Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)"

Transkriptio

1 Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto

2 Sisällysluettelo SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen koko käyttöiän ajan. Luovuta ohje aina myös tuotteen seuraavalle käyttäjälle tai omistajalle. Asiakirjan tarkoitus: Tämä asiakirja sisältää tietoja asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. Sen tarkoituksena on auttaa laitteen asennuksessa ja käyttöönotossa. Sisällysluettelo 1. Turvallisuusmääräykset Perusturvallisuusohjeita 1.2. Käyttöalue 1.3. Käyttöalue räjähdyksille herkillä alueilla (tilaluokka 22; optio) 1.4. Varoitukset ja merkit 1.5. Viittaukset ja merkit 2. Tunnistus Tyyppikilpi 2.2. Lyhyt kuvaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus Kuljetus 3.2. Varastointi 3.3. Pakkaus 4. Asennus Asennusasento 4.2. Käsipyörän asennus 4.3. Toimilaitteen asennus venttiiliin Venttiilin liitäntä kytkimen välityksellä 5. Sähköliitäntä Perusohjeita 5.2. Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä Kytkentäkotelon avaaminen Johtojen kytkentä Kytkentäkotelon sulkeminen 5.3. Sähköliitäntään saatavat lisävarusteet Kehys Suojakansi Double Sealed -välikehys Ulkopuolinen maadoitusliitäntä 6. Käyttö Käsikäyttö Laitteen kytkeminen käsikäytölle Käsikäytön kytkentä pois päältä 6.2. Moottorikäyttö Sivu

3 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Sisällysluettelo 7. Näytöt Mekaaninen asennonosoitin 8. Viestit Takaisinkytkentäviestit toimilaitteelta 9. Käyttöönotto Rajoittimet osakierrostoimilaitteessa Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa KIINNI Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa AUKI 9.2. Kytkinkotelon avaaminen 9.3. Momenttirajojen asetus 9.4. Matkarajojen asetus Pääteasennon KIINNI (musta kenttä) asettaminen Pääteasennon AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 9.5. Väliasentojen asettaminen Ajosuunnan KIINNI (musta kenttä) asettaminen Ajosuunnan AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 9.6. Koeajo Kiertosuunnan tarkistus Matkarajojen tarkastus 9.7. Elektroninen asentolähetin EWG Mittausalueen asettaminen Virta-arvojen korjaaminen Pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä 9.8. Potentiometri Potentiometrin säätäminen 9.9. Elektroninen asentolähetin RWG Mittausalueen asettaminen Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen Kytkentäyksikön sulkeminen 10. Häiriöiden poisto Virhe käyttöönotossa Moottorinsuoja (lämpövalvonta) 11. Kunnossapito ja huolto Ehkäisevät toimet kunnossapitoa ja turvallista käyttöä varten Huolto Jätekäsittely ja kierrätys 12. Tekniset tiedot Osakierrostoimilaitteen tekniset tiedot 13. Varaosalista Osakierrostoimilaite SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Todistukset Liittämisvakuutus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Aakkosellinen hakemisto... Osoitteet

4 Turvallisuusmääräykset SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Turvallisuusmääräykset 1.1. Perusturvallisuusohjeita Standardit/direktiivit AUMA-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan hyväksyttyjen standardien ja direktiivien mukaisesti. Tämän todistavat alkuperäinen liittämisvakuutus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asennuksen, sähköliitäntätöiden, käyttöönoton ja käytön yhteydessä asennuspaikalla koneen käyttäjän ja vastaavan asennusurakoitsijan on varmistettava, että kaikki lakien, direktiivien, asetusten, kansallisten määräysten ja suositusten vaatimukset täyttyvät. Turvallisuusmääräykset/ varoitukset Henkilöstön pätevyys Tällä sähkötoimilaitteella työskentelevien henkilöiden on perehdyttävä tämän ohjeen sisältämiin turvallisuusmääräyksiin ja varoituksiin ja noudatettava niihin liittyviä ohjeita. Tuotteeseen kiinnitetyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja varoituskyltit on huomioitava henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. Asennus-, sähköliitäntä-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan koulutettu henkilöstö, jolle koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija on antanut luvan kyseisiin töihin. Ennen em. töiden aloittamista henkilöstön on luettava ja ymmärrettävä tämä ohje sekä tunnettava hyväksytyt työturvallisuusmääräykset ja noudatettava niitä. Käyttöönotto Käyttö Ennen käyttöönottoa on ehdottomasti varmistettava, että kaikki asetukset vastaavat kulloisenkin käyttökohteen vaatimuksia. Virheelliset asetukset vaarantavat toimilaitteen turvallisen toiminnan ja seurauksena voi olla venttiilin tai laitteen vaurioituminen. Tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä kantaa vastuun riskistä yksin. Moitteettoman ja turvallisen käytön edellytykset: Oikein suoritettu kuljetus, asiallinen varastointi, kokoonpano ja asennus samoin kuin huolellinen käyttöönotto. Tuotetta saa käyttää ainoastaan moitteettomassa kunnossa tämän ohjeen mukaisesti. Häiriöistä ja vaurioista on ilmoitettava ja ne on korjattava (korjautettava) viipymättä. Hyväksyttyjä työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Kansalliset määräykset on huomioitava. Käytön aikana kotelo kuumenee, ja pinnan lämpötila voi olla jopa > 60 C. Mahdollisilta palovammoilta suojautumiseksi suosittelemme ennen laitteella työskentelyä pinnan lämpötilan tarkastamista sopivalla lämpömittarilla ja tarvittaessa suojakäsineiden käyttöä. Suojatoimet Huolto Tarpeellisista suojatoimista paikan päällä, kuten suojuksista, kulkurajoituksista tai henkilöstön henkilösuojaimista, vastaa koneen käyttäjä tai vastaava asennusurakoitsija. Laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi on noudatettava tämän ohjeen sisältämiä huolto-ohjeita. Laitteeseen saa tehdä muutoksia vain valmistajan luvalla Käyttöalue AUMA-osakierrostoimilaitteet on tarkoitettu teollisuusventtiilien, esim. läppä- ja palloventtiilien ohjaukseen. Muut käyttötarkoitukset ovat sallittuja vain valmistajan nimenomaisella (kirjallisella) vahvistuksella. Toimilaitetta ei saa käyttää esim. seuraavissa kohteissa: standardin EN ISO 3691 mukaiset trukit standardin EN mukaiset nostolaitteet 4

5 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Turvallisuusmääräykset standardien DIN ja mukaiset henkilöhissit standardin EN 81-1/A1 mukaiset tavarahissit rullaportaat käyttö maahan haudattuna pysyvästi upotettuna veden alla (kotelointiluokka huomioitava) Valmistaja ei vastaa tuotteen virheellisen tai tuotteelle määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeavan käytön seurauksista. Määritellyn käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän ohjeen noudattaminen Käyttöalue räjähdyksille herkillä alueilla (tilaluokka 22; optio) Ilmoitetun sarjan toimilaitteet sopivat ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti aina myös käytettäviksi pölystä johtuville räjähdyksille herkillä alueilla (tilaluokka 22). Sähkötoimilaitteet on toteutettu kotelointiluokan IP68 mukaisina, ja räjähdyssuojaukseltaan ne täyttävät seuraavat EN-standardin mukaiset vaatimukset: :1998 kohdan 6 Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet, luokan 3 sähkölaitteita koskevista vaatimuksista Koteloilla suojatut sähkölaitteet. Kaikkien standardin EN : 1998 vaatimusten täyttämiseksi on ehdottomasti huomioitava seuraavat kohdat: ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti sähkötoimilaitteissa on oltava ylimääräinen merkintä II3D IP6X T 150 C. Ympäristön lämpötilan ollessa + 40 C on toimilaitteiden pinnan maksimilämpötila standardin EN kohdan 10.4 mukaisesti +150 C. Sähkölaitteen keräämää suurempaa pölymäärää ei kohdan 10.4 mukaisesti otettu huomioon pinnan maksimilämpötilaa määritettäessä. Termokytkimen tai PTC-vastuksen oikea kytkentä sekä käyttöaikaluokan ja teknisten tietojen noudattaminen ovat edellytyksiä laitteiden pinnan maksimilämpötilojen pysymiselle ohjeiden mukaisina. Kytkentäpistokkeen saa kytkeä tai irrottaa vain jännitteettömässä tilassa. Käytettävien kaapelitiivisteiden on myös täytettävä luokan II3D ja vähintään kotelointiluokan IP 67 vaatimukset. Toimilaitteet on liitettävä potentiaalin tasaukseen ulkopuolisella maadoitusliittimellä (lisävaruste) tai kytkettävä maadoitettuun putkistojärjestelmään. Yleisesti ottaen pölyräjähdyksille herkissä tiloissa on noudatettava standardin EN mukaisia vaatimuksia. Olosuhteiden edellyttämä huolellisuus ja koulutettu henkilökunta käyttöönotossa, huollossa ja kunnossapidossa on edellytys toimilaitteiden turvalliselle käytölle Varoitukset ja merkit Seuraavat varoitukset ja merkit kiinnittävät erityisesti huomion tämän ohjeen turvallisuuden kannalta oleellisiin toimintoihin. Kukin on merkitty sopivalla huomiosanalla (VAARA, VAROITUS, HUOMIO, HUOMAUTUS). Välittömästi vaarallinen tilanne, johon liittyy suuri riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy kohtalainen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. 5

6 Turvallisuusmääräykset SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Mahdollisesti vaarallinen tilanne, johon liittyy vähäinen riski. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla lievä tai keskivakava loukkaantuminen. Tätä voidaan käyttää myös esinevahinkojen yhteydessä. Mahdollisesti vaarallinen tilanne. Jos varoitusta ei huomioida, seurauksena voi olla esinevahinkoja.tätä merkkiä ei käytetä henkilövahinkojen yhteydessä. Varoitusten rakenne ja typografinen muotoilu Vaaran tyyppi ja lähde! Piittaamattomuuden mahdolliset seuraukset (soveltuvilta osin) Toimenpide vaaran välttämiseksi Muut toimenpiteet Turvallisuusmerkintä varoittaa loukkaantumisriskistä Viittaukset ja merkit Huomiosana (tässä VAARA) ilmoittaa vaaran vakavuusasteen. Seuraavia viittauksia ja merkkejä käytetään tässä ohjeessa: Informaatio Käsite Informaatio tekstin edessä viittaa tärkeisiin huomautuksiin ja tietoihin. KIINNI-symboli (venttiili suljettu) AUKI-symboli (venttiili auki) Syytä tietää ennen seuraavaa askelta.tämä symboli ilmoittaa, mitä vaaditaan ennen seuraavaa vaihetta tai mihin on syytä valmistautua tai mitä on huomioitava. < > Viittaus myöhempiin kohtiin tekstissä Näiden merkkien välissä olevat käsitteet viittaavat asiakirjan myöhempiin, aihetta käsitteleviin kohtiin. Nämä käsitteet mainitaan hakemistossa, otsikossa tai sisällysluettelossa, joten ne löytyvät nopeasti. 6

7 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Tunnistus 2. Tunnistus 2.1. Tyyppikilpi Jokainen laite (toimilaite, moottori) on varustettu tyyppikilvellä. Kuva 1: Tyyppikilpien sijainti [1] Moottorin tyyppikilpi [2] Toimilaitteen tyyppikilpi [3] Lisäkilpi, esim. KKS-kilpi Toimilaitteen tyyppikilven kuvaus Kuva 2: Toimilaitteen tyyppikilpi (esimerkki) [1] Valmistajan nimi [2] Valmistajan osoite [3] Tyyppimerkintä [4] Tilausnumero [5] Toimilaitteen sarjanumero [6] Käyntiaika [s] 90 :een kääntöliikkeelle [7] Vääntömomenttialue suunnassa KIINNI [8] Vääntömomenttialue suunnassa AUKI [9] Voiteluaineen tyyppi [10] Kotelointiluokka [11] Sallittu ympäristön lämpötila [12] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta [13] Käytössä valinnaisesti asiakkaan toivomuksesta [14] DataMatrix-koodi 7

8 Tunnistus SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Tyyppimerkintä Kuva 3: Tyyppimerkintä (esimerkki) 1. Toimilaitteen tyyppi ja koko 2. Laipan koko Tyyppi ja koko Tämä ohje koskee seuraavia laitetyyppejä ja kokoja: Osakierrostoimilaitteet AUKI-KIINNI-käyttöön: SQ 05.2, 07.2, 10.2, 12.2, 14.2 Osakierrostoimilaitteet säätökäyttöön: SQR 05.2, 07.2, 10.2, 12.2, 14.2 Tilausnumero Sarjanumero toimilaite Tämä numero mahdollistaa tuotteen yksiselitteisen tunnistamisen sekä laitteen teknisten ja tilauskohtaisten tietojen määrittämisen. Pyydämme ilmoittamaan tämän numeron kaikkien tuotetta koskevien tiedustelujen yhteydessä. Internet-osoitteessa tarjoamme asiakkaillemme palvelun, jonka avulla palvelun käyttöoikeudet saanut käyttäjä voi ladata koneelleen tilausnumeron syöttämällä tilauskohtaisia dokumentteja, kuten kytkentäkaavioita ja teknisiä datalehtiä (saksan- ja englanninkielisinä), lopputarkastustodistuksen, käyttöohjeen samoin kuin muita tilaukseen liittyviä tietoja. Taulukko 1: Sarjanumeron kuvaus (esimerkin avulla) NS paikka: asennusviikko 05 viikko paikka: Valmistusvuosi 14 Valmistusvuosi: 2014 Kaikki muut kohdat NS12345 Tehtaan sisäinen numero, jonka perusteella tuotteen voi tunnistaa yksiselitteisesti. DataMatrix-koodi AUMA Support-sovelluksen avulla voit skannata DataMatrix-koodin ja saada siten valtuutettuna käyttäjänä suoraan käyttöoikeuden tuotteen tilauskohtaisiin dokumentteihin, ilman että sinun tarvitsee ensin syöttää tilaus- tai sarjanumeroa. Kuva 4: Linkki App-Store-sovelluskauppaan: 2.2. Lyhyt kuvaus Osakierrostoimilaite Standardin EN ISO 5211 mukainen määritelmä: Osakierrostoimilaite on toimilaite, joka siirtää venttiiliin vääntömomentin alle yhden täyden kierroksen matkalla. Sen ei tarvitse pystyä ottamaan vastaan työntövoimia. AUMA-osakierrostoimilaitteita käytetään sähkömoottorin avulla. Käsiohjausta varten käytettävissä on käsipyörä. Pysäytys pääteasennoissa voi tapahtua matka- tai momenttipysäytyksen perusteella. Ohjaukseen tai toimilaitteen signaalien käsittelyyn tarvitaan ehdottomasti ohjausyksikkö. Toimilaitteet voidaan varustaa myös jälkeenpäin AUMA-ohjausyksiköllä. Tätä koskevien tiedustelujen yhteydessä on mainittava tilausnumero (ks. toimilaitteen tyyppikilpi). 8

9 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3. Kuljetus, varastointi ja pakkaus 3.1. Kuljetus Kuljeta asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Riippuva kuorma! Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara. Riippuvan kuorman alla EI saa oleskella. Kiinnitä nostolaite koteloon, ÄLÄ käsipyörään. Toimilaitteet, jotka on asennettu venttiiliin: Kiinnitä nostolaite venttiiliin, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty vaihteeseen: Kiinnitä nostolaite silmukkaruuveilla vaihteeseen, ÄLÄ toimilaitteeseen. Toimilaitteet, jotka on yhdistetty ohjausyksikköön: Kiinnitä nostolaite toimilaitteeseen, ÄLÄ ohjausyksikköön Varastointi Korroosiovaara virheellisen säilytyksen vuoksi! Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maankosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä. Suojaa pölyltä ja lialta. Käsittele maalaamattomat metallipinnat sopivalla korroosionestoaineella. Pitkäaikainen varastointi Jos tuote pitää varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukautta), huolehdi lisäksi seuraavista asioista: 1. Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionestoaineella. 2. Noin 6 kuukauden välein: korroosionmuodostuksen tarkkailu. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosiosuojaus Pakkaus Tuotteemme on suojattu kuljetuksia varten erikoispakkauksilla. Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka on helppo lajitella ja kierrättää. Käytämme seuraavia pakkausmateriaaleja: puu, pahvi, paperi ja PE-kalvo. Pakkausmateriaalien hävittämistä varten suosittelemme kierrätystä ja keräyspisteitä. 9

10 Asennus SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Asennus 4.1. Asennusasento Vaihteita voi käyttää missä tahansa asennossa Käsipyörän asennus Kuva 5: Käsipyörä [1] Välirengas [2] Sisäänmenoakseli [3] Käsipyörä [4] Lukkorengas 4.3. Toimilaitteen asennus venttiiliin 1. Asenna tarvittaessa välirengas [1] sisäänmenoakselille [2]. 2. Aseta käsipyörä [3] sisäänmenoakselille. 3. Varmista käsipyörän [3] kiinnitys mukana tulevalla lukkorenkaalla [4]. Korroosiovaara maalivaurioiden ja kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Korjaa maalipinnan vauriot laitteelle tehtyjen huolto- ym. töiden jälkeen. Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista. Toimilaite asennetaan venttiiliin joko kytkimen välityksellä (vakioasennustapa) tai vivun välityksellä. Jalalla ja vivulla varustetun mallin asentamista venttiiliin käsitellään erillisessä oppaassa. 10

11 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Asennus Venttiilin liitäntä kytkimen välityksellä Mitat Kuva 6: Kytkimen asennusmitat [1] Kytkin [2] Venttiilin akseli [3] Ruuvi [4] Ruuvi Taulukko 2: Kytkimen asennusmitat Tyyppi, koko - liitäntälaippa X maks. [mm] Y maks. [mm] Z maks. [mm] SQ/SQR 05.2-F05/F SQ/SQR 07.2-F05/F SQ/SQR 07.2-F SQ/SQR 10.2-F SQ/SQR 10.2-F SQ/SQR 12.2-F SQ/SQR 12.2-F SQ/SQR 14.2-F SQ/SQR 14.2-F Asennus Informaatio: Yhdistä venttiili ja toimilaite toisiinsa samassa päätyasennossa. - Läppäventtiilit: suositeltava asennusasento pääteasennossa KIINNI. - Palloventtiilit: suositeltava asennusasento pääteasennossa AUKI. 1. Poista huolellisesti rasva liitäntälaipan asennuspinnoilta. 2. Voitele venttiilin akseli [2] kevyesti. 3. Aja toimilaite käsipyörällä mekaaniseen rajoittimeen. 4. Aseta kytkin [1] venttiilin akselille [2] ja estä kytkimen luistaminen akselin suunnassa vaarnaruuvin, lukkorenkaan tai ruuvin avulla. Huolehdi siitä, että mitat X, Y ja Z pysyvät ennallaan (ks. kuva ja taulukko <Kytkimen asennusmitat>). 5. Voitele kytkimen hammastus hapottomalla rasvalla. 6. Aseta osakierrostoimilaite paikalleen. Informaatio: Varmista, että ohjausuloke (mikäli varustuksessa) sopii syvennykseen ja että asennuspinnat ovat kauttaaltaan kosketuksissa. 7. Jos laipan reiät eivät sovi kierteisiin. 7.1 Kierrä käsipyörää, kunnes reiät ovat kohdakkain. 7.2 Siirrä tarvittaessa toimilaitetta kytkimessä yhden hampaan verran. 11

12 Asennus SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Kiinnitä toimilaite ruuveilla [4]. Informaatio: Kosketinten korroosion välttämiseksi suosittelemme ruuvien tiivistämistä kierretiivisteaineella. Kiristä ruuvit [4] tasaisesti ristiin taulukossa ilmoitetulla momentilla. Taulukko 3: Ruuvien kiristysmomentit Ruuvit Kierre M6 M8 M10 M12 M16 Kiristysmomentti T A [Nm] Lujuusluokka

13 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Sähköliitäntä 5. Sähköliitäntä 5.1. Perusohjeita Virheellinen sähköliitäntä voi olla vaarallinen Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, vakava loukkaantuminen tai esinevahinkoja. Sähköliitännän saa tehdä vain koulutettu henkilökunta. Ennen liittämistä on perehdyttävä tässä luvussa esitettyihin perusohjeisiin. Liitttämisen jälkeen ja ennen jännitteen kytkemistä on otettava huomioon lukujen <Käyttöönotto> ja <Koekäyttö> ohjeet. Kytkentäkaavio / sisäinen kytkentä Laitteeseen kuuluva kytkentäkaavio/sisäisten kytkentöjen kaavio (saksaksi ja englanniksi) on toimitettu yhdessä tämän oppaan kanssa säänkestävään pussiin sijoitettuna. Tämä pussi on kiinnitetty laitteeseen. Kaavion voi myös pyytää AUMAlta tilausnumeron perusteella (ks. laitteen tyyppikilpi) tai ladata suoraan Internetistä ( Venttiili voi vaurioitua, jos kytkentä tehdään ilman ohjausyksikköä! NORM-toimilaitteet vaativat ohjausyksikön: Moottorin saa kytkeä vain ohjausyksikön (suunnanvaihtokontaktorin) välityksellä. Noudata venttiilivalmistajan määräämää pysäytystapaa. Noudata sisäisiä kytkentäohjeita. Katkaisuviive Asennuspaikan sulakkeet Katkaisuviive on aika, joka kuluu raja- tai momenttikytkimen aktivoitumisesta siihen, että moottori on jännitteetön. Venttiilin ja toimilaitteen suojaamiseksi valmistaja suosittelee käyttämään alle 50 ms:n katkaisuviivettä. Pidemmät katkaisuviiveet ovat mahdollisia käyntiajasta, vetolaitteesta, venttiilityypistä ja rakenteesta riippuen. Valmistaja suosittelee suuntakontaktorin katkaisun käyttöön sopivaa raja- tai momenttikytkintä. Oikosulkusuojaukseen ja sähkötoimilaitteen poiskytkemiseksi verkosta on asiakkaan toimitettava tarvittavat sulakkeet ja erotuskytkimet. Mitoituksessa käytettävä virran arvo määräytyy moottorin ottaman virran perusteella (ks. sähköinen datalehti). Raja- ja momenttikytkin Virta, syöttöjännite ja verkkotaajuus Raja- ja momenttikytkimet voivat olla yksinkertaisia kytkimiä, tandemkytkimiä tai kolminkertaisia kytkimiä. Yksinkertaisen kytkimen molemmilla kytkentäpiireillä (avaus-/sulkukosketin) saa kytkeä vain saman potentiaalin. Jos samanaikaisesti halutaan kytkeä eri potentiaaleja, tarkoitukseen on käytettävä tandemkytkimiä tai kolminkertaisia kytkimiä. Tandemkytkimiä/kolminkertaisia kytkimiä käytettäessä: Merkinantamiseen tulee käyttää vaihe-ehätteisiä koskettimia DSR1, DÖL1, WSR1, WÖL1. Katkaisuun tulee käyttää vaihejättöisiä koskettimia DSR, DÖL, WSR, WÖL. Virran, syöttöjännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava moottorin tyyppikilven tietoja. 13

14 Sähköliitäntä SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Kuva 7: Moottorin tyyppikilpi (esimerkki) [1] Virta [2] Syöttöjännite [3] Verkkotaajuus (kolmivaihe- ja vaihtovirtamoottoreissa) Liitäntäjohdot Käytä laitteen eristyksen varmistamiseen sopivia (jännitekestoisia) kaapeleita. Mitoita kaapelit vähintään suurimmalle esiintyvälle jännitteelle. Käytä liitäntäkaapelia, jonka lämpötilakestoisuus on oikea. Käytä UV-säteilylle altistuvissa liitäntäkaapeleissa (esim. ulkona) UV-säteilyn kestäviä johtoja Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä AUMA-pyöröliitinten johdinpoikkipinnat: Liittimet (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² joustava / 10 mm² jäykkä Suojajohtimen liitäntä : maks. 6 mm² joustava / 10 mm² jäykkä Ohjausliittimet (1 50): maks. 2,5 mm² Kytkentäkotelon avaaminen Kuva 8: Kytkentä AUMA-pyöröliittimellä, versio S [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Pyöröliittimen ruuvit [5] Pyöröliitin [6] Sisäänmeno [7] Sulkutulppa [8] Kaapelitiiviste (ei sisälly toimitukseen) 14

15 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Sähköliitäntä Vaarallinen jännite! Sähköiskun vaara. Katkaise jännite toimilaitteesta ennen avaamista. 1. Löysää ruuvit [2] ja irrota kansi [1]. 2. Löysää ruuvit [4] ja vedä pyöröliitin [5] ulos kannesta [1]. 3. Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä [8]. Tyyppikilvessä oleva kotelointiluokka IP toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä. Kuva 9: Esimerkki: Tyyppikilpi kotelointiluokka IP Johtojen kytkentä 4. Varusta tarpeettomat kaapelien sisäänmenot [6] sopivilla sulkutulpilla [7]. 5. Vie johdot kaapelitiivisteiden [8] läpi. Huomaa sallitut johdinten poikkipinnat. Moottorivian vaara on olemassa, kun PTC-vastuksia tai termokytkimiä ei ole kytketty! Moottorin takuu raukeaa, jos moottorisuojaa ei ole kytketty. Kytke PTC-vastus tai termokytkin ulkoiseen ohjausyksikköön. Korroosiovaara kondenssiveden muodostumisen vuoksi! Laitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus vähentää kondenssiveden muodostumista. 1. Kuori johdot. 2. Poista johdinten eristeet. 3. Jos johdot ovat joustavia: Käytä standardin DIN mukaisia monisäiekaapelin päätteitä. 4. Kytke johtimet tilauskohtaisen kytkentäkaavion perusteella. 15

16 Sähköliitäntä SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vikatapauksessa: Vaarallinen jännite, jos suojajohdinta EI ole kytketty! Sähköiskun vaara. Liitä kaikki suojajohtimet. Liitä suojajohtimen liitäntä liitäntäjohdon ulkoiseen suojajohtimeen. Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos suojajohdinta ei ole kytketty. 5. Kaikki suojajohtimet on ruuvattava kiinni suojajohtimen liitäntään rengasliittimillä (taipuisat johtimet) tai silmukoilla (jäykät johtimet). Kuva 10: Suojajohtimen liitäntä [1] Pyöröliitin [2] Ruuvi [3] Aluslaatta [4] Jousialuslevy [5] Suojajohdin rengasliittimien/silmukoiden kanssa [6] Suojajohtimen liitäntä, symboli: Informaatio Joissakin sähkötoimilaitteissa on lisäksi moottorin lämmitys. Moottorin lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista moottorissa. 16

17 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Sähköliitäntä Kytkentäkotelon sulkeminen Kuva 11: Esimerkki: Malli S [1] Kansi [2] Kannen ruuvit [3] O-rengas [4] Pyöröliittimen ruuvit [5] Pyöröliitin [6] Sisäänmeno [7] Sulkutulppa [8] Kaapelitiiviste (ei sisälly toimitukseen) Johtojen puristuksiin jäämisestä voi aiheutua oikosulku! Sähköiskut ja toimintahäiriöt mahdollisia Sähköliitäntään saatavat lisävarusteet Aseta pyöröliitin varovasti paikalleen, jotta johtoja ei jäisi puristuksiin. 1. Aseta pyöröliitin [5] kanteen [1] ja kiinnitä ruuveilla [4]. 2. Puhdista kannen [1] ja rungon tiivistyspinnat. 3. Varmista, että O-rengas [3] on kunnossa ja aseta rengas oikein paikalleen. 4. Voitele O-rengas kevyesti hapottomalla rasvalla (esim. vaseliinilla) ja aseta oikein paikalleen. 5. Aseta kansi [1] paikalleen ja kiristä ruuvit [2] tasaisesti ristiin. 6. Kiristä kaapelitiivisteet [8] ohjekireyteen, jotta vaadittava kotelointiluokka toteutuu. Optio Kehys Käyttö Kehys irrotetun pistokkeen turvalliseen säilytykseen. Suojaamiseen kosketinten suoralta kosketukselta ja ympäristön vaikutuksilta. 17

18 Sähköliitäntä SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Kuva 12: Kehys Suojakansi Pistoketilan suojakansi, kun pistoke on irti. Avatun kytkentäkotelon voi sulkea suojakannella (ei kuvaa) Double Sealed -välikehys Kotelon sisään voi tunkeutua pölyä ja kosteutta sähköliitäntöjen irrottamisen yhteydessä tai kaapelitiivisteiden vuotamisen tapauksessa. Tämä voidaan estää tehokkaasti asentamalla Double Sealed -välikehys [2] sähköliitännän [1] ja laitteen kotelon väliin. Laitteen kotelointiluokka (IP68) säilyy ennallaan myös sähköliitännän [1] irrottamisen jälkeen. Kuva 13: Sähköliitäntä Double Sealed -välikehyksellä Ulkopuolinen maadoitusliitäntä [1] Sähköliitäntä [2] Double Sealed -välikehys [3] Toimilaitteen kotelo Lisävarusteena koteloon on saatavana ulkopuolinen maadoitusliitin (U-liitin). Kuva 14: Maadoitusliitäntä 18

19 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Käyttö 6. Käyttö 6.1. Käsikäyttö Asetusten määrityksen ja käyttöönoton yhteydessä sekä moottorivian tai verkkovian yllättäessä toimilaitetta voi ohjata käsikäytöllä. Käsikäyttö kytketään sisäänrakennetun kytkentämekanismin avulla Laitteen kytkeminen käsikäytölle Moottorin kytkin voi vaurioitua virheellisen käytön vuoksi! Laitteen saa kytkeä käsikäytölle vain moottorin ollessa pysähdyksissä. 1. Paina painiketta. 2. Käännä käsipyörää haluttuun suuntaan. Sulje venttiili kääntämällä käsipyörästä myötäpäivään: Ulostuloakseli (venttiili) kääntyy myötäpäivään KIINNI-suuntaan Käsikäytön kytkentä pois päältä 6.2. Moottorikäyttö Käsikäyttö kytkeytyy automaattisesti päältä, kun moottori käynnistetään. Moottorikäytön aikana käsipyörä ei pyöri mukana. Venttiili voi vaurioitua virheellisen asetuksen vuoksi! Määritä ennen moottorikäyttöä ensin kaikki käyttöönottoasetukset ja suorita koeajo. Moottorikäytön ohjaamiseen vaaditaan ohjausyksikkö. Jos toimilaitetta on tarpeen ohjata paikallisesti, lisäksi tarvitaan erillinen paikallisohjausyksikkö. 1. Kytke syöttöjännite. 2. Venttiilin sulkemista varten moottorikäyttö on kytkettävä suuntaan KIINNI. Venttiilin akseli kääntyy myötäpäivään suuntaan KIINNI. 19

20 Näytöt SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Näytöt 7.1. Mekaaninen asennonosoitin Mekaaninen asennonosoitin: näyttää jatkuvasti venttiilin asennon (Osoitinkiekko [2] kääntyy 90 kääntökulmalla n. 180 ) näyttää, onko toimilaite käynnissä (käynnistä kertova merkkivalo) näyttää pääteasentojen saavuttamisen (merkillä [3]) Kuva 15: Mekaaninen asennonosoitus [1] Kansi [2] Osoitinkiekko [3] Merkki [4] AUKI-asennon symboli [5] KIINNI-asennon symboli 20

21 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Viestit 8. Viestit 8.1. Takaisinkytkentäviestit toimilaitteelta Informaatio Kytkimet voivat olla yksinkertaisia kytkimiä (1 NC ja 1NO), tandemkytkimiä (2 NC ja 2 NO) tai kolminkertaisia kytkimiä (3 NC ja 3 NO). Tarkka malli on merkitty kytkentäkaavioon tai tilauskohtaiseen tekniseen datalehteen. Takaisinkytkentä Pääteasento AUKI/KIINNI saavutettu Väliasento saavutettu (optio) Asennon AUKI/KIINNI vääntömomentti saavutettu Moottorin suoja lauennut Käynnistä kertova merkkivalo (optio) Venttiilin asento (optio) Käsikäyttö käytössä (optio) Tyyppi ja merkintä kytkentäkaaviossa Asetus rajakytkinten avulla Kytkin: 1 NC ja 1 NO (vakio) WSR WÖL Asetus DUO-rajakytkinten avulla Kytkin: 1 NC ja 1 NO (vakio) WDR WDL Asetus momenttikytkinten avulla Kytkin: 1 NC ja 1 NO (vakio) DSR DÖL Sulkemisen rajakytkin, liike myötäpäivään Avauksen rajakytkin, liike vastapäivään Rajakytkin DUO, liike myötäpäivään Rajakytkin DUO, liike vastapäivään Sulkemisen momenttikytkin, liike myötäpäivään Avauksen momenttikytkin, liike vastapäivään Mallista riippuen termokytkinten tai PTC-vastusten avulla F1, Th R3 Kytkin: 1 NC (vakio) S5, BL Termokytkin PTC-vastus Vilkkuanturi Mallista riippuen potentiometrin tai elektronisen asentolähettimen EWG/RWG avulla R2 R2/2 B1/B2, EWG/RWG B3/B4, EWG/RWG Potentiometri Tandemkytkentään kuuluvat potentiometrit (optio) 3-/4-johdinkytkentä (0/4 20 ma) 2-johdinkytkentä (4 20 ma) Kytkin 21

22 Käyttöönotto SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Käyttöönotto 9.1. Rajoittimet osakierrostoimilaitteessa Sisäiset rajoittimet rajoittavat kääntökulmaa. Ne suojaavat venttiiliä rajakytkinten rikkoutuessa. Rajoittimien asettelut määrittelee yleensä venttiilivalmistaja ennen venttiilin asennusta putkistoon. Venttiilissä on avoimia, pyöriviä osia (läppä-/palloventtiilit)! Venttiili tai toimilaite voi aiheuttaa ruhjevammoja ja vaurioita. Mekaanisten vasteiden asettelut saa tehdä vain koulutettu henkilökunta. Säätöruuveja [2] ja [4] ei saa koskaan poistaa kokonaan, sillä muutoin laitteen sisältä voi vuotaa rasvaa. Ota huomioon mitta T min. Informaatio Tehtaalla aseteltu kääntökulma on merkitty tyyppikilpeen: Asettelujärjestys riippuu venttiilistä: - Läppäventtiilejä koskeva suositus: asettele ensin asennon KIINNI mekaaninen vaste. - Palloventtiilejä koskeva suositus: asettele ensin asennon AUKI mekaaninen vaste. Kuva 16: Mekaaninen vaste [1] Lukitusruuvi asennon AUKI vasteeseen [2] Säätöruuvi asennon AUKI vasteeseen [3] Lukitusruuvi asennon AUKI vasteeseen [4] Lukitusruuvi asennon KIINNI vasteeseen Mitat/koko T (kulma 90 )

23 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Käyttöönotto Mitat/koko T min Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa KIINNI 1. Poista lukitusruuvi [3]. 2. Aja venttiili käsipyörällä päätyasentoon KIINNI. 3. Venttiilin pääteasento jää saavuttamatta: Kierrä säätöruuvia [4] hieman vastapäivään, kunnes venttiilin pääteasennon voi asetella turvallisesti. Kääntökulma pienenee kierrettäessä säätöruuvia [4] myötäpäivään. Kääntökulma kasvaa kierrettäessä säätöruuvia [4] vastapäivään. 4. Kierrä säätöruuvi [4] myötäpäivään pääteasentoon asti. Asennon KIINNI mekaaninen vaste on näin aseteltu. 5. Tarkasta lukitusruuvin sisältämä O-rengas. Vaihda vaurioitunut rengas. 6. Kierrä lukitusruuvi [3] jälleen sisään ja kiristä ruuvi. Heti tämän asettelun jälkeen voi asetella pääteasennon KIINNI tunnistuksen Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa AUKI Informaatio Asennon AUKI rajoitinta ei tarvitse ylensä enää erikseen asetella. 1. Poista lukitusruuvi [1]. 2. Aja venttiili käsipyörällä päätyasentoon AUKI. 3. Venttiilin pääteasento jää saavuttamatta: Kierrä säätöruuvia [2] hieman vastapäivään, kunnes venttiilin pääteasennon AUKI voi asetella turvallisesti. Kääntökulma pienenee kierrettäessä säätöruuvia [2] myötäpäivään. Kääntökulma kasvaa kierrettäessä säätöruuvia [2] vastapäivään. 4. Kierrä säätöruuvi [2] myötäpäivään pääteasentoon asti Kytkinkotelon avaaminen Asennon AUKI mekaaninen vaste on näin aseteltu. 5. Tarkasta lukitusruuvin sisältämä O-rengas. Vaihda vaurioitunut rengas. 6. Kierrä lukitusruuvi [1] jälleen sisään ja kiristä ruuvi. Heti tämän asettelun jälkeen voi asetella pääteasennon AUKI tunnistuksen. Seuraavien asetusten (optioiden) määrittämiseksi kytkinyksikkötila on avattava. 23

24 Käyttöönotto SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Löysää ruuvit [2] ja irrota kansi [1] kytkinyksikkötilasta. Kuva 17: 2. Jos varustukseen kuuluu osoitinkiekko [3]: Irrota osoitinkiekko [3] kiintoavaimen avulla (käyttäen sitä vipuna). Informaatio: Aseta maalivaurioiden estämiseksi kiintoavaimen alle pehmuste, esim. pyyhe. Kuva 18: 9.3. Momenttirajojen asetus Momenttikytkimet kytkeytyvät, kun vääntömomentti saavuttaa tässä määritellyn pysäytysmomentin (venttiilin ylikuormitussuojaus). Informaatio Momenttikytkimet voivat laueta myös käsikäytöllä. Venttiili voi vaurioitua, jos pysäytysmomentti on asetettu liian suureksi! Pysäytysmomentti on määritettävä venttiilin mukaan. Asetuksiin saa tehdä muutoksia vain venttiilivalmistajan luvalla. 24

25 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Käyttöönotto Kuva 19: Vääntömomentin mittauspäät [1] Musta mittauspää suunnan KIINNI momentille [2] Valkoinen mittauspää suunnan AUKI momentille [3] Varmistusruuvit [4] Osoitinkiekot 1. Avaa molemmat varmistusruuvit [3] osoitinkiekosta. 2. Viritä osoitinkiekko [4] kiertämällä kiekko sopivan vääntömomentin kohdalle (1 da Nm = 10 Nm). Esimerkki: - Musta mittauspää asetettu suunnilleen lukemaan 25 da Nm 250 Nm suunnassa KIINNI - Valkoinen mittauspää asetettu suunnilleen lukemaan 20 da Nm 200 Nm suunnassa AUKI 3. Kiristä varmistusruuvit [3] uudelleen. Informaatio: Maksimi kiristysmomentti: 0,3 0,4 Nm 9.4. Matkarajojen asetus Momenttikytkimet on viritetty. Rajakytkimet määrittävät säätöalueen. Kytkimet toimivat, kun toimilaite saavuttaa määritellyn rajan. Kuva 20: Matkarajojen säätöelementit Musta kenttä: [1] Virityskara: CLOSED Position [2] Osoitinnokka: CLOSED Position [3] Piste: Pääteasento KIINNI asetettu Valkoinen kenttä: [4] Virityskara: OPEN Position [5] Osoitinnokka: OPEN Position [6] Piste: Pääteasento AUKI asetettu Pääteasennon KIINNI (musta kenttä) asettaminen 1. Aseta laite käsikäytölle. 25

26 Käyttöönotto SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Käännä käsipyörää myötäpäivään, kunnes venttiili on kiinni. 3. Kierrä virityskaraa [1] ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [2]: osoitinnokka [2] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 4. Kun osoitinnokka [2] on 90 :een päässä merkkipisteestä [3]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 5. Kun osoitinnokka [2] osoittaa merkkipistettä [3]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara. Pääteasento KIINNI on asetettu. 6. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet Pääteasennon AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 1. Aseta laite käsikäytölle. 2. Käännä käsipyörästä vastapäivään, kunnes venttiili on auki. 3. Kierrä virityskaraa [4] (kuva ) ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [5]: osoitinnokka [5] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 4. Kun osoitinnokka [5] on 90 :een päässä merkkipisteestä [6]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 5. Kun osoitinnokka [5] osoittaa merkkipistettä [6]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara Väliasentojen asettaminen Pääteasento AUKI on asetettu. 6. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet. Optio DUO-rajakytkimillä varustetuissa toimilaitteissa on kaksi väliasentokytkintä. Ajosuuntaa kohden voi asettaa yhden väliasennon. Kuva 21: Matkarajojen säätöelementit Musta kenttä: [1] Virityskara: Ajosuunta KIINNI [2] Osoitinnokka: Ajosuunta KIINNI [3] Piste: Väliasentopiste KIINNI määritetty Valkoinen kenttä: [4] Virityskara: Ajosuunta AUKI [5] Osoitinnokka: Ajosuunta AUKI [6] Piste: Väliasento AUKI määritetty 26

27 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Käyttöönotto Ajosuunnan KIINNI (musta kenttä) asettaminen 1. Aja venttiiliä suuntaan KIINNI sopivaan väliasentoon saakka. 2. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa: Käännä venttiili takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja aja venttiili uudelleen väliasentoon suunnassa KIINNI. Informaatio: Aja väliasentoon aina samassa suunnassa kuin myöhemmin sähkökäytön aikana. 3. Kierrä virityskaraa [1] ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [2]: osoitinnokka [2] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 4. Kun osoitinnokka [2] on 90 :een päässä merkkipisteestä [3]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 5. Kun osoitinnokka [2] osoittaa merkkipistettä [3]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara. Väliasento ajosuunnassa KIINNI on asetettu. 6. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet Ajosuunnan AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen 9.6. Koeajo 1. Aja venttiiliä suuntaan AUKI sopivaan väliasentoon saakka. 2. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa: Kierrä venttiili takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja aja venttiili uudelleen väliasentoon suunnassa AUKI (aja väliasentoon aina samassa suunnassa kuin myöhemmin sähkökäytön aikana). 3. Kierrä virityskaraa [4] ruuvitaltalla nuolen suuntaisesti ja pidä karaa jatkuvasti painettuna. Tarkkaile samalla osoitinta [5]: osoitinnokka [5] kääntyy 90 astetta samalla, kun virityskarasta on kuultavissa naksuttavaa ääntä. 4. Kun osoitinnokka [5] on 90 :een päässä merkkipisteestä [6]: Jatka kiertämistä enää hitaasti. 5. Kun osoitinnokka [5] osoittaa merkkipistettä [6]: Lopeta kiertäminen ja vapauta virityskara. Väliasento ajosuunnassa AUKI on asetettu. 6. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa (ruuvi naksahtaa): jatka virityskaran kiertämistä samaan suuntaan ja toista asetustoimenpiteet. Tee koeajo vasta sitten, kun kaikki edellä kuvatut asetukset on määritetty Kiertosuunnan tarkistus Venttiili voi vaurioitua väärän pyörimissuunnan vuoksi! Jos pyörimissuunta on väärä, sammuta laite heti. Korjaa vaihejärjestys. Toista koekäyttö. 1. Aja toimilaite käsikäytöllä keskiasentoon tai riittävälle etäisyydelle pääteasennosta. 27

28 Käyttöönotto SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Käynnistä toimilaite ajosuuntaan KIINNI, ja tarkkaile osoitinkiekon kiertosuuntaa. Pysäytä ennen pääteasennon saavuttamista. Kiertosuunta on oikea, jos toimilaite kääntyy KIINNI-suuntaan ja osoitinkiekko vastapäivään Matkarajojen tarkastus 9.7. Elektroninen asentolähetin EWG 01.1 Tekniset tiedot 1. Aja toimilaite käsikäytöllä venttiilin molempiin pääteasentoihin. Matkarajat on asetettu oikein, jos: - kytkin WSR kytkeytyy pääteasennossa KIINNI. - kytkin WÖL kytkeytyy pääteasennossa AUKI. - kytkimet vapauttavat koskettimet sen jälkeen, kun käsipyörää on käännetty takaisin 2. Jos pääteasennot on asetettu väärin: Aseta matkarajat uudelleen. 3. Jos pääteasennot on viritetty oikein eikä optioita (esim. potentiometri, asentolähetin) ole käytössä: sulje kytkinkotelo. Optio Elektronista etäisyysanturia EWG 01.1 voidaan käyttää asennon etänäyttöä tai yleensä venttiiliasennon takaisinkytkentäviestiä varten. Anturi antaa Hall-anturien määrittämän venttiilin asentolukeman pohjalta 0 20 ma:n tai 4 20 ma:n virtasignaalin. Taulukko 4: EWG 01.1 Tiedot 3- ja 4-johdinkytkentä 2-johdinkytkentä Lähtövirta I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Syöttöjännite U 1) V 24 V DC (18 32 V) 24 V DC (18 32 V) Maks. virranotto LED pois päältä = 26 ma, LED päällä = 27 ma 20 ma Maks. kuorma R B 600 Ω (U V 12 V)/20 ma Jännitteensyötön vaikutus 0,1 % Kuorman vaikutus Lämpötilan vaikutus Ympäristön lämpötila 2) 0,1 % < 0,1 /K 60 C C 1) 2) Jännitteensyöttö mahdollista seuraavien laitteiden välityksellä: Ohjausyksiköt AC, AM tai ulkoinen verkkolaite Riippuu toimilaitteen lämpötila-alueesta: ks. tyyppikilpi Asetteluelementit EWG sijaitsee toimilaitteen kytkentäyksikössä. Kytkentäyksikön kotelo on avattava asettelujen määrittelyä varten. Ks. <Kytkentäyksikön kotelon avaaminen>. Kaikki asettelut tehdään painikkeilla [S1] ja [S2]. 28

29 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Käyttöönotto Kuva 22: Kuva kytkinyksiköstä kotelon ollessa avoin [S1] Painike: asetus 0/4 ma [S2] Painike: asetus 20 ma LED Asetusten tekemisessä opastava merkkivalo [1] Mittauspiste (+) 0/4 20 ma [2] Mittauspiste ( ) 0/4 20 ma Mittauspisteistä [1] ja [2] voi tarkastaa lähtövirran (mittausalue 0 20 ma). Taulukko 5: Painiketoimintojen lyhyt kuvaus Painikkeet Toiminto [S1] + [S2] [S1] [S2] 5 s samanaikaisesti painettuna: asettelutilan valinta 3 s painettuna asettelutilassa: asetus 4 ma 6 s painettuna asettelutilassa: asetus 0 ma 3 s painettuna käytön aikana: pääteasentojenviestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä lyhyt painallus pääteasennossa: virta pienenee 0,02 ma:lla 3 s painettuna asettelutilassa: asetus 20 ma 3 s painettuna käytön aikana: pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä lyhyt painallus pääteasennossa: virta kasvaa 0,02 ma:lla Mittausalueen asettaminen Syöttöjännitteen tulee olla asettelun aikana kytkeytyneenä asentolähettimeen. Informaatio Sekä mittausalueen 0/4 20 ma että mittausalueen 20 0/4 ma (käänteinen toimintatapa) asettaminen on mahdollista. Mittausalue (normaali tai käänteinen toimintatapa) määritellään osoittamalla painikkeet S1/S2 yksittäisille pääteasennoille. Asetustilaan siirtymisen myötä kummankin pääteasennon asetus katoaa muistista ja lähtövirran arvoksi tulee 3,5 ma. Tilaan siirtymisen jälkeen molemmat ääriarvot (0/4 ja 20 ma) on asetettava uudelleen. Mahdollisen virheellisen asetuksen voi tarvittaessa palauttaa alkutilaan siirtymällä uudelleen asetustilaan (painamalla samanaikaisesti painikkeita [S1] ja [S2]). Asettelutilan valinta 1. Paina molempia painikkeita [S1] ja [S2] samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan: Jos LED-valo välähtää nopeasti kaksi kertaa peräkkäin, asetustila on kytkeytynyt moitteettomasti päälle: Jos LED-valon vilkkumisen tapa poikkeaa tästä (yksinkertainen valon välähdys/valo välähtää kolme kertaa peräkkäin): Ks. <Virhe käyttöönotossa>. 29

30 Käyttöönotto SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Mittausalueen asettaminen 2. Aja venttiili jompaankumpaan pääteasentoon (KIINNI/AUKI). 3. Aseta sopiva lähtövirta (0/4 ma tai 20 ma): virta 4 ma: paina painiketta [S1] noin 3 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu hitaasti. virta 0 ma: paina painiketta [S1] noin 6 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu nopeasti. virta 20 ma: paina painiketta [S2] noin 3 sekunnin ajan, kunnes LED-valo palaa jatkuvasti. 4. Aja venttiili vastakkaiseen pääteasentoon. Pääteasennossa asetettu arvo (0/4 ma tai 20 ma) ei muutu asetustilassa suoritettavan ajon aikana. 5. Suorita asetus 2. pääteasennossa samalla tavalla. 6. Tarkasta asetus ajamalla venttiili vielä uudelleen kumpaankin pääteasentoon. Jos mittausalueen asettaminen ei ole mahdollista: Ks. <Virhe käyttöönotossa>. Jos virta-arvot (0/4/20 ma) ovat virheellisiä: Ks. <Virta-arvojen korjaaminen>. Jos virta-arvot vaihtelevat (esim. lukemien 4,0 4,2 ma välillä): Kytke <pääteasentojen ilmaisemisesta vastaava LED-valo> pois päältä Virta-arvojen korjaaminen Pääteasennoissa asetettuja virran arvoja (0/4/20 ma) voi korjata tarvittaessa.yleisesti käytettäviä arvoja ovat esim. 0,1 ma (0 ma:n sijaan) tai 4,1 ma (4 ma:n sijaan). Informaatio Jos virran arvo vaihtelee (esim. arvojen 4,0 4,2 ma välillä), <pääteasennon ilmaisemisesta vastaava LED-valo> on kytkettävä pois päältä virta-arvon korjaamisen ajaksi. Aja venttiili haluamaasi pääteasentoon (KIINNI/AUKI). Virran pienentäminen: paina painiketta [S1] (virta pienenee jokaisella painikkeen painalluksella 0,02 ma) Virran kasvattaminen: painike [S2] (virta kasvaa jokaisella painikkeen painalluksella 0,02 ma) Pääteasentojen viestittäminen LED-valojen avulla päälle/pois päältä LED-valon voi asettaa siten, että valo ilmoittaa pääteasentojen saavuttamisesta vilkkumisen, yhtäjaksoisesti palavan valon avulla tai pysymällä pääteasentojen kohdalla kokonaan sammuneena. Pääteasentojen ilmaisemisesta vastaava toiminto on kytkeytynyt päälle asetustilan aikana. Kytkeminen päälle/pois päältä 1. Aja venttiili jompaankumpaan pääteasentoon (KIINNI/AUKI). 2. Paina painiketta [S1] tai [S2] noin 3 sekunnin ajan. Pääteasentojen ilmaisemisesta vastaava toiminto kytkeytyy päälle/pois päältä. Taulukko 6: LED-valon käyttäytyminen pääteasentojen ilmaisemisesta vastaavan toiminnon ollessa päällä Asetettu lähtövirta 4 ma 0 ma 20 ma LED-valon käyttäytyminen pääteasennossa LED-valo vilkkuu hitaasti LED-valo vilkkuu nopeasti LED-valo palaa 30

31 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Käyttöönotto 9.8. Potentiometri Asetteluelementit Optio Potentiometri toimii asentoanturina venttiilin asennon tunnistukseen. Potentiometri sijaitsee toimilaitteen kytkentäyksikössä. Kytkentäyksikön kotelo on avattava asettelujen määrittelyä varten. Ks. <Kytkentäyksikön kotelon avaaminen>. Asettelu tapahtuu potentiometrin [1] avulla. Kuva 23: Ohjausyksikkö [1] Potentiometri Potentiometrin säätäminen Informaatio Alennusvaihteistolle tarkoitetun porrastuksen vuoksi venttiili ei aina liiku koko vastusalueen läpi/iskun pituuden matkaa. Tämän vuoksi on käytettävä ulkoista säätömahdollisuutta (asetuspotentiometriä). 1. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. 2. Kierrä potentiometri [1] myötäpäivään pääteasentoon asti. Pääteasento KIINNI vastaa 0 %. Pääteasento AUKI vastaa lukemaa 100 % 3. Kierrä potentiometriä [1] jälleen hieman takaisin. 4. Suorita 0-pisteen hienosäätö ulkoisella (etänäytön) asetuspotentiometrillä Elektroninen asentolähetin RWG Tekniset tiedot Optio Elektroninen asentolähetin RWG on tarkoitettu venttiilin asennon tunnistukseen. Se antaa potentiometrin (asentoanturin) määrittämän asentolukeman pohjalta 0 20 ma:n tai 4 20 ma:n virtasignaalin. Taulukko 7: RWG 4020 Tiedot 3- ja 4-johdinkytkentä 2-johdinkytkentä Lähtövirta I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Syöttöjännite U 1) V 24 V DC (18 32 V) 14 V DC + (I x R B ), maks. 30 V Maks. virranotto Maks. kuorma R B Jännitteensyötön vaikutus Kuorman vaikutus Lämpötilan vaikutus Ympäristön lämpötila 2) Anturipotentiometri 24 ma 20 ma:n ulostulovirralla 20 ma 600 Ω 0,1 %/V 0,1 %/(0 600 Ω) (U V 14 V)/20 ma 0,1 %/V < 0,3 /K 0,1 %/100 Ω -60 C C 5 kω 1) 2) Jännitteensyöttö mahdollista seuraavien laitteiden välityksellä: Ohjausyksiköt AC, AM tai ulkoinen verkkolaite Riippuu toimilaitteen lämpötila-alueesta: ks. tyyppikilpi 31

32 Käyttöönotto SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Asetteluelementit RWG sijaitsee toimilaitteen kytkentäyksikössä. Kytkentäyksikön kotelo on avattava asettelujen määrittelyä varten. Ks. <Kytkentäyksikön kotelon avaaminen>. Asettelu tapahtuu potentiometrien [1], [2] ja [3] avulla. Kuva 24: Kuva kytkinyksiköstä kotelon ollessa avoin [1] Potentiometri (asentoanturi) [2] Potentiometri min. (0/4 ma) [3] Potentiometri maks. (20 ma) [4] Mittauspiste (+) 0/4 20 ma [5] Mittauspiste ( ) 0/4 20 ma Mittauspisteistä [4] ja [5] voi tarkastaa lähtövirran (mittausalue 0 20 ma) Mittausalueen asettaminen Syöttöjännitteen tulee olla asettelun aikana kytkeytyneenä asentolähettimeen. 1. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. 2. Kytke ampeerimittari 0 20 ma mittapisteisiin [4 ja 5]. Jos arvoa ei ole mitattavissa: Tarkasta, onko ulkoinen kuorma yhdistetty asiakasliitäntään XK (vakiojohdotuksen tapauksessa: liittimiin 23/24). Älä ylitä maksimikuormaa R B. Tai asenna silta asiakasliitäntään XK (vakiojohdotuksen tapauksessa: liittimiin 23/24). 3. Kierrä potentiometri [1] myötäpäivään pääteasentoon asti. 4. Kierrä potentiometriä [1] hieman taaksepäin. 5. Kierrä potentiometriä [2] myötäpäivään, kunnes ulostulovirta alkaa kasvaa. 6. Kierrä potentiometriä [2] takaisin, kunnes saavutetaan: - alueella 0 20 ma noin 0,1 ma - alueella 4 20 ma noin 4,1 ma Näin varmistetaan, että signaali ei alita sähköistä nollapistettä. 7. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. 8. Säädä potentiometrillä [3] virta 20 ma:iin. 9. Aja venttiili uudelleen pääteasentoon KIINNI ja tarkasta minimiarvo (0,1 ma tai 4,1 ma). Korjaa tarvittaessa asetusta Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen 1. Aseta osoitinkiekko akselilleen. 2. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. 32

33 SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Käyttöönotto 3. Kierrä alempaa osoitinkiekkoa, kunnes symboli (KIINNI) on kannen osoitinmerkin kohdalla. 4. Aja toimilaite pääteasentoon AUKI. 5. Pidä kiinni alemmasta osoitinkiekosta ja kierrä ylempää, symbolilla AUKI varustettua kiekkoa, kunnes tämä on kannen osoitinmerkin kohdalla Kytkentäyksikön sulkeminen 6. Aja venttiili vielä kerran pääteasentoon KIINNI. 7. Tarkista asetus: Jos symboli (KIINNI) ei ole enää kannen osoitinmerkin kohdalla: Tee asetus uudelleen. Korroosiovaara maalivaurioiden vuoksi! Korjaa maalipinnan vauriot laitteelle tehtyjen huolto- ym. töiden jälkeen. 1. Puhdista kannen ja rungon tiivistyspinnat. 2. Tarkista, että O-rengas [3] on kunnossa, ja vaihda uuteen, jos se on vaurioitunut. 3. Voitele O-rengas kevyesti hapottomalla rasvalla (esim. vaseliinilla) ja aseta oikein paikalleen. 4. Aseta kytkentäyksikön kansi [1] paikalleen. 5. Kiristä ruuvit [2] tasaisesti ristiin. 33

34 Häiriöiden poisto SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR Häiriöiden poisto Virhe käyttöönotossa Taulukko 8: Virhe käyttöönotossa Vika Mekaanisen asennonosoittimen viritys ei onnistu. Toimilaite ajaa matkarajojen säätämisestä huolimatta venttiilin rajoittimeen. Kuvaus/syy Alennusvaihteiston asetus ei sovi yhteen toimilaitteen kierroslukuun iskua kohti. Matkarajoja asetettaessa ei ole otettu huomioon jälkikäyntiä. Jälkikäynti aiheutuu toimilaitteen ja venttiilin inertiamassasta sekä ohjausyksikön katkaisuviiveestä. Korjaustapa Vaihda alennusvaihteisto. Määritä jälkikäynti: Jälkikäynti = matka, jonka toimilaite kulkee katkaisun jälkeen ennen pysähtymistään. Aseta matkarajat uudelleen, huomioi jälkikäynti (käännä käsipyörää takaisin jälkikäynnin verran). RWG:n mittauspisteistä ei ollut mahdollista mitata arvoja. Virtasilmukka RWG:n kautta on auki. (Asennon palautus 0/4 20 ma toimii vain, jos virtasilmukka RWG:n kautta on sulkeutunut.) Aseta silta RWG:n kautta XK:hon (liittimet 23/24). Kytke ulkoinen kuorma XK:hon, esim. kauko-osoitusnäyttö. Huomioi maksimikuorma R B. Mittausalueen 0/4 20 ma tai maksimiarvon 20 ma asettaminen asentolähettimeen ei ole mahdollista tai asentolähettimen arvo on virheellinen. Mittausalueen 0/4 20 ma asettaminen asentolähettimeen EWG ei ole mahdollista Alennusvaihteiston asetus ei sovi yhteen toimilaitteen kierroslukuun iskua kohti. EWG:n LED-valo välähtää a) kerran b) kolme kertaa peräkkäin: Vaihda alennusvaihteisto. Ota yhteyttä AUMA-huoltoon. Raja- ja/tai momenttikytkimet eivät kytkeydy. Tarkasta kytkimet a) EWG:tä ei ole kalibroitu. b) EWG:n magneettien sijainti on muuttunut. Kytkin viallinen tai viritetty väärin. Tarkista viritys, säädä tarvittaessa pääteasennot uudelleen. Ks. <Kytkimen tarkastus>, vaihda kytkin tarvittaessa. Punaisten testinuppien [1] ja [2] avulla kytkimiä voi käyttää käsin: Moottorinsuoja (lämpövalvonta) 1. Käännä testinuppia [1] nuolen suuntaan DSR: Asennon KIINNI momenttikytkin laukeaa. 3. Käännä testinuppia [2] nuolen suuntaan DÖL: Asennon AUKI momenttikytkin laukeaa. Jos toimilaitteeseen on asennettu DUO-rajakytkimet (optio), samanaikaisesti momenttikytkinten kanssa kytkeytyvät myös väliasentojen kytkimet WDR ja WDL. 1. Käännä testinuppia [1] nuolen suuntaan LSC (WSR): KIINNI-rajakytkin laukeaa. 2. Käännä testinuppia [2] nuolen suuntaan WÖL: AUKI-rajakytkin laukeaa. Toimilaitteen suojaamiseksi ylikuumenemiselta ja liian korkeilta pintalämpötiloilta moottorin käämitykseen on integroitu PTC-vastukset tai termokytkimet. Nämä laukeavat heti, kun käämitys on saavuttanut suurimman sallitun lämpötilan. 34

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Kääntötoimilaitteet SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1 Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. SA07.1 SA30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet. SA07.1 SA30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 011/AM 021 Käyttöohje sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 011/AM 021 Käyttöohje Tämän ohjeen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Lue ensin ohje!

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100.

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100. Sähkötoimilaitteet Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SAI

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite LRQ24A-SR Jännitesäätöinen toimilaite 2- ja 3 -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 4 Nm Nimellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: jännitesäätöinen DC 0-10 V oiminta-alue: DC 2-10 V

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto Sähkötoimilaite SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.1 Ohjaus: Rinnakkaisliitäntä Profibus DP Profibus DP, jossa LWL Modbus Modbus, jossa LWL DeviceNet Foundation

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 / SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje Tämän

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö 3.0 Käyttö- ja huolto-ohje Toimenpiteet eri käyttötilanteissa suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin ne on ohjeessa luetetltu. Käyttötilanteet määrittelee ja ilmoittaa VSS viranomainen 3.1 Ohituskäyttö

Lisätiedot

Kääntötoimilaitteet 2SC5

Kääntötoimilaitteet 2SC5 Kääntötoimilaitteet 2SC5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 ASENNUSOHJE Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus RCD-2030 vikavirtasuojattu lattiatermostaatti on tyylikäs ja saneerauskohteissa myös erittäin kustannustehokas

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1(1) NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Sisällysluettelo Varoitukset Yleistä Vastaanottotarkastus Asennus Käyttöönotto Huolto Kuljetus ja varastointi Takuu Tekniset tiedot Yhteystiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33 3-pisteohjattuja toimilaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Asennusohje. Kääntölevy C780 C880. www.contura.eu

Asennusohje. Kääntölevy C780 C880. www.contura.eu Asennusohje Kääntölevy C780 C880 www.contura.eu 75 Yleistä Tässä ohjeessa selostetaan takan asennus kääntölevylle. Lue asennusohje huolella ennen asennuksen aloittamista. Kääntölevyn avulla on mahdollista

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi ekninen tuote-esite Jousipalautteinen toimilaite turvatoiminnolla rakennusten ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmien peltien säätöön. Ilmastointipelteihin, joiden koko n. 4 m 2 Vääntömomentti: 20 m imellisjännite

Lisätiedot