Metsäkoneyrittämisen taloustilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäkoneyrittämisen taloustilanne"

Transkriptio

1 Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Arto Rummukainen Jarmo Mikkola Markku Penttinen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Koneyrittäjien Syysriihi Rovaniemi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Aineistot Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen Penttinen, Rummukainen & Mikkola ym. Metla Ajoneuvohallintokeskus, 2007 Tilastokeskus, AHK:sta yritykset, yritystä (2007) => (2001) MTT-Talous Metsä- ja tuontitilastot Metsäteho Oy Kustannustilastot Ruotsin SMF tilastot Rummukainen, Mikkola & Penttinen

3 Koneyrittäjätyön laajuus 2007 Metinfo Tehtävä Työn arvo, milj euroa Hakkuu, koneyrittäjät 513 Hakkuu, metsänomistajat 182 Energiapuun korjuu, koneyrittäjät 24 Maanmuokkaus 30 Kylvö, istutus, torjunta-aineiden levitys 4

4 Tilastokeskuksen koneyrittäjäaineiston kattavuus Yritysten lukumäärä Liikevaihto, Rummukainen, Penttinen & Mikkola

5 Koneyritysalan rakenne Liikevaihto, Yrityksiä, % Liikevaihto, % Koneita, % Koneita, mediaani Henkilöstö, % Henkilöstö, mediaani < , , , ,3 > ,4 Yht, % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 1 060* 498 milj * Tilastokeskukselle 2007 tilinpäätösmateriaalin toimittaneet yritykset Rummukainen, Penttinen & Mikkola

6 Keskimääräisen metsäkoneyrityksen liikevaihto yritysmuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, Tilastokeskus Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009

7 Itä-Suomessa suurimmat yritykset Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Yritysten liikevaihto alueittain Rummukainen, Mikkola & Penttinen

8 Taloudellinen tilanne useilla tiukka Prosenttia liikevaihdosta Velkojen osuus liikevaihdosta Oko-Bank Net Profit Metsäteho Net profit Mäkinen Net profit Oko-Bank Debts/Turnover Metsäteho Debts/Turnover Mäkinen Debts/Turnover Nettotulos % liikevaihdosta Rummukainen, Mikkola & Penttinen Metla Metsäteho OP

9 Koneyritysten nettotulos liikevaihtoluokkien keskimääräisillä (mediaani) yrityksillä Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

10 Nettotuloksen jakaumat liikevaihtoluokittain 2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

11 Yrittäjän korvauksella (kuljettajan palkka ilman sos. kuluja) korjattu nettotulos liikevaihtoluokittain 2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

12 Yrittäjän korvauksella (kuljettajan palkka ilman sos. kuluja) korjattu nettotulos yritysmuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

13 Tappiollisten metsäkoneyritysten osuus Suomessa Tilastokeskus,noin 1400 yritystä Ruotsissa SMF:n osakeyhtiöt, noin 500 yritystä Rummukainen, Penttinen & Mikkola

14 Kokonaispääoman tuotto, ROA Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

15 Omavaraisuusaste yhtiömuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

16 Velan osuus liikevaihdosta yhtiömuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

17 Velan osuus (%) liikevaihdosta 2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

18 Quick ratio liikevaihtoluokittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Hyvänä pidetään yhtä korkeampia arvoja Rummukainen, Penttinen & Mikkola

19 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2007 yritysmuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

20 Reservi liikevaihtoluokissa Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

21 Investointien osuus liikevaihdosta liikevaihtoluokissa Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

22 Uusia koneita ostettiin 2008 ennätysmäärä Ajoneuvohallintokeskus Rummukainen, Mikkola & Penttinen

23 Seisokin kestävyys kuukautta liikevaihtoluokittain 2007 Maksetaan kiinteät kustannukset, korot ja lyhytaikaiset lainat Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen

24 Seisokin kestävyys kuukautta yritysmuodoittain 2007 Maksetaan kiinteät kustannukset, korot, lyhytaikaiset lainat ja palkat sekä yrittäjälle elinkustannus Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola

25 Konkurssien lukumäärä Tilastokeskus Rummukainen, Mikkola & Penttinen

26 Kustannukset kehittyvät... Tilastokeskus, Koneyrittäjät ry Rummukainen, Penttinen & Mikkola

27 Metsäalan konekustannusindeksi, vuosi 2000 = 100 Tilastokeskus 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen

28 Konekustannusindeksin osatekijöiden kehitys 2009 Tilastokeskus 2009, vuosi 2000 = 100 Rummukainen, Mikkola & Penttinen

29 Puutuoteteollisuuden kustannusrakenne 2007 Antti Mutanen, Metla 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen

30 Massa- ja paperiteollisuuden kustannusrakenne 2007 Antti Mutanen, Metla 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen

31 Puunhankinnan yksikkökustannuksia vuoden 2001 rahan arvoon muutettuna Metinfo, Tilastokeskus, Metsäteho Oy Rummukainen, Penttinen & Mikkola

32 Kustannukset kurissa Tilastokeskus ja Metsäteho Oy Rummukainen, Mikkola & Penttinen

33 Kuukausittaiset hakkuut, ostot ja tuonti Metinfo 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen

34 Metsäteollisuuden tuotanto Suomen metsäteollisuuden tuotanto ja arviot vuoteen milj. tonnia tai milj. kuutiometriä Paperi ja kartonki Havusahatavara Metlan arviot Lähde: Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja Metlan työraportteja 122.

35 Trendit tuotteiden loppukäytössä ja Suomen kilpailukyky Hetemäki & Hänninen 2009 Paperiteollisuus - vientiteollisuutta Paino- ja kirjoituspaperi: sähköiset viestimet ja internet syrjäyttävät Pakkauskartongit ja pehmopaperit: kysyntä kasvaa Sellua kannattavinta tuottaa siellä, missä puu halvinta paperia siellä minne kulutus ja sen kasvu keskittyy (kierrätysraaka-aine) Puutuoteteollisuus - n. 40 % sahatavaran tuotannosta jää kotimaahan ei näkyvissä paperin kysyntään verrattavaa rakennemuutosta Suomen sahatavaran viennin kilpailukyky on ongelma Asuntorakentaminen ja korjaaminen kasvaa kaikkialla, mutta kysyntä vaihtelee eri alueilla Euroopassa sahatavaran kysynnän kasvu hidasta, Suomen viennin osuus Euroopan kulutuksesta 4% 2% :iin Länsi-Euroopassa korjausrakentamisen osuus asuntorakentamisesta suuri Itä-Euroopassa kasvu keskittynyt vielä infrastruktuuriin, Venäjällä panostettu puurakentamiseen 35

36 Metsäteollisuuden toimintaympäristön muita muutostrendejä Hänninen 2009 Raakapuun kysyntä alenee - puuvarat kotimaassa kasvaa (suopuustot) kysynnän rakenne muuttuu: tukkia ja energiapuuta metsänhoito, puunkorjuu, Julkinen rahoitus metsäsektorille pienenee? metsätalouden kannattavuus Ilmastonmuutoksen torjunta metsähake, energiapuu, energiaa sellun tuotannon yhteydessä ja sahateollisuuden sivutuotteena Metsien monimuotoisuuden turvaaminen, METSO suojelu, ennallistaminen, luonnonhoito mm. palveluja metsänomistajille Luontomatkailun ja virkistyskäytön kasvu palvelujen kehittäminen Metsänomistajakunnan & yhteiskunnan muutokset kaupungistuminen, naisistuminen, ikääntyminen, pirstoutuminen, arvojen monipuolistuminen, jne. tarvitaan palveluja metsänomistajille

37 Suomen metsäteollisuuden puunkäyttö 2007 ja arviot vuosille 2015 & 2020 milj. m Metsäteollisuus yhteensä 1 Kotimainen ainespuu Massateollisuus yhteensä 2 Kotimainen ainespuu Puutuoteteollisuus yhteensä Kotimainen ainespuu 75,4 59,0 53,6 29,3 32,7 29,7 57,9 49,9 38,8 25,9 26,0 24,0 52,5 46,6 33,1 22,2 26,4 24,4 Muutos 2007 v määrä % 22,9 12,4 20,5 7,1 6,3 5,3-30 % -21 % -38 % -24 % -19 % -18 % 1 Ei sisällä haketta ja purua. 2 Sisältää myös kotimaisen ja tuontihakkeen ja purun käytön Lähde: Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja Metlan työraportteja 122. Lauri Hetemäki /

38 Metsäteollisuuden puunkäyttö, energian tuotanto & sähkön kulutus vuonna 2007 ja arviot Kärhä ym. perusskenaario 2020 Hetemäki & Hänninen 2020 Metsäteollisuuden puunkäyttö, 75,4 59,4 51,4 milj. m 3 Metsäteollisuuden kotimainen puunkäyttö, milj. m 3 59,4 56,6 46,3 Metsäteollisuuden puun tuonti, 16,0 2,8 5,1 milj. m 3 Metsäteollisuuden sivutuotteet (kuori, sahanpuru ja puutähdehake) energiantuotannossa, TWh Metsäteollisuuden jäteliemet energiantuotannossa, TWh 19,2 17,8 15,4 1 42,5 38,1 29,9 2 Metsäteollisuuden sähkönkulutus, TWh 27,7 17,2 3 Lauri Hetemäki /

39 Päätelmiä Useilla yrityksillä heikko kannattavuus, yrityksiä häviää Tulos ei ole "kullankaivua" Pienillä yrityksillä suuri vaihtelu, suurilla pienempi Yritysten seisokin kestävyys keskimäärin heikko Maksukyky ja/tai pakkolomat Yrittäjien kustannusjahti onnistunut todella hyvin, vaikka tehtävät lisääntyneet! Hakkuut nyt vähäiset, mutteivät lopu Milloin ja millä porukalla jatkoon Puu sinällään on tulevaisuuden materiaali Rummukainen, Mikkola & Penttinen

40 Kiitos mielenkiinnosta! Rummukainen, Mikkola & Penttinen

Metsäalan luova tuho

Metsäalan luova tuho Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki lauri.hetemaki@metla.fi Suomen talous ja talouspolitiikka kurssin luento, Helsingin kauppakorkeakoulu, 27.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

18 Puunhankinnan palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen

18 Puunhankinnan palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 153 163 18 Puunhankinnan palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen Arto Rummukainen, Markku Penttinen,

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Metsäkoneyrittämisen kannattavuus Näkökulmia 10 vuoden kehityksestä

Metsäkoneyrittämisen kannattavuus Näkökulmia 10 vuoden kehityksestä Metsäkoneyrittämisen kannattavuus Näkökulmia 10 vuoden kehityksestä Arto Rummukainen Jarmo Mikkola Markku Penttinen ja moni muu Puunkorjuuyritysten kannattavuus Kannattavuus on laskenut Superhakkuumäärä

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008 toimialaluokituksessa

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Lauri Hetemäki Ohjelmajohtaja, Euroopan metsäinstituutti Professori, Itä-Suomen yliopisto Studia Forestalia, Joensuu, 11.12.2014 Esityksen sisältö ja rakenne

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi Venäjä, Suomi ja metsä teollisuuden markkinanäkymät Jari Viitanen ja Riitta Hänninen etunimi.sukunimi@metla.fi Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä, Joensuu 26.1.211 Esityksen sisältö Suomen

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus

Suomen metsäalan tulevaisuus Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki Ohjelmajohtaja, Euroopan metsäinstituutti Professori, Itä-Suomen yliopisto Avauspuheenvuoro, Päättäjien 35. Metsäakatemia, Majvik, 11.9.2013 Puheenvuoron tausta

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho. Prologi. Schumpeter ja luova tuho. Lauri Hetemäki Erikoistutkija Metsäntutkimuslaitos

Metsäalan luova tuho. Prologi. Schumpeter ja luova tuho. Lauri Hetemäki Erikoistutkija Metsäntutkimuslaitos Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 4/2009 Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki Erikoistutkija Metsäntutkimuslaitos Prologi Eräänä syksyisenä iltana vuonna 1868 tervaporvari Mauno Niska teki Oulussa

Lisätiedot

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo Julkaisusarjan

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012 Toimittajat Riitta Hänninen Yrjö Sevola Tekninen toimitus Sari Elomaa (taitto, kuvat) Jouni Hyvärinen (kansi) Tilastolaskenta Jarmo Mikkola Tilaukset Tilaushinta

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma... 3 10. 2. Viestintäsuunnitelma...11. 3. Koulutus 2015 metsänomistajat...11. 4. Koulutus 2015...

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma... 3 10. 2. Viestintäsuunnitelma...11. 3. Koulutus 2015 metsänomistajat...11. 4. Koulutus 2015... Toimintasuunnitelma 215 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma... 3 1 2. Viestintäsuunnitelma...11 3. Koulutus 215 metsänomistajat...11 4. Koulutus 215...12 a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Vuosina 1995 97 teollisuuden puunkäyttö ja hakkuut olivat ennätyksellisen suuret. Teollisuus käytti puuta keskimäärin 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa; siitä kotimaisen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2271-5 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Lauri Sikanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden 1 RAPORTTI 52X161005 3.9.2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden Loppuraportti 2 Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

METSÄKONEYRITYSTEN KANNATTAVUUDEN KEHITYS VUOSINA 1988-1991

METSÄKONEYRITYSTEN KANNATTAVUUDEN KEHITYS VUOSINA 1988-1991 4/1993 PL 194 (Unioninkatu 17) 00131 HELSINKI METSÄKONEYRITYSTEN KANNATTAVUUDEN KEHITYS NA 1988-1991 Juha Rajamäki Metsäkoneyritysten kannattavuus parantui 1980- luvun lopussa keskimäärin lähes tyydyttävälle

Lisätiedot