( Salasanan syöttäminen). Näytölle tulee symboli Vaihda salasanoja Salasana (uusi) 0*** 7. Syötä uusi salasana ( Salasanan syöttäminen). Näytölle tulee symboli Vaihda salasanoja Käyttäjälle 4 (Esimerkki) 8. Valitse painikkeella Ylös Alas seuraava käyttäjätaso tai keskeytä toiminto valitsemalla Esc. 6.5 Näytön kieli AUMATICin näyttö on monikielinen Kielen vaihtaminen Näyttö... M0009 Kieli M0049 Päävalikon valinta 1. Käännä valitsin asentoon 0 (POIS). 2. Pidä painiketta C Asennus pohjassa n. 3 sekunnin ajan. Kielen vaihtaminen 3. Ok. Näytölle tulee päävalikko ja symboli Näyttö... Näytölle tulee symboli Kieli 4. Ok. Näytölle tulee valittu kieli, esim. Deutsch 5. Näytön alimmalla rivillä lukee: Varmista jatka kohdasta 10 Muokkaa jatka kohdasta 6 6. Muokkaa. Näytölle tulee symboli Tarkkailija (1) 30

31 AC 01.2 Non-Intrusive Käyttö 7. Valitse painikkeella Ylös Alas käyttäjätaso. Symbolien selitykset: musta kolmio: = voimassa oleva asetus 8. Ok. valkoinen kolmio: = valinta (ei vielä tallennettu) Näytölle tulee symboli Salasana 0*** 9. Syötä salasana ( Salasanan syöttäminen). Näytölle tulee symboli Kieli ja Varmista (alin rivi) Kielen valinta 10. Valitse painikkeella Ylös Alas uusi kieli. Symbolien selitykset: musta kolmio: = voimassa oleva asetus valkoinen kolmio: = valinta (ei vielä tallennettu) 11. Vahvista valinta painikkeella Varmista. Näyttö siirtyy uuteen kieleen. Uusi kieli tallennetaan. 31

32 Näytöt AC 01.2 Non-Intrusive 7. Näytöt 7.1 Näytön ikkunat käyttöönoton yhteydessä LED-testi Syöttöjännitteen kytkemisen jälkeen kaikkien paikallisohjauksen LED-valojen tulee palaa n. 1 sekunnin ajan. Tämä optinen kuittaus kertoo, että ohjausjärjestelmään tulee jännitettä ja kaikki LED-valot ovat toimintakunnossa. Kuva 36: LED-testi Kielen valinta Automaattitestin aikana voi aktivoida kielen valinnan, jotta käynnistyksen jälkeen näytön tekstit tulevat heti näkyviin halutulla kielellä. Tätä varten valitsimen on oltava asennossa 0 (POIS). Kielen valinnan aktivointi: 1. Näytön alimmalla rivillä lukee: Kielen valinta -valikko? Nollaus 2. Paina RESET-painiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes alimmalle riville tulee teksti: Kielivalikko latautuu, ole hyvä ja odota. Kuva 37: Automaattitesti Käynnistysvalikon jälkeen näytölle tulee valikko, josta voi valita kielen. Käynnistysvalikko Käynnistyksen aikana näytölle tulee nykyinen laiteohjelmistoversio. Kuva 38: Käynnistysvalikko laiteohjelmistoversiolla: xxxx Jos automaattitestin aikana on aktivoitu kielen valinta, näytölle tulee nyt valikko, josta voi valita näyttökielen. Lisätietoja kieliasetuksesta, katso luku <Näytön kieli>. Kuva 39: Kielen valinta Jos et tee mitään pitkään aikaan (n. 1 minuuttiin), näytölle palaa automaattisesti ensimmäinen tilanäyttö. 7.2 Näyttöikkunat Tilarivi Tilarivi (näytön ylin rivi) ilmoittaa käyttötilan [1], häiriön aktiivisuuden [2] ja nykyisen näytön tunnistenumeron [3]. 32

33 AC 01.2 Non-Intrusive Näytöt Kuva 40: Tilarivin tiedot (ylhäällä) Navigointiohje [1] Toimintatila [2] Häiriön symboli (vain vian ja varoitusten yhteydessä) [3] Tunnistenro: S = tilasivu Jos näytölle voi hakea lisää yksityiskohtia tai tietoja, navigointiohjeeseen (näytön alimmalle riville) ikkuna Tiedot tai Lisää. Sen jälkeen saat painikkeella näytölle lisätietoja. Kuva 41: Navigointiohje (alhaalla) Kuittaukset toimilaitteelta ja venttiililtä [1] näyttää luettelon yksityiskohtaisista ilmoituksista [2] näyttää lisätietoja Navigointiohje (alin rivi) häviää näytöltä noin 3 sekunnin kuluttua. Saat navigointiohjeen takaisin näkyviin painamalla (valintakytkimen asennossa 0 (POIS) mitä tahansa painiketta. Näytön ikkunat riippuvat toimilaitteen varustuksesta. Venttiilin asento (S0001) Tämä näyttö tulee esiin vain, jos toimilaitteeseen on asennettu asentolähetin (potentiometri, RWG tai MWG). Kuva 42: Näytölle S0001 tulee venttiilin asento prosentteina säätöalueesta. Noin 3 sekunnin kuluttua esiin tulee pylväsnäyttö. Ajokomennon yhteydessä nuoli ilmoittaa ajosuunnan (AUKI/KIINNI). Venttiilin asennon ja ajosuunnan näyttö Määritettyjen pääteasentojen saavuttamisesta ilmoitetaan lisäksi symboleilla (KIINNI) ja (AUKI). Kuva 43: Pääteasento KIINNI/AUKI saavutettu 0% toimilaite on päätyasennossa KIINNI 100% toimilaite on päätyasennossa AUKI 33

34 Näytöt AC 01.2 Non-Intrusive Vääntömomentti (S0002) Näyttö on käytettävissä vain, jos toimilaitteeseen on asennettu MWG (magneettinen reitti- ja momenttianturi). Kuva 44: Näyttö S0002 näyttää akselin kulloisenkin momentin. Noin 3 sekunnin kuluttua esiin tulee pylväsnäyttö. Momentti Vaihda yksikkö Painikkeella voi vaihtaa näytettävän yksikön (prosentti %, newtonmetri Nm tai paunaa/jalka paunaa/jalkaa. Kuva 45: Momentin yksiköt Näyttö prosentteina Näytön lukema 100 % vastaa toimilaitteen tyyppikilpeen merkittyä maksimivääntömomenttia. Esimerkki: SA 07.5 momentilla Nm. 100 % nimellismomentista vastaa 60 Nm. 50 % nimellismomentista vastaa 30 Nm. Ohjauskäskyt (S0003) Näyttö S0003 kertoo: aktiiviset ajokomennot, kuten: Aja KIINNI-suuntaan tai Aja AUKI-suuntaan tosiarvon E2 pylväsnäyttönä ja arvona väliltä %. ohjearvo-ohjauksena (asentolähetin): ohjearvon E1 ajastinkäytöllä tai väliasennoilla, joihin liittyy ajoprofiili: tukipisteet ja tukipisteiden ajokäyttäytymisen Noin 3 sekunnin kuluttua navigointiohje (alin rivi) häviää näkyvistä ja tukipisteiden näyttämiseen käytettävät akselit tulevat näkyviin. Ohjaus AUKI - KIINNI Aktiiviset ajokomennot (AUKI, KIINNI ) näytetään pylväsnäytön yläpuolella. Kuvassa näkyy ajokomento KIINNI-suuntaan. Kuva 46: Näyttö ohjauksessa AUKI - KIINNI E2 Asentolukema 34

35 AC 01.2 Non-Intrusive Näytöt Ohjearvo-ohjaus Kun asentolähetin on vapautettu ja aktiivinen, näytölle tulee arvon E1 (asennon ohjearvo) pylväsnäyttö. Ajokomennon suunnan näyttää nuoli pylväsnäytön yläpuolella. Kuvassa näkyy ajokomento KIINNI-suuntaan. Kuva 47: Näyttö ohjearvo-ohjauksella (asentolähetin) E1 E2 Asennon ohjearvo Asentolukema Tukipisteakseli Tukipisteakselille on merkitty symboleilla tukipisteet ja niiden ajokäyttäytyminen (ajoprofiili). Symbolit näkyvät vain, kun vähintään yksi seuraavista toiminnoista on käytössä: Ajoprofiili M0294 Askeltoiminto KIINNI M0156 Askeltoiminto AUKI M0206 Kuva 48: Esimerkkejä: vasemmalla tukipisteet (väliasennot); oikealla ajastinkäyttö Taulukko 8: Symboli Symbolit tukipisteakselilla Tukipiste (väliasento), johon liittyy ajoprofiili Tukipiste ilman reaktiota Pysäytys ajettaessa KIINNI-suuntaan Pysäytys ajettaessa AUKI-suuntaan Pysäytys ajettaessa AUKI- ja KIINNIsuuntaan Tauko ajettaessa KIINNI-suuntaan Tauko ajettaessa AUKI-suuntaan Tauko ajettaessa AUKI- ja KIINNI-suuntaan Ajastin Ajastuksen loppu Ajastuksen alku KIINNI-suuntaan Ajastuksen alku AUKI-suuntaan Multiport valve-asennot (S0017) Multiport valve-toiminnon ollessa aktiivisena, näytöllä S0017 E2-asentolukeman yläpuolella sijaitseva toinen pylväsnäyttö ilmoittaa määritetyt asennot (venttilliitännät). Asennot (P1, P2,...) ilmoitetaan mustalla kolmiolla. Asennot valitaan painikkeella. Sekä asennot että aktiivinen E2-asentolukema ilmoitetaan asteina. Kuva 49: Tilanäyttö Multiport valve (Esimerkki P4 = 180 ) P (P1, P2,...) valittu asento (1, 2,...) ( ) asentoa ei valittu E2 Asentolukema 35

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Kääntötoimilaitteet SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto Sähkötoimilaite SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.1 Ohjaus: Rinnakkaisliitäntä Profibus DP Profibus DP, jossa LWL Modbus Modbus, jossa LWL DeviceNet Foundation

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 / SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje Tämän

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO RC-436

SISÄLLYSLUETTELO RC-436 Asennusohje AXCARD CR-36 Versio 3. Ver. 3. AXCARD SISÄLLYSLUETTELO RC-436 JOHDANTO... 4 YKSITTÄISEN KORTINLUKIJAN KÄYTTÖÖNOTTO... 4 ALUSTUS JA MUISTIN NOLLAUS... 4 VAIHTOEHTO. OHJELMOINTISALASANAN ASETUS...

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot