TUOTETIEDOT KERRALLA AJANTASALLE KAIKKIIN KANAVIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTETIEDOT KERRALLA AJANTASALLE KAIKKIIN KANAVIIN"

Transkriptio

1 Minna Andersson, Canter Oy TUOTETIEDOT KERRALLA AJANTASALLE KAIKKIIN KANAVIIN Yrityksessä käynnistyy luettelohanke viimeisintä tuotetietoa halutaan julkaista monisatasivuiseen katalogiin. Myöhemmin sama tieto pitää syöttää verkkokauppaan ja tuote-esitteisiin. Ensimmäinen haaste on löytää kaikki tarvittava tieto. Mistä löytyvät painokelpoiset originaalikuvat kaikista tuotteista, mistä tekninen tuotetieto? Missä ovat liitetiedostot, kuten käyttöohjeet? Miten saadaan koottua tuotekuvaustekstit? Tilanne on monelle markkinoinnin ammattilaiselle varmasti tuttu. Tuotetieto virtaamaan yhden putken läpi kaikkiin myynninja markkinoinnin materiaaleihin Myynnin ja markkinoinnin tuotetietoa tarvitaan tänä päivänä lukuisiin julkaisukanaviin aina painetuista hinnastoista suoramarkkinointiin ja myymälänäyttöihin. Ajantasaisen tuotetiedon ylläpito kaikkialla on haasteellista ja resursseja kuormittavaa, monesti jopa mahdotonta. Erään suomalaisen tukkuliikkeen markkinointipäällikkö kiteytti asian osuvasti: Saimme juuri monen kuukauden työn jälkeen 300-sivuisen painetun kuvastomme kasaan. Nyt työ täytyy aloittaa alusta, kun kaikki kuvastoon kerätty tieto pitää saada Internet-sivuillemme. Tällainen ajanhaaskaus täytyy lopettaa. Harva yritysjohtaja on kiinnostunut palkkaamaan ihmisiä, joiden päätoiminen tehtävä on naputella tuotetietoa julkaisuun toisensa perään kun toistuvat rutiinityöt voi automatisoidakin. Automatisoitu vaihtoehto on tuotetiedon hallinnan järjestelmän käyttöönotto. Englannin kielellä järjestelmästä käytetään nimitystä Product Information Management (PIM). Järjestelmä hyödyntää tuotetietoa kaikista 46

2 niistä tietokannoista, joissa sitä jo ylläpidetään muita tarkoituksia varten. Tiedot kuten hinnat ja tuotenimet hallinnoidaan yleensä toiminnanohjauksen järjestelmässä, jossa niitä tarvitaan osto- ja myyntitilauksiin sekä logistiikan tarpeisiin. Tuotteiden mitat ja mittapiirrokset voivat puolestaan löytyä valmistuksen tuotehallinnan järjestelmistä. Nämä muista paikoista löytyvät tuotetiedot hyödynnetään suoraan integraatioiden kautta tuotetiedon hallinnassa. Myynnissä ja markkinoinnissa tarvitaan myös sellaista tuotetietoa, jota ei muualla käytetä. Tällaista tietoa ovat tyypillisesti erilaiset kuvat kuten tuotekuvat ja tuotteiden käyttökuvat. Tämän lisäksi tuotteita kuvaavat markkinointitekstit ja erilaiset täydentävät dokumentit, kuten käyttöturvatiedotteet ja ohjevideot löytyvät harvoin muista taustajärjestelmistä. Näiden ensisijainen tallennuspaikka on tuotetiedon hallinnan järjestelmän aineistopankki, jonne tallennetaan ja josta jaellaan kaikki yrityksen markkinoinnin aineistot. Tuotetiedon hallinnan järjestelmä on siis keskitetty läpivirtauspaikka, johon kaikki myynnin- ja markkinoinnin tuotetieto tuodaan ja jossa se yhdistetään tuotteisiin ja tuoteryhmiin. Järjestelmässä myös määritellään tuotteille sopiva esitystapa ja ryhmittely eri kanavia varten. Tämän jälkeen ajantasainen tuotetieto voidaan julkaista automatisoidusti kaikkialle, missä sitä tarvitaan.» Kuva 1: Tuotetiedon hallinnan järjestelmä - toimialatieto parempaan businekseen! 47

3 Tuotetiedon hallinnan puolella määritellään mitä tuotteita kuhunkin kanavaan julkaistaan. Monilla yrityksillä on käytössään yksi keskitetty markkinoinnin tuotehierarkia, josta valitaan julkaistavaksi tietyt tuotteet Internet-sivuilla ja toiset painetussa luettelossa. Olennaista on kummassakin tapauksessa, että tuotteet on ryhmitelty niin, että asiakas löytää etsimänsä. Myös kuhunkin kanavaan julkaistava tuotetieto määritellään tuotetiedon hallinnan järjestelmässä. Se voi vaihdella suuresti kanavittain. Asiakaskohtaiseen hinnastoon julkaistaan tuotenimi, hinta ja kenties kuva, kun taas Internetsivuilla saatetaan julkaista kymmenittäin tuotetietoja tuotteen halkaisijasta vaihtoehtoisiin tuotteisiin. Lyhyesti voi siis sanoa, että tuotetiedon hallinnan järjestelmässä; tuotetietoa kootaan sekä yhdistetään tuotteisiin, tuotteita järjestellään myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin ja tuotetietoa valitaan julkaistavaksi eri kanavien tarpeiden mukaan. Tietokantaan tai varsinkaan tuotepäällikön päähän säilötty tuotetieto ei myyntiä kasvata Tuotetiedon päällekkäisestä ylläpidosta luopuminen säästää yrityksen kustannuksia, mutta jotta se kasvattaisi myyntiä, täytyy tiedolla palvella asiakkaita eli se täytyy julkaista. Jotta julkaisuprosessi olisi mahdollisimman tehokas, tulee se automatisoida tuotetiedon hallinnan järjestelmän julkaisumoduulien avulla. Sähköisiin kanaviin kuten Internet-sivuille, verkkokauppaan tai vaikkapa yritysten välisiin osto- ja tilausjärjestelmiin tuotetietoa saadaan julkaistua tuotetiedon hallinnan järjestelmän tietokannasta joko suoraan tai järjestelmien välisten integraatioiden kautta. Kun tuotetieto on ylläpidettynä tuotetiedon hallinnan järjestelmässä, päivitetään se ajastetusti vaikkapa kerran vuorokaudessa kaikkiin sähköisiin julkaisukanaviin. Erään maahantuontiyrityksen myyntipäälliköllä oli seuraava ongelma: Jälleenmyyjillämme on tarve tarkistaa saatavuuksia iltaisin, eivätkä myyjämme pysty silloin heitä palvelemaan. Nykyään tuon yrityksen toiminnanohjauksesta löytyvä saldotieto julkaistaan yrityksen Internet-sivuilla liikennevaloina. Tarkat onlinesaldot jälleenmyyjät pääsevät näkemään kirjautumisen jälkeen verkkokaupasta. Painettujen julkaisujen tuottamista voidaan helpottaa merkittävästi automatisoidulla taittologiikalla, jossa kaikki haluttu tuotetieto tuodaan automaattisesti oikein ryhmiteltynä valmiiseen julkaisupohjaan. Automaattitaitettua aineistoa voidaan tämän jälkeen tarvittaessa stilisoida, mutta prosessin työläintä vaihetta, eli aineiston keräämistä julkaisuun ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Tuohon aiemman esimerkin 300-seen kuvastoonkin kaikki tuotetieto olisi taittunut kuukausien sijaan tunneissa. Youtubesta löytyy Adeona automaattitaitto -niminen video, jossa automaattitaiton toimintaperiaatteen pääsee näkemään käytännössä: Tuotetiedon hallinnan etuja Markkinoinnin prosessien tehostumisen 48

4 Kuva 2: Etran tuotetietojen hallintaa tuotetiedon hallinnan -järjestelmällä kautta saavutettava ajan- ja kustannusten säästö ovat yleensä painavin syy tuotetiedon hallinnan järjestelmän käyttöönotolle. Myyntiorganisaation näkökulmasta suurin etu lienee myynnin kasvu, joka saavutetaan parantuneen asiakaspalvelun kautta. Kun kaikki ostopäätöksen tueksi tarvittava tuotetieto löytyy Internetistä ja tilaaminen on tehty vaivattomaksi, lähtee tilausten määrä helposti kasvuun. Tämän lisäksi myyntiorganisaatio säästää omia resurssejaan, kun tuotteisiin liittyvien kyselyjen määrä vähenee. Etra Oy:llä on ollut tuotetiedon hallinnan järjestelmä käytössään jo useamman vuoden ajan ja Etran johto tunnistaa kaikkien yllämainittujen etujen toteutuneen yrityksessä. Seuraavassa esimerkissä käydään läpi miten Etra Oy hyödyntää tuotetiedon hallinnan järjestelmää. Case 1 Etra Etra Oy on yksi johtavista teollisuustuotteiden ja -palvelujen tarjoajista Suomessa. Etran järjestelmässä on tuotenimikkeitä miltei kymmeniltä eri toimittajalta. Varastossa nimikkeitä on yli Tuotteita tarjotaan asiakkaille lähemmäs neljänkymmenen ETRA Megacentertoimipisteen sekä muiden jälleenmyyjien kautta. Yksi avaintekijä Etran menestyksen taustalla on kyky hallinnoida ja jakaa tuoteinformaatiota sekä tarjota asiakkailleen monipuoliset, hyvin palvelevat ostokanavat. Laajan nimikkeistön hallintaan liittyy selkeitä haasteita, joista merkittävä osa on tuotetiedon hallinnan haasteita. Jotta tuotteita pystyisi myymään mahdollisimman tehokkaasti, on kai-» - toimialatieto parempaan businekseen! 49

5 KUVA 3: Esimerkkituoteryhmän tuotetietoa julkaistuna automaattisesti neljään eri kanavaan - ylhäältä vasemmalta:painettu tuoteluettelo, myyjän tuottama asiakaskohtainen luettelo, Etran verkkokauppa sopimusasiakkaille ja Etran julkiset Internet-sivut kista myyntiartikkeleista pystyttävä esittämään tarvittavat tuotetiedot kaikissa myyntikanavissa. Sekä tuotetiedon kerääminen toimittajilta että sen julkaiseminen eri markkinointikanaviin vaativat tehokkaat prosessit ja työkalut onnistuakseen. Ratkaisuna yllämainittuihin haasteisiin Etra on ottanut käyttöön tuotetiedon hallinnan järjestelmän. Järjestelmä hyödyntää suoraan integraation kautta kaikkea Etran toiminnanohjausjärjestelmässä ylläpidettävää tuotetietoa, kuten hintoja ja pakkauskokoja. Tätä operatiivisessa toiminnassa tarvittavaa tuotetietoa rikastetaan tuotetiedon hallinnan järjestelmässä kuvilla, tuotekuvaustekstillä ja teknisillä tuotetiedoilla. Tämän jälkeen tuotetieto julkaistaan ajastetusti sähköisiin kanaviin, kuten Internet-sivuille ja verkkokauppaan. Tuotetieto on myös käytettävissä printtijulkaisuihin aina, kun sille on tarvetta. Kun tarvitaan uutta painosta painetusta katalogista, markkinointiosasto voi taittaa katalogin automatisoidusti ajantasaisin tuotetiedoin. Myyjät voivat tuottaa asiakkailleen asiakaskohtaisia tuoteluetteloita- ja hinnastoja pdfmuotoon. Tämä tapahtuu selaimella toimivassa hinnastopalvelussa, joka hyödyntää tuotetiedon hallinnan tietokantaa ja hakee myyjän valinnan mukaan myös asiakaskohtaiset hinnat reaaliajassa toiminnanohjauksesta. Monet loppuasiakkaat ovat oppineet jo vaatimaan kuvallisia tuoteluetteloita omassa tilausvalikoimassaan olevista tuotteista ja tällaisen tarjoaminen tuo Etralle selvää kilpailuetua. Kirjoittaja toimii avainasiakaspäällikkönä markkinoinnin keskitettyyn tuotetiedonhallintaan ja jakeluun erikoistuneessa yrityksessä Canter Oy, Canterilla on yli kymmenen vuoden kokemus eri muotoisen myynti- ja markkinointiaineiston tuottamiseen liittyvien prosessien tehostamisesta ja järjestelmäintegraatioista. 50

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Minna Andersson, Canter Oy MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Jokaisen työntekijän koneelta löytyy välineet markkinointiviestin tuottamiseen. Toisaalta kätevää, mutta toisaalta tässä on vaarana, että yritykseltä

Lisätiedot

Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II 2003

Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II 2003 Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II 2003 www.informaatiotukkuri.fi Irtonumero 5,40 Adeona Case Studys.10 Toimialastandardit mahdollistavat älykkään

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan CASE: LVI-TUKKU Pentti toimitusjohtaja Sirpa myynnin assistentti Erkki myyjä Sähköinen tuotetiedon hallinta tehostaa myyntiä Laadukas, helposti saatavilla oleva tuotetieto

Lisätiedot

Kuvastojen muuttuva maailma

Kuvastojen muuttuva maailma Kuvaston tekijä. Kuvasto, katalooki, tuoteluettelo rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ne ovat tärkeitä markkinoinnin ja myynnin tukimateriaaleja monelle teollisuuden ja kaupan yritykselle niin kuluttaja-

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö AMK Liiketalouden koulutusohjelma Sähköisen kaupan kv-osaaja 2013 Piia Nira KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU case: Oy Nordic SPA Ltd OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN

TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN IDBBN Läntinen Rantakatu 3, FI-20100 Turku, Finland Tel. +358 2 8145 0600

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Verkkolaskujen hyödyt ja käyttöönotto. Pikaopas paperitonta laskutusta harkitseville yrityksille

Verkkolaskujen hyödyt ja käyttöönotto. Pikaopas paperitonta laskutusta harkitseville yrityksille Verkkolaskujen hyödyt ja käyttöönotto Pikaopas paperitonta laskutusta harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä tarkoitetaan verkkolaskutuksella? 4 Ajankäytön säästöt yhden laskun käsittelyssä

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot