Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Senioriohjelma vuosille Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet 55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet 56 Antti Pekolan aloite 57 Porin Lyseon lukion avustusanomus Taizen matkaan 58 Nina-Mari Salosen irtisanoutuminen 59 Päivi Holkon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 60 Ilmoitusasiat 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 62 Kokouksen päätös

2 2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 3/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Hakkiluoto-Kartio varajäsen Saara Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja saapui klo asian 47 käsittelyn jälkeen, poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Tiira Pirjo vs. kirkkoherra poistui klo asian 60 käsittelyn aikana Ranta Helge kirkkoherra saapui klo asian 48 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 51 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö saapui klo asian 45 käsittelyn aikana Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen

3 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 434, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Psalmista luvun 25 jakeiden 1 10 pohjalta sekä luki rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:9 ja 9:6 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot ja sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

4 4 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yhteiselle kirkkovaltuustolle pyritään antamaan kattava kuva siitä, miten seurakuntayhtymä on toiminut tilivuoden aikana, miten se on onnistunut toiminnassaan ja tavoitteissaan, miten seurakuntayhtymän talous on kehittynyt ja mikä on taloudellinen tilanne vuoden lopussa. Taloudellisen tilinpäätöksen esittäminen on suhteellisen helppoa, koska siihen on olemassa selkeät säännökset. Toiminnallisen tilan arvioiminen on seurakunnan työn luonteen vuoksi huomattavasti vaikeampaa. Vuoden 2010 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2010 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2010 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallintovirasto on koonnut tilinpäätös- ja toimintakertomuksen yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen tulos on ,32 euroa negatiivinen. Arvioon verrattuna tulos on yli miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 93,9 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä runsaalla eurolla ja poistot alittivat arvion noin eurolla. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 8.360,59 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa ei ole syntynyt vuonna 2010 talousarvion ylityksiä. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa

5 5 kahden hankkeen nettomenot ylittyivät, mutta nämä ovat yhtä useamman vuoden hankkeita ja niiden osalta määrärahoja on yhtä useamman vuoden talousarviossa ja koko hanke huomioiden määrärahat eivät ylittyneet. Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2010 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2010 ja tilinpäätöksen 2009 tuloslaskelmat: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP10 TA10 TP10 TA10 TP 2009 TP 2010 TA 2010 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,7 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,7 % VEROTUSKULUT ,6 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,6 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,4 % POISTOT ,8 % 0 SATUNNAISET TUOTOT ,49 TILIKAUDEN TULOS , ,2 % POISTOERON MUUTOS ,1 % VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS ,33 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,2 % Tilikauden tulos oli selvästi, runsaat miljoonaa euroa talousarvioon arvioitua tilikauden alijäämäistä tulosta parempi. Talousarviossa tuloksen alijäämäisyys oli lähes 1,4 miljoonaa euroa, joten tilinpäätöksessä negatiivisuus oli vain 25 % arvioidusta. Koska tulos oli alijäämäinen, seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne heikkeni vuoden aikana ja rahoituksellisesti tulot riittivät suurimman osan vuotta juuri ja juuri menoihin. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes 10 %, mikä johtui Noormarkun seurakunnan liitoksesta. Toimintakatteen nettomenojen alitus oli vuoden 2009 tasoa pienempi, mutta on huomattava, että vuoden 2010 talousarviossa nettomenoja oli vähennetty edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 nettomenot alittuivat yli 1,1 milj. eurolla ja vuonna 2010 yli 0,8 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittivät arvion 18,1 %:lla ja toimintakulut alittivat arvion 2,7 %:lla. Verotulojen toteutuma oli alle prosentin arviota suurempi. Verokertymä aleni vuoteen 2009 verrattuna 3,3 % ja kertymää vähensi kirkollisverokertymän aleneminen 5,0 prosentil-

6 la. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoista toteutui 95,3 % (vuonna ,2 %). Hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista väheni ja oli euroa. Runsaan miljoonan euron parannus tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti: - toimintatuotot ylittyivät toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) verotulot ylittyivät rahoitustuotot netto ylittyivät poistot alittuivat Yhteensä alitus talousarvioon Seuraavassa taulukossa esitetään jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2010 tilinpäätöksessä: Talouspalvelut KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU JÄSENMÄÄRÄ jäsenmääräosuus 30,63 % 19,36 % 29,45 % 9,51 % 1,30 % 1,64 % 8,10 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2009 tilinpäätöksessä. KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT. TP 2010 PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU TOIMINTAKATE OSUUDET 26,47 % 18,54 % 27,43 % 11,81 % 2,51 % 2,47 % 10,78 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa -4,16 % -0,82 % -2,02 % 2,30 % 1,20 % 0,83 % 2,68 % 0,00 % (jäsenmääräosuuteen verrattuna) Toimintakate (jäsenmääräosuus) Ero tilinpäätökseen, % -15,7 % -4,4 % -7,4 % 19,5 % 47,9 % 33,5 % 24,9 % Edellä olevasta taulukosta voi havaita, että nettomenot/jäsen kasvavat yli kaksinkertaiseksi jäsenmäärän pienentyessä. Noin jäsenen seurakunnalla on Porissa nettomenot jäsentä kohti parhaiten tasapainossa. Kolmen suurimman seurakunnan osuus määrärahoista on pienempi kuin niiden jäsenmäärän mukainen osuus. Pienimmät alle jäsenen seurakunnat saavat jäsenmääräosuuteensa verrattuna % enemmän määrärahoja. Tulevaisuustyöskentelyssä olisi aiheellista muodostaa seurakuntien nettomenojen jäsenmääräosuudet tasapainoisemmiksi.

7 7 HAUTAINHOITORAHASTO Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston (Porin ja Noormarkun rahastot yhteensä ja yhdessä) tilikauden tulos vuodelta 2010 on alijäämäinen ,87 euroa. Vuonna 2009 Porin tulos oli alijäämäinen ,72 euroa ja vuonna 2008 tulos oli alijäämäinen euroa. Noormarkun rahaston tulos vuodelta 2009 oli alijäämäinen euroa. Talousarvio vuodelle 2010 oli alijäämäinen euroa, joten tilikauden tulos on euroa arvioitua parempi. Hautainhoitorahaston tilikauden tulokset ovat olleet suunnilleen samalla negatiivisella tasolla vuosina Hautainhoitorahaston vuoden 2010 tilikauden tuloksen alijäämä ,87 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2009 lopussa euroa positiivinen (Pori) ja euroa negatiivinen (Noormarkku). Kun tästä vähennetään vuoden 2010 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2010 lopussa negatiivinen euroa eli rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. Rahaston toimintaa ja taloutta hoidetaan vuodelle 2011 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan, joka sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteet. HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2010 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT , ,59-1,7 % Henkilöstökulut , ,2-7,0 % Muut toimintakulut , ,52-2,7 % TOIMINTAKULUT YHT , ,7-6,1 % TOIMINTAKATE , ,1-23,4 % RAHOITUSTUOTOT , ,5 % RAHOITUSKULUT ,0 % VUOSIKATE , ,13-10,0 % POISTOT ,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) , ,13-10,0 % RAHASTOJEN MUUTOS ,0 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,9 HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista

8 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2010 tarkastus on maalis-huhtikuussa Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2010 oheisen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,72 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Päätös KN : Kokouksessa jaettiin vuoden 2010 tilinpäätös- ja toimintakertomukseen korjattu sivu 89, johon oli lisätty uusi kohta Riskit ja epävarmuudet. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Esittelijä: talouspäällikkö 8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /148 ja varainhoidon ohjeistuksen tarkistamisesta /92. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi eri sijoitusvaihtoehtojen prosentuaaliset vaihteluvälit. Vuosi 2010 oli taloudellisesti monessa suhteessa edellisvuotta parempi ja markkinoiden elpymisen aikaa, vaikka vuoden aikana oli heikompiakin jaksoja ja välillä epävarmuuden kasvamista. Taloudellisesti ja sijoitusmarkkinoiden osalta vuosi oli kohtuullinen. Markkinoiden luottamus parani, mikä heijastui pääsääntöisesti markkina-arvojen kohoamiseen. Koko vuodelta varainhoidon tuottotavoite saavutettiin ja vuoden 2010 varainhoidon tuotto vaihteli sijoitusluokittain 0,9 7,0 %. Vuoden 2010 sijoitusten tuotot olivat ilman tilinpäätöksessä tehtyjä sijoitusten realisoitumattomia arvonalennusten palautuksia euroa (vuonna euroa, vuonna euroa ja euroa vuonna 2007) ja keskimääräinen tuotto oli 4,1 % (2009 3,4 %, ,3 % ja ,5 %). Hautainhoitorahaston tuotto yhdistelmärahastosta ja korkosijoituksista oli 2,4 %. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2010 lopussa hankintahinnal-

9 9 taan 6,2 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 5,6 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Vuonna 2010 sijoitusmarkkinoiden jonkin verran parantuessa sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen yhteensä euroa. Vuonna 2009 heikon sijoitustilanteen hieman elvyttyä sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen euroa. Vuonna 2008 heikon osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen vuoksi sijoitusten realisoitumattomia arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätöspäivän tilanteen mukaan yhteensä euroa ja vuonna euroa. Osakesijoituksista arvonalennusten palautuksia kertyi euroa ja korkosijoituksista arvonalennuksia lisää euroa. Kun seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoon lasketaan mukaan tilinpäätöspäivän arvonalennusten palautukset, tuottotavoite ylittyy enemmän ja nettotuotto on euroa yli arvion. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä oli vuonna 2010 selvästi tuottotavoitteen alapuolella hyvin alhaisen korkotason vuoksi. Markkinakorot (12 kk) pysyivät vuoden 2010 aikana hyvin alhaisella alle 1,6 %.n tasolla, johon ne laskivat vuoden 2009 aikana. Kolmen kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2010 aikana 0,75 %:sta noin 1,0 %:iin. Korot ovat vuoden 2011 alkupuolella hieman nousseet, mutta ovat edelleen alhaisella alle 2 %:n tasolla. Aikaisemmin ostettujen yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotot olivat vuonna 2010 hyviä ja ylittivät tavoitteen. Näiden lainojen markkina-arvot olivat vuoden 2009 alussa alhaisella tasolla, mikä nosti näiden lainojen riskiä ja tuottoa huomattavasti. Vuoden 2010 aikana yritysriski edelleen väheni, mutta tuotto pysyi hyvänä. Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuotot jäivät alle tavoitteen, koska vain yhdestä pitkäaikaisesta sijoituksesta realisoitui tuottoja vuonna 2010 ja koska yhtään tuottoa kerryttävää indeksilainaa ei vuonna 2010 erääntynyt. Pääomaturvattujen indeksituottoperusteisten joukkolainojen lopullinen tuotto ei ole tiedossa ennen sijoitusajan loppua, koska niiden tuotto lasketaan ja maksetaan kerralla koko sijoitusajalta sijoitusajan lopussa. Vuonna 2010 erääntyi yksi indeksilaina. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2010 keskimäärin nouseva. Vuoden alkupuolella ja loppupuolella kurssit nousivat selvästi, mutta vuoden keskivaiheilla oli pidempi kurssien laskujakso ja ennallaan pysymisvaihe. Koko vuoden aikana OMX Helsinki -indeksi nousi noin 16 % pisteeseen. Osakesijoitusten tuotot kokonaisuudessaan ennen arvonalennusten muutoskirjauksia ylsivät tuottotavoitteeseen. Myyntivoittoja kertyi vuonna 2010 yhteensä euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkotuottojen yhteismäärä oli euroa (vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa). Realisoitumattomien arvonmuutosten kirjausten jälkeen osakesijoitusten tuotto nousi yli euroa positiiviseksi ja tuotto oli korkea 9,9 %. Eri sijoitusvaihtoehdot asettuvat ohjeosuuden mukaiseen arvoon osakesijoituksia lukuun ottamatta. Osakesijoitusten määrä on 3 % yli ohjearvon ja ylitys johtuu pääasiassa siitä, että osakkeita ei kirkkoneuvoston päätöksen mukaan loppuvuonna myyty kattamaan rahoitusvajetta, vaan vaje katettiin pankkilainan nostamisella. Osakesijoitusten määrä oli vuoden 2010 lopussa noin euroa ohjearvon ylätasoa suurempi.

10 10 Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto on alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 %). Sijoitusten tuotto on esitetty ennen realisoitumattomia arvonmuutoksia. Sijoitustuottoprosentit on laskettu sekä sijoitusten hankintahinnasta että sijoitusten markkinahinnasta ( ). Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Ohjeosuus Osuus Tuotto 2010 Tuotto-% hankintahinnasta Tuotto-% markkinahinnasta Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) % 13,5 % ,3 % 1,2 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) % 27,0 % ,5 % 6,2 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) 0 40 % 10,7 % ,9 % 0,9 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) 0 25 % 5,8 % ,0 % 6,9 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) 0 40 % 42,9 % ,6 % 5,4 % YHTEENSÄ 100,0 % ,1 % 4,5 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,5 % 1,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset ,4 % 2,6 % (yhdistelmärahastot) HHR YHTEENSÄ ,4 % 2,1 % Seuraavassa varainhoidon tuotto vuodelta 2010 on esitetty realisoitumattomat arvonmuutokset mukaan lukien. Kaikki sijoitustuottoprosentit on laskettu sijoitusten hankintahinnasta. Realisoitumattomien arvonmuutosten ( euroa) kanssa sijoitusten tuotto nousi tuottotavoitteen yläpuolelle. Hautainhoitorahaston tuotto pysyi ennallaan, koska sen sijoituksiin ei kohdistunut arvonalennuksia eikä niiden palautuksia.

11 11 VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Tuotto 2010 ml. arvonal. palautukset Tuotto-% ml. arvonal. palautukset Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,3 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) ,0 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) ,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) ,6 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) ,9 % YHTEENSÄ ,4 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) ,4 % HHR YHTEENSÄ ,4 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2010 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

12 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan /17 lähetekeskustelua tulevaisuustyöskentelyn jatkon linjauksista. KIRKKOLAIN 25:10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kokouksessa jaetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko KIRKKO Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää mietintönsä antaneen neuvottelukunnan loppumietinnössään ehdottama porilainen malli ja ottaa huomioon toimintaan, talouteen, hallintoon ja kiinteistöihin liittyvät näkökohdat, 2) nimetä neuvottelukunnan jäsenet, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita sekä 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin. 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010 Esittelijä: hallintopäällikkö 51 Porin seurakuntayhtymän HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS on laadittu kahdeksannen kerran. Tavoitteena on useamman vuoden aikasarja, josta voi tehdä havaintoja kehityksen suunnasta. Tilinpäätökseen sisältyy ensimmäistä kertaa Noormarkun seurakuntaliitoksen 2010 johdosta seurakuntayhtymään siirtynyt henkilöstö.

13 Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää, että KV päättää merkitä henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Henkilöstötilinpäätökseen tehtiin muutamia korjauksia. (liite 2) Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Esittelijä: hallintopäällikkö 13 Oheisena liitteenä jaetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on joitakin tarkennuksia verrattuna edelliseen toimintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa on mainittu painopistealueet ja erityisteemat vuonna Näiden toteuttamisesta sovitaan tarkemmin työnantajan kanssa päivittämällä suunnitelmaa näiltä osin vuosittain. Suunnitelmaan on otettu liitteeksi Varhaisen tuen mallin kehittäminen ja käyttöönotto. Työnantajan kustantamaan työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon ei ole kuitenkaan lisätty uusia kustannuksia aiheuttavia tutkimuksia, toimenpiteitä tai hoitoja lukuun ottamatta kohtaa Ikäryhmätarkastukset, joihin on lisätty spirometria, kohta Muut terveystarkastukset, ns. perusteltu epäily sekä kohta Vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /6 : Yhteistyötoimikunta tutustui Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja kokouksessa jaettuun liitteeseen Varhaisen tuen mallista ja käyttöönotosta. Keskustelussa todettiin, että Noormarkun seurakunnan työntekijät kuuluvat eri työterveyshuollon palvelujenantajan piiriin kuin seurakuntayhtymän muu henkilöstö. Kaikille työntekijöille palvelujen sisältö tulee olla tasavertaista ja niistä tulee selkeästi informoida. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Painopistealueet ja erityisteemat sovitaan erikseen työnantajan ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa. Tavoitteena on työssä jaksamisen tukeminen. Yhteistyötoimikunta pitää tärkeänä työhyvinvoinnin jatkuvaa kehittämistä ja mahdollisuuksia työkykyä ylläpitäviin toimiin työyhteisön hyväksi.

14 Keskustelun jälkeen todettiin, että työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyvä ja toimiva kokonaisuus. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) Senioriohjelma vuosille Esittelijä: hallintopäällikkö 53 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /213 päättänyt hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman Ohjelma oli laatuaan ensimmäinen seurakuntayhtymässä, ja se otettiin käyttöön Tuolloin se oli tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus Porin seurakuntayhtymän senioriohjelmaksi Seurakuntayhtymän senioriohjelman kohderyhmänä ovat vakinaisessa palvelussuhteessa olevat 58-vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät. Tavoitteena on laajentaa tukitoimet alkamaan 58-vuotiaista alkaen ja seniori-informaatio 55-vuotiaista alkaen. Ohjelman ensimmäinen vuosi 2006 oli kokeiluvaihetta. Ohjelmassa ehdotettuja toimenpiteitä käynnistettiin vähitellen. Käytännön kokemuksen, jatkuvan keskustelun ja saadun palautteen pohjalta senioriohjelmaa on kehitetty edelleen. Päivitetyssä ohjelmassa on otettu tämän kehityksen tuomia näkökohtia. Ohjelman rakenne ja sisältö on pääosin entisen kaltainen. Yhteistyötoimikunnan rooli työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä on keskeinen suunniteltaessa ja toteutettaessa pitkällä aikavälillä henkilöstölle suunnattuja toimenpiteitä. Lähtökohtana senioriohjelmaan osallistumiselle on vapaaehtoisuus. Työnantaja antaa omasta puolestaan kaikille seniori-ikäisille tasapuolisesti mahdollisuuden osallistua senioriohjelmaan ja huolehtii kaikista vaadittavista työjärjestelyistä. Vuosittain nimetty seniorityöryhmä on järjestänyt senioreille talvikautena yhteisen lounastilaisuuden, sekä keväisin ja syksyisin virkistystapahtuman, johon on sisältynyt työkykyä ylläpitävä ja parantava osio.

15 15 Ohjelman arvioinnin osalta on todettu, että seuranta tapahtuu yhteistyötoimikunnassa vuoropuhelussa senioreiden ja seniorityöryhmän kanssa. Ohjelman yhteyshenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö/henkilöstösihteeri. Vuoden 2011 alussa senioritoiminnan piiriin kuuluu 56 viranhaltijaa ja työntekijää. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /8 : Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän Senioriohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa Ohjelma otettiin käyttöön alkaen ja oli tällöin tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon ihmisen sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen ja hengellinen hyvinvointi. Senioriohjelman tarkoituksena on vaikuttaa ikääntymiseen liittyvään asennoitumiseen. Pysyvien vaikutusten saavuttamiseksi ohjelmaan osallistuminen edellyttää jatkuvuutta ja sekä työnantajan että työntekijän pitkäjänteistä sitoutumista. Keskustelussa todettiin, että seurakuntayhtymän työntekijöistä jopa joka kolmas vakinainen työntekijä kuuluu senioriohjelman piiriin! Seniori-ikäiset kiittävät tästä työnantajan huomionosoituksesta henkilöstölle. Hiljaisen osaamisen siirtäminen ja mentorointi nähtiin työyhteisöön ja työoloihin vaikuttavana arvokkaana toimenpiteenä. Senioritilaisuuksien sisällyttäminen työaikaan todettiin tärkeäksi tavoitteeksi. Todettiin, että Senioriohjelman sivulla 6 Tuki kylpylälomaa varten -osiossa sulkumerkein varustettu merkintä on tarpeeton. Yhteistyötoimikunta puoltaa Senioriohjelman hyväksymistä. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 9 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot