380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa"

Transkriptio

1 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden johto allekirjoitti helmikuussa 2014 sopimuksen tulosyksikön johtamisesta. Yksikön toimintatavat ja -mallit viedään tulosyksikön johtoryhmien kokouksista työpistekokouksiin samoin periaattein. Toimintamme kannalta merkittävimpien tapaamisten ja kokousten merkitystä korostetaan jo sisäisen viestinnän tärkeyden vuoksi. Haluamme, että tieto kulkee läpi uuden ja kasvaneen organisaation mahdollisimman oikeana. Uuden organisaation yksi merkittävimmistä haasteista on yhteenkuuluvuuden tunteen ja sen merkityksen rakentamisessa. Uudella toimintakulttuurilla siirrämme poikkihallinnollisuutta poikkitoiminnallisuuteen. Tästä on jo olemassa paljon arkielämän esimerkkejä, suunnittelemme ja toteutamme yhdessä. Yksikkömme palveluita johtaa yhdeksän ihmisen kokonaisuus, jossa kolmen palvelualueen (Liikunta-, nuoriso- ja olosuhdepalvelut) päälliköt saavat lisäresursseja yksikön tukiyksiköstä, jonka vastuulla ovat mm. vuosikellon rakentaminen, tärkeimpien ankkuritapahtumien tuottaminen ja koordinointi, markkinointi ja viestintä, palvelujemme kehittäminen, arviointi sekä seuranta. Tulosyksikön merkittävimpiä painotuksia ovat edelleen liikkumisen ja harrastetoiminnan osalta matalankynnyksen toimintojen kehittäminen paitsi nuorille myös aikuisille ja vanhuksille. Monikulttuuriseen toimintaan tulemme keskittymään aikaisempaa selvästi enemmän, koska näemme, että liikunta- ja nuorisopalvelut tarjoaa mainion mahdollisuuden auttaa kuntalaisiamme integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Aktivoimme edelleen niitä ihmisiä, jotka liikkuvat vähiten ja jotka eivät ole missään seura- tai järjestötoiminnoissa mukana. Lisäämme osallistumista ja kysymme aikaisempaa enemmän suoraan kuntalaisilta heidän toiveistaan ja osallistumisen toteutustavoista. Haluamme heidät myös rinnallemme vapaaehtoisina mukaan vertaisohjaajiksi, joita tarvitsemme tulevaisuudessa varsinkin senioreidemme liikuttamisessa. Järjestö- ja seurayhteistyö tiivistyy entisestään. Seuratoiminnan avulla saamme toteutettua suuren osan tavoitteistamme, esimerkiksi laajentuvat leiritoiminnat, runsaammat matalan kynnyksen toiminnat sekä alati kasvavan senioriliikunnan. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintoja lisätään. Uusia toimintatapoja kehitetään ja jatketaan jo syksyllä 2013 alkanutta Wau- ja Muuvi toimintaa, aloitamme 7-9 -luokkalaisille ryhmätoimintoja drop out -ilmiön vähentämiseksi. Lisäksi lisäämme kerhotoimintaa nuorisotiloilla sekä luodaan matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkoja yhdessä muun kaupungin toimijoiden kanssa. Espoon kaupungin sivistystoimen tulosyksiköt kartoittavat koululaisille aamu- ja iltapäivisin järjestettävää kerhotoimintaa. Koonnin avulla saamme kokonaiskuvan kerhojen määrästä, sijainnista, järjestäjätahoista sekä siitä, kuinka paljon toiminta tavoittaa espoolaisia lapsia ja nuoria kussakin ikäluokassa. Kartoituksen avulla löydetään katvealueita, joissa kerhotoimintaa ei

2 ole ja löydämme kerhoja, joissa on tilaa. Näitä voidaan tarjota perheille, jotka etsivät kerhotoimintaa lapsilleen. Kerhotoiminnan kartoituksessa otetaan huomioon kaikki ala- ja yläkoululaisille järjestettävät kerhot, jotka tapahtuvat klo ja klo välillä. Madallamme osallistumisen kynnystä aloittaa liikunnan harrastaminen lisäämällä matalan kynnyksen liikuntapalveluita. Avoimen toiminnan tarjontaa lisätään ja erilaista liikuntaneuvontaa kehitetään. Lisääntyneeseen +68 liikkujaryhmien tarpeisiin löydetään uusia ratkaisuita. Vahvistamme Liikuntapalveluiden Espoo liikkuu -brändiä erityisesti seurayhteistyön kautta. Seurat sitoutuvat Espoo liikkuu -brändiin ja lisäämme yhteistä näkyvyyttä tapahtumissa, kaupungin ja seurojen tuottamissa materiaaleissa sekä verkkosivuilla. Markkinoinnissa panostamme erityisesti matalan kynnyksen liikuntaan. Keskeisin kohde on lasten ja nuorten maksuttomat liikuntapalvelut. Vahvistamme liikuntapaikkojen visuaalista ilmettä liikuntatiloilla ja parannamme ulkoilureittien opasteita. Kehitämme verkkoviestintää, näin sekä liikunta- että nuorisopalveluiden tarjonta löytyy jatkossa pääkaupunkiseudun yhteisestä harrastushaku-palvelusta. Jatkamme Nuori Espoo -brändin jalkauttamista nuorisotiloille ja tuomme visuaalinen ilmeen tiloihin mm. ikkunateippauksin. Markkinoinnissa ja viestinnässä panostamme strategian mukaisiin kärkiin, joita ovat tänä vuonna Nuori Espoo budjetointi, Itse tehty, Nuorisotila Kirjava ja Nuori Espoo -tapahtumakiertue. Toteutamme Nuori Espoo-tapahtumakiertueen kaikilla nuorisotiloilla syksyllä ja niissä kiteytyy palvelulupauksemme: tehdään yhdessä kivaa nuorten kanssa. Kiertue on nuorisopalveluiden suurin markkinointipanostus. Keskitymme palveluiden tuotteistamiseen ja markkinoinnin ja viestinnän keinoin tuomme palveluita lähemmäksi nuoria. Nuori Espoo -brändissä keskeistä on nuorten osallistaminen ja nuorten itse tuottama toimintojen ja tapahtumien sisältö. Tavoitteena on saada #nuoriespoo käyttö lisääntymään. Tapahtumat ovat keskeisessä roolissa sekä liikunta- että nuorisopalveluilla. Niiden markkinointi on tänäkin vuonna näkyvässä roolissa. Olemme aktiivinen toimija sivistystoimen tapahtumaverkostossa. Vuoden 2015 tapahtumista on valittu ns. kärkitapahtumat, joihin panostetaan enemmän. Keskeisiä markkinointi- ja viestintäkanaviamme ovat: Espoo liikkuu -lehti ja muut painetut materiaalit, mainokset länsiväylässä, internet, some- kanavat (keskeisimmät Facebook ja Instagram), sähköiset uutiskirjeet ja uutena Wilma, jonka kautta saamme markkinoitua koululaisille suunnattua maksutonta tarjontaamme. Nuorten elinvoimaisuusohjelmaan ja Nuorisotakuun toteutumiseen reagoidaan. Ohjelman mukaisia toimenpiteitä käynnistetään. Tajua Mut! - projektin osalta vahvistamme moniammatillisen yhteistyön koordinointia ja sen myötä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista tuen saamista. Jalkautamme projektin luomaa toimintamallia eri palveluihin ja koulutamme kaupungin henkilöstöä toimintamallin käyttöön. Näin vastaamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin.

3 Lisäämme nuorisotakuun toteutumiseksi kesätyöllistymismahdollisuuksia ja kehitämme oppisopimuskäytäntöjä. Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan 900 kesäsetelillä ja tarjoamalla kesätyötä kaikkiaan 120 nuorelle. Monimuotoisuutta tukevia ja maahanmuuttajille suunnattuja palveluita lisätään. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden ohjautumista liikunnan pariin ja seuratoimintaan tuetaan. Sateenkaareva nuorisotila avattiin vuonna 2014 ja tänä vuonna toimintaa vahvistetaan. Liikunta- ja nuorisopalveluissa tuotetaan palveluita myös yhdessä kumppanuuksin järjestöjen, seurojen sekä muun kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on tuottaa palveluita yhteistyössä kumppaneiden kanssa laadukkaasti ja tuottavasti sekä verkostoja hyödyntäen. Tarkoituksena on myös löytää puuttuvat, palveluita oleellisesti tukevat mahdolliset uudet toimijat. Vahvistamme poikkitoiminnallista yhteistyötä Espoon toimialojen kanssa. Vuoden 2015 aikana käydään läpi kaikki tulosyksikön kumppanuussopimukset ja päivitetään ne ajantasalle. Espoo on Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yksi perustajajäsen. Mukana toiminnassa ovat mm. Liikuntapalvelut, Haukilahden ja Leppävaaran lukio, Omnia, Laurea ja Aalto-yliopisto. Liikuntapalvelut on luvannut olla mukana nuorten espoolaisten opiskelijaurheilijoiden tukemisessa yhteistyössä koulun kanssa. Urhean urheilijat ovat toiminnan keskiössä ja toiminnan tavoitteena on se, että urheilijat voivat tehdä kaksoisuraa eli urheilemaan ja opiskelemaan tavoitteittensa sunnassa. Stadium Sports Campin (SSC) järjestetään ensi kesänä Leppävaaran urheilupuistossa. Liikuntaja elämysleirin tarkoituksena on toteuttaa vuosittain leiri- ja loma-ajantoimintaa kesä-heinäkuussa 2-4 viikon ajan vuotiaille. Vuodesta 2016 eteenpäin SSC:lle osallistuu päiväleirimuotoisesti erityisryhmiä ja vuodesta 2018 alkaen päiväleirimahdollisuus laajenee vuotiaisiin lapsiin. Tavoitteena on aktivoida lapsia ja nuoria liikuntaan osaavassa ohjauksessa ja tuottaa heille elämyksiä ikäistensä kanssa. Lisäksi Espoon tavoitteena on lisätä nuorten kesätyöpaikkoja ja tarjota opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia. Jo ensimmäisenä kesänä liikunta- ja nuorisopalvelut kolminkertaistaa aikaisemman leiritoimintatarjontansa noin 400:sta 1200 leiripaikkaan. Espoo tarjoaa toiminnalle suorituspaikat sisä- ja ulkokäyttöön, tiloja majoitukseen, ateriointimahdollisuudet sekä kausityöntekijöitä. Liikunta- ja ulkoiluolosuhteet sekä nuorisotilat pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Tilojen käytön osalta pyritään aikaisempaa tehokkaampaan ja koordinoidumpaan käyttöön. Tavoitteena on tehostaa erilaisten tilojen käyttöastetta ja erityisesti nuorisotilojen osalta saada niitä tehokkaaseen käyttöön myös erilaisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tilojen kunnossapitoa parannetaan laatimalla suunnitelmat lähiliikuntapaikkojen, nuorisotilojen ja leirikeskusten osalta. Lähiliikuntapaikoista tehdään lisäksi kartoitus kunnossapitosuunnitelman pohjaksi.

4 Henkilöstö ja kehittäminen Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet kirjataan tulosyksikön tuloskorttiin ja jalkautuvat sitä kautta palvelualueiden tulos- ja kehittämiskortteihin. Kehittämistoimenpiteitä nostetaan esiin vuosittain tehtävien arviointien kautta. Myös henkilöstön osallistamiseen on viime vuonna kiinnitetty erityistä huomiota. Palveluita kehitetään sekä yhdessä henkilöstön, että asiakkaiden kanssa. Liikunta- ja nuorisopalveluiden vakanssi määrä pysyy lähes edellisen vuoden tasolla, Nuorisopalveluihin saadaan 1 uusi nuorison-ohjaajan vakanssi Opinmäen toimintojen yhteydessä. Tehtäväkuvaukset tehdään koko yksikön kaikista yksittäisistä vakansseista kevään 2015 aikana. Henkilöstön työhyvinvointia parantavia ja osaamiseen kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä käynnistetään. Liikunta- ja nuorisopalveluihin laaditaan koko yksikköä koskeva Työhyvinvointisuunnitelma, joka sisältää myös palvelualueiden suunnitelmat työhyvinvoinnin parantamiseksi. Suunnitelmaa varten kerätään tietoa Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen sekä alkuvuodesta tehtävän henkilöstökyselyn kautta. Seuraamme työhyvinvoinnin sekä sairauspoissaolojen kehitystä systemaattisesti ja nostamme esiin kehittämiskohteita, jotka tähtäävät sairauspoissaolojen vähenemiseen. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Viime vuonna tulosyksikössä tehty johtamisen sopimus päivitetään. Kerätyn tiedon perusteella tullaan nostamaan esiin myös esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Nuorisopalveluiden johtamisen ja esimiestyön kehittämisprojekti on alkanut vuonna Projektia jatketaan ja laajennetaan koskemaan myös muita palvelualueita. Sähköisten järjestelmien haltuunottoa parannetaan. Liikunta- ja nuorisopalveluihin laaditaan suunnitelman järjestelmien hallinnan ja osaamisen osalta. Uusien järjestelmien myötä on varmistettava se, että henkilöstö hallitsee niiden käytön. Vuonna 2014 käyttöön otetun EsPro - projektimallin käyttöönottoa jatketaan Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisten projektien osalta. Keskeisistä projekteista vuonna 2014 käynnistynyt Nuorten elinvoimaisuus ohjelman alaisuuteen kuuleva Tajua mut! -projekti jatkuu ja vuoden 2015 aikana panostetaan toimintamallin tehostettuun jalkauttamiseen. Nuorten osallisuuden osalta on käynnistynyt Nuori Espoo - budjetointimalli kehittämisprojekti, jonka kautta osallistetaan nuoria toiminnan suunnitteluun. Digitaalisen peli- ja verkkotoiminnan projekti jatkuu ja toimintamallia vakiinnutetaan tänä vuonna. Liikuntaneuvonnan jatkokehittämisprojekti käynnistyy vuoden 2015 alusta. Kansainvälistä toimintaa lisätään ja tehdään uusia avauksia, tavoitteena on myös saada luotua vakiintuneita käytänteitä tämän toiminnan osalta. Nuorisopalveluissa alkaa Nuorten pohjoismaiden ystävyyskaupunki - projekti, Nuorisovaihto CIMO:n kautta espoolaisia nuoria osallistuu kansainväliseen nuorisovaihtoon ja Nuorisopalelut on mukana UBC / Youthful cities komission toiminnassa. Vuosi 2015 on liikunta- ja nuorisopalveluissa asiakaskuulemisen vuosi. Asiakastyytyväisyyttä mitataan keskeisistä palveluista (ohjattu liikunta, uimahallit sekä nuorisotilat), sekä kohdennetusti Oittaan ulkoilualueelta sekä uudistetulta Kannusillanmäen kuntosalilta. Asiakaskuulemisen kokonaisuutta otetaan myös haltuun ja laaditaan suunnitelma osallistamisen kehittämiselle.

5 Tulosyksikölle tulee vuosittain paljon palautetta eri kanavien kautta. Kaupungin internetsivujen palautejärjestelmän kautta saadaan lähes 900 kuntalaispalautetta vuosittain. Seuraamme tämän järjestelmän vastausaikoja ja tavoitteena on saada vastausaikoja lyhennettyä. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosyksikkötason mittarit ja tunnusluvut kuvattiin viime vuonna. Vuonna 2015 tullaan määrittelemään tarkemmin tulosyksikön toimintaa ja strategiatyötä ohjaavat mittarit. Myös palvelualueittain arvioidaan eri mittareiden käyttöä. Toiminnan tuloksia arvioidaan ja suunnittelu perustuu tiedolla johtamiseen. Investointiosa Liikuntapaikkojen perusparantamiseen on käytettävissä euroa ja koneisiin ja kalustoon euroa. Opinmäen liikunta- sekä nuorisotilat otetaan käyttöön kesällä Leppävaaran uimahallin peruskorjaus valmistuu vuodenvaihteessa ja maauimalan käyttöönotto ajoittuu kesälle Suunnitelmakaudella rakennetaan Tapion kentän huoltorakennus sekä Kirkkojärven nuorisotila. Yhteistyöhankkeina muiden tulosyksiköiden kanssa valmistuu nuorisotiloja mm. koulujen yhteyteen. Opinmäen liikuntatilan ja nuorisotilan ensikertaiseen kalustamiseen varaudutaan vuonna Leppävaaran uimahallin kalustaminen alkaa vuonna 2015 ja jatkuu vuonna Suunnitelmakaudella varaudutaan Tapion kentän huoltorakennuksen ja Kirkkojärven nuorisotilan ensikertaiseen kalustamiseen. Suunnitelma 2015 palvelualueittain 1. OLOSUHTEET - palvelualue Toiminta Liikunta- ja nuorisotilat pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, ja niiden aukioloajat pidetään vähintään edellisen vuoden tasolla. Pallokenttien valo-ohjausjärjestelmä otetaan käyttöön 60 kentällä. Resurssivarausjärjestelmää kehitetään venepaikkojen varaustoimintojen osalta. Liikuntapaikoilla varaudutaan suurten urheilutapahtumien ja -otteluiden järjestämiseen, mutta myös muiden tapahtumien järjestämiseen, kuten Leppävaaran urheilupuistossa Kivenlahti rock tapahtumaan ja Stadium Sport Camp leiriin. Nuorisotiloille tehdään olosuhteiden näkökulmasta liikunnallinen kehittämissuunnitelma, leirikeskuksiin hankitaan ministadionit. Liikkuva koulu hankkeeseen osallistutaan hankkimalla suunnitelman mukaisesti liikuntavälineitä kouluille.

6 Kalusto Koneet ja kalusto määrärahalla euroa hankitaan mm. seuraavia laitteita, koneita ja liikuntavälineitä: - Leirikeskuksiin hankitaan ministadionit. - Leppävaaran hankitaan traktori - Matinkylään hankitaan jäänhoitokone - Bodomin tukikohtaan hankitaan kaivinkone - Leppävaaran uimahallia kalustetaan eurolla, mm. kuntosalilaitteet uusitaan. - Opinmäen liikuntahalli kalustetaan urheiluseurojen käyttöön - Opinmäen nuorisotilan kalustaminen Perusparantaminen Liikuntapaikkojen perusparantamiseen on varattu euroa. Sillä tehdään mm. Leppävaaran uusi hiekkatekonurmi tekojääputkistoineen, tehdään uusi yhteys Leppävaaran urheilupuistosta kuntokiharalle, uusitaan pallokenttien suoja-aitoja sekä lisätään pallokentille kivituhkaa, rakennetaan vesi- ja viemäriputkisto Hansavalkaman pallokentän puku- ja pesukopeille, uusitaan Soukan ja Suomenojan venesatamien laitureita, perusparannetaan Klobbenin uimarantaa sekä parannetaan Oittaan ja Leppävaaran lumetusasemat. Kumppanuus Liikuntapalvelut tukee urheiluseurojen liikuntarakentamista. Leppävaaran Pallo ry asentaa Veräjävahdin kentälle jalkapallonurmen, talvella kentälle asennetaan kuplahalli. Espoon Palloseuran jalkapallo ry asentaa Kivenlahden kentälle jalkapallonurmen. F,C, Honka ry asentaa Tapiolan urheilupuiston hiekkakentälle jalkapallonurmen, sekä pieniä jalkapallonurmialueita puistoon. Espoonlahden sekä Leppävaaran urheiluhallien, Otaniemen, Kauklahden sekä Kivenlahden urheilukenttien valvonta toteutetaan yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Liikuntapaikat ja -tilat: Urheilupuistot: Leppävaaran Urheilupuiston lähiliikunta-alue otetaan kokonaisuudessaan käyttöön keväällä. Pallokenttien välinen asfalttialue muutetaan hiekkatekonurmeksi, tekojääputkisto asennetaan maton alle. Laaksolahdessa kaupungin jäähalli on käyttökiellossa. Urheilupuiston kehittyminen odottaa Kiekkoilun Tuki ry:n Perkkaan projektin etenemistä. Keski-Espoo Urheilupuiston huoltorakennus otettiin käyttöön tammikuussa, lähiliikunta-alueen rakentaminen alkaa. Hansavalkaman kentälle asennetaan puku- ja pesukopit. Espoonlahden Urheiluhallissa tehdään rakenteellisia peruskorjauksia. Jäähallin pukutiloja kunnostetaan. Tapiolan urheilupuistossa kakkosnurmi vaihdetaan jalkapallonurmeksi, stadionin katsomoita muutetaan palvelemaan molempia kenttiä. Pukutiloja hankitaan lisääntyville käyttäjäryhmille. Barona-areenan viereen valmistuu harjoitusjäähalli, se avataan syyskuussa.

7 Tapion kentän huoltorakennus ja kenttä ovat työmaa-alueena. Huoltorakennus puretaan, uusi huoltorakennus ja kenttä valmistuvat syksyksi Opinmäen liikuntahalli otetaan käyttöön syksyllä. Matinkylän urheilupuistossa kaupungin jäähalli siirtyy Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n hallintaan, työntekijät jäävät kaupungin palvelukseen. Uimahallit Leppävaaran uimahalli on suljettuna peruskorjauksen vuoksi, avaus on tammikuussa Maauimala avataan keväällä Tapiolan uimahalli on kiinni peruskorjauksen vuoksi Siellä tehdään pesu- ja pukutilojen ilmastoinnin parantamista. Keski-Espoon uimahalli on kiinni peruskorjauksen vuoksi Espoonlahden uimahalli on kiinni peruskorjauksen vuoksi Olarin uimahallissa uusittiin peruskorjauksen yhteydessä kuntosalin lattia sekä sosiaalitilojen pukukaapit. Kuntosaliin hankittiin uusia laitteita. Merellinen ulkoilu Merellisissä ulkoilupalveluissa perusparannetaan ja peruskorjataan nykyisiä rakenteita niin satamissa kuin ulkoilusaarissa sekä meriuimarannoilla. Saaristokuljetuksia järjestetään edellisten vuosien tasoisena. Viime vuosi oli ennätysvuosi saaristokuljetuksissa (yli matkustajaa). Ulkoilusaarissa keskitytään nykyisten rakenteiden ja palveluiden ylläpitämiseen sekä niiden valvonta ja huolto toteutetaan nykyisellä tasolla. Veneväylien tarkastukset tehdään yhdessä Espoon meripelastusyhdistyksen kanssa ja tarvittavat korjaukset tehdään omana työnä. Soukan Klobbenin sataman D-laituri uusitaan kokonaan. Laiturin perusparannus valmistuu keväällä ennen purjehduskauden alkua. Venepaikkojen uusi varausjärjestelmä käyttöönotto jatkuu. Uusien venepaikanhaltijoiden kanssa tehdään vuokrasopimukset ja venekerhojen kanssa tehdään heidän hallinnassaan olevien paikkojen käytöstä sopimukset. Nokkalan venesataman peruskorjaus jatkuu yhdessä teknisen keskuksen kanssa. Venesatamien piirivartiointia lisätään muihin venesatamiin Suomenojalta saatujen hyvien kokemusten johdosta Merelliset ulkoilupalvelut osallistuu tiiviisti Finnoon sataman kaavoitukseen ja uusien suunnitelmien tekoon pyrkimyksenä uuden kaupunkirakenteen sovittamiseen sataman toimintojen kanssa. Venekerhojen ja eri veneilyalan toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistoimintaa alan kehittämiseksi. Kalastuksen osalta kohdistetaan painopiste valvontaan yhdessä Helsingin kalastusalueen ja venepoliisin sekä rajavartioston kanssa. Mannerulkoilu Mannerulkoilun painopiste on nykyisten ulkoilureittien perusparantamisessa sekä reitistön laajentamisessa yhdessä teknisen keskuksen kanssa siten, että ne olisivat paremmin saavutettavissa ja ottaisivat huomioon mahdollisimman monen käyttäjäryhmän.

8 Leppävaaran alueen ulkoilureittien kehittämisessä on otettu huomioon myös kilpailuolosuhteet. Leppävaaran kuntoradan yhteyteen aloitetaan sprinttiladun rakentaminen, mikä soveltuu vaatimuksiltaan paremmin kilpahiihtoon. Sen yhteydessä perusparannetaan samalla myös Leppävaaran kuntorataa. Kuntokiharalta rakennetaan uusi yhteys urheilupuistoon. Keskuspuiston ulkoilureittien talvikunnossapitoa jatketaan. Ennen uimakauden alkua uimarannat tarkistetaan sukeltajien toimesta. Rannoille ajetaan uutta hiekkaa ja laiturit sekä pukukopit kunnostetaan. Klobbenin uimarantaa laajennetaan ruoppaamalla kaislikkoa rannan pohjoisosasta. Uimarantojen valvonta järjestetään edellisen vuoden tasoisesti. Uimarantojen valvontaan palkataan n. 30 kesätyöntekijää jotka huolehtivat uimarantojen valvonnasta ja siivouksesta koulujen kesäloman ajan. Espoossa on yhteensä 21 yleistä uimarantaa joista valvottuja rantoja on Oittaan, Laaksolahden, Haukilahden, Matinkylän, Klobbenin, Hanikan sekä Kivenlahden uimarannat. Uimarannoille ja kuntoradoille lisätään edelleen uusia ulkoliikuntavälineitä. Ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden opastusta parannetaan lisäämällä mm. infotauluja pallokentille ja Väransbyn ulkoilualueelle. Väransbyn ulkoilualueen parkkipaikka kunnostetaan ja alueelle hankitaan uusi liukupuomi. Hiihtolatujen sekä luistelukenttien kunnossapito hoidetaan vähintään edellisen vuoden tasoisesti olosuhteiden niin salliessa. Oittaan ja Leppävaaran lumetusasemat mahdollistavat hyvät hiihtoolosuhteet myös vähälumisina talvina. Espoossa on n. 200 km hiihtolatua sekä n. 100 jääkenttää. 2. LIIKUNTAPALVELUT - palvelualue Tilavaraus- ja seuratoiminta Liikuntapalveluja kehitetään yhteistyössä espoolaisten yhdistysten kanssa. Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa järjestettäviä säännöllisiä aluetapaamisia kehitetään. Yhdistetään eri alueita (Espoonlahti/Kauklahti, Matinkylä/Tapiola, Leppävaara/ Keski- Espoo) sekä lajitapaamisia (sisäpelit/voimistelu/kamppailulajit, jääurheilu/ jalkapallo/pesäpallo ). Vuonna 2014 Etelä-Suomen liikunta- ja urheilun kanssa yhteistyössä järjestettyjä espoolaisten urheiluseurojen toimijoille tarkoitettuja maksuttomia koulutustilaisuuksia (kaksi tilaisuutta) tullaan järjestämään tänäkin vuonna seurojen toiveita kuunnellen. Seuraposti lähetetään n. 900 seuratoimijalle yhdeksän kertaa vuodessa. Tavoitteena ylläpitää liikuntapalveluiden ja seuratoimijoiden välistä säännöllistä tiedottamista. Stadium Sports Camp toteutuu kahden viikon mittaisena välillä Muuvitoimintaa laajennetaan edelleen, lajeina uinti, salibandy, koripallo, tanssi ja futsal. Wau kerhojen toiminta jatkuu maksuttomana 1-4 luokkalaisille, järjestämisestä vastaa Wau ry. Suunnitellaan toiminnan aloittamista 7-9 luokkalaisille. Perhetöpinät perheliikuntaa, lapsille 2-8- vuotiaille vanhempineen, toteutetaan alueellisesti.

9 Liikuntatilojen sähköinen varausjärjestelmä on vaihtunut uuteen resurssivarausjärjestelmään joka otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana. Liikunnan avustusten sähköisen järjestelmän määrittäminen aloitetaan. Myönsimme vuonna 2014 tilapäisen koulumajoituksen yhteensä 2500 nuorelle 17 eri kouluun. Vuoden 2015 suurimmat majoitusta vaativat tapahtuma tulevat olemaan EHBT- koripalloturnaus, Stadium Sports Camp sekä Gymnastrada. Majoitustiedot tullaan täsmentämään. Liikunnan ohjaustoiminta Terveyttä edistävää liikunnan poikkihallinnollisuutta vahvistetaan entisestään. Liikuntapalveluita suunnattaan erityisesti lapsille ja nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille. Erityinen huomio suunnataan liikkumattomien aktivointiin ja omatoimisen liikkumisen tukemiseen hyödyntäen esimerkiksi ulkoympäristöä eri vuodenajat huomioiden. Sisätiloissa tarjotaan liikuntaryhmiä alueittain isoissa tiloissa ikäihmisille. Liikuntapalveluita järjestetään myös yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja urheiluseurojen kanssa. 68+ ostopalvelua lisätään myös touko-, kesä- ja elokuulle. Ulkoliikuntaa tuetaan järjestämällä ohjattuja ulkoiluryhmiä, aktivoivia tapahtumia ja kouluttamalla ulkoiluystäviä. Kotona asuville 75 vuotta täyttäneille kehitetään uusi liikuntapalvelutuote yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Ulkoilupuistoissa liikutetaan mahdollisesti neljää sukupolvea ja sukupolvien kohtaamiseen liittyviä liikuntapalveluita lisätään erityisesti koulujen loma-ajalla. Liikunnallista elämäntapaa tuetaan ja seurataan toteuttamalla henkilökohtaista liikuntaneuvontaa terveysasemilla. Liikuntaneuvonnan määrää lisätään saattamalla uusia kohderyhmiä liikuntaneuvontapalveluiden piiriin: Erityisesti muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkieltä puhuvien liikuntaneuvonta-asiakkaiden määrää mitataan. Palveluja suunnataan pääasiassa niille, jotka hyötyvät eniten liikunnallisen elämäntavan omaksumisesta. Uutuutena toteutetaan Nuoret miehet -liikuntaneuvontapilotti kutsunnoissa. Erityisryhmien liikuntaa lisätään ja erityisesti iltaisin suunnattuihin ohjattuihin liikuntapalveluihin kiinnitetään erityishuomio. Erityisryhmien harrasteliikkumista tuetaan kumppanuuksin erityisesti vammaispalveluiden kanssa. Kansallisia terveyspäivä tuodaan voimakkaasti esiin markkinoimalla samalla erityiskorttipalveluita erityisryhmiin kuuluville. Toiminnassa lisätään varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosyhteistyötä. Alle kouluikäisille suunnataan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ryhmäperhepäiväkotien liikuntatuokioita. Perheille suunnataan asukaspuistoliikuntaa ja alueellisia perheliikuntatapahtumia liikuntaseurayhteistyönä. Koululaisille koordinoidaan peruskoululaisten KULPS-toiminnan liikuntapolkua, joka toteutetaan yhteistyössä liikuntaseurojen ja liikunta-alan palveluntuottajien kanssa. Lisäksi alakoululaisille ja esiopetusryhmille toteutetaan uinninopetusta uimahalleissa oppilaskuljetuspalveluineen. Koululaisten ja perheiden pyöräilyn edistämistä ja Liikkuva koulu - projektia tuetaan ja jatketaan oppilaitosyhteistyötä nuorten liikunnan edistämiseksi. Jatketaan yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa mukaan lukien loma-ajantoiminta, nuorisotilojen liikuntaaktiviteetit sekä nuorille suunnatut tapahtumat. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden ohjautumista liikunnan pariin ja seuratoimintaan tuetaan liikuntaseurayhteistyössä. Alueellisesti kattavien ja uusien liikuntalajien lisätarjonnalla pyritään löytämään uusia liikkujia.

10 Matalan kynnyksen liikuntatuotteita kehitetään niin, että kynnystä liikunnan aloittamiseen ei ole lisäämällä lyhytkursseja, liikuntaa ilman ennakkoilmoittautumista ja panostamalla avoimen toiminnan tiedottamiseen ja alueelliseen markkinointiin. Espoon kaupungin henkilöstölle ja työikäisille tarjotaan kuntojumppatunteja, maksutonta uintia uimahalleissa ja Liikahdus Elämäntapa projekti työhyvinvoinnin parantamiseksi. Pyöräilyn suosiota työmatkamuotona kasvatetaan. 3. NUORISOPALVELUT - palvelualue Tarjoamme ohjattua toimintaa 9-17-vuotiaille lapsille ja nuorille 18 - nuorisotilalla. Nuorisotiloilla toteutettavilla pienryhmä- ja kerhotoiminnoilla tarjotaan erilaisia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi nuorisotiloilla on mahdollisuus kohdata avoimessa toiminnassa kavereita vapaamuotoisesti. Nuorisotiloilla eri-ikäiset lapset ja nuoret voivat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Tavoitteenamme on, että nuoret kokevat nuorisotilamme paikkoina, joissa nuorille on tarjolla kivaa tekemistä yhdessä kavereiden kanssa, sekä riittävästi aikuisten aikaa kohtaamiseen. Loppuvuodesta 2014 avattiin sateenkaareva nuorisotila Kirjava Espoon keskukseen vastaamaan espoolaisten ja pääkaupunkiseudulla asuvien seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten tarpeisiin. Tänä vuonna toimintaa tullaan vahvistamaan esimerkiksi järjestämällä henkilöstölle koulutusta. Nuorisopalveluilla on kumppanuussopimus Espoon Tyttöjen Talon toiminnasta Kalliolan Nuoret ry:n kanssa. Tällä toiminnalla parannetaan mm. monikulttuurista palvelutarjontaa Espoossa. Kouluyhteistyön mallien kehittäminen -projekti on nuorisopalveluiden ja opetustoimen yhteinen ja sen tavoitteena on kehittää koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Menetelmiä pilotoidaan lukuvuonna Yhteistyömalliin liittyen kevään aikana toteutetaan sekä opetustoimen että nuorisopalveluiden henkilökunnalle kyselytutkimus omiin odotuksiin ja kokemuksiin sekä tulevan yhteistyön sisältöihin ja rakenteeseen liittyen. Jatkamme ja kehitämme myös yhteistyöstä koulujen kanssa. Ryhmäytämme peruskoulun 7. - luokkien oppilaat yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä pilotoimme lukuvuoden aikana muita mahdollisia toimintamalleja koululla tehtävään nuorisotyöhön. Labra - peli- ja verkkotoiminnan vuoden 2015 tavoitteena on mm. kohdennetun poikien peliryhmän käynnistäminen, verkko- ja konsolipelaamisen kehittäminen sekä digitaalisen sisällöntuotannon käynnistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen. Tämä edellyttää Karatalon tietokonekeskuksen toimintakuntoon saamista. Olemme tiiviisti kehittämistyössä mukana Tajua mut! -toimintamallin sovittamiseksi ja vakiinnuttamiseksi osaksi nuorisopalvelujen perustoimintaa. Koulujen loma-aikoina tarjoamme leiripaikan 400:lle peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle. Lisäksi järjestämme kesäkursseja ja kesäpajatoimintaa 200:lle ja päiväleirejä 200:lle lapselle ja nuorelle. Uudenvuoden aattona, vappuaattona ja koulujen alkamisen ja päättymisen yhteydessä vastaamme nuorten palveluoperaatioista yhteistyössä seurakuntien kanssa.

11 Nuorten itsenäistymistä tukevia palveluja tarjotaan nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxissa, Pulmakulmassa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Teemapajojen sisällöt vaihtelevat nuorten tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi itsenäinen asuminen ja oman talouden hallinta, kansainvälistyminen, opinnot ja työelämävalmiudet. Vuonna 2015 nuorten tieto- ja neuvontapiste toimii vahvassa yhteistyössä Ohjaamon kanssa. Lisäksi osallistumme Nuorisotakuun toteuttamiseen osoittamalla oppisopimus-, työharjoittelu- ja työkokeilu- ja kesätyöpaikkoja nuorille, palkkaamalla maahanmuuttajien rekrytointimallilla työntekijöitä toimintaamme, koordinoimalla Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaa, osallistumalla Nuorisotakuuta koordinoivaan työryhmään sekä maaliskuussa 2015 käynnistyvään Ohjaamo-toimintaan. Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan 900:llä kesäsetelillä. Vuonna 2015 kesäseteliin ovat oikeutettuja vähintään 15 vuotta täyttävät ja enintään 19 vuotta täyttävät espoolaiset. Verkossa tehtävää nuorisotyötä tehdään erilaisissa ympäristöissä (mm. sosiaalinen media, Netari). Kulttuurisen nuorisotyön keinoin mahdollistamme nuorille harrastustoimintaa ja esiintymistilaisuuksia. Tapahtumat ja muut toiminnot suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme yhdessä nuorten kanssa. Parannamme nuorten osallisuus- ja lähivaikuttamismahdollisuuksia mm. osallistavan budjetoinnin keinoin. Teemme yhteistyötä Nuorisovaltuuston kanssa mm. myöntämällä rahoitusta nuorten omaehtoiseen toimintaan (Itse Tehty!) sekä osallistumalla Vaikuttamo -tapahtuman toteutukseen. Osoitamme työntekijäresurssia Nuorisovaltuuston koulutustilaisuuksiin, sekä olemme mukana yhteistyössä vaaleihin liittyen. Tuemme nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaa avustuksilla, antamalla tiloja käyttöön sekä lainaamalla toimintavälineitä. Huolehdimme nuorisolain mukaisesti kunnan tehtäviin kuuluvasta nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Tavoitteenamme on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Lapset ja nuoret osallistuvat nuorisopalvelujen toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Myös viestintä saa aikaisempaa korostetumman aseman. Sisäisen ja varsinkin asiakaspalveluun tähtäävän palvelun viestinnän tasoa tulemme parantamaan.

Myös viestintä saa aikaisempaa korostetumman aseman. Sisäisen ja varsinkin asiakaspalveluun tähtäävän palvelun viestinnän tasoa tulemme parantamaan. 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Käyttösuunnitelma 2014 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden palvelutarjotinta laajennetaan vahvistamalla

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA Yleistä Sivistystoimen käyttötalouden toimintamenojen muutos verrattuna vuoden 2013 muutettuun talousarvioon

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA Yleistä Sivistystoimen käyttötalouden toimintamenojen muutos verrattuna vuoden 2014 muutettuun talousarvioon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi

Lisätiedot

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

Talousarviokirjan teksti

Talousarviokirjan teksti 36 LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Talousarviokirjan teksti Palvelut Liikuntapaikkojen aukioloajat säilyvät nykyisellään. Vuonna 2013 Leppävaaran uimahallin ja Kannusillanmäen väestönsuojan

Lisätiedot

RESURSSIT JA JOHTAMINEN TAVOITE 2015 Toteuma elokuussa.

RESURSSIT JA JOHTAMINEN TAVOITE 2015 Toteuma elokuussa. Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeiset sekä pitkän aikavälin että vuositason kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu tuloskorttiin. Strategiaprosessin mukaisesti kuluvan vuoden

Lisätiedot

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA. Suunnitelma 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA. Suunnitelma 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA Suunnitelma 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalvelut -yksikön tarjoamien palvelujen takaamiseksi

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMA Talous ja investoinnit 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta Investoinnit Toimintatulot 5 011 5 027 5 727

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille 26.09.2013 Sivu 1 / 1 4061/02.02.02/2013 47 nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille 2014-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. (09) 816 85031 Jarmo Ikävalko,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 22.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA. Suunnitelma 2017 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA. Suunnitelma 2017 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA Suunnitelma 2017 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalvelut -yksikön tarjoamien palvelujen takaamiseksi

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 Toimialan vuoden 2015 toimintakate alittui noin 210.000 eurolla talousarvioon nähden. Hallinnon toimintakatteen säästö oli noin 56.000 euroa, nuorisotoimen noin 16.000 euroa

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

KOTONA ASUMINEN VOI OLLA KORTILLA- SPORTTIKORTTI 68+ ESPOO

KOTONA ASUMINEN VOI OLLA KORTILLA- SPORTTIKORTTI 68+ ESPOO KOTONA ASUMINEN VOI OLLA KORTILLA- SPORTTIKORTTI 68+ ESPOO 19.3.2015 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 ESPOOSEEN 68+ SPORTTIKORTTI Espoon kaupungin maksuton

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE

VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE Nuorisotiloilla voit harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja kokea elämyksiä Erilaisia kerhoja esim. bändikerho, futiskerho, askartelukerho, tyttöjen kerho jne., teemailtoja, työpajoja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1608/2017 10.00.00 14 nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Jarmo Ikävalko, puh.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (5) 205 Lausunto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta (hallintokuntien yhteiset matalan kynnyksen palvelut) HEL 2011-001645 T 05

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Aikaisempia kokemuksia - Luistelukoulu - Maahanmuuttajat ottelutapahtumassa - Koulutusta seuratyöhön - Aikuisille suunnattu luistelukoulu Toiminnan

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAKERTOMUS. Vuosi 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAKERTOMUS. Vuosi 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden johto päivitti helmikuussa 2016 vuonna 2013 allekirjoitetun

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Helsinki organisoituu uudelleen

Helsinki organisoituu uudelleen Helsinki organisoituu uudelleen SLA:n olosuhdeseminaari 27. - 28.9.2017 Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö Kivikon hiihtohalli kausi käynnistyy 2.10. Helsingin johtamisjärjestelmän uudistus miksi?

Lisätiedot

Tukea turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avulla - mitä tehdään tällä hetkellä?

Tukea turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avulla - mitä tehdään tällä hetkellä? Tukea turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avulla - mitä tehdään tällä hetkellä? Annika Kattilakoski, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 1 Maahanmuuttajien kotouttaminen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VISIO Asikkalassa on vetovoimaiset, laadukkaat ja asumisviihtyvyyttä lisäävät vapaaaikapalvelut, jotka tukevat kuntalaisten hyviä elinolosuhteita ja kehittymistä,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1 Ohjausryhmän hyväksymä päivitys 11.12.2014 1. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Kouluikäisten liikunnan lisääminen Suositus: Koululaiset kulkevat koulumatkat pyörällä tai kävellen Sivistyslautakunta antaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.03.2016 268 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteesta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 47 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteesta 31.10.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös / seuranta tilanteesta 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen 2016 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018

Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018 Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018 Tervetuloa Espoo Asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin kaupunki 278 000 asukasta Kaupunki muodostuu viidestä nopeasti

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen 2015 - nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN RAHOITUS- JA VALTIONAVUSTUSTEN SÄHKÖINEN HAKU -seminaari

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN RAHOITUS- JA VALTIONAVUSTUSTEN SÄHKÖINEN HAKU -seminaari NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN RAHOITUS- JA VALTIONAVUSTUSTEN SÄHKÖINEN HAKU -seminaari 4.10.2017 Jyväskylä Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, Ylitarkastaja

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

SPORTTIA KAIKILLE Liikuntaryhmät ja kerhot Kevät 2016

SPORTTIA KAIKILLE Liikuntaryhmät ja kerhot Kevät 2016 SPORTTIA KAIKILLE Liikuntaryhmät ja kerhot Kevät 2016 Sporttia kaikille liikuntaa Vantaalla Sporttia kaikille hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea ja edistää

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot