Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Senioriohjelma vuosille Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet 55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet 56 Antti Pekolan aloite 57 Porin Lyseon lukion avustusanomus Taizen matkaan 58 Nina-Mari Salosen irtisanoutuminen 59 Päivi Holkon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 60 Ilmoitusasiat 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 62 Kokouksen päätös

2 2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 3/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Hakkiluoto-Kartio varajäsen Saara Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja saapui klo asian 47 käsittelyn jälkeen, poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Tiira Pirjo vs. kirkkoherra poistui klo asian 60 käsittelyn aikana Ranta Helge kirkkoherra saapui klo asian 48 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 50 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 51 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö saapui klo asian 45 käsittelyn aikana Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen

3 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 434, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Psalmista luvun 25 jakeiden 1 10 pohjalta sekä luki rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:9 ja 9:6 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot ja sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

4 4 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yhteiselle kirkkovaltuustolle pyritään antamaan kattava kuva siitä, miten seurakuntayhtymä on toiminut tilivuoden aikana, miten se on onnistunut toiminnassaan ja tavoitteissaan, miten seurakuntayhtymän talous on kehittynyt ja mikä on taloudellinen tilanne vuoden lopussa. Taloudellisen tilinpäätöksen esittäminen on suhteellisen helppoa, koska siihen on olemassa selkeät säännökset. Toiminnallisen tilan arvioiminen on seurakunnan työn luonteen vuoksi huomattavasti vaikeampaa. Vuoden 2010 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2010 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2010 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallintovirasto on koonnut tilinpäätös- ja toimintakertomuksen yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen tulos on ,32 euroa negatiivinen. Arvioon verrattuna tulos on yli miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 93,9 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä runsaalla eurolla ja poistot alittivat arvion noin eurolla. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 8.360,59 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa ei ole syntynyt vuonna 2010 talousarvion ylityksiä. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa

5 5 kahden hankkeen nettomenot ylittyivät, mutta nämä ovat yhtä useamman vuoden hankkeita ja niiden osalta määrärahoja on yhtä useamman vuoden talousarviossa ja koko hanke huomioiden määrärahat eivät ylittyneet. Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2010 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2010 ja tilinpäätöksen 2009 tuloslaskelmat: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP10 TA10 TP10 TA10 TP 2009 TP 2010 TA 2010 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,7 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,7 % VEROTUSKULUT ,6 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,6 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,4 % POISTOT ,8 % 0 SATUNNAISET TUOTOT ,49 TILIKAUDEN TULOS , ,2 % POISTOERON MUUTOS ,1 % VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS ,33 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,2 % Tilikauden tulos oli selvästi, runsaat miljoonaa euroa talousarvioon arvioitua tilikauden alijäämäistä tulosta parempi. Talousarviossa tuloksen alijäämäisyys oli lähes 1,4 miljoonaa euroa, joten tilinpäätöksessä negatiivisuus oli vain 25 % arvioidusta. Koska tulos oli alijäämäinen, seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne heikkeni vuoden aikana ja rahoituksellisesti tulot riittivät suurimman osan vuotta juuri ja juuri menoihin. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes 10 %, mikä johtui Noormarkun seurakunnan liitoksesta. Toimintakatteen nettomenojen alitus oli vuoden 2009 tasoa pienempi, mutta on huomattava, että vuoden 2010 talousarviossa nettomenoja oli vähennetty edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 nettomenot alittuivat yli 1,1 milj. eurolla ja vuonna 2010 yli 0,8 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittivät arvion 18,1 %:lla ja toimintakulut alittivat arvion 2,7 %:lla. Verotulojen toteutuma oli alle prosentin arviota suurempi. Verokertymä aleni vuoteen 2009 verrattuna 3,3 % ja kertymää vähensi kirkollisverokertymän aleneminen 5,0 prosentil-

6 la. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoista toteutui 95,3 % (vuonna ,2 %). Hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista väheni ja oli euroa. Runsaan miljoonan euron parannus tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti: - toimintatuotot ylittyivät toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) verotulot ylittyivät rahoitustuotot netto ylittyivät poistot alittuivat Yhteensä alitus talousarvioon Seuraavassa taulukossa esitetään jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2010 tilinpäätöksessä: Talouspalvelut KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU JÄSENMÄÄRÄ jäsenmääräosuus 30,63 % 19,36 % 29,45 % 9,51 % 1,30 % 1,64 % 8,10 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2009 tilinpäätöksessä. KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT. TP 2010 PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU TOIMINTAKATE OSUUDET 26,47 % 18,54 % 27,43 % 11,81 % 2,51 % 2,47 % 10,78 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa -4,16 % -0,82 % -2,02 % 2,30 % 1,20 % 0,83 % 2,68 % 0,00 % (jäsenmääräosuuteen verrattuna) Toimintakate (jäsenmääräosuus) Ero tilinpäätökseen, % -15,7 % -4,4 % -7,4 % 19,5 % 47,9 % 33,5 % 24,9 % Edellä olevasta taulukosta voi havaita, että nettomenot/jäsen kasvavat yli kaksinkertaiseksi jäsenmäärän pienentyessä. Noin jäsenen seurakunnalla on Porissa nettomenot jäsentä kohti parhaiten tasapainossa. Kolmen suurimman seurakunnan osuus määrärahoista on pienempi kuin niiden jäsenmäärän mukainen osuus. Pienimmät alle jäsenen seurakunnat saavat jäsenmääräosuuteensa verrattuna % enemmän määrärahoja. Tulevaisuustyöskentelyssä olisi aiheellista muodostaa seurakuntien nettomenojen jäsenmääräosuudet tasapainoisemmiksi.

7 7 HAUTAINHOITORAHASTO Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston (Porin ja Noormarkun rahastot yhteensä ja yhdessä) tilikauden tulos vuodelta 2010 on alijäämäinen ,87 euroa. Vuonna 2009 Porin tulos oli alijäämäinen ,72 euroa ja vuonna 2008 tulos oli alijäämäinen euroa. Noormarkun rahaston tulos vuodelta 2009 oli alijäämäinen euroa. Talousarvio vuodelle 2010 oli alijäämäinen euroa, joten tilikauden tulos on euroa arvioitua parempi. Hautainhoitorahaston tilikauden tulokset ovat olleet suunnilleen samalla negatiivisella tasolla vuosina Hautainhoitorahaston vuoden 2010 tilikauden tuloksen alijäämä ,87 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2009 lopussa euroa positiivinen (Pori) ja euroa negatiivinen (Noormarkku). Kun tästä vähennetään vuoden 2010 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2010 lopussa negatiivinen euroa eli rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. Rahaston toimintaa ja taloutta hoidetaan vuodelle 2011 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan, joka sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteet. HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2010 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT , ,59-1,7 % Henkilöstökulut , ,2-7,0 % Muut toimintakulut , ,52-2,7 % TOIMINTAKULUT YHT , ,7-6,1 % TOIMINTAKATE , ,1-23,4 % RAHOITUSTUOTOT , ,5 % RAHOITUSKULUT ,0 % VUOSIKATE , ,13-10,0 % POISTOT ,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) , ,13-10,0 % RAHASTOJEN MUUTOS ,0 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,9 HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista

8 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2010 tarkastus on maalis-huhtikuussa Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2010 oheisen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,72 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Päätös KN : Kokouksessa jaettiin vuoden 2010 tilinpäätös- ja toimintakertomukseen korjattu sivu 89, johon oli lisätty uusi kohta Riskit ja epävarmuudet. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Esittelijä: talouspäällikkö 8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /148 ja varainhoidon ohjeistuksen tarkistamisesta /92. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi eri sijoitusvaihtoehtojen prosentuaaliset vaihteluvälit. Vuosi 2010 oli taloudellisesti monessa suhteessa edellisvuotta parempi ja markkinoiden elpymisen aikaa, vaikka vuoden aikana oli heikompiakin jaksoja ja välillä epävarmuuden kasvamista. Taloudellisesti ja sijoitusmarkkinoiden osalta vuosi oli kohtuullinen. Markkinoiden luottamus parani, mikä heijastui pääsääntöisesti markkina-arvojen kohoamiseen. Koko vuodelta varainhoidon tuottotavoite saavutettiin ja vuoden 2010 varainhoidon tuotto vaihteli sijoitusluokittain 0,9 7,0 %. Vuoden 2010 sijoitusten tuotot olivat ilman tilinpäätöksessä tehtyjä sijoitusten realisoitumattomia arvonalennusten palautuksia euroa (vuonna euroa, vuonna euroa ja euroa vuonna 2007) ja keskimääräinen tuotto oli 4,1 % (2009 3,4 %, ,3 % ja ,5 %). Hautainhoitorahaston tuotto yhdistelmärahastosta ja korkosijoituksista oli 2,4 %. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2010 lopussa hankintahinnal-

9 9 taan 6,2 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 5,6 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Vuonna 2010 sijoitusmarkkinoiden jonkin verran parantuessa sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen yhteensä euroa. Vuonna 2009 heikon sijoitustilanteen hieman elvyttyä sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen euroa. Vuonna 2008 heikon osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen vuoksi sijoitusten realisoitumattomia arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätöspäivän tilanteen mukaan yhteensä euroa ja vuonna euroa. Osakesijoituksista arvonalennusten palautuksia kertyi euroa ja korkosijoituksista arvonalennuksia lisää euroa. Kun seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoon lasketaan mukaan tilinpäätöspäivän arvonalennusten palautukset, tuottotavoite ylittyy enemmän ja nettotuotto on euroa yli arvion. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä oli vuonna 2010 selvästi tuottotavoitteen alapuolella hyvin alhaisen korkotason vuoksi. Markkinakorot (12 kk) pysyivät vuoden 2010 aikana hyvin alhaisella alle 1,6 %.n tasolla, johon ne laskivat vuoden 2009 aikana. Kolmen kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2010 aikana 0,75 %:sta noin 1,0 %:iin. Korot ovat vuoden 2011 alkupuolella hieman nousseet, mutta ovat edelleen alhaisella alle 2 %:n tasolla. Aikaisemmin ostettujen yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotot olivat vuonna 2010 hyviä ja ylittivät tavoitteen. Näiden lainojen markkina-arvot olivat vuoden 2009 alussa alhaisella tasolla, mikä nosti näiden lainojen riskiä ja tuottoa huomattavasti. Vuoden 2010 aikana yritysriski edelleen väheni, mutta tuotto pysyi hyvänä. Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuotot jäivät alle tavoitteen, koska vain yhdestä pitkäaikaisesta sijoituksesta realisoitui tuottoja vuonna 2010 ja koska yhtään tuottoa kerryttävää indeksilainaa ei vuonna 2010 erääntynyt. Pääomaturvattujen indeksituottoperusteisten joukkolainojen lopullinen tuotto ei ole tiedossa ennen sijoitusajan loppua, koska niiden tuotto lasketaan ja maksetaan kerralla koko sijoitusajalta sijoitusajan lopussa. Vuonna 2010 erääntyi yksi indeksilaina. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2010 keskimäärin nouseva. Vuoden alkupuolella ja loppupuolella kurssit nousivat selvästi, mutta vuoden keskivaiheilla oli pidempi kurssien laskujakso ja ennallaan pysymisvaihe. Koko vuoden aikana OMX Helsinki -indeksi nousi noin 16 % pisteeseen. Osakesijoitusten tuotot kokonaisuudessaan ennen arvonalennusten muutoskirjauksia ylsivät tuottotavoitteeseen. Myyntivoittoja kertyi vuonna 2010 yhteensä euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkotuottojen yhteismäärä oli euroa (vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa). Realisoitumattomien arvonmuutosten kirjausten jälkeen osakesijoitusten tuotto nousi yli euroa positiiviseksi ja tuotto oli korkea 9,9 %. Eri sijoitusvaihtoehdot asettuvat ohjeosuuden mukaiseen arvoon osakesijoituksia lukuun ottamatta. Osakesijoitusten määrä on 3 % yli ohjearvon ja ylitys johtuu pääasiassa siitä, että osakkeita ei kirkkoneuvoston päätöksen mukaan loppuvuonna myyty kattamaan rahoitusvajetta, vaan vaje katettiin pankkilainan nostamisella. Osakesijoitusten määrä oli vuoden 2010 lopussa noin euroa ohjearvon ylätasoa suurempi.

10 10 Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto on alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 %). Sijoitusten tuotto on esitetty ennen realisoitumattomia arvonmuutoksia. Sijoitustuottoprosentit on laskettu sekä sijoitusten hankintahinnasta että sijoitusten markkinahinnasta ( ). Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Ohjeosuus Osuus Tuotto 2010 Tuotto-% hankintahinnasta Tuotto-% markkinahinnasta Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) % 13,5 % ,3 % 1,2 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) % 27,0 % ,5 % 6,2 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) 0 40 % 10,7 % ,9 % 0,9 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) 0 25 % 5,8 % ,0 % 6,9 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) 0 40 % 42,9 % ,6 % 5,4 % YHTEENSÄ 100,0 % ,1 % 4,5 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,5 % 1,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset ,4 % 2,6 % (yhdistelmärahastot) HHR YHTEENSÄ ,4 % 2,1 % Seuraavassa varainhoidon tuotto vuodelta 2010 on esitetty realisoitumattomat arvonmuutokset mukaan lukien. Kaikki sijoitustuottoprosentit on laskettu sijoitusten hankintahinnasta. Realisoitumattomien arvonmuutosten ( euroa) kanssa sijoitusten tuotto nousi tuottotavoitteen yläpuolelle. Hautainhoitorahaston tuotto pysyi ennallaan, koska sen sijoituksiin ei kohdistunut arvonalennuksia eikä niiden palautuksia.

11 11 VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Tuotto 2010 ml. arvonal. palautukset Tuotto-% ml. arvonal. palautukset Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,3 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) ,0 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) ,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) ,6 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) ,9 % YHTEENSÄ ,4 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) ,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) ,4 % HHR YHTEENSÄ ,4 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2010 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

12 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan /17 lähetekeskustelua tulevaisuustyöskentelyn jatkon linjauksista. KIRKKOLAIN 25:10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kokouksessa jaetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko KIRKKO Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää mietintönsä antaneen neuvottelukunnan loppumietinnössään ehdottama porilainen malli ja ottaa huomioon toimintaan, talouteen, hallintoon ja kiinteistöihin liittyvät näkökohdat, 2) nimetä neuvottelukunnan jäsenet, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita sekä 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin. 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010 Esittelijä: hallintopäällikkö 51 Porin seurakuntayhtymän HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS on laadittu kahdeksannen kerran. Tavoitteena on useamman vuoden aikasarja, josta voi tehdä havaintoja kehityksen suunnasta. Tilinpäätökseen sisältyy ensimmäistä kertaa Noormarkun seurakuntaliitoksen 2010 johdosta seurakuntayhtymään siirtynyt henkilöstö.

13 Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää, että KV päättää merkitä henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Henkilöstötilinpäätökseen tehtiin muutamia korjauksia. (liite 2) Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Esittelijä: hallintopäällikkö 13 Oheisena liitteenä jaetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on joitakin tarkennuksia verrattuna edelliseen toimintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa on mainittu painopistealueet ja erityisteemat vuonna Näiden toteuttamisesta sovitaan tarkemmin työnantajan kanssa päivittämällä suunnitelmaa näiltä osin vuosittain. Suunnitelmaan on otettu liitteeksi Varhaisen tuen mallin kehittäminen ja käyttöönotto. Työnantajan kustantamaan työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon ei ole kuitenkaan lisätty uusia kustannuksia aiheuttavia tutkimuksia, toimenpiteitä tai hoitoja lukuun ottamatta kohtaa Ikäryhmätarkastukset, joihin on lisätty spirometria, kohta Muut terveystarkastukset, ns. perusteltu epäily sekä kohta Vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /6 : Yhteistyötoimikunta tutustui Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja kokouksessa jaettuun liitteeseen Varhaisen tuen mallista ja käyttöönotosta. Keskustelussa todettiin, että Noormarkun seurakunnan työntekijät kuuluvat eri työterveyshuollon palvelujenantajan piiriin kuin seurakuntayhtymän muu henkilöstö. Kaikille työntekijöille palvelujen sisältö tulee olla tasavertaista ja niistä tulee selkeästi informoida. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Painopistealueet ja erityisteemat sovitaan erikseen työnantajan ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa. Tavoitteena on työssä jaksamisen tukeminen. Yhteistyötoimikunta pitää tärkeänä työhyvinvoinnin jatkuvaa kehittämistä ja mahdollisuuksia työkykyä ylläpitäviin toimiin työyhteisön hyväksi.

14 Keskustelun jälkeen todettiin, että työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyvä ja toimiva kokonaisuus. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) Senioriohjelma vuosille Esittelijä: hallintopäällikkö 53 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /213 päättänyt hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman Ohjelma oli laatuaan ensimmäinen seurakuntayhtymässä, ja se otettiin käyttöön Tuolloin se oli tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus Porin seurakuntayhtymän senioriohjelmaksi Seurakuntayhtymän senioriohjelman kohderyhmänä ovat vakinaisessa palvelussuhteessa olevat 58-vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät. Tavoitteena on laajentaa tukitoimet alkamaan 58-vuotiaista alkaen ja seniori-informaatio 55-vuotiaista alkaen. Ohjelman ensimmäinen vuosi 2006 oli kokeiluvaihetta. Ohjelmassa ehdotettuja toimenpiteitä käynnistettiin vähitellen. Käytännön kokemuksen, jatkuvan keskustelun ja saadun palautteen pohjalta senioriohjelmaa on kehitetty edelleen. Päivitetyssä ohjelmassa on otettu tämän kehityksen tuomia näkökohtia. Ohjelman rakenne ja sisältö on pääosin entisen kaltainen. Yhteistyötoimikunnan rooli työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä on keskeinen suunniteltaessa ja toteutettaessa pitkällä aikavälillä henkilöstölle suunnattuja toimenpiteitä. Lähtökohtana senioriohjelmaan osallistumiselle on vapaaehtoisuus. Työnantaja antaa omasta puolestaan kaikille seniori-ikäisille tasapuolisesti mahdollisuuden osallistua senioriohjelmaan ja huolehtii kaikista vaadittavista työjärjestelyistä. Vuosittain nimetty seniorityöryhmä on järjestänyt senioreille talvikautena yhteisen lounastilaisuuden, sekä keväisin ja syksyisin virkistystapahtuman, johon on sisältynyt työkykyä ylläpitävä ja parantava osio.

15 15 Ohjelman arvioinnin osalta on todettu, että seuranta tapahtuu yhteistyötoimikunnassa vuoropuhelussa senioreiden ja seniorityöryhmän kanssa. Ohjelman yhteyshenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö/henkilöstösihteeri. Vuoden 2011 alussa senioritoiminnan piiriin kuuluu 56 viranhaltijaa ja työntekijää. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /8 : Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän Senioriohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa Ohjelma otettiin käyttöön alkaen ja oli tällöin tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon ihmisen sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen ja hengellinen hyvinvointi. Senioriohjelman tarkoituksena on vaikuttaa ikääntymiseen liittyvään asennoitumiseen. Pysyvien vaikutusten saavuttamiseksi ohjelmaan osallistuminen edellyttää jatkuvuutta ja sekä työnantajan että työntekijän pitkäjänteistä sitoutumista. Keskustelussa todettiin, että seurakuntayhtymän työntekijöistä jopa joka kolmas vakinainen työntekijä kuuluu senioriohjelman piiriin! Seniori-ikäiset kiittävät tästä työnantajan huomionosoituksesta henkilöstölle. Hiljaisen osaamisen siirtäminen ja mentorointi nähtiin työyhteisöön ja työoloihin vaikuttavana arvokkaana toimenpiteenä. Senioritilaisuuksien sisällyttäminen työaikaan todettiin tärkeäksi tavoitteeksi. Todettiin, että Senioriohjelman sivulla 6 Tuki kylpylälomaa varten -osiossa sulkumerkein varustettu merkintä on tarpeeton. Yhteistyötoimikunta puoltaa Senioriohjelman hyväksymistä. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman

16 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin osakkeista 87,5 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan /14 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen ehdolle Soili Ovaskan, Antti Linnainmaan, Marjatta Salosen ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi. Kaupungin edustajana on toiminut Pertti Salo. Yhtiötä isännöi Porin YH- Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Yhtiökokous on , jossa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää edustajaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeista 77 %. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan /196 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen ehdolle Seppo Ahtikosken, Altti Lammin, Osmo Santalan ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi hallitukseen. Yhtiökokouksessa seurakuntayhtymää edusti hallintopäällikkö. Yhtiökokous on , jossa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää ehdottaa neljää jäsentä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen.

17 17 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Seppo Ahtikoskea, Altti Lammia, Osmo Santalaa ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen. 56 Antti Pekolan aloite Esittelijä: hallintopäällikkö 56 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen ANTTI PEKOLA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen aloitteen: Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Teen kirkkoneuvostolle seuraavan aloitteen. - seurakuntayhtymän ilmoituslehtien luettelosta POISTETAAN Uusi Aika. Perustelut: - Uusi Aika ilmestyy vain kerran viikossa ja sen levikki on vähäinen. 'Virallinen' levikki on 7000, mutta todellinen levikki lienee alle Lukujen ero johtuu siitä, ettei levikkiä ole viime vuosina tarkastettu, vaan se perustuu lehden omaan ilmoitukseen. Siksi ilmoituksiin käytetyillä rahoilla ei ole muuta merkitystä kuin toimia lehdistötukena. Asiasta voitaisiin pyytää viestinnän neuvottelukunnan lausunto. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. antaa aloitteen valmisteltavaksi Porin Lyseon lukion avustusanomus Taizen matkaan Porin Lyseon lukion rehtori JARKKO KIVELÄ on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavanlaisen anomuksen: Anomme Porin seurakuntien yhteiseltä kirkkoneuvostolta 2000:ta euroa Porin Lyseon lukiolaisten Taizen matkan toteuttamiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan selvitys matkasta ja talousarviomenoista. Matkan ajankohta on pääsiäisviikko Matka suuntautuu Ranskaan Taizehen ja Mâconiin. Matkalla pääsiäisviikon aikana opiskelijat elävät läpi Kristuksen kärsimystien.

18 Matkan menokustannusarvio on euroa. Matkan menot katetaan osallistumismaksuilla ja mahdollisilla avustuksilla. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on /19 myöntänyt määrärahoistaan euron avustuksen vastaavaan matkaan vuonna JOHTORYHMÄ puolsi esittelijän ehdotusta euron avustuksesta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 5) Nina-Mari Salosen irtisanoutuminen Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö myöntää määrärahoistaan euron avustuksen Porin Lyseon lukiolle lukiolaisten Taizen matkan toteuttamiseksi. Silokallion kurssikeskuksen siivooja-vahtimestari NINA-MARI SALONEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Irtisanoudun siivooja-vahtimestarin virasta alkaen. Silokallion kurssikeskuksen toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellä käyttöasteella edellyttää viran täyttämistä. Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta: 1) Toiminnallisesti kurssikeskusten palvelukapasiteetin kysyntä on kasvujohteinen. Tämä merkitsee samalla toimintamenojen kasvua sekä keskuksissa että seurakunnissa. 2) Kiinteistökulujen osalta investointitarve kurssikeskuksiin kasvaa korjaustarpeesta johtuen. 3) Kolmen keskuksen oman toiminnan majoitusaste ja käyttöaste antaisi mahdollisuuden tutkia toiminnan keskittämistä kahteen keskukseen. 4) Henkilöstömuutokset antavat mahdollisuuden tutkia luontaisia palvelutuotannon tehostamismahdollisuuksia. 5) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. 6) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Toiminnallisten ratkaisujen tekeminen edellyttää yhteisen seurakuntatyön keskuksen taloudellisen kokonaistilanteen pitkän tähtäimen kehitysnäkymien arviointia. Kurssikeskusten osalta vuosi 2011 olisi tarkoituksenmukaista työvoimaresursoinnin osalta hoitaa väliaikaisratkaisuin viranhaltijoiden toimintavaltuutuksin. Tänä aikana viran ol-

19 lessa ilman vakinaista hoitajaa voitaisiin tutkia esimerkiksi siivouksen ja vahtimestaripalvelujen osalta ostopalvelujen mahdollisuudet ja kilpailuttaa ne, mikäli se osoittautuisi virkaratkaisua taloudellisemmaksi. Samalla olisi arvioitava yhteisen seurakuntatyön mahdolliset sopeuttamistoimet niin, että vuoden 2012 alusta voitaisiin kurssikeskustoimintaa rakentaa osana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen tavoitteellista strategista suunnittelua. JOHTORYHMÄ on saanut asian ennakkoilmoituksena tiedoksi Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) myöntää Nina-Mari Saloselle eron siivoojavahtimestarin virasta alkaen sekä 2) antaa yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikes-kustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Päivi Holkon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö 19 Keski-Porin seurakunnan vt. kanttori PÄIVI HOLKOLLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa seurakunnan palvelua mennessä 13 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 13 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 18 % peruspalkasta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Päivi Holkolle vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella alkaen. 60 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö 60 - Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen

20 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä kirkkolain 10. luvun 3 :n 1 momentin, 11. luvun 11 :n ja 24. luvun 2 :n nojalla vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 14 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos. Seurakuntayhtymälle palautetaan toinen kappale ohjesääntöä vahvistusmerkinnöin. - Pastori Janne Pelto-Pirin virkamääräys TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä määrätä pastori Janne Pelto-Pirin kirkkojärjestyksen 6. luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla suostumuksensa mukaisesti Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastorin (I) viransijaiseksi Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta 2010 Keskusrekisterissä on laadittu Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta Oheisena liitteenä jaetaan tilastot yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tuli esille tarve järjestää iltakoulu mm. palkanasetantaan liittyvien asioiden selostamiseen. Iltakoulun ajankohdaksi ehdotetaan Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 6) merkitä ilmoitukset tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 7 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. 20 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola Hilkka Tommila

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 30.3.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 33 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014 Aika 26.2.2014 kello 16.00 17.29 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Seurakuntaneuvosto /2017

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Seurakuntaneuvosto /2017 PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Aika ja paikka: Tiistai 20.6.2017 klo 20.24 Teljän kirkko 83 KOKOUKSEN AVAUS... 3 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 85 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2017 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen jäsen. Alpo Partanen Keijo Kunnari

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2017 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen jäsen. Alpo Partanen Keijo Kunnari Kirkkoneuvosto 22.3.2017 1 ( 5 ) Kokousaika 22.3.2017 kello 18.00 20.45 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Heikki Karjalainen jäsen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, toukokuun 27. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14 N:o 2/2017 Sivu 14 Kokousaika Keskiviikko 14.6.2017 klo 19.00 20.06 seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Jauhiainen Jaana Katainen Jaakko varajäsen poissa Laukkanen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan Lyhennetty pöytäkirja seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 13.2.2012 vaalikokouksen jälkeen klo 19.00-20.15. Paikka Käpylän kirkko, seurakuntasali, Metsolantie 14 Osanottajat:

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot