380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa"

Transkriptio

1 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden johto allekirjoitti helmikuussa 2014 sopimuksen tulosyksikön johtamisesta. Yksikön toimintatavat ja -mallit viedään tulosyksikön johtoryhmien kokouksista työpistekokouksiin samoin periaattein. Toimintamme kannalta merkittävimpien tapaamisten ja kokousten merkitystä korostetaan jo sisäisen viestinnän tärkeyden vuoksi. Haluamme, että tieto kulkee läpi uuden ja kasvaneen organisaation mahdollisimman oikeana. Uuden organisaation yksi merkittävimmistä haasteista on yhteenkuuluvuuden tunteen ja sen merkityksen rakentamisessa. Uudella toimintakulttuurilla siirrämme poikkihallinnollisuutta poikkitoiminnallisuuteen. Tästä on jo olemassa paljon arkielämän esimerkkejä, suunnittelemme ja toteutamme yhdessä. Yksikkömme palveluita johtaa yhdeksän ihmisen kokonaisuus, jossa kolmen palvelualueen (Liikunta-, nuoriso- ja olosuhdepalvelut) päälliköt saavat lisäresursseja yksikön tukiyksiköstä, jonka vastuulla ovat mm. vuosikellon rakentaminen, tärkeimpien ankkuritapahtumien tuottaminen ja koordinointi, markkinointi ja viestintä, palvelujemme kehittäminen, arviointi sekä seuranta. Tulosyksikön merkittävimpiä painotuksia ovat edelleen liikkumisen ja harrastetoiminnan osalta matalankynnyksen toimintojen kehittäminen paitsi nuorille myös aikuisille ja vanhuksille. Monikulttuuriseen toimintaan tulemme keskittymään aikaisempaa selvästi enemmän, koska näemme, että liikunta- ja nuorisopalvelut tarjoaa mainion mahdollisuuden auttaa kuntalaisiamme integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Aktivoimme edelleen niitä ihmisiä, jotka liikkuvat vähiten ja jotka eivät ole missään seura- tai järjestötoiminnoissa mukana. Lisäämme osallistumista ja kysymme aikaisempaa enemmän suoraan kuntalaisilta heidän toiveistaan ja osallistumisen toteutustavoista. Haluamme heidät myös rinnallemme vapaaehtoisina mukaan vertaisohjaajiksi, joita tarvitsemme tulevaisuudessa varsinkin senioreidemme liikuttamisessa. Järjestö- ja seurayhteistyö tiivistyy entisestään. Seuratoiminnan avulla saamme toteutettua suuren osan tavoitteistamme, esimerkiksi laajentuvat leiritoiminnat, runsaammat matalan kynnyksen toiminnat sekä alati kasvavan senioriliikunnan. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintoja lisätään. Uusia toimintatapoja kehitetään ja jatketaan jo syksyllä 2013 alkanutta Wau- ja Muuvi toimintaa, aloitamme 7-9 -luokkalaisille ryhmätoimintoja drop out -ilmiön vähentämiseksi. Lisäksi lisäämme kerhotoimintaa nuorisotiloilla sekä luodaan matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkoja yhdessä muun kaupungin toimijoiden kanssa. Espoon kaupungin sivistystoimen tulosyksiköt kartoittavat koululaisille aamu- ja iltapäivisin järjestettävää kerhotoimintaa. Koonnin avulla saamme kokonaiskuvan kerhojen määrästä, sijainnista, järjestäjätahoista sekä siitä, kuinka paljon toiminta tavoittaa espoolaisia lapsia ja nuoria kussakin ikäluokassa. Kartoituksen avulla löydetään katvealueita, joissa kerhotoimintaa ei

2 ole ja löydämme kerhoja, joissa on tilaa. Näitä voidaan tarjota perheille, jotka etsivät kerhotoimintaa lapsilleen. Kerhotoiminnan kartoituksessa otetaan huomioon kaikki ala- ja yläkoululaisille järjestettävät kerhot, jotka tapahtuvat klo ja klo välillä. Madallamme osallistumisen kynnystä aloittaa liikunnan harrastaminen lisäämällä matalan kynnyksen liikuntapalveluita. Avoimen toiminnan tarjontaa lisätään ja erilaista liikuntaneuvontaa kehitetään. Lisääntyneeseen +68 liikkujaryhmien tarpeisiin löydetään uusia ratkaisuita. Vahvistamme Liikuntapalveluiden Espoo liikkuu -brändiä erityisesti seurayhteistyön kautta. Seurat sitoutuvat Espoo liikkuu -brändiin ja lisäämme yhteistä näkyvyyttä tapahtumissa, kaupungin ja seurojen tuottamissa materiaaleissa sekä verkkosivuilla. Markkinoinnissa panostamme erityisesti matalan kynnyksen liikuntaan. Keskeisin kohde on lasten ja nuorten maksuttomat liikuntapalvelut. Vahvistamme liikuntapaikkojen visuaalista ilmettä liikuntatiloilla ja parannamme ulkoilureittien opasteita. Kehitämme verkkoviestintää, näin sekä liikunta- että nuorisopalveluiden tarjonta löytyy jatkossa pääkaupunkiseudun yhteisestä harrastushaku-palvelusta. Jatkamme Nuori Espoo -brändin jalkauttamista nuorisotiloille ja tuomme visuaalinen ilmeen tiloihin mm. ikkunateippauksin. Markkinoinnissa ja viestinnässä panostamme strategian mukaisiin kärkiin, joita ovat tänä vuonna Nuori Espoo budjetointi, Itse tehty, Nuorisotila Kirjava ja Nuori Espoo -tapahtumakiertue. Toteutamme Nuori Espoo-tapahtumakiertueen kaikilla nuorisotiloilla syksyllä ja niissä kiteytyy palvelulupauksemme: tehdään yhdessä kivaa nuorten kanssa. Kiertue on nuorisopalveluiden suurin markkinointipanostus. Keskitymme palveluiden tuotteistamiseen ja markkinoinnin ja viestinnän keinoin tuomme palveluita lähemmäksi nuoria. Nuori Espoo -brändissä keskeistä on nuorten osallistaminen ja nuorten itse tuottama toimintojen ja tapahtumien sisältö. Tavoitteena on saada #nuoriespoo käyttö lisääntymään. Tapahtumat ovat keskeisessä roolissa sekä liikunta- että nuorisopalveluilla. Niiden markkinointi on tänäkin vuonna näkyvässä roolissa. Olemme aktiivinen toimija sivistystoimen tapahtumaverkostossa. Vuoden 2015 tapahtumista on valittu ns. kärkitapahtumat, joihin panostetaan enemmän. Keskeisiä markkinointi- ja viestintäkanaviamme ovat: Espoo liikkuu -lehti ja muut painetut materiaalit, mainokset länsiväylässä, internet, some- kanavat (keskeisimmät Facebook ja Instagram), sähköiset uutiskirjeet ja uutena Wilma, jonka kautta saamme markkinoitua koululaisille suunnattua maksutonta tarjontaamme. Nuorten elinvoimaisuusohjelmaan ja Nuorisotakuun toteutumiseen reagoidaan. Ohjelman mukaisia toimenpiteitä käynnistetään. Tajua Mut! - projektin osalta vahvistamme moniammatillisen yhteistyön koordinointia ja sen myötä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista tuen saamista. Jalkautamme projektin luomaa toimintamallia eri palveluihin ja koulutamme kaupungin henkilöstöä toimintamallin käyttöön. Näin vastaamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin.

3 Lisäämme nuorisotakuun toteutumiseksi kesätyöllistymismahdollisuuksia ja kehitämme oppisopimuskäytäntöjä. Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan 900 kesäsetelillä ja tarjoamalla kesätyötä kaikkiaan 120 nuorelle. Monimuotoisuutta tukevia ja maahanmuuttajille suunnattuja palveluita lisätään. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden ohjautumista liikunnan pariin ja seuratoimintaan tuetaan. Sateenkaareva nuorisotila avattiin vuonna 2014 ja tänä vuonna toimintaa vahvistetaan. Liikunta- ja nuorisopalveluissa tuotetaan palveluita myös yhdessä kumppanuuksin järjestöjen, seurojen sekä muun kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on tuottaa palveluita yhteistyössä kumppaneiden kanssa laadukkaasti ja tuottavasti sekä verkostoja hyödyntäen. Tarkoituksena on myös löytää puuttuvat, palveluita oleellisesti tukevat mahdolliset uudet toimijat. Vahvistamme poikkitoiminnallista yhteistyötä Espoon toimialojen kanssa. Vuoden 2015 aikana käydään läpi kaikki tulosyksikön kumppanuussopimukset ja päivitetään ne ajantasalle. Espoo on Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yksi perustajajäsen. Mukana toiminnassa ovat mm. Liikuntapalvelut, Haukilahden ja Leppävaaran lukio, Omnia, Laurea ja Aalto-yliopisto. Liikuntapalvelut on luvannut olla mukana nuorten espoolaisten opiskelijaurheilijoiden tukemisessa yhteistyössä koulun kanssa. Urhean urheilijat ovat toiminnan keskiössä ja toiminnan tavoitteena on se, että urheilijat voivat tehdä kaksoisuraa eli urheilemaan ja opiskelemaan tavoitteittensa sunnassa. Stadium Sports Campin (SSC) järjestetään ensi kesänä Leppävaaran urheilupuistossa. Liikuntaja elämysleirin tarkoituksena on toteuttaa vuosittain leiri- ja loma-ajantoimintaa kesä-heinäkuussa 2-4 viikon ajan vuotiaille. Vuodesta 2016 eteenpäin SSC:lle osallistuu päiväleirimuotoisesti erityisryhmiä ja vuodesta 2018 alkaen päiväleirimahdollisuus laajenee vuotiaisiin lapsiin. Tavoitteena on aktivoida lapsia ja nuoria liikuntaan osaavassa ohjauksessa ja tuottaa heille elämyksiä ikäistensä kanssa. Lisäksi Espoon tavoitteena on lisätä nuorten kesätyöpaikkoja ja tarjota opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia. Jo ensimmäisenä kesänä liikunta- ja nuorisopalvelut kolminkertaistaa aikaisemman leiritoimintatarjontansa noin 400:sta 1200 leiripaikkaan. Espoo tarjoaa toiminnalle suorituspaikat sisä- ja ulkokäyttöön, tiloja majoitukseen, ateriointimahdollisuudet sekä kausityöntekijöitä. Liikunta- ja ulkoiluolosuhteet sekä nuorisotilat pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Tilojen käytön osalta pyritään aikaisempaa tehokkaampaan ja koordinoidumpaan käyttöön. Tavoitteena on tehostaa erilaisten tilojen käyttöastetta ja erityisesti nuorisotilojen osalta saada niitä tehokkaaseen käyttöön myös erilaisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tilojen kunnossapitoa parannetaan laatimalla suunnitelmat lähiliikuntapaikkojen, nuorisotilojen ja leirikeskusten osalta. Lähiliikuntapaikoista tehdään lisäksi kartoitus kunnossapitosuunnitelman pohjaksi.

4 Henkilöstö ja kehittäminen Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet kirjataan tulosyksikön tuloskorttiin ja jalkautuvat sitä kautta palvelualueiden tulos- ja kehittämiskortteihin. Kehittämistoimenpiteitä nostetaan esiin vuosittain tehtävien arviointien kautta. Myös henkilöstön osallistamiseen on viime vuonna kiinnitetty erityistä huomiota. Palveluita kehitetään sekä yhdessä henkilöstön, että asiakkaiden kanssa. Liikunta- ja nuorisopalveluiden vakanssi määrä pysyy lähes edellisen vuoden tasolla, Nuorisopalveluihin saadaan 1 uusi nuorison-ohjaajan vakanssi Opinmäen toimintojen yhteydessä. Tehtäväkuvaukset tehdään koko yksikön kaikista yksittäisistä vakansseista kevään 2015 aikana. Henkilöstön työhyvinvointia parantavia ja osaamiseen kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä käynnistetään. Liikunta- ja nuorisopalveluihin laaditaan koko yksikköä koskeva Työhyvinvointisuunnitelma, joka sisältää myös palvelualueiden suunnitelmat työhyvinvoinnin parantamiseksi. Suunnitelmaa varten kerätään tietoa Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen sekä alkuvuodesta tehtävän henkilöstökyselyn kautta. Seuraamme työhyvinvoinnin sekä sairauspoissaolojen kehitystä systemaattisesti ja nostamme esiin kehittämiskohteita, jotka tähtäävät sairauspoissaolojen vähenemiseen. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Viime vuonna tulosyksikössä tehty johtamisen sopimus päivitetään. Kerätyn tiedon perusteella tullaan nostamaan esiin myös esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Nuorisopalveluiden johtamisen ja esimiestyön kehittämisprojekti on alkanut vuonna Projektia jatketaan ja laajennetaan koskemaan myös muita palvelualueita. Sähköisten järjestelmien haltuunottoa parannetaan. Liikunta- ja nuorisopalveluihin laaditaan suunnitelman järjestelmien hallinnan ja osaamisen osalta. Uusien järjestelmien myötä on varmistettava se, että henkilöstö hallitsee niiden käytön. Vuonna 2014 käyttöön otetun EsPro - projektimallin käyttöönottoa jatketaan Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisten projektien osalta. Keskeisistä projekteista vuonna 2014 käynnistynyt Nuorten elinvoimaisuus ohjelman alaisuuteen kuuleva Tajua mut! -projekti jatkuu ja vuoden 2015 aikana panostetaan toimintamallin tehostettuun jalkauttamiseen. Nuorten osallisuuden osalta on käynnistynyt Nuori Espoo - budjetointimalli kehittämisprojekti, jonka kautta osallistetaan nuoria toiminnan suunnitteluun. Digitaalisen peli- ja verkkotoiminnan projekti jatkuu ja toimintamallia vakiinnutetaan tänä vuonna. Liikuntaneuvonnan jatkokehittämisprojekti käynnistyy vuoden 2015 alusta. Kansainvälistä toimintaa lisätään ja tehdään uusia avauksia, tavoitteena on myös saada luotua vakiintuneita käytänteitä tämän toiminnan osalta. Nuorisopalveluissa alkaa Nuorten pohjoismaiden ystävyyskaupunki - projekti, Nuorisovaihto CIMO:n kautta espoolaisia nuoria osallistuu kansainväliseen nuorisovaihtoon ja Nuorisopalelut on mukana UBC / Youthful cities komission toiminnassa. Vuosi 2015 on liikunta- ja nuorisopalveluissa asiakaskuulemisen vuosi. Asiakastyytyväisyyttä mitataan keskeisistä palveluista (ohjattu liikunta, uimahallit sekä nuorisotilat), sekä kohdennetusti Oittaan ulkoilualueelta sekä uudistetulta Kannusillanmäen kuntosalilta. Asiakaskuulemisen kokonaisuutta otetaan myös haltuun ja laaditaan suunnitelma osallistamisen kehittämiselle.

5 Tulosyksikölle tulee vuosittain paljon palautetta eri kanavien kautta. Kaupungin internetsivujen palautejärjestelmän kautta saadaan lähes 900 kuntalaispalautetta vuosittain. Seuraamme tämän järjestelmän vastausaikoja ja tavoitteena on saada vastausaikoja lyhennettyä. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosyksikkötason mittarit ja tunnusluvut kuvattiin viime vuonna. Vuonna 2015 tullaan määrittelemään tarkemmin tulosyksikön toimintaa ja strategiatyötä ohjaavat mittarit. Myös palvelualueittain arvioidaan eri mittareiden käyttöä. Toiminnan tuloksia arvioidaan ja suunnittelu perustuu tiedolla johtamiseen. Investointiosa Liikuntapaikkojen perusparantamiseen on käytettävissä euroa ja koneisiin ja kalustoon euroa. Opinmäen liikunta- sekä nuorisotilat otetaan käyttöön kesällä Leppävaaran uimahallin peruskorjaus valmistuu vuodenvaihteessa ja maauimalan käyttöönotto ajoittuu kesälle Suunnitelmakaudella rakennetaan Tapion kentän huoltorakennus sekä Kirkkojärven nuorisotila. Yhteistyöhankkeina muiden tulosyksiköiden kanssa valmistuu nuorisotiloja mm. koulujen yhteyteen. Opinmäen liikuntatilan ja nuorisotilan ensikertaiseen kalustamiseen varaudutaan vuonna Leppävaaran uimahallin kalustaminen alkaa vuonna 2015 ja jatkuu vuonna Suunnitelmakaudella varaudutaan Tapion kentän huoltorakennuksen ja Kirkkojärven nuorisotilan ensikertaiseen kalustamiseen. Suunnitelma 2015 palvelualueittain 1. OLOSUHTEET - palvelualue Toiminta Liikunta- ja nuorisotilat pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, ja niiden aukioloajat pidetään vähintään edellisen vuoden tasolla. Pallokenttien valo-ohjausjärjestelmä otetaan käyttöön 60 kentällä. Resurssivarausjärjestelmää kehitetään venepaikkojen varaustoimintojen osalta. Liikuntapaikoilla varaudutaan suurten urheilutapahtumien ja -otteluiden järjestämiseen, mutta myös muiden tapahtumien järjestämiseen, kuten Leppävaaran urheilupuistossa Kivenlahti rock tapahtumaan ja Stadium Sport Camp leiriin. Nuorisotiloille tehdään olosuhteiden näkökulmasta liikunnallinen kehittämissuunnitelma, leirikeskuksiin hankitaan ministadionit. Liikkuva koulu hankkeeseen osallistutaan hankkimalla suunnitelman mukaisesti liikuntavälineitä kouluille.

6 Kalusto Koneet ja kalusto määrärahalla euroa hankitaan mm. seuraavia laitteita, koneita ja liikuntavälineitä: - Leirikeskuksiin hankitaan ministadionit. - Leppävaaran hankitaan traktori - Matinkylään hankitaan jäänhoitokone - Bodomin tukikohtaan hankitaan kaivinkone - Leppävaaran uimahallia kalustetaan eurolla, mm. kuntosalilaitteet uusitaan. - Opinmäen liikuntahalli kalustetaan urheiluseurojen käyttöön - Opinmäen nuorisotilan kalustaminen Perusparantaminen Liikuntapaikkojen perusparantamiseen on varattu euroa. Sillä tehdään mm. Leppävaaran uusi hiekkatekonurmi tekojääputkistoineen, tehdään uusi yhteys Leppävaaran urheilupuistosta kuntokiharalle, uusitaan pallokenttien suoja-aitoja sekä lisätään pallokentille kivituhkaa, rakennetaan vesi- ja viemäriputkisto Hansavalkaman pallokentän puku- ja pesukopeille, uusitaan Soukan ja Suomenojan venesatamien laitureita, perusparannetaan Klobbenin uimarantaa sekä parannetaan Oittaan ja Leppävaaran lumetusasemat. Kumppanuus Liikuntapalvelut tukee urheiluseurojen liikuntarakentamista. Leppävaaran Pallo ry asentaa Veräjävahdin kentälle jalkapallonurmen, talvella kentälle asennetaan kuplahalli. Espoon Palloseuran jalkapallo ry asentaa Kivenlahden kentälle jalkapallonurmen. F,C, Honka ry asentaa Tapiolan urheilupuiston hiekkakentälle jalkapallonurmen, sekä pieniä jalkapallonurmialueita puistoon. Espoonlahden sekä Leppävaaran urheiluhallien, Otaniemen, Kauklahden sekä Kivenlahden urheilukenttien valvonta toteutetaan yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Liikuntapaikat ja -tilat: Urheilupuistot: Leppävaaran Urheilupuiston lähiliikunta-alue otetaan kokonaisuudessaan käyttöön keväällä. Pallokenttien välinen asfalttialue muutetaan hiekkatekonurmeksi, tekojääputkisto asennetaan maton alle. Laaksolahdessa kaupungin jäähalli on käyttökiellossa. Urheilupuiston kehittyminen odottaa Kiekkoilun Tuki ry:n Perkkaan projektin etenemistä. Keski-Espoo Urheilupuiston huoltorakennus otettiin käyttöön tammikuussa, lähiliikunta-alueen rakentaminen alkaa. Hansavalkaman kentälle asennetaan puku- ja pesukopit. Espoonlahden Urheiluhallissa tehdään rakenteellisia peruskorjauksia. Jäähallin pukutiloja kunnostetaan. Tapiolan urheilupuistossa kakkosnurmi vaihdetaan jalkapallonurmeksi, stadionin katsomoita muutetaan palvelemaan molempia kenttiä. Pukutiloja hankitaan lisääntyville käyttäjäryhmille. Barona-areenan viereen valmistuu harjoitusjäähalli, se avataan syyskuussa.

7 Tapion kentän huoltorakennus ja kenttä ovat työmaa-alueena. Huoltorakennus puretaan, uusi huoltorakennus ja kenttä valmistuvat syksyksi Opinmäen liikuntahalli otetaan käyttöön syksyllä. Matinkylän urheilupuistossa kaupungin jäähalli siirtyy Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n hallintaan, työntekijät jäävät kaupungin palvelukseen. Uimahallit Leppävaaran uimahalli on suljettuna peruskorjauksen vuoksi, avaus on tammikuussa Maauimala avataan keväällä Tapiolan uimahalli on kiinni peruskorjauksen vuoksi Siellä tehdään pesu- ja pukutilojen ilmastoinnin parantamista. Keski-Espoon uimahalli on kiinni peruskorjauksen vuoksi Espoonlahden uimahalli on kiinni peruskorjauksen vuoksi Olarin uimahallissa uusittiin peruskorjauksen yhteydessä kuntosalin lattia sekä sosiaalitilojen pukukaapit. Kuntosaliin hankittiin uusia laitteita. Merellinen ulkoilu Merellisissä ulkoilupalveluissa perusparannetaan ja peruskorjataan nykyisiä rakenteita niin satamissa kuin ulkoilusaarissa sekä meriuimarannoilla. Saaristokuljetuksia järjestetään edellisten vuosien tasoisena. Viime vuosi oli ennätysvuosi saaristokuljetuksissa (yli matkustajaa). Ulkoilusaarissa keskitytään nykyisten rakenteiden ja palveluiden ylläpitämiseen sekä niiden valvonta ja huolto toteutetaan nykyisellä tasolla. Veneväylien tarkastukset tehdään yhdessä Espoon meripelastusyhdistyksen kanssa ja tarvittavat korjaukset tehdään omana työnä. Soukan Klobbenin sataman D-laituri uusitaan kokonaan. Laiturin perusparannus valmistuu keväällä ennen purjehduskauden alkua. Venepaikkojen uusi varausjärjestelmä käyttöönotto jatkuu. Uusien venepaikanhaltijoiden kanssa tehdään vuokrasopimukset ja venekerhojen kanssa tehdään heidän hallinnassaan olevien paikkojen käytöstä sopimukset. Nokkalan venesataman peruskorjaus jatkuu yhdessä teknisen keskuksen kanssa. Venesatamien piirivartiointia lisätään muihin venesatamiin Suomenojalta saatujen hyvien kokemusten johdosta Merelliset ulkoilupalvelut osallistuu tiiviisti Finnoon sataman kaavoitukseen ja uusien suunnitelmien tekoon pyrkimyksenä uuden kaupunkirakenteen sovittamiseen sataman toimintojen kanssa. Venekerhojen ja eri veneilyalan toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistoimintaa alan kehittämiseksi. Kalastuksen osalta kohdistetaan painopiste valvontaan yhdessä Helsingin kalastusalueen ja venepoliisin sekä rajavartioston kanssa. Mannerulkoilu Mannerulkoilun painopiste on nykyisten ulkoilureittien perusparantamisessa sekä reitistön laajentamisessa yhdessä teknisen keskuksen kanssa siten, että ne olisivat paremmin saavutettavissa ja ottaisivat huomioon mahdollisimman monen käyttäjäryhmän.

8 Leppävaaran alueen ulkoilureittien kehittämisessä on otettu huomioon myös kilpailuolosuhteet. Leppävaaran kuntoradan yhteyteen aloitetaan sprinttiladun rakentaminen, mikä soveltuu vaatimuksiltaan paremmin kilpahiihtoon. Sen yhteydessä perusparannetaan samalla myös Leppävaaran kuntorataa. Kuntokiharalta rakennetaan uusi yhteys urheilupuistoon. Keskuspuiston ulkoilureittien talvikunnossapitoa jatketaan. Ennen uimakauden alkua uimarannat tarkistetaan sukeltajien toimesta. Rannoille ajetaan uutta hiekkaa ja laiturit sekä pukukopit kunnostetaan. Klobbenin uimarantaa laajennetaan ruoppaamalla kaislikkoa rannan pohjoisosasta. Uimarantojen valvonta järjestetään edellisen vuoden tasoisesti. Uimarantojen valvontaan palkataan n. 30 kesätyöntekijää jotka huolehtivat uimarantojen valvonnasta ja siivouksesta koulujen kesäloman ajan. Espoossa on yhteensä 21 yleistä uimarantaa joista valvottuja rantoja on Oittaan, Laaksolahden, Haukilahden, Matinkylän, Klobbenin, Hanikan sekä Kivenlahden uimarannat. Uimarannoille ja kuntoradoille lisätään edelleen uusia ulkoliikuntavälineitä. Ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden opastusta parannetaan lisäämällä mm. infotauluja pallokentille ja Väransbyn ulkoilualueelle. Väransbyn ulkoilualueen parkkipaikka kunnostetaan ja alueelle hankitaan uusi liukupuomi. Hiihtolatujen sekä luistelukenttien kunnossapito hoidetaan vähintään edellisen vuoden tasoisesti olosuhteiden niin salliessa. Oittaan ja Leppävaaran lumetusasemat mahdollistavat hyvät hiihtoolosuhteet myös vähälumisina talvina. Espoossa on n. 200 km hiihtolatua sekä n. 100 jääkenttää. 2. LIIKUNTAPALVELUT - palvelualue Tilavaraus- ja seuratoiminta Liikuntapalveluja kehitetään yhteistyössä espoolaisten yhdistysten kanssa. Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa järjestettäviä säännöllisiä aluetapaamisia kehitetään. Yhdistetään eri alueita (Espoonlahti/Kauklahti, Matinkylä/Tapiola, Leppävaara/ Keski- Espoo) sekä lajitapaamisia (sisäpelit/voimistelu/kamppailulajit, jääurheilu/ jalkapallo/pesäpallo ). Vuonna 2014 Etelä-Suomen liikunta- ja urheilun kanssa yhteistyössä järjestettyjä espoolaisten urheiluseurojen toimijoille tarkoitettuja maksuttomia koulutustilaisuuksia (kaksi tilaisuutta) tullaan järjestämään tänäkin vuonna seurojen toiveita kuunnellen. Seuraposti lähetetään n. 900 seuratoimijalle yhdeksän kertaa vuodessa. Tavoitteena ylläpitää liikuntapalveluiden ja seuratoimijoiden välistä säännöllistä tiedottamista. Stadium Sports Camp toteutuu kahden viikon mittaisena välillä Muuvitoimintaa laajennetaan edelleen, lajeina uinti, salibandy, koripallo, tanssi ja futsal. Wau kerhojen toiminta jatkuu maksuttomana 1-4 luokkalaisille, järjestämisestä vastaa Wau ry. Suunnitellaan toiminnan aloittamista 7-9 luokkalaisille. Perhetöpinät perheliikuntaa, lapsille 2-8- vuotiaille vanhempineen, toteutetaan alueellisesti.

9 Liikuntatilojen sähköinen varausjärjestelmä on vaihtunut uuteen resurssivarausjärjestelmään joka otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana. Liikunnan avustusten sähköisen järjestelmän määrittäminen aloitetaan. Myönsimme vuonna 2014 tilapäisen koulumajoituksen yhteensä 2500 nuorelle 17 eri kouluun. Vuoden 2015 suurimmat majoitusta vaativat tapahtuma tulevat olemaan EHBT- koripalloturnaus, Stadium Sports Camp sekä Gymnastrada. Majoitustiedot tullaan täsmentämään. Liikunnan ohjaustoiminta Terveyttä edistävää liikunnan poikkihallinnollisuutta vahvistetaan entisestään. Liikuntapalveluita suunnattaan erityisesti lapsille ja nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille. Erityinen huomio suunnataan liikkumattomien aktivointiin ja omatoimisen liikkumisen tukemiseen hyödyntäen esimerkiksi ulkoympäristöä eri vuodenajat huomioiden. Sisätiloissa tarjotaan liikuntaryhmiä alueittain isoissa tiloissa ikäihmisille. Liikuntapalveluita järjestetään myös yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja urheiluseurojen kanssa. 68+ ostopalvelua lisätään myös touko-, kesä- ja elokuulle. Ulkoliikuntaa tuetaan järjestämällä ohjattuja ulkoiluryhmiä, aktivoivia tapahtumia ja kouluttamalla ulkoiluystäviä. Kotona asuville 75 vuotta täyttäneille kehitetään uusi liikuntapalvelutuote yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Ulkoilupuistoissa liikutetaan mahdollisesti neljää sukupolvea ja sukupolvien kohtaamiseen liittyviä liikuntapalveluita lisätään erityisesti koulujen loma-ajalla. Liikunnallista elämäntapaa tuetaan ja seurataan toteuttamalla henkilökohtaista liikuntaneuvontaa terveysasemilla. Liikuntaneuvonnan määrää lisätään saattamalla uusia kohderyhmiä liikuntaneuvontapalveluiden piiriin: Erityisesti muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkieltä puhuvien liikuntaneuvonta-asiakkaiden määrää mitataan. Palveluja suunnataan pääasiassa niille, jotka hyötyvät eniten liikunnallisen elämäntavan omaksumisesta. Uutuutena toteutetaan Nuoret miehet -liikuntaneuvontapilotti kutsunnoissa. Erityisryhmien liikuntaa lisätään ja erityisesti iltaisin suunnattuihin ohjattuihin liikuntapalveluihin kiinnitetään erityishuomio. Erityisryhmien harrasteliikkumista tuetaan kumppanuuksin erityisesti vammaispalveluiden kanssa. Kansallisia terveyspäivä tuodaan voimakkaasti esiin markkinoimalla samalla erityiskorttipalveluita erityisryhmiin kuuluville. Toiminnassa lisätään varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosyhteistyötä. Alle kouluikäisille suunnataan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ryhmäperhepäiväkotien liikuntatuokioita. Perheille suunnataan asukaspuistoliikuntaa ja alueellisia perheliikuntatapahtumia liikuntaseurayhteistyönä. Koululaisille koordinoidaan peruskoululaisten KULPS-toiminnan liikuntapolkua, joka toteutetaan yhteistyössä liikuntaseurojen ja liikunta-alan palveluntuottajien kanssa. Lisäksi alakoululaisille ja esiopetusryhmille toteutetaan uinninopetusta uimahalleissa oppilaskuljetuspalveluineen. Koululaisten ja perheiden pyöräilyn edistämistä ja Liikkuva koulu - projektia tuetaan ja jatketaan oppilaitosyhteistyötä nuorten liikunnan edistämiseksi. Jatketaan yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa mukaan lukien loma-ajantoiminta, nuorisotilojen liikuntaaktiviteetit sekä nuorille suunnatut tapahtumat. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden ohjautumista liikunnan pariin ja seuratoimintaan tuetaan liikuntaseurayhteistyössä. Alueellisesti kattavien ja uusien liikuntalajien lisätarjonnalla pyritään löytämään uusia liikkujia.

10 Matalan kynnyksen liikuntatuotteita kehitetään niin, että kynnystä liikunnan aloittamiseen ei ole lisäämällä lyhytkursseja, liikuntaa ilman ennakkoilmoittautumista ja panostamalla avoimen toiminnan tiedottamiseen ja alueelliseen markkinointiin. Espoon kaupungin henkilöstölle ja työikäisille tarjotaan kuntojumppatunteja, maksutonta uintia uimahalleissa ja Liikahdus Elämäntapa projekti työhyvinvoinnin parantamiseksi. Pyöräilyn suosiota työmatkamuotona kasvatetaan. 3. NUORISOPALVELUT - palvelualue Tarjoamme ohjattua toimintaa 9-17-vuotiaille lapsille ja nuorille 18 - nuorisotilalla. Nuorisotiloilla toteutettavilla pienryhmä- ja kerhotoiminnoilla tarjotaan erilaisia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi nuorisotiloilla on mahdollisuus kohdata avoimessa toiminnassa kavereita vapaamuotoisesti. Nuorisotiloilla eri-ikäiset lapset ja nuoret voivat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Tavoitteenamme on, että nuoret kokevat nuorisotilamme paikkoina, joissa nuorille on tarjolla kivaa tekemistä yhdessä kavereiden kanssa, sekä riittävästi aikuisten aikaa kohtaamiseen. Loppuvuodesta 2014 avattiin sateenkaareva nuorisotila Kirjava Espoon keskukseen vastaamaan espoolaisten ja pääkaupunkiseudulla asuvien seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten tarpeisiin. Tänä vuonna toimintaa tullaan vahvistamaan esimerkiksi järjestämällä henkilöstölle koulutusta. Nuorisopalveluilla on kumppanuussopimus Espoon Tyttöjen Talon toiminnasta Kalliolan Nuoret ry:n kanssa. Tällä toiminnalla parannetaan mm. monikulttuurista palvelutarjontaa Espoossa. Kouluyhteistyön mallien kehittäminen -projekti on nuorisopalveluiden ja opetustoimen yhteinen ja sen tavoitteena on kehittää koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Menetelmiä pilotoidaan lukuvuonna Yhteistyömalliin liittyen kevään aikana toteutetaan sekä opetustoimen että nuorisopalveluiden henkilökunnalle kyselytutkimus omiin odotuksiin ja kokemuksiin sekä tulevan yhteistyön sisältöihin ja rakenteeseen liittyen. Jatkamme ja kehitämme myös yhteistyöstä koulujen kanssa. Ryhmäytämme peruskoulun 7. - luokkien oppilaat yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä pilotoimme lukuvuoden aikana muita mahdollisia toimintamalleja koululla tehtävään nuorisotyöhön. Labra - peli- ja verkkotoiminnan vuoden 2015 tavoitteena on mm. kohdennetun poikien peliryhmän käynnistäminen, verkko- ja konsolipelaamisen kehittäminen sekä digitaalisen sisällöntuotannon käynnistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen. Tämä edellyttää Karatalon tietokonekeskuksen toimintakuntoon saamista. Olemme tiiviisti kehittämistyössä mukana Tajua mut! -toimintamallin sovittamiseksi ja vakiinnuttamiseksi osaksi nuorisopalvelujen perustoimintaa. Koulujen loma-aikoina tarjoamme leiripaikan 400:lle peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle. Lisäksi järjestämme kesäkursseja ja kesäpajatoimintaa 200:lle ja päiväleirejä 200:lle lapselle ja nuorelle. Uudenvuoden aattona, vappuaattona ja koulujen alkamisen ja päättymisen yhteydessä vastaamme nuorten palveluoperaatioista yhteistyössä seurakuntien kanssa.

11 Nuorten itsenäistymistä tukevia palveluja tarjotaan nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxissa, Pulmakulmassa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Teemapajojen sisällöt vaihtelevat nuorten tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi itsenäinen asuminen ja oman talouden hallinta, kansainvälistyminen, opinnot ja työelämävalmiudet. Vuonna 2015 nuorten tieto- ja neuvontapiste toimii vahvassa yhteistyössä Ohjaamon kanssa. Lisäksi osallistumme Nuorisotakuun toteuttamiseen osoittamalla oppisopimus-, työharjoittelu- ja työkokeilu- ja kesätyöpaikkoja nuorille, palkkaamalla maahanmuuttajien rekrytointimallilla työntekijöitä toimintaamme, koordinoimalla Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaa, osallistumalla Nuorisotakuuta koordinoivaan työryhmään sekä maaliskuussa 2015 käynnistyvään Ohjaamo-toimintaan. Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan 900:llä kesäsetelillä. Vuonna 2015 kesäseteliin ovat oikeutettuja vähintään 15 vuotta täyttävät ja enintään 19 vuotta täyttävät espoolaiset. Verkossa tehtävää nuorisotyötä tehdään erilaisissa ympäristöissä (mm. sosiaalinen media, Netari). Kulttuurisen nuorisotyön keinoin mahdollistamme nuorille harrastustoimintaa ja esiintymistilaisuuksia. Tapahtumat ja muut toiminnot suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme yhdessä nuorten kanssa. Parannamme nuorten osallisuus- ja lähivaikuttamismahdollisuuksia mm. osallistavan budjetoinnin keinoin. Teemme yhteistyötä Nuorisovaltuuston kanssa mm. myöntämällä rahoitusta nuorten omaehtoiseen toimintaan (Itse Tehty!) sekä osallistumalla Vaikuttamo -tapahtuman toteutukseen. Osoitamme työntekijäresurssia Nuorisovaltuuston koulutustilaisuuksiin, sekä olemme mukana yhteistyössä vaaleihin liittyen. Tuemme nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaa avustuksilla, antamalla tiloja käyttöön sekä lainaamalla toimintavälineitä. Huolehdimme nuorisolain mukaisesti kunnan tehtäviin kuuluvasta nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Tavoitteenamme on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Lapset ja nuoret osallistuvat nuorisopalvelujen toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA Yleistä Sivistystoimen käyttötalouden toimintamenojen muutos verrattuna vuoden 2014 muutettuun talousarvioon

Lisätiedot

Talousarviokirjan teksti

Talousarviokirjan teksti 36 LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Talousarviokirjan teksti Palvelut Liikuntapaikkojen aukioloajat säilyvät nykyisellään. Vuonna 2013 Leppävaaran uimahallin ja Kannusillanmäen väestönsuojan

Lisätiedot

RESURSSIT JA JOHTAMINEN TAVOITE 2015 Toteuma elokuussa.

RESURSSIT JA JOHTAMINEN TAVOITE 2015 Toteuma elokuussa. Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeiset sekä pitkän aikavälin että vuositason kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu tuloskorttiin. Strategiaprosessin mukaisesti kuluvan vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA. Suunnitelma 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA. Suunnitelma 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA Suunnitelma 2016 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalvelut -yksikön tarjoamien palvelujen takaamiseksi

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 22.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 Toimialan vuoden 2015 toimintakate alittui noin 210.000 eurolla talousarvioon nähden. Hallinnon toimintakatteen säästö oli noin 56.000 euroa, nuorisotoimen noin 16.000 euroa

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE

VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE Nuorisotiloilla voit harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja kokea elämyksiä Erilaisia kerhoja esim. bändikerho, futiskerho, askartelukerho, tyttöjen kerho jne., teemailtoja, työpajoja

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (5) 205 Lausunto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta (hallintokuntien yhteiset matalan kynnyksen palvelut) HEL 2011-001645 T 05

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Aikaisempia kokemuksia - Luistelukoulu - Maahanmuuttajat ottelutapahtumassa - Koulutusta seuratyöhön - Aikuisille suunnattu luistelukoulu Toiminnan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.03.2016 268 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen 2016 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA?

KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA? LIIKUNNAN MÄÄRÄ (h/vko) KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA? 20 KOTI JA VAPAA-AIKA Perheen arkirutiinit, liikunnallinen elämäntapa, omaehtoinen liikunta URHEILUVALMENNUS AKATEMIAT 10 KERHOT KOULU Liikuntatunnit,

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös / seuranta tilanteesta 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja Hyvää huomista - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja 12.11.2009 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Kansallinen rahoittaja Uudenmaan

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta luokille päivitetty

Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta luokille päivitetty Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta 3.-6. luokille päivitetty 27.3.2015 Kerhotoiminta: Tarjota Leppävaaran alueen koululaisille matalan kynnyksen harrastamismahdollisuus koulupäivän jälkeen. -> Yhteistyö

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Kunnan keinot kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Liisa Mikkola, oh, TtM, th, Seinäjoki Seinäjoki lyhyesti Väkiluku 61 491 asukasta (31.12.2015)

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen 2015 - nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot