Talouden tasapainottamis- ja. velkaohjelma/sivistystoimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainottamis- ja. velkaohjelma/sivistystoimi"

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma/sivistystoimi

2 Toimialan kehys 2013 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2

3 Talousarvion kehykseen vaikutus toimintaan: Talousarviossa on huomioitu väestön kasvun aiheuttamat muutokset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnassa. Päivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa 253 lapsella ja perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa yhteensä 293 ( suomenkielinen opetus 24 ja ruotsinkielinen opetus 47 ) oppilaalla. Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijapaikkamäärä kasvaa 70 paikalla vuonna Toiminnassa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa esitetyt toimenpiteet Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 3

4 Toimialan keskeiset talouden tasapainottamisen keinot Toimialan sopeuttamistoimenpiteet ovat: toimialalla jatketaan hallinnollisten tehtävien rationalisointia eläkkeelle jäämisten yhteydessä ja vakansseja jätetään täyttämättä päivähoitopaikkojen lisäämiseksi otetaan käyttöön starttiraha ja yksityisen hoidon kuntalisää nostetaan palvelujen määrää ja paikkoja tarkistetaan investointeja myöhennetään rakenteellisia muutoksia selvitetään toimistotiloja tiivistetään. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4

5 Sopeuttamista edistävät palvelurakennemuutokset ja tuottavuushankkeet Selvitetään: Mertopolian avustuksesta luopuminen Pääkaupunkiseudun lukiosopimuksesta luopuminen Vantaan-Seura-Vandasällskapet ry kanssa tehdyn sopimuksen purku Helsingin pitäjäkirjan tekemisestä Pääkaupunkiseudun sivistystoimen yhteistyöryhmä on päätynyt pitämään Kesäyliopiston avustuksen nykytasolla Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5

6 Muita selvitettäviä Siivous-, ruokailu-, vahtimestari- ja vuokrakulujen alentaminen tarkemmalla seurannalla siirtämällä em. laskujen hyväksyminen rehtoreille ja päiväkodinjohtajille. Ulkoisten ruokailupalvelutuottajien sopimusten muuttaminen syötyjen aterioiden mukaan eikä tilattujen aterioiden perusteella, siltä osin kuin ei jo näin toimita Vapaa-ajan käytön maksuhuojennuksista luopuminen ja /tai muuttaminen Selvitetään lukiokoulutuksen muuttamista nettobudjettiyksiköksi Päiväkotien laitoshuollon kustannukset Espoon kustannusten tasolle Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 6

7 Investointien karsinta ja palveluverkkomuutokset -Ruotsinkielisen päivähoidon ja koulujen palveluverkon tarkastelu Hakunilassa ja Martinlaaksossa aloitetaan. Investointiesitykseen tehty esitys vuodelle 2021 suunnittelurahan varaamisesta Mårtensdalin laajennukselle ja toteutukseen määräraha vuodelle Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 7

8 Muutokset TVO:ssa esitettyihin toimenpiteisiin: Investointitason tasaamiseksi tarvittava uudishankkeiden myöhentäminen - Tammiston korvaava koulu/pakkala (2018): aiennettu vuodella, koska Vantaankosken koulun tilat täyttyvät Lisäksi Pakkala- Kartanonkosken koulutilat täyttyvät Hankkeen koko kasvaa, koska Ylästön yläkoululaiset ohjataan Pakkalaan uuteen kouluun Vantaankosken sijasta, jolloin Kanniston II vaihetta voidaan siirtää eteenpäin (16,9M ) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 8

9 Muutokset TVO:ssa esitettyihin toimenpiteisiin: - Kanniston koulu II vaihe (2019): myöhennetty 3v sijaan 4 vuotta - Mårtensdals kampus (2017): myöhennetty 2v sijaan 6 vuotta - Ilolan koulu/esiopetustilat: vuokraratkaisun selvitys kesken - Marja-Vantaa II päiväkoti: myöhennetty yhdellä vuodella Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 9

10 Muutokset jatkuvat: -Jokiniemen päiväkoti (järjestys vaihdettu Viertolan pk:n kanssa): myöhennetty 3 vuodella - Vallinojan päiväkoti: myöhennetty vuoden 2022 jälkeen Lisäksi seuraavia TVO:n mukaisia hankkeita on myöhennetty investointitason helpottamiseksi - Simonkallion, Hiekkaharjun, ja Kilterin päiväkodit: myöhennetty yhdellä vuodella - Viertolan : myöhennetty 3 vuodella Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10

11 Muutokset jatkuvat: Sivistystoimen keväällä 2012 jo karsittu investointiesitys sisälsi koulujen peruskorjauksia 162,7M, joista TVO:ssa siirrettiin 2022 jälkeen toteutettavaksi 126M. Sivistystoimen keväällä 2012 jo karsittu investointiesitys sisälsi päiväkotien peruskorjauksia 84,8 M, joista TVO:ssa siirrettiin 2022 jälkeen toteutettavaksi 60M. Päiväkotien osittaisia korjauksia (omat, vuokra, pihat) toteutetaan 23,4 M eli 1,4M TVO:n esitystä vähemmän. Tuomelan koulun peruskorjaus on myöhennetty TVO:n mukaisesti, lisäksi lisärakennus on myöhennetty 2022 jälkeen Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11

12 Investoinnit jatkuu: Lisäksi - TVO:ssa mainittu rahoitusvaraus 5+5M Varistonnityn, Patotien, Simonmetsän, Seljapolun, Piilipuun ja Suitsikujan päiväkotien peruskorjauksiin 2013 ja 2014 on poistettu, toteutetaan varatulla määrärahalla osittaisina korjauksina - Päiväkodit toteutetaan kuusiryhmäisenä seitsemänryhmäisen sijaan - Tilakeskus on tarkistanut meneillään olevien peruskorjaushankkeiden kustannuksia. Lisäys : Varia Tennistien osittain käyttökiellossa oleva piharakennuksen korvaava uudisrakennushanke on lisätty investointiohjelmaan TVO:n jälkeen vuosille , 2,7M. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 12

13 Toimenpiteiden talous- ja henkilöstövaikutukset Toimialan määrärahakehys edellyttää (6,7M ) vähennystä menoista vuonna 2013 Toimenpiteiden henkilöstövaikutus on kokonaisuudessaan 16 henkilöä. V voidaan toteuttaa 8 henkilön vähennys, koska opetuspalveluiden vähennys voidaan tehdä syksystä 2013 alkaen. Vähennykset toteutetaan määräaikaisten työsopimusten päättymisten ja eläkkeelle siirtymisten kautta. Lisäksi vähennetään perusopetuksen koulunkäyntiavustajien ostoa Seurelta 100 henkilön osalta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13

14 Toimenpiteiden henkilöstövaikutus Sivistystoimi Henkilöstö Voimassa olevan TS henkilöstösuunnitelma Toimenpiteiden vaikutus henkilöstösuunnitelmaan Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 14

15 Sopeutustoimenpiteet ja niiden toteuttamisen aikataulu Yleistä: Koulujen johtokuntien sekä ammatillisen jaoston lakkauttaminen ( ) Säästötoimenpiteen toteutus: Johtosääntöjen muutos esitetään syyskuun lautakuntaan ja edelleen kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Luontokoulun avustamisesta luovutaan ( ) Säästötoimenpiteen toteutus: Sopimus on mahdollista purkaa vuoden 2013 alusta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 15

16 Varhaiskasvatus: Lisätään palvelusetelillä/ yksityisen hoidon tuella toimivien päivähoitopaikkoja. Korotetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää yli 3-vuotiaan kokopäivähoitoon 80 /kk lukien (lisäys vuosikustannuksiin ) otetaan käyttöön starttiraha 2000 /uusi hoitopaikka yksityisen päiväkoti/- ryhmäperhepäiväpaikkojen lisäämiseksi. ( varaus riittää 50 paikan käynnistämiseen). Kuntalisän korotus ja starttiraha ovat kustannusneutraaleja, jos siirtymä kunnallisesta päiväkotihoidosta yksityisen hoidon tuelle on 60 lasta. Säästötoimenpiteen toteutus: Yksityisen hoidon tukea koskeva muutos esitetään 9/2012 OPLA:ssa ja edelleen KH:ssa ja KV:ssa 10/2012. Starttirahaa koskeva muutos esitellään 11/2012 OPLA:lle Yksityiseen päivähoitoon tulee kunnallisen päivähoidon sijasta lasta lisää vuosittain v , säästö euroa/vuosi. Yksityisen päivähoidon osuus nostetaan 5,5% valtuustokauden aikana. ( ) Säästötoimenpiteen toteutus: aloittaa yksi uusi yksityinen päiväkoti Vantaalla toimintansa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 16

17 Varhaiskasvatus jatkuu: Luovutaan kerrointen käyttämisestä lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa. Lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa sekä suomen tai ruotsin kieltä osaamattomien lasten päivähoidon alkaessa on käytössä harkinnan mukaan ns. resurssikertoimia, joilla lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua väljennetään, jotta tukea tarvitseva lapsi voi saada enemmän hoito- ja kasvatushenkilöstön yksilöllistä ohjaamista ( kustannusvaikutus 1M ) Säästötoimenpiteen toteutus: lukien vähennetään 25 henkilötyövuoden suuruinen panos 180 lapselle kohdistuneesta kapasiteetista. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset lapsikohtaisista kertoimista kumotaan. Hoitopaikkatakuulla olevien lasten määrä nousee 50 lapsella. Hillitsee päivähoidon kysynnän kasvua, kun vapautuville paikoille voidaan sijoittaa uusia hakijoita ( ) Säästötoimenpiteen toteutus: Uudet ehdot otettu käyttöön Oplan päätös ) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 17

18 Varhaiskasvatus jatkuu: Lakkautetaan kotihoidon tuen kuntalisä 1 v 6 kk täyttäneiltä lapsilta Kustannusvaikutus Säästötoimenpiteen toteutus: Muutos esitetään 9/2012 OPLA:lle ja edelleen KH:lle ja KV:lle 10/2012 Tilaketjutus varhaiskasvatuksen hallintotiloissa ( ) Säästötoimenpiteen toteutus: Muutos toteutetaan tulosalueen sisällä 9/2012 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 18

19 Perusopetus: Perusopetuksen kuljetusten tiukentaminen lain mukaiseen 5 km nykyisen 3km sijasta (kustannusvaikutus vuonna 2013 n euroa, koko vuoden vaikutus ) Säästötoimenpiteen toteutus: Talous- ja hallintojohtajan valmistelusta, OPLA joulukuu Muutos toteutetaan lukuvuodesta 2013 alkaen Opettajien palkanmaksun perusteita tarkistetaan TET-jaksojen ajalta. Lehtoreille maksetaan laskennallisen vuosiviikkotyöajan mukainen palkka. (kustannusvaikutus ) Säästötoimenpiteen toteutus: Perusopetuksen johtajan päätös/linjaus palkanlaskentaan 11-12/12 Perusopetuksen A2-kielen aloitusryhmäkoko nostetaan 12:sta 18:aan (kustannusvaikutus vuonna , koko vuoden ) Siirrytään 1.- ja 2.-lk:n opetustuntien osalta minimituntimäärään (20t/vko - 19t/vko) (kustannusvaikutus koko vuoden osalta ) Säästötoimenpiteen toteutus: Säästötoimenpiteen toteutus: Valmistelusta esitys OPLA 11/12 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19

20 Perusopetus jatkuu: Vähennetään koulukäyntiavustajien määrän hankintaa Seurelta n. 100 tilattavalla henkilöllä (kustannusvaikutus n.2 M ) Säästötoimenpiteen toteutus: Opetuspäällikön edellisen koulunkäyntiavustajapäätöksen kumoaminen ja uuden tekeminen YT-prosessien jälkeen 11-12/12 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 20

21 Ruotsinkielinen tulosalue: Ruotsinkielisellä tulosalueella karsitaan henkilöstömenoissa euroa vuonna 2013: -Siirrytään 1.- ja 2.-lk:n opetustuntien osalta minimituntimäärään (20t/vko - 19t/vko). Jätetään eläköitymisien myötä vakansseja täyttämättä perusopetuksessa ja varhais-kasvatuksessa Säästetään sijaisuuskuluissa päivähoidossa vähentämällä ostopalvelujen käyttöä Seuresta Vähennetään opetustuntien määrä, mm jakotuntien ja laaja-alaisen erityisopetuksen tuntimäärää perusopetuksessa Säästetään materiaali-, laitehankinta- ja täydennyskoulutusmenoissa sivistysvirastossa, perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa euroa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 21

22 Lukiokoulutus : Lukion koulutuspaikkoja ei vähennetä. Säästöt kohdistuvat pääosin opetukseen; kurssien vähentämiseen. Kurssin hinta 2700 euroa. Vähennettävien kurssien määrä on 200 kurssia (noin 5 %). Jos säästö on tarkoitus toteuttaa v 2013, se tarkoittaa käytännössä kurssien vähentämistä syksyllä 2013 lähes 10 %. (Kustannusvaikutus vuonna , kaikkiaan euroa) Säästötoimenpiteen toteutus: Tulosaluejohtajan päätös määrärahajaon yhteydessä lukien. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 22

23 Ammatillinen koulutus Säästöjen kohdistaminen: Opetus 0,4 M ( lähiopetus, ryhmäohjaus yms.) Muut toimenpiteet 0,37M (Kustannusvaikutus vuonna , kaikkiaan yhteensä M ). Säästötoimenpiteen toteutus: Opetukseen kohdistuvat säästöt lukien, muut toimenpiteet joustavasti alkaen. Rehtorin päätös. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 23

24 Aikuiskoulutus Aikuisopiston kansalaisopiston myyntikoulutuksen ja maahanmuuttajien koulutuksen lisääminen Säästötoimenpiteen toteutus: Toteutetaan aikuisopistossa alkaen. Osallistutaan kilpailutuksiin. Aikuisopiston koulutuspäällikkö. Maksujen korottaminen 4%, aikuisopiston neton korottaminen. (Kustannusvaikutus euroa). Säästötoimenpiteen toteutus Opetuslautakunnan päätös 9/2012 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 24

25 Kirjasto- ja tietopalvelut: Mikkolan kirjasto lakkautetaan Siihen liittyvät kaksi vakanssia lakkautetaan, aineistomenot karsitaan. Kalusteilla kunnostetaan Länsimäen kirjasto. Osa lakkautettavan kirjaston palveluista sekä koululle että aikuisväestölle voidaan tuottaa kirjastoauton avulla. (kustannusvaikutus ) Vuonna 2014 vähennetään kaksi vakanssia ja aineistorahaa. Vähennykset kohdistuvat hallintoon ja johonkin suureen kirjastoon. (kustannusvaikutus ) Kirjaston lakkautus merkitsee alueen lastenlapsiperheiden palvelujen heikentämistä. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012. Elina Lehto-Häggroth Apulaiskaupunginjohtaja

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012. Elina Lehto-Häggroth Apulaiskaupunginjohtaja Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Elina Lehto-Häggroth Apulaiskaupunginjohtaja Kuusikko-vertailutietoja sivistystoimessa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2.11.2012 Kuuden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talous- ja velkaohjelma (TVO)

Talous- ja velkaohjelma (TVO) Talous- ja velkaohjelma (TVO) Seminaari Talousjohtaja Patrik Marjamaa Vantaan taloudesta Vantaan haasteena korkea velkamäärä, pääkaupunkiseudun haasteet ja naapurikaupunkeja heikompi tulorahoituspohja

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen.

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. Tiedotus ja keskustelutilaisuus 5.9.2013/ Lumo Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. 1) Jo viime

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019 Kaupunginvaltuusto 2.7.2013 186 kanslia O:/strategiat Tasapainotusohjelman tekstiosa Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella brutto netto

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 Kaupunginvaltuusto 29.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN...3 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto 52 000 euroa.

Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto 52 000 euroa. Äänekosken kaupunki Rahatoimisto 19.5.2010 Talouden vakauttamisohjelma 2010 Vakauttamistoimet Keskushallinto 1. Korkoa Poken peruspääomalle Kaupunginhallitus päätti 29.6.2009 esittää Äänekosken ammatillisen

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 07.05.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 55 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat

Lisätiedot

LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET

LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET TAUSTAA LINJAUSTEN VALMISTELULLE Kaupunginhallitus perusti joulukuussa 2014 työryhmän valmistelemaan linjauksia Matti

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen käytön vähennys 2 vuodepaikkaa/vuosi 250 000 250 000 250 000 750 000 Edellyttää

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot