Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Senioriohjelma vuosille Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet 55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet 56 Antti Pekolan aloite 57 Porin Lyseon lukion avustusanomus Taizen matkaan 58 Nina-Mari Salosen irtisanoutuminen 59 Päivi Holkon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 60 Ilmoitusasiat 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 62 Kokouksen päätös

2 2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 3/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Hakkiluoto-Kartio varajäsen Saara Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja saapui klo asian 47 käsittelyn jälkeen, poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Tiira Pirjo vs. kirkkoherra poistui klo asian 60 käsittelyn aikana Ranta Helge kirkkoherra saapui klo asian 48 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 51 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö saapui klo asian 45 käsittelyn aikana Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen

3 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 434, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Psalmista luvun 25 jakeiden 1 10 pohjalta sekä luki rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:9 ja 9:6 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot ja sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

4 4 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yhteiselle kirkkovaltuustolle pyritään antamaan kattava kuva siitä, miten seurakuntayhtymä on toiminut tilivuoden aikana, miten se on onnistunut toiminnassaan ja tavoitteissaan, miten seurakuntayhtymän talous on kehittynyt ja mikä on taloudellinen tilanne vuoden lopussa. Taloudellisen tilinpäätöksen esittäminen on suhteellisen helppoa, koska siihen on olemassa selkeät säännökset. Toiminnallisen tilan arvioiminen on seurakunnan työn luonteen vuoksi huomattavasti vaikeampaa. Vuoden 2010 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2010 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2010 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallintovirasto on koonnut tilinpäätös- ja toimintakertomuksen yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen tulos on ,32 euroa negatiivinen. Arvioon verrattuna tulos on yli miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 93,9 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä runsaalla eurolla ja poistot alittivat arvion noin eurolla. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 8.360,59 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa ei ole syntynyt vuonna 2010 talousarvion ylityksiä. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa

5 5 kahden hankkeen nettomenot ylittyivät, mutta nämä ovat yhtä useamman vuoden hankkeita ja niiden osalta määrärahoja on yhtä useamman vuoden talousarviossa ja koko hanke huomioiden määrärahat eivät ylittyneet. Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2010 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2010 ja tilinpäätöksen 2009 tuloslaskelmat: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP10 TA10 TP10 TA10 TP 2009 TP 2010 TA 2010 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,7 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,7 % VEROTUSKULUT ,6 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,6 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,4 % POISTOT ,8 % 0 SATUNNAISET TUOTOT ,49 TILIKAUDEN TULOS , ,2 % POISTOERON MUUTOS ,1 % VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS ,33 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,2 % Tilikauden tulos oli selvästi, runsaat miljoonaa euroa talousarvioon arvioitua tilikauden alijäämäistä tulosta parempi. Talousarviossa tuloksen alijäämäisyys oli lähes 1,4 miljoonaa euroa, joten tilinpäätöksessä negatiivisuus oli vain 25 % arvioidusta. Koska tulos oli alijäämäinen, seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne heikkeni vuoden aikana ja rahoituksellisesti tulot riittivät suurimman osan vuotta juuri ja juuri menoihin. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes 10 %, mikä johtui Noormarkun seurakunnan liitoksesta. Toimintakatteen nettomenojen alitus oli vuoden 2009 tasoa pienempi, mutta on huomattava, että vuoden 2010 talousarviossa nettomenoja oli vähennetty edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 nettomenot alittuivat yli 1,1 milj. eurolla ja vuonna 2010 yli 0,8 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittivät arvion 18,1 %:lla ja toimintakulut alittivat arvion 2,7 %:lla. Verotulojen toteutuma oli alle prosentin arviota suurempi. Verokertymä aleni vuoteen 2009 verrattuna 3,3 % ja kertymää vähensi kirkollisverokertymän aleneminen 5,0 prosentil-

6 la. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoista toteutui 95,3 % (vuonna ,2 %). Hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista väheni ja oli euroa. Runsaan miljoonan euron parannus tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti: - toimintatuotot ylittyivät toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) verotulot ylittyivät rahoitustuotot netto ylittyivät poistot alittuivat Yhteensä alitus talousarvioon Seuraavassa taulukossa esitetään jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2010 tilinpäätöksessä: Talouspalvelut KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU JÄSENMÄÄRÄ jäsenmääräosuus 30,63 % 19,36 % 29,45 % 9,51 % 1,30 % 1,64 % 8,10 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2009 tilinpäätöksessä. KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT. TP 2010 PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU TOIMINTAKATE OSUUDET 26,47 % 18,54 % 27,43 % 11,81 % 2,51 % 2,47 % 10,78 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa -4,16 % -0,82 % -2,02 % 2,30 % 1,20 % 0,83 % 2,68 % 0,00 % (jäsenmääräosuuteen verrattuna) Toimintakate (jäsenmääräosuus) Ero tilinpäätökseen, % -15,7 % -4,4 % -7,4 % 19,5 % 47,9 % 33,5 % 24,9 % Edellä olevasta taulukosta voi havaita, että nettomenot/jäsen kasvavat yli kaksinkertaiseksi jäsenmäärän pienentyessä. Noin jäsenen seurakunnalla on Porissa nettomenot jäsentä kohti parhaiten tasapainossa. Kolmen suurimman seurakunnan osuus määrärahoista on pienempi kuin niiden jäsenmäärän mukainen osuus. Pienimmät alle jäsenen seurakunnat saavat jäsenmääräosuuteensa verrattuna % enemmän määrärahoja. Tulevaisuustyöskentelyssä olisi aiheellista muodostaa seurakuntien nettomenojen jäsenmääräosuudet tasapainoisemmiksi.

7 7 HAUTAINHOITORAHASTO Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston (Porin ja Noormarkun rahastot yhteensä ja yhdessä) tilikauden tulos vuodelta 2010 on alijäämäinen ,87 euroa. Vuonna 2009 Porin tulos oli alijäämäinen ,72 euroa ja vuonna 2008 tulos oli alijäämäinen euroa. Noormarkun rahaston tulos vuodelta 2009 oli alijäämäinen euroa. Talousarvio vuodelle 2010 oli alijäämäinen euroa, joten tilikauden tulos on euroa arvioitua parempi. Hautainhoitorahaston tilikauden tulokset ovat olleet suunnilleen samalla negatiivisella tasolla vuosina Hautainhoitorahaston vuoden 2010 tilikauden tuloksen alijäämä ,87 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2009 lopussa euroa positiivinen (Pori) ja euroa negatiivinen (Noormarkku). Kun tästä vähennetään vuoden 2010 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2010 lopussa negatiivinen euroa eli rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. Rahaston toimintaa ja taloutta hoidetaan vuodelle 2011 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan, joka sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteet. HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2010 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT , ,59-1,7 % Henkilöstökulut , ,2-7,0 % Muut toimintakulut , ,52-2,7 % TOIMINTAKULUT YHT , ,7-6,1 % TOIMINTAKATE , ,1-23,4 % RAHOITUSTUOTOT , ,5 % RAHOITUSKULUT ,0 % VUOSIKATE , ,13-10,0 % POISTOT ,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) , ,13-10,0 % RAHASTOJEN MUUTOS ,0 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,9 HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista

8 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2010 tarkastus on maalis-huhtikuussa Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2010 oheisen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,72 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Päätös KN : Kokouksessa jaettiin vuoden 2010 tilinpäätös- ja toimintakertomukseen korjattu sivu 89, johon oli lisätty uusi kohta Riskit ja epävarmuudet. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Esittelijä: talouspäällikkö 8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /148 ja varainhoidon ohjeistuksen tarkistamisesta /92. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi eri sijoitusvaihtoehtojen prosentuaaliset vaihteluvälit. Vuosi 2010 oli taloudellisesti monessa suhteessa edellisvuotta parempi ja markkinoiden elpymisen aikaa, vaikka vuoden aikana oli heikompiakin jaksoja ja välillä epävarmuuden kasvamista. Taloudellisesti ja sijoitusmarkkinoiden osalta vuosi oli kohtuullinen. Markkinoiden luottamus parani, mikä heijastui pääsääntöisesti markkina-arvojen kohoamiseen. Koko vuodelta varainhoidon tuottotavoite saavutettiin ja vuoden 2010 varainhoidon tuotto vaihteli sijoitusluokittain 0,9 7,0 %. Vuoden 2010 sijoitusten tuotot olivat ilman tilinpäätöksessä tehtyjä sijoitusten realisoitumattomia arvonalennusten palautuksia euroa (vuonna euroa, vuonna euroa ja euroa vuonna 2007) ja keskimääräinen tuotto oli 4,1 % (2009 3,4 %, ,3 % ja ,5 %). Hautainhoitorahaston tuotto yhdistelmärahastosta ja korkosijoituksista oli 2,4 %. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2010 lopussa hankintahinnal-

9 9 taan 6,2 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 5,6 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Vuonna 2010 sijoitusmarkkinoiden jonkin verran parantuessa sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen yhteensä euroa. Vuonna 2009 heikon sijoitustilanteen hieman elvyttyä sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen euroa. Vuonna 2008 heikon osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen vuoksi sijoitusten realisoitumattomia arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätöspäivän tilanteen mukaan yhteensä euroa ja vuonna euroa. Osakesijoituksista arvonalennusten palautuksia kertyi euroa ja korkosijoituksista arvonalennuksia lisää euroa. Kun seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoon lasketaan mukaan tilinpäätöspäivän arvonalennusten palautukset, tuottotavoite ylittyy enemmän ja nettotuotto on euroa yli arvion. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä oli vuonna 2010 selvästi tuottotavoitteen alapuolella hyvin alhaisen korkotason vuoksi. Markkinakorot (12 kk) pysyivät vuoden 2010 aikana hyvin alhaisella alle 1,6 %.n tasolla, johon ne laskivat vuoden 2009 aikana. Kolmen kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2010 aikana 0,75 %:sta noin 1,0 %:iin. Korot ovat vuoden 2011 alkupuolella hieman nousseet, mutta ovat edelleen alhaisella alle 2 %:n tasolla. Aikaisemmin ostettujen yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotot olivat vuonna 2010 hyviä ja ylittivät tavoitteen. Näiden lainojen markkina-arvot olivat vuoden 2009 alussa alhaisella tasolla, mikä nosti näiden lainojen riskiä ja tuottoa huomattavasti. Vuoden 2010 aikana yritysriski edelleen väheni, mutta tuotto pysyi hyvänä. Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuotot jäivät alle tavoitteen, koska vain yhdestä pitkäaikaisesta sijoituksesta realisoitui tuottoja vuonna 2010 ja koska yhtään tuottoa kerryttävää indeksilainaa ei vuonna 2010 erääntynyt. Pääomaturvattujen indeksituottoperusteisten joukkolainojen lopullinen tuotto ei ole tiedossa ennen sijoitusajan loppua, koska niiden tuotto lasketaan ja maksetaan kerralla koko sijoitusajalta sijoitusajan lopussa. Vuonna 2010 erääntyi yksi indeksilaina. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2010 keskimäärin nouseva. Vuoden alkupuolella ja loppupuolella kurssit nousivat selvästi, mutta vuoden keskivaiheilla oli pidempi kurssien laskujakso ja ennallaan pysymisvaihe. Koko vuoden aikana OMX Helsinki -indeksi nousi noin 16 % pisteeseen. Osakesijoitusten tuotot kokonaisuudessaan ennen arvonalennusten muutoskirjauksia ylsivät tuottotavoitteeseen. Myyntivoittoja kertyi vuonna 2010 yhteensä euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkotuottojen yhteismäärä oli euroa (vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa). Realisoitumattomien arvonmuutosten kirjausten jälkeen osakesijoitusten tuotto nousi yli euroa positiiviseksi ja tuotto oli korkea 9,9 %. Eri sijoitusvaihtoehdot asettuvat ohjeosuuden mukaiseen arvoon osakesijoituksia lukuun ottamatta. Osakesijoitusten määrä on 3 % yli ohjearvon ja ylitys johtuu pääasiassa siitä, että osakkeita ei kirkkoneuvoston päätöksen mukaan loppuvuonna myyty kattamaan rahoitusvajetta, vaan vaje katettiin pankkilainan nostamisella. Osakesijoitusten määrä oli vuoden 2010 lopussa noin euroa ohjearvon ylätasoa suurempi.

10 10 Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto on alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 %). Sijoitusten tuotto on esitetty ennen realisoitumattomia arvonmuutoksia. Sijoitustuottoprosentit on laskettu sekä sijoitusten hankintahinnasta että sijoitusten markkinahinnasta ( ). Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Ohjeosuus Osuus Tuotto 2010 Tuotto-% hankintahinnasta Tuotto-% markkinahinnasta Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) % 13,5 % ,3 % 1,2 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) % 27,0 % ,5 % 6,2 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) 0 40 % 10,7 % ,9 % 0,9 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) 0 25 % 5,8 % ,0 % 6,9 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) 0 40 % 42,9 % ,6 % 5,4 % YHTEENSÄ 100,0 % ,1 % 4,5 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,5 % 1,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset ,4 % 2,6 % (yhdistelmärahastot) HHR YHTEENSÄ ,4 % 2,1 % Seuraavassa varainhoidon tuotto vuodelta 2010 on esitetty realisoitumattomat arvonmuutokset mukaan lukien. Kaikki sijoitustuottoprosentit on laskettu sijoitusten hankintahinnasta. Realisoitumattomien arvonmuutosten ( euroa) kanssa sijoitusten tuotto nousi tuottotavoitteen yläpuolelle. Hautainhoitorahaston tuotto pysyi ennallaan, koska sen sijoituksiin ei kohdistunut arvonalennuksia eikä niiden palautuksia.

11 11 VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Tuotto 2010 ml. arvonal. palautukset Tuotto-% ml. arvonal. palautukset Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,3 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) ,0 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) ,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) ,6 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) ,9 % YHTEENSÄ ,4 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) ,4 % HHR YHTEENSÄ ,4 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2010 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

12 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan /17 lähetekeskustelua tulevaisuustyöskentelyn jatkon linjauksista. KIRKKOLAIN 25:10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kokouksessa jaetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko KIRKKO Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää mietintönsä antaneen neuvottelukunnan loppumietinnössään ehdottama porilainen malli ja ottaa huomioon toimintaan, talouteen, hallintoon ja kiinteistöihin liittyvät näkökohdat, 2) nimetä neuvottelukunnan jäsenet, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita sekä 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin. 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010 Esittelijä: hallintopäällikkö 51 Porin seurakuntayhtymän HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS on laadittu kahdeksannen kerran. Tavoitteena on useamman vuoden aikasarja, josta voi tehdä havaintoja kehityksen suunnasta. Tilinpäätökseen sisältyy ensimmäistä kertaa Noormarkun seurakuntaliitoksen 2010 johdosta seurakuntayhtymään siirtynyt henkilöstö.

13 Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää, että KV päättää merkitä henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Henkilöstötilinpäätökseen tehtiin muutamia korjauksia. (liite 2) Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Esittelijä: hallintopäällikkö 13 Oheisena liitteenä jaetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on joitakin tarkennuksia verrattuna edelliseen toimintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa on mainittu painopistealueet ja erityisteemat vuonna Näiden toteuttamisesta sovitaan tarkemmin työnantajan kanssa päivittämällä suunnitelmaa näiltä osin vuosittain. Suunnitelmaan on otettu liitteeksi Varhaisen tuen mallin kehittäminen ja käyttöönotto. Työnantajan kustantamaan työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon ei ole kuitenkaan lisätty uusia kustannuksia aiheuttavia tutkimuksia, toimenpiteitä tai hoitoja lukuun ottamatta kohtaa Ikäryhmätarkastukset, joihin on lisätty spirometria, kohta Muut terveystarkastukset, ns. perusteltu epäily sekä kohta Vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /6 : Yhteistyötoimikunta tutustui Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja kokouksessa jaettuun liitteeseen Varhaisen tuen mallista ja käyttöönotosta. Keskustelussa todettiin, että Noormarkun seurakunnan työntekijät kuuluvat eri työterveyshuollon palvelujenantajan piiriin kuin seurakuntayhtymän muu henkilöstö. Kaikille työntekijöille palvelujen sisältö tulee olla tasavertaista ja niistä tulee selkeästi informoida. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Painopistealueet ja erityisteemat sovitaan erikseen työnantajan ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa. Tavoitteena on työssä jaksamisen tukeminen. Yhteistyötoimikunta pitää tärkeänä työhyvinvoinnin jatkuvaa kehittämistä ja mahdollisuuksia työkykyä ylläpitäviin toimiin työyhteisön hyväksi.

14 Keskustelun jälkeen todettiin, että työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyvä ja toimiva kokonaisuus. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) Senioriohjelma vuosille Esittelijä: hallintopäällikkö 53 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /213 päättänyt hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman Ohjelma oli laatuaan ensimmäinen seurakuntayhtymässä, ja se otettiin käyttöön Tuolloin se oli tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus Porin seurakuntayhtymän senioriohjelmaksi Seurakuntayhtymän senioriohjelman kohderyhmänä ovat vakinaisessa palvelussuhteessa olevat 58-vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät. Tavoitteena on laajentaa tukitoimet alkamaan 58-vuotiaista alkaen ja seniori-informaatio 55-vuotiaista alkaen. Ohjelman ensimmäinen vuosi 2006 oli kokeiluvaihetta. Ohjelmassa ehdotettuja toimenpiteitä käynnistettiin vähitellen. Käytännön kokemuksen, jatkuvan keskustelun ja saadun palautteen pohjalta senioriohjelmaa on kehitetty edelleen. Päivitetyssä ohjelmassa on otettu tämän kehityksen tuomia näkökohtia. Ohjelman rakenne ja sisältö on pääosin entisen kaltainen. Yhteistyötoimikunnan rooli työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä on keskeinen suunniteltaessa ja toteutettaessa pitkällä aikavälillä henkilöstölle suunnattuja toimenpiteitä. Lähtökohtana senioriohjelmaan osallistumiselle on vapaaehtoisuus. Työnantaja antaa omasta puolestaan kaikille seniori-ikäisille tasapuolisesti mahdollisuuden osallistua senioriohjelmaan ja huolehtii kaikista vaadittavista työjärjestelyistä. Vuosittain nimetty seniorityöryhmä on järjestänyt senioreille talvikautena yhteisen lounastilaisuuden, sekä keväisin ja syksyisin virkistystapahtuman, johon on sisältynyt työkykyä ylläpitävä ja parantava osio.

15 15 Ohjelman arvioinnin osalta on todettu, että seuranta tapahtuu yhteistyötoimikunnassa vuoropuhelussa senioreiden ja seniorityöryhmän kanssa. Ohjelman yhteyshenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö/henkilöstösihteeri. Vuoden 2011 alussa senioritoiminnan piiriin kuuluu 56 viranhaltijaa ja työntekijää. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /8 : Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän Senioriohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa Ohjelma otettiin käyttöön alkaen ja oli tällöin tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon ihmisen sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen ja hengellinen hyvinvointi. Senioriohjelman tarkoituksena on vaikuttaa ikääntymiseen liittyvään asennoitumiseen. Pysyvien vaikutusten saavuttamiseksi ohjelmaan osallistuminen edellyttää jatkuvuutta ja sekä työnantajan että työntekijän pitkäjänteistä sitoutumista. Keskustelussa todettiin, että seurakuntayhtymän työntekijöistä jopa joka kolmas vakinainen työntekijä kuuluu senioriohjelman piiriin! Seniori-ikäiset kiittävät tästä työnantajan huomionosoituksesta henkilöstölle. Hiljaisen osaamisen siirtäminen ja mentorointi nähtiin työyhteisöön ja työoloihin vaikuttavana arvokkaana toimenpiteenä. Senioritilaisuuksien sisällyttäminen työaikaan todettiin tärkeäksi tavoitteeksi. Todettiin, että Senioriohjelman sivulla 6 Tuki kylpylälomaa varten -osiossa sulkumerkein varustettu merkintä on tarpeeton. Yhteistyötoimikunta puoltaa Senioriohjelman hyväksymistä. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman

16 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin osakkeista 87,5 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan /14 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen ehdolle Soili Ovaskan, Antti Linnainmaan, Marjatta Salosen ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi. Kaupungin edustajana on toiminut Pertti Salo. Yhtiötä isännöi Porin YH- Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Yhtiökokous on , jossa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää edustajaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeista 77 %. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan /196 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen ehdolle Seppo Ahtikosken, Altti Lammin, Osmo Santalan ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi hallitukseen. Yhtiökokouksessa seurakuntayhtymää edusti hallintopäällikkö. Yhtiökokous on , jossa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää ehdottaa neljää jäsentä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen.

17 17 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Seppo Ahtikoskea, Altti Lammia, Osmo Santalaa ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen. 56 Antti Pekolan aloite Esittelijä: hallintopäällikkö 56 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen ANTTI PEKOLA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen aloitteen: Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Teen kirkkoneuvostolle seuraavan aloitteen. - seurakuntayhtymän ilmoituslehtien luettelosta POISTETAAN Uusi Aika. Perustelut: - Uusi Aika ilmestyy vain kerran viikossa ja sen levikki on vähäinen. 'Virallinen' levikki on 7000, mutta todellinen levikki lienee alle Lukujen ero johtuu siitä, ettei levikkiä ole viime vuosina tarkastettu, vaan se perustuu lehden omaan ilmoitukseen. Siksi ilmoituksiin käytetyillä rahoilla ei ole muuta merkitystä kuin toimia lehdistötukena. Asiasta voitaisiin pyytää viestinnän neuvottelukunnan lausunto. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. antaa aloitteen valmisteltavaksi Porin Lyseon lukion avustusanomus Taizen matkaan Porin Lyseon lukion rehtori JARKKO KIVELÄ on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavanlaisen anomuksen: Anomme Porin seurakuntien yhteiseltä kirkkoneuvostolta 2000:ta euroa Porin Lyseon lukiolaisten Taizen matkan toteuttamiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan selvitys matkasta ja talousarviomenoista. Matkan ajankohta on pääsiäisviikko Matka suuntautuu Ranskaan Taizehen ja Mâconiin. Matkalla pääsiäisviikon aikana opiskelijat elävät läpi Kristuksen kärsimystien.

18 Matkan menokustannusarvio on euroa. Matkan menot katetaan osallistumismaksuilla ja mahdollisilla avustuksilla. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on /19 myöntänyt määrärahoistaan euron avustuksen vastaavaan matkaan vuonna JOHTORYHMÄ puolsi esittelijän ehdotusta euron avustuksesta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 5) Nina-Mari Salosen irtisanoutuminen Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö myöntää määrärahoistaan euron avustuksen Porin Lyseon lukiolle lukiolaisten Taizen matkan toteuttamiseksi. Silokallion kurssikeskuksen siivooja-vahtimestari NINA-MARI SALONEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Irtisanoudun siivooja-vahtimestarin virasta alkaen. Silokallion kurssikeskuksen toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellä käyttöasteella edellyttää viran täyttämistä. Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta: 1) Toiminnallisesti kurssikeskusten palvelukapasiteetin kysyntä on kasvujohteinen. Tämä merkitsee samalla toimintamenojen kasvua sekä keskuksissa että seurakunnissa. 2) Kiinteistökulujen osalta investointitarve kurssikeskuksiin kasvaa korjaustarpeesta johtuen. 3) Kolmen keskuksen oman toiminnan majoitusaste ja käyttöaste antaisi mahdollisuuden tutkia toiminnan keskittämistä kahteen keskukseen. 4) Henkilöstömuutokset antavat mahdollisuuden tutkia luontaisia palvelutuotannon tehostamismahdollisuuksia. 5) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. 6) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Toiminnallisten ratkaisujen tekeminen edellyttää yhteisen seurakuntatyön keskuksen taloudellisen kokonaistilanteen pitkän tähtäimen kehitysnäkymien arviointia. Kurssikeskusten osalta vuosi 2011 olisi tarkoituksenmukaista työvoimaresursoinnin osalta hoitaa väliaikaisratkaisuin viranhaltijoiden toimintavaltuutuksin. Tänä aikana viran ol-

19 lessa ilman vakinaista hoitajaa voitaisiin tutkia esimerkiksi siivouksen ja vahtimestaripalvelujen osalta ostopalvelujen mahdollisuudet ja kilpailuttaa ne, mikäli se osoittautuisi virkaratkaisua taloudellisemmaksi. Samalla olisi arvioitava yhteisen seurakuntatyön mahdolliset sopeuttamistoimet niin, että vuoden 2012 alusta voitaisiin kurssikeskustoimintaa rakentaa osana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen tavoitteellista strategista suunnittelua. JOHTORYHMÄ on saanut asian ennakkoilmoituksena tiedoksi Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) myöntää Nina-Mari Saloselle eron siivoojavahtimestarin virasta alkaen sekä 2) antaa yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikes-kustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Päivi Holkon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö 19 Keski-Porin seurakunnan vt. kanttori PÄIVI HOLKOLLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa seurakunnan palvelua mennessä 13 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 13 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 18 % peruspalkasta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Päivi Holkolle vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella alkaen. 60 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö 60 - Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen

20 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä kirkkolain 10. luvun 3 :n 1 momentin, 11. luvun 11 :n ja 24. luvun 2 :n nojalla vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 14 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos. Seurakuntayhtymälle palautetaan toinen kappale ohjesääntöä vahvistusmerkinnöin. - Pastori Janne Pelto-Pirin virkamääräys TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä määrätä pastori Janne Pelto-Pirin kirkkojärjestyksen 6. luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla suostumuksensa mukaisesti Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastorin (I) viransijaiseksi Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta 2010 Keskusrekisterissä on laadittu Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta Oheisena liitteenä jaetaan tilastot yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tuli esille tarve järjestää iltakoulu mm. palkanasetantaan liittyvien asioiden selostamiseen. Iltakoulun ajankohdaksi ehdotetaan Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 6) merkitä ilmoitukset tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 7 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. 20 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola Hilkka Tommila

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 30.3.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 33 Kokouksen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) Kokouspäivä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.4.2013 7/2013 Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4, Seurakunnantie 1, 29.4.2013 klo 19.00 - Jäsenet:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 1.4.2014 klo 18.00-21.46 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 8 ) Aika Keskiviikko 11.4.2012 klo 19.00 20.11 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Lauri Kirves Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus /

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus / TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika Tiistai 3.5.2016 klo 18.00.- Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Talouspäällikkö Kirkkoherra Veli-Matti Hietikko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkovaltuusto Aika 24.5.2016 kello 18.30 18.57 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kallonen Martti, varaj. Kaukonen Raimo, varaj.

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot